Indhold BLENDERVEJLEDNING. Dansk. Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold BLENDERVEJLEDNING. Dansk. Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater..."

Transkript

1 BLENDERVEJLEDNING Indhold Sikker brug af blenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER... 8 Samling af blenderen Klargøring af blenderen til brug... 9 Betjening af blenderen Betjening Brug af funktionen varm mad Brug af funktionen knus is Brug af pulsfunktionen Brug af målebægeret til blenderkanden og blenderfunktionen Soft Start Guide til anbefalede hastigheder Tips til fantastiske resultater Hurtige tip Gode råd om VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Rengøring af blendere Fejlfinding Blenderen fungerer ikke, når der vælges en indstilling Blenderen stopper under blendning GARANTI og service Garanti for KitchenAid blender Servicecentre Kundeservice Dansk 1

2 Sikker brug af blenderen Din og andres sikkerhed er meget vigtig. Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne. Her vises sikkerhedssymbolet. Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre. Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarselssymbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder: FARE Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke straks følger instruktionerne. ADVARSEL Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke følger instruktionerne. 2 Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende: 1. Læs alle instruktioner. 2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må blenderen ikke anbringes i vand eller anden væske. 3. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. 4. Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, inden dele på- eller afmonteres og inden rengøring. 5. Undgå at berøre bevægelige dele. 6. Anvend ikke blenderen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været tabt eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering af de elektriske eller mekaniske komponenter. 7. Må ikke bruges udendørs.

3 Sikker brug af blenderen 8. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet. 9. Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned i kanden, mens blenderen er i gang, da det kan forårsage alvorlig personskade eller beskadige blenderen. Der kan anvendes en skraber, men ikke mens blenderen kører. 10. Kniven er skarp. Vær forsigtig. 11. Anvend kun blenderen med låget på plads. 12. Brug af tilbehør, som ikke anbefales af KitchenAid, kan udgøre en risiko for personskade. 13. Brug altid blenderen med låget sikkert fastgjort, og sørg for kun at bruge funktionen Varm mad, når varm mad skal blendes. 14. Blinkende lys angiver, at blenderen er klar til brug undgå kontakt med knivsblade eller bevægelige dele. 15. Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug. GEM DENNE VEJLEDNING Dansk Elektriske krav ADVARSEL Fare for elektrisk stød Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. Fjern ikke stikben med jordforbindelse. Watt: 615 W Spænding: V Frekvens: Hz BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde Brug ikke en adapter. Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen er for kort, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt tættere på apparatet. Brug ikke en adapter. Brug ikke forlængerledning. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød. 3

4 Sikker brug af blenderen Bortskaffelse af elektriske apparater Bortskaffelse af indpakningsmaterialer Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet. De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Bortskaffelse af produktet - Dette produkt er mærket efter EU direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). - Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigts mæssig bortskaffelse af dette produkt. - Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt for yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt. DELE og funktioner Låg med målebæger BPA fri kande Kniv af rustfrit stål Clean Touchbetjeningspanel Knapper til valg af hastighed Formstøbt metalfod 4

5 Samling af blenderen Klargøring af blenderen til brug Før første brug Tør blenderens base af med en klud opvredet i varmt vand, og tør efter med en fugtig klud. Tør med en blød klud. Vaske kanden, låget og målebægeret i varmt sæbevand (se sektionen"vedligeholdelse og rengøring"). Skyl og tør delene. Tap Dansk Åbning 1 Anbring kandens tapper ud for åbningerne på basen. Kandens håndtag kan være til højre eller venstre side af blenderbasen. 2 Drej kanden med uret, ca. 1/8 rundt, indtil kanden klikker på plads. 3 Juster ledningens længde. ADVARSEL Fare for elektrisk stød 4 Fastgør låget til kanden, og sørg for, at håndtaget på låget flugter med håndtaget på kanden, som vist. BEMÆRK: Når den er korrekt anbragt, hviler kanden fuldstændigt på blenderens base. Gentag i modsat fald trin 1 og 2. Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. Fjern ikke stikben med jordforbindelse. Brug ikke en adapter. Brug ikke forlængerledning. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød. 5

6 Klargøring af blenderen til brug 5 Før blenderen bruges, skal den tilsluttes et stik med jordforbindelse. Tryk derefter på TÆNDT ( ). Indikatoren for tændt vil blinke, når den er klar. 6 Før kanden tages af basen, skal der altid trykkes på TÆNDT ( ), så de blinkende lys stopper, og strømledningen skal kobles fra. BETJENING af blenderen Betjening Inden brug Mens blenderens indikatorlys er tændt, eller PULSFUNKTIONENS indikatorlampe blinker: - Kniven må ikke røres. - Tag ikke låget af kanden. Kontroller, at kanden er korrekt låst fast på blenderens motordel, inden blenderen anvendes. Blenderen har fire hastigheder: HAK ( ), PISKNING ( ), PURERING ( ) OG BLENDNING ( ). Den har også 3 specialfunktioner: Tilstandene VARM MAD ( ) KNUS IS ( ) OG PULS ( ). 1 Placer ingredienserne i kanden og fastgør låget omkring hele kandens åbning. 2 Tryk på TÆNDT ( ). Indikatoren for tændt vil blinke, når den er klar. Tryk derefter på den ønskede hastighedsknap for at få blenderen til at køre konstant ved denne hastighed. Det hvide indikatorlys ved den valgte hastighed bliver ved med at lyse. Du kan uden at stoppe ændre indstillinger ved at trykke på en ny hastighedsknap. 6

7 Betjening af blenderen BEMÆRK: Blenderen tænder kun, når der trykkes på knappen TÆNDT ( ) (strøm-led blinker), før den ønskede hastighed vælges. Dansk 3 Tryk ved afslutning på TÆNDT ( ) for at stoppe blenderen, og tryk derefter på TÆNDT ( ) en gang til for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af. 4 Låget fjernes ved først at bruge håndtaget bag på låget til at løfte låget og bryde forseglingen. 5 Løft derefter låget fra siden for at fjerne det helt fra kanden. Brug af funktionen Varm mad VIGTIGT: Hvis der blendes varm mad eller væsker som f.eks. supper eller sauce skal det sikres, at låget er sikkert fastgjort, og at kun funktionen VARM MAD ( ) bruges. 1 Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden er korrekt anbragt på basen. 2 Placer ingredienserne i kanden, og fastgør låget på kanden, og sørg for, at håndtaget på låget flugter med håndtaget på kanden, som vist. 7

8 betjening af blenderen 3 Tryk på TÆNDT ( ), og tryk derefter på knappen VARM MAD ( ). Indikatorlyset over knappen Varm mad vil lyse. Funktionen Varm mad starter ved lav hastighed, og stiger derefter langsomt til en højere hastighed i løbet af 90 sekunder for at undgå, at varme væsker sprøjter. 4 Når funktionen Varm mad er afsluttet, stopper blenderen. Tryk på knappen TÆNDT ( ) for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af. Brug af funktionen Knus is Blenderen har en ISKNUSNINGSFUNKTION ( ). Når denne funktion er valgt, aktiveres pulseringen automatisk i 30 sekunder i intervaller ved den hastighed, der er optimal til knusning af is eller andre ingredienser. 1 Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden er korrekt anbragt på basen. 2 Hæld ingredienser i kanden, og fastgør låget. Brug op til 1/2 bakke isterninger. Når den tidsbegrænsede funktion er 3 Tryk på TÆNDT ( ), derefter på 4 KNUS IS ( ). Funktionen KNUS IS afsluttet, stopper blenderen. Tryk på er en tidsbegrænset funktion. TÆNDT ( ) for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af. TIP: Der kan knuses op til 1/2 standardisbakke eller 6-7 standardisterninger ad gangen. Det er en god ide af og til at røre med en paletkniv, men kun når blenderen er slukket. Funktionen til ISKNUSNING ( ) er optimeret, så is kan knuses og hakkes uden tilsætning af væske. 8

9 Betjening af blenderen Brug af pulsfunktionen Blenderen har en PULSE-FUNKTION ( ) og kan pulsere ved alle hastigheder. Dansk 1 Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden er korrekt anbragt på basen. 2 Hæld ingredienser i kanden, og fastgør låget. BEMÆRK: PULSFUNKTIONEN fungerer ikke sammen med funktionen VARM MAD ( ) eller KNUS IS ( ). 3 Tryk på TÆNDT ( ), og derefter PULS ( ). Indikatorlampen over Pulsknappen og alle fire hastigheder blinker for at vise, at PULSFUNKTIONEN ( ) er aktiveret ved alle fire hastigheder. 4 Tryk på og hold en hastighedsknap nede, så længe blenderen skal køre. Hastighedsknappens og PULS- FUNKTIONENS indikatorer lyser, mens blenderen pulserer. Blendningen stopper, når der gives slip på knappen Puls, og Puls-indikatoren vil fortsætte med at blinke. Kør igen ved en anden hastighed ved at trykke på og holde den ønskede hastighedsknap inde. 5 Ved afslutning trykkes der på TÆNDT ( ) for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af. 9

10 Betjening af blenderen Brug af målebægeret til blenderkanden og blenderfunktionen Soft Start Målebægeret til blenderkanden kan bruges til at måle og tilsætte ingredienser. Fjern målebægeret, og tilsæt ingredienser ved hastighederne for HAKNING eller PISKNING. Når blenderen kører ved højere hastighed med en fuld kande eller varmt indhold, skal blenderen stoppes inden tilsætning af ingredienser. VIGTIGT: Ved blendning af varm mad eller væsker, skal det sikres, at låget er sikkert på plads, og at kun funktionen VARM MAD ( ) bruges. Soft Start-funktionen starter blenderen ved en lavere hastighed for at trække ingredienserne ind til kniven, men hastigheden øges hurtigt til den valgte indstilling, så ydelsen bliver optimal. Soft Start-funktionen fungerer kun, hvis hastigheden blev valgt, men ikke sammen med PULS- ( ) eller ISKNUSNINGSFUNKTIONEN ( ). Guide til anbefalede hastigheder Hastighed Fødevaretype Suppe VARM MAD Varme sauce (brun sovs, hvid sauce) Varme drikke Hakning Hakket frugt Hakkede grøntsager Kødsalat til sandwichfyld Pesto Dip Kold frugt- eller grøntsagssauce Krydret rasp Fin, sød rasp Piskning Frugtjuice af frossent koncentrat Salatdressing Skysovs Pandekagedej Vaffeldej Blød Ricottaeller hytteost Havregrød Pureret frugt/babymos Pureret kød/babymos Purere Purerede grøntsager/ babymos Blendet isdrik Drik med frossen yoghurt Gelatineskum til kager/ desserter Ostekage Reven hård ost Blendning Frugtdrik (tynd) Milkshake Mousse Sorbetdrik Isknusning Knust is Finthakket frisk frugt Finthakkede friske grøntsager Frossen, hakket frugt (optø frugten en smule, indtil spidsen af en kniv kan stikkes i den) Pulsér Hakket frugt Hakkede grøntsager Kødsalat til sandwichfyld Krydret rasp Fin, sød rasp 10

11 Tips til fantastiske resultater Hurtige tip Hvis du laver drikke med is, så start med ISKNUSNING ( ), og afslut med BLENDNING ( ) for at frembringe en jævnere konsistens. Is, som er taget direkte ud af fryseren, knuses bedre end delvist smeltet is til sne. Små isterninger hakkes eller knuses hurtigere end store. Start blendningen på HAK ( ) så ingredienserne blandes grundigt, hvis der indgår mange ingredienser i opskriften. Derefter kan hastigheden øges efter ønske. Om ønsket kan målebægeret tages af låget, så der kan tilsættes væske eller isterninger, mens blenderen kører på hastighederne HAKNING ( ) eller PISKNING ( ). Stop blenderen inden der anvendes køkkenredskaber i kanden. Brug en gummi spatel til at blande ingredienserne med, men kun hvis blenderen er slukket. Brug aldrig køkkenredskaber, f.eks. spatler, i kanden, mens motoren kører. Dansk Gode råd om... Opløsning af aromatiseret gelatine: Hæld kogende vand i kanden, og tilsæt gelatinen. Blend på VARM MAD ( ), indtil gelatinen er opløst, omkring sekunder. Tilsæt de øvrige ingredienser. Fremstilling af rasp af småkager, kiks eller brød: Bræk småkager, kiks eller brød i mindre stykker på ca. 4 cm i diameter. Læg dem i kanden. Slå funktionen puls ( ) til, sæt låg på, og pulser et par gange i ca. 3 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket. Finere rasp til tærte -og dessertbunde: Bræk småkager, kiks eller brød i mindre stykker på ca. 4 cm i diameter og placér dem i kanden. Slå funktionen puls ( ) til, sæt låg på, og pulser et par gange i ca sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket. Hakning af frugt og grøntsager: Placer 475 ml frugt- eller grøntsags stykker i kanden. Slå funktionen pulse ( ) til, sæt låg på, og blend på Blendning ( ) et par gange i ca. 2-3 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket. Purering af frugt: Kom 475 ml dåsefrugt eller kogt frugt i kanden. Tilsæt 2-4 spsk. (30 til 60 ml) frugtsaft eller vand pr. 240 ml frugt. Sæt låget på, og blend på PURERING ( ) i ca sekunder. Purering af grøntsager: Kom 475 ml dåsegrøntsager eller kogte grøntsager i kanden. Tilsæt 2-4 spsk. (30 til 60 ml) grøntsagsvand, vand eller mælk pr. 240 ml grøntsager. Sæt låget på, og blend på PURERING ( ) i ca sekunder. Purering af kød: Kom terninger af kogt, mørt kød i kanden. Tilsæt 3-4 spsk. (45 til 60 ml) grøntsagsvand, vand eller mælk pr. 240 ml kød. Sæt låget på, og blend på HAK ( ) i 10 sekunder. Stands blenderen, og skrab kandens sider. Sæt låget på og blend på PURERING ( ) i ca sekunder yderligere. Fjernelse af klumper i sauce: Hæld saucen i kanden, hvis den klumper. Sæt låg på, og blend på PISKNING ( ), i ca sekunder, indtil konsistensen er ensartet. Meljævning: Kom mel og væske i kanden. Sæt låg på, og blend på PISKNING ( ), i ca sekunder, indtil konsistensen er ensartet. Tilberedning af hvid sauce: Kom mælk, mel og evt. salt i kanden. Sæt låg på, og blend på PISKNING ( ) i ca sekunder, indtil konsistensen er ensartet. Hæld saucen i en gryde, og tilbered som sædvanligt. Lav smoothier: Placer først væske og frosne ingredienser i kanden, og tilsæt derefter andre ingredienser. Sæt låg på og blend på KNUS IS ( ) i 10 til 15 sekunder, derefter BLENDNING ( ) i 10 til 15 sekunder, efter ønske. 11

12 Tips til fantastiske resultater Tilberedning af pandekage- eller vaffeldej af en færdigblanding: Kom blandingen og de øvrige ingredienser i kanden. Sæt låg på, og blend på PISKNING ( ) i ca sekunder, indtil ingredienserne er rørt godt sammen. Stands blenderen, og skrab om nødvendigt kandens sider. Rivning af ost: Skær meget kold ost i 1,5 cm tern. Placer op til 120 ml ost i kanden. Sæt låget på, og blend på BLENDNING ( ) i ca sekunder. Hårde oste, f.eks. Parmesan, skal have stuetemperatur, før de blendes på BLENDNING ( ) i sekunder. vedligeholdelse og rengøring Rengøring af blenderen Blenderkanden kan nemt rengøres, mens den stadig er påsat basen eller når den er taget af basen. Rengør blenderen grundigt, hver gang den har været i brug. Anbring ikke blenderens base eller ledningen i vand. Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skuresvampe. 1 Sådan rengøres blenderbasen, styringspanelet, ledning, låg og målebæger: Tag blenderens ledning ud af stikontakten. Tør af med en klud med varmt sæbevand, tør efter med en fugtig klud, og tør derefter med en blød klud. 2 Sådan rengøres kanden, når den sidder på basen: Kanden tages af basen, fyldes halvt op med varmt (ikke skoldhedt) vand, og tilsæt 1 eller 2 dråber opvaskemiddel. Sæt låget på kanden og sæt kanden på basen, tryk på hastigheds indstillingen for HAKNING, og lad blenderen køre i 5-10 sekunder. Tag kanden af og skyl med varmt vand. VIGTIGT: Låg og målebæger skal vaskes i hånden for de bedste resultater. 3 Sådan rengøres kanden: Vask kanden i opvaskemaskinen, med bunden opad. Eller vask i hånden med varmt sæbevand, skyl og aftør. 12

13 Fejlfinding VIGTIGT: Blenderen vil ikke starte ved nogen hastighed, med mindre der først trykkes på knappen TÆNDT ( ). Blenderen fungerer ikke, når der vælges en indstilling Kontroller, om blenderen er tilsluttet en stikkontakt med jord. Tryk på TÆNDT ( ), hvis det er tilfældet, og tag blenderens stik ud af stikkontakten. Sæt stikket i samme stikkontakt igen og tryk på TÆNDT ( ). Kontroller sikringen og relæet. Dansk Ingen indikatorlamper lyser. Alle indikatorlamper blinker samtidigt. Hvis blenderen er strømforbundet, men intet sker, når der trykkes på TÆNDT ( ), og alle indikatorlamper blinker, kan motorrotoren være låst. Tryk på TÆNDT ( ). Derefter skal blenderen kobles fra strøm. Sæt den til strøm igen, og tryk derefter på TÆNDT ( ), og vælg den ønskede hastighed. Hvis blenderen er strømforbundet, men ikke vil starte, og et lys blinker skiftevis fra alle de andre indikatorlys, er en tast på blenderen muligvis fastlåst. Tryk på TÆNDT ( ) for at slukke for blenderen, og tag blenderens ledning ud af strømstikket. Sæt blenderen tilbage igen, og tryk på TÆNDT ( ) for Et indikatorlys blinker skiftevis. at tænde igen og nulstille den fastlåste tast. Blenderen stopper under blendning Alle indikatorlamper blinker samtidigt. Alle indikatorlamperne blinker skiftevis. Blenderen er muligvis overbelastet. Blenderen slukker automatisk, så motoren ikke beskadiges, hvis den overbelastes under blendning af tunge ingredienser. Tryk på TÆNDT ( ) for at nulstille blenderen, og tag ledningen ud af stikkontakten. Fjern kandeanordningen fra basen, og del indholdet i mindre portioner. Blenderen belastes mindre, hvis der hældes væske i kanden. Der har muligvis sat sig noget fast i blenderen. Blenderen stopper, så motoren ikke beskadiges, hvis noget sætter sig fast. Tryk på TÆNDT ( ) for at nulstille blenderen, og tag ledningen ud af stikkontakten. Tag kandeanordningen af basen, og frigør kniven ved at løsne eller fjerne indholdet i bunden af kanden med en skraber. Hvis problemet ikke kan løses med trinnene angivet i dette afsnit. skal et autoriseret servicecenter kontaktes (autoriseret KitchenAid servicecenter (se afsnittet Garanti og service ). 13

14 GARANTI OG SERVICE Garanti for KitchenAid blender Garantiens varighed: Europa, Mellemøsten og Afrika: For Model 5KSB1585: To års fuld garanti fra købsdatoen. KitchenAid betaler for: Reservedele og arbejdsløn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter. KitchenAid betaler ikke for: A. Reparationer, hvis blenderen anvendes til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/ betjeninger, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr. KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER. Servicecentre Al service skal udfores lokalt af et autoriseret KitchenAid After Sales Service Center. Ved reklamationer skal der altid rettes henvendelse til forhandleren, hvor apparatet er købt. Forhandleren formidler reklamationen til Service Centeret. I Danmark: C.J.HVIDEVARESERVICE APS Thorndahlsvej AALBORG SV Tlf: Kundeservice THUESEN JENSEN A/S: Smedeland GLOSTRUP Tlf: Alle rettigheder forbeholdt. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ARTISAN ARTISAN BLENDER ARTISAN BLENDER BLENDER/MIXEUR ARTISAN ARTISAN BLENDER/STANDMIXER FRULLATORE ARTISAN LICUADORA ARTISAN ARTISAN MIXER

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ARTISAN ARTISAN BLENDER ARTISAN BLENDER BLENDER/MIXEUR ARTISAN ARTISAN BLENDER/STANDMIXER FRULLATORE ARTISAN LICUADORA ARTISAN ARTISAN MIXER ARTISAN BLENDER INSTRUCTIES ARTISAN BLENDER INSTRUCTIONS BLENDER/MIXEUR ARTISAN MODE D EMPLOI ARTISAN BLENDER/STANDMIXER BEDIENUNGSANLEITUNG FRULLATORE ARTISAN ISTRUZIONI PER L USO LICUADORA ARTISAN INSTRUCCIONES

Læs mere

Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 Motor, HK Dele og tilbehør...

Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 Motor, HK Dele og tilbehør... VEJLEDNING TIL BLENDER Indhold Sikker brug af blenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 Motor, HK... 9 Dele og funktioner Dele og tilbehør...

Læs mere

Vigtige sikkerhedsanvisninger...6 Elektriske krav...7 Bortskaffelse af elektriske apparater...7. Tilbehørsguide...9

Vigtige sikkerhedsanvisninger...6 Elektriske krav...7 Bortskaffelse af elektriske apparater...7. Tilbehørsguide...9 VEJLEDNING til håndmixer Indhold HÅNDMixerENS SIKKERHED Vigtige sikkerhedsanvisninger...6 Elektriske krav...7 Bortskaffelse af elektriske apparater...7 Reservedele og tilbehør...8 Tilbehørsguide...9 Klargøring

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Indhold. Vejledning til brødristeren. Dansk

Indhold. Vejledning til brødristeren. Dansk Vejledning til brødristeren Indhold Sikker brug af brødristeren Vigtige sikkerhedsanvisninger... Elektriske krav... Bortskaffelse af elektriske apparater...8 DELE OG FUNKTIONER Brødristerens dele...8 Funktioner

Læs mere

Dansk. Μπλέντερ classic. oδhγieσ KAI ΣYntaΓEΣ. Model 5KSB45 Blender

Dansk. Μπλέντερ classic. oδhγieσ KAI ΣYntaΓEΣ. Model 5KSB45 Blender Classic Blender INSTRUCTIES EN RECEPTEN Classic Blender Instructions and Recipes BLENDER/MIXEUR classic MODE D EMPLOI ET RECETTES classic Blender/STANDMIXER Bedienungsanleitung und Rezepte Frullatore classic

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

5KHB3581 W10529667A_EN_Final4.indd 1 1/2/13 11:31 AM

5KHB3581 W10529667A_EN_Final4.indd 1 1/2/13 11:31 AM 5KHB3581 W10529667A_EN_Final4.indd 1 1/2/13 11:31 AM Vejledning til ledningsfri stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter... 204 Elektriske krav... 205 Bortskaffelse

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Dansk. 0,75 L Culinaire Mengbeker. Чаша блендера. Culinary Blender Jar. Кулинарна кана за блендер. Bol culinaire pour blender/ mixeur

Dansk. 0,75 L Culinaire Mengbeker. Чаша блендера. Culinary Blender Jar. Кулинарна кана за блендер. Bol culinaire pour blender/ mixeur 0,75 L Culinaire Mengbeker Instructies Culinary Blender Jar Instructions Bol culinaire pour blender/ mixeur Instructions Küchenmixerbehälter Bedienungsanleitung Caraffa del frullatore Istruzioni Recipiente

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Dansk De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Indhold. Vejledning til saftpresser. Dansk

Indhold. Vejledning til saftpresser. Dansk Vejledning til saftpresser Indhold Sikker brug af saftpresseren Vigtige sikkerhedsanvisninger...2 Elektriske krav...4 Bortskaffelse af elektriske apparater...4 Dele og funktioner Dele og tilbehør...5 Samling

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Blender i rustfrit stål

Blender i rustfrit stål Blender i rustfrit stål QUIGG MD 16077 KUNDESERVICE (+45) 70212020 www.medion.dk Varenr.: 5888 12/15 BRUGSANVISNING 25058888 12/15 5888 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere

Køkkenmaskine. Royal 1200 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Royal 1200 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Royal 1200 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER:

SIKKERHEDSANVISNINGER: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page47 BESKRIVELSE A Motordel B Knap 2: Hurtig hastighed C Knap 1: Langsom hastighed D Skål- og blenderdel D1 Knivdel med pakning D2 Knap

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

5KSM125, 5KSM175PS 5K45SS, 5KSM45

5KSM125, 5KSM175PS 5K45SS, 5KSM45 5KSM125, 5KSM175PS 5K45SS, 5KSM45 INDHOLD DELE OG FUNKTIONER...204 Dele og funktioner...204 SIKKER BRUG AF MIXEREN...205 Vigtige sikkerhedsforskrifter...205 Elektriske krav...207 Bortskaffelse af elektriske

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

VEJLEDNING TIL KAFFEKOLBE INDHOLD

VEJLEDNING TIL KAFFEKOLBE INDHOLD VEJLEDNING TIL KAFFEKOLBE INDHOLD DANSK DELE OG FUNKTIONER...2 Dele og tilbehør...2 SIKKER BRUG AF KAFFEKOLBEN...3 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Elektriske krav...5 BRUG AF KAFFEKOLBEN...6 Kolbekaffe

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FØR DE TAGER BLENDEREN I BRUG ER DET VIGTIGT AF DE LÆSER DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT BRUG IKKE BLENDEREN MED MINDRE DE HAR LÆST DENNE INSTRUKTION.

FØR DE TAGER BLENDEREN I BRUG ER DET VIGTIGT AF DE LÆSER DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT BRUG IKKE BLENDEREN MED MINDRE DE HAR LÆST DENNE INSTRUKTION. VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Vela Blender fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne blender med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Indholdsfortegnelse FOR AT OPNÅ OPTIMALE RESULTATER MED DIN KITCHENAID BLENDER ANBEFALES DET AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM.

Indholdsfortegnelse FOR AT OPNÅ OPTIMALE RESULTATER MED DIN KITCHENAID BLENDER ANBEFALES DET AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM. Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsbestemmelser...2 KitchenAid Blender Garanti for Europa (husholdningsbrug)...3 Service og udbedring af fejl...4 Efter-Salgsservice/Reparation...5 Servicecenter...5

Læs mere

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W DA HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Numrene på afsnittene svarer til numrene på de indrammede skemaer.

Numrene på afsnittene svarer til numrene på de indrammede skemaer. KR_KTM_GOURMET_EO_8080011617_Mise en page 1 26/11/12 16:33 Page55 n Indfør aldrig køkkenredskaber (ske, spatel el. lign.) gennem åbningerne i låget (b2), (d2), når apparatet kører. n Brug ikke blenderkanden

Læs mere

Brug af vaffelbageren... 10 Annullering af en nedtælling af bagetiden... 13

Brug af vaffelbageren... 10 Annullering af en nedtælling af bagetiden... 13 VEJLEDNING TILVAFFELBAGER Indhold SIKKERHED I FORBINDELSE MED VAFFELBAGEREN Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Vaffelbagerens

Læs mere

HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU

HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F M L H G I J K 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-41 NEDERLANDS 42-48 MAGYAR 49-55

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60.

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60. KMX50 series w English 1-6 Nederlands 7-13 Français 14-20 Deutsch 21-27 Italiano 28-34 Português 35-41 Español 42-48 Dansk 49-54 Svenska 55-60 Norsk 61-66 Suomi 67-72 Türkçe 73-79 Ïesky 80-85 Magyar 86-92

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

a2 2 g1 off h3 Auto Mix Pulse h4 c1 b1 2 7 c3 c2 b2 5 k c4 c5 k2 2 1 l C/H A/D www.krups.com

a2 2 g1 off h3 Auto Mix Pulse h4 c1 b1 2 7 c3 c2 b2 5 k c4 c5 k2 2 1 l C/H A/D www.krups.com g a h h h a g h Auto Mix Pulse 6 on g off a 8 a a g c b h c c h b c c b c c i j 6 k b k i j b k d e f i A/D C/H E G i l www.krups.com 0 0 8 0 0 8 0 06 0 0 8 0 06 Dansk Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

JUG BLENDER SM 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

JUG BLENDER SM 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU JUG BLENDER SM 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R

CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R DA A B C D E F G H I 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som

Læs mere

ARTISAN BROODROOSTERS ARTISAN TOASTERS GRILLE PAIN ARTISAN ARTISAN TOASTER TOSTAPANE ARTISAN TOSTADORAS ARTISAN ARTISAN BRÖDROSTAR

ARTISAN BROODROOSTERS ARTISAN TOASTERS GRILLE PAIN ARTISAN ARTISAN TOASTER TOSTAPANE ARTISAN TOSTADORAS ARTISAN ARTISAN BRÖDROSTAR ARTISAN BROODROOSTERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN TOASTERS GUIDE TO EXPERT RESULTS GRILLE PAIN ARTISAN GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN TOASTER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE TOSTAPANE ARTISAN GUIDA

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Indhold. Vejledning til sodavandsmaskine. Dansk

Indhold. Vejledning til sodavandsmaskine. Dansk Vejledning til sodavandsmaskine Indhold Dansk Sikker brug af sodavandsmaskine Vigtige sikkerhedsanvisninger...6 Forsvarlig håndtering af din sodavandsmaskine...7 Forbrugsspecifikationer...8 Brugerlicens

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MANUAL TIL SLUSH IS MASKINE

MANUAL TIL SLUSH IS MASKINE MANUAL TIL SLUSH IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved brug af elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende: 1. Læs alle instruktioner før

Læs mere

Stavblenderen LACOR 700W

Stavblenderen LACOR 700W Stavblenderen LACOR 700W BRUGSANVISNING OG VEDLIGEHOLDELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Vigtige sikkerhedsforholdsregler 3 De vigtigste tekniske specifikationer 4 Relevante oplysninger 4 Hovedfunktion 5

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Vejledning til foodprocessor Indhold SIkker brug af foodprocessoren Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Elektriske krav...4 Bortskaffelse af elektriske apparater...4 Dele og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere