PD 40. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PD 40. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend"

Transkript

1 PD 40 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas paācība Instrukcija Kasutusjuhend en sv no fi ru lv lt et Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

2 1 + +± # [ +Ç Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

3 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

4 >1/4s ORIGINAL BRUGSANVISNING PD 40 Laserafstandsåler Læs brugsanvisningen grundigt igenne, inden askinen/instruentet tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen saen ed askinen/instruentet. Sørg for, at brugsanvisningen altid følger ed ved overdragelse af askinen/instruentet til andre. Indholdsfortegnelse side 1 Generelle anvisninger 15 2 Beskrivelse 16 3 Værktøj, tilbehør 19 4 Tekniske specifikationer 19 5 Sikkerhedsanvisninger 20 6Ibrugtagning 21 7Anvendelse 24 8 Rengøring og vedligeholdelse 25 9 Fejlsøgning Bortskaffelse Producentgaranti - Produkter EF-overenssteelseserklæring (original) 28 1 Disse tal henviser til illustrationer. Illustrationerne kan dufindepåudfoldssidernepåoslaget.kigpådisse sider, når du læser brugsanvisningen. I denne brugsanvisning betegner»instruentet«altid laserafstandsåleren PD 40. Instruentkoponenter, betjenings- og visningseleenter Tænd/sluk-knap ; Sideåletast = Grafisk visning % Måletast & Slettetast (clear) ( Horisontal-libelle ) Arealtast + Målespids ¹/₄ toe gevind til åleforlænger PDA 71 / Bagerste anslagstap : Minustast Plustast $ Referencetast Laserudgangslinse Modtagelinse 1 Generelle anvisninger 1.1 Signalord og deres betydning FARE Står ved en uiddelbart truende fare, der kan edføre alvorlige kvæstelser eller døden. Syboler ADVARSEL Advarer o en potentielt farlig situation, der kan forårsage alvorlige personskader eller døden. FORSIGTIG Advarer o en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller aterielle skader. Læs brugsanvisningen før brug Affald skal indleveres til genvinding på en genbrugsstation. laserklasse II iht. CFR 21, 1040 (FDA) Står ved anvisninger o brug og andre nyttige oplysninger. 1.2 Forklaring af piktograer og yderligere anvisninger Advarselssyboler Laser, klasse 2 iht. EN :2007 Undgå at se ind i laseren Teperaturvisning Generel fare Batteriindikator Hardwarefejl Dårlige signalforhold 15

5 Typeskilt PD Hilti = tradeark of Hilti Corp., Schaan, LI Made in Gerany Serial nuber AVOID EXPOSURE Laser radiation is eitted fro this aperture LASER RADIATION - DO NOT STARE INTO BEAM n/0.95W ax. CLASS II LASER PRODUCT / DIN EN :2007 This device coplies with part 15 of the FCC Rules. (1) This device ay not cause harful interference, and (2) this device ust accept any interference received, including interference that ay cause undesired operation. Ite No.: Power: 3V no/400 A Manufactured: PD 40 Placering af identifikationsoplysninger på askinen/instruentet Typebetegnelse og serienuer fregår af askinens/instruentets typeskilt. Skriv disse oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted. Type: Serienuer: 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelsesforål Apparatet er beregnet til åling af afstande, beregning af arealer og til addition og subtraktion af afstande. Du å ikke bruge instruentet til nivellering. Hvis an åler på opskuede kunststoffer såso styropor eller styrodor eller på sne eller stærkt reflekterende flader osv., kan det edføre forkerte åleresultater. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af instruentet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning. Tag hensyn til påvirkning fra ogivelserne. Brug ikke fjernbetjeningen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion. Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning ed hensyn til drift, pleje og vedligeholdelse. Brug kun originalt Hilti-tilbehør og ekstraudstyr for at undgå ulykker. Det er ikke tilladt at odificere eller tilføje ekstra dele til instruentet. Overhold drifts- og opbevaringsteperatur. 2.2 Visning Displayet viser åleværdier, indstillinger og instruentets status. I åleodus vises de aktuelle åleværdier i detnederstefelt(resultatlinjen).ifunktioner såso Areal vises de ålte afstande på elleresultatlinjerne og det beregnede resultat i det nederste felt (resultatlinjen). 16

6 2.3 Displaybelysning Når der ikke er tilstrækkeligt lyst i ogivelserne, kobles displaybelysningen autoatisk til, når an trykker på en tast. Efter 10 sekunder reduceres belysningsintensiteten til 50%. Hvis ikke an trykker på en tast inden for 20 sekunder, slukkes belysningen. Displaybelysningen bruger ekstra strø. Du kan derfor forvente en kortere batterilevetid, hvis displaybelysningen bruges ofte. 2.4 Funktionsprincip Afstanden åles langs en udsendt laserålestråle til det punkt, hvor strålen raer en reflekterende flade. Målet identificeres entydigt på det røde laserålepunkt. Rækkevidden afhænger af refleksionsevnen og ålets overfladebeskaffenhed. 2.5 Måleprincip Instruentet udsender ipulser via en synlig laserstråle, so reflekteres på et objekt. Værdien af løbetiden er et ål for afstanden. Dette åleprincip uliggør eget hurtige og pålidelige afstandsålinger på objekter uden en speciel reflektor. 2.6 Stanrdvisning af ålinger Stanrdvisningen af ålinger aktiveres altid, når an tænder instruentet ed tænd/ sluk-knappen eller ed åletasten. 2.7 Syboler på displayet Teperatur Teperaturen for høj (>+50 C) / for lav (<-10 C) Lad instruentet køle af eller vare op Dårlige signalforhold For lidt reflekteret laserlys Overhold en åleafstand >50 fra forkanten; rengør optikken; ål od en anden overflade, eller brug en ålplade Generel hardwarefejl Sluk og tænd for instruentet igen, hvis fejlen varer ved, skaldukon- takte Hiltis kundeservice 2.8 Tastatur Tænd/sluk-knap Måletast Plustast Minustast Arealtast Når instruentet er slukket, skal du trykke kortvarigt på tasten for at tænde det. Når instruentet er slukket, skal du trykke i længere tid på tasten for at aktivere enuen. Når instruentet er tændt, skal du trykke kortvarigt på tasten for at slukke det. Aktiverer laseren. Starter afstandsåling. Aktiverer kontinuerlig åling (langt tryk ca. 2 sek.). Standser kontinuerlig åling. Aktiverer addition af areal og afstand. Afstande adderes i stanrdvisningen af ålinger. Arealer adderes i arealfunktionen. Aktiverer subtraktion af areal og afstand. Afstande subtraheres i stanrdvisningen af ålinger. Arealer subtraheres i arealfunktionen. Aktiverer funktionen arealåling. Når der foreligger åleværdier: sletter alle åleværdier og starter funktionen igen. 17

7 Arealtast Slettetast (clear) Referencetast Når der ikke foreligger åleværdier: afslutter arealålingen. Standser kontinuerlig åling (tracking). C tasten har forskellige funktioner alt efter driftstilstand Standser kontinuerlig åling (tracking). Sletter stanrdvisningen af åling. Sletter den seneste åling og går et trin tilbage i funktioner. Afslutter arealfunktionen, når der ikke foreligger åleværdier. Oskifter de forskellige ålereferencer elle foran og bagved. 2.9 Batteritilstandsindikator Antal segenter Ladetilstand i % 4 =100%fuld 3 =75 % fuld 2 =50 % fuld 1 =25 % fuld 0 to 2.10 Medfølgende dele 1 Lserafstandsåler PD 40 1 Strop 2 Batterier 1 Batterinøgle 1 Brugsanvisning 1 Producentcertifikat 2.11 Laserbrille PUA 60 Dette er ikke laserbeskyttelsesbriller, og de beskytter ikke øjnene od laserstråler. Du å ikke benytte brillerne i trafikken på grund af deres reducering af farvesynet, og du å ikke se direkte på solen. Laserbrillen PUA 60 gør det betydeligt lettere at se laserstrålen Målplade PDA 50/ 51 /52 Målpladen PDA 50 består af fast kunststof ed en særlig reflekterende overflade. Målpladen kan ed fordel anvendes på afstande over 10 under dårlige lysforhold. Målpladen PDA 51 har ikke en reflekterende overflade og kan ed fordel anvendes under dårlige lysforhold og ved kortere afstande. Målpladen PDA 52 er har den sae reflekterende overflade so PDA 50, den er dog væsentligt større (210 x 297 ) A4-forat. Derved kan an væsentligt lettere rae ålpladen over større afstande. Der skal åles så nær lodret på ålpladen so uligt for at opnå pålidelige afstandsålinger. Ellers kan det forekoe, at ålepunktet på ålpladen ikke er i plan ed opstillingspunktet (parallelakse). For at opnå et helt nøjagtigt åleresultat ed ålpladen skal an lægge 1,2 til den ålte afstand Måleforlænger PDA 71 Måleforlængeren er frestillet af aluiniu og udstyret ed et ikke-ledende greb af kunststof. Man skal skrue den skrue, der findes på åleforlængeren, ind i gevindbøsningen på instruentets bagerste anslag PD 40. Så snart åleforlængeren er skruet på, skifter det bagerste anslag på instruentet til spidsen af åleforlængeren, so forlænger det bagerste anslag ed

8 3 Værktøj, tilbehør Betegnelse Beskrivelse Målplade PDA 50 Målplade PDA 51 Målplade PDA 52 Måleforlænger PDA 71 Betegnelse Beskrivelse Strop PDA 60 Taske PDA 65 Laserbriller PUA 60 4 Tekniske specifikationer Ret til tekniske ændringer forbeholdes! Tekniske specifikationer Værdiangivelse Strøforsyning 3V DC AA batterier Batteristatuskontrol Batteriindikator ed 4 segenter ed 100%, 75%, 50%, 25% opladet : Alle segenter slettet/ Batteri hhv. akkuulator to Måleoråde 0, Typisk åleoråde uden ålplade Hvid eleentvæg: 100 Tør beton: 70 Tør ursten: 50 Præcision ±1,0 typisk for enkelte og kontinuerlige ålinger indste enhed på displayet 1 Strålediaeter Strålelængde 10 : Maks. 6 Strålelængde 50 : Maks. 30 Strålelængde 100 : Maks. 60 Basisanvendelse Enkelte ålinger, kontinuerlig åling, beregninger/ funktioner Visning Belyst dot-atrix-display ed peranent visning af driftstilstand og strøforsyning Laser synlig 635 n, Udgangseffekt indre 1 W: Laserklasse 2 IEC 825 1:2007; CFR (FDA) Autoatisk slukning Laser: 1 in Maskine: 10 in Driftstid aks. antal ålinger ved tilkoblet laser i en varighed på 10 S Alkaliangan NiMH Arbejdsteperatur C Opbevaringsteperatur C Kapslingsklasse (undtagen batteriru) IP 54 Støv og stænkvandsbeskyttelse IEC 529 Vægt uden batteri 170 g Mål 120x55x28 19

9 Menu/enheder Afstand Areal Voluen Meter ² ³ c Centieter ² ³ Millieter ² ³ In Toe.decial Toe² Toe³ In ¹/₈ ¹/₈ toe Toe² Toe³ In ¹/₁₆ ¹/₁₆ toe Toe² Toe³ In ¹/₃₂ ¹/₃₂ toe Toe² Toe³ ft Fod.decial Fod² Fod³ ft¹/₈ Fod-toe-¹/₈ Fod² Fod³ ft¹/₁₆ Fod-toe-¹/₁₆ Fod² Fod³ ft¹/₃₂ Fod-toe-¹/₃₂ Fod² Fod³ Yd Yard.decial Yard² Yard³ 5 Sikkerhedsanvisninger Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. 5.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger a) Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art. b) Opbevar laseren utilgængeligt for børn. c) Der kan forekoe højere stråling end klasse 2, hvis de korrekte procedurer ikke overholdes, når kabinettet åbnes. Fjernbetjeningen å kun repareres af Hiltis kundeservice. d) Kontrollér hver gang før brug, at instruentet fungerer korrekt. e) Instruentet å ikke anvendes i nærheden af gravide. f) Målinger på dårligt reflekterende baggrunde i stærkt reflekterende ogivelser kan resultere i forkerte åleværdier. g) Målinger taget genne glasplader eller andre objekter kan være unøjagtige. h) Hurtigt foranderlige åleforhold, f.eks. en person, der passerer igenne ålestrålen, kan påvirke åleresultatet. i) Ret aldrig instruentet od solen eller andre stærke lyskilder. 5.2 Korrekt indretning af arbejdspladsen a) Undgå at stå i akavede stillinger, når du arbejder på en stige. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold balancen. b) Kontroller indstillingen af ålereferencen før ålingen. c) Hvis instruentet flyttes fra en eget lav teperatur ind i varere ogivelser, eller ovendt, skal det have tid til at akkliatisere, inden det tages i brug. d) Kontroller for en sikkerheds skyld de værdier, du forinden har indstillet, og tidligere indstillinger. e) Ved justering af instruentet ed dåselibellen å an kun kigge skråt på instruentet. f) Sørg for at sikre det sted, hvor instruentet benyttes. Sørg ved opstilling af instruentet for, at strålen ikke er rettet od andre personer eller od dig selv. g) Anvend kun instruentet inden for de definerede driftsgrænser. h) Vær opærkso på de landespecifikke besteelser til forebyggelse af uheld. 5.3 Elektroagnetisk kopatibilitet Selv o fjernbetjeningen opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke uligheden for, at fjernbetjeningen forstyrres af stærk stråling, hvilket kan edføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instruenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres. Instruentet odsvarer kravene i klasse A; Driftsforstyrrelser i boligoråder kan ikke udelukkes. 5.4 Generelle sikkerhedsforanstaltninger a) Kontrollér fjernbetjeningen før brug. Hvis fjernbetjeningen er beskadiget, skal den sendes til reparation hos Hilti. b) Hvis instruentet har været tabt eller udsat for anden ekanisk påvirkning, skal dets nøjagtighed testes. c) Selvo instruentet er robust konstrueret til brug på byggepladsen, bør det behandles ed forsigtighed so andre elektroniske åleapparater. d) Selvo instruentet er odstandsdygtigt over for fugt, bør det tørres af, så det er tørt, inden det lægges i transportbeholderen. 20

10 5.5 Elektrisk a) Batterierne skal opbevares utilgængeligt for børn. b) Batterierne å ikke overophedes eller brændes. Batterierne kan eksplodere eller afgive giftige stoffer. c) Batterierne å ikke oplades. d) Batterierne å ikke loddes saen i fjernbetjeningen. e) Undgå at aflade batteriet genne kortslutning. Der kan i så fald opstå overophedning og forbrændinger. f) Batterierne å ikke åbnes eller udsættes for kraftige ekaniske belastninger. 5.6 Laserklassificering Alt efter den solgte version odsvarer instruentet kravene i laserklasse 2 iht. IEC :2007 / EN :2007 og klasse II iht. CFR (FDA). Disse instruenter kan betjenes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Øjenlågets lukkerefleks beskytter øjet, hvis an koer til at kigge kortvarigt ind i laserstrålen. Medicin, alkohol eller narkotika kan dog forringe øjets lukkerefleks. Dog bør an, ligeso ed solen, undgå at kigge direkte ind i lyskilden. Undlad at pege på andre personer ed laserstrålen. 5.7 Transport Instruentet skal altid sendes uden batteri i. 6 Ibrugtagning 6.1 Isætning af batterier 2 FORSIGTIG Brug aldrig beskadigede batterier. FORSIGTIG Udskift altid hele batteriet. FARE Brug ikke nye og gale batterier saen. Undgå at bruge batterier af forskellige ærker eller ed forskellige typebetegnelser. 1. Skru batteripladen på bagsiden af. 2. Tag batterierne ud af eballagen, og sæt de i instruentet. Overhold polariteten (se arkeringen i batteriruet). 3. Sørg for, at batteriruet er lukket ordentligt. 2. Ret det synlige laserpunkt od en hvid flade i ca afstand. 3. Tryk igen på åletasten. På indre en et sekund vises en afstand på eksepelvis Du har nu foretaget den første afstandsåling ed instruentet. 6.4 Menu Indstillinger MENU 6.2 Tænde / slukke for instruentet 1. Man kan tænde instruentet ed tænd/ sluk-knappen og ed åletasten. 2. Når instruentet er slukket, skal an trykke på tænd/ sluk-knappen: instruentet tændes. Laseren er slukket. 3. Når instruentet er tændt, skal an trykke på tænd/ sluk-knappen: Instruentet slukkes. 4. Når instruentet er slukket, skal an trykke på åletasten: Instruentet og laseren tænder. 6.3 Første afstandsålinger 1. Tryk én gang på åletasten. Når instruentet er slukket, tændes instruentet og ålestrålen. Når instruentet er tændt, aktiveres ålestrålen. 1. Når instruentet er slukket, skal du trykke på tænd/ sluk-knappen i ca. 2 sekunder for at starte enuen. 2. Tryk på plus-tasten for at slå biip-tonen til eller fra. 3. Tryk på inus-tasten for at køre igenne enhederne en efter en. 4. Tryk en enkelt gang på tænd/sluk-knappen for at afslutte enuen. Instruentet er slukket, og alle viste indstillinger gees. 6.5 Målereferencer Instruentet kan åle afstande for 4 forskellige anslag eller referencer. Man kan skifte elle for- og bagkanten ed skiftetasten foran til venstre på instruentet. 21

11 Når anslagsspidsen klappes 180 ud, skifter referencen autoatisk til anslagsspidsen. Hvis an skruer åleforlængeren på, registreres den autoatisk af instruentet og vises ed det lange ålespids-sybol. Forkant Bagkant Tryk én gang på åletasten. Den røde laserålestråle tændes og kan ses so et punkt på ålefladen. På displayet vises denne sigtetilstand ed et blinkende lasersybol. Anslagsspids Måleforlænger PDA 71. Registreres autoatisk, når den er skruet på. 6.6 Måling af afstande Når an klapper anslagsspidsen ind, uanset hvornår den blev klappet ud, og uanset hvor anslaget var defineret, defineres ålereferencen altid fra bagkanten. Pejl ålet. Tryk på åletasten igen for at åle afstanden. Resultatet vises so regel på resultatlinjen inden for et sekund, og laserålestrålen afbrydes. Der kan åles afstand til alle ikke-koopererende, ubevægelige ål, dvs. beton, sten, træ, plast, papir osv. Der å ikke anvendes priser eller andre stærkt reflekterende ål, det kan resultere i forkerte åleresultater Afstandsåling trin for trin Instruentetålerafstandepåganskekorttidoggiver forskellige oplysninger. Tænd for instruentet på tænd/sluk-knappen 22

12 5.489 Ved flere afstandsålinger vises op til 3 foregående afstande på elleresultatlinjerne, dvs. ialt vises de sidste 4 afstandsålinger Man kan selvfølgelig også altid tænde instruentet ed åletasten. Hvis an trykker på C-tasten på dette display, slettes alle viste værdier på displayet Måleodus Afstandsålinger kan foretages i to forskellige åleodusser: enkelt åling og kontinuerlig åling. Kontinuerlig åling bruges ved afærkning af givne afstande eller længder og på steder, hvor det er svært at åle afstande, f.eks. på hjørner, på kanter, i nicher osv Enkeltåling (åletast) 1. Tænd laserålestrålen ed åletasten. 2. Tryk igen på åletasten. Den ålte afstand vises so regel på resultatlinjen fornedenindenfor1sekund Enkeltåling (tænd/sluk-knap) 1. Tænd for laserålestrålen ed tænd/sluk-knappen. 2. Tryk på åletasten for at tænde laseren, og pejl ålet. 3. Tryk igen på åletasten. Den ålte afstand vises so regel på resultatlinjen fornedenindenfor1sekund Kontinuerlig åling Kontinuerlig åling er ulig overalt, hvor der kan åles enkeltafstande. Dette gælder også inden for funktioner såso Areal. 1. Tryk på åletasten, og hold den inde i ca. 2 sekunder for at aktivere kontinuerlig åling. Det er underordnet, o instruentet er slukket, og o ålestrålen er tændt eller ej instruentet aktiverer altid kontinuerlig åling. Ved kontinuerlig åling opteres afstandene på resultatlinjen ed ca ålinger i sekundet. Dette afhænger af åloverfladens refleksionsevne. Hvis biip-tonen er slået til, signaleres kontinuerlig åling ed biip-tonen ca. 2-3 gange i sekundet. 2. Man kan standse ålingen ved at trykke på åletasten igen. Den sidste gyldige åling vises på resultatlinjen Måling fra hjørner 34 Ved åling af rudiagonaler eller ud fra utilgængelige hjørner anvendes anslagsspidsen. 1. Slå anslagsspidsen 180 ud. Målereferencen ostilles autoatisk. Instruentet registrerer den forlængede ålereference og korrigerer autoatisk den ålte afstand. 2. Sæt instruentet od det ønskede udgangspunkt ed anslagsspidsen, og ret det od ålepunktet. 3. Tryk på åletasten. Den ålte værdi vises på displayet Måling ed sigteærker 56 Ved åling af afstande til yderkanter (f.eks. husets yderur, indhegninger osv.) kan du lægge hjælpeidler såso brædder, teglsten eller andre egnede genstande an od yderkanten so sigteærke. Over større afstande og under ugunstige lysforhold (stærkt solskin) anbefales det at anvende ålpladerne PDA 50, PDA 51 og PDA Måling i lyse ogivelser Over større afstande og i eget lyse ogivelser anbefales det at anvende ålpladerne PDA 50, PDA 51 og PDA Måling på ru overflader 7 Ved åling på ru overflader (f.eks. groft puds) åles en gennesnitsværdi, hvor idten af laserstrålen vægtes ere end randorådet Måling på runde eller hældende overflader Flader, der pejles i en eget spids vinkel, kan under visse forhold reflektere for lidt lysenergi til instruentet, og ved en retvinklet pejling kan lysenergien blive for stor. I begge tilfælde anbefales det at anvende ålpladerne PDA 50, PDA 51 og PDA

13 6.6.8 Måling på våde eller glinsende overflader I det ofang laserafstandsåleren kan sigte od fladen, vil der blive ålt et pålideligt resultat på ålepunktet. Ved stærkt spejlende flader å an forvente en indre rækkevidde eller ålinger til lysrefleksen Måling på transparente overflader Der kan so hovedregel åles afstande til lysgenneskinnelige aterialer so f.eks. væsker, styropor, skuplast osv. Der trænger lys igenne sånne aterialer, hvorved der kan opstå ålefejl. Der kan ligeledes opstå ålefejl ved åling genne glas, eller hvis der befinder sig objekter inden for ålelinjen Målerækkevidde Forlænget rækkevidde Målinger i ørke, tusørke og på ål, der er i skygge, sat ålinger, hvor instruentet er i skygge, forlænger i reglen rækkevidden. Målinger, hvor an anvender ålpladerne PDA 50, PDA 51 og PDA 52 forlænger rækkevidden Reduceret ålerækkevidde Målinger i eget lyse ogivelser, eksepelvis i sollys eller ekstret kraftigt projektørlys, kan bevirke, at rækkevidden reduceres. Hvis an åler genne glas, eller når der er objekter inden for ålelinjen, kan det reducere rækkevidden. Hvis an åler på atgrønne, blå, sorte eller våde og glinsende overflader, kan det reducere rækkevidden. 7Anvendelse 7.1 Afstandsåling Ved alle funktioner understøttes de enkelte trin af grafiske visninger. Man kan anvende kontinuerlig åling i alle funktioner, hvor enkeltålinger er ulige. Hvis der forekoer en ålefejl under en kontinuerlig åling, og an standser den kontinuerlige åling ed endnu et tryk på åletasten, vises den sidste gyldige afstand. 7.2 Addition af afstande 1. Tryk på åletatsen (laserstrålen er tændt). 2. Ret instruentet od ålepunktet. 3. Tryk på åletasten. Den første afstand åles og vises (laseren slukkes). 4. Tryk på tasten for addition. Den første afstand skrives på den idterste elleresultatliste, og på den nederste ses et plustegn (laseren tændes). 5. Ret instruentet od det næste ålepunkt. 6. Tryk på åletasten. Den anden afstand åles og vises på den nederste elleresultatliste. Resultatet af additionen vises på resultatlinjen. Den aktuelle su af afstandene står altid på resultatlinjen. Gå fre på denne åde, indtil alle afstande er adderet. 7. En addition afsluttes ganske enkelt ved at åle en afstand uden først at benytte plustasten. Alle tidligere åle- og regneresultater står i ellevisningerne. 8. Tryk på C-tasten for at slette visningen. 7.3 Subtraktion af afstande Det er net at addere enkelte afstande, f.eks. for at bestee lysningen i vinduer og døre eller for at saenfatte flere enkelte afstande til en salet afstand. 24

14 Det er net at subtrahere enkeltafstande, f.eks. for at bestee afstanden fra underkanten af et rør og til loftet. Ved denne beregning trækkes afstanden fra gulvet til rørets underkant fra afstanden til loftet. Trækkes rørets diaeter også fra, bliver resultatet afstanden elle rørets overkant og loftet. 1. Tryk på åletatsen (laserstrålen tændes). 2. Ret instruentet od ålepunktet. 3. Tryk på åletasten. Den første afstand åles og vises (laseren slukkes). 4. Tryk på tasten for subtraktion. Den første afstand skrives på den idterste elleresultatliste, og på den nederste ses et inustegn (laseren tændes). 5. Ret instruentet od det næste ålepunkt. 6. Tryk på åletasten Den anden afstand åles og vises på den nederste elleresultatliste. Resultatet af subtraktionen vises på resultatlinjen. Den aktuelle difference elle afstandene står altid på resultatlinjen. Gå fre på denne åde, indtil alle afstande er subtraheret. 7. En subtraktion afsluttes ganske enkelt ved at åle en afstand uden først at benytte inustasten. Alle tidligere åle- og regneresultater står i ellevisningerne. 8. Tryk på C-tasten for at slette visningen 7.4 Måling af areal De enkelte trin i arealålingen understøttes af de grafiske figurer i displayet. Et rus grunral bestees f.eks. på følgende åde: 1. Tryk på areal-tasten for at aktivere funktionen Areal. Når funktionen "Areal" startes, er laserstrålen allerede tændt. 2. Ret instruentet od ålepunktet. 3. Tryk på åletasten. Ruets bredde åles og vises. Figuren på displayet opfordrer derefter autoatisk til at åle ruets længde. 4. Retinstruentetoddetnæsteålepunktforat åle ruets længde. 5. Tryk på åletasten. Den anden afstand åles, arealet beregnes ed det sae og det vises på resultatlinjen. Begge de afstande, der blev anvendt til arealberegningen, står på elleresultatlinjen og kan net noteres efter ålingen. 6. Du kan altid standse ålingen ed C-tasten, slette de seneste ålinger efter hinanden og åle igen. Hvis an trykker flere gange på C-tasten eller på FNC-tasten, afbrydes funktionen eller den startes igen. Hvis den anden afstand åles ed kontinuerlig åling (tracking), opteres fladeresultatet fortløbende. På denne åde kan an afsætte delflader. Når an har arealet, kan an ed plustasten lægge det næste areal saen ed det aktuelle, eller an kan trække det fra ed inustasten Rengøring og vedligeholdelse 8.1 Rengøring og aftørring 1. Pust støv af linserne. 2. Undlad at berøre glas og filter ed fingrene. 3. Der å kun anvendes rene og bløde klude; de kan o nødvendigt vædes ed ren alkohol eller lidt vand. Undlad at anvende andre væsker, de kan angribe plastdelene. 4. Vær opærkso på teparaturgrænseværdierne ved opbevaring af udstyret, specielt o vinteren / soeren. 8.2 Opbevaring Instruenter, der er blevet våde, bør pakkes ud. Tør askine, transportbeholder og tilbehør af (ved aks. 40 C/104 F), og rengør de. Udstyret å først pakkes ned igen, når det er helt tørt. Hvis instruentet har ligget ubrugt hen i længere tid eller er blevet transporteret langt, skal der genneføres en kontrolåling, inden det tages i brug igen. Tag batterierne ud af instruentet før længere tids opbevaring. Batterier, so lækker, kan beskadige instruentet. 25

15 8.3 Transport Til transport eller forsendelse af udstyret bør der benyttes enten en Hilti-forsendelseskasse eller tilsvarende egnet eballage. FORSIGTIG Laderen skal altid sendes uden batterier i. 8.4 Kalibrering og justering Kalibrering Målekontrol af instruentet for brugere, der er ISO 900Xcertificeret: Du kan selv udføre ålekontrol af PD 40 laserafstandsåleren, so foreskrevet i ISO 900 x (se ISO feltprocedure til nøjagtighedsundersøgelse af geodætiske instruenter: del 6, Elektrooptisk afstandsåler til korte afstande). 1. Vælg til dette forål en let tilgængelig, fast og uforanderlig ålestrækning ed en længde på ca. 1 til 5 (noinel afstand), og foretag 10 ålinger på den sae afstand. 2. Beste afvigelsen elle iddelværdi og noinel afstand. Denne værdi skal ligge inden for instruentets specifikke nøjagtighed. 3. Før denne værdi til protokols, og fastlæg tidspunktet for den næste kontrol. Gentag denne kontrolåling ed jævne elleru sat før og efter vigtige åleopgaver. Sæt et ålekontrolærkat på PD 40, og dokuentér hele overvågningsforløbet, kontrolproceduren og resultaterne. Læs o de tekniske ta i brugsanvisningen sat afsnittet o ålenøjagtighed Justering Du opnår den optiale indstilling af laserafstandsåleren på et Hilti-værksted, der gerne bekræfter den nøjagtige indstilling ed et kalibreringscertifikat Hilti-kalibreringsservice Det anbefales regelæssigt at få kontrolleret instruenterne hos Hilti-kalibreringsservice, så der er sikkerhed for, at stanrderne og de lovæssige krav kan opfyldes. Hilti-kalibreringsservice er altid til rådighed, en vi anbefaler, at der gøres brug af den indst én gang o året. Hilti-kalibreringsservice bekræfter, at specifikationerne for det kontrollerede instruent på gen for afprøvningen svarer til de tekniske angivelser i brugsanvisningen. Hvis der er afvigelser fra producentens angivelser, indstilles de brugte åleinstruenter igen. Efter justering og kontrol sættes en kalibreringsærkat på instruentet, og det bekræftes skriftligt ed et kalibreringscertifikat, at det arbejder inden for producentens angivelser. Kalibreringscertifikater kræves altid til virksoheder, der er certificeret iht. ISO Du kan få flere oplysninger hos den næreste Hiltiforhandler. 9 Fejlsøgning Fejl Mulig årsag Afhjælpning Instruentet kan ikke tændes Ikke strø på batteriet Udskiftning af batterier Forkert polaritet på batterier Læg batterierne rigtigt i og luk batteriruet Defekt tast Aflevér instruentet til reparation hos Hilti Instruentet viser ingen afstande Måletasten ikke trykket ned Tryk åletasten ned Defekt display Aflevér instruentet til reparation hos Hilti Ofte fejleldinger eller ingen åling Måleoverflade for lys på grund af solen Ændre åleretning sørg for at have solen i ryggen Måleoverfladen reflekteres Mål på flader, der ikke reflekteres Måleoverfladen for ørk Anvend ålpladerne PDA 50/ PDA 51/ PDA 52 Stærk solskin forfra Anvend ålpladerne PDA 50/ PDA 51/ PDA 52 Målespidsen ignoreres Målespids ikke helt klappet ud Klap ålespidsen ud Defekt ålespids Aflevér instruentet til reparation hos Hilti Måleforlængeren ignoreres Måleforlængeren ikke skruet rigtigt på Skru åleforlængeren helt ind Meget tilsudset gevindåbning Rengør gevindåbningen 26

16 Fejl Mulig årsag Afhjælpning Intet resultat i funktioner Forkerte afstandsålinger Der åles ikke afstand For høj talværdi i resultatet (kan ikke vises) Skift til en større enhed 10 Bortskaffelse ADVARSEL Hvis udstyret ikke bortskaffes korrekt, kan der ske følgende: Ved afbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas, so an kan blive syg af at indånde. Ved beskadigelse eller kraftig opvarning kan batteriet eksplodere og dered forårsage forgiftning, forbrænding, ætsning eller forurening af iljøet. Ved en skødesløs bortskaffelse kan udstyret havne i hænderne på ukyndige personer, so ikke ved, hvorn udstyret håndteres korrekt. Dette kan edføre, at du selv eller andre koer slet til skade, eller at iljøet forurenes. Størstedelen af de aterialer, so anvendes ved frestillingen af Hilti-produkter, kan genbruges. Materialerne skal sorteres, før de kan genbruges. I ange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti saler sine brugte produkter ind til genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent. Kun for EU-lande Elværktøj å ikke bortskaffes so alindeligt affald! I henhold til Rådets direktiv o bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte askiner indsales separat og bortskaffes på en åde, der skåner iljøet est uligt. Bortskaffelse af batterierne skal ske i overenssteelse ed de nationale forskrifter. 11 Producentgaranti - Produkter Hilti garanterer, at det leverede produkt er fri for aterialeog fabrikationsfejl. Garantien forudsætter, at produktet anvendes og håndteres sat vedligeholdes og rengøres i henhold til Hilti-brugsanvisningen, og at den tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsaterialer, -tilbehørsdele og -reservedele til produktet. Garantien ofatter reparation uden beregning eller udskiftning af defekte dele uden beregning i hele produktets levetid. Dele, der so følge af noralt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke ofattet af garantien. Hilti afviser alle yderligere krav, edindre den nationale lovgivning forbyder en sån afvisning. Hilti påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader, satidige eller efterfølgende skader, tab eller okostninger, so er opstået i forbindelse ed eller på grund af anvendelsen af produktet, eller so er opstået på grund af produktets uegnethed til et bestet forål. Stiltiende garantier for anvendelse eller egnethed til et bestet forål udelukkes udtrykkeligt. I forbindelse ed reparation eller udskiftning af produktet eller dele deraf, forudsættes det, at produktet eller de pågældende dele indsendes til Hilti, uiddelbart efter at skaden er konstateret. Nærværende garanti ohandler satlige garantiforpligtelser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller satidige garantierklæringer, såvel skriftlige so undtlige. 27

17 12 EF-overenssteelseserklæring (original) Betegnelse: Laserafstandsåler Typebetegnelse: PD 40 Produktionsår: 2006 Vi erklærer so eneansvarlige, at dette produkt er i overenssteelse ed følgende direktiver og stanrder: 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU, EN ISO Tekniske dokuentation ved: Hilti Entwicklungsgesellschaft bh Zulassung Elektrowerkzeuge Hiltistrasse Kaufering Deutschland Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL 9494 Schaan Paolo Luccini Matthias Gillner Head of BA Quality and Process Manageent Executive Vice President Business Area Electric Tools & Accessories Business Area Electric Tools & Accessories 01/ /

18 Hilti Corporation LI-9494 Schaan Tel.: +423 / Fax:+423 / Hilti = registered tradeark of Hilti Corp., Schaan W Pos. 2 1 Printed in Gerany 2013 Right of technical and prograe changes reserved S. E. & O / A2 *320291* Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība PMP 45 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība en sv no fi et lt lv Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130601 / 000

Læs mere

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn PSA100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı C 4/12-50 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

PSA 100. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 05.02.2014 Doc-Nr: PUB / 5070430 / 000 / 02

PSA 100. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 05.02.2014 Doc-Nr: PUB / 5070430 / 000 / 02 PSA 100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

PRA 36. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

PRA 36. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 PRA 36 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

PRA 22. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. ja ko zh. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

PRA 22. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. ja ko zh. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 PRA 22 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

PSA 81/82/85, PUA 81/82

PSA 81/82/85, PUA 81/82 PSA 81/82/85, PUA 81/82 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

PD-I. Printed: 18.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142172 / 000 / 02

PD-I. Printed: 18.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142172 / 000 / 02 PD-I Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

C 4/36-90 / C 4/ / C 4/36-DC

C 4/36-90 / C 4/ / C 4/36-DC C 4/36-90 / C 4/36-350 / C 4/36-DC Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma

Læs mere

PS 30. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing

PS 30. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing PS 30 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Brugsanvisning Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing de en fr es it sv nl 1 3 4 2 1 5 2 ORIGINAL BRUGSANVISNING

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

POL10/15. Käyttöohje Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

POL10/15. Käyttöohje Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend POL10/15 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Apparatets komponenter

Apparatets komponenter Rotationslaser PR 20 Læs instruktionsbogen nøje, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med apparatet. Sørg for, at instruktionsbogen altid følger med ved overdragelse af

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665g Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart af

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning C 4/36, C 4/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Læs mere

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

PRA 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070250 / 000 / 01

PRA 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070250 / 000 / 01 PRA 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665i Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

HDM 330/500. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn

HDM 330/500. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn HDM 330/500 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

PM 4-M. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық

PM 4-M. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық PM 4-M Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

PRI 2. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

PRI 2. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 PRI 2 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 40-PowerCross SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00 TE 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing PRE 38 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning PREXISO X2 LASER DISTANCE METER Betjeningsvejledning A B C D E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord:!

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning 03/2011-1 - BETJENING Væg/-stativbeslag monteres på: a) trefodsstativ eller gulv-til-loft teleskop (5/8 gevind) b) på en væg: monteres i alle

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Læs mere