Pinse - kirkens fødselsdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pinse - kirkens fødselsdag"

Transkript

1 kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske fordi den ikke er helt så let at få fat på indholdet af. Men det er en fest, der står direkte i forlængelse af både jul og påske. Alle festerne i kirkeåret har Jesus Kristus som centrum og handler om, hvad Gud har gjort for os for at frelse os. I julen fejrer vi, at Gud blev menneske. Guds søn kom og levede det sande menneskeliv, som vi egentlig er skabt til at leve, men ikke kan. Men Gud blev ikke bare menneske for at vise os, hvordan vi skulle leve (og ikke kan), men for at gå ind i vores død og sprænge døden indefra. Det er dét, påsken handler om: Jesu død og opstandelse. Hvad så med pinse? Ikke alene alligevel Vi kan læse om den første kristne pinse i Apostlenes Gerninger kap. 2: Jesu disciple er forsamlede og fyldes af Helligånden med ret så drastiske fænomener til følge. Pinse handler om Helligåndens komme. Men hvad betyder det så? Både jul og påske handler om begivenheder i Jesu liv: hans fødsel, lidelse, død og opstandelse. Hvordan passer pinse ind i dette? Måske er det en god idé at gå om ad Kristi Himmelfart for at få styr på det: Efter Jesu opstandelse var han sammen med disciplene i 40 dage, men så fór han til himmels, som vi siger. Jesus forlader ganske enkelt denne verden - og dermed disciplene. Der er fortalt om det i Apostlenes Gerninger kap. 1. Jesus, der opstod fra de døde og ikke mere dør, er med andre ord ikke længere fysisk tilstede i denne verden. Jesus havde forberedt sine disciple på dette i sine afskedstaler, som vi kan læse i Johannes Evangelium kap Her siger han til disciplene, at han vil gå til Faderen, men også at han ikke vil forlade dem: Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve (14,18-19) og det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer. Han taler med andre ord om, at han selv vil komme til dem og være hos dem, men formulerer det andre steder på den måde: at han vil sende Helligånden. Et sted siger han: den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham (14,23). Pinse har altså alligevel noget med begivenheder omkring Jesus at gøre: Fortsættes på næste side pinse nr ÅRGANG 49 1

2 Pinse - kirkens fødselsdag (fortsat fra forsiden) Jesus forlod disciplene fysisk 40 dage efter sin opstandelse på Kristi Himmelfartsdag, men ikke for at forlade dem. Han ville komme til dem og være sammen med dem åndeligt i stedet. I virkeligheden var det til bedste for dem og for os, for nu skal man ikke rejse til Jerusalem for at finde Jesus. For 50 dage efter sin opstandelse 10 dage efter sin himmelfart kom han til os, som han havde sagt, for at være sammen med os på en endnu mere radikal måde end før - ved Helligånden. Vi er tæt på Jesus uanset, hvor geografisk man befinder sig. For hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem (Matthæus Evangelium 18,20). Det er dét, vi tror der sker, når vi holder gudstjeneste i kirken. Den 2 Præsteteam Sognepræst Hanne E. Rytter er med i et præsteteam sammen med bypræster, som kommer i pastoratet og holder gudstjeneste en gang om måneden. Præsterne er: Sognepræst i Søndermarks Kirke Birgitte Thun, tlf , Sognepræst i Søndermarks Kirke NN, tlf Sognepræst i Sortebrødre Kirke Hannah Lyngberg- Larsen, tlf , mail Sognepræst i Sortebrødre Kirke John Melchiorsen, tlf , mail Jesus, der opstod fra de døde, er midt iblandt os, fordi vi samles om ham i hans navn og holder fast i hans ord. Derfor kan man sige, at pinse er kirkens fødselsdag. For siden den dag har vi kunnet møde Jesus på denne åndelige måde i kirken. Hvis ikke der havde været pinse, havde vi faktisk ikke haft gavn af hverken jul og påske. Men fordi det blev pinse, har jul og påske noget med OS at gøre. Det, som Gud gjorde for os - det, Jesus gjorde for os - bliver direkte tilgængeligt for os: nemlig et direkte fællesskab med den levende Gud ved Helligånden. Pinsens jødiske rødder I Apostlenes Gerninger kap. 2 står der: Da pinsedagen kom, var de alle forsamlede. Og så fortælles der om, hvad der skete på denne dag: at Helligånden kom over disciplene. Sagen er nemlig, at pinse allerede var en jødisk fest - ligesom påske var det. Det er først med begivenhederne omkring Jesu død og opstandelse og hans komme ved Helligånden, at disse to fester fyldes med et nyt indhold - for de jøder og ikke-jøder, der tror på Jesus. Den jødiske pinse var en af de tre store jødiske pilgrimsfester, hvor masser af jøder søgte til Jerusalem. Alle tre fester var oprindeligt landbrugsfester. Pinsen var festen for hvedehøsten. Både påske og løvhyttefesten fik dog et dybere indhold i løbet af Israels historie. I påsken mindedes man, hvordan Gud frelste folket fra slaveriet i Egypten og i løvhyttefesten mindedes man, hvordan Gud var hos folket i ørkentiden de fyrre år, hvor folket vandrede rundt i ørkenen, før de kunne bosætte sig i det forjættede land. Pinsefesten forblev i lang tid en høstfest. Selve udtrykket pinse betyder egentlig blot 50, på græsk pentakoste, og angiver det tidspunkt efter påske, hvor festen finder sted. På hebraisk siger man Shavuot, som betyder uger og sigter på de godt 7 uger, der går efter påske. På et tidspunkt begyndte pinsen dog også at få et dybere åndeligt indhold: man fejrede det, der skete mellem påske, udvandringen af Egypten og løvhyttefesten = ørkenvandringstiden: nemlig Guds pagtslutning med folket på Sinai. Man læste bl.a. fra 2. Mosebog 19 og 20, hvordan Gud steg ned på Sinai-bjerg - i ild og røg, så bjerget rystede. Der lød en kraftig lyd, som om der blev blæst i et horn. Fra bjerget gav Gud så Israels folk sine bud og sagde: I skal være mit folk, og jeg skal være jeres Gud - så hold mine bud! Men det er ikke hele historien, for det gamle testamente fortæller, at det kunne folket netop ikke! Derfor taler Gud til f.eks. profeten Jeremias om en ny og bedre pagt, der skal komme engang: Der kommer en dag, da jeg slutter en ny pagt - ikke som den, jeg sluttede, den dag... jeg førte dem ud af Egypten. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Jeremias 31,31f. Og til Profeten Ezekiel: Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Ezekiel 11,19. Profeten Joel: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker, Joel 3,1.

3 Ifølge det ny testamente pegede alle disse ting frem på Jesus. Jesus kom med den nye pagt. Han opfyldte profetierne. Det, der skete i Jerusalem pinsedag bliver derfor en modspejling af det, der skete på Sinaibjerg: Der er f.eks. lyde og ild forbundet med Helligåndens komme. Gud gør det synligt, at nu er den nye pagts tid kommet. Det er nøjagtig sådan, disciplen Peter tolker det i sin pinseprædiken Apostlenes Gerninger 2,14ff). Han citerer profeten Joel og siger, at det er NU disse ord går i opfyldelse. Det, der er afgørende nyt ved pinsedagen er, at nu inviteres alle folkeslag med ind: alle mennesker. Det er uden tvivl det sprog-underet sigter på: at nu skal alle folkeslag høre det glade budskab og inviteres med i Guds folk. Jesus havde selv sagt som noget af det sidste inden sin himmelfart, at alle folkeslag skulle gøres til hans disciple. Sprogunderet er en engangs-begivenhed, som gør dette klart for disciplene. Nu er det missionens/udsendelsens tid. Det vil sige: den tid, hvor Jesu disciple Pastoratets sommerudflugt den 17. august Pastorates sommerudflugt går til Mariager og omegn: Vi skal blandt andet til kalkmuseet og til Mariager Klosterkirke. Mariager kirke blev opført i tilknytning til Birgittinerklostret i sidste halvdel af 1400-tallet, og som gudshus knejsende op over det øvrige bygningskompleks. Den sidste rest af klostret, er i dag indrettet som dommerkontor, og kan kun beses udefra. Vi skal spise middag et dejligt sted, bagefter nyder vi kaffe og kage ude i naturen, om vejret tillader det. Det koster 100,00 kr. for mad, kaffe, brød, indgangsbillet og transpost med bus pr. person. Tilmelding senest fredag den 12. august til: Hanne E. Rytter på Bente på tlf eller Knud Erik på tlf eller Bussen samler op således: Skelhøje kl , Dollerup, p-pladsen, Ravnsbjerg kl , Hald Ege kl , Finderup Kunstgalleri kl , Ravnstrup Genbrugscenter kl Vi er hjemme ca. kl Venlig hilsen Dollerup menighedsråd skal sendes ud til hele verden og indbyde alle mennesker ind i Guds rige. På den måde bevarer den kristne pinse-fest også det jødiske høstelement. Den bliver en åndelig høstfest. Matthæus 9, Høsten er de mennesker, der hører invitationen til at komme med i den nye pagt og modtager den. Glædelig pinse! Hanne E. Rytter Kirkebil Det er muligt at komme i kirke med kirkebil ved at ringe til: Frederiks Taxi tlf eller Viborg Taxa tlf Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst konto nr. Jul Indsamling i Kirken Nytår Påske Pinse Folkekirkens Nødhjælp Bibelselskabet KFUM/KFUK Folkekirkens Nødhjælp Høstgudstjeneste Høstoffer SKRIV BARE Vi vil gerne, fra bladudvalget, opfordre jer til at skrive, eller sende stof og idéer til Kirkebladet. Vi er en gruppe, der har dette som et frivilligt arbejde, og det er vi rigtig glade for, men vi synes også gerne, der må være plads til noget fra læserne. Så derfor: Skriv, mail, ring til os, I kan se hvem vi er på siden med de praktiske oplysninger. Vi hører gerne fra jer. 3

4 Et sognebarn fortæller Så blev det atter tid til at stifte bekendtskab med et sognebarn, og hvilket sognebarn! Det blev en uforglemmelig oplevelse, vi kunne slet ikke standse, da vi fik begyndt på samtalen. Jeg har besøgt Thea Hylleberg i hendes dejlige hjem i Klosterhaven. Det er ikke så pænt at nævne en dames alder, men jeg kan ikke lade være, - Thea er 98 år, men fantastisk åndsfrisk og oprigtig interesseret i sine medmennesker. Det første jeg ser er et rødt hjerte, der bærer teksten: Hvor der er hjerterum, er der også husrum, og hos Thea fandt jeg begge dele. Da jeg havde hængt jakken i entréen, blev jeg inviteret ind i stuen, hvor kaffebordet var dækket og hendes mange håndskrevne sider med minder lå klar, kan man ønske sig mere? Thea er født den 21. februar 1913 på ejendommen Skovly, i Agerskov. I dag hedder ejendommen Lindhøjgård og er opkaldt efter en fredet gravhøj, der ligger ca. 200 meter fra ejendommen. Der var otte børn i hjemmet, og Thea var den ældste, så hun fik ansvaret for de mindre søskende. Bedstemoderen og bedstefaderen boede hos familien, og Theas bedstemor skulle få stor indflydelse på den lille piges fremtid. Hun var kommet ud af skolen for tidligt, fordi hun var så dygtig. Hun havde det princip at bibelhistorien og salmeversene skulle læres, hvorimod Danmarkshistorien ikke var så betydningsfuld. Thea gik i skole i Finderup sammen med en kusine. Skolevejen fra Agerskov til Finderup kunne være drøj for en lille pige på seks år især om vinteren, hvor de måtte tage strømperne udenpå støvlerne for ikke at falde i det glatte føre. Strømperne blev hængt til tørre på skolens kakkelovn. Den gang var der jo overhøring eller eksamen, og Thea mindes, at hun en gang skulle lære 37 salmer udenad, og hendes frygt var, at hun skulle overhøres i salmen: Glade jul, for i den er der to vers, der ligner hinanden i ordlyden. Uheldigvis blev det den salme, men hun klarede den. I skolen havde de også håndarbejde med frk. Kristensen, som var meget dygtig og et omsorgsfuldt menneske. Thea viser med stolthed flotte ting, som hun har syet og broderet, da hun var en stor pige. Lykken findes ved at glemme sig selv og være noget for andre Thea kom først ud at tjene, da hun var år gammel. Hun forlangte at komme hjemmefra, hvor hun havde passet sine små søskende. Hun blev ansat i et hjem, hvor hun fik en ugeplan udleveret og besked om, at hun kunne holde fri hver anden søndag efter kl. 15 og onsdag aften efter aftensmaden. Her fik hun lært at gøre rent, lave mad og stoppe strømper. Thea mindes det som en dejlig tid og understreger, at fruen aldrig skældte hende ud. Thea blev i 1938 gift med Egon Hylleberg. De var blevet forlovet på hendes mors og fars sølvbryllupsdag. Desværre kom Theas far ikke med til hendes bryllup, fordi han døde den 12. marts og deres bryllupsdag var den 15. maj. Det skulle blive starten på et langt ægteskab, hvor de nåede at fejre krondiamantbryllup, så med forlovelsestiden blev det til over 70 år sammen, men som Thea siger: Det var ikke en dag for meget. Egon havde haft en streng barndom, så Thea har livet igennem forsøgt at give ham en rigtig god tilværelse. I 1938 købte de gården på Hesselbjergvej 9, men Egon måtte også arbejde udenfor hjemmet. I mange år kørte han mælketur, og i 1960 startede han på ostelageret på mejeriet i Ravnstrup. Her blev han tillært ostemejerist og fortsatte med at arbejde her til mejeriet lukkede. I mere end 10 år cyklede han også rundt som måleraflæser, krævede penge op og lavede regnskabet, når han kom hjem. Thea arbejdede også i en pe- 4 4

5 riode udenfor hjemmet som hjemmehjælper ved Søren Degn. I ægteskabet kom der tre børn: Martin, Gunnar og Karen. Mellem Martin og Gunnar blev der 7 år, for anden verdenskrig gjorde det utrygt at sætte børn i verden. Thea mindes, at der var en nedkastningsplads nær deres hjem, og tyskerne kom ind for at hente vand til deres heste og mad til soldaterne, hun syntes det var rigtig ubehageligt. Tiden på gården var fyldt med glæder, bekymringer og lange arbejdsdage. En gang havde de en griseso, der ville æde sine egne smågrise, det var jo ikke så nemt at tackle, men familien fandt på råd. De skiftedes til at våge ved den, fortæller Thea, Egon fik en gammel jernseng sat over i stalden og smågrisene lagt ned i et stort kar fyldt med halm, så kunne han nemlig sove derude og lægge smågrisene over, når de skulle die og bagefter flytte dem tilbage i karret, om dagen overtog Thea vagten. En anden gang var hun bange for at Gunnar ikke kunne overleve, fordi han fik kighoste og lungebetændelse og måtte tilbringe en længere periode på hospitalet. Drengen var kun et halvt år gammel, og han var så utryg ved det hele, da han kom hjem, at Thea måtte gå i hvidt tøj, for ellers græd drengen. Udover deres virke på gården og på arbejdspladsen var de meget aktive i fritiden. De spillede i mere end 20 år dilettant, som de optrådte med i Finderup Forsamlingshus og turnerede med i andre lokale forsamlingshuse. Folkedansen og gymnastikken blev også en stor fritidsinteresse. Derudover virkede de i mere end tres år i afholdsforeningen henholdsvis som bestyrelsesmedlem og sekretær, heraf var Egon formand i Viborg Afholdsforening i 28 år, og de blev også begge æresmedlemmer. I 1997 flyttede Thea og Egon ind i Klosterhaven. Egon anskaffede sig en kolonihave og dyrkede grøntsager der, og Thea passede blomsterne. Senere, da Egon ikke længere kunne magte haven, solgte de den, og efter den tid var det hjemlige sysler, der var på programmet. Egon strikkede grydelapper, servietter, puder og bøjler, mens Thea hæklede og vævede, ingen uvirksomme hænder til så flittige folk. I 2006 mistede Thea sin Egon, det var et stort tab for hende. Den sidste tid blev svær for dem begge, fordi Egon døjede med eftervirkninger af sine hjerneblødninger. Selv blev hun i 2009 ramt af sygdom, hvor hun var meget dårlig i tre måneder. Hun har en ukuelig vilje og er kommet sig fint. Hun skrev selv alle sine julekort sidste år, selvom det voldte meget besvær, men hun gav sig ikke. Jeg kunne skrive meget mere om Thea, denne stærke kvinde, som jeg var så heldig at tilbringe en eftermiddag sammen med. Jeg kigger en ekstra gang rundt i Theas hyggelige stue, inden jeg går hjem, ser den smukke sølvskål som hendes forældre fik til deres bryllup, de små søde korsstingsbroderier som hendes bedstemor har syet for næsten 150 år siden, den lille babyskjorte som Thea syede som stor pige og de store mapper med billeder og nedskrevne minder. Vi snupper en ekstra kop kaffe, og jeg kører hjem med et af Theas mange ord i mine ører. Især husker jeg denne sætning: Lykken findes ved at glemme sig selv og være noget for andre. Er det ikke bare smukke ord, der beskriver et dejligt menneskes livserfaring og glæden ved medmennesket. Bente Winther 5 5

6 Sognebarn live Den 16. marts skulle vise sig at blive en fantastisk eftermiddag, en ganske almindelig hverdag, der blev til noget ganske særligt. Det var nemlig den eftermiddag, hvor Ejvind Pedersen havde lovet at holde et lille foredrag med lokalhistorie som overskrift. Ejvind fortalte om de første mennesker, der havde boet i Ravnstrup Sogn. På den fædrene gårds jorder, har de bl.a. fundet rester af en bronzealderlandsby og en urne. Han fortalte også om sit fund af en flot stenøkse, som lå i det sammenføgne sand, en hilsen fra forfædrene, han viste os øksen og en anden økse lavet af sandsten, denne havde været en gravgave. Han fortalte også om sine egne barndomsoplevelser og sin skoletid hos lærer Laier. En farverig person, der helt klart gav sine elever mange sjove og lærerige oplevelser. En af episoderne, som Ejvind fortalte om, var, at læreren en gang havde været i Spanien og havde hjembragt et sukkerrør. Han brugte det som pegepind og havde efter brug lagt det i tavlerenden med besked om, at det ikke måtte røres. I pausen slog en knægt en anden med røret, så det knækkede. Da Laier så, at røret var knækket, tog han sin lommekniv og skar det i stykker, så børnene kunne smage spanskrøret. Siden fortalte han om Ninnas og hans virke på gården gennem 30 år, og deres nuværende gård, Lindegården. Jeg kan jo ikke få plads til alt her i bladet, men har skrevet mange noter fra den dejlige eftermiddag. Det var så berigende og en så oplevelsesrig eftermiddag fyldt med viden, glæde og masser af anekdoter. Hvor kunne det være dejligt, om flere kunne få lyst til at prøve det. Tusind tak til Ejvind. Bente Winther Spaghettigudstjeneste i Finderup Kirke med spisning i Laden Søndag den 3. april var min familie og jeg til spaghettigudstjeneste i Finderup Kirke. Det var vanen tro rigtig hyggeligt at komme i kirken, hvor der var folk i alle aldre. Vi sang dejlige forårssalmer med Anders Halds smukke stemme til hjælp og en tankevækkende prædiken af Hanne. Efterfølgende serverede menighedsrådet spaghetti og kødsovs, som Hanne og Carsten havde lavet. Der var ca. 55 børn og voksne fra Finderup og omegn heriblandt en del af årets konfirmander. Det var rigtig hyggeligt i en afslappet stemning at snakke med folk, vi ikke møder til daglig, vi ser frem til hotdoggudstjenesten søndag den 1. maj. Brit og Jacob Adler Se flere billeder på

7 Dollerup - Hald Ege har fået ny formand! Vores nye formand er tidligere næstformand Niels Jørgen Jørgensen, Dollerup. Årsagen er, at Børge Jensen Es kildsen har trukket sig fra sin mangeårige funktion som formand. Det viser sig, at der længe har været problemer med Revisionfirmaet Krøyer Pedersen, på grund af manglende samarbejde i form af revisors klart urimelige adfærd i perioden , dette blev Børge Jensen Eskildsen for meget. Han ønskede en ny revisor, det har Dollerup Hald Ege fået men for sent for Børge Jensen Eskildsen. Behandlingstiden var for lang. Hele Dollerup menighedsråd bakkede Børge Jensen Eskildsen op ved at sende en samlet klage til Provstiet. Der blev generelt klaget over manglende vilje/evne til samarbejde mellem revisor, regnskabsfører og menighedsrådsformand. Vi foreslog en ny revisor, som vores regnskabsfører har fuld tillid til. For vi ser det nødvendigt at samarbejdet mellem revisor og regnskabsfører/formand foregår i en ordentlig tone og i respekt for at disse, ikke fuldt regnskabskyndige medlemmer af menighedsrådene, gør deres bedste. Derfor anmodede et enigt menighedsråd om at få tildelt en ny revisor, der er villig til at samarbejde. Vi har nu fået tildelt en ny revisor af Stiftsrådet, som menighedsrådets nuværende regnskabsfører Kirsten Poulsen kender fra Frederiks menighedsråd, og har et uproblematisk samarbejde med der. Børge har på trods heraf fastholdt sin udtræden af menighedsrådet, og det har alene været hans egen beslutning. Denne beslutning respekterer vi, og vi har alle anerkendt hans store indsats i de forgangne 10 år. Vi byder velkommen til vores nye menighedsrådsmedlem Kirsten Odgaard Poulsen, tidligere 1. suppleant. Sådan ser det nye råd ud: - Formand: Niels Jørgen Jørgensen - Næstformand: Elin Nørgård - Kirkeværge i Dollerup sogn: Niels Jørgen Jørgensen. - Kirkeværge i Hald Ege: Jørgen Nielsen. - Ekstern kasserer: Kirsten Poulsen. - Sekretær: Bodil Thybo. - Kontaktperson: Hanne E. Rytter. - Bygningskyndig person: Niels Jørgen Jørgensen. - Underskriftsberettiget person: Hanne E. Rytter. - 2 personer til præstegårdsudvalget: Kirsten Odgaard og Elin Nørgård. - Valgbestyrelse: Niels Jørgen Jørgensen, Elin Nørgård og Bodil Thybo. - Aktivitetsudvalget: Hanne E. Rytter, Elin Nørgård og Gunhild Frederiksen. - Kirkebladsudvalget: Hanne E. Rytter og Bodil Thybo. Vores motto er nu: Vi hjælper hinanden! Venlig hilsen Dollerup Hald Ege menighedsråd Nyt fra Ravnstrup Menighedsråd I Ravnstrup Menighedsråd arbejder vi med en eventuel udvidelse af vort redskabsrum øst for kirken. Der er ikke rigtig plads til redskaberne og maskinerne, der står for tæt. Vi påtænker en udvidelse, hvor gavlen rykkes ca. 4 meter fremad. Udover dette arbejder vi på at få den gamle, smukke, jernbeslåede egetræskiste, der står i kapellet, flyttet over i kirkens våbenhus. Vi synes den passer så godt til vores gamle dør, og i kapellet bliver den jo sjældent set. Ved parkeringspladsen, er der blevet lagt nyt grus på vejen, da store lastbiler havde kørt vejen op. Bente Winther 7

8 Temperatursvingninger, sollys og tidens tand har nu gjort det af med alterdugen i Finderup Kirke. Efter en rensning blev det tydeligt at se, at det engang så smukke broderi nu er falmet og selve stoffet fyldt med mange huller. Tidligere organist i Finderup Kirke, Martha Margrethe Nielsen, som døde i starten af året, har efterladt en pengegave til kirken. En gave vi er meget taknemmelige for, og som nu Alterdugen i Finderup bruges på en alterdug. Den nye dug er bestilt ved Maya Broderi, og den forventes leveret i efteråret. Mayaindianerne på Yucatan i Mexico kan stadig brodere i hånden og/eller ved hjælp af trædesymaskiner, og deres smukke håndværk pryder allerede flere danske kirker. Vi glæder os til sidst på året at se det færdige resultat på alteret. Indtil alterdugen kommer, dækkes alteret af en hvid dug. Praktiske oplysninger Fødselsanmeldelse Pr. 1. oktober 2010 skal nybagte forældre ikke længere til sognepræsten/kirkekontoret med en fødselsanmeldelse. Hvis for æl dre ne ikke er gift, skal der stadig laves en Omsorgs- og Ansvarser klæ ring, og denne blan ket skal man have registreret hos Sogne præs ten/ kirkekontoret inden 14 da ge efter barnets fødsel. Man kan stadig få faderskabet anerkendt ved Statsforvaltningen in den fødslen, og så er det denne blanket man skal aflevere hos Sognepræsten inden 14 da ge. På kan man finde blanketten: Omsorgs- og Ansvarserklæring samt blanket til navngivning mv. Dåb Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben. Nærmere aftale om dåbshand lingen, barnets navn og faddere (mindst 2 og højst 5) gudmoderen er også fadder. Fad dere skal være døbt ved en kristen dåb. Dåbssamtale finder sted enten i præste går den, eller ved at præsten kommer i hjemmet. Navngivelse uden dåb Skal barnet navngives, sker det te også ved anmeldelse til kirkekontoret. Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Vielse Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Derefter kontakter man vielseskontoret i den kommune, hvor man bor, for at få udfærdiget en prøvelses attest. Den må højst udstedes 4 måneder før vielsen. Prøvelsesattesten medbringes til en samtale med præsten om vielsens forløb. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget, der synges normalt fire, om kirken skal pyntes og af hvem. begravelse Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen af anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, og - så i de tilfælde hvor begravelsen/ bisættelsen skal foregå uden for sognet, også hvis begravelsen finder sted uden kirkelig medvirken. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrø ren de gravsted træffes med gra veren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til graveren el ler kirkeværgen. Navneændring 1. april 2006 trådte den nye navnelov i kraft. Reglerne er nu blevet lempet meget. Det er bl.a. pr. 1. oktober 2009 blevet muligt at tage en afdød ægtefælles mellemnavn som mellem navn eller efternavn. Blanketter til brug for navneændring kan rekvireres på kirkekontoret eller kan hentes på: Man må beregne ca. 14 dages ekspeditionstid. For de fleste navneændringer betales et gebyr på 470 kr. Hent en blanket og se hvordan du betaler på: 8

9 Vi har lige været på konfirmandlejr i weekenden den april 2011 på Løgumkloster Højskole. Vi ankom kl til højskolen, fyldt med forventning. Vi brugte en del tid på at finde os til rette. Drengene sov fordelt i 2 klasselokaler, og pigerne havde et hus for sig selv med 9 værelser. Det var drengene nu noget utilfredse med, de mente, der blev gjort forskel, og at pigerne fik det bedste. Men som tiden gik glemte de at brokke sig og accepterede, hvor de var. På Løgumkloster Højskole får man det dejligste mad serveret, og der blev spist med stor velbehag til alle måltiderne! Konfirmandlejr Fredag aften var vi til aftensang i Løgumkloster Kirke og derefter i kapitelsalen, hvor de hver især fik en Kristuskrans, som jo har perler fyldt med hjælp til en trospraksis. Kristuskransen er en luthersk bedekrans, hvor vi leger, at hver perle betyder noget særligt. Den store Gyldne = Gudsperlen. De seks aflange perler er stilhedens perler. Den lille perlemorsperle (til venstre for Gudsperlen) = Jegperlen. Den hvide ved siden af = Dåbsperlen. Den træfarvede = Ørkenperlen. Den mørkeblå = Bekymringsløshedsperlen. De to røde perler er kærlighedsperler. Den første er Guds kærlighed = Kærlighedsperlen. Den anden er vores kærlighed = Offerperlen. De tre små perlemorsperler = Hemmelighedsperlerne. Den sorte = Nattens perle og den sidste hvide = Opstandelsens perle, og så er vi fremme ved Guds perlen igen. Lørdag morgen var vi til morgensang i kapitelsalen kl. 8.00, hvorefter vi efter morgenmaden var på pilgrimsvandring, hvor konfirmanderne drøftede de 7 pilgrimsnøgleord: Hvad betyder ordene Stilhed, enkelhed, langsomhed, ån de lighed, fællesskab, bekymringsløshed ind i mit liv i dag? Konfirmanderne kom med mange guldkorn. De har også været kreative i lerværkstedet, hvor de formede kors og Kristusfigurer, og i malerværkstedet, hvor de malede billeder af kristne symboler. Disse billeder og kors kommer til at smykke kirkerne til deres konfirmation. Søndag var vi til Højmesse i Løgumkloster Kirke, hvor alle gik til nadver. Turen gik så godt takket være nogle skønne unge mennesker og nogle rigtig gode forældre og Peter Lauritzen, Puks far, som var med for 3. gang. Han havde taget fri fra arbejde fredag og valgt at bruge en hel weekend sammen med konfirmanderne og mig. Fredag eftermiddag talte vi lidt om, hvad vi forventede af turen, og hvad vi hver især kunne byde ind med. Jeg tror, vores forventninger blev indfriet, for vi gjorde alle, hvad vi kunne, for at det blev en god tur. Tak for det! Se billederne og lad dem tale for sig selv... Hanne E. Rytter 9

10 Egeskovvej 23 Hald Ege 8800 Viborg Munks Tømrerog Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup 8800 Viborg Tlf: Zoneterapi Bækkelund Zoneterapi Papirværk Kinesiologi Kinesiologi servietter bordpapir dækkeservietter Else K. Pedersen lys v/ Else K. Pedersen v/ Tlf Tlf Vi har bøjet det i neon i 40 år! Vi har bøjet det i neon i 40 år! Her Finderup er plads til din Finderup annonce! Totalleverandør af baldakiner, skilte og Totalleverandør bogstaver med af baldakiner, og uden lys skilte og bogstaver med og uden lys * * Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege TelefonTavle TelefonTavle Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge Jernbanegade Karup Præsternes vagttelefon i Viborg Her Domprovsti er plads til Har du brug for at tale med en din annonce! præst på en mandag, kan»vagtpræsten«træffes på tlf Reparationer Gravering Håndarbejde Teglgårdsvej 7 Hald Ege Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Ravnstrup Viborg begravelsesforretning el a/s Ravnstrup Holstebrovej el 155 a/s Holstebrovej 155 v/ Per Rasmussen Dumpen Har Chr. Rosgaard Søn ApS Chr. du Rosgaard lyst til en gang Vognmand & Søn ApS imellem at Vognmand lave kirkekaffe Holstebrovej 146, Ravnstrup i din Holstebrovej kirke 146, Ravnstrup så ring til sognepræsten på tlf Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Alt i kreaturkørsel Containerudlejning KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Tømrermester Tømrermester Den meget velfungerende og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej finn Jørgensen i Ravnstrup er for alle børn fra børnehaveklassen finn op Jørgensen til 6. klasse. Der er klub hver tirsdag fra kl til Hesselbjergvej , Finderup Hesselbjergvej 11, Finderup Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf EGETRYK EGETRYK Falkevej 4 Alle former for Egeskovvej 6920 Videbæk 23 Alle TRYKSAGER former for Hald Egeskovvej 23 telefon i offset og digital TRYKSAGER teknik 8800 Hald Ege Viborg FARVEKOPIERING i offset og digital A4 teknik og A Viborg FARVEKOPIERING A4 og A3 Munks Tømrer- Munks Tømrerog Snedkerforretning og Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup Tornsangervej 8800 Viborg 17, Ravnstrup 8800 Viborg Tlf: Tlf: Bækkelund Bækkelund Papirværk Papirværk servietter bordpapir dækkeservietter bordpapir lys dække- servietter servietter lys Hald ege el-forretning Hald v/ Thorkild ege Nielsen el-forretning v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej Teglgårdsvej 4 Reparationer Gravering Håndarbejde Hald Ege Reparationer Teglgårdsvej Gravering 7 Hald Håndarbejde Ege Hald Ege Tlf Teglgårdsvej Åbent: Mandag torsdag 7 Hald Ege kl Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Vil De købe eller sælge er Vil det De Drejer købe De eller bør sælge vælge Viborg begravelsesforretning er det Drejer De bør vælge Viborg begravelsesforretning Per Rasmussen v/ v/ Per Rasmussen Dumpen Dumpen Bidrag til Kirke og Sogn Præsternes vagttelefon Har du lyst til en gang Viborg Præsternes modtages Domprovsti vagttelefon med tak i imellem Har du lyst at lave til en kirkekaffe gang Har Viborg og kan du brug Domprovsti indsættes på konto i for at tale med en imellem din kirke at lave kirkekaffe præst Har Danske du på brug Bank: en mandag, for at 4770 tale kan med»vagtpræsten«en så i din ring kirke eller til sognepræsten på præst gives på en til træffes mandag, sognepræsten på tlf. kan 70»vagtpræsten«i en tlf. så ring 8664 til sognepræsten på kuvert med træffes navn på på tlf. giveren tlf KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Den KFUM meget og KFUK s velfungerende BØRNEKLUB og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej i Den Ravnstrup meget er velfungerende for alle børn og fra velbesøgte børnehaveklassen børneklub op i til Centeret 6. klasse. på Nybrovej Der i Ravnstrup er klub hver er for tirsdag alle børn fra fra kl børnehaveklassen til op til 6. klasse. Leder: Der er Ninna klub hver Pedersen, tirsdag Åbakken fra kl Tlf. til Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf

11 Døbte dollerup kirke Andreas Smedegaard Rasmussen Freya Caroline Hockauf Baagø Marcus Vejgaard Astrup Larsen Sune Ramsdal Larsen Hald Ege kirke Erik Dahlstrøm Severinsen Jacob Bjørn Helmers Ottosen Anna Katrine Matthiesen Ravnstrup kirke Amalie Bødker Andersen Lærke Bødker Andersen finderup kirke Albert Kjærsgaard Astrup Mikkel Lykkegaard Hellerup Ring til præsten Ønskes samtale, sygebesøg, hjemmealtergang kan henvendelse ske til sognepræst Hanne E. Rytter, tlf , døde/begravede ravnstrup kirke Jens Bredsgård Christensen Strikkeklubben i Hald Ege Torsdage i ulige uger (undtagen i skoleferierne) er der strikkeklub i konfirmandstuen i Hald Ege. Der strikkes til Røde Kors og Aktion Børnehjælp Tæppecenter. Alle er velkomne, kontakt Mona Kjelstrup eller Tove Lund , hvis du har lyst til at være med. Garnrester modtages med tak kirkeblade! Kirke & Sogn Udkommer 4 gange om året til marts, juni, september og december. Oplag: 2455 ekspl. Den frivillige redaktion: Bente Winther, Anny Simonsen, Bodil Thybo, Anne-marie Frederiksen og sognepræst Hanne E. Rytter. Stof til kirkebladet sendes til sognepræsten på Næste blad udkommer i uge 33 Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S, tlf adresser Sognepræst: Hanne Ellemann Rytter Hellerupvej 4, Finderup, 8800 Viborg, tlf , , Træffetid: Træffes bedst tirsdag kl , samt onsdag, torsdag og fredag kl Mandag træffes vagtpræsten på tlf Organist i Finderup og Ravnstrup kirker: Marie Hansen, tlf , mobil Organist i Dollerup og Hald Ege kirker: Inger Thomsen, tlf Præstesekretær Mona Marie Thalund. Træffes bedst torsdage fra Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet. Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand: Niels Jørgen Jørgensen Kirkeværge v. Dollerup Kirke: Niels Jørgen Jørgensen Kirkeværge v. Hald Ege Kirke: Jørgen Nielsen Graver ved begge kirker: Finn Kabel tlf Karen Margrethe Rasmussen: tlf Finderup sogn Formand: Hans Hoyer Kirkeværge: Thorkil Døssing Graver: Karl Erik Hedegaard tlf Ravnstrup sogn Formand: Magnus Ladefoged Kirkeværge: Christian Møller Graver: Knud Winther tlf , Præstegårdsudvalget Formand: Knud Erik Christensen, tlf

12 kalender Juni-august 227 juni Søndag den 12. Pinsedag Præstegårdshaven Friluftsgudstjeneste Mandag den pinsedag Ravnstrup 9.00 Finderup Søndag den 19. Trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege Torsdag den 23. Finderup Sct. Hans gudstjeneste Båltale ved søen Fredag den 24. Dollerup Pilgrimsandagt med vandrere fra Hærvejen Søndag den s. e. trin. Finderup 9.00 Ravnstrup Sognepræsten holder ferie i ugerne Søndag den s. e. trin. Ravnstrup Birgitte Thun Søndag den s. e. trin. Dollerup Hannah Lyngberg-Larsen august Søndag den s. e. trin. Finderup Hannah Lyngberg-Larsen Søndag den s. e. trin. Hald Ege 9.00 Dollerup Onsdag den 17. Sommerudflugt i Pastoratet Søndag den s. e. trin. Ravnstrup 9.00 Skelhøje Teltgudstjeneste i Skelhøje juli Søndag den s. e. trin. Hald Ege 9.00 Dollerup (NN) (sognepræsten holder ferie i uge 26 fra 28. juni - 7. juli) Søndag den s. e. trin. Ravnstrup 9.00 Finderup Søndag den s. e. trin. Dollerup 9.00 Hald Ege

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Høsten handler om at se fremad mod den nye termin

Høsten handler om at se fremad mod den nye termin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Høsten handler om at se fremad mod den nye termin Et tema blander sig i høsten, nemlig vemodet, følelsen af at tiden rinder ud, ikke bare for sommeren

Læs mere

Om tro og håb i mørket!

Om tro og håb i mørket! kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Om tro og håb i mørket! Lukas 24 vandringen til Emmaus, vers 32:»Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde

Læs mere

KIRKE &SOGN. Det er skønt! Jeg elsker mit arbejde. Jeg har fået en fantastisk modtagelse. og min familie kunne ikke have ønsket os en

KIRKE &SOGN. Det er skønt! Jeg elsker mit arbejde. Jeg har fået en fantastisk modtagelse. og min familie kunne ikke have ønsket os en KIRKE &SOGN Pinse 2007 45. årg. nr. 3 Dollerup Finderup Ravnstrup Hald Ege Hvordan er det at være præst? Det er skønt! Jeg elsker mit arbejde. Jeg har fået en fantastisk modtagelse af alle. Jeg og min

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation Drømmen om ungdommen, foråret og fremtiden mødes i forårets konfirmationer. Med stolthed ser søskende storebror eller storesøster træde ind

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri Kirkelig vielse i det fri er nu en realitet. I april 2013 blev det vedtaget, at det skal være muligt for et brudepar at få en kirkelig

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Indtoget i Jerusalem

Indtoget i Jerusalem kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Indtoget i Jerusalem Som optakt til adventstiden kan vi læse fra Matt 21,1-9 Indtoget i Jerusalem: v1 Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

25. søndag efter Trinitatis

25. søndag efter Trinitatis 25. søndag efter Trinitatis Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 235: Verden igenfødelse 563: Sørger ej for dem, der sove 320: Midt iblandt os er Guds rige 536: Udrust dig, helt

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmandlejr

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmandlejr kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmandlejr Konfirmanderne fra Hald Ege Skole har været på konfirmandlejr. Vi sang blandt andet: Gud vi er I gode hænder en salme af N.F.S. Grundtvig.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl. 10.00. K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403 Åbningshilsen Pinsedag i Aarhus. Classis Race i vort sogn, alle bilelskere er i topform. Det er folkeligt,

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Betlehem Nu er det snart jul, og hvad kan være mere aktuelt at skrive om end Betlehem, dér hvor Jesus blev født. Skriftstedet fra Lukas evangeliet kap.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Døden i livet

dollerup finderup ravnstrup hald ege Døden i livet kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Døden i livet Midt i livet kommer døden. Imens vi er optaget af livet, kommer døden. Trods det at døden er det eneste, vi er sikre på, når vi er skabt

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Forældreløs

dollerup finderup ravnstrup hald ege Forældreløs kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Forældreløs Jeg har altid gruet for den dag mine forældre døde. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt som ganske ung forsøgte at trække mig lidt væk fra

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse Af ordet ånde kommer åndelighed en religiøs specialitet. Men ånde er i lige så høj grad knyttet til åndedrættet og det at trække vejret, med den

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 1. søndag efter Hellig tre Konger, Hurup og Ørum Lukas 2, 41 52 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN De fleste familier har deres egne små anekdoter eller fortællinger. Nogle

Læs mere