suimnno DENMARK still wonderful Ju bilaeu m MOTOBECANE CYKLEN DYNAMOLYGTE touring og sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "suimnno DENMARK still wonderful Ju bilaeu m MOTOBECANE CYKLEN DYNAMOLYGTE touring og sport"

Transkript

1

2 Ju bilaeu m TANKER PA "TURCYKLSTEFNE"S 1-ARS DAG. Det er msske lidt forkert at begynde at skue bagud, man skulle jo snarere skue frenad, men den S.april er en merkedag for vores lille forening. Egentlig er jeg.lidt ked af at skulle skrive "lille", for det er jo en kendsgeming, at vi er relativt fs, selvdti vi geme havde set medlanskartoteket bugne allerede nu. Men det er ogsa en kendsgeming, at "TurcyJ^listeme" opstod, fordi der var et behov, der skulle da*kes. Er dette behov sa daskket fuldtud nu? Det kan n^ppe vaere tilfaeldet. Det ville nok hjaslpe, hvis vi fik omtale hist og her, og jeg kan da raevne, at vi er blevet lovet en hel side i naeste nr. af DCF's medlansblad. Jeg vil ikke undlade at takke DCF for denne gestus; jeg er nemlig sikker pa, at der blandt DCF's medlermer ma vaare nogle potentielle turcyklister, son kan have interesse for vores forening. "Turcyklisteme" er sa vidt muligt blevet drevet pa denokratisk vis, ssledes at medlenmeme selv har bestemt, hvad der skulle foregs i klubben. Desvarre vil det i praksis sige, at 4-5 mennesker har msttet lave det meste af arbejdet, og arlig talt, vi kunne godt taanke os nogle flere aktivt arbejdende medlarmer. Jeg vil i0vrigt benytte lejligheden t i l specielt at fremhaeve Sverre og Jane Nielsen, son i "Turcyklisteme"s f^rste levemsneder s0rgede for at alt var klappet og klart f0r og under klubaftneme. Sverre og Jane har desvasrre nasten helt trukket sig ud af aktivt arbejde ps grund af deres daglige arbejdsbyrde. OgsS en tak t i l Johan Knudsen og Finn Gormsen, son bsde hver for sig og sanmen har bidraget betydeligt t i l klubaktiviteteme. Endelig skal Hvidovre Cykle Klub takkes for at stille lokaler t i l radighed ved vore faste m0deaftner. Klubbens formsl er at udbrede viden og kendskab t i l turcykling, med hvad dertil h0rer af teknik o.l., samt. eventuelt at arrangere ture for ps denne msde at lare medlermeme selv at tilrettelcegge ruter m.v. Klubben har ingen egentlig bestyrelse, men en slags ledelse benaevnt "redaktionen". Til gengasld er den en urderafdeling af Hvidovre Cykle Klub og ssledes placeret ret fast. Der er i det forgangne ar fonegset en del korrespondanoe mellem klubben og andre foreninger eller enkeltpersoner, hvor vi bade har vasret radgivende og s0gt at udbrede kendskabet t i l os selv. Til slut vil jeg minde cm, at det ikke er rreningen, at "Turcyklisteme" skal vsere en lokal forening; alle kan blive medlattner, og vi sa geme lokalafdelinger oprettet rundt an i landet. h5b cm at noget af alt dette kan ga i opfyldelse, vil jeg 0nske f0dselsdagsbamet tillykke og i0vrigt held og lykke frenover. Jens DE SENESTE HTODELSER. Thorsen. PS aprilm0det ken Els^th B^Oi01 og hendes s0n Michael fra Drag0r med deres cykler, son de med oppakning har planlagt at cykle gennem en del af Europa pk t i l scmer. Samtlige tilstedevaerende deltog i diskussionen af, hvorvidt cykleme var egnede t i l en ssdan langtur, og der faldt mange sms nyttige oplysninger iblandt. Bagefter underholdt Hans Vemer OS med lysbilleder fra hans deltagelse i rallyet i Zug (Schweiz) sidste Sr. Pa 10rdagsaftenen 24/4 inzidte en snes af klubbens medlenmer op med medbragt imd t i l en hyggekansanmen. Redaktionen s0rgede for bandmusik pi klubbens h0jtaleranla3g og Peter Andy (alias N.P. Nielsen) underholdt msd en raekke forn0jelige illusionsmmre, siiipel reel svindel, som han selv sagde. Herefter blev der danset indtil opbruddet cntkring midnat. DENMARK still wonderful Overskriften er fra en artikel af Pat Hallifax i det engelske Cycletouring magasin medio 1973, son hermed f01ger i oversat stand: Den artikel, i hvilken Finn Wodschow beskrev de erfaringer, han og hans gruppe af danske cyklister gjorde, da de cyklede i England, fsr mig t i l at fortalle den tilsvarende beretning om fire engelske cyklister, en af hun- og tre af hank0n, son krydsede Vesterhavet i modsat retning i septanber 1972 for at opleve cyklingens glader i Danmark. Vi lagde straks maerke t i l den store forskel mellem den danske msde at k0re ps oq de danske bilisters hensynsfuldhed sairmenlignet med de egoistiske og dumdristige Britiske bilister: Hr. Viodschcw finder sine landsiremd hensynsl0se overfor cyklister, men vi har den modsatte mening. kke en eneste gang dyttede man ad os, og var der bilister, der ved trafiklys skulle t i l h0jre, lod de os altid kantb f0rst, hvis vi skulle lige ud. Vi f01te en udbredt tolerance overfor cyklister, son ikke findes i England. midlertid kan jeg tilslutte mig hr. 'Jbdschow's psstand an, at der er meget fa turcyklister i Danmark. Vi sk kun &i, og han var sandsynligvis udlaaiding. Det er rigtigt, at cyklen bruges meget i byer son et billigt transportmiddel, men at bruge cyklen for fom0jelsens skyld er naesten uh0rt. Vi modtog irange forbavsede blikke, hvor vi kan frein, isaar p.g.a. vore shorts og msske endnu mere for vore gule cykleregnslag, son abenbart ildce findes i Danmark. Hvad angsr vores tandan er det ingen overdrivelse, at vi fik alle t i l at standse op og betragte den. Finn roste de dejlige engelske biveje pk lardet, men vi fandt, at de danske var endnu bedre, og med den lave befolkningstathed er de danske biveje naesten fuldstandig frie for trafik. suimnno DYNAMOLYGTE MOTOBECANE CYKLEN touring og sport

3 Vi holdt OS helt vaek fra hovedvejene, og v.hj.a. ret gode danske kort kunne vi bevaege os ad et vidunderligt system af fint belagte smalle veje, som slyngede sig gennem fredfyldt Sbent land, hvor der var vindm0ller. strstackte gsrde og kommarker. Hvad mere kan en turcyklist 0nske? En kop the nu og da kunne man nok have 0nsket, men da manglen pk cafeer, landsbykroer og ovematningsmuliqheder alle andre steder end i byer skydes den omstandighed, at Danmark ikke er et land, son bliver 10bet over ende af turister, syntes vi ikke, vi kunne klage. Man kan jo ikke fk bade i pose og sadc. Andre sms bagdele var de h0je priser pk f0de, hotelier og 01 (kan forestille jer, at tre drabelige 01- drikkende maaid faktisk slog sig pk itcelk?) - og ogss vejret; det er, son i England ikke t i l at forudsige. Naturligvis fortalte man os, at det havde vaeret en vidunderlig saimer, og at vi var 10bet ind i det f0rste regnvejr i tre msneder. Dette overraskede os ikke. Vi havde haft en forsmag i England. Efter to msneders t<8rke havde vi cyklet mellan loidon's Waterloo og Liverpool street stationer i det vaerste regnvejr nogensinde; kke kun regnede det en bunke i Darmark, men det blasste ogsi kraftigt (altid imod os), og det var koldt, isaar efter solen var gset ned omkring kl. 16. Det var mere son novertber end septerfcer. Hvem sagde, at Danmark er fladt? Vi forkastede snsirt den m/te og ogss rryten an (san brochureme siger), at alle danskere taler engelsk. Det er ikke scindt. Vi m(8dte naesten ingen, selv i K0benhavn, son talte et eneste ord. Det gik bedre med tysk, men alt for ofte mstte vi ty t i l tegnsprog. Pr0v at bestille fire pastries, nsr du ikke ved, hvad de hedder pk dansk. Vi fandt aibider ud af, at danskeme kedder dem wienerbnal. HJORTEK/ERSVEJ LYNGBY TELEFON (01) GRO Til alle, der overvejer en lignende Redaktionen mener, l.del af artik- cykeltur i Danmark vil jeg sige, at len skal tages med et vist forbehold, hvis man er heldig ned vejret, er det fordi tilstcindene allerede pa fa ar er bestemt det ideelle land for turcykling. aaidret mod det vaarre, isar p.g.a. bilistemes Der var ingen problemer med at manglende hensyn t i l cyklister- kcrnne ind p4 hotelier (alle var opf0rt ne. ned priser i en brochure udstedt af Det J.K. danske Turistkontor), og fmrgeme, pk hvilke vi sejlede fra 0 t i l 0, var 25% belagte. Det var ogsa faergen fra Harwich t i l Esbjerg, son vi havde bestilt pladser pk adskillige msneder i forvej- ' en; men i September er det fuldstaaidigt. un0dvendigt. ' Vi k0rte i snit km pr. j>, dag, idet vi startede i Esbjerg og ankcm t i l K0benhavn efter halvdelen af ferien. Vi tilbragte to dage der og kan t i l Arhus, hvorfra vi tog toget t i l Esbjerg. Pk denne msde sk vi naasten hele landet pk nasr det nordlige Jylland og kunne tilbringe den lasngste tid pi "Sydhavs0eme", hvilket vi staerkt vil anbe- ; fale yndere af afslappet cykling at g0re. saer Eyn er idyllisk (maske fordi vi hav- f, de bla hiitmel og sol pa den del af feri- ' en). Til sidst et rosende ord om D.S.B. Statsbanemes personale behandlede vore cykler ned arhu og 10ftede end ikke et 0jenbryn, da vi ankcm t i l Arhus station 24 timer f0r afgang med to solocykler og en tandem. Fra tidligere oplevelser pi kontinentet ventede vi det vasrste og var derfor behageligt overraskede ved at se vore cykler blive ladet ind i toget nasste dag og endnu mere over at se, at de ankcm t i l tiden og intakte i London. Vi havde s0gt at holde 0je med dem undervejs, fordi rejsen i Dannark indbefattede et togskift, men det havde ikke vaeret muligt. Dette sidste bevis for effektivitet gav os endnu engang indtrykket, at danskeme er et stralende folkefaerd. De var ikke kun effektive, men ogsa h0flige, venlige og hjaelpsaime, hvor vi end var. BANAN SPORT Cyklen der er kaelet for Vigerslevvej 35 Telefon Fra Heino D0i'gaard har vi modtaget f01gende: tidens 10b kaimer man i ber0- ring med en og anden bog, som ligesindede absolut mi h0re on. Nu er cykel-litteraturen ikke ligefrem svulmende, nven der har alligevel udkrystalliseret sig fem b0ger, jeg n0dig ville undvaare. Derfor denne antale, der muligvis er overfl0dig for nogle, men kan vsre inspirerende for andre. F0rst og fremnest b0r nasvnes Sylvester Hvid's klassiske, ca. 80 ir gamle "Cycle Haandbog", seen er genudgivet i faksimile. Denne kostelige og smujdte bog saetter alt nutidigt i relief, og skulle man en dag vaere i dirligt huntfr, si er her en muli^ed for at kcrnne pi andre tanker. Man fristes ligefrem t i l at kalde denne bog for cyklingens Gamle Testamente. Det nye Testamente ma si vaare Fisker Arriersen's "Cykelbogen", der bestant heller ikke er kedelig laasning. Her kan turisten laere et og andet om cykler og turcykling. En enkelt sportsbog h0rer t i l i cykel-biblioteket. Normalt er sportsstjemers selvbiografier - der son regel er skrevet af en smart journalist - kedelige resultatlister og avisreferater. Siledes forholder det sig dog ikke med Eddy Merckx's "Professionel uden forbehold". Tilsyneladende aerligt og i hvert fald meget laererigt forta»ller han - ved hjaelp af en journalist - en masse on landevejssportens hirde hindvaerk pi eliplan. "Richard's Bicycle Book" er bogen, der sabtter turisten i stand t i l at lave naesten alt pi en cykel - og spare en nhsse penge. Let og engageret fortasller han cm cykler og cykling, on allehinde faelder og fejl, og de detaillerede illustrationer hjaslper godt pi vej. Sidstnasvnte g0r, at selv mindre engelskkyndige kan have udbytte af denne uundvaerlige bog. Endelig er der Ritchie's bog "King of the Road", der er en sk0n bog on cyklens og cyklingens historie. Gennem en lang raekke dejlige illustrationer og en sagkyndig tekst ledes lasseren gennem hele tohjulerens historie, der viser sig at vaare alt andet end kedelig. Andre b0ger kunne nok nsmes, men med disse fem b0ger pa hylden er turisten ganske godt rustet bide inden- og udend0rs. God fom0jelse. NY CYKELBROCHURE. Grebart Cj*ler har netop produceret en brochure, der fortaaller an cykler og tilbeh0r specielt for turcyklisten. Den kan rekvireres hos Grebart i Hjortekaer. CYCLES MERAL

4 DflNMARKS CYKEMJSEm, der er beliggende i Aalestrvp, 30 km nord for Viixarg v/hovedvej A 13, havde jeg lejli^ed t i l at bes0ge sidste sortmer. Det er det eneste museum i Norden, der detaljeret behandler cyklens teknologiske udvikling. Cykelsamlingen onfatter i 0j^likket ca. 100 cykler fra tracyklen med smedejemsbeslag over den h(8je bicykle ("vaeltepeter") og sofacyklen t i l den modeme kinesiske cykel (fra Grebart-cykler). Herudover meget tilbeh^r fra perioden, hvor cyklen var hvermands eje og blev passet og plejet som bilen i dag. RNGSTED - K0BENHAVN Ofte lagges cykleruten mellem Kslbenhavn og Ringsted ad hovedvej Al, som godt nok har cyklesti, men alligevel ikke altid er behagelig at k0re p5 p.g.a. den staerke trafik. HosstSende tre skltser viser en alternativ rute, hvor der mod nord drejes af igennem TSstrup og k0res et kort stykke ad landevejen mod K0ge, og hvor man mod syd k0rer et stykke ad K0ge-Ringsted landevejen. PS et kort l:15o.ooo er omvejen i forhold t i l den slagne vej opmslt t i l 5,o km ekstra, Pr0v den alligevel ; TURE 76 Tur 3. 27/ t i l Jyllinge. 65 km. D.C.F. Tur 4. 20/ t i l SoderSsen, SkSne. 100 km. D.C.F. Tur / weekerai-krotur. PDrel0big tilmelding nden 31/ t i l Finn Kristensen (01) TA 5719 eller Ernst Rasnussen (02) D.C.F. Tur 6. 25/ t i l HaneleSsen, SkSne. 100 km. TUBCYKLSTErajE. Tur 7. 1/ til Lejre. 60 km. TdtoKLSTEKE. Tur 8. 22/ t i l lottenborg Kro, Lyn^. 50 km. TURCYKLSTEENE. Tur 9. 4/ t i l H0rsholin. 45 km. D.C.F. Vedr. tur 4. Vi m0des i Tuborg havn kl for overf0rsel t i l Landskrona med SL-liniens faerge. Hjemrejse kan ikke psregnes at finde sted f0r kl. 19 fra Landskrona. Madpakke kan medbringes ps turen. Da der er tale om en lang tur ps ca. 100 km,husk at medbringe lidt ekstra proviant og drikkelse t i l fortaring undervejs! cykelture i Kifcenhavns omegn med D.V.L. (Dansk Vandrelaug). Alle ture starter fra N0rrebrohallen, Bragesgade, onsdage kl pre. og s0n/helligdage kl pre. onsd. 12/5 t i l Vestskoven (35 km), t i l - slutning v/dantius Torv kl onsd. 19/5 t i l M011eSen (40 km), start ogss fra Riadovre C. v/bus 13 kl. 1745, tilslutning v/lyngby St. kl f Hiseet er jaevnt godt bes0gt, dog mest af bilister, sa cj^lister er meget velkonne. Skulle du derfor konme (cyklende) p4 disse kanter, kan et bes0g anbefales. Fra l.maj t i l l.novertjer er der Sbent dagligt (undtagen mandag) kl Entre: Voksne kr. 5,-, b0m kr. 2,-. Rabat ved gn^jper ps 5 personer og derover. Der er i^vrigt en lille erindringsgave t i l alle, der katmer cyklende t i l nuseet. E.M.R. Tur / t i l Vindinge Naturparic. 60 km. TORCYKLSTETOE. Tur / t i l Rudeskcrv. 50 km. TURCYKLrSTEFNE. Vedr. tur 3. Start fra krydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej ("Punkt 1") og Damhuskroen, begge steder kl Vi m0- des i Led0je vairken ca. kl og fortsastter i samlet flok t i l Jyllinge. Vi ^iser i Sr ps "BirkegSrden", Jyllinge Nordmark, hvor nan kan medbringe madpcikke, hvis man ikke 0nsker at benytte sig af det fine tilbud ps "Tag selv koldt bord" t i l kun kr. 17,85. Hjerkotnst ca. kl. 17. Turledere: Finn Kristaisen og Ernst M. Rasnussen. torsd. 27/5 t i l Sjaels* (55 km), start ogss fra R0dDvre C. v/bus 13 kl onsd. 2/6 t i l Hareskoven (35 km), start ogss fra R0dovre C. v/bus 13 kl. 1745, tilslutning vailddaakke St. kl onsd. 9/6 t i l Aved0re/VestvDlden (30 km), start ogss fra R0dovre C. v/bus 13 kl DSNSKE MJriCNSLiZB i resten af /5 Lyngby C.C. Trlin-10b. 23/5 Sor0 C.K. Tjustrv5>-Bavelse s0 rundt. 27/5 A.B.C. Triin-10b. 30/5 D.C.R. Trim-lsfc. 7/6 Viking, Frederikssund. Trim-10b. 13/6 SjaEls0 rundt. 20/6 K.C.K., Herlev. Trim-lgto. 20/6 Roskilde. 20/6 Slagelse. 29/8 Kalundborg C.C. Tiss0 rundt. Qitane yderligere oplysninger vil kunne fss gennan Jciian Knudsen (se bagsidai). Tlf. (01) tandem -tur-og sports cykler nfomation cm de svenske mtionsl0b findes i M C B's hurtbulletin 1976, der fss fra SkSnes Cykelforbund, Parkgatan 25, S Trelleborg. --

5 D V E R S E Turcj^isteme er fra februar optaget son median i den engelske turcyklistforening Cyclists' Touring Club, sen blev oprettet i Det koster p.t. 2 pund minimum pr. Sr, men vi har dog indbetalt ca. det dobbelte frivilligt. Til gengaeld fsr vi CTC's medlemsblad seks gange Srligt samt CTC's Srlige hsndbog; begge dele findes i minibiblioteket i klubben. 0nsker man at blive individuelt rtbdlan af CTC, er kontingentet netop haevet t i l 3,70 pund pr. Sr. SS fsr man autcratisk medlemsbladet, men ikke hsndbogen. Desuden medf^rer individuelt medlansskab flere fordele forsikringsmaessigt, f.eks. ved indblanding i faardselsuheld. NiEnnere heroin i hsndbogen. CTC har enkeltmedlenmer i eille de nordiske lande fejres loo-srs jubilaam wed et stort cyklecurrangement, og en samlet skandinavisk el. dansk gruppe derovre b0r vi absolut stra±)e mod. karrimor CYKLE- TASKER J.K. REDAKTON Johan Knudsen, GodthSbsvaEnget 29, 3.th, 2000 K^baihavn F. Einst M. Rasnussen, Ludvig Holsteins Alle 9, 2750 Ballerup. Jens Ttiorsen, Knud Andiersvej 14, 2610 H0dovre. Kasserer: Hans Vemer Neimann, 0Bterparten 26, 2630 TSstrtp. Postgtro Avedare Tvaervej Hvidovre Tlf SVKLTO AU.VT

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Vinderne af orienteringsl0bet ps en af S0ndagsturene (Foto: Lene Bai Jensen)

Vinderne af orienteringsl0bet ps en af S0ndagsturene (Foto: Lene Bai Jensen) Vinderne af orienteringsl0bet ps en af S0ndagsturene (Foto: Lene Bai Jensen) Side 1 Turcyklisten 1194 Turcyklisten 1194 Side! TURCYKLISTEN er medlemsblad for foreningen TURCYKLISTERNE, der har til formal

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 05. 2015.

Nyhedsbrev nr. 05. 2015. Nyhedsbrev nr. 05. 2015. Sidste klubaften d. august 2015 Vi var i alt 27 medlemmer som mødte op denne dejlige onsdagssommeraften. Formanden havde ferie, så han var blevet hjemme med hende den rødhårede

Læs mere

Notat. Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015

Notat. Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015 BALLERUP KOMMUNE Dato: 27. juli 2015 Tlf. dir.: 44 77 33 08 Sagsid: 29.09.00-P20-2-15 Notat Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra:

Læs mere

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland.

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Sjælland Rundt d. 2. juli 2011. En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Det var noget af en prøvelse ca. 700 ryttere blev sat på til dette års udgave af Sjælland

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Dagsorden iflg. Vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Historier set & hørt fra Østrig Klubben tager som tradition på skitur til Østrig og i år ingen undtagelse. Og som de andre år oplever vi en masse skæg og ballade

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Vindingeturen den 19.September 1976.

Vindingeturen den 19.September 1976. Vindingeturen den 19.September 1976. Pedalglimt fra USA Son bekendt fejrer USA i ar sit bicentennial, 200-aret for uafliasngighedserklaringen. I den anledning har der bl.a. - son omtalt i TURCYKLISIEN

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2013

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2013 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2013 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

Det k;ui gs hftrdt til under vintertrainingen (Illustration: Allan Pedersen)

Det k;ui gs hftrdt til under vintertrainingen (Illustration: Allan Pedersen) Det k;ui gs hftrdt til under vintertrainingen (Illustration: Allan Pedersen) Sidel Turcyklisten 2192 Turcyklisten 2/92 side 2 TURCYKLISTEN er medlemsblad for foreningen TURCYKLISTERNE, der har til formm

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Steffan Thordarson beretning fra Ironman, Barcelona 2009.

Steffan Thordarson beretning fra Ironman, Barcelona 2009. Vejen til Ironman Steffan Thordarson beretning fra Ironman, Barcelona 2009. 25.september 2008 besluttede jeg mig for at gennemføre en Ironman, og det skulle være den 4. oktober 2009 i Barcelona. På det

Læs mere

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007 Lapning i fin stil Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2007 Turudvalget Møder med Teknisk Forvaltning VCTA Indkaldelse til generalforsamling 29. 3 Göta kanal/göta Elv H.P. s fotos fra efterårets cykelture DANSK

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Til stede: Fraværende: Peter Hermann, Ditte Schwartzbach, Finn Poulsen, Ole Jerichow, Hanne-Dorthe Hansen,

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

Nyhedsbrev FK og JK. Sommerferien 2011. Sol, sommer og ferietid for alle

Nyhedsbrev FK og JK. Sommerferien 2011. Sol, sommer og ferietid for alle Nyhedsbrev FK og JK Sommerferien 2011 Sol, sommer og ferietid for alle Endelig ferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben til Vilde Vulkaner og med på

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Billedserie fra Fyn Tur 2013.

Billedserie fra Fyn Tur 2013. Billedserie fra Fyn Tur 2013. Vespa klub Fyn havde denne gang skubbet årets Fyn tur lidt frem i kalenderen, tidligere års Fyn ture har været placeret i maj måned, og vejrliget har mange gange været meget

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere LØBESEDLEN BMI Motion Marts 2014 DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere Der blæste en kold vind, da 17 BMI ere mødte frem ved NRGi Arena til 2. runde af DuPont løbene. Arrangørerne havde desværre lagt starten

Læs mere

Medlemsblad for Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge. Nr. 52 Marts 2004

Medlemsblad for Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge. Nr. 52 Marts 2004 1 Medlemsblad for Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Nr. 52 Marts 2004 GENERALFORSAMLING Medlemmerne indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling på Sydgården, Bygaden 109 Onsdag den 3. marts

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Cykeltur i reformatorernes fodspor Hamborg - Wittenberg. D maj 2017

Cykeltur i reformatorernes fodspor Hamborg - Wittenberg. D maj 2017 Cykeltur i reformatorernes fodspor Hamborg - Wittenberg D. 18.-23. maj 2017 2017 er 500året for den evangelisk lutherske reformation, og det fejres rundt omkring i hele verden. Der afholdes tyske kirkedage

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

Brøndby Cykel Motion

Brøndby Cykel Motion Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Redaktion Kaj Flindt Nyhedsbrev SEPTEMBER 2009 Udsendt den 2/9-2009 www.kaj.flindt@hotmail.com Nyhederne først: Nu banker efteråret på døren. Der er et enkelt løb

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi.

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. Det er ikke så svært, og slet ikke hvis man bruger nedenstående hints og gode råd. Det er vigtigt at læse dokumentet som inspiration, for derefter

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 KALENDER FOR SEPTEMBER:

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

ER DER EN KYLLING I ÆGGET?

ER DER EN KYLLING I ÆGGET? ER DER EN KYLLING I ÆGGET? Et rugeforløb, hvor børnene selv er med til at hente æg i hønsehuset, lægge æggene i rugeskabet, gennemlyse æggene, lægge æggene til klækning i det andet rugeskab og se, når

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

TEAM-EJBY NYT 31-03-2014

TEAM-EJBY NYT 31-03-2014 TEAM-EJBY NYT 31-03-2014 TEAM-EJBY NYT ER TIL ORIENTERING FOR DE DER SKAL DELTAGE I VÄTTERN RUNDAN 2014, SAMT FOR ANDRE DER VIL TRÆNE SAMMEN MED HOLDET. Indhold i dette nummer: Træningsturen 30-03-2014

Læs mere

2. Rejsebrev. Pernille Gram

2. Rejsebrev. Pernille Gram 2. Rejsebrev Pernille Gram Studerendes navn: Studienummer: Pernille Gram Kristensen PV11214 1 E-mail.: Praktikperiode: 2. el. 3. Praktik fra til dd.mm.år: Institutionens navn: Institutionens adresse: Institutionens

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Huskedatoer. Juhuu - Mathilde. Det er nu, du kan cykle dig til knækbrød, is og pandekagefest

Huskedatoer. Juhuu - Mathilde. Det er nu, du kan cykle dig til knækbrød, is og pandekagefest Huskedatoer Tirs. 1. Rollespil i Hald Ege Ons. 2. Mathilde starter igen FIFA 2014 turnering + JUK Tors. 3. FIFA 2014 turnering Fre. 4. FIFA 2014 turnering Tirs. 8. Rollespil i Hald Ege Ons. 9. Prøv-en-klubdag

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge

Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Redaktion: www.kaj.flindt@hotmail.dk Nyhedsbrev januar 2011 Udsendt den 30/12 2010 Klubmøder Mød op på Sydgården til hyggelig samvær uden cykel, vi skal fastlægge

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Lang skoledag, men stadig gang i din klub Nu har den ny skoledag været i gang i 3 uger og selvom du nu bruger længere tid i skolen (og nogle gange

Læs mere

suimnno ktrmsftty^ MOTOBECANE CYKLEN DYNAMOLYGTE touring og sport

suimnno ktrmsftty^ MOTOBECANE CYKLEN DYNAMOLYGTE touring og sport CYKEIfWPNING. Mange har tkke luft til at puitpe en cykel, og det kan ogss vaere ligeraeget, hvis de ingen cykel har, men folk med en ssdan bliver stakandet, altsa ikke cyklen. Derfor er denne opfindelse

Læs mere

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå.

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå. Andet halvår 2017. August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.00 Vi starter fra Agtoftsvej kl. 9.00 og kører en tur i omegnen af Sønderborg. Returnerer til Agtoftsvej, hvor vi spiser vor medbragte

Læs mere

DM i Omnium for herre elite og dame elite

DM i Omnium for herre elite og dame elite Dansk Bicycle Club præsenterer: Billede Foto: Juel FT DM i Omnium for herre elite og dame elite Torsdag d. 17. december 2015 kl. 18.00 Ballerup Super Arena DM Omnium reglement Gælder både Damer og Herrer

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2011 Dato: 09-05.2011 Sted: Hanne Søndenbroe Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Hanne Jensen

Læs mere

Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960

Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960 Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960 Vi har samlet nogle af de spørgsmål som du måtte stå med hvis du overvejer at begynde i en Cykel Club. Der er sikkert mange andre ting du kunne ønske svar på, og

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent NYHEDSBREV Dato 1. maj 2008 Årgang 2, nr. 9 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen 1 Betaling af kontingent 1 Danish Design 2 Sønderborg Køkkenet 3 Stavgang m.m. Sankt Hans Aften Arrangement 4 5 Maleriudstilling

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Danske Politimesterskaber Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Fyns Politi, ved Odense Politis Idrætsforening, var vært ved årets Danske Politimesterskaber

Læs mere

Kulturhuset Brønden. 20. august 17. september. Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART...

Kulturhuset Brønden. 20. august 17. september. Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART... KULTURKALENDER AUGUST 2016 Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART... 2016... en international udstilling, hvor kunstnere mødes med publikum gennem nutidig global kunst. Kulturhuset Brønden 20. august

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Arrangør: Konferencen var arrangeret af European Cyclists Federation i samarbejde med bystyret i Sevilla.

Arrangør: Konferencen var arrangeret af European Cyclists Federation i samarbejde med bystyret i Sevilla. jph/marts 2011 Rapport fra konferencen Velo-City 2011 23-25 marts, 2011, Sevilla, Spanien Arrangør: Konferencen var arrangeret af European Cyclists Federation i samarbejde med bystyret i Sevilla. Deltagere:

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK

I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen så vi fralægger os ethvert ansvar. På grund af manglende lokomotivførere har man på Lolland indført, at man i weekenden

Læs mere

SHimnno. fra ferste. Cykelstler rundt om 0resund KONTAKT MICHELIN. Kun en kvalitet den bedste!

SHimnno. fra ferste. Cykelstler rundt om 0resund KONTAKT MICHELIN. Kun en kvalitet den bedste! Kort referat Klubaften den li). april 1^7!^ i Hvidovre Cykle f/ Klubs lokaler pa Avedere Narvej I'j. lie I'arste ankom til klubhuset ved 19'- tiden og benyttede ventetiden til at se p4 lokalerne. Ved ly.jo-tiden

Læs mere

Formandens Beretning 26 Januar 2010. Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag

Formandens Beretning 26 Januar 2010. Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag Formandens Beretning 26 Januar 2010 Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag Sæson 2009 Vores cykelsæson blev startet op med kaffe, te og blødt brød ude i svinestalden

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Indbydelse til 1. afd. af MTB-vintercup

Indbydelse til 1. afd. af MTB-vintercup Dansk Politiidrætsforbund Indbydelse til 1. afd. af MTB-vintercup Tirsdag den 9. oktober 2012 i Geels Skov Arrangør: PI-Nordsjælland Kære ryttere Velkommen til 1. afdeling af Vintercup en i MTB! Det glæder

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV JUNI 2014

TIGER NYHEDSBREV JUNI 2014 Kære Tiger Forældre Så har vi haft gang i vandhuller, naturkunst, musefamilier, hyldeblomstmagi/fortællinger, pandekager over bål og meget mere i to dejlige uger. Alle 48 børn har været i gang hver dag

Læs mere

Resultat 1. Dec DM i Parløb elite og 1000m U19

Resultat 1. Dec DM i Parløb elite og 1000m U19 Resultat 1. Dec 2016 - DM i Parløb elite og 1000m U19 I Ballerup Super Arena torsdag 01. december 2016 kl: 18.30-22.30 1. december 2016 Side 1 af 10 Kl: 18.30 1. Start DM 1000m U19 DM 1000 m U19 2 ryttere

Læs mere

PROGRAM FOR AKTIVITETER I EFTERÅRSFERIEN

PROGRAM FOR AKTIVITETER I EFTERÅRSFERIEN 2013 PROGRAM FOR AKTIVITETER I EFTERÅRSFERIEN Aktivitet Tid Sted Arrangør Leg i vand for alle skolebørn. Bowling for alle 8 år + Tilmelding samme dag kl. 11.00-12.00 på telefon 76149138 eller bowl@varde.dk

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

God Jul og et godt nyt6r 0nskes alle TURCYKLISTER

God Jul og et godt nyt6r 0nskes alle TURCYKLISTER God Jul og et godt nyt6r 0nskes alle TURCYKLISTER Sidel Turcyklisten 4/97 TURCYKLISTEN er medlemsblad for foreningen TURCYKLISTERNE, der har UI formal at udbrede og formidle vlden om og glffide ved lurcykling

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Horingssvar vedr. Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger

Horingssvar vedr. Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Center for Byudvikling og Mobilitet Planafdelingen Kalkvaerksvej 10 8000 Aarhus C Risskov d. 06-10-2015 Horingssvar vedr. Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Hermed fremsendes indsigelse

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Dansk Bicycle Club præsenterer:

Dansk Bicycle Club præsenterer: Dansk Bicycle Club præsenterer: DM i hold U19 og parløb for eliten Torsdag d. 21. Januar 2016 kl. 18.00 Ballerup Super Arena 1. start kl. 18.00 DM i Holdløb U-19 Indleden heat i DM hold løb for U-19 Der

Læs mere

Opbygning af en god klasse "kultur"

Opbygning af en god klasse kultur Opbygning af en god klasse "kultur" Alle b0rn har ret til at have en god start, som g0r dem klar til et godt skolefor!0b. Af Jens IVIoIzen Jensmolzen@mail.dk Paedagog og afspaendingspaedagog. Arbejdet

Læs mere

Alle afgange er fra Cementen i Nyk. F..

Alle afgange er fra Cementen i Nyk. F.. Klub Solstrålen har sommerudflugter i uge 28-29-30. Ud fra medlemmernes forslag har brugerrådet, de Grønne Busser og personalet, planlagt de omtalte tilbud. Har du behov for støtte, så sørg for at få din

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 5, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Nu er det blevet rigtig sommer og alle nyder det gode vejr, også i skolegården. Jeres børn må rigtigt gerne medbringe deres skateboard,

Læs mere

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner.

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Sommeren i år var typisk dansk sommer, lidt af hvert det kan kun blive bedre næste år!. Men nu er bådene på land igen og der er tid til indendørs aktiviteter. Gitte

Læs mere

Mejrup lørdag 24. maj klokken 11

Mejrup lørdag 24. maj klokken 11 Mejrup lørdag 24. maj klokken 11 Tilmelding: Holstebroevents.dk senest 18. maj klokken 22. Startpris: Født 1998 og senere: 75 kroner. Øvrige: 125 kroner. Forhåndstilmeldte får gaver/gavekort. Eftertilmelding:

Læs mere