Nr. 1. Marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk"

Transkript

1 NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts Den nye bestyrelse set fra venstre: Willy Sørensen, Ove Hansen, Bente Jensen, Henning Mejer, Erik Scheibel, Jens Abildgaard, Annie Dalby og

2 NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700 Næstved Telefon i klubhuset: Klubkontoret Tlf Klubsekretær: Bente Jensen Kontorets åbningstid: Tirsdag kl Al post til bestyrelsen sendes til: Næstved Tennis Klub Nygårdsvej Næstved Formand: Desuden formand for PR- og marketingudvalget: Annie Dalby Tlf Næstformand Desuden formand for seniorudvalget: Jens Abildgaard Hansen Kasserer Desuden bestyrelsens kontakt til klubhuset: Ove Hansen Tlf Baneinspektør Desuden formand for baneudvalget. Alt vedr. vedligeholdelse mm. af hal, klubhus, anlæg på Nygårdsvej og Rådmandsengen: Willy Sørensen Tlf Eliteudvalg Alle junior og senior turneringshold. Turneringen i hallen. Elitetræning seniorer: Johannes Hemmingsen Tlf Bestyrelsesmedlem/Klubsekretær: Bente Jensen Tlf Bestyrelsesmedlem/Sekretær: Erik Scheibel Tlf Bestyrelsesmedlem: Henning Mejer Tlf Indhold i dette nummer: Formandens leder...3 Referat fra Generalforsamlingen Redaktørens klumme Sjælland Syd Tennis Bestyrelsen efter januar Hvad sker der på banerne? Årsregnskab Der arbejdes med økonomien Finaleresultater Old Boys og Rådmandsengen Hvordan er det gået for NTK Klubbens fremtid - hvor er I?...23 Møde i marketingudvalget...24 Sæsonoptimering...25 Aktivitetskalender Udvalg Redaktion Ansvarshavende: Søren Kähler Tlf I redaktionen: Annie Dalby Layout: Frede Ibsen Oplag: 550 stk SJÆLLANDS TENNIS UNION Solrød Center Postboks Solrød Tlf Fax Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kontortid: kl Tlf Fax Næste nummer: 24. oktober Deadline: 12. oktober. 2

3 Formandens leder En dejlig tennisklub også for fremtiden! Der er mange funktioner, nye opgaver, samarbejder og rutiner, der skal ordnes og gennemføres for, at en klub kan fungere optimalt i det daglige til glæde for medlemmerne i alle aldre. Der ligger også et arbejde forude med at skabe en klubkultur, der er positiv og inspirerende, så det er en fornøjelse at være medlem af og komme i klubben, så man er stolt af at være medlem af netop NTK og sidst men ikke mindst - skabe den nødvendige gode omtale, så nye potentielle medlemmer kommer til, så pressen bliver interesseret i at eksponere klubben, så andre samarbejdspartnere og sponsorer er interesseret i at støtte klubben. Bestyrelsen kan ikke alene skabe denne ånd, her skal medlemmerne også på banen. Et stærkt team! Vi er et stærkt og fuldt besat bestyrelsesteam på otte medlemmer, der alle er engageret i arbejdet for klubben. Vi er trukket i arbejdstøjet og vil gå til opgaverne med fuld power. Vi blev valgt på den ordinære generalforsamling den 29. januar og har nu travlt med at fastlægge opgaverne. Jeg kan godt løfte lidt at sløret her: Første prioritet er at få styr på økonomien, den er helt central for klubbens eksistensgrundlag, herunder at højne moralen hos de få - der ikke booker baner, men spiller alligevel - der booker en time men spiller flere - der er i restancer og låner nøgler og spiller uden betaling. Urimeligt over for andre medlemmer, der betaler for hver en time. Som en del af forbedringen af økonomien, ser vi os også nødsaget til at udfærdige en ny kontrakt med Hayward Butler gældende fra 1. maj Hayward har accepteret at gå ned i tid. Medlemmerne er klubbens fundament. Vi vil satse på en jævnlig dialog med medlemmerne, udvalgene og alle de frivillige, der gør det muligt at få klubben til at fungere spørge ind til behov, ønsker og ideer, ligesom vi meget gerne modtager uopfordret ris og ros, som vi vil tage alvorligt. Vi har ikke på nuværende tidspunkt råd til flere Net Op'er om året som medie til den større dialog og information. Vi må benytte os af hjemmesiden. Vi vil informere medlemmerne via nyhedsbreve, som vi også sætter op på opslagstavlerne. Vores mål er nyhedsbreve i de måneder, som Net Op ikke udkommer. Vi vil arbejde på at modtage nye medlemmer på en bedre måde, så de føler sig velkomne fra første dag. Vi vil arbejde på at skabe nogle sociale rammer, der gør alle generationer glade for at være i NTK. Vi vil satse hårdt på at skaffe flere medlemmer og styrke samarbejde med vores nuværende og kommende sponsorer. Vi vil skabe synergi gennem samarbejdet med kommunens andre tennisklubber. Det er blot nogle af de mange opgaver, der venter. Når vi har helt styr på økonomien, ved vi mere præcist, hvad vi kan sætte i gang af kommende opgaver og tiltag. Men med et stærkt bestyrelsesteam af arbejdsivrige og erfarne medlemmer ser jeg fortrøstningsfuldt på NTK's fremtid. Lad os alle hjælpe hinanden med at skabe 3

4 de positive rammer, der skal til for at styrke klubben endnu mere. Positiv omtale både mellem medlemmerne og om klubben spreder sig som en løbeild og er til stor gavn både internt og eksternt og gør det lidt sjovere at gøre en frivillig indsats for NTK. Annie Dalby, Formand... Referat fra Generalforsamlingen Mange var mødt op til den ordinære generalforsamling, der blev afholdt i klubhuset den 29. januar Jeg takker for det store fremmøde, den store opbakning og den tillid, der blev vist den midlertidige bestyrelse, som alle blev formelt valgt på generalforsamlingen. Tak også for de mange spørgsmål, forslag og ideer til bestyrelsen, som vi vil behandle seriøst på de kommende bestyrelsesmøder. Hilsen Annie Referatet følger her: NÆSTVED TENNIS KLUB, Nygårdsvej 102, 4700 Næstved Torsdag, den 29. januar 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i klubhuset på Nygårdsvej. Som dirigent valgtes Søren Arentoft, der konstaterede lovligheden og beslutningsdygtigheden af den til i dag indkaldte ordinære generalforsamling med bemærkning om, at der forelå en ekstraordinær situation efter forløbet af klubbens generalforsamling den , hvor der blev indsat en ny bestyrelse til at varetage klubbens interesser. Som stemmetællere valgtes: Torben Godskesen og Hans Johansen, der op- 4 lyste at mødt til generalforsamlingen var 45 aktive medlemmer. Som referent på generalforsamlingen fungerer dirigenten, dog således at Inger Arentoft med stikord refererer, hvad der bliver sagt. Dette stikordsreferat vil blive overgivet til bestyrelsen, men indgår ikke i selve referatet. Punkt. 1.: Bestyrelsens beretning for perioden til Annie Dalby henviste til den skriftlige beretning i Netop årgang 2008 nr. 2. Beretningen blev fremlagt. Ingen ønskede ordet i den anledning og beretningen blev herefter taget til efterretning.

5 5

6 Punkt 2.: Forelæggelse af regnskab for tiden til Det blev konstateret, at der ikke foreligger noget revideret regnskab inden generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen for tiden indtil den har i dag fremlagt et regnskab, der blev gennemgået og godkendt med tilkendegivelse om, at såfremt klubbens generalforsamlings valgte revisorer gør væsentlige antegnelser til regnskabet, da skal regnskabet fremlægges på ny på en senere generalforsamling til fornyet godkendelse. Punkt 3.: Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent. Forsamlingen efterlyste en forklaring på, at bestyrelsen havde forøget trænerens timeantal med 9 timer pr uge. Ingen af de tilstedeværende fra den tidligere bestyrelse ønskede at kommentere dette spørgsmål. Budget for 2008/2009 blev fremlagt og efter drøftelse blev det vedtaget med bemærkning om at bestyrelsen vil ar- bejde for, at udgiften til træneren på kr ,00 reduceres væsentligt samt at lånet i Nykredit gøres afdragsfrit. Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastsættes således: Seniorer 1.350,00, Ungseniorer kr. 900,00 og Juniorer kr. 600,00. Fra salen blev der stillet forslag om at kontingentet blev fastsat uændret. Efter afstemning blev bestyrelsens forslag vedtaget. 6 Punkt 4.: Valg til bestyrelse. For en 2 årig periode blev valgt: Annie Dalby, Jens Abildgaard Hansen, Ove Hansen og Willy Sørensen. For en 1 årig periode blev valgt: Henning Mejer, Erik Scheibel, Bente Jensen og Johannes Hemmingsen. Punkt 5.: Valg af revisorer: Valgt blev Torben Godskesen og Jesper Winther. Punkt 6.: Eventuelt: Der stillet spørgsmål om: 1. Revisionens indsigt i klubbens økonomiske forhold i løbet af en sæson, 2. Om taget og vinduerne i hallen, hvor rockwoolen drysser ned og fuglene hakker i den. 3. Om hensigtsmæssigheden i at juniorerne for kr. 200,00 har fri adgang til halbanerne 4. Om hvordan bestyrelsen vil forholde sig m.h.t. tildeling af haltimer 5. Om mangel på lys på Center Court. 6. Om oprydning på anlægget, hvor et medlem kunne adoptere et område.

7 Generalforsamlingen, januar Om hensigtsmæssigheden i at bytte nøgler og udlevering af disse. 8. Om støtten fra vore sponsorer herunder omfanget at klubbens forpligtelser set i forhold til sponsorpengene. 9. Endelig blev det oplyst, at bestyrelsen arbejder for at få haltaget bragt i orden. Dirigenten anså dagsordenen for udtømt og forsamlingen gik over til præmieoverrækkelsen, hvor følgende blev hædret: Damesingle, mesterrækken: Tove Møller Nielsen Herresingle, mesterrækken: Johannes Hemmingsen Juniorpokalen: Ida de Neergaard Holdspillerpokalen: Johannes Hemmingsen Lederpokalen: Lisbeth Morell Generalforsamlingen blev afsluttet med et leve for klubben. Næstved, den 30. januar Søren Arentoft 7

8 8 Ida de Neergaard blev årets junior og måske skyldes det denne forhånd men sikkert også at Ida er en del af det sociale netværk blandt juniorerne.

9 tennis.dk - Du har som medlem af Næstved Tennis Klub krav på at blive orienteret om klubbens arrangementer, bestyrelsens arbejde, tiltag og ændringer, ris og ros og andet, der har betydning for dig som medlem. Her kommer Net Op ind i billedet, men vi vil gerne i kontakt med dig oftere. Net Op er et godt og populært klubblad, der udkommer to gange om året. Der er lidt langt imellem udgivelserne, og vi så gerne, at det udkom oftere. Men det er dyrt at producere og distribuere, så vi vil som supplement til Net Op til at satse mere på den billigere og hurtigere måde at formidle nyhederne på, nemlig på vores hjemmeside. Nyhedsbreve din vej til mere information. På hjemmesiden kan du søge informationer om klubben, når det passer dig, derfor er det et godt medie. Louise K. Larsen Er du glad for din klub? Jeg er meget glad for mine træningspartnere! Og vi kan godt anvende mere træningstid, jeg træner for tiden 2 x 1½ time om ugen. Louise er i dag førstesingle på klubbens førstehold og hendes far kører hende trofast til træning 2 gange om ugen. Net Op udkommer i dag i marts og oktober, så vi vil bestræbe os på at bruge hjemmesiden til Nyhedsbreve de måneder, hvor Net Op ikke udkommer, så du løbende er optimalt orienteret. De fleste har i dag adgang til nettet - men ikke alle! Derfor vil Nyhedsbrevene også blive sat op på alle opslagstavlerne i klubben. Hjemmesiden er et medie, som vi vil gøre mere ud af i fremtiden. Peter K. Larsen, Søren Kähler og undertegnede arbejder på at gøre siderne endnu mere spændende og hurtigere opdaterede, så det bliver til glæde for medlemmerne at benytte denne fremtidens nyhedsformidling. Hilsen Annie Merete de Neergaard Har du et bud på hvordan klubben kan blive bedre? Jeg ser frem til at tonen mellem medlemmerne bliver bedre med en gensidig respekt, for alle skal være her lige fra motionisten til den bedste elite. Merete tilbringer mange timer i tennishallen som chauffør for datteren Ida som træner med eliten i NTK. 9

10 Redaktørens klumme! Så kom vi endelig igennem det men det er ikke ovre Ida de Neergaard Er du glad for din klub? Jeg er meget glad for at være i Næstved tennisklub, og jeg er glad for dem jeg træner og spiller på hold med. Har du også et bud på hvordan din klub kan blive bedre? Jeg er glad for træningen, men jeg synes der er lidt for megen snak når vi træner. Træningen må godt blive mere tempofyldt, og der må godt komme mere fokus på benarbejde, strategi og placering på banen. Ida blev udnævnt til årets juniorspiller Finn Fangholm Er der noget du savner i din klub? Nej, nu er tavlen visket ren med en ny bestyrelse. Lad dem komme i gang med at arbejde så ser vi hvordan det forløber. Har du også et bud på hvordan din klub kan blive bedre? Det gør den med en aktiv og engageret bestyrelse som styrer tingene efter forholdene og sætter tæring efter næring. Finn er mangeårigt medlem af NTK, og han har selv arbejdet i bestyrelsen. 10 Sådan kan man sige om hændelser, hvor der er store begivenheder og et efterslæb med oprydning og efterbehandling. Det er netop en sådan fase NTK gennemlever lige nu. Vi har holdt en efter mine begreber aldeles unødvendig ekstraordinær og meget personlig generalforsamling, den gav nogle skrammer og en tone, som vi ikke ønsker der skal være blandt medlemmerne i NTK. Havde den tidligere bestyrelse dog blot indkaldt til en ordinær generalforsamling, så kunne de have trukket sig der og fået den tak, som de havde fortjent for deres indsats. Som jeg skrev i sidste nummer har de gjort en stor indsats, som de skal roses for, men resultatet skal de ikke roses for. Regnskabet kan der ikke peges mange fingre af, men at der i september er lavet aftale om øgede omkostninger til professionel træner, det giver et rigtig skidt sidste indtryk, og det får mig til at fastholde min kritik om manglende indsigt i regnskaberne gennem sæsonen. Et punkt som jeg håber den nyvalgte bestyrelse vil råde bod på. Fra november fik vi så en midlertidig bestyrelse, som er sammensat af medlemmer med forskellige kompetencer og absolut med kompetence på det måske vigtigste område: nemlig kommunikation. Med den situation som klubbens økonomi ligger i er det af betydning, at alle involveres og at situationen er kendt for alle medlemmer. I januar kom så den længe ventede ordi-

11 nære generalforsamling, og det var en befrielse at fornemme viljen til at tage opgaverne op og få sat et fremadrettet perspektiv på alle de opgaver, der ligger forude. Derfor fortjener den nye bestyrelse al mulig opbakning. Det er ikke nogen nem opgave,de har påtaget sig, men jeg tror på at de vil lykkes med at skabe gode vilkår for en klub sammensat af en stor bredde og en smal elite. Et skisma som eksisterer i alle klubber, og som fortsat vil være det dilemma der skal løses, så alle bliver tilgodeset indenfor de rammer som økonomien tillader. Startskuddet har nu lydt til at vi ser fremad, at vi løser de opgaver der er og gør det på en økonomisk forsvarlig måde. Der er opgaver nok og de vigtigste er allerede skitseret på generalforsamlingen. Få genforhandlet kontrakten med Hayward Butler, søge Nykredit om afdragsfrihed for nogle år og så arbejde mod forbedret likviditet. En anden opgave er at få greb om rutinerne på kontoret og de daglige opgaver. Her er det godt at se og høre, at det går fremad, men jeg er sikker på, at det er en krævende opgave at samle flere måneders vakuum op uden støtte fra dem der afleverer kontoret. Jeg synes og fornemmer forår i luften. Lad det smitte af på alle medlemmer. Lad os glæde os over, at lyset er vendt tilbage og håbe det er i mere end en forstand. Så nu vil jeg gøre klar til at spille tennis udendørs sammen med alle de 450 andre medlemmer af NTK. Så det er bare at se til, at du og din makker får betalt kontingentet, og så er vi ellers klar - men tag ansvar for hinanden og for klubben. Se til at der ikke er nogen gratister på vores anlæg. Det er sjovere, hvis alle bidrager. Bo Haslund Er du glad for din klub? Ja, jeg er glad for min klub og får spiillet tennis 1 gang ugentlig om vinteren og nogle uger 2 gange om sommeren. Vi er en gruppe gutter på en 6-8 stk., som har spillet sammen de sidste år med stor fornøjelse. Det har været en god indgangsvinkel for mig til at lære nogle nye mennesker at kende, da jeg flyttede til byen i Er der noget du savner? Jeg savner at se nogle flere mennesker på banerne (i perioden kunne man være heldig og få en "flugtbane") - Jeg savner også nogle mail direkte i indbakken om holdkampe, nyhedsbreve og en fuldt opdateret hjemmeside. Endelig savner jeg at lysanlægget (på bane1) får skruet pærer i alle standerne - det har ikke funget i de 4 år vi har spillet på bane 1. Bo spiller både tennis og badminton på konkurrenceplan. På gensyn på banerne i Engen og på Nygaardsvej! Søren Kähler 11

12 Sjælland Syd Tennis 2009 Cresta Thorsen Er du glad for din klub? Ikke overstadigt glad. Jeg synes det er vanskeligt som nyt medlem at blive bekendt med sine rettigheder, og så synes jeg det var en kedelig personhetz der blev gennemført ved den ekstraordinære generalforsamling i november. Er der noget du savner? Jeg savner information om de tilbud der er, hvilke træningsmuligheder der er og hvad de koster. Men også hvilke arrangementer jeg kan deltage i som nyt medlem. Cresta er ny i NTK efter at have spillet i Faxe. Lige børn leger bedst og Det skal være sjovt at spille tennis! Det er svært at lave turnering, når der kun er få deltagere i hver række! Vinterturneringen 2004 toppede med 137 deltagere, og der var 82 spillere tilmeldt fra Næstved. I år er deltagerantallet dalet til 69, og kun 28 spillere fra Næstved. De indledende kampe gik først i gang lørdag. Man fik afviklet 28 kampe om lørdagen, og de strakte sig til først på aftenen. Søndag skulle så semi- og finalekampene spilles, i alt 12 kampe. Problemerne startede så allerede i første runde om søndagen, da det stort set var de samme spillere der skulle spille mixdoubler og rene doubler. Surt show! Men turneringen blev da afviklet med en del ventetid, sure miner, og skæve smil. Heldigvis havde vi Lisbeth og Bente i caféen til at opmuntre spillerne med kaffe, hjemmebagt kage mm. Resultater: Herre double mester: Kasper Kofoed / Thomas Hanse,n Næ. 7/6 6/1 Poul Nielsen / Steen Mikkelsen, Næstved Mix double mester: Merete Kähler / Thomas Hansen, Næ. 6/4 6/4 Aase Larsen / Steen Mikkelsen, Næ. 12

13 13

14 Sjælland Syd 2009 vinderne af Mesterrækken i Dame Double:. Merete Kähler/Tina Holst, Næstved - Helle Gudmandsen /Inger Nielsen, Faxe Dame double mester: Merete Kähler /Tina Holst, Næ. 7/6 6/4 Helle Gudmandsen / Inger Nielsen, Faxe. Herre double A: Tonny Vrede / Saang Lam, Haslev 7/6 6/1 Henrik Ovesen / Henrik Kragsfeldt, Næ. Sj. Syd Sommerturnering: Fredag den 31. juli, lørdag 1. og søndag 2. august. Reserver allerede nu dagene til sommerens turnering Vi ses! Alis Andersen Mix double A: Alice Roholt / Tonny Vrede, Haslev 6/1 6/3 Conny Jensen / Saang Lam, Haslev. Dame double A: Rita Jannerup / Ketty Honorè, Næ. 6/3 6/2 Annie Danielsen / Alis Andersen Næ. Mix double B: Nadja Bøgeskov / Morten Bøgeskov, Fladså. 0/6 6/3 6/4 Cresta Lund Hansen / Mogens Pallisgaard, Næ. Lisbeth Morell blev valgt til årets leder på den ordinære generalforsamling - et fortjent valg! 14

15 Kaj Ulric Jensen har en tryllekasse og ingen andre fatter, hvordan disse klodser bliver en fornuftig og varieret fordeling af spillerne til tirsdags- eller fredagstennis. Prøv selv. PS: Pointsystemet er ikke enklere, hvis du tror det! KRÜGER & NIELSEN STATSAUT. EL-INSTALLATØR v/ EBBE L. NIELSEN Udfører alt i husinstallationer EDB - DATA - Tele - Automatic Salg af belysninger og hvidevarer Ingelise Nielsen kommer gerne hjem i privaten og giver vejledning på belysning, farver og stil. Selvfølgelig uden omkostninger. KILDEMARKSVEJ NÆSTVED. TLF LUNDBY/VORDINGBORG. TLF FAX

16 NÆSTVED TENNIS KLUB Bestyrelsen efter 29. januar 2009 Annie Dalby, formand Henning Mejer Bestyrelsesmedlem i den nye bestyrelse, hvor jeg tager mig af forefaldende opgaver. Har været medlem af NTK siden 1983, spiller fortrinsvis old boys tennis. Bente Jensen Jeg hedder Bente Jensen er 59 år og har spillet i klubben i mange år. Jeg skal varetage hele kontorfunktionen samt bestyrelsesarbejdet. 16 Ove Hansen Valgt som kasserer, et job som jeg tidligere har varetaget for NTK. Spiller tennis på Old Boys holde- Erik Scheibel Jeg har været lærer i 33 år, er nu pensioneret. Har spillet tennis i NTK i rigtig mange år, er interesseret i at få tingene til at glide bedst muligt. Er med i sponsorudvalget, som interesserer mig meget.

17 Næstformand i den nye bestyrelse, Jens Abildgård Jeg har været medlem at Næstved Tennisklub siden starten af firserne. Mit tennis har igennem alle årene kun været på motionsplan, dog med det spinkle håb, at det blev bedre men nej, det er ikke lykkedes. Jeg har tidligere i en lang årrække været en af klubbens revisorer, herudover har jeg i slutningen af sidste århundrede og starten af vort århundrede været kasserer. Min opgave som næstformand vil være lidt over hele bestyrelsesarbejdet dog med en primær opgave sammen med kasserer og klubsekretær at tage mig af kontor og økonomi. Willy Sørensen Hvad sker der på banerne? Som nyvalgt Baneudvalgsformand er jeg sammen med Bente og Henning gået i gang med en grundig indendørs oprydning på kontoret mellemgangen og arkivrummet overfor kontoret. Alt det gamle edb, støvsuger og flere sække med glemt tøj er kørt på genbrug. Det næste bliver de 2 gamle køleskabe som er klar til afhentning. Kontoret er blevet afvasket og malet af Bente Jensen og kontoret er blevet indrettet. Karsten Jensen har installeret ny edb med skjulte kabler. En stor tak til Karsten. Den 23. februar 2009 har jeg skrevet til DOMEX OVENLYS A/S for at få et møde i stand angående manglende inddækning samt utæthed af ovenlys i hallen. I uge 10 havde jeg et møde med Næstved kommune angående manglende rengøring i baderum og klubhus. Konklusionen blev til en hovedrengøring. Det næste jeg går i gang med bliver tagrenden over døren ind til klubkontoret og reparation af den utæthed, der er i hallen i hjørnet på bane 1. Manglende lys vil blive gennemgået. Willy Sørensen 17

18 Årsregnskab 30. sept og budget 2009 Budget Realiseret Budget 2008/ / /2008 i 1000 kr. i 1000 kr. Kontingenter , Tilskud og gaver , Sponsor- og reklameindtægter , Salg medlemskort Indtægter i alt , Tennishallens dækningsbidrag , Trænerudvalg underskud , Eliteudvalg dækningsbidrag , Seniorudvalg dækningsbidrag , Café dækningsbidrag ,940 5 Bolde mm. dækningsbidrag Aktiviteter nettounderskud Overskud før indirekte omkostninger , Klubhus Nygårdsvej , Rådmandsengen , Markedføringsudgifter mm , Administration mm , Fællesudgifter , Forholdsmæssigt momsfradrag ,019 6 Indirekte omkostninger i alt , Overskud før afskrivning og renter , Afskrivning tennishal , Afskrivning bookingsystem Overskud før renter , Aktieudbytte Renteindtægt bank ,824 0 Renteudgift bank ,463-4 Renteudgift prioritetsgæld , Indeksering prioritetsgæld , ÅRETS RESULTAT ,681 0 Balancesum ,263,059 18

19 Der arbejdes med økonomien! I forbindelse med den nødvendige forbedring af økonomien har vi aftalt en nedgang i timer med vor professionelle træner således at udgiften reduceres. Herudover har vi en dialog med Nykredit om afdragsfrihed på en del af vore lån til hallen. Det sidste ser også ud til at lykkes, men herom senere. Vi er i gang med at undersøge, om vort bookingsystem kræver en opdatering, så booking fra vort klubhus igen kan fungere. Bookingsystemet i klubhuset skal selvfølgelig fungere. En af vore opgaver vil være at gennemføre en øget kontrol af gratister. Vi vil kontrollere, at det er medlemmer, der spiller på banerne. I den forbindelse vil det desværre kunne være generende for alle jer, der betaler kontingent, men husk det er til alles bedste. Kontrollen vil ligeledes bevirke, at når kontingentbetaling ikke er sket, lukker vi medlemsnummeret. Når vi skal lukke/åbne for et medlemsnummer er det tidskrævende. Dette bevirker, at vi desværre ser os nødsaget til at opkræve et gebyr på kr. 100 ved genåbning. Det skrevne lyder hårdt, men tag det venligst fra den positive side. Det kan selvfølgelig også være, at vi ikke har problemet. Det ville være dejligt! Vi ser frem til endnu en god tennissommer! Jens Abildgaard Hansen Finaleresultater 2008 Siden sidste nummer af NetOp kom på gaden har der været afholdt ranglisteturneringer i NTK hvor nogle af klubbens bedste spillere har opnået fine placeringer. Turneringerne har været sponseret af klubbens sponsorer. Spar Nord Cup: Kat. 1: Søren Wedege, Birkerød - Allan Theils, OB 6/3 - Allan skadet Kat. 2: Kasper Kofoed, NTK - Christian Møller, Ringsted 6/2-6/2 Tengo Cup: Søren Wedege, Birkerød - Johannes Hemmingsen, NTK 6/

20 Nyt fra Eliteudvalget Holdturneringen: Vi har i denne vinter haft 3 seniorhold tilmeldt, og turneringen er i fuld gang. 1. holdet: I s krivende stund er holdturneringen ikke færdigspillet. Holdet ligger pt. nr. 6 ud af 8 hold i 2.division. De sidste par kampe må vise, om det er nok til at blive i rækken. På holdet har optrådt: Louise K Larsen, Tina Holst, Johannes Hemmingsen, David Dark Hansen, Rasmus Jørgensen, Richard Krogh og Kasper Kofoed. Udendørs er holdet ligeledes at finde i 2. division. Og så er det glædeligt at byde Louise Maarlev tilbage til klubben. Hun vil som det ser ud nu træde ind på 1. holdet. Kampprogram og anden info kan ses på opslagstavlen i mellemgangen i klubhuset. 3. holdet, som spiller i serie 1, lagde ud i vintersæsonen med at tabe en kamp til Hvidovre 3 med 1-5. Ingen spillede helt op 20 til deres bedste, men Kristoffer Rasmussen fightede sig til en sejr i 3 sæt, og reddede dermed vores ære den dag. Næste kamp var hjemme mod Rødovre 2, som vi desværre tabte 2-4. Der var desværre 2 meget tætte kampe i 3 sæt, hvor marginalerne ikke var på vores side. Inden juleferien spillede vi mod Vedbæk, hvor vi spillede godt og vandt med 5-1. Status er, at vi ligger nr. 4 i puljen, men med en god chance for at slutte på 3. pladsen, hvis vi vinder stort over bundholdet Hareskov /Værløse 3, som vi skal møde i den sidste kamp den 21. marts. Vi spiller den andensidste kamp fredag den 6. marts på hjemmebane. Vil du følge med i, hvordan det går 2. og 3. holdet, så klik ind på Turneringer: Vanen tro har klubben afholdt 3 selvstændige indendørsturneringer: Spar Nord Cup i november, Tengo Cup i juleferien og DiBa Cup i uge 7. Alle 3 turneringer er gået godt for klubbens egne spillere. I Spar Nord Cup gik Johannes Hemmingsen i semifinalen, og David Dark Hansen tabte i kvartfinalen til den senere vinder Søren Vedege, Birkerød. Kasper Kofoed vandt den næstbedste række i samme turnering. I Tengo Cup gik Johannes Hemmingsen til finalen hvor Søren Vedege igen stod i vejen for en Næstvedspiller. I den netop afholdte DiBa Cup var der 4 rækker, hvor 3 af dem blev vundet af klubbens egne spillere. I U16 drenge vandt Richard Krogh. Derudover har NTK været vært for en masse Junior Vintertour for SLTU. Træning: Træning af klubbens 1., 2. og 3. hold varetages som i sommers af klubbens cheftræner, Hayward Butler. Vi spiller mandag og onsdag aften. Johannes Hemmingsen

21 Old Boys og Rådmandsengen Nu da vinteren er gået på hæld er der en vis uro i Skovtroldene. De er begyndt at røre på sig, de brummer lidt i krogene. Igen i år er der en del at lave på Engen. Jeg håber,, vi får malet klubhuset ude og inde så jeg søger efter en sponsor med et par bøtter maling? Vi kan selv male det. Vores opbevaringsskur bag klubhuset må vi prøve på at få rettet op og måske få en ny bagvæg. Tagrenden skal laves her til foråret. Beskæring af grene og træer langs banerne. John Clausen har talt med skovfogeden fra Herlufsholm. Han har givet os tilladelse til at beskære de grene, der generer os. Vi skal også reparere hegnet omkring banerne og indhente et tilbud på det resterende gamle hegn op til hjørnet ud mod parkeringspladsen. NB! Jeg har ikke lukket vores parkeringsplads, med det resultat at mange af sygehusets ansatte har benyttet parkeringspladsen med det resultat, der er kommet store vandhuller. Jeg tager et møde med den ansvarlige for personalet for at se, om vi kan få lidt økonomisk hjælp til at fylde hullerne. I skrivende stund er det min agt at vi starter klargøringen af Engen lørdag den 18. april 2009 kl. 9,00 og lørdag den 25. april 2009 samme tid. Jeg håber, at banerne er klar så Old Girls kan starte onsdag den 29, april og Old Boys torsdag den 30, april, hvis vejret tillader det og den officielle åbning af Engen bliver lørdag den 2, maj 2009 kl Husk at alle er velkommen. Jeg vil igen i år lave et årsprogram til Skovtroldene, så hvis de runde trolde vil med i programmet så kontakt mig venligst. Nu til slut ønskes nye som gamle medlemmer velkommen i skoven! Med venlig hilsen Willy Sørensen, Bliv sponsor i NTK - og støt klubben mod nye mål! Som sponsor bliver jeres virksomhed eksponeret over for en aktiv og interessant målgruppe i lokalområdet. Bliv medspiller i videreudviklingen af NTK og medvirk til at sætte klubben på landkortet! Bliv synliggjort på hjemmesiden og få mulighed for, at markedsføre medlemstilbud til klubbens medlemmer. Kontakt sponsorudvalget og hør mere om fordele og mulighederne. 21

22 Klubbens andethold befinder sig denne vinter i serie 1's pulje A. På papiret virkede holdet stærkt ved turneringsstart, så forventningen var, at vi ville blande os i toppen af puljen. Første kamp var mod Farums tredjehold, som bestod af to gode piger og fire noget mere ordinære herrer. Da vi heldigvis også er i besiddelse af dygtige spillere på damesiden, delte pigerne de to kampe imellem sig, mens drengene nemt gjorde rent bord, så vi endte med en komfortabel 5-1 sejr og en god start på turneringen. Dagens bedste præstation stod Liv for, da hun vandt den eneste tre sæts kamp. Den næste kamp skulle vise sig og være en 22 Kaspers forhånd Hvordan er det gået for NTK 2. i vinter? større udfordring, da vi skulle på udebane hos Greve 2. I Greve har de samme underlag inde, som vi har ude, så det var lidt andre dyder, der skulle frem, end det hurtige spil, som er så effektivt i vores hal. Desværre havde vi to afbud på pigesiden, hvilket nok var grunden til, at vores piger måtte indkassere to nederlag på trods af god fight. Til gengæld var herrerne i stand til at nuppe tre ud af fire kampe, så holdkampen endte uafgjort. Fra denne dag bør især Kasper Kofoeds og maratonmanden Nicolas Darks præstationer fremhæves. I den sidste holdkamp inden vinterpausen kom puljens bundprop Herlev 2 på besøg en fredag aften. Førsteholdet havde allernådigst fået lov til at låne Kasper Kofoed og Christian Højgaard, men reserverne Sebastian Pedersen og Mads Morell havde så rigeligt kvalitet til at vinde deres kampe i overbevisende stil. I alt fik Herlevspillerne kun 10 partier(!!!) med hjem, så det er umuligt at fremhæve nogen af vores spillere frem for andre på denne dag. Derfor går den ære til Herlevs første damesingle for en enormt komisk kommentar efter kampen, om at havde vi spillet kampen på Herlevs langsomme underlag, så ville resultatet af hendes kamp have været et helt andet. Det var vel og mærke efter, at Alexandra Sobczyk havde givet hende et par briller I skrivende stund står den næstsidste holdkamp i klar erindring. Vi var igen på udebane i en hal med kunstgræs, da Roskilde 2 var værter, og det var ikke af den gæst-

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 62

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 62 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM 2007 Læs bl.a. om: Visioner og økonomi i AS Ny linie i dansk børnefodbold Talentarbejdet i FREM Sæsonstart i afdelingerne Projekt Valby Idrætspark Referat fra Generalforsamling 2007

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Centre Court september 2014. Centre Court SUPER BILLIGT I KGS. LYNGBY, PÅ ØSTERBRO OG AMAGER. Formanden har ordet... 3. Virums 2. hold for damer...

Centre Court september 2014. Centre Court SUPER BILLIGT I KGS. LYNGBY, PÅ ØSTERBRO OG AMAGER. Formanden har ordet... 3. Virums 2. hold for damer... Centre Court Centre Court september 2014 Centre Court september 2014 Mixdoublefinalister fra klubmesterskaberne fra venstre Kim Voss, Lena Ehmsen, Frederik Meyer og Louise Hillebrandt. Formanden har ordet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63 NR. 2 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Seminar om strukturrapporten Ekstraordinær generalforsamling 2008 Nye bestyrelsesmedlemmer Det nye licenssystem Projekt Valby Idrætspark Portræt af Steen Ryborg

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004 &SEPTEMBER 2004 33 Blåt hvidt Martin Dinger Larsen bliver ny sportschef i B.1901 fra årsskiftet. Han afløser Finn Petersen, som bliver formand for ungdomsudvalget. Niels Hornstrup til pigeafdelingen og

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

&FORÅR 2006. Pigerne her stiller gerne op til fotografering.

&FORÅR 2006. Pigerne her stiller gerne op til fotografering. &FORÅR 2006 33 Blåt hvidt Pigerne her stiller gerne op til fotografering. 2 BLÅT OG HVIDT FORÅR 2006 INDHOLD Så ruller bolden igen...3 Generalforsamling med livlig debat...4 Nekrologer...7 Morten hører

Læs mere

Centre Court september 2012. Centre Court SUPER BILLIGT I KGS. LYNGBY, PÅ ØSTERBRO OG AMAGER. Klubmesterskab/SM og UM... 5. Veteranhold...

Centre Court september 2012. Centre Court SUPER BILLIGT I KGS. LYNGBY, PÅ ØSTERBRO OG AMAGER. Klubmesterskab/SM og UM... 5. Veteranhold... Centre Court Centre Court september 2012 Centre Court september 2012 VSTs klubmesterfinalister 2012 - og en glad sportschef Klubmesterskab/SM og UM... 5 Veteranhold... 6 2. holdet helt suveræne... 8 Senior

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere