the Tea Maker Brugsanvisning DK BTM800UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "the Tea Maker Brugsanvisning DK BTM800UK"

Transkript

1 the Tea Maker Brugsanvisning DK BTM800UK

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse... 8 Oversigt over the Tea Maker... 9 Beskrivelse af the Tea Maker Kend din te Tetyper Opbevaring Gode råd til den optimale tebrygning Inden første ibrugtagning Klargøring af Tea Maker Betjening Tebrygning Valg af tetype Valg af smagsstyrke Keep warm funktion Basket cycle funktion Elkedel funktion Yderligere funktioner Justering af bryggetemperatur Justering af bryggevarighed Auto Start funktion Nulstilling Standby mode Flytning af tekurven når Tea Maker ikke er i gang med brygning Temperaturvalg ( C eller F) Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af glaskanden Rengøring af glaskandens låg og integreret kalkfilter Rengøring af tekurvens låg, tekurv og ske Rengøring af baseenheden Opbevaring Problemløsning Garanti Service

4 SIKKERHEDSANVISNINGER Hos Sage by Heston Blumenthal er vi meget sikkerhedsbevidste. Vi designer og producerer husholdningsprodukter, hvor din sikkerhed vægtes højt. Med det i mente beder vi dig fortsat udøve en vis forsigtighed ved brug af ethvert elektrisk apparat og overholde nedenstående forholdsregler. Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden the Tea Maker tages i brug. På denne måde beskyttes brugeren, og man undgår skade på apparatet. Brugsanvisningen skal gemmes, så man kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. Hvis the Tea Maker overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge produktet og gives til den nye ejer. Teknisk sikkerhed Før the Tea Maker tages i brug, skal man omhyggeligt fjerne al emballage. Sørg for at holde emballagen væk fra børn, da det kan være farligt legetøj for dem. Straks efter fjernelse af emballagen skal man undersøge, om the Tea Maker er beskadiget. Hvis the Tea Maker er beskadiget, eller hvis man er i tvivl om, om det har en skade, skal man kontakte den butik, hvor apparatet er købt. The Tea Maker må IKKE tages i brug, hvis den er beskadiget. En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor apparatet er købt. Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet. Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikkontakt. Dit Sage by Heston Blumenthal apparat skal tilsluttes en jordforbunden stikkontakt, 13 amp. Den skal være lettilgængelig, så apparatets forbindelse til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde. Apparatet er blevet konstrueret til brug i husholdningen. Brug den ikke i igangværende køretøjer, på både eller udendørs. Benyt den udelukkende til tebrygning, opvarmning og kogning af vand. Benyt den ikke til opvarmning eller kogning af andre væsker eller madvarer. Apparatet er ikke beregnet til kommerciel brug. Overholdes dette ikke, er der risiko for produktskade. 4

5 SIKKERHEDSANVISNINGER Apparatet må ikke betjenes/rengøres af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kundskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet, og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet. Brug ikke apparatet nær kanten af en bordplade eller et bord. Sørg for at overfladen er jævn, ren og fri for vand. Placer ikke apparatet i nærheden af en varm gasbrænder, keramisk kogeplade eller ovn. Lad ikke apparatet være i kontakt med gardiner, vægge eller varmefølsomme materialer. Sørg for at holde en afstand på min. 20 cm på begge sider af apparatet. Placer og betjen ikke apparatet oven på en opvaskebakke eller i en vask. Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen. Sørg for at ledningen ikke bøjes eller vrides og undgå kontakt med varmekilder. Undgå at ledningen hænger ud over et bord etc. Overholdes dette ikke, er der risiko for brand og elektrisk stød. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke benyttes. Inden apparatet flyttes, samles, rengøres eller opbevares, afbrydes strømmen til apparatet, og stikket trækkes ud af kontakten. Benyt aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket sidder løs eller er beskadiget. Kontakt en fagmand, hvis ledningen er beskadiget. Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere ledningen. Overholdes dette ikke, er der risiko for brand og elektrisk stød. Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kundeservice eller andet hertil uddannet fagpersonale. Kontroller jævnligt ledning, stik og selve apparatet for eventuelle skader. Ved beskadigede dele må apparatet under ingen omstændigheder benyttes. Kontakt butikken, hvor apparatet er købt. Sørg for at apparatet er korrekt samlet inden tilslutning til strøm. Følg instruktionerne i denne manual. 5

6 SIKKERHEDSANVISNINGER Glaskanden må kun benyttes sammen med basen. Placer ikke glaskanden på en varm kogeplade. Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem. Vær forsigtig ikke at berøre varme overflader. Benyt altid håndtaget til håndtering og flytning af glaskanden. Sørg for at låget er monteret korrekt på kanden inden betjening. Placer aldrig noget oven på låget. Åbn aldrig låget under drift. Fare for forbrænding. Vær meget forsigtig når kanden flyttes, mens låget er varmt. Vær forsigtig når der hældes varmt vand fra kanden, da kogende vand og damp kan forårsage forbrænding. Hæld forsigtigt og langsomt. Undgå forbrænding fyld aldrig kanden over WATER MAX, når der koges vand eller TEA MAX, når der brygges te. Benyt ikke apparatet uden vand. Kanden fyldes min. til MIN markeringen. Hvis den benyttes uden vand vil boil-dry funktionen automatisk slukke for apparatet. Tillad kanden at køle ned, inden den fyldes igen. ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød må ledningen, stikket, glaskanden eller basen ikke nedsænkes i vand (eller andre væsker). Sørg ydermere for at disse dele ikke får fugt. Sørg for at rengøringsanvisningerne på side 28 overholdes Flyt aldrig glaskanden fra basen, når apparatet er i drift. Sørg for at apparatet har fuldendt opvarmning eller tebrygning, inden glaskanden flyttes fra basen. Brugen af uoriginalt tilbehør kan resultere i brand, elektrisk stød og/eller personskade. Sluk for apparatet ved at trykke på TEA/Cancel knappen (efter tebrygning) eller HOT WATER/Cancel knappen (efter opvarmning af vand). Apparatet er slukket, når lyset omkring knappen er slukket. 6

7 SIKKERHEDSANVISNINGER Lad apparatet køle mellem og efter tebrygning. Benyt ingen aggressive rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Glaskanden har fået en speciel behandling, som gør den stærkere, mere holdbar og sikker end traditionelt glas. Men den er ikke brudsikker. Hvis den bliver tabt eller klemt, kan den gå i stykker eller blive skrøbelig og på et senere tidspunkt gå i mange stykker uden nogen egentlig årsag. Fare for person-/ og/eller produktskade. Misbrug af apparatet kan forårsage produkt- og/eller personskade. Træk hele ledningen ud inden ibrugtagning. ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød må ledningen, stikket, glaskanden eller basen ikke nedsænkes i vand (eller andre væsker). Sørg ydermere for at disse dele ikke får fugt. ADVARSEL! Rengør ikke glaskandens yderside under rindende vand. ADVARSEL! Placer ikke apparatet på en skrå overflade. Flyt aldrig apparatet under drift. 7

8 MILJØBESKYTTELSE Gør apparatet ubrugeligt. Træk el-stikket ud. Skær strømkablet over. Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love. 8

9 OVERSIGT OVER THE TEA MAKER A. Låg til glaskande B. Kalkfilter i rustfrit stål C. Låg til tekurv D. Tekurv i rustfrit stål E. Magnetisk testang Magnetisk tiltrækning af tekurven F. Glaskande Maks ml. vand, 1200 ml. te G. Nedsænket temperatursensor H. Ske I. Baseenhed J. Ledningsopbevaring Skjult under basen 9

10 OVERSIGT OVER THE TEA MAKER A. AUTO START knap Indstil Tea Maker til automatisk brygning på forudindstillet tidspunkt. B. KEEP WARM knap Holder te / vand varmt i op til 60 min. C. TEKURV-knap Hæver og sænker automatisk tekurven. Bevægelsen tillader fri cirkulation af vandet omkring tebladene for optimal smag. D. Tetype-knap Forudindstillede bryggetemperaturer til grøn, sort, hvid, urte- og oolongte. E. Variabel temperaturkontrol Overstyrer forudindstillede bryggetemperaturer. F. Oplyst LCD-display G. Variabel tidskontrol Overstyrer forudindstillet bryggevarighed. H. Smagsstyrke-knap Forudindstillet bryggevarighed for stærk, medium og mild smag. I. HOT WATER / CANCEL knap Når apparatet anvendes til opvarmning af vand. J. TEA / CANCEL knap Når apparatet anvendes til tebrygning. 10

11 KEND DIN TE TE-TYPER Der findes fire hovedtyper af te fra tebusken Camellia sinnensis. Plukning og forarbejdning bestemmer den endelige tetype. Sort te Den sorte te er den mest almindelige tetype verden over. Den laves ved fermentering af tebladene i et par timer inden opvarmning eller tørring. Oxideringen gør bladene mørke og øger mængden af koffein. Af al slags te har den sorte te den stærkeste farve og smag. Hvid te Hvid te er sjælden og den mest eksklusive te. Hvid te består af tebuskens topskud, som dampes og tørres naturligt. Denne type te har et lavt koffeinindhold og en let sødme i smagen. Grøn te Grøn te udgør ca. 10 % af teen på verdensplan. Bladene plukkes, rulle og tørres, inden de bliver brune. Grøn te har en karakteristisk duft og en skrap smag. Oolong te Oolong te er semi-fermenteret, hvilket betyder, at bladene behandles umiddelbart efter plukning. Oxideringen er kort, hvilket gør, at bladenes farve skifter fra grøn til rød/brun. Bladene har en blomsterrig, frugtagtig kvalitet, hvilket giver teen en udsøgt frugtsmag. Det kan ikke anbefales at drikke Oolong te med mælk, sukker eller citron. Urteinfusion eller Tisanes Urteinfusionste er ikke fremstillet af tebusken, men fra blomster, blade, rødder eller frø. Traditionelle urtedrikke er kamille, mint, fennikel, rose, citronverbena. Urteinfusioner som ikke indeholder te, får ikke en bitter smag selvom de genbruges. Derfor kan de genbruges op til 3 gange uden smagen ændres. 11

12 KEND DIN TE Blandinger Teproducenter laver blandinger ved at kombinere forskellige tetyper, for at opnå smagslighed fra sæson til sæson. Almindelige sorte teblandinger er: English Breakfast, Earl Grey, Irish Breakfast og Russian Caravan. TIP Brugte teblade er fungerer optimalt som gødning til haven. Opbevaring af te Te som opbevares i en vakuumforseglet pose kan holde sig i op til to år afhængig af kvalitet og tetype. Når posen er åbnet, skal teen opbevares i en lufttæt beholder på et mørkt og tørt sted. Efter åbning har sort te en længere holdbarhed end grøn te og oolong te. Sørg for altid at opbevare teen korrekt. Hvis teen har mistet sin smag eller bliver bitter og kedelig, er den blevet for gammel. Gode råd til den optimale tebrygning Kvaliteten på vandet påvirker teens smag. Det bedste resultat opnås med filtreret vand. Finere tepartikler og blade giver en kortere trækketid end hele blade. Som et resultat heraf afgiver fine tepartikler derfor ofte for meget tannin for hurtigt, hvilket giver en harsk smag. Juster derfor bryggetiden efter ønsket smagsstyrke. Brug den medleverede ske. Beregn ca. en skefuld per kop te / 250 ml. vand. Vandmængde i forhold til temængde Markering på glaskande Kopper / ml Antal teskefuld 500 ml Ca. 2 kopper / 500 ml ml Ca. 3 kopper / 750 ml ml Ca. 4 kopper / 1000 ml ml Ca. 5 kopper / 1200 ml 5 12

13 INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING Klargøring af Tea Maker inden brug For at eliminere støv eller eventuelle produktionsrester, anbefales det at koge en omgang vand, som kasseres. 1. Fjern alt emballage og tape fra Tea Maker. 2. Afmonter låget fra glaskanden, og afmonter tekurven fra den magnetiske testang inde i kanden. Rengør låget, tekurven, låget til tekurven og skeen i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Skyl grundigt efter og tør delene helt tørre inden montering. ADVARSEL For at undgå elektrisk stød må ledningen, stikket, glaskanden eller basen ikke nedsænkes i vand (eller andre væsker). Sørg ydermere for at disse dele ikke får fugt. 3. Placer basen på en jævn og tør overflade. 4. Uden tekurven fyldes glaskanden med vand til markeringen; 1500 ml WATER MAX. Sæt glaskanden på basen. Fastgør låget på glaskanden. ADVARSEL Fyld aldrig glaskanden med afkølet vand. Lad Tea Maker køle inden genopfyldning. ADVARSEL Hvis MAX WATER / MAX TEA markeringen overskrides, er der fare for alvorlige brandskader, idet det varme / kogende vand løber over. Hvis der fyldes mindre vand i end MIN markeringen, vil Tea Maker slukke inden kogepunkt eller valgt temperatur. 13

14 INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING 5. Træk ledningen helt ud, og sæt stikket i stikkontakten. 6. LCD-displayet lyser og viser fabriksindstillet bryggetemperatur og bryggevarighed. 7. Tryk på den venstre piletast OP, indtil LCD-displayet viser 100 C. Lyset omkring CUSTOM knappen lyser. 8. Tryk på HOT WATER / Cancel knappen for at starte. Lyset omkring knappen lyser, og LCDdisplayet viser ON, og opvarmningsprocessen i 5 C intervaller. 9. Når vandet har nået 100 C høres alarmsignalet 3 gange, og lyset omkring HOT WATER / Cancel knappen slukker. 10. Hæld vandet ud. Tea Maker er nu klar til brug. 14

15 BETJENING TEBRYGNING 1. Afmonter glaskanden fra basen og tag låget af. Fyld ønsket vandmængde i kanden. Sørg for ikke at overskride maksimum markeringen (1200 ml TEA MAX). ADVARSEL Hvis MAX TEA markeringen overskrides er der fare for alvorlige brandskader, idet det varme / kogende vand løber over. Hvis der fyldes mindre vand i end MIN markeringen, vil Tea Maker slukke inden kogepunkt eller valgt temperatur er nået. 2. Placer tekurven på en jævn, tør overflade. Afmonter låget ved at løfte i siderne. 3. Brug den medleverede ske til at fylde kurven. Som en tommelfingerregel passer en teskefuld til 250 ml vand (en kop), men dette afhænger af instruktionen på teens emballage og dine personlige præferencer. Se afsnittet: Vandmængde i forhold til temængde, side Læg låget på tekurven. Sørg for at den er klikket på plads ved at presse ned midt på låget. 5. Skub kurven hen til den magnetiske testang inden i glaskanden. Kurven monteres automatisk øverst på stangen. Sæt låget på glaskanden. 15

16 BETJENING VALG AF TETYPE Tetypen bestemmer bryggetemperaturen. Tea Maker har fem forudindstillede tetyper til optimal brygning af grøn, sort, hvid, urte- eller oolong te. Derudover er den udstyret med en justerbar temperaturindstilling til andre tevarianter, eller som tilpasning til din personlige smag. Se afsnittet Justering af bryggetemperatur, side Valg af en forudindstillet tetype a. Tryk på TEA TYPE knappen, indtil den ønskede tetype lyser. b. LCD-displayet viser forudindstillet bryggetemperatur for optimal brygning af valgt tetype. Dette vises på den venstre side af displayet. Tetype Grøn te Hvid te Oolong te Urtete Sort te Forudindstillet 80 C 85 C 90 C 100 C 100 C bryggetemperatur Forudindstillet bryggevarighed VALG AF SMAGSSTYRKE 3:00 3:00 3:00 4:00 2:00 Den ønskede smagsstyrke bestemmer bryggevarigheden. Den korrekte bryggevarighed afhænger af tetype og din personlige smag. Tea Maker er udstyret med fem forudindstillede smagsstyrker for at opnå stærk, medium og mild. Den er ydermere udstyret med en justerbar bryggevarighedsindstilling som tilpasning til din personlige smag. Se afsnittet: Justering af bryggevarighed, side Valg af en forudindstillet bryggevarighed a. Tryk på TEA STRENGTH knappen, indtil den ønskede styrke vises i displayet Strong, Medium eller Mild. b. LCD-displayet viser forudindstillet bryggetid for opnåelse af valgt smagsstyrke og tetype. Dette vises på den højre side af displayet. 16

17 BETJENING 2. Tryk på TEA/Cancel knappen for at starte brygning. Lyset omkring knappen vil lyse, og LCD-displayet viser ON og opvarmningsprocessen i 5 C intervaller. Når vandtemperaturen har nået 50 C, udskiftes ON i displayet med bryggevarigheden. TIP Bryggevarigheden kan justeres under opvarmningsprocessen, men bryggetemperaturen kan ikke ændres efter opvarmningen er igangsat. Ændring af bryggevarigheden: Tryk på højre piletast OP for at forøge varigheden og højre piletast NED for at reducere varigheden. Bryggevarigheden kan ændres i 30 sek. intervaller til maks. 10 minutter. 3. Så snart den ønskede bryggetemperatur er nået, sænkes tekurven automatisk ned i det opvarmede vand. 4. Så snart tekurven har nået bunden af glaskanden, starter en nedtælling på LCD-displayet til endt brygning. Dette vises på højre side af LCD-dislayet. 5. Ved slutningen af brygningen hæves kurven automatisk til toppen af glaskanden for at forhindre overbrygning. Alarmsignalet høres tre gange. ADVARSEL Tekurven er for varm til at berøre efter brygning. Sørg for at håndtaget til tekurven er tilstrækkelig nedkølet inden håndtering. 17

18 BETJENING KEEP WARM FUNKTION Med denne funktion kan te eller opvarmet vand holdes varmt i op til 60 minutter. KEEP WARM temperaturerne ligger mellem C afhængig af den valgte bryggetemperatur. Jo lavere bryggetemperatur, jo lavere KEEP WARM temperatur. Valgt bryggetemperatur Ca. KEEP WARM temperatur 50 C - 65 C 50 C 70 C - 80 C 70 C 85 C 75 C 90 C C 80 C Under KEEP WARM funktionen vil teens smag fortsat udvikles. Afhængig af KEEP WARM varigheden, kan det være nødvendigt at justere smagsstyrken/bryggevarigheden. Se side 16. Aktivering af KEEP WARM funktionen 1. Tryk på KEEP WARM knappen inden, under eller efter tebrygning eller vandopvarmning. Lyset omkring knappen lyser, hvilket indikerer, at KEEP WARM funktionen er aktiveret. KEEP WARM holder kun temperaturen i 60 minutter. Time Since Brew funktionen aktiveres efter afsluttet brygning eller opvarmning. 2. Efter afsluttet tebrygning eller opvarmning af vand, viser LCD-displayet TIME SINCE BREW og tæller automatisk op. Lyset omkring KEEP WARM knappen forbliver tændt, hvilket indikerer, at KEEP WARM funktionen er aktiv 60 minutter under Time Since Brew, mens glaskanden forbliver i basen. 18

19 BETJENING 3. Under KEEP WARM funktionen kan glaskanden når som helst flyttes fra basen, men så snart glaskanden flyttes, slukker apparatet automatisk for KEEP WARM funktionen. Ved at trykke på KEEP WARM knappen genaktiveres funktionen i 60 minutter ( Time Since Brew ). KEEP WARM funktionen kan ikke aktiveres, hvis vandtemperaturen er under 50 C. BASKET CYCLE FUNKTION Med denne funktion hæves og sænkes tekurven kontinuerligt under brygning. Bevægelsen løsner tebladene inde i kurven, og tillader derved det varme vand at cirkulere frit omkring tebladene for maksimal infusion. BASKET CYCLE funktionen kan forstærke infusionen og smagen markant, og det kan derfor være nødvendigt at justere smagsstyrke / bryggevarighed (se side 16), når BASKET CYCLE funktionen anvendes. Det anbefales, at BASKET CYCLE funktionen kun bruges, når der brygges mellem ml. 1. Tryk på BASKET knappen en gang for at aktivere BASKET CYCLE funktionen. Lyset omkring knappen lyser, og LCD-displayet viser BASKET CYCLE. 2. Under brygning blinker lyset omkring BASKET knappen, mens tekurven langsomt hæves og sænkes i det varme vand. 3. BASKET CYCLE funktionen kan når som helst annulleres under brygning. Tryk en gang på BASKET knappen. Lyset omkring knappen slukker, og LCDdisplayet skriver ikke længere: BASKET CYCLE. Tekurven sænkes til bunden af glaskanden, hvor den bliver under den resterende brygning. 19

20 BETJENING EL-KEDEL FUNKTION Tea Maker kan ydermere bruges til opvarmning / kogning af vand ved en justerbar temperatur. Hvis apparatet har været brugt til tebrygning, anbefaler vi en grundig rengøring af glaskanden, og at tekurven afmonteres, inden vandet opvarmes / koges. Se afsnittet Rengøring på side Fyld glaskanden med den ønskede mængde vand mellem MIN og MAX markeringen. Pas på ikke at overfylde kanden. a. Kogning af vand (100 C) Tryk på venstre piletast OP for at hæve temperaturen til 100 C. Lyset omkring CUSTOM knappen lyser. b. Opvarmning af vand til en forudbestemt temperatur Tryk på venstre piletast OP for at hæve temperaturen eller venstre piletast NED for at reducere temperaturen. Temperaturen justeres i intervaller af 5 C fra 50 C til maks. 100 C (eller i Fahrenheit, i intervaller af 5 F mellem 122 F og 212 F). Lyset omkring CUSTOM knappen lyser. Når der er valgt en brugerindstillet temperatur, og tebrygning / opvarmning er igangsat, gemmes indstillingen i Tea Maker hukommelse, indtil du ændrer det. For nulstilling, se afsnittet Nulstilling side

21 BETJENING 2. Tryk på HOT WATER / Cancel knappen for at igangsætte. Lyset omkring knappen lyser, og LCD-displayet viser ON samt opvarmningsprocessen i 5 C intervaller. 3. Bryggetemperaturen kan ikke ændres, efter opvarmningen starter. Ændring af bryggetemperatur: Tryk på HOT WATER/Cancel knappen for at stoppe opvarmningen. Indstil ønsket bryggetemperatur, se afsnittet Jusering af bryggetemperatur, side Når den valgte temperatur er nået, høres et alarmsignal tre gange. LCDdisplayet viser Time Since Brew funktion. Denne funktion tæller op til maks. 60 minutter, hvilket gør det muligt at se, hvornår opvarmningen blev afsluttet. Den aktiverer ingen varmeelementer. 5. Tea Maker har ydermere en KEEP WARM funktion, som gør det muligt at holde det varme vand varmt i op til 60 minutter. Denne funktion kan aktiveres inden, under eller efter opvarmning. Se afsnittet KEEP WARM funktion, side 18. KEEP WARM holder kun temperaturen i 60 minutter. Time Since Brew funktionen aktiveres efter afsluttet brygning eller opvarmning. 21

22 YDERLIGERE FUNKTIONER JUSTERING AF BRYGGETEMPERATUR Ud over de fem forudindstillede bryggetemperaturer (se afsnit Valg af tetype side 16) er Tea Maker også udstyret med en brugerdefineret indstilling til bryggetemperatur beregnet til andre tevarianter samt til at tilfredsstille din personlige smag. Sådan justeres temperaturen 1. Tryk på den venstre piletast OP for at hæve temperaturen, eller den venstre piletast NED for at reducere temperaturen. Temperaturen justeres i intervaller af 5 C mellem 50 C og 100 C (Fahrenheit mellem 122 F- 212 F). 2. LCD-displayet viser den brugerindstillede temperatur. Dette vises på venstre side af LCD-displayet. Hvis der trykkes på venstre piletast OP eller NED mens Green, Black, White, Herbal eller Oolong lyser, overstyres tetypevalgene, og Custom lyser. Dette produkt er ikke kalibreret til kommerciel eller videnskabelig brug. Temperaturer kan variere +/- 3 C, hvilket ligger inden for den optimale brygning for hver enkelt tetype. JUSTERING AF BRYGGEVARIGHED Ud over de fem forudindstillede bryggevarigheder (se afsnit Valg af smagsstyrke side 16) er Tea Maker også udstyret med en brugerdefineret indstilling til bryggevarighed beregnet til at tilfredsstille din personlige smag. 22

23 YDERLIGERE FUNKTIONER Sådan justeres bryggevarigheden Kontroller at bryggetemperaturen er blevet indstillet. Se side 16 og 22. Bryggevarighed mindre end 10 minutter 1. Tryk på højre piletast OP for at øge tiden eller højre piletast NED for at reducere tiden. Bryggevarigheden ændres i 30 sek. intervaller. Maksimal bryggevarighed er 10 minutter. 2. Når Tea Maker er aktiveret, og den korrekte vandtemperatur er nået, sænkes tekurven automatisk, og bryggevarighedstimeren tæller ned. 3. Når brygningen er fuldendt, hæves tekurven automatisk, og LCD-displayet viser Time Since Brew. Denne funktion tæller op til maks. 60 minutter, hvilket gør det muligt at overvåge friskheden af din te. Ingen varmeelementer aktiveres. Manual mode bryggevarighed over 10 minutter Med denne indstilling, sænkes tekurven automatisk efter den korrekte vandtemperatur er nået, hvorefter brygningen startes. Men tekurven hæves ikke automatisk, hvilket gør det muligt manuelt at hæve den efter ønsket bryggevarighed. 1. Tryk på den højre piletast OP for at øge tiden til 10 minutter. 2. Fortsæt med at trykke på den højre piletast OP. LCD-displayet viser MANUAL LIFT og --. på den højre side af displayet. 3. Når Tea Maker er aktiveret, og den korrekte vandtemperatur er nået, sænkes tekurven automatisk. 4. I manual mode viser LCD-displayet Brew Time, hvilket gør det muligt at overvåge, hvor længe tekurven har trukket. 5. Tryk og hold BASKET knappen nede i 2 sekunder efter den ønskede bryggevarighed er udløbet. 23

24 YDERLIGERE FUNKTIONER 6. Når brygningen er fuldendt, viser LCD-displayet Time Since Brew. Denne funktioner tæller op til maks. 60 minutter, hvilket gør det muligt at overvåge friskheden af din te. Ingen varmeelementer aktiveres. Efter indstilling af brugerdefineret bryggevarighed og aktivering af tebrygning eller vandopvarmning, gemmes den brugerdefinerede bryggevarighed i Tea Maker hukommelse, indtil du ændrer det. Se afsnittet Nulstilling side 25, hvis du ønsker at returnere til fabriksindstilling. AUTO START FUNKTION Med denne funktion kan du programmere Tea Maker til at tænde på et forudbestemt tidspunkt. 1. Tryk og hold AUTO KNAPPEN nede i to sekunder. Lyset omkring knappen lyser, og der høres et alarmsignal. 2. LCD-displayet viser. Klokkeslæt og starttidspunkt blinker. 3. Tryk på venstre piletast OP eller NED for at indstille klokkeslættet. Tiden ændres i intervaller af et minut. Sørg for at vælge om det skal være AM (24:00 12:00) eller PM (12:00 24:00). Ved at holde piletasterne OP eller NED inde sker indstillingen hurtigere. 4. Tryk på højre piletast OP eller NED for at indstille starttidspunktet. Tiden ændres i intervaller af et minut. Sørg for at vælge om det skal være AM (24:00 12:00) eller PM (12:00 24:00). 5. Efter indstilling af klokkeslæt og starttidspunkt trykkes på den blinkende HOT WATER/Cancel knap eller TEA/Cancel knap, hvilket bestemmer, om apparatet skal påbegynde tebrygning eller opvarmning af vand på indstillet starttidspunkt. 24

25 YDERLIGERE FUNKTIONER 6. LCD-displayet viser klokkeslæt, starttidspunkt og symbolet. Lyset omkring AUTO START knappen lyser og forbliver tændt indtil starttidspunktet, som indikation for, at AUTO START funktionen er aktiveret. 7. Sørg for at Tea Maker er forberedt med: a. Tilstrækkeligt med vand i glaskanden og teblade i tekurven, hvis der skal brygges te eller b. Tilstrækkeligt med vand i glaskanden For lidt vand i glaskanden kan give misfarvning på Tea Maker basen. 8. Når starttidspunktet er nået, starter Tea Maker automatisk tebrygning eller opvarmning af vand. Lyset omkring AUTO START knappen vil lyse, indtil brygningen er fuldendt. Genvalg af AUTO START funktionen med tidligere indstillet starttidspunkt 1. Tryk en gang på AUTO START knappen. HOT WATER/Cancel og TEA/Cancel knapperne blinker. 2. Tryk enten på HOT WATER/Cancel eller TEA/Cancel for at genvælge funktion. AUTO START funktionen er nu genvalgt. AUTO START funktionen kan når som helst annulleres ved at trykke på AUTO START knappen. symbolet slukker i LCD-displayet, og lyset omkring AUTO START knappen slukker. NULSTILLING Selvom om stikket trækkes ud af stikkontakten, husker Tea Maker den sidste indstilling i hver funktion. Tryk samtidigt på AUTO START knappen og KEEP WARM knappen, og hold dem inde i ca. 2 sekunder for at nulstille Tea Maker. 25

26 YDERLIGERE FUNKTIONER STANDBY MODE Når der bliver sat strøm til Tea Maker, lyser lyset i LCD-displayet i tre minutter, inden apparatet går i standby mode. Tryk på en vilkårlig knap, undtagen HOT WATER/Cancel knappen samt TEA/Cancel knappen for at genaktivere Tea Maker. Lyset i LCD-displayet tænder. Hvis der trykkes på HOT WATER/Cancel knappen eller TEA/Cancel knappen, startes disse funktioner øjeblikkeligt. FLYTNING AF TEKURVEN NÅR TEA MAKER IKKE ER I GANG MED BRYGNING Efter afsluttet brygning er det muligt at sænke tekurven igen, hvis der ønskes en stærkere te. Tryk på BASKET knappen, og hold den inde i to sekunder. Lyset omkring knappen blinker, og tekurven sænkes automatisk ned i bunden af glaskanden. Tryk på BASKET knappen, og hold den inde i to sekunder, når den ønskede smag er nået. Lyset omkring knappen blinker, og tekurven hæves automatisk til toppen af glaskanden. Hvis glaskanden flyttes fra basen, mens tekurven er i bunden af glaskanden, hæves tekurven automatisk til toppen af glaskanden, så snart glaskanden sættes tilbage på basen. 26

27 YDERLIGERE FUNKTIONER TEMPERATURVALG ( C til F) Temperaturen er forudindstillet til Celsius men kan ændres til Fahrenheit. Tryk samtidigt på TEA TYPE knappen og TEA STRENGTH knappen og hold dem inde i ca. 2 sekunder. C eller F vises i LCD-displayet. Hvis fabriksindstillingen ændres fra celsius til fahreheit, og tebrygning eller vandopvarmning er igangsat, gemmer Tea Maker indstillingen i hukommelsen, indtil det ændres. Se afsnittet Nulstilling side 25, hvis du ønsker at returnere til fabriksindstilling. 27

28 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF GLASKANDEN 1. Efter brug tømmes glaskanden. Efterlad aldrig te i kanden natten over. 2. Tør indersiden af glaskanden af med en fugtig, blød svamp eller skyl under rindende varmt vand. Teaflejringer forstærker smagen af teen, og hvis Tea Maker udelukkende bruges til tebrygning, anbefales det ikke at bruge sæbevand. Hvis der bruges sæbe indvendigt i glaskanden, skal den skylles grundigt efter. 3. Tør ydersiden af glaskanden af med en fugtig, blød klud. ADVARSEL For at undgå elektrisk stød må ledningen, stikket, glaskanden eller basen ikke nedsænkes i vand (eller andre væsker). Sørg ydermere for at disse dele ikke får fugt. Benyt ingen former for kemikalier, ståluld eller aggressive rengøringsmidler til rengøring af glaskanden, da disse kan ridse overfladen. 4. For at fjerne opbygning af tanniner/garvesyre, den sammensnerpende kemikalske bestanddel af te, fyldes glaskanden med vand til maksimummarkeringen 1500 ml WATER MAX og: a. Bring vandet i kog og tillad vandet at køle i et minut. Tilsæt rengøringsmiddel til fjernelse af tannin / garvesyre (købes separat) i vandet, og lad det arbejde i fem minutter. Tøm Tea Maker, fyld med frisk vand og kog igen. Gentag denne procedure. Tøm Tea Maker og skyl grundigt. eller 28

29 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE b. Tilsæt saften fra en citron og selve citronen og kog. Lad det stå i blød natten over. Tøm glaskanden, og fyld den med rent vand, kog igen. Hæld vandet ud. Gentag processen hvis nødvendigt. eller c. Tilsæt 6 tsk. hvid eddike og kog. Lad det stå i blød natten over. Tøm glaskanden, og fyld den med rent vand, kog igen. Hæld vandet ud. Gentag processen hvis nødvendigt. 5. Tør grundigt tør med en blød klud, der ikke fnulrer. Med tiden kan der opbygges kalkaflejringer på indersiden af glaskanden, som kan påvirke Tea Maker ydeevne samt reducere levetiden. Kalken kan beskadige Tea Maker, og viser sig i form af en hvid eller rustfarvet aflejring på indersiden af glaskanden. Kalk kan også forårsage, at vandet bliver uklart, når det bliver opvarmet. For at undgå kalkaflejringer og beskadigelse af Tea Maker, skal glaskanden afkalkes regelmæssigt. Brug et kommercielt afkalkningsmiddel, og følg producentens instruktioner. Sørg for at Tea Maker er slukket ved at trykke på TEA/Cancel knappen (ved tebrygning) eller HOT WATER knappen (ved opvarmning af vand) på basen. Tea Maker er slukket, når lyset omkring knappen er slukket. Træk stikket ud af kontakten. Sørg altid for at alle dele er tilstrækkelig nedkølede inden rengøring og vedligeholdelse. Det er kun låget til glaskanden, tekurven, låget til tekurven og skeen, der er egnet til maskinopvask. 29

30 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød må ledningen, stikket, glaskanden eller basen ikke nedsænkes i vand (eller andre væsker). Sørg ydermere for at disse dele ikke får fugt. RENGØRING AF GLASKANDENS LÅG OG INTEGRERET KALKFILTER 1. Rengør glaskandens låg i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Skyl efter og tør grundigt tør. Det integrerede kalkfilter kan rengøres ved at holde det under rindende vand, mens det skrubbes med en klud eller børste. 2. Alternativt kan låget til glaskanden rengøres i opvaskemaskinen. Placer låget horisontalt med kalkfiltret pegende opad. Dette gør det muligt for vandet at løbe ordenligt igennem. 3. Tør alle dele grundigt inden brug. RENGØRING AF LÅGET TIL KEKURVEN, TEKURVEN OG SKEEN 1. Rengør delene i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Skyl efter og tør grundigt tør. 2. Alternativt er låget til tekurven, tekurven og skeen egent til maskinopvask. 3. Lad dele tørre helt, inden de monteres i apparatet igen. RENGØRING AF BASEENHEDEN 1. Tør basen af med en fugtig blød svamp eller klud. 2. Lad overfladen tørre helt, inden stikket sættes i stikkontakten. 30

31 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE OPBEVARING 1. Sørg for at strømmen til Tea Maker er afbrudt, og at den er rengjort og helt tør inden opbevaring. 2. Sørg for at den samlede tekurv er monteret korrekt på den magnetiske testang inden i glaskanden. 3. Sørg for at låget til glaskanden er monteret korrekt. 4. Rul ledningen omkring ledningsopbevaringen under basen. 5. Placer Tea Maker i en lodret position. Opbevar ikke noget på toppen af Tea Maker. 31

32 PROBLEMLØSNING PROBLEM Tea Maker tænder ikke Tea Maker virker ikke Lyset i LCDdisplayet er slukket Jeg kan ikke vælge en særlig funktion LCD-displayet viser RESET LCD-displayet viser ERROR MULIG ÅRSAG Kontroller om der er strøm til apparatet. Sæt stikket i stikkontakten. Kontroller sikringen. For yderligere sikkerhed er Tea Maker udstyret med en termisk sluk-funktion. I tilfælde af overophedning, slukker Tea Maker automatisk for at beskytte apparatet. Hvis problemet fortsætter, kontaktes den butik, hvor apparatet er købt. Kontroller at glaskanden er korrekt monteret på basen. Tea Maker går i standby-mode efter tre minutter, hvis den ikke benyttes. For aktivering af Tea Maker fra standby-mode: o Afmonter glaskanden fra basen, og monter den igen. o Tryk på en vilkårlig knap på basen undtagen: HOT WATER/Cancel knappen og TEA/Cancel knappen. Lyset i LCD-displayet lyser igen. Visse funktioner kan ikke vælges under opvarmning / brygning. LCD-displayet kan kortvarigt ændre sig, eller der høres et alarmsignal, hvilket betyder, at ændringen ikke er mulig. LCD-displayet viser et blinkende RESET, når der er et elektronisk problem, der kan nulstilles. Træk stikket ud af kontakten, og vent fem sekunder inden stikket sættes i kontakten igen. Hvis problemet fortsætter, kontaktes den butik, hvor apparatet er købt. LCD-displayet viser et blinkende ERROR, når der er et elektronisk problem, der ikke kan nulstilles. Kontakt den butik hvor apparatet er købt. 32

33 PROBLEMLØSNING Jeg vil gerne nulstille Tea Maker til fabriksindstilling BASKET CYCLE funktionen / BASKET CYCLE knappen virker ikke Der kommer bobler omkring temperatursensoren efter kogning Min te er for mild eller for stærk Selv når strømmen til Tea Maker er afbrudt, gemmer apparatet den sidste indstilling for hver funktion i hukommelsen. Nulstilling af Tea Maker : Tryk samtidigt på AUTO START knappen og KEEP WARM knappen, og hold dem inde i ca. to sekunder. BASKET CYCLE er kun muligt under brygning, der har en varighed på mindre end ti minutter. Tekurven kan ikke sænkes under opvarmningsfasen. Det er normalt for Tea Maker. Tesmag er individuelt, og det kan derfor være nødvendigt at eksperimentere med bryggevarighed og smagsstyrke for at opnå din personlige smag. Se afsnittene: Valg af tetype side 16, Valg af smagsstyrke side 16, Justering af bryggetemperatur side 22 og Justering af bryggevarighed side

34 GARANTI Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele. Garantien dækker ikke: Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl Ved misvedligeholdelse herunder gælder også mangel på rengøring af produktet Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet Ved reparation udført af ikke-fagmænd Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage Hvis der er brugt uoriginale reservedele Hvis anvisningerne i brugsvejledningen ikke er fulgt Hvis ikke installationen er sket som anvist Transportskader En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist. Erhvervskøb Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning. 34

35 SERVICE For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. 35

36 the Tea Maker

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere