Parcelvej 167, 2830 Virum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40"

Transkript

1 Parcelvej 167, 2830 Virum

2 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle af de spørgsmål, som kan melde sig ved start i en ny institution. SFO ved Virum Skole består af 4 afdelinger: Blokhuset, Kernehuset, Muldvarpen og Solstuen. Vi fungerer som én stor SFO bestående af en leder, en souschef og en daglig afdelingsleder i hver afdeling - samt et antal pædagoger og pædagogmedhjælpere. Vi har fælles lokaler med skolen og bruger skolens sportsfaciliteter og udendørsarealer. Der er tilmeldt ca. 400 børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. 2

3 Åbningstid SFO en har en daglig åbningstid. Mandag til torsdag og Fredag og I ferie- og fridage har SFO en åbent fra / SFO er lukket: Den 24/12 og mellem jul og nytår, dagen efter Kristi himmelfart, samt Grundlovsdag (se på skolens hjemmeside) Ferie og skolefridage: På disse dage skal alle møde senest kl af hensyn til evt. ture, hvor alle tager af sted. Husk at medbringe dunk med saft i og madpakke. Vi er oftest først hjemme igen ved 16-tiden. Fælles morgenåbning Der er fælles morgenåbning hver dag hele året fra kl til kl i Kernehuset, hvor der kan spises medbragt morgenmad. Der kan være en skive franskbrød som hygge til de børn, der møder kl I ferier og på skolefridag er der morgenåbning mellem 7.00 og 9.00 i Kernehuset. Skolepædagogerne 3 pædagoger fra hver afdeling arbejder også på skolen om formiddagen i 0., 1. og 2. klasse. 3

4 Er det ligesom i børnehaven? Nej ikke helt, og nogle børn vil nok opleve overgangen fra børnehaven til SFO som en stor omvæltning. Fra at have været de ældste i børnehaven bliver de igen de små. Her er mange flere børn end i børnehaven og færre voksne. Dette stiller krav til det enkelte barn, men giver også en langt større frihed end de er vant til fra børnehaven. Det er vigtigt, at barnet selv er i stand til at klare de små praktiske og nødvendige gøremål i hverdagen, inden de starter i SFO. Det er ting som at kunne klare toiletbesøg alene, huske overtøj og snøre snørebånd at holde orden i sin garderobe, selv vurdere hvad man skal have på af tøj for at gå på legepladsen at kunne forstå betydningen i en kollektiv besked: Dette gælder også mig at kunne gå på fortov, standse ved fortovskant, trafiksikkerhed at kunne vente på sin tur - uden at blive sur Det forventes, at børnene er klædt på, således at de kan deltage i alle slags aktiviteter sommer og vinter, ude og inde. Vi gør alle børn, og specielt de mindste, opmærksom på, at de skal have hjemmesko på og lukke jakken. Vi hjælper gerne børnene med at komme af sted til deres fritidsaktiviteter i starten. 4

5 En hverdag i SFO Skolefritidsordningen er først og fremmest et fristed for børnene, hvor de kan slappe af og hygge sig efter en lang skoledag med fast struktur og timeopdelte aktiviteter. Børnene skal have mulighed for at udvikle, organisere og udføre deres lege, som de har lyst til! Der skal være plads og tid til at lege og skabe sociale relationer på tværs af klasser og alder. Pædagogerne støtter og drager omsorg for børnene. Frem for alt viser vi dem, at vi har tid og lyst til samtale og fordybelse. Hver afdeling har sit særpræg og gør det daglige arbejde forskelligt. Fælles for hele SFO er, at børnene krydses ind, når de kommer fra skole samt tilbydes eftermiddagsmad/frugt, kl. ca , dog ikke fredag. Aktiviteter i en SFO kan typisk være at lege med venner - tegne spille spil danse høre musik klippe/klistre. Værkstedsaktiviteter og projekter bliver planlagt i den enkelte afdeling. Der er mulighed for lektie læsning. Hver afdeling har råderet over idrætshallen én gang om ugen. Desuden tager vi på ture i nærområdet og til svømme- 5

6 og skøjtehallen. Større udflugter vil som oftest blive henlagt til ferier, hvor vi har mere tid til rådighed. Inden børnene går hjem, er det vigtigt, at de rydder op efter sig både inde som ude, samt at de husker at sige farvel og blive krydset ud! Den åbne SFO-struktur betyder, at krydsvagten ikke altid lige ved, hvor barnet befinder sig. Det betyder ikke, at børnene løber rundt, uden at nogen ved, hvor de er. Men barnet kan være i gang med en aktivitet et andet sted eller lege sammen med andre børn ude eller inde. Barnet kan også være i naboafdelingen, hvor man gerne må gå på besøg, hvis man har aftalt det med "Krydsvagten". Vi forventer, at forældrene giver sig den tid, det tager at finde sit barn og komme godt hjem. Det er sjældent, at børnene sidder og venter på, at mor eller far kommer. De er ofte i gang med noget, som måske lige skal afvikles. De børn som måske "putter sig", tager vi med i forskellige aktiviteter, således at de kommer med i gruppen. 6

7 Kontrolleret pasning Der er kontrolleret pasning, hvilket betyder, at personalet hver dag kontrollerer, at barnet møder op efter skole samt går hjem til den aftalte tid. Møder barnet ikke op som aftalt kontaktes forældrene. Derfor beder vi jer ringe til afdelingen, hvis barnet pga. ferie, sygdom eller andet ikke kommer i SFO. Det vil altid være muligt at indtale en besked på afdelingens telefonsvarer. Hvis barnet skal hentes af andre end forældrene, skal gå alene hjem eller hentes af søskende, så skal vi have besked. Legetøj Børnene må gerne have legetøj med i SFO. Der må dog ikke medbringes larmende legetøj som eksempelvis våben. Legetøj, der medbringes, er på eget ansvar, da personalet ikke kan holde øje med legetøj, der forsvinder eller tilbyde at finde det igen! Hvis en bestemt type leg eller legetøj tager overhånd, vil vi eventuelt begrænse eller helt stoppe aktiviteten. Legeplads Vi har et stort udendørs område, hvor børnene må lege overalt. 7

8 Forældremøde Der holdes forældremøde i efteråret i de enkelte huse, med orientering om dagligdagen. Afdelingsgrupper Skolebestyrelsen har besluttet at etablere et tæt samarbejde mellem forældre og SFO - inden for den enkelte afdeling. Der er derfor oprettet en afdelingsgruppe i hver afdeling med repræsentanter for forældre, ledelse samt medarbejdere. Forældrerepræsentanterne er en fra kontaktforældrene, som vælges på det første forældremøde i klassen. Forældresamarbejde Hvis der er nogle problemer omkring et barn, kontakter vi jer. I kan også kontakte os, hvis I er usikre på barnets udvikling og trivsel. Da kommunikation jo går begge veje, forventer vi, at I informerer os, hvis der er sket noget usædvanligt i familien, således at vi har mulighed for at tage individuelle hensyn. 8

9 Information Der vil blive informeret i dagligdagen i husene via opslag, møder, nyhedsbreve fra afdelingerne og fælles forældreinformation. (digitalt på hjemmesiden) Der hænger en personaleoversigt med fotos i afdelingerne. Her kan I se, hvem der arbejder i den enkelte afdeling. Institutionens forsikring dækker ikke tab eller beskadigelse af børnenes tøj og ting. Det er forældrenes egen forsikring, som skal dække. Det anbefales, at man har tegnet en børne- ulykkesforsikring. Det er vigtigt, at afdelingen har telefonnumre til begge forældre samt evt. reserveperson, så vi altid kan komme i kontakt med nogen, der kan drage omsorg for barnet i tilfælde af sygdom og ulykker. Vi ringer til jer, inden vi tager til lægen eller skadestuen, så I får mulighed for selv at tage af sted med barnet. For at forebygge ulykker på legepladser har kommunen udstedt følgende forbud: For at forebygge kvælningsulykker gives der forbud mod, at børn bærer tøj med hættesnor. Der gives forbud mod cykelhjelme på SFO`ernes legepladser ved anden leg end cykling og rulleskøjter. 9

10 Regler for brug af telefon Forældre må gerne låne telefonen, hvis de står med nogle børn, som de ønsker at lave legeaftale med lige nu og her, og hvis det er foreneligt med huset. Børn må ikke låne telefonen og ringe. Undtagelsen er, hvis pædagogen vurderer konkret den enkelte dag, at det vil være rimeligt og hensigtsmæssigt (hvordan barnet har det, familiesituationen, legerelation mv.) Der kan laves aftaler omkring konkrete børn, men det kræver så, at der formuleres et ønske over for afdelingen. Mobiltelefoner i SFO skal være slukkede af pædagogiske årsager (uforstyrrethed). Når en forældre har brug for at komme i kontakt med sit barn, kan der ringes til SFO afdelingen. Målsætning Det pædagogiske grundlag for SFO udvikles løbende og indgår i pjecen som indstik. Skolens målsætning gælder også for SFO. 10

11 11

12 Telefonnumre SFO kontoret Blokhuset Kernehuset Muldvarpen Solstuen Virum Skole Psykolog Tandlægen Forvaltningen

13 Bilag (skal ikke med) Forsiden ønskes i farver! Evt. hele pjecen (pris) Det forudsættes i denne pjeceform, at der er medsendt en følgeskrivelse / et brev hvori der står noget om : Aftale ark Den første dag, hvad der sker osv. Den første dag i SFO - hvad sker der i starten? Nye børn + forældre ankommer Modtagelse i afdeling og finde garderobeplads Navneskilte på børn og voksne i starten Børn og pædagoger mødes evt. kl. ca og snakker Ser huset og legepladsen hvor må vi gå til? Hvor er toilettet? Kryds ind og ud En lille tur i omegnen (madpakke + saft + div. tøj) Spiser frokost sammen Der er enighed i SFO-ledelsen om, at det er ok med metode/praksisfrihed på områder, som vi har aftalt. Eks. Første dag ; hvordan man håndterer denne dag, med børn og forældre. Fx hvornår man syntes, at forældrene skal gå igen. Der var enighed om at alle børn og ansatte har navneskilt på i starten Der medsendes også en fotokopi at billedet med 13

14 personalegruppen. Det forudsættes også at SFO-leder / andre har orienteret forældrene om de overvejelser som de bør gøre sig inden start (færdigheder og modenhed). Disse ting er således ikke med i pjecen (som sådan). Forklaringen om hvor børnene skal være og evt. flyttes videre mv. forudsættes det ligeledes, at afd.led. har orinteret forældrene om ved starten, således at de ved det Det er således, at vi hvert år modtager et forskelligt antal børnehaveklasser på Virum skole og dermed også i SFO. Det betyder, at vi skal tage stilling til, hvor børnene kan være i de fire SFO afdelinger, som jo igen huser børn seks steder. Der kan være forskellige løsninger på denne opgave gennem årene. Vi vælger en løsning, som vi mener er god og som samtidig betyder mindst mulig rokade for børn (forældre) og pædagoger. Det vil dog altid være således, at når børnehaveklassebørnene starter i den røde bygning det første år så skal de videre i SFO. Dette vil som oftest betyde, at børnene (her tænkes på en samlet klasse) kommer videre i SFO afdelingen (Blokhuset, Kernehuset, Muldvarpen, eller Solstuen/Månen), alt efter hvor der er plads. Pjecen består, af indhold fra de fire tidligere pjecer, samt gode ideer fra andre pjecer og gode ideer og forslag med konstruktiv kritik til den nye kontekst. Følgende har været inde omkring denne pjece og bidraget til, at den har fået denne udformning : Anne, Forældrerådet, Günter, Helge, Jens, Jette, Ninnie, Tine, Torben Steen, Wivi Tak til alle! /Jens PS sidehoved teksten skal ikke med i endelig udgave 14

15 Siderne udskrives 12 + side 1 = 12,1 12 sider : parvis : Eks : side Og husk at printe sider pr ark : 2 sider Endelig fremsendes det hele til Ole Bolt på trykkeriet Det er således, at det koster 3,50 kr. pr. farve side Og ca. 0,10 kr. pr. sort/hvid. Hvis det er på tykt papir eks. 120 g. så omk. 0,20 kr. pr ark. Levering ca. 1 uges tid 12 sider stk. pris pris forside farve a 3,5 3,5 forside 120 g a 0,2 0,2 5 sider sort/hvid a 0,1 0,5 400 stk 500 stk 600 stk 4,

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Nedenstående er skrevet til Jer som er interesseret i

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere