Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk"

Transkript

1 Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf Hjemmeside:

2 At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan opleves som stressende Jo mere man ved om den uddannelse, man overvejer at påbegynde jo mindre er risikoen for overraskelser og jo større er gennemførelseschancen

3 Vejledningsaktiviteter 8. klasse sådan gjorde vi: Projekt: Vi undersøger Uddannelsesaften i efteråret 5 dages obligatoriske introkurser til ungdomsuddannelserne Uddannelsesplan med foreløbigt uddannelsesvalg 9. klasse : Praktik for enkelte elever Brobygning for enkelte elever (uge 6) Åbent Hus på UC10 og ungdomsudd. Uddannelsesmesse februar 2011 Forældresamtaler og endelig uddannelsesplan / FTU senest den 25. februar 2011

4 Dit første store valg Uddannelsesplan og FTU Udfyldes elektronisk i samarbejde med forældre og skole på: og Sønderagerskolen sender elektronisk FTU-tilmeldingen til dit næste uddannelsessted sammen med din uddannelsesplan. Fremtidsplaner Karakterer Vejledningsaktiviteter Tilmelding 10. klasse eller ungdomsuddannelse Udskrift afleveres med forældre-og elevunderskrift senest den

5 Uddannelsesparathed 1. januar 2011: Krav om vurdering af uddannelsesparathed Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse, skal have en plan for den videre uddannelse. Den 25. februar er frist for aflevering af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne og 10. klasse. Man anses for uddannelsesparat, hvis man har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Elev, forældre, skole, og UU vurderer senest den 5. marts, om du er uddannelsesparat. Hvis ikke drøftes alternative muligheder. 5

6 Uddannelsespligt årige 1. januar 2011: Der indføres pligt til uddannelse årige unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. manglende overholdelse af pligten kan medføre, at ungeydelsen efter lov om børne- og ungeydelse kan standses 6

7 Krav til unge i uddannelse Vaner og lysten til uddannelse bør være grundlagt nu! nødvendig søvn, sms vaner, mad, madpakke.. prioritere tid til lektier, støtte opbakning fritidsinteresser og skole skal være i harmoni Man skal: ville en uddannelse møde til tiden følge med i timerne lave lektier tage hensyn til kammerater og lærere tage ansvar og være selvstændig 7

8 Muligheder efter 9. klasse 10. klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Andre uddannelsestilbud (Produktionsskole EGU STU) Arbejde Andet (au-pair, high school) 8

9 Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, mekaniker, social- og sundhedsassistent Gymnasiale uddannelser 3 år Stx Hhx Htx Hf (2 år) Flere muligheder op til 2 år Fx efterskole, produktionsskole, egu 9. eller 10. klasse

10 10. klasse Hvad er 10. klasse? Fagligt løft Afklaring af uddannelsesvalg Forberedelse til ungdomsuddannelse Man kan tage 10. klasse på UC 10 Friskoler Efterskoler Obligatorisk del: Dansk, matematik og engelsk Brobygning Selvvalgt opgave Valgfri del: Tilbudsfag: fysik/kemi og tysk Valgfag: idræt, samfundsfag, psykologi, dansk som andetsprog, teknologi og kommunikation, etc. Praktik

11 Måske man sku tage 10. klasse...

12 Skoler med erhvervsuddannelser Teknisk skole Handelsskolen hg/merkantil Social- og Sundhedsskolen Agroskolen TEKO Adgangskrav 9 års skolegang. Grundforløb uger. Herningsholm Erhvervsskole Herning Handelsskole Ikast Handelsskole Herning tekniske Skole Herningsholm Gymnasium: Herning HHX og HTX (Tingvej) 12

13 Indgange på ErhvervsUDdannelserne Bil, fly og andre transportmidler Bygge og Anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Cykel-og motorcykelmekaniker Entreprenør- og landbrudsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karosserismed Mekaniker Vognmaler Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Boligmontering Byggemontagetekniker Bygningsmaler Glarmester Maskinsnedker, trædrejer, produktionsassistent Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS-uddannelsen Ejendomsservicetekniker Serviceassistent Sikkerhedsvagt Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeperassistent Landbrugsuddannelsen Landmand Produktionsgartner Skov-og naturtekniker Veterinærsygeplejerske Væksthusgartner Frisør Kosmetiker Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent Ferskvareassistent Gastronom Hotel-og fritidsassistent Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener

14 edieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Digital media Film- og TVproduktions uddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Mediegrafiker Skiltetekniker Web-integrator Detailhandel Ferskvareassistent Finansuddannelsen Handelsuddannelsen Kontorserviceuddannelsen Kontoruddannelsen Kundekontaktcenteruddannelse Sundhedsservice sekretær Produktion og udvikling Aluminiumsoperatøruddannelsen Beklædningshåndværker Beslagsmed Bådserviceassistent Cnc-teknikeruddannelsen Elektronikoperatør Finmekaniker Former Forsyningsoperatør Industrioperatør Industrisvejser Industriteknikeruddannelsen Køletekniker Laboratorietandtekniker Låseassistent Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Montageoperatør NDT-tekniker Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler Plastmager Plastsvejser Porcelænsmaler Pottemager Procesoperatør Skibsbygger Skibsmekaniker Skibsmontør Skomager Smed Tekniks designer Urmager Vindmølletekniker Værktøjssliber Værktøjsuddannelsen Ædelmetalstøber Ædelsmed Ædelstensfatter Automatik-og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik-og svagstrømsuddannelsen Frontline pcsupporter Industriel reparatør Teater- og udstillingstekniker Grundforløb til social og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistent (PAU) Hospitalsteknisk assistent Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Tandklinikassistent Buschauffør Chauffør Lageruddannelsen Lufthavnsoperatø Postoperatør Redder Togklargører

15 Social- og sundhedsuddannelser 1. Grundforløb uger 2. Social- og sundhedshjælper 1 år 2 måneder Vælg din egen vej Social- og sundhedsassistent 1 år 8 måneder Kan give adgang til sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog m.m. 3. Pædagogisk Assistent Uddannelse 1 år 8 måneder (Tidligere PGU / pædagogmedhjælper ) 15

16 TEKO (Tekstil og konfektion) Beklædningshåndværker - fokus på tøj og boligtekstiler (3 årig erhvervsuddannelse). Grundforløbet, 20 uger kun i Århus. Vælg din egen vej Designteknolog (2 årig videregående uddannelse) Design & Business (videregående uddannelse - 18 mdr.) 16

17 HG merkantil Handelsskolens Grunduddannelse 17

18 Tre måder at gennemføre en EUD, teknisk på: 1 Skoleadgangsvejen 9. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) 10. klasse Produktionsskole Erhvervsforskole Egu 2 Praktikadgangsvejen Praktik i virksomhed (Variabel, ofte 3-6 mdr.) 3 Mesterlære Praktisk oplæring i virksomhed (Normalt 1 år, evt. supplerende skoleundervisning) Grundforløb (Skole, normalt 20 uger) Hovedforløb (Praktik og skole) Hovedforløb (Praktik og skole) 18

19 Grundforløbspakker Introforløb Introforløb Obligatorisk grundforløb : uger - vælges af elever, der er afklarede eller har uddannelsesaftale Studieforberedende grundforløb : 1 år - vælges af elever, der ønsker at opnår højere niveauer eller flere fag end de obligatoriske Introforløb Udvidet grundforløb : 30 uger 1 år - vælges af elever, der er uafklarede Introforløb Opkvalificerende grundforløb : 1 år 60 uger - vælges af elever, der har brug for opkvalificerende undervisning på det faglige, personlig eller almene plan

20 Erhvervsuddannelser Adgangskrav: Opfyldt undervisningspligten dvs. 9 års skolegang Adgangsbegrænsning til visse EUD uddannelser, fx frisør, kosmetiker, mediegrafiker, beklædningshåndværker, veterinærsygeplejerske, fotograf.

21 Trin - afstigning på EUD EUD - Giver adgang til job og kortere uddannelser, fx: Bygningsmontør Automontør Butiksmedhjælper» trin af snedker» trin af auto- og autoelektrouddannelsen» trin af detailuddannelsen Social- og sundhedshjælper» trin af assistentuddannelsen

22 Opstigning fra EUD den 5.vej EUD - Giver adgang til job og videregående uddannelser, fx: Bil, fly og andre transportmidler: Bygge og anlæg: Dyr, planter og natur:» ingeniør, maskinmester» byggetekniker, ingeniør, produktionsteknolog» agrarøkonom, skov- og landskabsingeniør Sundhed, omsorg og pædagogik:» Pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut

23 4 x gymnasiale uddannelser + EUX Giver adgang til videregående uddannelser STX HHX HTX Studenterexsamen, det almene gymnasium Højere handelsexamen, handelsgymnasium Højere teknisk examen, teknisk gymnasium ½ års grundforløb + 2½ års studieretning Optagelseskrav: 9. kl. afgangsprøve i alle eksamensfag (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi + 2 udtræksfag En uddannelsesplan som ikke indstiller til optagelsesprøve HF Højere Forberedelseseksamen (2 årig) EUX Erhversuddannelsesexsamen på Bygge og Anlæg

24 Adgangskrav til HF 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik Folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi tysk (eller fransk). Minimum med 2 års undervisning i sproget. Uddannelsesplan der ikke indstiller til optagelsesprøve

25 Obligatoriske fag på gymnasiale udd. Dansk Engelsk - Matematik Samfundsfag Historie / Samtidshistorie / Teknologihistorie STX HHX HTX HF Fysik Afsætning Fysik Biologi Biologi 2 af virksomheds- Kemi Religion Kemi fagene økonomi Biologi Geografi Erhvervsret Teknikfag Kemi Naturgeografi 2. fremmedsprog Oldtidskundskab Kunstnerisk fag Idræt 2. fremmedspr og International - økonomi Teknologi Kommunikation / It Idræt Praktisk- / musiskfag Religion 25

26 Faglige niveauer A niveau = Fag læst 3 år på et gymnasium B niveau = Fag læst 2 år på et gymnasium C niveau = Fag læst 1 år på et gymnasium D niveau = kan opnås på forskellige EUD og VUC E niveau = 10. klasse prøve F niveau = kan opnås på forskellige EUD og VUC G niveau = 9. klasse prøve (FSA)

27 HF obligatoriske fag og niveauer A: Dansk Mindst B: Engelsk Mindst C: Mat. - idræt - praktisk/musisk fag Naturvidenskab: Biologi/geografi/kemi Kultur- og samfundsfag: Historie/samfundsfag/religion

28 STX obligatoriske fag og niveauer A: Dansk historie fag fag Mindst B: Engelsk tysk el. begyndersprog (A!) Mindst C: Fysik idræt matematik kunstnerisk fag - oldtidskundskab religion samfundsfag 2 af fagene biologi kemi naturgeografi Obs: Et af de sidste 3 fag eller fysik skal være på B-niveau!

29 HHX obligatoriske fag og niveauer A: Dansk engelsk fag fag Mindst B: Virksomhedsøkonomi afsætning samtidshistorie international økonomi tysk eller begyndersprog (A!) Mindst C: Matematik samfundsfag erhvervsret

30 HTX obligatoriske fag og niveauer

31 Tjekliste før valg af gymnasiale udd. Laver du lektier hver dag? Møder du til tiden? Har du kun meget få fraværsdage? Kan du modtage, forstå og rette sig efter en besked? Er du nysgerrig, interesseret og viser initiativ? Kan du reflektere/tænke? Kan du prioritere og planlægge din tid? Er du selvstændig? Kan du lide at gå i skole? 31

32 De unge der kan selv skal selv Uddannelsesvejledningen skal i særlig grad målrettes unge, der har øget risiko for IKKE at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. 32

33 V Vejledning efter grundskolen E-vejledning National vejledningsenhed som tilbyder personlig vejledning. Portal for forældre og de unge, der ikke anses for at have et særligt vejledningsbehov. Studievalg Birk Centerpark 3, Herning, Studievalg giver vejledning til elever i ungdomsuddannelserne. Studievalg skal desuden give vejledning til unge og voksne, som søger information om videregående uddannelse og efteruddannelse. 33

34 LIDT TIL EFTERTANKE... HVIS IKKE STARTET PÅ UNGDOMSUDDANNELSE EFTER 3 ÅR... DOBBELT SÅ HØJ LEDIGHED BLIVER OFTERE FYRET OG FØRST! BLIVER HURTIGERE NEDSLIDT TJENER I GENNEMSNIT KR. MINDRE OM ÅRET

35 Gode links Til at kunne navigere i uddannelsesverdenen Sønderagerskolen UU-Herning Uddannelsesplan Efterskoler Uddannelsesguiden Studievælgeren Uddannelsesby Herning 35

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Også til din søster GAVE TIL DIN MOR og far Uddannelse og JOB bærbar GUIDE TIL DIG god som lokumslæsning Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Kom og få opdateret jeres viden Vi kender det alle

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere