Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker"

Transkript

1 Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker MARTS APRIL MAJ 2015 Stor opstandelse Frivillig i Hirtshals sogn Det sker i Hirtshals sogn Besøg af Sultkaravanen Koncerter Foreninger Adresser Gudstjenesteoversigt NR ARGANG Indsæt en introduktion til organisationen her, og beskriv, hvilke produkter eller serviceydelser du kan tilbyde. Teksten skal være kort og give læserne lyst til at vide mere om og produkterne eller serviceydelserne. Jesu opstandelse er helt konkret virkelig selvom den ligger langt ud over vores forståelse. Hans legeme er efter opstandelsen et fysisk legeme. Men hans legeme er ikke upåvirket af opstandelsen. Ofte kan de ikke genkende ham i første omgang. Men han giver sig altid til kende gennem sine helt fysiske handlinger. Læs mere på side 2 Foto: Thomas White (Folkekirkens Nødhjælp) Mere om sogneindsamlingen på side 7 Besøg sognets hjemmeside på 1

2 Stor opstandelse v. sognepræst Bjarne Hougaard Det vakte stor opstandelse, da en københavnsk præst benyttede juledagene til, i et interview, at erklære sin manglende tro på, at Jesus rent faktisk i fysisk forstand var stået op af graven og havde efterladt den tom. Præsten havde også svært ved at forestille sig, at vi som kristne mennesker helt konkret skal opstå fra de døde, sådan som det er formuleret i trosbekendelsens led om kødets opstandelse og det evige liv. Siden er der debatteret meget og inderligt om forståelsen af opstandelsen, mange har forsøgt at forsvare præsten og hans ligesindede, og nogle har afvist at det er et problem for folkekirken. Enkelte har endda gjort sig til talsmand for at problemet for folkekirken snarere er dem, der tror at graven rent faktisk var tom påskemorgen, og at Jesus også efter opstandelsen havde et fysisk legeme. Ingen tvivl i Bibelen I de bibelske skrifter er der nu ingen tvivl. Da kvinderne kom til graven påskemorgen, var det en tom grav der mødte dem. Det var langt fra deres ønsketænkning. De blev tvært imod dybt forfærdede, for de havde slet ikke fantasi til at forestille sig, at Jesus skulle være blevet levende igen. Maria siger derfor fortvivlet til ham, hun tror er gartneren: Hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Senere møder Jesus disciplene, men heller ikke de har det som deres ønskescenarium. De troede nærmest 2 det var et spøgelse eller måske netop et åndelig legeme. Men Jesus vil ikke lade dem i tvivl. Hans legeme er fysisk, han siger: Se på mine hænder og fødder det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Og så beder Jesus om at få noget at spise. Ukendt og alligevel ikke Jesu opstandelse er helt konkret og virkelig selvom den ligger langt ud over vores forståelse. Hans legeme er efter opstandelsen et fysisk legeme. Men hans legeme er ikke upåvirket af opstandelsen. Der er tale om noget afgørende nyt, der overgår al vores forståelse. Jesus går gennem lukkede døre. Ofte kan de ikke genkende ham i første omgang. Men han giver sig altid til kende gennem sine helt fysiske handlinger han taler, viser sine naglemærkede hænder, tager brødet og velsigner det. Afgørende for den kristne tro. Det er afgørende for den kristne tro, at det er tilfældet. Paulus sætter det på spidsen og siger: Er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Men han fortsætter med triumfen: Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi det er sandt, er det også sandt at det menneske, der sætter sit håb til den Kristus, der virkelig er opstået fra de døde, han eller hun er ikke det ynkværdigste, men det mest misundelsesværdige af alle mennesker, fordi han eller hun har en opstandelse i vente, der svarer til Jesu egen opstandelse. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv, som en virkelig fysisk tilværelse uden sorg, sygdom og død.

3 Frivillig i Hirtshals sogn Meld dig som frivillig medarbejder i Hirtshals Sogn. v. Brita Skands Jeg er en af de mange frivillige medarbejde- Jo flere vi er, jo mere kan lade sig gøre - og jo større bliver vores fællesskab. re, der er i Hirtshals Sogn. Hvad vil det sige at være frivillig medarbej- Har du lyst til at være med, så kom endelig. der? Det vil sige at give en hjælpende hånd Både hvis du har et specielt område, hvor du ved en af de mange aktiviteter, der foregår i kirker og kirkecenter. Jeg kan fortælle lidt om, hvad jeg selv laver og har lavet. Jeg synger med i kirkekoret, hvor vi hver mandag mødes og synger sammen. Vi deltager ved gudstjenester med vores sang og er dermed med til at gøre det lidt festligt. Jeg laver også af og til aktiviteter for børn, der deltager i gudstjenesten, men har brug gerne vil hjælpe, eller hvis du bare vil stå til for en lille pause under prædiken. rådighed, når der er brug for ekstra hjælp. Tidligere har jeg hjulpet til i børneklub og Opgaverne er meget forskellige, så der kan klubben for midikonfirmander. altid blive brug for det, du kan bidrage med, f.eks. lave mad og bage, børnearbejde, voksenarbejde, sang og musik, hyggespreder, sætte plakater op, lege med børn osv. osv. Kontakt Børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen, tlf / mail: Derfor er jeg frivillig i Hirtshals sogn Hvorfor er jeg frivillig medarbejder? Fordi jeg gerne vil være med til at formidle det kristne budskab og støtte op om det arbejde, der gøres ud fra kirkerne. Jeg oplever, at når jeg giver lidt, får jeg rigtig meget tilbage! jeg bliver fyldt med glæde, taknemmelighed, gode oplevelser og venskaber. Derfor siger jeg JA, når der kaldes på mig, hvis det er muligt. 3

4 Det sker i Hirtshals sogn Hyggecaféen i Emmersbæk Kirke Kom og vær med i et godt fællesskab hver onsdag kl , hvor vi drikker kaffe/te á 25 kr. Der vil som regel være et eller andet på programmet, og ellers er der mulighed for at strikke, snakke, spille spil m.m. Marts Onsdag d. 4.: Vi synger sammen, og Visse spiller. Onsdag d. 11.: Hyggeeftermiddag. NB! Torsdag den 12. kl : Menighedsmøde med foredrag af Jørgen Pyndt Fra bondedreng på Lolland til journalist i Nordjylland. Foredrag og kaffe á 50 kr. Onsdag d. 18.: Hyggeeftermiddag. Onsdag d. 25.: Hvem vil være millionær. April Onsdag d. 1.: Vi ser film som optakt til påsken. Onsdag d. 8.: Hyggeeftermiddag. tirsdag den 14.: Menighedsmøde med Sailorboys ved Børge Eriksen, der underholder med bl.a. sømandssange. Onsdag d. 15.: DVD-bytte-dag. Onsdag d. 22.: Vi synger sammen, og Visse spiller. Onsdag d. 29.: Luis Santos fortæller om sit liv i Columbia. Maj Onsdag d. 6.: Erna Christensen Fortæller og viser billeder om en families evakuering fra Hanstholm til Hirtshals foråret Onsdag d. 13.: Vi synger sammen, og Visse spiller. Onsdag d. 20.: Peter Krogh fortæller og viser billeder fra rejse til Østeuropa. Onsdag d. 27. kl : Sommerafslutning med udflugt til Rododendronparken i Brønderslev. Henvendelse til Else Axberg, tlf Kirkebilen kan benyttes, bestilles på Guldgraveraftener Ved guldgraveraftenerne er der mulighed for at grave dybere ned i enkelte bibelske beretninger for at finde det guld, der har værdi for vores liv i dag. Aftnerne er præget af, at deltagernes egen læsning og forståelse kommer frem, men det 4 kræver hverken forhåndskendskab til at læse i Bibelen eller stor kendskab til den kristne tro i det hele taget. Forud for hver aften vil der blive annonceret på hjemmesiden hvad der skal arbejdes med. Der er afholdes guldgraveraftener i Hirtshals Kirkecenter tirsdag d. 24. marts kl tirsdag d. 21. april kl tirsdag d. 12. maj kl Hver aften er der kaffebord a 25 kr., ellers er det gratis at deltage. Oplysninger hos sognepræst Bjarne Hougaard, tlf eller mail:

5 Forældrecafé For aleneforældre og jeres børn, både hvis du er aleneforsørger, eller blot er alene i hverdagen. Det er et fællesskab, hvor vi mødes for at spise, snakke, lege og hygge os sammen. Maden laves af frivillige, og den koster kr. 25 for voksne, børn gratis. Der er planlagt Forældrecafé tirsdag d. 7. april, drop-in fra kl tirsdag d. 5. maj, drop-in fra kl tirsdag d. 2. juni, drop-in fra kl Forældrecaféen arrangeres af frivillige i menighedsplejen og Børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen. Af hensyn til madlavningen er der tilmelding senest fredagen før på sms eller mail Fasteandagter Igen i år inviteres til fasteandagter i Hirtshals kirke Onsdag d. 4. marts kl Onsdag d. 11. marts kl Onsdag d. 18. marts kl Onsdag d. 25. marts kl Andagten vil bestå af salmesang, bøn, læsning af afsnit fra lidelseshistorien ifølge Lukasevangeliet. Der afsluttes med skriftemål. Tværkulturel venskabsforening. Tværkulturel venskabsforening ønsker at fremme forståelsen mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. Det sker gennem forskellige tiltag og aktiviteter, bl.a. fællesspisning. Du har også mulighed for at blive kontaktperson for en nytilflyttet beboer med anden kulturel baggrund end dansk. Fællesspisningen foregår sidste fredag i måneden i Spirehuset, Søndergade 20. Kontakt Ole Valsson, tlf Salmestafet Kom og vær med til at synge nye og gamle salmer fra salmebogen. Hvis du har lyst til at vælge en bestemt salme, så giv gerne besked på forhånd. Salmestafet holdes i Hirtshals kirke: Onsdag d. 11. marts kl (efter fasteandagt) Onsdag d. 15. april kl Efter samværet i kirken er der gratis kaffebord og samvær i Kirkecenteret. Oplysninger på sognets hjemmeside under menupunktet Salmestafet. eller hos sognepræst Bjarne Hougaard, tlf eller mail Kirkebilen kan benyttes. 5

6 Det sker i Hirtshals sogn Spaghetti-gudstjeneste Babysalmesang Torsdag 23.april kl. 17 For børn i alderen 0-10 måneder sammen med en forælder eller en anden voksen. Vi bruger alle sanserne til sang, leg og dans. Det er nærvær og leg med sit barn og hyggeligt fællesskab med andre forældre og børn. Det kræver ingen forudsætninger at deltage, og det er gratis. Kontakt Børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen, tlf / En anderledes måde at holde gudstjeneste på. Vi spiser sammen, laver en aktivitet og har en kort gudstjeneste, hvor alle kan være med, både børn og voksne. Pris for spisning: Det koster kr. 25 for voksne, børn gratis. Man møder bare op, men en tilmelding vil være rart i.f.t. maden. Tilmelding til Børne og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen, tlf , mail VCT 2015 Ungecafé Fadervor du som er i himlene eller burde vi i stedet sige Yo! Big G, er du der i din awesome crib?... Er du konfirmand eller ung af sind, så kig forbi Emmersbæk kirke tirsdag d. 17. marts kl til dette års Vendsyssel Church Tour. Vi lover at denne aften, vil det at gå i kirke blive sat ind i Konfirmandklub for alle i 7. og 8. klasse. Det er hygge, spil, venskab, gode grin - og så en ny sammenhæng, som forer det snakke og sange om Gud og livet. uden konkurvi mødes onsdage i ulige uger: rencer, lidt ord Onsdag d. 11. marts kl fra præsten, vil Onsdag d. 25. marts kl blive krydret Onsdag d. 8. april kl med nutidens Onsdag d. 22. april kl musik, leveret Onsdag d. 6. maj kl af en super nice Det er gratis at deltage, så tag gerne en ven med. DJ direkte udlånt fra Gaden i Aalborg. Vil du vide mere, så tjek eller Ses vi?...det tror jeg nok vi gør kontakt Børne og diakonimedarbejder Bente NederOral Shaw (ungdomspræst) gaard Larsen, / 6

7 Det sker i Hirtshals Sogn Fastegudstjeneste og Sogneindsamling. Diakoniens søndag. I forbindelse med sogneindsamlingen afholdes en fælles Fastegudstjeneste i Hirtshals Kirke søndag den 8. marts kl Ved gudstjenesten vil vi fokusere på temaet Giv os i dag vort daglige brød, og høre teksten om at et rige, der kommer i splid med sig selv, vil gå under. Kirkens Voksenkor medvirker, og der vil selvfølgelig også her være mulighed for at give et bidrag til sogneindsamlingen. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Hirtshals Kirkecenter. I år fejrer vi diakoniens søndag i Hirtshals Kirke søndag den 19. april. Her er gudstjeneste ved Bjarne Hougaard kl , hvor Kirkens Voksenkor medvirker. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Hirtshals Kirkecenter. Ved frokosten vil menighedsplejen afholde sit årsmøde, der vil være en orientering om arbejdet i det første arbejdsår samt mulighed for at drøfte arbejdet. Menighedsplejens regnskab vil blive fremlagt, og der vil være valg til bestyrelsen. Tilmelding til frokosten til kirketjener Aase Riisager, tlf Sogneindsamling Den 8. marts 2015 deltager Hirtshals sogn igen i Folkekirkens Nødhjælpssogneindsamling under temaet: Giv os i dag... Ved årets indsamling sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på kvinder, fordi søndag den 8. marts er Kvindernes internationale kampdag. I mange lande er kvinders rettigheder sikret i grundloven. Alligevel lider kvinder under fysisk og psykisk vold og diskrimination - og de er ofte uvidende om, at de har rettigheder. Fællesspisning - Skærtorsdag Skærtorsdag aften den 2. april er der gudstjeneste i Emmersbæk Kirke kl Inden gudstjenesten er der fællesspisning kl i menighedslokalerne for alle, der har lyst. Et helt uformelt arrangement, hvor de, der kan, medbringer mad, som vi så spiser sammen. Vi hjælper hinanden med oprydning og opvask. Det handler om fællesskabet, at spise samindsamlerne mødes i Sparekassen Vendsyssels men, synge og hygge sig. Kl går vi ind i kirken til gudstjeneste. lokaler kl og får tildelt en rute i byen. Tilmelding til fællesspisningen er ikke nødønsker du at melde dig som indsamler og vendig. give et par timer eller tre for at hjælpe, så kontakt indsamlingsleder Jan Riisager på tlf. For information omkring fællesspisningen kontakt Inger Nielsen, tlf

8 Konfirmander og fattige kvinders rettigheder Den 27. februar har konfirmanderne fra Hirtshals skole besøg af Karavanen, en folk volontører fra Folkekirkens Nødhjælp. Med besøget ønsker Karavanen at udfordre konfirmanderne på deres viden om kvinders rettigheder. Piger og kvinder i mange egne af verden lider under fysisk og psykisk vold og diskrimination. De har ikke mulighed for at benytte de rettigheder, som piger og kvinder i Danmark tager for givet: Ret til uddannelse, ret til at stemme, ret til at vælge hvem de vil giftes med og ret til at tjene deres egne penge. Det vil en flok unge volontører og højskoleelever gerne sætte fokus på sammen med konfirmanderne. De unge har boet hos lokale familier i Uganda og Malawi, og de kan fortælle personlige historier om, hvordan piger og kvinders liv og hverdag ser ud langt fra Danmark. Gennem aktiviteter og lege, der ikke altid er helt retfærdige, kommer konfirmanderne til på egen krop at føle forskellen på at være født som dreng og pige. De skal høre om, hvordan Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at uddanne piger og kvinder, så de selv finder styrke til at bruge deres stemme, både i familien og som aktive samfundsborgere. Og besøget slutter med en ungdomsgudstjeneste, der sætter fokus på håbet. En af de unge i Karavanen er Andreas Schulz på 22 år. Han har boet hos en familie i Malawi i flere uger og set, hvordan Folkekirkens Nødhjælps arbejde virker. Jeg blev volontør i Malawi for at komme væk fra de trygge rammer og helt tæt på en anden kultur. Nu glæder jeg mig til at fortælle om mennesker, der er rige på nærvær og håb, selv om de lever i et af verdens fattigste lande. Og om, at det ikke er så umuligt at skabe ud- Menighedsmøde med Jørgen Pyndt, tidligere TV2 Nord Menighedsmøde med foredrag af Jørgen Pyndt. Emnet er: Fra bondedreng på Lolland til journalist i Nordjylland. Alle er velkomne. Foredrag og kaffe á 50 kr. Henvendelse Else Axberg, tlf Kirkebilen kan benyttes, tlf Foto: Folkekirkens Nødhjælp vikling i et fattigt land, som det kan se ud fra Danmark, siger Andreas. Karavanen besøger konfirmanderne forud for Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling d. 8. marts, som konfirmanderne vil deltage i. Torsdag den 12. marts kl i Emmersbæk Kirkes menighedslokaler. 8

9 Koncerter Påskekoncert med Mundus Vocalis Forsommerkoncert med Vendsyssel Fælleskor Lørdag den 14. marts kl i Hirtshals Kirke. Mandag den 18. maj kl i Hirtshals Vokalensemblet Mundus Vocalis består af Kirke ca. 10 professionelle sangere under ledelse Vendsyssel Fælleskor består af voksenkor af dirigent Søren Birch. fra 3 sogne, Bjergby/Mygdal, Tversted/ Uggerby, Hirtshals, samt andre interesserede korsangere. Ved denne forårskoncert fremføres et udvalg af årstiden sange og salmer. Koret ledes af de 3 sognes organister og korledere: Arne Jørgen Fæø, Jonatan Kagan, og Rolf Ruggaard. Fri entre Se uddybende beskrivelse af Vendsyssel Fælleskor og korets aktiviteter i Hirtshals Sogns Koncertfolder og på Mundus Vocalis har desværre måttet melde afbud til koncerten den 14. marts! Musikudvalget håber at kunne tilbyde en anden påskekoncert i foråret. Se og HirtshalsBindslev avis for annoncering af ny påskekoncert. Hirtshals Sogns Voksenkor øver hver mandag kl i Hirtshals kirke. Der kræves ingen særlige forudsætninger, blot glæden ved fællesskabet gennem sang og musik. Alle er meget velkomne. Henvendelse til organist og korleder Arne Jørgen Fæø, tlf , eller mød op mandag aften. 9

10 Foreninger med tilknytning til kirken Indre Missions hus Vestergade 13, Hirtshals alle møder begynder kl Marts Lørdag d. 7. kl i Hjørring Missionshus: Bibelkursus i kredsen. Undervisningskonsulent Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen, undervisningskonsulent. Tirsdag d. 10.: Generalforsamling Tirsdag d. 17.: En aften i selskab med Nordsøkoret Tirsdag d. 24.: Guldgraveraften i Hirtshals Kirkecenter, Bjarne Hougaard April Tirsdag d. 14.: Sognepræst og formand for Evangelisk Luthersk Netværk Henrik Højlund, Løsning Tirsdag d. 21.: Guldgraveraften i Hirtshals Kirkecenter, Bjarne Hougaard. Tirsdag d. 28.: Fælles samfundsmøde i Hirtshals. Fhv. lærer på LMH Ingeborg Kappelgaard, Kbh. Emne: Hjælp, jeg er så bekymret. Maj Tirsdag d. 12.: Guldgraveraften i Hirtshals Kirkecenter, Bjarne Hougaard Kredsens mødeuge: Mandag d. 18. i Tårs Missionshus, Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing. Tirsdag d. 19. i Hirtshals Missionshus, Bjarne Lindgren Christensen Onsdag d. 20. i Hjørring Missionshus, Bjarne Lindgren Christensen Torsdag d. 21. i Sct. Catharinæ Kirke, Pastor Johnny Søndberg Madsen, Torslev Fredag d. 22. i Horne Missionshus, Johnny Søndberg Madsen. Tirsdag d. 26.: Stud. teol. Thomas Nedergaard, Århus Kontakt Jan Riisager, tlf / 10 De grønne Pigespejdere Spejderhuset, Halvejen. Mødeaften tirsdag. Maiken Baun, K.F.U.M.-spejderne Spejderhuset, Halvejen. Mødeaften torsdag. Jonna Horne, tlf Frøpatruljen Frøpatruljen, er KFUM-spejdere for børn med særlige behov. Vi mødes hver anden lørdag kl til i Spejderhuset på Halvejen. Dennis Lauritsen, Toftagervej 36, 9850 Hirtshals, tlf Teenklub Hjørring-Hirtshals Teenklub. Mødeaften hver mandag skiftevis i Hjørring og Hirtshals missionshus. Kontakt Hanna Holm, tlf Sømandskredsene Mødes i Hirtshals Missionshus, Vestergade. Torsdag d. 26. marts kl Torsdag d. 30. april kl Tirsdag d. 5. maj kl i Strandby, Indenlandsk Sømandsmissions Storkredsstævne Kontakt Astrid Holm, tlf

11 Adresser Sognepræst Bjarne Hougaard (kbf) Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals. Tlf , Træffes bedst tirsdag-fredag kl , samt efter aftale. Mandag fri. Ferie: april Sognepræst Aksel Lindy Toft Asger Højlundsvej 3, Emmersbæk, 9850 Hirtshals. Tlf , Træffes bedst tirsdag-fredag kl , samt efter aftale. Mandag fri. Sognepræst Annemette Nørgaard Høgsbro Vesterled 3, 9850 Hirtshals. Tlf , Træffes efter aftale. Mandag fri. Ferie: april På præsternes fridag kan du altid komme i kontakt med en præst på tlf Hirtshals Menighedsråd Formand Grethe Bork Kristoffersen Lillehedenvej 2, 9850 Hirtshals. Tlf Hirtshals Kirkecenter Kirkegade 14,9850 Hirtshals, tlf Telefon og kontortider mandag-fredag kl samt torsdag kl Kordegn og administrationschef Leif Axberg (Personregistrering og administration) Tlf Regnskabsfører Anne Frost Povlsen (Regnskab og kirkegårdsadministration) Tlf Regnskabsfører Bente Andersen (Regnskab for Horne/Asdal, Tornby/Vidstrup og Tversted/Uggerby) Tlf Børne- og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen Tlf , Hirtshals-Emmersbæk kirkegårde Graver Lone Andersen Tlf Hirtshals Kirke Kirketjener Aase Riisager Tlf Organist og korleder Arne Jørgen Fæø Tlf Kirkesanger Anni Nyeng Christiansen Tlf Emmersbæk Kirke Kirketjener Signe Eriksen Tlf Organist Thomas Lieberkind Larsen Tlf Kirkesanger Ester Terp Nielsen Tlf Hjemmesideadresse: Kirkebladet udgives af Hirtshals menighedsråd. Ansvarshavende redaktør er sognepræst Bjarne Hougaard, børne- og diakonimedarbejder Bente Nedergaard Larsen er redaktionssekretær. Synspunkter, der kommer til udtryk i kirkebladets artikler, er gengivet på den enkelte skribents ansvar. Næste udgave af kirkebladet dækker perioden juni august Sidste frist for indlevering af stof til kirkebladet er 20. april til

12 Marts Søndag d s. i fasten indsamling til Folkekirkens Nødhjælp (hele fastetiden) Hirtshals kl ANH Emmersbæk - ingen Søndag d s. i fasten Sogneindsamling. Hirtshals kl BH og AT Søndag d midfaste Emmersbæk kl ANH Søndag d Maria Bebudelse Emmersbæk kl AT Palmesøndag d. 29. April Skærtorsdag d. 2. indsamling til Samvirkende Menighedsplejer Hirtshals - ingen Emmersbæk kl AT fællesspisning kl Kirkebil Kirkebil begge kirker. Kontakt Tlf Forkortelser BH = Bjarne Hougaard ANH = Annemette Nørgaard Høgsbro AT = Aksel Lindy Toft LH = Lea Hoff Ringgaard Lauridsen Langfredag d. 3. indsamling til Hirtshals Menighedspleje Påskedag d. 5. indsamling til KFUM og KFUK 2. Påskedag d. 6. indsamling til KFUM og KFUK Emmersbæk kl ANH Søndag d s.e. påske indsamling til Danske Sømands og udlandskirker Hirtshals kl ANH Emmersbæk kl. 9 - LH Søndag d s.e. påske indsamling til Danske Sømands og udlandskirker Søndag den s.e. påske indsamling til IKON Hirtshals kl Konfirmation Emmersbæk kl AT Maj Fredag den 1. - Bededag indsamling til Kirkefondet Emmersbæk ingen Søndag d s.e. påske indsamling: Danske Kirkers Råd Hirtshals kl ANH Emmersbæk kl. 10 Konfirmation Søndag d s.e. påske Indsamling til Grundtvigsk Forum Kristi Himmelfart d. 14. Indsamling til Promissio Søndag d s.e. påske indsamling til Kolonien Filadelfia Emmersbæk kl. 9 - ANH Søndag d. d Pinsedag indsamling til Folkekirkens Mission Mandag d Pinsedag indsamling: se Pinsedag Hirtshals ingen Søndag d Trinitatis Indsamling til Hirtshals Menighedspleje Vikingebanke torsdag d. 19.-marts AT torsdag d. 16. april BH torsdag d. 28. maj BH Lynggården torsdag d. 5. marts AT torsdag d. 19. marts AT torsdag d. 16. april BH torsdag d. 30. april AT torsdag d. 28. maj BH 12

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Juni juli august 2015 NR. 3 60. ÅRGÅNG 2 3 4-7 8 9 10 11 12 Indsæt en introduktion til organisationen her, og beskriv, hvilke produkter eller serviceydelser du

Læs mere

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker DECEMBER 2014 JANUAR FEBRUAR 2015 NR. 1 60. A RGANG Jordens største under Kirkecenteret indviet Det sker i Hirtshals sogn Koncerter Præsentation af Bente Nedergaard

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt Det dejlige spæde forår

Læs mere

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE Marts - April - Maj 2015 Hvad var det dog, der skete? Påske og Opstandelse - Sognets nye navn - Gudstjenester - Film Fællesspisning - Koncerter - Skovtur - Studiekreds

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hemmelige planer og forræderi Juniorkirke Bibelen live M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 4 Det spirer og gror Jens Moesgård Nielsen Nu er det forår og alting spirer

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Attende årgang Nr. 1 Februar - Marts 2013 2 Indholdsfortegnelse side Leder......................... 2 Havbakken..................... 3 Vidstrup Borgerforening...........

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Elvis i Give Kirke. Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Gæsteskribent Arne Mariager

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Elvis i Give Kirke. Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Gæsteskribent Arne Mariager KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE Elvis i Give Kirke Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Gæsteskribent Arne Mariager Forårskoncert Julia Helgason Give Kirkes kor og organist Årgang 2009

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tyvende årgang Nr. 1 Februar - Marts 2015 Indholdsfortegnelse side Leder......................... 2 Havbakken..................... 3 Tornby Beboerforening............

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015 Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne 2marts - maj 2015 2 vejviser Rindum sogn www.rindumkirke.dk Sognepræst (kbf.) Mogens Thams Isagervej 8, Rindum Tlf. 9732 0629 / 2329 0639 E-mail: moth@km.dk Organist

Læs mere