Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2014"

Transkript

1 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr ÅRGANG NØRRE AABY September 2014

2 Konfirmationstale 2014 Kære konfirmander! Maj 2014 er noget ganske særligt for jer. I har længe glædet jer til jeres konfirmation, og nu er dagen endelig oprundet. Udover jeres konfirmation er 2014 også et stort jubilæumsår. For eksempel er det 200 år siden, at Danmark mistede Norge, 150 år siden nederlaget i 1864, 100 år siden 1. verdenskrig brød ud, 200 års jubilæum for folkeskolen, 50 år for Nørre Aaby skole, og 200 år siden at Bibelselskabet blev stiftet. I anledning af sidstnævnte jubilar har Europas første flydende museum over bibelske fortællinger, nemlig en moderne udgave af Noas ark, lagt til kaj i København lige ved Amalienborg. I løbet af året kommer den til andre havnebyer i vort land. Noas ark er 70 meter lang og 13 meter høj og er bygget af den hollandske tv-entertainer og dukkefører Aad Peters. Sammen med 50 håndværkere har han bygget dette gigantiske træskib. Dette store flydende udstillings- og oplevelsescenter giver os i den nærmeste fremtid mulighed for at træde direkte ind i de bibelske fortællinger. Lige siden Noas dage har en regnbue på himlen betydet løfte og håb. Gud satte nemlig buen som tegn i skyen, tegn på at verden aldrig mere skulle gå under i vand. Og regnbuen har alle de farver, et levende forhold har. Rød som kærligheden, gul som glæden eller galden, violet som boden, grøn som håbet og blå som evigheden eller det guddommelige. Bibelselskabets 200 års jubilæum har også givet anledning til, at flere musikere, blandt andet Sys Bjerre, Jonas H. Petersen fra Hymns from Nineveh og Anne Linnet har udgivet deres egne versioner af kendte bibelske tekster. Anne Linnet har ladet sig inspirere af Paulus første brev til korinterne kapitel 13, også kaldet kærlighedens højsang. Noget af hendes sang lyder sådan: Kender jeg alverdens hem`ligheder / Ser mer end øjet ser / Så er jeg stadig Ingen / hvis ikke du er her / Kan intet eksister og gro Ejer jeg alverdens diamanter / men har jeg ikke dig / Så gavner det mig intet / At vide jeg er mig / I tomhed er der ikke ro / Størst af alt er kærlighed / Den tåler alt og varer ved / og døden selv må leve med / at størst af alt er kærlighed. Anne Linnet har udtalt, at hun valgte denne Paulustekst, fordi hun synes, at den er en af de vigtigste tekster i Bibelen. Den handler om kærlighedens væsen, hvilket er det helt centrale i kristendommen. Jesus gav os nemlig et nyt bud, for som han siger i Johannes evangeliet: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden. Kærlighed i kristendommen er altid forbundet med både Gud og ens næste, ens medmenneske. Grundtvig sagde, at livet hele tiden er et eksperiment, hvor man ikke kender udfaldet på forhånd. Derfor må man have ord og billeder for både det smukke og vellykkede, men også det grimme og mislykkede. Bibelen forsvarer mennesker i al deres ufuldkommenhed og fortæller en fantastisk historie om, at Jesus Kristus elskede netop disse ufuldkomne mennesker så højt, at han gav sit liv for dem. En guddommelig kærlighed og tilgivelse, der var stor nok til at rumme alle mennesker. Jesus rækker ud efter os og siger: Frygt ikke, tro kun. Frygt ikke, er evangeliets hovedbudskab til os. Både juleevangeliet og påskeevangeliet indeholder denne besked. Frygt ikke er kristendommens vigtigste besked til et 2014 menneske, der hele tiden skal være på, og være villig til at være omstillingsparat. Og I konfirmander tilhører en generation, der hele tiden skal være opdateret på Facebook og andre sociale medier. Men uanset hvordan dit liv er, skal du ikke frygte, men blot have tro og tillid. Det er ikke det samme som bare at leve et overfladisk liv og gå rundt og være lalleglad eller ligeglad. Nej, påtag dig et ansvar, og sæt det sammen med tilsvarende mængder af friskt og frit mod til at tage skridtet ud i livet. Kære konfirmander! Livet er en vidunderlig gave. En gave, du har fået givet slet ingen selvfølge. Du skal derfor tage imod det som givet, men ikke tage det for givet. Du er ok, som den du er. Du er ikke perfekt, det er kun Gud. At være menneske er at leve med begrænsninger, at erfare, at man fejler og svigter af og til. Men du skal naturligvis bruge dine talenter, bruge dit liv på bedste vis til glæde og gavn for dig selv, dine medmennesker og verden. Brug tid på tilværelsens helt store spørgsmål om, hvorfra, hvorfor og hvorhen. Ja, kære linedanser, hop nu ud ved siden af. Se dig danse, bare sanse, gøre hvad du ka. Være én, men én iblandt. Og mødes så du gror. Ja vent dig meget fra den kant: Denne er din jord! Tro mig når jeg siger til dig, det største, det ser man kun i det små. Og kigger du opad er himlen blå. I år får I konfirmander en ekstra gave fra kirken. Det er et flot Bibel-magasin, der udkom her sidst i april. I dette kan I læse om Nanna Øland Fabricius bedre kendt under kunstnernavnet Oh Land. Oh Land lever i dag i New York og er i gang med at gøre international karriere som sanger med hits som White Nights og Speak out Now titelsangen til dramaserien Rita. Men da hun var 10 år, var hendes drøm noget helt andet. Hun ville gerne være balletdanser, og de næste mange år øvede og dansede hun på livet løst. Men i takt med de mange øvetimer fik Nanna Øland Fabricius ondt forskellige steder i kroppen. Hun måtte droppe sin drøm som balletdanser. Det gjorde ondt, men hun valgte så at slå ind på musikken. Hun fortæller i magasinet, at hun altid har bedt til Gud, når der var krise i hendes eller andres liv. Men hun har aldrig bedt om at blive fri for smerterne. Jeg kunne aldrig finde på at bede: Gør mig rask. Jeg har ikke lyst til at tro på en Gud, som opfylder mine ønsker som en anden julemand. Det ville gøre Gud mindre, synes jeg. Håbet er i kristendommen tæt forbundet med påskens budskab om Jesu Kristi opstandelse fra de døde og det evige liv. For Oh Land er håb først og fremmest en tillidsfuld forventning om, at noget godt vil ske. Hun opfatter sig selv som et håbefuldt menneske, selv om hun er klar over, at mange sikkert vil kalde hende naiv. Frygt ikke, tro kun. For frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Anne Marie Krogh 2

3 Nyt fra menighedsrådet Foråret har budt på mange spændende opgaver. På budgetsamrådet i marts blev vi orienteret om menighedsrådenes økonomi. En del menighedsråd havde haft overskud (i Nr. Åby ca kr), og en del menighedsråd havde underskud og det i flere år. Det har betydet, at vores budget for 2015 er blevet beskåret med kr! På trods af denne forringelse er det lykkedes at lave et budget 2015 der hænger sammen, men det bliver stramt. Som man har kunnet læse i dagspressen, har den nye biskop, Tine Lindhardt, ønsket kirketælling. For os i Nr. Åby kommer det ikke som nogen overraskelse, at gudstjenesterne er særdeles velbesøgte, men det har nok overrasket, at der stort set overalt på Fyn er velbesøgte gudstjenester. Den 5. maj var menighedsrådet vært ved fynske graveres kursusdag. Efter andagt og et oplæg blev graverne delt i mindre grupper som fik til opgave at lave et smukt gravsted. Der blev gået til opgaven med ildhu, og det blev nogle særdeles flotte resultater. Den 11. juni var der pensionistudflugt. I år gik turen til Jelling. Efter et foredrag om kongernes Jelling var der kaffebord på Jelling Kro, hvor værtsparret efterfølgende fortalte om kroens historie. Derefter var der tid på egen hånd til at se de indpakkede Jellingsten, den smukke kirke og Jellinghøjene samt danne sig et indtryk af den palisademur, som har omgivet hele komplekset. Dagen sluttede af med middag på Skovdal Kro, inden turen ad smukke veje gik tilbage til Fyn. Møblerne i både sognehuset og konfirmandstuen har længe trængt til udskiftning. Efter adskillige besøg hos forhandlere er der nu afgivet bestilling på nye møbler. Efter vores bedste overbevisning giver de nye møbler en god siddekomfort og skulle også være lettere at håndtere for personalet, når der skal gøres rent. Leveringen finder sted i august/september. Som bekendt blev vi ramt af efterårsstormen. Som den sidste stormskade er kirkelågen blevet repareret, og den nåede lige at blive monteret inden forårets konfirmationer. Vi har ikke været tilfredse med kirkekalkningen. Tårnet mod vest trænger allerede igen til kalkning. Kirkeværgen var i juni til et møde i provstiet vedr. kirkekalkningskvaliteten, og der er nu koblet en arkitekt på opgaven, således at fremtidige kirkekalkninger skulle blive af en væsentlig bedre kvalitet. Personalesituationen: Desværre er vores kirkesanger Heidi Ågård Olsen stadig sygemeldt. Vi håber, hun snart får det bedre, men indtil da løses opgaverne af vikarer. Endelig er Julie Mejlgaard ansat som ny gravermedhjælper. Hun er nyuddannet anlægsgartner. Velkommen til dig, vi glæder os til samarbejdet. Poul Strandgaard Ny gravermedhjælper Mit navn er Julie Mejlgaard. Jeg startede ved Nr. Åby Kirke som gravermedhjælper den 26. maj i år. Et job som jeg er rigtig glad for. Inden da har jeg været i gang med en uddannelse som anlægsgartner ved Middelfart og Fredericia Kommuner. Præsentation af menighedsrådsmedlem Lars Bang Davidsen Jeg er født i 1957 på slægtsgården Gadstrup Skovlund, som ligger i den sydøstlige del af Nørre Aaby Sogn. Denne har jeg drevet siden Landbruget er baseret på opfedning af slagtesvin samt et alsidigt markbrug med korn, vinterraps og frøgræs. Under min opvækst boede vi tre generationer på gården, min morfar og mormor, min far og mor samt min storesøster Mette og jeg. Min barndom var en dejlig og tryg tid, uden at jeg følte mig overbeskyttet. Der var masser af aktivitetsmuligheder, når man boede på en gård. Min skolegang startede med ni år på Nørre Aaby Realskole, hvorefter jeg blev matematisk student i 1976 fra Middelfart Gymnasium. Min soldatertid varede 2½ år fra i fire forskellige jyske byer: Tønder, Varde, Jeg var til den afsluttende eksamen den 21. maj, som jeg bestod med et resultat, jeg er meget stolt af. Til daglig bor jeg i Middelfart med mine to livlige børn på 5 og 8 år. Julie Mejlgaard Skrydstrup og Skive. Herefter gennemførte jeg min landmands ud-dannelse afsluttende med driftsledereksamen fra Dalum Landbrugsskole i Jeg blev gift i 1986 med Lillian, i dette ægteskab har jeg tre børn: Kristian Arnold på 27 år, Anne-Sofie på 23 år og Marie-Louise på 17 år. Dette ægteskab blev opløst i Jeg er morfar til Lasse og Mathilde. I 2009 mødte jeg via Internettet min nuværende samleverske, Nina. Hun har også tre børn Morten, Kristina og Birthe samt er farmor til Tue. Min karriere inden for menighedsrådsarbejdet startede med, at jeg i 2000 blev opfordret til at stille op til menighedsrådsvalg ved Nørre Aaby Kirke, og dette har jeg aldrig på noget tidspunkt fortrudt. Det giver en masse gode oplevelser og kontakter. Jeg går ind for, at det bliver en stor glæde og fornøjelse at komme til kirkelige handlinger mm. Der skal være mindre regler og mere plads til mennesker i kirken, fordi det skaber større virkelyst. Lars Bang Davidsen Forsidebilledet: Forsidebilledet forestiller en jakobskal eller ibskal, som markerer caminoen eller pilgrimsruten gennem Spanien til Santiago de compostela. Traditionelt set bevidnede man nemlig sin pilgrimsfærd ved at hjembringe en af disse muslinger. Sognepræst Anne Marie Krogh fortæller mere om caminoen inde i bladet. Peter M. Møberg 3

4 Konfirmander 2014 Realskolen den 16. maj kl Forrest fra venstre: Signe Karmann Larsen, Amalie Mosgaard Knudsen, Frederikke Flindt Jessen, Stephanie Søs Hansen, Freya Vesterskov Sørensen. Midt fra venstre: Victor Kronborg Tørnæs, Frederik Grundtvig Schack Rasmussen, Jonas Thomhav, Nicolai Thomas Rasmussen, Morten Korsbæk Rørtoft, Aske Kjeldgaard Larsen, Simon Hein Glintborg, sognepræst Anne Marie Krogh. Bagerst fra venstre: Davy Brito Rasmussen, Thomas Broe Hansen, Jakob Kjær Rasmussen, Tobias Ellegård Nielsen, Jeppe Krag Harding, Jakob Warming Ullum, Jari Hornbech Larsen. Nørre Aaby skole 7. A den 18. maj kl Forrest fra venstre: Freja Katrine Kramer, Camilla Schmidth Pedersen, Simone Gangelhoff Rasmussen, Line Lumby Pedersen. Midt fra venstre: Oskar Møller Jensen, Rasmus Brandt Pedersen, Charlotte Leger Kristensen, Katrine Otzen, Christian Møller Thaysen, Mads Kondal Hansen, sognepræst Anne Marie Krogh. Bagerst fra venstre: Jakob Højer Tryk, Christian Farcinsen Leth, Kaare Veng Basse, Frida Skou Møller-Sørensen, Julia Inger Thorarensen, Patrick Mikkel Uldall Juhl, Sabrina Bøgeskov Olsen. Nørre Aaby skole 7. B den 18. maj kl Forrest fra venstre: Julie Stengaard Deroche, Sara Strandberg Sørensen, Kathrine Wolff-Pedersen, Karoline Kjærgaard Jørgensen. Midt fra venstre: Lasse Ellerbæk Andreasen, Signe Puch Hansen, Louise Lundeman Brantner, Freia Bærentsen Haarder, Freya Vesterskov Sørensen, Andreas Gundvang Nielsen, sognepræst Anne Marie Krogh. Bagerst fra venstre: Julie Maria Hansen Klitgaard, Rasmus Heydt Wraae, Jonas Brüsshaver Andresen, Andreas Benjamin Jensen, Alexander Mølgaard Rathje, Mathias Lynggren Sørensen, Catrine Jervelund. 4

5 Caminoen Siden middelalderen er den spanske pilgrimsrute - caminoen - blevet regnet som en af de vigtigste kristne pilgrimsruter. Navnet caminoen dækker over mange veje, der fører til den nordvestspanske by Santiago de Compostela. Ruten kaldes også Jakobsvejen efter disciplen Jakob, Spaniens skytshelgen, der menes at være blevet begravet i Santiago de Compostela. Santiago betyder da også Sankt Jakob. I sommeren 1995 kørte Tomas og jeg i vores gamle Opel Record årgang 1970 ned gennem Europa. Vi ville blandt andet gå en uge på caminoen. Vi parkerede bilen lidt udenfor Villafranca del Bierzo, og gik 180 km til Santiago de Compostela. Det blev en uforglemmelig vandring. Men hvorfor lige en pilgrimsvandring? På Aarhus universitet havde jeg mødt en studiekammerat, der havde gået på caminoen. Hans oplevelser lød meget spændende. Så derfor. Det blev også en rigtig god oplevelse for os. Vi holder begge meget af naturen og det at vandre. Vi gik med vore rygsække fra herberg til herberg. Når man går på caminoen, kan man nemlig overnatte på herberg langs ruten, hvis man har et pilgrimspas. De første par nætter overnattede vi uden, men så talte vi med en tysk pilgrimsvandrer, der hjalp os med at få kontakt til en katolsk pater, der kunne udstede et pas til os. Og sådan er det at være pilgrimsvandrer. Man hjælper hinanden med at finde vej (ruten er afmærket med muslingeskaller, kaldet Jakob- eller Ibskaller) eller man hjælper med at finde vand eller overnatningssted. På turen mødte vi pilgrimme fra hele verden, og vi mødte hinanden på lige fod. Fællesskabet på caminoen er anderledes end andre fællesskaber, man normalt oplever. Alle er åbne for nye muligheder og udfordringer. Man spiser i en grøftekant. Man sover i en sovesal på et herberg. Der kan hele tiden komme nye mennesker til. Tomas og jeg taler ikke spansk, men det gjorde ikke noget, for det var noget andet, der bandt os sammen. Til daglig mangler vi intet, men på en pilgrimsvandring får man øje for de små ting. Det er stort at få vanddunken fyldt op, det er vidunderligt at smide vandrestøvlerne og få luft til tæerne. Man bliver kort sagt taknemmelig for livet. Målet for os var katedralen i Santiago. Mange pilgrimme har gået i måneder for at nå frem. De går til pilgrimsmesser og omfavner statuen Jakob. For Tomas og jeg var det vigtigste ikke katedralen eller Jakobs grav, men selve det at nå frem. Efter opholdet i Santiago de Compostela fortsætter mange pilgrimme videre til Kap Finiterre, (Finis terrae), hvilket betyder Verdens ende. Den protestantiske reformation og den politiske uro, der fulgte i det 16. og 17. århundrede medførte et stort fald i antallet af pilgrimme i hele Europa. Og indtil midten af det 20. århundrede var antallet af besøgende i Compostela hvert år svindende, men siden 1980 erne har Jakobsvejen tiltrukket et stigende antal pilgrimme fra hele verden. Den er optaget af UNESCO som en del af verdens kulturarv i Anne Marie Krogh Friluftsgudstjeneste Igen i år kunne vi fejre friluftsgudstjeneste under en blå himmel. Det blev som sædvanlig en festlig gudstjeneste, og efterfølgende kunne kirkegængerne spise sig mætte i helstegt pattegris omkring langbordet. Den musikalske del stod Klezmorkester for. De spillede og fortalte om den jødiske folkemusik, klezmermusikken. Der blev også lejlighed til en lille svingom. Der blev samlet i alt 2766,50 kr ind til venskabsmenigheden i N Dolage. Præsten i N Dolage, Brighton Kahigi, har sendt en mail, hvor han takker for sidste års indsamling. Pengene fra de sidste par år er blevet brugt til skolemateriale. Peter M. Møberg 5

6 Det sker i sognet Høstgudstjeneste Søndag den 21. september kl i Nørre Aaby Kirke Alle børn er velkomne til at medbringe frugt eller grøntsager til kirken, som vi i starten af gudstjenesten vil bære op i koret. Efter gudstjenesten er alle vel komne i sognehuset til høstkaffebord til 25,00 kr for voksne. Nørre Aaby Menighedsråd BUSK-gudstjeneste Søndag den 26. oktober kl i Nørre Aaby Kirke. BUSK står for børn, unge, sogn og kirke. Kirkekoret, minikonfirmanderne og konfirmanderne vil medvirke. Efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset. Nørre Aaby Menighedsråd Allehelgensgudstjeneste Søndag den 2. november kl i Nørre Aaby Kirke. Anne Marie Krogh Menighedsrådsmøde Onsdag den 8. oktober kl Foredrag Tirsdag den 11. november kl i Nørre Aaby Sognehus Kirsten Nielsen, tidligere professor i Gammel Testamente, vil fortælle om moderne salmedigteres beskrivelser af Gud. Gudsbillederne hentes både fra familielivet og fra naturens verden. Vi vil synge nogle af de nyere salmer undervejs. Aftenen arrangeres i samarbejde med KFUM & K på Vestfyn. Sangcafé Torsdag den 18. september kl i sognehuset. Vi synger nye og gamle sange fra højskolesangbogen. Kom til sangcafé i Nørre Aaby Sognehus med sang, hygge, ost og rødvin. Nørre Aaby Menighedsråd Konfirmandindskrivning (fælles opstart) Torsdag den 4. september kl i Nørre Aaby Kirke. Her mødes vi, konfirmander med forældre, til en kort gudstjeneste med efterfølgende informationer. Varighed ca. 1 time. Sognepræst Anne Marie Krogh Bidrag: Menighedsrådet har modtaget et bidrag til Kirke og Sogn. Det vil vi hermed gerne takke for. Bidrag til kirkebladet kan indbetales til Nordea Reg. nr.: 2018 konto nr.: Mrk.: Kirkeblad. KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag. Alle er velkomne, og der kræves ikke medlemskab. Prisen for aftenen er 40 kr. inkl. kaffe/te med brød. Møderne begynder kl og slutter senest kl Tirsdag den 9. september 2014 H.C. Andersen og den lille genre Ulla Morre Bidstrup, lektor ved pastoralseminariet i Aarhus Sted: Asperup Sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup Tirsdag den 14. oktober 2014 Tro til hverdag om diakoni Tidl. højskoleforstander Oluf Therkildsen Sted: Strib Sognegaard, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart Tirsdag den 11. november 2014 Gudsbilleder i nyere danske salmer Kirsten Nielsen, tidl. professor v. Aarhus Universitet Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby Gudstjenester for plejehjemmet Kongshøjcentret Tirsdage kl september Anne Marie Krogh 7. oktober Anne Marie Krogh - altergang 28. oktober Anne Marie Krogh 18. november Anne Marie Krogh Kirkehøjskolen i Middelfart Lørdag 4. oktober 2014 kl Jesus Kristus mellem tro og tvivl Sognepræst Mads Davidsen, Øster Skerninge Sted: Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46, 5500 Middelfart. Lørdag 15. november 2014 kl Tro og tvivl i den moderne litteratur Sognepræst og litteraturanmelder Henriette Bacher Lind. Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45B, 5580 Nørre Aaby Nørre Aaby Seniorskole Alle møder foregår i sognehuset kl Prisen er 250 kr for fire møder. Onsdag den 22. oktober Karen Blixen og Afrika Lærer Groa Andreasen Daugaard Onsdag den 5. november Fra plovfure til et liv i politik og til folketingets formandsstol Christian Mejdahl, Løgstør Onsdag den 19. november De fynske herregårde Museumsdirektør Erland Porsmose, Kerteminde Onsdag den 3. december En sang- og musikeftermiddag Lærer Jens Krøyer, Middelfart Kollekt: Høstgudstjeneste: KFUM s Sociale Arbejde Lørdagsdåb Det er muligt at vælge lørdagsdåb to gange om året: Lørdag før palmesøndag og lørdag i uge 41. Begge gange kl Lørdagsdåb er en kortere gudstjeneste med dåben i centrum. Salmer, bønner og prædiken handler om dåben og dens betydning. Alle er velkomne til at deltage i dåbsgudstjenesten. Dog vil lørdagsgudstjenesten blive aflyst, hvis der ingen dåbsbørn er den pågældende lørdag. 6

7 Siden sidst Dåb: William Frederiksen Rasmus Brøns Sund Alberte Brøns Sund Abby Rose Dalsgaard McMahon Jonas Bertram Husum Ellegaard Nohr Brink Maimburg Albert Juhl Guldfeldt Niels Hedegaard Dellgren Dagmar Agnethe Højgaard Melissa Rishøj Møllnitz Viede: Sophia Lander Nicolaj Kiholm Fabricius Sara Hinge Møller Daniel Bonne Due Nielsen Marianne Skousen Lennart Sune Skousen Louise Johnsen Søren Ovesen Begravede og bisatte: Jørgen Michelsen Harry Laurits Peder Pedersen Erik Verner Jessen Ingeborg Marie Pedersen Susanne Høll Else Østergaard Rasmussen Ernst Christian Andersen Hvor skal vi henvende os? Ved fødsel: Anmeldes til sognepræsten, hvis der ikke har medvirket jordemoder ved fødslen. Har der medvirket jordemoder ved fødslen, behøver forældrene, hvis de er gift med hinanden, ikke foretage sig noget. Er forældrene ikke gift, og ønsker faderen at anerkende faderskabet, skal forældrene udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på senest 14 dage efter fødslen. Hvis faderskabet ikke anmeldes senest 14 dage efter fødslen, sendes sagen til afgørelse i Statsforvaltningen. Ved dåb: Aftales med sognepræsten og finder normalt sted ved alle gudstjenester, søndage og helligdage. samtidig med aftalen om dåbsdagen aftaler man et tidspunkt, hvor præsten kan komme hjem til familien til en samtale. Nyfødte skal have navn, før de bliver 6 måneder. Ved bryllup: Aftales med sognepræsten. Inden vielsen kan foretages, påkræves en prøvelsesattest, som udstedes af borgermesterkontoret i bopælskommunen. Prøvelsesattetsen må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen. Ved henvendelse til præsten medbringes dåbsattester samt ovennævnte prøvelsesattest. Ved dødsfald: Meddeles snarst muligt til sognepræsten. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Der udfyldes evt. gennem bedemand en dødsanmeldelse og anmodning om begravelse eller bisættelse. Sjælesorgssamtaler: Man kontakter sognepræsten og aftaler tid og sted. ADRESSER Sognepræst: Anne Marie Krogh Præstegårdsvej Nørre Aaby. Tlf.: Træffes bedst kl , undtagen mandag. Nørre Aaby Kirkes hjemmeside: Menighedsrådsformand: Poul Strandgaard Aabylundvænget Nørre Aaby mobil: Graver: Keld Lind, Havevej 13, 5580 Nørre Aaby Træffes bedst i arbejdstiden på kirkegården og kl på kirkegårdens telefon: Organist: Peter Martin Møberg, Brovejen th., 5500 Middelfart Tlf.: Kirkesanger: Heidi Aagaard Olsen, Kærhaven 4, st 18, 5320 Agedrup Tlf.: Kirkeværge: Georg Göhns Nøddelunden 36, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kasserer: Vibeke Brøns Sund Kongeløkken 21, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kirkebil: Menighedsrådet har besluttet, at der forsøgsvis tilbydes gratis kirkebil til folk, der bor i Nørre Åby Sogn og ikke har andre transportmuligheder. Ordningen træder i kraft fra og med Palmesøndag den 13. april og løber til og med 1. søndag i advent. For at gøre brug af ordningen skal man senest dagen før bestille taxa hos Middelfart Taxa på tlf.: Nørre Aaby Menighedsråd Menighedsrådets medlemmer: Formand og kontaktperson: Poul Strandgaard tlf Næstformand: Anna Nyholm tlf Kirkeværge: Georg Göhns tlf Kasserer: Vibeke Brøns Sund tlf Medlem: Solveig Dam Jensen tlf Medlem: Lis Bille Göhns tlf.: Medlem, fmd. for det stående udvalg: Lars Davidsen tlf , mobil Sognepræst: Anne Marie Krogh, tlf

8 Til opslagstavlen KALENDER 4. september 30. november september Kl Konfirmand-start 7. september 12. søndag efter trinitatis Kl september 13. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 18. september Kl Sang-cafe i sognehuset 21. september 14. søndag efter trinitatis Kl Høstgudstjeneste - kirkekaffe 28. september 15. søndag efter trinitatis Kl oktober Kl Salmemaraton 5. oktober 16. søndag efter trinitatis Kl oktober Kl Salmemaraton 9. oktober Kl Koncert 11. oktober. Kl Dåbsgudstjeneste 12. oktober 17. søndag efter trinitatis Kl oktober 18. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 22. oktober Kl Salmemaraton 26. oktober 19. søndag efter trinitatis Kl BUSK - kirkekaffe 29. oktober Kl Salmemaraton 2. november Allehelgensdag Kl november 21. søndag efter trinitatis Kl november Kl Foredrag ved Kirsten Nielsen 16. november 22. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 23. november Sidste søndag i kirkeåret Kl november 1. søndag i advent Kl Musikalsk billed fortælling om Martin Luther Torsdag den 9. oktober kl i Nørre Aaby Kirke Koncerten tager dig med ind i Luthers spændende univers og lidenskabelige kamp for at finde en nådig Gud: fortvivlelsen, der både martrede og drev ham, og glædens Gud, der fik det sidste ord. Reformationens menneskelige ansigt skildres gennem musik, billeder og fortællinger. Aksel Skjoldan: Pianist og musikpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Søren Juhl: Klassisk fløjtenist og forstander på Slagelse Kloster. Nu er vi på Facebook Nørre Aaby Kirke er kommet på Facebook. Her vil man have mulighed for at holde sig opdateret om kirketider og arrangementer ved kirken. Man vil også kunne se billeder fra tidligere begivenheder. Klik ind på Nr.AabyKirke og vælg synes godt om! Salmemaraton Kan man synge en maraton? Ja, vi gør forsøget at synge alle salmebogens mange dejlige salmer. Vi begynder med nummer 1, og om et par år har vi så været igennem dem alle. Vi vil have lært nye melodier. Vi vil have sunget tekster, vi ikke kendte, og vi vil alle være blevet musikalsk berigede. Samtidig kommer vi rundt i hele Middelfart Provsti og får set vores mange skønne, gamle kirker. Det foregår onsdage kl til Der vil hver aften være en salmeguide til at føre os gennem salmerne. Undervejs vil der være en let anretning. Der ligger foldere i våbenhuset. KIRKE OG SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke og udkommer tre gange årligt. Kirkeblads-udvalget: Anne Marie Krogh, Hanne Vibeke Nielsen, Vibeke Brøns Sund, Poul Strandgaard og Peter Møberg. Næste nummer udkommer til december Stof til Det sker i Sognet sendes til Peter Møberg på mail: Deadline: 19. oktober Ansvarshavende redaktør: Peter Møberg 8

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 78. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 78. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 78. ÅRGANG NØRRE AABY April 2015 Fra dødningehjem til de levendes land Påske O vidunder-tro! Du slår over dybet din gyngende bro, som isgangen trodser i brusende strand,

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

For Skibsted - Lyngby - Terndrup

For Skibsted - Lyngby - Terndrup Kirkebladet For Skibsted - Lyngby - Terndrup I strålende solskin blev Margit Nørregaard Lauridsen indsat i pastoratets tre kirker den 4. januar 2015. Fra indsættelsen i Terndrup Kirke ses her fra venstre

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Nr. 1 Februar 2015 www.4kirker.dk 46. årgang Præstens hjørne Kan du gætte, hvem jeg er? Af Vita Andreasen Tro, leg og evangelium spejler samme virkelighed. For når vi leger,

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere