dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin"

Transkript

1 kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket har på marker og i haver! Sådan lyder første vers af en sommersalme i Den Danske Salmebog. Selv om vejret denne sommer ikke har vist sig fra sin skønneste side, kan ingen være i tvivl om, at sommeren i Danmark også i år er et orgie af grøn frodighed. Guds underfulde gaver pibler frem alle steder, hvor jorden ikke er dækket af asfalt og fliser. Guds underfulde gaver? Vil nogen måske sige. Hvad så med Darwin og hans teori om arternes oprindelse? Nogle opfatter Darwin som troens fjende og stiller Gud og Darwin op som konfliktfyldte eller endda uforenelige modsætninger. Meningsmålinger har vist, at godt 80% af danskerne mener, at Darwin stort set havde ret. Omtrent lige så mange er medlem af folkekirken, så det tyder på, at de fleste ikke ser de store problemer med at forene de to ting i livsanskuelsen. Vi har lige fået en ny regering og derunder en ny videnskabsminister, Esben Lunde Larsen. Om ham og hans udnævnelse er det blevet sagt, at det er uacceptabelt, at han er øverste chef for forskning og videnskab i vores land, når han indtager synspunkter, der står i et grelt modsætningsforhold til forskning og videnskaben. Når man kan sige sådan, må det være fordi man sammenblander religiøse og videnskabelige fortællinger om verden. De store religiøse fortællinger blev til årtusinder før, menneskene fandt på naturvidenskab. De rummer tydninger af verden og eksistensen, der rækker langt udover, hvad naturvidenskaben kan afdække. Naturvidenskaben udvikler og efterprøver teorier om verden, som har ændret menneskers levevilkår radikalt på godt og ondt men naturvidenskaben kan ikke levere en sammenhængende livstydning, som kristendommen gør. I mange tilfælde afdækker naturvidenskaben tilmed ikke kun forklaringer, men også mysterier, der giver alt andet end en sammenhængende forståelse af verden og vores eksistens. Men hvordan forholdt Darwin sig selv til Gud? I bogen om arternes oprindelse, On the Origin of Species skrev han:»jeg ser ikke nogen gyldig grund Fortsættes på side 2 efterår nr ÅRGANG 53 1

2 Gud og Darwin (fortsat fra forsiden) til, at de anskuelser, der er fremsatte i dette bind, skulle støde nogens religiøse følelser«. Men Darwin åbnede bevidst eller ubevidst sluserne for en helt anderledes storladen tanke om, at Gud har skabt os til at leve, opleve og udvikle os. Det er storslået teori, at Gud har skabt verden til selvudvikling. I begyndelsen skabte Gud og lod verden blive til og lod den få tid til at udvikle sig. VIDENSKAB Variation, ikke kun repetition, er livets udfoldelse. Selv om naturen er underlagt The survival of the fittest, at den stærkeste overlever, kan resultatet godt være smukt og fortryllende! Efter Darwin gælder det, at Bibelen ikke mere kan benyttes som en lærebog i naturhistorie, geologi og biologi. Vi tror nu heller ikke, det nogensinde har været meningen. For få år siden hørte vi om endnu en af naturvidenskabens opdagelser: Higgs-partiklen, af nogle kaldet Guds-partiklen. Det er endnu et skridt i retning af en videnskabelig forklaring på verdens oprindelse. Hvad kan det nu betyde for vores kristne tro på Gud som skaber? For nogle af de ateistiske debattører er den nye landvinding endnu et bevis imod Guds eksistens. For os at se, gør opdagelsen ikke nogen forskel i den henseende. At Gud som skaber lader sit kærlige væsen folde sig ud fra stråling til partikler med masse og videre til os mennesker, det er da fascinerende. Påvisningen af Higgs-partiklen viser os bare mere om, hvordan skabelsen finder sted. Mange mennesker, også videnskabsfolk, anser religion og troen på Gud for deres kilde til en dybere forståelse af livets mening. Troen på Gud angår eksistensen. Videnskaben arbejder på at forklare, hvordan den fysiske verden hænger sammen. Videnskab og religion beriger og supplerer hinanden. Tro uden fornuft er blind, ligesom fornuft uden tro er hjerteløs. Videnskab uden en menneskelig etisk dimension er farlig. Derfor behøver tro og videnskab hinanden. Troen holder os fast på, at der findes en instans, som tæmmer menneskets udfoldelse. Videnskaben holder troen fast på den konkrete verden og virkelighed og forhindrer den i at udarte sig. Naturvidenskaben kan forklare meget, men ikke alt og slet ikke det vigtigste. Der er altså ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem tro og videnskab. Som kristne kan og må vi undersøge det, vi opdager, og se det som den måde, hvorpå Guds væsen folder sig ud i verden. Vi kan hverken bevise eller modbevise Guds eksistens ad videnskabelig vej, men vi har friheden til i troens lys, at tolke, hvad vi ser. Måske kan man endda se vores evner til at nå så langt med teorier, eksperimenter og undersøgelser som et tegn på, at vi er skabt i Guds billede. Verden blev skabt af Gud, og det er fascinerende, nysgerrigt at undersøge, hvordan Han gjorde det. Men hvis troen skulle underlægge sig tidens videnskabelige landvindinger, var vi virkelig først på gyngede grund. Se også i kirkebladet invitation til studiekreds om tro og viden! God sensommer og efterår! Sognepræsterne Niels Lai og Hanne Rytter Måske blæser der i dag en sommervind. Åbner du din dør? Byder du vinden ind? Måske mærker du en hånd, en berøring så blid. Ta r du imod dens kærtegn, mens der endnu er tid? (Arvid Hanssen 1992) 2

3 Babysalmesang i Hald Ege Kirke Kære forældre og babyer Vi vil gerne invitere dig og din baby til babysalmesang i Hald Ege Kirke. Vi mødes i kirkerummet. Her synger vi for børnene, vugger dem i tæpper, laver fagter og bevæger os til salmerne og børnesange. Vi blæser sæbebobler og bruger forskellige sansestimulerende ting som tørklæder, rasleæg m.m. Vi synger, spiller og bevæger os til musikken. Man behøver ikke at kunne synge for at være med! Det varer ca. en halv time. Bagefter går vi over i konfirmandstuen og får kaffe og boller. Vi mødes onsdage kl Der vil være babysalmesang på flg. datoer: 19. august august - 2. september - 9. september september september september - 7. oktober oktober oktober Babysalmesang er for babyer fra 0-9 mdr. med mødre, fædre, bedsteforældre eller andre nære voksne. Vi starter med et nyt hold onsdag den 19. august kl i Hald Ege Kirke. Alle er hjerteligt velkomne men husk tilmelding til sognepræst Hanne Rytter på eller sms på senest den 17. august. Babysalmesangen ledes af Laila Trier Hjørnholm. Syng dig glad! Hvis du har lyst til at synge, så kom og syng med. Vi synger hver torsdag fra den 24. september til og med torsdag den 26. november kl i sognehuset i Hald Ege. Det kræver ingen forudsætninger at deltage ud over lysten til at synge og hygge sig sammen med andre. Vi vil synge sange fra højskolesangbogen, nyere salmer og rytmiske sange. Kaffepausen vægter vi højt, hvor vi snakker og hygger os. Sangaftnerne vil blive ledet af organist Inger Thomsen. Tilmelding ikke nødvendigt. Det er gratis at være med. Kommende arrangementer Tirsdag den 1. december kl »Syng julen ind«i Ravnstrup kirke. Søndag den 6. december kl »Julekoncert«i Hald Ege kirke. Onsdag den 9. december kl »Gospelkoncert«i Ravnstrup kirke. Tirsdag den 15. december kl »Syng julen ind«i Dollerup kirke med kor. Torsdag den 17. december kl »Syng julen ind«i Finderup kirke. Fredag den 18. december... Juleafslutning for Hald Ege Skole i Hald Ege Kirke. 3

4 Høstgudstjenester i pastoratets fire kirker Når kalenderen viser det tidlige efterår, er det tid til høstgudstjenester over det ganske land. Høstgudstjenesten er ikke en kirkelig højtid med fast plads i kirkeårets kalender eller liturgi. Alligevel afholder de fleste kirker en sådan i perioden mellem den 1. september og den 4. oktober. Denne periode kalder internationale kirkelige fællesskaber som for eksempel Kirkernes Verdensråd for skabelsesperioden, hvor man kan glæde sig over jordens mangfoldighed og have ekstra fokus på vores ansvar overfor Guds skaberværk. Ved høstgudstjenesten er der stor tradition for at synge kendte høst- og efterårssalmer som: Vi pløjed og vi såede og Nu falmer skoven trindt om land. I dag hedder det høstgudstjeneste, når menigheden mødes en søndag i september eller starten af oktober til en ekstra festlig gudstjeneste i kirken, der i dagens anledning kan være pyntet med aks, græskar, blomster og andre vækster, der symboliserer høstens frugtbare rigdom. Takkegudstjeneste, fordi man i ordets bogstaveligste forstand havde grund til at takke for at have høstet nok mad, så man kunne overleve indtil næste sommer. Skikken med, at der skal ligge lidt tilbage, går tilbage til jøderne, hvor man for eksempel aldrig måtte plukke en vingård helt ren. Der skulle altid ligge lidt tilbage til den fremmede og den fattige, der kom forbi. Det er også denne overskudstanke, som ligger til grund for menighedens offergang eller høstgang som man stadig kan møde i alle pastoratets kirker: Finderup Ravnstrup Dollerup Hald Ege. Alle opfordres til at tage blomster, æbler og andet med fra haven. Vækster, som bliver lagt i de i forvejen pyntede kirker. Efter gudstjenesten i Ravnstrup og Finderup er der kaffe, juice og lidt sødt. Høstgudstjenesten er en af de store festgudstjenester i løbet af året. Der er meget at sige tak for, og høstgudstjenesten er først og fremmest en takkegudstjeneste, der er tilrettelagt som en børne- og familiegudstjeneste i alle pastoratets fire kirker. Kirkerne vil være pyntet op med høstens frugter. Efter gudstjenesten i Dollerup Kirke er der høstfrokost i Hald Ege Sognehus. Den 20. september kl i forbindelse med høstgudstjenesten i Hald Ege Kirke, er der høstfrokost i sognehuset efter gudstjenesten. Gerne tilmelding på grund af høstmaden Der er også høstgudstjeneste den 27. september i Ravnstrup og Finderup Kirker. Hanne Rytter Lad os takke for årets udbytte 4

5 Der bliver masser af julestemning ved koncerten Julekoncert for kor, harpe og fløjte Syddansk Universitets Kammerkor under ledelse af dirigenten Saul Zaks giver i december 2015 en julekoncert i Hald Ege sammen med den israelske fløjtenist Hagar Dagan og den fynske harpespiller Anette Gøl Seligmann. Koncerten vil indeholde julesange fra Europa, men i anledning af jubilæumsåret også musik af Carl Nielsen. Koncerten finder sted søndag den 6. december kl i Hald Ege Kirke Lidt om koret Syddansk Universitets Kammerkor (SUK) har rødder helt tilbage til Kammerkoret består af ca. 25 medlemmer; det har en fast tilknytning til Syddansk Universitet og deltager ved forskellige officielle begivenheder som f.eks. Universitetets Årsfest og Hans Christian Andersen Academy Annual Lecture samt optræder ved dimissioner og øvrige officielle arrangementer i universitetsregi. Herudover løser koret bestillingsopgaver ved kongresser, receptioner, dimissioner, kirkearrangementer og møder. En årligt tilbagevendende opgave er også korets julekoncerter, der henter julesalmer og -sange fra store dele af Europa. 5

6 kalender aug august 16. august 11. s. e. trinitatis Finderup 9.00 Ravnstrup august 12. s. e. trinitatis Hald Ege 9.00 Kulturhuset i Skelhøje august 13. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Finderup September 2. september Onsdag Sognehuset Hald Ege september 14. s. e. trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege september 15. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Finderup september 16. s. e. trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege september Torsdag Sognehuset 24. september Torsdag Sognehuset 27. september 17. s. e. trinitatis Finderup 9.00 Ravnstrup september og efterår Præst: Hanne Rytter. Præst: Niels Lai. Præst: Hanne Rytter. Højskoletimer. Livet til søs se omtale. Præst: Hanne Rytter. Kaffe. Provstiungdomsbandet spiller v. gudstj. Præst: Niels Lai. Præst: Hanne Rytter. Familiehøstgudstjeneste. Høstfrokost i sognehuset i Hald Ege. Tilmelding: SMS Studiekreds»Tro og viden«v. sognepræst Hanne Rytter. Præst: Hanne Rytter. Familiehøstgudstjeneste. Kaffe, juice og sødt. Onsdag Finderup Høst-sangaften i kulturhuset. Kaffe og brød. Anders, Inger og Hanne. oktober 1. oktober Torsdag Sognehuset Hald Ege oktober Torsdag Sognehuset 1. oktober Torsdag Sognehuset 4. oktober 18. s. e. trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege oktober Torsdag Sognehuset 11. oktober 19. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Finderup oktober Torsdag Sognehuset 18. oktober 20. s. e. trinitatis Hald Ege 9.00 Dollerup Højskoletimer Carl Nielsen. Se omtale. Studiekreds»Tro og viden«v. sognepræst Hanne Rytter. Præst: Hanne Rytter. Præst: Niels Lai. Præst: Hanne Rytter. 6

7 ust-november 22. oktober Torsdag Sognehuset 22. oktober Torsdag Sognehuset 24. oktober Lørdag Dollerup Andagt 25. oktober 21. s. e. trinitatis Finderup 9.30 Ravnstrup Studiekreds»Tro og viden«. Kirkevandring fra Dollerup til Finderup. Frokost i præstegården. Præst: Hanne Rytter. BUSK: Børn og unge. Kaffe, juice og sødt. 29. oktober Torsdag Spil dansk. Bøge- og Egekoret fra Hald Ege Skole. november 1. november 22. s. e. trinitatis Dollerup 9.30 Hald Ege november Torsdag Sognehuset 8. november 23. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.30 Finderup Præst: Hanne Rytter. Vi mindes vore kære, som vi har mistet. Præst: Hanne Rytter. Vi mindes vores kære, som vi har mistet. 12. november Torsdag Hald Ege Spaghettigudstjeneste, spisning i sognehuset. Tilmelding: SMS Præst: Hanne Rytter. 12. november Torsdag Sognehuset 15. november 24. s. e. trinitatis Hald Ege 9.30 Dollerup november Torsdag Sognehuset Præst: Hanne Rytter. Spil Dansk Dagen i Hald Ege Kirke Vi vil igen i år fejre Spil Dansk Dagen i Hald Ege Kirke sammen med Bøge- og Egekoret fra Hald Ege Skole. Torsdag den 29. oktober kl bliver et festfyrværkeri! Spil Dansk slog igen rekord i 2014 med over 1400 arrangementer spredt over hele efteråret med en naturlig kulmination på Spil Dansk Dagen og i uge 44. For første gang nogensinde var der Spil Dansk arrangementer i samtlige 98 danske kommuner og i Sydslesvig. Interessen for dansk musik er større end nogensinde før. Danskerne elsker dansk musik. Inger Thomsen, organist 7

8 Kære alle kommende konfirmander! Vil du gerne konfirmeres så kom til konfirmandindskrivning den 3. september kl i præstegården i Finderup. Der kommer indskrivningspapirer med posten, som skal være udfyldt og medbringes til indskrivningen i Finderup. Konfirmationer i 2016 Hald Ege Skole: Bededag den 22. april: Dollerup 9.00, Ravnstrup Søndag den 24. april: Hald Ege 9.00, Finderup Hald Ege Friskole: Kristi himmelfartsdag den 5. maj: Hald Ege Kirke Vi ses Mange venlige hilsener Jørgen L Husted, Niels Lai og Hanne Rytter Praktiske oplysninger Fødselsanmeldelse Der skal kun anmeldes fødsel til sognepræsten/kirkekontoret, hvis der har været en hjemmefødsel. Ved alle andre fødsler får kirkekontoret automatisk besked fra det hospital hvor barnet er født. Omsorgs- og ansvarserklæring: Er forældrene til et nyfødt barn ikke gift med hinanden, skal forældrene i fælleskab registrere faderskabet. Dette gøres digitalt på Denne registrering skal ske senest 14 dage efter fødslen Dåb Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben. Nærmere aftale om dåbshandlingen, barnets navn og faddere (mindst 2 og højst 5) Indsamling Jul Folkekirkens Nødhjælp Nytår Bibelselskabet Påske KFUM/KFUK Pinse Folkekirkens Nødhjælp Høst- Folkekirkens gudstj. Nødhjælp m.fl. gudmoderen er også fadder. Faddere skal være døbt ved en kristen dåb. Dåbssamtale finder sted enten i præste går den, eller ved at præs ten kommer i hjemmet. Navngivning Navngivning uden dåb foregår på Godkendte navne og andre nyttige oplysninger omkring navne og navneloven findes på Vielse Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Senere kontakter man vielseskontoret i den kommune, hvor man bor, for at få udfærdiget en prøvelses attest. Den må højst udstedes 4 mdr. før vielsen. Prøvelsesattesten samt navn og adresse på to vidner kan medbringes til en samtale med præsten om vielsens forløb. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget, der synges normalt fire; og om kirken skal pyntes og af hvem. begravelse Anmeldelse af dødsfald sker digitalt på Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen af anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, og så i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet, også hvis begravelsen finder sted uden kirkelig medvirken. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrø ren de gravsted træffes med gra veren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til graveren el ler kirkeværgen. Navneændring Navneændringer koster 510 kr. Er der flere i samme familie, der skal have ændret til samme navn, betales kun ét gebyr. Det er dog under forudsætning af, at alle ændringer bliver lavet samtidig. Navneændringer på bryllupsdagen er gebyrfri. Navneændringer foregår på På kan du læse meget mere om hvilke navne du har mulighed for at få. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lave navneændringer ved hjælp af blanketter. Disse blanketter kan du finde på Læs mere om livets begivenheder på 8

9 hald ege 2015 hald ege friskole ravnstrup Finderup dollerup hald ege friskole 9

10 Invitation til minikonfirmand Vi mødes fem torsdage efter 3. klasserne har fået fri fra skole samt til en spaghettigudstjeneste og en søndagsafslutning. Det foregår i Hald Ege Kirke og i sognehuset i Hald Ege: Den 22. oktober Den 29. oktober Den 5. november Den 12. oktober til almindelig tid men minierne skal blive noget længere, for der er spaghet- Zoneterapi Kinesiologi Kinesiologi v/ Else K. 71Pedersen 40 &REDERIKS s (ADERUP s Ravnstrup el a/s Vi har bøjet det i neon i 40 år! Ravnstrup el a/s Zoneterapi Holstebrovej 155 Holstebrovej 155 SAMMEN KAN VI MERE Finderup Kinesiologi Totalleverandør af baldakiner, skilte og &REDERIKS s v/ Else K. Pedersen bogstaver med og uden lys (ADERUP s Tlf * Vi har bøjet det i neon i 40 år! pi gi Chr. Rosgaard & Søn ApS Vognmand Tlf * i 40 år! r, skilte og n lys Finderup Hald Ege * i offset og digital teknik Lorenzen s Gearkasse Vil De købe eller sælge Autoværksted er detege Drejer De bør vælge Hald el-forretning Munks TømrerEGETRYK Specialist i: Personbiler Varebiler Gearkasser Bagtøj v/ Thorkild Nielsen Egeskovvej 23 Hald Ege 8800 tning Alle former for TRYKSAGER og digital teknik ERING A4 og A3 10 Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 Bliv klogere8800 på lokalhistorien og køb vore bøger Dollerup, Tlf: 86 64om74 61 alle skrevet af Birgit Aarestrup under fællestitlen Mit Dollerup. Hald ege el-forretning Totalleverandør 4 af baldakiner, skilte og Teglgårdsvej Hesselbjergvej 11, Finderup bogstaver med og uden lys FARVEKOPIERING A4 og A Forlaget og Snedkerforretning ravnsbjerg Tornsangervej 17, Ravnstrup v/ Thorkild finnnielsen Jørgensen Alle former for Hald Ege 8800 Hesselbjergvej 11, Finderup HaldTømrermester ege el-forretning Egeskovvej 23 TRYKSAGER Hesselbjergvej 11, Finderup Teglgårdsvej 4 Hald Ege Blytrækkervej Tlf.: Mail: Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge EGETRYK Bækkelund Munks TømrerPræsternes vagttelefon i Forlaget Ravnsbjerg Papirværk Falkevej og Snedkerforretning Domprovsti 4 Teglgårdsvej 4 v/ Thorkild Nielsen Røverdal 20, Dollerup, Tornsangervej 17, Reparationer Håndarbejde servietter bordpapir dække8800, Tlf Ravnstrup Hald Ege Gravering Teglgårdsvej 7 Hald servietter Egelys Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Tlf: Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge begravelsesbækkelund finn Jørgensen v/ Else K. Pedersen Vi har bøjet det i neon i 40 år! Tømrermester EGETRYK finn Jørgensen Vognmand Tømrermester Tlf Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Alle former for Egeskovvej 23 Reparationer Gravering Håndarbejde TRYKSAGER 6920 Videbæk Hald Ege i offset og digital teknik Teglgårdsvej 7 Hald Ege telefon FARVEKOPIERING A4 og A3 Har du brug for at tale med en præst på en mandag, kan»vagt Tlf Åbent: Mandag torsdag kl præsten«træffes på tlf begravelsesmunks TømrerKFUM og KFUK s BØRNEKLUBi Præsternes vagttelefon forretning og Snedkerforretning Rav SAMMEN KAN VI MERE finn Jørgensen Holstebrovej 146, Ravnstrup Finderup Chr. Rosgaard & Søn ApS Zoneterapi Kinesiologi og uden lys bogstaver med Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Chr. Rosgaard & Søn ApS Tømrermester Holstebrovej 146, Ravnstrup Koldingvej 195, 8800 Totalleverandør af baldakiner, skilte og 7 Vi har bøjet det i neon i 40 år! &REDERIKS s Totalleverandør af baldakiner, skilte og Hesselbjergvej 11, Finderup bogstaver med71 og40 uden lys (ADERUP s Alt i kreaturkørsel Containerudlejning 71 22* Vognmand HolstebrovejFinderup 146, Ravnstrup n & ( Holstebrovej 146, Ravnstrup Tlf Tlf TelefonTavle i kreaturkørsel Containerudlejning telefontavle AltTelefonTavle N VI MERE Tel Holstebrovej Vognmand 155 SAMMEN KAN VI MERE v/ Else K. Pedersen vle ere tigudstjeneste kl Til Den 29. november er det 1. gudstjenesten i Hald Ege Kirke søndag i advent og vi fejrer er alle forældre, søskende og gudstjeneste sammen og holtelefontavle bedsteforældre velkomne kl. der afslutning på minikonfir17.00, og til at være med til at mandforløbet ved at spise froravnstrup spise aftensmad i sognehuset kost i sognehuset.el Alle a/s i pastoholstebrovej 155 efterfølgende. ratet er velkomne tilmelding SAMMEN KAN VI MERE Tilmelding på sms af hensyn til på sms af hensyn til maden. &REDERIKS s maden på (ADERUP s DTelefonTavle en 19. november er der ikke 86 Mange 64 72venlige 11 hilsner minikonfirmand!!! Niels Lai og Hanne Rytter Ravnstrup el a/s Chr. Rosgaard &en Søn ApS Den 26. november. samt gæstelærer Zoneterapi Bidrag til Kirke og Sogn EGETRYK modtages med tak og kan indsættes på konto i Alle former for Danske Bank: Reparationer Gravering Håndarbejde TRYKSAGER Egeskovvej 23 eller gives til sognepræsten i en Hald Ege Teglgårdsvej 7 Hald Ege i offset og digital teknik A4 og A3 kuvert medmandag torsdag navnfarvekopiering på00 giveren Tlf Åbent: kl begravelsesmunks Tømrerforretning og Snedkerforretning Chr. Ho Alt i k T Hald v/ Thork fin Teglgå Hesse Hald E Te V er v/ Per Rasmussen Reparationer Gravering Tornsangervej 17, Håndarbejde Ravnstrup Teglgårdsvej 7 Hald Dumpen 2 Ege 8800 Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Tlf: Hald egebegravelsesel-forretning Zoneterapi Bækkelund v/ Thorkild Nielsen Har du lyst til en gang forretning Papirværk imellem at lave kirkekaffe Teglgårdsvej 4 Kinesiologi v/ Per Rasmussen i Hald din kirke Ege v/ Else K. Pedersen servietter bordpapir dækkeså ring til sognepræsten Dumpen 2 07 servietter på lys Tlf tlf De købe sælge Vi har Vil bøjet det eller i neon i 40 år! er det Drejer De bør vælge Har du lyst til en gang Præst Vibor HarRep du præst Tlf præste Vib KFUM

11 Døbte Dollerup kirke Tine Helsted Djernes Johan Lyngsø Pedersen Elsa Stensdal Munck Ludvig Lundgren Schrøder Knud Jacob Langbak Ravn Hjalte Lynge Selgen Irmelin Kirsten Munk Hald Ege kirke Ingeborg Mørup Handberg Finderup kirke Johan Baunsgaard Hellerup Ravnstrup kirke Alexander Vindstrup viede/velsignede Hald Ege kirke Louise Ingerslev Andersen og Troels Roar Johannsen døde/begravede Dollerup kirke Poul Erik Jensen Finderup kirke Egon Chresten Valdemar Jespersen Ravnstrup kirke Preben Jensen Munk musikgudstjeneste Unge bandet fra Domprovsti kommer og spiller til gudstjenesten den 6. september i Hald Ege Kirke. Ring til præsten Ønskes samtale, sygebesøg, hjemmealtergang kan henvendelse ske til sognepræst Hanne Ellemann Rytter, tlf , Strikkeklub i sognehuset Torsdag i ulige uger er der strikkeklub i Sognehuset i Hald Ege. Der strikkes til Sarons Slette (nødhjælpscenter) og Røde Kors. Alle er velkommen. Har du lyst til at være med, da kontakt: Mona Kjelstrup, Tove Lund, Garnrester modtages med tak Kirke & Sogn Udkommer 4 gange om året til marts, juni, september og december. Oplag: 2455 ekspl. Den frivillige redaktion: Knud Erik Christensen, Else Pedersen, Kirsten Odgaard Poulsen, Lisbeth Sloth Hesselberg og sognepræst Hanne E. Rytter. Stof til kirkebladet sendes til sognepræst Hanne Rytter på Næste blad udkommer i uge 47 Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S, tlf Sognepræst: Hanne Ellemann Rytter Hellerupvej 4, Finderup, 8800, tlf , , Træffes bedst på tlf eller tirsdag til fredag kl På mail og sms alle dage. Overenskomstansat præst Niels Lai træffes på tlf , bedst tirs. og tors. Organist i Dollerup, Hald Ege, Finderup og Ravnstrup kirker: Inger Thomsen, tlf Præstesekretær Se hvornår præstesekretæren træffes bedst. Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet. Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand: Kirsten Odgaard Poulsen tlf Kirkeværge v. Dollerup Kirke: Elin Nørgaard, tlf Kirkeværge v. Hald Ege Kirke: Tage Båndrup Carstens tlf Graver ved begge kirker: Finn Kabel tlf Karen Margrethe Rasmussen: tlf Finderup sogn Formand: Kjeld Jensen Bach tlf Kirkeværge: Hans Hoyer tlf Graver: Karl Erik Hedegaard tlf Ravnstrup sogn Formand: Magnus Ladefoged tlf Kirkeværge: Kristian Møller tlf Graver: Jens Ole Nygaard tlf adresser 11

12 til opslagstavlen 227 Hald ege Højskoleeftermiddag i Hald Ege Sognehus onsdag den 2. september kl »Livet ombord på verdens største containerskibe«. Maskinchef Ingolf Zeuch vil fortælle om livet til søs. Han fortæller om dagligdagen på skibene og viser mange billeder fra både skibene, indretningen, maskinrummet, broen, besætningen, havnene og byerne. Det sidste skib han har været ombord på, er containerskibet Anna Mærsk. Ingolf Zeuch er tilknyttet Dansk Sømands- og Udlandskirker som foredragsholder. Der serveres kaffe og kage til 25 kr. Mange hilsner aktivitetsudvalget»anna Mærsk«Hald ege Højskoledag i Hald Ege Sognehus torsdag den 1. oktober kl året for Carl Nielsen Den 9. juni 2015 fyldte Carl Nielsen 150 år. Han er i manges øjne Danmarks største komponist. Der er derfor god grund til, at vi også fejrer Carl Nielsen i Sognehuset i Hald Ege. En lang række museer, teatre, musikskoler, kor, orkestre og andre kulturaktører landet over har bidraget til fejringen. Vi vil fortælle om Carl Nielsens liv, hans musik, og så vil vi synge nogle af alle de sange, som han har skrevet melodien til. Medvirkende: Inger Thomsen, organist. Carl Nielsen Hald ege Studiekreds tre gange i efteråret: Torsdagene den 24. september, 1. oktober og 22. oktober kl i Hald Ege Sognehus I Kristeligt Dagblad har der været indlæg om troen på en levende og skabende Gud. Esben Lunde Larsen har udtalt sig derom, og der har været voldsomme reaktioner på hans udtalelser. Hvad mener du og hvad mener f.eks. Niels Henrik Gregersen, professor i dogmatik ved Københavns Universitet om spændingsfeltet mellem tro og videnskab? Jeg sender litteratur ud, når du har tilmeldt dig på eller sms Hanne Rytter finderup Sangaften i Finderup Kirke onsdag den 30. september kl Temaet denne aften vil være salmer og sange, der handler om høsten og efteråret. Medvirkende: Hanne Rytter, Anders Hald og Inger Thomsen. 12

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen med nyt fra foreningerne Dokkedal Dagene Mad & Tro Mou Kirke. Døvegudstjeneste Kirkefrokost Babysalmesang Dokkedal Kirke. fyld danmarks kirker august november 2014 adresser www.mousogn.dk

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere