SukaLev Program 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SukaLev Program 2015/2016"

Transkript

1 SukaLev Program 2015/2016 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE IT IT / Computer... 7 SPROG / SAMFUNDSFAG Engelsk... 8 Samfundet vi bor i... 8 DANS/THE FEEL GOOD WAY Dans og rytmer fra hele verden... 9 Vild med dans, musik og rytmer... 9 Dans... 9 The feel good Way AEROBIC/ZUMBA Aerobic/gymnastik Zumba GYMNASTIK/BEVÆGELSE/AFSPÆNDING Bevægelse i naturen Bevægelse og afspænding til musik Holistisk motionsgymnastik BOLDSPIL /GYMNASTIK Gymnastik/Idræt/Boldspil Gymnastik/Boldspil/Afspænding BEVÆGELSE I VAND Bevægelse og afspænding i varmt vand Bevægelse og afspænding i vand KOST / MADLAVNING Sund og god mad Sund mad og køkkentræning KREATIV / HÅNDVÆRK Håndarbejde Håndarbejdsværksted Smykkekursus Billedkunst Tegning Maleri Sløjd MUSIK / RYTMIK / SAMSPIL / BEVÆGELSE Musik Musik/Sanseoplevelser Musik/Afspænding/Bevægelse Musik/Samspil Oplevelse gennem musik Oplevelse og samvær gennem musik og lyd Sang/Musik/Bevægelse Sang/Samspil Sang/Rytmik/Bevægelse Rytmik/musik MUSIK / RYTMIK Social træning gennem musik Rytmik KOR Korsang DRAMA/TEATER-SKUESPILTEKNIK Drama Teater / skuespilteknik ØVRIGE TILBUD / HOLD Udviklinghæmning og seksualitet Pædagogisk klovn KURSER FOR PERSONALE/FORÆLDRE Udviklinghæmning og seksualitet Tegn til tale KOMPENSERENDE SPECIALUNDERVISNING ØVRIGE INFORMATIONER Lærerkurser - videreuddannelse Lærerarrangement Debatskabende aktiviteter - 10%-puljen Pædagogisk klovn - debatarrangementer SUKA SÆSON 2015/2016 Betalingskommune og handlekommune... 4 Priser... 4 Betaling... 4 Tilmelding og mødekort... 4 Starttidspunkt... 4 Fotografering... 5 Foreningen Suka og Sukas 's Bestyrelse... 5 Deltagerrepræsentant... 5 Ordinære generalforsamling... 5 Ferieplan Skoleadresser Telefonliste lærere Suka s åbningstider + telefonnumre BEFORDRING Vognmand... 6 Befordring... 6 SKEMAER /BLANKETTER Bevægelse i vand anmodningsskema Tilmeldingsblanket/befordringsskema Befordringsskemaer/tilmeldingsskema Komp. Spec.u.v. anmodningsskema Til Opslagstavlen

3 Kære elever og SUKA-venner!! Suka har hermed fornøjelsen at præsentere vore undervisningstilbud for sæson 2015/2016. I Suka tilbyder vi undervisning for unge og voksne med udviklingshæmning og eller autisme samt unge og voksne synshandicappede. Der vil senere blive udsendt et særligt program med undervisningstilbud målrettet synshandicappede. Der vil også blive mulighed for at få programmet i lyd og på en fil. Undervisningstilbuddene i dette program er åbne for alle; men er fortrinsvis tilrettelagt for unge og voksne med udviklingshæmning og eller autisme. Der tilrettelægges også kurser og debatarrangementer m.m. for og i samarbejde med andre handicapgrupper og sparringspartnere udover Sukas handicapgrupper. Suka er en selvejende institution, der tilbyder undervisning under Folkeoplysningsloven samt under Lov om Kompenserende specialundervisning. Suka har i forhold til Folkeoplysningsloven status som regionalskole. Suka modtager til undervisning under Folkeoplysningsloven det samlede tilskud fra Københavns kommune, der efterfølgende søger de respektive betalingskommuner om refusion. Suka etablerer undervisning rundt om i kommunerne i det storkøbenhavnske område. Suka har i forhold til den kompenserende specialundervisning for voksne samarbejdsaftaler med en række kommuner i Hovedstads-regionen. Bag Suka står en bestyrelse bestående af en formand, repræsentanter fra LEV kredse i Region Hovedstadsområdet og repræsentanter fra Dansk Blindesamfunds kredse. Desuden er der repræsentation fra lærere og deltagere m.fl. Dato for næste ordinære generalforsamling: Torsdag d.14.april 2016 kl Nærmere om dette på Sukas hjemmeside. Se side 5 vedr. Foreningen Suka, bestyrelsesmedlemmer og medlemskab af foreningen. Suka er tilknyttet DOF, Dansk Oplysnings Forbund, der er en landsorganisation af frie og uafhængige medlemsskoler, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag. SUKA s lærere, ledelse og bestyrelse ønsker alle VELKOMMEN TIL SÆSON ! Steen Stavngaard Formand Anne Marie Hannberg Skoleleder 3

4 Suka sæson 2015/2016 Tilmelding og Mødekort Suka s Program udsendes allerede i uge 22. Det er vigtigt, at tilmelding til hold og befordring sker inden deadline torsdag d Har du brug for vejledning i forhold til valg af det rette hold og andet, kan du kontakte os i Suka s almindelige kontortid se programmets bagside. Du kan også tilmelde dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten på side Det er vigtigt, at I udfylder alle de informationer, vi beder om på tilmeldingsskemaet. Det er også meget vigtigt for os, at betalingskommune og handlekommune er oplyst korrekt. Når holdene er sammensat, vil der blive udsendt mødekort med betalings-informationer. Tilmelding skal ske inden torsdag d. 18.juni 2015 Tilmelding sker løbende efter programudsendelse. Oprindelseskommune/Betalingskommune og Handlekommune Grundet Suka's status som regionalskole og tilskuddene til undervisning og befordring er det meget vigtigt, vi får oplysning om alle deltageres betalingskommune; men også handlekommune. Dette skal skrives på tilmeldingsblanketten og ved ansøgning om befordring til og fra undervisning til Folkeoplysning. Se også vedr. betaling generelt. Priser Priserne, der er fratrukket et pensionisttilskud, vil stå ved holdene i programmet. Priserne er beregnet ud fra, at der skal være 5 deltagere på holdene. Hold med mindre end 5 medfører forhøjet deltagerbetaling eller nedsat timetal. Ved enkelte hold vil det allerede nu fremgå af tekst og pris, at der er tale om hold, der fra start er planlagt som hold, der af flere årsager vil være med nedsat deltagerantal. Ved nogle hold vil der også være tale om forhøjet pris, hvor der er tale om særlige lokaleudgifter som eksempelvis ved leje af svømmehaller o.a. Priser på befordring til undervisning under Folkeoplysningsloven. Se under pkt. vedr. befordring. Betaling Mødekort med Indbetalingskort vil blive udsendt, efter holdene er sammensat. Se vedr. Tilmelding øverst på siden. Starttidspunkt Hold under folkeoplysningsloven starter mandag d. 14. september (Enkelte undtagelser, se under holdet). Kompenserende specialundervisning starter mandag d. 14. september 2015; men vi må tage forbehold for elevgodkendelser i de enkelte kommuner. Se også side 35 vedrørende Den kompenserende Specialundervisning i Suka. Obs! Hvis du lider af f.eks. epilepsi, anden form for kramper, dårligt hjerte, sukkersyge eller andet, der skal tages særlige hensyn til i forbindelse med undervisningen, vil læreren meget gerne have en opringning eller evt. noget skriftligt om dette fra dig eller dine pårørende. Se oversigt over lærerne bag i programmet. Materialer, der forbruges af deltagerne, betales af deltagerne selv. Aftal nærmere med læreren. 4

5 Fotografering - Brug af telefoner og andet IT-udstyr i undervisningen Det er blevet mere og mere almindeligt, at personale, pårørende, elever o.a. tager billeder eller videofilmer i forbindelse med Suka-undervisningen. Vi ser os nu nødsaget til at komme med præciseringer af Sukas politik vedr. dette. Bortset fra det forstyrrende element i, at der bliver taget billeder i en undervisningssituation, er det i en lang række svømmehaller slet ikke tilladt at have den slags apparatur med i hallen. Eleven og oftest også baglandet skal høres, hvis der alligevel er en klar pædagogisk begrundelse for, at man ønsker at tage billeder. Til dette formål har vi et skema, der kan rekvireres, så man sikrer et reelt og nødvendigt tilsagn fra de relevante personer. For alle parter i undervisningen gælder, at også mobiltelefoni i forbindelse med selve undervisningen bør begrænses til det allermest nødvendige. FORENINGEN SUKA Alle, der er over 18 år, medlemmer af foreningen Suka kan deltage i den ordinære generalforsamling med stemmeret og kan vælges til bestyrelsen. At deltage i undervisning i Suka stiller ikke krav om elevers medlemskab af foreningen Suka. Medlemmer fra LEV-kredse(Udviklingshæmning og autisme) og DBS-kredse(Synsområdet) i det Storkøbenhavnske område har iflg. Suka s vedtægter et antal pladser i bestyrelsen. Deltagere og lærere fra de enkelte områder har ligeledes pladser i Sukas bestyrelse. Deltagerrepræsentanter: Der indbydes til et møde for deltagere/kursister fra Suka s LEV-område Levområdet i Sukas lokaler v/skolens kontor torsdag d kl Tilmelding til Suka s kontor senest d I skoleåret 2014: Deltagerrepræsentant Peter Worm kan kontaktes på tlf Deltagerrepræsentanter: Vedr. valg af deltagerrepræsentanten på syns-området vil dette fremgå af det Synsområdet program, der udsendes særskilt for dette område. Foreningen Suka s Bestyrelse Steen Stavngaard Formand Lev København Egil Borchersen Lev Gentofte Peter Worm Deltagerrepræsentant Lev-omr. Palle Ortmann Lærerrepræsentant Lev-omr. Rasmussen Rep. Administration Ejvind Wilms - Næstf. Lev Frederiksberg Torben Søbirk DBS Kreds Nord Peter Røjgaard - DBS Kreds Syd Jenny Rodt Lærerrepræsentant Syns-omr.Eva Rita Cecilie Varmby - Deltagerrepræsentant Syns-omr. Ordinære generalforsamling Ordinære generalforsamling: Torsdag d. 14. april 2016 kl i Suka s lokaler. 5

6 BEFORDRING OBS! Vær opmærksom på tidlig deadline for tilmelding også til befordring: d. 18. Juni 2015 Kørslen udføres med handicapvenlige minibusser og tilrettelægges som holdkørsel- ikke individuel kørsel. For at begrænse køretiden er det nødvendigt, at afstanden fra afhentningssted til undervisningssted ikke overstiger ca. 20 km. Befordring Husk hurtig tilmelding på skemaet s Suka har med Harbirk s Bustrafik A/S indgået aftaler om befordring af de deltagere, der på grund af deres handicap ikke selv kan befordre sig til og fra undervisningsstedet. Kørslen til undervisning under Folkeoplysningsloven er som udgangspunkt forbundet med betaling. Nogle kommuner giver fuld eller delvis støtte til befordringen; men en del kommuner yder desværre ikke støtte. Suka søger kommunerne om tilskud til befordringsudgifter, så snart skemaet Anmodning om befordring er modtaget i Suka. Skolen modtager 44. stk. 2-midler fra Undervisningsministeriet til nedsættelse af befordrings-udgiften. Det er dog begrænsede midler, og det er stadig uvist, hvor mange midler vi vil modtage fra ministeriet i år 2015/2016. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt desværre ikke sige noget om, hvor meget der er mulighed for at få refunderet. AFHENTNING: Chaufføren ringer ca. 10 min. før afhentning, for at deltageren kan være klar til afhentning, når chaufføren når frem. Vi forsøger på denne måde at forhindre ventetider ved afhentningerne, hvilket kan resultere i, at samtlige deltagere fra flere hold kommer for sent til undervisningen. Priser: I skoleåret 2015/2016 vil bruttoprisen pr. undervisningsgang pr. elev være kr. 435,00. Der tages højde for prisstigninger i forhold til Danske Busvognmænds reguleringsindeks. Kørsel til godkendt kompenserende specialundervisning betales af kommunerne. Befordring til kompenserende specialundervisning se side 35. Betalingskommunen og handlekommunen skal oplyses på befordringsansøgningen. OBS! Skemaerne skal være Suka i hænde senest d. 18. juni 2015 Ansøgningsskema skal underskrives af sagkyndig person, der bevidner, at eleven ikke er i stand til at befordre sig selv til og fra undervisning i SUKA. Ansøgningsskemaer side Vognmand Suka har aftale med Harbirk om kørsel af vore elever. Al henvendelse vedr. kørsel foregår til Suka (se s. 27). Harbirks kontortid er Hverdage mellem kl kl Tlf Efter kl henvises til aftenvagten Tlf Harbirk s Bustrafik A/S Laurentsvej Bagsværd Tlf

7 IT IT / COMPUTER Bliv fortrolig med din computer. Afhængig af dit udgangspunkt/ønsker får du mulighed for at arbejde med: Grundlæggende Word/Excel funktioner Internet Div. spil (såvel dine som vores) Mange forskellige dansk + matematik prog. Facebook, Youtube og simpel billedbehandling er muligheder, ligesom vi opretter en hotmail og lærer dig at anvende denne. Der bliver naturligvis taget individuelle hensyn i undervisningen. OBS! Afventer tilsagn om undervisningslokale i Gladsaxe Kommune tir kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere ons kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Kender du til Youtube, Facebook eller Google? Hvis ikke, har du mulighed for at lære det her? Vi arbejder både med Mac, Ipad og PC. Alt efter dine interesser, finder vi hjemmesider, billeder, musik, film og spil mm. Har du et digitalkamera, kan du få hjælp til at billedbehandle dine fotos, samt inspiration til at bruge dem. Der er også mulighed for at spille wii-spil, sammen med de andre deltagere, samt at prøve en Ipad. Hvis du selv har en Ipad, er du velkommen til at tage den med. Vi kan hjælpe dig med at oprette en mailadresse, bruge NemID og netbank eller få læst tekster op fra nettet. Du kan også arbejde med forskellige dansk- og matematik programmer. Har du problemer med at bruge musen, kan vi enten træne det eller bruge Touchskærm og Smartboard. Alle undervises individuelt, så du skal i et vist omfang kunne arbejde selvstændigt tor kl Birgit Knudsen Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Adam Rylander Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Birgit Knudsen Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Adam Rylander Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Online på internettet hygger vi os, mens vi lærer fx , surf, Facebook, musik og spil. Er du øvet, laver vi fx hjemmesider, tager back-up eller arbejder videre med det, du allerede kan. Offline lærer vi fx Word med stavehjælp, mens vi fremstiller flotte kort og invitationer eller spiller nogle af de mange sjove og lærerige spil, der findes på computerne. Vi overfører måske billeder fra dit kamera eller din telefon, får læst tekster højt af en maskine og meget, meget mere. Er du øvet, har du måske lyst til at lære at tegne 3D, billedbehandle dine fotos eller bare blive super god på en PC? Er du nybegynder, starter vi med at lære maskinen at kende på en sjov måde. Det er vigtigt at kunne vente og være lidt selvstændig, da der i undervisningen tages individuelle hensyn ons kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere ons kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere ons kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere 7

8 SPROG / SAMFUNDSFAG Engelsk Måske du lytter til engelsk musik og ser engelske film, som du gerne vil kunne forstå, eller måske du gerne vil kunne tale med folk, du møder, når du er på ferie i udlandet. På alle hold arbejder vi med samtale, lytteøvelser på computer og med spil. På hold og arbejder vi desuden med differentieret læse- og skrive øvelser på engelsk. Let øvet: For dig der kan læse og skrive dansk og er begyndt at tale, læse og skrive lidt på engelsk tor kl Ursula Kruhøffer Sk. På Nyelandsvej, lok.86 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere For dig der kan nogle engelske ord og gerne vil lære at lave hele sætninger tor kl Ursula Kruhøffer Sk. På Nyelandsvej, lok.86 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere For dig der slet ikke kan engelsk eller kun meget lidt men har lyst til at lære det tor kl Ursula Kruhøffer Sk. På Nyelandsvej, lok.86 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere Samfundet du bor i Kan du lide at se Nyheder på tv, kigge i aviserne, og savner du nogen at tale med om noget af alt det, der sker enten i Danmark eller i den store verden. Vi vil tage udgangspunkt i de emner, du er optaget af. Det kan være om demokrati, muligheder for indflydelse, hvad foregår der, når vi stemmer, hvordan fungerer de foreninger, jeg er med i, hvem bestemmer hvor jeg bor, og hvad jeg får i pension. Du må gerne komme med ideer. Vi vil finde billeder i aviser og på internet og snakke om emnet. OBS! Afventer tilsagn om undervisningslokale i Gladsaxe Kommune man kl Kirstine Desian 81 lek. 3 lek kr. OBS! Tidlig deadline for tilmelding: Torsdag d. 18. juni

9 DANS / THE FEEL GOOD WAY Dans og rytmer fra hele verden På dette hold tager vi bla. til drømmeverdenen i bollywood. Lær at danse som de gør i de farverige indiske film. Alle kan være med, da vi tilpasser undervisningen til deltagerne. Kom og få rørt din krop på en sjov, anderledes og livsglad måde, der giver smil på læben. Vi bevæger også kroppen til andre former for musik og rytmer. Holdet tilrettelagt for mobile deltagere ons kl Birthe Jørgensen Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Lone Pilgaard Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr. Dans og bevægelse for mobile og for kørestolsbrugere. På dette hold bevæger vi os efter evne til forskellige former for rytmer og musik. Vi spænder bredt fra Medina til Kandis ons kl Birthe Jørgensen Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Lone Pilgaard Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr. Dans Der undervises i moderne og latinamerikanske danse og rytmer, der gør, du får rørt din krop på en sjov og anderledes måde. Så dans dig glad! man kl Birthe Jørgensen Tove Ditlevsens skole,gym34 54 lek. 2 lek kr man kl Astrid P. Sørensen Tove Ditlevsens skole,gym34 54 lek. 2 lek kr. Vild med dans, musik og rytmer Kom og dans dig glad alle kan være med. Få en god og glad oplevelse og giv den gas! Dansen er både en kunstform og motionsform, der appellerer til alle mennesker i alle aldre uanset handicap. Samtidig rummer dansen et socialt aspekt og samler mennesker i et fælles sprog. Vi tilpasser holdene efter deltagerne. Da vores oplevelse er, at der er en del demente elever, skal det ikke være nogen hindring for at melde sig, idet vi vil forsøge at samle disse elever på et særligt tilrettelagt hold, så de også kan få del i dansens glæder. Musikken, vi bruger i undervisningen, er meget alsidig og spænder vidt lige fra de nyeste zumba rytmer til gamle danske slagere. Sang, rytmer og genkendelsens glæde er også vigtigte elementer i dansen. OBS! Medbring gerne en flaske vand, da vi oplever eleverne har brug for væske undervejs. KOM OG DANS DIG GLAD UANSET HANDICAP ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr. The feel good Way: Er en ny måde at danse og bevæge sig på for folk med udviklingsmæssige, intellektuelle og fysiske handicaps. Alle skal have muligheden for at opleve glæden ved bevægelse og dans - uanset størrelse, evner og i hvilken form, man er. Altså The feel good Way er for alle både kørende og gående. The feel good Way er dans og bevægelse uden filter med plads til, at alle kan bevæge sig på sin måde. En god mulighed for at deltage i fælles danseoplevelser med simple bevægelser. Man føler sig som en succes lige fra starten, og sammenlignet med andre danseformer kan man ikke gøre noget forkert. Hele bevægemønstret samt balance og centralnervesystemet bliver trænet, og humør, glæde, latter og velbefindende stiger. Kom og vær med til at prøve den nye dansetrend. OBS! Medbring gerne en flaske vand, da vi oplever eleverne har brug for væske undervejs ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr. 9

10 AEROBIC / ZUMBA The feel good Way Dans og bevægelse for handicappede, kørestolsbrugere og gående. En mulighed for at deltage i en fælles danseoplevelse med simple bevægelser. The feel good Way er en individuel bevægelsesform med frihed til personlig stil og udtryk i samspil med musikken. Der tages udgangspunkt i elevernes ressourcer for at styrke selvværd, bevægelsesglæde og motivation. Kom og vær med til denne nye dansetrend. Medbring gerne din ynglings dansemusik tors kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr tors kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr tors kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr tors kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. OBS! Læs evt. mere om the feel good Way på Aerobic gymnastik Rør alle musklerne, styrk balancen, få pulsen op, få sved på panden og her må man gerne synge med. Husk træningstøj og kondisko tor kl Jytte Feltsen Dagcenteret lek. 2 lek kr tor kl Jytte Feltsen Dagcenteret lek. 2 lek kr. Zumba Vil du også prøve at gå til Zumba og ha det sjovt, samtidig med at du kommer i god form og bliver god til at danse, så er muligheden der på dette hold, hvor tempoet og bevægelserne bliver tilrettelagt specielt til vores deltagere. Zumba indeholder rytmer fra bl.a. salsa, cumbia-, samba og merengue - og er effektiv og sjov træning med super energi og glad musik. Med Zumba kan alle lære at danse, få pulsen op og opleve Zumbas optimistiske og smittende ånd! På en Zumba lektion går man omkring 9000 skridt, og man får især styrket lår, baller, mave, talje og ryg. Påklædning: Løst og ikke for varmt tøj ( gerne omklædt hjemmefra) samt indendørssko ( til at skifte på stedet) tor kl Ea Schou Skolen på Nyelandsvej, Science lok. 54 lek. 2 lek 1220 kr tor kl Ea Schou Skolen på Nyelandsvej, Science lok. 54 lek. 2 lek 1220 kr. Der tages forbehold for fejl og mangler ved prisfastsættelsen samt trykfejl i programmet 10

11 BEVÆGELSE / AFSPÆNDING Bevægelse i naturen Holdet henvender sig til dig, der kan lide at bevæge sig og gå i naturen. Boldspil, evt. stavgang, "lærerige lege" og sang i de dejlige naturomgivelser. Vi går i naturen, og vi bevæger os i naturen og slutter af i salen, hvor vi både kan afspænde, få massage, gynge, spille bold o.m.a. I tilfælde af meget dårligt vejr har vi mulighed for at benytte træningslokale med masser af spændende aktiviteter. Vil du have motion på en spændende og anderledes måde, vil dette være noget for dig. Du har også mulighed for at deltage i fitnessrum. Husk tøj til udendørs-ture man kl Berit Nyborg Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere man kl Lone Hermansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Bevægelse/afspænding til musik Disse hold henvender sig til multihandicappede og svagt fungerende, kørestolsbrugere og dårlig gående. Har du brug for at din krop bliver motorisk aktiveret igennem hjælp til passive øvelser, afspænding og massage, har du her mulighed for at deltage på dit niveau. Alle har mulighed for at komme ned og ligge på afspændingspuder til blød musik man kl Berit Nyborg Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Lone Hermansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Berit Nyborg Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Lone Hermansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere tir kl Jytte Feltsen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Victoria Skyum Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Jytte Feltsen Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr.3 deltagere tir kl Victoria Skyum Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr. 3 deltagere Disse hold henvender sig til multihandicappede, svagt fungerende elever i kørestol. I undervisningen arbejdes der med kropsbevidstheden. Dette sker bl.a. ved passive bevægelser samt strækøvelser og verbal instruktion under øvelserne. Der stimuleres ved hjælp af lettere massage bl.a. med bolde. Musikvalget vil være afspændingsmusik. Meget af undervisningen foregår på madrasser på gulvet. Der er mulighed for at blive liftet ned på madrassen tor kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Holistisk motionsgymnastik Prøv noget nyt. Her har du en effektiv motionsform, hvor vi starter med at nyde i stedet for at yde, nemlig den holistiske hvile, som er det bedste udgangspunkt for træning af hele kroppen. Kom og vær med til; opvarmning, balance, smidighed, styrke, koordinations- og strækøvelser. Der tages individuelle hensyn og afsluttes med afspænding. Påklædning: løstsiddende behageligt tøj fre kl Marianne Jeppesen Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr. 3 deltagere fre kl Marianne Jeppesen Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr. 3 deltagere man kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere Bevægelse/Afspænding Dette hold henvender sig til mobile elever. Undervisningen indeholder opvarmningsøvelser, boldleg, styrketræning, afspænding tor kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr tor kl Pia Mortensen Sundbyvang, Fysioterapien 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr. 11

12 BOLDSPIL / GYMNASTIK Gymnastik, idræt og boldspil for kvinder og mænd Gymnastik-boldleg-hockey-fodbold-redskabsbaner. Der kan tilbydes styrketræning med et varieret udvalg af styrketræningsmaskiner, som tilgodeser hele kroppen. Tilbuddene tilrettelægges efter individuelt niveau og i gruppesammenhæng man kl Jesper Bendix UiU, Uddannelsescenter 54 lek. 2 lek kr man kl Jesper Bendix UiU, Uddannelsescenter 54 lek. 2 lek kr. Gymnastik/Boldspil/Afspænding Dette hold henvender sig til svagt fungerende elever. Undervisningen indeholder opvarmningsøvelser, boldleg, styrketræning, afspænding tor kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere LEV Suka er bl.a. medlem af landsorganisationen LEV og arbejder tæt sammen med LEVs kredse, hvor lokale LEV-medlemmer har plads i Sukas bestyrelse. Der arrangeres årligt flere debatarrangementer i samarbede med kredsene. Vi har en stor fælles interesse i at skabe og sikre gode undervisningstilbud til alle handicapgrupper: men i særdeleshed til nogle af de svage handicapgrupper, der er repræsenteret i LEV. Vær med til at støtte op om LEV og dermed være med til at sikre, at der fra Staten og kommunerne side bliver levet bedre op til FNs Handicapkonvention om lige muligheder for handicappede. Finde alle informationer på 12

13 BEVÆGELSE I VARMT VAND Bevægelse og afspænding i varmt vand Har du behov for vandtilvænning, motion og evt. gymnastik i vand; men ikke rigtigt kan holde varmen i et bassin med almindelig vandtemperatur, så er dette formentlig noget for dig. Vi tager udgangspunkt i lige netop dit niveau og lytter naturligvis til dine ønsker. For at deltage på disse hold og for at sikre optimalt udbytte af dette undervisningstilbud vil det være en stor hjælp for såvel lærere som administration, at nye deltagere udfylder skemaet Anmodning om bevægelse og afspænding i vand! Skemaet findes på side 17 samt på vores hjemmeside suka.dk under punktet skemaer. I forhold til graden af handicap og behovet for ekstra hjælp - især i omklædningen - kan det blive nødvendigt, at vi stiller krav om, at der kommer hjælp /pædagog/ ledsager med i en periode eller evt. hele sæsonen. I visse svømmehaller bevirker de relativt beskedne omklædningsrum, samt antallet af hjælpemidler, at det kan være svært at håndtere et større antal kørestole samtidigt. Inkluderet i prisen: Dækning af merudgifter til nødvendigt svømmeudstyr og evt. svømmehalsleje. Se også deltager-antal. Bakkegården: Der undervises i vandtilvænningsøvelser og simpel vandgymnastik, men naturligvis også lidt mere målrettet svømning i Bakkegårdens meget handicapvenlige varmt-vands- bassin, hvor vandet er ca. 34 grader varmt. Bassinet er ca. 10*6 meter med en vanddybde på 1½ m. i hele bassinet. Vi har såvel bassinet, som de lidt begrænsede omklædningsforhold med vaskestol m.m., helt for os selv. Adgangen til bassinet foregår via lift, eller af dejlig bred og nem bassintrappe. (Store elektriske kørestole frarådes) tir kl Karen Ravn Nissen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Peter Groth Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Esther Mejdal Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Jette Frydenlund Jensen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Karen Ravn Nissen Bakkegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Peter Groth Bakkegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Esther Mejdal Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Jette Frydenlund Jensen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Karen Ravn Nissen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Peter Groth Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere Kildegården: Vi laver tilvænningsøvelser kombineret med simpel vandgymnastik, ligesom vi naturligvis også forsøger os med lidt mere målrettet svømning i Kildegårdens meget handicapvenlige varmt- vands -bassin (ca. 34 grader). Bassinet er 10*6 meter med en vanddybde på ca. 1½ m. i hele bassinet, som ligeledes er udstyret med gangbarre. Vi har såvel bassin, som de gode omklædningsforhold med vaskestol m.m., helt for os selv. Adgangen til bassinet foregår enten via lift, eller af en dejlig bred og nem bassintrappe fre kl Jørgen Topp Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jan Møller Jensen Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Rolf Bregninge Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jørgen Topp Kildegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Kildegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jan Møller Jensen Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Rolf Bregninge Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jørgen Topp Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere BEVÆGELSE I VAND/VARMT VAND Husk at deltagerne udover badetøj ligeledes bør medbringe skiftetøj, samt nødvendige artikler forbundet med personlig hygiejne. 13

14 BEVÆGELSE I VARMT VAND Søgårdsskolens v.v.: Vandet i dette 10 * 5 m. bassin er lidt varmere end i alm. svømmehaller (28 29 grader). Bassinet er meget lavt i den ene ende og ca. 2 m. dybt i den modsatte ende. Der er hverken lift eller badestol på stedet, ligesom adgangen til bassinet foregår via skrå trappe med gelænder eller via en gammeldags lodret bassintrappe, hvorfor eleverne bør være rimeligt mobile. Undervisningen foregår i hyggelige/rolige rammer i en mindre lukket hal, som vi har for os selv ons kl Jørgen Topp Søgårdsskolen 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Lone Hermansen Søgårdsskolen. 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jørgen Topp Søgårdsskolen 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Lone Hermansen Søgårdsskolen 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere Bagsværd Svømmehal, v.v.: Dette meget handicapvenlige varmtvandsbassin (ca. 34 grader) på 10*6 meter med en vanddybde på ca. 1½ m. i hele bassinet, er udstyret med gangbarre samt en af dejlig bred og nem bassintrappe. Lift forefindes naturligvis også. Vi har såvel bassin, som de lidt begrænsede omklædningsforhold (store elektriske kørestole frarådes) med vaskestol m.m., helt for os selv tor kl Lisa Jensen Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tor kl Betina Wegner Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tor kl Lisa Jensen Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tor kl Betina Wegner Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere Sundbyvang: Stort meget handicapvenligt ca. 12 * 8 m. varmtvandsbassin (ca. 34 grader) som er udstyret med såvel vaskestol, vaskeseng og naturligvis lift. Der er ligeledes adgang til bassinet via en bred og meget nem trappe med gelænder. Omklædningen foregår i store anvendelige omklædningsrum med alle nødvendige handicap faciliteter. Suka har bassinet alene, mens der i omklædningen kortvarigt kan forekomme andre gæster tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere Hjortespring v.v. bassin: Vi svømmer i det meget handicapvenlige varmt- vands-bassin (ca. 34 grader) på 10*6 meter med en vanddybde på ca. 1½m. i hele bassinet. Bassinet er udstyret med gangbarre, lift samt dejlig nem og bred bassintrappe. Vi har såvel bassin som de rummelige omklædningsforhold med vaskestol og vaskeseng m.m., helt for os selv. I den ene ende af bassinet aktiveres der bobler med mellemrum man kl Jørgen Topp Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jan Møller Jensen Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jørgen Topp Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jan Møller Jensen Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jørgen Topp Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jan Møller Jensen Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere BEVÆGELSE I VAND/VARMT VAND Husk at deltagerne udover badetøj ligeledes bør medbringe skiftetøj, samt nødvendige artikler forbundet med personlig hygiejne. 14

15 BEVÆGELSE I VAND Bevægelse og afspænding i vand Er du til svømning, motion og evt. gymnastik i vand, så er dette noget for dig. Vi tager udgangspunkt i lige netop dit niveau og lytter naturligvis til dine ønsker. For at sikre optimalt udbytte af dette undervisningstilbud vil det være en stor hjælp for såvel lærere som administration at nye deltagere udfylder skemaet anmodning om bevægelse og afspænding i vand for at deltage på disse hold! Skemaet findes på side 17 samt på vores hjemmeside suka.dk under punktet skemaer. I forhold til graden af handicap og behovet for ekstra hjælp især i omklædningen kan det blive nødvendigt, at vi stiller krav om, at der kommer hjælp /pædagog/ ledsager med i en periode eller hele sæsonen. Inkluderet i prisen: Dækning af merudgifter til nødvendigt svømmeudstyr og evt. svømmehalsleje. Se også deltager-antal. Bagsværd Svømmehal, fælles for mandag og onsdag: Suka har egen reserveret bane i det store offentlige 25 m. bassin i den meget flotte og imødekommende Bagsværd svømmehal. Bassinet har en dybde på ca m. over det hele. Såvel omklædning som selve svømmeundervisningen foregår i svømmehallens alm. åbningstid, hvorfor vore elever her bør være rimeligt selvhjulpne og have forståelse for omgang med andre mennesker i det offentlige rum. Adgangen til bassinet foregår via en traditionel gammeldags lodret bassintrappe, hvorfor eleverne ligeledes bør være rimeligt mobile. Mandagsholdene: Vi har ikke adgang til svømmehallens handicapfaciliteter man kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Karen Ravn Nissen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Karen Ravn Nissen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere Onsdagholdene: Onsdag har vi adgang til svømmehallens handicapfaciliteter, ligesom de særligt indrettede familieomklædningsrum om nødvendigt, kan benyttes. På det første hold er det desuden muligt at benytte varmtvandsbassinet til kl ons kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere Hillerødgade Svømmehal: Suka har egen reserveret bane i Hillerødgades offentlige 25 m. bassin med en vanddybde, som varierer fra 90 cm. i den lave ende til 3,8 m. hvor bassinet er dybest. Såvel omklædning som selve svømmeundervisningen foregår i svømmehallens alm. åbningstid, hvorfor vores elever her bør være rimeligt selvhjulpne og have forståelse for omgang med andre mennesker i det offentlige rum. Svømmehallen har nemme handicapvenlige adgangsforhold, men ingen egentlige handicap- indretninger eller handicap-faciliteter. Adgangen til bassinet foregår via en traditionel gammeldags lodret bassintrappe, hvorfor eleverne bør være rimeligt mobile tir kl Jørgen Topp Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere tir kl Katja Rasmussen Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere tir kl Jørgen Topp Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere tir kl Katja Rasmussen Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere BEVÆGELSE I VAND/VARMT VAND Husk at deltagerne udover badetøj ligeledes bør medbringe skiftetøj, samt nødvendige artikler forbundet med personlig hygiejne. 15

16 KOST / MADLAVNING Sund og god mad Almindelig og genkendelig daglig mad med årstidernes grøntsager som råkost, salat eller råstegt. Bagning af grovbrød/madbrød. Materialepris må påregnes (25-40 kr. pr. gang.) På dette hold planlægger vi sammen indkøb og menu. Det er enkle og lette metoder, vi bruger, og vi benytter el-maskiner ons kl Jytte Feltsen Buddinge skole, husgerning 81 lek. 3 lek kr. At spise aftensmad gør du sikkert hver dag. Om torsdagen kan du være med til selv at bestemme og tilberede måltidet! Vi vil stege, bage, snitte, hakke og koge... og forhåbentlig vil vi have det sjovt og hyggeligt, imens vi arbejder. Til sidst dækker vi bord og smager på alt det mad, vi har lavet. Der bliver også tid til at snakke om sund mad. Deltagerne skal kunne deltage aktivt i madlavningen og være selvhjulpne v. spisning (Materialepris må påregnes 25-40kr på gang) tor kl Marianne Thjels Øresundsskolen 94,5 lek. 3,5 lek kr. 4 deltagere tor kl Helle Rosenkvist Øresundsskolen 94,5 lek. 3,5 lek kr. 4 deltagere Sund mad og køkkentræning Et kursus hvor vi i fællesskab under hyggelige og rare forhold tilbereder aftenens måltid, som vi tilstræber både er økonomisk, nærende og sundt. Eleverne skal være selvhjulpne. Der må påregnes en materialeudgift på kr. 40 hver gang. Betales til læreren ons kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere tors kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 94,5 lek. 3,5 lek 2665 kr. 4 deltagere Eleverne deltager aktivt i gennemgang af opskrifterne, såvel som i det praktiske arbejde. Almindelig daglig mad, udenlandske retter, sund mad, indkøbslære, priskendskab, borddækning m.m. Materialepris ca. 40 kr. pr. gang man kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere tir kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere tir kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere fre kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg 94,5 lek. 3,5 lek 2665 kr. 4 deltagere OBS! Tidlig deadline for tilmelding: Torsdag d.18. juni

17 - ANMODNING OM BEVÆGELSE OG AFSPÆNDING I VAND ELEVNAVN: CPR. NR.. TLF: ADRESSE: HANDLEKOMMUNE: BETALINGSKOMMUNE: KONTAKTPERSON / : TLF: HOLDNR: SÆRLIG ØNSKE OM SVØMMEHAL OG EVT. BEGRUNDELSE HERFOR: BEFORDRING: Er der behov for befordring til og fra undervisningen, er det nødvendigt at du sammen med dette skema udfylder befordringsskemaet midt i programmet. FUNKTIONSBESKRIVELSE M.M. Særlige hensyn etc. for at sikre at du får de bedste muligheder for udbytte af tilbuddet. Har du tidligere prøvet at svømme/været med i svømmehal? Er der evt. særlige ønsker i.f.t. effekt af undervisningen? I FORHOLD TIL GRADEN AF HANDICAP OG BEHOVET FOR EKSTRA HJÆLP ISÆR I OMKLÆDNINGEN KAN DET BLIVE NØDVENDIGT, AT VI STILLER KRAV OM, AT DER KOMMER HJÆLP /PÆDAGOG/ LEDSAGER MED I EN PERIODE ELLER HELE SÆSONEN. ER DER MULIGHED FOR DET? JA NEJ ( Se også bagsiden) 17

18 FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE I SVØMMEUNDERVISNING ER AT : ELEVEN ER : RENLIG UNDEN SÅR UNDEN SVAMP OG FODVORTER ELEVEN MØDER MED BADETØJ OG MEGET GERNE SKIFTE-UNDERTØJ KAM O.A. I forbindelse med omklædning og bad arbejdes der med hygiejne -også fordi det er færdigheder, der er vigtige at tilegne sig, når man skal kunne begå sig i en svømmehal. JEG/ELEVEN HAR IKKE MULIGHED FOR AT MODTAGE UNDERVISNING : DAGE: TIDER: NYE ELEVER VIL BLIVE KONTAKTET ENTEN I FORHOLD TIL HOLDSAMMENSÆT-NING, ELLER HVIS VI SKULLE HAVE BEHOV FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER Fremsendt til Suka d Modtaget i Suka d. Deltager eller evt. kontaktperson 18

19 Tilmelding til hold hvor der ikke ønskes befordring Fornavn Efternavn cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer Arbejdstlf.nr. Handlekommune Betalingskommune Holdnummer Holdnummer Holdnummer Mødekort og Betaling se side 4. Såfremt holdet er overtegnet, vil du blive kontaktet om mulighed for andet tilbud. Tilmelding inden torsdag d ********************************************************************* Tilmelding til hold hvor der ønskes befordring. Udfyld venligst også skemaet på bagsiden og send det til Suka, Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg BEFORDRINGSBETALING Suka fremsender befordringsskemaet til deltagerens betalingskommune med anmodning om betalingstilsagn. Hvis kommunen giver afslag, vil vi gerne på forhånd have tilsagn fra deltageren/personale/værge, om deltageren evt. selv vil betale for kørslen. Se Befordring side 6 vedr. pris og om muligt tilskud fra ministeriet Såfremt du ønsker at høre nærmere kontakt Sukas kontor tlf I tilfælde af at kommunen giver afslag, vil deltageren selv betale Nej ja Evt. kontaktperson tlf. ( med blokbogstaver ) adresse 19

20 ANMODNING OM BEFORDRING til undervisning i SUKA ( Både komp.spec.uv. og folkeoplysningsuv.) Befordringen kan kun iværksættes i de tilfælde, hvor eleven absolut ikke kan befordre sig selv, og hvor det ikke er muligt at stille en person til rådighed for at følge eleven til og fra undervisningsstedet.!! Udfyldes med SORT p.g.a.kopiering.!! Kun ét navn samt ét hold pr.skema!! Navn: cpr.nr. Adresse: /bostedets_hoved Postnr.: By: TELEFONNUMMER hvor chaufføreren kan ringe hver gang inden afhentning: Handlekommune: Betalingskommune: Evt.kontaktperson Tlf. Fag: Holdnr. Ugedag: Fra kl. Til kl. Afhentes fra hjemadresse sæt kryds eller anden udførlig adresse Tlf: Undervisningssted: Hjemkørsel til hjemadresse sæt kryds eller anden udførlig adresse Tlf Begrundelse for anmodningen ( skal udfyldes): kan gå ved egen hjælp bruger rolator skal have støtte sidder i manuel kørestol sidder i elkørestol sidder i sammenklappelig kørestol sukkersyge hjertesygdomme epilepsi forholdsregler v/anfald Andet (evt. ledsager) Skal udfyldes Det bekræftes, at ovennævnte er ude af stand til at befordre sig selv. Stempel: Anmoders underskrift Sagkyndig persons underskrift samt relation til elev (læge, soc.rådgiver, inst.leder) **************** Nedenstående udfyldes af SUKA's kontor ************** Modtaget i SUKA den: af: Start dato: Antal undervisningsgange: Til vognmand: Fremsendt til kommunen: Godkendt: 20

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015 Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Efterår Efterår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

Program for forår 2015. Vi starter mandag 12. januar og slutter fredag den 8. maj 2015. Sommerskolen foregår som sædvanlig i ugerne 27 og 28

Program for forår 2015. Vi starter mandag 12. januar og slutter fredag den 8. maj 2015. Sommerskolen foregår som sædvanlig i ugerne 27 og 28 12 Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge ELLER Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015. Tilmelding og forespørgsel:

Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015. Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Velkommen til sæson 2014/2015. Pensionist Idræt Frederiksberg

Velkommen til sæson 2014/2015. Pensionist Idræt Frederiksberg Velkommen til sæson 2014/2015 Pensionist Idræt Frederiksberg Hvad er Pensionist Idræt? Under mottoet giv liv til årene, læg år til livet begyndte Pensionist Gymnastik sit virke i 1966 i Københavns Kommune.

Læs mere

Skolen for Sen-Hjerneskadede. Efterår 2013. Hjerneskadeforeningen Aarhus / Østjylland

Skolen for Sen-Hjerneskadede. Efterår 2013. Hjerneskadeforeningen Aarhus / Østjylland Skolen for Sen-Hjerneskadede Efterår 2013 Aarhus / Østjylland Nu er det tiden, hvor man kan tilmelde sig undervisning i efteråret 2013. HUSK: Selv om du har gået til undervisning i foråret eller du mener,

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

BGIF Gymnastik - holdoversigt for sæsonen 2012/2013.

BGIF Gymnastik - holdoversigt for sæsonen 2012/2013. Tilmelding på hjemmesiden www.bgif.dk - Sæsonstart uge 36 Mandag 9.00-9.55 Powerhoop Workout Den gamle hula hop ring, som vi kender fra vores barndom, har nu fået indbygget vægt og er dermed blevet til

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

løget Undervisning og aktiviteter i Løget

løget Undervisning og aktiviteter i Løget løget Undervisning og aktiviteter i Løget Beboere fra boligkvartererne rundt om Løget er velkomne til at deltage i aktiviteterne Kom til bazar om kurser og aktiviteter Torsdag den 16. januar kl. 17 i Kvartershuset

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Kursuskatalog 1.. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund

Kursuskatalog 1.. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund Kursuskatalog 1.. semester 2015 201 Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund tilbyder hensyntagende undervisning til borgere i den socialpsykiatriske

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Forebyggelsesafdelingen Motionstilbud i Gentofte Kommune Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Oversigt over nogle af Gentofte Kommunes motionstilbud Tilbuddene i folderen er inddelt i 3 kategorier: Styrketræning

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Varmtvandsbassiner i hovedstadsområdet

Varmtvandsbassiner i hovedstadsområdet 1 Varmtvandsbassiner i hovedstadsområdet Navn Adresse/tlf. Adgangsforhold Albertslund Avedøre Idrætscenter Bagsværd Ballerup Plejehjemmet Lindehaven Nyvej 9 2620 Albertslund 43646819 Trædrejerporten 1-3

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

VALGFAG 2014/2015. Skals skole

VALGFAG 2014/2015. Skals skole VALGFAG 2014/2015 Skals skole 1 Valgfagene opdeles i 2 perioder: 1. periode: Uge 36-51 2014 2. periode: uge 2-19 2015 Alle valgfagene afvikles i begge perioder - undtagen: Friluftsliv - som kun kører i

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk Kurser 2014-2015 LANGT HØJSKOLEOPHOLD Kursus 2-14 fra den 10. august 2014 i 12 eller 18 uger Kursus 1-15 fra den 4. januar 2015 i 12 eller 22 uger Kursus 2-15 fra den 9. august 2015 i 12 eller 18 uger

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Aktiviteter: Mandag..7-9

Indholdsfortegnelse: Aktiviteter: Mandag..7-9 Vi håber på endnu en god sæson for vore brugere med mange hyggelige timer i et godt socialt miljø, hvor alle kan være med. Med venlig hilsen Brugerrådet. 28 Årsprogram 2014-2015 1 IT Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisning i Krepo Odense Efterår 2014. Ny udg. den 18/8 2014

Undervisning i Krepo Odense Efterår 2014. Ny udg. den 18/8 2014 Undervisning i Krepo Odense Efterår 2014. Ny udg. den 18/8 2014 Krepo er en forening med mange forskellige aktiviteter, bl.a. undervisning, som er karakteriseret ved at medlemmer underviser andre medlemmer.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre.

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre. Dansk At eleverne gør erfaringer med at bruge det talte og skrevne sprog At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre At eleverne tilegner sig færdigheder inden for danskfaget

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted... 9 Motion...10 Svømning..11

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Bolbro Gymnasterne Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011 I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16

GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16 GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16 HVILKET HOLD SKAL JEG VÆLGE? FØR- OG EFTERFØDSELSGYMNASTIK Opmærksomhed, støtte og viden Den gravide krop har brug for energigivende træning, der giver kræfter til vægtforøgelse

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE Velkommen til Ungdomsskolen! Se lige efter, om der ikke skulle være noget for dig. Noget, der er både sjovt, spændende og måske udfordrende... Der er sidste frist

Læs mere

SOMMERHØJSKOLE. Appetit på livet. en uge i madens tegn

SOMMERHØJSKOLE. Appetit på livet. en uge i madens tegn SOMMER KURSER 2015 SOMMERHØJSKOLE Appetit på livet en uge i madens tegn Kan du lide mad? Kan du lide smukke måltider med musik og samtale? Kan du lide kreativ keramik og køkkener med rytme? Så skal du

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KreativSkolen SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KOM OG VÆR MED! UGE 24-25: SOMMERSLANK UGE 26: BROBY-PROJEKTET UGE 27: AKTIVITETS - OG KULTUR -TUR UGE 28: NATUR- & KREATUR TIL Lejre UGE 29: NATUR, MALE - &

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Du skal medbringe onlinekvitteringen ved afhentning af T-shirt/chip, jf. nedenfor.

Du skal medbringe onlinekvitteringen ved afhentning af T-shirt/chip, jf. nedenfor. Fredag den 31. maj 2013 er det tid til Nykredit Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen, underholdningen

Læs mere

Startnummer mailkvittering

Startnummer mailkvittering Så nærmer vi os på fredag den 5. juni 2015 er det tid til Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Aktivitetskalender2015 FORÅR LØGET

Aktivitetskalender2015 FORÅR LØGET Aktivitetskalender2015 FORÅR LØGET Aktivitetsoversigt Forår 2015 Aktivitet Side Arrangementer Børnebanko Onsdag d. 1. april kl. 13.00 3 Danseaften kostumefest Lørdag d. 28. feb. kl. 18.00 3 Fastelavnsfest

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Workshops: Spise med Ernst og Kim Vandretur ad smukke stier Mindfulness en vej til velvære Træklatring Kano og kajak Batikværksted Wellness ved bålet

Workshops: Spise med Ernst og Kim Vandretur ad smukke stier Mindfulness en vej til velvære Træklatring Kano og kajak Batikværksted Wellness ved bålet Sensommerhøjskole 8.-10. september 2015 På Hærvejens Lejrskole Workshops: Drømmefanger Leg med farver Mindfulness i naturen Sang og klang Svampetur Qi Gong Fedtsten Spise med Ernst og Kim Vandretur ad

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Læseforståelse 1. Skriftlig del. Maj-juni 2009. Delprøve 1: AOF Odense. Teksthæfte

Prøve i Dansk 2. Læseforståelse 1. Skriftlig del. Maj-juni 2009. Delprøve 1: AOF Odense. Teksthæfte Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Teksthæfte Delprøve 1: AOF Odense Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet. Hjælpemidler: Ingen Tid: 30

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

GYMNASTIK 2007-2008. Mennesker mødes og har det hyggeligt...

GYMNASTIK 2007-2008. Mennesker mødes og har det hyggeligt... GYMNASTIK 2007-2008 Mennesker mødes og har det hyggeligt... Velkommen i Tuse Idrætsforenings Gymnastikafdeling Velkommen til endnu en spændende sæson i Tuse Gymnastikafdeling. I år har vi atter et nyt

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

SÆSON 2015 2016 ROLFSTED IDRÆTSFORENING - GYMNASTIKAFDELINGEN. Mandags damerne 4. Motion for friske fyre! 5. Turbo kids 6.

SÆSON 2015 2016 ROLFSTED IDRÆTSFORENING - GYMNASTIKAFDELINGEN. Mandags damerne 4. Motion for friske fyre! 5. Turbo kids 6. ROLFSTED IDRÆTSFORENING - GYMNASTIKAFDELINGEN Tilmeld dig og din familie til sæsonen 2015 2016 Læs folderen, og se om der er noget, der falder i jeres smag! I kan allerede nu tilmelde jer elektronisk via

Læs mere

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august Fra 2.- 6. klasse 2015 Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen AKTIV SOMMERUGE 2015 mandag den 3. august - søndag den 9. august Kig i programmet

Læs mere

løget Aktivitetskalender efterår 2014 Undervisning og aktiviteter i Løget

løget Aktivitetskalender efterår 2014 Undervisning og aktiviteter i Løget løget Undervisning og aktiviteter i Løget Beboere fra boligkvartererne rundt om Løget er velkomne til at deltage i aktiviteterne HUSK! tilmelding til aktiviteter senest den 1. september Kom til bazar om

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

Velkommen. www.aqua-academy.dk

Velkommen. www.aqua-academy.dk Velkommen Rikke Hjorth 15 års erfaring med at undervise aquafitness Raske og syge / varmt og koldt vand 2012 grundlagde AquAcademy Udanner Aquafitness instruktører og afholder inspirationskurser for instruktører

Læs mere

Tegning. kvartalsværksted mandag for 0.-7. kl. Vi skal også tegne blindtegninger tro mig, det er sjovt ;-)

Tegning. kvartalsværksted mandag for 0.-7. kl. Vi skal også tegne blindtegninger tro mig, det er sjovt ;-) Årstidsværksted. Kvartalsværksted mandag for bh. 1.kl. Som overskriften fortæller, vil vi her lave kreative ting/aktiviteter, som har med årstiden at gøre. Tiden er inde til kastanier, græskar, halloween

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere