inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden"

Transkript

1 Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere

2 Uddannelse for alle Uddannelse for alle uddannelse for livet Uddannelse for livet Uddannelse er mere nødvendig end nogensinde og er din adgang til job, god løn og personlig udvikling. De fleste job kræver en grundlæggende uddannelse efter folkeskolen - altså en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Det er muligt at skifte fra den ene uddannelse til den anden - og overføre fag fra et forløb til et andet. Forløb Oversigt over uddannelsesmuligheder Videreuddannelse 4 år Alle ungdomsuddannelser kan give dig mulighed for start på videregående uddannelser. 3 år Uddannelse vil være noget, du fortsætter med hele livet, ikke blot for at få et nyt job, men også for at blive bedre til det job, du har. Uddannelse og omskoling til ny teknik og ændrede arbejdskrav er nødvendigt for alle. Uddannelse for alle Der er i dag flere uddannelsesmuligheder end nogensinde. Der er uddannelser for enhver: korte eller lange med bøger eller værktøj med mennesker eller ting med løn eller uddannelsesstøtte. Undersøg dine muligheder vælg så din uddannelse! 2 år 1 år Tekniske erhvervsuddannelser HG kontor, butik, engros og finans Social- og sundhedsuddannelser HHX - Handelsgymnasium HTX - Teknisk gymnasium STX - Gymnasium HF - Højere forberedelseseksamen STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse EGU - Erhvervsgrunduddannelse Produktionsskole Afsluttet grundskolen eller 10. klasse 2

3 Indhold Indhold 4 Forord 5 Uddannelsesplan Lav en plan for, hvad du vil gøre, inden du skal vælge din uddannelse. 6 Genvej til vejlederen Hvadkan en vejleder hjælpe med? 7 Brobygning / 10. klasse Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge? 8 EUD - Erhvervsuddannelser Grundforløb og hovedforløb. De ca. 120 uddannelser er opdelt på 12 fælles indgange/grundforløb. 23 EGU - Erhvervsgrunduddannelse EGU er en 2-årig uddannelse for unge, der ikke er i gang med anden uddannelse eller job. 24 STU - Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 25 Ungdomsskoler Ungdomsskolen er for unge mellem 15 og 18 år, der ønsker at udvikle sig personligt eller fagligt. 25 Højskoler / Efterskoler Er højskole eller efterskole en idé for dig, så læs her. 26 Fælles for de gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser, STX, HF, HHX og HTX, giver samme studiekompetence og adgang til videregående uddannelser. 28 HHX, Handelsgymnasium Handelsgymnasiet er en 3-årig gymnasial erhvervsrettet uddannelse. 30 HTX, Teknisk gymnasium Arbejd med tekniske og naturvidenskabelige projekter og få adgang til videregående uddannelser. 32 STX, Det almene gymnasium En boglig uddannelse men også kreativ for dig der kan lide at læse og sætte dig ind i nye ting. 34 HF, Højere forberedelseseksamen HF er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver en bred viden om sprog, natur, kultur og samfund. 36 Produktionsskolen Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde. 37 Andre uddannelser Uddannelser i landbrug, fiskeri, søfart og militær. Arbejdsmarkedsuddannelser. Kunstneriske og kreative uddannelser, samt efterskoler og højskoler. 38 Videre som voksen / Studievalg København Her kan du finde vej til mere uddannelse. 39 VUC / Egen virksomhed / Jobcentre Inspiration til dig der vil igang som iværksætter. 40 Ansøgning og økonomi Ansøgningsfrist 15. marts Ungdommens Uddannelsesvejledning Er du i tvivl kan du kontakte din UU-vejleder. 42 Orienteringsmøder og adresser Planlæg et besøg og tag dine forældre med. 47 Uddannelsesinformationer Søg også oplysninger om dine uddannelsesmuligheder på Internettet. Udgivet af Kommunerne, ungdomsuddannelsesinstitutionerne og Det Vejledningsfaglige Udvalg i Storkøbenhavn. Redaktion: Lena Kiersgaard, Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N, tlf.: Oplysninger i Genvej er baseret på informationer fra de repræsenterede uddannelsesområder. Layout: autographic design Tryk: Grafisk Rådgivning, Karlslunde Vis dine forældre dette hæfte og diskuter dine ønsker og muligheder med dem. 3

4 Forord Forord Velkommen til den nye version af hæftet Genvej som er blevet udvidet til at dække hele Region Hovedstaden. Hæftet henvender sig til alle, der skal vælge en uddannelse. Formålet er at skabe oversigt over de uddannelsesmuligheder, der findes, når man skal videre som ung eller voksen. Hæftet omfatter hovedsaglig information om vejledning, uddannelser og arbejdsmarkedet, der geografisk er knyttet til Region Hovedstaden, men andre institutioner og uddannelser er omtalt. Uddannelse og arbejdsmarked Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der ændre sig konstant. Man skal regne med at uddanne sig livet igennem, for arbejdslivet har brug for arbejdskraft, der generelt skal være bedre kvalificeret. Der vil være behov for medarbejdere, der er parate til at skifte job og udvikle kvalifikationer og kompetencer. Uddannelsesvalget For at kunne vælge uddannelse skal man vide så meget som muligt om sig selv, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Dette hæfte giver mulighed for at få overblik over uddannelsesmulighederne for både unge og voksne. Ligeledes vil også forældre til elever og unge have udbytte af hæftets informationer. Alle kan få uddannelses- og erhvervsvejledning Danmark har et meget veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelsesog erhvervskarriere med en vejleder. I grundskolen skabes fundamentet for vejledningen ved, at alle elever udfærdiger en uddannelsesbog og uddannelsesplan sammen med vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Herefter sker gennemførselsvejledningen på uddannelsesinstitutionerne, mens vejledning til videregående uddannelse foretages af Studievalg. Vi vil gerne takke både samarbejdspatnere og bruger for god og konstruktiv kritik af Genvej. www Uddannelse giver et liv i balance 4

5 Uddannelsesplan Uddannelsesplan Uddannelsesplan I 8. klasse begynder du at arbejde med din personlige uddannelsesplan. I slutningen af 8. klasse skal du have udarbejdet en uddannelsesplan med dit foreløbige valg af uddannelse. I 9. og eventuelt i 10. klasse arbejder du videre med din uddannelsesplan, som sammen med din ansøgning til ungdomsuddannelse/10. klasse afleveres i marts. Dit næste uddannelsessted bruger din uddannelsesplan til at sikre, at din fremtidige vejledning og undervisning tager udgangspunkt i dig og dine forudsætninger, mål, erfaringer osv. Derfor er det vigtigt, at din uddannelsesplan er præcis og fyldestgørende. Uddannelsesplanen skal bl.a. indeholde: en præsentation af dig selv dit valg af ungdomsuddannelse/ 10. klasse dine overvejelser om uddannelse og erhverv eventuelt dit behov for støtte eller andre oplysninger, som er vigtige for dit næste uddannelsessted beskrivelse af dine tidligere vejledningsaktiviteter og dit udbytte, f.eks. praktik, brobygning, besøg på uddannelsessteder samt virksomheds- og gæstelærerbesøg. I uddannelsessamtalerne med din UUvejleder drøfter I også din uddannelsesplan og dit valg af uddannelse. Dine forældre og din UU-vejleder kan tilføje bemærkninger i din uddannelsesplan. Dette kan f.eks. være oplysninger om og dokumentation for dit behov for støtte på ungdomsuddannelsen. Hvis du søger en gymnasial uddannelse, vil det stå i uddannelsesplanen, om du indstilles til optagelsesprøve. Hvis du efter 9. klasse vælger 10 klasse, skal din uddannelsesplan også indeholde, hvilke mål du har med 10. klasse samt hvilke forløb, niveau og fag, du vælger. Læs mere under afsnittet om 10. klasse. Hvis du efter 9. eller 10. klasse ikke starter på en ungdomsuddannelse, sendes din uddannelsesplan til dit UU-center, som står for din videre vejledning. Hvis du skifter skole i 9. eller 10. klasse, bliver din uddannelsesplan sendt til din nye skole. Ansøgning Elever i 9. og 10. klasse skal søge optagelse til ungdomsuddannelse/10. klasse via UEA: Uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering; er et obligatorisk emne i klasse, som bl.a. skal give dig indsigt i dine egne ressourcer og forudsætninger, samt viden om uddannelser og erhverv til brug i din uddannelsesplanlægning. Optagelsesprøve: Se afsnittet om gymnasiale uddannelser. Hvilken vej Tal om din uddannelsesplan med dine forældre, din klasselærer og andre voksne, som kender dig godt. Få inspiration fra din uddannelsesbog, hvor du fra 6. klasse har samlet dine tanker, dine erfaringer og dit øvrige arbejde omkring din skolegang, UEA, dine vejledningsaktiviteter og din uddannelsesplanlægning. Ansøgningen afleveres sammen med din uddannelsesplan - senest d. 15. marts. Vær opmærksom på, at din grundskole/10. klasse kan have en tidligere afleveringsdato. Din skole eller din UU-vejleder informerer dig nærmere. www 5

6 Genvej til vejlederen Genvej til vejlederen Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Er du under 25 år, kan du få vejledning om uddannelse og erhverv hos dit lokale UU-center (Ungdommens Uddannelsesvejledning). UU giver personlig og differentieret vejledning til elever i folkeskolens klasse elever, der følger et 10. klassetilbud unge under 25 år, som ikke er i gang med eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. UU er i dit lokalområde Find adresse, telefonnummer og hjemmeside på dit lokale UU-center på side 41. Vejledning ved Studievalg Studievalgs regionale vejledningscentre er åben for alle, som søger information og vejledning i forbindelse med valg af videregående uddannelse og erhverv. Vejledningen omfatter bl.a. afklaring før uddannelsesvalg samt information om optagelsesbetingelser, økonomi, efterog videreuddannelse. Læs mere på side 38 og kontakt Studievalg på Gennemførelsesvejledning Gennemførelsesvejledning gives på en række uddannelser; de gymnasiale uddannelser erhvervsuddannelserne korte videregående uddannelser mellemlange videregående uddannelser. Formålet med vejledningen er, at den enkelte elev, kursist eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Jobcentrenes vejledning Er du fyldt 18 år og ledig, kan du efter aftale på dit lokale jobcenter få en vejledningssamtale om dine muligheder samt om forhold omkring relevant lovgivning. Læs mere og kontakt dit jobcenter på www Dyk ned i mulighederne Stop op og tænk dig om Hvilken vej 6

7 Brobygning Brobygning er forløb, som foregår på en ungdomsuddannelse, og hvori indgår undervisning og vejledning. Du kan brobygge til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Brobygning skal gøre dig afklaret i dit uddannelsesvalg og øge dine muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. I din brobygning undersøger du ungdomsuddannelsen i praksis. Du får indblik i både de praktiske og teoretiske dele, som uddannelsen indeholder. Du afprøver dig selv i forhold til de faglige og personlige krav, der stilles på uddannelsen. Du får viden om erhverv, som uddannelsen kan føre til. I 8. klasse skal du deltage i en uges introduktionskursus til flere ungdomsuddannelser. I 9. klasse tilbydes du brobygning, hvis du er i tvivl om dit valg af ungdomsuddannelse. Brobygningen varer mindst to og højst ti dage. Forløbet kan dog i visse tilfælde forlænges til i alt fire uger. I 10. klasse skal du deltage to uger i brobygning til mindst to forskellige uddannelser. Forløbet kan tilrettelægges på forskellige måder og kan også kombineres med praktik. Du kan tilbydes i alt fire ugers brobygning, eventuelt kombineret med praktik. Er du under 19 år, har afsluttet grundskolen og deltager i fuldtidsundervisning på en efterskole, en fri grundskole, en ungdomshøjskole, en håndarbejds- og husholdningsskole eller en kommunal ungdomsskole, kan du ligeledes deltage i brobygning. Er du under 19 år, har afsluttet grundskolen og ikke i gang med uddannelse, kan du kontakte dit UU, som giver dig flere oplysninger og vejledning til brobygning på en ungdomsuddannelse. Brobygning 10. klasse 10. klasse 10. klasse er for dig, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring før ungdomsuddannelse. Når du vælger 10. klasse, skal dit valg derfor have et klart formål. Du kan tage 10. klasse på folkeskoler, private skoler, efterskoler, ungdomsskoler eller på 10. klasse centre. I 10. klasse forberedes du til din ungdomsuddannelse. Du har derfor fag og aktiviteter, som har direkte forbindelse til indhold, muligheder og krav på de forskellige ungdomsuddannelser. I 10. klasse tager undervisningen og vejledningen udgangspunkt i din uddannelsesplan. Derfor skal du i din uddannelsesplan fra 9. klasse bl.a. beskrive; hvilke mål du har med 10. klasse hvilke prøver du ønsker i 10. klasse hvornår du vil afslutte 10. klasse med prøve (efter et halvt eller et helt skoleår) dine valg af tilbudsfag og valgfag Du kan aflægge 9. klasseprøve (FSA) eller 10. klasseprøve (FS10) i dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan tage prøverne efter det første halve år, hvis dette er beskrevet i din uddannelsesplan fra 9. klasse, eller ved afslutningen af skoleåret. Hvis du har dokumenteret behov for støtte, bliver du tilbudt læseundervisning. Tal med din UU-vejleder i 9. klasse om dette. Undervisningen i 10. klasse er, for helårselever, på mindst 28 lektioner om ugen i gennemsnit og består af en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del er bl.a. dansk, matematik, engelsk, obligatorisk selvvalgt opgave, brobygning, uddannelsesplan og vejledning. Den valgfri del er bl.a. 2. fremmedsprog, fysik/kemi, yderligere undervisning i dansk, matematik og engelsk samt valgfag, praktik, og yderligere brobygning. Få mere at vide hos din UU-vejleder og på de skoler, der tilbyder 10. klasse. Obligatorisk selvvalgt opgave er en individuel opgave, som skal have sammenhæng med din uddannelsesplan. Du skal vise, at du kan arbejde med forskellige arbejdsformer og udtryksformer. Opgaven skal resultere i et konkret produkt. Din opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis du ønsker det, en karakter. 7

8 EUD Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelse Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer oinden for byggeri, bolig og erhverv. Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg. Bygningsog brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events. Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden. Beslagsmed Elektronikoperatør Forsyningsoperatør Industrioperatør Beklædningshånværker CNC-teknikuddannlesen Finmekanikeruddannelsen Industriteknikeruddannelsen Køleteknikeruddannelsen Laboratorietandtekniker Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Oliefyrtekniker Ortopædist Overfladebehandler Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter Teater- og udstillingstekniker Cykel- og motorcykeluddannelsen Flymekanikker Karosserismed Mekaniker Vognmaler Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygningsmaler Glarmester Maskinsnedker Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS-uddannelsen Entrepenør- og landbrugsmaskinuddannlesen Boligmonteringsuddannelsen Byggemontagetekniker Byggemonteringsuddannelsen Ejendomsservicetekniker Serviceassistent Sikkerhedsvagt Busschauffør Chauffør Lageruddannelsen Lufthavnsoperatør Postoperatør Redder Togklargører Plastmager Porcelænsmaler Procesopratør Skibstekniker Skibsmekaniker Skibsmontør Skomager Smedeuddannelsen Støberitekniker Teknisk designer Urmager Vindmølletekniker Værktøjsuddannelsen Ædelsmed 8

9 r (EUD) Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter. Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design. Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder. Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje. EUD Erhvervsuddannelser Digital medie Film- og TV-produktionuddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Mediegrafiker Skiltetekniker Web-integrator Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent Ferskvareassistent Gastronom Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener Fitnessinstruktør Frisør Kosmetiker Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeper Hotel- og fritidsassistent Landbrugsuddannelsen Landbrugets lederuddannelse Produktionsgartner Væksthusgartner Uddannelse til eventkoordinator Skov- og naturtekniker Veterinærsygeplejerske Detailhandelsuddannelse Ferskvareassistentuddannelsen Finansuddannelsen Generel kontoruddannelse Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Uddannelse til sundhedsservice sekretær Den pædagogiske grunduddannelse Hospitalsteknisk assistent Social- og sundhedsuddannelsen Tandklinikassistent 9

10 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsudda Erhvervsddannelserne består af et grundforløb og et hovedforløb. De ca. 110 uddannelser er opdelt på 12 indgange/grundforløb. Længden er mellem 1 ½ og 5 ½ år. Man kan begynde på en erhvervsuddannelse på skole eller i praktik i en virksomhed (læreplads). Man kan også begynde med en mesterlærekontrakt (undtaget er elektriker-, VVS- samt film- og tv-produktionsuddannelserne). Grundforløb Det første skoleforløb i din erhvervsuddannelse kaldes et grundforløb. Det kan vare fra 10 til 60 uger. Længden er individuel og bestemmes af din skolebaggrund, dine eventuelle erfaringer fra erhvervslivet og dine interesser og ønsker. Der undervises i 5 forskellige slags fag: Grundfag er fag som dansk, matematik, fremmedsprog og arbejdsmiljø Fælles områdefag er fag, der er specielle for det brancheområde, du har valgt Særlige områdefag er fag på grundlæggende niveau inden for det uddannelsesområde, du har valgt Specialefag er fag på højt niveau inden for den uddannelse, du har valgt Forløb Valgfag er fag, du selv kan vælge imellem. Fagene kan være interessebetonede, mere fagbetonede eller studierettede enkeltfag som matematik, fysik og dansk på C-niveau også kaldet påbygning. Påbygning giver dig mulighed for at skifte til fx HTX, eller sammen med erhvervskompetencen får du adgang til erhvervsakademi-uddannelserne. De 12 grundforløb Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Mad til mennesker Krop og stil Dyr, planter og natur Merkantil Sundhed, omsorg og pædagogik Hovedforløb Senest i grundforløbet skal du vælge den uddannelse, som du vil beskæftige dig med i resten af din uddannelsestid. Denne del af erhvervsuddannelsen kaldes hovedforløbet og består skiftevis af skoleophold og praktikperioder i alt mellem 1 og 5½ år. Praktikperioderne foregår i en virksomhed. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve/opgave, hvorefter du kan kalde dig faglært. 5½ år 3 år 2 år 1 år Hovedforløb i specifikke fag Skole og praktik 2 år 5 år 6 mdr. Grundforløb uger Job Videreuddannelse 5½ år 3 år 2 år 1 år Indhold og arbejdsform Undervisningen på teknisk skole indeholder både praktik og teori. Adgangskrav: 9 års skolegang 10

11 nnelser EUD Erhvervsuddannelser Uddannelsesplan og kontaktlærer Før du starter på grundforløbet, vil du blive indkaldt til en uddannelsessamtale. Sammen med kontaktlæreren/ vejlederen udarbejder du en uddannelsesplan, og I skal løbende vurdere dit uddannelsesforløb. Kontaktlæreren er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. Din uddannelsesplan, oversigt over uddannelsens opbygning, dine evalueringer, UU-vejledning og praktikerklæringer samler du i Uddannelsesbogen. Læs mere på Prøve/Eksamen Skolen foretager en løbende bedømmelse af dit standpunkt. I grundforløbet er der prøver i flere af grundfagene. Praktikplads For at kunne starte på hovedforløbet skal du have en praktikplads hos en godkendt virksomhed/mester. De tekniske skoler hjælper dig med at finde en praktikplads, men ansvaret er dit. Du skal selv være aktiv og søge praktikplads. Skolepraktik Kan du ikke finde en praktikplads, kan du i nogle uddannelser fortsætte i skolepraktik, hvor du får den praktiske uddannelse i specielle værksteder på teknisk skole. Vejledning De tekniske skolers vejledere tilbyder dig information og vejledning om f.eks.; optagelse fagindhold støttemuligheder praktikplads jobmuligheder samt støtte til problemer af mere personlig karakter. Læs mere på Løn og SU Hvis du begynder din uddannelse i en virksomhed, får du løn med det samme. Hvis du starter på grundforløbet, får du først løn, når du starter i praktik. Er du over 18 år, kan du søge SU. I skolepraktik får du en godtgørelse (løn) svarende til SU. Team Danmark Se Team Danmark afsnittet under Ansøgning og økonomi på side 40. Brobygning Låst fast? Dyk ned i mulighederne Mulighederne for skolepraktik er stærkt begrænset. giver dig mulighed for gennem længere tid at opleve det faglige og sociale liv på Teknisk Skole. Se også side www 11

12 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Beklædningshåndværker Beklædningshåndværker 2 år 8-14 mdr. CPH CNC-teknikuddannelsen CNC-tekniker 2 år 6 mdr. KTS CNC-assistent 1 år 6 mdr. KTS Elektronikoperatør 2 år TEC Finmekanikuddannelsen Våbenmekaniker 4 år TEC Låsesmed 4 år TEC Finmekaniker 4 år TEC Forsyningsoperatør 2 år TEC Industrioperatør 2 år TEC/KTS/ESN Industriteknikuddannelsen Industritekniker produktion 5 år 6 mdr. KTS Industritekniker maskin 4 år KTS Industriassistent 2 år KTS Laboratorietandtekniker Laboratorietandtekniker 4 år KTS Basistandtekniker 3 år KTS Maritime håndværksfag Sejlmager 4 år ESN Bådebygger / skibstømrer 4 år ESN Metalsmed Gravør 4 år KTS Gørtler 4 år KTS Gørtler armatur 4 år KTS Jern- og metalsliber 2 år 6 mdr. KTS Kobbersmed 4 år KTS Metaltrykker 3 år KTS Modelsnedker 4 år ESN Oliefyrstekniker 2 år KTS / TEC Ortopædist 4 år TEC Porcelænsmaler Overglasurmaler 4 år TEC Blåmaler 1 år 6 mdr. TEC Procesoperatør Procesoperatør 4 år KTS Procesarbejder 2 år KTS Skomager Ortopædiskomager 4 år TEC Serviceskomager 3 år TEC Nådler 2 år 6 mdr. TEC Smed Klejnsmed 4 år TEC / CPH Smed (aluminium) 4 år TEC Smed (rustfri) 4 år TEC VVS-energiteknik 4 år TEC Smed (bearbejdning) 2 år TEC Svejser 2 år 6 mdr. TEC Støberitekniker 3 år 6 mdr. KTS Støberiassistent 2 år KTS Teknisk designer 2 år 5-11 mdr. KTS Værktøjsuddannelsen Værktøjstekniker 5 år KTS Værktøjsmager 4 år KTS Ædelsmed Ciselør 4 år KTS Guldsmed 4 år KTS Korpussølvsmed 4 år KTS Bestiksølvsmed 4 år KTS Butiksguldsmed 2 år KTS * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, CPH = CPH West Uddannelsescenter København Vest, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 12

13 Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer indenfor byggeri, bolig og erhverv. * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, CPH = CPH West Uddannelsescenter København Vest, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland EUD Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler. Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Automatik- og procesuddannelsen Automatiktekniker 4 år TEC Elektrotekniker 4 år TEC Data- og kommunikationsuddannelsen Datatekniker 5 år TEC IT-supporter 2 år 6 mdr. TEC Kontorservicetekniker 4 år TEC Telesystemtekniker 4 år TEC Teleinstallationstekniker 2 år 6 mdr. TEC Elektriker Installationsteknik 4 år TEC / ESN Styrings- og reguleringsteknik 4 år 6 mdr. TEC Kommunikationsteknik 4 år 6 mdr. TEC Bygningsautomatik 4 år ESN Elmontør 2 år 8 mdr. TEC Elekronik- og svagstrømsuddannelserne Elektronikfagtekniker 4 år TEC Radio-/TV- fagtekniker 4 år TEC Frontline PC-supporter 2 år TEC Teater-, udstillings- og eventtekniker Teatertekniker 4 år KTS Udstillingstekniker 4 år KTS Eventtekniker med speciale i 4 år KTS illuminationsteknik Teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent 2 år KTS Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Cykel- og motorcykeluddannelsen Cykelmekaniker 3 år 3 mdr. TEC Cykelmontør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Knallertmekaniker 3 år 3 mdr. TEC Motorcykelmekaniker 4 år TEC Flymekaniker 4 år 2 mdr. TEC Karosserismed 4 år TEC Mekaniker Mekaniker 4 år TEC / ESN Automontør (trin) 2 år TEC / ESN * TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 13

14 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg. Uddannelse Speciale Varighed Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Brolægger 3 år 5-11 mdr. KTS Anlægsstruktør 3 år 5-11 mdr. KTS Bygningsstruktør 3 år 5-11 mdr. KTS Byggemontagetekniker (skolebaseret) 1 år 6 mdr. KTS Bygningsmaler 3 år 3-6 mdr. TEC / ESN Murer 3 år 5-11 mdr. KTS / ESN Flisemontør 2 år 6 mdr. KTS / ESN Snedker Bygningssnedker 3 år 6-9 mdr. KTS / ESN Møbelsnedker 3 år 6-9 mdr. KTS / ESN Orgelbygger 3 år 6-9 mdr. KTS Træoperatør, døre og vinduer 2 år ESN Træoperatør, møbel 2 år ESN Bygningsmontør 2 år KTS / ESN Træfagenes byggeuddannelse Tømrer 3 år 6-11 mdr. KTS / ESN Alutømrer 3 år 6-11 mdr. ESN Gulvlægger 3 år 6-11 mdr. KTS Tækkemand 3 år 6-11 mdr. ESN VVS-uddannelsen VVS-montør 3 år 6 mdr. TEC / ESN VVS- og blikkenslager 4 år TEC / ESN VVS- og energispecialist 4 år ESN Rustfast industrimontør 4 år TEC * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events. Hovedforløb* Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker 3 år 3 mdr. KTS Ejendomsmedhjælper 2 år 5 mdr. KTS Serviceassistent Hospital 2 år TEC / ESN Virksomhed 2 år TEC / ESN Rengøringstekniker 1 år 6 mdr. TEC / ESN * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 14

15 Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden. EUD Erhvervsuddannelser * TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland Medieproduktion Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Buschauffør Buschauffør 3 år TEC Rutebil- eller turistchauffør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Kørseldisponent 4 år TEC Chauffør Godschauffør 3 år TEC Renovationschauffør 3 år TEC Lastbilschauffør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Tankbilchauffør 3 år TEC Flyttechauffør 3 år TEC Kørselsdisponent 4 år TEC Lageruddannelse Lageroperatør (lager og transport) 3 år TEC Lageroperatør (lager og logistik) 3 år TEC Lager- og terminaldisponent 4 år TEC Lagermedhjælper (trin) 1 år 6 mdr. TEC Lufthavnsoperatør Bagage og Cargo 3 år TEC Service 3 år TEC Transportarbejder i lufthavn (trin) 1 år 6 mdr. TEC Postuddannelsen Transport 2 år 6 mdr. TEC Center 2 år 6 mdr. TEC Distribution 2 år 6 mdr. TEC Postdistributør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Kørselsdisponent 3 år 6 mdr. TEC Redder Ambulanceassistent 2 år 7 mdr. ESN Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Film- og TV-produktionsuddannelse Film- og TV-produktionstekniker 5 år KTS Film- og TV-assistent 2 år 6 mdr. KTS Fotograf 4 år 6 mdr. KTS Grafisk tekniker 3 år 6 mdr. KTS Mediegrafiker Mediegrafiker 4 år KTS Mediegrafikerassistent 3 år KTS Skiltetekniker 3 år 6 mdr. TEC * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 15

16 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Tjener Tjener Konference og selskabstjener 3 år 4 mdr. 1 år 8 mdr. * ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland (Kokkeskolen Nordsjælland), HRS = Hotel og restaurantskolen HRS HRS Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design. Uddannelser Specialer Varighed Hovedforløb* Ernæringsassistent Ernæringsassistent 3 år HRS / ESN Ernæringshjælper 1 år 6 mdr. HRS / ESN Gastronom Cater 2 år 10 mdr. HRS / ESN Gastronomiassistent 1 år 6 mdr. HRS / ESN Kok 3 år 9 mdr. HRS / ESN Smørrebrødsjomfru 3 år HRS Hotel- og fritidsassistent 2 år 6 mdr. Receptionist 2 år 4 mdr. HRS Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Frisør Frisør 4 år CPH Frisøraspirant 3 år CPH Kosmetiker Kometiker 2 år 6 mdr. CPH Wellnessassistent 1 år 6 mdr. CPH Fitness instruktør 1 år 6 mdr. CPH * CPH = CPH West Uddannelsescenter København Vest, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 16

17 Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. De grønne uddannelser kan tilbyde et væld af muligheder, hvis du har interesse indenfor dyr, planter og natur. De grønne uddannelser varer mellem 3 år og 4 år og spænder over disse uddannelser: Anlægsgartner: Som anlægsgartner kan du specialisere dig indenfor anlægsteknik, hvor du anlægger haver, parker og andre grønne områder eller indenfor plejeteknik, hvor du passer og renoverer etablerede grønne områder som kirkegårde, parker, slotshaver eller andre friarealer. Dyrepasser: Som dyrepasser kan du specialisere dig indenfor heste, forsøgsdyr og zoologiske dyr. Under uddannelsen skal du lære om dyrenes anatomi, fodring, foderplaner, avl, sundhed, sygdomme, staldteknik m.m. Som dyrepasserassistent kan du arbejde i f.eks. dyrehandel, dambrug, mindre dyreparker og lignende. Landmand: I landbrugsuddannelsen kan du specialisere dig indenfor husdyr (kvæg, svin eller hest), indenfor planter eller indenfor maskiner (jordbrugsmaskinfører). Mange tror at en landbrugsuddannelse kun kan bruges, hvis man selv vil en købe gård og arbejde der til sine dages ende. Sådan er det ikke længere. De moderne landbrugsbedrifter er store, ofte med flere gårde og flere ansatte og ledere. Der er således gode muligheder for at få job, enten med at passe dyrene, være maskinfører eller at få et job med ledelse. Under skoleopholdene på landbrugsuddannelsen er der mulighed for at bo på kostskole og have hesten med. Produktionsgartner: Som produktionsgartner kan du specialisere dig inden for produktion af træer, buske og andre planter som man møder i det danske landskab, i byerne og i private haver eller du kan specialisere dig inden for handel i planteskoler og havecentre. Væksthusgartner: Som væksthusgartner lærer du at dyrke potteplanter, grøntsager og snitblomster i væksthuse. Du kan specialisere dig i produktion af disse planter samt handel i plantecentre. Skov- og naturtekniker: Som skov- og naturtekniker tilbringer du din hverdag ude i naturen. Arbejdet består i at plante og pleje træer og bevoksninger, samt at fælde træer og klargøre træet til salg. Du plejer naturområder og gør ophold i skoven og naturen attraktivt for både børn og voksne. Greenkeeper: Som uddannet greenkeeper arbejder du med pleje og vedligeholdelse af golfbaner og de tilhørende grønne anlæg. Herudover skal du vedligeholde og foretage reparationer af maskinerne. Uddannelsen har to specialer: Greenkeeper og groundsman. En uddannelse indenfor det grønne område er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløb tager normalt 20 uger, men kan være kortere eller længere, afhængig af hvilken grundforløbspakke man vælger. Adgangsbetingelserne for at starte på hovedforløb er, at man har en læreplads med en godkendt virksomhed, samt at man har gennemført grundforløbet. Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. På alle uddannelser findes en afstigningsmulighed som assistent, hvor man selvfølgelig kan stige på igen hvis man senere får lyst til at tage hele uddannelsen. Under uddannelsen skal man have lærlingeløn, også under grundforløbet, hvis man har en læreplads dér. Hvis ikke, kan man få SU under grundforløbet, hvis man er fyldt 18 år. Mere information: Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde Landbrugsskolen Sjælland Tlf Eller www dk EUD Erhvervsuddannelser 17

18 EUD HG Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder. HG Handelsskolernes Grunduddannelse HG er en god måde at komme videre på, hvis du er interesseret i job inden for f.eks. handel, butik eller administration. HG er for alle uanset om du opfatter dig som boglig eller praktisk. Er du interesseret i handel, service, it, administration eller måske egen virksomhed? HG-uddannelsen er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere for dig. Du starter på HG på handelsskolen og fortsætter uddannelsen i en virksomhed. En erhvervsuddannelse varer normalt 4 år og består for de fleste af 2 år på HG (grundforløb) og 2 års praktik i en virksomhed (hovedforløbet). 4 år 3 år 2 år 1 år Forløb Det mest almindelige forløb Job Videreuddannelse På HG bliver du klædt på til at klare udfordringerne i en praktikplads i en virksomhed. Sådan kommer du på HG Der er ingen adgangsbegrænsning til HG, hvis du har afsluttet 9. klasse, og dine forudsætninger i dansk, regning og fremmedsprog er i orden. Har du behov for ekstra undervisning i nogle af fagene, kan dit HG-forløb gøres lidt længere. Adgangskrav: 9 års skolegang Praktik Praktik Skole Skole 4 år 3 år 2 år 1 år Det er anderledes end i folkeskolen Det er anderledes end folkeskolen HG er en anden måde at gå i skole på. Undervisningen er projektorienteret og praktisk, og du arbejder med emner og problemer fra butikkerne og på kontorerne. Dine fag er opdelt i grundfag, områdefag og valgfag. Når du vælger niveau i grundfagene og vælger områdefag og valgfag, skal du tænke på, hvad der er dit drømmejob. Det er udgangspunktet, når du skal tilrettelægge din uddannelse. Inden du vælger, får du vejledning af dine lærere og din studievejleder på HG. Grundfag Grundfagene er obligatoriske. Du får følgende fag på HG: erhvervsøkonomi, salg & service, it, engelsk, dansk, samfundsfag og måske et 2. fremmedsprog. Områdefag Her er et par eksempler på områdefag: Psykologi, kommunikation & service, it-værktøj og webkommunikation, planlægning, administration og sagsbehandling og købmandskab og butiksdrift. Valgfag Valgfagene er forskellige fra handelsskole til handelsskole. Du vil typisk kunne vælge mellem forskellige praktiske og kreative fag. Men der er også mulighed for at vælge mere teoretiske fag. Undervisningen Undervisningen er varieret, og den er bygget op omkring konkrete problemer og temaer fra virksomhederne. Du vil 18

19 EUD HG møde gæstelærere fra erhvervslivet og komme på virksomhedsbesøg og korte praktikophold. På mange handelsskoler er der også mulighed for studieture til udlandet. I praktik Når du er færdig med HG, skal du finde en praktikplads. Handelsskolens praktikpladskonsulent vil hjælpe dig. Du kan finde en praktikplads inden for detail, handel og kontor. Du kan også vælge at gennemføre noget af din praktiktid i en virksomhed i udlandet. Du kan vælge at sende en ansøgning på almindeligt papirskema. Eller du kan udfylde en ansøgning på og underskrive med en digital signatur, hvorefter ansøgningen sendes automatisk til skolen. Muligheder for videreuddannelse Med en erhvervsuddannelse har du mulighed for at uddanne dig videre til markedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom og finansøkonom. Mere information Hvis du vil vide mere om HG, er der flere muligheder. Du kan besøge din lokale handelsskoles hjemmeside, du kan kontakte handelsskolens studievejleder, og du kan deltage i de informationsmøder eller åbent hus arrangementer, der finder sted på alle handelsskoler i perioden november til marts. Du kan finde din lokale handelsskoles hjemmeside via Du kan også få mere at vide om HG i UU-centrene. Kig eventuelt også på Undervisningsministeriets vejledningsportal En god måde at lære HG at kende på er at melde dig til et præsentationskursus eller brobygningsforløb - et kort ophold på en handelsskole, mens du stadig går i folkeskolen. Hvordan søger du? HG er et tilbud til elever, der har afsluttet 9. eller 10. klasse. Ansøgningsfristen er 15. marts. Brobygning www giver dig mulighed for gennem længere tid at opleve det faglige og sociale liv på HG. Se også side 7. 19

20 EUD Social- og sundhedsuddannelsen Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje. Social- og sundhedsuddannelsen Social - og sundhedsuddannelsen består af: Trin 1 social- og sundhedshjælper og Trin 2 social- og sundhedsassistent, der hver især kvalificerer dig til at arbejde indenfor social- og sundhedssektoren. Du kan tage trinene enkeltvis og arbejde ind imellem eller tilrettelægge din uddannelse som et sammenhængende forløb. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du arbejder med områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Ved ansættelse er der sørget for, at du får en praktikplads Du skal blandt andet lære om: Sundheds- og sygepleje Social- og samfundsforhold Pædagogik og psykologi Kultur og aktivitet It og kommunikation Dansk, engelsk, naturfag Der er mulighed for, at du kan fravælge engelsk og erstatte det med andre fag. Trin 1: Social- og sundhedshjælper Som uddannet social- og sundhedshjælper arbejder du f.eks. i den kommunale hjemmepleje, i beskyttede boliger, på dagcentre, plejehjem eller ældrecentre. Du yder praktisk hjælp og omsorg til handicappede, syge eller ældre mennesker, der har behov for hjælp til at klare hverdagen i eget hjem eller på institution. Der kan være tale om at hjælpe med personlig hygiejne og daglig husførelse så som vask og rengøring. Du tager dig også af sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Adgangskrav 1. Grundforløb fra indgangen: Sundhed, omsorg og pædagogik eller klasse eller 3. Mindst et års uddannelse eller et års erhvervserfaring efter 9. klasse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Som uddannet social- og sundhedsassistent arbejder du f.eks. på sygehuse, psykiatriske institutioner, i bofællesskaber for fysisk og psykisk handicappede, på plejehjem eller i den kommunale hjemmepleje. Du arbejder både med enkeltpersoner og grupper af personer og tilrettelægger, udfører og evaluerer sundheds- og sygeplejeopgaver samt koordinerende, aktiverende og omsorgsmæssige opgaver. Job- og uddannelsesmuligheder Du kan søge ansættelse som social- og sundhedsassistent. Du kan søge ind på de mellemlange videregående social- og sundhedsuddannelser f. eks. ergoterapeut, socialrådgiver, pædagog eller sygeplejerske. Økonomi Du får elevløn under hele uddannelsen. Under 18 år: 7.509,12 kr./ 1. år 8.030,00 kr./md. i de sidste 8 måneder Over 18 år: ,27 kr./md. 1. år ,22 kr./md. i de sidste 8 måneder Grundforløb på indgangen sundhed, omsorg og pædagogik Du kan finde en oversigt over grundforløbspakker på skolernes hjemmesider Job- og uddannelsesmuligheder Grundforløbet giver ikke i sig selv mulighed for at arbejde inden for området. Du kan søge videre på hovedforløbene: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1: sosu-hjælper, pædagogiske assistentuddannelse, hospitalteknisk assistent og tandklinik assistent. Økonomi Er du fyldt 18 år, kan du søge SU Hvordan kommer jeg i gang? Hvis du gerne vil begynde på social- og sundhedsuddannelsen kan du søge via eller henvende dig til uddannelsesvejledningen på en af skolerne: Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole på Frederiksberg Humanica i Hillerød Social- og Sundhedsskolen København SOSU C, Social- og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby og Gladsaxe. Job- og uddannelsesmuligheder Du kan søge ansættelse som socialog sundhedshjælper. Du kan søge uddannelse til socialog sundhedsassistent. Økonomi Du får elevløn under hele uddannelsen. Under 18 år: 7.386,15 kr./md. Over 18 år: 9.592,63 kr./md. Adgangskrav 1. Trin 1: Social- og sundhedshjælperuddannelsen eller 2. Tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed www

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. januar 2007 30. juni 2008 Ejendomsservicetekniker Boligservice 1. januar 2007 30. juni 2008 Erhvervs- og institutionsservice 1. januar 2007

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Loven 1. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1. Administration 30. juni 2014 Advokatsekretær 30. juni 2014 Alutømrer 30. juni 2014 Ambulanceassistent 30. juni 2014 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2014 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2014

Læs mere

Alfabetisk liste. Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge

Alfabetisk liste. Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Administration 31. december 2013 Advokatsekretær 31. december 2013 Alutømrer 30. juni 2013 Ambulanceassistent 31. december 2013 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2013 Anlægsgartner (plejeteknik) 30.

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22.august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2013 Senest revideret 24. juni 2013 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste Administration (kontoruddannelsen) 31. december 2015 Ambulanceassistent 31. december 2015 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartnerassistent 30.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli alfabetisk liste

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli alfabetisk liste Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli 2015 - alfabetisk liste Uddannelse Gældende til Administration (kontoruddannelse)

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2014 Brolægger 30. juni 2014 Bygningsstruktør 31. december 2013 Kloakrørlægger 31. december 2013 Bygningsmaler Bygningsmaler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2012 Bådmekaniker 31. december 2012 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2015 Senest revideret 30. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Bådassistent 30.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2016 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2014 Senest revideret 16. december 2013 Bil, fly og andre

Læs mere

Hovedforløb Speciale Gældende til

Hovedforløb Speciale Gældende til Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. januar 2013 30. juni 2014 Bådassistent 1. januar 2013 30. juni 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige)

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016 Gældende fra

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf.

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's område kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2017 Senest revideret juni 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. juli 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 30. juni 2013 Bådmekaniker 30. juni 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 30. juni 2013 Cykelmontør 30. juni 2013 Knallertmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2014 Senest revideret 25. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016 Uddannelse Specialer

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2015 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2008 NB! benyt www.ug.dk til at læse mere

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2015 Brolægger 31. december 2015 Bygningsstruktør 31. december 2015 Kloakrørlægger 31. december 2015 Bygningsmaler

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016 Senest revideret 1. juli Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start på din ungdomsuddannelse Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge.

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli 2015 - alfabetisk liste Uddannelser Gældende til Administration

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere