dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin"

Transkript

1 kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket har på marker og i haver! Sådan lyder første vers af en sommersalme i Den Danske Salmebog. Selv om vejret denne sommer ikke har vist sig fra sin skønneste side, kan ingen være i tvivl om, at sommeren i Danmark også i år er et orgie af grøn frodighed. Guds underfulde gaver pibler frem alle steder, hvor jorden ikke er dækket af asfalt og fliser. Guds underfulde gaver? Vil nogen måske sige. Hvad så med Darwin og hans teori om arternes oprindelse? Nogle opfatter Darwin som troens fjende og stiller Gud og Darwin op som konfliktfyldte eller endda uforenelige modsætninger. Meningsmålinger har vist, at godt 80% af danskerne mener, at Darwin stort set havde ret. Omtrent lige så mange er medlem af folkekirken, så det tyder på, at de fleste ikke ser de store problemer med at forene de to ting i livsanskuelsen. Vi har lige fået en ny regering og derunder en ny videnskabsminister, Esben Lunde Larsen. Om ham og hans udnævnelse er det blevet sagt, at det er uacceptabelt, at han er øverste chef for forskning og videnskab i vores land, når han indtager synspunkter, der står i et grelt modsætningsforhold til forskning og videnskaben. Når man kan sige sådan, må det være fordi man sammenblander religiøse og videnskabelige fortællinger om verden. De store religiøse fortællinger blev til årtusinder før, menneskene fandt på naturvidenskab. De rummer tydninger af verden og eksistensen, der rækker langt udover, hvad naturvidenskaben kan afdække. Naturvidenskaben udvikler og efterprøver teorier om verden, som har ændret menneskers levevilkår radikalt på godt og ondt men naturvidenskaben kan ikke levere en sammenhængende livstydning, som kristendommen gør. I mange tilfælde afdækker naturvidenskaben tilmed ikke kun forklaringer, men også mysterier, der giver alt andet end en sammenhængende forståelse af verden og vores eksistens. Men hvordan forholdt Darwin sig selv til Gud? I bogen om arternes oprindelse, On the Origin of Species skrev han:»jeg ser ikke nogen gyldig grund Fortsættes på side 2 efterår nr ÅRGANG 53 1

2 Gud og Darwin (fortsat fra forsiden) til, at de anskuelser, der er fremsatte i dette bind, skulle støde nogens religiøse følelser«. Men Darwin åbnede bevidst eller ubevidst sluserne for en helt anderledes storladen tanke om, at Gud har skabt os til at leve, opleve og udvikle os. Det er storslået teori, at Gud har skabt verden til selvudvikling. I begyndelsen skabte Gud og lod verden blive til og lod den få tid til at udvikle sig. VIDENSKAB Variation, ikke kun repetition, er livets udfoldelse. Selv om naturen er underlagt The survival of the fittest, at den stærkeste overlever, kan resultatet godt være smukt og fortryllende! Efter Darwin gælder det, at Bibelen ikke mere kan benyttes som en lærebog i naturhistorie, geologi og biologi. Vi tror nu heller ikke, det nogensinde har været meningen. For få år siden hørte vi om endnu en af naturvidenskabens opdagelser: Higgs-partiklen, af nogle kaldet Guds-partiklen. Det er endnu et skridt i retning af en videnskabelig forklaring på verdens oprindelse. Hvad kan det nu betyde for vores kristne tro på Gud som skaber? For nogle af de ateistiske debattører er den nye landvinding endnu et bevis imod Guds eksistens. For os at se, gør opdagelsen ikke nogen forskel i den henseende. At Gud som skaber lader sit kærlige væsen folde sig ud fra stråling til partikler med masse og videre til os mennesker, det er da fascinerende. Påvisningen af Higgs-partiklen viser os bare mere om, hvordan skabelsen finder sted. Mange mennesker, også videnskabsfolk, anser religion og troen på Gud for deres kilde til en dybere forståelse af livets mening. Troen på Gud angår eksistensen. Videnskaben arbejder på at forklare, hvordan den fysiske verden hænger sammen. Videnskab og religion beriger og supplerer hinanden. Tro uden fornuft er blind, ligesom fornuft uden tro er hjerteløs. Videnskab uden en menneskelig etisk dimension er farlig. Derfor behøver tro og videnskab hinanden. Troen holder os fast på, at der findes en instans, som tæmmer menneskets udfoldelse. Videnskaben holder troen fast på den konkrete verden og virkelighed og forhindrer den i at udarte sig. Naturvidenskaben kan forklare meget, men ikke alt og slet ikke det vigtigste. Der er altså ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem tro og videnskab. Som kristne kan og må vi undersøge det, vi opdager, og se det som den måde, hvorpå Guds væsen folder sig ud i verden. Vi kan hverken bevise eller modbevise Guds eksistens ad videnskabelig vej, men vi har friheden til i troens lys, at tolke, hvad vi ser. Måske kan man endda se vores evner til at nå så langt med teorier, eksperimenter og undersøgelser som et tegn på, at vi er skabt i Guds billede. Verden blev skabt af Gud, og det er fascinerende, nysgerrigt at undersøge, hvordan Han gjorde det. Men hvis troen skulle underlægge sig tidens videnskabelige landvindinger, var vi virkelig først på gyngede grund. Se også i kirkebladet invitation til studiekreds om tro og viden! God sensommer og efterår! Sognepræsterne Niels Lai og Hanne Rytter Måske blæser der i dag en sommervind. Åbner du din dør? Byder du vinden ind? Måske mærker du en hånd, en berøring så blid. Ta r du imod dens kærtegn, mens der endnu er tid? (Arvid Hanssen 1992) 2

3 Babysalmesang i Hald Ege Kirke Kære forældre og babyer Vi vil gerne invitere dig og din baby til babysalmesang i Hald Ege Kirke. Vi mødes i kirkerummet. Her synger vi for børnene, vugger dem i tæpper, laver fagter og bevæger os til salmerne og børnesange. Vi blæser sæbebobler og bruger forskellige sansestimulerende ting som tørklæder, rasleæg m.m. Vi synger, spiller og bevæger os til musikken. Man behøver ikke at kunne synge for at være med! Det varer ca. en halv time. Bagefter går vi over i konfirmandstuen og får kaffe og boller. Vi mødes onsdage kl Der vil være babysalmesang på flg. datoer: 19. august august - 2. september - 9. september september september september - 7. oktober oktober oktober Babysalmesang er for babyer fra 0-9 mdr. med mødre, fædre, bedsteforældre eller andre nære voksne. Vi starter med et nyt hold onsdag den 19. august kl i Hald Ege Kirke. Alle er hjerteligt velkomne men husk tilmelding til sognepræst Hanne Rytter på eller sms på senest den 17. august. Babysalmesangen ledes af Laila Trier Hjørnholm. Syng dig glad! Hvis du har lyst til at synge, så kom og syng med. Vi synger hver torsdag fra den 24. september til og med torsdag den 26. november kl i sognehuset i Hald Ege. Det kræver ingen forudsætninger at deltage ud over lysten til at synge og hygge sig sammen med andre. Vi vil synge sange fra højskolesangbogen, nyere salmer og rytmiske sange. Kaffepausen vægter vi højt, hvor vi snakker og hygger os. Sangaftnerne vil blive ledet af organist Inger Thomsen. Tilmelding ikke nødvendigt. Det er gratis at være med. Kommende arrangementer Tirsdag den 1. december kl »Syng julen ind«i Ravnstrup kirke. Søndag den 6. december kl »Julekoncert«i Hald Ege kirke. Onsdag den 9. december kl »Gospelkoncert«i Ravnstrup kirke. Tirsdag den 15. december kl »Syng julen ind«i Dollerup kirke med kor. Torsdag den 17. december kl »Syng julen ind«i Finderup kirke. Fredag den 18. december... Juleafslutning for Hald Ege Skole i Hald Ege Kirke. 3

4 Høstgudstjenester i pastoratets fire kirker Når kalenderen viser det tidlige efterår, er det tid til høstgudstjenester over det ganske land. Høstgudstjenesten er ikke en kirkelig højtid med fast plads i kirkeårets kalender eller liturgi. Alligevel afholder de fleste kirker en sådan i perioden mellem den 1. september og den 4. oktober. Denne periode kalder internationale kirkelige fællesskaber som for eksempel Kirkernes Verdensråd for skabelsesperioden, hvor man kan glæde sig over jordens mangfoldighed og have ekstra fokus på vores ansvar overfor Guds skaberværk. Ved høstgudstjenesten er der stor tradition for at synge kendte høst- og efterårssalmer som: Vi pløjed og vi såede og Nu falmer skoven trindt om land. I dag hedder det høstgudstjeneste, når menigheden mødes en søndag i september eller starten af oktober til en ekstra festlig gudstjeneste i kirken, der i dagens anledning kan være pyntet med aks, græskar, blomster og andre vækster, der symboliserer høstens frugtbare rigdom. Takkegudstjeneste, fordi man i ordets bogstaveligste forstand havde grund til at takke for at have høstet nok mad, så man kunne overleve indtil næste sommer. Skikken med, at der skal ligge lidt tilbage, går tilbage til jøderne, hvor man for eksempel aldrig måtte plukke en vingård helt ren. Der skulle altid ligge lidt tilbage til den fremmede og den fattige, der kom forbi. Det er også denne overskudstanke, som ligger til grund for menighedens offergang eller høstgang som man stadig kan møde i alle pastoratets kirker: Finderup Ravnstrup Dollerup Hald Ege. Alle opfordres til at tage blomster, æbler og andet med fra haven. Vækster, som bliver lagt i de i forvejen pyntede kirker. Efter gudstjenesten i Ravnstrup og Finderup er der kaffe, juice og lidt sødt. Høstgudstjenesten er en af de store festgudstjenester i løbet af året. Der er meget at sige tak for, og høstgudstjenesten er først og fremmest en takkegudstjeneste, der er tilrettelagt som en børne- og familiegudstjeneste i alle pastoratets fire kirker. Kirkerne vil være pyntet op med høstens frugter. Efter gudstjenesten i Dollerup Kirke er der høstfrokost i Hald Ege Sognehus. Den 20. september kl i forbindelse med høstgudstjenesten i Hald Ege Kirke, er der høstfrokost i sognehuset efter gudstjenesten. Gerne tilmelding på grund af høstmaden Der er også høstgudstjeneste den 27. september i Ravnstrup og Finderup Kirker. Hanne Rytter Lad os takke for årets udbytte 4

5 Der bliver masser af julestemning ved koncerten Julekoncert for kor, harpe og fløjte Syddansk Universitets Kammerkor under ledelse af dirigenten Saul Zaks giver i december 2015 en julekoncert i Hald Ege sammen med den israelske fløjtenist Hagar Dagan og den fynske harpespiller Anette Gøl Seligmann. Koncerten vil indeholde julesange fra Europa, men i anledning af jubilæumsåret også musik af Carl Nielsen. Koncerten finder sted søndag den 6. december kl i Hald Ege Kirke Lidt om koret Syddansk Universitets Kammerkor (SUK) har rødder helt tilbage til Kammerkoret består af ca. 25 medlemmer; det har en fast tilknytning til Syddansk Universitet og deltager ved forskellige officielle begivenheder som f.eks. Universitetets Årsfest og Hans Christian Andersen Academy Annual Lecture samt optræder ved dimissioner og øvrige officielle arrangementer i universitetsregi. Herudover løser koret bestillingsopgaver ved kongresser, receptioner, dimissioner, kirkearrangementer og møder. En årligt tilbagevendende opgave er også korets julekoncerter, der henter julesalmer og -sange fra store dele af Europa. 5

6 kalender aug august 16. august 11. s. e. trinitatis Finderup 9.00 Ravnstrup august 12. s. e. trinitatis Hald Ege 9.00 Kulturhuset i Skelhøje august 13. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Finderup September 2. september Onsdag Sognehuset Hald Ege september 14. s. e. trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege september 15. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Finderup september 16. s. e. trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege september Torsdag Sognehuset 24. september Torsdag Sognehuset 27. september 17. s. e. trinitatis Finderup 9.00 Ravnstrup september og efterår Præst: Hanne Rytter. Præst: Niels Lai. Præst: Hanne Rytter. Højskoletimer. Livet til søs se omtale. Præst: Hanne Rytter. Kaffe. Provstiungdomsbandet spiller v. gudstj. Præst: Niels Lai. Præst: Hanne Rytter. Familiehøstgudstjeneste. Høstfrokost i sognehuset i Hald Ege. Tilmelding: SMS Studiekreds»Tro og viden«v. sognepræst Hanne Rytter. Præst: Hanne Rytter. Familiehøstgudstjeneste. Kaffe, juice og sødt. Onsdag Finderup Høst-sangaften i kulturhuset. Kaffe og brød. Anders, Inger og Hanne. oktober 1. oktober Torsdag Sognehuset Hald Ege oktober Torsdag Sognehuset 1. oktober Torsdag Sognehuset 4. oktober 18. s. e. trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege oktober Torsdag Sognehuset 11. oktober 19. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.00 Finderup oktober Torsdag Sognehuset 18. oktober 20. s. e. trinitatis Hald Ege 9.00 Dollerup Højskoletimer Carl Nielsen. Se omtale. Studiekreds»Tro og viden«v. sognepræst Hanne Rytter. Præst: Hanne Rytter. Præst: Niels Lai. Præst: Hanne Rytter. 6

7 ust-november 22. oktober Torsdag Sognehuset 22. oktober Torsdag Sognehuset 24. oktober Lørdag Dollerup Andagt 25. oktober 21. s. e. trinitatis Finderup 9.30 Ravnstrup Studiekreds»Tro og viden«. Kirkevandring fra Dollerup til Finderup. Frokost i præstegården. Præst: Hanne Rytter. BUSK: Børn og unge. Kaffe, juice og sødt. 29. oktober Torsdag Spil dansk. Bøge- og Egekoret fra Hald Ege Skole. november 1. november 22. s. e. trinitatis Dollerup 9.30 Hald Ege november Torsdag Sognehuset 8. november 23. s. e. trinitatis Ravnstrup 9.30 Finderup Præst: Hanne Rytter. Vi mindes vore kære, som vi har mistet. Præst: Hanne Rytter. Vi mindes vores kære, som vi har mistet. 12. november Torsdag Hald Ege Spaghettigudstjeneste, spisning i sognehuset. Tilmelding: SMS Præst: Hanne Rytter. 12. november Torsdag Sognehuset 15. november 24. s. e. trinitatis Hald Ege 9.30 Dollerup november Torsdag Sognehuset Præst: Hanne Rytter. Spil Dansk Dagen i Hald Ege Kirke Vi vil igen i år fejre Spil Dansk Dagen i Hald Ege Kirke sammen med Bøge- og Egekoret fra Hald Ege Skole. Torsdag den 29. oktober kl bliver et festfyrværkeri! Spil Dansk slog igen rekord i 2014 med over 1400 arrangementer spredt over hele efteråret med en naturlig kulmination på Spil Dansk Dagen og i uge 44. For første gang nogensinde var der Spil Dansk arrangementer i samtlige 98 danske kommuner og i Sydslesvig. Interessen for dansk musik er større end nogensinde før. Danskerne elsker dansk musik. Inger Thomsen, organist 7

8 Kære alle kommende konfirmander! Vil du gerne konfirmeres så kom til konfirmandindskrivning den 3. september kl i præstegården i Finderup. Der kommer indskrivningspapirer med posten, som skal være udfyldt og medbringes til indskrivningen i Finderup. Konfirmationer i 2016 Hald Ege Skole: Bededag den 22. april: Dollerup 9.00, Ravnstrup Søndag den 24. april: Hald Ege 9.00, Finderup Hald Ege Friskole: Kristi himmelfartsdag den 5. maj: Hald Ege Kirke Vi ses Mange venlige hilsener Jørgen L Husted, Niels Lai og Hanne Rytter Praktiske oplysninger Fødselsanmeldelse Der skal kun anmeldes fødsel til sognepræsten/kirkekontoret, hvis der har været en hjemmefødsel. Ved alle andre fødsler får kirkekontoret automatisk besked fra det hospital hvor barnet er født. Omsorgs- og ansvarserklæring: Er forældrene til et nyfødt barn ikke gift med hinanden, skal forældrene i fælleskab registrere faderskabet. Dette gøres digitalt på Denne registrering skal ske senest 14 dage efter fødslen Dåb Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben. Nærmere aftale om dåbshandlingen, barnets navn og faddere (mindst 2 og højst 5) Indsamling Jul Folkekirkens Nødhjælp Nytår Bibelselskabet Påske KFUM/KFUK Pinse Folkekirkens Nødhjælp Høst- Folkekirkens gudstj. Nødhjælp m.fl. gudmoderen er også fadder. Faddere skal være døbt ved en kristen dåb. Dåbssamtale finder sted enten i præste går den, eller ved at præs ten kommer i hjemmet. Navngivning Navngivning uden dåb foregår på Godkendte navne og andre nyttige oplysninger omkring navne og navneloven findes på Vielse Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Senere kontakter man vielseskontoret i den kommune, hvor man bor, for at få udfærdiget en prøvelses attest. Den må højst udstedes 4 mdr. før vielsen. Prøvelsesattesten samt navn og adresse på to vidner kan medbringes til en samtale med præsten om vielsens forløb. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget, der synges normalt fire; og om kirken skal pyntes og af hvem. begravelse Anmeldelse af dødsfald sker digitalt på Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen af anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, og så i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet, også hvis begravelsen finder sted uden kirkelig medvirken. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrø ren de gravsted træffes med gra veren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til graveren el ler kirkeværgen. Navneændring Navneændringer koster 510 kr. Er der flere i samme familie, der skal have ændret til samme navn, betales kun ét gebyr. Det er dog under forudsætning af, at alle ændringer bliver lavet samtidig. Navneændringer på bryllupsdagen er gebyrfri. Navneændringer foregår på På kan du læse meget mere om hvilke navne du har mulighed for at få. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lave navneændringer ved hjælp af blanketter. Disse blanketter kan du finde på Læs mere om livets begivenheder på 8

9 hald ege 2015 hald ege friskole ravnstrup Finderup dollerup hald ege friskole 9

10 Invitation til minikonfirmand Vi mødes fem torsdage efter 3. klasserne har fået fri fra skole samt til en spaghettigudstjeneste og en søndagsafslutning. Det foregår i Hald Ege Kirke og i sognehuset i Hald Ege: Den 22. oktober Den 29. oktober Den 5. november Den 12. oktober til almindelig tid men minierne skal blive noget længere, for der er spaghet- Zoneterapi Kinesiologi Kinesiologi v/ Else K. 71Pedersen 40 &REDERIKS s (ADERUP s Ravnstrup el a/s Vi har bøjet det i neon i 40 år! Ravnstrup el a/s Zoneterapi Holstebrovej 155 Holstebrovej 155 SAMMEN KAN VI MERE Finderup Kinesiologi Totalleverandør af baldakiner, skilte og &REDERIKS s v/ Else K. Pedersen bogstaver med og uden lys (ADERUP s Tlf * Vi har bøjet det i neon i 40 år! pi gi Chr. Rosgaard & Søn ApS Vognmand Tlf * i 40 år! r, skilte og n lys Finderup Hald Ege * i offset og digital teknik Lorenzen s Gearkasse Vil De købe eller sælge Autoværksted er detege Drejer De bør vælge Hald el-forretning Munks TømrerEGETRYK Specialist i: Personbiler Varebiler Gearkasser Bagtøj v/ Thorkild Nielsen Egeskovvej 23 Hald Ege 8800 tning Alle former for TRYKSAGER og digital teknik ERING A4 og A3 10 Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 Bliv klogere8800 på lokalhistorien og køb vore bøger Dollerup, Tlf: 86 64om74 61 alle skrevet af Birgit Aarestrup under fællestitlen Mit Dollerup. Hald ege el-forretning Totalleverandør 4 af baldakiner, skilte og Teglgårdsvej Hesselbjergvej 11, Finderup bogstaver med og uden lys FARVEKOPIERING A4 og A Forlaget og Snedkerforretning ravnsbjerg Tornsangervej 17, Ravnstrup v/ Thorkild finnnielsen Jørgensen Alle former for Hald Ege 8800 Hesselbjergvej 11, Finderup HaldTømrermester ege el-forretning Egeskovvej 23 TRYKSAGER Hesselbjergvej 11, Finderup Teglgårdsvej 4 Hald Ege Blytrækkervej Tlf.: Mail: Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge EGETRYK Bækkelund Munks TømrerPræsternes vagttelefon i Forlaget Ravnsbjerg Papirværk Falkevej og Snedkerforretning Domprovsti 4 Teglgårdsvej 4 v/ Thorkild Nielsen Røverdal 20, Dollerup, Tornsangervej 17, Reparationer Håndarbejde servietter bordpapir dække8800, Tlf Ravnstrup Hald Ege Gravering Teglgårdsvej 7 Hald servietter Egelys Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Tlf: Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge begravelsesbækkelund finn Jørgensen v/ Else K. Pedersen Vi har bøjet det i neon i 40 år! Tømrermester EGETRYK finn Jørgensen Vognmand Tømrermester Tlf Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Alle former for Egeskovvej 23 Reparationer Gravering Håndarbejde TRYKSAGER 6920 Videbæk Hald Ege i offset og digital teknik Teglgårdsvej 7 Hald Ege telefon FARVEKOPIERING A4 og A3 Har du brug for at tale med en præst på en mandag, kan»vagt Tlf Åbent: Mandag torsdag kl præsten«træffes på tlf begravelsesmunks TømrerKFUM og KFUK s BØRNEKLUBi Præsternes vagttelefon forretning og Snedkerforretning Rav SAMMEN KAN VI MERE finn Jørgensen Holstebrovej 146, Ravnstrup Finderup Chr. Rosgaard & Søn ApS Zoneterapi Kinesiologi og uden lys bogstaver med Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Chr. Rosgaard & Søn ApS Tømrermester Holstebrovej 146, Ravnstrup Koldingvej 195, 8800 Totalleverandør af baldakiner, skilte og 7 Vi har bøjet det i neon i 40 år! &REDERIKS s Totalleverandør af baldakiner, skilte og Hesselbjergvej 11, Finderup bogstaver med71 og40 uden lys (ADERUP s Alt i kreaturkørsel Containerudlejning 71 22* Vognmand HolstebrovejFinderup 146, Ravnstrup n & ( Holstebrovej 146, Ravnstrup Tlf Tlf TelefonTavle i kreaturkørsel Containerudlejning telefontavle AltTelefonTavle N VI MERE Tel Holstebrovej Vognmand 155 SAMMEN KAN VI MERE v/ Else K. Pedersen vle ere tigudstjeneste kl Til Den 29. november er det 1. gudstjenesten i Hald Ege Kirke søndag i advent og vi fejrer er alle forældre, søskende og gudstjeneste sammen og holtelefontavle bedsteforældre velkomne kl. der afslutning på minikonfir17.00, og til at være med til at mandforløbet ved at spise froravnstrup spise aftensmad i sognehuset kost i sognehuset.el Alle a/s i pastoholstebrovej 155 efterfølgende. ratet er velkomne tilmelding SAMMEN KAN VI MERE Tilmelding på sms af hensyn til på sms af hensyn til maden. &REDERIKS s maden på (ADERUP s DTelefonTavle en 19. november er der ikke 86 Mange 64 72venlige 11 hilsner minikonfirmand!!! Niels Lai og Hanne Rytter Ravnstrup el a/s Chr. Rosgaard &en Søn ApS Den 26. november. samt gæstelærer Zoneterapi Bidrag til Kirke og Sogn EGETRYK modtages med tak og kan indsættes på konto i Alle former for Danske Bank: Reparationer Gravering Håndarbejde TRYKSAGER Egeskovvej 23 eller gives til sognepræsten i en Hald Ege Teglgårdsvej 7 Hald Ege i offset og digital teknik A4 og A3 kuvert medmandag torsdag navnfarvekopiering på00 giveren Tlf Åbent: kl begravelsesmunks Tømrerforretning og Snedkerforretning Chr. Ho Alt i k T Hald v/ Thork fin Teglgå Hesse Hald E Te V er v/ Per Rasmussen Reparationer Gravering Tornsangervej 17, Håndarbejde Ravnstrup Teglgårdsvej 7 Hald Dumpen 2 Ege 8800 Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Tlf: Hald egebegravelsesel-forretning Zoneterapi Bækkelund v/ Thorkild Nielsen Har du lyst til en gang forretning Papirværk imellem at lave kirkekaffe Teglgårdsvej 4 Kinesiologi v/ Per Rasmussen i Hald din kirke Ege v/ Else K. Pedersen servietter bordpapir dækkeså ring til sognepræsten Dumpen 2 07 servietter på lys Tlf tlf De købe sælge Vi har Vil bøjet det eller i neon i 40 år! er det Drejer De bør vælge Har du lyst til en gang Præst Vibor HarRep du præst Tlf præste Vib KFUM

11 Døbte Dollerup kirke Tine Helsted Djernes Johan Lyngsø Pedersen Elsa Stensdal Munck Ludvig Lundgren Schrøder Knud Jacob Langbak Ravn Hjalte Lynge Selgen Irmelin Kirsten Munk Hald Ege kirke Ingeborg Mørup Handberg Finderup kirke Johan Baunsgaard Hellerup Ravnstrup kirke Alexander Vindstrup viede/velsignede Hald Ege kirke Louise Ingerslev Andersen og Troels Roar Johannsen døde/begravede Dollerup kirke Poul Erik Jensen Finderup kirke Egon Chresten Valdemar Jespersen Ravnstrup kirke Preben Jensen Munk musikgudstjeneste Unge bandet fra Domprovsti kommer og spiller til gudstjenesten den 6. september i Hald Ege Kirke. Ring til præsten Ønskes samtale, sygebesøg, hjemmealtergang kan henvendelse ske til sognepræst Hanne Ellemann Rytter, tlf , Strikkeklub i sognehuset Torsdag i ulige uger er der strikkeklub i Sognehuset i Hald Ege. Der strikkes til Sarons Slette (nødhjælpscenter) og Røde Kors. Alle er velkommen. Har du lyst til at være med, da kontakt: Mona Kjelstrup, Tove Lund, Garnrester modtages med tak Kirke & Sogn Udkommer 4 gange om året til marts, juni, september og december. Oplag: 2455 ekspl. Den frivillige redaktion: Knud Erik Christensen, Else Pedersen, Kirsten Odgaard Poulsen, Lisbeth Sloth Hesselberg og sognepræst Hanne E. Rytter. Stof til kirkebladet sendes til sognepræst Hanne Rytter på Næste blad udkommer i uge 47 Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S, tlf Sognepræst: Hanne Ellemann Rytter Hellerupvej 4, Finderup, 8800, tlf , , Træffes bedst på tlf eller tirsdag til fredag kl På mail og sms alle dage. Overenskomstansat præst Niels Lai træffes på tlf , bedst tirs. og tors. Organist i Dollerup, Hald Ege, Finderup og Ravnstrup kirker: Inger Thomsen, tlf Præstesekretær Se hvornår præstesekretæren træffes bedst. Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet. Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand: Kirsten Odgaard Poulsen tlf Kirkeværge v. Dollerup Kirke: Elin Nørgaard, tlf Kirkeværge v. Hald Ege Kirke: Tage Båndrup Carstens tlf Graver ved begge kirker: Finn Kabel tlf Karen Margrethe Rasmussen: tlf Finderup sogn Formand: Kjeld Jensen Bach tlf Kirkeværge: Hans Hoyer tlf Graver: Karl Erik Hedegaard tlf Ravnstrup sogn Formand: Magnus Ladefoged tlf Kirkeværge: Kristian Møller tlf Graver: Jens Ole Nygaard tlf adresser 11

12 til opslagstavlen 227 Hald ege Højskoleeftermiddag i Hald Ege Sognehus onsdag den 2. september kl »Livet ombord på verdens største containerskibe«. Maskinchef Ingolf Zeuch vil fortælle om livet til søs. Han fortæller om dagligdagen på skibene og viser mange billeder fra både skibene, indretningen, maskinrummet, broen, besætningen, havnene og byerne. Det sidste skib han har været ombord på, er containerskibet Anna Mærsk. Ingolf Zeuch er tilknyttet Dansk Sømands- og Udlandskirker som foredragsholder. Der serveres kaffe og kage til 25 kr. Mange hilsner aktivitetsudvalget»anna Mærsk«Hald ege Højskoledag i Hald Ege Sognehus torsdag den 1. oktober kl året for Carl Nielsen Den 9. juni 2015 fyldte Carl Nielsen 150 år. Han er i manges øjne Danmarks største komponist. Der er derfor god grund til, at vi også fejrer Carl Nielsen i Sognehuset i Hald Ege. En lang række museer, teatre, musikskoler, kor, orkestre og andre kulturaktører landet over har bidraget til fejringen. Vi vil fortælle om Carl Nielsens liv, hans musik, og så vil vi synge nogle af alle de sange, som han har skrevet melodien til. Medvirkende: Inger Thomsen, organist. Carl Nielsen Hald ege Studiekreds tre gange i efteråret: Torsdagene den 24. september, 1. oktober og 22. oktober kl i Hald Ege Sognehus I Kristeligt Dagblad har der været indlæg om troen på en levende og skabende Gud. Esben Lunde Larsen har udtalt sig derom, og der har været voldsomme reaktioner på hans udtalelser. Hvad mener du og hvad mener f.eks. Niels Henrik Gregersen, professor i dogmatik ved Københavns Universitet om spændingsfeltet mellem tro og videnskab? Jeg sender litteratur ud, når du har tilmeldt dig på eller sms Hanne Rytter finderup Sangaften i Finderup Kirke onsdag den 30. september kl Temaet denne aften vil være salmer og sange, der handler om høsten og efteråret. Medvirkende: Hanne Rytter, Anders Hald og Inger Thomsen. 12

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri Kirkelig vielse i det fri er nu en realitet. I april 2013 blev det vedtaget, at det skal være muligt for et brudepar at få en kirkelig

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation Drømmen om ungdommen, foråret og fremtiden mødes i forårets konfirmationer. Med stolthed ser søskende storebror eller storesøster træde ind

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge GUDSTJENESTER August Egense Øster Skerninge 02. august 9. s. e. trinitatis 11.30 Ida Fonsbøl 09. august 10. s. e. trinitatis 10.00 Bojsen-Møller Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge 16. august 11. s. e.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4 KIRKEBLADET September-november 2013 52. årgang Nr. 4 INDHOLD: Kirken er under ombygning! 2 Info og kalender 3 Dåbsbilleder 4 Adresseliste 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Sammenkomster 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Kirkenyt. Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november

Kirkenyt. Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november Kirkenyt Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november Blad nr. 2-2015 Siden sidst i sognene Døbte Døde 22.02.2015 Celina Ingemann Brøns 15.01.2015 Rigmor Nielsen 29.03.2015 Victor Pedersen 18.02.2015 Harry

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere