Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker"

Transkript

1 Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker DECEMBER 2014 JANUAR FEBRUAR 2015 NR A RGANG Jordens største under Kirkecenteret indviet Det sker i Hirtshals sogn Koncerter Præsentation af Bente Nedergaard Larsen Velkommen. For Børn og unge Adresser Gudstjenesteoversigt Indsæt en introduktion til organisationen her, og beskriv, hvilke produkter eller serviceydelser du kan tilbyde. Teksten skal være kort og give læserne lyst til at vide mere om produkterne eller serviceydelserne. Menigheden er et under, fordi den kun eksisterer fordi Gud vil det! Den er et fællesskab på tværs af alt, hvad der ellers samler eller spreder os. Læs mere på side 2. Besøg sognets hjemmeside på 1

2 Jordens største under. v. sognepræst Bjarne Hougaard Vi er nu i adventstiden. For mange mennesker betyder det først og fremmest en hyggelig tid op til jul, hvor vi køber julegaver og måske også forbereder julemaden på forskellig vis. Men i gudstjenesterne oplever vi, at adventstiden også markerer skiftet mellem to kirkeår. Derfor kan vi benytte tiden til at reflektere over, hvad der egentlig kendetegner den menighed, som samles til gudstjenester. En af de nyere salmer (nr. 345) hedder: Guds menighed er jordens største under! Menigheden er et under, fordi den kun eksisterer, fordi Gud vil det! Den er et fællesskab på tværs af alt, hvad der ellers samler eller spreder os. For det første betyder det, at en menighed, der samles til gudstjenesten, altid har med Gud at gøre og derfor også med troen at gøre. Det gælder uanset om en del af menigheden en konkret søndag måske kun sjældent kommer der. Når vi er til gudstjeneste, så bevæger vi os i troens verden. For det andet betyder det, at den konkrete menighed i kirken altid er en del af den verden, som vi lever i. Menigheden er ikke en verdensfjern størrelse, som lukker resten af verdens problemer ude, samtidig med at kirkedøren lukkes. Det betyder samtidig, at menigheden er med til at påvirke det samfund, som vi er en del af. For det tredje betyder menighedens identitet som et Guds under, at der må være en større eller mindre grad af fællesskab mellem de mennesker, som udgør menigheden. Symbolsk vises dette fællesskab, når vi sidder illustration fra bogen: Sammen i forandring, Oslo sammen rundt omkring alteret og modtager Jesu legeme og blod. Selvom alle måske ikke deltager i nadveren, er det alligevel udtryk for fællesskab. Den, der sidder ved alteret, sidder der både for sin egen skyld og som repræsentanter for alle i menigheden. For det fjerde er menigheden et fællesskab, hvor ingen er overflødige. Derfor vil det være godt, hvis så mange som muligt er med til at gennemføre gudstjenesten på en eller anden måde. Det er med til at gøre gudstjenesten mere til en fælles gudstjeneste, hvis mange forskellige deltager aktivt. Der kan være opgaver både til dem, der ofte deltager i gudstjenesten, og dem, der kun sjældent kommer i kirken. For det femte betyder det endelig, at menigheden altid er i bevægelse. Det samfund, som vi alle er en del af, forandrer sig altid, derfor er menigheden også i bevægelse. Vores budskab og mission er altid det samme, men der opstår hele tiden nye muligheder og fællesskaber, som betyder, at vi må overveje, hvordan vi som menighed er tro mod det evangelium og den mission, som er menighedens allerinderste hemmelighed og ressource. Guds menighed er jordens største under, som Guds Rige i verden. I adventstiden retter vi blikket fremad også mod Jesu andet komme til verden. Alle jordiske riger kan gå under og besejres, men for menigheden gælder det løfte, som salmen nævner: Mens verdensriger kommer og forsvinder, går kirken mod fuldkommenhedens vår. Glædelig advent.

3 Festlig indvielse af Hirtshals kirkecenter v. Gitte Grønkjær Hirtshals sogn kunne 1. søndag i advent den 30. november indvi det nye Hirtshals Kirkecenter, som bygningen nu hedder. Dermed slutter en tid med byggerod og om- og tilbygning af kirkekontoret, så kirkecenteret nu rummer nye og bedre faciliteter for de ansatte og større og bedre møde- og undervisningslokaler. Et byggeri der nu fremtræder moderne og tidssvarende. Arkitektfirmaet Knudsen & Østergaard A/S samt håndværkerne har gjort et godt stykke arbejde. Der var først festgudstjeneste i Hirtshals Kirke kl med deltagelse af biskop Henning Toft Bro, der stod for dagens prædiken. Desuden medvirkede vore egne sognepræster Bjarne Hougaard, Annemette Nørgaard Høgsbro og Aksel Lindy Toft. Der var mødt rigtig mange kirkegængere op til gudstjenesten, så alle bænke var besat i den smukt gran- og blomsterpyntede kirke. Gudstjenesten indledtes med festlig indmarch af De Grønne Pigespejdere og KFUM Spejderne, der bar deres faner ind i kirken foran biskop og præster samt dåbsfølge. Lysene på alteret og dåbslyset blev tændt med Fredslyset. Lille Sille fik en meget festlig og højtidelig barnedåb med flotte sange af projektkoret under ledelse af Arne Jørgen Fæø. Efter gudstjenesten fortsatte festlighederne ved kirkecenteret, der blev indviet af biskoppen. Et bånd spændt ud mellem to flag foran indgangsdøren blev - efter en kort tale - klippet over, og gæsterne kunne træde ind i varmen. De mange interesserede fremmødte blev budt på lækker kransekagekonfekt med et lille glas og kunne herefter gå rundt og kigge på lokalerne. Efter deres kommentarer at dømme, er ombygningen en klar succes. 3

4 Det sker i Hirtshals sogn Guldgraveraftener Ved guldgraveraftenerne graves der dybt ned i en bibelsk beretning for at finde det guld, der har værdi for vores liv i dag. Der kræves intet forhåndskendskab til Bibelen, men alle kan bidrage med deres egen læsning og forståelse. Der er guldgraveraften i konfirmandstuen i Hirtshals Kirkecenter: tirsdag d. 24. februar kl tirsdag d. 24. marts kl tirsdag d. 21. april kl tirsdag d. 12. maj kl Hver aften er der kaffebord á 25 kr., ellers er det gratis at deltage. Se på hvad der skal arbejdes med eller kotakt sognepræst Bjarne Hougaard, tlf eller Sogneindsamling Den 8. marts 2015 afholder Folkekirkens Nødhjælp igen sogneindsamling og sender Spaghetti-gudstjeneste Tirsdag 10. februar kl i Emmersbæk Spaghetti-gudstjeneste er en kort gudstjeneste tilrettelagt for børnefamilier og med efterfølgende fællesspisning i kirkens menighedslokaler. Deltagelse i aftensmaden er gratis for børn, men koster kr. 25, - for voksne. Tilmelding senest 8. februar kan ske til børne- og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen, tlf mail Salmestafet Der er salmestafet følgende aftener i Hirtshals Kirke: onsdag d. 18. februar kl onsdag d. 11. marts kl onsdag d. 15. april kl Foreslå en salme på forhånd eller kom bare for at være med til at synge gamle og nye salmer fra salmebogen Efter samværet i kirken er der gratis kaffebord og samtale i Kirkecenteret. Kom og vær med! Henvendelse med forslag eller spørgsmål til sognepræst Bjarne Hougaard, tlf eller mail: indsamlere rundt i landet for at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde for verdens fattigste. Nærmere information senere på sognets hjemmeside Sømandskredsene Mødes i Missionshuset torsdag d. 29. januar kl torsdag d. 26. februar kl Kontakt Astrid Holm

5 Det sker i Hirtshals sogn Evangelisk Alliances Internationale bedeuge! Fællesskabet mellem evangeliske kristne fra evangeliske kirkesamfund markeres i hele verden hvert år i en uge i januar. Temaet for bedeugen i 2015 er: Fadervor. I Hirtshals arrangeres møderne i fællesskab af Folkekirken, Indre Mission og Centerkirken (pinsekirken). Tirsdag 13. jan. kl i Centerkirken, Nørregade. Oplæg v. Aksel Toft. Onsdag 14. jan. kl i Hirtshals kirkecenter, Kirkegade 14.Oplæg v. Marianne Højlund. Torsdag 15. jan. kl i Indre Missions hus, Vestergade 13. Oplæg v. Punnoose Matthew (mødet her afsluttes med kaffebord). --- Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne. Søndag d. 18. januar kl i Hirtshals kirke v. sognepræst Bjarne Hougaard. Ved gudstjenesten vil vi høre nyt om situationen for de kristne rundt om i verden, som oplever, at den kristne tro bliver mødt med modstand og forfølgelse. Tværkulturel Venskabsforening Hirtshals sogn ønsker gennem Tværkulturel Forening at fremme forståelsen mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. Det sker gennem en månedlig fællesspisning og gennem forskellige andre tiltag. Du har også mulighed for at blive kontaktperson for en nytilflyttet beboer med en anden kulturel baggrund end dansk. Fællesspisning foregår normalt sidste fredag i hver måned i Spirehuset, Søndergade 20. Kontakt Ole Valsson på tlf Indre Missions hus Vestergade 13, Hirtshals Alle møder begynder kl December Mandag d.29. Julefest. Januar. Tirsdag d. 13. Evangelisk Alliances bedeuge. Onsdag d. 14. Evangelisk Alliance bedeuge. Torsdag d. 15. Evangelisk Alliance bedeuge. Tirsdag d. 20. Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen Tirsdag d. 27. Spørgsmålsaften ved Beate Højlund. Februar. Mødeugen: Mandag d. 2. Generalsekretær Nicolaj Wibe, Galten. Tirsdag d. 3. Generalsekretær Nicolaj Wibe, Galten. Torsdag d. 5. Verner Christensen, Brønderslev. Fredag d. 6. Undervisningskonsulent i Indre Mission Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen. Tirsdag d. 10. Opsamling på mødeugen. Tirsdag d. 24. Vi deltager i Guldgraveraften i Hirtshals kirkecenter ved sognepræst Bjarne Hougaard. Marts. Lørdag d. 7. kl Bibelkursus i kredsen Hjørring Missionshus v. Undervisningskonsulent i Indre Mission Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen. Tirsdag d. 10. Generalforsamling. Tirsdag d. 17. En aften i selskab med Nordsøkoret Tirsdag d. 24. Vi deltager i Guldgraveraften i Hirtshals Kirkecenter. Kontakt: Jan Riisager på tlf eller

6 Det sker i Hirtshals sogn Hyggecaféen i Emmersbæk Kirke Kom og vær med i et godt fællesskab hver onsdag, hvor vi drikker kaffe/te á 25 kr. Der vil som regel være et eller andet på programmet, og ellers er der mulighed for at strikke, snakke, spille spil m.m. Januar Onsdag den 7. kl.14.00: Vi synger sammen, og Visse spiller. Onsdag den 14. kl.14.00: Vi ser en film. Onsdag den 21. kl.14.00: Underholdning ved Arne Kronborg - Dengang jeg drog af sted. Onsdag den 27. kl.14.00: Aksels kvarter. Februar Onsdag den 4. kl.14.00: Bytte-bøger-dag. Onsdag den 11. kl.14.00: Per Christensen viser film - USA 2. Onsdag den 18. kl.14.00: Vi synger sammen, og Visse spiller. Onsdag den 25. kl.14.00: Aksels kvarter. Marts Onsdag den 4. kl.14.00: Vi synger sammen, og Visse Spiller. Onsdag den 11. kl.14.00: Almindelig hygge. NB! Torsdag den 12. kl : Menighedsmøde med foredrag af Jørgen Pyndt Fra bondedreng på Lolland til journalist i Nordjylland. Foredrag og kaffe á 50 kr. Onsdag den 18. kl.14.00: Hvem vil være millionær. Onsdag den 25. kl.14.00: Aksels kvarter. Henvendelse til Else Axberg, tlf Kirkebilen kan benyttes. Spisefællesskab for familier med kun én forsørger 7. januar 2015 kl i Hirtshals Kirkecenter åbner Hirtshals sogns Menighedsplejes spisefællesskab for familier med kun en forsørger. Her kan familierne opleve et fællesskab med andre familier i samme situation. Det er tanken at spisefællesskabet mødes første tirsdag hver måned. De voksne behøver ikke at tænke på madlavning den dag, men kan i stedet få en snak og et samvær med andre forældre, mens børnene kan lege og deltage i aktiviteter under ledelse af børne- og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen. Maden laves af frivillige, og den koster kun 25 kr. for voksne, mens børnene spiser med helt gratis. Der er planlagt spisefællesskab tirsdag d. 7. januar kl tirsdag d. 3. februar kl tirsdag d. 3. marts kl Af hensyn til madlavningen bliver vi nødt til at have tilmelding senest fredag på eller sms

7 Koncerter Händels Messias v. Thisted Kirkes Drengeog Mandskor og Aalborg Symfoniorkester Hirtshals Kirke fredag den 19. december kl Med Händels skønne juleklassiker Messias garanterer vi - med noget af det bedste barokmusik - at der bliver ægte julestemning. Koncerten indeholder del 1 og 2 af oratoriet, som er baseret på både Det Gamle og Det Nye Testamente, og som præsenterer Jesus Kristi liv og betydning for kristendommen i fornemste toner. Fremførelsen er lagt i de bedste hænder, med Thisted Kirkes Drenge og Mandskor, solisterne Sofie Elkjær Jensen, sopran, Annette Markert, mezzosopran, Conny Thimander, tenor og Simon Duus, bas. Koret akkompagneres af Aalborg Symfoniorkester, og det hele ledes af dirigenten Benjamin Bayl. Entré: Kr. 150 PÅSKEKONCERT Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 14. marts 2015 kl Da får Hirtshals kirke igen besøg af koret Mundus Vocalis under ledelse af Søren Birch. Koret har flere gange tidligere besøgt Hirtshals kirke og altid med koncerter af meget høj kvalitet. Programmet for koncerten vil blive offentliggjort senere. Folkland Emmersbæk Kirke Fredag den 23. januar kl Der er dømt country og folk på nordjysk, når Folkland spiller op i Emmersbæk Kirke. Koncerten er en musikalsk rejse fra en irsk pub til engelsk 60 er folk, amerikansk folk og god, gammeldags country. Der bliver mulighed for at høre eller genhøre klassikere som f.eks.: The leaving of Liverpool, irske reels og jigs, Run for Home, Bluegrass, The last thing on my Mind, Tambourine Man, Four strong Winds, King of the Road, Never ending Song of Love og mange, mange flere. Folkland har base i Hirtshals. Kvartetten består af garvede musikere med mange års erfaring i forskellige musikalske sammenhænge, som har fundet sammen i fælles glæde ved at spille country og folk. Folkland er: Kaj Bertelsen: harmonika, guitar og sang Per Bøgh Johansen: trommer og sang Nick Pallisgaard: guitar, mandolin og sang Helge Nyborg Jensen: elbas og sang Nyd en aften med velklingende country og folk. Efter koncerten er der Efterspil i menighedslokalerne, hvor man over en forfriskning kan mødes med musikerne til en lille uformel snak. Se beskrivelse af Efterspil her i bladet. Entré kr

8 Koncerter Orgelkoncert med Flemming Dreisig onsdag den 11. Februar kl i Hirtshals Kirke. Flemming Dreisig var domorganist i Vor Frue Kirke i København fra 2003 til Han er dermed indlemmet i de danske organisters kongerække blandt hans forgængere har været komponisterne Weyse og J.P.E. Hartmann. Flemming Dreisig viste sig meget tidligt som en af de bedste danske organister nogensinde. Han studerede hos Grete Krogh og blev færdiguddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium allerede som 19-årig. Han blev Danmarks yngste domorganist nogensinde, da han som 21-årig blev domorganist i Maribo Domkirke. Siden har han haft organistembeder i bl.a. Skt. Nikolai i Rønne og i Helligåndskirken i København. Flemming Dreisig har studeret den franske orgeltradition i Paris hos to af det 20. århundredes betydeligste organister, Jean Langlais og Gaston Litaize. Fra 1973 til 1988 underviste han selv på Musikkonservatoriet i København, de sidste fem år som professor. Gennem alle årene har man kunnet høre Flemming Dreisig ved utallige kirkekoncerter, også i udlandet. På cd har gjort en pionergerning ved at indspille nogle af Rued Langgaards senromantiske orgelværker. I 2011 flyttede Flemming Dreisig til Lønstrup, hvor han kunne dyrke sin store kærlighed til den barske, nordjyske natur samtidig med at han blev ansat som organistvikar i Børglum- Vittrup. Han er også tilknyttet Vor Frue Kirke i Aalborg som organistassistent. Ved koncerten i Hirtshals Kirke vil der blive lejlighed til at høre den store virtuos i et meget varieret program med ældre og nyere musik af bl. a. J.S.Bach og Max Reger. Efter koncerten er der for første gang lejlighed til at deltage i Efterspil i Hirtshals Kirkecenter. Her vil der være mulighed for at møde Flemming Dreisig under mere uformelle former til en samtale om musikken, orgelet og andet. (se mere herunder) Entré: Kr. 100 Efterspil. Vi grundlægger en ny tradition ved en del koncerter i Hirtshals og Emmersbæk kirker. Under navnet Efterspil samles vi efter koncerten til et lille samvær, hvor der ofte vil være mulighed for at lære kunstneren, musikken og instrumentet nærmere at kende. Det sker under uformelle former med mulighed for at købe kaffe, the, et glas vin, øl eller sodavand sammen med lidt at tygge på. Bortset fra drikkevarer er det gratis at deltage i Efterspil 8

9 Præsentation af børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen Hirtshals. Bare tæer i det varme sand, den stride blæst, der får bølgerne til at bruse, duften af tjære og havvand i næsen. Og midt i byen knejser kirken, med klokkeklang, der rammer dagene ind. Her levede jeg min barndom og ungdom, i solskin og blæst! Og hertil vender jeg nu tilbage, ansat i Hirtshals Sogn ved Hirtshals og Emmersbæk kirker som Børne- og diakonimedarbejder! Jeg glæder mig og er fuld af forventning til min nye, spændende opgave. Privat bor jeg i Hjørring, er gift og mor til 4 drenge / mænd, svigermor og farmor til verdens største vidunder på 1 år! Som leder i en stor børnehave har jeg gennem mange år arbejdet med børn, unge og familier. Jeg er uddannet indenfor pædagogik og ledelse, og det har været både spændende og udfordrende år. Men jeg har også haft lyst til at udforske nye sider af arbejdslivet, og da jeg så stillingsbeskrivelsen som Børne- og diakonimedarbejder, fornemmede jeg, at jeg havde fundet mit nye udgangspunkt! Jeg har hele mit liv været tæt knyttet til folkekirken og kirkens liv. Gudstjenesten er det centrale, men hele kirkens liv og virke har altid optaget mig og været fundamentet for mig. Folkekirken har altid stået for en rigdom af fællesskab, kunst, musik, litteratur osv., og det skal vi arbejde for at bibeholde og samtidig udvikle, så det tilpasses den tid, vi lever i. Jeg tænker, at vi som folkekirke har alle muligheder for at give kirkens stærke budskaber videre, at samarbejde med både daginstitutioner, skoler, ældrecentre, foreningsliv osv. osv. Mulighederne er der, vi 9 skal blot gribe dem, være nysgerrige på dem og i fællesskab udvikle dem. I mit arbejde som børne- og diakonimedarbejder ser jeg frem til både at blive en del af det allerede eksisterende arbejde i sognet og at være med til at etablere og udvikle nye tiltag. At arbejde med børn og unge er både udfordrende og utroligt livsbekræftende. Kirken har mulighed for at møde børn og unge med det kristne budskab og de kristne værdier med næstekærlighed og ligeværd, at pirre alle sanser gennem sang, musik, billedsprog osv., og at lade børn og unge møde de store følelser, som det kristne budskab også rummer i sine fortællinger. At arbejde med diakoni i kirken bør være fundamentalt og selvfølgeligt, diakoni er for mig kirkens sociale arbejde og engagement i samfundet. Som kirke har vi et ansvar for at række ud i de yderste hjørner af samfundet, alle skal opleve sig velkomne, respekterede og værdifulde i kirken og i kirkens mangegrenede arbejde. Vores opgave bliver at tilrettelægge arbejdet, så der i det kristne fællesskab bliver plads til alle. Nu står adventstiden for døren, lysene i adventskransen vil blive tændt et for et og lede os frem til julens glædelige budskab, der bryder mørket for altid! Jeg glæder mig til at få min faste gang i Hirtshals Sogn, at lære jer alle at kende og ikke mindst til at samarbejde med jer, både ansatte, menighedsråd, frivillige medarbejdere og brugere af kirkerne. De bedste hilsner Bente Nedergaard Larsen

10 For børn og unge Velkommen til børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen Det er med stor glæde at menighedsrådet kan byde velkommen til Bente Nedergaard Larsen, der 1. januar påbegynder sit arbejde som børne- og diakonimedarbejder. Vi er overbevist om at hun med sin stærke faglige baggrund, sit solide ståsted i Folkekirken og sin lokale forankring er den helt rigtige til at varetage arbejdet. Vi håber hun vil blive taget godt imod i alle afkroge af sognet. Grethe Bork Kristoffersen Babysang er et tilbud til babyer op til 1 år sammen med en voksen. Vi bruger sanserne, synger og spiller musik, ser på farvestrålende ting og bruger hele kroppen til dans og leg. Efter sangen er der mulighed for en hyggelig snak over en kop kaffe. Unge-Café Hirtshals sogn starter en ny Unge-Café op i Emmersbæk kirke. Unge-Cafeen er åben en eftermiddag eller aften i ulige uger og åbner første gang i januar/februar. Caféen er for dette års og sidste års konfirmander. Nærmere information følger senere. Ved evt. spørgsmål kan sognepræst Aksel Toft kontaktes på tirsdag-fredag 11:30-12:30. Efter 1. januar kan du også kontakte børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen, tlf mail De grønne Pigespejdere Spejderhuset, Halvejen. Mødeaften tirsdag. K.F.U.M.-spejderne Spejderhuset, Halvejen. Mødeaften torsdag. Jonna Horne tlf , Frøpatruljen Frøpatruljen, er KFUM-spejdere for børn med særlige behov. Vi mødes hver anden lørdag kl til i Spejderhuset på Halvejen. Dennis Lauritsen, Toftagervej 36, 9850 Hirtshals, tlf Teenklub Hjørring-Hirtshals Teenklub. Mødeaften hver mandag, skiftevis i Hjørring og Hirtshals missionshus. Hanna Holm, tlf Musikalsk legestue er et gratis tilbud til børn i alderen 1-2 år og 3-5 år. I ca. 45 minutter leger vi med musik i kirken. Vi synger salmer og børnesange, spiller på instrumenter, leger sanglege og har det sjovt. Bagefter er der mulighed for at spise en medbragt madpakke. For information om tidspunkt, kontakt efter 1. januar 2015 børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen, tlf mail 10

11 Adresser Sognepræst Bjarne Hougaard (kbf) Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals. Tlf , Træffes bedst tirsdag-fredag kl , samt efter aftale. Mandag fri. Ferie og kursusdeltagelse: 20./1-1/2. Sognepræst Aksel Lindy Toft Asger Højlundsvej 3, Emmersbæk 9850 Hirtshals. Tlf , Træffes bedst tirsdag-fredag kl , samt efter aftale. Mandag fri. Ferie: 2.-9 februar. Sognepræst Annemette Nørgaard Høgsbro Vesterled 3, 9850 Hirtshals. Tlf , Træffes efter aftale. Mandag fri. Ferie: februar Hirtshals Menighedsråd Formand Grethe Bork Kristoffersen Lillehedenvej 2, 9850 Hirtshals. Tlf Hirtshals kirkecenter Kirkegade 14,9850 Hirtshals, tlf Telefon og kontortider mandag-fredag kl samt torsdag kl Kordegn og administrationschef Leif Axberg (Personregistrering og administration) Tlf Regnskabsfører Anne Frost Povlsen (Regnskab og kirkegårdsadministration) Tlf Regnskabsfører Bente Andersen (Regnskab for Horne/Asdal, Tornby/ Vidstrup og Tversted/Uggerby) Tlf Børne- og Diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen Tlf , Hirtshals-Emmersbæk kirkegårde graver Lone Andersen Tlf Hirtshals kirke Kirketjener Aase Riisager Tlf Organist og korleder Arne Jørgen Fæø Tlf Kirkesanger Anni Nyeng Christiansen Tlf Emmersbæk kirke Kirketjener Signe Eriksen Tlf Organist Thomas Lieberkind Larsen Tlf Kirkesanger Ester Terp Nielsen Tlf Hjemmesideadresse: Kirkebladet udgives af Hirtshals menighedsråd. Ansvarshavende redaktør er sognepræst Bjarne Hougaard, børne- og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen er redaktions sekretær. Synspunkter, der kommer til udtryk i kirkebladets artikler er gengivet på den enkelte skribents ansvar. Næste udgave af kirkebladet dækker perioden marts maj Sidste frist for indlevering af stof til kirkebladet er 20. januar til 11

12 Gudstjenester i Hirtshals og Emmersbæk kirker December søndag d s. i advent Indsamling til Hirtshals sogns menighedspleje Hirtshals kl BH Emmersbæk kl AT søndag d s. i advent Indsamling til Missionen blandt Hjemløse Hirtshals ingen Emmersbæk kl ANH onsdag d juleaften Indsamling til Børnesagens fællesråd Hirtshals kl. 14 og BH Emmersbæk kl og16 - AT torsdag d juledag Indsamling til Hirtshals sogns menighedspleje Hirtshals kl BH Emmersbæk kl AT fredag d anden juledag Indsamling til KFUK s Sociale Arbejde Hirtshals kl ANH Emmersbæk ingen søndag d julesøndag Indsamling til KFUM s Sociale Arbejde Hirtshals ingen Emmersbæk - kl BH onsdag d nytårsaften Indsamling til Det danske Bibelselskab Emmersbæk kl AT BH = Bjarne Hougaard ANH = Annemette Nørgaard Høgsbro AT = Aksel Lindy Toft Januar torsdag d Nytårsdag Indsamling til Det danske Bibelselskab Hirtshals kl BH Emmersbæk ingen søndag d Hellig tre kongers søndag. Indsamling til Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Hirtshals kl BH Emmersbæk AT søndag d s. e.h3k. Indsamling til Økumenisk Ungdom Hirtshals kl BH Emmersbæk kl ANH søndag d s. e.h3k. Indsamling til Kirkens Korshær Hirtshals kl BH Emmersbæk kl AT søndag d Sidste s.e.h3k. Indsamling til Kristeligt Forbund for Studerende Hirtshals kl ANH Emmersbæk kl AT Vikingebanke mandag d.22.-dec BH torsdag d.8-jan BH torsdag d.5-feb BH Lynggården mandag d.22.-dec BH torsdag d.8-jan BH torsdag d.22-jan AT torsdag d.5-feb BH torsdag d.19-feb BH 12 Februar søndag d Septuagesima Indsamling til Religionspædagogisk Center Hirtshals kl AT Emmersbæk kl ANH søndag d Seksagesima Indsamling til Præsteuddannelse i Sierra Leone Hirtshals kl ANH Emmersbæk kl BH tirsdag d spaghettigudstjeneste Emmersbæk kl søndag d Fastelavn Indsamling til Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler Hirtshals kl BH Emmersbæk kl AT søndag d s. i fasten Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Hirtshals kl BH Emmersbæk kl AT Marts søndag d s. i fasten Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Hirtshals kl ANH Emmersbæk ingen Kirkebil begge kirker. Kontakt Tlf

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Juni juli august 2015 NR. 3 60. ÅRGÅNG 2 3 4-7 8 9 10 11 12 Indsæt en introduktion til organisationen her, og beskriv, hvilke produkter eller serviceydelser du

Læs mere

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker MARTS APRIL MAJ 2015 Stor opstandelse Frivillig i Hirtshals sogn Det sker i Hirtshals sogn Besøg af Sultkaravanen Koncerter Foreninger Adresser Gudstjenesteoversigt

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hirtshals Menighedsråd Kirkegade 14 9850 Hirtshals. Referat fra menighedsrådsmødet Onsdag, den 18. marts 2015 kl. 19.00 I Hirtshals Kirkecenter

Hirtshals Menighedsråd Kirkegade 14 9850 Hirtshals. Referat fra menighedsrådsmødet Onsdag, den 18. marts 2015 kl. 19.00 I Hirtshals Kirkecenter Referat fra menighedsrådsmødet Onsdag, den 18. marts 2015 kl. 19.00 I Hirtshals Kirkecenter Fraværende medlemmer: Afbud fra: Eva Gad Rasmussen. I stedet møder Hans Olsen. Afbud fra Maiken Buddig. I stedet

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4 KIRKEBLADET September-november 2013 52. årgang Nr. 4 INDHOLD: Kirken er under ombygning! 2 Info og kalender 3 Dåbsbilleder 4 Adresseliste 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Sammenkomster 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September - Oktober - November 2009 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg FARVESTRÅLENDE GAVER Efteråret er en årstid, der har en dobbelthed i sig. På den ene side rummer

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 59. årgang Efterår - atter dækkes skovbunden af det farverige løvfald. Foto: Bent Thøgersen Da min mormor døde var der to ting jeg gerne ville arve. Eller det vil sige,

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere