SukaLev Program 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SukaLev Program 2015/2016"

Transkript

1 SukaLev Program 2015/2016 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE IT IT / Computer... 7 SPROG / SAMFUNDSFAG Engelsk... 8 Samfundet vi bor i... 8 DANS/THE FEEL GOOD WAY Dans og rytmer fra hele verden... 9 Vild med dans, musik og rytmer... 9 Dans... 9 The feel good Way AEROBIC/ZUMBA Aerobic/gymnastik Zumba GYMNASTIK/BEVÆGELSE/AFSPÆNDING Bevægelse i naturen Bevægelse og afspænding til musik Holistisk motionsgymnastik BOLDSPIL /GYMNASTIK Gymnastik/Idræt/Boldspil Gymnastik/Boldspil/Afspænding BEVÆGELSE I VAND Bevægelse og afspænding i varmt vand Bevægelse og afspænding i vand KOST / MADLAVNING Sund og god mad Sund mad og køkkentræning KREATIV / HÅNDVÆRK Håndarbejde Håndarbejdsværksted Smykkekursus Billedkunst Tegning Maleri Sløjd MUSIK / RYTMIK / SAMSPIL / BEVÆGELSE Musik Musik/Sanseoplevelser Musik/Afspænding/Bevægelse Musik/Samspil Oplevelse gennem musik Oplevelse og samvær gennem musik og lyd Sang/Musik/Bevægelse Sang/Samspil Sang/Rytmik/Bevægelse Rytmik/musik MUSIK / RYTMIK Social træning gennem musik Rytmik KOR Korsang DRAMA/TEATER-SKUESPILTEKNIK Drama Teater / skuespilteknik ØVRIGE TILBUD / HOLD Udviklinghæmning og seksualitet Pædagogisk klovn KURSER FOR PERSONALE/FORÆLDRE Udviklinghæmning og seksualitet Tegn til tale KOMPENSERENDE SPECIALUNDERVISNING ØVRIGE INFORMATIONER Lærerkurser - videreuddannelse Lærerarrangement Debatskabende aktiviteter - 10%-puljen Pædagogisk klovn - debatarrangementer SUKA SÆSON 2015/2016 Betalingskommune og handlekommune... 4 Priser... 4 Betaling... 4 Tilmelding og mødekort... 4 Starttidspunkt... 4 Fotografering... 5 Foreningen Suka og Sukas 's Bestyrelse... 5 Deltagerrepræsentant... 5 Ordinære generalforsamling... 5 Ferieplan Skoleadresser Telefonliste lærere Suka s åbningstider + telefonnumre BEFORDRING Vognmand... 6 Befordring... 6 SKEMAER /BLANKETTER Bevægelse i vand anmodningsskema Tilmeldingsblanket/befordringsskema Befordringsskemaer/tilmeldingsskema Komp. Spec.u.v. anmodningsskema Til Opslagstavlen

3 Kære elever og SUKA-venner!! Suka har hermed fornøjelsen at præsentere vore undervisningstilbud for sæson 2015/2016. I Suka tilbyder vi undervisning for unge og voksne med udviklingshæmning og eller autisme samt unge og voksne synshandicappede. Der vil senere blive udsendt et særligt program med undervisningstilbud målrettet synshandicappede. Der vil også blive mulighed for at få programmet i lyd og på en fil. Undervisningstilbuddene i dette program er åbne for alle; men er fortrinsvis tilrettelagt for unge og voksne med udviklingshæmning og eller autisme. Der tilrettelægges også kurser og debatarrangementer m.m. for og i samarbejde med andre handicapgrupper og sparringspartnere udover Sukas handicapgrupper. Suka er en selvejende institution, der tilbyder undervisning under Folkeoplysningsloven samt under Lov om Kompenserende specialundervisning. Suka har i forhold til Folkeoplysningsloven status som regionalskole. Suka modtager til undervisning under Folkeoplysningsloven det samlede tilskud fra Københavns kommune, der efterfølgende søger de respektive betalingskommuner om refusion. Suka etablerer undervisning rundt om i kommunerne i det storkøbenhavnske område. Suka har i forhold til den kompenserende specialundervisning for voksne samarbejdsaftaler med en række kommuner i Hovedstads-regionen. Bag Suka står en bestyrelse bestående af en formand, repræsentanter fra LEV kredse i Region Hovedstadsområdet og repræsentanter fra Dansk Blindesamfunds kredse. Desuden er der repræsentation fra lærere og deltagere m.fl. Dato for næste ordinære generalforsamling: Torsdag d.14.april 2016 kl Nærmere om dette på Sukas hjemmeside. Se side 5 vedr. Foreningen Suka, bestyrelsesmedlemmer og medlemskab af foreningen. Suka er tilknyttet DOF, Dansk Oplysnings Forbund, der er en landsorganisation af frie og uafhængige medlemsskoler, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag. SUKA s lærere, ledelse og bestyrelse ønsker alle VELKOMMEN TIL SÆSON ! Steen Stavngaard Formand Anne Marie Hannberg Skoleleder 3

4 Suka sæson 2015/2016 Tilmelding og Mødekort Suka s Program udsendes allerede i uge 22. Det er vigtigt, at tilmelding til hold og befordring sker inden deadline torsdag d Har du brug for vejledning i forhold til valg af det rette hold og andet, kan du kontakte os i Suka s almindelige kontortid se programmets bagside. Du kan også tilmelde dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten på side Det er vigtigt, at I udfylder alle de informationer, vi beder om på tilmeldingsskemaet. Det er også meget vigtigt for os, at betalingskommune og handlekommune er oplyst korrekt. Når holdene er sammensat, vil der blive udsendt mødekort med betalings-informationer. Tilmelding skal ske inden torsdag d. 18.juni 2015 Tilmelding sker løbende efter programudsendelse. Oprindelseskommune/Betalingskommune og Handlekommune Grundet Suka's status som regionalskole og tilskuddene til undervisning og befordring er det meget vigtigt, vi får oplysning om alle deltageres betalingskommune; men også handlekommune. Dette skal skrives på tilmeldingsblanketten og ved ansøgning om befordring til og fra undervisning til Folkeoplysning. Se også vedr. betaling generelt. Priser Priserne, der er fratrukket et pensionisttilskud, vil stå ved holdene i programmet. Priserne er beregnet ud fra, at der skal være 5 deltagere på holdene. Hold med mindre end 5 medfører forhøjet deltagerbetaling eller nedsat timetal. Ved enkelte hold vil det allerede nu fremgå af tekst og pris, at der er tale om hold, der fra start er planlagt som hold, der af flere årsager vil være med nedsat deltagerantal. Ved nogle hold vil der også være tale om forhøjet pris, hvor der er tale om særlige lokaleudgifter som eksempelvis ved leje af svømmehaller o.a. Priser på befordring til undervisning under Folkeoplysningsloven. Se under pkt. vedr. befordring. Betaling Mødekort med Indbetalingskort vil blive udsendt, efter holdene er sammensat. Se vedr. Tilmelding øverst på siden. Starttidspunkt Hold under folkeoplysningsloven starter mandag d. 14. september (Enkelte undtagelser, se under holdet). Kompenserende specialundervisning starter mandag d. 14. september 2015; men vi må tage forbehold for elevgodkendelser i de enkelte kommuner. Se også side 35 vedrørende Den kompenserende Specialundervisning i Suka. Obs! Hvis du lider af f.eks. epilepsi, anden form for kramper, dårligt hjerte, sukkersyge eller andet, der skal tages særlige hensyn til i forbindelse med undervisningen, vil læreren meget gerne have en opringning eller evt. noget skriftligt om dette fra dig eller dine pårørende. Se oversigt over lærerne bag i programmet. Materialer, der forbruges af deltagerne, betales af deltagerne selv. Aftal nærmere med læreren. 4

5 Fotografering - Brug af telefoner og andet IT-udstyr i undervisningen Det er blevet mere og mere almindeligt, at personale, pårørende, elever o.a. tager billeder eller videofilmer i forbindelse med Suka-undervisningen. Vi ser os nu nødsaget til at komme med præciseringer af Sukas politik vedr. dette. Bortset fra det forstyrrende element i, at der bliver taget billeder i en undervisningssituation, er det i en lang række svømmehaller slet ikke tilladt at have den slags apparatur med i hallen. Eleven og oftest også baglandet skal høres, hvis der alligevel er en klar pædagogisk begrundelse for, at man ønsker at tage billeder. Til dette formål har vi et skema, der kan rekvireres, så man sikrer et reelt og nødvendigt tilsagn fra de relevante personer. For alle parter i undervisningen gælder, at også mobiltelefoni i forbindelse med selve undervisningen bør begrænses til det allermest nødvendige. FORENINGEN SUKA Alle, der er over 18 år, medlemmer af foreningen Suka kan deltage i den ordinære generalforsamling med stemmeret og kan vælges til bestyrelsen. At deltage i undervisning i Suka stiller ikke krav om elevers medlemskab af foreningen Suka. Medlemmer fra LEV-kredse(Udviklingshæmning og autisme) og DBS-kredse(Synsområdet) i det Storkøbenhavnske område har iflg. Suka s vedtægter et antal pladser i bestyrelsen. Deltagere og lærere fra de enkelte områder har ligeledes pladser i Sukas bestyrelse. Deltagerrepræsentanter: Der indbydes til et møde for deltagere/kursister fra Suka s LEV-område Levområdet i Sukas lokaler v/skolens kontor torsdag d kl Tilmelding til Suka s kontor senest d I skoleåret 2014: Deltagerrepræsentant Peter Worm kan kontaktes på tlf Deltagerrepræsentanter: Vedr. valg af deltagerrepræsentanten på syns-området vil dette fremgå af det Synsområdet program, der udsendes særskilt for dette område. Foreningen Suka s Bestyrelse Steen Stavngaard Formand Lev København Egil Borchersen Lev Gentofte Peter Worm Deltagerrepræsentant Lev-omr. Palle Ortmann Lærerrepræsentant Lev-omr. Rasmussen Rep. Administration Ejvind Wilms - Næstf. Lev Frederiksberg Torben Søbirk DBS Kreds Nord Peter Røjgaard - DBS Kreds Syd Jenny Rodt Lærerrepræsentant Syns-omr.Eva Rita Cecilie Varmby - Deltagerrepræsentant Syns-omr. Ordinære generalforsamling Ordinære generalforsamling: Torsdag d. 14. april 2016 kl i Suka s lokaler. 5

6 BEFORDRING OBS! Vær opmærksom på tidlig deadline for tilmelding også til befordring: d. 18. Juni 2015 Kørslen udføres med handicapvenlige minibusser og tilrettelægges som holdkørsel- ikke individuel kørsel. For at begrænse køretiden er det nødvendigt, at afstanden fra afhentningssted til undervisningssted ikke overstiger ca. 20 km. Befordring Husk hurtig tilmelding på skemaet s Suka har med Harbirk s Bustrafik A/S indgået aftaler om befordring af de deltagere, der på grund af deres handicap ikke selv kan befordre sig til og fra undervisningsstedet. Kørslen til undervisning under Folkeoplysningsloven er som udgangspunkt forbundet med betaling. Nogle kommuner giver fuld eller delvis støtte til befordringen; men en del kommuner yder desværre ikke støtte. Suka søger kommunerne om tilskud til befordringsudgifter, så snart skemaet Anmodning om befordring er modtaget i Suka. Skolen modtager 44. stk. 2-midler fra Undervisningsministeriet til nedsættelse af befordrings-udgiften. Det er dog begrænsede midler, og det er stadig uvist, hvor mange midler vi vil modtage fra ministeriet i år 2015/2016. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt desværre ikke sige noget om, hvor meget der er mulighed for at få refunderet. AFHENTNING: Chaufføren ringer ca. 10 min. før afhentning, for at deltageren kan være klar til afhentning, når chaufføren når frem. Vi forsøger på denne måde at forhindre ventetider ved afhentningerne, hvilket kan resultere i, at samtlige deltagere fra flere hold kommer for sent til undervisningen. Priser: I skoleåret 2015/2016 vil bruttoprisen pr. undervisningsgang pr. elev være kr. 435,00. Der tages højde for prisstigninger i forhold til Danske Busvognmænds reguleringsindeks. Kørsel til godkendt kompenserende specialundervisning betales af kommunerne. Befordring til kompenserende specialundervisning se side 35. Betalingskommunen og handlekommunen skal oplyses på befordringsansøgningen. OBS! Skemaerne skal være Suka i hænde senest d. 18. juni 2015 Ansøgningsskema skal underskrives af sagkyndig person, der bevidner, at eleven ikke er i stand til at befordre sig selv til og fra undervisning i SUKA. Ansøgningsskemaer side Vognmand Suka har aftale med Harbirk om kørsel af vore elever. Al henvendelse vedr. kørsel foregår til Suka (se s. 27). Harbirks kontortid er Hverdage mellem kl kl Tlf Efter kl henvises til aftenvagten Tlf Harbirk s Bustrafik A/S Laurentsvej Bagsværd Tlf

7 IT IT / COMPUTER Bliv fortrolig med din computer. Afhængig af dit udgangspunkt/ønsker får du mulighed for at arbejde med: Grundlæggende Word/Excel funktioner Internet Div. spil (såvel dine som vores) Mange forskellige dansk + matematik prog. Facebook, Youtube og simpel billedbehandling er muligheder, ligesom vi opretter en hotmail og lærer dig at anvende denne. Der bliver naturligvis taget individuelle hensyn i undervisningen. OBS! Afventer tilsagn om undervisningslokale i Gladsaxe Kommune tir kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere ons kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Jan Møller Jensen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Kender du til Youtube, Facebook eller Google? Hvis ikke, har du mulighed for at lære det her? Vi arbejder både med Mac, Ipad og PC. Alt efter dine interesser, finder vi hjemmesider, billeder, musik, film og spil mm. Har du et digitalkamera, kan du få hjælp til at billedbehandle dine fotos, samt inspiration til at bruge dem. Der er også mulighed for at spille wii-spil, sammen med de andre deltagere, samt at prøve en Ipad. Hvis du selv har en Ipad, er du velkommen til at tage den med. Vi kan hjælpe dig med at oprette en mailadresse, bruge NemID og netbank eller få læst tekster op fra nettet. Du kan også arbejde med forskellige dansk- og matematik programmer. Har du problemer med at bruge musen, kan vi enten træne det eller bruge Touchskærm og Smartboard. Alle undervises individuelt, så du skal i et vist omfang kunne arbejde selvstændigt tor kl Birgit Knudsen Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Adam Rylander Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Birgit Knudsen Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Adam Rylander Øresundsskolen, EDB 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Online på internettet hygger vi os, mens vi lærer fx , surf, Facebook, musik og spil. Er du øvet, laver vi fx hjemmesider, tager back-up eller arbejder videre med det, du allerede kan. Offline lærer vi fx Word med stavehjælp, mens vi fremstiller flotte kort og invitationer eller spiller nogle af de mange sjove og lærerige spil, der findes på computerne. Vi overfører måske billeder fra dit kamera eller din telefon, får læst tekster højt af en maskine og meget, meget mere. Er du øvet, har du måske lyst til at lære at tegne 3D, billedbehandle dine fotos eller bare blive super god på en PC? Er du nybegynder, starter vi med at lære maskinen at kende på en sjov måde. Det er vigtigt at kunne vente og være lidt selvstændig, da der i undervisningen tages individuelle hensyn ons kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere ons kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere ons kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere fre kl Ane Boa Telefonfabrikken, IT-lokale 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere 7

8 SPROG / SAMFUNDSFAG Engelsk Måske du lytter til engelsk musik og ser engelske film, som du gerne vil kunne forstå, eller måske du gerne vil kunne tale med folk, du møder, når du er på ferie i udlandet. På alle hold arbejder vi med samtale, lytteøvelser på computer og med spil. På hold og arbejder vi desuden med differentieret læse- og skrive øvelser på engelsk. Let øvet: For dig der kan læse og skrive dansk og er begyndt at tale, læse og skrive lidt på engelsk tor kl Ursula Kruhøffer Sk. På Nyelandsvej, lok.86 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere For dig der kan nogle engelske ord og gerne vil lære at lave hele sætninger tor kl Ursula Kruhøffer Sk. På Nyelandsvej, lok.86 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere For dig der slet ikke kan engelsk eller kun meget lidt men har lyst til at lære det tor kl Ursula Kruhøffer Sk. På Nyelandsvej, lok.86 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere Samfundet du bor i Kan du lide at se Nyheder på tv, kigge i aviserne, og savner du nogen at tale med om noget af alt det, der sker enten i Danmark eller i den store verden. Vi vil tage udgangspunkt i de emner, du er optaget af. Det kan være om demokrati, muligheder for indflydelse, hvad foregår der, når vi stemmer, hvordan fungerer de foreninger, jeg er med i, hvem bestemmer hvor jeg bor, og hvad jeg får i pension. Du må gerne komme med ideer. Vi vil finde billeder i aviser og på internet og snakke om emnet. OBS! Afventer tilsagn om undervisningslokale i Gladsaxe Kommune man kl Kirstine Desian 81 lek. 3 lek kr. OBS! Tidlig deadline for tilmelding: Torsdag d. 18. juni

9 DANS / THE FEEL GOOD WAY Dans og rytmer fra hele verden På dette hold tager vi bla. til drømmeverdenen i bollywood. Lær at danse som de gør i de farverige indiske film. Alle kan være med, da vi tilpasser undervisningen til deltagerne. Kom og få rørt din krop på en sjov, anderledes og livsglad måde, der giver smil på læben. Vi bevæger også kroppen til andre former for musik og rytmer. Holdet tilrettelagt for mobile deltagere ons kl Birthe Jørgensen Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Lone Pilgaard Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr. Dans og bevægelse for mobile og for kørestolsbrugere. På dette hold bevæger vi os efter evne til forskellige former for rytmer og musik. Vi spænder bredt fra Medina til Kandis ons kl Birthe Jørgensen Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Lone Pilgaard Bank-Mikkelsens vej, festsal 27 lek. 1 lek. 760 kr. Dans Der undervises i moderne og latinamerikanske danse og rytmer, der gør, du får rørt din krop på en sjov og anderledes måde. Så dans dig glad! man kl Birthe Jørgensen Tove Ditlevsens skole,gym34 54 lek. 2 lek kr man kl Astrid P. Sørensen Tove Ditlevsens skole,gym34 54 lek. 2 lek kr. Vild med dans, musik og rytmer Kom og dans dig glad alle kan være med. Få en god og glad oplevelse og giv den gas! Dansen er både en kunstform og motionsform, der appellerer til alle mennesker i alle aldre uanset handicap. Samtidig rummer dansen et socialt aspekt og samler mennesker i et fælles sprog. Vi tilpasser holdene efter deltagerne. Da vores oplevelse er, at der er en del demente elever, skal det ikke være nogen hindring for at melde sig, idet vi vil forsøge at samle disse elever på et særligt tilrettelagt hold, så de også kan få del i dansens glæder. Musikken, vi bruger i undervisningen, er meget alsidig og spænder vidt lige fra de nyeste zumba rytmer til gamle danske slagere. Sang, rytmer og genkendelsens glæde er også vigtigte elementer i dansen. OBS! Medbring gerne en flaske vand, da vi oplever eleverne har brug for væske undervejs. KOM OG DANS DIG GLAD UANSET HANDICAP ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr. The feel good Way: Er en ny måde at danse og bevæge sig på for folk med udviklingsmæssige, intellektuelle og fysiske handicaps. Alle skal have muligheden for at opleve glæden ved bevægelse og dans - uanset størrelse, evner og i hvilken form, man er. Altså The feel good Way er for alle både kørende og gående. The feel good Way er dans og bevægelse uden filter med plads til, at alle kan bevæge sig på sin måde. En god mulighed for at deltage i fælles danseoplevelser med simple bevægelser. Man føler sig som en succes lige fra starten, og sammenlignet med andre danseformer kan man ikke gøre noget forkert. Hele bevægemønstret samt balance og centralnervesystemet bliver trænet, og humør, glæde, latter og velbefindende stiger. Kom og vær med til at prøve den nye dansetrend. OBS! Medbring gerne en flaske vand, da vi oplever eleverne har brug for væske undervejs ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 27 lek. 1 lek. 760 kr ons kl Susan Mehlin Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr ons kl Tina Freddie Sundbyvang, Festsalen 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr. 9

10 AEROBIC / ZUMBA The feel good Way Dans og bevægelse for handicappede, kørestolsbrugere og gående. En mulighed for at deltage i en fælles danseoplevelse med simple bevægelser. The feel good Way er en individuel bevægelsesform med frihed til personlig stil og udtryk i samspil med musikken. Der tages udgangspunkt i elevernes ressourcer for at styrke selvværd, bevægelsesglæde og motivation. Kom og vær med til denne nye dansetrend. Medbring gerne din ynglings dansemusik tors kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr tors kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr tors kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr tors kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. OBS! Læs evt. mere om the feel good Way på Aerobic gymnastik Rør alle musklerne, styrk balancen, få pulsen op, få sved på panden og her må man gerne synge med. Husk træningstøj og kondisko tor kl Jytte Feltsen Dagcenteret lek. 2 lek kr tor kl Jytte Feltsen Dagcenteret lek. 2 lek kr. Zumba Vil du også prøve at gå til Zumba og ha det sjovt, samtidig med at du kommer i god form og bliver god til at danse, så er muligheden der på dette hold, hvor tempoet og bevægelserne bliver tilrettelagt specielt til vores deltagere. Zumba indeholder rytmer fra bl.a. salsa, cumbia-, samba og merengue - og er effektiv og sjov træning med super energi og glad musik. Med Zumba kan alle lære at danse, få pulsen op og opleve Zumbas optimistiske og smittende ånd! På en Zumba lektion går man omkring 9000 skridt, og man får især styrket lår, baller, mave, talje og ryg. Påklædning: Løst og ikke for varmt tøj ( gerne omklædt hjemmefra) samt indendørssko ( til at skifte på stedet) tor kl Ea Schou Skolen på Nyelandsvej, Science lok. 54 lek. 2 lek 1220 kr tor kl Ea Schou Skolen på Nyelandsvej, Science lok. 54 lek. 2 lek 1220 kr. Der tages forbehold for fejl og mangler ved prisfastsættelsen samt trykfejl i programmet 10

11 BEVÆGELSE / AFSPÆNDING Bevægelse i naturen Holdet henvender sig til dig, der kan lide at bevæge sig og gå i naturen. Boldspil, evt. stavgang, "lærerige lege" og sang i de dejlige naturomgivelser. Vi går i naturen, og vi bevæger os i naturen og slutter af i salen, hvor vi både kan afspænde, få massage, gynge, spille bold o.m.a. I tilfælde af meget dårligt vejr har vi mulighed for at benytte træningslokale med masser af spændende aktiviteter. Vil du have motion på en spændende og anderledes måde, vil dette være noget for dig. Du har også mulighed for at deltage i fitnessrum. Husk tøj til udendørs-ture man kl Berit Nyborg Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere man kl Lone Hermansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Bevægelse/afspænding til musik Disse hold henvender sig til multihandicappede og svagt fungerende, kørestolsbrugere og dårlig gående. Har du brug for at din krop bliver motorisk aktiveret igennem hjælp til passive øvelser, afspænding og massage, har du her mulighed for at deltage på dit niveau. Alle har mulighed for at komme ned og ligge på afspændingspuder til blød musik man kl Berit Nyborg Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Lone Hermansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Berit Nyborg Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Lone Hermansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere tir kl Jytte Feltsen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Victoria Skyum Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tir kl Jytte Feltsen Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr.3 deltagere tir kl Victoria Skyum Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr. 3 deltagere Disse hold henvender sig til multihandicappede, svagt fungerende elever i kørestol. I undervisningen arbejdes der med kropsbevidstheden. Dette sker bl.a. ved passive bevægelser samt strækøvelser og verbal instruktion under øvelserne. Der stimuleres ved hjælp af lettere massage bl.a. med bolde. Musikvalget vil være afspændingsmusik. Meget af undervisningen foregår på madrasser på gulvet. Der er mulighed for at blive liftet ned på madrassen tor kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Tina Hansen Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere tor kl Glenn Carter Kellersvej, festsalen 54 lek. 2 lek kr. 3 deltagere Holistisk motionsgymnastik Prøv noget nyt. Her har du en effektiv motionsform, hvor vi starter med at nyde i stedet for at yde, nemlig den holistiske hvile, som er det bedste udgangspunkt for træning af hele kroppen. Kom og vær med til; opvarmning, balance, smidighed, styrke, koordinations- og strækøvelser. Der tages individuelle hensyn og afsluttes med afspænding. Påklædning: løstsiddende behageligt tøj fre kl Marianne Jeppesen Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr. 3 deltagere fre kl Marianne Jeppesen Kellersvej, festsalen 40,5 lek. 1,5 lek kr. 3 deltagere man kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere man kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 54 lek. 2 lek kr. 4 deltagere Bevægelse/Afspænding Dette hold henvender sig til mobile elever. Undervisningen indeholder opvarmningsøvelser, boldleg, styrketræning, afspænding tor kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr tor kl Pia Mortensen Sundbyvang, Fysioterapien 40,5 lek. 1,5 lek. 990 kr. 11

12 BOLDSPIL / GYMNASTIK Gymnastik, idræt og boldspil for kvinder og mænd Gymnastik-boldleg-hockey-fodbold-redskabsbaner. Der kan tilbydes styrketræning med et varieret udvalg af styrketræningsmaskiner, som tilgodeser hele kroppen. Tilbuddene tilrettelægges efter individuelt niveau og i gruppesammenhæng man kl Jesper Bendix UiU, Uddannelsescenter 54 lek. 2 lek kr man kl Jesper Bendix UiU, Uddannelsescenter 54 lek. 2 lek kr. Gymnastik/Boldspil/Afspænding Dette hold henvender sig til svagt fungerende elever. Undervisningen indeholder opvarmningsøvelser, boldleg, styrketræning, afspænding tor kl Marianne Jeppesen Sundbyvang, Fysioterapien 40,5 lek. 1,5 lek kr. 4 deltagere LEV Suka er bl.a. medlem af landsorganisationen LEV og arbejder tæt sammen med LEVs kredse, hvor lokale LEV-medlemmer har plads i Sukas bestyrelse. Der arrangeres årligt flere debatarrangementer i samarbede med kredsene. Vi har en stor fælles interesse i at skabe og sikre gode undervisningstilbud til alle handicapgrupper: men i særdeleshed til nogle af de svage handicapgrupper, der er repræsenteret i LEV. Vær med til at støtte op om LEV og dermed være med til at sikre, at der fra Staten og kommunerne side bliver levet bedre op til FNs Handicapkonvention om lige muligheder for handicappede. Finde alle informationer på 12

13 BEVÆGELSE I VARMT VAND Bevægelse og afspænding i varmt vand Har du behov for vandtilvænning, motion og evt. gymnastik i vand; men ikke rigtigt kan holde varmen i et bassin med almindelig vandtemperatur, så er dette formentlig noget for dig. Vi tager udgangspunkt i lige netop dit niveau og lytter naturligvis til dine ønsker. For at deltage på disse hold og for at sikre optimalt udbytte af dette undervisningstilbud vil det være en stor hjælp for såvel lærere som administration, at nye deltagere udfylder skemaet Anmodning om bevægelse og afspænding i vand! Skemaet findes på side 17 samt på vores hjemmeside suka.dk under punktet skemaer. I forhold til graden af handicap og behovet for ekstra hjælp - især i omklædningen - kan det blive nødvendigt, at vi stiller krav om, at der kommer hjælp /pædagog/ ledsager med i en periode eller evt. hele sæsonen. I visse svømmehaller bevirker de relativt beskedne omklædningsrum, samt antallet af hjælpemidler, at det kan være svært at håndtere et større antal kørestole samtidigt. Inkluderet i prisen: Dækning af merudgifter til nødvendigt svømmeudstyr og evt. svømmehalsleje. Se også deltager-antal. Bakkegården: Der undervises i vandtilvænningsøvelser og simpel vandgymnastik, men naturligvis også lidt mere målrettet svømning i Bakkegårdens meget handicapvenlige varmt-vands- bassin, hvor vandet er ca. 34 grader varmt. Bassinet er ca. 10*6 meter med en vanddybde på 1½ m. i hele bassinet. Vi har såvel bassinet, som de lidt begrænsede omklædningsforhold med vaskestol m.m., helt for os selv. Adgangen til bassinet foregår via lift, eller af dejlig bred og nem bassintrappe. (Store elektriske kørestole frarådes) tir kl Karen Ravn Nissen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Peter Groth Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Esther Mejdal Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Jette Frydenlund Jensen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Karen Ravn Nissen Bakkegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Peter Groth Bakkegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Esther Mejdal Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Jette Frydenlund Jensen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Karen Ravn Nissen Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tir kl Peter Groth Bakkegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere Kildegården: Vi laver tilvænningsøvelser kombineret med simpel vandgymnastik, ligesom vi naturligvis også forsøger os med lidt mere målrettet svømning i Kildegårdens meget handicapvenlige varmt- vands -bassin (ca. 34 grader). Bassinet er 10*6 meter med en vanddybde på ca. 1½ m. i hele bassinet, som ligeledes er udstyret med gangbarre. Vi har såvel bassin, som de gode omklædningsforhold med vaskestol m.m., helt for os selv. Adgangen til bassinet foregår enten via lift, eller af en dejlig bred og nem bassintrappe fre kl Jørgen Topp Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jan Møller Jensen Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Rolf Bregninge Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jørgen Topp Kildegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Kildegården. 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jan Møller Jensen Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Rolf Bregninge Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Jørgen Topp Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere fre kl Kildegården 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere BEVÆGELSE I VAND/VARMT VAND Husk at deltagerne udover badetøj ligeledes bør medbringe skiftetøj, samt nødvendige artikler forbundet med personlig hygiejne. 13

14 BEVÆGELSE I VARMT VAND Søgårdsskolens v.v.: Vandet i dette 10 * 5 m. bassin er lidt varmere end i alm. svømmehaller (28 29 grader). Bassinet er meget lavt i den ene ende og ca. 2 m. dybt i den modsatte ende. Der er hverken lift eller badestol på stedet, ligesom adgangen til bassinet foregår via skrå trappe med gelænder eller via en gammeldags lodret bassintrappe, hvorfor eleverne bør være rimeligt mobile. Undervisningen foregår i hyggelige/rolige rammer i en mindre lukket hal, som vi har for os selv ons kl Jørgen Topp Søgårdsskolen 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Lone Hermansen Søgårdsskolen. 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jørgen Topp Søgårdsskolen 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Lone Hermansen Søgårdsskolen 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere Bagsværd Svømmehal, v.v.: Dette meget handicapvenlige varmtvandsbassin (ca. 34 grader) på 10*6 meter med en vanddybde på ca. 1½ m. i hele bassinet, er udstyret med gangbarre samt en af dejlig bred og nem bassintrappe. Lift forefindes naturligvis også. Vi har såvel bassin, som de lidt begrænsede omklædningsforhold (store elektriske kørestole frarådes) med vaskestol m.m., helt for os selv tor kl Lisa Jensen Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tor kl Betina Wegner Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tor kl Lisa Jensen Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere tor kl Betina Wegner Bagsværd 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere Sundbyvang: Stort meget handicapvenligt ca. 12 * 8 m. varmtvandsbassin (ca. 34 grader) som er udstyret med såvel vaskestol, vaskeseng og naturligvis lift. Der er ligeledes adgang til bassinet via en bred og meget nem trappe med gelænder. Omklædningen foregår i store anvendelige omklædningsrum med alle nødvendige handicap faciliteter. Suka har bassinet alene, mens der i omklædningen kortvarigt kan forekomme andre gæster tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Lone Hermansen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Jørgen Topp Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere tor kl Mads Skriver Sørensen Sundbyvang 40,5 lek. 1,5 lek kr. 2 deltagere Hjortespring v.v. bassin: Vi svømmer i det meget handicapvenlige varmt- vands-bassin (ca. 34 grader) på 10*6 meter med en vanddybde på ca. 1½m. i hele bassinet. Bassinet er udstyret med gangbarre, lift samt dejlig nem og bred bassintrappe. Vi har såvel bassin som de rummelige omklædningsforhold med vaskestol og vaskeseng m.m., helt for os selv. I den ene ende af bassinet aktiveres der bobler med mellemrum man kl Jørgen Topp Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jan Møller Jensen Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jørgen Topp Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jan Møller Jensen Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jørgen Topp Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere man kl Jan Møller Jensen Hjortespring 54 lek. 2,0 lek kr. 2 deltagere BEVÆGELSE I VAND/VARMT VAND Husk at deltagerne udover badetøj ligeledes bør medbringe skiftetøj, samt nødvendige artikler forbundet med personlig hygiejne. 14

15 BEVÆGELSE I VAND Bevægelse og afspænding i vand Er du til svømning, motion og evt. gymnastik i vand, så er dette noget for dig. Vi tager udgangspunkt i lige netop dit niveau og lytter naturligvis til dine ønsker. For at sikre optimalt udbytte af dette undervisningstilbud vil det være en stor hjælp for såvel lærere som administration at nye deltagere udfylder skemaet anmodning om bevægelse og afspænding i vand for at deltage på disse hold! Skemaet findes på side 17 samt på vores hjemmeside suka.dk under punktet skemaer. I forhold til graden af handicap og behovet for ekstra hjælp især i omklædningen kan det blive nødvendigt, at vi stiller krav om, at der kommer hjælp /pædagog/ ledsager med i en periode eller hele sæsonen. Inkluderet i prisen: Dækning af merudgifter til nødvendigt svømmeudstyr og evt. svømmehalsleje. Se også deltager-antal. Bagsværd Svømmehal, fælles for mandag og onsdag: Suka har egen reserveret bane i det store offentlige 25 m. bassin i den meget flotte og imødekommende Bagsværd svømmehal. Bassinet har en dybde på ca m. over det hele. Såvel omklædning som selve svømmeundervisningen foregår i svømmehallens alm. åbningstid, hvorfor vore elever her bør være rimeligt selvhjulpne og have forståelse for omgang med andre mennesker i det offentlige rum. Adgangen til bassinet foregår via en traditionel gammeldags lodret bassintrappe, hvorfor eleverne ligeledes bør være rimeligt mobile. Mandagsholdene: Vi har ikke adgang til svømmehallens handicapfaciliteter man kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Karen Ravn Nissen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere man kl Karen Ravn Nissen Bagsværd Svømmehal 40,5 lek. 1,5 lek. 1920kr. 3 deltagere Onsdagholdene: Onsdag har vi adgang til svømmehallens handicapfaciliteter, ligesom de særligt indrettede familieomklædningsrum om nødvendigt, kan benyttes. På det første hold er det desuden muligt at benytte varmtvandsbassinet til kl ons kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jan Møller Jensen Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere ons kl Jørgen Topp Bagsværd Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere Hillerødgade Svømmehal: Suka har egen reserveret bane i Hillerødgades offentlige 25 m. bassin med en vanddybde, som varierer fra 90 cm. i den lave ende til 3,8 m. hvor bassinet er dybest. Såvel omklædning som selve svømmeundervisningen foregår i svømmehallens alm. åbningstid, hvorfor vores elever her bør være rimeligt selvhjulpne og have forståelse for omgang med andre mennesker i det offentlige rum. Svømmehallen har nemme handicapvenlige adgangsforhold, men ingen egentlige handicap- indretninger eller handicap-faciliteter. Adgangen til bassinet foregår via en traditionel gammeldags lodret bassintrappe, hvorfor eleverne bør være rimeligt mobile tir kl Jørgen Topp Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere tir kl Katja Rasmussen Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere tir kl Jørgen Topp Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere tir kl Katja Rasmussen Hillerødgade Svømmehal 54 lek. 2,0 lek kr. 3 deltagere BEVÆGELSE I VAND/VARMT VAND Husk at deltagerne udover badetøj ligeledes bør medbringe skiftetøj, samt nødvendige artikler forbundet med personlig hygiejne. 15

16 KOST / MADLAVNING Sund og god mad Almindelig og genkendelig daglig mad med årstidernes grøntsager som råkost, salat eller råstegt. Bagning af grovbrød/madbrød. Materialepris må påregnes (25-40 kr. pr. gang.) På dette hold planlægger vi sammen indkøb og menu. Det er enkle og lette metoder, vi bruger, og vi benytter el-maskiner ons kl Jytte Feltsen Buddinge skole, husgerning 81 lek. 3 lek kr. At spise aftensmad gør du sikkert hver dag. Om torsdagen kan du være med til selv at bestemme og tilberede måltidet! Vi vil stege, bage, snitte, hakke og koge... og forhåbentlig vil vi have det sjovt og hyggeligt, imens vi arbejder. Til sidst dækker vi bord og smager på alt det mad, vi har lavet. Der bliver også tid til at snakke om sund mad. Deltagerne skal kunne deltage aktivt i madlavningen og være selvhjulpne v. spisning (Materialepris må påregnes 25-40kr på gang) tor kl Marianne Thjels Øresundsskolen 94,5 lek. 3,5 lek kr. 4 deltagere tor kl Helle Rosenkvist Øresundsskolen 94,5 lek. 3,5 lek kr. 4 deltagere Sund mad og køkkentræning Et kursus hvor vi i fællesskab under hyggelige og rare forhold tilbereder aftenens måltid, som vi tilstræber både er økonomisk, nærende og sundt. Eleverne skal være selvhjulpne. Der må påregnes en materialeudgift på kr. 40 hver gang. Betales til læreren ons kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere tors kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 94,5 lek. 3,5 lek 2665 kr. 4 deltagere Eleverne deltager aktivt i gennemgang af opskrifterne, såvel som i det praktiske arbejde. Almindelig daglig mad, udenlandske retter, sund mad, indkøbslære, priskendskab, borddækning m.m. Materialepris ca. 40 kr. pr. gang man kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere tir kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere tir kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg. 81 lek. 3 lek kr. 4 deltagere fre kl Lone Uhlmann Skolen på Nyelandsvej,husg 94,5 lek. 3,5 lek 2665 kr. 4 deltagere OBS! Tidlig deadline for tilmelding: Torsdag d.18. juni

17 - ANMODNING OM BEVÆGELSE OG AFSPÆNDING I VAND ELEVNAVN: CPR. NR.. TLF: ADRESSE: HANDLEKOMMUNE: BETALINGSKOMMUNE: KONTAKTPERSON / : TLF: HOLDNR: SÆRLIG ØNSKE OM SVØMMEHAL OG EVT. BEGRUNDELSE HERFOR: BEFORDRING: Er der behov for befordring til og fra undervisningen, er det nødvendigt at du sammen med dette skema udfylder befordringsskemaet midt i programmet. FUNKTIONSBESKRIVELSE M.M. Særlige hensyn etc. for at sikre at du får de bedste muligheder for udbytte af tilbuddet. Har du tidligere prøvet at svømme/været med i svømmehal? Er der evt. særlige ønsker i.f.t. effekt af undervisningen? I FORHOLD TIL GRADEN AF HANDICAP OG BEHOVET FOR EKSTRA HJÆLP ISÆR I OMKLÆDNINGEN KAN DET BLIVE NØDVENDIGT, AT VI STILLER KRAV OM, AT DER KOMMER HJÆLP /PÆDAGOG/ LEDSAGER MED I EN PERIODE ELLER HELE SÆSONEN. ER DER MULIGHED FOR DET? JA NEJ ( Se også bagsiden) 17

18 FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE I SVØMMEUNDERVISNING ER AT : ELEVEN ER : RENLIG UNDEN SÅR UNDEN SVAMP OG FODVORTER ELEVEN MØDER MED BADETØJ OG MEGET GERNE SKIFTE-UNDERTØJ KAM O.A. I forbindelse med omklædning og bad arbejdes der med hygiejne -også fordi det er færdigheder, der er vigtige at tilegne sig, når man skal kunne begå sig i en svømmehal. JEG/ELEVEN HAR IKKE MULIGHED FOR AT MODTAGE UNDERVISNING : DAGE: TIDER: NYE ELEVER VIL BLIVE KONTAKTET ENTEN I FORHOLD TIL HOLDSAMMENSÆT-NING, ELLER HVIS VI SKULLE HAVE BEHOV FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER Fremsendt til Suka d Modtaget i Suka d. Deltager eller evt. kontaktperson 18

19 Tilmelding til hold hvor der ikke ønskes befordring Fornavn Efternavn cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer Arbejdstlf.nr. Handlekommune Betalingskommune Holdnummer Holdnummer Holdnummer Mødekort og Betaling se side 4. Såfremt holdet er overtegnet, vil du blive kontaktet om mulighed for andet tilbud. Tilmelding inden torsdag d ********************************************************************* Tilmelding til hold hvor der ønskes befordring. Udfyld venligst også skemaet på bagsiden og send det til Suka, Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg BEFORDRINGSBETALING Suka fremsender befordringsskemaet til deltagerens betalingskommune med anmodning om betalingstilsagn. Hvis kommunen giver afslag, vil vi gerne på forhånd have tilsagn fra deltageren/personale/værge, om deltageren evt. selv vil betale for kørslen. Se Befordring side 6 vedr. pris og om muligt tilskud fra ministeriet Såfremt du ønsker at høre nærmere kontakt Sukas kontor tlf I tilfælde af at kommunen giver afslag, vil deltageren selv betale Nej ja Evt. kontaktperson tlf. ( med blokbogstaver ) adresse 19

20 ANMODNING OM BEFORDRING til undervisning i SUKA ( Både komp.spec.uv. og folkeoplysningsuv.) Befordringen kan kun iværksættes i de tilfælde, hvor eleven absolut ikke kan befordre sig selv, og hvor det ikke er muligt at stille en person til rådighed for at følge eleven til og fra undervisningsstedet.!! Udfyldes med SORT p.g.a.kopiering.!! Kun ét navn samt ét hold pr.skema!! Navn: cpr.nr. Adresse: /bostedets_hoved Postnr.: By: TELEFONNUMMER hvor chaufføreren kan ringe hver gang inden afhentning: Handlekommune: Betalingskommune: Evt.kontaktperson Tlf. Fag: Holdnr. Ugedag: Fra kl. Til kl. Afhentes fra hjemadresse sæt kryds eller anden udførlig adresse Tlf: Undervisningssted: Hjemkørsel til hjemadresse sæt kryds eller anden udførlig adresse Tlf Begrundelse for anmodningen ( skal udfyldes): kan gå ved egen hjælp bruger rolator skal have støtte sidder i manuel kørestol sidder i elkørestol sidder i sammenklappelig kørestol sukkersyge hjertesygdomme epilepsi forholdsregler v/anfald Andet (evt. ledsager) Skal udfyldes Det bekræftes, at ovennævnte er ude af stand til at befordre sig selv. Stempel: Anmoders underskrift Sagkyndig persons underskrift samt relation til elev (læge, soc.rådgiver, inst.leder) **************** Nedenstående udfyldes af SUKA's kontor ************** Modtaget i SUKA den: af: Start dato: Antal undervisningsgange: Til vognmand: Fremsendt til kommunen: Godkendt: 20

Her skal der være en forside

Her skal der være en forside Her skal der være en forside 1 INDHOLDSFORTEGNELSE IT IT / Computer... 7 SPROG / SAMFUNDSFAG Engelsk... 8 Samfundet vi bor i... 8 Kunst og kultur... 8 DANS/THE FEEL GOOD WAY Dans og rytmer fra hele verden...

Læs mere

2017 / Handicap- og Specialundervisning i Storkøbenhavn. Tilknyttet DOF, Dansk Oplysnings Forbund

2017 / Handicap- og Specialundervisning i Storkøbenhavn. Tilknyttet DOF, Dansk Oplysnings Forbund 2017 / 2018 Handicap- og Specialundervisning i Storkøbenhavn Tilknyttet DOF, Dansk Oplysnings Forbund Deadline for tilmelding: Den 19. juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE NYT NYT NYT NYT NYT NYT Danske sange...

Læs mere

Kursuskatalog Efterår 2016

Kursuskatalog Efterår 2016 Kursuskatalog Efterår 2016 Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole VELKOMMEN Velkommen til efterårssæsonen 2016 med disse kursustilbud, der er

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Sæson 2016-2017. Præsentation af de enkelte fag. Begynderkursus i IPAD. Linedance. Maleri

Sæson 2016-2017. Præsentation af de enkelte fag. Begynderkursus i IPAD. Linedance. Maleri Sæson 2016-2017 Præsentation af de enkelte fag Begynderkursus i IPAD Har du en IPAD, som du gerne vil lære (bedre) at kende? Så har du chancen for at deltage på begynderkursus på lokalcentret. Her lærer

Læs mere

Voksen specialundervisning. - for psykisk sårbare voksne. Efteråret 2014 Husk tilmelding senest d. 4. august

Voksen specialundervisning. - for psykisk sårbare voksne. Efteråret 2014 Husk tilmelding senest d. 4. august Voksen specialundervisning - for psykisk sårbare voksne Efteråret 2014 Husk tilmelding senest d. 4. august Vil du lære nyt og møde andre mennesker? - Så er Middelfart Kommunes specialundervisning en mulighed!

Læs mere

PROGRAM 2014/2015. Din. Fritidsundervisning for mennesker med fysisk og psykisk handicap

PROGRAM 2014/2015. Din. Fritidsundervisning for mennesker med fysisk og psykisk handicap PROGRAM 2014/2015 Din Fritidsundervisning for mennesker med fysisk og psykisk handicap VELKOMMEN Vi byder dig endnu engang velkommen, til en ny sæson med forskellige tilbud, som kan være med til at give

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Værkstedsvalg: Man skal vælge 1 2 og 3

Værkstedsvalg: Man skal vælge 1 2 og 3 Kære elever og forældre Værkstedsvalg: Man skal vælge 1 2 og 3 Om lidt hedder det 2015 og 3. kvartal nærmer sig hastigt. Derfor er det tid til at vælge nye værksteder, der gælder fra nytår til påskeferien.

Læs mere

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2012-2013 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig Brorsonskolen p-fag 2012/2013 Kære elever og forældre. Brorsonskolen tilbyder alle elever i 6. og

Læs mere

Forenings-SFO Snedsted Skole

Forenings-SFO Snedsted Skole Forenings-SFO Snedsted Skole - Et nyt tiltag i Thisted Kommune Kære forældre Efter jul skal vi i gang med forenings-sfo ens periode 2 i dette skoleår. Flere af aktiviteterne fortsætter som hidtil, men

Læs mere

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2013-2014 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud har til dig p-fag 2013/2014 Kære elever og forældre. tilbyder alle elever i 6. og 7. klasse at deltage i en P- fagsordning med

Læs mere

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.:

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.: Puls og styrke Dag: Mandag Kl.: 18.30-20.00 i bevægelseshuset. Holdet er både for mænd og kvinder. Her er drøn på. Vi giver den gas, laver aerobicserier, går på steppen med høj puls, hopper og laver effektive

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk 2010/2011 i HINNERUP-BADET NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk tilmelding OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS NY TILMELDINGSPROCEDURE: Tilmelding for nuværende

Læs mere

Skolen for Sen-Hjerneskadede. Efterår 2009. Hjerneskadeforeningen Århus / Østjylland

Skolen for Sen-Hjerneskadede. Efterår 2009. Hjerneskadeforeningen Århus / Østjylland Skolen for Sen-Hjerneskadede Efterår 2009 Århus / Østjylland Nu er det tiden, hvor man kan tilmelde sig undervisning i efteråret 2009. HUSK: Selv om du har gået til undervisning i foråret eller du mener,

Læs mere

Aktivitetskatalog Efterår 2015. SifXHof. Holmstrupgård

Aktivitetskatalog Efterår 2015. SifXHof. Holmstrupgård Aktivitetskatalog Efterår 2015 SifXHof Holmstrupgård Indhold 1 I det følgende kan du læse om de aktivitetstilbud, som SifXHof har til dig i løbet af efteråret 2015. Hvis du er interesseret i at deltage

Læs mere

Program for forår 2015. Vi starter mandag 12. januar og slutter fredag den 8. maj 2015. Sommerskolen foregår som sædvanlig i ugerne 27 og 28

Program for forår 2015. Vi starter mandag 12. januar og slutter fredag den 8. maj 2015. Sommerskolen foregår som sædvanlig i ugerne 27 og 28 12 Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge ELLER Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

FORORD TIL AKTIVITETER

FORORD TIL AKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord til aktiviteter Side 4 Billede Side 5 Vævning Side 6 Værksted Side 6 Filtning af tørklæder Side 7 Keramik Side 7 Litteratur Side 8 Kronikoplæsning

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Vinter - forår 2016. Suzzane Sofia Potempa. Tilmelding og forespørgsel:

Kursusprogram Mavedans Vinter - forår 2016. Suzzane Sofia Potempa. Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Vinter - forår 2016 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Mandag 16.30-17.30 Hal 2 Instruktører: Ann Louise og Claus (start uge 36)

Mandag 16.30-17.30 Hal 2 Instruktører: Ann Louise og Claus (start uge 36) Piger 3-5. Klasse: Elsker du at vende på hovedet? Har du lyst til at stå på hænder, slå flik-flak, lave saltoer og en masse vejrmøller? Så er dette holdet for dig. Holdet er for friske piger, som har lyst

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015 Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Efterår Efterår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015. Tilmelding og forespørgsel:

Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015. Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Kursusprogram - Mavedans Efterår 2014

Kursusprogram - Mavedans Efterår 2014 Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram - Mavedans Efterår 2014 Tilmelding og forespørgsel på www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk Dans VerdensKulturCentret,

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole

Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole Kursuskatalog Forår 2016 Velkommen Velkommen til forårssæsonen 2016 med disse kursustilbud, der er særlig

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård Aktivitetskatalog forår 2015 SifXHof Holmstrupgård Indhold 1 I det følgende kan du læse om alle de aktivitetstilbud, som SifXHof har til dig i løbet af foråret 2015. Find nærmere beskrivelser af de enkelte

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

KOM VIDERE I LIVET UNDERVISNING TIL VOKSNE MED PSYKISKE, EMOTIONELLE OG/ELLER SOCIALE VANSKELIGHEDER FORÅRET 2018

KOM VIDERE I LIVET UNDERVISNING TIL VOKSNE MED PSYKISKE, EMOTIONELLE OG/ELLER SOCIALE VANSKELIGHEDER FORÅRET 2018 HVAD ER VSU? VSU (Voksen Special Undervisning) er kompenserende specialundervisning for voksne, som har funktionsnedsættelser som følge af et fysisk eller psykisk handicap. VSU er et gratis kommunalt undervisningstilbud.

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Holdbeskrivelser sæson 2016 /2017

Holdbeskrivelser sæson 2016 /2017 Holdbeskrivelser sæson 2016 /2017 Små rytmepiger 0.-2.klasse Vores hold er for piger som har lyst til at danse og bruge kroppen, på alle mulige måder. Til MGP musik og meget mere. - Sarah, Josefine og

Læs mere

Badminton, basket, bordtennis, volleyball.

Badminton, basket, bordtennis, volleyball. , Valgfag 2009 2010 Dette hæfte indeholder en kort beskrivelse af de valgfag, vi kan tilbyde i det kommende skoleår. De fag, der opnår tilstrækkelig tilslutning sættes igang. Der står ud for de enkelte

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

Hannæsskolens valgfag overbygningen

Hannæsskolens valgfag overbygningen Hannæsskolens valgfag overbygningen 2012 2013 Valg-INFO Som elev i overbygningen har du en del valgmuligheder. Skolen udbyder både tilbudsfag, valgfag og lektiecafé. Tilbudsfag er sprogfag, som du kan

Læs mere

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni SILKEBORG SVØMMEKLUB Ekstra tilbud om svømning i maj og juni Mandag den 22. april vil administrationen tage stilling til, hvilke hold der evt. skal aflyses/lægges sammen. Derfor er det en fordel at tilmelde

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2015

AKTIVITETSTILBUD SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2015 AKTIVITETSTILBUD SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2015 NAVN: INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord til aktiviteter Side 4 Billede Side 5 Vævning Side 6 Værksted Side 6 Filtning

Læs mere

Valgfag i 7.-9. klasse 2013-2014

Valgfag i 7.-9. klasse 2013-2014 1 Valgfag i 7.-9. klasse 2013-2014 Kære alle elever i kommende 7.-9.klasse 2013-14 Her i denne brochure kan du læse om de valgfag, vi udbyder på Byskovskolen Afd. Benløse i skoleåret 2013-14. Her er noget

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er ung, måske i gang med en STU uddannelse eller lignende. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed i Københavns

Læs mere

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg PEDERSKER IF Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 28 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 mobil nr. 22222358

Læs mere

KULTURHUSET PULSEN & AFTENSKOLENES KURSUS PROGRAM

KULTURHUSET PULSEN & AFTENSKOLENES KURSUS PROGRAM KULTURHUSET PULSEN & AFTENSKOLENES KURSUS PROGRAM Kulturhuset Pulsen Information Kære borgere Fra den 15. august kan du som borger tilmelde dig alle de aktiviteter & kurser som vi udbyder underordnet hvilket

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

FRIVILLIGE AKTIVITETER

FRIVILLIGE AKTIVITETER FRIVILLIGE AKTIVITETER 2012/2013 Til elever og forældre i 1. 9. klasse I denne lille folder kan du orientere dig om de fritidsaktiviteter, som vi kan tilbyde dig i skoleåret 2012/2013. Kig folderen igennem

Læs mere

Kursuskatalog 2. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund

Kursuskatalog 2. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund Kursuskatalog 2. semester 2015 Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund tilbyder hensyntagende undervisning til borgere i den socialpsykiatriske

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/8-31/12 2016 DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade Forår 2016 Erhvervet hjerneskade CSV Voksenspecialundervisning 2 CSV tilbyder undervisning til voksne med erhvervet hjerneskade efter: hjerneblødning blodprop arbejdsskade trafikskade hjernerystelse eller

Læs mere

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk Kurser 2014-2015 LANGT HØJSKOLEOPHOLD Kursus 2-14 fra den 10. august 2014 i 12 eller 18 uger Kursus 1-15 fra den 4. januar 2015 i 12 eller 22 uger Kursus 2-15 fra den 9. august 2015 i 12 eller 18 uger

Læs mere

Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Sundhed, Forebyggelse og Fritid

Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Sundhed, Forebyggelse og Fritid 2016-2017 Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sundhed, Forebyggelse og Fritid 1 Fritidsundervisning for børn og unge 2016-2017 Fælles Service Afdeling for Sundhed, Forebyggelse

Læs mere

Forår 2016 DOF Center for krop og bevægelse

Forår 2016 DOF Center for krop og bevægelse Forår 2016 DOF Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen Velkommen til forårssæsonen 2016 med disse kursustilbud til alle, der har brug

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE Velkommen til Ungdomsskolen! Se lige efter, om der ikke skulle være noget for dig. Noget, der er både sjovt, spændende og måske udfordrende... Der er sidste frist

Læs mere

LEJREEGNENS HUSHOLDNINGSFORENING S AFTENSKOLE. Folkeoplysning og fritid i Lejre kommune 2013/14

LEJREEGNENS HUSHOLDNINGSFORENING S AFTENSKOLE. Folkeoplysning og fritid i Lejre kommune 2013/14 LEJREEGNENS HUSHOLDNINGSFORENING S AFTENSKOLE Folkeoplysning og fritid i Lejre kommune 2013/14 L.H.F.s Aftenskole DIN LOKALE AFTENSKOLE Formand Birthe Jacobsen Skoleleder Ole Schuldt-Larsen Tlf: 57 52

Læs mere

Ullits Gymnastikforening

Ullits Gymnastikforening Ullits Gymnastikforening byder velkommen til en ny sæson Aktiviteter i Ullits Minihal Vi begynder i uge 37 d. 12. september 2016/2017 Hold Far/mor/barn gymnastik Tid: Mandag kl. 16.30-17.25 Alder: ca.

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2010 UGERNE 26 OG 27 INFORMATION SOMMERSKOLEN 2010 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 26 og 27. HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse

Læs mere

Holdnavn Alder Stestrup Fritidsgård Trænere Holdbeskrivelse

Holdnavn Alder Stestrup Fritidsgård Trænere Holdbeskrivelse Minispring 0. 2. klasse Hallen kl. 17:00-18:15 Kitt og Henriette Sacha Laila Tlf. 22874776 På dette hold skal vi lære at springe de mest grundlæggende ting indenfor springgymnastik. Vi skal bl.a. lære

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Sig JA TAK til en god idrætsoplevelse

Sig JA TAK til en god idrætsoplevelse Sig JA TAK til en god idrætsoplevelse Ta chancen fra sværvægt til letvægt Forsidefoto: Betina Skjønnemand Indhold Hvad er Ta chancen? Idrætstilbud Kruså/Padborg området Boksning - Felsted Bokseklub Ro-spinning

Læs mere

MUIF. Vintersæson 2013/2014. Gymnastik Badminton Håndbold mini. Vel mødt til en aktiv sæson. med

MUIF. Vintersæson 2013/2014. Gymnastik Badminton Håndbold mini. Vel mødt til en aktiv sæson. med MUIF Vintersæson 2013/2014 Gymnastik Badminton Håndbold mini Vel mødt til en aktiv sæson med Gymnastik, Håndbold og Badminton i gymnastiksalen på Mern Skole Vakse Quinder (glad motion for damer i alle

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Nye hold i Fritidsklubben Oliemøllen september oktober MANDAG

Nye hold i Fritidsklubben Oliemøllen september oktober MANDAG MANDAG Springgymnastik Eggeslevmagle Idrætsforening og Oliemøllen tilbyder i samarbejde et hold i springgymnastik. Holdet vil tage udgangspunkt i at man ikke har prøvet det før, så alle kan deltage. Træningen

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Hvis du er bosiddende i Aarhus kommune og du ikke selv kan tage offentlig transportmiddel eller finde vej, har vi nu mulighed for at hjælpe.

Hvis du er bosiddende i Aarhus kommune og du ikke selv kan tage offentlig transportmiddel eller finde vej, har vi nu mulighed for at hjælpe. 2 Hvis du er bosiddende i Aarhus kommune og du ikke selv kan tage offentlig transportmiddel eller finde vej, har vi nu mulighed for at hjælpe. Hvis du gerne vil gå til undervisning, men ikke selv kan tage

Læs mere

Forenings-SFO Snedsted Skole

Forenings-SFO Snedsted Skole Forenings-SFO Snedsted Skole - Et nyt tiltag i Thisted Kommune Kære forældre Den første periode med Forenings-SFO er ved at være slut, og vi kan se tilbage på et rigtig godt forløb, som takket være de

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2008 UGERNE 27 OG 28 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Information PERIODE Sommerskolen er i ugerne 27 og 28 HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse bosiddende i Middelfart

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

KOM TIL GYMNASTIK,LØB OG CROSS GYM I TØRRING

KOM TIL GYMNASTIK,LØB OG CROSS GYM I TØRRING TILMELDING OG BETALING Tilmelding og betaling foregår på: www.toerring-if.dk Gå ind på hjemmesiden, - under gymnastik. - tilmelding og onlinebetaling. - find dit hold og følg vejledningen. KOM TIL GYMNASTIK,LØB

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Forebyggelsesafdelingen Motionstilbud i Gentofte Kommune Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Oversigt over nogle af Gentofte Kommunes motionstilbud Tilbuddene i folderen er inddelt i 3 kategorier: Styrketræning

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2014/2015 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2014-2015. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM

GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2014/15 Så er vi tilbage med endnu en udgave af vores aktivitetsprogram for den kommende gymnastik-sæson. Folderen indeholder en beskrivelse af de hold som Øster Lindet

Læs mere

Undervisning i vand. lubker.com. Bevægelse i varmt vand v/merete Stoltze. Babysvømning - 3 v/lone Ussing Elmstrøm

Undervisning i vand. lubker.com. Bevægelse i varmt vand v/merete Stoltze. Babysvømning - 3 v/lone Ussing Elmstrøm Bevægelse i varmt vand v/merete Stoltze Mandag kl. 9.15-10.00 I det varme vand bliver alle kroppens muskler rørt. Vi starter op med opvarmende øvelser, hvor kredsløbet stimuleres og pulsen kommer op. Undervisningen

Læs mere

Vi glæder os til at være aktive sammen med dig! Med venlig hilsen Bestyrelsen for Fanø Gymnastik & Idræt.

Vi glæder os til at være aktive sammen med dig! Med venlig hilsen Bestyrelsen for Fanø Gymnastik & Idræt. Fanø Gymnastik & Idræt glæder sig til at byde hjertelig velkommen til sæsonen 2014 2015. Vi kan tilbyde en spændende sæson med både kendte og nye aktiviteter! Vores engagerede instruktører og hjælpetrænere

Læs mere

www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk KOM TIL GYMNASTIK, ZUMBA OG BOKSNING I TØRRING www.toerring-if.

www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk KOM TIL GYMNASTIK, ZUMBA OG BOKSNING I TØRRING www.toerring-if. OVERSIGT OVER GYMNSTIKHOLDENE Mandag: Haffenlafferne Stjernerne Boksetræning (Motion) Tirsdag: Glad motion for damer Forældre/barn Junior Mix: -Teen Girls/junior mix Voksen motion Onsdag: Familiegymnastik

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Gymnastikprogram Sæsonen 2013-2014

Gymnastikprogram Sæsonen 2013-2014 Gymnastikprogram Sæsonen 2013-2014 Velkommen til gymnastik i Tim GIF Så er vi klar med gymnastiksæsonen 2013/2014, og vi glæder os til at byde dig velkommen. Vinterens program er lagt, og vi håber denne

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2014 / 2015 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere