Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar Oliefyrsafgift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oliefyrsafgift"

Transkript

1 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Oliefyrsafgift Ce-mærkning af stålskorstene Svar fra en ovnsætter Fastgørelse af flowkontrol Skorstensjungle Den danske M/K godkendelsesordning for skorstene afløses nu af en Europæisk CE-mærkning. Denne ændring kan i første omgang virke lidt uoverskuelig. Læs artiklen side 3. Maj årgang 2

2 SKORSTENSFEJER MESTEREN Ansv. redaktør: Keld Lützhøft Jensen, Rugvænget 16, 4100 Ringsted. Tlf: Fax: Redaktionelt stof: Sendes til Keld Jensen. Annoncer / adresseændring: KHI DATA, Gl. Færgevej 3, 7000 Fredericia.. Tlf: Fax: Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med den ansvarshavende redaktør. Tryk og repro: KHI DATA, Gl. Færgevej 3, Snoghøj 7000 Fredericia Tlf: Fax: ISSN Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oldermand: Theodor Kristensen, Berlingsbakke 18A, 2920 Charlottenlund, Tlf: Fax: Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors, Tlf: Fax: Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse, Tlf: Fax: Hovedkasserer: Orla Nielsen, Tingvej 5, 6070 Christiansfeld, Tlf: Fagteknisk udvalg: Formand: Benny Lassen, Vejlands Allé 45, 2300 Sundby. Tlf: Fax: Sekretær: Johan P. Nielsen, Hybenvej 5, 8850 Bjerringbro. Tlf:/Fax: Bisidder: Kim Laue Christensen, Odensevej 3, 5600 Fåborg. Tlf: Fax: Fagligt udvalg: Formand: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg, Tlf: Næstformand: Niels Jørn Zepernick, Ellekær 7, 2730 Herlev, Tlf: Skorstensfejerfagets efteruddannelsesudvalg: Formand: Bjørn Fridthjof, Blik & Rørarbejderforbundet, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, Tlf: Fax: Næstformand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse, Tlf: Fax: Lærlingekontoret: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg. Tlf: Begravelseskassen: Ib Kirkegaard, Blåmejsevej 8, 8660 Skanderborg. Tlf: Laugets fane: "Palæet", Jomfrustien 6, 6270 Tønder. Tlf: Skorstensfejerskolen: EUC Syd Tønder, Plantagevej 35 a, 6270 Tønder. Tlf: Faglærer Finn Hansen, Tlf http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh. OR-sekretariatet: Postbox 141, 2630 Tåstrup. Tlf: Fra kl MTL Kalibrering: Fabriksvej 15, 6270 Tønder. Tlf: Feriepenge: Sydbank: Storegade 28, 6270 Tønder. Tlf: v/ Edith Johannesen. Træffes ikke onsdag. LEDER: Oliefyrsafgift Keld L. Jensen Redaktør Eftersyn af oliefyr Et nyt EU-direktiv foreskriver "et regelmæssigt eftersyn" af oliefyr. Et sådant eftersyn er for længst indført her i landet i form af ORordningen, hvor man frit kan vælge enten oliefyrsmontørens hovedeftersyn eller skorstensfejerens kontrolmåling. Denne ordning har fungeret godt og har netop fejret 25 års jubilæum. Man kan derfor roligt sige, at vi herhjemme har været på forkant med udviklingen. Energistyrelsen tolker imidlertid dette, i direktivet foreskrevne "eftersyn", som et hovedeftersyn. Denne fortolkning trækker fuldstændig tæppet væk under OR-ordningen. Hidtil har oliefyrsejere, der samtidig benytter alternativ opvarmning og dermed har et meget lille olieforbrug, kunnet "nøjes med" skorstensfejerens kontrolmåling til 175,- kr. Nu, hvor det ser ud til, at man vil påtvinge alle husejere med oliefyr et årligt hovedeftersyn, bliver de mange, der kun har oliefyret stående som reserve, pålagt en udgift på kr. Utilfredse husejere Man kan undre sig over, hvad man ønsker at opnå ved at ændre den nuværende ordning. En ting er sikkert: Man opnår ikke besparelser på olieforbruget eller miljømæssige fordele. Dette er dokumenteret gennem OR-ordningens 25 år. Der er ikke forskel på økonomien ved de oliefyr, der får serviceeftersyn og de oliefyr, der bliver kontrolmålt af skorstensfejeren. Det eneste, man kan være sikker på at opnå, er tusindvis af utilfredse husejere. De vil reagere på en sådan omkostning. De husejere, der ikke har et nævneværdigt olieforbrug, får da heller ikke noget for pengene. De har netop valgt en alternativ opvarmningsform i et forsøg på at nedbringe fyringsudgifterne. Så er den hidtidige ordning, hvor de får deres oliefyr kontrolmålt af skorstensfejeren til de nævnte 175,- kr., nemmere for dem at leve med. Oliefyrsafgift Vi husker stadig, hvordan man ved ORordningens opstart ændrede på det oprindelige koncept, som jo var, at skorstensfejeren skulle foretage kontrolmålinger på alle oliefyr. Her valgte lovgiverne at undtage oliefyrsejere, der havde fast aftale om oliefyrsservice, fra skorstensfejerens kontrolmåling. Man ønskede ikke at pålægge husejeren en ekstra udgift, svarende til mindre end en tiendedel af abonnementets pris. Nu er der tilsyneladende planer om at pålægge alle husejere, inklusive dem, der stort set ikke benytter deres oliefyr, et oliefyrseftersyn, og dermed en afgift der er 6-8 gange større end prisen for skorstensfejerens kontrolmåling. Og afgift er i denne forbindelse, det rigtige ord at bruge, eftersom det af husejere, med et lille olieforbrug, vil blive betragtet mere som en afgift end en reel udgift. Manglende uvildighed Det er forståeligt, at VVS-branchen presser på for at få gennemført en sådan ordning. Det er derimod ikke forståeligt, at de implicerede embedsmænd tager initiativ til at indføre en ordning, der i den grad mangler uvildighed. Det bliver uden tvivl også svært for oliefyrsejerne at forstå. Hvor den nuværende kontrolordning smykker sig med sloganet OR - en gevinst for dig og miljøet, vil den ordning, der er i støbeskeen, udelukkende være en gevinst for oliefyrsservicebranchen. Stof til næste fagblad bedes sendt til Keld Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Fax Inden 15. juli Skorstensfejermesteren 1/2005

3 s CE-mærkning af stålskorstene Af Theodor Kristensen Den danske M/K godkendelsesordning for skorstene bliver nu afløst af en Europæisk CE-mærkning. Denne ændring betyder, at der i højere grad kommer nye stålskorstene på markedet. Der vil for disse "nye" skorstene være store variationer i bl.a. afstandskrav til brandbart og til, hvilket brændsel skorstenen må benyttes. Dette skal fremgå af skorstenenes CEmærke, der indeholder en kode eksempelvis som: T 400 N1 D V3 G100 L T400 Skorstene kan anvendes til ildsteder med en maks. drifttemperatur på 400 gr. C. Alle håndfyrede fastbrændselsildsteder skal have skorstene med angivelse af T400. Oliefyr samt automatiske biobrændselsfyr kan anvende skorstene med T- angivelse højere end den maksimale røgtemperatur for eksempel T200, dersom røgtemperaturen maksimalt ikke bliver højere end angivet. N1 Angiver trykniveau. Der forekommer 5 trykniveauer, N1 er det laveste og kan anvendes til de skorstene, der har undertryk (træk). D D - står for dry (tør). Anvendes til skorstene med røgtemperaturer, der er tilstrækkelige til at holde skorstenene tørre (150 gr. C). Der kan i stedet være et W for våd skorsten. Anvendes ved kondenserende skorstene. V3 Står for korrosionsklasse. Der er foretaget korrosionstest. Et Vm angiver, at der ikke er foretaget korrosionstest. G Står for sodildstest testtemperatur 1000 gr. C. Skorstene til fastbrændsel og olie skal være sodildstestet. L50045 Står for materialekvalitet (syrefast rustfrit stål L50). De efterfølgende 3 tal angiver godstykkelse som angivet her 0,45 mm. De Ce-mærkede skorstene vil ofte have isoleringstykkelser, der er mindre end de nuværende mm. Er dette tilfældet, skal de beskyttes mod, at man utilsigtet brænder sig på dem, hvilket efter standarden kan ske, når temperaturen kan blive højere end 80 gr. C for malede og 70 gr. C for blanke overflader. Denne beskyttelse er angivet i bygningsreglementet som en ventilationsskakt. En sådan skakt skal anvendes også i uudnyttede tagrum. Det kan eksempelvis være et rør, der står på loftkraven, der så friholder loftisoleringen fra at berøre skorstenssiderne, hvorved varmeophobning forhindres. Dersom skorstenen passerer etager, så skal skakten være udført med samme brandmodstandsevne som etageadskillelsen. Dersom etagegennemføringen er udført med brandmodstandsevne, skal skakten være ventileret til det/de rum, den passerer. Skakten skal ikke anvendes i rummet, hvori ovnen står. Det fremgår ikke af mærkningen, om der skal anvendes skakt, det er alene en rettesnor, dersom isoleringstykkelsen er mindre end de nævnte mm. En del af de skorstene vi kender med MK-godkendelse, vil ikke kunne overholde standarderne for overfladetemperaturer. Skaktløsninger kan derfor blive en realitet for stort set alle stålskorstene. Dette vil blive afklaret, når disse skorstene går fra MKgodkendelse til CE-mærkning. Der kan være stålskorstene, hvor stålkost ikke må anvendes, på grund af den særlige legering, der er anvendt i netop denne stålskorsten. MK-godkendelserne skal fortsat accepteres. SKORSTENS FEJER TØJ Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. SKORSTENSFEJERFAGETS BE K LÆDN Ingrid Hansen Hanekær St. Heddinge TLF G in For yderligere oplysninger kontakt: Fortsættes side 4 G angiver afstand i millimeter til brandbart materiale. (Der skelnes ikke mellem brandbare materiales tykkelse). Skorstensfejermesteren 2/2005 3

4 SVAR FRA EN OVNSÆTTER: Masseovne/stenovne - hvor gode er de? Af Lars Helbro Theodor Kristensen og Jens Brandt stiller i sidste nummer af Skorstensfejermesteren alvorlige spørgsmål ved såvel disse ovnes kvaliteter, som ovnsætternes kompetence generelt. Sagt med det samme,- jeg er enig i, at der er grund til at stille disse spørgsmål. Der er stor forskel på såvel ovnene som de ovnsættere der bygger dem, og kvalitetssikring er der stort set ikke noget der hedder indenfor denne branche. Det har der hidtil været alt for lidt fokus på, så jeg hilser jeres debatoplæg meget velkomment. Jeg vil dog allerførst pointere, at det indledende spørgsmål; "Hvor gode er de" absolut ikke kan besvares alene ud fra de målinger I har foretaget, da begge målinger er foretaget på 2 identiske ovne, som ikke repræsenterer alle ovne på markedet. Af samme grund kan man heller ikke tage de særdeles gode måleresultater jeg har fået foretaget af DTI på mine ovne, som et generelt udtryk for kvaliteten på alle stenovne på markedet, dertil er der, trods ligheder, for store forskelle. En sammenligning imellem disse 2, tilsyneladende ens, og alligevel meget forskellige ovntyper og deres måleresultater, giver til gengæld stof til eftertanke, også hvad angår diskussionen om den nødvendige lysning i skorstenen. I denne sammenligning, finder jeg det vigtigt, først at slå en målsætning fast,- nemlig: Hvad er det vi vil opnå med at fyre i disse ovne? Er det at afbrænde 15kg. træ på én gang, som det nævnes i artiklen,- eller er det, at opnå den højest mulige nyttevirkning af sit træ, og samtidig opnå den varme man ønsker i huset. I det efterfølgende tager jeg udgangspunkt i det sidste. For mig at se, er der 2 faktorer som er væsentligt afgørende for de meget forskellige måleresultater som er 4 Skorstensfejermesteren 2/2005 gengivet i h.h.v. Skorstensfejermesteren og DTI s prøverapport; nemlig de pågældende ovnes evne til at transmittere varmen ud til omgivelserne, og så måden der bliver fyret på. Tager vi i denne sammenligning udgangspunkt i, at begge ovne skal afgive den samme varmeeffekt til omgivelserne, vil en mere tykvægget ovntype, som den i har afprøvet, have en højere gennemsnitstemperatur indvendig, end den ovn DTI afprøvede. Forskellen er større end de fleste lige forestiller sig, da den tykvæggede har en varmeledningsevne som beregningsmæssigt kan fastslås til kun 1/3 af den tyndvæggede. En højere gennemsnitstemperatur indvendig i ovnen, vil selvsagt resultere i en højere røgtemperatur, og dermed større varmetab til skorstenen. Forskellen i måden at fyre på, trækker desværre i samme retning. Ved DTI s afprøvninger varede afbrændingen af 15kg. træ ca. 2 timer,- altså næsten dobbelt så lang tid. Påfyringen skete over 3-5 gange afhængig af træets kondition. Derved bliver selve bålet mindre, og flammerne kortere. Den resterende røgvej i ovnen som skal optage den afgivne varme bliver derved længere, og den har samtidig dobbelt så lang tid, til at optage denne varme. Røgtemperaturen bliver selvsagt lavere. DTI s målinger viste, at røgtemperaturen fra mine ovne gennemsnitligt lå på 122gr.C.,- stigende fra ca. 80C. til ca.165c. Lægger man denne kurve ind i grafen i Skorstensfejermesteren, er der ikke så meget at være i tvivl om. Røgtabet blev beregnet til ca. 10% hvilket efter DTI s vurdering var akkurat tilstrækkeligt til at sikre det nødvendige træk, og undgå kondensat i skorstenen (en150 år gammel halvstensskorsten). Stadig med udgangspunkt i målsætningen, er jeg derfor ikke enig i, at en lysning på 15cm. er tilstrækkelig til den ovntype, som DTI har målt så fine resultater på. Den mængde røg en skorsten kan bortlede, må være en funktion af såvel diameteren, modstanden i både ovn/kedel og skorsten, og røgtemperaturen. Man kan derfor efter min mening, ikke konkludere, at fordi en 15cm lysning er stor nok til en given mængde røg ved 400gr.C.,- så er den også stor nok ved 120gr.C. I praksis har jeg faktisk flere gange set mig nødsaget til at øge røgtemperaturen ved at mindske ovnens indvendige hedeflade, for at tilgodese en kundes ønske om at bevare en 15cm elementskorsten. Det kan man naturligvis godt, men det er klart, at virkningsgraden falder tilsvarende. Når Theodor Kristensen og Jens Brandt generelt ikke er imponeret over masseovnsætternes faglige kompetence, og lige så generelt faktisk beskylder os for at påføre kunderne unødige ekstraudgifter, må jeg protestere,- i hvert fald på egne vegne. Ja jeg anbefaler mine kunder at få boret en 15cm. foring ud, hvis den sidder der. Men det er ikke mig der har anbefalet, at den, somme tider kort forinden, blev sat i. Det har som regel den lokale skorstensfejer! Somme tider med god grund, og desværre somme tider med en ret dårlig grund! Et eksempel på det sidste: En 2 år gammel ovn fra min hånd, tilsluttet en 2 år gammel halvstensskorsten uden foring, havde i løbet af den sidste fyringssæson afsat tydelig løbesod i den øverste halvdel af skorstenen. Kunden rekvirerede både mig og skorstensfejeren til at besigtige skaden. Jeg undrede mig såre, da jeg aldrig havde set noget lignende med mine ovne. Skorstensfejeren afgjorde meget hurtigt sagen ved at beordre en 15cm foring isat, og så kørte han igen. Jeg bad kunden om at se hans brænde. Det viste sig at have ligget knapt et år i 30cm. tykke 3-meterstykker i en snedrive. Umiddelbart før optænding blev træet opskåret, kløvet, og puttet i ovnen. Utroligt at han overhovedet kunne få det til at brænde.

5 Min anbefaling til kunden var, at se at få ordnet det våde brænde så det kunne blive tjenligt til næste fyringssæson,- og så købe tørt træ for de penge han skulle have brugt til foringen. Hermed ikke sagt, at alle skorstensfejere giver dårlig rådgivning slet ikke. Vel lige så lidt, som man kan sige, at alle ovnsættere er inkompetente. Min anbefaling til mine kunder om fyring i mine stenovne er ganske enkel: Put aldrig det hele i på én gang, medmindre du kun vil brænde 4-5kg. af. Sørg for at bålet brænder godt med klare flammer, og lad være med at overfodre den. Dæmp kun for luften, hvis bålet brænder så "hidsigt", at flammerne bliver korte og blå. Put mindre og mindre i ad gangen, efterhånden som ovnen bliver varmere indeni. Se evt. min makkers hjemmeside hvor han har lavet en fin lille billedserie. Det er vores ansvar som ovnsættere, at lære kunderne at fyre bedst muligt, ligesom det er jeres ansvar at kontrollere at det sker, og at placere et ansvar, hvor det af en eller anden grund ikke sker. For kunderne vil det selvfølgelig være trygt og rart, at ovnsætteren og skorstensfejeren er rimeligt enige. Derfor er denne dialog i har taget fat på i sidste nummer både vigtig og nødvendig. For langt de fleste danskere, er disse ovne noget meget nyt, som de først efter anskaffelsen skal lære at kende, for at få det fulde udbytte af. Her håber jeg, at I som skorstensfejere vil være os ovnsættere behjælpelige, ved at melde tilbage til os, når i som her konstaterer problemer. Derved vil vi som kender ovnen bedst, have større mulighed for at hjælpe kunden. Og måske ville det også kunne hjælpe de ovnsættere som ikke har den største kompetence, til at få den, ved at de vil blive tvunget til at se alvorligt på, om det er ovnen, fyringsmetoden, eller måske begge dele det er galt med. Det er desværre korrekt som i skriver, at det ikke skorter på lovord på de mange hjemmesider om masseovne/stenovne. Tilsyneladende har de alle en meget høj virkningsgrad, og det er jo desværre konstaterbart, at det ikke altid er tilfældet. Endnu mere kedeligt synes jeg det er, at de tekniske skoler, som f.eks. i Slagelse, med store tilskud fra det offentlige, uddanner nye ovnsættere på baggrund af en ovntype og fyringsmetode, som der først nu, ved jeres mellemkomst er leveret en smule dokumentation på, og jo desværre med et uhyggeligt dårligt resultat. Ny arbejdsvogn? Ring og lad os give dig et tilbud! Vi indretter også bilerne for dig Praktisk stigebeslag Tage Nielsen Handel A/S Koldingvej Vejen Tlf Fax For mig at se, er det nødvendigt med mange flere målinger på disse ovne, hvis den generelle kompetence i ovnsætterbranchen skal øges. De målinger jeg for 9 år siden fik foretaget af DTI, kostede ikke mindre end ,- kr. Det er for en ovnsætter mange penge, og nok én af årsagerne til, at der ikke siden er foretaget tilsvarende målinger på andre typer af stenovne. De målinger i nu har foretaget, har vel næppe været helt så omkostningskrævende, og giver alligevel rigeligt stof til eftertanke. Her ligger der måske en "ny vare" i som uvildige kunne tilbyde mere bredt, og som både os ovnsættere og ikke mindst kunderne kunne have meget glæde af? I håb om en fortsat god debat. Skorstensfejersvend SØGES snarest muligt til varigt arbejde. OR-bevis og kørekort nødvendigt. Gode arbejdsforhold og løn i forhold til din indsats. Skorstensfejermester Søren Bryde Kirkevænget Jægerspris Tlf Skorstensfejermesteren 2/2005 5

6 Svar fra Theodor Kristensen Til "Svar fra en ovnsætter - På artiklen om MASSEOVN/ FINSK STENOVN Jens Chr. Sø og jeg selv har antændt 15 kg. tørt fyrretræ i en masseovn. Med fuldt åbent luftregulering sivede der røg ud af ovnen. Da vi regulerede luftindtaget, så der blev en passende luftmængde, viste det sig, at skorstensfunktionen var tilstrækkelig selv om oliefyret startede, da forbrændingen var maksimal. Den pågældende skorsten var 7 m høj med en lysning på Ø 15 cm. Jeg hilser det også velkomment med en dialog, fordi som det også fremgår af min og Jens Brandt s artikel der hersker en stor uvidenhed omkring masseovnsfunktion. Jeg er stort set enig i Lars Helbro s betragtninger. Der er dog et par forhold, som jeg vil kommentere. 6 Skorstensfejermesteren 2/2005 Skorstenslysning Lysningen i en skorsten skal sikre, at den røg der kan komme ud af ildstedet, kan evakueres til det fri. Vi konkluderer derfor i vor artikel, at en lysning på Ø 15 cm altid er tilstrækkelig til en masseovn, dersom man fyrer mindre end 15 kg brænde af ad gangen. Har man - som anbefalet af Lars Helbro - en brændetid på ca. 2 timer eller 7-8 kg brænde pr. time, så er der rigelig lysning. Der er ingen grund til at bruge sved og penge på at fjerne en evt. Isokern eller tilsvarende. Omvendt er der ej heller grund til at isætte Isokern til en masseovn, dersom man har det, som Lars Helbro kalder en ½-stens skorsten med dette menes der formentlig en ½- stens vange med en lysning på 24 x 24 cm. Der vil næppe dannes løbesod i en sådan skorsten ved rigtig fyring i en masseovn. Dertil kommer, at skorstenen vil virke som varmekilde, hvis skorstensvangen er tynd (½-stens). Ovnkonstruktion Lars Helbro mener tyndvæggede masseovne (1 skinds), hvilket selvsagt medfører, at overfladerne på disse ovne hurtigere bliver varme. De fleste andre ovnsættere murer ovne med dobbelt væg (2 skinds), hvilket i nogen grad eliminerer revneproblemet. Disse tykvæggede ovne er ca. 3 gange så længe om at afgive varmen og dermed også til at optage varmen. Der er derfor endnu mere grund til at strække fyringen over tid i disse ovne. Min anbefaling er fortsat at fyre 5-10 kg ad gangen og at regulere luftmængden, så ovnen lige netop ikke ryger / soder. Lars Helbro er enig i dette, men mange ovnsættere anbefaler, at man antænder kg brænde på én gang, hvilket var grunden til, at vi foretog de 2 forsøg, som beskrevet i sidste blad.

7 Fastgørelse af flowcontrol Af Jørgen Keis En opfordring til at skærpe det brandpræventive tilsyn vedrørende flowcontrol. I dette blad blev bragt en omtale af en sag, hvor en flowcontrol / olieaflufter var årsag til en olieskade, der endte med en omkostning på 5-6 mio. kr. Samme omtale bragtes i "OR-orientering". Olieafluftere anvendes for at udelukke olieforurening fra returrøret til tanken. Den omtalte sag viser, at denne sikkerhedsforanstaltning i stedet kan være årsag til olieskade. I Skorstensfejermesteren nr. 3 juli 2003 har skorstensfejermester Børge Salling Nielsen et indlæg under overskriften: Olieforurening / Flow-control, der nok kunne få det til at løbe koldt ned af ryggen på enhver skorstensfejer. En olieforurening, der blev udløst af skødesløst udført arbejde ikke af skorstensfejeren, men af den montør der havde monteret aflufteren. Skorstensfejeren blev erklæret erstatningspligtig javel men var det rimeligt? Man skulle tro, at den omtalte erstatningssag, ville skærpe oliefyrsmontørernes opmærksomhed med hensyn til placering og montering af olieafluftere på oliefyrs sugeledninger. Imidlertid er det min erfaring, at der stadig er meget tilbage at ønske (eller forlange) i den sag. Det er formentlig velkendte billeder, der ledsager denne artikel. I bedste fald bliver flowcontrol'en fæstnet med et par plasticstrips fra ledning til olieslange eller lignende. I andre tilfælde bliver den blot presset lidt ned mellem varmerør og cirkulationspumpe. Ja, - og i værste fald står den bare og balancerer på olieslangerne! I den monteringsvejledning der medfølger produktet, står skrevet på dansk, at den altid skal monteres forsvarligt. Børge Salling Nielsen peger meget fornuftigt på, at hvis olieaflufterens slidser blev skiftet ud med regulære huller, ville den ikke kunne falde af. Ligeledes kan man læse, at han forudser, at det bliver en daglig opgave at fastgøre disse olieafluftere. Siden udgangen af 2002 har vi mundtligt påtalt løse afluftere, og har i 2004 givet skriftlig påtale på forhold, hvor afluftere kunne vælte eller løftes af skruerne. Dermed mener vi, at ansvaret for så vidt er fjernet fra vore skuldre. Men det er jo ikke nok. Vi skal ved vort brandpræventive tilsyn primært prøve at forhindre situationer, der kunne medføre brand, men vel også forurening og andre samfundsbelastende skader, der kunne opstå inden for vort virkeområde. Derfor mener jeg, at det er på sin plads, at håndhæve vor påtaleret overfor skødesløst placerede afluftere. Desværre hører jeg fra vore kunder, hvor vi har gjort skriftlig indsigelse, at oliefyrsmontøren i mange tilfælde mener, at det er noget pjat og ikke ændrer på aflufterens placering. Børges artikel viser med al tænkelig tydelighed, at det er det ikke. Spørgsmålet er så bare, hvor langt vi skal forfølge sagen. Bedst er det, hvis der kan opnås en forståelse generelt mellem skorstensfejere, kunder og oliefyrsmontører om, at løst monterede afluftere bliver fastmonteret ved førstkommende oliefyrsmontørbesøg. Gør noget ved sagen næste forurening kunne blive i dit distrikt! Skorstensfejersvend Henvendelse: SØGES til varigt arbejde. Skorstensfejermester Niels Christiansen Bredgade Vissenbjerg Tlf Skorstensfejermesteren 2/2005 7

8 Seminar i Frederiksborg Amtsklub Af Morten Bjørklund, Fredensborg Torsdag d. 3. marts 2005 blev endnu et vellykket seminar gennemført i Frederiksborg Amtsklub. Mestre, svende og lærlinge deltog med en entusiastisk indstilling til de emner, der var på programmet. Indbudte foredragsholdere til seminaret var: Sekretariatsleder Torben Hansen fra OR-sekretariatet, formand for Fagteknisk Udvalg Benny Lassen og Kim Laue Christensen og formand for Østre Afdeling Teddy W. Nielsen. Særligt indbudte gæster var Amtsklubformand Jens Otto Brandt fra Vestsjællands Amt og oldermand Theodor Kristensen, som ønskede at deltage, for at se hvordan vores klubformand Lars Larssons idé om et seminar er tilrettelagt og har udviklet sig til den succes, det er i dag. Seminaret afvikledes med den sædvanlige livlighed og interesse blandt tilhørerne hos alle tre foredragsholdere. Teddy redegør for kundeplejen. 8 Skorstensfejermesteren 2/2005 Torben Hansen fra OR-Sekretariatet kunne bl.a fortælle, at der var en fornuftig stigning i antallet af skorstensfejernes kontrolmålinger og afbrudsmærkater såvel i vores region som på landsplan, og at der i fremtiden arbejdes på, at gøre serviceeftersyn på oliefyr lovpligtige således, at kontrolmålingerne bortfalder. Det er en ordning, som vi ikke kan tilslutte os, idet mange ejere af oliefyr i dag benytter alternative varmekilder til primæropvarmning i vinterhalvåret, og dermed kun forbruger l olie om året. En serviceordning som typisk koster husejeren kr årligt, står dermed ikke i forhold til det faktiske forbrug, og dermed påtvinges mange husejere en unødvendig stor udgift. Det er også et alment kendt faktum, at et oliefyr kan køre i 3-7 år med de samme indstillinger uden årlige servicebesøg og med den samme dyse uden afvigelser i måleresultaterne, blot kedlen renses efter behov. Benyttes fremgangsmåden med en uvildig årlig kontrolmåling og kedelrensning efter behov, samt et tjek af om anlægget er indreguleret fornuftigt samtidigt med en uvildig rådgivning af ændringer/- forbedringer og deraf central registrering til statistisk brug, vil Energistyrelsens målsætninger give bedre resultater med færre ressourcer end de nuværende tiltag. Torben Hansen sagde også at, Energistyrelsens ønske er, at der vil blive brug for en uvildig branche, der kan tage sig af råd & vejledning af ejere af oliefyrede centralvarmeanlæg med henblik på en optimering af deres anlægs ydelse. En opgave som Energistyrelsen arbejder på, skal være både uvildig og lovpligtig. OliefyrsServiceSammenslutningen(O SS)er også på banen her, men har dog det problem, at de ikke er uvildige. Det er umuligt, at argumentere for en klar uvildighed, når der med statens pengemidler og lovgivning skal foretages et serviceeftersyn på oliefyret og en uvildig rådgivning hos en husejer, og montøren (som ofte er selvstændig), har nyt materiel stående ude bag i bilen, og dermed kan tjene på resultatet af en "uvildig rådgivning". Den argumentation bliver svær at gennemtrumfe. Torben Hansen redegjorde i korte træk for, at der i nærmeste fremtid arbejdes på også at etablere en kontrolordning af olietanke, som måske ligger lige til højrebenet for skorstensfejerne. Fagteknisk Udvalg v/benny og Kim orienterede os om, at BTV 32 nu kun er lov i de kommuner der ønsker at bibeholde vejledningen, og i andre kommuner nu blot skal henholde sig til Bygningsreglementet, når der fremover skal opstilles pillefyr. Med de nye EN regler er det, ved tilmeldinger af nye ildsteder og skorstene, samtidigt blevet en mere omfattende opgave for os, at kontrollere de særlige godkendelser, der følger de forskellige produkter på markedet. Her mente både Benny og Kim, at vi i fremtiden skal være meget opmærksomme på disse forhold. Teddy fortalte på vanlig humoristisk

9 vis, om de gode resultater man kan opnå, ved at betjene vore kunder på et mere følelsesmæsigt indlevende plan, end blot at give kunden en hurtig og korrekt kundebetjening. Det kan godt være, at vi har retten på vor side, når vi betjener kunden "korrekt", og vi har vores "ryg fri" ifølge kvalitetsikringshåndbogen og diverse regler, men hvis kundens oplevelse stadigvæk er, at han/hun føler sig uretfærdigt behandlet, bør vi strække os længere og prøve at forstå kundens situation, for derefter at finde en løsning som begge kan være tilfredse med. Tit er det sådan, hvis kunden oplever at skorstensfejeren kan se problemet fra sin side, kommer løsningerne jo ofte af sig selv. Rensning af lovpligtige brændeovne bør også udvides til at omfatte rensningstilbud, til de andre kunder som har tilsluttet DS brændeovne til murede skorstene. Med de smalle røgtræk der er i DS godkendte ovne, har vi set flere tilstoppede ovne efter nedfalden sod fra røgrøret. Da ovnene ikke er lovpligtige, er det ejerne selv, der skal sørge for at rense ovnene, og derfor kan vi ikke altid sikre os, at alle røgledeplader bliver udtaget ved rensning, når ejeren selv renser. Seminaret afsluttedes med en bevidsthed om, at fagligheden lå på et højt niveau, og arrangementet i høj grad er medvirkende til, at vi i Frederiksborg Amtsklub får en positiv synergieffekt sat i gang på mange af vore værksteder til gavn for samfundet og faget. Skorstensfejersvend SØGES OR-bevis samt kørekort nødvendigt. Skorstensfejermester Per Kjær Jensen Egumvej Fredericia Tlf Der er kommet ændringer til bygningsreglementerne, der bl.a. vedrører CE-mærkede skorstene. Ændringerne kan gratis hentes via internettet på adressen O/CR htm Skorstensfejermesteren 2/2005 9

10 Nyt skorstensfejeradministrationssystem på vej Af Morten Bjørklund, skorstensfejermester I Fredensborg LYRE Data er navnet på et nyt skorstensfejeradministrationssystem, som jeg er ved at færdigudvikle, og hvor idégrundlaget er: Hardware og software skal indrettes og udvikles på en sådan måde, at det tjener såvel svende som mestre. Formålet er at lette administrationen for den enkelte bruger. Det er således forbundet med gensidige fordele at anvende systemet. Det skal afskaffe unødvendige rutiner, spare tid, give præcis og sand information således at svende og mestre kan fokusere på det faglige indhold i hverdagen til gavn for vore kunder og omverdenen. Det er et systemkrav, at det skal være opbygget intuitivt, hvilket vil sige, at betjeningen skal være logisk og ligetil at anvende for både svende og mestre i det daglige, uden først at skulle læse en manual. Du ser ting der er, og siger hvorfor. Jeg ser ting der ikke er, og siger hvorfor ikke (Shaw) Svenden benytter således ikke arbejdssedler mere, skal ikke føre dagsproduktionsskemaer, har nemmere ved at styre sin tid, får et større overblik over betjeningen af sine kunder og sin hverdag, og ikke mindst kan tilrettelægge arbejdet hurtigere og mere effektivt, så han sparer tid. Han vil med systemet også være i stand til meget hurtigt, at kunne søge svar på alle faglige spørgsmål, og dermed kunne betjene kunderne optimalt. Mesteren skal ikke rette arbejdssedler, checke dagsproduktion for svendene, skrive regninger, tilmeldinger, bemærkninger osv, men kan koncentere sig om andre og vigtigere opgaver. 10 Skorstensfejermesteren 1/2005 Hvordan? Svenden får en TabletPC med under armen, hvori der er installeret alt, hvad han skal bruge til at udføre sine administrative opgaver med i løbet af dagen. TabletPC'en låses fast i en holder i bilen, og nu kan dagen starte. I stedet for at skrive datoer, bemærkninger og ændringer på arbejdssedlen med en kuglepen, navigerer han nu rundt i systemet ved et let tryk på en touchskærm. Al betjening af LYRE Data programmet foretages lynhurtigt udfra dette princip. Valgte ejendomme kan vises på et kort, svenden vil kunne se hvornår ejendommen sidst er fejet, og hvornår han sidst var inde og meget mere. Ved at anvende en touchskærm kan alle disse administrative opgaver udføres 5-10 gange hurtigere, end ved at skrive dem med kuglepen på en arbejdsseddel. Udføres der ekstraarbejde på ejendommen, danner han selv hurtigt regningen og opsummerer samtidigt sine enheder. Skrivelser til kunden omkring bemærkninger, informationer o.a. Dannes udfra faste formularer, uden det koster svenden ekstra tid. Når en ejendom er afsluttet på Tablet'en, "forsvinder" ejendommen fra skærmbilledet, og tilbage vises kun de aktive ejendomme. Svenden kan "bladre frem" og tilbage på turen, alt det han vil. Skal han feje i dårligt vejr, kan han liste de ejendomme med f.eks. tagtrin, udvendige renselemme og flade tage, og de vises så på skærmen uden alle andre ejendomme og dagen bliver nemmere at tilrettelægge. Han kan også løbende holde sig ajour, med sin daglige produktion for hver ejendom han fejer inkl. ekstraarbejde, og se sit akkumulerede overskud. Skærmbilledet vil give et godt overblik, og mulighederne for information vedrørende alle ejendomme vil være de samme, som de oplysninger mester har. Svenden kan bl.a. med det samme se, om en ejendom, der ikke er med på turen, er tilmeldt systemet eller ligger på en anden tur, uden først at skulle "genere" mester med det spørgsmål. En faglig informationsdatabase med f.eks. BR, skrivelser, adresser og artikler er en selvfølge. Mester skriver ikke datoer for fejning ind, retter ikke arbejdssedler, danner ikke regninger på ekstraarbejde, fører ikke ændringer ind i kartoteket, men sørger for back-up, opdaterer Tablet'erne, kontrollerer og udskriver bufferen med regninger, tilmeldinger og standardskrivelser til kunden. Kort sagt, at alt det administrative arbejde som svenden i forvejen har udført på arbejdssedlerne, kan nu udføres hurtigere og mere effektivt af svenden, og oplysningerne opdateres automatisk i kartoteket. Ingen spildtid. Softwaren og hardwaren Systemet er opbygget på en måde, så fejlkilder er minimeret, og kontrol er nemt at foretage. Mesteren kan selv installere programmet og lægge egne data ind i Tablet'erne så man er hurtigt kørende. Programmet er rent Windowsbaseret, hvilket gør det meget stabilt. Almindelige bærbare PC'ere du'r ikke i vores hårde miljø. De kan ikke tåle at falde på gulvet i bilen, støv og fugt, skærmen flimrer ved almindelige lave temperaturer, og chassiset og harddiskene er ikke stødsikre.

11 Jeg har fundet nogle Tablet's med touchscreen der er uhyre præcise, som udmærker sig ved, at de i en særlig grad er robust udført. De kan tåle arbejdstemp. fra 20 til +65 grader celcius. De kan tåle at blive tabt på et hårdt gulv fra 1,2m.'s højde. De kan ligge tændt under 30 cm. vand i ½ time uden at tage skade (iflg. producenten). Så jeg tror, de tåler at blive brugt af de fleste skorstensfejere. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk er bange for nye idéer. Jeg er bange for de gamle. (John Cage) LYRE Data som program er ikke færdigudviklet helt endnu, men forventes taget i brug på forsøgsbasis i mit eget distrikt medio Resten af året vil gå med at finde og rette eventuelle fejl i systemet, samt udvikle flere spændende features som kan være med til at lette det daglige arbejde for både mester og svende til gavn for kunden. Et erfarent og anerkendt softwarefirma udvikler programmet for mig. Det var egentligt min første tanke at lave et program til eget brug, men udviklingsomkostningerne gør, at jeg håber at kunne tilbyde det til andre interesserede skorstensfejermestre fra årskiftet 2005/2006. Mine gode svende har fra starten været, og er stadig en god og engageret inspirationskilde til udviklingen af systemet. Jeg er især overrasket over, i hvor stor grad svendene har udvist interesse for hurtigst muligt at få systemet og Tablet'erne med ud i distriktet. Programmets muligheder har også fået mig til at indse, at svendenes potentiale giver dem en kompetence, der kræver, at jeg må uddelegere større ansvar. Ideen må være, at de med tiden bliver selvstyrende. Det betyder, at der fra min side kan fokuseres mere på faglighed, medarbejderudvikling, egentlige ledelsesopgaver og tiltag, der styrker relationerne til vores kunder og omverden. Og skal tankerne få mere frit spil, er det også mit håb at vi alle, svende som mestre, ved at blive aflastet administrativt, vil bruge tiden til at fokusere mere på vores fælles fremtid, med baggrund i gensidighed, fremfor at følge gammelkendte mønstre og rutiner. På det punkt åbner LYRE Data programmet en mulighed for, at sætte kræfterne ind på fælles værdier for fremtiden. Det er trods alt bedre at få ting til at ske, end at se ting ske. Fremtiden med PC i arbejdsbilen. I ca. 1 år har svendene i tæt samarbejde med vores mester, arbejdet på at udvikle et mere fleksibelt program til at behandle kundeoplysninger og have en arbejdsstation til os svende. Vi mener, at det er en fordel i det daglige arbejde, at vi svende selv har adgang til alle relevante oplysninger, og at vi også er med til at vedligeholde oplysningerne. Hvis vi svende har en finger med i kartoteksoplysningerne, vil det være muligt, at skrive ind hvad der er påtalt og rådgivet om og derved søge oplysninger i den løbende historie på ejendommene. Det ses også som en fordel, at have alle oplysningerne med. Ikke kun den tur som man går på. Hvis man f.eks. bliver sendt ud på en opgave udenfor ens normale rute, vil det være lettere, da man nu har adgang til alle data på forhånd. Vi svende har store forventninger til programmet, da vi mener det generelt hjælper os til at kunne udføre arbejdet bedre, med nemmere overskuelighed og styring og dermed en bedre kundebetje-ning. Med hilsen fra Mortens svende, Brian, Dennis og Kenneth. Skorstensfejermesteren 2/200511

12 DØDSFALD: Dødsfald Vor kollega, skorstensfejermester Hans Benny Laugesen, Ballen, Samsø, døde den 19. februar, 63 år gammel. Benny var ret ung, da han i 1955 kom i lære hos Skorstensfejermester Karl Schneider, Høng. Herefter arbejdede han 11 år som svend i 3 sjællandske distrikter, inden han i 1971 blev konstitueret som mester hos Karls bror, Hans Schneider, Tranebjerg. Han var faktisk konstitueret helt frem til 1976, hvor han blev skorstensfejermester fra den 1. januar. I en periode var han ansat som Samsøs brandinspektør, udvalgt blandt 6 ansøgere. Benny var velset på Samsø, ligesom vi som kolleger kendte ham som en behagelig og omgængelig mand. Han deltog gerne i samfundets gøremål. Således har han siddet i Samsøs kommunalbestyrelse valgt for socialdemokratiet, været medlem af Tranebjerg menighedsråd og Ballen borgerforening. Bennys brugte gerne sin fritid til havfiskeri fra sin jolle, der, heldigt for ham, lå lige nedenfor boligen. Mit venskab med Benny startede på Teknologisk Institut i København, hvor vi tog mesterskolen sammen. Vi fløj engang til Tåsinge sammen, hvor Hanne og jeg samlede Jytte og Benny op på vejen. Det var tider. Han glædede mig også med sin tilstedeværelse ved min 50 års fødselsdag. I 1998 måtte han trække sig tilbage fra faget på grund af helbredet. Han efterlader sig hustruen Jytte og 3 børn, hvoraf de 2 er bosat på Samsø. Æret være hans minde. På amtsklubbens vegne Jørgen Keis 12 Skorstensfejermesteren 2/2005 Dødsfald Tidligere skorstensfejermester og oldermand i København Anker Hørlykke er ikke mere. Tirsdag den 5. april 2005 døde Anker Hørlykke efter et kort sygdomsforløb. Anker var om nogen Københavner med stort K. Hele hans arbejdsliv lå i København. Han blev udlært i Glostrup hos skorstensfejermester Johansen i Anker var en del af de meget store årgange af nyudlærte. Anker blev en periode i Glostrup efter sin udlæring, men i 1946 trak det mod København og efter et par korte ophold undervejs, blev han i 1947 fastansat som svend i 7. distrikt i København. I 1962 blev Anker mestersvend på Christianshavn i 2. distrikt, hvor den navnkundige Carl Wendel var mester ( fortælleren i bogen " DEN SORTE HÅND "). I 1971 blev Anker mester i 6. distrikt, hvor han virkede, til han gik på efterløn i Anker var organisationsmand hele sit liv. Det startede med tillidsposter i fagforeningen i København og fortsatte med bestyrelsesposter i lauget, og i 1975 overtog han oldermandsposten i København. Hovedbestyrelsesposten i hovedlauget havde Anker i hele hans oldermandsperiode fra 1975 til 1988, hvor hans sidste opgave var som dirigent på laugets kongres i Mit kendskab til Anker startede i 1975, hvor jeg var i fagforeningens bestyrelse, og han var oldermand for lauget i København. Utallige forhandlinger havde vi igennem årene, det var en hektisk tid for København. I starten af 1980-erne begyndte nedgangen i distrikterne for alvor, og ved hver distrikts- nedlæggelse skulle der ske reguleringer, altid svære forhandlinger både mellem mestre men også organisationerne imellem. En egenskab, Anker havde, var evnen til, uanset hvor hårde forhandlingerne havde været, og hvor hårdt vi var gået til hinanden, at vi uden nag eller bitterhed kunne være sammen og måske slutte mødet med en frokost, hvor sindene faldt ned, og vi kunne snakke uden for protokol. Det løste mange problemer hen ad vejen. Anker var selskabsmenneske på alle måder, han nød vores sammenkomster i lauget og mødte altid når der var et festligt lag i udsigt. En god, solid og dygtig fagmand er ikke iblandt os mere. Vores varmeste tanker går til familien, Jonna og sønnerne Bjarne og Johnny samt 4 børnebørn og 3 oldebørn. Æret være hans minde. Jan Sørensen København Tak for venlig deltagelse ved fhv. oldermand og skorstensfejermester Anker Hørlykkes bisættelse. På familiens vegne Bjarne Hørlykke Dødsfald Tidligere skorstensfejermester i Fredensborg-Humlebæk kommune, Niels Hansen, er død den 22 marts 2005 i en alder af 67 år. Niels overtog distriktet den 1. juli 1974, som han drev, til han gik på efterløn i november Niels blev udlært i Roskilde og arbejdede i flere forskellige distrikter, inden han blev mester. Han havde i sin svendetid interesse for fagforeningsarbejde, hvor han bestred posten som formand for fagforbundets Sjællands afdeling og til sidst som forbundsformand. Niels var af natur en venlig og omgængelig mand, som altid havde en frisk bemærkning på læben. Niels var også meget interesseret i sit fag og mødte altid til vore amtsklubmøder, hvor han nød kollegernes selskab. Niels efterlader sig sin kone Rosa og sine børn Jane og Bo samt børnebørn. Æret være hans minde. På vegne af Frederiksborg amtsklub Lars Larsson, amtsklubformand

13 MÆRKEDAGE: DØDSFALD: 50 år Den 28. Marts fyldte Kim Sørensen 50 år. Kim blev ansat som mester 1. Januar 1986 i Køge. Kim er aktiv til amtsklubbens møder og arrangementer, hvor han møder op med godt humør. (En særlig tak fra Bornholm for at der altid er kørelejlighed). Kollegaerne I amtsklubben ønsker hjertelig tillykke, samt alt godt I fremtiden. På klubben vegne Lasse 25 års jubilæum Vor muntre kollega Frank Sørensen, Ebeltoft har den 1. januar 2005 haft 25 års jubilæum. Frank blev, efter tiden, ansat som meget ung og overtog et distrikt med udfordringer. Han blev hurtigt velanset, både af sine kunder, sin kommunes medarbejdere og blandt sine kolleger. Frank møder altid veloplagt op til vore klubmøder og han har i en periode været medlem af festudvalget med stil. Selvom han synes afslappet omkring skorstensfejning, finder han tid til ekstra ro blandt store og små dyr på sin farm. Frank har 4 svende ansat, hvoraf den ene er hans søn. "Vi er mange kolleger der glæder os med dig." Et stort tillykke fra amtsklubben. Dødsfald Vor kollega, skorstensfejermester Leo Eskildsen, Randers, døde den 3. maj, 81 år gammel. Leo opnåede det usædvanlige, at have været skorstensfejermester i tre forskellige distrikter: Først blev han som 26 årig ansat på Læsø, hvor han havde godt 3 gode år. Herefter blev han den 1. januar 1953, ansat på Bornholm som 29 årig, for endelig som 34 årig den 1. juli 1957, at blive ansat i Randers, som dengang omfattede Randers syd / Vorup, Kristrup og Hadsten. Som 71 årig havde han den glæde, at kunne overdrage Randers distriktet til sin søn Erik Eskildsen der blev ansat 1. januar Leo vil blive husket for de stærke meningstilkendegivelser han fremførte på vore klubmøder, som han altid deltog i. Han var vel den første i amtet, der virkelig kæmpede for at udbrede brugen af tagtrin. Husket vil han også blive for sin interesse for brændeovne, hvilket også førte til, at han gennem en årrække drev en alsidig brændeovnsforretning i Randers. Ære være hans minde. På amtsklubbens vegne, Jørgen Keis 50 år. Den 11 april kunne Leif Pedersen Brønderslev fejre sin 50 års fødselsdag. Leif har haft sit virke i Brønderslev og omegn alle dage. Dagen blev afholdt med besøg af kolleger, venner og familie. Amtsklubben ønsker endnu engang tillykke med dagen P.K.V. Lars Christensen Nye mestre: Fra årsskiftet er Michael Klein Rasmussen ansat i Holstebro-distriktet. I Hadsund har Jørgen Simonsen afløst Ivar Nielsen, der er gået på pension. Martin Brodersen Hansen er ansat som medansvarlig mester i Egtved- /Jelling. Allike-riste Afprøvet og omtalt i Dansk Gasteknisk Center s projektrapport, "Aftrækshætte og Fugleriste" NYHEDER! Rund & oval til glaseret rør Leveres i alle størrelser f. eks. 24x24, Ø15, oval 15x24 eller efter opgave. KROVEJ 5, NR. FARUP. DK-6760 RIBE TLF./FAX: MOBILTLF.: Skorstensfejermesteren 2/

14 KHI Data tilbyder: Totalløsninger til skorstensfejermestre Systemet er specielt udarbejdet for skorstensfejermestre. Systemet kan på en let og overskuelig måde give oplysning og udtræk af bl.a. ejendomskartotek, arbejdssedler, girokort, restancelister, debitoroversigt, månedsopgørelser, statistikker o.m.a. Referenceliste Jan Sørensen, Valby. Finn Petersen, Frederiksberg C. Tom Høeg Andersen, Virum. Peter Heilesen, Bagsværd. Poul Arne Pedersen, Glostrup. Niels Jørn Zepernick, Herlev. Jimmy Mynster, Holte. Rene Tausø Bak, Greve Strand. Frank Kallehave, Hillerød. Børge Salling Nielsen, Veksø. Georg Gustavsen, Hørsholm. Jens Sørensen, Jægerspris. Lars Larsson, Frederiksværk. Per Pallesen, Græsted. Martin Nielsen, Helsingør. Morten Bjørklund, Fredensborg. Bredgård, Helsinge. Preben Heitmann, Helsingør. Søren Bryde, Jægerspris. Leif Nielsen, Roskilde. Ole Jeppesen, Roskilde. Keld Torstensen, Lille Skensved. Kim Sørensen, Køge. Jørn Hansen, Hvalsø. Ivan Johansen, Vallø. Svend Aage Madsen, Nykøbing Sj. Jørgen Gustavsen, Fårevejle. Peter Olsen, Jyderup. Bent H. Jensen, Holbæk. Kurt Christensen, Gørlev. Keld Jensen, Ringsted. Per Jentoft, Høng. Teddy W. Nielsen, Slagelse. Gert Skov Hansen, Sorø. Jens Brandt, Skælskør. Viggo Hansen, Næstved. Arne Pedersen, Vordingborg. Freddy Kræsing, Stege. M. & K. Murel, Nykøbing F. Bo Behrensen, Præstø. Henning Nørholm Nielsen, Nakskov Kjær I/S, Nørre Alslev. Paul Starzet, Sakskøbing. Peter Pedersen, Maribo. Lars Puurlund, Faxe Ole Christiansen, Rønne. Lars Henrik Jørgensen, Nexø. Martin Holm Andersen, Årslev. Torben Hviid, Kerteminde. Carl Bendt Jørgensen, Otterup. Niels Christiansen, Vissenbjerg. Steffen Christensen, Assens. Jacob Lund, Broby. Ole Lautrup, Stenstrup. Lars Michelsen, Nyborg. Peder Pedersen, Marstal. Peter Hansen, Rudkøbing. Steffen Norgreen, Svendborg. Kim Laue Christensen, Faaborg. H. Asmussen, Åbenrå. Finn Nielsen, Haderslev. Orla Nielsen, Christiansfeld. Svend Jensen, Rødding. Arne Jørgensen, Skærbæk. Karl Otto Pilgaard, Tønder. Bendt Olesen, Gråsten. Bent Kurth, Toftlund. Arne Karlsen, Oksbøl. John Clemmesen, Nordborg. Anders Timmerby, Grindsted. Bjarne Pedersen, Esbjerg Ø. Benny Mortensen, Vejen. Kurt Christiansen, Bramming. Erling Hundebøl, Vamdrup. Kurt Bauer, Kolding. Jørn Hansen, Egtved. Palle Krag, Vejle. Erik Christiansen, Give/Nr. Snede. Per Kjær Jensen, Fredericia. Egon Sørensen, Juelsminde. Finn Jensen, Horsens. Chr. Høgild Pedersen, Uldum. Ole Kristensen, Ringkøbing. Vagn Blæsbjerg, Lemvig. Struer/Vinderup Skorstensfejerfirma I/S. Henry Lindstøm, Herning. Hugo Stjernholm, Sørvad. Keld Pletbjerg, Videbæk. Vagn Andersen, Spentrup. Søren Thomsen, Langå. Erik Eskildsen, Randers. Lars Knudsen, Randers. Knud Erik Christensen, Trustrup. Claus Hansen, Grenaa. Frank Sørensen, Ebeltoft. Poul-Otto Eriksen, Lystrup. Peter Liin, Galten. Jens Peter Sally Pedersen, Sabro. Ole E. Asmussen, Hadsten. Kurt Pedersen, Odder. René Dahl Nielsen, Hammel. Harry Wessby, Silkeborg. Ønsker du yderligere oplysninger om skorstensfejersystemet, så ring til: KHI DATA ApS Gl. Færgevej 3, Snoghøj Fredericia Tlf Fax Ib Kirkegaard, Skanderborg. Jan Kristensen, Samsø. Claus Christensen, Hadsten. Karl Johan & Torben Johansen, Roslev. Michael Klein Rasmussen, Holstebro. Peter Würtz, Skive. Tommy Christensen, Viborg. Johan P. Nielsen, Bjerringbro. Helge Christiansen, Aars. Jens Chr. Sø, Nykøbing M. Haagen B. Sørensen, Nykøbing M. Bøggild Thing, Hurup Thy. Hans Gade, Thisted. Jørgen Jepsen Simonsen, Hadsund. Kai Møller Hansen, Skørping. Søren Askgaard, Hobro. Sunds I/S, Nibe. Jens Hellmers, Ålborg. Allan Østergaard, Ålborg. Ricki Brønnum, Hals. Kurt Sørensen, Åbybro. John Lillelund, Ålbæk. Walther Hansen, Frederikshavn. Orla Hansen, Sæby. Lars Li Nielsen, Læsø. Harding K. Christensen, Dronninglund. Carøe Årestrup, Pandrup. Vort primære arbejdsområde omfatter personlig EDB-rådgivning og EDB-totalløsninger hos skorstensfejermestre i Danmark. 14 Skorstensfejermesteren 2/2005

15 Fra øverst til... Gennemført arbejde Siden er sidst opdateret den 17. maj 2005 Vejlegårdsvej Vallensbæk tlf Fax nederst! Bemærk at kurset Kontrolmåling af oliefyr ikke udbydes udover de her angivne terminer. Det er vigtigt, at man hurtigst muligt tilmelder sig, såfremt man endnu ikke har gennemført kurset. De overstregede kurser er enten afviklet eller overtegnede. Der vil dog forekomme ledige pladser pga. afbud. Kontakt evt. skolen for flere oplysninger. Køb professionelt renseudstyr hos SKORSTENSFEJERVÆRKTØJ Jens Arne Frandsen. Moltkesallé 24. DK.6840 Oksbøl Tlf.: Oksbøl Skorstensfejermesteren 1/200515

16 Returadresse: KHI-Data Aps Gl. Færgevej 3, 7000 Fredericia

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Branchevejledning Masseovn/finsk stenovn En rigtig skorstensfejer Norsk besøg 2 3 8 13 Fyring i masseovne Vi

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Brænderøg og forskning. Skriften på væggen

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Brænderøg og forskning. Skriften på væggen Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Brænderøg og forskning Skriften på væggen Jagten på den gamle oldermandskæde Raduno internationale 3 5 8 14 Et

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ April 2009 16. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere