KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE"

Transkript

1 KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at længes efter lys. Små tegn på lys at lyset skal vende tilbage. Vi tror og håber på, at det vender tilbage, for vi lever i forventning om, at det kommer igen. Som det står i en salme af Grundtvig:»Solhvervet kommer, og bladet vendes, dagene længes på ny, solskinnet vokser, og vinteren endes, lærkerne synge i sky «men vi ved, der er længe til. Og længe til jul. Men inden vi får set os om, så er det advent. Adventstid er ventetid. Vi tænder lys i Adventskransen som et tegn på det store Lys. Der er fire søndage i adventstiden. Hvor kransens nedtælling begynder første søndag i advent. Adventstiden er en forberedelsestid. I kirken forbereder vi os til julehøjtiden. Vi forbereder os også hjemme, nogle klipper og fletter julehjerter og stjerner og pynt bliver hængt op. Adventskransen står på bordet eller hænger ned fra loftet i de lilla eller røde bånd. Der købes gaver, som bliver til glæde for den der modtager gaven. Der er et ordsprog der siger:»at forventningstiden er den største af alle glæder«. Der er noget man ikke kan, mens man venter! Hvis vi sparer sammen til en dyr ting, så giver vi gerne afkald på at købe mange ting der ikke koster så meget. Og lægger penge til side til det store, som man virkelig ønsker sig og glæder sig til. Vi kan spare og spænde livremmen ind, faste og give afkald på, hvis vi vil og fra gammel tid er adventstiden en fastetid. Derfor er både adventstiden og fastetiden i kirken lilla. Blandingsfarven lilla består af rød og blå. Den røde er kærlighedens farve og den blå er troens. Kærligheden og troen tilsammen vil noget. Den lilla farve (fortsættes side 2) ADVENT NR ÅRG. 48 1

2 (fortsat fra forsiden) signalerer forberedelse, bod og kamp. I oldkirken forberedte de der skulle døbes sig i denne tid til deres dåb. De ville koncentrere sig helt om dåben og det nye liv med Kristus. Så gav de gerne afkald på unødige ting. Dåben fandt sted påskemorgen, for i dåben drukner og dør man jo med Kristus og så kunne de opstå sammen med ham påskedag, den dag han selv opstod fra de døde. Men nu forbereder vi julen gennem adventstiden, den violette; Johannes Døberen råber til os:»ban Herrens vej ind i dit hjerte! Omvend dig og gør bod, du skal angre alt det, du har gjort galt og rydde op i dit forhold til Gud og din næste: Bed om tilgivelse. Og kom så igen«. Herefter er vi parate i hjertet til den store julefest. Gud sender sit lys julenat, sender lys og varme til de vinterfrosne hjerter. Lyset, som er Guds gave til os, skinner på os og vi vokser. Israels folk ventede på at Gud greb ind i deres liv. Gud greb ind med stjernen over stalden i Betlehem. Gud blev menneske, for at vi kan forstå hvad han vil os. Det er værd at vente på. 2 Glædelig adventstid Sognepræst Hanne Ellemann Clemmensen Stof til kirkebladet sendes til sognepræsten på NÆSTE KIRKEBLAD udkommer i uge Adventskoncert I Finderup kirke er der adventskoncert søndag d. 30. november kl med Kulturrøddernes kor. De ni læsninger I Ravnstrup kirke tirsdag den 2. december kl : Unge og ældre fra menigheden kan melde sig hos sognepræsten til at læse bibelske tekster, som handler om skabelsen, syndefaldet, profetierne og Maria bebudelse, frem til selve julebegivenhederne, Jesu fødsel, hyrderne på marken og besøget af de tre vise mænd. Mellem læsningerne synges der fællessalmer. Julekoncert I Hald Ege kirke søndag den 7. december kl har vi den glæde at kunne invitere til julekoncert med Viborg Kammerkor. Kammerkoret har i tidens løb opført store klassiske musikstykker gerne i samarbejde med forskellige orkestre og solister. Denne eftermiddag vil de blandt andet synge julesalmer og - sange, og der vil også være enkelte fællessange med publikum. Der er gratis entre og alle er velkomne! Ved høstgudstjenesterne den 7. september i Finderup og Hald Ege kirke og 14. september i Ravnstrup kirke. Hald Ege Dollerup Finderup Ravnstrup I alt Vi synger julen ind I Ravnstrup kirke tirsdag den 9. december kl Der vil blive serveret kaffe og klejner efterfølgende. I Hald Ege kirke torsdag den 18. december kl HØSTOFFER kr. 0 kr kr kr kr. KIRKEBIL Det er muligt at komme i kirke med kirkebil ved at ringe til: Frederiks Taxi tlf Viborg Taxa tl Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst konto nr.

3 Aftalevalg i Ravnstrup Tirsdag d. 16. september var der indkaldt til orienteringsmøde/opstillingsmøde i Ravnstrup forsamlingshus. Hele 25 interesserede og engagerede mennesker var mødt op for bl.a. at høre om menighedsrådets arbejde i den sidste periode. Det er fantastisk dejligt, at der er så stor interesse for - og støtte til arbejdet i menighedsrådet og Ravnstrup kirke i det hele taget. Menighedsrådet fik under mødet mange ideer og spændende forslag til f.eks. ændringer/omlægninger på kirkegården. Der var en god og særdeles konstruktiv dialog på mødet. Orienteringsmødet blev afsluttet med en redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. Herefter gik snakken om opstilling af kandidater livligt over et veldækket kaffebord. Der er var en hyggelig og varm stemning under orienteringsmødet i Ravnstrup forsamlingshus. Der blev bragt mange i forslag, hvilket var dejligt. Efter afstemningen kunne der laves en liste med 5 kandidater og 3 stedfortrædere. Da der ikke er indleveret andre lister bortfalder valget tirsdag d. 11. november og menighedsrådet udgøres i den næste periode af: Bente Winter Tornsangervej 19, Ravnstrup Magnus Ladefoged Holstebrovej 157, Ravnstrup Knud Erik Christensen Kong Frederiks Vej 17 Ravnstrup, Jens Ole Nygaard Jegstrupvej Vest 140, Ravnstrup Christian Møller Åen 2, Ravnstrup Magnus Ladefoged Sådan ser det nye menighedsråd i Ravnstrup sogn ud! 3

4 Det nye menighedsråd i Finderup På billedet ser vi Thorkil bagest til højre Jeg hedder Thorkil Døssing, er 48 år og bosiddende i Finderup. Vi flyttede til Finderup i 1991 og føler at vi hører til her. Jeg er VVS installatør og har haft mit firma i snart 11 år. Jeg er gift med Susanne og har 2 piger på hhv. 14 og 10 år. Og hvorfor har jeg sagt ja til menighedsrådet... tja det er jeg faktisk lidt i tvivl om : ) men det primære er, at jeg gerne vil støtte op omkring Hanne som jeg synes gør det rigtig godt. Hun gør et godt stykke arbejde for vores børn, når hun har med dem at gøre, og det må være en vigtig opgave mht. fremtiden for den danske folkekirke. Jeg er blevet bedt om at skrive lidt omkring mine visioner for arbejdet i menighedsrådet. Så langt er jeg ikke rigtig kommet i mine tanker, men det dukker op når jeg finder ud af hvad arbejdet egentlig består af. Jeg vil gerne arbejde for flere spændende tiltag i kirken, så vi rammer bredt i vores lokal samfund. Med venlig hilsen Thorkil Døssing På billedet ser vi suppleant Hanne Lynge Espersen forrest til højre Jeg hedder Hanne Lynge Espersen, er 48 år og selvstændig frisør. Jeg er gift på 21. år med Steen, der er servicemontør. Vi har boet i Falle, siden vi blev gift, og har 2 børn Line på 11 år og Nick på 9 år, der begge er døbt i Finderup Kirke. Mit ja til at gå ind i menighedsrådet som suppleant er primært bundet op på nysgerrighed nysgerrighed for, hvad der egentlig arbejdes med i et menighedsråd, hvilken indflydelse rådet har m.v. og så selvfølgelig også fordi at jeg føler, at det er min borgerpligt at deltage aktivt i lokalsamfundet. Samtidig føler jeg for at arbejde med synliggørelse af kirken og menighedsrådsarbejdet i det hele taget. Glæder mig til det kommende samarbejde. Hilsen Hanne Lynge Espersen På billedet ser vi Bente Larsen Bach forrest i midten Jeg hedder Bente Larsen Bach, er 51 år, gift på 27. år med Bjarne. Sammen har vi 3 børn, Henrik på 27 bosiddende i Viborg, Hanne på 24 bosiddende i Ålborg, og Peter på 15 - heldigvis stadig hjemmeboende. Vi bor på 25. år i Egedal, på Bjarnes mors fødegård. Her driver vi et landbrug med planteavl, og er begge udearbejdende. Jeg arbejder som folkeskolelærer på Houlkærskolen i Viborg. Her underviser jeg i dansk på mellemtrinet og er desuden skolebibliotekar, hvilket jeg finder meget spændende. Jeg er født i Finderup sogn på en gård i Fløjgård, og er således døbt i Finderup kirke. Sognegrænserne ændredes, så jeg blev konfirmeret i Frederiks kirke, men Bjarne og jeg er gift i Finderup kirke - faktisk var vi nr. 2 ægtepar, 4 som daværende sognepræst Ole Bak viede. Vore børn er også døbt og konfirmeret i Finderup kirke. Jeg vil gerne tilstå, at jeg ikke har de store forudsætninger for at træde ind i menighedsrådsarbejdet. For mig er kirken det sted, man samles og fejrer store familiære begivenheder, glædelige som sørgelige. Desuden ser jeg kirken som stedet, hvor man i fred og ro kan samle sig i eftertænksomhed omkring livets spørgsmål, store som små. Jeg sagde straks ja tak til at blive medlem af det nye menighedsråd, da jeg tror på, at de erfaringer jeg har fra foreningsarbejde tidligere, kan komme mig til gavn her. Jeg ser det altid som noget udfordrende at træde ind i et samarbejde med nye spændende personer, og jeg er sikker på, at vi i det kommende menighedsråd vil få et godt, sjovt og givtigt samarbejde, til gavn for vores kirke og dermed hele sognet. Jeg synes, det er vigtigt, at kirken indgår som en naturlig del af vores lille samfund. Jeg kunne godt forestille mig, om vi forsøgte at bruge kirken til andre aktiviteter end gudstjenester. Jeg synes, kirkerummet er et fantastisk rum at være i. Den gode akustik kunne måske udnyttes til musikarrangementer, koncerter, sang / fællessang eller foredrag af forskellig art. For mig at se, kan kirken sagtens indgå i et tæt samarbejde med andre foreninger omkring tiltag i vores lokalsamfund både indenfor sognet og på tværs af sognegrænser. Med disse ord stiller jeg mig med glæde til rådighed for arbejdet i det kommende menighedsråd. Hilsen Bente Larsen Bach

5 Menighedsrådsvalget i Hald Ege og Dollerup sogn Det lykkedes! Vi havde et informations/opstillingsmøde først i september i konfirmandstuen ved Hald Ege Kirke. Der blev ikke lavet en kandidatliste, da der ikke var ret mange med til dette møde. Vi fik lavet en liste med tre kandidater til det nye menighedsråd på et møde sidst i september, så vi manglede stadig et halvt menighedsråd. OPSLAG Ordet i denne overskrift er sønderjysk og det nærmeste, vi her på egnen kommer dette ord er vel: bagefter! Der er kirkekaffe i våbenhuset bagefter gudstjeneste der er tøndeslagning i centret bagefter gudstjeneste der er spisning i forsamlingshuset bagefter børne- og familie-gudstjenesten der er mindesammenkomst bagefter osv. Dette ord bruges ofte, men her er der tale om noget der sker i nuet, PRÆSTETEAM Efter en omtale i Viborg Stifts Folkeblad kom der gang i sagen. Vi kan nu stille hold, vi har nu 6 personer på kandidatlisten. Nu er det biskop Karsten Nissen, der bestemmer, men det er formodentlig kun en formalitet. Jeg har talt med stiftsfuldmægtig Bodil Abildgaard om sagen, hun siger, at vi skal holde et suppleringsvalg, dvs. et møde, hvor både kandidater og»bachætte«i Ravnstrup kirke for her er der intet bagefter. Der er tale om folkemusik på højt plan og af musik af ypperste kvalitet. Gruppens medlemmer kommer fra hele Jylland og kendere af folkedans vil dermed vide, at»bachætte«er flittige gæster i det ganske land. Der er tale om kirkekoncert med folkemusik og netop denne musik har inspireret nogle af de største digtere: Grundtvig, Luther med flere i deres forfatterskab. Sognepræsten er med i et team sammen med 3 bypræster, som kommer i pastoratet og holder gudstjeneste en gang om måneden. Præsterne er: Sognepræst i Søndermarkskirken Birgitte Thun, Tyttebærvej 37, tlf , Sognepræst i Søndermarkskirken og i Sortebrødrekirken John Melchiorsen, Ll. Sct. Pedersstræde 2 D, tlf , Hannah Lyngberg-Larsen som pt. har studieorlov stillere skrives på samme liste. De seks kandidater er: Niels Jørgen Jørgensen, Dollerup - genvalg, Jørgen Nielsen, Hald Ege - genvalg, Børge Jensen Eskildsen, Skelhøje - genvalg, Bodil Thybo, Skelhøje - nyvalg, Elin Nørgaard, Frederiks - nyvalg, Gunhild Frederiksen, Guldborgland - nyvalg, samt sognepræst Hanne Ellemann Clemmensen - født medlem. Venlig hilsen BJE Vi prøver og håber at denne koncert i Ravnstrup kirke fredag d. 20. februar 2009 kl vil opmuntre og inspirere. Der er kaffe og fri entre. Venlig hilsen Ravnstrup menighedsråd og Sigfred Petersen KIRKERADIO Kirkeradio gør et stort stykke arbejde for formidlingen af gudstjenesten! Radio Viborg dækker et meget stort sendeområde, og for at få den bedste modtagelse af radiosignalet, er det vigtigt at benytte den rigtige frekvens. Lyt hver søndag kl til VIKRA på frekvens: 93,8 Mhz, som er gældende for Viborg og omegn. PARKURSUS i Viborg Domprovsti Gå ind på: Hvis du vil se programmet: gæst i studiet: Anders Fugl-sang og Hanne Clemmensen om parkursus i kirken. Udsendelsen er vist første gang den 23. september VIBORG KIRKERADIO Viborg Kirkeradio har 25 års jubilæum i april 2009, det kan du læse mere om i det næste kirkeblad. 5

6 TELEFONTAVLE Ravnstrup EL A/S Holstebrovej Zoneterapi Kinesiologi v/ Else K. Pedersen Tlf Vi har bøjet det i neon i 40 år! Finderup Totalleverandør af baldakiner, skilte og bogstaver med og uden lys * Chr. Rosgaard & Søn ApS Vognmand Holstebrovej 146, Ravnstrup Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Tømrermester Finn Jørgensen Hesselbjergvej 11, Finderup FALKEVEJ VIDEBÆK TELEFON Munks Tømrerog Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup Tlf: Bækkelund Papirværk servietter bordpapir dækkeservietter lys Hald Ege El-forretning v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge Præsternes vagttelefon i Viborg Domprovsti Har du brug for at tale med en præst på en mandag, kan»vagtpræsten«træffes på tlf Reparationer Gravering Håndarbejde Teglgårdsvej 7 Hald Ege Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Viborg begravelsesforretning v/ Per Rasmussen Dumpen RING Har du TIL lyst PRÆSTEN til en gang Ønskes imellem samtale, at lave sygebesøg, kirkekaffe hjemmealtergang i din kirke kan henvendelse ske til sognepræst så ring til sognepræsten Hanne E. Clemmensen, på tlf. tlf , mail: KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Den meget velfungerende og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej i Ravnstrup er for alle børn fra børnehaveklassen op til 6. klasse. Der er klub hver tirsdag fra kl til Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf

7 DØBTE DOLLERUP KIRKE Jakob Bukhave Eskildsen Haun (Viborg sygehus) HALD EGE KIRKE Hjalte Agger Nielsen Niels Schmidt Hermansen Amalie Lindhard Mikkelsen RAVNSTRUP KIRKE Mati von Reitzel Albert Guldhammer Vinther Nielsen Amaya Gyldendal Eichmeier Sara Kjær Jensen Karoline Rosgaard VIEDE DOLLERUP KIRKE Kirsa Provstgaard og Amund Segerhard Birgitte Bork Williams og Poul Dalsgaard HALD EGE KIRKE Therese Högholm og Brian Jensen RAVNSTRUP KIRKE Maria Ejlsborg og Per Kirkeby Sørensen Ann Katarina Justesen og Michael Gyldendal Eichmeier FIINDERUP KIRKE Gitte Thybo og Nacer Asfirane Pia Ingemann Dalsgaard og Jesper Thornvig Pedersen DØDE/BEGRAVEDE DOLLERUP KIRKE Kamilla Jensine Høeg Kristan Anker Larsen (Viborg Kirkegårdskapel) HALD EGE KIRKE Anton Oluf Nielsen (Dollerup kirkegård) Anna Møller (Dollerup kirkegård) FINDERUP KIRKE Bjarne Lund Bertelsen (Dollerup Kirkegård) PRAKTISKE OPLYSNINGER FØDSELSANMELDELSE Et barns fødsel skal anmeldes til: Finderup kirkekontor Hellerupvej 4, Finderup,, senest 14 dage efter fødslen. Blanket til anmeldelsen udleveres af jordemoderen eller man kan få den på kirkekontoret. DÅB Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben. Nærmere aftale om dåbshandlingen, barnets navn og faddere (mindst 3 og højst 5) gudmoderen er også fadder. Faddere skal være døbt ved den kristne dåb. Dåbssamtale finder sted enten i præstegården, eller ved at præsten kommer i hjemmet. NAVNGIVELSE UDEN DÅB Skal barnet navngives, sker dette også ved anmeldelse til kirkekontoret. Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. VIELSE Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Derefter kontakter man vielseskontoret i den kommune, hvor man bor, for at få udfærdiget prøvelsesattest. Prøvelsesattesten medbringes derefter til en samtale om vielsens forløb, eller sendes til kirkekontoret. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget som normalt er fire, om kirken skal pyntes og af hvem. DØDSANMELDELSE skal foretages i afdødes bopælssogn senest to hverdage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelsen udleveres af lægen, bedemanden eller præsten, som gerne er behjælpelig med udfyldelsen. Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen og indleverer anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, også i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet eller finder sted uden kirkelig medvirken. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til kirkeværgen NAVNEÆNDRING 1. april 2006 trådte den nye navnelov i kraft. Reglerne er nu blevet lempet meget, så det bl.a. er blevet muligt at tage et mellemnavn som efternavn og give det videre til sin ægtefælle. Blanketter til brug for navneændrig kan rekvireres på kirkekontoret eller kan hentes på: Blanketter udskrives og sendes til Kirkekontoret, som derefter behandler sagen. Man må beregne ca. 4 dages ekspeditionstid. For alle navneændringer, undtagen ved vielse, betales et gebyr på 430 kr. Se hvordan du betaler på: 7

8 NOVEMBER Onsdag d. 26. Finderup Spaghetti-gudstj. Spisning i Laden Søndag d s. i advent Hald Ege Minikonfirmand-afslutningsgudstj. Finderup Kulturøddernes kor DECEMBER Tirsdag d. 2. Ravnstrup De ni læsninger Søndag d s. i advent Ravnstrup 9.30 v/ A. J. Hansen Hald Ege Julekoncert Tirsdag d. 9. Ravnstrup Syng julen ind Søndag d s. i advent Hald Ege Finderup Jule-/børnegudstj. Torsdag d. 18. Hald Ege Ungdoms-/julegudstjeneste for klasse Hald Ege Syng julen ind Fredag d. 19. Hald Ege Skole-/julegudstj. for klasse Hald Ege Skole-/julegudstj. for klasse Søndag d s. i advent Ravnstrup Onsdag d. 24. Juleaften Hald Ege Ravnstrup Finderup Hald Ege Inds. Folkekirkens Nødhjælp Torsdag d. 25. Juledag Finderup KALENDER Fredag d juledag Hald Ege Søndag d. 28. Julesøndag Ravnstrup Onsdag d. 31. Nytårsaften Hald Ege Denne gudstjeneste er for hele pastoratet. Vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Inds. Bibelselskabet JANUAR Søndag d. 4. Hellig 3 Konger Ravnstrup v/ J. Melciorsen Inds. Bibelselskabet Søndag d s.e.H.3K. Finderup 9.30 Hald Ege Inds. Bibelselskabet Søndag d s.e. H.3K. Ravnstrup Søndag d s.e. H.3K. Hald Ege 9.30 Finderup FEBRUAR Søndag d s.e. H.3K Ravnstrup 9.30 v/ J. Melchiorsen Søndag d. 8. Septuagesima Finderup 9.30 Hald Ege I Hald Ege medvirker konfirmanderne i gudstjenesten. Møde med forældrene efter gudstjenesten. Søndag d. 15. Seksagesima Ravnstrup Fredag d. 20. Ravnstrup Bachætte Folkemusisk arrangement. Søndag d. 22. Fastelavn Hald Ege 9.30 Finderup ADRESSER Sognepræst Hanne Ellemann Clemmensen Hellerupvej 4, Finderup, Tlf , Træffetid: Efter aftale Mandag træffes vagtpræsten på tlf Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand:? Kirkeværge ved Dollerup Kirke:? Kirkeværge ved Hald Ege Kirke:? Graver ved begge kirker: Finn Kabel Tlf (bedst aften) Karen Margrethe Rasmussen Tlf Kan måske også træffes på konfirmandstuens tlf Finderup sogn Formand:? Kirkeværge:? Graver: Vagner Vendelbo Tlf og Ravnstrup sogn Formand:? Kirkeværge:? Graver: Knud Winther Tlf Præstegårdsudvalget Formand:? Kirke & Sogn Redaktion: Bodil Hindbo Andersen, Else Pedersen, Magnus Ladefoged, Sognepræsten Bankgirokonto: Oplag: 2455 eksemplarer Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S 227 8

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKE &SOGN. Hald Ege kirkes festlige jubilæum Søndag den 30. september 2007 var en festdag. Dagen startede. Advent 2007 46. årg. nr. 1.

KIRKE &SOGN. Hald Ege kirkes festlige jubilæum Søndag den 30. september 2007 var en festdag. Dagen startede. Advent 2007 46. årg. nr. 1. KIRKE &SOGN Advent 2007 46. årg. nr. 1 Dollerup Finderup Ravnstrup Hald Ege Hald Ege kirkes festlige jubilæum Søndag den 30. september 2007 var en festdag. Dagen startede med Jubilæumsgudstjeneste, hvor

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Høsten handler om at se fremad mod den nye termin

Høsten handler om at se fremad mod den nye termin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Høsten handler om at se fremad mod den nye termin Et tema blander sig i høsten, nemlig vemodet, følelsen af at tiden rinder ud, ikke bare for sommeren

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Påskeblomsten - et eventyr af Gert Grube Det var sidst på vinteren. Tre blomster, en krokus, en vintergæk og en erantis havde allerede arbejdet sig op

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Indtoget i Jerusalem

Indtoget i Jerusalem kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Indtoget i Jerusalem Som optakt til adventstiden kan vi læse fra Matt 21,1-9 Indtoget i Jerusalem: v1 Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

KIRKE & SOGN Sommer 2008 47. årg. nr. 3

KIRKE & SOGN Sommer 2008 47. årg. nr. 3 KIRKE & SOGN Sommer 2008 47. årg. nr. 3 Dollerup Finderup Ravnstrup Hald Ege Sankt Hans lidt herom... Den 24. juni er (katolsk) navnedag for Johannes Døberen på dansk: den Hellige Hans, bedre kendt som

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Om tro og håb i mørket!

Om tro og håb i mørket! kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Om tro og håb i mørket! Lukas 24 vandringen til Emmaus, vers 32:»Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde

Læs mere

KIRKE &SOGN. Det er skønt! Jeg elsker mit arbejde. Jeg har fået en fantastisk modtagelse. og min familie kunne ikke have ønsket os en

KIRKE &SOGN. Det er skønt! Jeg elsker mit arbejde. Jeg har fået en fantastisk modtagelse. og min familie kunne ikke have ønsket os en KIRKE &SOGN Pinse 2007 45. årg. nr. 3 Dollerup Finderup Ravnstrup Hald Ege Hvordan er det at være præst? Det er skønt! Jeg elsker mit arbejde. Jeg har fået en fantastisk modtagelse af alle. Jeg og min

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri Kirkelig vielse i det fri er nu en realitet. I april 2013 blev det vedtaget, at det skal være muligt for et brudepar at få en kirkelig

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t K i r k e b l a d e t 20. november 2005 20. januar 2006 forventning advent S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e vejviser præster Sognepræst Anne Tyttebærvej 37, tlf. 86 62

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Betlehem Nu er det snart jul, og hvad kan være mere aktuelt at skrive om end Betlehem, dér hvor Jesus blev født. Skriftstedet fra Lukas evangeliet kap.

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Lys i mørket

dollerup finderup ravnstrup hald ege Lys i mørket kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lys i mørket Læreren spurgte lille Peter, hvilket lys, han mente, måtte være det vigtigste for jorden, er det solens eller månens lys? Det må være månens

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation Drømmen om ungdommen, foråret og fremtiden mødes i forårets konfirmationer. Med stolthed ser søskende storebror eller storesøster træde ind

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse Af ordet ånde kommer åndelighed en religiøs specialitet. Men ånde er i lige så høj grad knyttet til åndedrættet og det at trække vejret, med den

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

3. Årgang Nr. 4 December De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

3. Årgang Nr. 4 December De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT 3. Årgang Nr. 4 December 2017 De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT Lokalt nyt Ørsted Beboerforening: Den 6. december 2017. Fællesspisning i Ørsted forsamlingshus Den 6. februar 2018. Bankospil

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Døden i livet

dollerup finderup ravnstrup hald ege Døden i livet kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Døden i livet Midt i livet kommer døden. Imens vi er optaget af livet, kommer døden. Trods det at døden er det eneste, vi er sikre på, når vi er skabt

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget,

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget, Renoveringen genoptaget, side 2. Menighedsrådsvalget, nyt råd, side 3. Idé-dag, side 4. Musik og sang, side 5. Lucia og musikgudstjeneste, side 6. Advent 2016 26. årgang nr. 1 Verninge Sogn Renoveringsarbejdet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2013, Januar, Februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Indvielse af Kirkebakkehuset Når dette kirkeblad udkommer, er ombygningen af Kirkebakkehuset (forhåbentlig)

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Guirlanden - hvad gør den på juletræet?

Guirlanden - hvad gør den på juletræet? DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2011 Guirlanden - hvad gør den på juletræet? Det meste julepynt, har jo en eller anden betydning, har noget det minder os om. De flettede hjerter: hjerternes fest. Stjernen: den,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Forældreløs

dollerup finderup ravnstrup hald ege Forældreløs kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Forældreløs Jeg har altid gruet for den dag mine forældre døde. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt som ganske ung forsøgte at trække mig lidt væk fra

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Vinteren 2009/2010 Nr. 1 Vinter i Padesø PRÆSTEN Juleaften i Padesø Kirke Det skal være, som det plejer, sådan tænker vi mange gange i advents- og juletiden, og

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege At miste kontrollen

dollerup finderup ravnstrup hald ege At miste kontrollen kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege At miste kontrollen Når der sker noget helt uventet i vore liv, hvor vi mister kontrollen med situationen, kan vi godt blive bange for, hvad der sker med

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 59. årgang * december 2009 - februar 2010 Adventstiden - tid til forventning 1. søndag i advent De 9 læsninger Julen for skoler og børnehaver Basunerne skal

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL. December Januar Februar 2015/16

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL. December Januar Februar 2015/16 KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL December Januar Februar 2015/16 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk:

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere