Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding og holdgebyr 1.6. Licens til DHIF 1.7. Hjemmebane 1.8. Kontaktpersoner 1.9. Grundspil Slutspil Topscorer 1.12.A. Pointberegning 1.12.B. Pointberegning hvis et hold udgår af turneringen Kampvarighed Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag Speedtestregler, bilag Præmier Kvalifikation til Champions League Turneringsplan Indkaldelser Afbud til stævner Aflysning ved vejrmæssige omstændigheder Kampresultater og resultatskemaer, bilag Mål Målscorer Advarsler Udskiftning Spillertrøjer Spillere Klubskifte Holdskifte Spillercertifikat, bilag Spillerliste Udlån af spillere Antal spillere til stævner Dommere Dommerbord Aflysning af stævner ved dommermangel Linjedommere Hjemmeside Protester Sponsor Forbud mod sorte dæk 2. Afholdelse af stævner og slutspil 2.1. Afholdelse af stævner 2.2. Afholdelse af slutspil 2.3. Stævnetaske 3. Bilag 3.1. Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag Regler for speedtest, bilag Resultatskema, bilag Spillercertifikat, bilag 4 4. Spilleregler 2

3 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab Det er kun landsmødet der kan vedtage og ændre turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab. Idrætsudvalget har det overordnede ansvar for turneringen, og har ansvaret for at turneringsudvalget overholder turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab Speedtestregler og spilleregler Det er kun landsmødet der kan vedtage og ændre speedtestregler og spilleregler. Idrætsudvalget har det overordnede ansvar for turneringen, og har ansvaret for at turneringsudvalget overholder speedtestregler og spilleregler Turneringsudvalg Turneringsudvalget består som udgangspunkt af en repræsentant fra hver klub der er tilmeldt turneringen og en formand fra idrætsudvalget. Hver klub har ret til at stille med en repræsentant til turneringsudvalget. Såfremt klubben ikke benytter sig af retten, er det idrætsudvalget der udpeger et medlem til turneringsudvalget. Idrætsudvalget udpeger et af sine medlemmer til formand af turneringsudvalget. Hvert medlem af turneringsudvalget har én stemme. I tilfælde af stemmelighed, er det formanden, der træffer den endelige beslutning. Turneringsudvalget har ansvaret for turneringen, og har til opgave at planlægge og lede turneringen ud fra gældende regler. Turneringsudvalget har bemyndigelse til løbende at træffe beslutninger i tvivlsspørgsmål under turneringen. Turneringsudvalget har bemyndigelse til at behandle klager og protester fra klubberne under turneringen. Turneringsudvalgets afgørelse i en given sag kan ankes skriftligt til idrætsudvalget inden 3 uger. For at undgå habilitetsproblemer, må de enkelte repræsentanter af turneringsudvalget ikke være med i behandling af sager der vedrører egen klub. Spillere og trænere, der på eller udenfor banen (det vil sige før eller efter en kamp eller et stævne), gør sig skyldige i usportslig optræden, kan af turneringsudvalget straffes med karantæne. Turneringsudvalget kan tage sager op både på opfordring og af egen vilje. Turneringsudvalget har ansvaret for dommere og kontakten hertil Turneringens opbygning Turneringen består af det antal hold, der er tilmeldt turneringen. Turneringen består af det antal stævner, der er nødvendige i forhold til de tilmeldte hold og antallet af indbyrdes kampe. Er der 7 hold eller færre, spilles der 3 indbyrdes kampe. Er der 8 hold eller flere spilles der 2 indbyrdes kampe. Det skal tilstræbes, at et hold ikke skal spille 2 kampe i træk. 3

4 Hvert hold må maksimalt spille 3 kampe pr. stævne. Turneringsplanen skal udformes så alle hold deltager i samtlige stævner og gæster alle hjemmebaner. Det er turneringsudvalget der udarbejder turneringsplanen. Turneringen afsluttes med et slutspil for de 4 bedst placerede hold Turneringssæson Turneringssæsonen starter i august/september og slutter i maj/juni Holdtilmelding og holdgebyr Turneringsudvalget administrerer holdtilmeldingen. Tilmelding skal ske senest den 1. juli for den forestående sæson. Klubberne modtager besked herom medium juni. Der skal betales holdgebyr for hvert hold, der er tilmeldt turneringen. Holdgebyret udregnes ud fra de udgifter, der er forbundet med afviklingen af turneringen, og fordeles ligeligt blandt de tilmeldte hold. Holdgebyret opkræves medium juli og skal indbetales senest 15. august på DHIF s konto. Ved for sen holdtilmelding og/eller betaling af holdgebyr, er et hold ikke berettiget til at deltage i turneringen Licens til DHIF Der skal betales holdlicens til Dansk Handicap Idræts-Forbund, for at holdet kan spille med i turneringen. Klubberne har selv ansvaret for at det sker rettidigt Hjemmebane Hver klub skal stille hjemmebane til rådighed mindst en gang pr. sæson. Klubben skal selv afholde udgiften til leje af hal. Hjemmebane er ikke nødvendigvis på hjemmebane. At have hjemmebane betyder, at klubben står for afholdelse og gennemførelse af stævnet. Klubben kan således vælge at afholde hjemmebanestævnet i en anden by. Såfremt en klub ikke kan stille hjemmebane til rådighed, mister de retten til hjemmebane Kontaktpersoner Repræsentanterne i turneringsudvalget er automatisk kontaktpersoner for den klub de repræsenterer. Såfremt en klub ikke har benyttet retten til en repræsentant i turneringsudvalget, skal den pågældende klub vælge en kontaktperson. Kontaktpersoner modtager informationer fra turneringsudvalget og varetager klubbens kommunikation med turneringsudvalget Grundspil Grundspillet er alle de indledende kampe før slutspillet. 4

5 1.10. Slutspil De 4 bedst placerede hold i grundspillet kvalificerer sig til slutspillet. I slutspillet spilles der 2 semifinalekampe. I semifinalekampene spiller nr. 1 mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3. De 2 tabende hold i semifinalerne spiller herefter bronzekamp. De 2 vindende hold i semifinalerne spiller herefter finalekamp. Klubberne kan ansøge turneringsudvalget om afholdelse af slutspillet Topscorer Ved slutspillet kåres Årets topscorer. Såfremt Årets topscorer ikke er i blandt de 4 bedst placerede hold i slutspillet, inviteres den pågældende spiller til slutspillet. Efter grundspillet bliver målene talt sammen af turneringsudvalget, og den spiller, som har den højeste målscore, bliver Årets topscorer. Målene i slutspillet bliver således ikke talt med A. Pointberegning En vunden kamp giver 3 point. En tabt kamp giver 0 point. En uafgjort kamp giver 1 point til hvert hold. Hvis et hold ikke kan stille med en linjedommer, dømmes holdet som taber med cifrene 0-3 i de pågældende kampe. Hvis et hold melder afbud til et stævne, dømmes holdet som taber med cifrene 0-3 i alle deres kampe til pågældende stævne. Et hold, der benytter en ulovlig spiller, dømmes som taber med cifrene 0-3. Hvis det hold, der har benyttet en ulovlig spiller, har tabt med mere end 0-3, står det vindende holds antal scoringer ved magt, mens det tabende holds eventuelle scoringer annulleres. I det tilfælde at begge hold benytter en ulovlig spiller, betragtes kampen som annulleret. Sanktioner ved overtrædelse af speedtest. Se punkt og bilag B. Pointberegning hvis et hold udgår af turneringen Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten. Udgår et hold efter at have spillet mindst 4 kampe i turneringen bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Det udgåede hold placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore incl. de kampe, hvor holdet er medregnet som taber med

6 1.13. Kampvarighed Der spilles 2 halvlege á 15 minutter i grundspillet. Pause på 5 minutter mellem halvlegene. Der spilles 2 halvlege á 20 minutter til slutspillet. Pause på 5 minutter mellem halvlegene Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY) Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag 1. Banen skal markeres med tape ud fra baneoptegnelsen (THE COURT OF PLAY). Klubberne får udleveret 3 ruller tape (sort/gul) pr. hjemmebane af Turneringsudvalget. Det er kun denne type (sort/gul) der må anvendes Speedtestregler Speedtestregler, bilag Præmier Holdene der bliver placeret som nummer 1, 2 og 3 modtager Dansk Handicap Idræts-Forbunds mesterskabsmedaljer af henholdsvis guld, sølv og bronze. På medaljerne indgraveres "FM Kørestolsfodbold samt årstal. Det sejrende hold modtager desuden en mesterskabspokal og en stor flaske champagne. På mesterskabspokalen indgraveres Holdets navn samt årstal. Der kan indgraveres på pokalen eller på plade som påsættes mesterskabspokalen. Mesterskabspokalen er en vandrepokal. Når vandrepokalen afleveres igen, modtager det pågældende hold en mindepokal med indgravering af Holdets navn samt årstal. Årets topscorer modtager en pokal. På pokalen indgraveres Topscorer samt årstal og spillerens navn. Til uddeling af præmier skal turneringsudvalget tage kontakt til DHIF, og bede dem sende en repræsentant. Denne repræsentant uddeler præmierne - eventuelt sammen med en kendis eller en repræsentant fra turneringsudvalget. Turneringsudvalget sørger for indkøb af de ovennævnte præmier. Der uddeles op til 12 medaljer pr. hold. Er der brug for flere medaljer til et hold, kan de efterbestilles hos turneringsudvalget. Hvis den arrangerende klub ønsker yderligere præmier, står det for klubbens egen regning. Den arrangerende klub må ikke pålægge de deltagende hold i turneringen yderligere gebyr for at kunne deltage. Tilbud om deltagelse i sociale arrangementer i forbindelse med turneringen, som eksempelvis bespisning og overnatning, kan den arrangerende klub dog kræve betaling for Kvalifikation til Champions League Vinderen af slutspillet kvalificerer sig til næste års Champions League. Såfremt det vindende hold ikke gør brug af kvalificeringen til Champions League, overgår pladsen til det næstbedst placerede hold osv. 6

7 1.18. Turneringsplan Turneringsplanen sendes til klubberne og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside Indkaldelser Indkaldelser til stævner sendes til klubberne ca. 2 uger forud for stævnets afholdelse og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside. Indkaldelser til de kvalificerede hold til slutspillet sendes umiddelbart efter afholdelsen af det sidste stævne og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside Afbud til stævner Hvis en klub melder afbud til et stævne, skal det ske senest 3 dage forud for stævnet. Hvis der meldes afbud senere end 3 dage forud for stævnet, opkræves klubben et gebyr af turneringsudvalget på 500,00 kr. som skal betales inden 14 dage Aflysning ved vejrmæssige omstændigheder Turneringsudvalget afgør, om et stævne skal aflyses på grund af vejrmæssige omstændigheder, og sker dette udsættes stævnet Kampresultater og resultatskemaer Der skal registreres kampresultater ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt Efter stævnet skal resultatskemaer afleveres til en person fra turneringsudvalget. Kampresultater vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside. Kampresultaterne skal opdateres af turneringsudvalget senest 5 dage efter afholdelse af et stævne eller slutspil. Resultatskemaer skal medbringes af den arrangerende klub og placeres på dommerbordet. Resultatskema, bilag Mål Der skal registreres mål ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt Resultatskema, bilag Målscorer Der skal registreres målscorer ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt Resultatskema, bilag 3. 7

8 1.25. Advarsler Der skal registreres advarsler ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt gule kort til samme spiller i én kamp, udløser automatisk et rødt kort, og den pågældende spiller udvises for resten af kampen og straffes med én kamps karantæne. Der kan ikke sættes en anden spiller ind for den spiller, som er blevet udvist. Et rødt kort udløser en udvisning til den pågældende spiller for resten af kampen og straffes med én kamps karantæne. Der kan ikke sættes en anden spiller ind for den spiller, som er blevet udvist. 3 gule kort til samme spiller i flere kampe, udløser én kamps karantæne for den pågældende spiller. Det samme er gældende for træner. Resultatskema, bilag Udskiftning Hvis der skal foretages en udskiftning af en spiller under kampen, skal dette meddeles til dommeren, som ved efterfølgende spilstop giver tilladelse til udskiftningen. Der er ingen begrænsning for udskiftning af spillere Spillertrøjer Alle spillere skal have én spillertrøje med nummer på. På kørestolen skal der påmonteres et lamineret ark med spillerens nummer og navn, så der altid er tydelig forskel på de to spillende hold. Målmanden skal desuden have en anden synlig markering på, f.eks. en kasket, et armbind eller en anden farve spillertrøje, så målmanden kan kendes fra resten af spillerne. Dommeren kan dispensere fra denne regel, hvis vedkommende skønner, at det er tydeligt for enhver på banen, at se hvilket hold spilleren tilhører. Såfremt to hold har ens farve på deres spillertrøjer, skal det ene hold bruge overtrækstrøjer. Der trækkes lod om, hvilket hold der skal bruge overtrækstrøjer. Turneringsudvalget eller sponsor sørger for overtrækstrøjer med numre Spillere En spiller skal være medlem af den klub, som vedkommende repræsenterer Klubskifte En spiller kan frit skifte klub i pausen mellem 2 sæsoner. Hvis en spiller skifter klub under sæsonen, tilkendes den pågældende spiller 2 kampes karantæne, og det gælder kun stævner, hvor den nye klub deltager. Ved klubskifte i forbindelse med bopælsændring eller klubnedlæggelse tilkendes den pågældende spiller ikke 2 kampes karantæne. Klubskifte skal altid godkendes af turneringsudvalget. 8

9 1.30. Holdskifte En spiller kan ikke skifte hold under en igangværende kamp. Hvis en spiller skifter mellem to hold fra samme klub, tilkendes den pågældende spiller 2 kampes karantæne, og det gælder kun stævner, hvor det nye hold deltager Spillercertifikat Alle spillere skal have et godkendt spillercertifikat for at spille i turneringen. Alle spillercertifikater skal godkendes af turneringsudvalget. Alle spillercertifikater skal godkendes forud for et stævne. Spilleren kan først spille kamp efter godkendelse af turneringsudvalget. Spillere som allerede har et godkendt spillercertifikat fra forrige sæson, og hvor der ikke er sket ændringer, skal ikke indsende spillercertifikat for den kommende sæson. Hvis en klub får nye spillere, eller hvis der sker ændringer for en spiller, kan der løbende indsendes spillercertifikater til godkendelse af turneringsudvalget. Spillercertifikat, bilag Spillerliste Spillerlisten er en liste over alle registrerede spillere i turneringen. Listen administreres af turneringsudvalget. Spillerlisten sendes til klubberne og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside. Spillerlisten skal medbringes af den arrangerende klub og placeres på dommerbordet Udlån af spillere Udlån af spillere er tilladt, men kun med tilladelse fra alle de andre hold, der deltager i stævnet. Hvis der ikke kan gives tilladelse, og det pågældende hold ikke kan stille til kamp, taber holdet deres kampe med cifrene Antal spillere til stævner Et hold kan maksimalt stille med 8 spillere til et stævne Dommere Der skal så vidt muligt bruges uddannede dommere til turneringen. Der kan dog I nødstilfælde bruges ikke uddannede dommere, hvis de skønnes kvalificerede af turneringsudvalget. Dommeren skal inden kampens start forklare linjedommerne deres funktion, så alle er korrekt informeret. Turneringsudvalget udbetaler dommerhonorar, transportgodtgørelse med kilometertakst, broafgift og offentlige transportmidler til dommere. Dommerhonorar: 100,- kr. kamp. Transportgodtgørelse: Mindste takst efter gældende DHIF regler. Såfremt en dommer I forvejen er tilstede til et stævne, udbetales der ikke transportgodtgørelse. 9

10 1.36. Dommerbord Den arrangerende klub er ansvarlig for at bemande dommerbordet, hvor der skal styres kamp-ur og registreres kampresultater på resultatskemaer. Se punkt og bilag 3. Såfremt der er indgået sponsoraftale med en sponsor, som sponserer et setup til stævner, udgår dette punkt for klubben. Se punkt Aflysning af stævner ved dommermangel Såfremt der ingen dommer er fundet til et stævne 3 dage forud for stævnet, aflyses stævnet og flyttes. Hvis det ikke er muligt at benytte samme hjemmebane, flyttes stævnet til en anden hjemmebane, og klubben mister retten til hjemmebane Linjedommer Hvert hold skal stille med én linjedommer under sine egne kampe. Husk derfor at gøre hjælpere opmærksom på, at de skal hjælpe med funktionen som linjedommer, for at kampene kan gennemføres. Såfremt et hold ikke kan stille med en linjedommer, dømmes holdet som taber med cifrene Hjemmeside På kørestolsfodbolds hjemmeside findes følgende: Regler for udvalg Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab Baneoptegnelse Regler for speedtest Resultatskema Spillercertifikat Turneringsplan Indkaldelser Kampresultater Spilleregler Protester Klubberne kan til enhver tid indgive en skriftlig protest omkring turneringen til turneringsudvalget, som herefter behandler protesten. Afgørelser omkring protester truffet af turneringsudvalget kan inden 3 uger ankes skriftligt til Idrætsudvalget, som herefter behandler protesten. For at undgå habilitetsproblemer, må det enkelte medlem af turneringsudvalget ikke være med i behandling af sager der vedrører egen klub Sponsor Idrætsudvalget kan indgå sponsoraftaler omkring turneringen. Såfremt der er indgået en sponsoraftale, kan dette medføre ændringer af turneringsreglerne. Vær derfor opmærksom på dette Forbud mod sorte dæk Der må ikke spilles med sorte dæk på kørestolen. 10

11 2. Afholdelse af stævner og slutspil Regler for klubber omkring afholdelse af stævner og slutspil Afholdelse af stævner Den arrangerende klub er ansvarlig for afholdelse og gennemførelse af selve stævnet. Hvilket indebærer: Booke hal i god tid. Når en klub melder tilbage til turneringsudvalget, at den har booket en hal til et stævne, bliver det påført turneringsplanen. Banen skal markeres med tape (sort/gul) ud fra baneoptegnelsen (THE COURT OF PLAY). Bilag 1. Markerer bane med tape (sort/gul) til speedtest. Bilag 2. Banen og banen til speedtest skal være klar en halv time før stævnets start. Medbringe 4 stk. målstolper. Medbringe 4 stk. kegler til speedtest. Medbringe stævnetasken, som skal være ajourført både før og efter stævnet. Se punkt 2.3. Bemande dommerbord. Se punkt Medbringe resultatskemaer til det antal kampe, der skal spilles. Se punkt 1.22 og bilag 3. Medbringe 4 stk. programmer. 1 stk. til dommerbordet og 3 stk. som skal hænges op i hallen. Medbring spillerliste. Se punkt Byde velkommen ved stævnets start og informere om stævnet og praktiske forhold. Dette kan ske sammen med en repræsentant fra turneringsudvalget. Såfremt der er indgået sponsoraftale, kan dette ske i samarbejde med sponsor. Se punkt Afholdelse af slutspil Det samme som punkt 2.1. Den arrangerende klub opfordres til at påtage sig værtskabet for slutspillet og skabe en god stemning og vise sporten udadtil. Klubben kan arrangere musik, speaker, en kendis og lignende. Turneringsudvalget giver tilskud efter bilag på maksimalt 2.000,- kr. til afholdelse af slutspillet. 11

12 2.3. Stævnetaske Stævnetasken skal indeholde følgende: Mappe med turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1 stk. målebånd, min 30 meter. 1 stk. tapedispenser. 3 ruller tape (sort/gul) pr. hjemmebane, udleveret af turneringsudvalget. 1 stk. bold + 1. stk. reserve bold. 1 stk. boldpumpe. 2 stk. stopure. 2 stk. flag til linjedommer. 1 stk. dommerfløjte. 1 sæt advarselskort, gul og rød. 3. Bilag 3.1. Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag Speedtestregler, bilag Resultatskema, bilag Spillercertifikat, bilag 4 4. Spilleregler 12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Velkommen til Hedeboturneringen 2015

Velkommen til Hedeboturneringen 2015 25.-27. september 2015 Velkommen til Hedeboturneringen 2015 Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. I år er det med stolthed at vi kan præsenterer den 42. udgave af vores populære turneringen.

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Ny Skjern -regel afprøves til Skjern Bank Jule Cup 2013. VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Skjern Håndbold - U10 stævne 28.-29. december i Tarm Idrætscenter VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Hermed skal der lyde

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013.

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013. ALBERTSLUND HÅNDBOLD Indbyder hermed til Sportyfied cup 1. og 2. juni 2013. Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til stævne i Albertslund, denne gang for 43. gang og denne gang med ny hovedsponsor

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. CUP 2014 19.-21. september U10 U12 U14

STÆVNEPROGRAM. CUP 2014 19.-21. september U10 U12 U14 STÆVNEPROGRAM CUP2014 19.-21. september U10 U12 U14 Kære håndboldvenner, VELKOMMEN TIL DEN JYSKE SPAREKASSE CUP 2014 I GRINDSTED Stævnet afholdes d. 19.-21. september. Dette er tredie gang vi i Grindsted

Læs mere

KRONBORG CUP 2015. Diplom største fodboldstævne 7.-9. august. Læs mere på stævnets hjemmeside: www.kronborgcup.dk

KRONBORG CUP 2015. Diplom største fodboldstævne 7.-9. august. Læs mere på stævnets hjemmeside: www.kronborgcup.dk Sjællands Diplom største fodboldstævne 7.-9. august KRONBORG CUP 2015 Arrangeres af 5 fodboldklubber i Helsingør Kommune og kombinerer fodbold, sundhed, kultur og sjove oplevelser i én spændende pakke.

Læs mere

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række.

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række. Velkommen til 7-mands indendørsstævne for piger U11 a og b, U13 a og b og U15b 28. - 29. januar 2012 i Brøndbyhallen, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby For femte år i træk byder vi jer velkommen - med håbet

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 18. Idrætsfestival for Sindslidende Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips til

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

DM i VOLLEYBALL for efterskoler

DM i VOLLEYBALL for efterskoler DM i VOLLEYBALL for efterskoler på HØRBY EFTERSKOLE 2015 Vi glæder os til et par dage, hvor volleyball og efterskolefællesskab smelter sammen på tværs af Danmarks regioner. Program for DM 2015 - volleyball

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under inviterer hermed til fodboldturnering for efterskolerne i Sydøstjylland i skoleåret 2013-14.

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Program. Firmaidræt Open - Rødovre. Fodbold Resultater og slutstillinger

Program. Firmaidræt Open - Rødovre. Fodbold Resultater og slutstillinger Program Firmaidræt Open - Rødovre Fodbold Resultater og slutstillinger Spillested Espelundens Idrætsanlæg Korsdalsvej 100 2610 Rødovre Stævneledelse Firmaidræt StorKøbenhavn Afbud Michael Kofoed - 26 36

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

DM i volleyball 2012 for efterskoler

DM i volleyball 2012 for efterskoler M i volleyball 2012 for efterskoler Tirsdag d. 24.- onsdag d. 25. april 2012 Indbydelse og kampplan M i volleyball 2012 renge Pulje Sydvestjyl. Vesterbølle GI I alt Sæt/point/plac Vesterbølle GI, jerre

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241 KAMPPROGRAM 215 Fredag den 14. august til søndag den 16. august Adresse: Stensballe Idræts Klub Stensballe Hallen Bygaden 57, 87 Horsens Tlf.: 7565 8191 Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette

Læs mere

YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse &

YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse & Indbydelse YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse & GRATIS KIDSVOLLEY/VOLLEYBALL-STÆVNE Lørdag d. 28. januar 2012 kl. 9-16 for alle fra 3-9. klasse Efterskolen Solgården

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

PROGRAM FINALESTÆVNE 2010. U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre FOR

PROGRAM FINALESTÆVNE 2010. U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre FOR PROGRAM FINALESTÆVNE 2010 FOR U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre Velkommen til Hvidovre Hvidovre IF s Håndboldafdeling byder jer velkommen til Hvidovre, hvor der for 38. gang bliver afholdt

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/16

SPONSORKONCEPT 2015/16 SPONSORKONCEPT 2015/16 Bulldogs Odense ApS Møllemarksvej 75 B, 5200 Odense V CVR 32161162 Kristoffer Jørgensen 26 80 97 60 Kasper Iversen 60 68 32 88 Thomas Nielsen 20 15 97 06 Bulldogs Oplevelser og god

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Program indhold: Drenge U 6 side 3, U 7 side 4, U 8 side 5, U 9 side 6, U 10 side 7, U 11 side 8-9. Pige U 10/11 side 10.

Program indhold: Drenge U 6 side 3, U 7 side 4, U 8 side 5, U 9 side 6, U 10 side 7, U 11 side 8-9. Pige U 10/11 side 10. VELKOMMEN TIL SPAREKASSEN FYN CUP 2015 Langeskov Idrætsforenings Ungdomsafdeling byder hermed velkommen til indendørsstævne i Langeskov Hallerne den 24. og 25. januar 2015. En særlig velkomst til de fremmødte

Læs mere

1) Valg af dirigent: Bjørn fra Grindsted blev valgt, og han konkludderede at landsmødet var indkaldt rettidigt til landsmødet.

1) Valg af dirigent: Bjørn fra Grindsted blev valgt, og han konkludderede at landsmødet var indkaldt rettidigt til landsmødet. Referat fra landsmødet i Hockey og Floorball 2012 d. 31. Marts i Vejle 1) Valg af dirigent: Bjørn fra Grindsted blev valgt, og han konkludderede at landsmødet var indkaldt rettidigt til landsmødet. 2)

Læs mere

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 17. september 010 Gladsaxe Taekwondo Klub Samheon Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER EGE CUP 2009 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKE BANK har hermed fornøjelsen for 29. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder sted den

Læs mere

DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II

DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II Odense Ishockey Klub DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II Den 23. 24. august 2014 Det er Odense Ishockey Klub en stor glæde at byde alle U13 II hold velkommen til Odense til opstartsstævnet. For mange hold markerer

Læs mere

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen Danske Bank Cup Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen VELKOMMEN TIL DANSKE BANK CUP Fanø Sommer Cup og stævnets hovedsponsor Danske Bank, byder velkommen til

Læs mere

U8 Stævne hos Køge Boldklub

U8 Stævne hos Køge Boldklub U8 Stævne hos Køge Boldklub Lørdag den 17 september fra kl. 10.00 til 15.00 Sponsorer: Spillested: Arrangør: Køge Boldklub Sted: Køge stadion Adresse: Ved Stadion 4 Postnr: 4600 By: Køge Land: Danmark

Læs mere

DM i volleyball 2013 for efterskoler

DM i volleyball 2013 for efterskoler M i volleyball 2013 for efterskoler Torsdag d. 30. maj 2013 Info, puljer og kampplan M i volleyball 2013 renge Pulje låkilde Sydvestjyl. jurslands I alt Sæt/point/plac låkilde jurslands Pulje Gørlev erns

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Velkommen til Hellebjerg

Velkommen til Hellebjerg Velkommen til Hellebjerg Kæredeltager, TillykkemedjereskvalifikationtildetteårsFodboldDMforEfterskoler,somiårafholdes påhellebjergidrætsefterskole. Viharplejetogklargjortvoresfodboldbaner,sådeliggerklartilatgivejernye

Læs mere

DM i VOLLEYBALL for efterskoler

DM i VOLLEYBALL for efterskoler DM i VOLLEYBALL for efterskoler på HØRBY EFTERSKOLE 2015 Vi glæder os til et par dage, hvor volleyball og efterskolefællesskab smelter sammen på tværs af Danmarks regioner. Program for DM 2015 - volleyball

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere