inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden"

Transkript

1 Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere

2 Uddannelse for alle Uddannelse for alle uddannelse for livet Uddannelse for livet Uddannelse er mere nødvendig end nogensinde og er din adgang til job, god løn og personlig udvikling. De fleste job kræver en grundlæggende uddannelse efter folkeskolen - altså en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Det er muligt at skifte fra den ene uddannelse til den anden - og overføre fag fra et forløb til et andet. Forløb Oversigt over uddannelsesmuligheder Videreuddannelse 4 år Alle ungdomsuddannelser kan give dig mulighed for start på videregående uddannelser. 3 år Uddannelse vil være noget, du fortsætter med hele livet, ikke blot for at få et nyt job, men også for at blive bedre til det job, du har. Uddannelse og omskoling til ny teknik og ændrede arbejdskrav er nødvendigt for alle. Uddannelse for alle Der er i dag flere uddannelsesmuligheder end nogensinde. Der er uddannelser for enhver: korte eller lange med bøger eller værktøj med mennesker eller ting med løn eller uddannelsesstøtte. Undersøg dine muligheder vælg så din uddannelse! 2 år 1 år Tekniske erhvervsuddannelser HG kontor, butik, engros og finans Social- og sundhedsuddannelser HHX - Handelsgymnasium HTX - Teknisk gymnasium STX - Gymnasium HF - Højere forberedelseseksamen STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse EGU - Erhvervsgrunduddannelse Produktionsskole Afsluttet grundskolen eller 10. klasse 2

3 Indhold Indhold 4 Forord 5 Uddannelsesplan Lav en plan for, hvad du vil gøre, inden du skal vælge din uddannelse. 6 Genvej til vejlederen Hvadkan en vejleder hjælpe med? 7 Brobygning / 10. klasse Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge? 8 EUD - Erhvervsuddannelser Grundforløb og hovedforløb. De ca. 120 uddannelser er opdelt på 12 fælles indgange/grundforløb. 23 EGU - Erhvervsgrunduddannelse EGU er en 2-årig uddannelse for unge, der ikke er i gang med anden uddannelse eller job. 24 STU - Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 25 Ungdomsskoler Ungdomsskolen er for unge mellem 15 og 18 år, der ønsker at udvikle sig personligt eller fagligt. 25 Højskoler / Efterskoler Er højskole eller efterskole en idé for dig, så læs her. 26 Fælles for de gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser, STX, HF, HHX og HTX, giver samme studiekompetence og adgang til videregående uddannelser. 28 HHX, Handelsgymnasium Handelsgymnasiet er en 3-årig gymnasial erhvervsrettet uddannelse. 30 HTX, Teknisk gymnasium Arbejd med tekniske og naturvidenskabelige projekter og få adgang til videregående uddannelser. 32 STX, Det almene gymnasium En boglig uddannelse men også kreativ for dig der kan lide at læse og sætte dig ind i nye ting. 34 HF, Højere forberedelseseksamen HF er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver en bred viden om sprog, natur, kultur og samfund. 36 Produktionsskolen Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde. 37 Andre uddannelser Uddannelser i landbrug, fiskeri, søfart og militær. Arbejdsmarkedsuddannelser. Kunstneriske og kreative uddannelser, samt efterskoler og højskoler. 38 Videre som voksen / Studievalg København Her kan du finde vej til mere uddannelse. 39 VUC / Egen virksomhed / Jobcentre Inspiration til dig der vil igang som iværksætter. 40 Ansøgning og økonomi Ansøgningsfrist 15. marts Ungdommens Uddannelsesvejledning Er du i tvivl kan du kontakte din UU-vejleder. 42 Orienteringsmøder og adresser Planlæg et besøg og tag dine forældre med. 47 Uddannelsesinformationer Søg også oplysninger om dine uddannelsesmuligheder på Internettet. Udgivet af Kommunerne, ungdomsuddannelsesinstitutionerne og Det Vejledningsfaglige Udvalg i Storkøbenhavn. Redaktion: Lena Kiersgaard, Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N, tlf.: Oplysninger i Genvej er baseret på informationer fra de repræsenterede uddannelsesområder. Layout: autographic design Tryk: Grafisk Rådgivning, Karlslunde Vis dine forældre dette hæfte og diskuter dine ønsker og muligheder med dem. 3

4 Forord Forord Velkommen til den nye version af hæftet Genvej som er blevet udvidet til at dække hele Region Hovedstaden. Hæftet henvender sig til alle, der skal vælge en uddannelse. Formålet er at skabe oversigt over de uddannelsesmuligheder, der findes, når man skal videre som ung eller voksen. Hæftet omfatter hovedsaglig information om vejledning, uddannelser og arbejdsmarkedet, der geografisk er knyttet til Region Hovedstaden, men andre institutioner og uddannelser er omtalt. Uddannelse og arbejdsmarked Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der ændre sig konstant. Man skal regne med at uddanne sig livet igennem, for arbejdslivet har brug for arbejdskraft, der generelt skal være bedre kvalificeret. Der vil være behov for medarbejdere, der er parate til at skifte job og udvikle kvalifikationer og kompetencer. Uddannelsesvalget For at kunne vælge uddannelse skal man vide så meget som muligt om sig selv, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Dette hæfte giver mulighed for at få overblik over uddannelsesmulighederne for både unge og voksne. Ligeledes vil også forældre til elever og unge have udbytte af hæftets informationer. Alle kan få uddannelses- og erhvervsvejledning Danmark har et meget veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelsesog erhvervskarriere med en vejleder. I grundskolen skabes fundamentet for vejledningen ved, at alle elever udfærdiger en uddannelsesbog og uddannelsesplan sammen med vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Herefter sker gennemførselsvejledningen på uddannelsesinstitutionerne, mens vejledning til videregående uddannelse foretages af Studievalg. Vi vil gerne takke både samarbejdspatnere og bruger for god og konstruktiv kritik af Genvej. www Uddannelse giver et liv i balance 4

5 Uddannelsesplan Uddannelsesplan Uddannelsesplan I 8. klasse begynder du at arbejde med din personlige uddannelsesplan. I slutningen af 8. klasse skal du have udarbejdet en uddannelsesplan med dit foreløbige valg af uddannelse. I 9. og eventuelt i 10. klasse arbejder du videre med din uddannelsesplan, som sammen med din ansøgning til ungdomsuddannelse/10. klasse afleveres i marts. Dit næste uddannelsessted bruger din uddannelsesplan til at sikre, at din fremtidige vejledning og undervisning tager udgangspunkt i dig og dine forudsætninger, mål, erfaringer osv. Derfor er det vigtigt, at din uddannelsesplan er præcis og fyldestgørende. Uddannelsesplanen skal bl.a. indeholde: en præsentation af dig selv dit valg af ungdomsuddannelse/ 10. klasse dine overvejelser om uddannelse og erhverv eventuelt dit behov for støtte eller andre oplysninger, som er vigtige for dit næste uddannelsessted beskrivelse af dine tidligere vejledningsaktiviteter og dit udbytte, f.eks. praktik, brobygning, besøg på uddannelsessteder samt virksomheds- og gæstelærerbesøg. I uddannelsessamtalerne med din UUvejleder drøfter I også din uddannelsesplan og dit valg af uddannelse. Dine forældre og din UU-vejleder kan tilføje bemærkninger i din uddannelsesplan. Dette kan f.eks. være oplysninger om og dokumentation for dit behov for støtte på ungdomsuddannelsen. Hvis du søger en gymnasial uddannelse, vil det stå i uddannelsesplanen, om du indstilles til optagelsesprøve. Hvis du efter 9. klasse vælger 10 klasse, skal din uddannelsesplan også indeholde, hvilke mål du har med 10. klasse samt hvilke forløb, niveau og fag, du vælger. Læs mere under afsnittet om 10. klasse. Hvis du efter 9. eller 10. klasse ikke starter på en ungdomsuddannelse, sendes din uddannelsesplan til dit UU-center, som står for din videre vejledning. Hvis du skifter skole i 9. eller 10. klasse, bliver din uddannelsesplan sendt til din nye skole. Ansøgning Elever i 9. og 10. klasse skal søge optagelse til ungdomsuddannelse/10. klasse via UEA: Uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering; er et obligatorisk emne i klasse, som bl.a. skal give dig indsigt i dine egne ressourcer og forudsætninger, samt viden om uddannelser og erhverv til brug i din uddannelsesplanlægning. Optagelsesprøve: Se afsnittet om gymnasiale uddannelser. Hvilken vej Tal om din uddannelsesplan med dine forældre, din klasselærer og andre voksne, som kender dig godt. Få inspiration fra din uddannelsesbog, hvor du fra 6. klasse har samlet dine tanker, dine erfaringer og dit øvrige arbejde omkring din skolegang, UEA, dine vejledningsaktiviteter og din uddannelsesplanlægning. Ansøgningen afleveres sammen med din uddannelsesplan - senest d. 15. marts. Vær opmærksom på, at din grundskole/10. klasse kan have en tidligere afleveringsdato. Din skole eller din UU-vejleder informerer dig nærmere. www 5

6 Genvej til vejlederen Genvej til vejlederen Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Er du under 25 år, kan du få vejledning om uddannelse og erhverv hos dit lokale UU-center (Ungdommens Uddannelsesvejledning). UU giver personlig og differentieret vejledning til elever i folkeskolens klasse elever, der følger et 10. klassetilbud unge under 25 år, som ikke er i gang med eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. UU er i dit lokalområde Find adresse, telefonnummer og hjemmeside på dit lokale UU-center på side 41. Vejledning ved Studievalg Studievalgs regionale vejledningscentre er åben for alle, som søger information og vejledning i forbindelse med valg af videregående uddannelse og erhverv. Vejledningen omfatter bl.a. afklaring før uddannelsesvalg samt information om optagelsesbetingelser, økonomi, efterog videreuddannelse. Læs mere på side 38 og kontakt Studievalg på Gennemførelsesvejledning Gennemførelsesvejledning gives på en række uddannelser; de gymnasiale uddannelser erhvervsuddannelserne korte videregående uddannelser mellemlange videregående uddannelser. Formålet med vejledningen er, at den enkelte elev, kursist eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Jobcentrenes vejledning Er du fyldt 18 år og ledig, kan du efter aftale på dit lokale jobcenter få en vejledningssamtale om dine muligheder samt om forhold omkring relevant lovgivning. Læs mere og kontakt dit jobcenter på www Dyk ned i mulighederne Stop op og tænk dig om Hvilken vej 6

7 Brobygning Brobygning er forløb, som foregår på en ungdomsuddannelse, og hvori indgår undervisning og vejledning. Du kan brobygge til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Brobygning skal gøre dig afklaret i dit uddannelsesvalg og øge dine muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. I din brobygning undersøger du ungdomsuddannelsen i praksis. Du får indblik i både de praktiske og teoretiske dele, som uddannelsen indeholder. Du afprøver dig selv i forhold til de faglige og personlige krav, der stilles på uddannelsen. Du får viden om erhverv, som uddannelsen kan føre til. I 8. klasse skal du deltage i en uges introduktionskursus til flere ungdomsuddannelser. I 9. klasse tilbydes du brobygning, hvis du er i tvivl om dit valg af ungdomsuddannelse. Brobygningen varer mindst to og højst ti dage. Forløbet kan dog i visse tilfælde forlænges til i alt fire uger. I 10. klasse skal du deltage to uger i brobygning til mindst to forskellige uddannelser. Forløbet kan tilrettelægges på forskellige måder og kan også kombineres med praktik. Du kan tilbydes i alt fire ugers brobygning, eventuelt kombineret med praktik. Er du under 19 år, har afsluttet grundskolen og deltager i fuldtidsundervisning på en efterskole, en fri grundskole, en ungdomshøjskole, en håndarbejds- og husholdningsskole eller en kommunal ungdomsskole, kan du ligeledes deltage i brobygning. Er du under 19 år, har afsluttet grundskolen og ikke i gang med uddannelse, kan du kontakte dit UU, som giver dig flere oplysninger og vejledning til brobygning på en ungdomsuddannelse. Brobygning 10. klasse 10. klasse 10. klasse er for dig, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring før ungdomsuddannelse. Når du vælger 10. klasse, skal dit valg derfor have et klart formål. Du kan tage 10. klasse på folkeskoler, private skoler, efterskoler, ungdomsskoler eller på 10. klasse centre. I 10. klasse forberedes du til din ungdomsuddannelse. Du har derfor fag og aktiviteter, som har direkte forbindelse til indhold, muligheder og krav på de forskellige ungdomsuddannelser. I 10. klasse tager undervisningen og vejledningen udgangspunkt i din uddannelsesplan. Derfor skal du i din uddannelsesplan fra 9. klasse bl.a. beskrive; hvilke mål du har med 10. klasse hvilke prøver du ønsker i 10. klasse hvornår du vil afslutte 10. klasse med prøve (efter et halvt eller et helt skoleår) dine valg af tilbudsfag og valgfag Du kan aflægge 9. klasseprøve (FSA) eller 10. klasseprøve (FS10) i dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan tage prøverne efter det første halve år, hvis dette er beskrevet i din uddannelsesplan fra 9. klasse, eller ved afslutningen af skoleåret. Hvis du har dokumenteret behov for støtte, bliver du tilbudt læseundervisning. Tal med din UU-vejleder i 9. klasse om dette. Undervisningen i 10. klasse er, for helårselever, på mindst 28 lektioner om ugen i gennemsnit og består af en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del er bl.a. dansk, matematik, engelsk, obligatorisk selvvalgt opgave, brobygning, uddannelsesplan og vejledning. Den valgfri del er bl.a. 2. fremmedsprog, fysik/kemi, yderligere undervisning i dansk, matematik og engelsk samt valgfag, praktik, og yderligere brobygning. Få mere at vide hos din UU-vejleder og på de skoler, der tilbyder 10. klasse. Obligatorisk selvvalgt opgave er en individuel opgave, som skal have sammenhæng med din uddannelsesplan. Du skal vise, at du kan arbejde med forskellige arbejdsformer og udtryksformer. Opgaven skal resultere i et konkret produkt. Din opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis du ønsker det, en karakter. 7

8 EUD Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelse Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer oinden for byggeri, bolig og erhverv. Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg. Bygningsog brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events. Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden. Beslagsmed Elektronikoperatør Forsyningsoperatør Industrioperatør Beklædningshånværker CNC-teknikuddannlesen Finmekanikeruddannelsen Industriteknikeruddannelsen Køleteknikeruddannelsen Laboratorietandtekniker Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Oliefyrtekniker Ortopædist Overfladebehandler Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter Teater- og udstillingstekniker Cykel- og motorcykeluddannelsen Flymekanikker Karosserismed Mekaniker Vognmaler Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygningsmaler Glarmester Maskinsnedker Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS-uddannelsen Entrepenør- og landbrugsmaskinuddannlesen Boligmonteringsuddannelsen Byggemontagetekniker Byggemonteringsuddannelsen Ejendomsservicetekniker Serviceassistent Sikkerhedsvagt Busschauffør Chauffør Lageruddannelsen Lufthavnsoperatør Postoperatør Redder Togklargører Plastmager Porcelænsmaler Procesopratør Skibstekniker Skibsmekaniker Skibsmontør Skomager Smedeuddannelsen Støberitekniker Teknisk designer Urmager Vindmølletekniker Værktøjsuddannelsen Ædelsmed 8

9 r (EUD) Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter. Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design. Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder. Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje. EUD Erhvervsuddannelser Digital medie Film- og TV-produktionuddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Mediegrafiker Skiltetekniker Web-integrator Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent Ferskvareassistent Gastronom Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener Fitnessinstruktør Frisør Kosmetiker Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeper Hotel- og fritidsassistent Landbrugsuddannelsen Landbrugets lederuddannelse Produktionsgartner Væksthusgartner Uddannelse til eventkoordinator Skov- og naturtekniker Veterinærsygeplejerske Detailhandelsuddannelse Ferskvareassistentuddannelsen Finansuddannelsen Generel kontoruddannelse Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Uddannelse til sundhedsservice sekretær Den pædagogiske grunduddannelse Hospitalsteknisk assistent Social- og sundhedsuddannelsen Tandklinikassistent 9

10 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsudda Erhvervsddannelserne består af et grundforløb og et hovedforløb. De ca. 110 uddannelser er opdelt på 12 indgange/grundforløb. Længden er mellem 1 ½ og 5 ½ år. Man kan begynde på en erhvervsuddannelse på skole eller i praktik i en virksomhed (læreplads). Man kan også begynde med en mesterlærekontrakt (undtaget er elektriker-, VVS- samt film- og tv-produktionsuddannelserne). Grundforløb Det første skoleforløb i din erhvervsuddannelse kaldes et grundforløb. Det kan vare fra 10 til 60 uger. Længden er individuel og bestemmes af din skolebaggrund, dine eventuelle erfaringer fra erhvervslivet og dine interesser og ønsker. Der undervises i 5 forskellige slags fag: Grundfag er fag som dansk, matematik, fremmedsprog og arbejdsmiljø Fælles områdefag er fag, der er specielle for det brancheområde, du har valgt Særlige områdefag er fag på grundlæggende niveau inden for det uddannelsesområde, du har valgt Specialefag er fag på højt niveau inden for den uddannelse, du har valgt Forløb Valgfag er fag, du selv kan vælge imellem. Fagene kan være interessebetonede, mere fagbetonede eller studierettede enkeltfag som matematik, fysik og dansk på C-niveau også kaldet påbygning. Påbygning giver dig mulighed for at skifte til fx HTX, eller sammen med erhvervskompetencen får du adgang til erhvervsakademi-uddannelserne. De 12 grundforløb Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Mad til mennesker Krop og stil Dyr, planter og natur Merkantil Sundhed, omsorg og pædagogik Hovedforløb Senest i grundforløbet skal du vælge den uddannelse, som du vil beskæftige dig med i resten af din uddannelsestid. Denne del af erhvervsuddannelsen kaldes hovedforløbet og består skiftevis af skoleophold og praktikperioder i alt mellem 1 og 5½ år. Praktikperioderne foregår i en virksomhed. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve/opgave, hvorefter du kan kalde dig faglært. 5½ år 3 år 2 år 1 år Hovedforløb i specifikke fag Skole og praktik 2 år 5 år 6 mdr. Grundforløb uger Job Videreuddannelse 5½ år 3 år 2 år 1 år Indhold og arbejdsform Undervisningen på teknisk skole indeholder både praktik og teori. Adgangskrav: 9 års skolegang 10

11 nnelser EUD Erhvervsuddannelser Uddannelsesplan og kontaktlærer Før du starter på grundforløbet, vil du blive indkaldt til en uddannelsessamtale. Sammen med kontaktlæreren/ vejlederen udarbejder du en uddannelsesplan, og I skal løbende vurdere dit uddannelsesforløb. Kontaktlæreren er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. Din uddannelsesplan, oversigt over uddannelsens opbygning, dine evalueringer, UU-vejledning og praktikerklæringer samler du i Uddannelsesbogen. Læs mere på Prøve/Eksamen Skolen foretager en løbende bedømmelse af dit standpunkt. I grundforløbet er der prøver i flere af grundfagene. Praktikplads For at kunne starte på hovedforløbet skal du have en praktikplads hos en godkendt virksomhed/mester. De tekniske skoler hjælper dig med at finde en praktikplads, men ansvaret er dit. Du skal selv være aktiv og søge praktikplads. Skolepraktik Kan du ikke finde en praktikplads, kan du i nogle uddannelser fortsætte i skolepraktik, hvor du får den praktiske uddannelse i specielle værksteder på teknisk skole. Vejledning De tekniske skolers vejledere tilbyder dig information og vejledning om f.eks.; optagelse fagindhold støttemuligheder praktikplads jobmuligheder samt støtte til problemer af mere personlig karakter. Læs mere på Løn og SU Hvis du begynder din uddannelse i en virksomhed, får du løn med det samme. Hvis du starter på grundforløbet, får du først løn, når du starter i praktik. Er du over 18 år, kan du søge SU. I skolepraktik får du en godtgørelse (løn) svarende til SU. Team Danmark Se Team Danmark afsnittet under Ansøgning og økonomi på side 40. Brobygning Låst fast? Dyk ned i mulighederne Mulighederne for skolepraktik er stærkt begrænset. giver dig mulighed for gennem længere tid at opleve det faglige og sociale liv på Teknisk Skole. Se også side www 11

12 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Beklædningshåndværker Beklædningshåndværker 2 år 8-14 mdr. CPH CNC-teknikuddannelsen CNC-tekniker 2 år 6 mdr. KTS CNC-assistent 1 år 6 mdr. KTS Elektronikoperatør 2 år TEC Finmekanikuddannelsen Våbenmekaniker 4 år TEC Låsesmed 4 år TEC Finmekaniker 4 år TEC Forsyningsoperatør 2 år TEC Industrioperatør 2 år TEC/KTS/ESN Industriteknikuddannelsen Industritekniker produktion 5 år 6 mdr. KTS Industritekniker maskin 4 år KTS Industriassistent 2 år KTS Laboratorietandtekniker Laboratorietandtekniker 4 år KTS Basistandtekniker 3 år KTS Maritime håndværksfag Sejlmager 4 år ESN Bådebygger / skibstømrer 4 år ESN Metalsmed Gravør 4 år KTS Gørtler 4 år KTS Gørtler armatur 4 år KTS Jern- og metalsliber 2 år 6 mdr. KTS Kobbersmed 4 år KTS Metaltrykker 3 år KTS Modelsnedker 4 år ESN Oliefyrstekniker 2 år KTS / TEC Ortopædist 4 år TEC Porcelænsmaler Overglasurmaler 4 år TEC Blåmaler 1 år 6 mdr. TEC Procesoperatør Procesoperatør 4 år KTS Procesarbejder 2 år KTS Skomager Ortopædiskomager 4 år TEC Serviceskomager 3 år TEC Nådler 2 år 6 mdr. TEC Smed Klejnsmed 4 år TEC / CPH Smed (aluminium) 4 år TEC Smed (rustfri) 4 år TEC VVS-energiteknik 4 år TEC Smed (bearbejdning) 2 år TEC Svejser 2 år 6 mdr. TEC Støberitekniker 3 år 6 mdr. KTS Støberiassistent 2 år KTS Teknisk designer 2 år 5-11 mdr. KTS Værktøjsuddannelsen Værktøjstekniker 5 år KTS Værktøjsmager 4 år KTS Ædelsmed Ciselør 4 år KTS Guldsmed 4 år KTS Korpussølvsmed 4 år KTS Bestiksølvsmed 4 år KTS Butiksguldsmed 2 år KTS * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, CPH = CPH West Uddannelsescenter København Vest, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 12

13 Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer indenfor byggeri, bolig og erhverv. * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, CPH = CPH West Uddannelsescenter København Vest, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland EUD Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler. Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Automatik- og procesuddannelsen Automatiktekniker 4 år TEC Elektrotekniker 4 år TEC Data- og kommunikationsuddannelsen Datatekniker 5 år TEC IT-supporter 2 år 6 mdr. TEC Kontorservicetekniker 4 år TEC Telesystemtekniker 4 år TEC Teleinstallationstekniker 2 år 6 mdr. TEC Elektriker Installationsteknik 4 år TEC / ESN Styrings- og reguleringsteknik 4 år 6 mdr. TEC Kommunikationsteknik 4 år 6 mdr. TEC Bygningsautomatik 4 år ESN Elmontør 2 år 8 mdr. TEC Elekronik- og svagstrømsuddannelserne Elektronikfagtekniker 4 år TEC Radio-/TV- fagtekniker 4 år TEC Frontline PC-supporter 2 år TEC Teater-, udstillings- og eventtekniker Teatertekniker 4 år KTS Udstillingstekniker 4 år KTS Eventtekniker med speciale i 4 år KTS illuminationsteknik Teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent 2 år KTS Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Cykel- og motorcykeluddannelsen Cykelmekaniker 3 år 3 mdr. TEC Cykelmontør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Knallertmekaniker 3 år 3 mdr. TEC Motorcykelmekaniker 4 år TEC Flymekaniker 4 år 2 mdr. TEC Karosserismed 4 år TEC Mekaniker Mekaniker 4 år TEC / ESN Automontør (trin) 2 år TEC / ESN * TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 13

14 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg. Uddannelse Speciale Varighed Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Brolægger 3 år 5-11 mdr. KTS Anlægsstruktør 3 år 5-11 mdr. KTS Bygningsstruktør 3 år 5-11 mdr. KTS Byggemontagetekniker (skolebaseret) 1 år 6 mdr. KTS Bygningsmaler 3 år 3-6 mdr. TEC / ESN Murer 3 år 5-11 mdr. KTS / ESN Flisemontør 2 år 6 mdr. KTS / ESN Snedker Bygningssnedker 3 år 6-9 mdr. KTS / ESN Møbelsnedker 3 år 6-9 mdr. KTS / ESN Orgelbygger 3 år 6-9 mdr. KTS Træoperatør, døre og vinduer 2 år ESN Træoperatør, møbel 2 år ESN Bygningsmontør 2 år KTS / ESN Træfagenes byggeuddannelse Tømrer 3 år 6-11 mdr. KTS / ESN Alutømrer 3 år 6-11 mdr. ESN Gulvlægger 3 år 6-11 mdr. KTS Tækkemand 3 år 6-11 mdr. ESN VVS-uddannelsen VVS-montør 3 år 6 mdr. TEC / ESN VVS- og blikkenslager 4 år TEC / ESN VVS- og energispecialist 4 år ESN Rustfast industrimontør 4 år TEC * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events. Hovedforløb* Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker 3 år 3 mdr. KTS Ejendomsmedhjælper 2 år 5 mdr. KTS Serviceassistent Hospital 2 år TEC / ESN Virksomhed 2 år TEC / ESN Rengøringstekniker 1 år 6 mdr. TEC / ESN * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 14

15 Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden. EUD Erhvervsuddannelser * TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland Medieproduktion Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Buschauffør Buschauffør 3 år TEC Rutebil- eller turistchauffør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Kørseldisponent 4 år TEC Chauffør Godschauffør 3 år TEC Renovationschauffør 3 år TEC Lastbilschauffør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Tankbilchauffør 3 år TEC Flyttechauffør 3 år TEC Kørselsdisponent 4 år TEC Lageruddannelse Lageroperatør (lager og transport) 3 år TEC Lageroperatør (lager og logistik) 3 år TEC Lager- og terminaldisponent 4 år TEC Lagermedhjælper (trin) 1 år 6 mdr. TEC Lufthavnsoperatør Bagage og Cargo 3 år TEC Service 3 år TEC Transportarbejder i lufthavn (trin) 1 år 6 mdr. TEC Postuddannelsen Transport 2 år 6 mdr. TEC Center 2 år 6 mdr. TEC Distribution 2 år 6 mdr. TEC Postdistributør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Kørselsdisponent 3 år 6 mdr. TEC Redder Ambulanceassistent 2 år 7 mdr. ESN Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Film- og TV-produktionsuddannelse Film- og TV-produktionstekniker 5 år KTS Film- og TV-assistent 2 år 6 mdr. KTS Fotograf 4 år 6 mdr. KTS Grafisk tekniker 3 år 6 mdr. KTS Mediegrafiker Mediegrafiker 4 år KTS Mediegrafikerassistent 3 år KTS Skiltetekniker 3 år 6 mdr. TEC * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 15

16 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Tjener Tjener Konference og selskabstjener 3 år 4 mdr. 1 år 8 mdr. * ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland (Kokkeskolen Nordsjælland), HRS = Hotel og restaurantskolen HRS HRS Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design. Uddannelser Specialer Varighed Hovedforløb* Ernæringsassistent Ernæringsassistent 3 år HRS / ESN Ernæringshjælper 1 år 6 mdr. HRS / ESN Gastronom Cater 2 år 10 mdr. HRS / ESN Gastronomiassistent 1 år 6 mdr. HRS / ESN Kok 3 år 9 mdr. HRS / ESN Smørrebrødsjomfru 3 år HRS Hotel- og fritidsassistent 2 år 6 mdr. Receptionist 2 år 4 mdr. HRS Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Frisør Frisør 4 år CPH Frisøraspirant 3 år CPH Kosmetiker Kometiker 2 år 6 mdr. CPH Wellnessassistent 1 år 6 mdr. CPH Fitness instruktør 1 år 6 mdr. CPH * CPH = CPH West Uddannelsescenter København Vest, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 16

17 Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. De grønne uddannelser kan tilbyde et væld af muligheder, hvis du har interesse indenfor dyr, planter og natur. De grønne uddannelser varer mellem 3 år og 4 år og spænder over disse uddannelser: Anlægsgartner: Som anlægsgartner kan du specialisere dig indenfor anlægsteknik, hvor du anlægger haver, parker og andre grønne områder eller indenfor plejeteknik, hvor du passer og renoverer etablerede grønne områder som kirkegårde, parker, slotshaver eller andre friarealer. Dyrepasser: Som dyrepasser kan du specialisere dig indenfor heste, forsøgsdyr og zoologiske dyr. Under uddannelsen skal du lære om dyrenes anatomi, fodring, foderplaner, avl, sundhed, sygdomme, staldteknik m.m. Som dyrepasserassistent kan du arbejde i f.eks. dyrehandel, dambrug, mindre dyreparker og lignende. Landmand: I landbrugsuddannelsen kan du specialisere dig indenfor husdyr (kvæg, svin eller hest), indenfor planter eller indenfor maskiner (jordbrugsmaskinfører). Mange tror at en landbrugsuddannelse kun kan bruges, hvis man selv vil en købe gård og arbejde der til sine dages ende. Sådan er det ikke længere. De moderne landbrugsbedrifter er store, ofte med flere gårde og flere ansatte og ledere. Der er således gode muligheder for at få job, enten med at passe dyrene, være maskinfører eller at få et job med ledelse. Under skoleopholdene på landbrugsuddannelsen er der mulighed for at bo på kostskole og have hesten med. Produktionsgartner: Som produktionsgartner kan du specialisere dig inden for produktion af træer, buske og andre planter som man møder i det danske landskab, i byerne og i private haver eller du kan specialisere dig inden for handel i planteskoler og havecentre. Væksthusgartner: Som væksthusgartner lærer du at dyrke potteplanter, grøntsager og snitblomster i væksthuse. Du kan specialisere dig i produktion af disse planter samt handel i plantecentre. Skov- og naturtekniker: Som skov- og naturtekniker tilbringer du din hverdag ude i naturen. Arbejdet består i at plante og pleje træer og bevoksninger, samt at fælde træer og klargøre træet til salg. Du plejer naturområder og gør ophold i skoven og naturen attraktivt for både børn og voksne. Greenkeeper: Som uddannet greenkeeper arbejder du med pleje og vedligeholdelse af golfbaner og de tilhørende grønne anlæg. Herudover skal du vedligeholde og foretage reparationer af maskinerne. Uddannelsen har to specialer: Greenkeeper og groundsman. En uddannelse indenfor det grønne område er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløb tager normalt 20 uger, men kan være kortere eller længere, afhængig af hvilken grundforløbspakke man vælger. Adgangsbetingelserne for at starte på hovedforløb er, at man har en læreplads med en godkendt virksomhed, samt at man har gennemført grundforløbet. Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. På alle uddannelser findes en afstigningsmulighed som assistent, hvor man selvfølgelig kan stige på igen hvis man senere får lyst til at tage hele uddannelsen. Under uddannelsen skal man have lærlingeløn, også under grundforløbet, hvis man har en læreplads dér. Hvis ikke, kan man få SU under grundforløbet, hvis man er fyldt 18 år. Mere information: Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde Landbrugsskolen Sjælland Tlf Eller www dk EUD Erhvervsuddannelser 17

18 EUD HG Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder. HG Handelsskolernes Grunduddannelse HG er en god måde at komme videre på, hvis du er interesseret i job inden for f.eks. handel, butik eller administration. HG er for alle uanset om du opfatter dig som boglig eller praktisk. Er du interesseret i handel, service, it, administration eller måske egen virksomhed? HG-uddannelsen er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere for dig. Du starter på HG på handelsskolen og fortsætter uddannelsen i en virksomhed. En erhvervsuddannelse varer normalt 4 år og består for de fleste af 2 år på HG (grundforløb) og 2 års praktik i en virksomhed (hovedforløbet). 4 år 3 år 2 år 1 år Forløb Det mest almindelige forløb Job Videreuddannelse På HG bliver du klædt på til at klare udfordringerne i en praktikplads i en virksomhed. Sådan kommer du på HG Der er ingen adgangsbegrænsning til HG, hvis du har afsluttet 9. klasse, og dine forudsætninger i dansk, regning og fremmedsprog er i orden. Har du behov for ekstra undervisning i nogle af fagene, kan dit HG-forløb gøres lidt længere. Adgangskrav: 9 års skolegang Praktik Praktik Skole Skole 4 år 3 år 2 år 1 år Det er anderledes end i folkeskolen Det er anderledes end folkeskolen HG er en anden måde at gå i skole på. Undervisningen er projektorienteret og praktisk, og du arbejder med emner og problemer fra butikkerne og på kontorerne. Dine fag er opdelt i grundfag, områdefag og valgfag. Når du vælger niveau i grundfagene og vælger områdefag og valgfag, skal du tænke på, hvad der er dit drømmejob. Det er udgangspunktet, når du skal tilrettelægge din uddannelse. Inden du vælger, får du vejledning af dine lærere og din studievejleder på HG. Grundfag Grundfagene er obligatoriske. Du får følgende fag på HG: erhvervsøkonomi, salg & service, it, engelsk, dansk, samfundsfag og måske et 2. fremmedsprog. Områdefag Her er et par eksempler på områdefag: Psykologi, kommunikation & service, it-værktøj og webkommunikation, planlægning, administration og sagsbehandling og købmandskab og butiksdrift. Valgfag Valgfagene er forskellige fra handelsskole til handelsskole. Du vil typisk kunne vælge mellem forskellige praktiske og kreative fag. Men der er også mulighed for at vælge mere teoretiske fag. Undervisningen Undervisningen er varieret, og den er bygget op omkring konkrete problemer og temaer fra virksomhederne. Du vil 18

19 EUD HG møde gæstelærere fra erhvervslivet og komme på virksomhedsbesøg og korte praktikophold. På mange handelsskoler er der også mulighed for studieture til udlandet. I praktik Når du er færdig med HG, skal du finde en praktikplads. Handelsskolens praktikpladskonsulent vil hjælpe dig. Du kan finde en praktikplads inden for detail, handel og kontor. Du kan også vælge at gennemføre noget af din praktiktid i en virksomhed i udlandet. Du kan vælge at sende en ansøgning på almindeligt papirskema. Eller du kan udfylde en ansøgning på og underskrive med en digital signatur, hvorefter ansøgningen sendes automatisk til skolen. Muligheder for videreuddannelse Med en erhvervsuddannelse har du mulighed for at uddanne dig videre til markedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom og finansøkonom. Mere information Hvis du vil vide mere om HG, er der flere muligheder. Du kan besøge din lokale handelsskoles hjemmeside, du kan kontakte handelsskolens studievejleder, og du kan deltage i de informationsmøder eller åbent hus arrangementer, der finder sted på alle handelsskoler i perioden november til marts. Du kan finde din lokale handelsskoles hjemmeside via Du kan også få mere at vide om HG i UU-centrene. Kig eventuelt også på Undervisningsministeriets vejledningsportal En god måde at lære HG at kende på er at melde dig til et præsentationskursus eller brobygningsforløb - et kort ophold på en handelsskole, mens du stadig går i folkeskolen. Hvordan søger du? HG er et tilbud til elever, der har afsluttet 9. eller 10. klasse. Ansøgningsfristen er 15. marts. Brobygning www giver dig mulighed for gennem længere tid at opleve det faglige og sociale liv på HG. Se også side 7. 19

20 EUD Social- og sundhedsuddannelsen Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje. Social- og sundhedsuddannelsen Social - og sundhedsuddannelsen består af: Trin 1 social- og sundhedshjælper og Trin 2 social- og sundhedsassistent, der hver især kvalificerer dig til at arbejde indenfor social- og sundhedssektoren. Du kan tage trinene enkeltvis og arbejde ind imellem eller tilrettelægge din uddannelse som et sammenhængende forløb. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du arbejder med områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Ved ansættelse er der sørget for, at du får en praktikplads Du skal blandt andet lære om: Sundheds- og sygepleje Social- og samfundsforhold Pædagogik og psykologi Kultur og aktivitet It og kommunikation Dansk, engelsk, naturfag Der er mulighed for, at du kan fravælge engelsk og erstatte det med andre fag. Trin 1: Social- og sundhedshjælper Som uddannet social- og sundhedshjælper arbejder du f.eks. i den kommunale hjemmepleje, i beskyttede boliger, på dagcentre, plejehjem eller ældrecentre. Du yder praktisk hjælp og omsorg til handicappede, syge eller ældre mennesker, der har behov for hjælp til at klare hverdagen i eget hjem eller på institution. Der kan være tale om at hjælpe med personlig hygiejne og daglig husførelse så som vask og rengøring. Du tager dig også af sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Adgangskrav 1. Grundforløb fra indgangen: Sundhed, omsorg og pædagogik eller klasse eller 3. Mindst et års uddannelse eller et års erhvervserfaring efter 9. klasse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Som uddannet social- og sundhedsassistent arbejder du f.eks. på sygehuse, psykiatriske institutioner, i bofællesskaber for fysisk og psykisk handicappede, på plejehjem eller i den kommunale hjemmepleje. Du arbejder både med enkeltpersoner og grupper af personer og tilrettelægger, udfører og evaluerer sundheds- og sygeplejeopgaver samt koordinerende, aktiverende og omsorgsmæssige opgaver. Job- og uddannelsesmuligheder Du kan søge ansættelse som social- og sundhedsassistent. Du kan søge ind på de mellemlange videregående social- og sundhedsuddannelser f. eks. ergoterapeut, socialrådgiver, pædagog eller sygeplejerske. Økonomi Du får elevløn under hele uddannelsen. Under 18 år: 7.509,12 kr./ 1. år 8.030,00 kr./md. i de sidste 8 måneder Over 18 år: ,27 kr./md. 1. år ,22 kr./md. i de sidste 8 måneder Grundforløb på indgangen sundhed, omsorg og pædagogik Du kan finde en oversigt over grundforløbspakker på skolernes hjemmesider Job- og uddannelsesmuligheder Grundforløbet giver ikke i sig selv mulighed for at arbejde inden for området. Du kan søge videre på hovedforløbene: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1: sosu-hjælper, pædagogiske assistentuddannelse, hospitalteknisk assistent og tandklinik assistent. Økonomi Er du fyldt 18 år, kan du søge SU Hvordan kommer jeg i gang? Hvis du gerne vil begynde på social- og sundhedsuddannelsen kan du søge via eller henvende dig til uddannelsesvejledningen på en af skolerne: Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole på Frederiksberg Humanica i Hillerød Social- og Sundhedsskolen København SOSU C, Social- og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby og Gladsaxe. Job- og uddannelsesmuligheder Du kan søge ansættelse som socialog sundhedshjælper. Du kan søge uddannelse til socialog sundhedsassistent. Økonomi Du får elevløn under hele uddannelsen. Under 18 år: 7.386,15 kr./md. Over 18 år: 9.592,63 kr./md. Adgangskrav 1. Trin 1: Social- og sundhedshjælperuddannelsen eller 2. Tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed www

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 UNGDOMS UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 Læs hvordan du bruger din UU-vejleder Få overblik inden valg af ungdomsuddannelse SE DATOER FOR ÅBENT HUS PÅ UDDANNELSES- STEDERNE

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

Ungdomsuddannelser 2014-2015. Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdomsuddannelser 2014-2015. Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdomsuddannelser 2014-2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3 4Praktiske oplysninger 4 4Brug din vejleder 4-5 4Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2013 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Uddannelses katalog 2007

Uddannelses katalog 2007 Uddannelseskatalog 2007 2 Selandia er Centret med de mange muligheder, som du kan blive en del af. Preben Knorrenborg, direktør Indhold Vi ses på Selandia! 3 Uddannelsesvejene på Selandia 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere