Besvigelser. Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Afleveret: 17. maj 2010 Anslag: 255.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besvigelser. Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Afleveret: 17. maj 2010 Anslag: 255."

Transkript

1 Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Afleveret: 17. maj 2010 Anslag: Besvigelser Udarbejdet af: Henrik Søgaard Vejleder: Thomas Riise Johansen Morten Pedersen Censor:

2 Executive summary We are in a time of financial crisis worldwide and the incentive to commit fraud in companies might therefore be increasing. There is a pressure on the overall management of the Danish companies to obtain and fulfill the expectations made by shareholders and financial partners. Topic relevance is supported by the recent corporate scandal, where IT Factory went bankrupt and AIU's 1 annual report which concludes that auditors may well be better to conduct risk assessment activities and assess the design and implementation of internal controls. To highlight the implications and challenges by translating RS 240 revised into practice, we will investigate how RS 240 revised is applied in practice based on interviews with board members, accountants and the group's own experience. In the thesis we will define the terms "fraud" and "internal controls", and what function they have in practice. Subsequently, we will assess how RS 240 revised is applied. Then we come up with practical proposals for the audit, the auditor may use to reduce the risk of errors due to fraud. It can be concluded that the auditor in several areas do not follow the RS 240 revised in practice, especially when they are auditing small class B firms. This is due to the audit of the small class B firms where it does not always make sense to perform all audit procedures the way RS 240 revised recommends. Since the auditor should perform all audit procedures as the RS 240 revised recommends regardless of the size of the company to be audited, this is considered to be one of the consequences of translating RS 240 revised into practice. 1 Audit Inspection Unit 2

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 6 2 PROBLEMFORMULERING 8 3 AFGRÆNSNING 9 4 METODE 10 5 KILDEKRITIK 11 6 DEFINITION AF BEGREBET BESVIGELSER HVORFOR ER BESVIGELSER ET PROBLEM? DEFINITION PÅ BESVIGELSER Misbrug af aktiver Regnskabsmanipulation Besvigelsestrekanten Grundlæggende motivation for besvigelser MULIGE BESVIGELSESFAKTORER Misbrug af aktiver Regnskabsmanipulation OMFANGET AF BESVIGELSER DELKONKLUSION PÅ BESVIGELSER DEFINITION AF BEGREBET INTERNE KONTROLLER DEFINITION AF INTERNE KONTROLLER BEGREBSRAMME FOR INTERNE KONTROLLER Kontrolmiljø Virksomhedens risikovurderingsproces It-systemer og kommunikation Kontrolaktiviteter Overvågning af kontroller PROGRAMMEREDE KONTRA MANUELLE KONTROLLER BEGRÆNSNINGER I DE INTERNE KONTROLLER INTERNE KONTROLLER, DER KAN OPDAGE BESVIGELSER DELKONKLUSION PÅ INTERNE KONTROLLER 43 8 ANVENDELSE AF RS 240 AJOURFØRT I PRAKSIS DEN ØVERSTE LEDELSES OG DEN DAGLIGE LEDELSES ANSVAR Ansvarsfordeling Erfaring med den samlede ledelses holdning til besvigelser Ledelsesaflønning 56 3

4 8.1.4 Whistleblower-funktionen Delkonklusion på den øverste ledelses og den daglige ledelses ansvar PROFESSIONEL SKEPSIS Professionel skeptisk holdning Revisors hidtidige erfaring med virksomheden Delkonklusion på professionel skepsis RISIKOVURDERINGSHANDLINGER Besvigelsesdrøftelser Analytiske handlinger Vurdering af betydelig risiko for fejl som følge af besvigelser Tilsyn med den daglige ledelse DELKONKLUSION PÅ RISIKOVURDERINGSHANDLINGER 86 9 PRAKTISKE REVISIONSHANDLINGER PROFESSIONEL SKEPSIS Fokus på professionel skepsis i forbindelse med revisionen Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis Bibeholdelse af skepsis Uafhængighed mellem revisor og virksomhedens samlede ledelse Drøftelser af besvigelser i revisionsteamet Deltagelse i drøftelser for revisionsteamet Deltagelse i løbende og afsluttende opgaveteammøde RISIKOVURDERINGSHANDLINGER Forbered den samlede ledelse på spørgsmål omkring besvigelser Beskriv anvendelse og effekt af drøftelserne omkring besvigelser Revisor skal stille kritiske spørgsmål til den samlede ledelse i forhold til besvigelser Samtaler med øvrige medarbejdere Praktiske vanskeligheder ved indførsel af ovenstående forslag Identificerede risici Reaktion på risici Personrevision DELKONKLUSION PÅ PRAKTISKE REVISIONSHANDLINGER KONKLUSION HVAD ER DEFINITIONEN PÅ BESVIGELSER? HVAD ER DEFINITIONEN PÅ INTERNE KONTROLLER OG HVILKEN FUNKTION HAR DE? HVORDAN ANVENDES RS 240 AJOURFØRT I PRAKSIS? HVILKE PRAKTISKE REVISIONSHANDLINGER KAN REVISOR UDFØRE FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR FEJL SOM FØLGE AF BESVIGELSER? 120 4

5 11 PERSPEKTIVERING KILDE- OG LITTERATURFORTEGNELSE BILAG 126 5

6 1 Indledning Finanskrisen raser og der fuskes med regnskaberne og stjæles fra kassen som aldrig før i de danske virksomheder. Antallet af firmaer, der har registreret økonomiske forbrydelser i eller mod virksomheden, er på få år steget i en sådan grad, at Danmark nu indtager en lidet glorværdig førsteplads på listen over nordiske lande med mest virksomhedskriminalitet. Virksomhederne er under et massivt pres for at leve op til budgetterne og ejernes forventninger, og de har haft svært ved at skaffe finansiering fra bankerne. Det kan få selv højtplacerede medarbejdere til at fifle med regnskaberne for at få virksomheden til at se sundere ud, end den er. Netop regnskabsmanipulation er steget massivt i de danske virksomheder. Ofte er det en højt placeret medarbejder ansat i virksomheden, der står bag. Det er fristende for den daglige ledelse at sminke regnskabet pænere, end det er, så virksomheden lettere kan få lov til at låne i banken 2. Der har gennem de seneste 10 års tid været en række virksomhedsskandaler både i Danmark og i udlandet. I udlandet kan nævnes den amerikanske energi koncern Enron, den amerikanske telegigant WorldCom, det store konglomerat Tyco og den italienske fødevarevirksomhed Parmalat. I Danmark har vi haft skandalerne Memory Card Technology, E-huset, TK Development og IT Factory som den seneste 3. I forbindelse med de helt store virksomhedsskandaler, er der risiko for at den involverede revisionsvirksomhed, går ned sammen med den skandaleramte virksomhed. Dette var tilfældet for Arthur Andersen i skandalen med Enron. Enron var en af Arthur Andersens største og vigtigste kunder og havde som følge heraf, svært ved at være helt uafhængig. Revisorerne fra Arthur Andersen har med stor sandsynlighed tilsidesat en del af deres professionelle skepsis, for at bevare et godt forhold til kunden. 2 Artikel: Lund, Michael: Danmark sætter nordisk rekord i svindel, Politikken.dk d.6. januar Artikel: Bendtsen, Simon: Fire eksempler på regnskabsfusk - Nordisk Fjer, Bagger, E-Huset og Trolle, Business.dk d.19. november

7 Selvom man har set besvigelsessager i Danmark over en længere periode, er det formentlig Nordisk Fjer skandalen i starten af 1990 erne, der for alvor satte fokus på emnet besvigelser. I kølvandet på de store virksomhedsskandaler, er det revisionsbranchens opgave hurtigt at få genoprettet tilliden til revisors arbejde. Normalt gøres dette ved at det involverede revisionsfirma udpeger en syndebuk og fortæller offentligheden, at der var tale om en enkelt person, der ikke fulgte revisionsfirmaets retningslinjer. Denne strategi fjerner fokus fra det involverede revisionsfirma og samtidig fastholder den offentligheden i troen på, at revisor opdager eventuelle besvigelser under sin revision, hvis blot revisionsfirmaets retningslinjer følges. Offentlighedens antagelse er desværre helt forkert, da besvigelser oftest opdages af interne kontroller eller ved en tilfældighed. Det er ikke revisors opgave at revidere direkte mod besvigelser. Det er imidlertid revisors pligt at revidere i overensstemmelse med god revisionsskik jf. Lov om statsautoriserede revisorer, hvilket betyder overholdelse af de danske revisionsstandarder. Besvigelser består af regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Finanskrisen og de ovenfor nævnte virksomhedsskandaler har sat fokus på regnskabsmanipulation, hvor det primære fokus tidligere var på misbrug af aktiver. Ifølge en undersøgelse foretaget af PriceWaterhouseCoopers, er regnskabs-manipulation nu den mest udbredte form for besvigelser i Danmark, mens misbrug af aktiver stadig er den mest udbredte form for besvigelser i det øvrige Europa 4. RS 240 ajourført fra januar 2006 Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber opstiller de grundlæggende principper for hvilke handlinger og vurderinger, som revisor skal foretage for at udføre sin revision i overensstemmelse med god revisionsskik. RS 240 ajourført er på flere områder blevet skærpet i forhold til RS 240, hvilket skal medvirke til at der afdækkes flere besvigelser under revisionen. Interessen for nærværende emne er skabt via vores arbejde som revisorer. Det er vores erfaring, at de danske virksomheder generelt ikke ser besvigelser som en reel trussel og den daglige og den øverste ledelse i virksomhederne stoler generelt på deres medarbejdere. Som følge heraf, har 4 Revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers: Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009, side 4 7

8 nogle af de danske virksomheder ikke særlig stor fokus på besvigelser. Emnet har desuden offentlighedens og mediernes interesse, som følge af den seneste virksomhedsskandale, hvor IT Factory gik konkurs. I England har AIU 5 ved deres årlige gennemgang af kvaliteten af revisors arbejde i England konstateret, at både de helt store revisionsfirmaer og de mindre revisionsfirmaer generelt ikke er gode nok til at foretage risikovurderingshandlinger samt vurdere design og implementering af interne kontroller 6. Det er gruppens erfaring at dette ligeledes er tilfældet for de danske revisionsfirmaer. Ovenstående har dannet udgangspunkt for afhandlingens problemformulering. 2 Problemformulering I denne afhandling vil vi forsøge at synliggøre hvilke konsekvenser og udfordringer der er ved omsætning af RS 240 ajourført til praksis? Dette vil vi gøre ved hjælp af nedenstående underspørgsmål. Hvad er definitionen på besvigelser? Afsnittet vil indeholde en definition af begrebet besvigelser samt en gennemgang af besvigelsesrisikofaktorer i forbindelse med misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation. Hvad er definitionen på interne kontroller og hvilken funktion har de? Afsnittet vil indeholde en definition af begrebet interne kontroller samt en gennemgang af hvilken funktion de interne kontroller har. Hvordan anvendes RS 240 ajourført i praksis? Afsnittet vil indeholde en gennemgang af hvordan RS 240 ajourført anvendes i praksis på baggrund af interviews med to bestyrelsesmedlemmer og to statsautoriserede revisorer samt gruppens egne erfaringer. 5 Audit Inspection Unit 6 FRC.Org: 2008/09 Audit Quality Inspections, side 16 afsnit

9 Hvilke praktiske revisionshandlinger kan revisor udføre for at reducere risikoen for fejl som følge af besvigelser? Vi vil i dette afsnit komme med forslag til revisionshandlinger, som revisor kan anvende for at overholde RS 240 ajourført i praksis. 3 Afgrænsning Denne afhandling vil ikke omhandle implementering og udvikling af love og standarder, samt baggrunden for udvikling af standarderne. Vi vil desuden ikke vurdere om den nuværende RS 240 ajourført er tilstrækkelig eller komme forslag til forbedring af RS 240 ajourført. Afhandlingen vil kun handle om virksomheder der er omfattet at revisionspligten. Placering af ansvaret for konstaterede besvigelser hos revisor eller den samlede ledelse vil ikke blive diskuteret i denne afhandling. Afhandlingen er baseret på de danske forhold og de internationale forhold er kun inddraget, i det omfang det er fundet nødvendigt for forståelsen af det pågældende område. Afhandlingen er ligeledes kun baseret på de danske regler for revision og den danske definition af god revisionsskik. De internationale revisionsstandarder er kun inddraget, hvis det er vurderet nødvendigt for forståelsen. Der vil i afhandlingen kun blive fokuseret på RS 240 ajourført uanset standardens nære tilknytning til andre revisionsstandarder som f.eks. RS 315 og RS 330. Dette er valgt for at få dybde i afhandlingen omkring RS 240 ajourført. Afhandlingen er baseret på analyse af udvalgte områder af RS 240 ajourført, som gruppen har vurderet vil indeholde flest udfordringer og konsekvenser ved omsætning af RS 240 ajourført til praksis. De analyserede områder er udvalgt på baggrund af gruppens praktiske erfaring som 9

10 revisorer. Der vil derfor ikke blive foretaget en fuldstændig gennemgang af samtlige afsnit i RS 240 ajourført. Afhandlingen vil kun omhandle besvigelsestyperne misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation og der vil ikke blive foretaget en diskussion om hvorvidt en fejl er tilsigtet eller utilsigtet ligesom utilsigtede fejl ikke vil blive behandlet. Offentligheden og øvrige interessenters forventning til revisors arbejde, også kaldet forventningskløften, vil kun blive omtalt i det omfang, det findes relevant for forståelsen af afhandlingen. 4 Metode Afhandlingens struktur er illustreret grafisk nedenfor. Figur 1: Afhandlingens struktur Kap. 1-5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap Indledning Definition af Definition af Anvendelse af Praktiske Konklusion og besvigelser interne kontroller RS 240 ajourført revisionshandlinger perspektivering i praksis Kilde: Egen tilvirkning Den grafiske illustration af afhandlingens struktur vil fremgå i starten af hvert kapitel, så læseren får overblik over kapitlets placering i den samlede afhandling. Oplysningerne i afhandlingen er indhentet ved hjælp af primære og sekundære datakilder. Den primære datakilde er interviews med to bestyrelsesmedlemmer og to statsautoriserede revisorer. De sekundære datakilder består hovedsagligt af fagbøger, revisionsstandarder og artikler. Den empiriske del af afhandlingen er baseret på interviews med bestyrelsesmedlemmer og statsautoriserede revisorer samt gruppens egne erfaringer. Grunden til, at vi har valgt at 10

11 interviewe både bestyrelsesmedlemmer og statsautoriserede revisorer, skyldes, at vi på den måde kan få belyst afhandlingens problemfelt fra begge sider af skrivebordet. Afhandlingen er præget af en kvalitativ undersøgelsesmetode. Dataindsamlingen er sket ved åbne interviews. Fordelen ved denne metode er, at gruppen har haft mulighed for at forklare spørgsmålene og uddybe disse hvor det er fundet hensigtsmæssigt. Respondenten har desuden haft mulighed for at forklare sit svar og underbygge dette med eksempler fra deres praktiske erfaring. Interviewet havde en lav struktureringsgrad og forud for selve interviewet havde vi som dataindsamlingsinstrument udarbejdet en oversigt med interviewspørgsmål jf. bilag 1 og 2. Interviewspørgsmålene var opdelt i temaer og under hvert tema havde vi formuleret nogle spørgsmål, som vi benyttede til at styre retningen i interviewet. De udvalgte temaer stemmer overens med den struktur, der anvendes i afhandlingen. Interviewet blev optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet i sin fulde længde, da vi på denne måde kunne fokusere på samtalen med interviewpersonen, frem for at skulle koncentrere os om at tage notater. 5 Kildekritik Oplysningerne i afhandlingen er, som skrevet ovenfor, hentet i både primære og sekundære kilder. De primære data består af interviews samt gennemgang af revisionsstandarder. Det kan diskuteres, om revisionsstandarderne kan anvendes som primærdata eller sekundærdata, idet der er tale om data, der ikke er undergivet en holdning fra en forfatter, men i stedet er skabt på baggrund af internationale revisionsstandarder. Det er vores opfattelse, at man med rimelighed kan betragte revisionsstandarderne som primærdata. 11

12 Det primære datamateriale i form af interviews kan være påvirket af interviewpersonens troværdighed, da den er afgørende for validiteten af interviewresultaterne. Man kan ikke uden videre betragte interviewpersonen som informant med gyldige og korrekte svar 7, idet interviewpersonen kan repræsentere en bestemt synsvinkel eller holdning og derfor måske har valgt at tilbageholde konkret viden. Interviewpersonernes udsagn må derfor bero på vores vurdering, fortolkning og kontrol af udsagnene. Herudover er vi opmærksomme på, at vores analysedata er relativt begrænset og dermed ikke kan bruges som repræsentativ statistik. Interviewresultaterne kan derfor kun anvendes i denne afhandling. Vi anser de sekundære kilder for at være uafhængige kilder, hvorfor vi har tillagt disse en vis grad af objektivitet. Vi har herudover benyttet os af anden ekstern litteratur i form af artikler og publikationer. Disse er vurderet som værende forholdsvis valid information, men vi har i vores gennemgang forholdt os kritisk til indholdet og kun benyttet, hvad der er vurderet relevant for problemstillingen. I forbindelse med gennemgang af undersøgelsen om Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009 som revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers har udarbejdet, har vi i afsnittet noteret kritik af den konklusion, der bliver lagt op til. Det omfatter blandt andet deres vurdering af, at der siden de lavede en tilsvarende undersøgelse i 2007, har været en stigning i antallet af besvigelser. Det er gruppens holdning, at PriceWaterhouseCoopers ikke umiddelbart kan konkludere, at antallet af besvigelser er steget i forhold til 2007, uden at tage hensyn til, at der sandsynligvis konstateres flere besvigelser i forhold til 2007, som følge af virksomhedernes forøgede fokus på besvigelser. Vi mener således, at kombinationen af vores anvendte datakilder skaber en objektiv problembehandling i forhold til afhandlingens formål. 7 Litteratur: Andersen, Ib: "Den skinbarlige virkelighed om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne", side

13 6 Definition af begrebet besvigelser Figur 2: Afhandlingens struktur Kap. 1-5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap Indledning Definition af Definition af Anvendelse af Praktiske Konklusion og besvigelser interne kontroller RS 240 ajourført revisionshandlinger perspektivering i praksis Kilde: Egen tilvirkning Formålet med dette afsnit er at foretage en definition af begrebet besvigelser. 6.1 Hvorfor er besvigelser et problem? Der kan være mange årsager til at besvigelser kan være et problem i virksomheder. Som udgangspunkt har besvigelser en økonomisk konsekvens, og i de tilfælde hvor besvigelserne opdages, medfører det ligeledes et muligt imagetab for virksomheden, dens øverste og daglige ledelse. I de virksomheder, hvor besvigelser er et problem, kan dette også forplante sig til medarbejdernes holdning, moral og etik i forhold til hvad der er muligt inden for lovens rammer. Et imagetab for en virksomhed, kan medføre at der bliver forøget fokus på virksomheden fra eksterne interessenter, her tænkes der specifikt på leverandører, kunder, banker og aktionærer. Dette kan medføre krav overfor den samlede ledelse i henhold til forbedringer og i tilfælde hvor den samlede ledelse er indblandet i besvigelser, kan der ske politianmeldelse. I det tilfælde hvor besvigelsen ikke har en økonomisk konsekvens, kan der være tale om besvigelser i form af oplysninger til årsrapporten der ikke er korrekte, hvilket medfører en fejlbehæftet årsrapport. Dette kan som ved imagetab medføre samme konsekvenser i det tilfælde hvor besvigelserne opdages. Som vi beskriver i vores gennemgang af undersøgelsen fra PriceWaterhouseCoopers senere i dette afsnit, er det langt fra alle besvigelser der opdages. På trods af det vurderer de virksomheder, der var med i undersøgelsen, at der var en stigning i antallet af besvigelser. Det er gruppens holdning at denne stigning blandt andet skyldes, at de danske virksomheder har sat 13

14 fokus på problemet omkring besvigelser og der dermed konstateres flere besvigelser end tidligere, hvilket dog strider imod PriceWaterhouseCoopers konklusion på, at der generelt har været flere besvigelser i Danmark i forhold til tidligere år. 6.2 Definition på besvigelser I RS 240 ajourført pkt. 6, er det beskrevet hvad besvigelseshandlingen omfatter, betegnelsen besvigelser anvendes om en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, hvor vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret. I revisionsstandarden er der oplistet tre handlinger, der jf. RS 240 ajourført pkt. 5 ikke er besvigelser, men betegnes som fejl og derfor anses disse ikke som fejlinformation som følge af besvigelser: En fejltagelse i forbindelse med indsamling og behandling af data, som regnskabet er udarbejdet på baggrund af. Et ukorrekt regnskabsmæssigt skøn, som følge af forglemmelse eller fejlfortolkning af fakta. En fejltagelse ved anvendelse af regnskabspraksis i forbindelse med måling, indregning, klassifikation, præsentation eller oplysning. I det tilfælde hvor en medarbejder eller en person i enten den øverste ledelse eller den daglige ledelse foretager handlinger, der medfører at der er fejlinformation i årsrapporten og som ikke kan henføres til et af de ovenstående punkter, vil der være tale om besvigelser. Da der er tale om en strafbar handling der udføres, vil den eller de personer, der foretager besvigelsen, prøve at sløre forholdet. Det medfører at det kan være svært for revisionen at opdage fejlinformation i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Ifølge RS 240 ajourført pkt. 7, findes der to typer af tilsigtede fejlinformationer, som den samlede ledelse og revisor bør undersøge. Der er her tale om følgende: Misbrug af aktiver Regnskabsmanipulation 14

15 I RS 240 ajourført pkt er der anført hvad de to typer af fejlinformation indebærer og hvilke typiske karakterer der medfølger disse fejl Misbrug af aktiver Misbrug af aktiver anses typisk som tyveri eller på en anden måde at tilegne sig effekter eller lignende som man ikke har retten til. Misbrug af aktiver kan foretages på en række forskellige måder. Nedenstående punkter 8 er eksempler herpå. Underslæb (for eksempel misbrug af debitors indbetalinger eller overførsel af indbetalinger til private bankkonti). Tyveri af fysiske aktiver eller immaterielle rettigheder (for eksempel tyveri af varelager til privat anvendelse eller videresalg mv.). At foranledige en virksomhed til at betale for varer og tjenesteydelser, der ikke er modtaget (for eksempel udbetalinger til fiktive forhandlere samt returkommission betalt fra forhandlere til indkøbsansvarlig). Privat benyttelse af virksomhedens aktiver. "Misbrug af aktiver omfatter tyveri af virksomhedens aktiver og begås ofte af medarbejdere for forholdsvist små, uvæsentlige beløb 9. Den enkeltes misbrug af aktiver er derfor som oftest af uvæsentlig karakter, men den samlede værdi af misbrug af aktiver udgør en væsentlig værdi for virksomhederne Regnskabsmanipulation Regnskabsmanipulation omfatter bevidst fejlinformation, herunder udeladelse af beløb eller information, med det formål at vildlede regnskabsbrugere ved at påvirke deres opfattelse af virksomhedens præstation og indtjening. Denne type besvigelse involverer ofte den daglige ledelse, som er tæt på regnskabssystemer og medarbejdere med adgang hertil. Det er ligeledes 8 RS 240 ajourført, pkt RS 240 ajourført, pkt

16 den daglige ledelse, der typisk har mulighed for at tilsidesætte de interne kontroller, der ellers fungerer hensigtsmæssigt og effektivt. Der afgives forkerte oplysninger, dokumentationen til brug for årsrapporten forfalskes. Den anvendte regnskabspraksis er forkert i forhold til virksomhedens type og aktivitet, dette kan medføre fejl på måling af poster, samt indregning og klassifikation. Skøn på årsrapportens poster vurderes forkert. Bevidst føre posteringer i forkerte perioder. Der ikke videregives de korrekte oplysninger til revision samt andre eksterne enheder. Der udelades informationer og mangler registreringer i grundlaget for årsrapporten. At besvige en virksomhed er, som nævnt ovenfor, en strafbar handling, uanset om denne kan betegnes som regnskabsmanipulation eller misbrug af aktiver Besvigelsestrekanten Revisor skal i planlægningsfasen overveje, om der er omstændigheder, der kan give mulighed for, at besvigelser kan foregå i den pågældende virksomhed. Hovedparten af overvejelserne tilsigter at afdække grundstenene i en af de mest kendte teoretiske modeller indenfor besvigelser: Besvigelsestrekanten. Det er derfor relevant at gennemgå denne. Det fremgår af besvigelsestrekanten, at 3 forhold indgår som væsentlige elementer: Incitament og pres 2. Mulighed 3. Retfærdiggørelse 10 RS 240 ajourført, bilag 1 16

17 Figur 3: Besvigelsestrekanten Muligheder: Tilstedeværelse af aktiver/ regnskabsmæssige skøn mv. Svag bestyrelse/svag intern kontrol Kilde: Plancher fra introduktion af kap. 1 i Eilifsen af Kim Klarskov Jeppesen Incitamenter/pres: Urealistiske forventninger. Dårlig økonomi. Resultataflønning. Retfærdiggørelse: Ærlig, men tvunget af Omstændighederne. Uærlige. RS 240 (ajourført) bilag 1. Incitamenter og pres Incitamenter til at begå besvigelser vil som oftest dække over, at en eller flere personer kan opnå en begunstigelse eller anden fordel. Enten økonomisk gennem bonus, stjålne likvider osv., men også gennem f.eks. forfremmelser m.v. Hvis en person kan opnå en kontant vederlag ved at realisere bestemte resultater, vil nogle personer tilstræbe, at afspejle målet i årsrapporten, uagtet de reelle forhold. Et klassisk eksempel er indregning af fiktiv omsætning. Pres relaterer sig primært til situationen, hvor en person kan være truet, hvis der ikke opnås et givet resultat. I forlængelse af eksemplet med bonus ovenfor er det vigtigt også at overveje konsekvenserne ved ikke at "opnå sin bonus". Hvis en direktør har realiseret et resultat under det forventede, har han måske opgivet håbet om sin bonus. Men hans ansættelseskontrakt kan være i fare, hvis der konstateres et væsentligt underskud og i så fald er risikoen lige så høj. I denne sammenhæng er det vigtigt at revisor forholder sig til, om direktøren f.eks. har forårsaget et resultat "lidt under det forventede". Selvom det ikke lyder positivt, er det trods alt betydelig bedre, end hvis der reelt burde være konstateret et så væsentligt tab, som kunne sende virksomheden ud i en kapitaltabssituation. 17

18 Mulighed Muligheden for at foretage besvigelser foreligger som oftest pga. mulighed for tilsidesættelse af forretningsgange. F.eks. ved at der ikke er en systemmæssig begrænsning til at undgå at kunder faktureres med et indbetalingskort, der sender penge ind på bogholderens konto. Eller at direktøren uden videre kan ændre sine principper for lagernedskrivninger, indregning af hensættelser osv. I denne sammenhæng udgør blind tillid til medarbejderne et problem, da det kan "friste svage sjæle". Retfærdiggørelse Den sidste del af besvigelsestrekanten er en af den menneskelige psykologis forsvarsmekanismer ifølge Sigmund Freud: Retfærdiggørelse. Når et menneske begår en handling, er det resultatet af en afvejning mellem: 1. Hvad man ved, er rigtigt. 2. Hvad man gerne vil opnå af begunstigelse. Eksempelvis ved at begrunde på følgende vis: "Firmaet savner ikke de 100 kroner jeg stjal fra kassen. Og andre stjæler jo kuglepenne " "Bestyrelsen er ligeglade med at de 2 mio. kr. i omsætning først kommer med næste år" "Selvom jeg ikke havde krav på bonussen er jeg alligevel pengene værd, da jeg jo i forvejen får alt for lidt i løn " Kort sagt: En efterrationalisering for at undgå, at man belaster sig med dårlig samvittighed Grundlæggende motivation for besvigelser Grundlæggende kan besvigelser motiveres i nedenstående to forhold, hvor sidstnævnte forhold er den bagvedliggende motivation for begge: Ønsket om en succesfuld virksomhed. Ønsket om personlig vinding og berigelse. 18

19 Ønsket om en succesfuld virksomhed Motivation, for at det skal gå godt for virksomheden, er ofte begrundet i, at en virksomhed har problemer og har behov for at præsentere bedre nøgletal overfor interessenterne. Besvigelsen kan også skyldes, at markedet har forventninger om et bestemt resultat, og at det vil kunne medføre betydelige konsekvenser, hvis resultatet ikke nås. Dette er særligt relevant for børsnoterede virksomheder, hvor det øjeblikkeligt afspejles i aktiekursen, hvis de forventede resultater ikke nås. Dette pres på den daglige ledelse kan medføre, at der anvendes metoder, som ikke er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Der kan i ovenstående tilfælde være adskillelige interessenter, som den daglige ledelse vil forsøge at påvirke med årsrapporten. Disse omfatter blandt andre aktionærer (krav om afkast), leverandører (krav om soliditetsgrad/likvidt beredskab), bank (soliditetsgrad/resultat), medarbejdere m.fl. Nedenfor er gennemgået et scenario, hvor virksomheden har behov for at opnå eller forny finansiering, og virksomheden har som følge heraf behov for at imødekomme og tilfredsstille bankens forventninger. Det vil her være afgørende for den daglige ledelse, at vise et godt eller mindre dårligt regnskab samt en bedre soliditetsgrad overfor banken. I visse situationer kan den daglige ledelse vurdere, at hvis banken ikke vil foretage eller bevare finansieringen, kan virksomheden risikere at måtte lukke. Hvis det er den daglige ledelses forventning, at virksomhedens problemer er forbigående, er det nemmere for den daglige ledelse at retfærdiggøre besvigelsen; "det er jo kun forbigående. Når vi får finansieringen, vil vi hurtigt komme i gang igen, og vi snyder jo reelt ikke nogen - banken og leverandørerne skal jo nok få deres penge. Besvigelser for at sikre virksomheden vil sædvanligvis være regnskabsmanipulation, der som tidligere nævnt er klassificeret som ledelsesbesvigelser. Det vil typisk være den daglige ledelse, som kender til særlige forhold, der skal tages hensyn til. Medarbejdere vil typisk ikke have nogen særlig interesse i at fremvise et bestemt billede i årsrapporten. Ønsket om personlig vinding og berigelse Som nævnt indledningsvist kan der opstå besvigelser for personlig vinding og berigelse. Berigelsen kan bestå af mange ting alt fra simpelt tyveri af virksomhedens ejendom til 19

20 upassende justering af virksomhedens resultat for at opnå uberettiget bonus. Dermed kan kompleksiteten af besvigelsen også være meget varierende. Her er det afgørende, at der etableres forskellige kontroller i virksomheden for at afdække eventuelle besvigelser. Besvigelser på ledelsesniveau kan dog tilsidesætte interne kontroller. Den daglige ledelse og ledende medarbejdere har ofte bonusaflønning som en væsentlig del af gagen. Bonusaftaler kan selvfølgelig sammensættes på mange måder, men sædvanligvis udgør incitamentsaflønningen en væsentlig andel af bonuspakken. I de tilfælde, hvor incitamentsdelen sammensættes således, at bonussen stiger springvist afhængigt af virksomhedens resultater, vil den daglige ledelse have en personlig interesse i at opnå en så stor bonusudbetaling som muligt. De vil derfor være fristet til at justere regnskabet, hvis en højere bonusudbetaling er indenfor rækkevidde. Er der omvendt langt til det kommende bonustrin eller bonus i det hele taget, kan den daglige ledelse være fristet til at underspille årets overskud med henblik på at indregne en del af resultatet i det efterfølgende år for at sikre dette års bonus. Tilsvarende vil der kunne være incitament til at nedjustere årets resultat, hvis den maksimale bonus er opnået, igen for nemmere at kunne opnå bonus det efterfølgende år. Den daglige ledelses manipulation for at opnå bonus, kontra manipulation for at tilfredsstille interessenternes forventninger er således ret ens, og det kan være vanskeligt at identificere den bagvedliggende motivation. Dog ændrer typen af motivation ikke på, at der er tale om en besvigelse i begge tilfælde. Den første besvigelse sker ofte ved en fejl. Medarbejderen har relativt nemt ved at forsvare forholdet. Dels er beløbet så småt, at der nok ikke er nogen, der savner det, og dels skete det jo ved en fejl så det er ikke medarbejderens skyld. Herefter begynder medarbejderen at fuske bevidst og udnytte de svagheder, som er i virksomhedens system, og omfanget af besvigelser vokser. Det anbefales derfor, at der konsekvent slås ned på selv mindre overtrædelser, som f.eks. for meget rejseafregning, da dette forhindrer, at de mindre besvigelser vokser sig store og dermed forstærker meldingen om, at virksomheden har en nul-tolerance politik i forhold til besvigelser. 20

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Opdagelse og forebyggelse af besvigelse. svigelser

Opdagelse og forebyggelse af besvigelse. svigelser Handelshøjskolen i Århus Erhvervsøkonomisk Institut Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Opgaveløser: Christina Nielsen 5179-116 Vejleder: Torben Rasmussen Opdagelse og forebyggelse af besvigelse svigelser

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber IFAC Board September 2014 International standard om revision () Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften

Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften Auditor s responsibility in connection with fraud and the expectation gap Tim Stolbin Madsen Nicklas Rasmussen Studie: Cand.merc.aud. Opgave: Kandidatafhandling Dato: 10. November 2014 Vejleder: Nikolaj

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere