giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til."

Transkript

1 Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger, som kan være nyttige i forbindelse med flytningen fra din nuværende bolig. Der er måske ikke så meget nyt, hvis du har boet der i mange år og fulgt med i, hvad der er sket i boligafdelingen. Kig alligevel skrivelsen igennem. Tingene udvikler sig hele tiden. Lovgivningen ændres, der skal administreres efter nye regler osv. De grundliggende regler om flytning fra en bolig i alment byggeri er ens i hele landet. Du pålægges visse pligter. Men reglerne sikrer også, at du behandles rimeligt og retfærdigt, og at du ikke får en urimelig regning efter flytningen, sådan som man kunne læse om det i aviserne før i tiden. Finder du alligevel grund til at klage,

2 giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Hvad kan du bruge denne information til? Vi vil prøve at føre dig gennem forløbet af din fraflytning fra start til slut. Du kan bruge den til at få et overblik over, hvad der skal ske i den kommende tid. Eller du kan bruge den til at slå op i, hvis der er noget, du vil vide mere om. Der er ikke plads til alle detaljer, og der kan være specielle forhold omkring netop din fraflytning. I den efterfølgende gennemgang vil du kunne se, hvor det er mest nærliggende at få yderligere hjælp eller oplysninger. Husk at logge på Borger.dk for at melde flytning. Måske skal du søge lån eller støtte til en ny bolig? Hvad skal der ske i den kommende tid? Efter kontakt med Udlejningen i AAB er din lejlighed nu sagt op, der er aftalt fraflytningsdato, og du har fået bekræftelse herpå fra Udlejningen. Herefter sker følgende: a. Genudlejningen af boligen er gået i gang Der er en opsigelsesfrist på 3 måneder til den 1. i en måned. I denne periode hæfter du for husleje m.m. på samme måde som i boperioden. (Plejebolig dødsbo er der blot 1. måneds opsigelsesfrist, og Ungdomsboliger er der 6 uger fra datoen, til den 1. kommende måned)

3 b. Boligsøgende kommer på besøg for at se boligen Når genudlejningen af din bolig går i gang, sender Udlejningen tilbud om leje af din bolig til et antal mennesker, der står på venteliste. Du har pligt til at være hjemme og give adgang til din bolig, når den besøgende kan fremvise brev fra AAB om tilbuddet. Det kan ske, at de møder op, så du pludselig får gæster. Tag godt imod dem alligevel. Det er sikkert også i din interesse, at boligen lejes ud i første omgang. Vi oplyser dit telefonnummer så de interesserede kan ringe forinden og lave aftale om fremvisningen med dig. c. Varsling om fraflytningssyn i god tid før flytningen Senest 7 dage før flytningen bliver du skriftligt meddelt fra Udlejningen i AAB om tidspunkt for et fraflytningssyn, hvor vedligeholdelsesstanden i din bolig bliver gennem gået. I samme skrivelser står, at du inden 5 dage til synet skal have afleveret Min. 1 nøgle. Denne nøgle bruger vi for at låse os ind til synet, såfremt du IKKE møder op. Hvis vi ikke modtager en nøgle medfører det at låsesmeden bliver bestilt til oplukning af lejemålet og beløbet vil blive påført synsrapporten. Hvis det viser sig, at du ikke kan være til stede på det planlagte tidspunkt, bør du straks henvende dig til ejendomskontoret eller Udlejningen. Er det ikke muligt for dig at være til stede bør du sende en repræsentant med en skriftlig fuldmagt eller medbringe de øvrige originale nøgler. Fravælger du at være til stede, anses fraflytning at være sket, når alle originale nøgler til lejemålet er afleveret til ejendomskontoret eller til Udlejningen. Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af flytteprocessen,

4 både for dig og din boligafdeling. Der er derfor knyttet en del formaliteter til synet, som vi kommer nærmere ind på i et senere afsnit. Fælles for alle vedligeholdelsesordninger Du hæfter ved fraflytning for misligholdelse Ifølge lov om leje af almene boliger 25 stk 4. Misligholdelse er, hvis noget i boligen er ødelagt på grund af forkert brug, forkert vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. Det er dig som fraflytter, som afholder samtlige udgifter som følge af misligholdelse. Der kan også være særlige retningslinjer i afdelingens vedligeholdelsesreglement, som påbyder, at fraflytter i sin boperiode skal følge bestemte anvisninger for vedligeholdelse. Hvis det ikke er sket, hæfter fraflytteren også herfor. Du skal aflevere din bolig i pænt rengjort stand: Alt skal rengøres så som vinduerne inkl. falser, fod lister, døre, skabe, komfur, emhætte, kølefryseskabe, gulve, radiator, bordplader, vindueskarme, kontakter, evt. dørtelefoner mv. Følg den udleverede tjekliste. Kravet er almindelig god rengøring. Ellers må du betale for, at det bliver gjort. Endelig kan du via råderetsreglerne have gennemført ændringer i boligen, som skal retableres ved fraflytning. Her gælder det råderetsreglement, der var i kraft, da ændringerne blev gennemført. Hvis du er i tvivl, så spørg på ejendomskontoret.

5 Særligt om A-ordningen Ved A-ordningen er det beboeren selv, der afholder udgifterne til den indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og evt. gulvbehandling. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normal i standsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af lofter og vægge samt rengøring efter håndværkere. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Normalistandsættelsen betales af fraflytteren, men udgiften aftrappes og overtages af boligafdelingen i takt med den tid, man har boet i boligen, med 100 % efter 10 år. Hvis du har boet i din bolig i 5 år, betaler du således selv kun 50 % af normalistandsættelsen. Procentsatsen fremgår af vedligeholdelsesreglementet. Fraflytning skal ske senest 14 dage, før ophørsperioden udløber, da afdelingen skal have tid til at istandsætte boligen, inden den nye beboer flytter ind. d. Synet ved fraflytningen Når lejligheden er tømt og rengjort, skal fraflytningssyn gennemføres. Lovgivningen siger, at det skal gennemføres senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted, og synet finder ofte sted på dagen kl. 12 eller kommende hverdag efter fraflytningsdagen. Fraflytteren skal indkaldes skriftligt til at deltage i synet med mindst 1 uges varsel. Der kan dog aftales en kortere

6 frist, end de 7 dage nævnt tidligere under pkt. c. Hvis du og ejendomskontoret sammen finder et nyt tidspunkt, der ligger mindre end 7 dage fremme (varslingsfristen), vil du blive bedt om at skrive under på, at du er indforstået med det. Fraflytningssynet gennemføres af Boligforeningens repræsentant. Ved fraflytning skal lejligheden afleveres i rengjort stand. Såfremt der er behov for ekstra rengøring af f.eks. hårde hvidevarer, badeværelse m.v., betragtes dette som misligholdelse, og udgiften til rengøring skal afholdes af fraflytter. Se specielt afsnittet om særlige regler for indvendig vedligeholdelse. Der kan også være tale om misligholdelse, hvis man ikke har fulgt disse anvisninger. Ved synet vurderes også, hvad der skal istandsættes som led i normalistandsættelsen, under A-ordning. Udgangspunktet er det niveau, som er beskrevet i vedligeholdelsesreglement. Hvis man selv for nylig har ordnet lofter og vægge på en hånd-værksmæssigt forsvarlig måde, eller de i øvrigt fremtræder som nyistandsat, skal de ikke nødvendigvis males igen. Resultatet af synet nedfældes i en særlig synsrapport, hvor det klart skal fremgå, hvad der er misligholdelse. Misligholdte ting vil normalt også blive fotograferet, så der foreligger dokumentation, hvis parterne senere skulle blive uenige. Under A-ordning vil omfanget af normalistandsættelsen også fremgå af synsrapporten. Fraflytter bliver bedt om at underskrive rapporten og får en kopi udleveret. Senest 2 uger efter synet skal man have skriftlig besked om istandsættelsesarbejdernes omfang, den

7 anslåede udgift og fraflytterens andel heraf. Fraflytterens samlede andel af den anslåede udgift må ikke overskrides med mere end 10 %, når den endelige flytteafregning finder sted. e. Den endelige flytteopgørelse Nogen tid efter din flytning modtager du den endelige flytteafregning fra udlejningen efter at AAB har modtaget eventuelle håndværkerregninger m.m. Vi sender dette pr. mail. Kun i få tilfælde går der mere end 3-4 uger, og ofte går det endnu hurtigere. Det opgøres, hvad du har til gode i form af f.eks. indskud og forudbetalt husleje. Hvis du i boperioden har gjort brug af råderetten og endnu har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteopgørelsen. Og det modregnes, hvad du skal betale for f.eks. henlæggelse til varme, vand, eventuel misligholdelse og andel af normalistandsættelsen, samt evt. kommunal indskud og fogedretskrav. Et eventuelt overskydende beløb i din favør vil blive overført til din konto, evt. NEM konto. Spørg hvis du er i tvivl Du er altid velkommen til at kontakte AAB. Tag også kontakt, hvis du af en eller anden grund føler dig dårligt behandlet. Måske kan problemet klares med en samtale og uden større sværdslag. Hvis du vil klage over noget Så beder vi dig skrive et brev til AAB. Vi er nødt til at have skriftlig dokumentation. Du vil i løbet af få dage få svar fra

8 AAB. Ender det med, at du stadig er utilfreds, har du mulighed for at indbringe sagen for beboerklagenævnet i Varde Kommune. Når en beboer flytter, skal hele den lovbestemte procedure omkring fraflytning overholdes (indkaldelse til syn, udfærdigelse af synsrapport osv.). Nævnet kan tage stilling til, om reglerne er overholdt, og det kan også bedømme, om boligorganisationens vurdering af, hvad der er misligholdelse og normal istandsættelse, er korrekt. Indbringelsen af en sag for beboerklagenævnet i Varde kommune skal også være skriftlig. I 2014 koster det et gebyr på 140,00 kr. Beløbet pristalsreguleres en gang om året. Vi håber, at hele din flytning forløber godt Vi vil i hvert fald gøre vores bedste. Måske ses vi igen en dag. Med venlig hilsen Arbejdernes Andels-Boligforening - Skansen Varde Tlf mail - web aabvarde.dk

9 Vejledende tjekliste for rengøring ved fraflytning Inden lejemålet synes: Skur/kælderrum/loft tømt og rengjort. Affald bortskaffet. Fjerne søm, skruer og beslag fra vægge, fodlister og vinduer. Døre/vinduer: Rammer Falser Karme Ruder Køkken: Skabe, låger, hylder og sokkel, håndtag/greb Komfur, ovn og tilbehør. Rengør også bag komfuret Emhætte og filter Køleskab og fryser. Rengør også bag køleskab og fryser Udsugning/ventilationer Afløb vask

10 Bad/toilet: Fliser og brusevægge Toilet Vandhaner Håndvask Udsugning Afløb i vask og gulv Hele lejemålet Døre og karme, håndtag/greb Fodlister Radiator, rør husk rengøring bagved radiator Øvrige skabe/hylder Lampeudtag, dæksler, kontakter, ringeklokke Røgalarmer evt. dørtelefoner Altan er tømt og rengjort Gulve rengjort

11 Haven Fri for effekter Ukrudt fjernet fra bede og hække Græsplæne klippes Hækken klippes

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere