Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave"

Transkript

1 Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER

2 Roth A/S Centervej Frederikssund Telefon: Fax: Version A juli P A

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 lntroduktion Forbind Master kontrolenheden til WLAN Routeren Download App Netværk indstillinger, WLAN Netværk Indstillinger Log ind Navngiv alle trådløse rumtermostater Betjening Fejl/fejlfinding Mistet adgangskode Problemer med GSM forbindelsen Ingen kontakt til kontrolenheden FAQs Synkronisering af din iphone med din PC P A 3

4 Brugermanual til iphone App sammen med TouchlineTM Wave reguleringssystem lntroduktion 1 lntroduktion Roth iphone App giver mulighed for fjernbetjening af Roth Touchline Wave reguleringssystem for varme og køling. Med App en er det muligt at aflæse aktuel rumtemperatur, ændre rumtemperatur, og at kontrollere og ændre funktionen for hver enkelt trådløs rumtermostat. Derudover er det muligt at ændre tilstanden af driften af hele systemet med kun et tryk. Roth iphone Appén kan anvendes til iphone, ipad og ipod. Fra ipod kan den dog kun anvendes sammen med WLAN netværk. System topology iphone kan tilsluttes til et hjemmenetværk ved hjælp af en WLAN-router. Derudover er det muligt at få adgang til systemet via internettet ved hjælp af Roth Portal Server.Brugen af WLAN router er obligatorisk i forbindelse med opsætningen af systemet første gang. Fig. 1: Mulige adgange fra iphone App til Roth Touchline Wave Hvis bygningens netværk ikke omfatter en WLAN-router, så er det muligt at installere en WLAN-router midlertidigt, indtil systemet ved hjælp af portal serveren er sat op.hvis WLAN-routeren fjernes igen skal masterkontrolenheden forbindes direkte til DSL routeren. Al kommunikation vil derefter foregå igennem internettet (Roth Portal server) 4 P A

5 Forbind Master kontrolenheden til WLAN Routeren 2 Forbind Master kontrolenheden til WLAN Routeren For at få forbindelse mellem iphonen og kontrolenheden skal kontrolenheden forbindes til WLAN routeren, se fig. 1 WLAN-routeren kan kun tilsluttes én master kontrolenhed. En master kontrolenhed kan identificeres ved Master dioden som skal lyse. I anlægget skal der altid vælges en master uanset om der er 1, 2 eller 3 kontrolenheder. For at vælge en kontrolenhed som master holdes knappen master nede i 10 sek. I brugermanualen for Touchline kan der læses flere detaljer. Forbind master kontrolenheden til WLAN routeren som vist i fig. 1, (3). Fig. 2: LAN-forbindelser P A 5

6 Download App 3 Download App Roth Touchline App kan downloades fra App store til din iphone. Bemærk venligst at dette ikke er en gratis app og din itunes konto vil debiteres for appén, senere opdateringer vil være uden beregning. For at sikre dig mod tab af Appén bør du synkronisere din iphone med din PC som beskrevet i kapitel Netværk indstillinger, WLAN Netværk Kontrolenheden sættes som Master og tilsluttes WLAN routeren. Tænd for WLAN routeren, og installer Touchline App'en på iphone. Sluk for Master Kontrolenheden ved at trække strømstikket ud. Tilslut strømmen igen til Kontrolenheden, nu vil den automatisk blive tildelt en IP adresse fra WLAN routeren. Åben indstillinger ved at trykke på Vælg Wi-Fi P201 Vælg Wi-Fi ON Vælg dit netværk P202 6 P A

7 Netværk indstillinger, WLAN Netværk Start Appén på din iphone med tryk på Roth Touchline ikonet. Vælg dit eget sprog P203 Tryk: Søg efter ny kontrolenhed P504 Her vises den Roth master kontrolenhed der er tilsluttet WLAN netværket. Vælg den viste kontrolenhed. Hvis kontrolenheden ikke vises, så læs venligst kapitel 6.3. P505 P A 7

8 Netværk indstillinger, WLAN Netværk Unique ID-Number (unikt ID.-nummer) Skal bruges hvis adgangskode (password) og brugernavn (user name) mistes. Skriv default adgangskode (password) 1234 Tryk "Skift brugernavn / adgangskode" P506 Indtast dit brugernavn og din adgangskode med nedenstående betingelser: Brugernavnet skal være på min. 3 og max. 18 karakterer Brugernavnet skal starte med et bogstav eller et tal. Brugernavnet kan ikke indeholde mellemrum, tegnsætning eller specialtegn som æ, ø, å osv.) Brugernavnet kan indeholde understregningsstreg "_" punktum "." og bindestreg "-". Adgangskoden skal være på min. 4 og max. 16 karakterer. Adgangskoden kan ikke indeholde mellemrum, tegnsætning eller specialtegn Vælg "Registrering af portal". Tryk "Send" for at forbinde kontrolenheden med Portalen P507 Meddelse følger med nedenstående tekst: "Tilslutning til portal" "Ugyldigt brugernavn eller ugyldig adgangskode" Kontroller at brugernavn og adgangskode overholder de anførte regler mht. antal karakterer mv.. "Brugernavnet anvendes allerede eller adgangskoden anvendes allerede Brugernavnet eller adgangskoden anvendes af en anden bruger, ændre venligst dit valgte brugernavn eller adgangskode. "Kan ikke forbinde til portalen " Kontrollere at din iphone har kontakt til internettet "Registrering til portalen er udført" P508 8 P A

9 Netværk indstillinger, WLAN Netværk Tryk på "pil tilbage" for at forlade forbindelse til portalen. P509 Du er nu i stand til at komme ind i Appén enten via WLAN eller internettet! Indtast adgangskode Vælg "Internet" eller "WLAN" P510 Hvis App tilslutningen til portalen mislykkedes, kan du tjekke internetforbindel sen ved hjælp af internet browseren på din iphone. Så længe din iphone er inden for rækkevidden af dit WLAN-netværk, vil dette altid vælges. Når der ikke er forbindelse til WLAN-netværket, og telefonen har adgang til internettet, så vil kommunikationen ske igennem portalen serveren Hvis brugernavn og adgangskode er mistet skal du identificere det unikke id-nummer på din iphone. Det unikke ID-nummer kan findes som beskrevet i afsnit 6,1. ID numret skal sendes til Roth via . Efter modtagelse af din mail, vil Roth sende dig en reset kode for at nulstille adgangskoden til fabriksværdier. For yderligere detaljer se afsnit 6,1 P A 9

10 Indstillinger 5 Indstillinger Alle trådløse termostater skal være meldt til kontrolenheden (kontrolenhederne), og hvis der er mere end én kontrolenhed, skal slave kontrolenheden meldes til masteren. WLAN-forbindelsen skal indstilles som beskrevet kapitel 2, Appén aktiveres som beskrevet i kapitel 3 og netværket skal være konfigureret i henhold til kapitel Log ind Aktiver din Roth App Vælg sprog P203 Vælg "Tilslut til kontrolenhed" P P A

11 Indstillinger Tast adgangskode Tryk Internet eller WLAN P510 Nu vises startskærmen, dit login lykkedes. P511 Hvis skærmbilledet med sprogvalg vises igen, så du har indtastet en forkert adgangskode. Prøv venligst igen. Hvis du har mistet din adgangskode, skal du følge instruktionerne som beskrevet i afsnit 6.1 P203 P A 11

12 Indstillinger 5.2 Navngiv alle trådløse rumtermostater Du er logget på og startskærmen vises. Tryk indstillinger. P511 Du kan nu se alle de rumtermostater, som er blevet meldt til hele systemet. På hver linje kan man se et ID nr. f.eks. 77/1 (77 er kontrolenheden, 1 er rumtermostaten) efterfulgt af N.N. (no name). Du skal nu identificere rumtermostaterne og navngive dem én efter én, så du nemt kan genkende hvilket lokale/rumtermostat du ser på Start med første rumtermostat og gør følgende: (se fig. 3) (a) (b) (c) 1 Display i standby-visning 2 Sensor knapperne (a) menu (b) ok (c) tilbage Fig. 3 Rumtermostat P513 Rumtermostaten er i standby-visning. Tryk på en af sensortasterne i mere end 2 sek. for at aktivere rumtermostaten. Den ønskede temperatur blinker I displayet. Tryk på menu knappen i 5 sek. Displayet viser nu P01. Tryk på menu knappen flere gange, indtil P08 vises.(= viser ID nr. på rumtermostaten) Tryk på sensortasten OK. På displayet kan rumtermostatens ID-nr. aflæses. Noter ID nr. på rumtermostaten, f.eks. 03. Tryk på sensortasten OK. P-09 bliver vist på displayet. (= viser ID-nr. på kontrolenheden) Tryk på sensortasten OK. På displayet kan kontrolenhedens ID-nr. aflæses. Noter ID nr. på kontrolenheden, f.eks. 01. (Dette er kun nødvendigt hvis der er flere kontrolenheder) Find ID numrene på hhv. Kontrolenheden og rumtermostaten i oversigten på indstillinger siden i Appén, f.eks. 01/03 Tryk på linjen med N.N. og indtast rummets navn, f.eks. stue Tryk på sensortasten tilbage, for at forlade menuen for rumtermostaten. Displayet er aktiveret og den ønskede temperatur blinker. Gentag ovenstående for alle rumtermostaterne der er meldt til kontrolenheden. Hvis der er flere rumtermostater end på listen, så tryk næste. P P A

13 Indstillinger Tryk "System Info" menuen indstillinger for at få et overblik over systemet. P515 I dette eksempel er der meldt 3 rumtermostater til 1 kontrolenheder. Master kontrolenheden er altid vist som øverste position og de næste som slave 1 og slave 2. P516 Tryk "Info" Proceduren i dette afsnit kan også findes på info-siderne i din iphone P517 P A 13

14 Indstillinger 5.3 Betjening Aktiver din App P203 P504 P510 Vælg sprog > Tilslut til kontrolenhed > Log ind Log ind med adgangskode, vælg Internet eller WLAN. Viser alle rum Ændrer drift for alle rum Indstillinger, navngivning af rumtermostater Start P P A

15 Indstillinger Start > Rum Aktuelle rumtemperaturer Ur symbol viser at der er et tidsprogram der er aktivt. P518 P519 P520 Start > Rum > Rum Detaljer Start > Rum > Rum Detaljer > Ændrer værdier: Ændre temperatur Hæve temperaturen, tryk op Skift driftart Sænke temperaturen, tryk ned Ændre tidsprogram Start > Driftart P521 Skift driftart for alle rumtermostater (hele systemet) Vælg driftart Start > Driftart > Bekræft P522 Note: Lokale tidsprogrammer har højere prioritetet og skal deaktiveres hvis ændringen skal være permanent for alle rumtermostater. Se også FAQs. P A 15

16 Indstillinger Start > Driftart Menu drift, hvis alarmer er aktiveret Tryk fejl for at se alarm detaljer P523 Start > Driftart > Fejl P524 Mulige alarmer: Trådløs kommunikation er afbrudt Dugpunkt overskredet For høj temperatur målt af temperaturovervågningen. *) *) Vil kun være aktuelt, hvis en sådan termostat er monteret. Se brugermanualen, afsnit P-62. Start > Indstillinger Navngiv rumtermostaterne P514 Start > Indstillinger > System Info Få overblik over systemet P P A

17 Indstillinger P517 Start > Info Information om hvordan rumtermostaterne navngives. P A 17

18 Fejl/fejlfinding 6 Fejl/fejlfinding 6.1 Mistet adgangskode P525 Hvis du har mistet dit password, skal du gøre følgende: Find Unique ID nummer (UID) på din iphone ved følgende procedure: Vær sikker på at forbindelsen mellem din iphone og kontrolenheden går igennem WLAN Aktiver din App Vælg sprog Vælg Søg efter ny kontrolenhed Tryk på den fundne kontrolenhed UID numret på din iphone bliver vist øverst. Send UID numret til nedenstående Du vil modtage en reset kode til at nulstille til fabriksindstillinger Tryk Reset adgangskode (Feltet adgangskode skal være tomt) Indtast reset koden og tryk på reset adgangskode knappen Adgangskoden har nu fabriksindstillingen: 1234 Ændre derefter din adgangskode som beskrevet i afsnit 4 og lav en ny registrering på Roth portal serveren. Det er muligt at benytte din tidligere adgangskode. P P A

19 Fejl/fejlfinding 6.2 Problemer med GSM forbindelsen Hastigheden af dataoverførsel er afhængig af forbindelsens kvalitet når du bruger iphone GSMforbindelsen OK Weak / lost Svag eller afbrudt forbindelse i kommunikationen vises ved en rød firkant i øverste venstre hjørne, som vist på skærmbilledet til højre. For at opnå en optimal kommunikation skal der være min. en sølje i GSM ikonet (signal styrken). P511 P527 P A 19

20 Fejl/fejlfinding 6.3 Ingen kontakt til kontrolenheden Hvis kontrolenheden ikke kan findes, så kan du gøre nedenstående: Kontrollere at der er valgt en master kontrolenhed. Kontrollere at netværk installationen er som beskrevet i afsnit 2 Kontrollere at LAN kablet er monteret korrekt Kontrollere strømforbindelsen til WLAN routeren Afbryd strømmen til WLAN routeren, og tilslut den igen Kontrollere strømforbindelsen til kontrolenheden Kontrollere WLAN forbindelsen til din iphone Kontrollere at der er isat et SD kort i din kontrolenhed Kontrollere at SD kortet er trykket helt ind i kontrolenheden o Advarsel: Afbryd strømmen til kontrolenheden før SD kortet trykkes ud af kontrolenheden. Kontrollere om SD kortet kan læses: o Afbryd strømmen til kontrolenheden o Tag SD kortet ud af kontrolenheden ved trykke på det o Anvend en SD kort adapter og forbind det til en PC o Brug Windows Explorer for at se om filerne er synlige Advarsel: Åben eller slet ikke nogle filer! o Hvis filerne ikke er synlige, så besøg Roth web side for at finde instruktionerne for at formatere mini SD-kortet og til at hente et nyt sæt filer. Hvis det stadig ikke virker, så køb venligst et nyt SD kort. o Klargør mini SD-kort i overensstemmelse med instruktionerne på Roth web siden. o Indsæt SD kortet i kontrolenheden. o Sæt kontrolenheden til strømforsyningen o Vent ca. 1 min. Indtil kontrolenheden genstartes. (Dioderne blinker hurtigt under denne proces) o Prøv igen at søg efter ny kontrolenhed. 20 P A

21 Fejl/fejlfinding 6.4 FAQs Q: Alle rumtermostater viser en aktuel temperatur på 21.0 C A: Efter en strømafbrydelse og efter den første opstart vises en fabriksindstillet værdi på 21 C for alle aktuelle rumtemperaturer. Det vil tage minutter før alle rumtemperaturer er opdateret. Q: Det er ikke muligt at få forbindelse igennem GSM. Efter log-ind vises Vælg sprog siden igen. A: Følgende kan være forkert: Forkert adgangskode Kontrollere venligst. GSM forbindelsen er for svag vent venligst på bedre signal (der skal være min. 1 søjle) Internet forbindelsen til WLAN routeren er ikke intakt Strømmen er afbrudt til kontrolenheden, WLAN routeren eller ADSL routeren. Q: Alle rumtermostater er indstillet til den samme driftart med den centrale funktion, men efter et stykke tid er en eller flere rumtermostater i en anden driftart. A: Lokal betjening/tidsprogrammer af rumtermostaterne har højere prioritet end betjening fra iphone. Rumtermostatens drift kan være ændret lokalt eller et tidsprogram er aktivt. Et eller flere tidsprogrammer er aktive hvis ur symbolet vises på driftart siden. Deaktiver alle synlige tidsprogrammer på rum siden og vælg derefter den centrale funktion igen. Q: Ikke alle rumtermostater sættes øjeblikkeligt til ny driftart via den centrale driftart funktion.. A: Alle rumtermostater som er meldt til master kontrolenheden ændres øjeblikkeligt til den valgte driftart. For rumtermostater der er meldt til slave kontrolenheder kan det tage op til 3 minutter før de ændres til den valgte driftart. P A 21

22 Fejl/fejlfinding 6.5 Synkronisering af din iphone med din PC Hvis du ikke laver back-up af din Touchline App skal du købe en ny App hvis du mister eller ødelægger din iphone. For at lave denne back-up skal du synkroniserer din iphone med din PC. Du skal gøre det på føldende måde: Forbind din iphone til din PC Åbne itunes Klik DEVICES på din iphone Klik i menuen på File Klik på Transfer Purchases from your iphone P P A

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Version 02-2014 CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale...

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere