BETON FOR FREMTIDEN BETONREKORDER PÅ STRIBE HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER BETONS STORE VISION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETON FOR FREMTIDEN BETONREKORDER PÅ STRIBE HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER BETONS STORE VISION"

Transkript

1 BETON FOR FREMTIDEN Tema om nyere betontyper, som vinder indpas i stigende grad BETONREKORDER PÅ STRIBE Fields i Ørestaden er stort på alle måder HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER Nyt fyldningsmateriale er beton BETONS STORE VISION Interview med Dansk Betonråds formand FEBRUAR 21. ÅRGANG

2

3 Nr årgang Februar 2004 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag: 6500 Dansk Beton henvender sig til alle, der har interesse og behov for at holde sig orienteret om den betontekniske og industrielle udvikling i Danmark. Bladet har som formål at sikre, at betonkonstruktioner, bygninger og produkter får et godt omdømme i offentligheden, og at beton udnyttes teknisk og økonomisk optimalt. Udgivere Dansk Beton Industriforening Betonelement-Foreningen Dansk Betonforening Dansk Fabriksbetonforening Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Dansk Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Produktion og administration Henrik Olsen Paritas Grafik A/S Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Annoncer Media-People ApS Landskronagade 56B, 2100 København Ø Ole Bolvig Hansen Tlf Fax Abonnementspris Indland kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland kr. 260,- excl. moms (4 numre) Løssalg kr. 60,00 excl. moms Indhold Stjernen blandt betoner kræver respekt... 5 Et helt nyt byggemateriale Danske forsøg med selvrensende beton.. 10 Ambitiøst projekt skal øge brugen af selvkompakterende beton drastisk Biobrændsel ændrer ikke flyveasken CRC har fundet sin niche Smil smukt med beton i tænderne Latexbeton revner for meget Beton renser luften Beton der ligner en million Det skal lykkes så det vil lykkes Betonrekorder på stribe i Ørestaden Betonkonference i Bahrain med dansk islæt Letklinkerblokke klarer optøning med gasbrænder Dancert Repton Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Fra CtO s arbejdsmark Dansk Betonforening, mødekalender BETON FOR FREMTIDEN Alle må bidrage til betonviden Dette nummer af Dansk Beton ser nærmere på en række nyere og nye betoner, som repræsenterer den store udvikling, der er sket i de seneste år. Det gælder ikke mindst selvkompakterende beton, SCC, som har potentialet til at revolutionere store dele af betonbrancen. Dels ved at styrke produktiviteten, dels ved at forbedre arbejdsmiljøet, fordi arbejdet bliver mindre tungt, og fordi der ikke er brug for vibration. Det er karakteristisk for de nyere betoner, at der er brug for viden, forskning og udvikling. Vi ved for eksempel langt fra alt, der er værd at vide om SCC. I en af artiklerne bliver der endog fremsat den lidt provokerende påstand, at SCC snarere er et helt nyt byggemateriale end en videreudvikling af den beton, vi kender. Det bliver ofte sagt, at industrisamfundet nu er blevet afløst af vidensamfundet. Det gælder også for beton. Et stort innovationskonsortium skal for eksempel skaffe ny viden om SCC, og forskerne er begyndt at interessere sig for beton på nanometerskala. På den baggrund er det interessant at vende blikket mod Dansk Betonråd, som har en meget ambitiøs vision, der direkte siger, at beton skal være anerkendt som et højteknologisk konstruktionsmateriale. Betonteknologi skal med andre ord nyde samme opmærksomhed og prestige som mikroelektronik og bioteknologi. Med al respekt er der et stykke vej endnu. Tiltag som SCC-konsortiet og arbejdet med betons nanoegenskaber trækker i den rigtige retning. Men der skal meget mere til, hvis visionen skal blive virkelighed. Ganske vist taler Dansk Betonråd først om 2025, men det tager tid at forske og at omsætte forskningen til processer og produkter. Så det duer ikke at se tiden an en år endnu. Derfor er det vigtigt at hele betonbranchen bakker op om visionen. Virksomheder og videncentre må arbejde sammen om at få mest muligt ud af ressourcerne. Det giver samtidig de bedste muligheder for at geare indsatsen med danske, nordiske og europæiske forskningsmidler. At tiltrække forskningsmidler til betonområdet er måske det allervigtigste, hvis visionen skal blive virkelighed. Der er brug for en meget stor indsats på adskillige forskningsområder og vi er kun lige begyndt. jbn ISSN X Forsiden Foto: Jan Broch Nielsen

4

5 TIL FIELDS I ØRESTAD HAR MT HØJGAARD BRUGT SCC SOM OVERBETON OG I RAMPEKONSTRUKTIONER. Stjernen blandt betoner kræver respekt BETON FOR FREMTIDEN FORDELENE VED SELVKOMPAKTERENDE BETON ER STØRRE PRODUKTIVITET, BEDRE ARBEJDSMILJØ OG ØGET KVALITET. HVIS MAN VEL AF MÆRKE BEHANDLER MATERIALET MED OMHU OG VISER DET RESPEKT, FOR DET KRÆVER OMTANKE AT FÅ SUCCES MED SCC. Med al respekt for andre nyskabelser er selvkompakterende beton (SCC) de seneste års største fremskridt på betonområdet. Væk er vibrering og det tunge, manuelle arbejde. Den letflydende SCC løber næsten af sig selv som en lind, grå masse ud i alle hjørner og kroge, ud at omslutte selv kompliceret armering. SCC kan som regel udstøbes som gulv eller overbeton med kun en let afretning. Det gavner arbejdsmiljøet, og det gavner produktiviteten og dermed pengepungen hos bygherre og entreprenør. Derfor er det ikke overraskende, at forbruget af SCC er voksende i Danmark. De store producenter af fabriksbeton melder om en stigende afsætning. Elementfabrikkerne har også øje for, at brug af SCC reducerer støjniveauet i produktionshallerne drastisk. Brug for omhu Men øget produktivitet og bedre arbejdsmiljø har en pris. SCC kræver omhu allerede ved fremstilling af betonen, hvor der er store krav til processtyring, idet betonen er meget følsom for selv små ændringer i vandindholdet. SCC kræver også særlig omtanke ved udførelse. Entreprenøren skal være opmærksom på en række særlige forhold for at få det fulde udbytte. I frisk tilstand giver SCC anledning til et højt formtryk. Det stiller større krav til formens tæthed og styrke end ved støbning med konventionel beton. Hertil kommer særlige krav til beskyttelse mod udtørring af den friske beton og til glittemateriel. Der stilles også særlige krav til forankring og fastgørelse i forbindelse med indstøbning af lette varmeslanger og/eller støbning mod løse letklinker, der vil søge mod overfladen af den letflydende beton. Vi har i Dansk Byggeri kunnet kon- 5

6 SCC FYLDER AF SIG SELV FORMEN VED ELEMENTPRODUKTION. BETONELEMENT I VIBY S BRUGER CIRKA 25 PROCENT SCC. DET SKER PRIMÆRT AF HENSYN TIL ARBEJDSMILJØET. BETON FOR FREMTIDEN statere en række tilfælde hvor der typisk blandt mindre udførende er opstået problemer ved anvendelse af SCC. Som følge heraf vil vi i samarbejde med betonbranchen tage initiativ til at udarbejde en kort beskrivelse, der omhandler de særlige forhold, man som bruger af SCC skal være opmærksom på, siger teknisk konsulent Jacob Hougaard Hansen fra Dansk Byggeri. Dagligdag i elementproduktionen Hos Betonelement i Viby S er SCC for længst blevet hverdag til vægelementer, søjler og bjælker, der støbes i vandrette forme. I denne arbejdsproces er der kun brug for et par sekunders vibration. Arbejdsmiljøet har været den væsentligste drivkraft for indførelse af SCC, som er 7-8 procent dyrere end traditionel beton. Men den lettere udstøbning spiller også ind, oplyser direktør H. Stig Møller fra den sjællandske elementfabrik. Medarbejderne er glade for at arbejde med SCC, selv om det har været nødvendigt at indføre nye arbejdsgange. SCC udgør i dag cirka 25 procent af fabrikkens totale produktion, idet virksomheden stadig fremstiller dækelementer af traditionel, tør beton. Batteriproduktion af vægelementer sker også som tidligere. H. Stig Møller forventer imidlertid, at brugen af SCC vil stige. For eksempel ser jeg gode muligheder for at bruge SCC til batteriproduktion af vægelementer med store åbninger, siger han. Virksomhedens laboratorieleder, Søren Hansen, bekræfter, at SCC stiller større krav til styring end traditionel beton. For eksempel kan varierende fugtindhold i tilslaget volde store problemer. I værste fald bliver betonen så tyndtflydende, at den skiller ad, så tilslaget synker til bunds, siger Søren Hansen. Også SCC til anlæg SCC har også store muligheder for entreprenørvirksomheder. MT Højgaard har en del erfaringer med SCC fra blandt andet fra Fieldsbyggeriet i Ørestaden. 6

7 Hidtil har vi primært brugt SCC til gulve og uarmerede vægge. Men vi vil meget gerne i gang med at bruge SCC til anlægskonstruktioner. Det er en af årsagerne til, at vi deltager i det store innovationskonsortium på området, siger divisionsdirektør Lars Gredsted fra MT Højgaard. Han ser en oplagt mulighed i forbindelse med udvidelse af eksisterende konstruktioner. Som for eksempel når Ringmotorvejen i København skal udbygges med et ekstra spor. Her kan overgangen mellem gammel og ny beton blive bedre med SCC, der fylder alle hulrum. Ofte river vi forholdsvis meget af den eksisterende konstruktion ned for at være sikre på, at den gamle og den nye konstruktion er rigtigt forbundet med hinanden. Men det er ikke nødvendigt med SCC. Derfor er der her en god mulighed for at løse opgaven billigere, siger han. Lars Gredsted glæder sig desuden til at anvende SCC til konstruktioner i aggressiv miljøklasse. Det gælder også til utraditionelle konstruktioner som flydeenheder til husbåde, som i stigende grad får plads vej kajerne i storbyernes ellers tomme havne. Vi har udviklet en betonkonstruktion, der kan være underdel for forskellige typer af husbåde og flydende kontorer. SCC kan få stor betydning, fordi konstruktionen af hensyn til vægten har nogle ret komplicerede detaljer, siger han. Desuden lægger MT Højgaard også stor vægt på det bedre arbejdsmiljø ved SCC, som kan føre til langt færre varige arbejdsskader, fordi belastningen af betonfolkenes rygge bliver mindre. Også Aalborg Portland ser store perspektiver for SCC: SCC er en oplagt mulighed for at øge betons konkurrenceevne. Den udvikling vil vi gerne deltage aktivt i gennem forskningsaktiviteter samt udarbejdelse af dokumentationsmateriale og vejledninger i fremstilling af SCC med såvel hvid som grå cement, siger underdirektør Jesper Sand Damtoft. jbn BETON FOR FREMTIDEN Fakta om SCC SCC er en forkortelse for Self Compacting Concrete, som på dansk kaldes blandt andet selvkompakterende beton, flydebeton, vibreringslet beton eller vibreringsfri beton. SCC blev opfundet i Japan for cirka 15 år siden. SCC kan udstøbes uden eller med meget lille brug af mekanisk påvirkning. De gode flydeegenskaber opnås ved hjælp af additiver, der for eksempel er polymerer baseret på polycarboxylat. På grund af de bedre flydeegenskaber har SCC fordele som bedre arbejdsmiljø, bedre betonkvalitet, større produktivitet, minimalt behov for afretningsudstyr, lettere arbejdsgang, mindre tidsforbrug og en bedre totaløkonomi. SCC kan anvendes på lige fod med traditionel konstruktionsbeton samt i konstruktioner, hvor det er svært at vibrere betonen tilstrækkeligt. SCC leveres som standard i passiv eller moderat miljøklasse. SCC kan armeres med plast og/eller stålfibre. AALBORG PORTLAND VIL UDARBEJDE DOKUMENTATION OG VEJLEDNINGER I BRUG AF SCC. 7

8

9 BETON FOR FREMTIDEN CIVILINGENIØR LARS NYHOLM THRANE ER NU MIDTVEJS I SIT ERHVERVSFORSKERPROJEKT OM FYLDNING AF FORME MED SCC. DE HIDTIGE RESULTATER VISER BLANDT ANDET, AT SCC OPFØRER SIG I RETNING AF KETCHUP, DER PLUDSELIG BLIVER MEGET FLYDENDE. Et helt nyt byggemateriale DANSK BETONFORSKER: SCC ER NÆRMERE ET HELT NYT BYGGEMATERIALE END EN FLYDENDE VARIATION AF TRADITIONEL BETON. SCC er i realiteten et helt nyt byggemateriale. Det mener civilingeniør Lars Nyholm Thrane, der nu er midtvejs i et erhvervsforskerprojekt om fyldning af forme med SCC. SCC adskiller sig på så mange måde fra traditionel beton, at jeg godt kan forsvare påstanden, siger han. I projektet arbejder Lars Nyholm Thrane på at kunne modellere formfyldning med SCC matematisk, herunder at tage højde for blokering af tilslag. Det er en kompleks opgave, fordi SCC har særlige flydeegenskaber og kan indeholde forholdsvis store partikler. Lars Nyholm Thranes definition på SCC er enkel og pragmatisk. For mig er SCC beton, der kan anvendes uden vibrering. Det understreger samtidig, at SCC er mange forskellige betoner. Der er stor forskel på SCC til gulve og til elementproduktion, siger han. Ketchup-effekt Det hidtige arbejde i projektet har fastslået, at det kræver to parametre at beskrive flydeegenskaberne af SCC: Flydespændingen og viskositeten. Flydespændingen er et mål for den påvirkning, der skal til, for at betonen overhovedet begynder at flyde. SCC opfører sig lidt som det klassiske eksempel med ketchup, der kan være svært at få ud af flasken men som med en tilpas stor påvirkning pludselig bliver endog meget flydende. Viskositeten er populært sagt et mål for, hvor tyktflydende betonen er. Den erkendelse har betydning for produktion af SCC. Betonfabrikkerne styrer normalt betonens konsistens ved hjælp af en wattmetermåling. Men det er ikke nok til at karakterisere SCC, som afhænger af to forskellige parametre, siger Lars Nyholm Thrane og understreger, at det kræver ny viden i alle led at udnytte SCC optimalt: Det gælder for både betonproducenter, entreprenører og rådgivende ingeniører. Man kan ikke bare betragte SCC som en lidt mere flydende, sædvanlig beton, fastslår han. Danmark på vej i front SCC er en japansk opfindelse. I Europa har Holland og Sverige været pionerer. Men blandt andet i Sverige er begejstringen over SCC kølet meget af. En af de væsentligste udfordringer er at opnå robuste SCC er. Selv om der fortsat er mange mekanismer, vi skal forstå, er det vigtigt ikke at glemme gældende materialekundskab, siger Lars Nyholm Thrane. Danmark har ikke været pioner, men efterhånden er vi kommet godt med på området. Og med for eksempel det nye SCC-konsortium griber den danske betonsektor for alvor emnet grundigt an. Erhvervsforskerprojektet gennemføres i samarbejde mellem Betoncentret på Teknologisk Institut, Byg DTU, Kemiteknik på DTU og 4K Beton. jbn DER ER BRUGT HENHOLDSVIS GRÅ OG RØD FARVE TIL AT VURDERE STRØM- NINGEN VED UDSTØBNING AF DETTE VÆGELEMENT. FORMEN ER FYLDT VED AT PUMPE SCC IGENNEM STUDSEN NEDERST I HØJRE HJØRNE. 9

10 BETON FOR FREMTIDEN Danske forsøg med selvrensende beton BETONCENTRET PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT UNDERSØGER EFFEKTEN AF TITANDIOXID I FORBINDELSE MED BETON. Det mikroteknologiske væksthus Arbejdet med selvrensende beton udspringer af et tværfagligt projekt, det mikroteknologiske væksthus, som Teknologisk Institut gennemførte i En del af væksthuset omhandler karakterisering af bygningsoverflader ved hjælp af mikro- og nanoteknologi og brug af disse teknologier til at udvikle pænere overflader fri for begroning, snavs og nedbrydning. Selvrensende beton, der aktivt nedbryder pletter og skjolder og som endda renser luften for bilernes forurening. Måske lyder det utroligt, men ikke desto mindre arbejder Betoncentret på Teknologisk Institut med mulighederne. Den selvrensende virkning er knyttet til stoffet titandioxid (TiO2), som kan reagere med sollys, så der opstår de såkaldte frie radikaler. Frie radikaler nedbryder organiske stoffer, og da begroninger og smuds på beton ofte er af organisk natur, kan titandioxid holde betonoverfladen fri for snavs. Tilsvarende kan titandioxid nedbryde NOx, som er en udbredt luftforurening i byer. Den rensende virkning af titandioxid er velbeskrevet i litteraturen. Nu er vi gået i gang med en række forsøg, der skal afdække, hvordan man får den bedste effekt i forbindelse med beton. Ikke mindst er det ved hvid beton vigtigt at kunne bevare det æstetiske indtryk, som arkitekten har planlagt, siger akademiingeniør Dorthe Mathiesen fra Betoncentret. Dyrker grønalger på beton Konkret dyrker Betoncentret grønalger på en række hvide betonprøver, hvor der er blandet forskellige mængder af titandioxid i betonen. Resultaterne foreligger i løbet af foråret. Betoncentret samarbejder blandt andre med Teknologisk Instituts PEC Group, som har stor viden om titandioxid til brug i solceller. Vi kan måle en effekt på det lys, som betonprøverne reflekterer. Derfor ved vi, at der sker en fotokatalytisk effekt, siger civilingeniør, Ph.d. Hanne Lauritzen fra PEC Group, som fastslår, at det er en stor udfordring at arbejde med beton og titandioxid, fordi betons overflade er inhomogen. Film på overfladen Da betonen kan ændre egenskaber ved iblanding af titandioxid, og da iblanding af titandioxid kan fordoble prisen på betonen, arbejder Betoncentret også med kun at påføre en tynd film af titandioxid i betonoverfladen. Betoncentret ser også på overfladeegenskaber som fx ruhed og vædeevne for at undersøge risikoen for begroning som følge af variationer i overfladens karakteristika. Det sker med forskellige målemetoder, som Betoncentret har til rådighed i kraft at et tværgående samarbejde med andre faglige centre på Teknologisk Institut. jbn DER ER GODT GANG I ALGERNE PÅ DENNE BETONSILO I KORSØR. MÅSKE KUNNE DET VÆRE UNDGÅET VED AT TILSÆTTE BETONEN TITANDIOXID. MÅLET FOR DET MIKROTEKNOLOGISKE VÆKSTHUS PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT ER PÆNERE OVERFLADER FRI FOR BEGRONING, SNAVS OG NEDBRYDNING. DET ER DER SÅ ABSOLUT BRUG FOR HER. 10

11 Ambitiøst projekt skal øge brugen af selvkompakterende beton drastisk BETON FOR FREMTIDEN SYTTEN VIRKSOMHEDER OG VIDENCENTRE GÅR SAMMEN I INNOVATIONSKONSORTIUM. Om fem år skal selvkompakterende beton (SCC) være den mest anvendte betontype i Danmark. Det er det ambitiøse mål for et nyt innovationskonsortium, der samler 17 virksomheder og videncentre om at give SCC et teknologisk løft. Divisionsdirektør Lars Gredsted fra MT Højgaard er formand for konsortiets styregruppe. Han erkender, at målet er ambitiøst. Men fordelene er så store, at det er god grund til at lægge sig i selen både når det gælder arbejdsmiljøet ved betonarbejde, produktiviteten og kvaliteten af de færdige konstruktioner. Kort sagt vil vi på en gang forbedre arbejdsmiljøet, øge byggeriets produktivitet og forbedre kvaliteten ved at skabe den viden, der er nødvendig for at gøre SCC til den mest anvendte betontype, siger Lars Gredsted. SCC til gulve, elementer og anlæg Konsortiet skal arbejde i tre år. Indsatsen begyndte i oktober 2003, og i december var samtlige deltagere samlet til OM FEM ÅR SKAL SCC VÆRE DEN MEST ANVENDTE BETONTYPE I DANMARK. VI VIL FORBEDRE ARBEJDSMILJØET, ØGE BYGGERIETS PRODUKTIVITET OG FORBEDRE KVALITETEN PÅ EN GANG, SIGER FORMANDEN FOR SCC KONSORTIETS STYREGRUPPE, DIVISIONSDIREKTØR LARS GREDSTED FRA MT HØJGAARD. et stort og vellykket kick-off seminar hos MT Højgaard. Det er vigtigt, at alle har en fælles forståelse af opgaverne, når sytten parter skal arbejde sammen, fastslår Lars Gredsted. FORTSÆTTES SIDE 13 11

12

13 FORTSAT FRA SIDE 11 Beton bliver brugt til mange ting. Derfor har konsortiet valgt at afgrænse indsatsen til tre områder, hvor SCC har de største muligheder. Det er gulve, elementer og anlægsarbejder. Lars Gredsted understreger, at grænserne ikke ligger snævert fast. Der er mulighed for også at se nærmere på andre anvendelser, hvis resultaterne viser sig at pege i den retning. Projekter og discipliner De konkrete aktiviteter er delt op i tre overordnede projekter og to tværgående discipliner. Projekterne arbejder med henholdsvis materialeudvikling, fremtidens betonfabrik og udførelse af betonkonstruktioner med SCC. Det enkelte projekt arbejder både med SCC til gulve, elementer og anlæg. Den ene tværgående disciplin ser nærmere på produktivitet og arbejds- Innovationskonsortiet for selvkompakterende beton Innovationskonsortiet er et samarbejdsprojekt, der skal styrke danske virksomheders produkt- og serviceudvikling. Deltagerne repræsenterer hele værdikæden fra producenter til forskningsinstitutioner. Kerneparterne i konsortiet er: 4K Beton, MT Højgaard, Aalborg Portland,Videometer, Betonelement, Instituttet for Matematisk Modellering ved DTU og Betoncentret på Teknologisk Institut, som leder projektet. Desuden deltager: NCC Råstoffer, Dragsholm Beton, Emineral, Elkem Materials, BYG DTU, Byggeriets Evalueringscenter, Ecole Polytecnique Federale de Lausanne, Eidgenössische Materialprüfungsanstalt, Byggeriets Arbejdsmiljøcenter og Vejdirektoratet. Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling støtter innovationskonsortiet med 7,7 millioner kroner. Ud over det bidrager deltagerne selv med 13,3 millioner kroner. miljø. Her spiller Byggeriets Evaluerings Center og Byggeriets Arbejdsmiljøcenter centrale roller. Vi ønsker at få en seriøs dokumentation for de samfundsmæssige gevinster ved øget brug af SCC, siger Lars Gredsted. Den anden tværgående disciplin er formidling og implementering, der både omfatter informationsaktiviteter og afprøvning af de nye teknologier i fuld skala. Innovationskonsortiet afsluttes i jbn Stigende omkostninger til deponi af slam og restbeton CPT har løsningen! Recirkuleringssystemer for restbeton og spulevand for færdigbetonstationer og elementfabrikker den totale 0-løsning med genanvendelse af vand, slam, grus og sten BIBKO s recirkuleringssystem omfatter kundetilpassede anlæg til genvinding af sand og sten fra restbeton og spulevand fra blandeanlæg, betonkanoner og betonpumper i forbindelse med elementproduktion desuden fra distributionssystem & produktionsmaskiner. Yderligere kan recirkuleringssystemet omfatte klareringsanlæg for genanvendelse i produktionen af renset vand og slam. Alle anlæg er tilpasset skandinaviske klimaforhold for at sikre helårsdrift. CPT s omfattende produktprogram af kvalitetsudrustning til betonindustrien inkluderer desuden: Doserings-, blande- og distributionsanlæg - inkl. bl.a. udrustning til farvedosering, fugtmåling, vanddosering, rengøring Udrustning til elementproduktion inkl. bl.a. formborde, magneter, betonudlæggere, armering, overfladebehandling Udrustning til betonvareproduktion inkl. bl.a. produktionsmaskiner, overfladebehandlings- & håndteringsanlæg Betonbiler & betonbånd CPT A/S, Danmark Kalekovej 50 DK-5600 Faaborg Tel: Fax: CPT A/S, Sverige Holmby 1503 SE Flyinge Tel: Fax: Besøg vores hjemmeside 13

14 Biobrændsel ændrer ikke flyveasken DANSKE KRAFTVÆRKER SKAL FREMOVER SUPPLERE KULFYRINGEN MED BIOBRÆNDSLER. NY UNDERSØGELSE VISER, AT BETONBRANCHEN FORTSAT TRYGT KAN BRUGE FLYVEASKEN. BETON FOR FREMTIDEN Det bliver næppe et problem for betonbranchens brug af flyveaske, at kraftværkerne fremover også skal anvende biobrændsel på de kulfyrede anlæg. Det viser undersøgelser af en flyveaske, der er resultatet af forbrænding af 10 procent halm og 90 procent kul. Forsøget er foretaget af Betoncentret på Teknologisk Institut. Det konkluderer, at forskellen på denne samfyringsaske og en ren kulaske er meget lille. Forskellen er ikke større end den forskel, der i forvejen er på flyveasker fra forskellige typer kul eller fra forbrænding i forskellige kedelanlæg, oplyser seniorkonsulent Anette Berrig fra Betoncentret. Krav fra regeringen Det er regeringen, der har besluttet, at kraftværkerne skal anvende biobrændsler som et led i bestræbelserne på at begrænse CO2-udledningen. Beslutningen blev modtaget med en vis bekymring hos såvel kraftværker som betonproducenter. For hvad ville samfyringsaske betyde for betonkvaliteten? Den værst tænkelige situation ville være, at betonproducenterne mistede tilliden til flyveasken, og derfor ikke ville bruge den. Så skulle kraftværkerne til at deponere store mængder aske fra røgrensningen. Aske, som ellers gør nytte i beton, siger Annette Berrig. Projektet har haft en følgegruppe med repræsentanter for E2, Elsam, 4K Beton og Betonindustrien Fællesråd. Næste fase omfatter fabriksforsøg med samfyringsaske hos Unicon Beton og 4K Beton. Ny europæisk standard Et andet potentielt problem er, at de eksisterende standarder for beton kun tillader brug af flyveaske fra ren kulfyring. Situationen er dog forudset på europæisk plan, hvor en revision af standarden for flyveaske, EN 450-1, er på vej til den endelige afstemning. Den nye standard tillader brug af aske fra samfyring med for eksempel træspåner, olivenskaller, kød- og benmel, spildevandsslam, petcoke og affald fra papirproduktion. Dog må disse materialer højst bidrage 10 procent til flyveasken. Den kommende standard er harmoniseret. Det betyder, at flyveaske fremover skal CE-mærkes. Den europæiske standard kan tidligst træde i kraft i efteråret Derfor bliver der nu stillet forslag om, at det danske tillæg til betonstandarden EN skal indeholde en bestemmelse om, at det er tilladt at følge den foreløbige udgave af EN Dermed vil det formentlig være muligt at bruge samfyringsaske fra april 2004, så både betonbranchen og kraftværkerne undgår en periode, hvor nogle danske flyveasker principielt ville være forbudte, siger Anette Berrig. Standarden indfører udvidede krav til prøvning og dokumentation af flyveaske. Ifølge Anette Berrig sikrer kravene en bedre dokumentation af samfyringsasker end af traditionel flyveaske. jbn FREMOVER KAN OP TIL 10 PROCENT AF FLYVEASKE BESTÅ AF ASKE FRA BLANDT ANDET TRÆ, HALM ELLER BENMEL. MEN DET FÅR INGEN BETYDNING FOR BETON- KVALITETEN, VISER NYE UNDERSØGELSER

15

16 Dramix Stålfibre til ethvert formål: industrigulve selvkomprimerende beton afretningslag/slidlag betonelementer belægninger sprøjtebeton BEKAERT -betonbranchens fiberleverandør Algade 26, 4000 Roskilde, tlf , fax INTEGREREDE LØSNINGER Betonblandeanlæg Blandanlæg fra Vorning Maskinfabrik til færdigbeton og blokstensanlæg. Vi kan levere totalløsninger, samt special-løsninger efter ønske. Bloksten og elementproduktion Vorning Maskinfabrik kan levere og designe komplette løsninger til blokstensanlæg og elementproduktion Fingercar Vorning Maskinfabrik levere komplette løsninger af fingercar og kranlæg med laserstyring af kørefunktioner. Forædlingsanlæg Patenteret system med høj kapacitet, leveres online/ offline og mobilt bygget i standard 12 m trailer. Evt. som indbygning i eksisterende anlæg. 16 NYT: støbeborde til elementproduktion Vorning Maskinfabrik ApS International leverandør af maskiner og automatiske systemer til beton- og teglindustrien Industrivej 6 Ørum 8830 Tjele - Telefon: Fax:

17 CRC har fundet sin niche DEN SEJE CRC-BETON KOMMER ALDRIG TIL AT KONKURRERE MED ANDEN BETON, NÅR DET GÆLDER MÆNGDER. MEN TIL LETTE OG ELEGANTE KONSTRUKTIONER HAR DER VIST SIG MULIGHEDER. BETON FOR FREMTIDEN Der skulle et skift i fokus til, før CRC (Compact Reinforced Composite) fandt sit ståsted i betonverdenen. CRC er kort fortalt en beton med høj trykstyrke og et stort indhold af stålfibre, som giver materialeegenskaber et sted imellem traditionel beton og stål. CRC blev opfundet i 1986 af Aalborg Portland. Men på grund af de specielle egenskaber for CRC blev der udført et omfattende udviklingsarbejde for at opnå den fornødne dokumentation. Det tog derfor adskillige år, før materialet kom på markedet i Oprindeligt var opmærksomheden primært rettet mod avancerede konstruktioner, der kunne udnytte CRC s særlige genskaber optimalt. Men bygherrer og rådgivere var ikke særligt interesserede og foretrak de velkendte løsninger. Lette og elegante løsninger CRC fandt først sin niche, da mere dagligdags konstruktioner som trapper og altaner kom i søgelyset. CRC CRC har en meget stor sejhed grund af det store indhold af små, stive stålfibre og tætliggende armering. Mulighederne ligger derfor især i materialets sejhed og bøjestyrke, der giver designeren nye frihedsgrader. CRC er et forholdsvis snævert nicheprodukt, erkender direktør Bendt Aarup fra CRC Technology, der sælger CRC-binder. CRC er dyrere end traditionel beton, og det sætter naturlige begrænsninger for anvendelsen. Til gengæld fylder et CRC-element typisk kun en tredjedel af et tilsvarende betonelement. CRC bliver derfor valgt, hvor arkitekten ønsker en let og elegant løsning, og hvor bygherren er interesseret i det flotte udseende, siger Bendt Aarup. I de tilfælde, hvor egenskaberne i CRC udnyttes til et enklere og billigere bærende system eller til en mere simpel montering, kan det føre til besparelser for det samlede projekt. Det har i en række tilfælde også har gjort CRC interessant for entreprenørerne. Tynde søjler CRC er hidtil mest blevet anvendt til trapper og altaner. Men nu bliver der CRC betyder Compact Reinforced Composite og er en mørtel med høj styrke og et stort indhold af stålfibre, der typisk er 0,4 millimeter i diameter og 12 millimeter lange. CRC-binderen er en særlig hvid cement med meget mikrosilica og et tørt superplastificeringsmiddel. CRC s egenskaber afhænger af tilslag, hovedarmering og fiberarmering. Typisk er trykstyrken mellem 140 og 400 MPa. Bøjestyrken ligger mellem 30 og 200 MPa. E-modulet er GPa. TRAPPE UDFØRT AF CRC. UDVENDIGT ER TRINTYKKELSEN KUN 30 MILLIMETER. TRAPPEN ER TEGNET AF ARKITEMA OG UDFØRT AF BETON-TEGL. også fremstillet andre typer af elementer så som dæksler, bjælker og søjler. Et af de seneste produkter er søjler, i nogle tilfælde med tværsnit ned til beskedne 80 gange 80 millimeter. Det betyder fx, at søjlerne kan skjules inde i en let væg. Egen virksomhed Bendt Aarup har siden 1988 arbejdet med CRC på Aalborg Portland. I 2001 blev parterne enige om, at Bendt Aarup skulle fortsætte indsatsen i eget regi. CRC elementerne produceres i dag af tre virksomheder PL-Beton og Beton- Tegl samt Hi-Con, der som CRC Technology startede op i Udlandet har i flere år vist stor interesse for CRC, men der er endnu kun i beskedent omfang gennemført projekter med CRC. Materialet er dog blevet brugt i enkelte tilfælde som for eksempel til foringer af dybtliggende minegange i Skotland eller til meget tynde, hule bjælker i Spanien. jbn 17

18 Smil smukt med beton i tænderne FØRST BRUGTE TANDLÆGERNE KVIKSØLVAMALGAM. SÅ KOM PLASTFYLDNINGERNE. OG NU ER TANDBETON, BASERET PÅ HVID DANSK CEMENT, PÅ VEJ UD I KLINIKKERNE. Ordet betonbisser har fået en helt ny betydning efter at DENTSPLY, verdens største producent af produkter til professionel tandpleje, har søgt patent på to nye fyldningsmaterialer, der bogstavelig talt er baseret på cement. Det ene produkt har en særlig dansk vinkel, idet det indeholder hvid cement fra Aalborg Portland. Denne tandbeton kan både anvendes til almindelige fyldninger og i forbindelse med rodbehandling. Vi fik til vores overraskelse pludselig en henvendelse om en prøve fra den amerikanske forsker, der har udviklet det nye fyldningsmateriale. Den svarede vi naturligvis positivt på, selv om denne anvendelse næppe fører til salg af mange ton cement, siger underdirektør Jesper Sand Damtoft fra Aalborg Portland. Det nye produkt med Aalborg White er testet både på dyr og mennesker med godt resultat. Vi valgte Aalborg White, fordi denne cement er kendt for sin hvidhed og ensartede kvalitet, oplyser Carolyn M. Primus, som er den forsker, der har udviklet tandcementen. Råmaterialer til brug i tandfyldnin- ger skal opfylde standarder for både renhed og fysiske egenskaber, og det klarede den danske cement. jbn NOTER NOTER Nordisk seminar om beton og miljø Den nordiske betonbranche mødtes i Oslo 11. og 12. november 2004 til seminaret Concrete the sustainable construction material Technical opportunities for the future. Seminaret blev arrangeret af det nordiske netværk Concrete for the Environment og Norsk Betongforening. Miljøseminaret i Oslo viste, at den internationale betonbranche i en årrække systematisk har udviklet betonens miljøegenskaber. Foredragene præsenterede eksempler på, hvordan beton kan bruges aktivt ved projektering for at reducere det totale energiforbrug. Foredragene belyste også, hvordan både cement- og betonbranchen i stadig større grad bruger recirkulerede materialer og materialer, der ellers ville være affald. Dansk mole beskytter maldivisk havn MT Højgaard har opført 600 meter mole på øen Villingili i Maldiverne af 300 U-formede betonelementer. Elementerne blev støbt i træforme, leveret af Hünnebeck Danmark. Cowi til Ungarn COWI har netop indgået en aftale med den ungarske regering om assistance til regional udvikling i landet. Med en kontraktsum på 125 millioner kroner er aftalen den hidtil største af sin art. Opgaven betales af den ungarske regering og EU. Indsatsen skal hjælpe de ungarske kommuner, amter og ministerier med at udvikle projekter, så landet ved sin indtræden i EU den 1. maj er klar til at søge investeringsstøtte fra EU s regionaludviklingsfonde. 18

19 Latexbeton revner for meget BETON FOR FREMTIDEN HURTIG REPARATION AF BROERS BELÆGNING KAN SPARE SAMFUNDET FOR MANGE PENGE. LATEXBETON VAR DERFOR UDSET SOM EN AF DE MEST LOVENDE METODER. MEN UVIST HVORFOR REVNER BELÆGNINGERNE. De danske forsøg med hurtige og effektive broreparationer ved hjælp af latexmodificeret beton er løbet ind i vanskeligheder med uventede revner i betonen. I alt er der udført fem belægninger med uarmeret latexbeton i Danmark. Kun ét af de fem forsøg er sluppet for revner. Vejdirektoratet har derfor sat nye forsøg med latexbeton i bero. Metoden har indtil nu ikke været den store succes. Generelt er revnedannelsen for stor, og vi ved endnu ikke Latexmodificeret beton Latexmodificeret beton (LMC) har bedre bearbejdelighed, bedre sammenhæng mellem tilslag og pasta, lavere permeabilitet samt ikke mindst øget fleksibilitet og bedre vedhæftning til eksisterende beton. LMC har kort afbindingstid og relativt høje tidlige styrker. Latex tilsættes i form af en emulsion. En typisk latexmodificeret beton har følgende data: Cement: 350 kg/m 3 Mikrosilica: 12 kg/m 3 Latex emulsion: kg/m 3 Superplast: 0,7 kg/m 3 Tilslag V/c forhold: 0,36 Luftindhold i frisk beton: 5,2 % Sætmål: 170 mm Afbindingstid: ca. 2,5 timer Fordelen ved latexmodificeret beton er en hurtigere afbinding, så en broreparation afsluttes hurtigere, og et mere fleksibelt materiale, som burde kunne reducere risikoen for revnedannelse. hvorfor. Vi har ikke opgivet latexbeton, men det er nødvendigt at få mere at vide, før vi går videre, siger ingeniør Arne Henriksen fra Vejdirektoratets broafdeling. Mange penge at spare Baggrunden for forsøgene med latexbeton er et ønske om at kunne udskifte belægningen på broer hurtigt for at nedsætte trafikuheld og trafikantgener i forbindelse med arbejdet. Der er mange penge at spare for samfundet ved hurtige reparationsmetoder. Beregningsmodeller viser, at trafikantgeneomkostningerne ved vejarbejder kan være flere gange større end prisen på selve arbejdet. I princippet er det muligt at reparere/beskytte en bro ved at udlægge ét lag latexbeton, der både kan beskytte broens bærende konstruktioner mod fugt og virke som slidlag. Det er betydeligt enklere end den traditionelle metode, der omfatter fugtisolering med fx epoxygrunder samt 4-5 lag bitumenbaserede materialer. Metoden har været anvendt i mange år i USA med godt resultat. Amerikanske erfaringer viser, at det er muligt at producere beton, der binder af og udvikler trykstyrke hurtigt. Fynsk pionerindsats Fyns Amt har gennemført flere forsøg med latexbeton. Det største er Rismarksbroen, der er 180 meter lang og 13 meter bred. Belægningen blev udført efter en amerikansk metode med mobilt blandeanlæg og udlæggemaskine. HUNDREDVIS AF BILER I KØ PÅ EN IND- FALDSVEJ EN MORGEN PÅ VEJ PÅ ARBEJDE ER EN KOSTBAR AFFÆRE FOR SAMFUNDET. TRAFIKANTGENEOMKOSTNINGERNE VED VEJ- OG BROREPARATIONER KAN VÆRE FLERE GANGE STØRRE END SELVE REPARATIONEN. Efter et par år er selve latexbetonen nu begyndt at revne. Vedhæftningen til den underliggende beton er god, men revnerne nedsætter belægningens evne til at holde fugt og vejsalt væk fra de bærende konstruktioner. Sektionsingeniør Peter Overgaard fra Fyns Amt tror stadig på latexbeton som fremtidens reparationsmetode: Der er store muligheder ved at renovere med latexbeton, fordi vi slipper for at lave isolering. Men vi har brug for at kunne styre processen bedre. Vi ved ikke præcist, hvad der er gået galt. Det arbejder vi kraftigt på at finde ud af, siger han. Peter Overgaard lægger ikke skjul på, at det er gevaldigt irriterende, at metoden ikke fungerer i Danmark, når den virker perfekt i USA. Derfor arbejder han nu at få flere oplysninger hjem fra USA og på at lave en beregningsmodel for revnedannelsen i samarbejde med amtets rådgiver. jbn 19

20 Beton renser luften NYT PROJEKT SKAL DOKUMEN- TERE MILJØGEVINSTEN VED KARBONATISERING AF BÅDE NY OG GAMMEL BETON. Beton og grønne planter har en væsentlig egenskab fælles. Både skovens træer og motorvejenes broer optager og binder CO2 fra luften og virker derfor til gavn for miljøet. Nu skal betydningen for miljøet af betons karbonatisering dokumenteres. Det sker i et projekt under Nordisk Industrifond. Formålet er et få et mere korrekt billede af betons miljøegenskaber. Både bygninger, konstruktioner og byggeaffald i form af nedknust beton karbonatiserer og binder derved en del af den CO2, der frigives ved fremstilling af cement. Men hidtil har det ikke været muligt at tage denne effekt med i regnestykket, når man ser på cementindustriens bidrag til CO 2 - udslippet og betons miljøegenskaber. Konsekvensen er, at betonens bidrag til CO2- udslippet er blevet sat for højt. Konkret ser projektet blandt andet nærmere på: Optagelse af CO2 i forskellige betontyper, optagelse af CO2 i nedknust beton og den totale CO2-optagelse i beton. Deltagerne i projektet er Aalborg Portland, Betonindustriens fællesråd og Betoncentret på Teknologisk Institut fra Danmark, Norsk Byggforskningsinstitut, Norcem og Elkem fra Norge, Cement och Betoninstitutet og Cementa fra Sverige samt Islands Byggeforskningsinstitut. Projektet har et samlet budget på cirka 2,3 mio. kr. Det er netop begyndt og afsluttes i sidste halvdel af jbn PULLERTEN MARKERER INDKØRSLEN TIL EN PARKERINGSPLADS. MEN DEN FJERNER OGSÅ CO 2 FRA LUFTEN. AALBORG PORTLAND HAR VERIFICERET KARRUSELLENS RESULTATER VED AT SAMMEN- LIGNE FLISER, DER HAR VÆRET EN MÅNED I KARRUSELLEN, MED IDENTISKE FLISER, DER HAR TILBRAGT ET ÅR UDENDØRS. Et nyt begreb er blevet interessant i forbindelse med bygninger og konstruktioner. Det er betonoverfladernes æstetiske holdbarhed forstået som betonens evne til blive ved med at se godt ud og eventuelt patineres og ældes på en forudbestemt måde. Ikke mindst den hvide betons indtog på markedet har sat fokus på den æstetiske holdbarhed. Bygherrer og arkitekter vælger hvid cement for udseendets skyld, men det er med hvid beton som med en nystrøget, hvid skjorte. Selv en beskeden plet kan ødelægge et tindrende flot helhedsindtryk. Aalborg Portland satser meget på hvid cement. Derfor er virksomhedens forskningscenter i gang med et omfattende projekt med titlen Whiadur. Projektet skal føre til viden og vejledning om æstetisk holdbare overflader af hvid beton. Markedet mangler fortsat tiltro til hvid betons æstetiske holdbarhed. Det vil vi gerne lave om på, for hvid beton kan sagtens være flot at se på i meget lang tid, siger projektleder Tommy Bæk Hansen fra Aalborg Portland. 20

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 September 2003 Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 E-mail: dansk.betonraad@teknologisk.dk www.danskbetonraad.dk Forord Inspireret af den amerikanske betonbranche

Læs mere

Informationsdag 29. August 2007 SCC Hvornår og hvordan?

Informationsdag 29. August 2007 SCC Hvornår og hvordan? Informationsdag 29. August 2007 SCC Hvornår og hvordan? Informationsdag 29. August 2007 Hvorfor SCC frem for traditionel beton? Arbejdsmiljø, pris og produktivitet Lars Gredsted, MT Højgaard a/s 1 Formålet

Læs mere

Compact Reinforced Composite

Compact Reinforced Composite Compact Reinforced Composite CRC er betegnelsen for en fiberarmeret højstyrkebeton typisk med styrker i intervallet 150-400 MPa udviklet af Aalborg Portland, der nu markedsføres og sælges af CRC Technology.

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

SCC skal fremmes gennem udvikling

SCC skal fremmes gennem udvikling SCC skal fremmes gennem udvikling Mette Glavind, Teknologisk Institut Fordele og ulemper Udbredelse af SCC Hvad sker der uden for DK? Hvad er i gang i DK? SCC Konsortiet Hvorfor F&U i DK? 1 SCC - fremtidens

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner

CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner Af direktør Bendt Aarup, CRC Technology ApS CRC en forkortelse for Compact Reinforced Composite er en fiberarmeret højstyrkebeton, der i stigende

Læs mere

Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej

Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej Lars Nyholm Thrane Dansk brodag 2013, Tirsdag den 9. April 2013, Nyborg Strand

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Vejforum 2002 Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Brug latexmodificeret beton som slidlag/fugtisolering Indhold Indledning Økonomi på nye broer Økonomi ved ældre broer Teknisk bedømmelse Holdbarhed Udseende

Læs mere

Selvkompakterende Beton (SCC)

Selvkompakterende Beton (SCC) Selvkompakterende Beton (SCC) Eigil V. Sørensen Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Bygningsmateriallære www.civil.aau.dk Materialedagen, 16. april 2009 1 Indhold SCC Definition Karakteristika

Læs mere

ALTANER & HIGH PERFORMANCE CONCRETE HIGH PERFORMANCE CONCRETE

ALTANER & HIGH PERFORMANCE CONCRETE HIGH PERFORMANCE CONCRETE ALTANER & T R A P P E R HIGH PERFORMANCE CONCRETE HIGH PERFORMANCE CONCRETE HIGH PERFORMANCE CONCRETE Hi-Con A/S blev etableret i 2001 og har gennem årene markeret sig som markedets førende producent af

Læs mere

10 okt. 2007. Arbejdsmiljøforbedringer. Ved anvendelse af selvkompakterende beton. Min baggrund.

10 okt. 2007. Arbejdsmiljøforbedringer. Ved anvendelse af selvkompakterende beton. Min baggrund. 10 okt. 2007. Arbejdsmiljøforbedringer. Ved anvendelse af selvkompakterende beton. Min baggrund. Jeg har været i anlægsbranchen siden 1973. Anlægsmæssigt deltaget i 2 stålværksbyggerier og 2 større brobyggerier.

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre 1 Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group Karbonatisering Baggrund 2 Baggrund CO 2 emission fra cementproduktion? CO 2 emission fra cementproduktion

Læs mere

Ældning af synlige betonoverflader

Ældning af synlige betonoverflader Ældning af synlige betonoverflader Resultater og konklusioner af accelererede og udendørs ældningsforsøg Tommy Bæk Hansen, aalborg portland group, september 2007 Indledning De resultater der vises i det

Læs mere

Research and Development Centre Research and Development Centre

Research and Development Centre Research and Development Centre Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group 1 1 ton cement =,8 ton CO 2 Cement: 5% af verdens CO 2 emission CO 2 indhold i atmosfæren 2 CO 2 indhold i atmosfæren

Læs mere

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum Spændvidden i Dansk Betonforening Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. Vejlefjord Broen Opført 1975-80 Fundering Piller Splash zone Over splash zone

Læs mere

Stålfiberarmeret SCC

Stålfiberarmeret SCC Stålfiberarmeret SCC Resultater og erfaringer fra en bundpladestøbning på Eternitgrunden i Aalborg Lars Nyholm Thrane lnth@teknologisk.dk Stålfiberbeton-konsortiet (2010-2013) www.steelfibreconcrete.com

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Brugen af Stålfibre i betonkonstruktioner

Brugen af Stålfibre i betonkonstruktioner Brugen af Stålfibre i betonkonstruktioner Bo Tvede-Jensen, Tunnel and Underground structures 1 Brugen af Stålfibre i betonkonstruktioner Er det kompliceret? Hvem kan hjælpe mig? Hvorfor skal jeg bruge

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Anvendelse af fint sand og mikrofiller i SCC til fremstilling af betonelementer SCC-Konsortiet, Delprojekt D23

Anvendelse af fint sand og mikrofiller i SCC til fremstilling af betonelementer SCC-Konsortiet, Delprojekt D23 Anvendelse af fint sand og mikrofiller i SCC til fremstilling af betonelementer SCC-Konsortiet, Delprojekt D23 Udført for: Innovationskonsortiet for Selvkompakterende Beton Udført af: Teknologisk Institut,

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Nicolai Bech StandardConsult ApS Møde i Betonforeningen 24. februar 2016 Præsentation Betonforeningen 24 Februar, StandardConsult ApS 2 Oversigt Den historiske side af

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Hvid beton - sikkerhed og æstetik Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Hvid beton - sikkerhed og æstetik Project Manager Tommy Bæk Hansen Marketing Manager Brian Schou Nielsen Project Manager Hans Bruun Nissen Aalborg

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner

Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner 20 SEPTEMEBER 2012 Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner 1 DANSK BETONDAG 2012 Anders Nybroe, MT Højgaard A/S Thomas Kasper, COWI A/S Indhold Stålfiberbeton-konsortiet Demoprojekt

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

FIBER BETON TEKNOLOGI

FIBER BETON TEKNOLOGI FIBER BETON TEKNOLOGI Omkostningseffektiv, økologisk, innovativ og teknisk avanceret Fiberbeton-teknologien har været vores focus område i over 30 år; det er vores kernekompetence. Vi implementere løbene

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 INDHOLD AKR HISTORIE AKR BROER, TIDLIGERE FORSØG BYGHERRER / RÅDGIVERE FORSØG VOSNÆSVEJ 13 betonsygdomme

Læs mere

BioCrete TASK 7 Sammenfatning

BioCrete TASK 7 Sammenfatning BioCrete TASK 7 Sammenfatning Udført for: BioCrete Udført af: Ulla Hjorth Jakobsen & Claus Pade Taastrup, den 30. maj 2007 Projektnr.: 1309129-07 Byggeri Titel: Forfatter: BioCrete Task 7, sammenfatning

Læs mere

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag!

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! FOR OS ER DET! Læs videre og se, hvordan... LØSNINGEN SR-Gruppen og glideformsstøbning in situ. Vi støber og indbygger i én arbejdsgang:

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

selvkompakterende beton

selvkompakterende beton Danmarks første f vejbro i selvkompakterende beton Projektregi / SCC-Konsortiet, innovationskonsortium startede i 2003 og afsluttes i sommeren 2007. Formålet er at udbrede anvendelsen af SCC i Danmark

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

Eternit PLAN. Facadeplader i fibercement. www.cembrit.dk

Eternit PLAN. Facadeplader i fibercement. www.cembrit.dk Eternit PLAN Facadeplader i fibercement www.cembrit.dk Eternit PLAN er en stærk og smuk facadebeklædning, som kræver minimal vedligeholdelse. Eternit PLAN er velegnet til komplette facadeløsninger, men

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER TEKNOLOGISK INSTITUT BYGGERI FREMSTILLING Industrielt blandeanlæg Beton-bladeanlægget giver mulighed for at demonstrere de

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

A L T A N E R & T R A P P E R

A L T A N E R & T R A P P E R ALTANER & T R A P P E R HIGH PERFORMANCE CONCRETE Hi-Con A/S har siden 2001 leveret altaner og trapper i CRC højstyrkebeton. Vi udnytter de unikke mekaniske og æstetiske egenskaber i betonen til at skabe

Læs mere

Bølgen. Et arkitektonisk mesterværk med Tonality facadetegl

Bølgen. Et arkitektonisk mesterværk med Tonality facadetegl Bølgen Et arkitektonisk mesterværk med Tonality facadetegl Tonality facadetegl er anvendt både på udhæng og stern Mellem by, himmel og hav I Skyttehusbugten ved Vejle Fjord mødes himmel og jord i det

Læs mere

Moderne og funktionelt byggeri. med Tonality facadetegl

Moderne og funktionelt byggeri. med Tonality facadetegl Moderne og funktionelt byggeri med Tonality facadetegl Et komplet udtryk med Tonality facadetegl Hirtshals Transportcenter i mørkegrå Tonality. Da det gamle toldcenter i Hirtshals var blevet for småt,

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Novopan - først i Skandinavien

Novopan - først i Skandinavien novopan facts 2013 Nyt elektrofilter til rensning af luft fra tørreovne 2004 Mekanisk rensningsanlæg for træaffald startes 2000 Produktion i Glumsø lukker 2002 Nyt, stort og moderne opskæringsanlæg indvies

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Elementbroer i højstyrkebeton. Agenda:

Elementbroer i højstyrkebeton. Agenda: Elementbroer i højstyrkebeton Agenda: CRC i2 /i3 vs. højstyrkebeton Eksempler, CRC i2 modulbroer Eksempel, større CRC i3 modulbro Fremtidigt perspektiv for modulbroer i højstyrkebeton Spørgsmål Teknologisk

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? 11-10-2012. Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206

HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? 11-10-2012. Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206 Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206 Chefkonsulent Anette Berrig Dansk Byggeri HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? REVISION AF AAB FOR BETONBROER 1 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT

CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT EGENSKABER Perfekt kombination af styrke og fleksibilitet Fugefri belægning indendørs og udendørs

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

ALTANER. Nyskabende design

ALTANER. Nyskabende design ALTANER Nyskabende design IMAGINE INNOVATE IMPRESS 2 IMAGIN Inspiration goes hand in hand with creativity and imagination. We want to create a world of opportunities - a universe without limits - but space

Læs mere

Genanvendelse af tagpap

Genanvendelse af tagpap «From Roof to Road» Innovative recycling of bitumen felt roofing material Genanvendelse af tagpap Karsten Rasmussen 11. maj 2012 1 Workshop genanvendelse af tagpap Indhold Historien Konceptet Udfordringerne

Læs mere

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk HardiePlank Brædder www.cembrit.dk Smukt som træ med fibercements fordele Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder har samme struktur og udseende som træbrædder, men er fremstillet af

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

KÆMPEALTANER MED UDSIGT

KÆMPEALTANER MED UDSIGT CASE NYBYG KÆMPEALTANER MED UDSIGT Musikhuskvarteret i Aalborg AALBORGS STØRSTE ALTANER MED UDSIGT OVER LIMFJORDEN Musikhuskvarteret har unik beliggenhed med Musikkens Hus og Limfjorden som nærmeste naboer.

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

Cembrit planker & Cembrit paneler

Cembrit planker & Cembrit paneler Cembrit planker & Cembrit paneler 15 ÅRS CEMBRIT GARANTI Fibercement - et stærkt byggemateriale Et godt mix af egenskaber Cembrit fibercement er et enestående byggemateriale, der er ideelt til alle former

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Velkommen til en grøn virksomhed. Novopan - først i Skandinavien

Velkommen til en grøn virksomhed. Novopan - først i Skandinavien novopan facts 1950 1. spånplade produceres 1971 NORDALIM startes 1978 Produktion af melaminbelagte plader påbegyndes 1978 VIBOPAN købes 1982 Nye aktionærer optages I ejer-kredsen 1990 Overtagelse af konkurrende

Læs mere

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton CASE NYBYG FACADESKÆRME Stærk arkitektur med højstyrkebeton MED HULLER I FACADEN Fakultetsbygning til Syddansk Universitet Syddansk Universitet har med deres nye fakultetsbygning skabt et stykke markant

Læs mere

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale ETFE-folie Fremtidens fleksible byggemateriale 2 Inspireret af naturen ETFE - Fremtidens byggemateriale ETFE er fremtidens byggemateriale med et stort potentiale for kreativitet og nytænkning. På rekordtid

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Afsætningsmuligheder for slamaske til beton Interviews og anbefalinger

Afsætningsmuligheder for slamaske til beton Interviews og anbefalinger Afsætningsmuligheder for slamaske til beton Interviews og anbefalinger Brugerundersøgelse i starten af 2004, med målrettede interviews til betonbranchen, bygherrer, kommuner og miljøområdet for vurdering

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

Forbedret ressourceudnyttelse af danske råstoffer Fase 4 - Pilotprojekt

Forbedret ressourceudnyttelse af danske råstoffer Fase 4 - Pilotprojekt Forbedret ressourceudnyttelse af danske råstoffer Fase 4 - Pilotprojekt Udført for: Skov- og Naturstyrelsen Frilufts- og Råstofkontoret Udført af: Dorthe Mathiesen, Anette Berrig og Erik Bruun Frantsen

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG NespriTec Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG Aldrig mere sprøjtetåge Afdækning som ved påføring med rulle Et unikt samarbejde mellem den tyske malinggigant Caparol og sprøjteproducenten

Læs mere

af CRC i2 højstyrkebeton

af CRC i2 højstyrkebeton F A C A D E R af CRC i2 højstyrkebeton IMAGINE INNOVATE IMPRESS 2 If you can dream it, you can do it Walt Disney Hi-Con er det førende brand inden for højstyrkebetonløsninger i Europa. Hi-Con brandet omfatter

Læs mere

EX SERIEN FACADER I FIBERCEMENT MED SKJULT MONTERING VELKOMMEN TIL VORES VERDEN

EX SERIEN FACADER I FIBERCEMENT MED SKJULT MONTERING VELKOMMEN TIL VORES VERDEN EX SERIEN FACADER I FIBERCEMENT MED SKJULT MONTERING VELKOMMEN TIL VORES VERDEN > MODERNE OG INNOVATIV Farver, overflader og samlinger - skab et unikt udseende med fremtidens muligheder 2 www.hbc.dk >

Læs mere