Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997"

Transkript

1 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen for 2 år - på valg er: I. Helle Magnusson (genopstiller ikke) II. Christina Pedersen (genopstiller) III. Pia Binderup (genopstiller) 7. Valg af suppleanter - afgående er: I. Ulla Kristiansen II. Vibeke Hansen III. Bent Cramer IV. Ove Jørgensen V Valg af intern revisor. Afgående er Thomas Bo Birch 9. Valg af ekstern revisor (bestyrelsen anbefaler genvalg af Brandt revision & rådgivning) 10. Eventuelt Formand Mads and bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Ad. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen stillede forslag om valg af Thomas Bo Birch som dirigent. Der var ingen modkandidater, hvorfor Thomas Bo Birch blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad. 2 Bestyrelsens beretning ved formanden ide 1 af 6 T R A N K Æ R G Å R D V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E

2 Formand Mads and fremlagde bestyrelsens beretning fra året der er gået. Punkterne som blev nævnt var: Grønne områder: Den gamle gartners datter har vedligeholdt vores grønne områder i det forgangene år, og bestyrelsen har været tilfreds med arbejdet. Der er også skrevet kontrakt for 2014 sæsonen. Der er foretaget beskæringer af træer i området efter behov, og efter henvendelse fra beboere i området. Der er genplantet et par nye træer i området ved cykelovergangen. Veje, stier og skilte: Der er blevet opsat nye rammer til områdeskiltene i området. De nye rammer gør det nemmere og billigere at skifte skiltene. Fodhegnet er blevet forlænget ved cykelovergangen. Før forlængelsen kørte cyklisterne uden om hegnet, men nu ser det ud til at alle bruger cykelovergangen. Der er blevet suget kloakker i de områder hvor beboere har påpeget et behov. Der har været et kloakdæksel som har skubbet sig op over asfalten på en af stierne i området. Dette dæksel er blevet sænket. Flere beboere har forhørt sig om muligheden for at lave en sti fra bunden af gårdsvej til de nye stier ved søen. Bestyrelsen har kontaktet Tranbjerg Fællesråd om dette, men har endnu ikke modtaget et endeligt svar. De midterstriber som blev anlagt i svinget på gårdsvej samt svinget på Vænge har fungeret. Men striberne er nu næsten slidt ned og der vil blive anlagt nye striber i det kommende år. nerydning: Den gamle gartners datter har stået for snerydningen den forgangene vinter. Det er bestyrelsens opfattelse at rydningen har været i orden. Det har været en mild vinter, så behovet har ikke været så stort. Der har været lidt problemer mht. parkerede biler og snerydning. Biler som er parkeret på vejene kan gøre at snerydderen ikke kan komme forbi, og derved ikke rydde vejene. Når der er snefald opfordres der til at biler ikke parkeres på vejene, men i parkeringsbåsene. Fejning og sugning blev udført d. 20. marts Vejfonden: ide 2 af 6

3 Der fortsættes med sikker placering og uændret indskud og levetid. Diverse: Tinglysning af fælles arealer. Der skal ske et ejerskifte af de sidste områder som er tinglyst forkert. Det er planen at dette vil ske i det kommende år. Lastbilparkeringspladsen er blevet ryddet to gange i det forløbende år. Bestyrelsen er i løbende kontakt med kommunen omkring pladsen, og det er bestyrelsens opfattelse at jo mere skidt der ligger, jo mere kommer der til. Derfor forsøges det at holde pladsen ryddet. Til sidst takkede formanden BoCenteret for lån af lokaler, Pia for at have bagt kager og bestyrelsen for et godt samarbejde. Formanden takkede også Helle Magnusson for hendes store arbejde i bestyrelsen. Derefter var der følgende kommentarer og spørgsmål: Ref: pørgsmål er markeret med?, svarene med og kommentarer med!.? gårdsvej : Bruges de eksisterende retningslinjer for snerydning? Ja bestyrelsen og snerydderen tager udgangspunkt i de eksisterende retningslinjer. Der opstår dog altid situationer hvor det bliver en vurderingssag omkring rydning. Et af problemerne er at der er flere steder hvor vejene også fungerer som stier, men veje bliver ikke ryddet så tit som stierne.? lund: Der er flere lamper som ikke virker, hvem sørger for at dette bliver rettet op? Det er belysningsvæsnet som står for al belysning i området. å det opfordres til at kontakte dem direkte hvis man ser lamper der ikke virker. Bestyrelsen vil dog kontakte belysningsvæsnet mht at tjekke området for defekte lamper.! Der er flere gange set nogle drenge som går og sparker til lamperne indtil de stopper med at lyse.? gårdsvej : Da lastbilparkeringspladsen er kommunens, bør de så ikke rydde den for affald? ide 3 af 6

4 Jo, og bestyrelsen er i kontakt med kommunen omkring dette. Vi hjælper for at vise goodwill.? Rosenhaven: Beboerne fra ældrecenteret har ikke fået indbydelse til generalforsamlingen. Hvad er grunden til dette? Da det er kommunen der står som ejer, sendes indbydelsen normalt til ældrecenterets kontaktperson. Der har dog ikke været en kontaktperson for centeret i et stykke tid, men bestyrelsen vil undersøge hvem der skal have indbydelsen til næste år.? gårdsvej : Der har tidligere været problemer med et kloakdæksel der løftede sig. Er det sammen kloakdæksel som er blevet sænket igen. Og hvis ja, kan der så være en større skade på kloaknettet? Ja, det er samme dæksel. Men umiddelbart tror bestyrelsen at det er den omkringliggende jord som synker. Hvis det sker igen, vil sagen blive undersøgt nærmere..! nerydningen i år har været foretaget af en ny snerydder. Prisniveauet har været lavere, især prisen på salt. Til gengæld er der brugt noget mere salt end tidligere..? Tranegårdsparken: nerydningen har været bedre, men vil gerne have en gennemgang med snerydderen inden næste sæson. Er det muligt? Ja, bestyrelsen vil sørge for at der kommer en gennemgang af området.? Rosenhaven: Der er flere træer som har mistet grene. Nogle på vejene og nogle på stierne. Ved man hvad det skyldes.? Nej, men bestyrelsen vil holde øje med problemet. Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål, og beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kasserer Helle Magnusson fra bestyrelsen gennemgik regnskabet. Derefter var der følgende spørgsmål:? Tranegårdsparken: Bør indestående beløb over kr ikke spredes på flere konti? ide 4 af 6

5 Jo, bestyrelsen er opmærksom på dette. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad. 4 Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent Kasserer Helle Magnusson fremlagde budgetforslaget. Der var ingen spørgsmål til budgettet som herefter blev enstemmigt godkendt. Kontingentet blev fastholdt kr. årligt Ad. 5 Indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag. Ad. 6 Valg til bestyrelsen Til bestyrelsen blev opstillet og valgt følgende medlemmer: Pia Binderup Christina Pedersen Anette onne Ad. 7 Valg af suppleanter Følgende suppleanter blev opstillet og valgt: Ulla Kristiansen Vibeke Hansen Bent Cramer Ove Jørgensen Helle Magnusson Ad. 8 Valg af intern revisor Thomas Bo Birch blev valgt som intern revisor. Ad. 9 Valg af ekstern revisor Efter bestyrelsens anbefaling blev Brandt Revision & Rådgivning genvalgt. ide 5 af 6

6 Ad. 10 Eventuelt? Tranegårdsparken: Der køres meget stærkt på gårdsvej, kan man ikke gøre noget for at forhindre det. Bestyrelsen er opmærksom på det, og emnet har tidligere været oppe at vende. Det kræver kommunens godkendelse, og sidste gang det blev undersøgt, krævede kommunen at der var 100% opbakning fra samtlige beboere i området for at anlægge en chikane eller lign. Bestyrelsen vil undersøge hvad der er muligt.! Man kunne sætte et skilt med legene børn i bunden af stamvejen.! Eller man kunne kontakte politiet for at høre om muligheden for at få en fotovogn ud. Bestyrelsen vil undersøge hvad der er muligt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, og derefter bød grundejerforeningen på smørrebrød og kaffe. Jørgen Rasmussen referent Thomas Bo Birch dirigent ide 6 af 6

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere