Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2014"

Transkript

1 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr ÅRGANG NØRRE AABY September 2014

2 Konfirmationstale 2014 Kære konfirmander! Maj 2014 er noget ganske særligt for jer. I har længe glædet jer til jeres konfirmation, og nu er dagen endelig oprundet. Udover jeres konfirmation er 2014 også et stort jubilæumsår. For eksempel er det 200 år siden, at Danmark mistede Norge, 150 år siden nederlaget i 1864, 100 år siden 1. verdenskrig brød ud, 200 års jubilæum for folkeskolen, 50 år for Nørre Aaby skole, og 200 år siden at Bibelselskabet blev stiftet. I anledning af sidstnævnte jubilar har Europas første flydende museum over bibelske fortællinger, nemlig en moderne udgave af Noas ark, lagt til kaj i København lige ved Amalienborg. I løbet af året kommer den til andre havnebyer i vort land. Noas ark er 70 meter lang og 13 meter høj og er bygget af den hollandske tv-entertainer og dukkefører Aad Peters. Sammen med 50 håndværkere har han bygget dette gigantiske træskib. Dette store flydende udstillings- og oplevelsescenter giver os i den nærmeste fremtid mulighed for at træde direkte ind i de bibelske fortællinger. Lige siden Noas dage har en regnbue på himlen betydet løfte og håb. Gud satte nemlig buen som tegn i skyen, tegn på at verden aldrig mere skulle gå under i vand. Og regnbuen har alle de farver, et levende forhold har. Rød som kærligheden, gul som glæden eller galden, violet som boden, grøn som håbet og blå som evigheden eller det guddommelige. Bibelselskabets 200 års jubilæum har også givet anledning til, at flere musikere, blandt andet Sys Bjerre, Jonas H. Petersen fra Hymns from Nineveh og Anne Linnet har udgivet deres egne versioner af kendte bibelske tekster. Anne Linnet har ladet sig inspirere af Paulus første brev til korinterne kapitel 13, også kaldet kærlighedens højsang. Noget af hendes sang lyder sådan: Kender jeg alverdens hem`ligheder / Ser mer end øjet ser / Så er jeg stadig Ingen / hvis ikke du er her / Kan intet eksister og gro Ejer jeg alverdens diamanter / men har jeg ikke dig / Så gavner det mig intet / At vide jeg er mig / I tomhed er der ikke ro / Størst af alt er kærlighed / Den tåler alt og varer ved / og døden selv må leve med / at størst af alt er kærlighed. Anne Linnet har udtalt, at hun valgte denne Paulustekst, fordi hun synes, at den er en af de vigtigste tekster i Bibelen. Den handler om kærlighedens væsen, hvilket er det helt centrale i kristendommen. Jesus gav os nemlig et nyt bud, for som han siger i Johannes evangeliet: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden. Kærlighed i kristendommen er altid forbundet med både Gud og ens næste, ens medmenneske. Grundtvig sagde, at livet hele tiden er et eksperiment, hvor man ikke kender udfaldet på forhånd. Derfor må man have ord og billeder for både det smukke og vellykkede, men også det grimme og mislykkede. Bibelen forsvarer mennesker i al deres ufuldkommenhed og fortæller en fantastisk historie om, at Jesus Kristus elskede netop disse ufuldkomne mennesker så højt, at han gav sit liv for dem. En guddommelig kærlighed og tilgivelse, der var stor nok til at rumme alle mennesker. Jesus rækker ud efter os og siger: Frygt ikke, tro kun. Frygt ikke, er evangeliets hovedbudskab til os. Både juleevangeliet og påskeevangeliet indeholder denne besked. Frygt ikke er kristendommens vigtigste besked til et 2014 menneske, der hele tiden skal være på, og være villig til at være omstillingsparat. Og I konfirmander tilhører en generation, der hele tiden skal være opdateret på Facebook og andre sociale medier. Men uanset hvordan dit liv er, skal du ikke frygte, men blot have tro og tillid. Det er ikke det samme som bare at leve et overfladisk liv og gå rundt og være lalleglad eller ligeglad. Nej, påtag dig et ansvar, og sæt det