SukaLev Program 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SukaLev Program 2015/2016"

Transkript

1 SukaLev Program 2015/2016 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE IT IT / Computer... 7 SPROG / SAMFUNDSFAG Engelsk... 8 Samfundet vi bor i... 8 DANS/THE FEEL GOOD WAY Dans og rytmer fra hele verden... 9 Vild med dans, musik og rytmer... 9 Dans... 9 The feel good Way AEROBIC/ZUMBA Aerobic/gymnastik Zumba GYMNASTIK/BEVÆGELSE/AFSPÆNDING Bevægelse i naturen Bevægelse og afspænding til musik Holistisk motionsgymnastik BOLDSPIL /GYMNASTIK Gymnastik/Idræt/Boldspil Gymnastik/Boldspil/Afspænding BEVÆGELSE I VAND Bevægelse og afspænding i varmt vand Bevægelse og afspænding i vand KOST / MADLAVNING Sund og god mad Sund mad og køkkentræning KREATIV / HÅNDVÆRK Håndarbejde Håndarbejdsværksted Smykkekursus Billedkunst Tegning Maleri Sløjd MUSIK / RYTMIK / SAMSPIL / BEVÆGELSE Musik Musik/Sanseoplevelser Musik/Afspænding/Bevægelse Musik/Samspil Oplevelse gennem musik Oplevelse og samvær gennem musik og lyd Sang/Musik/Bevægelse Sang/Samspil Sang/Rytmik/Bevægelse Rytmik/musik MUSIK / RYTMIK Social træning gennem musik Rytmik KOR Korsang DRAMA/TEATER-SKUESPILTEKNIK Drama Teater / skuespilteknik ØVRIGE TILBUD / HOLD Udviklinghæmning og seksualitet Pædagogisk klovn KURSER FOR PERSONALE/FORÆLDRE Udviklinghæmning og seksualitet Tegn til tale KOMPENSERENDE SPECIALUNDERVISNING ØVRIGE INFORMATIONER Lærerkurser - videreuddannelse Lærerarrangement Debatskabende aktiviteter - 10%-puljen Pædagogisk klovn - debatarrangementer SUKA SÆSON 2015/2016 Betalingskommune og handlekommune... 4 Priser... 4 Betaling... 4 Tilmelding og mødekort... 4 Starttidspunkt... 4 Fotografering... 5 Foreningen Suka og Sukas 's Bestyrelse... 5 Deltagerrepræsentant... 5 Ordinære generalforsamling... 5 Ferieplan Skoleadresser Telefonliste lærere Suka s åbningstider + telefonnumre BEFORDRING Vognmand... 6 Befordring... 6 SKEMAER /BLANKETTER Bevægelse i vand anmodningsskema Tilmeldingsblanket/befordringsskema Befordringsskemaer/tilmeldingsskema Komp. Spec.u.v. anmodningsskema Til Opslagstavlen

3 Kære elever og SUKA-venner!! Suka har hermed fornøjelsen at præsentere vore undervisningstilbud for sæson 2015/2016. I Suka tilbyder vi undervisning for unge og voksne med udviklingshæmning og eller autisme samt unge og voksne synshandicappede. Der vil senere blive udsendt et særligt program med undervisningstilbud målrettet synshandicappede. Der vil også blive mulighed for at få programmet i lyd og på en fil. Undervisningstilbuddene i dette program er åbne for alle; men er fortrinsvis tilrettelagt for unge og voksne med udviklingshæmning og eller autisme. Der tilrettelægges også kurser og debatarrangementer m.m. for og i samarbejde med andre handicapgrupper og sparringspartnere udover Sukas handicapgrupper. Suka er en selvejende institution, der tilbyder undervisning under Folkeoplysningsloven samt under Lov om Kompenserende specialundervisning. Suka har i forhold til Folkeoplysningsloven status som regionalskole. Suka modtager til undervisning under Folkeoplysningsloven det samlede tilskud fra Københavns kommune, der efterfølgende søger de respektive betalingskommuner om refusion. Suka etablerer undervisning rundt om i kommunerne i det storkøbenhavnske område. Suka har i forhold til den kompenserende specialundervisning for voksne samarbejdsaftaler med en række kommuner i Hovedstads-regionen. Bag Suka står en bestyrelse bestående af en formand, repræsentanter fra LEV kredse i Region Hovedstadsområdet og repræsentanter fra Dansk Blindesamfunds kredse. Desuden er der repræsentation fra lærere og deltagere m.fl. Dato for næste ordinære generalforsamling: Torsdag d.14.april 2016 kl Nærmere om dette på Sukas hjemmeside. Se side 5 vedr. Foreningen Suka, bestyrelsesmedlemmer og medlemskab af foreningen. Suka er tilknyttet DOF, Dansk Oplysnings Forbund, der er en landsorganisation af frie og uafhængige medlemsskoler, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag. SUKA s lærere, ledelse og bestyrelse ønsker alle VELKOMMEN TIL SÆSON ! Steen Stavngaard Formand Anne Marie Hannberg Skoleleder 3

4 Suka sæson 2015/2016 Tilmelding og Mødekort Suka s Program udsendes allerede i uge 22. Det er vigtigt, at tilmelding til hold og befordring sker inden deadline torsdag d Har du brug for vejledning i forhold til valg af det rette hold og andet, kan du kontakte os i Suka s almindelige kontortid se programmets bagside. Du kan også tilmelde dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten på side Det er vigtigt, at I udfylder alle de informationer, vi beder om på tilmeldingsskemaet. Det er også meget vigtigt for os, at betalingskommune og handlekommune er oplyst korrekt. Når holdene er sammensat, vil der blive udsendt mødekort med betalings-informationer. Tilmelding skal ske inden torsdag d. 18.juni 2015 Tilmelding sker løbende efter programudsendelse. Oprindelseskommune/Betalingskommune og Handlekommune Grundet Suka's status som regionalskole og tilskuddene til undervisning og befordring er det meget vigtigt, vi får oplysning om alle deltageres betalingskommune; men også handlekommune. Dette skal skrives på tilmeldingsblanketten og ved ansøgning om befordring til og fra undervisning til Folkeoplysning. Se også vedr. betaling generelt. Priser Priserne, der er fratrukket et pensionisttilskud, vil stå ved holdene i programmet. Priserne er beregnet ud fra, at der skal være 5 deltagere på holdene. Hold med mindre end 5 medfører forhøjet deltagerbetaling eller nedsat timetal. Ved enkelte hold vil det allerede nu fremgå af tekst og pris, at der er tale om hold, der fra start er planlagt som hold, der af flere årsager vil være med nedsat deltagerantal. Ved nogle hold vil der også være tale om forhøjet pris, hvor der er tale om særlige lokaleudgifter som eksempelvis ved leje af svømmehaller o.a. Priser på befordring til undervisning under Folkeoplysningsloven. Se under pkt. vedr. befordring. Betaling Mødekort med Indbetalingskort vil blive udsendt, efter holdene er sammensat. Se vedr. Tilmelding øverst på siden. Starttidspunkt Hold under folkeoplysningsloven starter mandag d. 14. september (Enkelte undtagelser, se under holdet). Kompenserende specialundervisning starter mandag d. 14. september 2015; men vi må tage forbehold for elevgodkendelser i de enkelte kommuner. Se også side 35 vedrørende Den kompenserende Specialundervisning i Suka. Obs! Hvis du lider af f.eks. epilepsi, anden form for kramper, dårligt hjerte, sukkersyge eller andet, der skal tages særlige hensyn til i forbindelse med undervisningen, vil læreren meget gerne have en opringning eller evt. noget skriftligt om dette fra dig eller dine pårørende. Se oversigt over lærerne bag i programmet. Materialer, der forbruges af deltagerne, betales af deltagerne selv. Aftal nærmere med læreren. 4

5 Fotografering - Brug af telefoner og andet IT-udstyr i undervisningen Det er blevet mere og mere almindeligt, at personale, pårørende, elever o.a. tager billeder eller videofilmer i forbindelse med Suka-undervisningen. Vi ser os nu nødsaget til at komme med præciseringer af Sukas politik vedr. dette. Bortset fra det forstyrrende element i, at der bliver taget billeder i en undervisningssituation, er det i en lang række svømmehaller slet ikke tilladt at have den slags apparatur med i hallen. Eleven og oftest også baglandet skal høres, hvis der alligevel er en klar pædagogisk begrundelse for, at man ønsker at tage billeder. Til dette formål har vi et skema, der kan rekvireres, så man sikrer et reelt og nødvendigt tilsagn fra de relevante personer. For alle parter i undervisningen gælder, at også mobiltelefoni i forbindelse med selve undervisningen bør begrænses til det allermest nødvendige. FORENINGEN SUKA Alle, der er over 18 år, medlemmer af foreningen Suka kan deltage i den ordinære generalforsamling med stemmeret og kan vælges til bestyrelsen. At deltage i undervisning i Suka stiller ikke krav om elevers medlemskab af foreningen Suka. Medlemmer fra LEV-kredse(Udviklingshæmning og autisme) og DBS-kredse(Synsområdet) i det Storkøbenhavnske område har iflg. Suka s vedtægter et antal pladser i bestyrelsen. Deltagere og lærere fra de enkelte områder har ligeledes pladser i Sukas bestyrelse. Deltagerrepræsentanter: Der indbydes til et møde for deltagere/kursister fra Suka s LEV-område Levområdet i Sukas lokaler v/skolens kontor torsdag d kl Tilmelding til Suka s kontor senest d I skoleåret 2014: Deltagerrepræsentant Peter Worm kan kontaktes på tlf Deltagerrepræsentanter: Vedr. valg af deltagerrepræsentanten på syns-området vil dette fremgå af det Synsområdet program, der udsendes særskilt for dette område. Foreningen Suka s Bestyrelse Steen Stavngaard Formand Lev København Egil Borchersen Lev Gentofte Peter Worm Deltagerrepræsentant Lev-omr. Palle Ortmann Lærerrepræsentant Lev-omr. Rasmussen Rep. Administration Ejvind Wilms - Næstf. Lev Frederiksberg Torben Søbirk DBS Kreds Nord Peter Røjgaard - DBS Kreds Syd Jenny Rodt Lærerrepræsentant Syns-omr.Eva Rita Cecilie Varmby - Deltagerrepræsentant Syns-omr. Ordinære generalforsamling Ordinære generalforsamling: Torsdag d. 14. april 2016 kl i Suka s lokaler. 5

6 BEFORDRING OBS! Vær opmærksom på tidlig deadline for tilmelding også til befordring: d. 18. Juni 2015 Kørslen udføres med handicapvenlige minibusser og tilrettelægges som holdkørsel- ikke individuel kørsel. For at begrænse køretiden er det nødvendigt, at afstanden fra afhentningssted til undervisningssted ikke overstiger ca. 20 km. Befordring Husk hurtig tilmelding på skemaet s Suka har med Harbirk s Bustrafik A/S indgået aftaler om befordring af de deltagere, der på grund af deres handicap ikke selv kan befordre sig til og fra undervisningsstedet. Kørslen til undervisning under Folkeoplysningsloven er som udgangspunkt forbundet med betaling. Nogle kommuner giver fuld eller delvis støtte til befordringen; men en del kommuner yder desværre ikke støtte. Suka søger kommunerne om tilskud til befordringsudgifter, så snart skemaet Anmodning om befordring er modtaget i Suka. Skolen modtager 44. stk. 2-midler fra Undervisningsministeriet til nedsættelse af befordrings-udgiften. Det er dog begrænsede midler, og det er stadig uvist, hvor mange midler vi vil modtage fra ministeriet i år 2015/2016. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt desværre ikke sige noget om, hvor meget der er mulighed for at få refunderet. AFHENTNING: Chaufføren ringer ca. 10 min. før afhentning, for at deltageren kan være klar til afhentning, når chaufføren når frem. Vi forsøger på denne måde at forhindre ventetider ved afhentningerne, hvilket kan resultere i, at samtlige deltagere fra flere hold kommer for sent til undervisningen. Priser: I skoleåret 2015/2016 vil bruttoprisen pr. undervisningsgang pr. elev være kr. 435,00. Der tages højde for prisstigninger i forhold til Danske Busvognmænds reguleringsindeks. Kørsel til godkendt kompenserende specialundervisning betales af kommunerne. Befordring til kompenserende specialundervisning se side 35. Betalingskommunen og handlekommunen skal oplyses på befordringsansøgningen. OBS! Skemaerne skal være Suka i hænde senest d. 18. juni 2015 Ansøgningsskema skal underskrives af sagkyndig person, der bevidner, at eleven ikke er i stand til at befordre sig selv til og fra undervisning i SUKA. Ansøgningsskemaer side Vognmand Suka har aftale med Harbirk om kørsel af vore elever. Al henvendelse vedr. kørsel foregår til Suka (se s. 27). Harbirks kontortid er Hverdage mellem kl kl Tlf Efter kl henvises til aftenvagten Tlf Harbirk s Bustrafik A/S Laurentsvej Bagsværd Tlf

7 IT IT / COMPUTER Bliv fortrolig med din computer. Afhængig af dit udgangspunkt/ønsker får du mulighed for at arbejde med: Grundlæggende Word/Excel funktioner Internet Div. spil (såvel dine som vores) Mange forskellige dansk + matematik prog. Facebook, Youtube og simpel billedbehandling er muligheder, ligesom vi opretter en hotmail og lærer dig at anvende denne. Der bliver naturligvis taget individuelle hensyn i undervisningen. OBS! Afventer tilsagn om undervisningslokale i Gladsaxe Kommune tir kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere ons kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Kender du til Youtube, Facebook eller Google? Hvis ikke, har du mulighed for at lære det her? Vi arbejder både med Mac, Ipad og PC. Alt efter dine interesser, finder vi hjemmesider, billeder, musik, film og spil mm. Har du et digitalkamera, kan du få hjælp til at billedbehandle dine fotos, samt inspiration til at bruge dem. Der er også mulighed for at spille wii-spil, sammen med de andre deltagere, samt at prøve en Ipad. Hvis du selv har en Ipad, er du velkommen til at tage den med. Vi kan hjælpe dig med at oprette en mailadresse, bruge NemID og netbank eller få læst tekster op fra nettet. Du kan også arbejde med forskellige dansk- og matematik programmer. Har du problemer med at bruge musen, kan vi enten træne det eller bruge Touchskærm og Smartboard. Alle undervises individuelt, så du skal i et vist omfang kunne arbejde selvstændigt tor kl Birgit Knudsen Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Adam Rylander Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Birgit Knudsen Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Adam Rylander Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Online på internettet hygger vi os, mens vi lærer fx , surf, Facebook, musik og spil. Er du øvet, laver vi fx hjemmesider, tager back-up eller arbejder videre med det, du allerede kan. Offline lærer vi fx Word med stavehjælp, mens vi fremstiller flotte kort og invitationer eller spiller nogle af de mange sjove og lærerige spil, der findes på computerne. Vi overfører måske billeder fra dit kamera eller din telefon, får læst tekster højt af en maskine og meget, meget mere. Er du øvet, har du måske lyst til at lære at tegne 3D, billedbehandle dine fotos eller bare blive super god på en PC? Er du nybegynder, starter vi med at lære maskinen at kende på en sjov måde. Det er vigtigt at kunne vente og være lidt selvstændig, da der i undervisningen tages individuelle hensyn ons kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere ons kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere ons kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere 7

8 SPROG / SAMFUNDSFAG Engelsk Måske du lytter til engelsk musik og ser engelske film, som du gerne vil kunne forstå, eller måske du gerne vil kunne tale med folk, du møder, når du er på ferie i udlandet. På alle hold arbejder vi med samtale, lytteøvelser på computer og med spil. På hold og arbejder vi desuden med differentieret læse- og skrive øvelser på engelsk. Let øvet: For dig der kan læse og skrive dansk og er begyndt at tale, læse og skrive lidt på engelsk tor kl Ursula Kruhøffer Sk. På Nyelandsvej, lok.86 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere For dig der kan nogle engelske ord og gerne vil lære at lave hele sætninger tor kl Ursula Kruhøffer Sk. På Nyelandsvej, lok.86 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere For dig der slet ikke kan engelsk eller kun meget lidt men har lyst til at lære det tor kl Ursula Kruhøffer Sk. På Nyelandsvej, lok.86 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere Samfundet du bor i Kan du lide at se Nyheder på tv, kigge i aviserne, og savner du nogen at tale med om noget af alt det, der sker enten i Danmark eller i den store verden. Vi vil tage udgangspunkt i de emner, du er optaget af. Det kan være om demokrati, muligheder for indflydelse, hvad foregår der, når vi stemmer, hvordan fungerer de foreninger, jeg er med i, hvem bestemmer hvor jeg bor, og hvad jeg får i pension. Du må gerne komme med ideer. Vi vil finde billeder i aviser og på internet og snakke om emnet. OBS! Afventer tilsagn om undervisningslokale i Gladsaxe Kommune man kl Kirstine Desian 81 lek. 3 lek kr. OBS! Tidlig deadline for tilmelding: Torsdag d. 18. juni

9 DANS / THE FEEL GOOD WAY Dans og rytmer fra hele verden På dette hold tager vi bla. til drømmeverdenen i bollywood. Lær at danse som de gør i de farverige indiske film. Alle kan være med, da vi tilpasser undervisningen til deltagerne. Kom og få rørt din krop på en sjov, anderledes og livsglad måde, der giver smil på læben. Vi bevæger også kroppen til andre former for musik og rytmer. Holdet tilrettelagt for mobile deltagere ons kl Birthe Jørgensen Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Lone Pilgaard Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr. Dans og bevægelse for mobile og for kørestolsbrugere. På dette hold bevæger vi os efter evne til forskellige former for rytmer og musik. Vi spænder bredt fra Medina til Kandis ons kl Birthe Jørgensen Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Lone Pilgaard Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr. Dans Der undervises i moderne og latinamerikanske danse og rytmer, der gør, du får rørt din krop på en sjov og anderledes måde. Så dans dig glad! man kl Birthe Jørgensen Tove Ditlevsens skole,gym34 54 lek. 2 lek kr man kl Astrid P. Sørensen Tove Ditlevsens skole,gym34 54 lek. 2 lek kr. Vild med dans, musik og rytmer Kom og dans dig glad alle kan være med. Få en god og glad oplevelse og giv den gas! Dansen er både en kunstform og motionsform, der appellerer til alle mennesker i alle aldre uanset handicap. Samtidig rummer dansen et socialt aspekt og samler mennesker i et fælles sprog. Vi tilpasser holdene efter deltagerne. Da vores oplevelse er, at der er en del demente elever, skal det ikke være nogen hindring for at melde sig, idet vi vil forsøge at samle disse elever på et særligt tilrettelagt hold, så de også kan få del i dansens glæder. Musikken, vi bruger i undervisningen, er meget alsidig og spænder vidt lige fra de nyeste zumba rytmer til gamle danske slagere. Sang, rytmer og genkendelsens glæde er også vigtigte elementer i dansen. OBS! Medbring gerne en flaske vand, da vi oplever eleverne har brug for væske undervejs. KOM OG DANS DIG GLAD UANSET HANDICAP ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr. The feel good Way: Er en ny måde at danse og bevæge sig på for folk med udviklingsmæssige, intellektuelle og fysiske handicaps. Alle skal have muligheden for at opleve glæden ved bevægelse og dans - uanset størrelse, evner og i hvilken form, man er. Altså The feel good Way er for alle både kørende og gående. The feel good Way er dans og bevægelse uden filter med plads til, at alle kan bevæge sig på sin måde. En god mulighed for at deltage i fælles danseoplevelser med simple bevægelser. Man føler sig som en succes lige fra starten, og sammenlignet med andre danseformer kan man ikke gøre noget forkert. Hele bevægemønstret samt balance og centralnervesystemet bliver trænet, og humør, glæde, latter og velbefindende stiger. Kom og vær med til at prøve den nye dansetrend. OBS! Medbring gerne en flaske vand, da vi oplever eleverne har brug for væske undervejs ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr. 9

10 AEROBIC / ZUMBA The feel good Way Dans og bevægelse for handicappede, kørestolsbrugere og gående. En mulighed for at deltage i en fælles danseoplevelse med simple bevægelser. The feel good Way er en individuel bevægelsesform med frihed til personlig stil og udtryk i samspil med musikken. Der tages udgangspunkt i elevernes ressourcer for at styrke selvværd, bevægelsesglæde og motivation. Kom og vær med til denne nye dansetrend. Medbring gerne din ynglings dansemusik tors kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr tors kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr tors kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr tors kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. OBS! Læs evt. mere om the feel good Way på Aerobic gymnastik Rør alle musklerne, styrk balancen, få pulsen op, få sved på panden og her må man gerne synge med. Husk træningstøj og kondisko tor kl Jytte Feltsen Dagcenteret lek. 2 lek kr tor kl Jytte Feltsen Dagcenteret lek. 2 lek kr. Zumba Vil du også prøve at gå til Zumba og ha det sjovt, samtidig med at du kommer i god form og bliver god til at danse, så er muligheden der på dette hold, hvor tempoet og bevægelserne bliver tilrettelagt specielt til vores deltagere. Zumba indeholder rytmer fra bl.a. salsa, cumbia-, samba og merengue - og er effektiv og sjov træning med super energi og glad musik. Med Zumba kan alle lære at danse, få pulsen op og opleve Zumbas optimistiske og smittende ånd! På en Zumba lektion går man omkring 9000 skridt, og man får især styrket lår, baller, mave, talje og ryg. Påklædning: Løst og ikke for varmt tøj ( gerne omklædt hjemmefra) samt indendørssko ( til at skifte på stedet) tor kl Ea Schou Skolen på Nyelandsvej, Science lok. 54 lek. 2 lek 1220 kr tor kl Ea Schou Skolen på Nyelandsvej, Science lok. 54 lek. 2 lek 1220 kr. Der tages forbehold for fejl og mangler ved prisfastsættelsen samt trykfejl i programmet 10

11 BEVÆGELSE / AFSPÆNDING Bevægelse i naturen Holdet henvender sig til dig, der kan lide at bevæge sig og gå i naturen. Boldspil, evt. stavgang, "lærerige lege" og sang i de dejlige naturomgivelser. Vi går i naturen, og vi bevæger os i naturen og slutter af i salen, hvor vi både kan afspænde, få massage, gynge, spille bold o.m.a. I tilfælde af meget dårligt vejr har vi mulighed for at benytte træningslokale med masser af spændende aktiviteter. Vil du have motion på en spændende og anderledes måde, vil dette være noget for dig. Du har også mulighed for at deltage i fitnessrum. Husk tøj til udendørs-ture man kl Berit Nyborg Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere man kl Lone Hermansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Bevægelse/afspænding til musik Disse hold henvender sig til multihandicappede og svagt fungerende, kørestolsbrugere og dårlig gående. Har du brug for at din krop bliver motorisk aktiveret igennem hjælp til passive øvelser, afspænding og massage, har du her mulighed for at deltage på dit niveau. Alle har mulighed for at komme ned og ligge på afspændingspuder til blød musik man kl Berit Nyborg Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Lone Hermansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Berit Nyborg Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Lone Hermansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere tir kl Jytte Feltsen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Victoria Skyum Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Jytte Feltsen Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr.3 deltagere tir kl Victoria Skyum Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr. 3 deltagere Disse hold henvender sig til multihandicappede, svagt fungerende elever i kørestol. I undervisningen arbejdes der med kropsbevidstheden. Dette sker bl.a. ved passive bevægelser samt strækøvelser og verbal instruktion under øvelserne. Der stimuleres ved hjælp af lettere massage bl.a. med bolde. Musikvalget vil være afspændingsmusik. Meget af undervisningen foregår på madrasser på gulvet. Der er mulighed for at blive liftet ned på madrassen tor kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Holistisk motionsgymnastik Prøv noget nyt. Her har du en effektiv motionsform, hvor vi starter med at nyde i stedet for at yde, nemlig den holistiske hvile, som er det bedste udgangspunkt for træning af hele kroppen. Kom og vær med til; opvarmning, balance, smidighed, styrke, koordinations- og strækøvelser. Der tages individuelle hensyn og afsluttes med afspænding. Påklædning: løstsiddende behageligt tøj fre kl Marianne Jeppesen Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr. 3 deltagere fre kl Marianne Jeppesen Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr. 3 deltagere man kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere Bevægelse/Afspænding Dette hold henvender sig til mobile elever. Undervisningen indeholder opvarmningsøvelser, boldleg, styrketræning, afspænding tor kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr tor kl Pia Mortensen Sundbyvang, Fysioterapien 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr. 11

12 BOLDSPIL / GYMNASTIK Gymnastik, idræt og boldspil for kvinder og mænd Gymnastik-boldleg-hockey-fodbold-redskabsbaner. Der kan tilbydes styrketræning med et varieret udvalg af styrketræningsmaskiner, som tilgodeser hele kroppen. Tilbuddene tilrettelægges efter individuelt niveau og i gruppesammenhæng man kl Jesper Bendix UiU, Uddannelsescenter 54 lek. 2 lek kr man kl Jesper Bendix UiU, Uddannelsescenter 54 lek. 2 lek kr. Gymnastik/Boldspil/Afspænding Dette hold henvender sig til svagt fungerende elever. Undervisningen indeholder opvarmningsøvelser, boldleg, styrketræning, afspænding tor kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere LEV Suka er bl.a. medlem af landsorganisationen LEV og arbejder tæt sammen med LEVs kredse, hvor lokale LEV-medlemmer har plads i Sukas bestyrelse. Der arrangeres årligt flere debatarrangementer i samarbede med kredsene. Vi har en stor fælles interesse i at skabe og sikre gode undervisningstilbud til alle handicapgrupper: men i særdeleshed til nogle af de svage handicapgrupper, der er repræsenteret i LEV. Vær med til at støtte op om LEV og dermed være med til at sikre, at der fra Staten og kommunerne side bliver levet bedre op til FNs Handicapkonvention om lige muligheder for handicappede. Finde alle informationer på 12

13 BEVÆGELSE I VARMT VAND Bevægelse og afspænding i varmt vand Har du behov for vandtilvænning, motion og evt. gymnastik i vand; men ikke rigtigt kan holde varmen i et bassin med almindelig vandtemperatur, så er dette formentlig noget for dig. Vi tager udgangspunkt i lige netop dit niveau og lytter naturligvis til dine ønsker. For at deltage på disse hold og for at sikre optimalt udbytte af dette undervisningstilbud vil det være en stor hjælp for såvel lærere som administration, at nye deltagere udfylder skemaet Anmodning om bevægelse og afspænding i vand! Skemaet findes på side 17 samt på vores hjemmeside suka.dk under punktet skemaer. I forhold til graden af handicap og behovet for ekstra hjælp - især i omklædningen - kan det blive nødvendigt, at vi stiller krav om, at der kommer hjælp /pædagog/ ledsager med i en periode eller evt. hele sæsonen. I visse svømmehaller bevirker de relativt beskedne omklædningsrum, samt antallet af hjælpemidler, at det kan være svært at håndtere et større antal kørestole samtidigt. Inkluderet i prisen: Dækning af merudgifter til nødvendigt svømmeudstyr og evt. svømmehalsleje. Se også deltager-antal. Bakkegården: Der undervises i vandtilvænningsøvelser og simpel vandgymnastik, men naturligvis også lidt mere målrettet svømning i Bakkegårdens meget handicapvenlige varmt-vands- bassin, hvor vandet er ca. 34 grader varmt. Bassinet er ca. 10*6 meter med en vanddybde på 1½ m. i hele bassinet. Vi har såvel bassinet, som de lidt begrænsede omklædningsforhold med vaskestol m.m., helt for os selv. Adgangen til bassinet foregår via lift, eller af dejlig bred og nem bassintrappe. (Store elektriske kørestole frarådes) tir kl Karen Ravn Nissen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Peter Groth Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Esther Mejdal Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Jette Frydenlund Jensen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Karen Ravn Nissen Bakkegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Peter Groth Bakkegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Esther Mejdal Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Jette Frydenlund Jensen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Karen Ravn Nissen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Peter Groth Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere Kildegården: Vi laver tilvænningsøvelser kombineret med simpel vandgymnastik, ligesom vi naturligvis også forsøger os med lidt mere målrettet svømning i Kildegårdens meget handicapvenlige varmt- vands -bassin (ca. 34 grader). Bassinet er 10*6 meter med en vanddybde på ca. 1½ m. i hele bassinet, som ligeledes er udstyret med gangbarre. Vi har såvel bassin, som de gode omklædningsforhold med vaskestol m.m., helt for os selv. Adgangen til bassinet foregår enten via lift, eller af en dejlig bred og nem bassintrappe fre kl Jørgen Topp Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jan Møller Jensen Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Rolf Bregninge Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jørgen Topp Kildegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Kildegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jan Møller Jensen Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Rolf Bregninge Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jørgen Topp Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere BEVÆGELSE I VAND/VARMT VAND Husk at deltagerne udover badetøj ligeledes bør medbringe skiftetøj, samt nødvendige artikler forbundet med personlig hygiejne. 13

14 BEVÆGELSE I VARMT VAND Søgårdsskolens v.v.: Vandet i dette 10 * 5 m. bassin er lidt varmere end i alm. svømmehaller (28 29 grader). Bassinet er meget lavt i den ene ende og ca. 2 m. dybt i den modsatte ende. Der er hverken lift eller badestol på stedet, ligesom adgangen til bassinet foregår via skrå trappe med gelænder eller via en gammeldags lodret bassintrappe, hvorfor eleverne bør være rimeligt mobile. Undervisningen foregår i hyggelige/rolige rammer i en mindre lukket hal, som vi har for os selv ons kl Jørgen Topp Søgårdsskolen 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Lone Hermansen Søgårdsskolen. 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jørgen Topp Søgårdsskolen 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Lone Hermansen Søgårdsskolen 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere Bagsværd Svømmehal, v.v.: Dette meget handicapvenlige varmtvandsbassin (ca. 34 grader) på 10*6 meter med en vanddybde på ca. 1½ m. i hele bassinet, er udstyret med gangbarre samt en af dejlig bred og nem bassintrappe. Lift forefindes naturligvis også. Vi har såvel bassin, som de lidt begrænsede omklædningsforhold (store elektriske kørestole frarådes) med vaskestol m.m., helt for os selv tor kl Lisa Jensen Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tor kl Betina Wegner Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tor kl Lisa Jensen Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tor kl Betina Wegner Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere Sundbyvang: Stort meget handicapvenligt ca. 12 * 8 m. varmtvandsbassin (ca. 34 grader) som er udstyret med såvel vaskestol, vaskeseng og naturligvis lift. Der er ligeledes adgang til bassinet via en bred og meget nem trappe med gelænder. Omklædningen foregår i store anvendelige omklædningsrum med alle nødvendige handicap faciliteter. Suka har bassinet alene, mens der i omklædningen kortvarigt kan forekomme andre gæster tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere Hjortespring v.v. bassin: Vi svømmer i det meget handicapvenlige varmt- vands-bassin (ca. 34 grader) på 10*6 meter med en vanddybde på ca. 1½m. i hele bassinet. Bassinet er udstyret med gangbarre, lift samt dejlig nem og bred bassintrappe. Vi har såvel bassin som de rummelige omklædningsforhold med vaskestol og vaskeseng m.m., helt for os selv. I den ene ende af bassinet aktiveres der bobler med mellemrum man kl Jørgen Topp Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jan Møller Jensen Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jørgen Topp Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jan Møller Jensen Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jørgen Topp Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jan Møller Jensen Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere BEVÆGELSE I VAND/VARMT VAND Husk at deltagerne udover badetøj ligeledes bør medbringe skiftetøj, samt nødvendige artikler forbundet med personlig hygiejne. 14

15 BEVÆGELSE I VAND Bevægelse og afspænding i vand Er du til svømning, motion og evt. gymnastik i vand, så er dette noget for dig. Vi tager udgangspunkt i lige netop dit niveau og lytter naturligvis til dine ønsker. For at sikre optimalt udbytte af dette undervisningstilbud vil det være en stor hjælp for såvel lærere som administration at nye deltagere udfylder skemaet anmodning om bevægelse og afspænding i vand for at deltage på disse hold! Skemaet findes på side 17 samt på vores hjemmeside suka.dk under punktet skemaer. I forhold til graden af handicap og behovet for ekstra hjælp især i omklædningen kan det blive nødvendigt, at vi stiller krav om, at der kommer hjælp /pædagog/ ledsager med i en periode eller hele sæsonen. Inkluderet i prisen: Dækning af merudgifter til nødvendigt svømmeudstyr og evt. svømmehalsleje. Se også deltager-antal. Bagsværd Svømmehal, fælles for mandag og onsdag: Suka har egen reserveret bane i det store offentlige 25 m. bassin i den meget flotte og imødekommende Bagsværd svømmehal. Bassinet har en dybde på ca m. over det hele. Såvel omklædning som selve svømmeundervisningen foregår i svømmehallens alm. åbningstid, hvorfor vore elever her bør være rimeligt selvhjulpne og have forståelse for omgang med andre mennesker i det offentlige rum. Adgangen til bassinet foregår via en traditionel gammeldags lodret bassintrappe, hvorfor eleverne ligeledes bør være rimeligt mobile. Mandagsholdene: Vi har ikke adgang til svømmehallens handicapfaciliteter man kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Karen Ravn Nissen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Karen Ravn Nissen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere Onsdagholdene: Onsdag har vi adgang til svømmehallens handicapfaciliteter, ligesom de særligt indrettede familieomklædningsrum om nødvendigt, kan benyttes. På det første hold er det desuden muligt at benytte varmtvandsbassinet til kl ons kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere Hillerødgade Svømmehal: Suka har egen reserveret bane i Hillerødgades offentlige 25 m. bassin med en vanddybde, som varierer fra 90 cm. i den lave ende til 3,8 m. hvor bassinet er dybest. Såvel omklædning som selve svømmeundervisningen foregår i svømmehallens alm. åbningstid, hvorfor vores elever her bør være rimeligt selvhjulpne og have forståelse for omgang med andre mennesker i det offentlige rum. Svømmehallen har nemme handicapvenlige adgangsforhold, men ingen egentlige handicap- indretninger eller handicap-faciliteter. Adgangen til bassinet foregår via en traditionel gammeldags lodret bassintrappe, hvorfor eleverne bør være rimeligt mobile tir kl Jørgen Topp Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere tir kl Katja Rasmussen Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere tir kl Jørgen Topp Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere tir kl Katja Rasmussen Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere BEVÆGELSE I VAND/VARMT VAND Husk at deltagerne udover badetøj ligeledes bør medbringe skiftetøj, samt nødvendige artikler forbundet med personlig hygiejne. 15

16 KOST / MADLAVNING Sund og god mad Almindelig og genkendelig daglig mad med årstidernes grøntsager som råkost, salat eller råstegt. Bagning af grovbrød/madbrød. Materialepris må påregnes (25-40 kr. pr. gang.) På dette hold planlægger vi sammen indkøb og menu. Det er enkle og lette metoder, vi bruger, og vi benytter el-maskiner ons kl Jytte Feltsen Buddinge skole, husgerning 81 lek. 3 lek kr. At spise aftensmad gør du sikkert hver dag. Om torsdagen kan du være med til selv at bestemme og tilberede måltidet! Vi vil stege, bage, snitte, hakke og koge... og forhåbentlig vil vi have det sjovt og hyggeligt, imens vi arbejder. Til sidst dækker vi bord og smager på alt det mad, vi har lavet. Der bliver også tid til at snakke om sund mad. Deltagerne skal kunne deltage aktivt i madlavningen og være selvhjulpne v. spisning (Materialepris må påregnes 25-40kr på gang) tor kl Marianne Thjels Øresundsskolen 94,5 lek. 3,5 lek kr. 4 deltagere tor kl Helle Rosenkvist Øresundsskolen 94,5 lek. 3,5 lek kr. 4 deltagere Sund mad og køkkentræning Et kursus hvor vi i fællesskab under hyggelige og rare forhold tilbereder aftenens måltid, som vi tilstræber både er økonomisk, nærende og sundt. Eleverne skal være selvhjulpne. Der må påregnes en materialeudgift på kr. 40 hver gang. Betales til læreren ons kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere tors kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 94,5 lek. 3,5 lek 2665 kr. 4 deltagere Eleverne deltager aktivt i gennemgang af opskrifterne, såvel som i det praktiske arbejde. Almindelig daglig mad, udenlandske retter, sund mad, indkøbslære, priskendskab, borddækning m.m. Materialepris ca. 40 kr. pr. gang man kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere tir kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere tir kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere fre kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg 94,5 lek. 3,5 lek 2665 kr. 4 deltagere OBS! Tidlig deadline for tilmelding: Torsdag d.18. juni

17 - ANMODNING OM BEVÆGELSE OG AFSPÆNDING I VAND ELEVNAVN: CPR. NR.. TLF: ADRESSE: HANDLEKOMMUNE: BETALINGSKOMMUNE: KONTAKTPERSON / : TLF: HOLDNR: SÆRLIG ØNSKE OM SVØMMEHAL OG EVT. BEGRUNDELSE HERFOR: BEFORDRING: Er der behov for befordring til og fra undervisningen, er det nødvendigt at du sammen med dette skema udfylder befordringsskemaet midt i programmet. FUNKTIONSBESKRIVELSE M.M. Særlige hensyn etc. for at sikre at du får de bedste muligheder for udbytte af tilbuddet. Har du tidligere prøvet at svømme/været med i svømmehal? Er der evt. særlige ønsker i.f.t. effekt af undervisningen? I FORHOLD TIL GRADEN AF HANDICAP OG BEHOVET FOR EKSTRA HJÆLP ISÆR I OMKLÆDNINGEN KAN DET BLIVE NØDVENDIGT, AT VI STILLER KRAV OM, AT DER KOMMER HJÆLP /PÆDAGOG/ LEDSAGER MED I EN PERIODE ELLER HELE SÆSONEN. ER DER MULIGHED FOR DET? JA NEJ ( Se også bagsiden) 17

18 FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE I SVØMMEUNDERVISNING ER AT : ELEVEN ER : RENLIG UNDEN SÅR UNDEN SVAMP OG FODVORTER ELEVEN MØDER MED BADETØJ OG MEGET GERNE SKIFTE-UNDERTØJ KAM O.A. I forbindelse med omklædning og bad arbejdes der med hygiejne -også fordi det er færdigheder, der er vigtige at tilegne sig, når man skal kunne begå sig i en svømmehal. JEG/ELEVEN HAR IKKE MULIGHED FOR AT MODTAGE UNDERVISNING : DAGE: TIDER: NYE ELEVER VIL BLIVE KONTAKTET ENTEN I FORHOLD TIL HOLDSAMMENSÆT-NING, ELLER HVIS VI SKULLE HAVE BEHOV FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER Fremsendt til Suka d Modtaget i Suka d. Deltager eller evt. kontaktperson 18

19 Tilmelding til hold hvor der ikke ønskes befordring Fornavn Efternavn cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer Arbejdstlf.nr. Handlekommune Betalingskommune Holdnummer Holdnummer Holdnummer Mødekort og Betaling se side 4. Såfremt holdet er overtegnet, vil du blive kontaktet om mulighed for andet tilbud. Tilmelding inden torsdag d ********************************************************************* Tilmelding til hold hvor der ønskes befordring. Udfyld venligst også skemaet på bagsiden og send det til Suka, Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg BEFORDRINGSBETALING Suka fremsender befordringsskemaet til deltagerens betalingskommune med anmodning om betalingstilsagn. Hvis kommunen giver afslag, vil vi gerne på forhånd have tilsagn fra deltageren/personale/værge, om deltageren evt. selv vil betale for kørslen. Se Befordring side 6 vedr. pris og om muligt tilskud fra ministeriet Såfremt du ønsker at høre nærmere kontakt Sukas kontor tlf I tilfælde af at kommunen giver afslag, vil deltageren selv betale Nej ja Evt. kontaktperson tlf. ( med blokbogstaver ) adresse 19

20 ANMODNING OM BEFORDRING til undervisning i SUKA ( Både komp.spec.uv. og folkeoplysningsuv.) Befordringen kan kun iværksættes i de tilfælde, hvor eleven absolut ikke kan befordre sig selv, og hvor det ikke er muligt at stille en person til rådighed for at følge eleven til og fra undervisningsstedet.!! Udfyldes med SORT p.g.a.kopiering.!! Kun ét navn samt ét hold pr.skema!! Navn: cpr.nr. Adresse: /bostedets_hoved Postnr.: By: TELEFONNUMMER hvor chaufføreren kan ringe hver gang inden afhentning: Handlekommune: Betalingskommune: Evt.kontaktperson Tlf. Fag: Holdnr. Ugedag: Fra kl. Til kl. Afhentes fra hjemadresse sæt kryds eller anden udførlig adresse Tlf: Undervisningssted: Hjemkørsel til hjemadresse sæt kryds eller anden udførlig adresse Tlf Begrundelse for anmodningen ( skal udfyldes): kan gå ved egen hjælp bruger rolator skal have støtte sidder i manuel kørestol sidder i elkørestol sidder i sammenklappelig kørestol sukkersyge hjertesygdomme epilepsi forholdsregler v/anfald Andet (evt. ledsager) Skal udfyldes Det bekræftes, at ovennævnte er ude af stand til at befordre sig selv. Stempel: Anmoders underskrift Sagkyndig persons underskrift samt relation til elev (læge, soc.rådgiver, inst.leder) **************** Nedenstående udfyldes af SUKA's kontor ************** Modtaget i SUKA den: af: Start dato: Antal undervisningsgange: Til vognmand: Fremsendt til kommunen: Godkendt: 20

SukaSyn Program 2015/2016

SukaSyn Program 2015/2016 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 VELKOMMEN 4 1.2 GENERELT OM SUKA 5 1.3 BESTYRELSEN 6 1.4 GENERALFORSAMLING 7 1.5. TILMELDING TIL UNDERVISNING 7 1.6 KØRSEL 7 1.7 PRISER OG BETALING 8 2.1 FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Aftenskolen for voksne med handicap. inspiration oplysning fællesskab drømme kreativitet

Aftenskolen for voksne med handicap. inspiration oplysning fællesskab drømme kreativitet Aftenskolen for voksne med handicap inspiration oplysning fællesskab drømme kreativitet 2 Velkommen til IOF Velkommen til en ny sæson hos IOF - Hovedstadens aftenskole for voksne med handicap. IOF blev

Læs mere

Indholdsfortegnels25e

Indholdsfortegnels25e Side 01 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnels25e FORORD 1 KONTAKTOPLYSNINGER 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER 3 Koloritten 3 Kolorittens Information 3 Information til brugere 3 Fravær 3 Buskørsel 4 Igangsætter/frivillig

Læs mere

VEJEN AFTENSKOLE 2015-2016. KURSER OG FOREDRAG Vejen * Rødding * Brørup * Holsted. Askov. Bække. Gesten. Læborg. Føvling

VEJEN AFTENSKOLE 2015-2016. KURSER OG FOREDRAG Vejen * Rødding * Brørup * Holsted. Askov. Bække. Gesten. Læborg. Føvling VEJEN AFTENSKOLE 2015-2016 KURSER OG FOREDRAG Vejen * Rødding * Brørup * Holsted Askov. Bække. Gesten. Læborg. Føvling Vejen Aftenskole byder velkommen I aftenskolen mødes kursister og undervisere på lige

Læs mere

Aftenskole for voksne med handicap 2010/11

Aftenskole for voksne med handicap 2010/11 Aftenskole for voksne med handicap 2010/11 2 Velkommen til IOF Velkommen til en ny sæson hos IOF - Hovedstadens aftenskole for voksne med handicap. IOF blev startet tilbage i 1957 og har i årenes løb bragt

Læs mere

Sønderborg Aftenskole. Nybøl Fritids Forening. Kurser 2009-2010. aftenskolen@stofanet.dk - www.dof-sonderborg.dk - www.dof-nyboel.

Sønderborg Aftenskole. Nybøl Fritids Forening. Kurser 2009-2010. aftenskolen@stofanet.dk - www.dof-sonderborg.dk - www.dof-nyboel. Sønderborg Aftenskole & Nybøl Fritids Forening Margretheparken 86-6400 Sønderborg - Tlf. 74 42 33 81 aftenskolen@stofanet.dk - www.dof-sonderborg.dk - www.dof-nyboel.dk Kurser 2009-2010 Velkommen i DOF

Læs mere

DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTERET

DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTERET DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTERET For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2012 / 2013 INDHOLD Introduktion Aktiviteter Kulturfag Praktiske fag Sprog Motion

Læs mere

LOF Varde. Kursusprogram 2011/2012. lof.dk /varde. Foredrag, debat & oplevelser. Kreativitet. Bevægelse. Højskoledage EDB. Mad & kokkeskole.

LOF Varde. Kursusprogram 2011/2012. lof.dk /varde. Foredrag, debat & oplevelser. Kreativitet. Bevægelse. Højskoledage EDB. Mad & kokkeskole. LOF Varde Ølgod Helle Blåvandshuk Blåbjerg Foredrag, debat & oplevelser Kreativitet Bevægelse Højskoledage EDB Mad & kokkeskole Sprog Førstehjælp Personlighedsudvikling Kursusprogram 2011/2012 lof.dk /varde

Læs mere

Aftenskolen for voksne med handicap. inspiration oplysning fællesskab drømme kreativitet

Aftenskolen for voksne med handicap. inspiration oplysning fællesskab drømme kreativitet Aftenskolen for voksne med handicap inspiration oplysning fællesskab drømme kreativitet 2 Velkommen til IOF Indhold 3 Velkommen til en ny sæson hos IOF - Hovedstadens aftenskole for voksne med handicap.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Lystrup idrætsforening

Lystrup idrætsforening Lystrup idrætsforening August 2005 Nr. 4 L I F LIF Løb & Motion Løbere (måske også kirkegængere) hvem ved! fra 25 års jubilæumsløbet www.lystrup.dk L I F LEDEREN Når du sidder med dette nummer af LIF-Nyt

Læs mere

holder dig i gang og meget mere..

holder dig i gang og meget mere.. PILATES YOGA TURE KERAMIK EFTERFØDSEL SUND RYG IT SPROG LEG OG BEVÆGELSE SLÆGTSFORSKNING AFSPÆNDING GENOPTRÆNING ZUMBA DEBAT BALLROOM FITNESS holder dig i gang og meget mere.. KURSUSPROGRAM 2013/2014 PRAKTISKE

Læs mere

Årsprogram 2013-2014. Nørregade 7, Herning. Pris pr. program 20 kr.

Årsprogram 2013-2014. Nørregade 7, Herning. Pris pr. program 20 kr. Årsprogram 2013-2014 Nørregade 7, Herning Pris pr. program 20 kr. NYHEDER SIDE 11 Åbningstider og telefontider: Aktivitetscenter Koloritten Nørregade 7 7400 Herning Tlf.: 96 28 54 54 Mailadresse: Koloritten@live.dk

Læs mere

Dansk & fremmedsprog. V E L K O M M E N Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske problemer/sindslidende.

Dansk & fremmedsprog. V E L K O M M E N Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske problemer/sindslidende. Kursusprogram efterår 2014 Dansk & fremmedsprog V E L K O M M E N Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske problemer/sindslidende. Vi lægger vægt på et inspirerende miljø

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

D OF FR ED ER IK SHA VN 2015 / 2016 KURSER OG FOREDRAG FREDERIKSHAVN * SÆBY

D OF FR ED ER IK SHA VN 2015 / 2016 KURSER OG FOREDRAG FREDERIKSHAVN * SÆBY D OF FR ED ER IK SHA VN 2015 / 2016 KURSER OG FOREDRAG FREDERIKSHAVN * SÆBY DOF Frederikshavn Aftenskole byder velkommen I aftenskolen mødes kursister og undervisere på lige fod, alene bragt sammen af

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Lille Skole for Voksne

Lille Skole for Voksne Forårsprogram 2015 Lille Skole for Voksne - en skole for psykisk sårbare voksne Ny hjemmeside fra d. 12. januar 2015 www.sindskole.dk Her finder du alt om: Sind Daghøjskole Aktivering Frit optag Aalborg

Læs mere

Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare

Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Aktivitetscentrets adresse og beliggenhed:... 3 Målgruppe:... 4 Aktivitetscenter:... 4 Beskrivelse af de aktiviteter der

Læs mere

2014 / 2015. Lof. Guldborgsund. Lof. Lolland Vest. Din Lokale Aftenskole. For dig der vil lære hele livet. LOF -viden i bevægelse

2014 / 2015. Lof. Guldborgsund. Lof. Lolland Vest. Din Lokale Aftenskole. For dig der vil lære hele livet. LOF -viden i bevægelse Lof Guldborgsund Din Lokale Aftenskole 2014 / 2015 For dig der vil lære hele livet LOF -viden i bevægelse Lof Lolland Vest De smukke. lokale fotos er venligst stillet til rådighed af Anne Svendsen, Nysted

Læs mere

FIND VEJ TIL KOFOEDS SKOLE

FIND VEJ TIL KOFOEDS SKOLE KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2015 FIND VEJ TIL KOFOEDS SKOLE Holmbladsgade Kofoeds Skole BUS 77 BUS 40+78 Nyrnberggade Nyrnberggade Polensgade Polensgade Polensgade Jenagade Bremensgade BUS 2A+77 Eliasgade

Læs mere

AOF Næstved & Susålandet

AOF Næstved & Susålandet AOF Næstved & Susålandet Et marked af kurser Den bedste bid af din tid LOKALT SUNDHED & LIVSSTIL KURSER FOREDRAG EKSKURSIONER MUSIK & SPROG Velkommen til AOF Næstved & Susålandet 2013/2014 AOF Næstved

Læs mere

Nyrnberggade 1, 2300 København S. Bus: 2A, 5A, 40, 77 & 78. Metro: Lergravsparken Station Amagerbro Station. Kofoeds Skole BUS 40+78 BUS 77

Nyrnberggade 1, 2300 København S. Bus: 2A, 5A, 40, 77 & 78. Metro: Lergravsparken Station Amagerbro Station. Kofoeds Skole BUS 40+78 BUS 77 KURSUSKATALOG 2. HALVÅR 2015 Holmbladsgade Kofoeds Skole BUS 77 BUS 40+78 Nyrnberggade Nyrnberggade Polensgade Polensgade Polensgade Jenagade Bremensgade BUS 2A+77 Eliasgade Hessensgade Donaugade Eliasgade

Læs mere

Aftenskolernes tilbud 2013/14

Aftenskolernes tilbud 2013/14 Aftenskolernes tilbud 2013/14 i Middelfart Kommune Margit Bjarnø FO/LOF Ejby Vestfyns Husflid FOF Fredericia/Middelfart Debatforum AOF Middelfart DOF Middelfart MusikAftenskole Aftenskolen GOK Aftenskolen

Læs mere

GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND 2010-2011

GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND 2010-2011 GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND 2010-2011 Gode oplevelser i Fællesskab Indhold Bevægelse og sundhed Afrikansk dans... 19 Afspænding... 23 Afspænd, styrk og stræk... 23 Bevægelse i vand... 27 Callanetics...

Læs mere

LOF. Lollandvest. For dig der vil lære hele livet. Din lokale aftenskole. Viden i bevægelse 2015 /2016 LOF. Guldborgsund

LOF. Lollandvest. For dig der vil lære hele livet. Din lokale aftenskole. Viden i bevægelse 2015 /2016 LOF. Guldborgsund LOF Lollandvest For dig der vil lære hele livet Din lokale aftenskole Viden i bevægelse 2015 /2016 LOF Guldborgsund Praktiske oplysninger TILMELDING : Skal ske på forhånd på tilmeldingsblanket bag i denne

Læs mere

FO-Aarhus.dk. Kulturmagazin. Forår 2012. Hatte side 6. Lad glæden åbne side 10. ... fordi netværk handler om mennesker

FO-Aarhus.dk. Kulturmagazin. Forår 2012. Hatte side 6. Lad glæden åbne side 10. ... fordi netværk handler om mennesker Hatte side 6 Foto: Bjarne Elm Foto: Søren? Zeuth Kurser Kulturmagazin Lad glæden åbne side 10 Foto: Connie Bolsen Forår 2012 http:// udeliv mad graviditet kreativt digitalt sprog personligt motion musik

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2015-2016 40

KURSUSPROGRAM 2015-2016 40 Vejledning for tilmelding til kurser: Årets generalforsamlinger: Ring på 3675 7522 Rødovre 21/4-2016 kl.13.00 Via hjemmeside www.dofvestegnen.dk Hvidovre 21/4-2016 kl.15.00 Indsend nedenstående blanket

Læs mere

KURSUSKATALOG. LOF Holbæk 2013/2014. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det!

KURSUSKATALOG. LOF Holbæk 2013/2014. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det! KURSUSKATALOG Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig 2013/2014 KREATIVITET MUSIK SUNDHED SPROG INDSIGT OPLEVELSER MOTION IT DEBAT LOF Holbæk www.lofholbaek.dk Så kan du lære det! Foredrag... side

Læs mere