Pinse - kirkens fødselsdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pinse - kirkens fødselsdag"

Transkript

1 kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske fordi den ikke er helt så let at få fat på indholdet af. Men det er en fest, der står direkte i forlængelse af både jul og påske. Alle festerne i kirkeåret har Jesus Kristus som centrum og handler om, hvad Gud har gjort for os for at frelse os. I julen fejrer vi, at Gud blev menneske. Guds søn kom og levede det sande menneskeliv, som vi egentlig er skabt til at leve, men ikke kan. Men Gud blev ikke bare menneske for at vise os, hvordan vi skulle leve (og ikke kan), men for at gå ind i vores død og sprænge døden indefra. Det er dét, påsken handler om: Jesu død og opstandelse. Hvad så med pinse? Ikke alene alligevel Vi kan læse om den første kristne pinse i Apostlenes Gerninger kap. 2: Jesu disciple er forsamlede og fyldes af Helligånden med ret så drastiske fænomener til følge. Pinse handler om Helligåndens komme. Men hvad betyder det så? Både jul og påske handler om begivenheder i Jesu liv: hans fødsel, lidelse, død og opstandelse. Hvordan passer pinse ind i dette? Måske er det en god idé at gå om ad Kristi Himmelfart for at få styr på det: Efter Jesu opstandelse var han sammen med disciplene i 40 dage, men så fór han til himmels, som vi siger. Jesus forlader ganske enkelt denne verden - og dermed disciplene. Der er fortalt om det i Apostlenes Gerninger kap. 1. Jesus, der opstod fra de døde og ikke mere dør, er med andre ord ikke længere fysisk tilstede i denne verden. Jesus havde forberedt sine disciple på dette i sine afskedstaler, som vi kan læse i Johannes Evangelium kap Her siger han til disciplene, at han vil gå til Faderen, men også at han ikke vil forlade dem: Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve (14,18-19) og det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer. Han taler med andre ord om, at han selv vil komme til dem og være hos dem, men formulerer det andre steder på den måde: at han vil sende Helligånden. Et sted siger han: den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham (14,23). Pinse har altså alligevel noget med begivenheder omkring Jesus at gøre: Fortsættes på næste side pinse nr ÅRGANG 49 1

2 Pinse - kirkens fødselsdag (fortsat fra forsiden) Jesus forlod disciplene fysisk 40 dage efter sin opstandelse på Kristi Himmelfartsdag, men ikke for at forlade dem. Han ville komme til dem og være sammen med dem åndeligt i stedet. I virkeligheden var det til bedste for dem og for os, for nu skal man ikke rejse til Jerusalem for at finde Jesus. For 50 dage efter sin opstandelse 10 dage efter sin himmelfart kom han til os, som han havde sagt, for at være sammen med os på en endnu mere radikal måde end før - ved Helligånden. Vi er tæt på Jesus uanset, hvor geografisk man befinder sig. For hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem (Matthæus Evangelium 18,20). Det er dét, vi tror der sker, når vi holder gudstjeneste i kirken. Den 2 Præsteteam Sognepræst Hanne E. Rytter er med i et præsteteam sammen med bypræster, som kommer i pastoratet og holder gudstjeneste en gang om måneden. Præsterne er: Sognepræst i Søndermarks Kirke Birgitte Thun, tlf , Sognepræst i Søndermarks Kirke NN, tlf Sognepræst i Sortebrødre Kirke Hannah Lyngberg- Larsen, tlf , mail Sognepræst i Sortebrødre Kirke John Melchiorsen, tlf , mail Jesus, der opstod fra de døde, er midt iblandt os, fordi vi samles om ham i hans navn og holder fast i hans ord. Derfor kan man sige, at pinse er kirkens fødselsdag. For siden den dag har vi kunnet møde Jesus på denne åndelige måde i kirken. Hvis ikke der havde været pinse, havde vi faktisk ikke haft gavn af hverken jul og påske. Men fordi det blev pinse, har jul og påske noget med OS at gøre. Det, som Gud gjorde for os - det, Jesus gjorde for os - bliver direkte tilgængeligt for os: nemlig et direkte fællesskab med den levende Gud ved Helligånden. Pinsens jødiske rødder I Apostlenes Gerninger kap. 2 står der: Da pinsedagen kom, var de alle forsamlede. Og så fortælles der om, hvad der skete på denne dag: at Helligånden kom over disciplene. Sagen er nemlig, at pinse allerede var en jødisk fest - ligesom påske var det. Det er først med begivenhederne omkring Jesu død og opstandelse og hans komme ved Helligånden, at disse to fester fyldes med et nyt indhold - for de jøder og ikke-jøder, der tror på Jesus. Den jødiske pinse var en af de tre store jødiske pilgrimsfester, hvor masser af jøder søgte til Jerusalem. Alle tre fester var oprindeligt landbrugsfester. Pinsen var festen for hvedehøsten. Både påske og løvhyttefesten fik dog et dybere indhold i løbet af Israels historie. I påsken mindedes man, hvordan Gud frelste folket fra slaveriet i Egypten og i løvhyttefesten mindedes man, hvordan Gud var hos folket i ørkentiden de fyrre år, hvor folket vandrede rundt i ørkenen, før de kunne bosætte sig i det forjættede land. Pinsefesten forblev i lang tid en høstfest. Selve udtrykket pinse betyder egentlig blot 50, på græsk pentakoste, og angiver det tidspunkt efter påske, hvor festen finder sted. På hebraisk siger man Shavuot, som betyder uger og sigter på de godt 7 uger, der går efter påske. På et tidspunkt begyndte pinsen dog også at få et dybere åndeligt indhold: man fejrede det, der skete mellem påske, udvandringen af Egypten og løvhyttefesten = ørkenvandringstiden: nemlig Guds pagtslutning med folket på Sinai. Man læste bl.a. fra 2. Mosebog 19 og 20, hvordan Gud steg ned på Sinai-bjerg - i ild og røg, så bjerget rystede. Der lød en kraftig lyd, som om der blev blæst i et horn. Fra bjerget gav Gud så Israels folk sine bud og sagde: I skal være mit folk, og jeg skal være jeres Gud - så hold mine bud! Men det er ikke hele historien, for det gamle testamente fortæller, at det kunne folket netop ikke! Derfor taler Gud til f.eks. profeten Jeremias om en ny og bedre pagt, der skal komme engang: Der kommer en dag, da jeg slutter en ny pagt - ikke som den, jeg sluttede, den dag... jeg førte dem ud af Egypten. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Jeremias 31,31f. Og til Profeten Ezekiel: Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Ezekiel 11,19. Profeten Joel: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker, Joel 3,1.

3 Ifølge det ny testamente pegede alle disse ting frem på Jesus. Jesus kom med den nye pagt. Han opfyldte profetierne. Det, der skete i Jerusalem pinsedag bliver derfor en modspejling af det, der skete på Sinaibjerg: Der er f.eks. lyde og ild forbundet med Helligåndens komme. Gud gør det synligt, at nu er den nye pagts tid kommet. Det er nøjagtig sådan, disciplen Peter tolker det i sin pinseprædiken Apostlenes Gerninger 2,14ff). Han citerer profeten Joel og siger, at det er NU disse ord går i opfyldelse. Det, der er afgørende nyt ved pinsedagen er, at nu inviteres alle folkeslag med ind: alle mennesker. Det er uden tvivl det sprog-underet sigter på: at nu skal alle folkeslag høre det glade budskab og inviteres med i Guds folk. Jesus havde selv sagt som noget af det sidste inden sin himmelfart, at alle folkeslag skulle gøres til hans disciple. Sprogunderet er en engangs-begivenhed, som gør dette klart for disciplene. Nu er det missionens/udsendelsens tid. Det vil sige: den tid, hvor Jesu disciple Pastoratets sommerudflugt den 17. august Pastorates sommerudflugt går til Mariager og omegn: Vi skal blandt andet til kalkmuseet og til Mariager Klosterkirke. Mariager kirke blev opført i tilknytning til Birgittinerklostret i sidste halvdel af 1400-tallet, og som gudshus knejsende op over det øvrige bygningskompleks. Den sidste rest af klostret, er i dag indrettet som dommerkontor, og kan kun beses udefra. Vi skal spise middag et dejligt sted, bagefter nyder vi kaffe og kage ude i naturen, om vejret tillader det. Det koster 100,00 kr. for mad, kaffe, brød, indgangsbillet og transpost med bus pr. person. Tilmelding senest fredag den 12. august til: Hanne E. Rytter på Bente på tlf eller Knud Erik på tlf eller Bussen samler op således: Skelhøje kl , Dollerup, p-pladsen, Ravnsbjerg kl , Hald Ege kl , Finderup Kunstgalleri kl , Ravnstrup Genbrugscenter kl Vi er hjemme ca. kl Venlig hilsen Dollerup menighedsråd skal sendes ud til hele verden og indbyde alle mennesker ind i Guds rige. På den måde bevarer den kristne pinse-fest også det jødiske høstelement. Den bliver en åndelig høstfest. Matthæus 9, Høsten er de mennesker, der hører invitationen til at komme med i den nye pagt og modtager den. Glædelig pinse! Hanne E. Rytter Kirkebil Det er muligt at komme i kirke med kirkebil ved at ringe til: Frederiks Taxi tlf eller Viborg Taxa tlf Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst konto nr. Jul Indsamling i Kirken Nytår Påske Pinse Folkekirkens Nødhjælp Bibelselskabet KFUM/KFUK Folkekirkens Nødhjælp Høstgudstjeneste Høstoffer SKRIV BARE Vi vil gerne, fra bladudvalget, opfordre jer til at skrive, eller sende stof og idéer til Kirkebladet. Vi er en gruppe, der har dette som et frivilligt arbejde, og det er vi rigtig glade for, men vi synes også gerne, der må være plads til noget fra læserne. Så derfor: Skriv, mail, ring til os, I kan se hvem vi er på siden med de praktiske oplysninger. Vi hører gerne fra jer. 3

4 Et sognebarn fortæller Så blev det atter tid til at stifte bekendtskab med et sognebarn, og hvilket sognebarn! Det blev en uforglemmelig oplevelse, vi kunne slet ikke standse, da vi fik begyndt på samtalen. Jeg har besøgt Thea Hylleberg i hendes dejlige hjem i Klosterhaven. Det er ikke så pænt at nævne en dames alder, men jeg kan ikke lade være, - Thea er 98 år, men fantastisk åndsfrisk og oprigtig interesseret i sine medmennesker. Det første jeg ser er et rødt hjerte, der bærer teksten: Hvor der er hjerterum, er der også husrum, og hos Thea fandt jeg begge dele. Da jeg havde hængt jakken i entréen, blev jeg inviteret ind i stuen, hvor kaffebordet var dækket og hendes mange håndskrevne sider med minder lå klar, kan man ønske sig mere? Thea er født den 21. februar 1913 på ejendommen Skovly, i Agerskov. I dag hedder ejendommen Lindhøjgård og er opkaldt efter en fredet gravhøj, der ligger ca. 200 meter fra ejendommen. Der var otte børn i hjemmet, og Thea var den ældste, så hun fik ansvaret for de mindre søskende. Bedstemoderen og bedstefaderen boede hos familien, og Theas bedstemor skulle få stor indflydelse på den lille piges fremtid. Hun var kommet ud af skolen for tidligt, fordi hun var så dygtig. Hun havde det princip at bibelhistorien og salmeversene skulle læres, hvorimod Danmarkshistorien ikke var så betydningsfuld. Thea gik i skole i Finderup sammen med en kusine. Skolevejen fra Agerskov til Finderup kunne være drøj for en lille pige på seks år især om vinteren, hvor de måtte tage strømperne udenpå støvlerne for ikke at falde i det glatte føre. Strømperne blev hængt til tørre på skolens kakkelovn. Den gang var der jo overhøring eller eksamen, og Thea mindes, at hun en gang skulle lære 37 salmer udenad, og hendes frygt var, at hun skulle overhøres i salmen: Glade jul, for i den er der to vers, der ligner hinanden i ordlyden. Uheldigvis blev det den salme, men hun klarede den. I skolen havde de også håndarbejde med frk. Kristensen, som var meget dygtig og et omsorgsfuldt menneske. Thea viser med stolthed flotte ting, som hun har syet og broderet, da hun var en stor pige. Lykken findes ved at glemme sig selv og være noget for andre Thea kom først ud at tjene, da hun var år gammel. Hun forlangte at komme hjemmefra, hvor hun havde passet sine små søskende. Hun blev ansat i et hjem, hvor hun fik en ugeplan udleveret og besked om, at hun kunne holde fri hver anden søndag efter kl. 15 og onsdag aften efter aftensmaden. Her fik hun lært at gøre rent, lave mad og stoppe strømper. Thea mindes det som en dejlig tid og understreger, at fruen aldrig skældte hende ud. Thea blev i 1938 gift med Egon Hylleberg. De var blevet forlovet på hendes mors og fars sølvbryllupsdag. Desværre kom Theas far ikke med til hendes bryllup, fordi han døde den 12. marts og deres bryllupsdag var den 15. maj. Det skulle blive starten på et langt ægteskab, hvor de nåede at fejre krondiamantbryllup, så med forlovelsestiden blev det til over 70 år sammen, men som Thea siger: Det var ikke en dag for meget. Egon havde haft en streng barndom, så Thea har livet igennem forsøgt at give ham en rigtig god tilværelse. I 1938 købte de gården på Hesselbjergvej 9, men Egon måtte også arbejde udenfor hjemmet. I mange år kørte han mælketur, og i 1960 startede han på ostelageret på mejeriet i Ravnstrup. Her blev han tillært ostemejerist og fortsatte med at arbejde her til mejeriet lukkede. I mere end 10 år cyklede han også rundt som måleraflæser, krævede penge op og lavede regnskabet, når han kom hjem. Thea arbejdede også i en pe- 4 4

5 riode udenfor hjemmet som hjemmehjælper ved Søren Degn. I ægteskabet kom der tre børn: Martin, Gunnar og Karen. Mellem Martin og Gunnar blev der 7 år, for anden verdenskrig gjorde det utrygt at sætte børn i verden. Thea mindes, at der var en nedkastningsplads nær deres hjem, og tyskerne kom ind for at hente vand til deres heste og mad til soldaterne, hun syntes det var rigtig ubehageligt. Tiden på gården var fyldt med glæder, bekymringer og lange arbejdsdage. En gang havde de en griseso, der ville æde sine egne smågrise, det var jo ikke så nemt at tackle, men familien fandt på råd. De skiftedes til at våge ved den, fortæller Thea, Egon fik en gammel jernseng sat over i stalden og smågrisene lagt ned i et stort kar fyldt med halm, så kunne han nemlig sove derude og lægge smågrisene over, når de skulle die og bagefter flytte dem tilbage i karret, om dagen overtog Thea vagten. En anden gang var hun bange for at Gunnar ikke kunne overleve, fordi han fik kighoste og lungebetændelse og måtte tilbringe en længere periode på hospitalet. Drengen var kun et halvt år gammel, og han var så utryg ved det hele, da han kom hjem, at Thea måtte gå i hvidt tøj, for ellers græd drengen. Udover deres virke på gården og på arbejdspladsen var de meget aktive i fritiden. De spillede i mere end 20 år dilettant, som de optrådte med i Finderup Forsamlingshus og turnerede med i andre lokale forsamlingshuse. Folkedansen og gymnastikken blev også en stor fritidsinteresse. Derudover virkede de i mere end tres år i afholdsforeningen henholdsvis som bestyrelsesmedlem og sekretær, heraf var Egon formand i Viborg Afholdsforening i 28 år, og de blev også begge æresmedlemmer. I 1997 flyttede Thea og Egon ind i Klosterhaven. Egon anskaffede sig en kolonihave og dyrkede grøntsager der, og Thea passede blomsterne. Senere, da Egon ikke længere kunne magte haven, solgte de den, og efter den tid var det hjemlige sysler, der var på programmet. Egon strikkede grydelapper, servietter, puder og bøjler, mens Thea hæklede og vævede, ingen uvirksomme hænder til så flittige folk. I 2006 mistede Thea sin Egon, det var et stort tab for hende. Den sidste tid blev svær for dem begge, fordi Egon døjede med eftervirkninger af sine hjerneblødninger. Selv blev hun i 2009 ramt af sygdom, hvor hun var meget dårlig i tre måneder. Hun har en ukuelig vilje og er kommet sig fint. Hun skrev selv alle sine julekort sidste år, selvom det voldte meget besvær, men hun gav sig ikke. Jeg kunne skrive meget mere om Thea, denne stærke kvinde, som jeg var så heldig at tilbringe en eftermiddag sammen med. Jeg kigger en ekstra gang rundt i Theas hyggelige stue, inden jeg går hjem, ser den smukke sølvskål som hendes forældre fik til deres bryllup, de små søde korsstingsbroderier som hendes bedstemor har syet for næsten 150 år siden, den lille babyskjorte som Thea syede som stor pige og de store mapper med billeder og nedskrevne minder. Vi snupper en ekstra kop kaffe, og jeg kører hjem med et af Theas mange ord i mine ører. Især husker jeg denne sætning: Lykken findes ved at glemme sig selv og være noget for andre. Er det ikke bare smukke ord, der beskriver et dejligt menneskes livserfaring og glæden ved medmennesket. Bente Winther 5 5

6 Sognebarn live Den 16. marts skulle vise sig at blive en fantastisk eftermiddag, en ganske almindelig hverdag, der blev til noget ganske særligt. Det var nemlig den eftermiddag, hvor Ejvind Pedersen havde lovet at holde et lille foredrag med lokalhistorie som overskrift. Ejvind fortalte om de første mennesker, der havde boet i Ravnstrup Sogn. På den fædrene gårds jorder, har de bl.a. fundet rester af en bronzealderlandsby og en urne. Han fortalte også om sit fund af en flot stenøkse, som lå i det sammenføgne sand, en hilsen fra forfædrene, han viste os øksen og en anden økse lavet af sandsten, denne havde været en gravgave. Han fortalte også om sine egne barndomsoplevelser og sin skoletid hos lærer Laier. En farverig person, der helt klart gav sine elever mange sjove og lærerige oplevelser. En af episoderne, som Ejvind fortalte om, var, at læreren en gang havde været i Spanien og havde hjembragt et sukkerrør. Han brugte det som pegepind og havde efter brug lagt det i tavlerenden med besked om, at det ikke måtte røres. I pausen slog en knægt en anden med røret, så det knækkede. Da Laier så, at røret var knækket, tog han sin lommekniv og skar det i stykker, så børnene kunne smage spanskrøret. Siden fortalte han om Ninnas og hans virke på gården gennem 30 år, og deres nuværende gård, Lindegården. Jeg kan jo ikke få plads til alt her i bladet, men har skrevet mange noter fra den dejlige eftermiddag. Det var så berigende og en så oplevelsesrig eftermiddag fyldt med viden, glæde og masser af anekdoter. Hvor kunne det være dejligt, om flere kunne få lyst til at prøve det. Tusind tak til Ejvind. Bente Winther Spaghettigudstjeneste i Finderup Kirke med spisning i Laden Søndag den 3. april var min familie og jeg til spaghettigudstjeneste i Finderup Kirke. Det var vanen tro rigtig hyggeligt at komme i kirken, hvor der var folk i alle aldre. Vi sang dejlige forårssalmer med Anders Halds smukke stemme til hjælp og en tankevækkende prædiken af Hanne. Efterfølgende serverede menighedsrådet spaghetti og kødsovs, som Hanne og Carsten havde lavet. Der var ca. 55 børn og voksne fra Finderup og omegn heriblandt en del af årets konfirmander. Det var rigtig hyggeligt i en afslappet stemning at snakke med folk, vi ikke møder til daglig, vi ser frem til hotdoggudstjenesten søndag den 1. maj. Brit og Jacob Adler Se flere billeder på

7 Dollerup - Hald Ege har fået ny formand! Vores nye formand er tidligere næstformand Niels Jørgen Jørgensen, Dollerup. Årsagen er, at Børge Jensen Es kildsen har trukket sig fra sin mangeårige funktion som formand. Det viser sig, at der længe har været problemer med Revisionfirmaet Krøyer Pedersen, på grund af manglende samarbejde i form af revisors klart urimelige adfærd i perioden , dette blev Børge Jensen Eskildsen for meget. Han ønskede en ny revisor, det har Dollerup Hald Ege fået men for sent for Børge Jensen Eskildsen. Behandlingstiden var for lang. Hele Dollerup menighedsråd bakkede Børge Jensen Eskildsen op ved at sende en samlet klage til Provstiet. Der blev generelt klaget over manglende vilje/evne til samarbejde mellem revisor, regnskabsfører og menighedsrådsformand. Vi foreslog en ny revisor, som vores regnskabsfører har fuld tillid til. For vi ser det nødvendigt at samarbejdet mellem revisor og regnskabsfører/formand foregår i en ordentlig tone og i respekt for at disse, ikke fuldt regnskabskyndige medlemmer af menighedsrådene, gør deres bedste. Derfor anmodede et enigt menighedsråd om at få tildelt en ny revisor, der er villig til at samarbejde. Vi har nu fået tildelt en ny revisor af Stiftsrådet, som menighedsrådets nuværende regnskabsfører Kirsten Poulsen kender fra Frederiks menighedsråd, og har et uproblematisk samarbejde med der. Børge har på trods heraf fastholdt sin udtræden af menighedsrådet, og det har alene været hans egen beslutning. Denne beslutning respekterer vi, og vi har alle anerkendt hans store indsats i de forgangne 10 år. Vi byder velkommen til vores nye menighedsrådsmedlem Kirsten Odgaard Poulsen, tidligere 1. suppleant. Sådan ser det nye råd ud: - Formand: Niels Jørgen Jørgensen - Næstformand: Elin Nørgård - Kirkeværge i Dollerup sogn: Niels Jørgen Jørgensen. - Kirkeværge i Hald Ege: Jørgen Nielsen. - Ekstern kasserer: Kirsten Poulsen. - Sekretær: Bodil Thybo. - Kontaktperson: Hanne E. Rytter. - Bygningskyndig person: Niels Jørgen Jørgensen. - Underskriftsberettiget person: Hanne E. Rytter. - 2 personer til præstegårdsudvalget: Kirsten Odgaard og Elin Nørgård. - Valgbestyrelse: Niels Jørgen Jørgensen, Elin Nørgård og Bodil Thybo. - Aktivitetsudvalget: Hanne E. Rytter, Elin Nørgård og Gunhild Frederiksen. - Kirkebladsudvalget: Hanne E. Rytter og Bodil Thybo. Vores motto er nu: Vi hjælper hinanden! Venlig hilsen Dollerup Hald Ege menighedsråd Nyt fra Ravnstrup Menighedsråd I Ravnstrup Menighedsråd arbejder vi med en eventuel udvidelse af vort redskabsrum øst for kirken. Der er ikke rigtig plads til redskaberne og maskinerne, der står for tæt. Vi påtænker en udvidelse, hvor gavlen rykkes ca. 4 meter fremad. Udover dette arbejder vi på at få den gamle, smukke, jernbeslåede egetræskiste, der står i kapellet, flyttet over i kirkens våbenhus. Vi synes den passer så godt til vores gamle dør, og i kapellet bliver den jo sjældent set. Ved parkeringspladsen, er der blevet lagt nyt grus på vejen, da store lastbiler havde kørt vejen op. Bente Winther 7

8 Temperatursvingninger, sollys og tidens tand har nu gjort det af med alterdugen i Finderup Kirke. Efter en rensning blev det tydeligt at se, at det engang så smukke broderi nu er falmet og selve stoffet fyldt med mange huller. Tidligere organist i Finderup Kirke, Martha Margrethe Nielsen, som døde i starten af året, har efterladt en pengegave til kirken. En gave vi er meget taknemmelige for, og som nu Alterdugen i Finderup bruges på en alterdug. Den nye dug er bestilt ved Maya Broderi, og den forventes leveret i efteråret. Mayaindianerne på Yucatan i Mexico kan stadig brodere i hånden og/eller ved hjælp af trædesymaskiner, og deres smukke håndværk pryder allerede flere danske kirker. Vi glæder os til sidst på året at se det færdige resultat på alteret. Indtil alterdugen kommer, dækkes alteret af en hvid dug. Praktiske oplysninger Fødselsanmeldelse Pr. 1. oktober 2010 skal nybagte forældre ikke længere til sognepræsten/kirkekontoret med en fødselsanmeldelse. Hvis for æl dre ne ikke er gift, skal der stadig laves en Omsorgs- og Ansvarser klæ ring, og denne blan ket skal man have registreret hos Sogne præs ten/ kirkekontoret inden 14 da ge efter barnets fødsel. Man kan stadig få faderskabet anerkendt ved Statsforvaltningen in den fødslen, og så er det denne blanket man skal aflevere hos Sognepræsten inden 14 da ge. På kan man finde blanketten: Omsorgs- og Ansvarserklæring samt blanket til navngivning mv. Dåb Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben. Nærmere aftale om dåbshand lingen, barnets navn og faddere (mindst 2 og højst 5) gudmoderen er også fadder. Fad dere skal være døbt ved en kristen dåb. Dåbssamtale finder sted enten i præste går den, eller ved at præsten kommer i hjemmet. Navngivelse uden dåb Skal barnet navngives, sker det te også ved anmeldelse til kirkekontoret. Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Vielse Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Derefter kontakter man vielseskontoret i den kommune, hvor man bor, for at få udfærdiget en prøvelses attest. Den må højst udstedes 4 måneder før vielsen. Prøvelsesattesten medbringes til en samtale med præsten om vielsens forløb. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget, der synges normalt fire, om kirken skal pyntes og af hvem. begravelse Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen af anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, og - så i de tilfælde hvor begravelsen/ bisættelsen skal foregå uden for sognet, også hvis begravelsen finder sted uden kirkelig medvirken. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrø ren de gravsted træffes med gra veren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til graveren el ler kirkeværgen. Navneændring 1. april 2006 trådte den nye navnelov i kraft. Reglerne er nu blevet lempet meget. Det er bl.a. pr. 1. oktober 2009 blevet muligt at tage en afdød ægtefælles mellemnavn som mellem navn eller efternavn. Blanketter til brug for navneændring kan rekvireres på kirkekontoret eller kan hentes på: Man må beregne ca. 14 dages ekspeditionstid. For de fleste navneændringer betales et gebyr på 470 kr. Hent en blanket og se hvordan du betaler på: 8

9 Vi har lige været på konfirmandlejr i weekenden den april 2011 på Løgumkloster Højskole. Vi ankom kl til højskolen, fyldt med forventning. Vi brugte en del tid på at finde os til rette. Drengene sov fordelt i 2 klasselokaler, og pigerne havde et hus for sig selv med 9 værelser. Det var drengene nu noget utilfredse med, de mente, der blev gjort forskel, og at pigerne fik det bedste. Men som tiden gik glemte de at brokke sig og accepterede, hvor de var. På Løgumkloster Højskole får man det dejligste mad serveret, og der blev spist med stor velbehag til alle måltiderne! Konfirmandlejr Fredag aften var vi til aftensang i Løgumkloster Kirke og derefter i kapitelsalen, hvor de hver især fik en Kristuskrans, som jo har perler fyldt med hjælp til en trospraksis. Kristuskransen er en luthersk bedekrans, hvor vi leger, at hver perle betyder noget særligt. Den store Gyldne = Gudsperlen. De seks aflange perler er stilhedens perler. Den lille perlemorsperle (til venstre for Gudsperlen) = Jegperlen. Den hvide ved siden af = Dåbsperlen. Den træfarvede = Ørkenperlen. Den mørkeblå = Bekymringsløshedsperlen. De to røde perler er kærlighedsperler. Den første er Guds kærlighed = Kærlighedsperlen. Den anden er vores kærlighed = Offerperlen. De tre små perlemorsperler = Hemmelighedsperlerne. Den sorte = Nattens perle og den sidste hvide = Opstandelsens perle, og så er vi fremme ved Guds perlen igen. Lørdag morgen var vi til morgensang i kapitelsalen kl. 8.00, hvorefter vi efter morgenmaden var på pilgrimsvandring, hvor konfirmanderne drøftede de 7 pilgrimsnøgleord: Hvad betyder ordene Stilhed, enkelhed, langsomhed, ån de lighed, fællesskab, bekymringsløshed ind i mit liv i dag? Konfirmanderne kom med mange guldkorn. De har også været kreative i lerværkstedet, hvor de formede kors og Kristusfigurer, og i malerværkstedet, hvor de malede billeder af kristne symboler. Disse billeder og kors kommer til at smykke kirkerne til deres konfirmation. Søndag var vi til Højmesse i Løgumkloster Kirke, hvor alle gik til nadver. Turen gik så godt takket være nogle skønne unge mennesker og nogle rigtig gode forældre og Peter Lauritzen, Puks far, som var med for 3. gang. Han havde taget fri fra arbejde fredag og valgt at bruge en hel weekend sammen med konfirmanderne og mig. Fredag eftermiddag talte vi lidt om, hvad vi forventede af turen, og hvad vi hver især kunne byde ind med. Jeg tror, vores forventninger blev indfriet, for vi gjorde alle, hvad vi kunne, for at det blev en god tur. Tak for det! Se billederne og lad dem tale for sig selv... Hanne E. Rytter 9

10 Egeskovvej 23 Hald Ege 8800 Viborg Munks Tømrerog Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup 8800 Viborg Tlf: Zoneterapi Bækkelund Zoneterapi Papirværk Kinesiologi Kinesiologi servietter bordpapir dækkeservietter Else K. Pedersen lys v/ Else K. Pedersen v/ Tlf Tlf Vi har bøjet det i neon i 40 år! Vi har bøjet det i neon i 40 år! Her Finderup er plads til din Finderup annonce! Totalleverandør af baldakiner, skilte og Totalleverandør bogstaver med af baldakiner, og uden lys skilte og bogstaver med og uden lys * * Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege TelefonTavle TelefonTavle Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge Jernbanegade Karup Præsternes vagttelefon i Viborg Her Domprovsti er plads til Har du brug for at tale med en din annonce! præst på en mandag, kan»vagtpræsten«træffes på tlf Reparationer Gravering Håndarbejde Teglgårdsvej 7 Hald Ege Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Ravnstrup Viborg begravelsesforretning el a/s Ravnstrup Holstebrovej el 155 a/s Holstebrovej 155 v/ Per Rasmussen Dumpen Har Chr. Rosgaard Søn ApS Chr. du Rosgaard lyst til en gang Vognmand & Søn ApS imellem at Vognmand lave kirkekaffe Holstebrovej 146, Ravnstrup i din Holstebrovej kirke 146, Ravnstrup så ring til sognepræsten på tlf Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Alt i kreaturkørsel Containerudlejning KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Tømrermester Tømrermester Den meget velfungerende og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej finn Jørgensen i Ravnstrup er for alle børn fra børnehaveklassen finn op Jørgensen til 6. klasse. Der er klub hver tirsdag fra kl til Hesselbjergvej , Finderup Hesselbjergvej 11, Finderup Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf EGETRYK EGETRYK Falkevej 4 Alle former for Egeskovvej 6920 Videbæk 23 Alle TRYKSAGER former for Hald Egeskovvej 23 telefon i offset og digital TRYKSAGER teknik 8800 Hald Ege Viborg FARVEKOPIERING i offset og digital A4 teknik og A Viborg FARVEKOPIERING A4 og A3 Munks Tømrer- Munks Tømrerog Snedkerforretning og Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup Tornsangervej 8800 Viborg 17, Ravnstrup 8800 Viborg Tlf: Tlf: Bækkelund Bækkelund Papirværk Papirværk servietter bordpapir dækkeservietter bordpapir lys dække- servietter servietter lys Hald ege el-forretning Hald v/ Thorkild ege Nielsen el-forretning v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej Teglgårdsvej 4 Reparationer Gravering Håndarbejde Hald Ege Reparationer Teglgårdsvej Gravering 7 Hald Håndarbejde Ege Hald Ege Tlf Teglgårdsvej Åbent: Mandag torsdag 7 Hald Ege kl Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Vil De købe eller sælge er Vil det De Drejer købe De eller bør sælge vælge Viborg begravelsesforretning er det Drejer De bør vælge Viborg begravelsesforretning Per Rasmussen v/ v/ Per Rasmussen Dumpen Dumpen Bidrag til Kirke og Sogn Præsternes vagttelefon Har du lyst til en gang Viborg Præsternes modtages Domprovsti vagttelefon med tak i imellem Har du lyst at lave til en kirkekaffe gang Har Viborg og kan du brug Domprovsti indsættes på konto i for at tale med en imellem din kirke at lave kirkekaffe præst Har Danske du på brug Bank: en mandag, for at 4770 tale kan med»vagtpræsten«en så i din ring kirke eller til sognepræsten på præst gives på en til træffes mandag, sognepræsten på tlf. kan 70»vagtpræsten«i en tlf. så ring 8664 til sognepræsten på kuvert med træffes navn på på tlf. giveren tlf KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Den KFUM meget og KFUK s velfungerende BØRNEKLUB og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej i Den Ravnstrup meget er velfungerende for alle børn og fra velbesøgte børnehaveklassen børneklub op i til Centeret 6. klasse. på Nybrovej Der i Ravnstrup er klub hver er for tirsdag alle børn fra fra kl børnehaveklassen til op til 6. klasse. Leder: Der er Ninna klub hver Pedersen, tirsdag Åbakken fra kl Tlf. til Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf

11 Døbte dollerup kirke Andreas Smedegaard Rasmussen Freya Caroline Hockauf Baagø Marcus Vejgaard Astrup Larsen Sune Ramsdal Larsen Hald Ege kirke Erik Dahlstrøm Severinsen Jacob Bjørn Helmers Ottosen Anna Katrine Matthiesen Ravnstrup kirke Amalie Bødker Andersen Lærke Bødker Andersen finderup kirke Albert Kjærsgaard Astrup Mikkel Lykkegaard Hellerup Ring til præsten Ønskes samtale, sygebesøg, hjemmealtergang kan henvendelse ske til sognepræst Hanne E. Rytter, tlf , døde/begravede ravnstrup kirke Jens Bredsgård Christensen Strikkeklubben i Hald Ege Torsdage i ulige uger (undtagen i skoleferierne) er der strikkeklub i konfirmandstuen i Hald Ege. Der strikkes til Røde Kors og Aktion Børnehjælp Tæppecenter. Alle er velkomne, kontakt Mona Kjelstrup eller Tove Lund , hvis du har lyst til at være med. Garnrester modtages med tak kirkeblade! Kirke & Sogn Udkommer 4 gange om året til marts, juni, september og december. Oplag: 2455 ekspl. Den frivillige redaktion: Bente Winther, Anny Simonsen, Bodil Thybo, Anne-marie Frederiksen og sognepræst Hanne E. Rytter. Stof til kirkebladet sendes til sognepræsten på Næste blad udkommer i uge 33 Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S, tlf adresser Sognepræst: Hanne Ellemann Rytter Hellerupvej 4, Finderup, 8800 Viborg, tlf , , Træffetid: Træffes bedst tirsdag kl , samt onsdag, torsdag og fredag kl Mandag træffes vagtpræsten på tlf Organist i Finderup og Ravnstrup kirker: Marie Hansen, tlf , mobil Organist i Dollerup og Hald Ege kirker: Inger Thomsen, tlf Præstesekretær Mona Marie Thalund. Træffes bedst torsdage fra Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet. Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand: Niels Jørgen Jørgensen Kirkeværge v. Dollerup Kirke: Niels Jørgen Jørgensen Kirkeværge v. Hald Ege Kirke: Jørgen Nielsen Graver ved begge kirker: Finn Kabel tlf Karen Margrethe Rasmussen: tlf Finderup sogn Formand: Hans Hoyer Kirkeværge: Thorkil Døssing Graver: Karl Erik Hedegaard tlf Ravnstrup sogn Formand: Magnus Ladefoged Kirkeværge: Christian Møller Graver: Knud Winther tlf , Præstegårdsudvalget Formand: Knud Erik Christensen, tlf

12 kalender Juni-august 227 juni Søndag den 12. Pinsedag Præstegårdshaven Friluftsgudstjeneste Mandag den pinsedag Ravnstrup 9.00 Finderup Søndag den 19. Trinitatis Dollerup 9.00 Hald Ege Torsdag den 23. Finderup Sct. Hans gudstjeneste Båltale ved søen Fredag den 24. Dollerup Pilgrimsandagt med vandrere fra Hærvejen Søndag den s. e. trin. Finderup 9.00 Ravnstrup Sognepræsten holder ferie i ugerne Søndag den s. e. trin. Ravnstrup Birgitte Thun Søndag den s. e. trin. Dollerup Hannah Lyngberg-Larsen august Søndag den s. e. trin. Finderup Hannah Lyngberg-Larsen Søndag den s. e. trin. Hald Ege 9.00 Dollerup Onsdag den 17. Sommerudflugt i Pastoratet Søndag den s. e. trin. Ravnstrup 9.00 Skelhøje Teltgudstjeneste i Skelhøje juli Søndag den s. e. trin. Hald Ege 9.00 Dollerup (NN) (sognepræsten holder ferie i uge 26 fra 28. juni - 7. juli) Søndag den s. e. trin. Ravnstrup 9.00 Finderup Søndag den s. e. trin. Dollerup 9.00 Hald Ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-14 15 15 16-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 32-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Unibank

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (5)... 7 Planter på Jungshoved (9)... 7 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening... 10 Jungshoved Idrætsforening... 12 Jungshoved

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere