Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar Oliefyrsafgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oliefyrsafgift"

Transkript

1 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Oliefyrsafgift Ce-mærkning af stålskorstene Svar fra en ovnsætter Fastgørelse af flowkontrol Skorstensjungle Den danske M/K godkendelsesordning for skorstene afløses nu af en Europæisk CE-mærkning. Denne ændring kan i første omgang virke lidt uoverskuelig. Læs artiklen side 3. Maj årgang 2

2 SKORSTENSFEJER MESTEREN Ansv. redaktør: Keld Lützhøft Jensen, Rugvænget 16, 4100 Ringsted. Tlf: Fax: Redaktionelt stof: Sendes til Keld Jensen. Annoncer / adresseændring: KHI DATA, Gl. Færgevej 3, 7000 Fredericia.. Tlf: Fax: Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med den ansvarshavende redaktør. Tryk og repro: KHI DATA, Gl. Færgevej 3, Snoghøj 7000 Fredericia Tlf: Fax: ISSN Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oldermand: Theodor Kristensen, Berlingsbakke 18A, 2920 Charlottenlund, Tlf: Fax: Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors, Tlf: Fax: Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse, Tlf: Fax: Hovedkasserer: Orla Nielsen, Tingvej 5, 6070 Christiansfeld, Tlf: Fagteknisk udvalg: Formand: Benny Lassen, Vejlands Allé 45, 2300 Sundby. Tlf: Fax: Sekretær: Johan P. Nielsen, Hybenvej 5, 8850 Bjerringbro. Tlf:/Fax: Bisidder: Kim Laue Christensen, Odensevej 3, 5600 Fåborg. Tlf: Fax: Fagligt udvalg: Formand: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg, Tlf: Næstformand: Niels Jørn Zepernick, Ellekær 7, 2730 Herlev, Tlf: Skorstensfejerfagets efteruddannelsesudvalg: Formand: Bjørn Fridthjof, Blik & Rørarbejderforbundet, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, Tlf: Fax: Næstformand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse, Tlf: Fax: Lærlingekontoret: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg. Tlf: Begravelseskassen: Ib Kirkegaard, Blåmejsevej 8, 8660 Skanderborg. Tlf: Laugets fane: "Palæet", Jomfrustien 6, 6270 Tønder. Tlf: Skorstensfejerskolen: EUC Syd Tønder, Plantagevej 35 a, 6270 Tønder. Tlf: Faglærer Finn Hansen, Tlf http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh. OR-sekretariatet: Postbox 141, 2630 Tåstrup. Tlf: Fra kl MTL Kalibrering: Fabriksvej 15, 6270 Tønder. Tlf: Feriepenge: Sydbank: Storegade 28, 6270 Tønder. Tlf: v/ Edith Johannesen. Træffes ikke onsdag. LEDER: Oliefyrsafgift Keld L. Jensen Redaktør Eftersyn af oliefyr Et nyt EU-direktiv foreskriver "et regelmæssigt eftersyn" af oliefyr. Et sådant eftersyn er for længst indført her i landet i form af ORordningen, hvor man frit kan vælge enten oliefyrsmontørens hovedeftersyn eller skorstensfejerens kontrolmåling. Denne ordning har fungeret godt og har netop fejret 25 års jubilæum. Man kan derfor roligt sige, at vi herhjemme har været på forkant med udviklingen. Energistyrelsen tolker imidlertid dette, i direktivet foreskrevne "eftersyn", som et hovedeftersyn. Denne fortolkning trækker fuldstændig tæppet væk under OR-ordningen. Hidtil har oliefyrsejere, der samtidig benytter alternativ opvarmning og dermed har et meget lille olieforbrug, kunnet "nøjes med" skorstensfejerens kontrolmåling til 175,- kr. Nu, hvor det ser ud til, at man vil påtvinge alle husejere med oliefyr et årligt hovedeftersyn, bliver de mange, der kun har oliefyret stående som reserve, pålagt en udgift på kr. Utilfredse husejere Man kan undre sig over, hvad man ønsker at opnå ved at ændre den nuværende ordning. En ting er sikkert: Man opnår ikke besparelser på olieforbruget eller miljømæssige fordele. Dette er dokumenteret gennem OR-ordningens 25 år. Der er ikke forskel på økonomien ved de oliefyr, der får serviceeftersyn og de oliefyr, der bliver kontrolmålt af skorstensfejeren. Det eneste, man kan være sikker på at opnå, er tusindvis af utilfredse husejere. De vil reagere på en sådan omkostning. De husejere, der ikke har et nævneværdigt olieforbrug, får da heller ikke noget for pengene. De har netop valgt en alternativ opvarmningsform i et forsøg på at nedbringe fyringsudgifterne. Så er den hidtidige ordning, hvor de får deres oliefyr kontrolmålt af skorstensfejeren til de nævnte 175,- kr., nemmere for dem at leve med. Oliefyrsafgift Vi husker stadig, hvordan man ved ORordningens opstart ændrede på det oprindelige koncept, som jo var, at skorstensfejeren skulle foretage kontrolmålinger på alle oliefyr. Her valgte lovgiverne at undtage oliefyrsejere, der havde fast aftale om oliefyrsservice, fra skorstensfejerens kontrolmåling. Man ønskede ikke at pålægge husejeren en ekstra udgift, svarende til mindre end en tiendedel af abonnementets pris. Nu er der tilsyneladende planer om at pålægge alle husejere, inklusive dem, der stort set ikke benytter deres oliefyr, et oliefyrseftersyn, og dermed en afgift der er 6-8 gange større end prisen for skorstensfejerens kontrolmåling. Og afgift er i denne forbindelse, det rigtige ord at bruge, eftersom det af husejere, med et lille olieforbrug, vil blive betragtet mere som en afgift end en reel udgift. Manglende uvildighed Det er forståeligt, at VVS-branchen presser på for at få gennemført en sådan ordning. Det er derimod ikke forståeligt, at de implicerede embedsmænd tager initiativ til at indføre en ordning, der i den grad mangler uvildighed. Det bliver uden tvivl også svært for oliefyrsejerne at forstå. Hvor den nuværende kontrolordning smykker sig med sloganet OR - en gevinst for dig og miljøet, vil den ordning, der er i støbeskeen, udelukkende være en gevinst for oliefyrsservicebranchen. Stof til næste fagblad bedes sendt til Keld Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Fax Inden 15. juli Skorstensfejermesteren 1/2005

3 s CE-mærkning af stålskorstene Af Theodor Kristensen Den danske M/K godkendelsesordning for skorstene bliver nu afløst af en Europæisk CE-mærkning. Denne ændring betyder, at der i højere grad kommer nye stålskorstene på markedet. Der vil for disse "nye" skorstene være store variationer i bl.a. afstandskrav til brandbart og til, hvilket brændsel skorstenen må benyttes. Dette skal fremgå af skorstenenes CEmærke, der indeholder en kode eksempelvis som: T 400 N1 D V3 G100 L T400 Skorstene kan anvendes til ildsteder med en maks. drifttemperatur på 400 gr. C. Alle håndfyrede fastbrændselsildsteder skal have skorstene med angivelse af T400. Oliefyr samt automatiske biobrændselsfyr kan anvende skorstene med T- angivelse højere end den maksimale røgtemperatur for eksempel T200, dersom røgtemperaturen maksimalt ikke bliver højere end angivet. N1 Angiver trykniveau. Der forekommer 5 trykniveauer, N1 er det laveste og kan anvendes til de skorstene, der har undertryk (træk). D D - står for dry (tør). Anvendes til skorstene med røgtemperaturer, der er tilstrækkelige til at holde skorstenene tørre (150 gr. C). Der kan i stedet være et W for våd skorsten. Anvendes ved kondenserende skorstene. V3 Står for korrosionsklasse. Der er foretaget korrosionstest. Et Vm angiver, at der ikke er foretaget korrosionstest. G Står for sodildstest testtemperatur 1000 gr. C. Skorstene til fastbrændsel og olie skal være sodildstestet. L50045 Står for materialekvalitet (syrefast rustfrit stål L50). De efterfølgende 3 tal angiver godstykkelse som angivet her 0,45 mm. De Ce-mærkede skorstene vil ofte have isoleringstykkelser, der er mindre end de nuværende mm. Er dette tilfældet, skal de beskyttes mod, at man utilsigtet brænder sig på dem, hvilket efter standarden kan ske, når temperaturen kan blive højere end 80 gr. C for malede og 70 gr. C for blanke overflader. Denne beskyttelse er angivet i bygningsreglementet som en ventilationsskakt. En sådan skakt skal anvendes også i uudnyttede tagrum. Det kan eksempelvis være et rør, der står på loftkraven, der så friholder loftisoleringen fra at berøre skorstenssiderne, hvorved varmeophobning forhindres. Dersom skorstenen passerer etager, så skal skakten være udført med samme brandmodstandsevne som etageadskillelsen. Dersom etagegennemføringen er udført med brandmodstandsevne, skal skakten være ventileret til det/de rum, den passerer. Skakten skal ikke anvendes i rummet, hvori ovnen står. Det fremgår ikke af mærkningen, om der skal anvendes skakt, det er alene en rettesnor, dersom isoleringstykkelsen er mindre end de nævnte mm. En del af de skorstene vi kender med MK-godkendelse, vil ikke kunne overholde standarderne for overfladetemperaturer. Skaktløsninger kan derfor blive en realitet for stort set alle stålskorstene. Dette vil blive afklaret, når disse skorstene går fra MKgodkendelse til CE-mærkning. Der kan være stålskorstene, hvor stålkost ikke må anvendes, på grund af den særlige legering, der er anvendt i netop denne stålskorsten. MK-godkendelserne skal fortsat accepteres. SKORSTENS FEJER TØJ Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. SKORSTENSFEJERFAGETS BE K LÆDN Ingrid Hansen Hanekær St. Heddinge TLF G in For yderligere oplysninger kontakt: Fortsættes side 4 G angiver afstand i millimeter til brandbart materiale. (Der skelnes ikke mellem brandbare materiales tykkelse). Skorstensfejermesteren 2/2005 3

4 SVAR FRA EN OVNSÆTTER: Masseovne/stenovne - hvor gode er de? Af Lars Helbro Theodor Kristensen og Jens Brandt stiller i sidste nummer af Skorstensfejermesteren alvorlige spørgsmål ved såvel disse ovnes kvaliteter, som ovnsætternes kompetence generelt. Sagt med det samme,- jeg er enig i, at der er grund til at stille disse spørgsmål. Der er stor forskel på såvel ovnene som de ovnsættere der bygger dem, og kvalitetssikring er der stort set ikke noget der hedder indenfor denne branche. Det har der hidtil været alt for lidt fokus på, så jeg hilser jeres debatoplæg meget velkomment. Jeg vil dog allerførst pointere, at det indledende spørgsmål; "Hvor gode er de" absolut ikke kan besvares alene ud fra de målinger I har foretaget, da begge målinger er foretaget på 2 identiske ovne, som ikke repræsenterer alle ovne på markedet. Af samme grund kan man heller ikke tage de særdeles gode måleresultater jeg har fået foretaget af DTI på mine ovne, som et generelt udtryk for kvaliteten på alle stenovne på markedet, dertil er der, trods ligheder, for store forskelle. En sammenligning imellem disse 2, tilsyneladende ens, og alligevel meget forskellige ovntyper og deres måleresultater, giver til gengæld stof til eftertanke, også hvad angår diskussionen om den nødvendige lysning i skorstenen. I denne sammenligning, finder jeg det vigtigt, først at slå en målsætning fast,- nemlig: Hvad er det vi vil opnå med at fyre i disse ovne? Er det at afbrænde 15kg. træ på én gang, som det nævnes i artiklen,- eller er det, at opnå den højest mulige nyttevirkning af sit træ, og samtidig opnå den varme man ønsker i huset. I det efterfølgende tager jeg udgangspunkt i det sidste. For mig at se, er der 2 faktorer som er væsentligt afgørende for de meget forskellige måleresultater som er 4 Skorstensfejermesteren 2/2005 gengivet i h.h.v. Skorstensfejermesteren og DTI s prøverapport; nemlig de pågældende ovnes evne til at transmittere varmen ud til omgivelserne, og så måden der bliver fyret på. Tager vi i denne sammenligning udgangspunkt i, at begge ovne skal afgive den samme varmeeffekt til omgivelserne, vil en mere tykvægget ovntype, som den i har afprøvet, have en højere gennemsnitstemperatur indvendig, end den ovn DTI afprøvede. Forskellen er større end de fleste lige forestiller sig, da den tykvæggede har en varmeledningsevne som beregningsmæssigt kan fastslås til kun 1/3 af den tyndvæggede. En højere gennemsnitstemperatur indvendig i ovnen, vil selvsagt resultere i en højere røgtemperatur, og dermed større varmetab til skorstenen. Forskellen i måden at fyre på, trækker desværre i samme retning. Ved DTI s afprøvninger varede afbrændingen af 15kg. træ ca. 2 timer,- altså næsten dobbelt så lang tid. Påfyringen skete over 3-5 gange afhængig af træets kondition. Derved bliver selve bålet mindre, og flammerne kortere. Den resterende røgvej i ovnen som skal optage den afgivne varme bliver derved længere, og den har samtidig dobbelt så lang tid, til at optage denne varme. Røgtemperaturen bliver selvsagt lavere. DTI s målinger viste, at røgtemperaturen fra mine ovne gennemsnitligt lå på 122gr.C.,- stigende fra ca. 80C. til ca.165c. Lægger man denne kurve ind i grafen i Skorstensfejermesteren, er der ikke så meget at være i tvivl om. Røgtabet blev beregnet til ca. 10% hvilket efter DTI s vurdering var akkurat tilstrækkeligt til at sikre det nødvendige træk, og undgå kondensat i skorstenen (en150 år gammel halvstensskorsten). Stadig med udgangspunkt i målsætningen, er jeg derfor ikke enig i, at en lysning på 15cm. er tilstrækkelig til den ovntype, som DTI har målt så fine resultater på. Den mængde røg en skorsten kan bortlede, må være en funktion af såvel diameteren, modstanden i både ovn/kedel og skorsten, og røgtemperaturen. Man kan derfor efter min mening, ikke konkludere, at fordi en 15cm lysning er stor nok til en given mængde røg ved 400gr.C.,- så er den også stor nok ved 120gr.C. I praksis har jeg faktisk flere gange set mig nødsaget til at øge røgtemperaturen ved at mindske ovnens indvendige hedeflade, for at tilgodese en kundes ønske om at bevare en 15cm elementskorsten. Det kan man naturligvis godt, men det er klart, at virkningsgraden falder tilsvarende. Når Theodor Kristensen og Jens Brandt generelt ikke er imponeret over masseovnsætternes faglige kompetence, og lige så generelt faktisk beskylder os for at påføre kunderne unødige ekstraudgifter, må jeg protestere,- i hvert fald på egne vegne. Ja jeg anbefaler mine kunder at få boret en 15cm. foring ud, hvis den sidder der. Men det er ikke mig der har anbefalet, at den, somme tider kort forinden, blev sat i. Det har som regel den lokale skorstensfejer! Somme tider med god grund, og desværre somme tider med en ret dårlig grund! Et eksempel på det sidste: En 2 år gammel ovn fra min hånd, tilsluttet en 2 år gammel halvstensskorsten uden foring, havde i løbet af den sidste fyringssæson afsat tydelig løbesod i den øverste halvdel af skorstenen. Kunden rekvirerede både mig og skorstensfejeren til at besigtige skaden. Jeg undrede mig såre, da jeg aldrig havde set noget lignende med mine ovne. Skorstensfejeren afgjorde meget hurtigt sagen ved at beordre en 15cm foring isat, og så kørte han igen. Jeg bad kunden om at se hans brænde. Det viste sig at have ligget knapt et år i 30cm. tykke 3-meterstykker i en snedrive. Umiddelbart før optænding blev træet opskåret, kløvet, og puttet i ovnen. Utroligt at han overhovedet kunne få det til at brænde.

5 Min anbefaling til kunden var, at se at få ordnet det våde brænde så det kunne blive tjenligt til næste fyringssæson,- og så købe tørt træ for de penge han skulle have brugt til foringen. Hermed ikke sagt, at alle skorstensfejere giver dårlig rådgivning slet ikke. Vel lige så lidt, som man kan sige, at alle ovnsættere er inkompetente. Min anbefaling til mine kunder om fyring i mine stenovne er ganske enkel: Put aldrig det hele i på én gang, medmindre du kun vil brænde 4-5kg. af. Sørg for at bålet brænder godt med klare flammer, og lad være med at overfodre den. Dæmp kun for luften, hvis bålet brænder så "hidsigt", at flammerne bliver korte og blå. Put mindre og mindre i ad gangen, efterhånden som ovnen bliver varmere indeni. Se evt. min makkers hjemmeside hvor han har lavet en fin lille billedserie. Det er vores ansvar som ovnsættere, at lære kunderne at fyre bedst muligt, ligesom det er jeres ansvar at kontrollere at det sker, og at placere et ansvar, hvor det af en eller anden grund ikke sker. For kunderne vil det selvfølgelig være trygt og rart, at ovnsætteren og skorstensfejeren er rimeligt enige. Derfor er denne dialog i har taget fat på i sidste nummer både vigtig og nødvendig. For langt de fleste danskere, er disse ovne noget meget nyt, som de først efter anskaffelsen skal lære at kende, for at få det fulde udbytte af. Her håber jeg, at I som skorstensfejere vil være os ovnsættere behjælpelige, ved at melde tilbage til os, når i som her konstaterer problemer. Derved vil vi som kender ovnen bedst, have større mulighed for at hjælpe kunden. Og måske ville det også kunne hjælpe de ovnsættere som ikke har den største kompetence, til at få den, ved at de vil blive tvunget til at se alvorligt på, om det er ovnen, fyringsmetoden, eller måske begge dele det er galt med. Det er desværre korrekt som i skriver, at det ikke skorter på lovord på de mange hjemmesider om masseovne/stenovne. Tilsyneladende har de alle en meget høj virkningsgrad, og det er jo desværre konstaterbart, at det ikke altid er tilfældet. Endnu mere kedeligt synes jeg det er, at de tekniske skoler, som f.eks. i Slagelse, med store tilskud fra det offentlige, uddanner nye ovnsættere på baggrund af en ovntype og fyringsmetode, som der først nu, ved jeres mellemkomst er leveret en smule dokumentation på, og jo desværre med et uhyggeligt dårligt resultat. Ny arbejdsvogn? Ring og lad os give dig et tilbud! Vi indretter også bilerne for dig Praktisk stigebeslag Tage Nielsen Handel A/S Koldingvej Vejen Tlf Fax For mig at se, er det nødvendigt med mange flere målinger på disse ovne, hvis den generelle kompetence i ovnsætterbranchen skal øges. De målinger jeg for 9 år siden fik foretaget af DTI, kostede ikke mindre end ,- kr. Det er for en ovnsætter mange penge, og nok én af årsagerne til, at der ikke siden er foretaget tilsvarende målinger på andre typer af stenovne. De målinger i nu har foretaget, har vel næppe været helt så omkostningskrævende, og giver alligevel rigeligt stof til eftertanke. Her ligger der måske en "ny vare" i som uvildige kunne tilbyde mere bredt, og som både os ovnsættere og ikke mindst kunderne kunne have meget glæde af? I håb om en fortsat god debat. Skorstensfejersvend SØGES snarest muligt til varigt arbejde. OR-bevis og kørekort nødvendigt. Gode arbejdsforhold og løn i forhold til din indsats. Skorstensfejermester Søren Bryde Kirkevænget Jægerspris Tlf Skorstensfejermesteren 2/2005 5

6 Svar fra Theodor Kristensen Til "Svar fra en ovnsætter - På artiklen om MASSEOVN/ FINSK STENOVN Jens Chr. Sø og jeg selv har antændt 15 kg. tørt fyrretræ i en masseovn. Med fuldt åbent luftregulering sivede der røg ud af ovnen. Da vi regulerede luftindtaget, så der blev en passende luftmængde, viste det sig, at skorstensfunktionen var tilstrækkelig selv om oliefyret startede, da forbrændingen var maksimal. Den pågældende skorsten var 7 m høj med en lysning på Ø 15 cm. Jeg hilser det også velkomment med en dialog, fordi som det også fremgår af min og Jens Brandt s artikel der hersker en stor uvidenhed omkring masseovnsfunktion. Jeg er stort set enig i Lars Helbro s betragtninger. Der er dog et par forhold, som jeg vil kommentere. 6 Skorstensfejermesteren 2/2005 Skorstenslysning Lysningen i en skorsten skal sikre, at den røg der kan komme ud af ildstedet, kan evakueres til det fri. Vi konkluderer derfor i vor artikel, at en lysning på Ø 15 cm altid er tilstrækkelig til en masseovn, dersom man fyrer mindre end 15 kg brænde af ad gangen. Har man - som anbefalet af Lars Helbro - en brændetid på ca. 2 timer eller 7-8 kg brænde pr. time, så er der rigelig lysning. Der er ingen grund til at bruge sved og penge på at fjerne en evt. Isokern eller tilsvarende. Omvendt er der ej heller grund til at isætte Isokern til en masseovn, dersom man har det, som Lars Helbro kalder en ½-stens skorsten med dette menes der formentlig en ½- stens vange med en lysning på 24 x 24 cm. Der vil næppe dannes løbesod i en sådan skorsten ved rigtig fyring i en masseovn. Dertil kommer, at skorstenen vil virke som varmekilde, hvis skorstensvangen er tynd (½-stens). Ovnkonstruktion Lars Helbro mener tyndvæggede masseovne (1 skinds), hvilket selvsagt medfører, at overfladerne på disse ovne hurtigere bliver varme. De fleste andre ovnsættere murer ovne med dobbelt væg (2 skinds), hvilket i nogen grad eliminerer revneproblemet. Disse tykvæggede ovne er ca. 3 gange så længe om at afgive varmen og dermed også til at optage varmen. Der er derfor endnu mere grund til at strække fyringen over tid i disse ovne. Min anbefaling er fortsat at fyre 5-10 kg ad gangen og at regulere luftmængden, så ovnen lige netop ikke ryger / soder. Lars Helbro er enig i dette, men mange ovnsættere anbefaler, at man antænder kg brænde på én gang, hvilket var grunden til, at vi foretog de 2 forsøg, som beskrevet i sidste blad.

7 Fastgørelse af flowcontrol Af Jørgen Keis En opfordring til at skærpe det brandpræventive tilsyn vedrørende flowcontrol. I dette blad blev bragt en omtale af en sag, hvor en flowcontrol / olieaflufter var årsag til en olieskade, der endte med en omkostning på 5-6 mio. kr. Samme omtale bragtes i "OR-orientering". Olieafluftere anvendes for at udelukke olieforurening fra returrøret til tanken. Den omtalte sag viser, at denne sikkerhedsforanstaltning i stedet kan være årsag til olieskade. I Skorstensfejermesteren nr. 3 juli 2003 har skorstensfejermester Børge Salling Nielsen et indlæg under overskriften: Olieforurening / Flow-control, der nok kunne få det til at løbe koldt ned af ryggen på enhver skorstensfejer. En olieforurening, der blev udløst af skødesløst udført arbejde ikke af skorstensfejeren, men af den montør der havde monteret aflufteren. Skorstensfejeren blev erklæret erstatningspligtig javel men var det rimeligt? Man skulle tro, at den omtalte erstatningssag, ville skærpe oliefyrsmontørernes opmærksomhed med hensyn til placering og montering af olieafluftere på oliefyrs sugeledninger. Imidlertid er det min erfaring, at der stadig er meget tilbage at ønske (eller forlange) i den sag. Det er formentlig velkendte billeder, der ledsager denne artikel. I bedste fald bliver flowcontrol'en fæstnet med et par plasticstrips fra ledning til olieslange eller lignende. I andre tilfælde bliver den blot presset lidt ned mellem varmerør og cirkulationspumpe. Ja, - og i værste fald står den bare og balancerer på olieslangerne! I den monteringsvejledning der medfølger produktet, står skrevet på dansk, at den altid skal monteres forsvarligt. Børge Salling Nielsen peger meget fornuftigt på, at hvis olieaflufterens slidser blev skiftet ud med regulære huller, ville den ikke kunne falde af. Ligeledes kan man læse, at han forudser, at det bliver en daglig opgave at fastgøre disse olieafluftere. Siden udgangen af 2002 har vi mundtligt påtalt løse afluftere, og har i 2004 givet skriftlig påtale på forhold, hvor afluftere kunne vælte eller løftes af skruerne. Dermed mener vi, at ansvaret for så vidt er fjernet fra vore skuldre. Men det er jo ikke nok. Vi skal ved vort brandpræventive tilsyn primært prøve at forhindre situationer, der kunne medføre brand, men vel også forurening og andre samfundsbelastende skader, der kunne opstå inden for vort virkeområde. Derfor mener jeg, at det er på sin plads, at håndhæve vor påtaleret overfor skødesløst placerede afluftere. Desværre hører jeg fra vore kunder, hvor vi har gjort skriftlig indsigelse, at oliefyrsmontøren i mange tilfælde mener, at det er noget pjat og ikke ændrer på aflufterens placering. Børges artikel viser med al tænkelig tydelighed, at det er det ikke. Spørgsmålet er så bare, hvor langt vi skal forfølge sagen. Bedst er det, hvis der kan opnås en forståelse generelt mellem skorstensfejere, kunder og oliefyrsmontører om, at løst monterede afluftere bliver fastmonteret ved førstkommende oliefyrsmontørbesøg. Gør noget ved sagen næste forurening kunne blive i dit distrikt! Skorstensfejersvend Henvendelse: SØGES til varigt arbejde. Skorstensfejermester Niels Christiansen Bredgade Vissenbjerg Tlf Skorstensfejermesteren 2/2005 7

8 Seminar i Frederiksborg Amtsklub Af Morten Bjørklund, Fredensborg Torsdag d. 3. marts 2005 blev endnu et vellykket seminar gennemført i Frederiksborg Amtsklub. Mestre, svende og lærlinge deltog med en entusiastisk indstilling til de emner, der var på programmet. Indbudte foredragsholdere til seminaret var: Sekretariatsleder Torben Hansen fra OR-sekretariatet, formand for Fagteknisk Udvalg Benny Lassen og Kim Laue Christensen og formand for Østre Afdeling Teddy W. Nielsen. Særligt indbudte gæster var Amtsklubformand Jens Otto Brandt fra Vestsjællands Amt og oldermand Theodor Kristensen, som ønskede at deltage, for at se hvordan vores klubformand Lars Larssons idé om et seminar er tilrettelagt og har udviklet sig til den succes, det er i dag. Seminaret afvikledes med den sædvanlige livlighed og interesse blandt tilhørerne hos alle tre foredragsholdere. Teddy redegør for kundeplejen. 8 Skorstensfejermesteren 2/2005 Torben Hansen fra OR-Sekretariatet kunne bl.a fortælle, at der var en fornuftig stigning i antallet af skorstensfejernes kontrolmålinger og afbrudsmærkater såvel i vores region som på landsplan, og at der i fremtiden arbejdes på, at gøre serviceeftersyn på oliefyr lovpligtige således, at kontrolmålingerne bortfalder. Det er en ordning, som vi ikke kan tilslutte os, idet mange ejere af oliefyr i dag benytter alternative varmekilder til primæropvarmning i vinterhalvåret, og dermed kun forbruger l olie om året. En serviceordning som typisk koster husejeren kr årligt, står dermed ikke i forhold til det faktiske forbrug, og dermed påtvinges mange husejere en unødvendig stor udgift. Det er også et alment kendt faktum, at et oliefyr kan køre i 3-7 år med de samme indstillinger uden årlige servicebesøg og med den samme dyse uden afvigelser i måleresultaterne, blot kedlen renses efter behov. Benyttes fremgangsmåden med en uvildig årlig kontrolmåling og kedelrensning efter behov, samt et tjek af om anlægget er indreguleret fornuftigt samtidigt med en uvildig rådgivning af ændringer/- forbedringer og deraf central registrering til statistisk brug, vil Energistyrelsens målsætninger give bedre resultater med færre ressourcer end de nuværende tiltag. Torben Hansen sagde også at, Energistyrelsens ønske er, at der vil blive brug for en uvildig branche, der kan tage sig af råd & vejledning af ejere af oliefyrede centralvarmeanlæg med henblik på en optimering af deres anlægs ydelse. En opgave som Energistyrelsen arbejder på, skal være både uvildig og lovpligtig. OliefyrsServiceSammenslutningen(O SS)er også på banen her, men har dog det problem, at de ikke er uvildige. Det er umuligt, at argumentere for en klar uvildighed, når der med statens pengemidler og lovgivning skal foretages et serviceeftersyn på oliefyret og en uvildig rådgivning hos en husejer, og montøren (som ofte er selvstændig), har nyt materiel stående ude bag i bilen, og dermed kan tjene på resultatet af en "uvildig rådgivning". Den argumentation bliver svær at gennemtrumfe. Torben Hansen redegjorde i korte træk for, at der i nærmeste fremtid arbejdes på også at etablere en kontrolordning af olietanke, som måske ligger lige til højrebenet for skorstensfejerne. Fagteknisk Udvalg v/benny og Kim orienterede os om, at BTV 32 nu kun er lov i de kommuner der ønsker at bibeholde vejledningen, og i andre kommuner nu blot skal henholde sig til Bygningsreglementet, når der fremover skal opstilles pillefyr. Med de nye EN regler er det, ved tilmeldinger af nye ildsteder og skorstene, samtidigt blevet en mere omfattende opgave for os, at kontrollere de særlige godkendelser, der følger de forskellige produkter på markedet. Her mente både Benny og Kim, at vi i fremtiden skal være meget opmærksomme på disse forhold. Teddy fortalte på vanlig humoristisk

9 vis, om de gode resultater man kan opnå, ved at betjene vore kunder på et mere følelsesmæsigt indlevende plan, end blot at give kunden en hurtig og korrekt kundebetjening. Det kan godt være, at vi har retten på vor side, når vi betjener kunden "korrekt", og vi har vores "ryg fri" ifølge kvalitetsikringshåndbogen og diverse regler, men hvis kundens oplevelse stadigvæk er, at han/hun føler sig uretfærdigt behandlet, bør vi strække os længere og prøve at forstå kundens situation, for derefter at finde en løsning som begge kan være tilfredse med. Tit er det sådan, hvis kunden oplever at skorstensfejeren kan se problemet fra sin side, kommer løsningerne jo ofte af sig selv. Rensning af lovpligtige brændeovne bør også udvides til at omfatte rensningstilbud, til de andre kunder som har tilsluttet DS brændeovne til murede skorstene. Med de smalle røgtræk der er i DS godkendte ovne, har vi set flere tilstoppede ovne efter nedfalden sod fra røgrøret. Da ovnene ikke er lovpligtige, er det ejerne selv, der skal sørge for at rense ovnene, og derfor kan vi ikke altid sikre os, at alle røgledeplader bliver udtaget ved rensning, når ejeren selv renser. Seminaret afsluttedes med en bevidsthed om, at fagligheden lå på et højt niveau, og arrangementet i høj grad er medvirkende til, at vi i Frederiksborg Amtsklub får en positiv synergieffekt sat i gang på mange af vore værksteder til gavn for samfundet og faget. Skorstensfejersvend SØGES OR-bevis samt kørekort nødvendigt. Skorstensfejermester Per Kjær Jensen Egumvej Fredericia Tlf Der er kommet ændringer til bygningsreglementerne, der bl.a. vedrører CE-mærkede skorstene. Ændringerne kan gratis hentes via internettet på adressen O/CR htm Skorstensfejermesteren 2/2005 9

10 Nyt skorstensfejeradministrationssystem på vej Af Morten Bjørklund, skorstensfejermester I Fredensborg LYRE Data er navnet på et nyt skorstensfejeradministrationssystem, som jeg er ved at færdigudvikle, og hvor idégrundlaget er: Hardware og software skal indrettes og udvikles på en sådan måde, at det tjener såvel svende som mestre. Formålet er at lette administrationen for den enkelte bruger. Det er således forbundet med gensidige fordele at anvende systemet. Det skal afskaffe unødvendige rutiner, spare tid, give præcis og sand information således at svende og mestre kan fokusere på det faglige indhold i hverdagen til gavn for vore kunder og omverdenen. Det er et systemkrav, at det skal være opbygget intuitivt, hvilket vil sige, at betjeningen skal være logisk og ligetil at anvende for både svende og mestre i det daglige, uden først at skulle læse en manual. Du ser ting der er, og siger hvorfor. Jeg ser ting der ikke er, og siger hvorfor ikke (Shaw) Svenden benytter således ikke arbejdssedler mere, skal ikke føre dagsproduktionsskemaer, har nemmere ved at styre sin tid, får et større overblik over betjeningen af sine kunder og sin hverdag, og ikke mindst kan tilrettelægge arbejdet hurtigere og mere effektivt, så han sparer tid. Han vil med systemet også være i stand til meget hurtigt, at kunne søge svar på alle faglige spørgsmål, og dermed kunne betjene kunderne optimalt. Mesteren skal ikke rette arbejdssedler, checke dagsproduktion for svendene, skrive regninger, tilmeldinger, bemærkninger osv, men kan koncentere sig om andre og vigtigere opgaver. 10 Skorstensfejermesteren 1/2005 Hvordan? Svenden får en TabletPC med under armen, hvori der er installeret alt, hvad han skal bruge til at udføre sine administrative opgaver med i løbet af dagen. TabletPC'en låses fast i en holder i bilen, og nu kan dagen starte. I stedet for at skrive datoer, bemærkninger og ændringer på arbejdssedlen med en kuglepen, navigerer han nu rundt i systemet ved et let tryk på en touchskærm. Al betjening af LYRE Data programmet foretages lynhurtigt udfra dette princip. Valgte ejendomme kan vises på et kort, svenden vil kunne se hvornår ejendommen sidst er fejet, og hvornår han sidst var inde og meget mere. Ved at anvende en touchskærm kan alle disse administrative opgaver udføres 5-10 gange hurtigere, end ved at skrive dem med kuglepen på en arbejdsseddel. Udføres der ekstraarbejde på ejendommen, danner han selv hurtigt regningen og opsummerer samtidigt sine enheder. Skrivelser til kunden omkring bemærkninger, informationer o.a. Dannes udfra faste formularer, uden det koster svenden ekstra tid. Når en ejendom er afsluttet på Tablet'en, "forsvinder" ejendommen fra skærmbilledet, og tilbage vises kun de aktive ejendomme. Svenden kan "bladre frem" og tilbage på turen, alt det han vil. Skal han feje i dårligt vejr, kan han liste de ejendomme med f.eks. tagtrin, udvendige renselemme og flade tage, og de vises så på skærmen uden alle andre ejendomme og dagen bliver nemmere at tilrettelægge. Han kan også løbende holde sig ajour, med sin daglige produktion for hver ejendom han fejer inkl. ekstraarbejde, og se sit akkumulerede overskud. Skærmbilledet vil give et godt overblik, og mulighederne for information vedrørende alle ejendomme vil være de samme, som de oplysninger mester har. Svenden kan bl.a. med det samme se, om en ejendom, der ikke er med på turen, er tilmeldt systemet eller ligger på en anden tur, uden først at skulle "genere" mester med det spørgsmål. En faglig informationsdatabase med f.eks. BR, skrivelser, adresser og artikler er en selvfølge. Mester skriver ikke datoer for fejning ind, retter ikke arbejdssedler, danner ikke regninger på ekstraarbejde, fører ikke ændringer ind i kartoteket, men sørger for back-up, opdaterer Tablet'erne, kontrollerer og udskriver bufferen med regninger, tilmeldinger og standardskrivelser til kunden. Kort sagt, at alt det administrative arbejde som svenden i forvejen har udført på arbejdssedlerne, kan nu udføres hurtigere og mere effektivt af svenden, og oplysningerne opdateres automatisk i kartoteket. Ingen spildtid. Softwaren og hardwaren Systemet er opbygget på en måde, så fejlkilder er minimeret, og kontrol er nemt at foretage. Mesteren kan selv installere programmet og lægge egne data ind i Tablet'erne så man er hurtigt kørende. Programmet er rent Windowsbaseret, hvilket gør det meget stabilt. Almindelige bærbare PC'ere du'r ikke i vores hårde miljø. De kan ikke tåle at falde på gulvet i bilen, støv og fugt, skærmen flimrer ved almindelige lave temperaturer, og chassiset og harddiskene er ikke stødsikre.

11 Jeg har fundet nogle Tablet's med touchscreen der er uhyre præcise, som udmærker sig ved, at de i en særlig grad er robust udført. De kan tåle arbejdstemp. fra 20 til +65 grader celcius. De kan tåle at blive tabt på et hårdt gulv fra 1,2m.'s højde. De kan ligge tændt under 30 cm. vand i ½ time uden at tage skade (iflg. producenten). Så jeg tror, de tåler at blive brugt af de fleste skorstensfejere. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk er bange for nye idéer. Jeg er bange for de gamle. (John Cage) LYRE Data som program er ikke færdigudviklet helt endnu, men forventes taget i brug på forsøgsbasis i mit eget distrikt medio Resten af året vil gå med at finde og rette eventuelle fejl i systemet, samt udvikle flere spændende features som kan være med til at lette det daglige arbejde for både mester og svende til gavn for kunden. Et erfarent og anerkendt softwarefirma udvikler programmet for mig. Det var egentligt min første tanke at lave et program til eget brug, men udviklingsomkostningerne gør, at jeg håber at kunne tilbyde det til andre interesserede skorstensfejermestre fra årskiftet 2005/2006. Mine gode svende har fra starten været, og er stadig en god og engageret inspirationskilde til udviklingen af systemet. Jeg er især overrasket over, i hvor stor grad svendene har udvist interesse for hurtigst muligt at få systemet og Tablet'erne med ud i distriktet. Programmets muligheder har også fået mig til at indse, at svendenes potentiale giver dem en kompetence, der kræver, at jeg må uddelegere større ansvar. Ideen må være, at de med tiden bliver selvstyrende. Det betyder, at der fra min side kan fokuseres mere på faglighed, medarbejderudvikling, egentlige ledelsesopgaver og tiltag, der styrker relationerne til vores kunder og omverden. Og skal tankerne få mere frit spil, er det også mit håb at vi alle, svende som mestre, ved at blive aflastet administrativt, vil bruge tiden til at fokusere mere på vores fælles fremtid, med baggrund i gensidighed, fremfor at følge gammelkendte mønstre og rutiner. På det punkt åbner LYRE Data programmet en mulighed for, at sætte kræfterne ind på fælles værdier for fremtiden. Det er trods alt bedre at få ting til at ske, end at se ting ske. Fremtiden med PC i arbejdsbilen. I ca. 1 år har svendene i tæt samarbejde med vores mester, arbejdet på at udvikle et mere fleksibelt program til at behandle kundeoplysninger og have en arbejdsstation til os svende. Vi mener, at det er en fordel i det daglige arbejde, at vi svende selv har adgang til alle relevante oplysninger, og at vi også er med til at vedligeholde oplysningerne. Hvis vi svende har en finger med i kartoteksoplysningerne, vil det være muligt, at skrive ind hvad der er påtalt og rådgivet om og derved søge oplysninger i den løbende historie på ejendommene. Det ses også som en fordel, at have alle oplysningerne med. Ikke kun den tur som man går på. Hvis man f.eks. bliver sendt ud på en opgave udenfor ens normale rute, vil det være lettere, da man nu har adgang til alle data på forhånd. Vi svende har store forventninger til programmet, da vi mener det generelt hjælper os til at kunne udføre arbejdet bedre, med nemmere overskuelighed og styring og dermed en bedre kundebetje-ning. Med hilsen fra Mortens svende, Brian, Dennis og Kenneth. Skorstensfejermesteren 2/200511

12 DØDSFALD: Dødsfald Vor kollega, skorstensfejermester Hans Benny Laugesen, Ballen, Samsø, døde den 19. februar, 63 år gammel. Benny var ret ung, da han i 1955 kom i lære hos Skorstensfejermester Karl Schneider, Høng. Herefter arbejdede han 11 år som svend i 3 sjællandske distrikter, inden han i 1971 blev konstitueret som mester hos Karls bror, Hans Schneider, Tranebjerg. Han var faktisk konstitueret helt frem til 1976, hvor han blev skorstensfejermester fra den 1. januar. I en periode var han ansat som Samsøs brandinspektør, udvalgt blandt 6 ansøgere. Benny var velset på Samsø, ligesom vi som kolleger kendte ham som en behagelig og omgængelig mand. Han deltog gerne i samfundets gøremål. Således har han siddet i Samsøs kommunalbestyrelse valgt for socialdemokratiet, været medlem af Tranebjerg menighedsråd og Ballen borgerforening. Bennys brugte gerne sin fritid til havfiskeri fra sin jolle, der, heldigt for ham, lå lige nedenfor boligen. Mit venskab med Benny startede på Teknologisk Institut i København, hvor vi tog mesterskolen sammen. Vi fløj engang til Tåsinge sammen, hvor Hanne og jeg samlede Jytte og Benny op på vejen. Det var tider. Han glædede mig også med sin tilstedeværelse ved min 50 års fødselsdag. I 1998 måtte han trække sig tilbage fra faget på grund af helbredet. Han efterlader sig hustruen Jytte og 3 børn, hvoraf de 2 er bosat på Samsø. Æret være hans minde. På amtsklubbens vegne Jørgen Keis 12 Skorstensfejermesteren 2/2005 Dødsfald Tidligere skorstensfejermester og oldermand i København Anker Hørlykke er ikke mere. Tirsdag den 5. april 2005 døde Anker Hørlykke efter et kort sygdomsforløb. Anker var om nogen Københavner med stort K. Hele hans arbejdsliv lå i København. Han blev udlært i Glostrup hos skorstensfejermester Johansen i Anker var en del af de meget store årgange af nyudlærte. Anker blev en periode i Glostrup efter sin udlæring, men i 1946 trak det mod København og efter et par korte ophold undervejs, blev han i 1947 fastansat som svend i 7. distrikt i København. I 1962 blev Anker mestersvend på Christianshavn i 2. distrikt, hvor den navnkundige Carl Wendel var mester ( fortælleren i bogen " DEN SORTE HÅND "). I 1971 blev Anker mester i 6. distrikt, hvor han virkede, til han gik på efterløn i Anker var organisationsmand hele sit liv. Det startede med tillidsposter i fagforeningen i København og fortsatte med bestyrelsesposter i lauget, og i 1975 overtog han oldermandsposten i København. Hovedbestyrelsesposten i hovedlauget havde Anker i hele hans oldermandsperiode fra 1975 til 1988, hvor hans sidste opgave var som dirigent på laugets kongres i Mit kendskab til Anker startede i 1975, hvor jeg var i fagforeningens bestyrelse, og han var oldermand for lauget i København. Utallige forhandlinger havde vi igennem årene, det var en hektisk tid for København. I starten af 1980-erne begyndte nedgangen i distrikterne for alvor, og ved hver distrikts- nedlæggelse skulle der ske reguleringer, altid svære forhandlinger både mellem mestre men også organisationerne imellem. En egenskab, Anker havde, var evnen til, uanset hvor hårde forhandlingerne havde været, og hvor hårdt vi var gået til hinanden, at vi uden nag eller bitterhed kunne være sammen og måske slutte mødet med en frokost, hvor sindene faldt ned, og vi kunne snakke uden for protokol. Det løste mange problemer hen ad vejen. Anker var selskabsmenneske på alle måder, han nød vores sammenkomster i lauget og mødte altid når der var et festligt lag i udsigt. En god, solid og dygtig fagmand er ikke iblandt os mere. Vores varmeste tanker går til familien, Jonna og sønnerne Bjarne og Johnny samt 4 børnebørn og 3 oldebørn. Æret være hans minde. Jan Sørensen København Tak for venlig deltagelse ved fhv. oldermand og skorstensfejermester Anker Hørlykkes bisættelse. På familiens vegne Bjarne Hørlykke Dødsfald Tidligere skorstensfejermester i Fredensborg-Humlebæk kommune, Niels Hansen, er død den 22 marts 2005 i en alder af 67 år. Niels overtog distriktet den 1. juli 1974, som han drev, til han gik på efterløn i november Niels blev udlært i Roskilde og arbejdede i flere forskellige distrikter, inden han blev mester. Han havde i sin svendetid interesse for fagforeningsarbejde, hvor han bestred posten som formand for fagforbundets Sjællands afdeling og til sidst som forbundsformand. Niels var af natur en venlig og omgængelig mand, som altid havde en frisk bemærkning på læben. Niels var også meget interesseret i sit fag og mødte altid til vore amtsklubmøder, hvor han nød kollegernes selskab. Niels efterlader sig sin kone Rosa og sine børn Jane og Bo samt børnebørn. Æret være hans minde. På vegne af Frederiksborg amtsklub Lars Larsson, amtsklubformand

13 MÆRKEDAGE: DØDSFALD: 50 år Den 28. Marts fyldte Kim Sørensen 50 år. Kim blev ansat som mester 1. Januar 1986 i Køge. Kim er aktiv til amtsklubbens møder og arrangementer, hvor han møder op med godt humør. (En særlig tak fra Bornholm for at der altid er kørelejlighed). Kollegaerne I amtsklubben ønsker hjertelig tillykke, samt alt godt I fremtiden. På klubben vegne Lasse 25 års jubilæum Vor muntre kollega Frank Sørensen, Ebeltoft har den 1. januar 2005 haft 25 års jubilæum. Frank blev, efter tiden, ansat som meget ung og overtog et distrikt med udfordringer. Han blev hurtigt velanset, både af sine kunder, sin kommunes medarbejdere og blandt sine kolleger. Frank møder altid veloplagt op til vore klubmøder og han har i en periode været medlem af festudvalget med stil. Selvom han synes afslappet omkring skorstensfejning, finder han tid til ekstra ro blandt store og små dyr på sin farm. Frank har 4 svende ansat, hvoraf den ene er hans søn. "Vi er mange kolleger der glæder os med dig." Et stort tillykke fra amtsklubben. Dødsfald Vor kollega, skorstensfejermester Leo Eskildsen, Randers, døde den 3. maj, 81 år gammel. Leo opnåede det usædvanlige, at have været skorstensfejermester i tre forskellige distrikter: Først blev han som 26 årig ansat på Læsø, hvor han havde godt 3 gode år. Herefter blev han den 1. januar 1953, ansat på Bornholm som 29 årig, for endelig som 34 årig den 1. juli 1957, at blive ansat i Randers, som dengang omfattede Randers syd / Vorup, Kristrup og Hadsten. Som 71 årig havde han den glæde, at kunne overdrage Randers distriktet til sin søn Erik Eskildsen der blev ansat 1. januar Leo vil blive husket for de stærke meningstilkendegivelser han fremførte på vore klubmøder, som han altid deltog i. Han var vel den første i amtet, der virkelig kæmpede for at udbrede brugen af tagtrin. Husket vil han også blive for sin interesse for brændeovne, hvilket også førte til, at han gennem en årrække drev en alsidig brændeovnsforretning i Randers. Ære være hans minde. På amtsklubbens vegne, Jørgen Keis 50 år. Den 11 april kunne Leif Pedersen Brønderslev fejre sin 50 års fødselsdag. Leif har haft sit virke i Brønderslev og omegn alle dage. Dagen blev afholdt med besøg af kolleger, venner og familie. Amtsklubben ønsker endnu engang tillykke med dagen P.K.V. Lars Christensen Nye mestre: Fra årsskiftet er Michael Klein Rasmussen ansat i Holstebro-distriktet. I Hadsund har Jørgen Simonsen afløst Ivar Nielsen, der er gået på pension. Martin Brodersen Hansen er ansat som medansvarlig mester i Egtved- /Jelling. Allike-riste Afprøvet og omtalt i Dansk Gasteknisk Center s projektrapport, "Aftrækshætte og Fugleriste" NYHEDER! Rund & oval til glaseret rør Leveres i alle størrelser f. eks. 24x24, Ø15, oval 15x24 eller efter opgave. KROVEJ 5, NR. FARUP. DK-6760 RIBE TLF./FAX: MOBILTLF.: Skorstensfejermesteren 2/

14 KHI Data tilbyder: Totalløsninger til skorstensfejermestre Systemet er specielt udarbejdet for skorstensfejermestre. Systemet kan på en let og overskuelig måde give oplysning og udtræk af bl.a. ejendomskartotek, arbejdssedler, girokort, restancelister, debitoroversigt, månedsopgørelser, statistikker o.m.a. Referenceliste Jan Sørensen, Valby. Finn Petersen, Frederiksberg C. Tom Høeg Andersen, Virum. Peter Heilesen, Bagsværd. Poul Arne Pedersen, Glostrup. Niels Jørn Zepernick, Herlev. Jimmy Mynster, Holte. Rene Tausø Bak, Greve Strand. Frank Kallehave, Hillerød. Børge Salling Nielsen, Veksø. Georg Gustavsen, Hørsholm. Jens Sørensen, Jægerspris. Lars Larsson, Frederiksværk. Per Pallesen, Græsted. Martin Nielsen, Helsingør. Morten Bjørklund, Fredensborg. Bredgård, Helsinge. Preben Heitmann, Helsingør. Søren Bryde, Jægerspris. Leif Nielsen, Roskilde. Ole Jeppesen, Roskilde. Keld Torstensen, Lille Skensved. Kim Sørensen, Køge. Jørn Hansen, Hvalsø. Ivan Johansen, Vallø. Svend Aage Madsen, Nykøbing Sj. Jørgen Gustavsen, Fårevejle. Peter Olsen, Jyderup. Bent H. Jensen, Holbæk. Kurt Christensen, Gørlev. Keld Jensen, Ringsted. Per Jentoft, Høng. Teddy W. Nielsen, Slagelse. Gert Skov Hansen, Sorø. Jens Brandt, Skælskør. Viggo Hansen, Næstved. Arne Pedersen, Vordingborg. Freddy Kræsing, Stege. M. & K. Murel, Nykøbing F. Bo Behrensen, Præstø. Henning Nørholm Nielsen, Nakskov Kjær I/S, Nørre Alslev. Paul Starzet, Sakskøbing. Peter Pedersen, Maribo. Lars Puurlund, Faxe Ole Christiansen, Rønne. Lars Henrik Jørgensen, Nexø. Martin Holm Andersen, Årslev. Torben Hviid, Kerteminde. Carl Bendt Jørgensen, Otterup. Niels Christiansen, Vissenbjerg. Steffen Christensen, Assens. Jacob Lund, Broby. Ole Lautrup, Stenstrup. Lars Michelsen, Nyborg. Peder Pedersen, Marstal. Peter Hansen, Rudkøbing. Steffen Norgreen, Svendborg. Kim Laue Christensen, Faaborg. H. Asmussen, Åbenrå. Finn Nielsen, Haderslev. Orla Nielsen, Christiansfeld. Svend Jensen, Rødding. Arne Jørgensen, Skærbæk. Karl Otto Pilgaard, Tønder. Bendt Olesen, Gråsten. Bent Kurth, Toftlund. Arne Karlsen, Oksbøl. John Clemmesen, Nordborg. Anders Timmerby, Grindsted. Bjarne Pedersen, Esbjerg Ø. Benny Mortensen, Vejen. Kurt Christiansen, Bramming. Erling Hundebøl, Vamdrup. Kurt Bauer, Kolding. Jørn Hansen, Egtved. Palle Krag, Vejle. Erik Christiansen, Give/Nr. Snede. Per Kjær Jensen, Fredericia. Egon Sørensen, Juelsminde. Finn Jensen, Horsens. Chr. Høgild Pedersen, Uldum. Ole Kristensen, Ringkøbing. Vagn Blæsbjerg, Lemvig. Struer/Vinderup Skorstensfejerfirma I/S. Henry Lindstøm, Herning. Hugo Stjernholm, Sørvad. Keld Pletbjerg, Videbæk. Vagn Andersen, Spentrup. Søren Thomsen, Langå. Erik Eskildsen, Randers. Lars Knudsen, Randers. Knud Erik Christensen, Trustrup. Claus Hansen, Grenaa. Frank Sørensen, Ebeltoft. Poul-Otto Eriksen, Lystrup. Peter Liin, Galten. Jens Peter Sally Pedersen, Sabro. Ole E. Asmussen, Hadsten. Kurt Pedersen, Odder. René Dahl Nielsen, Hammel. Harry Wessby, Silkeborg. Ønsker du yderligere oplysninger om skorstensfejersystemet, så ring til: KHI DATA ApS Gl. Færgevej 3, Snoghøj Fredericia Tlf Fax Ib Kirkegaard, Skanderborg. Jan Kristensen, Samsø. Claus Christensen, Hadsten. Karl Johan & Torben Johansen, Roslev. Michael Klein Rasmussen, Holstebro. Peter Würtz, Skive. Tommy Christensen, Viborg. Johan P. Nielsen, Bjerringbro. Helge Christiansen, Aars. Jens Chr. Sø, Nykøbing M. Haagen B. Sørensen, Nykøbing M. Bøggild Thing, Hurup Thy. Hans Gade, Thisted. Jørgen Jepsen Simonsen, Hadsund. Kai Møller Hansen, Skørping. Søren Askgaard, Hobro. Sunds I/S, Nibe. Jens Hellmers, Ålborg. Allan Østergaard, Ålborg. Ricki Brønnum, Hals. Kurt Sørensen, Åbybro. John Lillelund, Ålbæk. Walther Hansen, Frederikshavn. Orla Hansen, Sæby. Lars Li Nielsen, Læsø. Harding K. Christensen, Dronninglund. Carøe Årestrup, Pandrup. Vort primære arbejdsområde omfatter personlig EDB-rådgivning og EDB-totalløsninger hos skorstensfejermestre i Danmark. 14 Skorstensfejermesteren 2/2005

15 Fra øverst til... Gennemført arbejde Siden er sidst opdateret den 17. maj 2005 Vejlegårdsvej Vallensbæk tlf Fax nederst! Bemærk at kurset Kontrolmåling af oliefyr ikke udbydes udover de her angivne terminer. Det er vigtigt, at man hurtigst muligt tilmelder sig, såfremt man endnu ikke har gennemført kurset. De overstregede kurser er enten afviklet eller overtegnede. Der vil dog forekomme ledige pladser pga. afbud. Kontakt evt. skolen for flere oplysninger. Køb professionelt renseudstyr hos SKORSTENSFEJERVÆRKTØJ Jens Arne Frandsen. Moltkesallé 24. DK.6840 Oksbøl Tlf.: Oksbøl Skorstensfejermesteren 1/200515

16 Returadresse: KHI-Data Aps Gl. Færgevej 3, 7000 Fredericia

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Partikelforurening fra Brændeovne

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Partikelforurening fra Brændeovne Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Partikelforurening fra Brændeovne Sikkerhed på arbejdspladsen En rigtig skorstensfejer Eschfoe 2004 5 7 8 10

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Sikkerhed og fagstolthed. Skorstensfejer Tarzan

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Sikkerhed og fagstolthed. Skorstensfejer Tarzan Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Sikkerhed og fagstolthed Skorstensfejer Tarzan Gulvplader af glas Alternativ byggemetode 2 3 5 13 Anno 1926 Dengang

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Branchevejledning Masseovn/finsk stenovn En rigtig skorstensfejer Norsk besøg 2 3 8 13 Fyring i masseovne Vi

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

50 spørgsmål til designationskoderne.

50 spørgsmål til designationskoderne. 50 spørgsmål til designationskoderne. TEMPERATUR 1. Hvad er en designationskode? En række af tal og bogstaver som tilsammen angiver hvad et bestemt aftræk kan bruges til. 2. Har alle aftræk en designationskode?

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE Brande den 02. dec.2014 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 525 Vissenbjerg 1 20326022 116341 Tommy Hansen 6,07 115448 Mogens Christensen 7,95 220 524 Sydfyn

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere