Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding og holdgebyr 1.6. Licens til DHIF 1.7. Hjemmebane 1.8. Kontaktpersoner 1.9. Grundspil Slutspil Topscorer 1.12.A. Pointberegning 1.12.B. Pointberegning hvis et hold udgår af turneringen Kampvarighed Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag Speedtestregler, bilag Præmier Kvalifikation til Champions League Turneringsplan Indkaldelser Afbud til stævner Aflysning ved vejrmæssige omstændigheder Kampresultater og resultatskemaer, bilag Mål Målscorer Advarsler Udskiftning Spillertrøjer Spillere Klubskifte Holdskifte Spillercertifikat, bilag Spillerliste Udlån af spillere Antal spillere til stævner Dommere Dommerbord Aflysning af stævner ved dommermangel Linjedommere Hjemmeside Protester Sponsor Forbud mod sorte dæk 2. Afholdelse af stævner og slutspil 2.1. Afholdelse af stævner 2.2. Afholdelse af slutspil 2.3. Stævnetaske 3. Bilag 3.1. Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag Regler for speedtest, bilag Resultatskema, bilag Spillercertifikat, bilag 4 4. Spilleregler 2

3 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab Det er kun landsmødet der kan vedtage og ændre turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab. Idrætsudvalget har det overordnede ansvar for turneringen, og har ansvaret for at turneringsudvalget overholder turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab Speedtestregler og spilleregler Det er kun landsmødet der kan vedtage og ændre speedtestregler og spilleregler. Idrætsudvalget har det overordnede ansvar for turneringen, og har ansvaret for at turneringsudvalget overholder speedtestregler og spilleregler Turneringsudvalg Turneringsudvalget består som udgangspunkt af en repræsentant fra hver klub der er tilmeldt turneringen og en formand fra idrætsudvalget. Hver klub har ret til at stille med en repræsentant til turneringsudvalget. Såfremt klubben ikke benytter sig af retten, er det idrætsudvalget der udpeger et medlem til turneringsudvalget. Idrætsudvalget udpeger et af sine medlemmer til formand af turneringsudvalget. Hvert medlem af turneringsudvalget har én stemme. I tilfælde af stemmelighed, er det formanden, der træffer den endelige beslutning. Turneringsudvalget har ansvaret for turneringen, og har til opgave at planlægge og lede turneringen ud fra gældende regler. Turneringsudvalget har bemyndigelse til løbende at træffe beslutninger i tvivlsspørgsmål under turneringen. Turneringsudvalget har bemyndigelse til at behandle klager og protester fra klubberne under turneringen. Turneringsudvalgets afgørelse i en given sag kan ankes skriftligt til idrætsudvalget inden 3 uger. For at undgå habilitetsproblemer, må de enkelte repræsentanter af turneringsudvalget ikke være med i behandling af sager der vedrører egen klub. Spillere og trænere, der på eller udenfor banen (det vil sige før eller efter en kamp eller et stævne), gør sig skyldige i usportslig optræden, kan af turneringsudvalget straffes med karantæne. Turneringsudvalget kan tage sager op både på opfordring og af egen vilje. Turneringsudvalget har ansvaret for dommere og kontakten hertil Turneringens opbygning Turneringen består af det antal hold, der er tilmeldt turneringen. Turneringen består af det antal stævner, der er nødvendige i forhold til de tilmeldte hold og antallet af indbyrdes kampe. Er der 7 hold eller færre, spilles der 3 indbyrdes kampe. Er der 8 hold eller flere spilles der 2 indbyrdes kampe. Det skal tilstræbes, at et hold ikke skal spille 2 kampe i træk. 3

4 Hvert hold må maksimalt spille 3 kampe pr. stævne. Turneringsplanen skal udformes så alle hold deltager i samtlige stævner og gæster alle hjemmebaner. Det er turneringsudvalget der udarbejder turneringsplanen. Turneringen afsluttes med et slutspil for de 4 bedst placerede hold Turneringssæson Turneringssæsonen starter i august/september og slutter i maj/juni Holdtilmelding og holdgebyr Turneringsudvalget administrerer holdtilmeldingen. Tilmelding skal ske senest den 1. juli for den forestående sæson. Klubberne modtager besked herom medium juni. Der skal betales holdgebyr for hvert hold, der er tilmeldt turneringen. Holdgebyret udregnes ud fra de udgifter, der er forbundet med afviklingen af turneringen, og fordeles ligeligt blandt de tilmeldte hold. Holdgebyret opkræves medium juli og skal indbetales senest 15. august på DHIF s konto. Ved for sen holdtilmelding og/eller betaling af holdgebyr, er et hold ikke berettiget til at deltage i turneringen Licens til DHIF Der skal betales holdlicens til Dansk Handicap Idræts-Forbund, for at holdet kan spille med i turneringen. Klubberne har selv ansvaret for at det sker rettidigt Hjemmebane Hver klub skal stille hjemmebane til rådighed mindst en gang pr. sæson. Klubben skal selv afholde udgiften til leje af hal. Hjemmebane er ikke nødvendigvis på hjemmebane. At have hjemmebane betyder, at klubben står for afholdelse og gennemførelse af stævnet. Klubben kan således vælge at afholde hjemmebanestævnet i en anden by. Såfremt en klub ikke kan stille hjemmebane til rådighed, mister de retten til hjemmebane Kontaktpersoner Repræsentanterne i turneringsudvalget er automatisk kontaktpersoner for den klub de repræsenterer. Såfremt en klub ikke har benyttet retten til en repræsentant i turneringsudvalget, skal den pågældende klub vælge en kontaktperson. Kontaktpersoner modtager informationer fra turneringsudvalget og varetager klubbens kommunikation med turneringsudvalget Grundspil Grundspillet er alle de indledende kampe før slutspillet. 4

5 1.10. Slutspil De 4 bedst placerede hold i grundspillet kvalificerer sig til slutspillet. I slutspillet spilles der 2 semifinalekampe. I semifinalekampene spiller nr. 1 mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3. De 2 tabende hold i semifinalerne spiller herefter bronzekamp. De 2 vindende hold i semifinalerne spiller herefter finalekamp. Klubberne kan ansøge turneringsudvalget om afholdelse af slutspillet Topscorer Ved slutspillet kåres Årets topscorer. Såfremt Årets topscorer ikke er i blandt de 4 bedst placerede hold i slutspillet, inviteres den pågældende spiller til slutspillet. Efter grundspillet bliver målene talt sammen af turneringsudvalget, og den spiller, som har den højeste målscore, bliver Årets topscorer. Målene i slutspillet bliver således ikke talt med A. Pointberegning En vunden kamp giver 3 point. En tabt kamp giver 0 point. En uafgjort kamp giver 1 point til hvert hold. Hvis et hold ikke kan stille med en linjedommer, dømmes holdet som taber med cifrene 0-3 i de pågældende kampe. Hvis et hold melder afbud til et stævne, dømmes holdet som taber med cifrene 0-3 i alle deres kampe til pågældende stævne. Et hold, der benytter en ulovlig spiller, dømmes som taber med cifrene 0-3. Hvis det hold, der har benyttet en ulovlig spiller, har tabt med mere end 0-3, står det vindende holds antal scoringer ved magt, mens det tabende holds eventuelle scoringer annulleres. I det tilfælde at begge hold benytter en ulovlig spiller, betragtes kampen som annulleret. Sanktioner ved overtrædelse af speedtest. Se punkt og bilag B. Pointberegning hvis et hold udgår af turneringen Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten. Udgår et hold efter at have spillet mindst 4 kampe i turneringen bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Det udgåede hold placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore incl. de kampe, hvor holdet er medregnet som taber med

6 1.13. Kampvarighed Der spilles 2 halvlege á 15 minutter i grundspillet. Pause på 5 minutter mellem halvlegene. Der spilles 2 halvlege á 20 minutter til slutspillet. Pause på 5 minutter mellem halvlegene Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY) Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag 1. Banen skal markeres med tape ud fra baneoptegnelsen (THE COURT OF PLAY). Klubberne får udleveret 3 ruller tape (sort/gul) pr. hjemmebane af Turneringsudvalget. Det er kun denne type (sort/gul) der må anvendes Speedtestregler Speedtestregler, bilag Præmier Holdene der bliver placeret som nummer 1, 2 og 3 modtager Dansk Handicap Idræts-Forbunds mesterskabsmedaljer af henholdsvis guld, sølv og bronze. På medaljerne indgraveres "FM Kørestolsfodbold samt årstal. Det sejrende hold modtager desuden en mesterskabspokal og en stor flaske champagne. På mesterskabspokalen indgraveres Holdets navn samt årstal. Der kan indgraveres på pokalen eller på plade som påsættes mesterskabspokalen. Mesterskabspokalen er en vandrepokal. Når vandrepokalen afleveres igen, modtager det pågældende hold en mindepokal med indgravering af Holdets navn samt årstal. Årets topscorer modtager en pokal. På pokalen indgraveres Topscorer samt årstal og spillerens navn. Til uddeling af præmier skal turneringsudvalget tage kontakt til DHIF, og bede dem sende en repræsentant. Denne repræsentant uddeler præmierne - eventuelt sammen med en kendis eller en repræsentant fra turneringsudvalget. Turneringsudvalget sørger for indkøb af de ovennævnte præmier. Der uddeles op til 12 medaljer pr. hold. Er der brug for flere medaljer til et hold, kan de efterbestilles hos turneringsudvalget. Hvis den arrangerende klub ønsker yderligere præmier, står det for klubbens egen regning. Den arrangerende klub må ikke pålægge de deltagende hold i turneringen yderligere gebyr for at kunne deltage. Tilbud om deltagelse i sociale arrangementer i forbindelse med turneringen, som eksempelvis bespisning og overnatning, kan den arrangerende klub dog kræve betaling for Kvalifikation til Champions League Vinderen af slutspillet kvalificerer sig til næste års Champions League. Såfremt det vindende hold ikke gør brug af kvalificeringen til Champions League, overgår pladsen til det næstbedst placerede hold osv. 6

7 1.18. Turneringsplan Turneringsplanen sendes til klubberne og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside Indkaldelser Indkaldelser til stævner sendes til klubberne ca. 2 uger forud for stævnets afholdelse og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside. Indkaldelser til de kvalificerede hold til slutspillet sendes umiddelbart efter afholdelsen af det sidste stævne og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside Afbud til stævner Hvis en klub melder afbud til et stævne, skal det ske senest 3 dage forud for stævnet. Hvis der meldes afbud senere end 3 dage forud for stævnet, opkræves klubben et gebyr af turneringsudvalget på 500,00 kr. som skal betales inden 14 dage Aflysning ved vejrmæssige omstændigheder Turneringsudvalget afgør, om et stævne skal aflyses på grund af vejrmæssige omstændigheder, og sker dette udsættes stævnet Kampresultater og resultatskemaer Der skal registreres kampresultater ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt Efter stævnet skal resultatskemaer afleveres til en person fra turneringsudvalget. Kampresultater vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside. Kampresultaterne skal opdateres af turneringsudvalget senest 5 dage efter afholdelse af et stævne eller slutspil. Resultatskemaer skal medbringes af den arrangerende klub og placeres på dommerbordet. Resultatskema, bilag Mål Der skal registreres mål ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt Resultatskema, bilag Målscorer Der skal registreres målscorer ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt Resultatskema, bilag 3. 7

8 1.25. Advarsler Der skal registreres advarsler ved alle kampe. Dette skal registreres på resultatskemaer af dommerbordet. Se punkt gule kort til samme spiller i én kamp, udløser automatisk et rødt kort, og den pågældende spiller udvises for resten af kampen og straffes med én kamps karantæne. Der kan ikke sættes en anden spiller ind for den spiller, som er blevet udvist. Et rødt kort udløser en udvisning til den pågældende spiller for resten af kampen og straffes med én kamps karantæne. Der kan ikke sættes en anden spiller ind for den spiller, som er blevet udvist. 3 gule kort til samme spiller i flere kampe, udløser én kamps karantæne for den pågældende spiller. Det samme er gældende for træner. Resultatskema, bilag Udskiftning Hvis der skal foretages en udskiftning af en spiller under kampen, skal dette meddeles til dommeren, som ved efterfølgende spilstop giver tilladelse til udskiftningen. Der er ingen begrænsning for udskiftning af spillere Spillertrøjer Alle spillere skal have én spillertrøje med nummer på. På kørestolen skal der påmonteres et lamineret ark med spillerens nummer og navn, så der altid er tydelig forskel på de to spillende hold. Målmanden skal desuden have en anden synlig markering på, f.eks. en kasket, et armbind eller en anden farve spillertrøje, så målmanden kan kendes fra resten af spillerne. Dommeren kan dispensere fra denne regel, hvis vedkommende skønner, at det er tydeligt for enhver på banen, at se hvilket hold spilleren tilhører. Såfremt to hold har ens farve på deres spillertrøjer, skal det ene hold bruge overtrækstrøjer. Der trækkes lod om, hvilket hold der skal bruge overtrækstrøjer. Turneringsudvalget eller sponsor sørger for overtrækstrøjer med numre Spillere En spiller skal være medlem af den klub, som vedkommende repræsenterer Klubskifte En spiller kan frit skifte klub i pausen mellem 2 sæsoner. Hvis en spiller skifter klub under sæsonen, tilkendes den pågældende spiller 2 kampes karantæne, og det gælder kun stævner, hvor den nye klub deltager. Ved klubskifte i forbindelse med bopælsændring eller klubnedlæggelse tilkendes den pågældende spiller ikke 2 kampes karantæne. Klubskifte skal altid godkendes af turneringsudvalget. 8

9 1.30. Holdskifte En spiller kan ikke skifte hold under en igangværende kamp. Hvis en spiller skifter mellem to hold fra samme klub, tilkendes den pågældende spiller 2 kampes karantæne, og det gælder kun stævner, hvor det nye hold deltager Spillercertifikat Alle spillere skal have et godkendt spillercertifikat for at spille i turneringen. Alle spillercertifikater skal godkendes af turneringsudvalget. Alle spillercertifikater skal godkendes forud for et stævne. Spilleren kan først spille kamp efter godkendelse af turneringsudvalget. Spillere som allerede har et godkendt spillercertifikat fra forrige sæson, og hvor der ikke er sket ændringer, skal ikke indsende spillercertifikat for den kommende sæson. Hvis en klub får nye spillere, eller hvis der sker ændringer for en spiller, kan der løbende indsendes spillercertifikater til godkendelse af turneringsudvalget. Spillercertifikat, bilag Spillerliste Spillerlisten er en liste over alle registrerede spillere i turneringen. Listen administreres af turneringsudvalget. Spillerlisten sendes til klubberne og vil løbende blive opdateret på kørestolsfodbolds hjemmeside. Spillerlisten skal medbringes af den arrangerende klub og placeres på dommerbordet Udlån af spillere Udlån af spillere er tilladt, men kun med tilladelse fra alle de andre hold, der deltager i stævnet. Hvis der ikke kan gives tilladelse, og det pågældende hold ikke kan stille til kamp, taber holdet deres kampe med cifrene Antal spillere til stævner Et hold kan maksimalt stille med 8 spillere til et stævne Dommere Der skal så vidt muligt bruges uddannede dommere til turneringen. Der kan dog I nødstilfælde bruges ikke uddannede dommere, hvis de skønnes kvalificerede af turneringsudvalget. Dommeren skal inden kampens start forklare linjedommerne deres funktion, så alle er korrekt informeret. Turneringsudvalget udbetaler dommerhonorar, transportgodtgørelse med kilometertakst, broafgift og offentlige transportmidler til dommere. Dommerhonorar: 100,- kr. kamp. Transportgodtgørelse: Mindste takst efter gældende DHIF regler. Såfremt en dommer I forvejen er tilstede til et stævne, udbetales der ikke transportgodtgørelse. 9

10 1.36. Dommerbord Den arrangerende klub er ansvarlig for at bemande dommerbordet, hvor der skal styres kamp-ur og registreres kampresultater på resultatskemaer. Se punkt og bilag 3. Såfremt der er indgået sponsoraftale med en sponsor, som sponserer et setup til stævner, udgår dette punkt for klubben. Se punkt Aflysning af stævner ved dommermangel Såfremt der ingen dommer er fundet til et stævne 3 dage forud for stævnet, aflyses stævnet og flyttes. Hvis det ikke er muligt at benytte samme hjemmebane, flyttes stævnet til en anden hjemmebane, og klubben mister retten til hjemmebane Linjedommer Hvert hold skal stille med én linjedommer under sine egne kampe. Husk derfor at gøre hjælpere opmærksom på, at de skal hjælpe med funktionen som linjedommer, for at kampene kan gennemføres. Såfremt et hold ikke kan stille med en linjedommer, dømmes holdet som taber med cifrene Hjemmeside På kørestolsfodbolds hjemmeside findes følgende: Regler for udvalg Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab Baneoptegnelse Regler for speedtest Resultatskema Spillercertifikat Turneringsplan Indkaldelser Kampresultater Spilleregler Protester Klubberne kan til enhver tid indgive en skriftlig protest omkring turneringen til turneringsudvalget, som herefter behandler protesten. Afgørelser omkring protester truffet af turneringsudvalget kan inden 3 uger ankes skriftligt til Idrætsudvalget, som herefter behandler protesten. For at undgå habilitetsproblemer, må det enkelte medlem af turneringsudvalget ikke være med i behandling af sager der vedrører egen klub Sponsor Idrætsudvalget kan indgå sponsoraftaler omkring turneringen. Såfremt der er indgået en sponsoraftale, kan dette medføre ændringer af turneringsreglerne. Vær derfor opmærksom på dette Forbud mod sorte dæk Der må ikke spilles med sorte dæk på kørestolen. 10

11 2. Afholdelse af stævner og slutspil Regler for klubber omkring afholdelse af stævner og slutspil Afholdelse af stævner Den arrangerende klub er ansvarlig for afholdelse og gennemførelse af selve stævnet. Hvilket indebærer: Booke hal i god tid. Når en klub melder tilbage til turneringsudvalget, at den har booket en hal til et stævne, bliver det påført turneringsplanen. Banen skal markeres med tape (sort/gul) ud fra baneoptegnelsen (THE COURT OF PLAY). Bilag 1. Markerer bane med tape (sort/gul) til speedtest. Bilag 2. Banen og banen til speedtest skal være klar en halv time før stævnets start. Medbringe 4 stk. målstolper. Medbringe 4 stk. kegler til speedtest. Medbringe stævnetasken, som skal være ajourført både før og efter stævnet. Se punkt 2.3. Bemande dommerbord. Se punkt Medbringe resultatskemaer til det antal kampe, der skal spilles. Se punkt 1.22 og bilag 3. Medbringe 4 stk. programmer. 1 stk. til dommerbordet og 3 stk. som skal hænges op i hallen. Medbring spillerliste. Se punkt Byde velkommen ved stævnets start og informere om stævnet og praktiske forhold. Dette kan ske sammen med en repræsentant fra turneringsudvalget. Såfremt der er indgået sponsoraftale, kan dette ske i samarbejde med sponsor. Se punkt Afholdelse af slutspil Det samme som punkt 2.1. Den arrangerende klub opfordres til at påtage sig værtskabet for slutspillet og skabe en god stemning og vise sporten udadtil. Klubben kan arrangere musik, speaker, en kendis og lignende. Turneringsudvalget giver tilskud efter bilag på maksimalt 2.000,- kr. til afholdelse af slutspillet. 11

12 2.3. Stævnetaske Stævnetasken skal indeholde følgende: Mappe med turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1 stk. målebånd, min 30 meter. 1 stk. tapedispenser. 3 ruller tape (sort/gul) pr. hjemmebane, udleveret af turneringsudvalget. 1 stk. bold + 1. stk. reserve bold. 1 stk. boldpumpe. 2 stk. stopure. 2 stk. flag til linjedommer. 1 stk. dommerfløjte. 1 sæt advarselskort, gul og rød. 3. Bilag 3.1. Baneoptegnelse (THE COURT OF PLAY), bilag Speedtestregler, bilag Resultatskema, bilag Spillercertifikat, bilag 4 4. Spilleregler 12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 Spilleregler Der spilles efter de internationale regler, hvis andet ikke er angivet: International Rules for the Sport of Wheelchair Rugby

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

BUSTRANSPORT MELLEM HALLERNE PROGRAM

BUSTRANSPORT MELLEM HALLERNE PROGRAM BUSTRANSPORT MELLEM HALLERNE PROGRAM UNGDOMSHÅNDBOLDSTÆVNE 24. 27. MARTS 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL LYNGBY PÅSKECUP 2016... 4 DELTAGENDE KLUBBER... 5 INDKVARTERING... 6 BESPISNING... 6 FRITID...

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

Cup Stævneprogram. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup Stævneprogram. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2014 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 14. 16. februar 2014 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2014. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Marienlyst Drenge Cup 2012

Marienlyst Drenge Cup 2012 Stævneprogram Søndag den 19. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til dette års Marienlyst

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

KidzLiga stævner. Gældende for sæson 17/18. 1 Beskrivelse Regioner Spilleregler for Kidzliga Banen og spillere...

KidzLiga stævner. Gældende for sæson 17/18. 1 Beskrivelse Regioner Spilleregler for Kidzliga Banen og spillere... KidzLiga stævner Gældende for sæson 17/18 Indhold 1 Beskrivelse... 2 2 Regioner... 2 3 Spilleregler for Kidzliga... 2 3.1 Banen og spillere... 2 3.2 Spilletid... 2 3.3 Spillet:... 2 4 Niveauinddeling...3

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Lørdag og søndag den 2.-3.januar 2010 I Brørup Hallerne, Vejen Hallen og Vejen Idrætscenter Hovedsponsor www.dgi.dk/sydvest/haandbold Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup INVITATION 2014. Stævnetelefon 3052 2369

DanBolig Niels Hald Cup INVITATION 2014. Stævnetelefon 3052 2369 INVITATION 2014 Kære fodboldleder Det er Frederiksberg Alliancen 2000 en glæde endnu engang at invitere til elite stævne på Frederiksberg, under navnet: Danbolig Niels Hald Cup 2014 I år har vi den glæde

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL LYNGBY PÅSKECUP 2011... 4 DELTAGENDE KLUBBER... 5 INDKVARTERING... 6 BESPISNING... 6 FRITID... 6 LEDERKOMSAMMEN... 6 ORDENSREGLER... 7 TURNERINGSREGLER... 7 PROTESTER...

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2015

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2015 Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2015 Stævneprogram Lørdag og søndag den 15-16. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Først en stille bøn til

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Super Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

BOWLING. Indholdsfortegnelse. 1. Turneringsregler. 2. Deltagerregler. 3. Klasseinddeling. 4. Officials/Ansvarshavende. 5. Licens

BOWLING. Indholdsfortegnelse. 1. Turneringsregler. 2. Deltagerregler. 3. Klasseinddeling. 4. Officials/Ansvarshavende. 5. Licens Indholdsfortegnelse 1. Turneringsregler 2. Deltagerregler 3. Klasseinddeling 4. Officials/Ansvarshavende 5. Licens 6. Protest og sanktioner 1 1. TURNERINGSREGLER 1.0 Turneringen er delt op i 3 regioner.

Læs mere

PROGRAM. Kommunemesterskaber 2016 for U6/U8 til og med U14. Den 28. december 2016 kl Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod

PROGRAM. Kommunemesterskaber 2016 for U6/U8 til og med U14. Den 28. december 2016 kl Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod PROGRAM Kommunemesterskaber 2016 for U6/U8 til og med U14. Den 28. december 2016 kl. 09-20 Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod Kampene spilles i hal 1 Spilletid i U6 total, U8 total og U8 Max er 1

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Danmarksturneringen 2008/2009 Invitation til cup nr. 3

Danmarksturneringen 2008/2009 Invitation til cup nr. 3 Danmarksturneringen 2008/2009 Invitation til cup nr. 3 Den 23. November på Vesterbro Dette stævne er det tredie af seks enkeltstående cups, som samtidig danner grundlag for kvalifikation til Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Overnatnings sted: Hedegårdenes skole, Københavnsvej 34, 4000 Roskildde

Overnatnings sted: Hedegårdenes skole, Københavnsvej 34, 4000 Roskildde OBS: Roskilde idræts- og kongres center er ved at opføre en ny hal. Det betyder, at vi i år har udfordringer med byggerod. Til gengæld håber vi, at vi i 2014 kan have alle kampene under samme tag. Vi henstiller

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Fredag, lørdag og søndag den 6.7. og 8. januar 2012 i Vejen Idrætscenter Hovedsponsor: Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold Som medarrangør er det DGI Håndbold Sydvest

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U17 Drenge A & B Lørdag den 23. januar 2016 Hobro Idrætscenter DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17

Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17 Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram Kvinder A & B Lørdag den 21. januar 2017 AaB Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Stævneprogram Lørdag og søndag den 16-17. august 1 Rema 1000 Pige Cup 2014 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Rema 1000 Pige Cup 2014 Praktiske

Læs mere

El-hockey-mappen 2013/14

El-hockey-mappen 2013/14 El-hockey-mappen 2013/14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2009/10: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division. 1.4. 3. division.

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Drenge Cup 2014

Rema 1000 Marienlund Drenge Cup 2014 Stævneprogram Lørdag den 16. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Endnu engang er det med stor glæde at vi kan byde velkommen til Rema 1000

Læs mere

FRØNSE-CUP 2018 PROGRAM. Fodboldstævne i Østervrå-Hallen

FRØNSE-CUP 2018 PROGRAM. Fodboldstævne i Østervrå-Hallen FRØNSE-CUP 2018 PROGRAM Fodboldstævne i Østervrå-Hallen 26-28. januar og 3-4. februar 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen... 3 Praktiske oplysninger.. 4 Fredag den 26. januar U 14-15 Piger. 5 Lørdag

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015 Dartturneringen A` Pil-A Pil-A Kolding Årgang 23 2014 / 2015 2 3 REGELSÆT FOR DARTTURNERINGEN PIL`A` KOLDING Der spilles 501 >Straight on< og lukkes med en double. Alle divisioner spiller 4 singler og

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

El-Hockey-mappen 2016/17

El-Hockey-mappen 2016/17 -mappen 2016/17 El-Hockey 1 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabs turneringen i sæsonen 2015/16: 1.1. 1. Division 1.2. Super Cup 1.3. 2. Division 1.4. 3. Division

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17

Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17 Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram Herrer C Lørdag den 21. januar 2017 Klokkerholm Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL LYNGBY PÅSKECUP 2010...4 DELTAGENDE KLUBBER...5 INDKVARTERING...6 BESPISNING...6 FRITID...6 LEDERKOMSAMMEN...6 ORDENSREGLER...7 TURNERINGSREGLER...7 PROTESTER...8 PRÆMIER...9

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup

DanBolig Niels Hald Cup Kære træner/fodboldleder Tusinde tak for jeres tilmelding og det er Frederiksberg Alliancen 2000 en glæde endnu engang at kunne være vært for så spændende et elite stævne på Frederiksberg, under navnet:

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold kl.

Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold kl. Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold -0 1 2 kl. 18. august 2012 Møgeltønder Stadion DGI Sønderjylland - Jysk-Fynsk udvalg Kampprogram Jysk-Fynsk mesterskaber DGI Sønderjylland - Jysk-fynsk udvalg

Læs mere

STÆVNEPLAN. BØRN & VOKSNE Onsdag og torsdag den december 2011 i Oksbøl, Outrup og Skovlund/Ansager Hallerne.

STÆVNEPLAN. BØRN & VOKSNE Onsdag og torsdag den december 2011 i Oksbøl, Outrup og Skovlund/Ansager Hallerne. STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Onsdag og torsdag den 28.-29. december 2011 i Oksbøl, Outrup og Skovlund/Ansager Hallerne www.dgi.dk/sydvest/haandbold Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold Som medarrangør

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U19 Piger A og B Søndag den 24. januar 2016 Als Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale arbejdsgruppes

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U13 Piger A & B Søndag den 14. februar 2016 Hadsund Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale arbejdsgruppes

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Drenge A & U15 Drenge A Lørdag den 13. februar 2016 Arena Himmerland DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

Håndbold NM Håndbold NM 2017

Håndbold NM Håndbold NM 2017 Håndbold NM 2017 1 af 6 Adresse ARENA NORD, Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn Stævnekontor Der vil i Arena Nord være et stævnekontor hvor man kan finde information og henvende sig med spørgsmål ang stævnet.

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Opstartsstævne i Horsens IC for U8 til og med U18 27 28 29. september 2013

Opstartsstævne i Horsens IC for U8 til og med U18 27 28 29. september 2013 - Because Basketball matters.. Opstartsstævne i Horsens IC for U8 til og med U18 27 28 29. september 2013 HIC Bredde indbyder til endnu et fantastisk ungdomesstævne i Horsens. Stævnet afholdes fra d. 27-29.

Læs mere

Nordea Næstved Cup. Fra den 3. til 5. oktober 2014. Ungdomshåndbold U10-U16

Nordea Næstved Cup. Fra den 3. til 5. oktober 2014. Ungdomshåndbold U10-U16 Nordea Næstved Cup Fra den 3. til 5. oktober 2014 Ungdomshåndbold U10-U16 Velkommen til Nordea Næstved Cup 2014. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen

Læs mere

FOR INDENDØRSSTÆVNET CUP 2017 I MINIHALLEN I ØRSLEV

FOR INDENDØRSSTÆVNET CUP 2017 I MINIHALLEN I ØRSLEV FOR INDENDØRSSTÆVNET CUP 2017 I MINIHALLEN I ØRSLEV DEN 10.-11.-12. NOVEMBER 2017 ØRSLEV GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING FODBOLD AFDELINGEN Rynkebjerg 7, Ørslev, 4760 Vordingborg Mobil 25 45 17 06 Ørslev

Læs mere

Håndbold NM Håndbold NM Adresse ARENA NORD, Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn

Håndbold NM Håndbold NM Adresse ARENA NORD, Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn Håndbold NM 2016 Adresse ARENA NORD, Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn 1 af 5 Stævnekontor Der vil i Arena Nord være et stævnekontor hvor man kan finde information og henvende sig med spørgsmål ang stævnet.

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram Herrer C Søndag den 24. januar 2016 Asaa Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale arbejdsgruppes

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Fredag, lørdag og søndag den 7.8.9. januar 2011 i Medius Holsted Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold Som medarrangør er det DGI Håndbold Sydvest en stor glæde at byde

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Piger A & B Søndag den 14. februar 2016 Haverslev Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Velkommen til Hedeboturneringen 2014

Velkommen til Hedeboturneringen 2014 26.-28. september 2014 Velkommen til Hedeboturneringen 2014 Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. I år er det med stolthed at vi kan præsenterer den 41. udgave af vores populære turneringen.

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

PROGRAM DVI JULESTÆVNE

PROGRAM DVI JULESTÆVNE PROGRAM DVI JULESTÆVNE Indendørs fodbold 1.-3. december 2017 i Fjellerad Hallen. Arrangeret af Nøvling Fodboldklub og Vaarst Fjellerad Boldklub i samarbejde med Spillested: Fjellerad Hallen Hålsvej 8,

Læs mere