Pinse - kirkens fødselsdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pinse - kirkens fødselsdag"

Transkript

1 kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske fordi den ikke er helt så let at få fat på indholdet af. Men det er en fest, der står direkte i forlængelse af både jul og påske. Alle festerne i kirkeåret har Jesus Kristus som centrum og handler om, hvad Gud har gjort for os for at frelse os. I julen fejrer vi, at Gud blev menneske. Guds søn kom og levede det sande menneskeliv, som vi egentlig er skabt til at leve, men ikke kan. Men Gud blev ikke bare menneske for at vise os, hvordan vi skulle leve (og ikke kan), men for at gå ind i vores død og sprænge døden indefra. Det er dét, påsken handler om: Jesu død og opstandelse. Hvad så med pinse? Ikke alene alligevel Vi kan læse om den første kristne pinse i Apostlenes Gerninger kap. 2: Jesu disciple er forsamlede og fyldes af Helligånden med ret så drastiske fænomener til følge. Pinse handler om Helligåndens komme. Men hvad betyder det så? Både jul og påske handler om begivenheder i Jesu liv: hans fødsel, lidelse, død og opstandelse. Hvordan passer pinse ind i dette? Måske er det en god idé at gå om ad Kristi Himmelfart for at få styr på det: Efter Jesu opstandelse var han sammen med disciplene i 40 dage, men så fór han til himmels, som vi siger. Jesus forlader ganske enkelt denne verden - og dermed disciplene. Der er fortalt om det i Apostlenes Gerninger kap. 1. Jesus, der opstod fra de døde og ikke mere dør, er med andre ord ikke længere fysisk tilstede i denne verden. Jesus havde forberedt sine disciple på dette i sine afskedstaler, som vi kan læse i Johannes Evangelium kap Her siger han til disciplene, at han vil gå til Faderen, men også at han ikke vil forlade dem: Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve (14,18-19) og det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer. Han taler med andre ord om, at han selv vil komme til dem og være hos dem, men formulerer det andre steder på den måde: at han vil sende Helligånden. Et sted siger han: den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham (14,23). Pinse har altså alligevel noget med begivenheder omkring Jesus at gøre: Fortsættes på næste side pinse nr ÅRGANG 49 1

2 Pinse - kirkens fødselsdag (fortsat fra forsiden) Jesus forlod disciplene fysisk 40 dage efter sin opstandelse på Kristi Himmelfartsdag, men ikke for at forlade dem. Han ville komme til dem og være sammen med dem åndeligt i stedet. I virkeligheden var det til bedste for dem og for os, for nu skal man ikke rejse til Jerusalem for at finde Jesus. For 50 dage efter sin opstandelse 10 dage efter sin himmelfart kom han til os, som han havde sagt, for at være sammen med os på en endnu mere radikal måde end før - ved Helligånden. Vi er tæt på Jesus uanset, hvor geografisk man befinder sig. For hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem (Matthæus Evangelium 18,20). Det er dét, vi tror der sker, når vi holder gudstjeneste i kirken. Den 2 Præsteteam Sognepræst Hanne E. Rytter er med i et præsteteam sammen med bypræster, som kommer i pastoratet og holder gudstjeneste en gang om måneden. Præsterne er: Sognepræst i Søndermarks Kirke Birgitte Thun, tlf , Sognepræst i Søndermarks Kirke NN, tlf Sognepræst i Sortebrødre Kirke Hannah Lyngberg- Larsen, tlf , mail Sognepræst i Sortebrødre Kirke John Melchiorsen, tlf , mail Jesus, der opstod fra de døde, er midt iblandt os, fordi vi samles om ham i hans navn og holder fast i hans ord. Derfor kan man sige, at pinse er kirkens fødselsdag. For siden den dag har vi kunnet møde Jesus på denne åndelige måde i kirken. Hvis ikke der havde været pinse, havde vi faktisk ikke haft gavn af hverken jul og påske. Men fordi det blev pinse, har jul og påske noget med OS at gøre. Det, som Gud gjorde for os - det, Jesus gjorde for os - bliver direkte tilgængeligt for os: nemlig et direkte fællesskab med den levende Gud ved Helligånden. Pinsens jødiske rødder I Apostlenes Gerninger kap. 2 står der: Da pinsedagen kom, var de alle forsamlede. Og så fortælles der om, hvad der skete på denne dag: at Helligånden kom over disciplene. Sagen er nemlig, at pinse allerede var en jødisk fest - ligesom påske var det. Det er først med begivenhederne omkring Jesu død og opstandelse og hans komme ved Helligånden, at disse to fester fyldes med et nyt indhold - for de jøder og ikke-jøder, der tror på Jesus. Den jødiske pinse var en af de tre store jødiske pilgrimsfester, hvor masser af jøder søgte til Jerusalem. Alle tre fester var oprindeligt landbrugsfester. Pinsen var festen for hvedehøsten. Både påske og løvhyttefesten fik dog et dybere indhold i løbet af Israels historie. I påsken mindedes man, hvordan Gud frelste folket fra slaveriet i Egypten og i løvhyttefesten mindedes man, hvordan Gud var hos folket i ørkentiden de fyrre år, hvor folket vandrede rundt i ørkenen, før de kunne bosætte sig i det forjættede land. Pinsefesten forblev i lang tid en høstfest. Selve udtrykket pinse betyder egentlig blot 50, på græsk pentakoste, og angiver det tidspunkt efter påske, hvor festen finder sted. På hebraisk siger man Shavuot, som betyder uger og sigter på de godt 7 uger, der går efter påske. På et tidspunkt begyndte pinsen dog også at få et dybere åndeligt indhold: man fejrede det, der skete mellem påske, udvandringen af Egypten og løvhyttefesten = ørkenvandringstiden: nemlig Guds pagtslutning med folket på Sinai. Man læste bl.a. fra 2. Mosebog 19 og 20, hvordan Gud steg ned på Sinai-bjerg - i ild og røg, så bjerget rystede. Der lød en kraftig lyd, som om der blev blæst i et horn. Fra bjerget gav Gud så Israels folk sine bud og sagde: I skal være mit folk, og jeg skal være jeres Gud - så hold mine bud! Men det er ikke hele historien, for det gamle testamente fortæller, at det kunne folket netop ikke! Derfor taler Gud til f.eks. profeten Jeremias om en ny og bedre pagt, der skal komme engang: Der kommer en dag, da jeg slutter en ny pagt - ikke som den, jeg sluttede, den dag... jeg førte dem ud af Egypten. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Jeremias 31,31f. Og til Profeten Ezekiel: Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Ezekiel 11,19. Profeten Joel: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker, Joel 3,1.

3 Ifølge det ny testamente pegede alle disse ting frem på Jesus. Jesus kom med den nye pagt. Han opfyldte profetierne. Det, der skete i Jerusalem pinsedag bliver derfor en modspejling af det, der skete på Sinaibjerg: Der er f.eks. lyde og ild forbundet med Helligåndens komme. Gud gør det synligt, at nu er den nye pagts tid kommet. Det er nøjagtig sådan, disciplen Peter tolker det i sin pinseprædiken Apostlenes Gerninger 2,14ff). Han citerer profeten Joel og siger, at det er NU disse ord går i opfyldelse. Det, der er afgørende nyt ved pinsedagen er, at nu inviteres alle folkeslag med ind: alle mennesker. Det er uden tvivl det sprog-underet sigter på: at nu skal alle folkeslag høre det glade budskab og inviteres med i Guds folk. Jesus havde selv sagt som noget af det sidste inden sin himmelfart, at alle folkeslag skulle gøres til hans disciple. Sprogunderet er en engangs-begivenhed, som gør dette klart for disciplene. Nu er det missionens/udsendelsens tid. Det vil sige: den tid, hvor Jesu disciple Pastoratets sommerudflugt den 17. august Pastorates sommerudflugt går til Mariager og omegn: Vi skal blandt andet til kalkmuseet og til Mariager Klosterkirke. Mariager kirke blev opført i tilknytning til Birgittinerklostret i sidste halvdel af 1400-tallet, og som gudshus knejsende op over det øvrige bygningskompleks. Den sidste rest af klostret, er i dag indrettet som dommerkontor, og kan kun beses udefra. Vi skal spise middag et dejligt sted, bagefter nyder vi kaffe og kage ude i naturen, om vejret tillader det. Det koster 100,00 kr. for mad, kaffe, brød, indgangsbillet og transpost med bus pr. person. Tilmelding senest fredag den 12. august til: Hanne E. Rytter på Bente på tlf eller Knud Erik på tlf eller Bussen samler op således: Skelhøje kl , Dollerup, p-pladsen, Ravnsbjerg kl , Hald Ege kl , Finderup Kunstgalleri kl , Ravnstrup Genbrugscenter kl Vi er hjemme ca. kl Venlig hilsen Dollerup menighedsråd skal sendes ud til hele verden og indbyde alle mennesker ind i Guds rige. På den måde bevarer den kristne pinse-fest også det jødiske høstelement. Den bliver en åndelig høstfest. Matthæus 9, Høsten er de mennesker, der hører invitationen til at komme med i den nye pagt og modtager den. Glædelig pinse! Hanne E. Rytter Kirkebil Det er muligt at komme i kirke med kirkebil ved at ringe til: Frederiks Taxi tlf eller Viborg Taxa tlf Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst konto nr. Jul Indsamling i Kirken Nytår Påske Pinse Folkekirkens Nødhjælp Bibelselskabet KFUM/KFUK Folkekirkens Nødhjælp Høstgudstjeneste Høstoffer SKRIV BARE Vi vil gerne, fra bladudvalget, opfordre jer til at skrive, eller sende stof og idéer til Kirkebladet. Vi er en gruppe, der har dette som et frivilligt arbejde, og det er vi rigtig glade for, men vi synes også gerne, der må være plads til noget fra læserne. Så derfor: Skriv, mail, ring til os, I kan se hvem vi er på siden med de praktiske oplysninger. Vi hører gerne fra jer. 3

4 Et sognebarn fortæller Så blev det atter tid til at stifte bekendtskab med et sognebarn, og hvilket sognebarn! Det blev en uforglemmelig oplevelse, vi kunne slet ikke standse, da vi fik begyndt på samtalen. Jeg har besøgt Thea Hylleberg i hendes dejlige hjem i Klosterhaven. Det er ikke så pænt at nævne en dames alder, men jeg kan ikke lade være, - Thea er 98 år, men fantastisk åndsfrisk og oprigtig interesseret i sine medmennesker. Det første jeg ser er et rødt hjerte, der bærer teksten: Hvor der er hjerterum, er der også husrum, og hos Thea fandt jeg begge dele. Da jeg havde hængt jakken i entréen, blev jeg inviteret ind i stuen, hvor kaffebordet var dækket og hendes mange håndskrevne sider med minder lå klar, kan man ønske sig mere? Thea er født den 21. februar 1913 på ejendommen Skovly, i Agerskov. I dag hedder ejendommen Lindhøjgård og er opkaldt efter en fredet gravhøj, der ligger ca. 200 meter fra ejendommen. Der var otte børn i hjemmet, og Thea var den ældste, så hun fik ansvaret for de mindre søskende. Bedstemoderen og bedstefaderen boede hos familien, og Theas bedstemor skulle få stor indflydelse på den lille piges fremtid. Hun var kommet ud af skolen for tidligt, fordi hun var så dygtig. Hun havde det princip at bibelhistorien og salmeversene skulle læres, hvorimod Danmarkshistorien ikke var så betydningsfuld. Thea gik i skole i Finderup sammen med en kusine. Skolevejen fra Agerskov til Finderup kunne være drøj for en lille pige på seks år især om vinteren, hvor de måtte tage strømperne udenpå støvlerne for ikke at falde i det glatte føre. Strømperne blev hængt til tørre på skolens kakkelovn. Den gang var der jo overhøring eller eksamen, og Thea mindes, at hun en gang skulle lære 37 salmer udenad, og hendes frygt var, at hun skulle overhøres i salmen: Glade jul, for i den er der to vers, der ligner hinanden i ordlyden. Uheldigvis blev det den salme, men hun klarede den. I skolen havde de også håndarbejde med frk. Kristensen, som var meget dygtig og et omsorgsfuldt menneske. Thea viser med stolthed flotte ting, som hun har syet og broderet, da hun var en stor pige. Lykken findes ved at glemme sig selv og være noget for andre Thea kom først ud at tjene, da hun var år gammel. Hun forlangte at komme hjemmefra, hvor hun havde passet sine små søskende. Hun blev ansat i et hjem, hvor hun fik en ugeplan udleveret og besked om, at hun kunne holde fri hver anden søndag efter kl. 15 og onsdag aften efter aftensmaden. Her fik hun lært at gøre rent, lave mad og stoppe strømper. Thea mindes det som en dejlig tid og understreger, at fruen aldrig skældte hende ud. Thea blev i 1938 gift med Egon Hylleberg. De var blevet forlovet på hendes mors og fars sølvbryllupsdag. Desværre kom Theas far ikke med til hendes bryllup, fordi han døde den 12. marts og deres bryllupsdag var den 15. maj. Det skulle blive starten på et langt ægteskab, hvor de nåede at fejre krondiamantbryllup, så med forlovelsestiden blev det til over 70 år sammen, men som Thea siger: Det var ikke en dag for meget. Egon havde haft en streng barndom, så Thea har livet igennem forsøgt at give ham en rigtig god tilværelse. I 1938 købte de gården på Hesselbjergvej 9, men Egon måtte også arbejde udenfor hjemmet. I mange år kørte han mælketur, og i 1960 startede han på ostelageret på mejeriet i Ravnstrup. Her blev han tillært ostemejerist og fortsatte med at arbejde her til mejeriet lukkede. I mere end 10 år cyklede han også rundt som måleraflæser, krævede penge op og lavede regnskabet, når han kom hjem. Thea arbejdede også i en pe- 4 4

5 riode udenfor hjemmet som hjemmehjælper ved Søren Degn. I ægteskabet kom der tre børn: Martin, Gunnar og Karen. Mellem Martin og Gunnar blev der 7 år, for anden verdenskrig gjorde det utrygt at sætte børn i verden. Thea mindes, at der var en nedkastningsplads nær deres hjem, og tyskerne kom ind for at hente vand til deres heste og mad til soldaterne, hun syntes det var rigtig ubehageligt. Tiden på gården var fyldt med glæder, bekymringer og lange arbejdsdage. En gang havde de en griseso, der ville æde sine egne smågrise, det var jo ikke så nemt at tackle, men familien fandt på råd. De skiftedes til at våge ved den, fortæller Thea, Egon fik en gammel jernseng sat over i stalden og smågrisene lagt ned i et stort kar fyldt med halm, så kunne han nemlig sove derude og lægge smågrisene over, når de skulle die og bagefter flytte dem tilbage i karret, om dagen overtog Thea vagten. En anden gang var hun bange for at Gunnar ikke kunne overleve, fordi han fik kighoste og lungebetændelse og måtte tilbringe en længere periode på hospitalet. Drengen var kun et halvt år gammel, og han var så utryg ved det hele, da han kom hjem, at Thea måtte gå i hvidt tøj, for ellers græd drengen. Udover deres virke på gården og på arbejdspladsen var de meget aktive i fritiden. De spillede i mere end 20 år dilettant, som de optrådte med i Finderup Forsamlingshus og turnerede med i andre lokale forsamlingshuse. Folkedansen og gymnastikken blev også en stor fritidsinteresse. Derudover virkede de i mere end tres år i afholdsforeningen henholdsvis som bestyrelsesmedlem og sekretær, heraf var Egon formand i Viborg Afholdsforening i 28 år, og de blev også begge æresmedlemmer. I 1997 flyttede Thea og Egon ind i Klosterhaven. Egon anskaffede sig en kolonihave og dyrkede grøntsager der, og Thea passede blomsterne. Senere, da Egon ikke længere kunne magte haven, solgte de den, og efter den tid var det hjemlige sysler, der var på programmet. Egon strikkede grydelapper, servietter, puder og bøjler, mens Thea hæklede og vævede, ingen uvirksomme hænder til så flittige folk. I 2006 mistede Thea sin Egon, det var et stort tab for hende. Den sidste tid blev svær for dem begge, fordi Egon døjede med eftervirkninger af sine hjerneblødninger. Selv blev hun i 2009 ramt af sygdom, hvor hun var meget dårlig i tre måneder. Hun har en ukuelig vilje og er kommet sig fint. Hun skrev selv alle sine julekort sidste år, selvom det voldte meget besvær, men hun gav sig ikke. Jeg kunne skrive meget mere om Thea, denne stærke kvinde, som jeg var så heldig at tilbringe en eftermiddag sammen med. Jeg kigger en ekstra gang rundt i Theas hyggelige stue, inden jeg går hjem, ser den smukke sølvskål som hendes forældre fik til deres bryllup, de små søde korsstingsbroderier som hendes bedstemor har syet for næsten 150 år siden, den lille babyskjorte som Thea syede som stor pige og de store mapper med billeder og nedskrevne minder. Vi snupper en ekstra kop kaffe, og jeg kører hjem med et af Theas mange ord i mine ører. Især husker jeg denne sætning: Lykken findes ved at glemme sig selv og være noget for andre. Er det ikke bare smukke ord, der beskriver et dejligt menneskes livserfaring og glæden ved medmennesket. Bente Winther 5 5

6 Sognebarn live Den 16. marts skulle vise sig at blive en fantastisk eftermiddag, en ganske almindelig hverdag, der blev til noget ganske særligt. Det var nemlig den eftermiddag, hvor Ejvind Pedersen havde lovet at holde et lille foredrag med lokalhistorie som overskrift. Ejvind fortalte om de første mennesker, der havde boet i Ravnstrup Sogn. På den fædrene gårds jorder, har de bl.a. fundet rester af en bronzealderlandsby og en urne. Han fortalte også om sit fund af en flot stenøkse, som lå i det sammenføgne sand, en hilsen fra forfædrene, han viste os øksen og en anden økse lavet af sandsten, denne havde været en gravgave. Han fortalte også om sine egne barndomsoplevelser og sin skoletid hos lærer Laier. En farverig person, der helt klart gav sine elever mange sjove og lærerige oplevelser. En af episoderne, som Ejvind fortalte om, var, at læreren en gang havde været i Spanien og havde hjembragt et sukkerrør. Han brugte det som pegepind og havde efter brug lagt det i tavlerenden med besked om, at det ikke måtte røres. I pausen slog en knægt en anden med røret, så det knækkede. Da Laier så, at røret var knækket, tog han sin lommekniv og skar det i stykker, så børnene kunne smage spanskrøret. Siden fortalte han om Ninnas og hans virke på gården gennem 30 år, og deres nuværende gård, Lindegården. Jeg kan jo ikke få plads til alt her i bladet, men har skrevet mange noter fra den dejlige eftermiddag. Det var så berigende og en så oplevelsesrig eftermiddag fyldt med viden, glæde og masser af anekdoter. Hvor kunne det være dejligt, om flere kunne få lyst til at prøve det. Tusind tak til Ejvind. Bente Winther Spaghettigudstjeneste i Finderup Kirke med spisning i Laden Søndag den 3. april var min familie og jeg til spaghettigudstjeneste i Finderup Kirke. Det var vanen tro rigtig hyggeligt at komme i kirken, hvor der var folk i alle aldre. Vi sang dejlige forårssalmer med Anders Halds smukke stemme til hjælp og en tankevækkende prædiken af Hanne. Efterfølgende serverede menighedsrådet spaghetti og kødsovs, som Hanne og Carsten havde lavet. Der var ca. 55 børn og voksne fra Finderup og omegn heriblandt en del af årets konfirmander. Det var rigtig hyggeligt i en afslappet stemning at snakke med folk, vi ikke møder til daglig, vi ser frem til hotdoggudstjenesten søndag den 1. maj. Brit og Jacob Adler Se flere billeder på

7 Dollerup - Hald Ege har fået ny formand! Vores nye formand er tidligere næstformand Niels Jørgen Jørgensen, Dollerup. Årsagen er, at Børge Jensen Es kildsen har trukket sig fra sin mangeårige funktion som formand. Det viser sig, at der længe har været problemer med Revisionfirmaet Krøyer Pedersen, på grund af manglende samarbejde i form af revisors klart urimelige adfærd i perioden , dette blev Børge Jensen Eskildsen for meget. Han ønskede en ny revisor, det har Dollerup Hald Ege fået men for sent for Børge Jensen Eskildsen. Behandlingstiden var for lang. Hele Dollerup menighedsråd bakkede Børge Jensen Eskildsen op ved at sende en samlet klage til Provstiet. Der blev generelt klaget over manglende vilje/evne til samarbejde mellem revisor, regnskabsfører og menighedsrådsformand. Vi foreslog en ny revisor, som vores regnskabsfører har fuld tillid til. For vi ser det nødvendigt at samarbejdet mellem revisor og regnskabsfører/formand foregår i en ordentlig tone og i respekt for at disse, ikke fuldt regnskabskyndige medlemmer af menighedsrådene, gør deres bedste. Derfor anmodede et enigt menighedsråd om at få tildelt en ny revisor, der er villig til at samarbejde. Vi har nu fået tildelt en ny revisor af Stiftsrådet, som menighedsrådets nuværende regnskabsfører Kirsten Poulsen kender fra Frederiks menighedsråd, og har et uproblematisk samarbejde med der. Børge har på trods heraf fastholdt sin udtræden af menighedsrådet, og det har alene været hans egen beslutning. Denne beslutning respekterer vi, og vi har alle anerkendt hans store indsats i de forgangne 10 år. Vi byder velkommen til vores nye menighedsrådsmedlem Kirsten Odgaard Poulsen, tidligere 1. suppleant. Sådan ser det nye råd ud: - Formand: Niels Jørgen Jørgensen - Næstformand: Elin Nørgård - Kirkeværge i Dollerup sogn: Niels Jørgen Jørgensen. - Kirkeværge i Hald Ege: Jørgen Nielsen. - Ekstern kasserer: Kirsten Poulsen. - Sekretær: Bodil Thybo. - Kontaktperson: Hanne E. Rytter. - Bygningskyndig person: Niels Jørgen Jørgensen. - Underskriftsberettiget person: Hanne E. Rytter. - 2 personer til præstegårdsudvalget: Kirsten Odgaard og Elin Nørgård. - Valgbestyrelse: Niels Jørgen Jørgensen, Elin Nørgård og Bodil Thybo. - Aktivitetsudvalget: Hanne E. Rytter, Elin Nørgård og Gunhild Frederiksen. - Kirkebladsudvalget: Hanne E. Rytter og Bodil Thybo. Vores motto er nu: Vi hjælper hinanden! Venlig hilsen Dollerup Hald Ege menighedsråd Nyt fra Ravnstrup Menighedsråd I Ravnstrup Menighedsråd arbejder vi med en eventuel udvidelse af vort redskabsrum øst for kirken. Der er ikke rigtig plads til redskaberne og maskinerne, der står for tæt. Vi påtænker en udvidelse, hvor gavlen rykkes ca. 4 meter fremad. Udover dette arbejder vi på at få den gamle, smukke, jernbeslåede egetræskiste, der står i kapellet, flyttet over i kirkens våbenhus. Vi synes den passer så godt til vores gamle dør, og i kapellet bliver den jo sjældent set. Ved parkeringspladsen, er der blevet lagt nyt grus på vejen, da store lastbiler havde kørt vejen op. Bente Winther 7

8 Temperatursvingninger, sollys og tidens tand har nu gjort det af med alterdugen i Finderup Kirke. Efter en rensning blev det tydeligt at se, at det engang så smukke broderi nu er falmet og selve stoffet fyldt med mange huller. Tidligere organist i Finderup Kirke, Martha Margrethe Nielsen, som døde i starten af året, har efterladt en pengegave til kirken. En gave vi er meget taknemmelige for, og som nu Alterdugen i Finderup bruges på en alterdug. Den nye dug er bestilt ved Maya Broderi, og den forventes leveret i efteråret. Mayaindianerne på Yucatan i Mexico kan stadig brodere i hånden og/eller ved hjælp af trædesymaskiner, og deres smukke håndværk pryder allerede flere danske kirker. Vi glæder os til sidst på året at se det færdige resultat på alteret. Indtil alterdugen kommer, dækkes alteret af en hvid dug. Praktiske oplysninger Fødselsanmeldelse Pr. 1. oktober 2010 skal nybagte forældre ikke længere til sognepræsten/kirkekontoret med en fødselsanmeldelse. Hvis for æl dre ne ikke er gift, skal der stadig laves en Omsorgs- og Ansvarser klæ ring, og denne blan ket skal man have registreret hos Sogne præs ten/ kirkekontoret inden 14 da ge efter barnets fødsel. Man kan stadig få faderskabet anerkendt ved Statsforvaltningen in den fødslen, og så er det denne blanket man skal aflevere hos Sognepræsten inden 14 da ge. På kan man finde blanketten: Omsorgs- og Ansvarserklæring samt blanket til navngivning mv. Dåb Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben. Nærmere aftale om dåbshand lingen, barnets navn og faddere (mindst 2 og højst 5) gudmoderen er også fadder. Fad dere skal være døbt ved en kristen dåb. Dåbssamtale finder sted enten i præste går den, eller ved at præsten kommer i hjemmet. Navngivelse uden dåb Skal barnet navngives, sker det te også ved anmeldelse til kirkekontoret. Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Vielse Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Derefter kontakter man vielseskontoret i den kommune, hvor man bor, for at få udfærdiget en prøvelses attest. Den må højst udstedes 4 måneder før vielsen. Prøvelsesattesten medbringes til en samtale med præsten om vielsens forløb. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget, der synges normalt fire, om kirken skal pyntes og af hvem. begravelse Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen af anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, og - så i de tilfælde hvor begravelsen/ bisættelsen skal foregå uden for sognet, også hvis begravelsen finder sted uden kirkelig medvirken. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrø ren de gravsted træffes med gra veren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til graveren el ler kirkeværgen. Navneændring 1. april 2006 trådte den nye navnelov i kraft. Reglerne er nu blevet lempet meget. Det er bl.a. pr. 1. oktober 2009 blevet muligt at tage en afdød ægtefælles mellemnavn som mellem navn eller efternavn. Blanketter til brug for navneændring kan rekvireres på kirkekontoret eller kan hentes på: Man må beregne ca. 14 dages ekspeditionstid. For de fleste navneændringer betales et gebyr på 470 kr. Hent en blanket og se hvordan du betaler på: 8

9 Vi har lige været på konfirmandlejr i weekenden den april 2011 på Løgumkloster Højskole. Vi ankom kl til højskolen, fyldt med forventning. Vi brugte en del tid på at finde os til rette. Drengene sov fordelt i 2 klasselokaler, og pigerne havde et hus for sig selv med 9 værelser. Det var drengene nu noget utilfredse med, de mente, der blev gjort forskel, og at pigerne fik det bedste. Men som tiden gik glemte de at brokke sig og accepterede, hvor de var. På Løgumkloster Højskole får man det dejligste mad serveret, og der blev spist med stor velbehag til alle måltiderne! Konfirmandlejr Fredag aften var vi til aftensang i Løgumkloster Kirke og derefter i kapitelsalen, hvor de hver især fik en Kristuskrans, som jo har perler fyldt med hjælp til en trospraksis. Kristuskransen er en luthersk bedekrans, hvor vi leger, at hver perle betyder noget særligt. Den store Gyldne = Gudsperlen. De seks aflange perler er stilhedens perler. Den lille perlemorsperle (til venstre for Gudsperlen) = Jegperlen. Den hvide ved siden af = Dåbsperlen. Den træfarvede = Ørkenperlen. Den mørkeblå = Bekymringsløshedsperlen. De to røde perler er kærlighedsperler. Den første er Guds kærlighed = Kærlighedsperlen. Den anden er vores kærlighed = Offerperlen. De tre små perlemorsperler = Hemmelighedsperlerne. Den sorte = Nattens perle og den sidste hvide = Opstandelsens perle, og så er vi fremme ved Guds perlen igen. Lørdag morgen var vi til morgensang i kapitelsalen kl. 8.00, hvorefter vi efter morgenmaden var på pilgrimsvandring, hvor konfirmanderne drøftede de 7 pilgrimsnøgleord: Hvad betyder ordene Stilhed, enkelhed, langsomhed, ån de lighed, fællesskab, bekymringsløshed ind i mit liv i dag? Konfirmanderne kom med mange guldkorn. De har også været kreative i lerværkstedet, hvor de formede kors og Kristusfigurer, og i malerværkstedet, hvor de malede billeder af kristne symboler. Disse billeder og kors kommer til at smykke kirkerne til deres konfirmation. Søndag var vi til Højmesse i Løgumkloster Kirke, hvor alle gik til nadver. Turen gik så godt takket være nogle skønne unge mennesker og nogle rigtig gode forældre og Peter Lauritzen, Puks far, som var med for 3. gang. Han havde taget fri fra arbejde fredag og valgt at bruge en hel weekend sammen med konfirmanderne og mig. Fredag eftermiddag talte vi lidt om, hvad vi forventede af turen, og hvad vi hver især kunne byde ind med. Jeg tror, vores forventninger blev indfriet, for vi gjorde alle, hvad vi kunne, for at det blev en god tur. Tak for det! Se billederne og lad dem tale for sig selv... Hanne E. Rytter 9

10 Egeskovvej 23 Hald Ege 8800 Viborg Munks Tømrerog Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup 8800 Viborg Tlf: Zoneterapi Bækkelund Zoneterapi Papirværk Kinesiologi Kinesiologi servietter bordpapir dækkeservietter Else K. Pedersen lys v/ Else K. Pedersen v/ Tlf Tlf Vi har bøjet det i neon i 40 år! Vi har bøjet det i neon i 40 år! Her Finderup er plads til din Finderup annonce! Totalleverandør af baldakiner, skilte og Totalleverandør bogstaver med af baldakiner, og uden lys skilte og bogstaver med og uden lys * * Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege TelefonTavle TelefonTavle Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge Jernbanegade Karup Præsternes vagttelefon i Viborg Her Domprovsti er plads til Har du brug for at tale med en din annonce! præst på en mandag, kan»vagtpræsten«træffes på tlf Reparationer Gravering Håndarbejde Teglgårdsvej 7 Hald Ege Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Ravnstrup Viborg begravelsesforretning el a/s Ravnstrup Holstebrovej el 155 a/s Holstebrovej 155 v/ Per Rasmussen Dumpen Har Chr. Rosgaard Søn ApS Chr. du Rosgaard lyst til en gang Vognmand & Søn ApS imellem at Vognmand lave kirkekaffe Holstebrovej 146, Ravnstrup i din Holstebrovej kirke 146, Ravnstrup så ring til sognepræsten på tlf Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Alt i kreaturkørsel Containerudlejning KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Tømrermester Tømrermester Den meget velfungerende og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej finn Jørgensen i Ravnstrup er for alle børn fra børnehaveklassen finn op Jørgensen til 6. klasse. Der er klub hver tirsdag fra kl til Hesselbjergvej , Finderup Hesselbjergvej 11, Finderup Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf EGETRYK EGETRYK Falkevej 4 Alle former for Egeskovvej 6920 Videbæk 23 Alle TRYKSAGER former for Hald Egeskovvej 23 telefon i offset og digital TRYKSAGER teknik 8800 Hald Ege Viborg FARVEKOPIERING i offset og digital A4 teknik og A Viborg FARVEKOPIERING A4 og A3 Munks Tømrer- Munks Tømrerog Snedkerforretning og Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup Tornsangervej 8800 Viborg 17, Ravnstrup 8800 Viborg Tlf: Tlf: Bækkelund Bækkelund Papirværk Papirværk servietter bordpapir dækkeservietter bordpapir lys dække- servietter servietter lys Hald ege el-forretning Hald v/ Thorkild ege Nielsen el-forretning v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej Teglgårdsvej 4 Reparationer Gravering Håndarbejde Hald Ege Reparationer Teglgårdsvej Gravering 7 Hald Håndarbejde Ege Hald Ege Tlf Teglgårdsvej Åbent: Mandag torsdag 7 Hald Ege kl Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Vil De købe eller sælge er Vil det De Drejer købe De eller bør sælge vælge Viborg begravelsesforretning er det Drejer De bør vælge Viborg begravelsesforretning Per Rasmussen v/ v/ Per Rasmussen Dumpen Dumpen Bidrag til Kirke og Sogn Præsternes vagttelefon Har du lyst til en gang Viborg Præsternes modtages Domprovsti vagttelefon med tak i imellem Har du lyst at lave til en kirkekaffe gang Har Viborg og kan du brug Domprovsti indsættes på konto i for at tale med en imellem din kirke at lave kirkekaffe præst Har Danske du på brug Bank: en mandag, for at 4770 tale kan med»vagtpræsten«en så i din ring kirke eller til sognepræsten på præst gives på en til træffes mandag, sognepræsten på tlf. kan 70»vagtpræsten«i en tlf. så ring 8664 til sognepræsten på kuvert med træffes navn på på tlf. giveren tlf KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Den KFUM meget og KFUK s velfungerende BØRNEKLUB og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej i Den Ravnstrup meget er velfungerende for alle børn og fra velbesøgte børnehaveklassen børneklub op i til Centeret 6. klasse. på Nybrovej Der i Ravnstrup er klub hver er for tirsdag alle børn fra fra kl børnehaveklassen til op til 6. klasse. Leder: Der er Ninna klub hver Pedersen, tirsdag Åbakken fra kl Tlf. til Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf

11 Døbte dollerup kirke Andreas Smedegaard Rasmussen Freya Caroline Hockauf Baagø Marcus Vejgaard Astrup Larsen Sune Ramsdal Larsen Hald Ege kirke Erik Dahlstrøm Severinsen Jacob Bjørn Helmers Ottosen Anna Katrine Matthiesen Ravnstrup kirke Amalie Bødker Andersen Lærke Bødker Andersen finderup kirke Albert Kjærsgaard Astrup Mikkel Lykkegaard Hellerup Ring til præsten Ønskes samtale, sygebesøg, hjemmealtergang kan henvendelse ske til sognepræst Hanne E. Rytter, tlf , døde/begravede ravnstrup kirke Jens Bredsgård Christensen Strikkeklubben i Hald Ege Torsdage i ulige uger (undtagen i skoleferierne) er der strikkeklub i konfirmandstuen i Hald Ege. Der strikkes til Røde Kors og Aktion Børnehjælp Tæppecenter. Alle er velkomne, kontakt Mona Kjelstrup eller Tove Lund , hvis du har lyst til at være med. Garnrester modtages med tak kirkeblade! Kirke & Sogn Udkommer 4 gange om året til marts, juni, september og december. Oplag: 2455 ekspl. Den frivillige redaktion: Bente Winther, Anny Simonsen, Bodil Thybo, Anne-marie Frederiksen og sognepræst Hanne E. Rytter. Stof til kirkebladet sendes til sognepræsten på Næste blad udkommer i uge 33 Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S, tlf adresser Sognepræst: Hanne Ellemann Rytter Hellerupvej 4, Finderup, 8800 Viborg, tlf , , Træffetid: Træffes bedst tirsdag kl , samt onsdag, torsdag og fredag kl Mandag træffes vagtpræsten på tlf Organist i Finderup og Ravnstrup kirker: Marie Hansen, tlf , mobil Organist i Dollerup og Hald Ege kirker: Inger Thomsen, tlf Præstesekretær Mona Marie Thalund. Træffes bedst torsdage fra Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet. Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand: Niels Jørgen Jørgensen Kirkeværge v. Dollerup Kirke: Niels Jørgen Jørgensen Kirkeværge v. Hald Ege Kirke: Jørgen Nielsen Graver ved begge kirker: Finn Kabel tlf Karen Margrethe Rasmussen: tlf Finderup sogn Formand: Hans Hoyer Kirkeværge: Thorkil Døssing Graver: Karl Erik Hedegaard tlf Ravnstrup sogn Formand: Magnus Ladefoged Kirkeværge: Christian Møller Graver: Knud Winther tlf , Præstegårdsudvalget Formand: Knud Erik Christensen, tlf

12 kalender Juni-august 227 juni Søndag den 12. Pinsedag Præstegårdshaven Friluftsgudstjeneste Mandag den pinsedag Ravnstrup 9.00 Finderup Søndag den 19. Trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege Torsdag den 23. Finderup Sct. Hans gudstjeneste Båltale ved søen Fredag den 24. Dollerup Pilgrimsandagt med vandrere fra Hærvejen Søndag den s. e. trin. Finderup 9.00 Ravnstrup Sognepræsten holder ferie i ugerne Søndag den s. e. trin. Ravnstrup Birgitte Thun Søndag den s. e. trin. Dollerup Hannah Lyngberg-Larsen august Søndag den s. e. trin. Finderup Hannah Lyngberg-Larsen Søndag den s. e. trin. Hald Ege 9.00 Dollerup Onsdag den 17. Sommerudflugt i Pastoratet Søndag den s. e. trin. Ravnstrup 9.00 Skelhøje Teltgudstjeneste i Skelhøje juli Søndag den s. e. trin. Hald Ege 9.00 Dollerup (NN) (sognepræsten holder ferie i uge 26 fra 28. juni - 7. juli) Søndag den s. e. trin. Ravnstrup 9.00 Finderup Søndag den s. e. trin. Dollerup 9.00 Hald Ege

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation Drømmen om ungdommen, foråret og fremtiden mødes i forårets konfirmationer. Med stolthed ser søskende storebror eller storesøster træde ind

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri Kirkelig vielse i det fri er nu en realitet. I april 2013 blev det vedtaget, at det skal være muligt for et brudepar at få en kirkelig

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere