Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding og holdgebyr 1.6. Licens til DHIF 1.7. Hjemmebane 1.8. Kontaktpersoner 1.9. Grundspil Slutspil Topscorer 1.12.A. Pointberegning 1.12.B. Pointberegning hvis et hold udgår af turneringen Kampvarighed Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag Speedtestregler, bilag Præmier Kvalifikation til Champions League Turneringsplan Indkaldelser Afbud til stævner Aflysning ved vejrmæssige omstændigheder Kampresultater og resultatskemaer, bilag Mål Målscorer Advarsler Udskiftning Spillertrøjer Spillere Klubskifte Holdskifte Spillercertifikat, bilag Spillerliste Udlån af spillere Antal spillere til stævner Dommere Dommerbord Aflysning af stævner ved dommermangel Linjedommere Hjemmeside Protester Sponsor Forbud mod sorte dæk 2. Afholdelse af stævner og slutspil 2.1. Afholdelse af stævner 2.2. Afholdelse af slutspil 2.3. Stævnetaske 3. Bilag 3.1. Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag Regler for speedtest, bilag Resultatskema, bilag Spillercertifikat, bilag 4 4. Spilleregler 2

3 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab Det er kun landsmødet der kan vedtage og ændre turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab. Idrætsudvalget har det overordnede ansvar for turneringen, og har ansvaret for at turneringsudvalget overholder turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab Speedtestregler og spilleregler Det er kun landsmødet der kan vedtage og ændre speedtestregler og spilleregler. Idrætsudvalget har det overordnede ansvar for turneringen, og har ansvaret for at turneringsudvalget overholder speedtestregler og spilleregler Turneringsudvalg Turneringsudvalget består som udgangspunkt af en repræsentant fra hver klub der er tilmeldt turneringen og en formand fra idrætsudvalget. Hver klub har ret til at stille med en repræsentant til turneringsudvalget. Såfremt klubben ikke benytter sig af retten, er det idrætsudvalget der udpeger et medlem til turneringsudvalget. Idrætsudvalget udpeger et af sine medlemmer til formand af turneringsudvalget. Hvert medlem af turneringsudvalget har én stemme. I tilfælde af stemmelighed, er det formanden, der træffer den endelige beslutning. Turneringsudvalget har ansvaret for turneringen, og har til opgave at planlægge og lede turneringen ud fra gældende regler. Turneringsudvalget har bemyndigelse til løbende at træffe beslutninger i tvivlsspørgsmål under turneringen. Turneringsudvalget har bemyndigelse til at behandle klager og protester fra klubberne under turneringen. Turneringsudvalgets afgørelse i en given sag kan ankes skriftligt til idrætsudvalget inden 3 uger. For at undgå habilitetsproblemer, må de enkelte repræsentanter af turneringsudvalget ikke være med i behandling af sager der vedrører egen klub. Spillere og trænere, der på eller udenfor banen (det vil sige før eller efter en kamp eller et stævne), gør sig skyldige i usportslig optræden, kan af turneringsudvalget straffes med karantæne. Turneringsudvalget kan tage sager op både på opfordring og af egen vilje. Turneringsudvalget har ansvaret for dommere og kontakten hertil Turneringens opbygning Turneringen består af det antal hold, der er tilmeldt turneringen. Turneringen består af det antal stævner, der er nødvendige i forhold til de tilmeldte hold og antallet af indbyrdes kampe. Er der 7 hold eller færre, spilles der 3 indbyrdes kampe. Er der 8 hold eller flere spilles der 2 indbyrdes kampe. Det skal tilstræbes, at et hold ikke skal spille 2 kampe i træk. 3

4 Hvert hold må maksimalt spille 3 kampe pr. stævne. Turneringsplanen skal udformes så alle hold deltager i samtlige stævner og gæster alle hjemmebaner. Det er turneringsudvalget der udarbejder turneringsplanen. Turneringen afsluttes med et slutspil for de 4 bedst placerede hold Turneringssæson Turneringssæsonen starter i august/september og slutter i maj/juni Holdtilmelding og holdgebyr Turneringsudvalget administrerer holdtilmeldingen. Tilmelding skal ske senest den 1. juli for den forestående sæson. Klubberne modtager besked herom medium juni. Der skal betales holdgebyr for hvert hold, der er tilmeldt turneringen. Holdgebyret udregnes ud fra de udgifter, der er forbundet med afviklingen af turneringen, og fordeles ligeligt blandt de tilmeldte hold. Holdgebyret opkræves medium juli og skal indbetales senest 15. august på DHIF s konto. Ved for sen holdtilmelding og/eller betaling af holdgebyr, er et hold ikke berettiget til at deltage i turneringen Licens til DHIF Der skal betales holdlicens til Dansk Handicap Idræts-Forbund, for at holdet kan spille med i turneringen. Klubberne har selv ansvaret for at det sker rettidigt Hjemmebane Hver klub skal stille hjemmebane til rådighed mindst en gang pr. sæson. Klubben skal selv afholde udgiften til leje af hal. Hjemmebane er ikke nødvendigvis på hjemmebane. At have hjemmebane betyder, at klubben står for afholdelse og gennemførelse af stævnet. Klubben kan således vælge at afholde hjemmebanestævnet i en anden by. Såfremt en klub ikke kan stille hjemmebane til rådighed, mister de retten til hjemmebane Kontaktpersoner Repræsentanterne i turneringsudvalget er automatisk kontaktpersoner for den klub de repræsenterer. Såfremt en klub ikke har benyttet retten til en repræsentant i turneringsudvalget, skal den pågældende klub vælge en kontaktperson. Kontaktpersoner modtager informationer fra turneringsudvalget og varetager klubbens kommunikation med turneringsudvalget Grundspil Grundspillet er alle de indledende kampe før slutspillet. 4

5 1.10. Slutspil De 4 bedst placerede hold i grundspillet kvalificerer sig til slutspillet. I slutspillet spilles der 2 semifinalekampe. I semifinalekampene spiller nr. 1 mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3. De 2 tabende hold i semifinalerne spiller herefter bronzekamp. De 2 vindende hold i semifinalerne spiller herefter finalekamp. Klubberne kan ansøge turneringsudvalget om afholdelse af slutspillet Topscorer Ved slutspillet kåres Årets topscorer. Såfremt Årets topscorer ikke er i blandt de 4 bedst placerede hold i slutspillet, inviteres den pågældende spiller til slutspillet. Efter grundspillet bliver målene talt sammen af turneringsudvalget, og den spiller, som har den højeste målscore, bliver Årets topscorer. Målene i slutspillet bliver således ikke talt med A. Pointberegning En vunden kamp giver 3 point. En tabt kamp giver 0 point. En uafgjort kamp giver 1 point til hvert hold. Hvis et hold ikke kan stille med en linjedommer, dømmes holdet som taber med cifrene 0-3 i de pågældende kampe. Hvis et hold melder afbud til et stævne, dømmes holdet som taber med cifrene 0-3 i alle deres kampe til pågældende stævne. Et hold, der benytter en ulovlig spiller, dømmes som taber med cifrene 0-3. Hvis det hold, der har benyttet en ulovlig spiller, har tabt med mere end 0-3, står det vindende holds antal scoringer ved magt, mens det tabende holds eventuelle scoringer annulleres. I det tilfælde at begge hold benytter en ulovlig spiller, betragtes kampen som annulleret. Sanktioner ved overtrædelse af speedtest. Se punkt og bilag B. Pointberegning hvis et hold udgår af turneringen Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten. Udgår et hold efter at have spillet mindst 4 kampe i turneringen bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Det udgåede hold placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore incl. de kampe, hvor holdet er medregnet som taber med

6 1.13. Kampvarighed Der spilles 2 halvlege á 15 minutter i grundspillet. Pause på 5 minutter mellem halvlegene. Der spilles 2 halvlege á 20 minutter til slutspillet. Pause på 5 minutter mellem halvlegene Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY) Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag 1. Banen skal markeres med tape ud fra baneoptegnelsen (THE COURT OF PLAY). Klubberne får udleveret 3 ruller tape (sort/gul) pr. hjemmebane af Turneringsudvalget. Det er kun denne type (sort/gul) der må anvendes Speedtestregler Speedtestregler, bilag Præmier Holdene der bliver placeret som nummer 1, 2 og 3 modtager Dansk Handicap Idræts-Forbunds mesterskabsmedaljer af henholdsvis guld, sølv og bronze. På medaljerne indgraveres "FM Kørestolsfodbold samt årstal. Det sejrende hold modtager desuden en mesterskabspokal og en stor flaske champagne. På mesterskabspokalen indgraveres Holdets navn samt årstal. Der kan indgraveres på pokalen eller på plade som påsættes mesterskabspokalen. Mesterskabspokalen er en vandrepokal. Når vandrepokalen afleveres igen, modtager det pågældende hold en mindepokal med indgravering af Holdets navn samt årstal. Årets topscorer modtager en pokal. På pokalen indgraveres Topscorer samt årstal og spillerens navn. Til uddeling af præmier skal turneringsudvalget tage kontakt til DHIF, og bede dem sende en repræsentant. Denne repræsentant uddeler præmierne - eventuelt sammen med en kendis eller en repræsentant fra turneringsudvalget. Turneringsudvalget sørger for indkøb af de ovennævnte præmier. Der uddeles op til 12 medaljer pr. hold. Er der brug for flere medaljer til et hold, kan de efterbestilles hos turneringsudvalget. Hvis den arrangerende klub ønsker yderligere præmier, står det for klubbens egen regning. Den arrangerende klub må ikke pålægge de deltagende hold i turneringen yderligere gebyr for at kunne deltage. Tilbud om deltagelse i sociale arrangementer i forbindelse med turneringen, som eksempelvis bespisning og overnatning, kan den arrangerende klub dog kræve betaling for Kvalifikation til Champions League Vinderen af slutspillet kvalificerer sig til næste års Champions League. Såfremt det vindende hold ikke gør brug af kvalificeringen til Champions League, overgår pladsen til det næstbedst placerede hold osv. 6

7 1.18. Turneringsplan Turneringsplanen sendes til klubberne og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside Indkaldelser Indkaldelser til stævner sendes til klubberne ca. 2 uger forud for stævnets afholdelse og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside. Indkaldelser til de kvalificerede hold til slutspillet sendes umiddelbart efter afholdelsen af det sidste stævne og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside Afbud til stævner Hvis en klub melder afbud til et stævne, skal det ske senest 3 dage forud for stævnet. Hvis der meldes afbud senere end 3 dage forud for stævnet, opkræves klubben et gebyr af turneringsudvalget på 500,00 kr. som skal betales inden 14 dage Aflysning ved vejrmæssige omstændigheder Turneringsudvalget afgør, om et stævne skal aflyses på grund af vejrmæssige omstændigheder, og sker dette udsættes stævnet Kampresultater og resultatskemaer Der skal registreres kampresultater ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt Efter stævnet skal resultatskemaer afleveres til en person fra turneringsudvalget. Kampresultater vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside. Kampresultaterne skal opdateres af turneringsudvalget senest 5 dage efter afholdelse af et stævne eller slutspil. Resultatskemaer skal medbringes af den arrangerende klub og placeres på dommerbordet. Resultatskema, bilag Mål Der skal registreres mål ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt Resultatskema, bilag Målscorer Der skal registreres målscorer ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt Resultatskema, bilag 3. 7

8 1.25. Advarsler Der skal registreres advarsler ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt gule kort til samme spiller i én kamp, udløser automatisk et rødt kort, og den pågældende spiller udvises for resten af kampen og straffes med én kamps karantæne. Der kan ikke sættes en anden spiller ind for den spiller, som er blevet udvist. Et rødt kort udløser en udvisning til den pågældende spiller for resten af kampen og straffes med én kamps karantæne. Der kan ikke sættes en anden spiller ind for den spiller, som er blevet udvist. 3 gule kort til samme spiller i flere kampe, udløser én kamps karantæne for den pågældende spiller. Det samme er gældende for træner. Resultatskema, bilag Udskiftning Hvis der skal foretages en udskiftning af en spiller under kampen, skal dette meddeles til dommeren, som ved efterfølgende spilstop giver tilladelse til udskiftningen. Der er ingen begrænsning for udskiftning af spillere Spillertrøjer Alle spillere skal have én spillertrøje med nummer på. På kørestolen skal der påmonteres et lamineret ark med spillerens nummer og navn, så der altid er tydelig forskel på de to spillende hold. Målmanden skal desuden have en anden synlig markering på, f.eks. en kasket, et armbind eller en anden farve spillertrøje, så målmanden kan kendes fra resten af spillerne. Dommeren kan dispensere fra denne regel, hvis vedkommende skønner, at det er tydeligt for enhver på banen, at se hvilket hold spilleren tilhører. Såfremt to hold har ens farve på deres spillertrøjer, skal det ene hold bruge overtrækstrøjer. Der trækkes lod om, hvilket hold der skal bruge overtrækstrøjer. Turneringsudvalget eller sponsor sørger for overtrækstrøjer med numre Spillere En spiller skal være medlem af den klub, som vedkommende repræsenterer Klubskifte En spiller kan frit skifte klub i pausen mellem 2 sæsoner. Hvis en spiller skifter klub under sæsonen, tilkendes den pågældende spiller 2 kampes karantæne, og det gælder kun stævner, hvor den nye klub deltager. Ved klubskifte i forbindelse med bopælsændring eller klubnedlæggelse tilkendes den pågældende spiller ikke 2 kampes karantæne. Klubskifte skal altid godkendes af turneringsudvalget. 8

9 1.30. Holdskifte En spiller kan ikke skifte hold under en igangværende kamp. Hvis en spiller skifter mellem to hold fra samme klub, tilkendes den pågældende spiller 2 kampes karantæne, og det gælder kun stævner, hvor det nye hold deltager Spillercertifikat Alle spillere skal have et godkendt spillercertifikat for at spille i turneringen. Alle spillercertifikater skal godkendes af turneringsudvalget. Alle spillercertifikater skal godkendes forud for et stævne. Spilleren kan først spille kamp efter godkendelse af turneringsudvalget. Spillere som allerede har et godkendt spillercertifikat fra forrige sæson, og hvor der ikke er sket ændringer, skal ikke indsende spillercertifikat for den kommende sæson. Hvis en klub får nye spillere, eller hvis der sker ændringer for en spiller, kan der løbende indsendes spillercertifikater til godkendelse af turneringsudvalget. Spillercertifikat, bilag Spillerliste Spillerlisten er en liste over alle registrerede spillere i turneringen. Listen administreres af turneringsudvalget. Spillerlisten sendes til klubberne og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside. Spillerlisten skal medbringes af den arrangerende klub og placeres på dommerbordet Udlån af spillere Udlån af spillere er tilladt, men kun med tilladelse fra alle de andre hold, der deltager i stævnet. Hvis der ikke kan gives tilladelse, og det pågældende hold ikke kan stille til kamp, taber holdet deres kampe med cifrene Antal spillere til stævner Et hold kan maksimalt stille med 8 spillere til et stævne Dommere Der skal så vidt muligt bruges uddannede dommere til turneringen. Der kan dog I nødstilfælde bruges ikke uddannede dommere, hvis de skønnes kvalificerede af turneringsudvalget. Dommeren skal inden kampens start forklare linjedommerne deres funktion, så alle er korrekt informeret. Turneringsudvalget udbetaler dommerhonorar, transportgodtgørelse med kilometertakst, broafgift og offentlige transportmidler til dommere. Dommerhonorar: 100,- kr. kamp. Transportgodtgørelse: Mindste takst efter gældende DHIF regler. Såfremt en dommer I forvejen er tilstede til et stævne, udbetales der ikke transportgodtgørelse. 9

10 1.36. Dommerbord Den arrangerende klub er ansvarlig for at bemande dommerbordet, hvor der skal styres kamp-ur og registreres kampresultater på resultatskemaer. Se punkt og bilag 3. Såfremt der er indgået sponsoraftale med en sponsor, som sponserer et setup til stævner, udgår dette punkt for klubben. Se punkt Aflysning af stævner ved dommermangel Såfremt der ingen dommer er fundet til et stævne 3 dage forud for stævnet, aflyses stævnet og flyttes. Hvis det ikke er muligt at benytte samme hjemmebane, flyttes stævnet til en anden hjemmebane, og klubben mister retten til hjemmebane Linjedommer Hvert hold skal stille med én linjedommer under sine egne kampe. Husk derfor at gøre hjælpere opmærksom på, at de skal hjælpe med funktionen som linjedommer, for at kampene kan gennemføres. Såfremt et hold ikke kan stille med en linjedommer, dømmes holdet som taber med cifrene Hjemmeside På kørestolsfodbolds hjemmeside findes følgende: Regler for udvalg Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab Baneoptegnelse Regler for speedtest Resultatskema Spillercertifikat Turneringsplan Indkaldelser Kampresultater Spilleregler Protester Klubberne kan til enhver tid indgive en skriftlig protest omkring turneringen til turneringsudvalget, som herefter behandler protesten. Afgørelser omkring protester truffet af turneringsudvalget kan inden 3 uger ankes skriftligt til Idrætsudvalget, som herefter behandler protesten. For at undgå habilitetsproblemer, må det enkelte medlem af turneringsudvalget ikke være med i behandling af sager der vedrører egen klub Sponsor Idrætsudvalget kan indgå sponsoraftaler omkring turneringen. Såfremt der er indgået en sponsoraftale, kan dette medføre ændringer af turneringsreglerne. Vær derfor opmærksom på dette Forbud mod sorte dæk Der må ikke spilles med sorte dæk på kørestolen. 10

11 2. Afholdelse af stævner og slutspil Regler for klubber omkring afholdelse af stævner og slutspil Afholdelse af stævner Den arrangerende klub er ansvarlig for afholdelse og gennemførelse af selve stævnet. Hvilket indebærer: Booke hal i god tid. Når en klub melder tilbage til turneringsudvalget, at den har booket en hal til et stævne, bliver det påført turneringsplanen. Banen skal markeres med tape (sort/gul) ud fra baneoptegnelsen (THE COURT OF PLAY). Bilag 1. Markerer bane med tape (sort/gul) til speedtest. Bilag 2. Banen og banen til speedtest skal være klar en halv time før stævnets start. Medbringe 4 stk. målstolper. Medbringe 4 stk. kegler til speedtest. Medbringe stævnetasken, som skal være ajourført både før og efter stævnet. Se punkt 2.3. Bemande dommerbord. Se punkt Medbringe resultatskemaer til det antal kampe, der skal spilles. Se punkt 1.22 og bilag 3. Medbringe 4 stk. programmer. 1 stk. til dommerbordet og 3 stk. som skal hænges op i hallen. Medbring spillerliste. Se punkt Byde velkommen ved stævnets start og informere om stævnet og praktiske forhold. Dette kan ske sammen med en repræsentant fra turneringsudvalget. Såfremt der er indgået sponsoraftale, kan dette ske i samarbejde med sponsor. Se punkt Afholdelse af slutspil Det samme som punkt 2.1. Den arrangerende klub opfordres til at påtage sig værtskabet for slutspillet og skabe en god stemning og vise sporten udadtil. Klubben kan arrangere musik, speaker, en kendis og lignende. Turneringsudvalget giver tilskud efter bilag på maksimalt 2.000,- kr. til afholdelse af slutspillet. 11

12 2.3. Stævnetaske Stævnetasken skal indeholde følgende: Mappe med turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1 stk. målebånd, min 30 meter. 1 stk. tapedispenser. 3 ruller tape (sort/gul) pr. hjemmebane, udleveret af turneringsudvalget. 1 stk. bold + 1. stk. reserve bold. 1 stk. boldpumpe. 2 stk. stopure. 2 stk. flag til linjedommer. 1 stk. dommerfløjte. 1 sæt advarselskort, gul og rød. 3. Bilag 3.1. Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag Speedtestregler, bilag Resultatskema, bilag Spillercertifikat, bilag 4 4. Spilleregler 12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere