Årsbrev 2013 Annual Letter Sorry for my English don t blame Google Translate I had used.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsbrev 2013 Annual Letter 2013. Sorry for my English don t blame Google Translate I had used."

Transkript

1 Årsbrev 2013 Annual Letter 2013 Sorry for my English don t blame Google Translate I had used. Hvad er der sket i året 2013? What happened in the year 2013? Alting har ikke været lige godt, men det kan vi desværre ikke gøre noget ved. Everything has not been equally well, but unfortunately we can not do anything about. Vi har igen i år undervist i Senior-IT i Allerød, hvor vi Underviser i Slægtsforskning og i Skriv din historie, begge hold er godt besøgt, og vi få også en masse ud af det. We have again taught in the Senior IT in Allerød, where we Teaches Genealogy and "Write Your Story", both teams are well attended, and we get a lot out of it. Vores egen slægtsforskning skrider også frem, vi finder stadig mange gode ting, som fortæller om familien. Our own genealogy is also making progress, we are still many good things that tell of the family. Den 2. marts fik vi en forskrækkelse, Niels fik en lille blodprop i hjernen, heldigvis var den ikke så slem, og han klarer sig rigtig godt, og det går fremad, så vi håber at han bliver fit for fight igen. The 2nd March we got a fright, Niels got a small blood clot in the brain, fortunately it was not so bad, and he's doing really well, and it is moving forward, so we hope he will be fit for fight again. Langfredag, 29. marts havde vi besøg af Lena, Jesper og Kenzo, og Lars, Laila, Amalie og Caroline til frokost og en hyggedag. Good Friday, 29 March, we had a visit from Lena, Jesper and Kenzo, and Lars, Laila, Amalie and Caroline for lunch and a cosy day. Den 9. april blev vi ringet op af Bo, at Judith havde det rigtig dårligt, så hvis vi skulle nå at sige farvel til hende var det NU, så vi fik bestilt billetter og pakket kufferterne, og så af sted dagen efter. Vi nåede at få talt med Judith og fik sagt farvel inden hun lørdag aften tabte kampen mod kræften, kun 40 år gammel. Hun havde ellers kæmpet bravt, og da hun var færdig med kemo og stråler, lød det til at hun havde klaret det, med desværre gik det ikke sådan. Vi savner hendes positive væsen. On 9 April, we received a call from Bo that Judith felt really bad, so if we had time to say goodbye to her was NOW, so we were ordered tickets and packed the suitcases, and then leave the next day. We managed to catch up with Judith and said goodbye before she Saturday night lost her battle against cancer, only 40 years old. She had fought bravely, and when she was done with chemo and radiation, it sounded like she had done it, but unfortunately was not the case. We miss her positive nature. Mens vi var i USA, blev Louise konfirmeret, så vi kunne desværre ikke deltage. While we were in the U.S., Louise confirmed, so we were unable to attend. Side 1 af 6

2 Den 25. maj havde vi arrangeret årets skovtur for Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn. Turen gik i år til Nordsjælland. Vi besøgte Hannes Minde, som er det ældste hus i Herlev, her viste Bente og Henning Jensen rundt, derefter var vi på Immigrant museet i Farum, også med en rundvisning. Bussen fortsatte til Gurre Slotsruin, hvor vi holdt et rygestop, inden vi kørte til Flynderupgård i Espergærde, hvor vi fik skinke med 7 slags kål, og æblekage. Vi havde så tid til at kigge på alle de spændende ting som museet har samlet i Nordsjælland. Sidste besøg var på Æbelholt Kloster, hvor vi så hele deres samling af knogler, som var udgravet, og hvor man kan se, at for mange hundrede år siden, prøvede man også at helbrede folk kirurgisk. Kaffen blev indtaget på Ganløse Kro, og så var det tid til at køre hjem, efter en lang og begivenhedsrig dag. On 25 May, we organized this year's picnic for Family History Society of Greater Copenhagen. The trip went this year to North Zealand. We visited the "Hannes Minde", which is the oldest house in Herlev, shown around here by Bente and Henning Jensen, after that we were on "Immigrant Museum" in Farum, with a guided tour. The bus continued to Gurre Castle Ruins, where we held a smoking cessation before we drove to Flynderupgård Espergaerde where we got ham with 7 kinds of cabbage, and apple pie. We had the time to look at all the exciting things that the museum has collected in North Zealand. Last visit was Æbelholt Monastery, where we saw their entire collection of bones that were excavated, and where one can see that for many hundreds of years ago, but also to heal people surgically. The coffee was consumed in Ganløse Inn, and then it was time to go home, after a long and eventful day. Søndag 2. juni holdt Sydkystens Slægtshistoriske forening deres sommerudflugt, som gik til Roskilde Kloster (Tidligere Roskilde adelige Jomfrukloster). Vi startede med at spise frokost på Bryggergården, og derefter gik til klostret og der fik vi en 2 timers meget interessant rundvisning. On Sunday 2 June held Sydkystens Family History Society their summer tour, which went to Roskilde Priory (Formerly Roskilde noble home for unmarried ladies of rank). We started with lunch at Bryggergården, and then went to the monastery and we got a 2 hour very interesting tour. I juni var vi 8 dage på bustur til Sct. Petersborg, en fantastisk tur, hvor vi så en masse, men turen var måske ikke for vores aldersklasse, selv om hovedparten var på vores alder eller ældre. Guiderne gik alt for stærkt, så det var svært at følge med. Men alt i alt var det en god tur, og vejret var bare dejligt. In June we were eight days on a bus trip to St. Petersburg, a great trip where we saw a lot, but the trip was perhaps not for our age group, although the majority were our age or older. The guides walked too strong, so it was hard to keep up. But all in all it was a good trip, and the weather was just lovely. I juli gentog vi som de foregående år Slægtsforsker weekend, midt i ugen i Annettes sommerhus ved Stillinge Strand, sammen med Anni og Henning fra Roskilde og Hanne og Nelly fra København. Vi havde 3 fantastiske dage med fint vejr, hvor vi bl.a. var på rundvisning på Flakkebjerg gamle skolemuseum, og Nelly viste os rundt i Kalundborg Kirke, hvor hun både er døbt, konfirmeret og gift, vi var også på Kalundborg museum. Og vi fik snakket en hel del om slægtsforskning, udvekslede erfaringer og gode råd. Annette sørgede for at vi ikke sultede, så vi glæder os allerede til næste år hvor vi gentager succesen. In July, we repeated the previous years "Genealogy weekend, midweek" in Annette's cottage at Stillinge Beach, along with Anni and Henning from Roskilde and Hanne and Nelly from Side 2 af 6

3 Copenhagen. We had 3 great days of fine weather, where we was on tour at Flakkebjerg old school museum, and Nelly showed us around the Kalundborg Church, where she is baptized, confirmed and married, we were also in Kalundborg Museum. And we talked a lot about family history, shared their experiences and advice. Annette made sure that we were starving, so we are already looking forward to next year when we repeat the success. Bo, Lara og Nisa kom til Danmark den 29. juli, og skulle være her i 3 uger. Men da der er mange som gerne vil se dem, var de ikke her så mange dage. Dog nåede vi at have pigerne med i Den Blå Planet. I Zoo var Bodil, Lara og Nisa sammen med Marius, Nicolaj og Dorthe, vejret var godt og vi spiste vore madpakke hos flamingoerne, og der blev også tid til en stor is, og leg i Børne Zoo. Den 11. august havde vi inviteret til Bodils fødselsdag, alle Bodil s børn svigerbørn og børnebørn mødte op, og vi havde en rigtig dejlig dag. Bo, Lara and Nisa came to Denmark 29 July and should be here in 3 weeks. But since there are many who would like to see them, they were not here so many days. However, we managed to have the girls in the Blue Planet. The Zoo was Bodil, Lara and Nisa with Marius, Nicolaj and Dorthe, the weather was good and we ate our lunch at the flamingos and there was also time for a great ice cream, and play in Kid Zoo. On 11 August, we have invited to Bodil's birthday, all Bodil's children-in-law and grandchildren arrived, and we had a really nice day. Den 4. september vendte vi igen næsen mod Sammamish, vi skulle fejre Nisa s 8 års fødselsdag den 16. september. Inden da var vi en tur i Californien, hvor vi besøgte Niels s grandkusine Birthe og hendes mand Gari i Sun City, vi kørte derned, en tur på små 5000 km tur/retur. Vi brugte 3 overnatninger på vejen ned, så vi også kunne nå at få set noget på turen. Vi kørte over Golden Gate i San Francisco, et fantastisk bygningsværk, dagen efter var vi i Solvang, som skal forestille at være en dansk by i USA, men den har ikke meget at gøre med Danmark, bl.a. var der ikke nogen der kunne tale dansk, ikke engang på museet, eller i informationen, men det er nok også mest for amerikanere. On 4 September we turned back toward the nose Sammamish, we should celebrate Nisa's 8th birthday on 16 September. Before that, we went to California, where we visited Niels's grand cousin Birthe and her husband Gari in Sun City, we drove down a ride on the small 5000 km trip / return. We spent 3 nights on the way down, so that we could manage to get seen on the trip. We drove over the Golden Gate in San Francisco, a great edifice, the day after we were in Solvang, which is supposed to be a Danish city in the U.S., but it has little to do with Denmark, including there was no one to speak Danish, not even in the museum, or in any information, but it's probably also the best Americans. Birthe og Gari kørte os rundt, så vi fik set lidt af området omkring Sun City. De havde nogle fantastiske kolibrier, som vi har gråspurve, de fodrede dem med sukkervand, det var spændende at se hvordan kolibrierne passede på deres fodreglas og territorium. På hjemvejen havde vi kun 1 overnatning, men selvom vi kørte på motorvej, var der meget at se på hele vejen tilbage til Sammamish. Det var en fantastisk tur, og vi er meget glade for at vi kørte ned og besøgte Brite og Gari. Birthe and Gari drove us around so we got to see a bit of the area around Sun City. Side 3 af 6

4 They had some amazing hummingbirds, as we have sparrows, they fed them with sugar water, it was interesting to see how hummingbirds groomed their feed glass and territory. On the way home we had only one night, but even though we were driving on the freeway, there was much to look at all the way back to Sammamish. It was a great trip and we are very happy that we drove down and visited Birthe and Gari. Nisa s fødselsdag blev holdt for hendes venner, med en slipover, hvor nogle af hendes venner var på en overnatning, de hyggede sig rigtig, og så film, og blev beværtet med både kage, mad og amerikanske pandekager. Om mandagen, da det var Nisa s fødselsdag, var vi ude og spise på en lækker restaurant. Nisa's birthday was kept for her friends with a "slip over", where some of her friends were on an overnight stay, they really enjoyed themselves and were watching movies, and was delighted with both the cake, food and American pancakes. On Monday, when it was Nisa's birthday, we went out to eat at a nice restaurant. Den 25. september var det tid til slægts weekend på Nørgårds Højskole i Bjerringbro, med mange gode foredrag, god mad og hygge med andre slægtsforskere. På hjemvejen drejede vi ind om Kongefolden i Skanderborg til en kop kaffe hos Lena og Jesper. On 25 September was time for ancestral weekend at Nørgård University in Bjerringbro, with many good talks, good food and socialize with other genealogists. On the way home we turned into the Kongefolden in Skanderborg for a coffee at Lena and Jesper. Den 25. oktober var vi så igen en tur i lufthavnen, denne gang gik turen til München. Hvor vi skulle besøge Lars, Laila, Amalie og Caroline for første gang i de snart 2 år de har været der, vi var så heldige, at Lars havde været til møde i Stockholm, og skulle flyve hjem over København, så vi fulgtes med ham til München, og kørte hjem med ham, da vi først var der omkring midnat. Vi havde nogle dejlige dage der, hvor vi både besøgte pigernes skole, og var en tur i München city, hvor Niels fik købt 2 par Mephisto sko. Søndag var vejret lidt regnfuldt, men så var vi på BMW WELT udstilling, hvor vi så en masse flotte biler, som vi aldrig kommer til at eje, men vores Ford Focus kan også godt køre os de steder hen vi gerne vil. On 25 October, we were again a trip to the airport, this time we went to Munich. Where we were going to visit Lars, Laila, Amalie and Caroline, for the first time during the almost two years they have been there, we were so lucky that Lars had been meeting in Stockholm, and had to fly home via Copenhagen, so we went with him to Munich, and drove home with him when we first were there around midnight. We had some wonderful days where we both visited the girls' school, and was a tour of Munich city where Niels had bought 2 pairs of Mephisto shoes. Sunday the weather was a little rainy, but then we were on BMW WELT exhibition where we saw a lot of nice cars that we never will own, but our Ford Focus also able to drive us to go where we want. Mandag hvor det stormede herhjemme, var vi i Olympic tårnet med en fantastisk udsigt over München og bjergene i 20 graders varme. Vi nåede også at besøge Lars og Lailas stamværtshus, rigtig lækkert. Pigerne var glade for at se os, vi hyggede rigtigt med bl.a. at lave en masse perleplader. Monday when it stormed home in DK, we were in Olympic tower with a spectacular view of Munich and the mountains in 20 degree heat. We also had time to visit Lars and Laila's favorite bar, really delicious. Side 4 af 6

5 The girls were happy to see us, we had a good time right including to make a lot pegboards. Efter vi var færdige med vores kurser i Slægtsforskning og Skriv din historie, inviterede vi sammen med de andre slægtsforskningshold til julekomsammen på Kirkehavegård, hvor de fleste havde været i gemmerne for at finde nogle gamle ting de havde arvet fra familien, som de viste frem. En herlig dag, hvor vi sluttede med at spise smørebrød med øl og vand til. After we had finished our courses in Genealogy and "Write Your Story", we invited along with the other genealogy team for the Christmas get-together at Kirkehavegård assembly halls, where most had been in the attic to find some old stuff they had inherited from the family, as they showed forward. A glorious day, when we ended up eating sandwiches with beer and water. Billedet er fra 13. aug. 2013, medens at Nisa og Lara var hjemme, senere er han faldet meget af. The picture is from 13 August 2013, when Nisa and Lara was at home, later he dropped a lot. Den 15. december blev Bodil s far 94 år, han har det ikke så godt, men bor heldigvis på Engholm Plejehjem, hvor de passer godt på ham. On 15 December Bodil's father had his 94-year old birthday, he is not feeling well, but lives happily on Engholm Nursing homes, where they take good care of him. Julen begynder i år den 21. december, hvor vi skal hygge med Bo, Lara og Nisa, Jan, Dorthe, Marius og Nicolaj. Christmas begins this year at 21 December, when we are hanging out with Bo, Lara and Nisa, Jan, Dorthe, Marius and Nicolaj. Juleaften skal vi hygge os selv med god mad og en flaske god rødvin. On Christmas Eve, we need to enjoy ourselves with good food and a bottle of good red wine. Ikke mere for i år. No more of this year. Vi ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Mange hilsner Bodil og Niels Many greetings Bodil and Niels Side 5 af 6

6 Side 6 af 6

Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds

Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's sorcerer and the birds Årsbrevet 2010 Først vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. First, we wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. We had used Google translate, for translting this letter

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

The Amager s International School Newsletter

The Amager s International School Newsletter The Amager s International School Newsletter 2005 May. Issue nr.3 Amager`s International School Address: Engvej 141, 2300 Copenhagen S. Denmark Tel.: 32 58 72 42 Fax: 32 84 72 42 Web.: www.a-i-s.dk E-mail:

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012 News from the DLN The first part is only in Danish. It is reflecting the invitation to the AGM 2012. Årets generalforsamling i DLN bliver afholdt lørdag den 24. marts 2012 i U-huset, Klosterport 4 A, 3.

Læs mere

Alfabetisk Gloseliste (Uregelmæssige udsagnsord er markeret med *)

Alfabetisk Gloseliste (Uregelmæssige udsagnsord er markeret med *) Alfabetisk Gloseliste (Uregelmæssige udsagnsord er markeret med *) A: afgå: leave* aften: evening om aftenen: in the evening aftenskole: evening course aftensmad: supper alder: age aldrig: never alene:

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. May 2003. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. May 2003. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Den Danske Forening Heimdal s Medlemsblad May 2003 Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Inside this Issue Glæd dig til.....3 Danish style Wedding......4 Nyheder fra Danmark.....5

Læs mere

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement 2 O&A August 2005 Issue 32 4 Kolofon: O&A August 2005 Issue 32 Out

Læs mere

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast Den Danske Forening Heimdal June 2012 Post office on the NSW N Coast Strangler Fig Tree in N NSW Birds at Beach in Ocean shores Hansen Girls in San Jose backyard Medlemsblad Newsletter for the Danish Association

Læs mere

July 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Radiomuseum, Ringsted

July 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Radiomuseum, Ringsted Den Danske Forening Heimdal July 2012 Radiomuseum, Ringsted Ipswich Global Fiesta Bageri i Sct Hansgade, Ringsted Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872 THE DANISH ASSOCIATION

Læs mere

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling.

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling. Vråshington Post 12. december 2014 Another kind of traveling Homoseksualitet Is it worth fighting for a man Fra succes til at være ingenting Living the music dream 10 fede opskrifter Gadekunst i Vrå færdselsulykke,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872

Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872 Den Danske Forening Heimdal March 2011 photos: Alan Pryzbylak Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872 THE DANISH ASSOCIATION HEIMDAL INC 36 AUSTIN STREET NEWSTEAD QLD

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 17, August 2008

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 17, August 2008 News from the DLN Generalforsamlingen 2008 Den 12. april afholdt DLN igen generalforsamling. Denne gang i Odense med deltagelse af 20 medlemmer. Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formanden. Mødet

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

SPEJDERNES AVIS. Lørdag, 28. juli. Skumle skiderikker Side 10. Fra Hong Kong til Holstebro Side 4. DM i pind på lejren Side 12

SPEJDERNES AVIS. Lørdag, 28. juli. Skumle skiderikker Side 10. Fra Hong Kong til Holstebro Side 4. DM i pind på lejren Side 12 SPEJDERNES AVIS Lørdag, 28. juli Fra Hong Kong til Holstebro Side 4 Skumle skiderikker Side 10 DM i pind på lejren Side 12 Åh nej! Af Chalotte Maria Søndergaard Ja, det er jo ikke den mest sigende overskrift,

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Skt. Nikolaj. Skt. Hans fest. Lørdag 21. juni kl. 18 Bål, mad, sang, dans og hygge. Barbeque evening in the ChurCh garden

Skt. Nikolaj. Skt. Hans fest. Lørdag 21. juni kl. 18 Bål, mad, sang, dans og hygge. Barbeque evening in the ChurCh garden Skt. Nikolaj Danske sømandskirke / Danish seamen s church juni august 2014 hull / england Lørdag 21. juni kl. 18 Bål, mad, sang, dans og hygge Skt. Hans fest Barbeque evening in the ChurCh garden Skt.

Læs mere

Danish Church in Australia Inc.

Danish Church in Australia Inc. Danish Church in Australia Inc. Juni 2014 - August 2014 2 Konfirmanderne på lejr NYT FRA KIRKER OG UDVALG - ARRANGEMENTER - SIDEN SIDST NYT OM UNGE-NETVÆRK - PÅSKE - KONFIRMATION ARTIKEL OM NYERE DANSKE

Læs mere

P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot

P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot Lige før en byge Just before a shower Nr. 2/No. 2 December 2009 Nørgaards Caryion Copyright Merete Norring 2009. Kun til privat brug. Skriftlig tilladelse nødvendig,

Læs mere

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots!

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots! obbelthestens officielle sangbog 2006 Indhold Indhold... 2 Red Warszawa - lkohol... 3 lexanderband - u er kun smuk når jeg er stiv... 4 Oasis - Wonderwall... 5 Nirvana - bout irl... 7 Nirvana - Polly...

Læs mere

Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. December 2011. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872.

Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. December 2011. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Den Danske Forening Heimdal December 2011 Julestue 20 November 2011 photos: Alan Pryzbylak We would love to share your news and stories. You are welcome to send emails and other material to the editor

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Den Danske Forening Heimdal s Medlemsblad October 2002 Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Inside this Issue Glæd dig til...3 Presidents report......4 Coming Function.....5

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211 Colloquial Danish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: * Afrikaans Albanian * Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Fokus: JCI International I dette nummer: Formandens ord Referat afdelingsaften Invitation til afdelingsaften JCI Int. fra spæd idé til etableret afdeling JCI Int. my experience as project leader Being

Læs mere