Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011"

Transkript

1 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011 Kirkepladsen december 2010

2 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: Fax.: Regnskabskontor: Nørregade 14 Duetten 6070 Christiansfeld Tlf.: Bank: Reg: 9743 NR: Ældsteråd: Formand: Käte Thomsen Skovvænget Christiansfeld Tlf.: Hans Schmidt Jens Christian Schmidt Anne Marie Schneider Retten til livet Når der kan tales om retten til livet, når vi kan anse det at leve som en ret, ja så er det rigtigt, korrekt, vi mennesker har retten til at leve. Men det altafgørende er, at denne ret har Gud givet os. Gud skabte mennesket i sit billede, han gav mennesket ret til liv. Døden kom ind i verden, og døden har siden krænket menneskets Gud-givne ret til liv. Befrielsen er, at i Jesus Kristus har mennesket genvundet livet. Livet er genfødt, mennesket behøver ikke længere at dø. Nu må blikket rettes på Kristus. Livet med andre, livet med mine kære er ikke en ret, som jeg skal tilkæmpe mig, men hvert minut af liv med mine kære er en Guds gave. Vore kære tilhører ikke os, men de tilhører Gud. Vi må altid lægge dem i Guds hånd i den tro og overbevisning, at hans hånd ikke er svag. Og hvad betyder det så. Det betyder, at vi tager Jesu ord i Bjergprædikenen alvorligt., når han omtaler sine disciple som jordens salt og verdens lys. Vi må erindre mennesker, som er gået bort i Kristus, som salt og lys. Men endnu vigtigere må vi erkende, at hans disciple er jordens salt, det er ikke noget de skal blive. I er verdens lys, et lys, som skinner - ja - ikke for jer selv, men for andre, for alle i huset. Esajas beskrev det kommende med disse smukke ord: Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Lyset er Herrens herlighed, som er brudt frem over jorden. Når I er lyset, så er det ikke fordi I gør det godt, ikke fordi I er bedre end andre. Nej, lyset, det er Herrens lys, det er Guds gerning i os. Jørgen Bøytler

3 3 Brødremenigheder i Syd Afrika Rejsen foregik i slutningen af oktober og lidt ind i november, netop på den tid, hvor foråret indfandt sig i det sydlige Afrika. Det gav lejlighed til at se dette smukke land på den smukkeste tid. Landskaberne kunne sagtens være emnet for sådan en tur, men det var det bare ikke. I stedet rejste vi primært for at se de steder, hvor brødremenigheden først etablerede missionsstationer og dannede nye menigheder. Her som andre steder hvor brødrene slog sig ned, henvendte de sig først og fremmest til de fattige indfødte, og dette er måske grunden til nogle af de forskelle man finder ved en sammenligning med menighedsbyer i Europa. Den første missionsstation blev startet i 1738 af tyskeren Georg Schmidt. Han ændrede stedets navn fra Bavianskloof til Gnadenthal, der klinger bedre i en tysk brødremissionærs øren. Stedet har også i dag to navne, idet europæere har holdt fast i det tyske navn, mens man i Syd Afrika bruger et navn fra sproget Afrikaans, Genadendal. Her var de lokale folk af den etniske gruppe khoikhoi. Tidligere blev de kaldt Hottentotter, men det ord er nu ikke velset. Schmidt havde succes med sit arbejde og i 1741 var der blandt khoikhoierne 7 voksne døbte. Men hollænderne, der dengang regerede Sydafrika, brød sig ikke om, at Schmidt henvendte sig til de fattige og slet ikke at disse ikke var hvide. To år senere blev forholdene for Schmidt så brogede, at han måtte forlade landet. Han kom aldrig tilbage, men han huskes måske af besøgende på grund af mindestenen, der står på kirkepladsen. Velkommen til Gnadenthal Kirken i Gnadenthal En stor kirke blev bygget i 1800, og det er den, vi besøgte som den første. Udvendig ligner den slet ikke en klassisk brødrekirke, men hvad, det er der jo også eksempler på i her i Europa. Men når man kommer ind i salen er det indtryk man får, "Jamen nu er vi jo hjemme". Der er bænke som vores, prædikebord, ja selv tavlerne til salmenumre er som vores. Men ikke nok med det, der er brugt samme materialer som her hos os, og det hele er selvfølgelig malet hvidt. Udenfor er der en kirkeplads med træ-

4 4 træer som her og med huse udenom. ude i byen og der er da også kun få huse med boliger for menighedsmedlemmer nede ved kirken. Men byen rummede et præsteseminarium og der er også en præstebolig. Efter besøget blev vi beværtet i en lille sal (større end "Lille Kirkesal" en mindre end en korsal). Sådan en opvartning var der ved alle besøg i menighederne. Kirkepladsen i Gnadenthal Men, så kommer forskellen: Man finder ikke et brødrehus, ikke et søsterhus og ingen enkehus. Mangelen på disse korhuse hører rimeligvis sammen den kulturforskel der er mellem afrikanerne og os. De har et familiemønster hvor man bor hjemme til man bliver gift. Og når man bliver gammel bor man hos et familiemedlem. I det gamle Christiansfeld var det jo almindeligt at kun en lille del af menigheden blev gift. De ugifte boede så i brødrehus eller søsterhus. Og siden man i Syd Afrika ikke kendte til småfabrikker og brødre, der tog til andre byer for at dygtiggøre sig i deres håndværk, var brødrehuset en unødvendig ting. I Gnadenthal bor mange medlemmer Gudsageren i Gnadenthal Byen er præget af det arbejde, som en tidligere skolelærer på præstens opfordring tog på sig. Han sørger for at bygningerne er i god stand og desuden har han samlet effekter fra mange brødremenigheder og udstiller dem i byens museer. I det ene museum findes en Bibel, der har tilhørt en af de første, som Georg Schmidt døbte. Hun nåede at blive meget gammel inden der kom en ny missionær, og i al den tid havde hun så magtet at hol- De gamle missionærgrave

5 5 de den lille menighed samlet ved at læse for dem og holde prædikener. Fra kirkebakken er der udsigt ned over en lang gade, hvor menighedshusene ligger side om side, omtrent så langt som øjet rækker. Her bor næsten alle menighedens medlemmer: Der bor i hvertfald ingen, der ikke er medlem. Det er en ældsterådsbeslutning. Magdalenas Bibel Det næste besøg var i Elim langt mod syd. Denne by ser ganske anderledes ud. Kirken (der udefra heller ikke ligner vores) ligger på et højdedrag. Bag De smukke gamle huse i Elim Kirkens indre er også umiskendeligt brødremenigheds præget. Her som i Gnadenthal sidder menigheden på bænke, der står i rækker bag hinanden som det er almindeligt i den danske Kirken i Elim den er der en kirkeplads med tre træer (eller der omkring). Resten af pladsen er græs; som midten af en gammel dansk landsby. I Elim er der blot ikke noget gadekær med rappende ænder. Der er en bygning ved pladsen, hvor man kan holde festmiddag for sådan nogen som os. Og et par andre nyttige steder, et for Ladies og et for Gentlemen. Byen har også en skole lige som der er et logihus. Elim kirke folkekirke. Ligesom i Gnadenthal ser man mellem søsterbænkene og brødrebænkene en lav væg af træ og malet hvid som resten af inventaret. Her kunne ingen fraternisering finde sted! Facit af indtrykket af Elim er for mit vedkommende, at den er uanseeligere

6 6 og måske fattigere end hvad vi ellers så i menighedsbyerne. Den tredie menighedsby, som vi besøgte ligger godt et halvt hundrede km. nord for Cape Town. Det er byen Mamre. Den blev grundlagt i Kirken er en stor hvidmalet bygning ud mod hvad der en gang var landevejen. Kirken i Mamre Dens indre var også som vi kender det, der er prædikebord, der ligesom i Christiansfeld står på et podium så Guds ord kommer oppefra. Der er hvide bænke som vores. Selv måden de er sat sammen på, og for eksempel de små nedklappelige hylder på stoleryggen til nadverbægeret, ja de var lavet lige sådan som dem i vores kirkesal. Ingen af stederne brugtes sand på gulvet. Portalen til Gusageren i Mamre Lysekrone i kirken i Mamre Og som et kuriosum har de et par lysekroner, der ligner vores. Man skulle tro at de stammer fra samme værksted i Tyskland. Vores lokalguide, Calvin, som selv er Moravian og derfor havde særlig interesse for denne flok danskere, der rejste så langt for at se "hans" kirker og møde nogle af menighedsmedlemmerne, i hvert fald er kirken i Mamre hans i den forstand, at der blev han døbt og der blev han gift. Ved sammenkomsten efter rundvisningen mødte også Calvins mor op. Hun er såmænd bare 93 år, men kom gående, kun støttet af sin datter. Og et stykke inde i måltidet rejste denne fine gamle dame sig og holdt en fejlfri tale på engelsk for gæsterne med velkommen og tak for at vi havde rejst så langt. Calvin var tydelig stolt over sin mor, og hvem ville ikke have været det. Gudsager fandt man i alle disse gamle missionsstationer. Indgangspartiet ligner vores med stort set samme tekst skrevet på den buede del af portalen. Men der var forskel på de Gudsagre, vi så. Den i Elim var i areal ganske stor, men der var under 10 gravsteder. Da der er en del andre kirker i byen

7 7 har det været almindeligt blandt menighedens medlemmer at bruge deres kirkegårde til gravplads. Gudsageren i Gnadenthal var ret stor og lignede vores. Der var tilsyneladende ikke en søster- og en brødreside. I Mamre så det ud som om man havde lagt gravene fuldkommen tilfældigt. Men grunden hertil er at arealet er klippefyldt, og at der er steder, hvor der slet ikke er jorddybde til en grav. Næste kirkebesøg var en brødrekirke uden medlemmer og præst. Hvordan hænger det lige sammen? I Capetown har hver bydel et navn, på nær en. Den bydel kaldtes slet og ret District 6, og her finder man oppe på skråningen mod bjerget en brødrekirke: Moravian Chapel. Vi fik lov at komme ind og se. Hvad vi så, var resten af en kirkesal, forstået sådan, at der kun var et par enkelte bænke og nogle stole, der stod ret tilfældig placeret. Dette har sammenhæng med et af de mørkeste øjeblikke i historien om Apartheid. Det var sådan at District 6 var et multi-etnisk samfund. Her var farvede, nogle negre folk fra Indonesien og mon ikke man også kunne have fundet nogle enkelte europæere. Der var en håndfuld af religioner repræsenteret, protestanter (blandt dem Moravians), katoliker, Museet i Metodistkirken i Districht 6 jøder og muslimer. Og i denne bydel levede man sammen uden nogen ufred. Jeg påstår ikke, at der herskede idel lykke, men der var i alle fald ingen ballade. Man købte for eksempel sit brød hos den bager, som man syntes bagte det bedste. Og det var ikke sjældent at se en kristen gå ind hos en jøde eller en muslim for at handle. Ligeså var det for børnene; de legede og gik i skole med de andre børn uden at tænke, at der var noget mærkeligt i det. District 6 var med andre ord som en gryde med en sammenkogt ret bestående af mange forskellige ingredienser. Nu forholdt det sig sådan at nabobydelene var hvide områder, det vil sige kun for hvide. Og regeringen i Apatheid-staten Zuid Africa kunne ikke udholde tanken om et fredeligt samfund af farvede så tæt på, for det stred på alle måder mod deres ideologier. Det var derfor nærliggende for dem at erklære District 6

8 8 for hvidt område. Man gav indbyggerne en frist inden de skulle være ude og borte. Nogle rejste, men de fleste blev. I 1980 rykkede så bulldozerne ind og jævnede hele District 6 med jorden. Men man lod lige nogle få kirker stå, blandt dem Moravian Chapel, der på denne måde mistede sin menighed. Mindeplade i District Six En gang om året holdes en gudstjeneste for folk der har boet i District 6 og deres børn. Resten af året er kirken tom. Når man står udenfor Moravian Chapel og ser sig omkring, har man en udsigt til hvad man kunne kalde Nemesis, for hele landskabet ligger hen som et overdrev, der er helt tilgroet. Her ville ingen bo. For at dække over fiaskoen byggede regeringen et par store nydelige bygninger, der huser nogle fakulteter under Cape Towns universitet. Først i halvfemserne brød det gamle styre sammen, Gud ske Lov for den måde det skete på. Det var resultatet af lange forhandlinger, men hvor let kunne det ikke have endt som "de lange knives nat". Nu var alle frie og lige. Forstået sådan. at de hvide fik ret til at beholde deres ejendom, men for de farvede betød det, at de var lige så fattige som før. For hvad skal man bruge frihed og lighed til når man er en del af de arbejdsløse, der udgør 23% af befolkingen eller den store gruppe på 43%, der lever under fattigdomsgrænsen? Lad os håbe på at Gud lader den nuværende regering få held til at ændre de ringest stilledes situation. Alt andet ville være en ulykke for et af verdens smukkeste lande. Calvin, hans mor og søster og Jørgen Og til sidst en stor tak til Jørgen og Finn, Ellen og Bodil for en dejlig og vel tilrettelagt rejse. Jeg tror at alle på rejseholdet er enig med mig i dette. Thomas (Bent) Thomassen Udsigten fra Moravian Chapel

9 9 BDM nyt Marjo ten Kate er leder af BDMs Projekt Mobil Klinik, BDMs sundhedsprojekt på Tanganyikasøen. Marjo fortæller fra et besøg i en landsby i D.R. Congo på den anden side af Tanganyikasøen. Landsbyen Kizike er målet for min rejse. Efter den officielle modtagelse går jeg med Samuel, den eneste sygeplejerske, for at se på, hvordan de medicinske forsyninger ser ud. Jeg gyser ved det, jeg ser! Et antal lerhytter: en til konsultation, en til fødsel, en til liggende patienter og en til medicin. Og et stykke derfra under et træ, et område, der bliver brugt til kolerapatienter. De bliver behandlet i fri luft (For en måned siden var der en epidemi med 47 patienter), afskærmet fra andre patienter. Skønt midlerne er få, ser det ud til, at der er godt styr på tingne. Et antal jordmødre bringer de gravide hertil hjælper dem med fødslen. Uden uddannelse gør de det, de har lært af deres mødre og bedstemødre. Samuel bliver as- sisteret af to hjælpere, som vejer børnene og giver medicin. De får ingen løn, men får små beløb fra de hjulpne patienter. Der bliver udrettet meget med få midler. Ved afrejsen trykker Samuel mig et brev i hånden, som jeg først ombord på båden må åbne. Je veux bien Marjo ten Kate underviser nogle børn travailler avec vous. Bienvenue Samuel. Jeg vil gerne arbejde sammen med dig. På gensyn! Efter afsked på stranden, hvor kvinder og børn danser på congolesisk manér må vi desværre alt for tidligt tage af sted. Der er en lang sejlads tilbage til Kipili. Under sejladsen er der god tid til at tænke på og tale om, hvordan vi nu kan hjælpe rent medicinsk. Om det kan klares gennem brødrekirken, eller måske på anden måde? Returrejsen går fint og vi ankommer sikkert til Tanzania, hvor tolderne i Kirando vil sikre sig, at vi ikke har smuglet diamanter med. Stor erfaring rigere ankommer jeg til Kipili, hvor ikke mindst Bert (min mand) har ventet mig. Sten N. Nyt vedrørende nadveren i Brødremenigheden Kære menighed Nadveren er en vigtig ting for mange af os og er et af de to sakramenter, vi fejrer, det andet er dåben. Derfor er nadveren forbundet med mange tanker og følelser. En ting, som i mange kirker og kirkesamfund har givet anledning til debat, er, hvilken form for vin, man skal anvende, med eller uden alkohol. I en del år brugtes alkoholfri vin i Brødremenigheden i Christiansfeld. For ikke så lang tid siden gik vi over til vin med alkohol. Efterfølgende har det vist sig, at mens

10 mange er glade for vinen med alkohol, er der dog nogle medlemmer, herunder også børn, der ikke bryder sig om vin med alkohol. Derfor har Ældsterådet besluttet, at begge dele fremover vil blive tilbudt ved hver nadverfejring. De fleste vil modtage den "almindelige" vin, som indeholder alkohol, mens dem, der hellere vil have alkoholfri vin, herunder også børnene, vil modtage det. Vi vil forsøge at gøre det så diskret og pænt som muligt. Lettest er det, at dem, der ønsker alkoholfri vin, giver mig et praj, enten på forhånd eller under nadveren, om at de ønsker alkoholfri vin. Andre modtager uden videre vinen med alkohol. Skulle der være spørgsmål, er man meget velkommen til at bringe dem frem. Broderlige hilsner Jørgen Bøytler, og Ældsterådet. 10 Kristendomskursus i Duetten Nørregade 14 A Kursusdage - onsdag i ulige uger: 19/1 + 2/2 + 16/2 + 2/3 + 16/3 + 30/3 + 13/4 + 27/4 +11/5 + 25/5 Alle dage kl Emner: Hvad ved vi om Gud? Hvem var Jesus? Hvad er et menneske værd?hvad betyder dåben? Hvad er og gør Helligånden? Hvordan og hvad skal jeg tro på? Gør bøn en forskel for os? Er Bibelen til at forstå? Hvordan kan jeg leve som kristen? Kursusprogram: Velkomst og 30 min. oplæg v. missionær Ingrid Markussen, Christiansfeld. Efterfølgende kaffe/te og fri drøftelse af aftenens oplæg. Klub UNITAS. Ved menighedsmødet 24. november blev der taget initiativ til at bruge de dejlige lokaler i Duetten til en ugentlig formiddagsklub på tirsdage kl Hvem kan være med? Alle, - ikke kun medlemmer af menigheden, - der har lyst til at være sammen med andre. Hvornår er første gang? Tirsdag den 11. januar 2011 kl Hvad skal der foregå? Det afhænger af lyst og evner hos dem, der kommer. Der kan spilles, laves hobby i værkstedet, måske oplæsning af en god bog, synges sammen og slutte med dagens Løsensord og Fadervor. Vi skal ikke komme for at slå tiden ihjel, men for at give tiden liv. - Og så vil der altid være kaffe og the på kanden. Hvad koster det? Prisen er kun, at du bevæger dig hen i Duetten, Nørregade 14a. Indtil videre sørger Jørgen Markussen for det praktiske, men flere efterlyses til at hjælpe med at lave kaffe eller bage en kage. Henvendelse til Jørgen på tlf

11 Kirkelige meddelelser: 11 Optagelse Den 12. december 2010 blev Søster Lisbeth Schmolke Nielsen optaget som medlem i menigheden. Du ønskes Guds velsignelse. Indsamlede midler gennem kollekter Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til: BDM 5.789,50 Menighedens arbejde her i byen 549,00 Gideonitterne 572,00 Trankebarfondet 1.039,00 Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver. Sykreds i januar, februar og marts januar.: Beretning fra Brødrekirken i Nicaragua og Honduras ved Jørgen Bøytler 10. februar.: Sykreds, program følger 24. februar.: Optakt til kvindernes internationale bededag. 04. marts.: Kvindernes internationale bededag, gudstjeneste kl i korsalen ved generalsekretær Bodil Skjøtt. 10. marts.: Sykreds, program følger 24. marts.: Sykreds, program følger Vi mødes i præsteboligen fra klokken Alle er hjertelig velkomne Bibelgruppe om Apostlenes Gerninger Bibelgruppen mødes Nørregade 15, klokken 19.30, følgende onsdage : 26. januar, 9. februar, 23.februar, 9. marts, 23. marts og 6. april. Alle er velkomne Kristendomskursus foråret 2011 i Duetten Onsdage i ulige uger. 19/1 + 2/2 + 16/2 + 2/3 + 16/3 + 30/3 + 13/4 + 27/4 + 11/5 + 25/5 - Alle dage klokken Se nærmere omtale i bladet side 10 Klub Unitas i Duetten Første gang tirsdag den 11. januar fra klokken Se nærmere omtale i bladet side 10 Menighedsmøde i Duetten 15. marts 2011 kl Saltjenermøde i Duetten tirsdag den 4. januar 2011 kl

12 Måned: Dato: Dag: Tid: Sted: Tjeneste: Tekst: Præst: Januar Februar Marts 2. Helligtrekongers Store sal Gudstjeneste Matt. 2,1-12 J. Bøytler sønd. e. Helligtrek Store sal Gudstjeneste / Nadver Luk. 2,41-52 J. Bøytler 10. Mandag Korsal Bedeuge J. Bøytler 11. Tirsdag Korsal Bedeuge J. Bøytler sønd. e. Helligtrek. 3. sønd. e. Helligtrek. 4. sønd. e. Helligtrek. 5. sønd. e. Helligtrek. s. sønd. e. Helligtrek Lille sal Gudstjeneste Joh. 2,1-11 S. Søe Korsal Gudstjeneste / Kirkekaffe Matt. 8,1-13 J. Bøytler Lille sal Gudstjeneste Matt. 8,23-27 J. Bøytler Korsal Gudstjeneste Matt. 13,24-30 J. Bøytler Store sal Gudstjeneste / Nadver Matt. 17,1-9 J. Bøytler 20. Septuagesima Korsal Gudstjeneste / Kirkekaffe Matt. 20,1-16 J. Bøytler 27. Seksagesima Lille sal Gudstjeneste Mark. 4,1-20 J. Markussen 06. Fastelavns søndag Korsal Gudstjeneste Matt. 3,13-17 S. Søe sønd. i fasten Store sal Gudstjeneste / Nadver Matt. 4,1-11 J. Bøytler sønd. i fasten Store sal Gudstjeneste / Kirkekaffe Matt. 15,21-28 J. Bøytler sønd. i fasten Korsal Gudstjeneste Luk. 11,14-28 J. Bøytler 12

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2012 Søstrehuset en kold vinterdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2014 Kirken set fra præsteboligens gårdside en smuk sommerdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 4 Oktober - November - December 2014

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 4 Oktober - November - December 2014 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2014 Kirkepladsen set fra tårnet 27. september 2014 2 Hvor evangeliet kan høres Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 2 April - Maj - Juni 2014 Prospekt af Søstrehus og have set fra nord 1790 2 "Gud, giv os mod til at handle dristigt med vort liv, fordi det er dit." Brødremenigheden

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes Langfredag, 3.april 2015. Domkirken 10: 208 Skriv dig Jesus. Kollekt. Læsning fra Esajas, 191 Gak under, v.1-8. Kort orgelkoral, Gak under, v.9-16. Prædiken med sagt trosbekendelse. Motet. 201. Det hellige

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2013 Historiske Hopedale set fra søsiden Læs om Labrador side 3-8 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: 74561420 40361420 Fax.:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere