KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE"

Transkript

1 KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at længes efter lys. Små tegn på lys at lyset skal vende tilbage. Vi tror og håber på, at det vender tilbage, for vi lever i forventning om, at det kommer igen. Som det står i en salme af Grundtvig:»Solhvervet kommer, og bladet vendes, dagene længes på ny, solskinnet vokser, og vinteren endes, lærkerne synge i sky «men vi ved, der er længe til. Og længe til jul. Men inden vi får set os om, så er det advent. Adventstid er ventetid. Vi tænder lys i Adventskransen som et tegn på det store Lys. Der er fire søndage i adventstiden. Hvor kransens nedtælling begynder første søndag i advent. Adventstiden er en forberedelsestid. I kirken forbereder vi os til julehøjtiden. Vi forbereder os også hjemme, nogle klipper og fletter julehjerter og stjerner og pynt bliver hængt op. Adventskransen står på bordet eller hænger ned fra loftet i de lilla eller røde bånd. Der købes gaver, som bliver til glæde for den der modtager gaven. Der er et ordsprog der siger:»at forventningstiden er den største af alle glæder«. Der er noget man ikke kan, mens man venter! Hvis vi sparer sammen til en dyr ting, så giver vi gerne afkald på at købe mange ting der ikke koster så meget. Og lægger penge til side til det store, som man virkelig ønsker sig og glæder sig til. Vi kan spare og spænde livremmen ind, faste og give afkald på, hvis vi vil og fra gammel tid er adventstiden en fastetid. Derfor er både adventstiden og fastetiden i kirken lilla. Blandingsfarven lilla består af rød og blå. Den røde er kærlighedens farve og den blå er troens. Kærligheden og troen tilsammen vil noget. Den lilla farve (fortsættes side 2) ADVENT NR ÅRG. 48 1

2 (fortsat fra forsiden) signalerer forberedelse, bod og kamp. I oldkirken forberedte de der skulle døbes sig i denne tid til deres dåb. De ville koncentrere sig helt om dåben og det nye liv med Kristus. Så gav de gerne afkald på unødige ting. Dåben fandt sted påskemorgen, for i dåben drukner og dør man jo med Kristus og så kunne de opstå sammen med ham påskedag, den dag han selv opstod fra de døde. Men nu forbereder vi julen gennem adventstiden, den violette; Johannes Døberen råber til os:»ban Herrens vej ind i dit hjerte! Omvend dig og gør bod, du skal angre alt det, du har gjort galt og rydde op i dit forhold til Gud og din næste: Bed om tilgivelse. Og kom så igen«. Herefter er vi parate i hjertet til den store julefest. Gud sender sit lys julenat, sender lys og varme til de vinterfrosne hjerter. Lyset, som er Guds gave til os, skinner på os og vi vokser. Israels folk ventede på at Gud greb ind i deres liv. Gud greb ind med stjernen over stalden i Betlehem. Gud blev menneske, for at vi kan forstå hvad han vil os. Det er værd at vente på. 2 Glædelig adventstid Sognepræst Hanne Ellemann Clemmensen Stof til kirkebladet sendes til sognepræsten på NÆSTE KIRKEBLAD udkommer i uge Adventskoncert I Finderup kirke er der adventskoncert søndag d. 30. november kl med Kulturrøddernes kor. De ni læsninger I Ravnstrup kirke tirsdag den 2. december kl : Unge og ældre fra menigheden kan melde sig hos sognepræsten til at læse bibelske tekster, som handler om skabelsen, syndefaldet, profetierne og Maria bebudelse, frem til selve julebegivenhederne, Jesu fødsel, hyrderne på marken og besøget af de tre vise mænd. Mellem læsningerne synges der fællessalmer. Julekoncert I Hald Ege kirke søndag den 7. december kl har vi den glæde at kunne invitere til julekoncert med Viborg Kammerkor. Kammerkoret har i tidens løb opført store klassiske musikstykker gerne i samarbejde med forskellige orkestre og solister. Denne eftermiddag vil de blandt andet synge julesalmer og - sange, og der vil også være enkelte fællessange med publikum. Der er gratis entre og alle er velkomne! Ved høstgudstjenesterne den 7. september i Finderup og Hald Ege kirke og 14. september i Ravnstrup kirke. Hald Ege Dollerup Finderup Ravnstrup I alt Vi synger julen ind I Ravnstrup kirke tirsdag den 9. december kl Der vil blive serveret kaffe og klejner efterfølgende. I Hald Ege kirke torsdag den 18. december kl HØSTOFFER kr. 0 kr kr kr kr. KIRKEBIL Det er muligt at komme i kirke med kirkebil ved at ringe til: Frederiks Taxi tlf Viborg Taxa tl Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst konto nr.

3 Aftalevalg i Ravnstrup Tirsdag d. 16. september var der indkaldt til orienteringsmøde/opstillingsmøde i Ravnstrup forsamlingshus. Hele 25 interesserede og engagerede mennesker var mødt op for bl.a. at høre om menighedsrådets arbejde i den sidste periode. Det er fantastisk dejligt, at der er så stor interesse for - og støtte til arbejdet i menighedsrådet og Ravnstrup kirke i det hele taget. Menighedsrådet fik under mødet mange ideer og spændende forslag til f.eks. ændringer/omlægninger på kirkegården. Der var en god og særdeles konstruktiv dialog på mødet. Orienteringsmødet blev afsluttet med en redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. Herefter gik snakken om opstilling af kandidater livligt over et veldækket kaffebord. Der er var en hyggelig og varm stemning under orienteringsmødet i Ravnstrup forsamlingshus. Der blev bragt mange i forslag, hvilket var dejligt. Efter afstemningen kunne der laves en liste med 5 kandidater og 3 stedfortrædere. Da der ikke er indleveret andre lister bortfalder valget tirsdag d. 11. november og menighedsrådet udgøres i den næste periode af: Bente Winter Tornsangervej 19, Ravnstrup Magnus Ladefoged Holstebrovej 157, Ravnstrup Knud Erik Christensen Kong Frederiks Vej 17 Ravnstrup, Jens Ole Nygaard Jegstrupvej Vest 140, Ravnstrup Christian Møller Åen 2, Ravnstrup Magnus Ladefoged Sådan ser det nye menighedsråd i Ravnstrup sogn ud! 3

4 Det nye menighedsråd i Finderup På billedet ser vi Thorkil bagest til højre Jeg hedder Thorkil Døssing, er 48 år og bosiddende i Finderup. Vi flyttede til Finderup i 1991 og føler at vi hører til her. Jeg er VVS installatør og har haft mit firma i snart 11 år. Jeg er gift med Susanne og har 2 piger på hhv. 14 og 10 år. Og hvorfor har jeg sagt ja til menighedsrådet... tja det er jeg faktisk lidt i tvivl om : ) men det primære er, at jeg gerne vil støtte op omkring Hanne som jeg synes gør det rigtig godt. Hun gør et godt stykke arbejde for vores børn, når hun har med dem at gøre, og det må være en vigtig opgave mht. fremtiden for den danske folkekirke. Jeg er blevet bedt om at skrive lidt omkring mine visioner for arbejdet i menighedsrådet. Så langt er jeg ikke rigtig kommet i mine tanker, men det dukker op når jeg finder ud af hvad arbejdet egentlig består af. Jeg vil gerne arbejde for flere spændende tiltag i kirken, så vi rammer bredt i vores lokal samfund. Med venlig hilsen Thorkil Døssing På billedet ser vi suppleant Hanne Lynge Espersen forrest til højre Jeg hedder Hanne Lynge Espersen, er 48 år og selvstændig frisør. Jeg er gift på 21. år med Steen, der er servicemontør. Vi har boet i Falle, siden vi blev gift, og har 2 børn Line på 11 år og Nick på 9 år, der begge er døbt i Finderup Kirke. Mit ja til at gå ind i menighedsrådet som suppleant er primært bundet op på nysgerrighed nysgerrighed for, hvad der egentlig arbejdes med i et menighedsråd, hvilken indflydelse rådet har m.v. og så selvfølgelig også fordi at jeg føler, at det er min borgerpligt at deltage aktivt i lokalsamfundet. Samtidig føler jeg for at arbejde med synliggørelse af kirken og menighedsrådsarbejdet i det hele taget. Glæder mig til det kommende samarbejde. Hilsen Hanne Lynge Espersen På billedet ser vi Bente Larsen Bach forrest i midten Jeg hedder Bente Larsen Bach, er 51 år, gift på 27. år med Bjarne. Sammen har vi 3 børn, Henrik på 27 bosiddende i Viborg, Hanne på 24 bosiddende i Ålborg, og Peter på 15 - heldigvis stadig hjemmeboende. Vi bor på 25. år i Egedal, på Bjarnes mors fødegård. Her driver vi et landbrug med planteavl, og er begge udearbejdende. Jeg arbejder som folkeskolelærer på Houlkærskolen i Viborg. Her underviser jeg i dansk på mellemtrinet og er desuden skolebibliotekar, hvilket jeg finder meget spændende. Jeg er født i Finderup sogn på en gård i Fløjgård, og er således døbt i Finderup kirke. Sognegrænserne ændredes, så jeg blev konfirmeret i Frederiks kirke, men Bjarne og jeg er gift i Finderup kirke - faktisk var vi nr. 2 ægtepar, 4 som daværende sognepræst Ole Bak viede. Vore børn er også døbt og konfirmeret i Finderup kirke. Jeg vil gerne tilstå, at jeg ikke har de store forudsætninger for at træde ind i menighedsrådsarbejdet. For mig er kirken det sted, man samles og fejrer store familiære begivenheder, glædelige som sørgelige. Desuden ser jeg kirken som stedet, hvor man i fred og ro kan samle sig i eftertænksomhed omkring livets spørgsmål, store som små. Jeg sagde straks ja tak til at blive medlem af det nye menighedsråd, da jeg tror på, at de erfaringer jeg har fra foreningsarbejde tidligere, kan komme mig til gavn her. Jeg ser det altid som noget udfordrende at træde ind i et samarbejde med nye spændende personer, og jeg er sikker på, at vi i det kommende menighedsråd vil få et godt, sjovt og givtigt samarbejde, til gavn for vores kirke og dermed hele sognet. Jeg synes, det er vigtigt, at kirken indgår som en naturlig del af vores lille samfund. Jeg kunne godt forestille mig, om vi forsøgte at bruge kirken til andre aktiviteter end gudstjenester. Jeg synes, kirkerummet er et fantastisk rum at være i. Den gode akustik kunne måske udnyttes til musikarrangementer, koncerter, sang / fællessang eller foredrag af forskellig art. For mig at se, kan kirken sagtens indgå i et tæt samarbejde med andre foreninger omkring tiltag i vores lokalsamfund både indenfor sognet og på tværs af sognegrænser. Med disse ord stiller jeg mig med glæde til rådighed for arbejdet i det kommende menighedsråd. Hilsen Bente Larsen Bach

5 Menighedsrådsvalget i Hald Ege og Dollerup sogn Det lykkedes! Vi havde et informations/opstillingsmøde først i september i konfirmandstuen ved Hald Ege Kirke. Der blev ikke lavet en kandidatliste, da der ikke var ret mange med til dette møde. Vi fik lavet en liste med tre kandidater til det nye menighedsråd på et møde sidst i september, så vi manglede stadig et halvt menighedsråd. OPSLAG Ordet i denne overskrift er sønderjysk og det nærmeste, vi her på egnen kommer dette ord er vel: bagefter! Der er kirkekaffe i våbenhuset bagefter gudstjeneste der er tøndeslagning i centret bagefter gudstjeneste der er spisning i forsamlingshuset bagefter børne- og familie-gudstjenesten der er mindesammenkomst bagefter osv. Dette ord bruges ofte, men her er der tale om noget der sker i nuet, PRÆSTETEAM Efter en omtale i Viborg Stifts Folkeblad kom der gang i sagen. Vi kan nu stille hold, vi har nu 6 personer på kandidatlisten. Nu er det biskop Karsten Nissen, der bestemmer, men det er formodentlig kun en formalitet. Jeg har talt med stiftsfuldmægtig Bodil Abildgaard om sagen, hun siger, at vi skal holde et suppleringsvalg, dvs. et møde, hvor både kandidater og»bachætte«i Ravnstrup kirke for her er der intet bagefter. Der er tale om folkemusik på højt plan og af musik af ypperste kvalitet. Gruppens medlemmer kommer fra hele Jylland og kendere af folkedans vil dermed vide, at»bachætte«er flittige gæster i det ganske land. Der er tale om kirkekoncert med folkemusik og netop denne musik har inspireret nogle af de største digtere: Grundtvig, Luther med flere i deres forfatterskab. Sognepræsten er med i et team sammen med 3 bypræster, som kommer i pastoratet og holder gudstjeneste en gang om måneden. Præsterne er: Sognepræst i Søndermarkskirken Birgitte Thun, Tyttebærvej 37, tlf , Sognepræst i Søndermarkskirken og i Sortebrødrekirken John Melchiorsen, Ll. Sct. Pedersstræde 2 D, tlf , Hannah Lyngberg-Larsen som pt. har studieorlov stillere skrives på samme liste. De seks kandidater er: Niels Jørgen Jørgensen, Dollerup - genvalg, Jørgen Nielsen, Hald Ege - genvalg, Børge Jensen Eskildsen, Skelhøje - genvalg, Bodil Thybo, Skelhøje - nyvalg, Elin Nørgaard, Frederiks - nyvalg, Gunhild Frederiksen, Guldborgland - nyvalg, samt sognepræst Hanne Ellemann Clemmensen - født medlem. Venlig hilsen BJE Vi prøver og håber at denne koncert i Ravnstrup kirke fredag d. 20. februar 2009 kl vil opmuntre og inspirere. Der er kaffe og fri entre. Venlig hilsen Ravnstrup menighedsråd og Sigfred Petersen KIRKERADIO Kirkeradio gør et stort stykke arbejde for formidlingen af gudstjenesten! Radio Viborg dækker et meget stort sendeområde, og for at få den bedste modtagelse af radiosignalet, er det vigtigt at benytte den rigtige frekvens. Lyt hver søndag kl til VIKRA på frekvens: 93,8 Mhz, som er gældende for Viborg og omegn. PARKURSUS i Viborg Domprovsti Gå ind på: Hvis du vil se programmet: gæst i studiet: Anders Fugl-sang og Hanne Clemmensen om parkursus i kirken. Udsendelsen er vist første gang den 23. september VIBORG KIRKERADIO Viborg Kirkeradio har 25 års jubilæum i april 2009, det kan du læse mere om i det næste kirkeblad. 5

6 TELEFONTAVLE Ravnstrup EL A/S Holstebrovej Zoneterapi Kinesiologi v/ Else K. Pedersen Tlf Vi har bøjet det i neon i 40 år! Finderup Totalleverandør af baldakiner, skilte og bogstaver med og uden lys * Chr. Rosgaard & Søn ApS Vognmand Holstebrovej 146, Ravnstrup Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Tømrermester Finn Jørgensen Hesselbjergvej 11, Finderup FALKEVEJ VIDEBÆK TELEFON Munks Tømrerog Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup Tlf: Bækkelund Papirværk servietter bordpapir dækkeservietter lys Hald Ege El-forretning v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge Præsternes vagttelefon i Viborg Domprovsti Har du brug for at tale med en præst på en mandag, kan»vagtpræsten«træffes på tlf Reparationer Gravering Håndarbejde Teglgårdsvej 7 Hald Ege Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Viborg begravelsesforretning v/ Per Rasmussen Dumpen RING Har du TIL lyst PRÆSTEN til en gang Ønskes imellem samtale, at lave sygebesøg, kirkekaffe hjemmealtergang i din kirke kan henvendelse ske til sognepræst så ring til sognepræsten Hanne E. Clemmensen, på tlf. tlf , mail: KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Den meget velfungerende og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej i Ravnstrup er for alle børn fra børnehaveklassen op til 6. klasse. Der er klub hver tirsdag fra kl til Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf

7 DØBTE DOLLERUP KIRKE Jakob Bukhave Eskildsen Haun (Viborg sygehus) HALD EGE KIRKE Hjalte Agger Nielsen Niels Schmidt Hermansen Amalie Lindhard Mikkelsen RAVNSTRUP KIRKE Mati von Reitzel Albert Guldhammer Vinther Nielsen Amaya Gyldendal Eichmeier Sara Kjær Jensen Karoline Rosgaard VIEDE DOLLERUP KIRKE Kirsa Provstgaard og Amund Segerhard Birgitte Bork Williams og Poul Dalsgaard HALD EGE KIRKE Therese Högholm og Brian Jensen RAVNSTRUP KIRKE Maria Ejlsborg og Per Kirkeby Sørensen Ann Katarina Justesen og Michael Gyldendal Eichmeier FIINDERUP KIRKE Gitte Thybo og Nacer Asfirane Pia Ingemann Dalsgaard og Jesper Thornvig Pedersen DØDE/BEGRAVEDE DOLLERUP KIRKE Kamilla Jensine Høeg Kristan Anker Larsen (Viborg Kirkegårdskapel) HALD EGE KIRKE Anton Oluf Nielsen (Dollerup kirkegård) Anna Møller (Dollerup kirkegård) FINDERUP KIRKE Bjarne Lund Bertelsen (Dollerup Kirkegård) PRAKTISKE OPLYSNINGER FØDSELSANMELDELSE Et barns fødsel skal anmeldes til: Finderup kirkekontor Hellerupvej 4, Finderup,, senest 14 dage efter fødslen. Blanket til anmeldelsen udleveres af jordemoderen eller man kan få den på kirkekontoret. DÅB Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben. Nærmere aftale om dåbshandlingen, barnets navn og faddere (mindst 3 og højst 5) gudmoderen er også fadder. Faddere skal være døbt ved den kristne dåb. Dåbssamtale finder sted enten i præstegården, eller ved at præsten kommer i hjemmet. NAVNGIVELSE UDEN DÅB Skal barnet navngives, sker dette også ved anmeldelse til kirkekontoret. Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. VIELSE Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Derefter kontakter man vielseskontoret i den kommune, hvor man bor, for at få udfærdiget prøvelsesattest. Prøvelsesattesten medbringes derefter til en samtale om vielsens forløb, eller sendes til kirkekontoret. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget som normalt er fire, om kirken skal pyntes og af hvem. DØDSANMELDELSE skal foretages i afdødes bopælssogn senest to hverdage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelsen udleveres af lægen, bedemanden eller præsten, som gerne er behjælpelig med udfyldelsen. Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen og indleverer anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, også i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet eller finder sted uden kirkelig medvirken. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til kirkeværgen NAVNEÆNDRING 1. april 2006 trådte den nye navnelov i kraft. Reglerne er nu blevet lempet meget, så det bl.a. er blevet muligt at tage et mellemnavn som efternavn og give det videre til sin ægtefælle. Blanketter til brug for navneændrig kan rekvireres på kirkekontoret eller kan hentes på: Blanketter udskrives og sendes til Kirkekontoret, som derefter behandler sagen. Man må beregne ca. 4 dages ekspeditionstid. For alle navneændringer, undtagen ved vielse, betales et gebyr på 430 kr. Se hvordan du betaler på: 7

8 NOVEMBER Onsdag d. 26. Finderup Spaghetti-gudstj. Spisning i Laden Søndag d s. i advent Hald Ege Minikonfirmand-afslutningsgudstj. Finderup Kulturøddernes kor DECEMBER Tirsdag d. 2. Ravnstrup De ni læsninger Søndag d s. i advent Ravnstrup 9.30 v/ A. J. Hansen Hald Ege Julekoncert Tirsdag d. 9. Ravnstrup Syng julen ind Søndag d s. i advent Hald Ege Finderup Jule-/børnegudstj. Torsdag d. 18. Hald Ege Ungdoms-/julegudstjeneste for klasse Hald Ege Syng julen ind Fredag d. 19. Hald Ege Skole-/julegudstj. for klasse Hald Ege Skole-/julegudstj. for klasse Søndag d s. i advent Ravnstrup Onsdag d. 24. Juleaften Hald Ege Ravnstrup Finderup Hald Ege Inds. Folkekirkens Nødhjælp Torsdag d. 25. Juledag Finderup KALENDER Fredag d juledag Hald Ege Søndag d. 28. Julesøndag Ravnstrup Onsdag d. 31. Nytårsaften Hald Ege Denne gudstjeneste er for hele pastoratet. Vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Inds. Bibelselskabet JANUAR Søndag d. 4. Hellig 3 Konger Ravnstrup v/ J. Melciorsen Inds. Bibelselskabet Søndag d s.e.H.3K. Finderup 9.30 Hald Ege Inds. Bibelselskabet Søndag d s.e. H.3K. Ravnstrup Søndag d s.e. H.3K. Hald Ege 9.30 Finderup FEBRUAR Søndag d s.e. H.3K Ravnstrup 9.30 v/ J. Melchiorsen Søndag d. 8. Septuagesima Finderup 9.30 Hald Ege I Hald Ege medvirker konfirmanderne i gudstjenesten. Møde med forældrene efter gudstjenesten. Søndag d. 15. Seksagesima Ravnstrup Fredag d. 20. Ravnstrup Bachætte Folkemusisk arrangement. Søndag d. 22. Fastelavn Hald Ege 9.30 Finderup ADRESSER Sognepræst Hanne Ellemann Clemmensen Hellerupvej 4, Finderup, Tlf , Træffetid: Efter aftale Mandag træffes vagtpræsten på tlf Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand:? Kirkeværge ved Dollerup Kirke:? Kirkeværge ved Hald Ege Kirke:? Graver ved begge kirker: Finn Kabel Tlf (bedst aften) Karen Margrethe Rasmussen Tlf Kan måske også træffes på konfirmandstuens tlf Finderup sogn Formand:? Kirkeværge:? Graver: Vagner Vendelbo Tlf og Ravnstrup sogn Formand:? Kirkeværge:? Graver: Knud Winther Tlf Præstegårdsudvalget Formand:? Kirke & Sogn Redaktion: Bodil Hindbo Andersen, Else Pedersen, Magnus Ladefoged, Sognepræsten Bankgirokonto: Oplag: 2455 eksemplarer Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S 227 8

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen med nyt fra foreningerne Dokkedal Dagene Mad & Tro Mou Kirke. Døvegudstjeneste Kirkefrokost Babysalmesang Dokkedal Kirke. fyld danmarks kirker august november 2014 adresser www.mousogn.dk

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP Adventstid Adventstiden er fuld af forventning og forberedelse. Vi venter på julen, og derfor forbereder vi os til den på en eller anden måde. Det er en gentagelse, år

Læs mere