sammen med tilsvarende mængder af friskt og frit mod til at tage skridtet ud i livet. Kære konfirmander! Livet er en vidunderlig gave. En gave, du har fået givet slet ingen selvfølge. Du skal derfor tage imod det som givet, men ikke tage det for givet. Du er ok, som den du er. Du er ikke perfekt, det er kun Gud. At være menneske er at leve med begrænsninger, at erfare, at man fejler og svigter af og til. Men du skal naturligvis bruge dine talenter, bruge dit liv på bedste vis til glæde og gavn for dig selv, dine medmennesker og verden. Brug tid på tilværelsens helt store spørgsmål om, hvorfra, hvorfor og hvorhen. Ja, kære linedanser, hop nu ud ved siden af. Se dig danse, bare sanse, gøre hvad du ka. Være én, men én iblandt. Og mødes så du gror. Ja vent dig meget fra den kant: Denne er din jord! Tro mig når jeg siger til dig, det største, det ser man kun i det små. Og kigger du opad er himlen blå. I år får I konfirmander en ekstra gave fra kirken. Det er et flot Bibel-magasin, der udkom her sidst i april. I dette kan I læse om Nanna Øland Fabricius bedre kendt under kunstnernavnet Oh Land. Oh Land lever i dag i New York og er i gang med at gøre international karriere som sanger med hits som White Nights og Speak out Now titelsangen til dramaserien Rita. Men da hun var 10 år, var hendes drøm noget helt andet. Hun ville gerne være balletdanser, og de næste mange år øvede og dansede hun på livet løst. Men i takt med de mange øvetimer fik Nanna Øland Fabricius ondt forskellige steder i kroppen. Hun måtte droppe sin drøm som balletdanser. Det gjorde ondt, men hun valgte så at slå ind på musikken. Hun fortæller i magasinet, at hun altid har bedt til Gud, når der var krise i hendes eller andres liv. Men hun har aldrig bedt om at blive fri for smerterne. Jeg kunne aldrig finde på at bede: Gør mig rask. Jeg har ikke lyst til at tro på en Gud, som opfylder mine ønsker som en anden julemand. Det ville gøre Gud mindre, synes jeg. Håbet er i kristendommen tæt forbundet med påskens budskab om Jesu Kristi opstandelse fra de døde og det evige liv. For Oh Land er håb først og fremmest en tillidsfuld forventning om, at noget godt vil ske. Hun opfatter sig selv som et håbefuldt menneske, selv om hun er klar over, at mange sikkert vil kalde hende naiv. Frygt ikke, tro kun. For frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Anne Marie Krogh 2

3 Nyt fra menighedsrådet Foråret har budt på mange spændende opgaver. På budgetsamrådet i marts blev vi orienteret om menighedsrådenes økonomi. En del menighedsråd havde haft overskud (i Nr. Åby ca kr), og en del menighedsråd havde underskud og det i flere år. Det har betydet, at vores budget for 2015 er blevet beskåret med kr! På trods af denne forringelse er det lykkedes at lave et budget 2015 der hænger sammen, men det bliver stramt. Som man har kunnet læse i dagspressen, har den nye biskop, Tine Lindhardt, ønsket kirketælling. For os i Nr. Åby kommer det ikke som nogen overraskelse, at gudstjenesterne er særdeles velbesøgte, men det har nok overrasket, at der stort set overalt på Fyn er velbesøgte gudstjenester. Den 5. maj var menighedsrådet vært ved fynske graveres kursusdag. Efter andagt og et oplæg blev graverne delt i mindre grupper som fik til opgave at lave et smukt gravsted. Der blev gået til opgaven med ildhu, og det blev nogle særdeles flotte resultater. Den 11. juni var der pensionistudflugt. I år gik turen til Jelling. Efter et foredrag om kongernes Jelling var der kaffebord på Jelling Kro, hvor værtsparret efterfølgende fortalte om kroens historie. Derefter var der tid på egen hånd til at se de indpakkede Jellingsten, den smukke kirke og Jellinghøjene samt danne sig et indtryk af den palisademur, som har omgivet hele komplekset. Dagen sluttede af med middag på Skovdal Kro, inden turen ad smukke veje gik tilbage til Fyn. Møblerne i både sognehuset og konfirmandstuen har længe trængt til udskiftning. Efter adskillige besøg hos forhandlere er der nu afgivet bestilling på nye møbler. Efter vores bedste overbevisning giver de nye møbler en god siddekomfort og skulle også være lettere at håndtere for personalet, når der skal gøres rent. Leveringen finder sted i august/september. Som bekendt blev vi ramt af efterårsstormen. Som den sidste stormskade er kirkelågen blevet repareret, og den nåede lige at blive monteret inden forårets konfirmationer. Vi har ikke været tilfredse med kirkekalkningen. Tårnet mod vest trænger allerede igen til kalkning. Kirkeværgen var i juni til et møde i provstiet vedr. kirkekalkningskvaliteten, og der er nu koblet en arkitekt på opgaven, således at fremtidige kirkekalkninger skulle blive af en væsentlig bedre kvalitet. Personalesituationen: Desværre er vores kirkesanger Heidi Ågård Olsen stadig sygemeldt. Vi håber, hun snart får det bedre, men indtil da løses opgaverne af vikarer. Endelig er Julie Mejlgaard ansat som ny gravermedhjælper. Hun er nyuddannet anlægsgartner. Velkommen til dig, vi glæder os til samarbejdet. Poul Strandgaard Ny gravermedhjælper Mit navn er Julie Mejlgaard. Jeg startede ved Nr. Åby Kirke som gravermedhjælper den 26. maj i år. Et job som jeg er rigtig glad for. Inden da har jeg været i gang med en uddannelse som anlægsgartner ved Middelfart og Fredericia Kommuner. Præsentation af menighedsrådsmedlem Lars Bang Davidsen Jeg er født i 1957 på slægtsgården Gadstrup Skovlund, som ligger i den sydøstlige del af Nørre Aaby Sogn. Denne har jeg drevet siden Landbruget er baseret på opfedning af slagtesvin samt et alsidigt markbrug med korn, vinterraps og frøgræs. Under min opvækst boede vi tre generationer på gården, min morfar og mormor, min far og mor samt min storesøster Mette og jeg. Min barndom var en dejlig og tryg tid, uden at jeg følte mig overbeskyttet. Der var masser af aktivitetsmuligheder, når man boede på en gård. Min skolegang startede med ni år på Nørre Aaby Realskole, hvorefter jeg blev matematisk student i 1976 fra Middelfart Gymnasium. Min soldatertid varede 2½ år fra i fire forskellige jyske byer: Tønder, Varde, Jeg var til den afsluttende eksamen den 21. maj, som jeg bestod med et resultat, jeg er meget stolt af. Til daglig bor jeg i Middelfart med mine to livlige børn på 5 og 8 år. Julie Mejlgaard Skrydstrup og Skive. Herefter gennemførte jeg min landmands ud-dannelse afsluttende med driftsledereksamen fra Dalum Landbrugsskole i Jeg blev gift i 1986 med Lillian, i dette ægteskab har jeg tre børn: Kristian Arnold på 27 år, Anne-Sofie på 23 år og Marie-Louise på 17 år. Dette ægteskab blev opløst i Jeg er morfar til Lasse og Mathilde. I 2009 mødte jeg via Internettet min nuværende samleverske, Nina. Hun har også tre børn Morten, Kristina og Birthe samt er farmor til Tue. Min karriere inden for menighedsrådsarbejdet startede med, at jeg i 2000 blev opfordret til at stille op til menighedsrådsvalg ved Nørre Aaby Kirke, og dette har jeg aldrig på noget tidspunkt fortrudt. Det giver en masse gode oplevelser og kontakter. Jeg går ind for, at det bliver en stor glæde og fornøjelse at komme til kirkelige handlinger mm. Der skal være mindre regler og mere plads til mennesker i kirken, fordi det skaber større virkelyst. Lars Bang Davidsen Forsidebilledet: Forsidebilledet forestiller en jakobskal eller ibskal, som markerer caminoen eller pilgrimsruten gennem Spanien til Santiago de compostela. Traditionelt set bevidnede man nemlig sin pilgrimsfærd ved at hjembringe en af disse muslinger. Sognepræst Anne Marie Krogh fortæller mere om caminoen inde i bladet. Peter M. Møberg 3

4 Konfirmander 2014 Realskolen den 16. maj kl Forrest fra venstre: Signe Karmann Larsen, Amalie Mosgaard Knudsen, Frederikke Flindt Jessen, Stephanie Søs Hansen, Freya Vesterskov Sørensen. Midt fra venstre: Victor Kronborg Tørnæs, Frederik Grundtvig Schack Rasmussen, Jonas Thomhav, Nicolai Thomas Rasmussen, Morten Korsbæk Rørtoft, Aske Kjeldgaard Larsen, Simon Hein Glintborg, sognepræst Anne Marie Krogh. Bagerst fra venstre: Davy Brito Rasmussen, Thomas Broe Hansen, Jakob Kjær Rasmussen, Tobias Ellegård Nielsen, Jeppe Krag Harding, Jakob Warming Ullum, Jari Hornbech Larsen. Nørre Aaby skole 7. A den 18. maj kl Forrest fra venstre: Freja Katrine Kramer, Camilla Schmidth Pedersen, Simone Gangelhoff Rasmussen, Line Lumby Pedersen. Midt fra venstre: Oskar Møller Jensen, Rasmus Brandt Pedersen, Charlotte Leger Kristensen, Katrine Otzen, Christian Møller Thaysen, Mads Kondal Hansen, sognepræst Anne Marie Krogh. Bagerst fra venstre: Jakob Højer Tryk, Christian Farcinsen Leth, Kaare Veng Basse, Frida Skou Møller-Sørensen, Julia Inger Thorarensen, Patrick Mikkel Uldall Juhl, Sabrina Bøgeskov Olsen. Nørre Aaby skole 7. B den 18. maj kl Forrest fra venstre: Julie Stengaard Deroche, Sara Strandberg Sørensen, Kathrine Wolff-Pedersen, Karoline Kjærgaard Jørgensen. Midt fra venstre: Lasse Ellerbæk Andreasen, Signe Puch Hansen, Louise Lundeman Brantner, Freia Bærentsen Haarder, Freya Vesterskov Sørensen, Andreas Gundvang Nielsen, sognepræst Anne Marie Krogh. Bagerst fra venstre: Julie Maria Hansen Klitgaard, Rasmus Heydt Wraae, Jonas Brüsshaver Andresen, Andreas Benjamin Jensen, Alexander Mølgaard Rathje, Mathias Lynggren Sørensen, Catrine Jervelund. 4

5 Caminoen Siden middelalderen er den spanske pilgrimsrute - caminoen - blevet regnet som en af de vigtigste kristne pilgrimsruter. Navnet caminoen dækker over mange veje, der fører til den nordvestspanske by Santiago de Compostela. Ruten kaldes også Jakobsvejen efter disciplen Jakob, Spaniens skytshelgen, der menes at være blevet begravet i Santiago de Compostela. Santiago betyder da også Sankt Jakob. I sommeren 1995 kørte Tomas og jeg i vores gamle Opel Record årgang 1970 ned gennem Europa. Vi ville blandt andet gå en uge på caminoen. Vi parkerede bilen lidt udenfor Villafranca del Bierzo, og gik 180 km til Santiago de Compostela. Det blev en uforglemmelig vandring. Men hvorfor lige en pilgrimsvandring? På Aarhus universitet havde jeg mødt en studiekammerat, der havde gået på caminoen. Hans oplevelser lød meget spændende. Så derfor. Det blev også en rigtig god oplevelse for os. Vi holder begge meget af naturen og det at vandre. Vi gik med vore rygsække fra herberg til herberg. Når man går på caminoen, kan man nemlig overnatte på herberg langs ruten, hvis man har et pilgrimspas. De første par nætter overnattede vi uden, men så talte vi med en tysk pilgrimsvandrer, der hjalp os med at få kontakt til en katolsk pater, der kunne udstede et pas til os. Og sådan er det at være pilgrimsvandrer. Man hjælper hinanden med at finde vej (ruten er afmærket med muslingeskaller, kaldet Jakob- eller Ibskaller) eller man hjælper med at finde vand eller overnatningssted. På turen mødte vi pilgrimme fra hele verden, og vi mødte hinanden på lige fod. Fællesskabet på caminoen er anderledes end andre fællesskaber, man normalt oplever. Alle er åbne for nye muligheder og udfordringer. Man spiser i en grøftekant. Man sover i en sovesal på et herberg. Der kan hele tiden komme nye mennesker til. Tomas og jeg taler ikke spansk, men det gjorde ikke noget, for det var noget andet, der bandt os sammen. Til daglig mangler vi intet, men på en pilgrimsvandring får man øje for de små ting. Det er stort at få vanddunken fyldt op, det er vidunderligt at smide vandrestøvlerne og få luft til tæerne. Man bliver kort sagt taknemmelig for livet. Målet for os var katedralen i Santiago. Mange pilgrimme har gået i måneder for at nå frem. De går til pilgrimsmesser og omfavner statuen Jakob. For Tomas og jeg var det vigtigste ikke katedralen eller Jakobs grav, men selve det at nå frem. Efter opholdet i Santiago de Compostela fortsætter mange pilgrimme videre til Kap Finiterre, (Finis terrae), hvilket betyder Verdens ende. Den protestantiske reformation og den politiske uro, der fulgte i det 16. og 17. århundrede medførte et stort fald i antallet af pilgrimme i hele Europa. Og indtil midten af det 20. århundrede var antallet af besøgende i Compostela hvert år svindende, men siden 1980 erne har Jakobsvejen tiltrukket et stigende antal pilgrimme fra hele verden. Den er optaget af UNESCO som en del af verdens kulturarv i Anne Marie Krogh Friluftsgudstjeneste Igen i år kunne vi fejre friluftsgudstjeneste under en blå himmel. Det blev som sædvanlig en festlig gudstjeneste, og efterfølgende kunne kirkegængerne spise sig mætte i helstegt pattegris omkring langbordet. Den musikalske del stod Klezmorkester for. De spillede og fortalte om den jødiske folkemusik, klezmermusikken. Der blev også lejlighed til en lille svingom. Der blev samlet i alt 2766,50 kr ind til venskabsmenigheden i N Dolage. Præsten i N Dolage, Brighton Kahigi, har sendt en mail, hvor han takker for sidste års indsamling. Pengene fra de sidste par år er blevet brugt til skolemateriale. Peter M. Møberg 5

6 Det sker i sognet Høstgudstjeneste Søndag den 21. september kl i Nørre Aaby Kirke Alle børn er velkomne til at medbringe frugt eller grøntsager til kirken, som vi i starten af gudstjenesten vil bære op i koret. Efter gudstjenesten er alle vel komne i sognehuset til høstkaffebord til 25,00 kr for voksne. Nørre Aaby Menighedsråd BUSK-gudstjeneste Søndag den 26. oktober kl i Nørre Aaby Kirke. BUSK står for børn, unge, sogn og kirke. Kirkekoret, minikonfirmanderne og konfirmanderne vil medvirke. Efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset. Nørre Aaby Menighedsråd Allehelgensgudstjeneste Søndag den 2. november kl i Nørre Aaby Kirke. Anne Marie Krogh Menighedsrådsmøde Onsdag den 8. oktober kl Foredrag Tirsdag den 11. november kl i Nørre Aaby Sognehus Kirsten Nielsen, tidligere professor i Gammel Testamente, vil fortælle om moderne salmedigteres beskrivelser af Gud. Gudsbillederne hentes både fra familielivet og fra naturens verden. Vi vil synge nogle af de nyere salmer undervejs. Aftenen arrangeres i samarbejde med KFUM & K på Vestfyn. Sangcafé Torsdag den 18. september kl i sognehuset. Vi synger nye og gamle sange fra højskolesangbogen. Kom til sangcafé i Nørre Aaby Sognehus med sang, hygge, ost og rødvin. Nørre Aaby Menighedsråd Konfirmandindskrivning (fælles opstart) Torsdag den 4. september kl i Nørre Aaby Kirke. Her mødes vi, konfirmander med forældre, til en kort gudstjeneste med efterfølgende informationer. Varighed ca. 1 time. Sognepræst Anne Marie Krogh Bidrag: Menighedsrådet har modtaget et bidrag til Kirke og Sogn. Det vil vi hermed gerne takke for. Bidrag til kirkebladet kan indbetales til Nordea Reg. nr.: 2018 konto nr.: Mrk.: Kirkeblad. KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag. Alle er velkomne, og der kræves ikke medlemskab. Prisen for aftenen er 40 kr. inkl. kaffe/te med brød. Møderne begynder kl og slutter senest kl Tirsdag den 9. september 2014 H.C. Andersen og den lille genre Ulla Morre Bidstrup, lektor ved pastoralseminariet i Aarhus Sted: Asperup Sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup Tirsdag den 14. oktober 2014 Tro til hverdag om diakoni Tidl. højskoleforstander Oluf Therkildsen Sted: Strib Sognegaard, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart Tirsdag den 11. november 2014 Gudsbilleder i nyere danske salmer Kirsten Nielsen, tidl. professor v. Aarhus Universitet Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby Gudstjenester for plejehjemmet Kongshøjcentret Tirsdage kl september Anne Marie Krogh 7. oktober Anne Marie Krogh - altergang 28. oktober Anne Marie Krogh 18. november Anne Marie Krogh Kirkehøjskolen i Middelfart Lørdag 4. oktober 2014 kl Jesus Kristus mellem tro og tvivl Sognepræst Mads Davidsen, Øster Skerninge Sted: Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46, 5500 Middelfart. Lørdag 15. november 2014 kl Tro og tvivl i den moderne litteratur Sognepræst og litteraturanmelder Henriette Bacher Lind. Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45B, 5580 Nørre Aaby Nørre Aaby Seniorskole Alle møder foregår i sognehuset kl Prisen er 250 kr for fire møder. Onsdag den 22. oktober Karen Blixen og Afrika Lærer Groa Andreasen Daugaard Onsdag den 5. november Fra plovfure til et liv i politik og til folketingets formandsstol Christian Mejdahl, Løgstør Onsdag den 19. november De fynske herregårde Museumsdirektør Erland Porsmose, Kerteminde Onsdag den 3. december En sang- og musikeftermiddag Lærer Jens Krøyer, Middelfart Kollekt: Høstgudstjeneste: KFUM s Sociale Arbejde Lørdagsdåb Det er muligt at vælge lørdagsdåb to gange om året: Lørdag før palmesøndag og lørdag i uge 41. Begge gange kl Lørdagsdåb er en kortere gudstjeneste med dåben i centrum. Salmer, bønner og prædiken handler om dåben og dens betydning. Alle er velkomne til at deltage i dåbsgudstjenesten. Dog vil lørdagsgudstjenesten blive aflyst, hvis der ingen dåbsbørn er den pågældende lørdag. 6

7 Siden sidst Dåb: William Frederiksen Rasmus Brøns Sund Alberte Brøns Sund Abby Rose Dalsgaard McMahon Jonas Bertram Husum Ellegaard Nohr Brink Maimburg Albert Juhl Guldfeldt Niels Hedegaard Dellgren Dagmar Agnethe Højgaard Melissa Rishøj Møllnitz Viede: Sophia Lander Nicolaj Kiholm Fabricius Sara Hinge Møller Daniel Bonne Due Nielsen Marianne Skousen Lennart Sune Skousen Louise Johnsen Søren Ovesen Begravede og bisatte: Jørgen Michelsen Harry Laurits Peder Pedersen Erik Verner Jessen Ingeborg Marie Pedersen Susanne Høll Else Østergaard Rasmussen Ernst Christian Andersen Hvor skal vi henvende os? Ved fødsel: Anmeldes til sognepræsten, hvis der ikke har medvirket jordemoder ved fødslen. Har der medvirket jordemoder ved fødslen, behøver forældrene, hvis de er gift med hinanden, ikke foretage sig noget. Er forældrene ikke gift, og ønsker faderen at anerkende faderskabet, skal forældrene udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på senest 14 dage efter fødslen. Hvis faderskabet ikke anmeldes senest 14 dage efter fødslen, sendes sagen til afgørelse i Statsforvaltningen. Ved dåb: Aftales med sognepræsten og finder normalt sted ved alle gudstjenester, søndage og helligdage. samtidig med aftalen om dåbsdagen aftaler man et tidspunkt, hvor præsten kan komme hjem til familien til en samtale. Nyfødte skal have navn, før de bliver 6 måneder. Ved bryllup: Aftales med sognepræsten. Inden vielsen kan foretages, påkræves en prøvelsesattest, som udstedes af borgermesterkontoret i bopælskommunen. Prøvelsesattetsen må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen. Ved henvendelse til præsten medbringes dåbsattester samt ovennævnte prøvelsesattest. Ved dødsfald: Meddeles snarst muligt til sognepræsten. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Der udfyldes evt. gennem bedemand en dødsanmeldelse og anmodning om begravelse eller bisættelse. Sjælesorgssamtaler: Man kontakter sognepræsten og aftaler tid og sted. ADRESSER Sognepræst: Anne Marie Krogh Præstegårdsvej Nørre Aaby. Tlf.: Træffes bedst kl , undtagen mandag. Nørre Aaby Kirkes hjemmeside: Menighedsrådsformand: Poul Strandgaard Aabylundvænget Nørre Aaby mobil: Graver: Keld Lind, Havevej 13, 5580 Nørre Aaby Træffes bedst i arbejdstiden på kirkegården og kl på kirkegårdens telefon: Organist: Peter Martin Møberg, Brovejen th., 5500 Middelfart Tlf.: Kirkesanger: Heidi Aagaard Olsen, Kærhaven 4, st 18, 5320 Agedrup Tlf.: Kirkeværge: Georg Göhns Nøddelunden 36, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kasserer: Vibeke Brøns Sund Kongeløkken 21, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kirkebil: Menighedsrådet har besluttet, at der forsøgsvis tilbydes gratis kirkebil til folk, der bor i Nørre Åby Sogn og ikke har andre transportmuligheder. Ordningen træder i kraft fra og med Palmesøndag den 13. april og løber til og med 1. søndag i advent. For at gøre brug af ordningen skal man senest dagen før bestille taxa hos Middelfart Taxa på tlf.: Nørre Aaby Menighedsråd Menighedsrådets medlemmer: Formand og kontaktperson: Poul Strandgaard tlf Næstformand: Anna Nyholm tlf Kirkeværge: Georg Göhns tlf Kasserer: Vibeke Brøns Sund tlf Medlem: Solveig Dam Jensen tlf Medlem: Lis Bille Göhns tlf.: Medlem, fmd. for det stående udvalg: Lars Davidsen tlf , mobil Sognepræst: Anne Marie Krogh, tlf

8 Til opslagstavlen KALENDER 4. september 30. november september Kl Konfirmand-start 7. september 12. søndag efter trinitatis Kl september 13. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 18. september Kl Sang-cafe i sognehuset 21. september 14. søndag efter trinitatis Kl Høstgudstjeneste - kirkekaffe 28. september 15. søndag efter trinitatis Kl oktober Kl Salmemaraton 5. oktober 16. søndag efter trinitatis Kl oktober Kl Salmemaraton 9. oktober Kl Koncert 11. oktober. Kl Dåbsgudstjeneste 12. oktober 17. søndag efter trinitatis Kl oktober 18. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 22. oktober Kl Salmemaraton 26. oktober 19. søndag efter trinitatis Kl BUSK - kirkekaffe 29. oktober Kl Salmemaraton 2. november Allehelgensdag Kl november 21. søndag efter trinitatis Kl november Kl Foredrag ved Kirsten Nielsen 16. november 22. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 23. november Sidste søndag i kirkeåret Kl november 1. søndag i advent Kl Musikalsk billed fortælling om Martin Luther Torsdag den 9. oktober kl i Nørre Aaby Kirke Koncerten tager dig med ind i Luthers spændende univers og lidenskabelige kamp for at finde en nådig Gud: fortvivlelsen, der både martrede og drev ham, og glædens Gud, der fik det sidste ord. Reformationens menneskelige ansigt skildres gennem musik, billeder og fortællinger. Aksel Skjoldan: Pianist og musikpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Søren Juhl: Klassisk fløjtenist og forstander på Slagelse Kloster. Nu er vi på Facebook Nørre Aaby Kirke er kommet på Facebook. Her vil man have mulighed for at holde sig opdateret om kirketider og arrangementer ved kirken. Man vil også kunne se billeder fra tidligere begivenheder. Klik ind på Nr.AabyKirke og vælg synes godt om! Salmemaraton Kan man synge en maraton? Ja, vi gør forsøget at synge alle salmebogens mange dejlige salmer. Vi begynder med nummer 1, og om et par år har vi så været igennem dem alle. Vi vil have lært nye melodier. Vi vil have sunget tekster, vi ikke kendte, og vi vil alle være blevet musikalsk berigede. Samtidig kommer vi rundt i hele Middelfart Provsti og får set vores mange skønne, gamle kirker. Det foregår onsdage kl til Der vil hver aften være en salmeguide til at føre os gennem salmerne. Undervejs vil der være en let anretning. Der ligger foldere i våbenhuset. KIRKE OG SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke og udkommer tre gange årligt. Kirkeblads-udvalget: Anne Marie Krogh, Hanne Vibeke Nielsen, Vibeke Brøns Sund, Poul Strandgaard og Peter Møberg. Næste nummer udkommer til december Stof til Det sker i Sognet sendes til Peter Møberg på mail: Deadline: 19. oktober Ansvarshavende redaktør: Peter Møberg 8

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Juni Juli August 2015

Juni Juli August 2015 Juni Juli August 2015 Herren bevare din udgang og indgang fra nu af og til evig tid. Salmernes Bog 121,8 Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle Sogne 10. årgang - nr.3 2 Indholdsoversigt: Til orientering...

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere