Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells"

Transkript

1 Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health and Medicines Authority hereby authorises: 1. Autorisationsnummer Authorisation No Virksomheds navn Name of site Stemcare A/S 3. Virksomhedens registrerede hovedadresse Sauntesvej 13 Legally registered address(es) 2820 Gentofte, Copenhagen Virksomhedsnummer DKMA No udfører de i vedhæftede annekser nævnte aktiviteter og type af væv/celler (annex 1). for the specified activities and type of tissues/cells in the attached Annex 1: 4. Tilladelsens gyldighedsområde Annex 1, Annex 2 Scope of authorisation 5. Lovgrundlag for tilladelsen Vævsloven og bekendtgørelser Legal basis of authorisation Lov nr. 273 af 1. april 2006 om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler, som ændret ved lov nr. 534 af 17. juni The Tissue Act nr. 273 of 1st April 2006 on the requirements of quality and safety for the handling of human tissues and cells, as amended by Act nr. 534 of 17 June Bekendtgørelse om tilladelse til, kontrol med samt indberetning af alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hændelser ved håndtering af humane væv og celler. Regulation nr of 14 th December 2010 for the authorisation, of the control of, as well as the reporting of serious adverse reactions and serious adverse events, with the handling of human tissues and cells. Bekendtgørelse nr. 984 af 2. august 2007 om kvalitet og sikkerhed ved testning, forarbejdning, konservering, opbevaring, distribution, import og eksport af humane væv og celler. Regulation nr. 984 of 2 nd August 2007 on the quality and the safety for testing, processing, preservation, storage, distribution, import and export, of human tissues and cells. Bekendtgørelse nr. 753 af 3. juli 2006 om kvalitet og sikkerhed ved donation, udtagning og testning (humane væv og celler). Regulation nr. 753 of 3 rd July 2006 on the quality for the donation, procurement and testing (human tissues and cells). Vævsloven samt de relaterede bekendtgørelser indeholder bestemmelser, der gennemfører EF-direktiverne 2004/23/EF; 2006/17/EF og 2006/86/EF. The Tissue Act, and its related Regulations, represents the Danish transposition of Directives 2004/23/EC, 2006/17/EC and 2006/86/EC. DK-2300 København S / VC 4 T10 / Page: 1 of 5

2 6. Ansvarlig for udstedelsen Responsible Officer Charlotte Henriksen 7. Underskrift Signature 8. Ikrafttrædelsesdato Applies from 23. oktober th October Bilag Annexes attached Annex 1, Annex 2, Annex 3, Annex Vilkår for tilladelsen (General conditions for the authorisation) Tilladelsen er udstedt i henhold til 4 i lov nr. 273 af 1. april 2006 om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven). (This authorisation is issued with reference to Section 4 of Act nr. 273 of 1st April 2006 on the requirements of the quality and safety for the handling of human tissues and cells (the Tissue Act). Vævcentret skal i medfør af 10 i Bekendtgørelse om tilladelse til, kontrol med samt indberetning af alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hændelser ved håndtering af humane væv og celler til stadighed overholde de krav, som ligger til grund for vævscentrets tilladelse samt de individuelle vilkår, som måtte være knyttet til tilladelsen. (The tissue establishment shall, in connection to Section 10 in Regulation for the authorisation of the control, as well as the reporting of serious adverse reactions and serious adverse events, with handling of human tissues and cells, constantly comply with the requirements which form the basis for the authorisation of the tissue establishment, as well as the individual conditions that are related to this authorisation). Det følger desuden af 11 i Bekendtgørelse om tilladelse til, kontrol med samt indberetning af alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hændelser ved håndtering af humane væv og celler, at vævscentret ikke må foretage væsentlige ændringer i de aktiviteter, som vævscentret har opnået tilladelse til at udføre, uden forinden at have opnået Sundhedsstyrelsens skriftlige godkendelse heraf. (In addition, it follows by Section 11 of Regulation for the authorisation of the control, as well as the reporting of serious adverse reactions and serious adverse events, with handling of human tissues and cells, that the tissue establishment must not perform significant changes in these activities. Where these are to be undertaken the tissue establishment shall obtain written authorisation from the Danish Medicines Agency before their implementation.) Vævscentret skal desuden til stadighed opfylde de krav i Bekendtgørelse nr. 984 af 2. august 2007 om kvalitet og sikkerhed ved testning, forarbejdning, konservering, opbevaring, distribution, import og eksport af humane væv og celler, som vedrører vævscentrets aktiviteter. (In addition, the tissue establishment shall constantly fulfil the requirements of the Regulations by the Danish Medicines Agency on the quality and safety for testing, processing, preservation, storage, distribution, import and export of human tissues and cells, as prescribed by the tissue establishment s activities.) De af denne tilladelse omfattede aktiviteter er underkastet Sundhedsstyrelsens kontrol og tilsyn i henhold til 14, stk. 1 og 4, i vævsloven. (This authorisation includes specific activities subject to the controls and inspection by the Danish Medicines Agency with respect to Section 14, Part 1 and 4 of the Tissue Act). Dette vævscenter, enten i kontrakt med tredje part eller i eget regi, har pligt til at opfylde og verificere krav for donation og udtagning af væv og celler ved eget kvalitetsstyringssystem. (This tissue establishment, in a contract with a third party or its own system, has the duty to fulfil and verify the requirements for donation and procurement of tissues and cells with their own quality system). Dette vævscenter har ansvar for at opfylde krav for den testning af smittemarkører, som udføres af et godkendt testcenter i kontrakt. (This tissue establishment has the responsibility to fulfil the requirements for the testing of infectious markers, which is performed by authorised testing centre/s in a contract). Det er en betingelse for opretholdelse af tilladelsen, at der ikke uden Sundhedsstyrelsens forudgående godkendelse gennemføres ændringer i de forhold vedrørende virksomheden, der ligger til grundlag for udstedelsen. (It is a condition for maintaining the authorisation that no changes are made to the circumstances that form the basis of the authorisation). Denne tilladelse erstatter tilladelse med autorisations nr.: (This authorisation replaces the licence with authorisation no.: 20182). DK-2300 København S / VC 4 T10 / Page: 2 of 5

3 TILLADELSENS GYLDIGHEDSOMRÅDE ANNEX 1 Scope of Authorisation Adresse på site Address of the site Sauntesvej 13, DK-2820 Gentofte ANNEX 1a - AKTIVITETER MED HUMANE VÆV OG CELLER ACTIVITIES WITH HUMAN TISSUES AND CELLS Stamceller fra navlestrengsblod Stem cells from umbilical cord blood. Donation & Udtagning Donation & Procurement (Se Annex 3 ) Testning Testing (Se Annex 4) Forarbejdning Processing Konservering Preservation Opbevaring Storage Distribution Distribution Import Import Eksport Eksport Navn på ansvarlig person Name of the responsible person ANNEX 2 Navn og titel Name and title Christophe Poirel M. Sc. DK-2300 København S / VC 4 T10 / Page: 3 of 5

4 Udtagningssteder (Procurement sites) ANNEX 3 Navn(e) og adresse(r) Name(s)/address(es) Esbjerg sygehus, Esbjerg N. Fredericia sygehus, Fredericia. Frederikshavn sygehus, Frederikshavn. Haderslev sygehus, Haderslev. Herning sygehus, Herning. Hillerød Sygehus Hjørring sygehus, Hjørring. Hobro sygehus, Hobro. Holbæk sygehus, Holbæk. Holstebro sygehus, Holstebro. Horsens sygehus, Horsens. Hvidovre Sygehus KAS Gentofte sygehus, Hellerup. KAS Herlev, Herlev Kolding sygehus, Kolding. Nykøbing Falster sygehus, Nyk. Falster. Næstved sygehus, Næstved. Odense Universitetshospital, Odense C. Randers sygehus, Randers. Rigshospitalet København. Ringkøbing sygehus, Ringkøbing. Roskilde sygehus, Roskilde. Silkeborg sygehus, Silkeborg. Skejby sygehus, Århus N. Slagelse sygehus, Slagelse. Svendborg sygehus, Svendborg. Sønderborg sygehus, Sønderborg. Thisted sygehus, Thisted. Viborg sygehus, Viborg. Aalborg sygehus, Aalborg. Aktiviteter Activities DK-2300 København S / VC 4 T10 / Page: 4 of 5

5 Kontrakttagere Testning (Testing by contract) ANNEX 4 Navn(e) og adresse(r) Name(s)/address(es) Institut für Medizinische Genetik und Molekulare Medizin Paul-Schallück-Str Cologne Germany Aktiviteter Serologisk/NAT eller andre former for testning Serologisk, NAT og konfirmatorisk testning (serological, NAT and confirmatory testing). DK-2300 København S / VC 4 T10 / Page: 5 of 5

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 12/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S. Bankens navn, virksomhed og hjemsted 1. 2. 2.1. Banken driver bankvirksomhed af enhver art

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark. Testning

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark. Testning Side 1 af 12 INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Virksomhed Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark Aktiviteter Type af væv og celler Testning Forarbejdning

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 MELLEM Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne som garant OG [*] som rekvirent DATO [*] 2010 1 Dette udkast til aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v. 1. Aftale af 19. februar 2013 om

Læs mere

Ny revisionsbekendtgørelse i høring

Ny revisionsbekendtgørelse i høring Se vedlagte høringsliste 9. oktober 2014 Ref. hem/pdn J.nr. 10121-0019 Ny revisionsbekendtgørelse i høring Finanstilsynet sender hermed vedhæftede udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17024 3. udgave 2012-09-18 Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Conformity assessment General requirements for bodies

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME DRAWNDOWN PROSPECTUS DATED 19 November 2013 NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME (to be consolidated

Læs mere

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere

Lille model Lenovo X250 (Ultrabook)

Lille model Lenovo X250 (Ultrabook) Lille model Lenovo X250 (Ultrabook) Processor Intel Core i5-5200u Processor (3MB Cache, up to 2.70GHz) Skærm 12.5" HD (1366x768) IPS Display 270nit, Multi-touch, HD kamera Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Dansk standard DS/ISO 28004-3

Dansk standard DS/ISO 28004-3 Dansk standard DS/ISO 28004-3 1. udgave 2014-02-12 Sikkerhedsledelsessystemer i forsyningskæden Retningslinjer for implementering af ISO 28000 Del 3: Yderligere specifik vejledning om indførelse af ISO

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveløsere: Thomas S. Kjærgaard Henrik Rasmussen Kandidatafhandling Vejleder: Niels Steenholdt Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Handelshøjskolen i Århus 2007

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere