Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2014"

Transkript

1 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr ÅRGANG NØRRE AABY September 2014

2 Konfirmationstale 2014 Kære konfirmander! Maj 2014 er noget ganske særligt for jer. I har længe glædet jer til jeres konfirmation, og nu er dagen endelig oprundet. Udover jeres konfirmation er 2014 også et stort jubilæumsår. For eksempel er det 200 år siden, at Danmark mistede Norge, 150 år siden nederlaget i 1864, 100 år siden 1. verdenskrig brød ud, 200 års jubilæum for folkeskolen, 50 år for Nørre Aaby skole, og 200 år siden at Bibelselskabet blev stiftet. I anledning af sidstnævnte jubilar har Europas første flydende museum over bibelske fortællinger, nemlig en moderne udgave af Noas ark, lagt til kaj i København lige ved Amalienborg. I løbet af året kommer den til andre havnebyer i vort land. Noas ark er 70 meter lang og 13 meter høj og er bygget af den hollandske tv-entertainer og dukkefører Aad Peters. Sammen med 50 håndværkere har han bygget dette gigantiske træskib. Dette store flydende udstillings- og oplevelsescenter giver os i den nærmeste fremtid mulighed for at træde direkte ind i de bibelske fortællinger. Lige siden Noas dage har en regnbue på himlen betydet løfte og håb. Gud satte nemlig buen som tegn i skyen, tegn på at verden aldrig mere skulle gå under i vand. Og regnbuen har alle de farver, et levende forhold har. Rød som kærligheden, gul som glæden eller galden, violet som boden, grøn som håbet og blå som evigheden eller det guddommelige. Bibelselskabets 200 års jubilæum har også givet anledning til, at flere musikere, blandt andet Sys Bjerre, Jonas H. Petersen fra Hymns from Nineveh og Anne Linnet har udgivet deres egne versioner af kendte bibelske tekster. Anne Linnet har ladet sig inspirere af Paulus første brev til korinterne kapitel 13, også kaldet kærlighedens højsang. Noget af hendes sang lyder sådan: Kender jeg alverdens hem`ligheder / Ser mer end øjet ser / Så er jeg stadig Ingen / hvis ikke du er her / Kan intet eksister og gro Ejer jeg alverdens diamanter / men har jeg ikke dig / Så gavner det mig intet / At vide jeg er mig / I tomhed er der ikke ro / Størst af alt er kærlighed / Den tåler alt og varer ved / og døden selv må leve med / at størst af alt er kærlighed. Anne Linnet har udtalt, at hun valgte denne Paulustekst, fordi hun synes, at den er en af de vigtigste tekster i Bibelen. Den handler om kærlighedens væsen, hvilket er det helt centrale i kristendommen. Jesus gav os nemlig et nyt bud, for som han siger i Johannes evangeliet: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden. Kærlighed i kristendommen er altid forbundet med både Gud og ens næste, ens medmenneske. Grundtvig sagde, at livet hele tiden er et eksperiment, hvor man ikke kender udfaldet på forhånd. Derfor må man have ord og billeder for både det smukke og vellykkede, men også det grimme og mislykkede. Bibelen forsvarer mennesker i al deres ufuldkommenhed og fortæller en fantastisk historie om, at Jesus Kristus elskede netop disse ufuldkomne mennesker så højt, at han gav sit liv for dem. En guddommelig kærlighed og tilgivelse, der var stor nok til at rumme alle mennesker. Jesus rækker ud efter os og siger: Frygt ikke, tro kun. Frygt ikke, er evangeliets hovedbudskab til os. Både juleevangeliet og påskeevangeliet indeholder denne besked. Frygt ikke er kristendommens vigtigste besked til et 2014 menneske, der hele tiden skal være på, og være villig til at være omstillingsparat. Og I konfirmander tilhører en generation, der hele tiden skal være opdateret på Facebook og andre sociale medier. Men uanset hvordan dit liv er, skal du ikke frygte, men blot have tro og tillid. Det er ikke det samme som bare at leve et overfladisk liv og gå rundt og være lalleglad eller ligeglad. Nej, påtag dig et ansvar, og sæt det sammen med tilsvarende mængder af friskt og frit mod til at tage skridtet ud i livet. Kære konfirmander! Livet er en vidunderlig gave. En gave, du har fået givet slet ingen selvfølge. Du skal derfor tage imod det som givet, men ikke tage det for givet. Du er ok, som den du er. Du er ikke perfekt, det er kun Gud. At være menneske er at leve med begrænsninger, at erfare, at man fejler og svigter af og til. Men du skal naturligvis bruge dine talenter, bruge dit liv på bedste vis til glæde og gavn for dig selv, dine medmennesker og verden. Brug tid på tilværelsens helt store spørgsmål om, hvorfra, hvorfor og hvorhen. Ja, kære linedanser, hop nu ud ved siden af. Se dig danse, bare sanse, gøre hvad du ka. Være én, men én iblandt. Og mødes så du gror. Ja vent dig meget fra den kant: Denne er din jord! Tro mig når jeg siger til dig, det største, det ser man kun i det små. Og kigger du opad er himlen blå. I år får I konfirmander en ekstra gave fra kirken. Det er et flot Bibel-magasin, der udkom her sidst i april. I dette kan I læse om Nanna Øland Fabricius bedre kendt under kunstnernavnet Oh Land. Oh Land lever i dag i New York og er i gang med at gøre international karriere som sanger med hits som White Nights og Speak out Now titelsangen til dramaserien Rita. Men da hun var 10 år, var hendes drøm noget helt andet. Hun ville gerne være balletdanser, og de næste mange år øvede og dansede hun på livet løst. Men i takt med de mange øvetimer fik Nanna Øland Fabricius ondt forskellige steder i kroppen. Hun måtte droppe sin drøm som balletdanser. Det gjorde ondt, men hun valgte så at slå ind på musikken. Hun fortæller i magasinet, at hun altid har bedt til Gud, når der var krise i hendes eller andres liv. Men hun har aldrig bedt om at blive fri for smerterne. Jeg kunne aldrig finde på at bede: Gør mig rask. Jeg har ikke lyst til at tro på en Gud, som opfylder mine ønsker som en anden julemand. Det ville gøre Gud mindre, synes jeg. Håbet er i kristendommen tæt forbundet med påskens budskab om Jesu Kristi opstandelse fra de døde og det evige liv. For Oh Land er håb først og fremmest en tillidsfuld forventning om, at noget godt vil ske. Hun opfatter sig selv som et håbefuldt menneske, selv om hun er klar over, at mange sikkert vil kalde hende naiv. Frygt ikke, tro kun. For frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Anne Marie Krogh 2

3 Nyt fra menighedsrådet Foråret har budt på mange spændende opgaver. På budgetsamrådet i marts blev vi orienteret om menighedsrådenes økonomi. En del menighedsråd havde haft overskud (i Nr. Åby ca kr), og en del menighedsråd havde underskud og det i flere år. Det har betydet, at vores budget for 2015 er blevet beskåret med kr! På trods af denne forringelse er det lykkedes at lave et budget 2015 der hænger sammen, men det bliver stramt. Som man har kunnet læse i dagspressen, har den nye biskop, Tine Lindhardt, ønsket kirketælling. For os i Nr. Åby kommer det ikke som nogen overraskelse, at gudstjenesterne er særdeles velbesøgte, men det har nok overrasket, at der stort set overalt på Fyn er velbesøgte gudstjenester. Den 5. maj var menighedsrådet vært ved fynske graveres kursusdag. Efter andagt og et oplæg blev graverne delt i mindre grupper som fik til opgave at lave et smukt gravsted. Der blev gået til opgaven med ildhu, og det blev nogle særdeles flotte resultater. Den 11. juni var der pensionistudflugt. I år gik turen til Jelling. Efter et foredrag om kongernes Jelling var der kaffebord på Jelling Kro, hvor værtsparret efterfølgende fortalte om kroens historie. Derefter var der tid på egen hånd til at se de indpakkede Jellingsten, den smukke kirke og Jellinghøjene samt danne sig et indtryk af den palisademur, som har omgivet hele komplekset. Dagen sluttede af med middag på Skovdal Kro, inden turen ad smukke veje gik tilbage til Fyn. Møblerne i både sognehuset og konfirmandstuen har længe trængt til udskiftning. Efter adskillige besøg hos forhandlere er der nu afgivet bestilling på nye møbler. Efter vores bedste overbevisning giver de nye møbler en god siddekomfort og skulle også være lettere at håndtere for personalet, når der skal gøres rent. Leveringen finder sted i august/september. Som bekendt blev vi ramt af efterårsstormen. Som den sidste stormskade er kirkelågen blevet repareret, og den nåede lige at blive monteret inden forårets konfirmationer. Vi har ikke været tilfredse med kirkekalkningen. Tårnet mod vest trænger allerede igen til kalkning. Kirkeværgen var i juni til et møde i provstiet vedr. kirkekalkningskvaliteten, og der er nu koblet en arkitekt på opgaven, således at fremtidige kirkekalkninger skulle blive af en væsentlig bedre kvalitet. Personalesituationen: Desværre er vores kirkesanger Heidi Ågård Olsen stadig sygemeldt. Vi håber, hun snart får det bedre, men indtil da løses opgaverne af vikarer. Endelig er Julie Mejlgaard ansat som ny gravermedhjælper. Hun er nyuddannet anlægsgartner. Velkommen til dig, vi glæder os til samarbejdet. Poul Strandgaard Ny gravermedhjælper Mit navn er Julie Mejlgaard. Jeg startede ved Nr. Åby Kirke som gravermedhjælper den 26. maj i år. Et job som jeg er rigtig glad for. Inden da har jeg været i gang med en uddannelse som anlægsgartner ved Middelfart og Fredericia Kommuner. Præsentation af menighedsrådsmedlem Lars Bang Davidsen Jeg er født i 1957 på slægtsgården Gadstrup Skovlund, som ligger i den sydøstlige del af Nørre Aaby Sogn. Denne har jeg drevet siden Landbruget er baseret på opfedning af slagtesvin samt et alsidigt markbrug med korn, vinterraps og frøgræs. Under min opvækst boede vi tre generationer på gården, min morfar og mormor, min far og mor samt min storesøster Mette og jeg. Min barndom var en dejlig og tryg tid, uden at jeg følte mig overbeskyttet. Der var masser af aktivitetsmuligheder, når man boede på en gård. Min skolegang startede med ni år på Nørre Aaby Realskole, hvorefter jeg blev matematisk student i 1976 fra Middelfart Gymnasium. Min soldatertid varede 2½ år fra i fire forskellige jyske byer: Tønder, Varde, Jeg var til den afsluttende eksamen den 21. maj, som jeg bestod med et resultat, jeg er meget stolt af. Til daglig bor jeg i Middelfart med mine to livlige børn på 5 og 8 år. Julie Mejlgaard Skrydstrup og Skive. Herefter gennemførte jeg min landmands ud-dannelse afsluttende med driftsledereksamen fra Dalum Landbrugsskole i Jeg blev gift i 1986 med Lillian, i dette ægteskab har jeg tre børn: Kristian Arnold på 27 år, Anne-Sofie på 23 år og Marie-Louise på 17 år. Dette ægteskab blev opløst i Jeg er morfar til Lasse og Mathilde. I 2009 mødte jeg via Internettet min nuværende samleverske, Nina. Hun har også tre børn Morten, Kristina og Birthe samt er farmor til Tue. Min karriere inden for menighedsrådsarbejdet startede med, at jeg i 2000 blev opfordret til at stille op til menighedsrådsvalg ved Nørre Aaby Kirke, og dette har jeg aldrig på noget tidspunkt fortrudt. Det giver en masse gode oplevelser og kontakter. Jeg går ind for, at det bliver en stor glæde og fornøjelse at komme til kirkelige handlinger mm. Der skal være mindre regler og mere plads til mennesker i kirken, fordi det skaber større virkelyst. Lars Bang Davidsen Forsidebilledet: Forsidebilledet forestiller en jakobskal eller ibskal, som markerer caminoen eller pilgrimsruten gennem Spanien til Santiago de compostela. Traditionelt set bevidnede man nemlig sin pilgrimsfærd ved at hjembringe en af disse muslinger. Sognepræst Anne Marie Krogh fortæller mere om caminoen inde i bladet. Peter M. Møberg 3

4 Konfirmander 2014 Realskolen den 16. maj kl Forrest fra venstre: Signe Karmann Larsen, Amalie Mosgaard Knudsen, Frederikke Flindt Jessen, Stephanie Søs Hansen, Freya Vesterskov Sørensen. Midt fra venstre: Victor Kronborg Tørnæs, Frederik Grundtvig Schack Rasmussen, Jonas Thomhav, Nicolai Thomas Rasmussen, Morten Korsbæk Rørtoft, Aske Kjeldgaard Larsen, Simon Hein Glintborg, sognepræst Anne Marie Krogh. Bagerst fra venstre: Davy Brito Rasmussen, Thomas Broe Hansen, Jakob Kjær Rasmussen, Tobias Ellegård Nielsen, Jeppe Krag Harding, Jakob Warming Ullum, Jari Hornbech Larsen. Nørre Aaby skole 7. A den 18. maj kl Forrest fra venstre: Freja Katrine Kramer, Camilla Schmidth Pedersen, Simone Gangelhoff Rasmussen, Line Lumby Pedersen. Midt fra venstre: Oskar Møller Jensen, Rasmus Brandt Pedersen, Charlotte Leger Kristensen, Katrine Otzen, Christian Møller Thaysen, Mads Kondal Hansen, sognepræst Anne Marie Krogh. Bagerst fra venstre: Jakob Højer Tryk, Christian Farcinsen Leth, Kaare Veng Basse, Frida Skou Møller-Sørensen, Julia Inger Thorarensen, Patrick Mikkel Uldall Juhl, Sabrina Bøgeskov Olsen. Nørre Aaby skole 7. B den 18. maj kl Forrest fra venstre: Julie Stengaard Deroche, Sara Strandberg Sørensen, Kathrine Wolff-Pedersen, Karoline Kjærgaard Jørgensen. Midt fra venstre: Lasse Ellerbæk Andreasen, Signe Puch Hansen, Louise Lundeman Brantner, Freia Bærentsen Haarder, Freya Vesterskov Sørensen, Andreas Gundvang Nielsen, sognepræst Anne Marie Krogh. Bagerst fra venstre: Julie Maria Hansen Klitgaard, Rasmus Heydt Wraae, Jonas Brüsshaver Andresen, Andreas Benjamin Jensen, Alexander Mølgaard Rathje, Mathias Lynggren Sørensen, Catrine Jervelund. 4

5 Caminoen Siden middelalderen er den spanske pilgrimsrute - caminoen - blevet regnet som en af de vigtigste kristne pilgrimsruter. Navnet caminoen dækker over mange veje, der fører til den nordvestspanske by Santiago de Compostela. Ruten kaldes også Jakobsvejen efter disciplen Jakob, Spaniens skytshelgen, der menes at være blevet begravet i Santiago de Compostela. Santiago betyder da også Sankt Jakob. I sommeren 1995 kørte Tomas og jeg i vores gamle Opel Record årgang 1970 ned gennem Europa. Vi ville blandt andet gå en uge på caminoen. Vi parkerede bilen lidt udenfor Villafranca del Bierzo, og gik 180 km til Santiago de Compostela. Det blev en uforglemmelig vandring. Men hvorfor lige en pilgrimsvandring? På Aarhus universitet havde jeg mødt en studiekammerat, der havde gået på caminoen. Hans oplevelser lød meget spændende. Så derfor. Det blev også en rigtig god oplevelse for os. Vi holder begge meget af naturen og det at vandre. Vi gik med vore rygsække fra herberg til herberg. Når man går på caminoen, kan man nemlig overnatte på herberg langs ruten, hvis man har et pilgrimspas. De første par nætter overnattede vi uden, men så talte vi med en tysk pilgrimsvandrer, der hjalp os med at få kontakt til en katolsk pater, der kunne udstede et pas til os. Og sådan er det at være pilgrimsvandrer. Man hjælper hinanden med at finde vej (ruten er afmærket med muslingeskaller, kaldet Jakob- eller Ibskaller) eller man hjælper med at finde vand eller overnatningssted. På turen mødte vi pilgrimme fra hele verden, og vi mødte hinanden på lige fod. Fællesskabet på caminoen er anderledes end andre fællesskaber, man normalt oplever. Alle er åbne for nye muligheder og udfordringer. Man spiser i en grøftekant. Man sover i en sovesal på et herberg. Der kan hele tiden komme nye mennesker til. Tomas og jeg taler ikke spansk, men det gjorde ikke noget, for det var noget andet, der bandt os sammen. Til daglig mangler vi intet, men på en pilgrimsvandring får man øje for de små ting. Det er stort at få vanddunken fyldt op, det er vidunderligt at smide vandrestøvlerne og få luft til tæerne. Man bliver kort sagt taknemmelig for livet. Målet for os var katedralen i Santiago. Mange pilgrimme har gået i måneder for at nå frem. De går til pilgrimsmesser og omfavner statuen Jakob. For Tomas og jeg var det vigtigste ikke katedralen eller Jakobs grav, men selve det at nå frem. Efter opholdet i Santiago de Compostela fortsætter mange pilgrimme videre til Kap Finiterre, (Finis terrae), hvilket betyder Verdens ende. Den protestantiske reformation og den politiske uro, der fulgte i det 16. og 17. århundrede medførte et stort fald i antallet af pilgrimme i hele Europa. Og indtil midten af det 20. århundrede var antallet af besøgende i Compostela hvert år svindende, men siden 1980 erne har Jakobsvejen tiltrukket et stigende antal pilgrimme fra hele verden. Den er optaget af UNESCO som en del af verdens kulturarv i Anne Marie Krogh Friluftsgudstjeneste Igen i år kunne vi fejre friluftsgudstjeneste under en blå himmel. Det blev som sædvanlig en festlig gudstjeneste, og efterfølgende kunne kirkegængerne spise sig mætte i helstegt pattegris omkring langbordet. Den musikalske del stod Klezmorkester for. De spillede og fortalte om den jødiske folkemusik, klezmermusikken. Der blev også lejlighed til en lille svingom. Der blev samlet i alt 2766,50 kr ind til venskabsmenigheden i N Dolage. Præsten i N Dolage, Brighton Kahigi, har sendt en mail, hvor han takker for sidste års indsamling. Pengene fra de sidste par år er blevet brugt til skolemateriale. Peter M. Møberg 5

6 Det sker i sognet Høstgudstjeneste Søndag den 21. september kl i Nørre Aaby Kirke Alle børn er velkomne til at medbringe frugt eller grøntsager til kirken, som vi i starten af gudstjenesten vil bære op i koret. Efter gudstjenesten er alle vel komne i sognehuset til høstkaffebord til 25,00 kr for voksne. Nørre Aaby Menighedsråd BUSK-gudstjeneste Søndag den 26. oktober kl i Nørre Aaby Kirke. BUSK står for børn, unge, sogn og kirke. Kirkekoret, minikonfirmanderne og konfirmanderne vil medvirke. Efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset. Nørre Aaby Menighedsråd Allehelgensgudstjeneste Søndag den 2. november kl i Nørre Aaby Kirke. Anne Marie Krogh Menighedsrådsmøde Onsdag den 8. oktober kl Foredrag Tirsdag den 11. november kl i Nørre Aaby Sognehus Kirsten Nielsen, tidligere professor i Gammel Testamente, vil fortælle om moderne salmedigteres beskrivelser af Gud. Gudsbillederne hentes både fra familielivet og fra naturens verden. Vi vil synge nogle af de nyere salmer undervejs. Aftenen arrangeres i samarbejde med KFUM & K på Vestfyn. Sangcafé Torsdag den 18. september kl i sognehuset. Vi synger nye og gamle sange fra højskolesangbogen. Kom til sangcafé i Nørre Aaby Sognehus med sang, hygge, ost og rødvin. Nørre Aaby Menighedsråd Konfirmandindskrivning (fælles opstart) Torsdag den 4. september kl i Nørre Aaby Kirke. Her mødes vi, konfirmander med forældre, til en kort gudstjeneste med efterfølgende informationer. Varighed ca. 1 time. Sognepræst Anne Marie Krogh Bidrag: Menighedsrådet har modtaget et bidrag til Kirke og Sogn. Det vil vi hermed gerne takke for. Bidrag til kirkebladet kan indbetales til Nordea Reg. nr.: 2018 konto nr.: Mrk.: Kirkeblad. KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag. Alle er velkomne, og der kræves ikke medlemskab. Prisen for aftenen er 40 kr. inkl. kaffe/te med brød. Møderne begynder kl og slutter senest kl Tirsdag den 9. september 2014 H.C. Andersen og den lille genre Ulla Morre Bidstrup, lektor ved pastoralseminariet i Aarhus Sted: Asperup Sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup Tirsdag den 14. oktober 2014 Tro til hverdag om diakoni Tidl. højskoleforstander Oluf Therkildsen Sted: Strib Sognegaard, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart Tirsdag den 11. november 2014 Gudsbilleder i nyere danske salmer Kirsten Nielsen, tidl. professor v. Aarhus Universitet Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby Gudstjenester for plejehjemmet Kongshøjcentret Tirsdage kl september Anne Marie Krogh 7. oktober Anne Marie Krogh - altergang 28. oktober Anne Marie Krogh 18. november Anne Marie Krogh Kirkehøjskolen i Middelfart Lørdag 4. oktober 2014 kl Jesus Kristus mellem tro og tvivl Sognepræst Mads Davidsen, Øster Skerninge Sted: Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46, 5500 Middelfart. Lørdag 15. november 2014 kl Tro og tvivl i den moderne litteratur Sognepræst og litteraturanmelder Henriette Bacher Lind. Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45B, 5580 Nørre Aaby Nørre Aaby Seniorskole Alle møder foregår i sognehuset kl Prisen er 250 kr for fire møder. Onsdag den 22. oktober Karen Blixen og Afrika Lærer Groa Andreasen Daugaard Onsdag den 5. november Fra plovfure til et liv i politik og til folketingets formandsstol Christian Mejdahl, Løgstør Onsdag den 19. november De fynske herregårde Museumsdirektør Erland Porsmose, Kerteminde Onsdag den 3. december En sang- og musikeftermiddag Lærer Jens Krøyer, Middelfart Kollekt: Høstgudstjeneste: KFUM s Sociale Arbejde Lørdagsdåb Det er muligt at vælge lørdagsdåb to gange om året: Lørdag før palmesøndag og lørdag i uge 41. Begge gange kl Lørdagsdåb er en kortere gudstjeneste med dåben i centrum. Salmer, bønner og prædiken handler om dåben og dens betydning. Alle er velkomne til at deltage i dåbsgudstjenesten. Dog vil lørdagsgudstjenesten blive aflyst, hvis der ingen dåbsbørn er den pågældende lørdag. 6

7 Siden sidst Dåb: William Frederiksen Rasmus Brøns Sund Alberte Brøns Sund Abby Rose Dalsgaard McMahon Jonas Bertram Husum Ellegaard Nohr Brink Maimburg Albert Juhl Guldfeldt Niels Hedegaard Dellgren Dagmar Agnethe Højgaard Melissa Rishøj Møllnitz Viede: Sophia Lander Nicolaj Kiholm Fabricius Sara Hinge Møller Daniel Bonne Due Nielsen Marianne Skousen Lennart Sune Skousen Louise Johnsen Søren Ovesen Begravede og bisatte: Jørgen Michelsen Harry Laurits Peder Pedersen Erik Verner Jessen Ingeborg Marie Pedersen Susanne Høll Else Østergaard Rasmussen Ernst Christian Andersen Hvor skal vi henvende os? Ved fødsel: Anmeldes til sognepræsten, hvis der ikke har medvirket jordemoder ved fødslen. Har der medvirket jordemoder ved fødslen, behøver forældrene, hvis de er gift med hinanden, ikke foretage sig noget. Er forældrene ikke gift, og ønsker faderen at anerkende faderskabet, skal forældrene udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på senest 14 dage efter fødslen. Hvis faderskabet ikke anmeldes senest 14 dage efter fødslen, sendes sagen til afgørelse i Statsforvaltningen. Ved dåb: Aftales med sognepræsten og finder normalt sted ved alle gudstjenester, søndage og helligdage. samtidig med aftalen om dåbsdagen aftaler man et tidspunkt, hvor præsten kan komme hjem til familien til en samtale. Nyfødte skal have navn, før de bliver 6 måneder. Ved bryllup: Aftales med sognepræsten. Inden vielsen kan foretages, påkræves en prøvelsesattest, som udstedes af borgermesterkontoret i bopælskommunen. Prøvelsesattetsen må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen. Ved henvendelse til præsten medbringes dåbsattester samt ovennævnte prøvelsesattest. Ved dødsfald: Meddeles snarst muligt til sognepræsten. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Der udfyldes evt. gennem bedemand en dødsanmeldelse og anmodning om begravelse eller bisættelse. Sjælesorgssamtaler: Man kontakter sognepræsten og aftaler tid og sted. ADRESSER Sognepræst: Anne Marie Krogh Præstegårdsvej Nørre Aaby. Tlf.: Træffes bedst kl , undtagen mandag. Nørre Aaby Kirkes hjemmeside: Menighedsrådsformand: Poul Strandgaard Aabylundvænget Nørre Aaby mobil: Graver: Keld Lind, Havevej 13, 5580 Nørre Aaby Træffes bedst i arbejdstiden på kirkegården og kl på kirkegårdens telefon: Organist: Peter Martin Møberg, Brovejen th., 5500 Middelfart Tlf.: Kirkesanger: Heidi Aagaard Olsen, Kærhaven 4, st 18, 5320 Agedrup Tlf.: Kirkeværge: Georg Göhns Nøddelunden 36, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kasserer: Vibeke Brøns Sund Kongeløkken 21, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kirkebil: Menighedsrådet har besluttet, at der forsøgsvis tilbydes gratis kirkebil til folk, der bor i Nørre Åby Sogn og ikke har andre transportmuligheder. Ordningen træder i kraft fra og med Palmesøndag den 13. april og løber til og med 1. søndag i advent. For at gøre brug af ordningen skal man senest dagen før bestille taxa hos Middelfart Taxa på tlf.: Nørre Aaby Menighedsråd Menighedsrådets medlemmer: Formand og kontaktperson: Poul Strandgaard tlf Næstformand: Anna Nyholm tlf Kirkeværge: Georg Göhns tlf Kasserer: Vibeke Brøns Sund tlf Medlem: Solveig Dam Jensen tlf Medlem: Lis Bille Göhns tlf.: Medlem, fmd. for det stående udvalg: Lars Davidsen tlf , mobil Sognepræst: Anne Marie Krogh, tlf

8 Til opslagstavlen KALENDER 4. september 30. november september Kl Konfirmand-start 7. september 12. søndag efter trinitatis Kl september 13. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 18. september Kl Sang-cafe i sognehuset 21. september 14. søndag efter trinitatis Kl Høstgudstjeneste - kirkekaffe 28. september 15. søndag efter trinitatis Kl oktober Kl Salmemaraton 5. oktober 16. søndag efter trinitatis Kl oktober Kl Salmemaraton 9. oktober Kl Koncert 11. oktober. Kl Dåbsgudstjeneste 12. oktober 17. søndag efter trinitatis Kl oktober 18. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 22. oktober Kl Salmemaraton 26. oktober 19. søndag efter trinitatis Kl BUSK - kirkekaffe 29. oktober Kl Salmemaraton 2. november Allehelgensdag Kl november 21. søndag efter trinitatis Kl november Kl Foredrag ved Kirsten Nielsen 16. november 22. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 23. november Sidste søndag i kirkeåret Kl november 1. søndag i advent Kl Musikalsk billed fortælling om Martin Luther Torsdag den 9. oktober kl i Nørre Aaby Kirke Koncerten tager dig med ind i Luthers spændende univers og lidenskabelige kamp for at finde en nådig Gud: fortvivlelsen, der både martrede og drev ham, og glædens Gud, der fik det sidste ord. Reformationens menneskelige ansigt skildres gennem musik, billeder og fortællinger. Aksel Skjoldan: Pianist og musikpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Søren Juhl: Klassisk fløjtenist og forstander på Slagelse Kloster. Nu er vi på Facebook Nørre Aaby Kirke er kommet på Facebook. Her vil man have mulighed for at holde sig opdateret om kirketider og arrangementer ved kirken. Man vil også kunne se billeder fra tidligere begivenheder. Klik ind på Nr.AabyKirke og vælg synes godt om! Salmemaraton Kan man synge en maraton? Ja, vi gør forsøget at synge alle salmebogens mange dejlige salmer. Vi begynder med nummer 1, og om et par år har vi så været igennem dem alle. Vi vil have lært nye melodier. Vi vil have sunget tekster, vi ikke kendte, og vi vil alle være blevet musikalsk berigede. Samtidig kommer vi rundt i hele Middelfart Provsti og får set vores mange skønne, gamle kirker. Det foregår onsdage kl til Der vil hver aften være en salmeguide til at føre os gennem salmerne. Undervejs vil der være en let anretning. Der ligger foldere i våbenhuset. KIRKE OG SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke og udkommer tre gange årligt. Kirkeblads-udvalget: Anne Marie Krogh, Hanne Vibeke Nielsen, Vibeke Brøns Sund, Poul Strandgaard og Peter Møberg. Næste nummer udkommer til december Stof til Det sker i Sognet sendes til Peter Møberg på mail: Deadline: 19. oktober Ansvarshavende redaktør: Peter Møberg 8

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Juni september 2013 2. årgang Nr. 2

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Juni september 2013 2. årgang Nr. 2 Hem Hindborg Dølby Sogneog Kirkebladet Juni september 2013 2. årgang Nr. 2 Gudstjenesteliste Hem Hindborg Dølby Præst 9/6 19.30 10.15 Rydal 16/6 10.15 B Rydal 23/6 10.15 B Rydal 30/6 9.00 Birgitte kjær

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD 4/38 Juni juli august 2015 Nyt motiv kommer fra Gitte En sommerfugl i (h)ånden... St. Bededag og følgende søndag blev i alt 16 skønne unge konfirmeret. Borgerforeningen havde som

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II

19. søndag efter trinitatis II 19. søndag efter trinitatis II I vores liv bliver vi dagligt stillet overfor en lang række valg. Det kan spænde bredt og gå fra hvilket tøj vi skal tage på, om vi skal cykle eller køre på arbejde, til

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere