Nr. 1. Marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk"

Transkript

1 NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts Den nye bestyrelse set fra venstre: Willy Sørensen, Ove Hansen, Bente Jensen, Henning Mejer, Erik Scheibel, Jens Abildgaard, Annie Dalby og

2 NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700 Næstved Telefon i klubhuset: Klubkontoret Tlf Klubsekretær: Bente Jensen Kontorets åbningstid: Tirsdag kl Al post til bestyrelsen sendes til: Næstved Tennis Klub Nygårdsvej Næstved Formand: Desuden formand for PR- og marketingudvalget: Annie Dalby Tlf Næstformand Desuden formand for seniorudvalget: Jens Abildgaard Hansen Kasserer Desuden bestyrelsens kontakt til klubhuset: Ove Hansen Tlf Baneinspektør Desuden formand for baneudvalget. Alt vedr. vedligeholdelse mm. af hal, klubhus, anlæg på Nygårdsvej og Rådmandsengen: Willy Sørensen Tlf Eliteudvalg Alle junior og senior turneringshold. Turneringen i hallen. Elitetræning seniorer: Johannes Hemmingsen Tlf Bestyrelsesmedlem/Klubsekretær: Bente Jensen Tlf Bestyrelsesmedlem/Sekretær: Erik Scheibel Tlf Bestyrelsesmedlem: Henning Mejer Tlf Indhold i dette nummer: Formandens leder...3 Referat fra Generalforsamlingen Redaktørens klumme Sjælland Syd Tennis Bestyrelsen efter januar Hvad sker der på banerne? Årsregnskab Der arbejdes med økonomien Finaleresultater Old Boys og Rådmandsengen Hvordan er det gået for NTK Klubbens fremtid - hvor er I?...23 Møde i marketingudvalget...24 Sæsonoptimering...25 Aktivitetskalender Udvalg Redaktion Ansvarshavende: Søren Kähler Tlf I redaktionen: Annie Dalby Layout: Frede Ibsen Oplag: 550 stk SJÆLLANDS TENNIS UNION Solrød Center Postboks Solrød Tlf Fax Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kontortid: kl Tlf Fax Næste nummer: 24. oktober Deadline: 12. oktober. 2

3 Formandens leder En dejlig tennisklub også for fremtiden! Der er mange funktioner, nye opgaver, samarbejder og rutiner, der skal ordnes og gennemføres for, at en klub kan fungere optimalt i det daglige til glæde for medlemmerne i alle aldre. Der ligger også et arbejde forude med at skabe en klubkultur, der er positiv og inspirerende, så det er en fornøjelse at være medlem af og komme i klubben, så man er stolt af at være medlem af netop NTK og sidst men ikke mindst - skabe den nødvendige gode omtale, så nye potentielle medlemmer kommer til, så pressen bliver interesseret i at eksponere klubben, så andre samarbejdspartnere og sponsorer er interesseret i at støtte klubben. Bestyrelsen kan ikke alene skabe denne ånd, her skal medlemmerne også på banen. Et stærkt team! Vi er et stærkt og fuldt besat bestyrelsesteam på otte medlemmer, der alle er engageret i arbejdet for klubben. Vi er trukket i arbejdstøjet og vil gå til opgaverne med fuld power. Vi blev valgt på den ordinære generalforsamling den 29. januar og har nu travlt med at fastlægge opgaverne. Jeg kan godt løfte lidt at sløret her: Første prioritet er at få styr på økonomien, den er helt central for klubbens eksistensgrundlag, herunder at højne moralen hos de få - der ikke booker baner, men spiller alligevel - der booker en time men spiller flere - der er i restancer og låner nøgler og spiller uden betaling. Urimeligt over for andre medlemmer, der betaler for hver en time. Som en del af forbedringen af økonomien, ser vi os også nødsaget til at udfærdige en ny kontrakt med Hayward Butler gældende fra 1. maj Hayward har accepteret at gå ned i tid. Medlemmerne er klubbens fundament. Vi vil satse på en jævnlig dialog med medlemmerne, udvalgene og alle de frivillige, der gør det muligt at få klubben til at fungere spørge ind til behov, ønsker og ideer, ligesom vi meget gerne modtager uopfordret ris og ros, som vi vil tage alvorligt. Vi har ikke på nuværende tidspunkt råd til flere Net Op'er om året som medie til den større dialog og information. Vi må benytte os af hjemmesiden. Vi vil informere medlemmerne via nyhedsbreve, som vi også sætter op på opslagstavlerne. Vores mål er nyhedsbreve i de måneder, som Net Op ikke udkommer. Vi vil arbejde på at modtage nye medlemmer på en bedre måde, så de føler sig velkomne fra første dag. Vi vil arbejde på at skabe nogle sociale rammer, der gør alle generationer glade for at være i NTK. Vi vil satse hårdt på at skaffe flere medlemmer og styrke samarbejde med vores nuværende og kommende sponsorer. Vi vil skabe synergi gennem samarbejdet med kommunens andre tennisklubber. Det er blot nogle af de mange opgaver, der venter. Når vi har helt styr på økonomien, ved vi mere præcist, hvad vi kan sætte i gang af kommende opgaver og tiltag. Men med et stærkt bestyrelsesteam af arbejdsivrige og erfarne medlemmer ser jeg fortrøstningsfuldt på NTK's fremtid. Lad os alle hjælpe hinanden med at skabe 3

4 de positive rammer, der skal til for at styrke klubben endnu mere. Positiv omtale både mellem medlemmerne og om klubben spreder sig som en løbeild og er til stor gavn både internt og eksternt og gør det lidt sjovere at gøre en frivillig indsats for NTK. Annie Dalby, Formand... Referat fra Generalforsamlingen Mange var mødt op til den ordinære generalforsamling, der blev afholdt i klubhuset den 29. januar Jeg takker for det store fremmøde, den store opbakning og den tillid, der blev vist den midlertidige bestyrelse, som alle blev formelt valgt på generalforsamlingen. Tak også for de mange spørgsmål, forslag og ideer til bestyrelsen, som vi vil behandle seriøst på de kommende bestyrelsesmøder. Hilsen Annie Referatet følger her: NÆSTVED TENNIS KLUB, Nygårdsvej 102, 4700 Næstved Torsdag, den 29. januar 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i klubhuset på Nygårdsvej. Som dirigent valgtes Søren Arentoft, der konstaterede lovligheden og beslutningsdygtigheden af den til i dag indkaldte ordinære generalforsamling med bemærkning om, at der forelå en ekstraordinær situation efter forløbet af klubbens generalforsamling den , hvor der blev indsat en ny bestyrelse til at varetage klubbens interesser. Som stemmetællere valgtes: Torben Godskesen og Hans Johansen, der op- 4 lyste at mødt til generalforsamlingen var 45 aktive medlemmer. Som referent på generalforsamlingen fungerer dirigenten, dog således at Inger Arentoft med stikord refererer, hvad der bliver sagt. Dette stikordsreferat vil blive overgivet til bestyrelsen, men indgår ikke i selve referatet. Punkt. 1.: Bestyrelsens beretning for perioden til Annie Dalby henviste til den skriftlige beretning i Netop årgang 2008 nr. 2. Beretningen blev fremlagt. Ingen ønskede ordet i den anledning og beretningen blev herefter taget til efterretning.

5 5

6 Punkt 2.: Forelæggelse af regnskab for tiden til Det blev konstateret, at der ikke foreligger noget revideret regnskab inden generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen for tiden indtil den har i dag fremlagt et regnskab, der blev gennemgået og godkendt med tilkendegivelse om, at såfremt klubbens generalforsamlings valgte revisorer gør væsentlige antegnelser til regnskabet, da skal regnskabet fremlægges på ny på en senere generalforsamling til fornyet godkendelse. Punkt 3.: Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent. Forsamlingen efterlyste en forklaring på, at bestyrelsen havde forøget trænerens timeantal med 9 timer pr uge. Ingen af de tilstedeværende fra den tidligere bestyrelse ønskede at kommentere dette spørgsmål. Budget for 2008/2009 blev fremlagt og efter drøftelse blev det vedtaget med bemærkning om at bestyrelsen vil ar- bejde for, at udgiften til træneren på kr ,00 reduceres væsentligt samt at lånet i Nykredit gøres afdragsfrit. Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastsættes således: Seniorer 1.350,00, Ungseniorer kr. 900,00 og Juniorer kr. 600,00. Fra salen blev der stillet forslag om at kontingentet blev fastsat uændret. Efter afstemning blev bestyrelsens forslag vedtaget. 6 Punkt 4.: Valg til bestyrelse. For en 2 årig periode blev valgt: Annie Dalby, Jens Abildgaard Hansen, Ove Hansen og Willy Sørensen. For en 1 årig periode blev valgt: Henning Mejer, Erik Scheibel, Bente Jensen og Johannes Hemmingsen. Punkt 5.: Valg af revisorer: Valgt blev Torben Godskesen og Jesper Winther. Punkt 6.: Eventuelt: Der stillet spørgsmål om: 1. Revisionens indsigt i klubbens økonomiske forhold i løbet af en sæson, 2. Om taget og vinduerne i hallen, hvor rockwoolen drysser ned og fuglene hakker i den. 3. Om hensigtsmæssigheden i at juniorerne for kr. 200,00 har fri adgang til halbanerne 4. Om hvordan bestyrelsen vil forholde sig m.h.t. tildeling af haltimer 5. Om mangel på lys på Center Court. 6. Om oprydning på anlægget, hvor et medlem kunne adoptere et område.

7 Generalforsamlingen, januar Om hensigtsmæssigheden i at bytte nøgler og udlevering af disse. 8. Om støtten fra vore sponsorer herunder omfanget at klubbens forpligtelser set i forhold til sponsorpengene. 9. Endelig blev det oplyst, at bestyrelsen arbejder for at få haltaget bragt i orden. Dirigenten anså dagsordenen for udtømt og forsamlingen gik over til præmieoverrækkelsen, hvor følgende blev hædret: Damesingle, mesterrækken: Tove Møller Nielsen Herresingle, mesterrækken: Johannes Hemmingsen Juniorpokalen: Ida de Neergaard Holdspillerpokalen: Johannes Hemmingsen Lederpokalen: Lisbeth Morell Generalforsamlingen blev afsluttet med et leve for klubben. Næstved, den 30. januar Søren Arentoft 7

8 8 Ida de Neergaard blev årets junior og måske skyldes det denne forhånd men sikkert også at Ida er en del af det sociale netværk blandt juniorerne.

9 tennis.dk - Du har som medlem af Næstved Tennis Klub krav på at blive orienteret om klubbens arrangementer, bestyrelsens arbejde, tiltag og ændringer, ris og ros og andet, der har betydning for dig som medlem. Her kommer Net Op ind i billedet, men vi vil gerne i kontakt med dig oftere. Net Op er et godt og populært klubblad, der udkommer to gange om året. Der er lidt langt imellem udgivelserne, og vi så gerne, at det udkom oftere. Men det er dyrt at producere og distribuere, så vi vil som supplement til Net Op til at satse mere på den billigere og hurtigere måde at formidle nyhederne på, nemlig på vores hjemmeside. Nyhedsbreve din vej til mere information. På hjemmesiden kan du søge informationer om klubben, når det passer dig, derfor er det et godt medie. Louise K. Larsen Er du glad for din klub? Jeg er meget glad for mine træningspartnere! Og vi kan godt anvende mere træningstid, jeg træner for tiden 2 x 1½ time om ugen. Louise er i dag førstesingle på klubbens førstehold og hendes far kører hende trofast til træning 2 gange om ugen. Net Op udkommer i dag i marts og oktober, så vi vil bestræbe os på at bruge hjemmesiden til Nyhedsbreve de måneder, hvor Net Op ikke udkommer, så du løbende er optimalt orienteret. De fleste har i dag adgang til nettet - men ikke alle! Derfor vil Nyhedsbrevene også blive sat op på alle opslagstavlerne i klubben. Hjemmesiden er et medie, som vi vil gøre mere ud af i fremtiden. Peter K. Larsen, Søren Kähler og undertegnede arbejder på at gøre siderne endnu mere spændende og hurtigere opdaterede, så det bliver til glæde for medlemmerne at benytte denne fremtidens nyhedsformidling. Hilsen Annie Merete de Neergaard Har du et bud på hvordan klubben kan blive bedre? Jeg ser frem til at tonen mellem medlemmerne bliver bedre med en gensidig respekt, for alle skal være her lige fra motionisten til den bedste elite. Merete tilbringer mange timer i tennishallen som chauffør for datteren Ida som træner med eliten i NTK. 9

10 Redaktørens klumme! Så kom vi endelig igennem det men det er ikke ovre Ida de Neergaard Er du glad for din klub? Jeg er meget glad for at være i Næstved tennisklub, og jeg er glad for dem jeg træner og spiller på hold med. Har du også et bud på hvordan din klub kan blive bedre? Jeg er glad for træningen, men jeg synes der er lidt for megen snak når vi træner. Træningen må godt blive mere tempofyldt, og der må godt komme mere fokus på benarbejde, strategi og placering på banen. Ida blev udnævnt til årets juniorspiller Finn Fangholm Er der noget du savner i din klub? Nej, nu er tavlen visket ren med en ny bestyrelse. Lad dem komme i gang med at arbejde så ser vi hvordan det forløber. Har du også et bud på hvordan din klub kan blive bedre? Det gør den med en aktiv og engageret bestyrelse som styrer tingene efter forholdene og sætter tæring efter næring. Finn er mangeårigt medlem af NTK, og han har selv arbejdet i bestyrelsen. 10 Sådan kan man sige om hændelser, hvor der er store begivenheder og et efterslæb med oprydning og efterbehandling. Det er netop en sådan fase NTK gennemlever lige nu. Vi har holdt en efter mine begreber aldeles unødvendig ekstraordinær og meget personlig generalforsamling, den gav nogle skrammer og en tone, som vi ikke ønsker der skal være blandt medlemmerne i NTK. Havde den tidligere bestyrelse dog blot indkaldt til en ordinær generalforsamling, så kunne de have trukket sig der og fået den tak, som de havde fortjent for deres indsats. Som jeg skrev i sidste nummer har de gjort en stor indsats, som de skal roses for, men resultatet skal de ikke roses for. Regnskabet kan der ikke peges mange fingre af, men at der i september er lavet aftale om øgede omkostninger til professionel træner, det giver et rigtig skidt sidste indtryk, og det får mig til at fastholde min kritik om manglende indsigt i regnskaberne gennem sæsonen. Et punkt som jeg håber den nyvalgte bestyrelse vil råde bod på. Fra november fik vi så en midlertidig bestyrelse, som er sammensat af medlemmer med forskellige kompetencer og absolut med kompetence på det måske vigtigste område: nemlig kommunikation. Med den situation som klubbens økonomi ligger i er det af betydning, at alle involveres og at situationen er kendt for alle medlemmer. I januar kom så den længe ventede ordi-

11 nære generalforsamling, og det var en befrielse at fornemme viljen til at tage opgaverne op og få sat et fremadrettet perspektiv på alle de opgaver, der ligger forude. Derfor fortjener den nye bestyrelse al mulig opbakning. Det er ikke nogen nem opgave,de har påtaget sig, men jeg tror på at de vil lykkes med at skabe gode vilkår for en klub sammensat af en stor bredde og en smal elite. Et skisma som eksisterer i alle klubber, og som fortsat vil være det dilemma der skal løses, så alle bliver tilgodeset indenfor de rammer som økonomien tillader. Startskuddet har nu lydt til at vi ser fremad, at vi løser de opgaver der er og gør det på en økonomisk forsvarlig måde. Der er opgaver nok og de vigtigste er allerede skitseret på generalforsamlingen. Få genforhandlet kontrakten med Hayward Butler, søge Nykredit om afdragsfrihed for nogle år og så arbejde mod forbedret likviditet. En anden opgave er at få greb om rutinerne på kontoret og de daglige opgaver. Her er det godt at se og høre, at det går fremad, men jeg er sikker på, at det er en krævende opgave at samle flere måneders vakuum op uden støtte fra dem der afleverer kontoret. Jeg synes og fornemmer forår i luften. Lad det smitte af på alle medlemmer. Lad os glæde os over, at lyset er vendt tilbage og håbe det er i mere end en forstand. Så nu vil jeg gøre klar til at spille tennis udendørs sammen med alle de 450 andre medlemmer af NTK. Så det er bare at se til, at du og din makker får betalt kontingentet, og så er vi ellers klar - men tag ansvar for hinanden og for klubben. Se til at der ikke er nogen gratister på vores anlæg. Det er sjovere, hvis alle bidrager. Bo Haslund Er du glad for din klub? Ja, jeg er glad for min klub og får spiillet tennis 1 gang ugentlig om vinteren og nogle uger 2 gange om sommeren. Vi er en gruppe gutter på en 6-8 stk., som har spillet sammen de sidste år med stor fornøjelse. Det har været en god indgangsvinkel for mig til at lære nogle nye mennesker at kende, da jeg flyttede til byen i Er der noget du savner? Jeg savner at se nogle flere mennesker på banerne (i perioden kunne man være heldig og få en "flugtbane") - Jeg savner også nogle mail direkte i indbakken om holdkampe, nyhedsbreve og en fuldt opdateret hjemmeside. Endelig savner jeg at lysanlægget (på bane1) får skruet pærer i alle standerne - det har ikke funget i de 4 år vi har spillet på bane 1. Bo spiller både tennis og badminton på konkurrenceplan. På gensyn på banerne i Engen og på Nygaardsvej! Søren Kähler 11

12 Sjælland Syd Tennis 2009 Cresta Thorsen Er du glad for din klub? Ikke overstadigt glad. Jeg synes det er vanskeligt som nyt medlem at blive bekendt med sine rettigheder, og så synes jeg det var en kedelig personhetz der blev gennemført ved den ekstraordinære generalforsamling i november. Er der noget du savner? Jeg savner information om de tilbud der er, hvilke træningsmuligheder der er og hvad de koster. Men også hvilke arrangementer jeg kan deltage i som nyt medlem. Cresta er ny i NTK efter at have spillet i Faxe. Lige børn leger bedst og Det skal være sjovt at spille tennis! Det er svært at lave turnering, når der kun er få deltagere i hver række! Vinterturneringen 2004 toppede med 137 deltagere, og der var 82 spillere tilmeldt fra Næstved. I år er deltagerantallet dalet til 69, og kun 28 spillere fra Næstved. De indledende kampe gik først i gang lørdag. Man fik afviklet 28 kampe om lørdagen, og de strakte sig til først på aftenen. Søndag skulle så semi- og finalekampene spilles, i alt 12 kampe. Problemerne startede så allerede i første runde om søndagen, da det stort set var de samme spillere der skulle spille mixdoubler og rene doubler. Surt show! Men turneringen blev da afviklet med en del ventetid, sure miner, og skæve smil. Heldigvis havde vi Lisbeth og Bente i caféen til at opmuntre spillerne med kaffe, hjemmebagt kage mm. Resultater: Herre double mester: Kasper Kofoed / Thomas Hanse,n Næ. 7/6 6/1 Poul Nielsen / Steen Mikkelsen, Næstved Mix double mester: Merete Kähler / Thomas Hansen, Næ. 6/4 6/4 Aase Larsen / Steen Mikkelsen, Næ. 12

13 13

14 Sjælland Syd 2009 vinderne af Mesterrækken i Dame Double:. Merete Kähler/Tina Holst, Næstved - Helle Gudmandsen /Inger Nielsen, Faxe Dame double mester: Merete Kähler /Tina Holst, Næ. 7/6 6/4 Helle Gudmandsen / Inger Nielsen, Faxe. Herre double A: Tonny Vrede / Saang Lam, Haslev 7/6 6/1 Henrik Ovesen / Henrik Kragsfeldt, Næ. Sj. Syd Sommerturnering: Fredag den 31. juli, lørdag 1. og søndag 2. august. Reserver allerede nu dagene til sommerens turnering Vi ses! Alis Andersen Mix double A: Alice Roholt / Tonny Vrede, Haslev 6/1 6/3 Conny Jensen / Saang Lam, Haslev. Dame double A: Rita Jannerup / Ketty Honorè, Næ. 6/3 6/2 Annie Danielsen / Alis Andersen Næ. Mix double B: Nadja Bøgeskov / Morten Bøgeskov, Fladså. 0/6 6/3 6/4 Cresta Lund Hansen / Mogens Pallisgaard, Næ. Lisbeth Morell blev valgt til årets leder på den ordinære generalforsamling - et fortjent valg! 14

15 Kaj Ulric Jensen har en tryllekasse og ingen andre fatter, hvordan disse klodser bliver en fornuftig og varieret fordeling af spillerne til tirsdags- eller fredagstennis. Prøv selv. PS: Pointsystemet er ikke enklere, hvis du tror det! KRÜGER & NIELSEN STATSAUT. EL-INSTALLATØR v/ EBBE L. NIELSEN Udfører alt i husinstallationer EDB - DATA - Tele - Automatic Salg af belysninger og hvidevarer Ingelise Nielsen kommer gerne hjem i privaten og giver vejledning på belysning, farver og stil. Selvfølgelig uden omkostninger. KILDEMARKSVEJ NÆSTVED. TLF LUNDBY/VORDINGBORG. TLF FAX

16 NÆSTVED TENNIS KLUB Bestyrelsen efter 29. januar 2009 Annie Dalby, formand Henning Mejer Bestyrelsesmedlem i den nye bestyrelse, hvor jeg tager mig af forefaldende opgaver. Har været medlem af NTK siden 1983, spiller fortrinsvis old boys tennis. Bente Jensen Jeg hedder Bente Jensen er 59 år og har spillet i klubben i mange år. Jeg skal varetage hele kontorfunktionen samt bestyrelsesarbejdet. 16 Ove Hansen Valgt som kasserer, et job som jeg tidligere har varetaget for NTK. Spiller tennis på Old Boys holde- Erik Scheibel Jeg har været lærer i 33 år, er nu pensioneret. Har spillet tennis i NTK i rigtig mange år, er interesseret i at få tingene til at glide bedst muligt. Er med i sponsorudvalget, som interesserer mig meget.

17 Næstformand i den nye bestyrelse, Jens Abildgård Jeg har været medlem at Næstved Tennisklub siden starten af firserne. Mit tennis har igennem alle årene kun været på motionsplan, dog med det spinkle håb, at det blev bedre men nej, det er ikke lykkedes. Jeg har tidligere i en lang årrække været en af klubbens revisorer, herudover har jeg i slutningen af sidste århundrede og starten af vort århundrede været kasserer. Min opgave som næstformand vil være lidt over hele bestyrelsesarbejdet dog med en primær opgave sammen med kasserer og klubsekretær at tage mig af kontor og økonomi. Willy Sørensen Hvad sker der på banerne? Som nyvalgt Baneudvalgsformand er jeg sammen med Bente og Henning gået i gang med en grundig indendørs oprydning på kontoret mellemgangen og arkivrummet overfor kontoret. Alt det gamle edb, støvsuger og flere sække med glemt tøj er kørt på genbrug. Det næste bliver de 2 gamle køleskabe som er klar til afhentning. Kontoret er blevet afvasket og malet af Bente Jensen og kontoret er blevet indrettet. Karsten Jensen har installeret ny edb med skjulte kabler. En stor tak til Karsten. Den 23. februar 2009 har jeg skrevet til DOMEX OVENLYS A/S for at få et møde i stand angående manglende inddækning samt utæthed af ovenlys i hallen. I uge 10 havde jeg et møde med Næstved kommune angående manglende rengøring i baderum og klubhus. Konklusionen blev til en hovedrengøring. Det næste jeg går i gang med bliver tagrenden over døren ind til klubkontoret og reparation af den utæthed, der er i hallen i hjørnet på bane 1. Manglende lys vil blive gennemgået. Willy Sørensen 17

18 Årsregnskab 30. sept og budget 2009 Budget Realiseret Budget 2008/ / /2008 i 1000 kr. i 1000 kr. Kontingenter , Tilskud og gaver , Sponsor- og reklameindtægter , Salg medlemskort Indtægter i alt , Tennishallens dækningsbidrag , Trænerudvalg underskud , Eliteudvalg dækningsbidrag , Seniorudvalg dækningsbidrag , Café dækningsbidrag ,940 5 Bolde mm. dækningsbidrag Aktiviteter nettounderskud Overskud før indirekte omkostninger , Klubhus Nygårdsvej , Rådmandsengen , Markedføringsudgifter mm , Administration mm , Fællesudgifter , Forholdsmæssigt momsfradrag ,019 6 Indirekte omkostninger i alt , Overskud før afskrivning og renter , Afskrivning tennishal , Afskrivning bookingsystem Overskud før renter , Aktieudbytte Renteindtægt bank ,824 0 Renteudgift bank ,463-4 Renteudgift prioritetsgæld , Indeksering prioritetsgæld , ÅRETS RESULTAT ,681 0 Balancesum ,263,059 18

19 Der arbejdes med økonomien! I forbindelse med den nødvendige forbedring af økonomien har vi aftalt en nedgang i timer med vor professionelle træner således at udgiften reduceres. Herudover har vi en dialog med Nykredit om afdragsfrihed på en del af vore lån til hallen. Det sidste ser også ud til at lykkes, men herom senere. Vi er i gang med at undersøge, om vort bookingsystem kræver en opdatering, så booking fra vort klubhus igen kan fungere. Bookingsystemet i klubhuset skal selvfølgelig fungere. En af vore opgaver vil være at gennemføre en øget kontrol af gratister. Vi vil kontrollere, at det er medlemmer, der spiller på banerne. I den forbindelse vil det desværre kunne være generende for alle jer, der betaler kontingent, men husk det er til alles bedste. Kontrollen vil ligeledes bevirke, at når kontingentbetaling ikke er sket, lukker vi medlemsnummeret. Når vi skal lukke/åbne for et medlemsnummer er det tidskrævende. Dette bevirker, at vi desværre ser os nødsaget til at opkræve et gebyr på kr. 100 ved genåbning. Det skrevne lyder hårdt, men tag det venligst fra den positive side. Det kan selvfølgelig også være, at vi ikke har problemet. Det ville være dejligt! Vi ser frem til endnu en god tennissommer! Jens Abildgaard Hansen Finaleresultater 2008 Siden sidste nummer af NetOp kom på gaden har der været afholdt ranglisteturneringer i NTK hvor nogle af klubbens bedste spillere har opnået fine placeringer. Turneringerne har været sponseret af klubbens sponsorer. Spar Nord Cup: Kat. 1: Søren Wedege, Birkerød - Allan Theils, OB 6/3 - Allan skadet Kat. 2: Kasper Kofoed, NTK - Christian Møller, Ringsted 6/2-6/2 Tengo Cup: Søren Wedege, Birkerød - Johannes Hemmingsen, NTK 6/

20 Nyt fra Eliteudvalget Holdturneringen: Vi har i denne vinter haft 3 seniorhold tilmeldt, og turneringen er i fuld gang. 1. holdet: I s krivende stund er holdturneringen ikke færdigspillet. Holdet ligger pt. nr. 6 ud af 8 hold i 2.division. De sidste par kampe må vise, om det er nok til at blive i rækken. På holdet har optrådt: Louise K Larsen, Tina Holst, Johannes Hemmingsen, David Dark Hansen, Rasmus Jørgensen, Richard Krogh og Kasper Kofoed. Udendørs er holdet ligeledes at finde i 2. division. Og så er det glædeligt at byde Louise Maarlev tilbage til klubben. Hun vil som det ser ud nu træde ind på 1. holdet. Kampprogram og anden info kan ses på opslagstavlen i mellemgangen i klubhuset. 3. holdet, som spiller i serie 1, lagde ud i vintersæsonen med at tabe en kamp til Hvidovre 3 med 1-5. Ingen spillede helt op 20 til deres bedste, men Kristoffer Rasmussen fightede sig til en sejr i 3 sæt, og reddede dermed vores ære den dag. Næste kamp var hjemme mod Rødovre 2, som vi desværre tabte 2-4. Der var desværre 2 meget tætte kampe i 3 sæt, hvor marginalerne ikke var på vores side. Inden juleferien spillede vi mod Vedbæk, hvor vi spillede godt og vandt med 5-1. Status er, at vi ligger nr. 4 i puljen, men med en god chance for at slutte på 3. pladsen, hvis vi vinder stort over bundholdet Hareskov /Værløse 3, som vi skal møde i den sidste kamp den 21. marts. Vi spiller den andensidste kamp fredag den 6. marts på hjemmebane. Vil du følge med i, hvordan det går 2. og 3. holdet, så klik ind på Turneringer: Vanen tro har klubben afholdt 3 selvstændige indendørsturneringer: Spar Nord Cup i november, Tengo Cup i juleferien og DiBa Cup i uge 7. Alle 3 turneringer er gået godt for klubbens egne spillere. I Spar Nord Cup gik Johannes Hemmingsen i semifinalen, og David Dark Hansen tabte i kvartfinalen til den senere vinder Søren Vedege, Birkerød. Kasper Kofoed vandt den næstbedste række i samme turnering. I Tengo Cup gik Johannes Hemmingsen til finalen hvor Søren Vedege igen stod i vejen for en Næstvedspiller. I den netop afholdte DiBa Cup var der 4 rækker, hvor 3 af dem blev vundet af klubbens egne spillere. I U16 drenge vandt Richard Krogh. Derudover har NTK været vært for en masse Junior Vintertour for SLTU. Træning: Træning af klubbens 1., 2. og 3. hold varetages som i sommers af klubbens cheftræner, Hayward Butler. Vi spiller mandag og onsdag aften. Johannes Hemmingsen

21 Old Boys og Rådmandsengen Nu da vinteren er gået på hæld er der en vis uro i Skovtroldene. De er begyndt at røre på sig, de brummer lidt i krogene. Igen i år er der en del at lave på Engen. Jeg håber,, vi får malet klubhuset ude og inde så jeg søger efter en sponsor med et par bøtter maling? Vi kan selv male det. Vores opbevaringsskur bag klubhuset må vi prøve på at få rettet op og måske få en ny bagvæg. Tagrenden skal laves her til foråret. Beskæring af grene og træer langs banerne. John Clausen har talt med skovfogeden fra Herlufsholm. Han har givet os tilladelse til at beskære de grene, der generer os. Vi skal også reparere hegnet omkring banerne og indhente et tilbud på det resterende gamle hegn op til hjørnet ud mod parkeringspladsen. NB! Jeg har ikke lukket vores parkeringsplads, med det resultat at mange af sygehusets ansatte har benyttet parkeringspladsen med det resultat, der er kommet store vandhuller. Jeg tager et møde med den ansvarlige for personalet for at se, om vi kan få lidt økonomisk hjælp til at fylde hullerne. I skrivende stund er det min agt at vi starter klargøringen af Engen lørdag den 18. april 2009 kl. 9,00 og lørdag den 25. april 2009 samme tid. Jeg håber, at banerne er klar så Old Girls kan starte onsdag den 29, april og Old Boys torsdag den 30, april, hvis vejret tillader det og den officielle åbning af Engen bliver lørdag den 2, maj 2009 kl Husk at alle er velkommen. Jeg vil igen i år lave et årsprogram til Skovtroldene, så hvis de runde trolde vil med i programmet så kontakt mig venligst. Nu til slut ønskes nye som gamle medlemmer velkommen i skoven! Med venlig hilsen Willy Sørensen, Bliv sponsor i NTK - og støt klubben mod nye mål! Som sponsor bliver jeres virksomhed eksponeret over for en aktiv og interessant målgruppe i lokalområdet. Bliv medspiller i videreudviklingen af NTK og medvirk til at sætte klubben på landkortet! Bliv synliggjort på hjemmesiden og få mulighed for, at markedsføre medlemstilbud til klubbens medlemmer. Kontakt sponsorudvalget og hør mere om fordele og mulighederne. 21

22 Klubbens andethold befinder sig denne vinter i serie 1's pulje A. På papiret virkede holdet stærkt ved turneringsstart, så forventningen var, at vi ville blande os i toppen af puljen. Første kamp var mod Farums tredjehold, som bestod af to gode piger og fire noget mere ordinære herrer. Da vi heldigvis også er i besiddelse af dygtige spillere på damesiden, delte pigerne de to kampe imellem sig, mens drengene nemt gjorde rent bord, så vi endte med en komfortabel 5-1 sejr og en god start på turneringen. Dagens bedste præstation stod Liv for, da hun vandt den eneste tre sæts kamp. Den næste kamp skulle vise sig og være en 22 Kaspers forhånd Hvordan er det gået for NTK 2. i vinter? større udfordring, da vi skulle på udebane hos Greve 2. I Greve har de samme underlag inde, som vi har ude, så det var lidt andre dyder, der skulle frem, end det hurtige spil, som er så effektivt i vores hal. Desværre havde vi to afbud på pigesiden, hvilket nok var grunden til, at vores piger måtte indkassere to nederlag på trods af god fight. Til gengæld var herrerne i stand til at nuppe tre ud af fire kampe, så holdkampen endte uafgjort. Fra denne dag bør især Kasper Kofoeds og maratonmanden Nicolas Darks præstationer fremhæves. I den sidste holdkamp inden vinterpausen kom puljens bundprop Herlev 2 på besøg en fredag aften. Førsteholdet havde allernådigst fået lov til at låne Kasper Kofoed og Christian Højgaard, men reserverne Sebastian Pedersen og Mads Morell havde så rigeligt kvalitet til at vinde deres kampe i overbevisende stil. I alt fik Herlevspillerne kun 10 partier(!!!) med hjem, så det er umuligt at fremhæve nogen af vores spillere frem for andre på denne dag. Derfor går den ære til Herlevs første damesingle for en enormt komisk kommentar efter kampen, om at havde vi spillet kampen på Herlevs langsomme underlag, så ville resultatet af hendes kamp have været et helt andet. Det var vel og mærke efter, at Alexandra Sobczyk havde givet hende et par briller I skrivende stund står den næstsidste holdkamp i klar erindring. Vi var igen på udebane i en hal med kunstgræs, da Roskilde 2 var værter, og det var ikke af den gæst-

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen

Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen taarbæk tennis klub Kære tennisspiller Med denne informationsfolder ønsker bestyrelsen alle gamle og nye medlemmer velkommen. Folderen indeholder relevante oplysninger om klubbens aktiviteter. Navne og

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere