Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker"

Transkript

1 Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker DECEMBER 2014 JANUAR FEBRUAR 2015 NR A RGANG Jordens største under Kirkecenteret indviet Det sker i Hirtshals sogn Koncerter Præsentation af Bente Nedergaard Larsen Velkommen. For Børn og unge Adresser Gudstjenesteoversigt Indsæt en introduktion til organisationen her, og beskriv, hvilke produkter eller serviceydelser du kan tilbyde. Teksten skal være kort og give læserne lyst til at vide mere om produkterne eller serviceydelserne. Menigheden er et under, fordi den kun eksisterer fordi Gud vil det! Den er et fællesskab på tværs af alt, hvad der ellers samler eller spreder os. Læs mere på side 2. Besøg sognets hjemmeside på 1

2 Jordens største under. v. sognepræst Bjarne Hougaard Vi er nu i adventstiden. For mange mennesker betyder det først og fremmest en hyggelig tid op til jul, hvor vi køber julegaver og måske også forbereder julemaden på forskellig vis. Men i gudstjenesterne oplever vi, at adventstiden også markerer skiftet mellem to kirkeår. Derfor kan vi benytte tiden til at reflektere over, hvad der egentlig kendetegner den menighed, som samles til gudstjenester. En af de nyere salmer (nr. 345) hedder: Guds menighed er jordens største under! Menigheden er et under, fordi den kun eksisterer, fordi Gud vil det! Den er et fællesskab på tværs af alt, hvad der ellers samler eller spreder os. For det første betyder det, at en menighed, der samles til gudstjenesten, altid har med Gud at gøre og derfor også med troen at gøre. Det gælder uanset om en del af menigheden en konkret søndag måske kun sjældent kommer der. Når vi er til gudstjeneste, så bevæger vi os i troens verden. For det andet betyder det, at den konkrete menighed i kirken altid er en del af den verden, som vi lever i. Menigheden er ikke en verdensfjern størrelse, som lukker resten af verdens problemer ude, samtidig med at kirkedøren lukkes. Det betyder samtidig, at menigheden er med til at påvirke det samfund, som vi er en del af. For det tredje betyder menighedens identitet som et Guds under, at der må være en større eller mindre grad af fællesskab mellem de mennesker, som udgør menigheden. Symbolsk vises dette fællesskab, når vi sidder illustration fra bogen: Sammen i forandring, Oslo sammen rundt omkring alteret og modtager Jesu legeme og blod. Selvom alle måske ikke deltager i nadveren, er det alligevel udtryk for fællesskab. Den, der sidder ved alteret, sidder der både for sin egen skyld og som repræsentanter for alle i menigheden. For det fjerde er menigheden et fællesskab, hvor ingen er overflødige. Derfor vil det være godt, hvis så mange som muligt er med til at gennemføre gudstjenesten på en eller anden måde. Det er med til at gøre gudstjenesten mere til en fælles gudstjeneste, hvis mange forskellige deltager aktivt. Der kan være opgaver både til dem, der ofte deltager i gudstjenesten, og dem, der kun sjældent kommer i kirken. For det femte betyder det endelig, at menigheden altid er i bevægelse. Det samfund, som vi alle er en del af, forandrer sig altid, derfor er menigheden også i bevægelse. Vores budskab og mission er altid det samme, men der opstår hele tiden nye muligheder og fællesskaber, som betyder, at vi må overveje, hvordan vi som menighed er tro mod det evangelium og den mission, som er menighedens allerinderste hemmelighed og ressource. Guds menighed er jordens største under, som Guds Rige i verden. I adventstiden retter vi blikket fremad også mod Jesu andet komme til verden. Alle jordiske riger kan gå under og besejres, men for menigheden gælder det løfte, som salmen nævner: Mens verdensriger kommer og forsvinder, går kirken mod fuldkommenhedens vår. Glædelig advent.

3 Festlig indvielse af Hirtshals kirkecenter v. Gitte Grønkjær Hirtshals sogn kunne 1. søndag i advent den 30. november indvi det nye Hirtshals Kirkecenter, som bygningen nu hedder. Dermed slutter en tid med byggerod og om- og tilbygning af kirkekontoret, så kirkecenteret nu rummer nye og bedre faciliteter for de ansatte og større og bedre møde- og undervisningslokaler. Et byggeri der nu fremtræder moderne og tidssvarende. Arkitektfirmaet Knudsen & Østergaard A/S samt håndværkerne har gjort et godt stykke arbejde. Der var først festgudstjeneste i Hirtshals Kirke kl med deltagelse af biskop Henning Toft Bro, der stod for dagens prædiken. Desuden medvirkede vore egne sognepræster Bjarne Hougaard, Annemette Nørgaard Høgsbro og Aksel Lindy Toft. Der var mødt rigtig mange kirkegængere op til gudstjenesten, så alle bænke var besat i den smukt gran- og blomsterpyntede kirke. Gudstjenesten indledtes med festlig indmarch af De Grønne Pigespejdere og KFUM Spejderne, der bar deres faner ind i kirken foran biskop og præster samt dåbsfølge. Lysene på alteret og dåbslyset blev tændt med Fredslyset. Lille Sille fik en meget festlig og højtidelig barnedåb med flotte sange af projektkoret under ledelse af Arne Jørgen Fæø. Efter gudstjenesten fortsatte festlighederne ved kirkecenteret, der blev indviet af biskoppen. Et bånd spændt ud mellem to flag foran indgangsdøren blev - efter en kort tale - klippet over, og gæsterne kunne træde ind i varmen. De mange interesserede fremmødte blev budt på lækker kransekagekonfekt med et lille glas og kunne herefter gå rundt og kigge på lokalerne. Efter deres kommentarer at dømme, er ombygningen en klar succes. 3

4 Det sker i Hirtshals sogn Guldgraveraftener Ved guldgraveraftenerne graves der dybt ned i en bibelsk beretning for at finde det guld, der har værdi for vores liv i dag. Der kræves intet forhåndskendskab til Bibelen, men alle kan bidrage med deres egen læsning og forståelse. Der er guldgraveraften i konfirmandstuen i Hirtshals Kirkecenter: tirsdag d. 24. februar kl tirsdag d. 24. marts kl tirsdag d. 21. april kl tirsdag d. 12. maj kl Hver aften er der kaffebord á 25 kr., ellers er det gratis at deltage. Se på hvad der skal arbejdes med eller kotakt sognepræst Bjarne Hougaard, tlf eller Sogneindsamling Den 8. marts 2015 afholder Folkekirkens Nødhjælp igen sogneindsamling og sender Spaghetti-gudstjeneste Tirsdag 10. februar kl i Emmersbæk Spaghetti-gudstjeneste er en kort gudstjeneste tilrettelagt for børnefamilier og med efterfølgende fællesspisning i kirkens menighedslokaler. Deltagelse i aftensmaden er gratis for børn, men koster kr. 25, - for voksne. Tilmelding senest 8. februar kan ske til børne- og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen, tlf mail Salmestafet Der er salmestafet følgende aftener i Hirtshals Kirke: onsdag d. 18. februar kl onsdag d. 11. marts kl onsdag d. 15. april kl Foreslå en salme på forhånd eller kom bare for at være med til at synge gamle og nye salmer fra salmebogen Efter samværet i kirken er der gratis kaffebord og samtale i Kirkecenteret. Kom og vær med! Henvendelse med forslag eller spørgsmål til sognepræst Bjarne Hougaard, tlf eller mail: indsamlere rundt i landet for at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde for verdens fattigste. Nærmere information senere på sognets hjemmeside Sømandskredsene Mødes i Missionshuset torsdag d. 29. januar kl torsdag d. 26. februar kl Kontakt Astrid Holm

5 Det sker i Hirtshals sogn Evangelisk Alliances Internationale bedeuge! Fællesskabet mellem evangeliske kristne fra evangeliske kirkesamfund markeres i hele verden hvert år i en uge i januar. Temaet for bedeugen i 2015 er: Fadervor. I Hirtshals arrangeres møderne i fællesskab af Folkekirken, Indre Mission og Centerkirken (pinsekirken). Tirsdag 13. jan. kl i Centerkirken, Nørregade. Oplæg v. Aksel Toft. Onsdag 14. jan. kl i Hirtshals kirkecenter, Kirkegade 14.Oplæg v. Marianne Højlund. Torsdag 15. jan. kl i Indre Missions hus, Vestergade 13. Oplæg v. Punnoose Matthew (mødet her afsluttes med kaffebord). --- Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne. Søndag d. 18. januar kl i Hirtshals kirke v. sognepræst Bjarne Hougaard. Ved gudstjenesten vil vi høre nyt om situationen for de kristne rundt om i verden, som oplever, at den kristne tro bliver mødt med modstand og forfølgelse. Tværkulturel Venskabsforening Hirtshals sogn ønsker gennem Tværkulturel Forening at fremme forståelsen mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. Det sker gennem en månedlig fællesspisning og gennem forskellige andre tiltag. Du har også mulighed for at blive kontaktperson for en nytilflyttet beboer med en anden kulturel baggrund end dansk. Fællesspisning foregår normalt sidste fredag i hver måned i Spirehuset, Søndergade 20. Kontakt Ole Valsson på tlf Indre Missions hus Vestergade 13, Hirtshals Alle møder begynder kl December Mandag d.29. Julefest. Januar. Tirsdag d. 13. Evangelisk Alliances bedeuge. Onsdag d. 14. Evangelisk Alliance bedeuge. Torsdag d. 15. Evangelisk Alliance bedeuge. Tirsdag d. 20. Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen Tirsdag d. 27. Spørgsmålsaften ved Beate Højlund. Februar. Mødeugen: Mandag d. 2. Generalsekretær Nicolaj Wibe, Galten. Tirsdag d. 3. Generalsekretær Nicolaj Wibe, Galten. Torsdag d. 5. Verner Christensen, Brønderslev. Fredag d. 6. Undervisningskonsulent i Indre Mission Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen. Tirsdag d. 10. Opsamling på mødeugen. Tirsdag d. 24. Vi deltager i Guldgraveraften i Hirtshals kirkecenter ved sognepræst Bjarne Hougaard. Marts. Lørdag d. 7. kl Bibelkursus i kredsen Hjørring Missionshus v. Undervisningskonsulent i Indre Mission Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen. Tirsdag d. 10. Generalforsamling. Tirsdag d. 17. En aften i selskab med Nordsøkoret Tirsdag d. 24. Vi deltager i Guldgraveraften i Hirtshals Kirkecenter. Kontakt: Jan Riisager på tlf eller

6 Det sker i Hirtshals sogn Hyggecaféen i Emmersbæk Kirke Kom og vær med i et godt fællesskab hver onsdag, hvor vi drikker kaffe/te á 25 kr. Der vil som regel være et eller andet på programmet, og ellers er der mulighed for at strikke, snakke, spille spil m.m. Januar Onsdag den 7. kl.14.00: Vi synger sammen, og Visse spiller. Onsdag den 14. kl.14.00: Vi ser en film. Onsdag den 21. kl.14.00: Underholdning ved Arne Kronborg - Dengang jeg drog af sted. Onsdag den 27. kl.14.00: Aksels kvarter. Februar Onsdag den 4. kl.14.00: Bytte-bøger-dag. Onsdag den 11. kl.14.00: Per Christensen viser film - USA 2. Onsdag den 18. kl.14.00: Vi synger sammen, og Visse spiller. Onsdag den 25. kl.14.00: Aksels kvarter. Marts Onsdag den 4. kl.14.00: Vi synger sammen, og Visse Spiller. Onsdag den 11. kl.14.00: Almindelig hygge. NB! Torsdag den 12. kl : Menighedsmøde med foredrag af Jørgen Pyndt Fra bondedreng på Lolland til journalist i Nordjylland. Foredrag og kaffe á 50 kr. Onsdag den 18. kl.14.00: Hvem vil være millionær. Onsdag den 25. kl.14.00: Aksels kvarter. Henvendelse til Else Axberg, tlf Kirkebilen kan benyttes. Spisefællesskab for familier med kun én forsørger 7. januar 2015 kl i Hirtshals Kirkecenter åbner Hirtshals sogns Menighedsplejes spisefællesskab for familier med kun en forsørger. Her kan familierne opleve et fællesskab med andre familier i samme situation. Det er tanken at spisefællesskabet mødes første tirsdag hver måned. De voksne behøver ikke at tænke på madlavning den dag, men kan i stedet få en snak og et samvær med andre forældre, mens børnene kan lege og deltage i aktiviteter under ledelse af børne- og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen. Maden laves af frivillige, og den koster kun 25 kr. for voksne, mens børnene spiser med helt gratis. Der er planlagt spisefællesskab tirsdag d. 7. januar kl tirsdag d. 3. februar kl tirsdag d. 3. marts kl Af hensyn til madlavningen bliver vi nødt til at have tilmelding senest fredag på eller sms

7 Koncerter Händels Messias v. Thisted Kirkes Drengeog Mandskor og Aalborg Symfoniorkester Hirtshals Kirke fredag den 19. december kl Med Händels skønne juleklassiker Messias garanterer vi - med noget af det bedste barokmusik - at der bliver ægte julestemning. Koncerten indeholder del 1 og 2 af oratoriet, som er baseret på både Det Gamle og Det Nye Testamente, og som præsenterer Jesus Kristi liv og betydning for kristendommen i fornemste toner. Fremførelsen er lagt i de bedste hænder, med Thisted Kirkes Drenge og Mandskor, solisterne Sofie Elkjær Jensen, sopran, Annette Markert, mezzosopran, Conny Thimander, tenor og Simon Duus, bas. Koret akkompagneres af Aalborg Symfoniorkester, og det hele ledes af dirigenten Benjamin Bayl. Entré: Kr. 150 PÅSKEKONCERT Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 14. marts 2015 kl Da får Hirtshals kirke igen besøg af koret Mundus Vocalis under ledelse af Søren Birch. Koret har flere gange tidligere besøgt Hirtshals kirke og altid med koncerter af meget høj kvalitet. Programmet for koncerten vil blive offentliggjort senere. Folkland Emmersbæk Kirke Fredag den 23. januar kl Der er dømt country og folk på nordjysk, når Folkland spiller op i Emmersbæk Kirke. Koncerten er en musikalsk rejse fra en irsk pub til engelsk 60 er folk, amerikansk folk og god, gammeldags country. Der bliver mulighed for at høre eller genhøre klassikere som f.eks.: The leaving of Liverpool, irske reels og jigs, Run for Home, Bluegrass, The last thing on my Mind, Tambourine Man, Four strong Winds, King of the Road, Never ending Song of Love og mange, mange flere. Folkland har base i Hirtshals. Kvartetten består af garvede musikere med mange års erfaring i forskellige musikalske sammenhænge, som har fundet sammen i fælles glæde ved at spille country og folk. Folkland er: Kaj Bertelsen: harmonika, guitar og sang Per Bøgh Johansen: trommer og sang Nick Pallisgaard: guitar, mandolin og sang Helge Nyborg Jensen: elbas og sang Nyd en aften med velklingende country og folk. Efter koncerten er der Efterspil i menighedslokalerne, hvor man over en forfriskning kan mødes med musikerne til en lille uformel snak. Se beskrivelse af Efterspil her i bladet. Entré kr

8 Koncerter Orgelkoncert med Flemming Dreisig onsdag den 11. Februar kl i Hirtshals Kirke. Flemming Dreisig var domorganist i Vor Frue Kirke i København fra 2003 til Han er dermed indlemmet i de danske organisters kongerække blandt hans forgængere har været komponisterne Weyse og J.P.E. Hartmann. Flemming Dreisig viste sig meget tidligt som en af de bedste danske organister nogensinde. Han studerede hos Grete Krogh og blev færdiguddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium allerede som 19-årig. Han blev Danmarks yngste domorganist nogensinde, da han som 21-årig blev domorganist i Maribo Domkirke. Siden har han haft organistembeder i bl.a. Skt. Nikolai i Rønne og i Helligåndskirken i København. Flemming Dreisig har studeret den franske orgeltradition i Paris hos to af det 20. århundredes betydeligste organister, Jean Langlais og Gaston Litaize. Fra 1973 til 1988 underviste han selv på Musikkonservatoriet i København, de sidste fem år som professor. Gennem alle årene har man kunnet høre Flemming Dreisig ved utallige kirkekoncerter, også i udlandet. På cd har gjort en pionergerning ved at indspille nogle af Rued Langgaards senromantiske orgelværker. I 2011 flyttede Flemming Dreisig til Lønstrup, hvor han kunne dyrke sin store kærlighed til den barske, nordjyske natur samtidig med at han blev ansat som organistvikar i Børglum- Vittrup. Han er også tilknyttet Vor Frue Kirke i Aalborg som organistassistent. Ved koncerten i Hirtshals Kirke vil der blive lejlighed til at høre den store virtuos i et meget varieret program med ældre og nyere musik af bl. a. J.S.Bach og Max Reger. Efter koncerten er der for første gang lejlighed til at deltage i Efterspil i Hirtshals Kirkecenter. Her vil der være mulighed for at møde Flemming Dreisig under mere uformelle former til en samtale om musikken, orgelet og andet. (se mere herunder) Entré: Kr. 100 Efterspil. Vi grundlægger en ny tradition ved en del koncerter i Hirtshals og Emmersbæk kirker. Under navnet Efterspil samles vi efter koncerten til et lille samvær, hvor der ofte vil være mulighed for at lære kunstneren, musikken og instrumentet nærmere at kende. Det sker under uformelle former med mulighed for at købe kaffe, the, et glas vin, øl eller sodavand sammen med lidt at tygge på. Bortset fra drikkevarer er det gratis at deltage i Efterspil 8

9 Præsentation af børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen Hirtshals. Bare tæer i det varme sand, den stride blæst, der får bølgerne til at bruse, duften af tjære og havvand i næsen. Og midt i byen knejser kirken, med klokkeklang, der rammer dagene ind. Her levede jeg min barndom og ungdom, i solskin og blæst! Og hertil vender jeg nu tilbage, ansat i Hirtshals Sogn ved Hirtshals og Emmersbæk kirker som Børne- og diakonimedarbejder! Jeg glæder mig og er fuld af forventning til min nye, spændende opgave. Privat bor jeg i Hjørring, er gift og mor til 4 drenge / mænd, svigermor og farmor til verdens største vidunder på 1 år! Som leder i en stor børnehave har jeg gennem mange år arbejdet med børn, unge og familier. Jeg er uddannet indenfor pædagogik og ledelse, og det har været både spændende og udfordrende år. Men jeg har også haft lyst til at udforske nye sider af arbejdslivet, og da jeg så stillingsbeskrivelsen som Børne- og diakonimedarbejder, fornemmede jeg, at jeg havde fundet mit nye udgangspunkt! Jeg har hele mit liv været tæt knyttet til folkekirken og kirkens liv. Gudstjenesten er det centrale, men hele kirkens liv og virke har altid optaget mig og været fundamentet for mig. Folkekirken har altid stået for en rigdom af fællesskab, kunst, musik, litteratur osv., og det skal vi arbejde for at bibeholde og samtidig udvikle, så det tilpasses den tid, vi lever i. Jeg tænker, at vi som folkekirke har alle muligheder for at give kirkens stærke budskaber videre, at samarbejde med både daginstitutioner, skoler, ældrecentre, foreningsliv osv. osv. Mulighederne er der, vi 9 skal blot gribe dem, være nysgerrige på dem og i fællesskab udvikle dem. I mit arbejde som børne- og diakonimedarbejder ser jeg frem til både at blive en del af det allerede eksisterende arbejde i sognet og at være med til at etablere og udvikle nye tiltag. At arbejde med børn og unge er både udfordrende og utroligt livsbekræftende. Kirken har mulighed for at møde børn og unge med det kristne budskab og de kristne værdier med næstekærlighed og ligeværd, at pirre alle sanser gennem sang, musik, billedsprog osv., og at lade børn og unge møde de store følelser, som det kristne budskab også rummer i sine fortællinger. At arbejde med diakoni i kirken bør være fundamentalt og selvfølgeligt, diakoni er for mig kirkens sociale arbejde og engagement i samfundet. Som kirke har vi et ansvar for at række ud i de yderste hjørner af samfundet, alle skal opleve sig velkomne, respekterede og værdifulde i kirken og i kirkens mangegrenede arbejde. Vores opgave bliver at tilrettelægge arbejdet, så der i det kristne fællesskab bliver plads til alle. Nu står adventstiden for døren, lysene i adventskransen vil blive tændt et for et og lede os frem til julens glædelige budskab, der bryder mørket for altid! Jeg glæder mig til at få min faste gang i Hirtshals Sogn, at lære jer alle at kende og ikke mindst til at samarbejde med jer, både ansatte, menighedsråd, frivillige medarbejdere og brugere af kirkerne. De bedste hilsner Bente Nedergaard Larsen

10 For børn og unge Velkommen til børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen Det er med stor glæde at menighedsrådet kan byde velkommen til Bente Nedergaard Larsen, der 1. januar påbegynder sit arbejde som børne- og diakonimedarbejder. Vi er overbevist om at hun med sin stærke faglige baggrund, sit solide ståsted i Folkekirken og sin lokale forankring er den helt rigtige til at varetage arbejdet. Vi håber hun vil blive taget godt imod i alle afkroge af sognet. Grethe Bork Kristoffersen Babysang er et tilbud til babyer op til 1 år sammen med en voksen. Vi bruger sanserne, synger og spiller musik, ser på farvestrålende ting og bruger hele kroppen til dans og leg. Efter sangen er der mulighed for en hyggelig snak over en kop kaffe. Unge-Café Hirtshals sogn starter en ny Unge-Café op i Emmersbæk kirke. Unge-Cafeen er åben en eftermiddag eller aften i ulige uger og åbner første gang i januar/februar. Caféen er for dette års og sidste års konfirmander. Nærmere information følger senere. Ved evt. spørgsmål kan sognepræst Aksel Toft kontaktes på tirsdag-fredag 11:30-12:30. Efter 1. januar kan du også kontakte børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen, tlf mail De grønne Pigespejdere Spejderhuset, Halvejen. Mødeaften tirsdag. K.F.U.M.-spejderne Spejderhuset, Halvejen. Mødeaften torsdag. Jonna Horne tlf , Frøpatruljen Frøpatruljen, er KFUM-spejdere for børn med særlige behov. Vi mødes hver anden lørdag kl til i Spejderhuset på Halvejen. Dennis Lauritsen, Toftagervej 36, 9850 Hirtshals, tlf Teenklub Hjørring-Hirtshals Teenklub. Mødeaften hver mandag, skiftevis i Hjørring og Hirtshals missionshus. Hanna Holm, tlf Musikalsk legestue er et gratis tilbud til børn i alderen 1-2 år og 3-5 år. I ca. 45 minutter leger vi med musik i kirken. Vi synger salmer og børnesange, spiller på instrumenter, leger sanglege og har det sjovt. Bagefter er der mulighed for at spise en medbragt madpakke. For information om tidspunkt, kontakt efter 1. januar 2015 børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen, tlf mail 10

11 Adresser Sognepræst Bjarne Hougaard (kbf) Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals. Tlf , Træffes bedst tirsdag-fredag kl , samt efter aftale. Mandag fri. Ferie og kursusdeltagelse: 20./1-1/2. Sognepræst Aksel Lindy Toft Asger Højlundsvej 3, Emmersbæk 9850 Hirtshals. Tlf , Træffes bedst tirsdag-fredag kl , samt efter aftale. Mandag fri. Ferie: 2.-9 februar. Sognepræst Annemette Nørgaard Høgsbro Vesterled 3, 9850 Hirtshals. Tlf , Træffes efter aftale. Mandag fri. Ferie: februar Hirtshals Menighedsråd Formand Grethe Bork Kristoffersen Lillehedenvej 2, 9850 Hirtshals. Tlf Hirtshals kirkecenter Kirkegade 14,9850 Hirtshals, tlf Telefon og kontortider mandag-fredag kl samt torsdag kl Kordegn og administrationschef Leif Axberg (Personregistrering og administration) Tlf Regnskabsfører Anne Frost Povlsen (Regnskab og kirkegårdsadministration) Tlf Regnskabsfører Bente Andersen (Regnskab for Horne/Asdal, Tornby/ Vidstrup og Tversted/Uggerby) Tlf Børne- og Diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen Tlf , Hirtshals-Emmersbæk kirkegårde graver Lone Andersen Tlf Hirtshals kirke Kirketjener Aase Riisager Tlf Organist og korleder Arne Jørgen Fæø Tlf Kirkesanger Anni Nyeng Christiansen Tlf Emmersbæk kirke Kirketjener Signe Eriksen Tlf Organist Thomas Lieberkind Larsen Tlf Kirkesanger Ester Terp Nielsen Tlf Hjemmesideadresse: Kirkebladet udgives af Hirtshals menighedsråd. Ansvarshavende redaktør er sognepræst Bjarne Hougaard, børne- og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen er redaktions sekretær. Synspunkter, der kommer til udtryk i kirkebladets artikler er gengivet på den enkelte skribents ansvar. Næste udgave af kirkebladet dækker perioden marts maj Sidste frist for indlevering af stof til kirkebladet er 20. januar til 11

12 Gudstjenester i Hirtshals og Emmersbæk kirker December søndag d s. i advent Indsamling til Hirtshals sogns menighedspleje Hirtshals kl BH Emmersbæk kl AT søndag d s. i advent Indsamling til Missionen blandt Hjemløse Hirtshals ingen Emmersbæk kl ANH onsdag d juleaften Indsamling til Børnesagens fællesråd Hirtshals kl. 14 og BH Emmersbæk kl og16 - AT torsdag d juledag Indsamling til Hirtshals sogns menighedspleje Hirtshals kl BH Emmersbæk kl AT fredag d anden juledag Indsamling til KFUK s Sociale Arbejde Hirtshals kl ANH Emmersbæk ingen søndag d julesøndag Indsamling til KFUM s Sociale Arbejde Hirtshals ingen Emmersbæk - kl BH onsdag d nytårsaften Indsamling til Det danske Bibelselskab Emmersbæk kl AT BH = Bjarne Hougaard ANH = Annemette Nørgaard Høgsbro AT = Aksel Lindy Toft Januar torsdag d Nytårsdag Indsamling til Det danske Bibelselskab Hirtshals kl BH Emmersbæk ingen søndag d Hellig tre kongers søndag. Indsamling til Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Hirtshals kl BH Emmersbæk AT søndag d s. e.h3k. Indsamling til Økumenisk Ungdom Hirtshals kl BH Emmersbæk kl ANH søndag d s. e.h3k. Indsamling til Kirkens Korshær Hirtshals kl BH Emmersbæk kl AT søndag d Sidste s.e.h3k. Indsamling til Kristeligt Forbund for Studerende Hirtshals kl ANH Emmersbæk kl AT Vikingebanke mandag d.22.-dec BH torsdag d.8-jan BH torsdag d.5-feb BH Lynggården mandag d.22.-dec BH torsdag d.8-jan BH torsdag d.22-jan AT torsdag d.5-feb BH torsdag d.19-feb BH 12 Februar søndag d Septuagesima Indsamling til Religionspædagogisk Center Hirtshals kl AT Emmersbæk kl ANH søndag d Seksagesima Indsamling til Præsteuddannelse i Sierra Leone Hirtshals kl ANH Emmersbæk kl BH tirsdag d spaghettigudstjeneste Emmersbæk kl søndag d Fastelavn Indsamling til Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler Hirtshals kl BH Emmersbæk kl AT søndag d s. i fasten Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Hirtshals kl BH Emmersbæk kl AT Marts søndag d s. i fasten Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Hirtshals kl ANH Emmersbæk ingen Kirkebil begge kirker. Kontakt Tlf

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Juni juli august 2015 NR. 3 60. ÅRGÅNG 2 3 4-7 8 9 10 11 12 Indsæt en introduktion til organisationen her, og beskriv, hvilke produkter eller serviceydelser du

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn fokus til israel Ny religiøsitet - eller den gode gamle nyt menighedsråd december 2008 januar februar 2009 Advent og jul 2008 Højtid i dybden Af Jens Moesgård Nielsen

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Attende årgang Nr. 1 Februar - Marts 2013 2 Indholdsfortegnelse side Leder......................... 2 Havbakken..................... 3 Vidstrup Borgerforening...........

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Julekrybber fra hele verden Mød det nye menighedsråd Hvad er en sorgruppe Händels Messias i Mølholm Kirke Side 2-3 Side 4-5 Side 7 Side 8 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere

MARGRETHEKIRKEN. Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4

MARGRETHEKIRKEN. Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4 I dette blad: - Præsentation af ny præst - Høstgudstjeneste MARGRETHEKIRKEN Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4 Nye rammer for konfirmationsforberedelse

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Det første lys Præsentation af den nye præst Nu på Facebook Sognepræst Sognepræst Gitte B. Lorentzen Borgergade

Læs mere

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 1 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 I N D H O L D Legestuen på sommertur Nyt omkring kor og koncerter Temaeftermiddag i seniorcafeen Ny kirketjener 2 Grib rebet Jesus Det fortælles om en dreng i 18 hundrede

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere