inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden"

Transkript

1 Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere

2 Uddannelse for alle Uddannelse for alle uddannelse for livet Uddannelse for livet Uddannelse er mere nødvendig end nogensinde og er din adgang til job, god løn og personlig udvikling. De fleste job kræver en grundlæggende uddannelse efter folkeskolen - altså en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Det er muligt at skifte fra den ene uddannelse til den anden - og overføre fag fra et forløb til et andet. Forløb Oversigt over uddannelsesmuligheder Videreuddannelse 4 år Alle ungdomsuddannelser kan give dig mulighed for start på videregående uddannelser. 3 år Uddannelse vil være noget, du fortsætter med hele livet, ikke blot for at få et nyt job, men også for at blive bedre til det job, du har. Uddannelse og omskoling til ny teknik og ændrede arbejdskrav er nødvendigt for alle. Uddannelse for alle Der er i dag flere uddannelsesmuligheder end nogensinde. Der er uddannelser for enhver: korte eller lange med bøger eller værktøj med mennesker eller ting med løn eller uddannelsesstøtte. Undersøg dine muligheder vælg så din uddannelse! 2 år 1 år Tekniske erhvervsuddannelser HG kontor, butik, engros og finans Social- og sundhedsuddannelser HHX - Handelsgymnasium HTX - Teknisk gymnasium STX - Gymnasium HF - Højere forberedelseseksamen STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse EGU - Erhvervsgrunduddannelse Produktionsskole Afsluttet grundskolen eller 10. klasse 2

3 Indhold Indhold 4 Forord 5 Uddannelsesplan Lav en plan for, hvad du vil gøre, inden du skal vælge din uddannelse. 6 Genvej til vejlederen Hvadkan en vejleder hjælpe med? 7 Brobygning / 10. klasse Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge? 8 EUD - Erhvervsuddannelser Grundforløb og hovedforløb. De ca. 120 uddannelser er opdelt på 12 fælles indgange/grundforløb. 23 EGU - Erhvervsgrunduddannelse EGU er en 2-årig uddannelse for unge, der ikke er i gang med anden uddannelse eller job. 24 STU - Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 25 Ungdomsskoler Ungdomsskolen er for unge mellem 15 og 18 år, der ønsker at udvikle sig personligt eller fagligt. 25 Højskoler / Efterskoler Er højskole eller efterskole en idé for dig, så læs her. 26 Fælles for de gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser, STX, HF, HHX og HTX, giver samme studiekompetence og adgang til videregående uddannelser. 28 HHX, Handelsgymnasium Handelsgymnasiet er en 3-årig gymnasial erhvervsrettet uddannelse. 30 HTX, Teknisk gymnasium Arbejd med tekniske og naturvidenskabelige projekter og få adgang til videregående uddannelser. 32 STX, Det almene gymnasium En boglig uddannelse men også kreativ for dig der kan lide at læse og sætte dig ind i nye ting. 34 HF, Højere forberedelseseksamen HF er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver en bred viden om sprog, natur, kultur og samfund. 36 Produktionsskolen Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde. 37 Andre uddannelser Uddannelser i landbrug, fiskeri, søfart og militær. Arbejdsmarkedsuddannelser. Kunstneriske og kreative uddannelser, samt efterskoler og højskoler. 38 Videre som voksen / Studievalg København Her kan du finde vej til mere uddannelse. 39 VUC / Egen virksomhed / Jobcentre Inspiration til dig der vil igang som iværksætter. 40 Ansøgning og økonomi Ansøgningsfrist 15. marts Ungdommens Uddannelsesvejledning Er du i tvivl kan du kontakte din UU-vejleder. 42 Orienteringsmøder og adresser Planlæg et besøg og tag dine forældre med. 47 Uddannelsesinformationer Søg også oplysninger om dine uddannelsesmuligheder på Internettet. Udgivet af Kommunerne, ungdomsuddannelsesinstitutionerne og Det Vejledningsfaglige Udvalg i Storkøbenhavn. Redaktion: Lena Kiersgaard, Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N, tlf.: Oplysninger i Genvej er baseret på informationer fra de repræsenterede uddannelsesområder. Layout: autographic design Tryk: Grafisk Rådgivning, Karlslunde Vis dine forældre dette hæfte og diskuter dine ønsker og muligheder med dem. 3

4 Forord Forord Velkommen til den nye version af hæftet Genvej som er blevet udvidet til at dække hele Region Hovedstaden. Hæftet henvender sig til alle, der skal vælge en uddannelse. Formålet er at skabe oversigt over de uddannelsesmuligheder, der findes, når man skal videre som ung eller voksen. Hæftet omfatter hovedsaglig information om vejledning, uddannelser og arbejdsmarkedet, der geografisk er knyttet til Region Hovedstaden, men andre institutioner og uddannelser er omtalt. Uddannelse og arbejdsmarked Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der ændre sig konstant. Man skal regne med at uddanne sig livet igennem, for arbejdslivet har brug for arbejdskraft, der generelt skal være bedre kvalificeret. Der vil være behov for medarbejdere, der er parate til at skifte job og udvikle kvalifikationer og kompetencer. Uddannelsesvalget For at kunne vælge uddannelse skal man vide så meget som muligt om sig selv, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Dette hæfte giver mulighed for at få overblik over uddannelsesmulighederne for både unge og voksne. Ligeledes vil også forældre til elever og unge have udbytte af hæftets informationer. Alle kan få uddannelses- og erhvervsvejledning Danmark har et meget veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelsesog erhvervskarriere med en vejleder. I grundskolen skabes fundamentet for vejledningen ved, at alle elever udfærdiger en uddannelsesbog og uddannelsesplan sammen med vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Herefter sker gennemførselsvejledningen på uddannelsesinstitutionerne, mens vejledning til videregående uddannelse foretages af Studievalg. Vi vil gerne takke både samarbejdspatnere og bruger for god og konstruktiv kritik af Genvej. www Uddannelse giver et liv i balance 4

5 Uddannelsesplan Uddannelsesplan Uddannelsesplan I 8. klasse begynder du at arbejde med din personlige uddannelsesplan. I slutningen af 8. klasse skal du have udarbejdet en uddannelsesplan med dit foreløbige valg af uddannelse. I 9. og eventuelt i 10. klasse arbejder du videre med din uddannelsesplan, som sammen med din ansøgning til ungdomsuddannelse/10. klasse afleveres i marts. Dit næste uddannelsessted bruger din uddannelsesplan til at sikre, at din fremtidige vejledning og undervisning tager udgangspunkt i dig og dine forudsætninger, mål, erfaringer osv. Derfor er det vigtigt, at din uddannelsesplan er præcis og fyldestgørende. Uddannelsesplanen skal bl.a. indeholde: en præsentation af dig selv dit valg af ungdomsuddannelse/ 10. klasse dine overvejelser om uddannelse og erhverv eventuelt dit behov for støtte eller andre oplysninger, som er vigtige for dit næste uddannelsessted beskrivelse af dine tidligere vejledningsaktiviteter og dit udbytte, f.eks. praktik, brobygning, besøg på uddannelsessteder samt virksomheds- og gæstelærerbesøg. I uddannelsessamtalerne med din UUvejleder drøfter I også din uddannelsesplan og dit valg af uddannelse. Dine forældre og din UU-vejleder kan tilføje bemærkninger i din uddannelsesplan. Dette kan f.eks. være oplysninger om og dokumentation for dit behov for støtte på ungdomsuddannelsen. Hvis du søger en gymnasial uddannelse, vil det stå i uddannelsesplanen, om du indstilles til optagelsesprøve. Hvis du efter 9. klasse vælger 10 klasse, skal din uddannelsesplan også indeholde, hvilke mål du har med 10. klasse samt hvilke forløb, niveau og fag, du vælger. Læs mere under afsnittet om 10. klasse. Hvis du efter 9. eller 10. klasse ikke starter på en ungdomsuddannelse, sendes din uddannelsesplan til dit UU-center, som står for din videre vejledning. Hvis du skifter skole i 9. eller 10. klasse, bliver din uddannelsesplan sendt til din nye skole. Ansøgning Elever i 9. og 10. klasse skal søge optagelse til ungdomsuddannelse/10. klasse via UEA: Uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering; er et obligatorisk emne i klasse, som bl.a. skal give dig indsigt i dine egne ressourcer og forudsætninger, samt viden om uddannelser og erhverv til brug i din uddannelsesplanlægning. Optagelsesprøve: Se afsnittet om gymnasiale uddannelser. Hvilken vej Tal om din uddannelsesplan med dine forældre, din klasselærer og andre voksne, som kender dig godt. Få inspiration fra din uddannelsesbog, hvor du fra 6. klasse har samlet dine tanker, dine erfaringer og dit øvrige arbejde omkring din skolegang, UEA, dine vejledningsaktiviteter og din uddannelsesplanlægning. Ansøgningen afleveres sammen med din uddannelsesplan - senest d. 15. marts. Vær opmærksom på, at din grundskole/10. klasse kan have en tidligere afleveringsdato. Din skole eller din UU-vejleder informerer dig nærmere. www 5

6 Genvej til vejlederen Genvej til vejlederen Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Er du under 25 år, kan du få vejledning om uddannelse og erhverv hos dit lokale UU-center (Ungdommens Uddannelsesvejledning). UU giver personlig og differentieret vejledning til elever i folkeskolens klasse elever, der følger et 10. klassetilbud unge under 25 år, som ikke er i gang med eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. UU er i dit lokalområde Find adresse, telefonnummer og hjemmeside på dit lokale UU-center på side 41. Vejledning ved Studievalg Studievalgs regionale vejledningscentre er åben for alle, som søger information og vejledning i forbindelse med valg af videregående uddannelse og erhverv. Vejledningen omfatter bl.a. afklaring før uddannelsesvalg samt information om optagelsesbetingelser, økonomi, efterog videreuddannelse. Læs mere på side 38 og kontakt Studievalg på Gennemførelsesvejledning Gennemførelsesvejledning gives på en række uddannelser; de gymnasiale uddannelser erhvervsuddannelserne korte videregående uddannelser mellemlange videregående uddannelser. Formålet med vejledningen er, at den enkelte elev, kursist eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Jobcentrenes vejledning Er du fyldt 18 år og ledig, kan du efter aftale på dit lokale jobcenter få en vejledningssamtale om dine muligheder samt om forhold omkring relevant lovgivning. Læs mere og kontakt dit jobcenter på www Dyk ned i mulighederne Stop op og tænk dig om Hvilken vej 6

7 Brobygning Brobygning er forløb, som foregår på en ungdomsuddannelse, og hvori indgår undervisning og vejledning. Du kan brobygge til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Brobygning skal gøre dig afklaret i dit uddannelsesvalg og øge dine muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. I din brobygning undersøger du ungdomsuddannelsen i praksis. Du får indblik i både de praktiske og teoretiske dele, som uddannelsen indeholder. Du afprøver dig selv i forhold til de faglige og personlige krav, der stilles på uddannelsen. Du får viden om erhverv, som uddannelsen kan føre til. I 8. klasse skal du deltage i en uges introduktionskursus til flere ungdomsuddannelser. I 9. klasse tilbydes du brobygning, hvis du er i tvivl om dit valg af ungdomsuddannelse. Brobygningen varer mindst to og højst ti dage. Forløbet kan dog i visse tilfælde forlænges til i alt fire uger. I 10. klasse skal du deltage to uger i brobygning til mindst to forskellige uddannelser. Forløbet kan tilrettelægges på forskellige måder og kan også kombineres med praktik. Du kan tilbydes i alt fire ugers brobygning, eventuelt kombineret med praktik. Er du under 19 år, har afsluttet grundskolen og deltager i fuldtidsundervisning på en efterskole, en fri grundskole, en ungdomshøjskole, en håndarbejds- og husholdningsskole eller en kommunal ungdomsskole, kan du ligeledes deltage i brobygning. Er du under 19 år, har afsluttet grundskolen og ikke i gang med uddannelse, kan du kontakte dit UU, som giver dig flere oplysninger og vejledning til brobygning på en ungdomsuddannelse. Brobygning 10. klasse 10. klasse 10. klasse er for dig, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring før ungdomsuddannelse. Når du vælger 10. klasse, skal dit valg derfor have et klart formål. Du kan tage 10. klasse på folkeskoler, private skoler, efterskoler, ungdomsskoler eller på 10. klasse centre. I 10. klasse forberedes du til din ungdomsuddannelse. Du har derfor fag og aktiviteter, som har direkte forbindelse til indhold, muligheder og krav på de forskellige ungdomsuddannelser. I 10. klasse tager undervisningen og vejledningen udgangspunkt i din uddannelsesplan. Derfor skal du i din uddannelsesplan fra 9. klasse bl.a. beskrive; hvilke mål du har med 10. klasse hvilke prøver du ønsker i 10. klasse hvornår du vil afslutte 10. klasse med prøve (efter et halvt eller et helt skoleår) dine valg af tilbudsfag og valgfag Du kan aflægge 9. klasseprøve (FSA) eller 10. klasseprøve (FS10) i dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan tage prøverne efter det første halve år, hvis dette er beskrevet i din uddannelsesplan fra 9. klasse, eller ved afslutningen af skoleåret. Hvis du har dokumenteret behov for støtte, bliver du tilbudt læseundervisning. Tal med din UU-vejleder i 9. klasse om dette. Undervisningen i 10. klasse er, for helårselever, på mindst 28 lektioner om ugen i gennemsnit og består af en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del er bl.a. dansk, matematik, engelsk, obligatorisk selvvalgt opgave, brobygning, uddannelsesplan og vejledning. Den valgfri del er bl.a. 2. fremmedsprog, fysik/kemi, yderligere undervisning i dansk, matematik og engelsk samt valgfag, praktik, og yderligere brobygning. Få mere at vide hos din UU-vejleder og på de skoler, der tilbyder 10. klasse. Obligatorisk selvvalgt opgave er en individuel opgave, som skal have sammenhæng med din uddannelsesplan. Du skal vise, at du kan arbejde med forskellige arbejdsformer og udtryksformer. Opgaven skal resultere i et konkret produkt. Din opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis du ønsker det, en karakter. 7

8 EUD Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelse Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer oinden for byggeri, bolig og erhverv. Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg. Bygningsog brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events. Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden. Beslagsmed Elektronikoperatør Forsyningsoperatør Industrioperatør Beklædningshånværker CNC-teknikuddannlesen Finmekanikeruddannelsen Industriteknikeruddannelsen Køleteknikeruddannelsen Laboratorietandtekniker Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Oliefyrtekniker Ortopædist Overfladebehandler Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter Teater- og udstillingstekniker Cykel- og motorcykeluddannelsen Flymekanikker Karosserismed Mekaniker Vognmaler Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygningsmaler Glarmester Maskinsnedker Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS-uddannelsen Entrepenør- og landbrugsmaskinuddannlesen Boligmonteringsuddannelsen Byggemontagetekniker Byggemonteringsuddannelsen Ejendomsservicetekniker Serviceassistent Sikkerhedsvagt Busschauffør Chauffør Lageruddannelsen Lufthavnsoperatør Postoperatør Redder Togklargører Plastmager Porcelænsmaler Procesopratør Skibstekniker Skibsmekaniker Skibsmontør Skomager Smedeuddannelsen Støberitekniker Teknisk designer Urmager Vindmølletekniker Værktøjsuddannelsen Ædelsmed 8

9 r (EUD) Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter. Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design. Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder. Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje. EUD Erhvervsuddannelser Digital medie Film- og TV-produktionuddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Mediegrafiker Skiltetekniker Web-integrator Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent Ferskvareassistent Gastronom Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener Fitnessinstruktør Frisør Kosmetiker Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeper Hotel- og fritidsassistent Landbrugsuddannelsen Landbrugets lederuddannelse Produktionsgartner Væksthusgartner Uddannelse til eventkoordinator Skov- og naturtekniker Veterinærsygeplejerske Detailhandelsuddannelse Ferskvareassistentuddannelsen Finansuddannelsen Generel kontoruddannelse Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Uddannelse til sundhedsservice sekretær Den pædagogiske grunduddannelse Hospitalsteknisk assistent Social- og sundhedsuddannelsen Tandklinikassistent 9

10 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsudda Erhvervsddannelserne består af et grundforløb og et hovedforløb. De ca. 110 uddannelser er opdelt på 12 indgange/grundforløb. Længden er mellem 1 ½ og 5 ½ år. Man kan begynde på en erhvervsuddannelse på skole eller i praktik i en virksomhed (læreplads). Man kan også begynde med en mesterlærekontrakt (undtaget er elektriker-, VVS- samt film- og tv-produktionsuddannelserne). Grundforløb Det første skoleforløb i din erhvervsuddannelse kaldes et grundforløb. Det kan vare fra 10 til 60 uger. Længden er individuel og bestemmes af din skolebaggrund, dine eventuelle erfaringer fra erhvervslivet og dine interesser og ønsker. Der undervises i 5 forskellige slags fag: Grundfag er fag som dansk, matematik, fremmedsprog og arbejdsmiljø Fælles områdefag er fag, der er specielle for det brancheområde, du har valgt Særlige områdefag er fag på grundlæggende niveau inden for det uddannelsesområde, du har valgt Specialefag er fag på højt niveau inden for den uddannelse, du har valgt Forløb Valgfag er fag, du selv kan vælge imellem. Fagene kan være interessebetonede, mere fagbetonede eller studierettede enkeltfag som matematik, fysik og dansk på C-niveau også kaldet påbygning. Påbygning giver dig mulighed for at skifte til fx HTX, eller sammen med erhvervskompetencen får du adgang til erhvervsakademi-uddannelserne. De 12 grundforløb Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Mad til mennesker Krop og stil Dyr, planter og natur Merkantil Sundhed, omsorg og pædagogik Hovedforløb Senest i grundforløbet skal du vælge den uddannelse, som du vil beskæftige dig med i resten af din uddannelsestid. Denne del af erhvervsuddannelsen kaldes hovedforløbet og består skiftevis af skoleophold og praktikperioder i alt mellem 1 og 5½ år. Praktikperioderne foregår i en virksomhed. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve/opgave, hvorefter du kan kalde dig faglært. 5½ år 3 år 2 år 1 år Hovedforløb i specifikke fag Skole og praktik 2 år 5 år 6 mdr. Grundforløb uger Job Videreuddannelse 5½ år 3 år 2 år 1 år Indhold og arbejdsform Undervisningen på teknisk skole indeholder både praktik og teori. Adgangskrav: 9 års skolegang 10

11 nnelser EUD Erhvervsuddannelser Uddannelsesplan og kontaktlærer Før du starter på grundforløbet, vil du blive indkaldt til en uddannelsessamtale. Sammen med kontaktlæreren/ vejlederen udarbejder du en uddannelsesplan, og I skal løbende vurdere dit uddannelsesforløb. Kontaktlæreren er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. Din uddannelsesplan, oversigt over uddannelsens opbygning, dine evalueringer, UU-vejledning og praktikerklæringer samler du i Uddannelsesbogen. Læs mere på Prøve/Eksamen Skolen foretager en løbende bedømmelse af dit standpunkt. I grundforløbet er der prøver i flere af grundfagene. Praktikplads For at kunne starte på hovedforløbet skal du have en praktikplads hos en godkendt virksomhed/mester. De tekniske skoler hjælper dig med at finde en praktikplads, men ansvaret er dit. Du skal selv være aktiv og søge praktikplads. Skolepraktik Kan du ikke finde en praktikplads, kan du i nogle uddannelser fortsætte i skolepraktik, hvor du får den praktiske uddannelse i specielle værksteder på teknisk skole. Vejledning De tekniske skolers vejledere tilbyder dig information og vejledning om f.eks.; optagelse fagindhold støttemuligheder praktikplads jobmuligheder samt støtte til problemer af mere personlig karakter. Læs mere på Løn og SU Hvis du begynder din uddannelse i en virksomhed, får du løn med det samme. Hvis du starter på grundforløbet, får du først løn, når du starter i praktik. Er du over 18 år, kan du søge SU. I skolepraktik får du en godtgørelse (løn) svarende til SU. Team Danmark Se Team Danmark afsnittet under Ansøgning og økonomi på side 40. Brobygning Låst fast? Dyk ned i mulighederne Mulighederne for skolepraktik er stærkt begrænset. giver dig mulighed for gennem længere tid at opleve det faglige og sociale liv på Teknisk Skole. Se også side www 11

12 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Beklædningshåndværker Beklædningshåndværker 2 år 8-14 mdr. CPH CNC-teknikuddannelsen CNC-tekniker 2 år 6 mdr. KTS CNC-assistent 1 år 6 mdr. KTS Elektronikoperatør 2 år TEC Finmekanikuddannelsen Våbenmekaniker 4 år TEC Låsesmed 4 år TEC Finmekaniker 4 år TEC Forsyningsoperatør 2 år TEC Industrioperatør 2 år TEC/KTS/ESN Industriteknikuddannelsen Industritekniker produktion 5 år 6 mdr. KTS Industritekniker maskin 4 år KTS Industriassistent 2 år KTS Laboratorietandtekniker Laboratorietandtekniker 4 år KTS Basistandtekniker 3 år KTS Maritime håndværksfag Sejlmager 4 år ESN Bådebygger / skibstømrer 4 år ESN Metalsmed Gravør 4 år KTS Gørtler 4 år KTS Gørtler armatur 4 år KTS Jern- og metalsliber 2 år 6 mdr. KTS Kobbersmed 4 år KTS Metaltrykker 3 år KTS Modelsnedker 4 år ESN Oliefyrstekniker 2 år KTS / TEC Ortopædist 4 år TEC Porcelænsmaler Overglasurmaler 4 år TEC Blåmaler 1 år 6 mdr. TEC Procesoperatør Procesoperatør 4 år KTS Procesarbejder 2 år KTS Skomager Ortopædiskomager 4 år TEC Serviceskomager 3 år TEC Nådler 2 år 6 mdr. TEC Smed Klejnsmed 4 år TEC / CPH Smed (aluminium) 4 år TEC Smed (rustfri) 4 år TEC VVS-energiteknik 4 år TEC Smed (bearbejdning) 2 år TEC Svejser 2 år 6 mdr. TEC Støberitekniker 3 år 6 mdr. KTS Støberiassistent 2 år KTS Teknisk designer 2 år 5-11 mdr. KTS Værktøjsuddannelsen Værktøjstekniker 5 år KTS Værktøjsmager 4 år KTS Ædelsmed Ciselør 4 år KTS Guldsmed 4 år KTS Korpussølvsmed 4 år KTS Bestiksølvsmed 4 år KTS Butiksguldsmed 2 år KTS * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, CPH = CPH West Uddannelsescenter København Vest, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 12

13 Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer indenfor byggeri, bolig og erhverv. * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, CPH = CPH West Uddannelsescenter København Vest, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland EUD Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler. Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Automatik- og procesuddannelsen Automatiktekniker 4 år TEC Elektrotekniker 4 år TEC Data- og kommunikationsuddannelsen Datatekniker 5 år TEC IT-supporter 2 år 6 mdr. TEC Kontorservicetekniker 4 år TEC Telesystemtekniker 4 år TEC Teleinstallationstekniker 2 år 6 mdr. TEC Elektriker Installationsteknik 4 år TEC / ESN Styrings- og reguleringsteknik 4 år 6 mdr. TEC Kommunikationsteknik 4 år 6 mdr. TEC Bygningsautomatik 4 år ESN Elmontør 2 år 8 mdr. TEC Elekronik- og svagstrømsuddannelserne Elektronikfagtekniker 4 år TEC Radio-/TV- fagtekniker 4 år TEC Frontline PC-supporter 2 år TEC Teater-, udstillings- og eventtekniker Teatertekniker 4 år KTS Udstillingstekniker 4 år KTS Eventtekniker med speciale i 4 år KTS illuminationsteknik Teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent 2 år KTS Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Cykel- og motorcykeluddannelsen Cykelmekaniker 3 år 3 mdr. TEC Cykelmontør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Knallertmekaniker 3 år 3 mdr. TEC Motorcykelmekaniker 4 år TEC Flymekaniker 4 år 2 mdr. TEC Karosserismed 4 år TEC Mekaniker Mekaniker 4 år TEC / ESN Automontør (trin) 2 år TEC / ESN * TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 13

14 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg. Uddannelse Speciale Varighed Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Brolægger 3 år 5-11 mdr. KTS Anlægsstruktør 3 år 5-11 mdr. KTS Bygningsstruktør 3 år 5-11 mdr. KTS Byggemontagetekniker (skolebaseret) 1 år 6 mdr. KTS Bygningsmaler 3 år 3-6 mdr. TEC / ESN Murer 3 år 5-11 mdr. KTS / ESN Flisemontør 2 år 6 mdr. KTS / ESN Snedker Bygningssnedker 3 år 6-9 mdr. KTS / ESN Møbelsnedker 3 år 6-9 mdr. KTS / ESN Orgelbygger 3 år 6-9 mdr. KTS Træoperatør, døre og vinduer 2 år ESN Træoperatør, møbel 2 år ESN Bygningsmontør 2 år KTS / ESN Træfagenes byggeuddannelse Tømrer 3 år 6-11 mdr. KTS / ESN Alutømrer 3 år 6-11 mdr. ESN Gulvlægger 3 år 6-11 mdr. KTS Tækkemand 3 år 6-11 mdr. ESN VVS-uddannelsen VVS-montør 3 år 6 mdr. TEC / ESN VVS- og blikkenslager 4 år TEC / ESN VVS- og energispecialist 4 år ESN Rustfast industrimontør 4 år TEC * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events. Hovedforløb* Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Ejendomsservicetekniker Ejendomsservicetekniker 3 år 3 mdr. KTS Ejendomsmedhjælper 2 år 5 mdr. KTS Serviceassistent Hospital 2 år TEC / ESN Virksomhed 2 år TEC / ESN Rengøringstekniker 1 år 6 mdr. TEC / ESN * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 14

15 Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden. EUD Erhvervsuddannelser * TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland Medieproduktion Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Buschauffør Buschauffør 3 år TEC Rutebil- eller turistchauffør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Kørseldisponent 4 år TEC Chauffør Godschauffør 3 år TEC Renovationschauffør 3 år TEC Lastbilschauffør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Tankbilchauffør 3 år TEC Flyttechauffør 3 år TEC Kørselsdisponent 4 år TEC Lageruddannelse Lageroperatør (lager og transport) 3 år TEC Lageroperatør (lager og logistik) 3 år TEC Lager- og terminaldisponent 4 år TEC Lagermedhjælper (trin) 1 år 6 mdr. TEC Lufthavnsoperatør Bagage og Cargo 3 år TEC Service 3 år TEC Transportarbejder i lufthavn (trin) 1 år 6 mdr. TEC Postuddannelsen Transport 2 år 6 mdr. TEC Center 2 år 6 mdr. TEC Distribution 2 år 6 mdr. TEC Postdistributør (trin) 1 år 6 mdr. TEC Kørselsdisponent 3 år 6 mdr. TEC Redder Ambulanceassistent 2 år 7 mdr. ESN Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Film- og TV-produktionsuddannelse Film- og TV-produktionstekniker 5 år KTS Film- og TV-assistent 2 år 6 mdr. KTS Fotograf 4 år 6 mdr. KTS Grafisk tekniker 3 år 6 mdr. KTS Mediegrafiker Mediegrafiker 4 år KTS Mediegrafikerassistent 3 år KTS Skiltetekniker 3 år 6 mdr. TEC * KTS = Københavns Tekniske Skole, TEC = Teknisk Erhvervsskole Center, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 15

16 EUD Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Tjener Tjener Konference og selskabstjener 3 år 4 mdr. 1 år 8 mdr. * ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland (Kokkeskolen Nordsjælland), HRS = Hotel og restaurantskolen HRS HRS Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design. Uddannelser Specialer Varighed Hovedforløb* Ernæringsassistent Ernæringsassistent 3 år HRS / ESN Ernæringshjælper 1 år 6 mdr. HRS / ESN Gastronom Cater 2 år 10 mdr. HRS / ESN Gastronomiassistent 1 år 6 mdr. HRS / ESN Kok 3 år 9 mdr. HRS / ESN Smørrebrødsjomfru 3 år HRS Hotel- og fritidsassistent 2 år 6 mdr. Receptionist 2 år 4 mdr. HRS Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb* Frisør Frisør 4 år CPH Frisøraspirant 3 år CPH Kosmetiker Kometiker 2 år 6 mdr. CPH Wellnessassistent 1 år 6 mdr. CPH Fitness instruktør 1 år 6 mdr. CPH * CPH = CPH West Uddannelsescenter København Vest, ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland 16

17 Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. De grønne uddannelser kan tilbyde et væld af muligheder, hvis du har interesse indenfor dyr, planter og natur. De grønne uddannelser varer mellem 3 år og 4 år og spænder over disse uddannelser: Anlægsgartner: Som anlægsgartner kan du specialisere dig indenfor anlægsteknik, hvor du anlægger haver, parker og andre grønne områder eller indenfor plejeteknik, hvor du passer og renoverer etablerede grønne områder som kirkegårde, parker, slotshaver eller andre friarealer. Dyrepasser: Som dyrepasser kan du specialisere dig indenfor heste, forsøgsdyr og zoologiske dyr. Under uddannelsen skal du lære om dyrenes anatomi, fodring, foderplaner, avl, sundhed, sygdomme, staldteknik m.m. Som dyrepasserassistent kan du arbejde i f.eks. dyrehandel, dambrug, mindre dyreparker og lignende. Landmand: I landbrugsuddannelsen kan du specialisere dig indenfor husdyr (kvæg, svin eller hest), indenfor planter eller indenfor maskiner (jordbrugsmaskinfører). Mange tror at en landbrugsuddannelse kun kan bruges, hvis man selv vil en købe gård og arbejde der til sine dages ende. Sådan er det ikke længere. De moderne landbrugsbedrifter er store, ofte med flere gårde og flere ansatte og ledere. Der er således gode muligheder for at få job, enten med at passe dyrene, være maskinfører eller at få et job med ledelse. Under skoleopholdene på landbrugsuddannelsen er der mulighed for at bo på kostskole og have hesten med. Produktionsgartner: Som produktionsgartner kan du specialisere dig inden for produktion af træer, buske og andre planter som man møder i det danske landskab, i byerne og i private haver eller du kan specialisere dig inden for handel i planteskoler og havecentre. Væksthusgartner: Som væksthusgartner lærer du at dyrke potteplanter, grøntsager og snitblomster i væksthuse. Du kan specialisere dig i produktion af disse planter samt handel i plantecentre. Skov- og naturtekniker: Som skov- og naturtekniker tilbringer du din hverdag ude i naturen. Arbejdet består i at plante og pleje træer og bevoksninger, samt at fælde træer og klargøre træet til salg. Du plejer naturområder og gør ophold i skoven og naturen attraktivt for både børn og voksne. Greenkeeper: Som uddannet greenkeeper arbejder du med pleje og vedligeholdelse af golfbaner og de tilhørende grønne anlæg. Herudover skal du vedligeholde og foretage reparationer af maskinerne. Uddannelsen har to specialer: Greenkeeper og groundsman. En uddannelse indenfor det grønne område er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløb tager normalt 20 uger, men kan være kortere eller længere, afhængig af hvilken grundforløbspakke man vælger. Adgangsbetingelserne for at starte på hovedforløb er, at man har en læreplads med en godkendt virksomhed, samt at man har gennemført grundforløbet. Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. På alle uddannelser findes en afstigningsmulighed som assistent, hvor man selvfølgelig kan stige på igen hvis man senere får lyst til at tage hele uddannelsen. Under uddannelsen skal man have lærlingeløn, også under grundforløbet, hvis man har en læreplads dér. Hvis ikke, kan man få SU under grundforløbet, hvis man er fyldt 18 år. Mere information: Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde Landbrugsskolen Sjælland Tlf Eller www dk EUD Erhvervsuddannelser 17

18 EUD HG Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder. HG Handelsskolernes Grunduddannelse HG er en god måde at komme videre på, hvis du er interesseret i job inden for f.eks. handel, butik eller administration. HG er for alle uanset om du opfatter dig som boglig eller praktisk. Er du interesseret i handel, service, it, administration eller måske egen virksomhed? HG-uddannelsen er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere for dig. Du starter på HG på handelsskolen og fortsætter uddannelsen i en virksomhed. En erhvervsuddannelse varer normalt 4 år og består for de fleste af 2 år på HG (grundforløb) og 2 års praktik i en virksomhed (hovedforløbet). 4 år 3 år 2 år 1 år Forløb Det mest almindelige forløb Job Videreuddannelse På HG bliver du klædt på til at klare udfordringerne i en praktikplads i en virksomhed. Sådan kommer du på HG Der er ingen adgangsbegrænsning til HG, hvis du har afsluttet 9. klasse, og dine forudsætninger i dansk, regning og fremmedsprog er i orden. Har du behov for ekstra undervisning i nogle af fagene, kan dit HG-forløb gøres lidt længere. Adgangskrav: 9 års skolegang Praktik Praktik Skole Skole 4 år 3 år 2 år 1 år Det er anderledes end i folkeskolen Det er anderledes end folkeskolen HG er en anden måde at gå i skole på. Undervisningen er projektorienteret og praktisk, og du arbejder med emner og problemer fra butikkerne og på kontorerne. Dine fag er opdelt i grundfag, områdefag og valgfag. Når du vælger niveau i grundfagene og vælger områdefag og valgfag, skal du tænke på, hvad der er dit drømmejob. Det er udgangspunktet, når du skal tilrettelægge din uddannelse. Inden du vælger, får du vejledning af dine lærere og din studievejleder på HG. Grundfag Grundfagene er obligatoriske. Du får følgende fag på HG: erhvervsøkonomi, salg & service, it, engelsk, dansk, samfundsfag og måske et 2. fremmedsprog. Områdefag Her er et par eksempler på områdefag: Psykologi, kommunikation & service, it-værktøj og webkommunikation, planlægning, administration og sagsbehandling og købmandskab og butiksdrift. Valgfag Valgfagene er forskellige fra handelsskole til handelsskole. Du vil typisk kunne vælge mellem forskellige praktiske og kreative fag. Men der er også mulighed for at vælge mere teoretiske fag. Undervisningen Undervisningen er varieret, og den er bygget op omkring konkrete problemer og temaer fra virksomhederne. Du vil 18

19 EUD HG møde gæstelærere fra erhvervslivet og komme på virksomhedsbesøg og korte praktikophold. På mange handelsskoler er der også mulighed for studieture til udlandet. I praktik Når du er færdig med HG, skal du finde en praktikplads. Handelsskolens praktikpladskonsulent vil hjælpe dig. Du kan finde en praktikplads inden for detail, handel og kontor. Du kan også vælge at gennemføre noget af din praktiktid i en virksomhed i udlandet. Du kan vælge at sende en ansøgning på almindeligt papirskema. Eller du kan udfylde en ansøgning på og underskrive med en digital signatur, hvorefter ansøgningen sendes automatisk til skolen. Muligheder for videreuddannelse Med en erhvervsuddannelse har du mulighed for at uddanne dig videre til markedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom og finansøkonom. Mere information Hvis du vil vide mere om HG, er der flere muligheder. Du kan besøge din lokale handelsskoles hjemmeside, du kan kontakte handelsskolens studievejleder, og du kan deltage i de informationsmøder eller åbent hus arrangementer, der finder sted på alle handelsskoler i perioden november til marts. Du kan finde din lokale handelsskoles hjemmeside via Du kan også få mere at vide om HG i UU-centrene. Kig eventuelt også på Undervisningsministeriets vejledningsportal En god måde at lære HG at kende på er at melde dig til et præsentationskursus eller brobygningsforløb - et kort ophold på en handelsskole, mens du stadig går i folkeskolen. Hvordan søger du? HG er et tilbud til elever, der har afsluttet 9. eller 10. klasse. Ansøgningsfristen er 15. marts. Brobygning www giver dig mulighed for gennem længere tid at opleve det faglige og sociale liv på HG. Se også side 7. 19

20 EUD Social- og sundhedsuddannelsen Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje. Social- og sundhedsuddannelsen Social - og sundhedsuddannelsen består af: Trin 1 social- og sundhedshjælper og Trin 2 social- og sundhedsassistent, der hver især kvalificerer dig til at arbejde indenfor social- og sundhedssektoren. Du kan tage trinene enkeltvis og arbejde ind imellem eller tilrettelægge din uddannelse som et sammenhængende forløb. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du arbejder med områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Ved ansættelse er der sørget for, at du får en praktikplads Du skal blandt andet lære om: Sundheds- og sygepleje Social- og samfundsforhold Pædagogik og psykologi Kultur og aktivitet It og kommunikation Dansk, engelsk, naturfag Der er mulighed for, at du kan fravælge engelsk og erstatte det med andre fag. Trin 1: Social- og sundhedshjælper Som uddannet social- og sundhedshjælper arbejder du f.eks. i den kommunale hjemmepleje, i beskyttede boliger, på dagcentre, plejehjem eller ældrecentre. Du yder praktisk hjælp og omsorg til handicappede, syge eller ældre mennesker, der har behov for hjælp til at klare hverdagen i eget hjem eller på institution. Der kan være tale om at hjælpe med personlig hygiejne og daglig husførelse så som vask og rengøring. Du tager dig også af sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Adgangskrav 1. Grundforløb fra indgangen: Sundhed, omsorg og pædagogik eller klasse eller 3. Mindst et års uddannelse eller et års erhvervserfaring efter 9. klasse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Som uddannet social- og sundhedsassistent arbejder du f.eks. på sygehuse, psykiatriske institutioner, i bofællesskaber for fysisk og psykisk handicappede, på plejehjem eller i den kommunale hjemmepleje. Du arbejder både med enkeltpersoner og grupper af personer og tilrettelægger, udfører og evaluerer sundheds- og sygeplejeopgaver samt koordinerende, aktiverende og omsorgsmæssige opgaver. Job- og uddannelsesmuligheder Du kan søge ansættelse som social- og sundhedsassistent. Du kan søge ind på de mellemlange videregående social- og sundhedsuddannelser f. eks. ergoterapeut, socialrådgiver, pædagog eller sygeplejerske. Økonomi Du får elevløn under hele uddannelsen. Under 18 år: 7.509,12 kr./ 1. år 8.030,00 kr./md. i de sidste 8 måneder Over 18 år: ,27 kr./md. 1. år ,22 kr./md. i de sidste 8 måneder Grundforløb på indgangen sundhed, omsorg og pædagogik Du kan finde en oversigt over grundforløbspakker på skolernes hjemmesider Job- og uddannelsesmuligheder Grundforløbet giver ikke i sig selv mulighed for at arbejde inden for området. Du kan søge videre på hovedforløbene: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1: sosu-hjælper, pædagogiske assistentuddannelse, hospitalteknisk assistent og tandklinik assistent. Økonomi Er du fyldt 18 år, kan du søge SU Hvordan kommer jeg i gang? Hvis du gerne vil begynde på social- og sundhedsuddannelsen kan du søge via eller henvende dig til uddannelsesvejledningen på en af skolerne: Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole på Frederiksberg Humanica i Hillerød Social- og Sundhedsskolen København SOSU C, Social- og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby og Gladsaxe. Job- og uddannelsesmuligheder Du kan søge ansættelse som socialog sundhedshjælper. Du kan søge uddannelse til socialog sundhedsassistent. Økonomi Du får elevløn under hele uddannelsen. Under 18 år: 7.386,15 kr./md. Over 18 år: 9.592,63 kr./md. Adgangskrav 1. Trin 1: Social- og sundhedshjælperuddannelsen eller 2. Tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed www

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 2010 Overgang fra 9.-10. klasse 10. Klasse Folkeskole Efterskole Privatskole Gymnasial STX HHX HTX HF (efter 10.) 9. klasse 10. klasse Andet Produktionsskole

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

1. Intro til erhvervsuddannelserne

1. Intro til erhvervsuddannelserne 1. Intro til erhvervsuddannelserne 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Erhvervsuddannelserne 32 1.3 Partsstyring af erhvervsuddannelserne 43 1.4 Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 45 Appendiks 1.1

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelse generelt

Erhvervsuddannelse generelt Erhvervsuddannelse generelt Erhvervsuddannelse generelt Faglært Med en erhvervsuddannelse (EUD) bliver du faglært inden for et bestemt fagligt område. En erhvervsuddannelse giver dig også mulighed for

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport Publikationen

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere