KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE"

Transkript

1 KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at længes efter lys. Små tegn på lys at lyset skal vende tilbage. Vi tror og håber på, at det vender tilbage, for vi lever i forventning om, at det kommer igen. Som det står i en salme af Grundtvig:»Solhvervet kommer, og bladet vendes, dagene længes på ny, solskinnet vokser, og vinteren endes, lærkerne synge i sky «men vi ved, der er længe til. Og længe til jul. Men inden vi får set os om, så er det advent. Adventstid er ventetid. Vi tænder lys i Adventskransen som et tegn på det store Lys. Der er fire søndage i adventstiden. Hvor kransens nedtælling begynder første søndag i advent. Adventstiden er en forberedelsestid. I kirken forbereder vi os til julehøjtiden. Vi forbereder os også hjemme, nogle klipper og fletter julehjerter og stjerner og pynt bliver hængt op. Adventskransen står på bordet eller hænger ned fra loftet i de lilla eller røde bånd. Der købes gaver, som bliver til glæde for den der modtager gaven. Der er et ordsprog der siger:»at forventningstiden er den største af alle glæder«. Der er noget man ikke kan, mens man venter! Hvis vi sparer sammen til en dyr ting, så giver vi gerne afkald på at købe mange ting der ikke koster så meget. Og lægger penge til side til det store, som man virkelig ønsker sig og glæder sig til. Vi kan spare og spænde livremmen ind, faste og give afkald på, hvis vi vil og fra gammel tid er adventstiden en fastetid. Derfor er både adventstiden og fastetiden i kirken lilla. Blandingsfarven lilla består af rød og blå. Den røde er kærlighedens farve og den blå er troens. Kærligheden og troen tilsammen vil noget. Den lilla farve (fortsættes side 2) ADVENT NR ÅRG. 48 1

2 (fortsat fra forsiden) signalerer forberedelse, bod og kamp. I oldkirken forberedte de der skulle døbes sig i denne tid til deres dåb. De ville koncentrere sig helt om dåben og det nye liv med Kristus. Så gav de gerne afkald på unødige ting. Dåben fandt sted påskemorgen, for i dåben drukner og dør man jo med Kristus og så kunne de opstå sammen med ham påskedag, den dag han selv opstod fra de døde. Men nu forbereder vi julen gennem adventstiden, den violette; Johannes Døberen råber til os:»ban Herrens vej ind i dit hjerte! Omvend dig og gør bod, du skal angre alt det, du har gjort galt og rydde op i dit forhold til Gud og din næste: Bed om tilgivelse. Og kom så igen«. Herefter er vi parate i hjertet til den store julefest. Gud sender sit lys julenat, sender lys og varme til de vinterfrosne hjerter. Lyset, som er Guds gave til os, skinner på os og vi vokser. Israels folk ventede på at Gud greb ind i deres liv. Gud greb ind med stjernen over stalden i Betlehem. Gud blev menneske, for at vi kan forstå hvad han vil os. Det er værd at vente på. 2 Glædelig adventstid Sognepræst Hanne Ellemann Clemmensen Stof til kirkebladet sendes til sognepræsten på NÆSTE KIRKEBLAD udkommer i uge Adventskoncert I Finderup kirke er der adventskoncert søndag d. 30. november kl med Kulturrøddernes kor. De ni læsninger I Ravnstrup kirke tirsdag den 2. december kl : Unge og ældre fra menigheden kan melde sig hos sognepræsten til at læse bibelske tekster, som handler om skabelsen, syndefaldet, profetierne og Maria bebudelse, frem til selve julebegivenhederne, Jesu fødsel, hyrderne på marken og besøget af de tre vise mænd. Mellem læsningerne synges der fællessalmer. Julekoncert I Hald Ege kirke søndag den 7. december kl har vi den glæde at kunne invitere til julekoncert med Viborg Kammerkor. Kammerkoret har i tidens løb opført store klassiske musikstykker gerne i samarbejde med forskellige orkestre og solister. Denne eftermiddag vil de blandt andet synge julesalmer og - sange, og der vil også være enkelte fællessange med publikum. Der er gratis entre og alle er velkomne! Ved høstgudstjenesterne den 7. september i Finderup og Hald Ege kirke og 14. september i Ravnstrup kirke. Hald Ege Dollerup Finderup Ravnstrup I alt Vi synger julen ind I Ravnstrup kirke tirsdag den 9. december kl Der vil blive serveret kaffe og klejner efterfølgende. I Hald Ege kirke torsdag den 18. december kl HØSTOFFER kr. 0 kr kr kr kr. KIRKEBIL Det er muligt at komme i kirke med kirkebil ved at ringe til: Frederiks Taxi tlf Viborg Taxa tl Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst konto nr.

3 Aftalevalg i Ravnstrup Tirsdag d. 16. september var der indkaldt til orienteringsmøde/opstillingsmøde i Ravnstrup forsamlingshus. Hele 25 interesserede og engagerede mennesker var mødt op for bl.a. at høre om menighedsrådets arbejde i den sidste periode. Det er fantastisk dejligt, at der er så stor interesse for - og støtte til arbejdet i menighedsrådet og Ravnstrup kirke i det hele taget. Menighedsrådet fik under mødet mange ideer og spændende forslag til f.eks. ændringer/omlægninger på kirkegården. Der var en god og særdeles konstruktiv dialog på mødet. Orienteringsmødet blev afsluttet med en redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. Herefter gik snakken om opstilling af kandidater livligt over et veldækket kaffebord. Der er var en hyggelig og varm stemning under orienteringsmødet i Ravnstrup forsamlingshus. Der blev bragt mange i forslag, hvilket var dejligt. Efter afstemningen kunne der laves en liste med 5 kandidater og 3 stedfortrædere. Da der ikke er indleveret andre lister bortfalder valget tirsdag d. 11. november og menighedsrådet udgøres i den næste periode af: Bente Winter Tornsangervej 19, Ravnstrup Magnus Ladefoged Holstebrovej 157, Ravnstrup Knud Erik Christensen Kong Frederiks Vej 17 Ravnstrup, Jens Ole Nygaard Jegstrupvej Vest 140, Ravnstrup Christian Møller Åen 2, Ravnstrup Magnus Ladefoged Sådan ser det nye menighedsråd i Ravnstrup sogn ud! 3

4 Det nye menighedsråd i Finderup På billedet ser vi Thorkil bagest til højre Jeg hedder Thorkil Døssing, er 48 år og bosiddende i Finderup. Vi flyttede til Finderup i 1991 og føler at vi hører til her. Jeg er VVS installatør og har haft mit firma i snart 11 år. Jeg er gift med Susanne og har 2 piger på hhv. 14 og 10 år. Og hvorfor har jeg sagt ja til menighedsrådet... tja det er jeg faktisk lidt i tvivl om : ) men det primære er, at jeg gerne vil støtte op omkring Hanne som jeg synes gør det rigtig godt. Hun gør et godt stykke arbejde for vores børn, når hun har med dem at gøre, og det må være en vigtig opgave mht. fremtiden for den danske folkekirke. Jeg er blevet bedt om at skrive lidt omkring mine visioner for arbejdet i menighedsrådet. Så langt er jeg ikke rigtig kommet i mine tanker, men det dukker op når jeg finder ud af hvad arbejdet egentlig består af. Jeg vil gerne arbejde for flere spændende tiltag i kirken, så vi rammer bredt i vores lokal samfund. Med venlig hilsen Thorkil Døssing På billedet ser vi suppleant Hanne Lynge Espersen forrest til højre Jeg hedder Hanne Lynge Espersen, er 48 år og selvstændig frisør. Jeg er gift på 21. år med Steen, der er servicemontør. Vi har boet i Falle, siden vi blev gift, og har 2 børn Line på 11 år og Nick på 9 år, der begge er døbt i Finderup Kirke. Mit ja til at gå ind i menighedsrådet som suppleant er primært bundet op på nysgerrighed nysgerrighed for, hvad der egentlig arbejdes med i et menighedsråd, hvilken indflydelse rådet har m.v. og så selvfølgelig også fordi at jeg føler, at det er min borgerpligt at deltage aktivt i lokalsamfundet. Samtidig føler jeg for at arbejde med synliggørelse af kirken og menighedsrådsarbejdet i det hele taget. Glæder mig til det kommende samarbejde. Hilsen Hanne Lynge Espersen På billedet ser vi Bente Larsen Bach forrest i midten Jeg hedder Bente Larsen Bach, er 51 år, gift på 27. år med Bjarne. Sammen har vi 3 børn, Henrik på 27 bosiddende i Viborg, Hanne på 24 bosiddende i Ålborg, og Peter på 15 - heldigvis stadig hjemmeboende. Vi bor på 25. år i Egedal, på Bjarnes mors fødegård. Her driver vi et landbrug med planteavl, og er begge udearbejdende. Jeg arbejder som folkeskolelærer på Houlkærskolen i Viborg. Her underviser jeg i dansk på mellemtrinet og er desuden skolebibliotekar, hvilket jeg finder meget spændende. Jeg er født i Finderup sogn på en gård i Fløjgård, og er således døbt i Finderup kirke. Sognegrænserne ændredes, så jeg blev konfirmeret i Frederiks kirke, men Bjarne og jeg er gift i Finderup kirke - faktisk var vi nr. 2 ægtepar, 4 som daværende sognepræst Ole Bak viede. Vore børn er også døbt og konfirmeret i Finderup kirke. Jeg vil gerne tilstå, at jeg ikke har de store forudsætninger for at træde ind i menighedsrådsarbejdet. For mig er kirken det sted, man samles og fejrer store familiære begivenheder, glædelige som sørgelige. Desuden ser jeg kirken som stedet, hvor man i fred og ro kan samle sig i eftertænksomhed omkring livets spørgsmål, store som små. Jeg sagde straks ja tak til at blive medlem af det nye menighedsråd, da jeg tror på, at de erfaringer jeg har fra foreningsarbejde tidligere, kan komme mig til gavn her. Jeg ser det altid som noget udfordrende at træde ind i et samarbejde med nye spændende personer, og jeg er sikker på, at vi i det kommende menighedsråd vil få et godt, sjovt og givtigt samarbejde, til gavn for vores kirke og dermed hele sognet. Jeg synes, det er vigtigt, at kirken indgår som en naturlig del af vores lille samfund. Jeg kunne godt forestille mig, om vi forsøgte at bruge kirken til andre aktiviteter end gudstjenester. Jeg synes, kirkerummet er et fantastisk rum at være i. Den gode akustik kunne måske udnyttes til musikarrangementer, koncerter, sang / fællessang eller foredrag af forskellig art. For mig at se, kan kirken sagtens indgå i et tæt samarbejde med andre foreninger omkring tiltag i vores lokalsamfund både indenfor sognet og på tværs af sognegrænser. Med disse ord stiller jeg mig med glæde til rådighed for arbejdet i det kommende menighedsråd. Hilsen Bente Larsen Bach

5 Menighedsrådsvalget i Hald Ege og Dollerup sogn Det lykkedes! Vi havde et informations/opstillingsmøde først i september i konfirmandstuen ved Hald Ege Kirke. Der blev ikke lavet en kandidatliste, da der ikke var ret mange med til dette møde. Vi fik lavet en liste med tre kandidater til det nye menighedsråd på et møde sidst i september, så vi manglede stadig et halvt menighedsråd. OPSLAG Ordet i denne overskrift er sønderjysk og det nærmeste, vi her på egnen kommer dette ord er vel: bagefter! Der er kirkekaffe i våbenhuset bagefter gudstjeneste der er tøndeslagning i centret bagefter gudstjeneste der er spisning i forsamlingshuset bagefter børne- og familie-gudstjenesten der er mindesammenkomst bagefter osv. Dette ord bruges ofte, men her er der tale om noget der sker i nuet, PRÆSTETEAM Efter en omtale i Viborg Stifts Folkeblad kom der gang i sagen. Vi kan nu stille hold, vi har nu 6 personer på kandidatlisten. Nu er det biskop Karsten Nissen, der bestemmer, men det er formodentlig kun en formalitet. Jeg har talt med stiftsfuldmægtig Bodil Abildgaard om sagen, hun siger, at vi skal holde et suppleringsvalg, dvs. et møde, hvor både kandidater og»bachætte«i Ravnstrup kirke for her er der intet bagefter. Der er tale om folkemusik på højt plan og af musik af ypperste kvalitet. Gruppens medlemmer kommer fra hele Jylland og kendere af folkedans vil dermed vide, at»bachætte«er flittige gæster i det ganske land. Der er tale om kirkekoncert med folkemusik og netop denne musik har inspireret nogle af de største digtere: Grundtvig, Luther med flere i deres forfatterskab. Sognepræsten er med i et team sammen med 3 bypræster, som kommer i pastoratet og holder gudstjeneste en gang om måneden. Præsterne er: Sognepræst i Søndermarkskirken Birgitte Thun, Tyttebærvej 37, tlf , Sognepræst i Søndermarkskirken og i Sortebrødrekirken John Melchiorsen, Ll. Sct. Pedersstræde 2 D, tlf , Hannah Lyngberg-Larsen som pt. har studieorlov stillere skrives på samme liste. De seks kandidater er: Niels Jørgen Jørgensen, Dollerup - genvalg, Jørgen Nielsen, Hald Ege - genvalg, Børge Jensen Eskildsen, Skelhøje - genvalg, Bodil Thybo, Skelhøje - nyvalg, Elin Nørgaard, Frederiks - nyvalg, Gunhild Frederiksen, Guldborgland - nyvalg, samt sognepræst Hanne Ellemann Clemmensen - født medlem. Venlig hilsen BJE Vi prøver og håber at denne koncert i Ravnstrup kirke fredag d. 20. februar 2009 kl vil opmuntre og inspirere. Der er kaffe og fri entre. Venlig hilsen Ravnstrup menighedsråd og Sigfred Petersen KIRKERADIO Kirkeradio gør et stort stykke arbejde for formidlingen af gudstjenesten! Radio Viborg dækker et meget stort sendeområde, og for at få den bedste modtagelse af radiosignalet, er det vigtigt at benytte den rigtige frekvens. Lyt hver søndag kl til VIKRA på frekvens: 93,8 Mhz, som er gældende for Viborg og omegn. PARKURSUS i Viborg Domprovsti Gå ind på: Hvis du vil se programmet: gæst i studiet: Anders Fugl-sang og Hanne Clemmensen om parkursus i kirken. Udsendelsen er vist første gang den 23. september VIBORG KIRKERADIO Viborg Kirkeradio har 25 års jubilæum i april 2009, det kan du læse mere om i det næste kirkeblad. 5

6 TELEFONTAVLE Ravnstrup EL A/S Holstebrovej Zoneterapi Kinesiologi v/ Else K. Pedersen Tlf Vi har bøjet det i neon i 40 år! Finderup Totalleverandør af baldakiner, skilte og bogstaver med og uden lys * Chr. Rosgaard & Søn ApS Vognmand Holstebrovej 146, Ravnstrup Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Tømrermester Finn Jørgensen Hesselbjergvej 11, Finderup FALKEVEJ VIDEBÆK TELEFON Munks Tømrerog Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup Tlf: Bækkelund Papirværk servietter bordpapir dækkeservietter lys Hald Ege El-forretning v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge Præsternes vagttelefon i Viborg Domprovsti Har du brug for at tale med en præst på en mandag, kan»vagtpræsten«træffes på tlf Reparationer Gravering Håndarbejde Teglgårdsvej 7 Hald Ege Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Viborg begravelsesforretning v/ Per Rasmussen Dumpen RING Har du TIL lyst PRÆSTEN til en gang Ønskes imellem samtale, at lave sygebesøg, kirkekaffe hjemmealtergang i din kirke kan henvendelse ske til sognepræst så ring til sognepræsten Hanne E. Clemmensen, på tlf. tlf , mail: KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Den meget velfungerende og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej i Ravnstrup er for alle børn fra børnehaveklassen op til 6. klasse. Der er klub hver tirsdag fra kl til Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf

7 DØBTE DOLLERUP KIRKE Jakob Bukhave Eskildsen Haun (Viborg sygehus) HALD EGE KIRKE Hjalte Agger Nielsen Niels Schmidt Hermansen Amalie Lindhard Mikkelsen RAVNSTRUP KIRKE Mati von Reitzel Albert Guldhammer Vinther Nielsen Amaya Gyldendal Eichmeier Sara Kjær Jensen Karoline Rosgaard VIEDE DOLLERUP KIRKE Kirsa Provstgaard og Amund Segerhard Birgitte Bork Williams og Poul Dalsgaard HALD EGE KIRKE Therese Högholm og Brian Jensen RAVNSTRUP KIRKE Maria Ejlsborg og Per Kirkeby Sørensen Ann Katarina Justesen og Michael Gyldendal Eichmeier FIINDERUP KIRKE Gitte Thybo og Nacer Asfirane Pia Ingemann Dalsgaard og Jesper Thornvig Pedersen DØDE/BEGRAVEDE DOLLERUP KIRKE Kamilla Jensine Høeg Kristan Anker Larsen (Viborg Kirkegårdskapel) HALD EGE KIRKE Anton Oluf Nielsen (Dollerup kirkegård) Anna Møller (Dollerup kirkegård) FINDERUP KIRKE Bjarne Lund Bertelsen (Dollerup Kirkegård) PRAKTISKE OPLYSNINGER FØDSELSANMELDELSE Et barns fødsel skal anmeldes til: Finderup kirkekontor Hellerupvej 4, Finderup,, senest 14 dage efter fødslen. Blanket til anmeldelsen udleveres af jordemoderen eller man kan få den på kirkekontoret. DÅB Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben. Nærmere aftale om dåbshandlingen, barnets navn og faddere (mindst 3 og højst 5) gudmoderen er også fadder. Faddere skal være døbt ved den kristne dåb. Dåbssamtale finder sted enten i præstegården, eller ved at præsten kommer i hjemmet. NAVNGIVELSE UDEN DÅB Skal barnet navngives, sker dette også ved anmeldelse til kirkekontoret. Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. VIELSE Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Derefter kontakter man vielseskontoret i den kommune, hvor man bor, for at få udfærdiget prøvelsesattest. Prøvelsesattesten medbringes derefter til en samtale om vielsens forløb, eller sendes til kirkekontoret. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget som normalt er fire, om kirken skal pyntes og af hvem. DØDSANMELDELSE skal foretages i afdødes bopælssogn senest to hverdage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelsen udleveres af lægen, bedemanden eller præsten, som gerne er behjælpelig med udfyldelsen. Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen og indleverer anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, også i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet eller finder sted uden kirkelig medvirken. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til kirkeværgen NAVNEÆNDRING 1. april 2006 trådte den nye navnelov i kraft. Reglerne er nu blevet lempet meget, så det bl.a. er blevet muligt at tage et mellemnavn som efternavn og give det videre til sin ægtefælle. Blanketter til brug for navneændrig kan rekvireres på kirkekontoret eller kan hentes på: Blanketter udskrives og sendes til Kirkekontoret, som derefter behandler sagen. Man må beregne ca. 4 dages ekspeditionstid. For alle navneændringer, undtagen ved vielse, betales et gebyr på 430 kr. Se hvordan du betaler på: 7

8 NOVEMBER Onsdag d. 26. Finderup Spaghetti-gudstj. Spisning i Laden Søndag d s. i advent Hald Ege Minikonfirmand-afslutningsgudstj. Finderup Kulturøddernes kor DECEMBER Tirsdag d. 2. Ravnstrup De ni læsninger Søndag d s. i advent Ravnstrup 9.30 v/ A. J. Hansen Hald Ege Julekoncert Tirsdag d. 9. Ravnstrup Syng julen ind Søndag d s. i advent Hald Ege Finderup Jule-/børnegudstj. Torsdag d. 18. Hald Ege Ungdoms-/julegudstjeneste for klasse Hald Ege Syng julen ind Fredag d. 19. Hald Ege Skole-/julegudstj. for klasse Hald Ege Skole-/julegudstj. for klasse Søndag d s. i advent Ravnstrup Onsdag d. 24. Juleaften Hald Ege Ravnstrup Finderup Hald Ege Inds. Folkekirkens Nødhjælp Torsdag d. 25. Juledag Finderup KALENDER Fredag d juledag Hald Ege Søndag d. 28. Julesøndag Ravnstrup Onsdag d. 31. Nytårsaften Hald Ege Denne gudstjeneste er for hele pastoratet. Vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Inds. Bibelselskabet JANUAR Søndag d. 4. Hellig 3 Konger Ravnstrup v/ J. Melciorsen Inds. Bibelselskabet Søndag d s.e.H.3K. Finderup 9.30 Hald Ege Inds. Bibelselskabet Søndag d s.e. H.3K. Ravnstrup Søndag d s.e. H.3K. Hald Ege 9.30 Finderup FEBRUAR Søndag d s.e. H.3K Ravnstrup 9.30 v/ J. Melchiorsen Søndag d. 8. Septuagesima Finderup 9.30 Hald Ege I Hald Ege medvirker konfirmanderne i gudstjenesten. Møde med forældrene efter gudstjenesten. Søndag d. 15. Seksagesima Ravnstrup Fredag d. 20. Ravnstrup Bachætte Folkemusisk arrangement. Søndag d. 22. Fastelavn Hald Ege 9.30 Finderup ADRESSER Sognepræst Hanne Ellemann Clemmensen Hellerupvej 4, Finderup, Tlf , Træffetid: Efter aftale Mandag træffes vagtpræsten på tlf Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand:? Kirkeværge ved Dollerup Kirke:? Kirkeværge ved Hald Ege Kirke:? Graver ved begge kirker: Finn Kabel Tlf (bedst aften) Karen Margrethe Rasmussen Tlf Kan måske også træffes på konfirmandstuens tlf Finderup sogn Formand:? Kirkeværge:? Graver: Vagner Vendelbo Tlf og Ravnstrup sogn Formand:? Kirkeværge:? Graver: Knud Winther Tlf Præstegårdsudvalget Formand:? Kirke & Sogn Redaktion: Bodil Hindbo Andersen, Else Pedersen, Magnus Ladefoged, Sognepræsten Bankgirokonto: Oplag: 2455 eksemplarer Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S 227 8

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri Kirkelig vielse i det fri er nu en realitet. I april 2013 blev det vedtaget, at det skal være muligt for et brudepar at få en kirkelig

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation Drømmen om ungdommen, foråret og fremtiden mødes i forårets konfirmationer. Med stolthed ser søskende storebror eller storesøster træde ind

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2012 nr. 3 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst (barselsvikar) : Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: annebundgaard.hansen@gmail.com

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63 December - Januar - Februar Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 63 Nr. 1-2013 2 Sogneudflugten blev en succes 2012 Udflugten startede i gråvejr, hvor der under turen, kun kom en byge, så vi 51

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 33. årgang Nr. 4 December 2013 Forsidebilledet Motivet er denne gang hentet fra kirkens prædikestol Det forestiller evangelisten Lukas, og han er at finde

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere