-t: 01 i. - men, de er ikke alle lige gode til betontransport.. Ii. Der er m~nge slags børe,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-t: 01 i. - men, de er ikke alle lige gode til betontransport.. Ii. Der er m~nge slags børe,"

Transkript

1

2 Der er m~nge slags børe,.. - men, de er ikke alle lige gode til betontransport.. Ii Beton er et af de tungeste materialer, der transporteres på byggepladsen i større mængder. Våd beton er tillige, i modsætning til de fleste andre materialer i byggeriet, flydende. Det er derfor ikke mærkeligt, at en betonbør må udformes anderledes end trillebøre til jord. En god betonbør fremmer og og letter arbejdet, fordi den rummer mere, og endda er lettere at køre. Betonbøre kan fås med rumindhold på helt op til 1 1. De normale størrelser rummer ca. l våd beton, d. v. s. en samlet vægt af beton og bør på næsten 00 kg. Det siger sig selv, at man kun kan transportere så store mængder i en l-hjulet bør, hvis vægten er rigtigt fordelt, både når børen står alene, f. eks. under fyldning ved blanderen, og under trilning og under tømning. Våd beton er et plastisk materiale, og tyngdepunktet for den fulde bør vil derfor flytte sig overlangs, eftersom børen står, trilles og tippes. Når børen står fyldt, skal dens tyngdepunkt ligge nærmest ved støttebenene, så den kan stå så stabilt som muligt. Under trilningen skal størstedelen af vægten derimod hvile på hjulet, d. v. s. at tyngdepunktet skal ligge nærmere hjulet. Når børen tippes fremover til tømning, skal tyngdepunktet rykke henimod omdrejningspunktet, hjulet, uden at man derfor mister kontrollen over børen. En god betonbør må være konstrueret således, at disse krav tilfredsstilles. I -t: 01 i - når den står alene - linder frillling -!/lider tolllning

3 En god betonbør forstærkning langs overkanten. De forreste hjørner må have særlige forstærkninger, der bør gå et godt stykke op langs siderne. Gør de ikke det, risikerer man blot, at pladen revner der, hvor forstærkningerne holder op. Alle svejsninger skal være tætte for at hindre vand i at trænge ind i samlingerne, da rustdannel, ser ellers kan sprænge dem. Der fremstilles også - skrå overkant betonbøre med kassen presset i stålplade uden - forstærkninger svejsninger eller nitninger. BØrkassen må kunne udskiftes og bør ikke være BØrkassen skal have en sådan form, fastgjort til understellet med punktsvejsninger, som - flad fo/plade - stejle langsider - selv/olllmende 1. at betonen ikke skvulper over under trilningen. Kassens overkant skal derfor helst stige en smule fremefter, når børen er i trillestilling. 2. at tyngdepunktsflytningen overlangs sker hensigtsmæssigt. Kassens forplade skal derfor være stærkt fremadhældende, så indholdet glider fremad, når børen løftes op i trillestilling og glider yderligere frem, når børen tippes under tømning.. at tyngdepunktsflytningen sideværts er så lille som mulig, så man ikke mister balancen, selv om børen skulle komme til at hælde lidt under trilningen. Kassens sider skal derfor være næsten lodrette. 4. at børen er selvtømmende, d. v. s. at hele indholdet skal kunne løbe ud af børen ved tipningen. Kassens indvendige sider skal derfor skørner pladematerialet. Støttebenene bør være forsynet med fodplader, som vanskeliggør, at børen synker ned i byggepladsens opblødte jord. En tværstiver påsat imellem støttebenene lige over fodpladerne kan tjene som støtte, både når man sætter børen fra sig på en smal trilleplanke, og når man skal rette børen op, hvis man er»kørt i grøften«. Stellet bør endvidere være forsynet med en bøjle, som springer frem foran hjulet og har en lige forkant som børen kan hvile på under den sidste del af tipningen. Så risikerer man ikke så let, at børen triller fra en i en stilling, hvor man ikke har så meget magt over den. Er børen forsynet med faste håndtag, bør de være af hårdt træ, f. eks. asketræ, boltet på understellet, så de kan udskiftes, hvis de skulle gå i - udskiftelig kane - fodpladcr være glatte, og hjørnerne må desuden være stykker. Man kan også få børe med forskydelige svagt rundede, så også ret tør beton kan slippe eller sammenklappelige håndtag således, at børen nogenlunde let. kan gå op med et murerhejs eller en elevator. BØrkassen skal være robust, fordi den normalt vil blive udsat for en hård behandling på byggepladsen. Kassen bør være af mindst 2 mm jernplade med udadbøjet vulst eller indvalset rundjern som Hjulet må være solidt og bør være forsynet med kuglelejer, godt beskyttet mod indtrængen af snavs. Galvaniseret hjul eller hjul af letmetal er bedst, fordi det skåner gummiet

4 Luftgummihjul må foretrækkes, fordi det giver den letteste kørsel. Dækkene fås i kvaliteter: Hold børen i orden - bojle - 1/dskiftelige hålldtag - g1/li/mihjlll med 2 lag lærredsindlæg: for svage til byggepladsbrug, med 4 lag lærredsindlæg: velegnede til byggepladsbrug, med 6 lag lærredsindlæg: giver et»dødt«dæk og bør kun anvendes ved store belastninger. Dækdiameter X ringbredde er normalt 16" X 4" (40X 10 cm). Hjulet bør være flytbart. Hvis balancen i børens længderetning skal være god, må hjulet være anbragt rigtigt' i forhold til børkassen. Sidder det så langt tilbage, at hele vægten hviler på hjulet, er det vanskeligt at holde balancen med børen, og den vil derfor være svær at styre. Er hjulet derimod anbragt langt fremme, vil børen være tung at trille med, fordi en stor del af vægten kommer til at hvile på ham, der triller børen. Hvor hjulet skal sidde, vil afhænge af, hvor øvet man er i at trille betonbøre. De fleste betonbøre er derfor indrettet således, at hjulet kan flyttes frem og tilbage inden for cm. Er man uøvet, kan man sætte hjulet godt fremme, så det bliver lettere at holde balancen, selvom børen bliver noget tungere at trille. Når man får mere øvelse, kan man flytte hjulet længere ind under børkassen. Selv en lille flytning af hjulet kan føles som en stor forandring. Husk at det tager nogen tid, før man har vænnet sig til en ny indstilling og kan føle, om det er en forbedring. En god bør er ikke billig, men det betaler sig ikke at spare på anskaffelsesprisen på en bør, hvis denne besparelse resulterer i en dårlig bør med meget kortere levetid eller meget større vedligeholdelsesudgifter. Ethvert godt værktøj kræver en ordentlig behandling og vedligeholdelse, hvis man vil have det fulde betonbøren. udbytte af det. Det gælder også for BØren må renses omhyggeligt efter brugen hver dag. Urenheder, betonrester og lignende, må fjernes fuldstændigt. Husk at rensningen lettes, hvis børen tørres over eller sprøjtes med f. eks. dieselsolie om morgenen, inden den tages i brug. BØren må behandles med rustfjerner og maling en gang om året. Det betyder overordentlig meget for ringenes levetid, at trykket holdes korrekt efter fabrikkens forskrifter. Dette bør kontrolleres regelmæssigt. Fabrikkens forskrifter for smøring etc. bør ligeledes følges omhyggeligt. Det betaler sig at indføre en fast rutine på arbejspladsen. Gode kuglelejer kræver ikke smøring hyppigere end måske en gang hvert halve år, og det kan godt være svært at huske så lana tid tilb bage. Man bør derfor have faste regler at gå efter. Gør det til en regel at smøre på bestemte tidspunkter af året, og smør alle børene, også dem der ikke er i brug. BØren må repareres med det samme, når der går et eller andet i stykker på den. Det er generende for den, der skal trille med børen, og det kan sinke arbejdet, hvis et håndtag er flækket eller hvis hjulet er ekset, hvis stellet er slået skævt eller en stiver er gået løs o. s. v. En god betonbør er ikke billig, men er pengene værd, hvis den bliver behandlet ordentligt. 6 7

5 Laven god trillebro Arbejd med plan Trillebro på blik af o 12 el/er 14. Bemærk bålldjel'llsbes/aget på tri!lep/allkernes ender, Tri!lebro Ild/agt på blik af sammensvejsede l" I'Or, Det er en udbredt opfattelse, at hvis man bruger børe med luftgummihjul, kan man slække på kravene til køreunderlaget. Det er helt forkert. Forbedringen af hjulenes konstruktion betyder naturligvis en lettelse, men den har man benyttet til at sætte lasteevnen i vejret. Man bør derfor ikke spare på trillebroen, men tværtimod gøre den særlig god, så man kan få det fulde udbytte af de gode børe. De sædvanlige hurtigt sammentømrede bukke af træ kan være svære at få placeret mellem armeringen, og de overlever sjældent mere end een byggeplads. I stedet for kan man benytte bukke af bøjede og sammensvejsede rør eller af rundjern (ø 12 eller ø 14). Disse bukke har stor levetid, og de er nemme at have med at gøre. De kan let anbringes mellem armeringen, og hvis der støbes omkring dem, er de lette at få op af betonen. På det øverste billede vil man lægge mærke til, at enderne af trilleplankerne er beskyttet med båndjern. Det betyder en væsentlig forøgelse af plankernes levetid. Forstærkningen er udført på den måde, at først skæres hjørnerne af, og derefter sømmes båndjernet på. Båndjernet er lidt smallere end plankens tykkelse, så det ikke kommer helt ud til overfladerne. Man vil altså ikke så let kom: me til at rive det løst under rensning af planken. Båndjernet er iøvrigt ført et lille stykke op langs plankens sider, hvor enderne er bøjet i en skarp vinkel og slået ind i træet. Der er ikke savet for, fordi man derved ville svække kanterne. Trillebroer af denne art er gode at køre på, de er hurtige at lægge ud og at flytte, og materialerne kan anvendes mange gange. Hvis støbearbejdet skal forløbe hensigtsmæssigt, må det være planlagt, og planlægningen må foretages så tidligt, at byggepladsen fra begyndelsen kan udstyres med det mest hensigtsmæssige grej og bemandes rigtigt. Alt for ofte går man let henover dette beskedne planlægningsarbejde med det resultat, at grejet enten er utilstrækkeligt eller så rigeligt, at det udnyttes dårligt eller at blandemaskine og transpomedskaber svarer dårligt til hinanden. Naturligvis må man ofte affinde sig med at benytte grej, der er til rådighed, selvom det måske ikke er det bedst egnede; men man står sig alligevel ved at regne lidt på det på forhånd: finder man for store urimeligheder, kan man måske ændre sine dispositioner, eller i hvert fald kan man undgå overraskelser senere hen. Ved planlægning kan man tmdgå mange af de spildtimer, der normalt begrænser folkenes for. tjenstmttligheder og belaster mesterens økonomi. Inden man går igang med planlægningen, må man gøre sig klart, at størrelsen af de enkelte støbninger inden for en byggeopgave som regel vil kunne variere en del. Det samme gælder transportafstandene - ikke blot fra støbning til støbning, men også mens den enkelte støbning foregår. Man kan udvælge sig visse normale støbninger som udgangspunkt for planlægningen når man samtidigt husker, at afvigelserne fra normalen også skal klares. Et særligt spørgsmål, som må tages med i o~ervejelserne er beskæftigelsen af støbesjakket mellem støbningerne. Ofte vil støbedagene nemlig være i mindretal, hvilket tllmindeligvis vil sige, at man 8 9

6 ARBEJD MED PLAN Om blal/detid iollrigt bel/ilises lil»bmg og wlg af belol/blal/dere«, Niels H. Kramp og K. Malmsledl Alldersel/, al/-ilisl/il/g 11/'. 8 fra 51alells B)'ggeforskl/illgsillstillll, Tek I/isk For/ag, Kobel/balll/ 1951, kr.,-. Om IralIspart af beloi/ bm1jises til»belol/lekllologi«af civilil/gmior N. M. PIIIIll, (Georg Alldersel/s forlag, Kobel/b({1l1l 1948), bvis afsi/it»tral/sjjorl {If betol/«og»5tobl/il/g«iollrigt er gel/gi-ijet som»regler ved IraI/sport af beloi/«og»regler for IIdstobl/il/g af belol/«i B)'ggeil/dll Jlriell III'. 16/1955, bør søge at klare sig med små sjak. Det understreger betydningen af at anvende virkelig velegnet grej og udnytte det rigtigt. Planlægningen indledes med, at man opdeler det samlede støbearbejde i en række arbejdsafsnit - så vidt muligt af nogenlunde ensartet størrelse. Opdelingen afhænger af arbejdsprogrammet og af mulighederne for at placere støbeske!' Derefter fastlægges blanderkapaciteten, idet der tages hensyn til blandingsforhold, til cementtype, til om cementen skal tilsættes i hele poser eller efter vægt og til bruttoblandetiden for en sats. Bruttoblandetiden kan deles i : påfyldning af materialer, blanding og udtømning. Medens selve blandetiden ligger nogenlunde fast, er det langtfra tilfældet med den tid, der går til materialepåfyldningen og til udtømningen i silo eller transportredskaber. For påfyldningen gælder det, at man opnår den største tidsbesparelse og udnyttelse af blanderen, hvis den er udstyret med påfyldningselevator eller påfyldningstragt, som kan fyldes medens den forrige sats er i maskinen. Man opnår den største tidsbesparelse under udtømningen, hvis den kan ske uden afbrydelse. Det vil være tilfældet, hvis satsen kan tømmes i mellemsilo eller i eet transportredskab, der rummer hele satsen på een gang, eller hvis man har et antal transportredskaber, der tilsammen rummer en hel sats, og som kan fyldes kontinuerligt f. eks. ved hjælp af en svingbar slidsk. Det er af væsentlig betydning for det færdige arbejdes kvalitet, at betonen ikke afblandes. Transport af beton bør derfor ske under iagttagelse af de nødvendige forholdsregler herimod. En nærmere behandling af problemerne i denne forbindelse falder imidlertid udenfor denne pjeces rammer. Eksempler I det følgende gives nogle eksempler på, hvordan transportarbejdet planlægges. Eksemplerne må ikke opfattes som faste regler for den mest hensigtsmæssige bemanding. De skal blot Der forudsættes følgende beregningsgrundlag: Satsstørrelse = 240 l blandet beton Bruttoblandetid min. (20 satser pr. time) Blanderkapacitet Ydelsen pr. time pr. mand i sjakket beregnes således: Blanderkapacitet (liter/time) Antal folk i sjakket Ti\:; varende ydelse: ++1 Er bruttotrilletiden f. eks. 4 min. må 2 X -,;.:: 6 betonbøre a l. liter/time/mand Er bruttotrilletiden f. eks kan man klare sig med f. eks. betonbøre a l. Tilsvarende ydelse: = 240 X 20 = l pr. time Det svarer f. eks. til: Blandingsforhold: l : 2 : Cementtype: Portland Cementen tilsættes i hele poser (2 stk.) Nominel størrelse af blander: 400 l. Støbesjakket omfatter: Blanding: mand Udtrilning: ) (afhænger af transportredskaberne og trilleafstanden ) :Modtagning: l mand Tømmes betonen direkte fra blanderen over i børe eller kærrer, må man have så mange, at de kan rumme hele satsen på en gang, ellers bliver arbejdsfordelingen skæv, det tager længere tid at få maskinen tømt, og blandekapaciteten nedsættes. Hvis den tid, det tager at køre en tur, bruttotrilletiden, er længere end bruttoblandetiden, må man regne med 2 sæt, der hver for sig rummer en sats. vise, hvordan man ved simple beregninger kan få et grundlag for en vurdering af de forskellige problemer. = 6 literltime/mand man bruge f. eks. = 480 liter/time/man.1 Beregningsgrundlag Uden mellemsilo la 11

7 EKSEMPLER Med mellemsilo Anvender man mellemsilo, er man mere frit stillet med antallet af transportredskaber. De skal blot have samme kapacitet pr. time som blanderen. EKSEMPLER I dette tilfælde må man først bestemme antallet, som beregnes på følgende måde: Konklusion Blanderkapacitet (liter/time) (Antal ture pr. time) X (Rumindhold af een bør) Bruttotrilletid = 2 min.: stk. Antal børe il I = =1,9 _ (60: 2) X 2 stk. Tilsvarende ydelse: = 800 liter/time/mand +2+1 Bruttotrilletid = 4 min.: Antal børe il I (60: 4) X =,8-4 stk. Tilsvarende ydelse: +4+1 = 600 literltime/mand Resultaterne af en række af disse beregninger er opstillet i omstående skema. I de gennemregnede eksempler er der regnet med, at trilningen ikke må forsinke blandemaskinen. I mange tilfælde (når man ikke bruger mellemsilo, og når bruttotrilletiden er større end bruttoblandetiden) kan det evt. godt betale sig at lade trillesjakket bestemme farten og nøjes med den tilsvarende mindre totale ydelse pr. time. Ydelse pr. time pr. mand varierer stærkt med de forskellige bør- og kærretyper. BØre med ringe rumindhold giver store sjak og små ydelser pr. mand. Mellemsiloer kan forbedre forholdene betydeligt, når bruttotrilletiden afviger fra bruttoblandetiden, og når transportredskabernes samlede rumindhold afviger fra satsstørrelsen. Ved nogle få simple kontrolberegninger kan man hurtigt klarlægge situationen i det givne tilfælde. Det betaler sig at foretage disse beregninger. Det betaler sig at planlægge. Det betaler sig at bruge det rigtige grej.,i M M M 2 2 M I M M M 2 2 M 2 I l X5 =1O M 7 M M 2X = 6 4 2x = 6 2 Xl = 2 2 I I 2 X 5 = M I X = 6 10 M X = 6 10 M 4 10 M 2 X l = ~ I ~~ = = = = = = = = = = l = = = = = = = = 7 ~~ IH 2+1 = : = 14 = 12 = 10 = 9 = 10 = 8 = Beregningerne er foretaget med bruttotrilletider varierende fra 2-5 min. med følgende bør- og kærretyper: I - normal jordbør l - stor betonbør I - normal betonbør 2 I - stor betonlcærre Bruttotrilletid 2 min. Bmttotrilletid min. Brttttotrilletid 4 min. Bruttotrilletid 5 mm. 12 1

8 Andet materiel til betontransport 0111 trtlllsp0l'tbålld hellllises til pjecell»tl'tlllspol'tbålld«idellile pjeceserie kl'tlllel' heilllises til Sttltells Byggejol'skllillgsillstitllts tlli liis IIilIg Il1'. 2,»Tål'llkl'tllleI' 'ved tl'tiditiollelt boligbyggeri«(tekllisk For/tig, Kobellhtll'll 1956, kl'. Ii,-J. Har man med større støbninger og transport over større afstande at gøre, kan det være fordelagtigt at benytte tohjulede kærrer med større rumindhold. Sådanne betonkærrer kan f. eks. rumme 2 l beton, svarende nogenlunde til hvad normale betonbøre rummer (l). 2 l beton svarer til en vægt på kg. En kærre, der skal kunne transportere en sådan vægt, stiller naturligvis store krav til køreunderlaget, hvis een mand skal kunne klare den. KØreunderlagets bredde må svare til sporvidden, men desuden må der ikke være stigninger af betydning, og overfladen må være jævn og fast. Ved støbninger, hvor transporten skal overvinde stigninger eller foregå i ujævnt terræn, kan man benytte motordrevne kærrer. De stiller ikke så store krav, fordi der er større drivkraft til rådighed. De mindste typer er ikke terrængående i egentlig forstand, og hastigheden er begrænset til normal ganghastighed, fordi føreren skal gå ved siden af (2 og ). Har man imidlertid brug for mere terræn gående egenskaber og større hastighed, findes der efterhånden et stort udvalg på markedet (4). En speciel variant kører på en enkelt skinne og behøver ingen fører. Skinnen kan monteres med automatiske stop (5). Af andet materiel, som anvendes til transport af beton, kan nævnes kraner (6 viser kranspand til betontransport) og båndtransportører (7). Begge grupper vil formentlig fremover finde stigende anvendelse på vore byggepladser, båndtransportører måske specielt i forbindelse med de kontinuerligt arbejdende blandemaskiner - betonautomaterne. 14

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Rettelsesblad til GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Telefon: 35 87 87 00 Fax: 35 87 87 01 E-mail: info@turforlag.dk www.turforlag.dk Lastsikring 69 Lastsikring I

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign Beskrivelse af in situ støbte kanter fra KantDesign Præstø d. 12-12-2011 Betonkanterne fra KantDesign støbes direkte på underlaget, derfor er forberedelse af underlaget vigtig. For at undgå frostskader,

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Denne spand vil frem i verden

Denne spand vil frem i verden Denne spand vil frem i verden Med sin store slidstyrke, mange anvendelsesmuligheder og sit hygiejniske design er denne 20-liter-spand en rigtig god investering. En alsidig problemløser, uanset hvordan

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

Materialegennemgang. Kano Dansk Kano og Kajak Forbund Redigeret: 04-04-02 Materialegennemgang Hjælpeinstruktør Kapitel 9.5

Materialegennemgang. Kano Dansk Kano og Kajak Forbund Redigeret: 04-04-02 Materialegennemgang Hjælpeinstruktør Kapitel 9.5 Materialegennemgang Valg af padel Tekniske forskelle Det er individuelt hvilken type padel, der er mest hensigtsmæssig for den enkelte klub. Det afhænger af økonomi, målsætning, niveau af kapafdelingen

Læs mere

Blandetiden må for anden mørtel end kalkmørtel ikke vare længere end 15 minutter.

Blandetiden må for anden mørtel end kalkmørtel ikke vare længere end 15 minutter. Blanding af mørtel på byggeplads For at blande en mørtel på pladsen skal materialer, der indgår i mørtlen, udmåles og blandes således, at den færdige mørtel er korrekt sammensat. Det skal dokumenteres,

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

Der findes ikke dårligt vejr

Der findes ikke dårligt vejr Der findes ikke dårligt vejr HAKITEC beskytter din arbejdsplads mod dårligt vejr! Regn og rusk, kulde og blæst. Der findes ikke dårligt vejr. HAKITEC beskytter din arbejdsplads og det lønner sig. I dag

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN I denne aktivitet skal I øve jer i at bruge ingeniørens arbejdsmetode. Øvelsen er teoretisk. Det betyder, at I ikke skal bygge eller fremstille noget, men blot

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Fremstilling af blæsebælge (Nyrebælge)

Fremstilling af blæsebælge (Nyrebælge) Jeg skulle bruge en blæsebælg til mit støbehåndværk på vikingemarkederne, min plan var at lave et sæt Nyrebælge, lidt i stil med de bælge der er vist på Sigrudsristningen, jeg tænkte meget over hvordan

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Landskontoret for Planteavl Flydelag eller låg på gyllen! Det er der penge i! Udgivet af: Landbrugets

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

1. Orange rute fra Spejder hytte til den runde p-plads:

1. Orange rute fra Spejder hytte til den runde p-plads: Kære alle, Tak for tilsagn om at deltage i rutearbejdsdagene i weekenden. Praktisk vil det foregå således at vi mødes på den runde p-plads kl. 10.00 Lørdag og kl. 10.30 Søndag (Pga. Jagt). Her gennemgår

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning 1 Monotec Gabioner Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Princippet med brug af gitre, som sammenholdes med de specielle

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard sæde:

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Ergonomisk 4-hjulet affaldsbeholder Håndtering af 660 liter affaldsbeholder med ergonomiske håndtag, bremser og retningslåse.

Ergonomisk 4-hjulet affaldsbeholder Håndtering af 660 liter affaldsbeholder med ergonomiske håndtag, bremser og retningslåse. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 4-hjulet affaldsbeholder Håndtering af 660 liter

Læs mere

Tippefarlige rullestativer til AV-udstyr

Tippefarlige rullestativer til AV-udstyr Tippefarlige rullestativer til AV-udstyr kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Fjernsyn og lignende AV udstyr opstillet på høje rullestativer er et kendt møblement i undervisningssektoren.

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Rundsave. Anvendelse Anvandes til afkortning af emner på færdig mål, flækning, formatskæring

Rundsave. Anvendelse Anvandes til afkortning af emner på færdig mål, flækning, formatskæring Rundsave Fig. 1 Rundsav Anvendelse Anvandes til afkortning af emner på færdig mål, flækning, formatskæring af plader m.m. Opbygning Den almindelige rundsav, der anvendes på maskinsnedkerierne, er opbygget

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang Sy en falkehætte Falkonerer over hele kloden bruger hætter til en del af deres rovfugle. Her i Norden har falkonerer også brugt hætter siden middelalderen. Hætten gør at fuglen ikke kan se noget. Det får

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

VIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %?

VIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? VIDSTE DU, AT syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Arkitekter, La Rodia, Frankrig,, Globe CORRIDOR

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

TAGDÆKNING MED SIKKERHED

TAGDÆKNING MED SIKKERHED TAGDÆKNING MED SIKKERHED PROFESSIONEL TAGDÆKNING GASPRODUKTER OG SIKKERHED Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde.

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT:

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT: SÅDN UDNYTTER DU PLDSEN OPTIMLT: GRDEROBE under sengen Udtræksreolerne under sengen udnytter pladsen optimalt i værelset. lt er rummeligt og overskueligt. Hvis pladsen er trang, er denne seng perfekt.

Læs mere

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun 48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 8/2000 Praktisk vaskevæg af genialt materiale: Nu er det en ren fornøjelse Der er tre gode grunde til at bygge en vaskereol.

Læs mere

Få plads til mere med. Linkstor reoler

Få plads til mere med. Linkstor reoler Få plads til mere med Linkstor reoler Muligheder ud over det sædvanlige: fleksibilitet Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til opbevaring.

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Montage af støbekasser/luftkanaler til kørefaste riste Type P300

Montage af støbekasser/luftkanaler til kørefaste riste Type P300 Montage af støbekasser/luftkanaler til kørefaste riste Type P300 Opsætning/montering af metal støbekasser til kørefaste riste kræver at der arbejdes med den størst mulige omhyggelighed. Støbekasserne stilles

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Sektionslæggerhåndbog. 1: Indledning

Sektionslæggerhåndbog. 1: Indledning Sektionslæggerhåndbog 1: Indledning 1.1 Formål Formålet med håndbogen er: At så vidt muligt sikre at køreren kan regne med nogenlunde samme sværhedsgrad i sektionerne i de forskellige løb, svarende til

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

Brugsanvisning. Cementblander, 180 liter Varenr.:

Brugsanvisning. Cementblander, 180 liter Varenr.: Brugsanvisning Cementblander, 180 liter Varenr.: 90 18 936 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! nden installering og brugen

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

Pionering. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse

Pionering. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse Pionering Pionering er spændende! En udfordring til patruljens evne til at løse en opgave ved hjælp af fantasi og en mængde energi, tov og rafter! Pionering er en fælles opgave for hele patruljen, og mange

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Vare nr.: 1.185-113.0

Vare nr.: 1.185-113.0 K 855 HS Med højtryks og varmt vand (80 ºC) sikrer hedvands-renseren et hygiejnisk rengøringsresultat. Ved hjælp af den høje temperatur kan du nedsætte både rengøringstiden og tørretiden samt spare på

Læs mere

Eksklusivt køkkenbord. til discountpris

Eksklusivt køkkenbord. til discountpris LET SVÆRHEDSGRAD: Skal det være eksklusivt, skal det også være præcist. Det stiller krav til dig men rent prismæssigt er der luft til at fejle en gang eller to. TIDSFORBRUG: Selve arbejdet tager et par

Læs mere

Bed & kantsætning. Solid afgrænsning i stål og corten

Bed & kantsætning. Solid afgrænsning i stål og corten Bed & kantsætning Solid afgrænsning i stål og corten Kreativ kantsætning - For terrænsikkerhed og æstetik God kantsætning giver et rigtigt godt finish og får anlægsarbejdet til at fremstå elegant og stilfuldt.

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

RAMPER. Type II, konstruktion C. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.mobilityworld.co.

RAMPER. Type II, konstruktion C. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.mobilityworld.co. RAMPER excellent tailor made Type II, konstruktion C Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.mobilityworld.co.uk Derfor excellent tai Som navnet siger, bliver rampen

Læs mere