Brugsanvisning KOMBI/MIKROBØLGEOVN OCM8478G / BO4CM4T2-42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning KOMBI/MIKROBØLGEOVN OCM8478G / BO4CM4T2-42"

Transkript

1 Brugsanvisning KOMBI/MIKROBØLGEOVN OCM8478G / BO4CM4T2-42

2 DA Brugsvejledning DA 3 - DA 47 Anvendte piktogrammer Vigtig information Tips DA 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ovnen Klargøring til brug Betjening Brug Rengøring Problemløsning Indledning 4 Kontrolpanel 5 Beskrivelse 6 Berøringsfølsom skærm 7 Hovedskærmbilleder 8 Skærmbillede til funktionsvalg 10 Standby-skærmbillede 11 Klargøring til brug 12 Brug af Plus-menuen 14 Brug af tastaturet 16 Ovnfunktion 17 Brug af mikrobølger 19 Mikrobølgefunktion 21 Brug af Ekstra-funktionerne 22 Oversigt over funktioner 26 Forsinket start 31 Etapetilberedning 32 Yderligere funktioner 35 Indstillinger 39 Rengøring af apparatet 41 Damprensning 41 Udtagning og rengøring af riller 42 Udskiftning af pære i lampe 43 Generelt 44 Tekniske specifikationer 46 Ovnen og miljøet Bortskaffelse af apparat og emballage 47 DA 3

4 OVNEN Indledning Tillykke med købet af denne kombi/mikrobølgeovn fra Asko. Ovnen er udviklet med nem betjening og størst mulig brugervenlighed for øje. Ovnen har en lang række indstillingsmuligheder, der gør det muligt at vælge den helt rigtige tilberedningsmetode hver gang. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan du udnytter ovnen bedst muligt. Ud over at beskrive, hvordan ovnen betjenes, indeholder brugsanvisningen også baggrundsinformation, som kan være til nytte, når du bruger apparatet. Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du tager apparatet i brug! Gennemlæs først brugsanvisningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug, og gem den til senere brug. Der medfølger separat installationsvejledning. DA 4

5 OVNEN Kontrolpanel Tænd/sluk-knap, bruges til at: tænde apparatet skifte til standby slukke apparatet. Hold tænd/sluk-knappen nedtrykket, indtil apparatet slukker. 02. X-knap, bruges til at: gå et trin baglæns i menuen lukke eller svare "nej" til et spørgsmål lukke eller annullere en menu eller en funktion. 03. Hurtig start, bruges til at: tænde mikrobølgefunktionen direkte (i start- eller Ekstra-menuen eller de forskellige funktionsmenuer). For hvert tryk forlænges tilberedningstiden. Mikrobølgeeffekten og tilberedningstiden kan justeres i menuen Indstillinger. 04. Bekræft-knap, bruges til at: bekræfte indstillinger starte en funktion lukke eller svare "ja" til et spørgsmål. 05. Berøringsfølsom skærm/display DA 5

6 OVNEN Beskrivelse 1 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau Kontrolpanel 2. Placeringer i ovnen 3. Ovnlåge 4. Lågens håndtag Følgende tilbehør leveres med ovnen: Bageplade: Bruges til kager og andet bagværk. Bagepladen må ikke bruges sammen med mikrobølgefunktionen! Ovnrist: Bruges til grillning. Man kan også anbringe en tallerken eller et fad med mad på ovnristen. Ovnristen må ikke bruges sammen med mikrobølgefunktionen! Ovnristen er udstyret med en sikkerhedstap. Risten skal løftes en lille smule foran, før den kan trækkes ud af ovnrummet. Glasfad: Bruges sammen med mikrobølgefunktionen DA 6

7 OVNEN Riller Ovnen har fire riller (placering 1 til 4) Placering 1 bruges primært sammen med mikrobølgefunktionen. Placering 3 og 4 bruges primært til grilning. Anbring ovnristen eller bagepladen i mellemrummet mellem rillens to skinner. Dør Lågekontakterne slår ovnens funktioner fra, hvis lågen åbnes, mens ovnen er i brug. Ovnens funktioner fortsætter, når lågen lukkes. Lågen i denne ovn er udstyret med "blød lukning". Når lågen lukkes og rammer en bestemt vinkel, dæmpes dens bevægelse, så lågen lukker stille og roligt. Køleventilator Apparatet er udstyret med en køleventilator, der afkøler kabinettet og kontrolpanelet. Berøringsfølsom skærm Ovnens berøringsfølsomme skærm betjenes ved at man trykker på den, eller stryger fingeren hen over den. Tryk på skærmen for at aktivere en funktion eller ændre en indstilling. Stryg fingeren hen over skærmen for at få vist yderligere oplysninger/valgmuligheder eller for at ændre en indstilling. Trykke: Stryge: 10:15 PROGRAMMER 10: C : 31 : 30 OVN EKSTRA MIKROBØLGE Varm luft Det virker bedst, hvis du berører knapperne med hele fingerspidsen. Når du trykker på en knap, vil du hører en kort tone (medmindre indstillingen for toner er ændret). DA 7

8 OVNEN Hovedskærmbilleder Startskærmbilledet 01 10: OVN EKSTRA MIKROBØLGE Plus-menu (01) Tryk på plus-symbolet for at åbne Plus-menuen. Indholdet af denne menu ændrer sig efter de betjeningsmuligheder, der er til rådighed på det pågældende tidspunkt. Ovn (02) Tryk på OVN for at åbne menuen med ovnfunktioner. Stopur (03) Tryk på symbolet for stopur for at åbne stopursmenuen. Stopuret kan bruges uafhængigt af ovnfunktionerne. Den længste tidsperiode, der kan indstilles, er 24 timer. Når stopuret har talt ned, vises der en besked, og der høres et lydsignal. Tryk på X-knappen, bekræft-knappen eller skærmen for at slukke lydsignalet og fjerne beskeden. Lydsignalet stopper automatisk efter ca. 1 minut. Ekstra (04) Tryk på 'EKSTRA' for at få vist apparatets ekstrafunktioner. Tid (05) Her vises klokkeslættet. Mikrobølge (06) Tryk på MIKROBØLGE for at åbne menuen med mikrobølgefunktioner. DA 8

9 OVNEN Lys (07) Tryk på lampesymbolet for at tænde og slukke lyset i ovnen. Ovnlyset tænder også, når du åbner lågen eller begynder at tilberede mad. Ovnlyset vil automatisk blive dæmpet (medmindre denne indstilling ændres). Ekstra-skærmbilledet PROGRAMMER OPVARMNING 10:15 KOMBI HURTIG FORVARMNING RENGØRING Hurtig forvarmning (01) Tryk på HURTIG FORVARMNING for at åbne menuen for hurtig forvarmning. Kombi (02) Tryk på KOMBI for at åbne menuen med kombifunktioner. Rengøring (03) Tryk på RENGØRING for at åbne menuen med rengøringsfunktioner. Opvarmning (04) Tryk på OPVARMNING for at åbne menuen med opvarmningsfunktioner. Her finder du funktionerne 'Opvarmning af tallerkner', 'Optøning' og 'Hold varm'. Programmer (05) Tryk på PROGRAMMER for at åbne menuen med programmer. Her finder du favoritprogrammer og automatiske programmer. DA 9

10 OVNEN Skærmbillede til funktionsvalg 04 PROGRAMMER 10: C 03 Varm luft 05 Valg af funktion (01) Tryk på pilene over og under funktionen, eller stryg fingeren hen over symbolet for at vælge en funktion (se også: 'Brug af tastaturet'). Indstilling af temperatur/effekt (02) Tryk på pilene over og under temperaturen/effekten, eller stryg fingeren hen over indikatoren for temperatur/effekt for at vælge temperatur eller effekt (se også: 'Brug af tastaturet'). Tilberedningstid (03) Tryk på symbolet for tilberedningstid, hvis du ønsker at indstille en tilberedningstid. Hvis der allerede er anført en tilberedningstid, skal den indstilles. Tryk på pilene over og under tidsangivelsen, eller stryg fingeren hen over tidsangivelsen for at ændre den (se også: 'Brug af tastaturet'). Programmer (04) Tryk på PROGRAMMER for at åbne programmenuen. Her finder du favoritprogrammer og automatiske programmer. Informationsfane (05) Navnet på den valgte funktion vises i fanen nederst på displayet. Du kan få yderligere oplysninger om den valgte funktion ved at trykke på fanen. DA 10

11 OVNEN Standby-skærmbillede : C Ur (digitalt/01) Det aktuelle klokkeslæt. Ur (analogt/02 og 03) Det aktuelle klokkeslæt. Det analoge urs timeviser angives med en udfyldt cirkel (02) og minutviseren med en tom cirkel (03). Visning af dato (04) Den aktuelle dato. Visning af stopur (05) Den tilbageværende tid på stopuret. Visning af den faldende temperatur (06) Den aktuelle temperatur i ovnrummet (spildvarme). DA 11

12 KLARGØRING TIL BRUG Klargøring til brug Rengør ovnrummet og tilbehøret med varmt vand tilsat opvaskemiddel. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler, skuresvampe eller lignende. Ovnen afgiver en speciel lugt, første gang den opvarmes det er normalt. Sørg for god ventilation, første gang ovnen opvarmes. Når apparatet tilsluttes strøm for første gang, eller efter at strømmen har været afbrudt i en længere periode, skal sprog, tid og dato indstilles. Indstilling af sprog SPROG Nederlands English Deutsch Francais Vælg sprog for de tekster, som vises på apparatets display. Engelsk er valgt som standard. 1. Stryg fingeren over displayet for at bladre gennem sprogene. 2. Tryk på det sprog, du ønsker at vælge. 3. Tryk så på bekræft-knappen for at gemme det valgte sprog. DA 12

13 KLARGØRING TIL BRUG Indstilling af tid TID 12:00 1. Tryk på pilene over og under klokkeslættet, eller stryg fingeren hen over klokkeslættet for at ændre det. 2. Du kan indstille klokkeslættet hurtigere ved at trykke midt på displayet, hvorefter et tastatur bliver vist. Her kan du indtaste klokkeslættet (se afsnittet Brug af tastaturet ). 3. Tryk på bekræft-knappen for at gemme det indtastede klokkeslæt. Indstilling af dato DATO DAG MÅNED ÅR 1. Tryk på pilene over og under dag, måned og år, eller stryg fingeren hen over dag, måned og år for at ændre indstillingerne. 2. Tryk på bekræft-knappen for at gemme den indtastede dato. Apparatet er nu klart til brug. Sprog, tid og dato kan ændres i menuen Indstillinger (se afsnittet Indstillinger ). Du kan åbne menuen Indstillinger fra startskærmbilledet via Plus-menuen. DA 13

14 BETJENING Brug af Plus-menuen 10:15 OVN EKSTRA MIKROBØLGE Plus-menuen giver adgang til en række funktioner eller indstillinger. Hvilke Plus-funktioner, der er adgang til, afhænger af, hvilket skærmbillede der er aktivt. INDSTILLINGER Gå til apparatets indstillinger ETAPETILBEREDNING Kombiner op til tre funktioner i én madlavningsproces TASTATURLÅS Rengøring af instrumentpanel eller anvendelse som børnelås Fra startskærmbilledet kan man finde følgende funktioner/menuer i Plus-menuen: Indstillinger: Her kan du angive dine foretrukne indstillinger (se afsnittet Indstillinger ). Etapetilberedning: Kombiner op til tre funktioner i én madlavningsproces (se afsnittet Etapetilberedning ). Tastaturlås: Deaktiverer alle knapper, så kontrolpanelet kan rengøres, uden at apparatet tændes utilsigtet. Tryk på knappen og hold den inde, indtil tastaturlåsen aktiveres. DA 14

15 BETJENING HURTIG FORVARMNING Forvarm ovnrummet hurtigt Retten må ikke sættes ind endnu FORSINKET START Madlavn.processen starter autom. på det foretrukne tidspunkt ETAPETILBEREDNING Kombiner op til tre funktioner i én madlavningsproces I skærmbillederne for ovn-, mikrobølge- og kombifunktioner findes følgende funktioner/menuer i Plus-menuen: Hurtig forvarmning: Bruges til hurtigt at forvarme ovnrummet til den ønskede temperatur i forbindelse med en madlavningsproces (se afsnittet Hurtig forvarmning ). Kun i skærmbilledet for ovnfunktioner. Forsinket start: Madlavningsprocessen vil starte automatisk på det indstillede tidspunkt (ikke tilgængelig for mikrobølgefunktionen). Etapetilberedning: Kombiner op til tre funktioner i én madlavningsproces (se afsnittet Etapetilberedning ). Tastaturlås: Deaktiverer alle knapper, så kontrolpanelet kan rengøres, uden at apparatet tændes utilsigtet. Tryk på knappen og hold den inde, indtil tastaturlåsen aktiveres. TILFØJ TIL FAVORITTER Gem de aktuelle madlavningsindstillinger i dine favoritter TASTATURLÅS Rengøring af instrumentpanel eller anvendelse som børnelås Når en ovn-, mikrobølge- eller kombifunktion er i gang, er følgende funktioner tilgængelige i Plus-menuen: Tilføj til favoritter: Tilføj indstillingerne for den tilberedte ret til favoritterne (se afsnittet Yderligere funktioner ). Tastaturlås: Deaktiverer alle knapper, så kontrolpanelet kan rengøres, uden at apparatet tændes utilsigtet. Tryk på knappen og hold den inde, indtil tastaturlåsen aktiveres. DA 15

16 BETJENING Brug af tastaturet Det er muligt at få vist et tastatur, som kan bruges til hurtig indtastning af en funktion, temperatur, effekt eller tilberedningstid. Det gør det muligt at vælge en hurtig indstilling eller indtaste en værdi. PROGRAMMER 10: C : 30 T:M Varm luft 1. Tryk i midten af funktionssymbolet, temperaturen, effekten eller tilberedningstiden (aktiveret). Tastaturet bliver vist. Indstil funktion Indstil temperatur 000 C Indstil tilberedningstid 00:00 T:M Indstil effektniveau W W W W W W 2. Indtast eller tryk på den ønskede værdi. 3. Hvis den valgte værdi ikke bekræftes automatisk, skal du derefter trykke på bekræft-knappen for at bekræfte indtastningen. DA 16

17 BRUG Ovnfunktioner Ovnfunktionerne bruges til at tilberede mad ved hjælp af f.eks. varmluft, bundvarme eller grill. PROGRAMMER 10: C Varm luft Der kan vælges mellem forskellige ovnfunktioner. For hver ovnfunktion kan der indstilles en temperatur og en tilberedningstid. Plus-funktioner såsom hurtig forvarmning, etapetilberedning og forsinket start kan også vælges. Tryk på plus-symbolet for at få adgang til disse funktioner. Se afsnittet 'Brug af Plus-menuen'. Brug af en ovnfunktion Vælg en ovnfunktion, der er velegnet til den madret, du vil tilberede. Du kan finde flere oplysninger om valg af ovnfunktion i funktionsoversigten. Du kan også bruge informationsfanen. Tryk på fanen nederst på displayet for at få yderligere oplysninger om den valgte funktion. 1. Tænd for ovnen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. 2. Anbring retten i ovnen. 3. Tryk på OVN for at åbne menuen med ovnfunktioner. 4. Vælg en ovnfunktion (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 5. Vælg en temperatur (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 6. Tryk på symbolet tilberedningstid, og indstil en tilberedningstid (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). Det er også muligt at begynde at tilberede mad uden at indstille en tilberedningstid. I så fald skal trin 6 springes over. 7. Vælg evt. yderligere indstillinger i Plus-menuen (f.eks. hurtig forvarmning). 8. Start tilberedningen ved at trykke på bekræft-knappen. DA 17

18 BRUG C : C 10:45 Følgende værdier vises nu i displayet: aktuel temperatur (165 C) indstillet temperatur (180 C) statusindikator for tid (ydre cirkel) statusindikator for temperatur (indre cirkel) tilberedningstid (23:54) sluttid (10:45) Under tilberedning kan du trykke midt på displayet for at åbne et skærmbillede med indstillinger. Juster dem om nødvendigt. Når tilberedningstiden er gået, høres et lydsignal. Signalet kan slås fra ved at åbne lågen eller trykke på en knap. De valgte indstillinger kan gemmes i Favoritter. Vælg funktionen TILFØJ TIL FAVORITTER i Plus-menuen (se Sådan gemmes en tilberedningsmetode i afsnittet Yderligere funktioner ) C 165 0:00 Sådan ser skærmbilledet ud, når tilberedningen er færdig. DA 18

19 BRUG Brug af mikrobølger Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Bølgernes energi gør det muligt at tilberede eller opvarme madretter uden at påvirke deres form eller farve. Mikrobølger bruges til: mikrobølgefunktioner kombifunktioner. Tilberedningsprincipper 1. De mikrobølger, som ovnen genererer, fordeles jævnt i ovnrummet ved hjælp af et fordelingssystem. Det sikrer, at varmen bliver fordelt i hele madretten. 2. Ingredienserne absorberer mikrobølgerne ned til en dybde af ca. 2,5 cm. Tykkere fødevarer tilberedes ved at varmen spreder sig i fødevaren. 3. Tilberedningstiden varierer afhængigt af, hvilken ret der er tale om, og af ingrediensernes egenskaber: mængde og tæthed fugtindhold starttemperatur (om maden er afkølet). Vigtigt Maden tilberedes indefra og ud ved hjælp af varmen, der spreder sig. Tilberedningen fortsætter, selv efter at du tager maden ud af ovnen. Derfor skal hviletider i opskrifter og i denne brugsanvisning overholdes for at sikre: at varmen fordeles jævnt helt ind i midten af madretten at hele madretten har samme temperatur. Retningslinjer for kogegrej til mikrobølger Kogegrej, der bruges sammen med mikrobølgefunktionen, må ikke kunne blokere for mikrobølgerne. Mikrobølger reflekteres af metal som f.eks. rustfrit stål, aluminium og kobber. Derfor må der ikke anvendes kogegrej, der indeholder metal. Det anbefales at bruge kogegrej, der er mærket som egnet til brug i mikrobølgeovne. Du kan læse mere om egnet kogegrej i nedenstående retningslinjer. Brug altid glasbagepladen på placering 1, hvis du bruger mikrobølgefunktionen. DA 19

20 BRUG Køkkengrej Egnet til brug i mikrobølgeovn Bemærkninger Aluminiumsfolie Kan bruges i små mængder for at beskytte bestemte områder af retten mod for stærk opvarmning. Der kan opstå lysbuer/gnister, hvis folien er placeret for tæt på ovnens sider, eller hvis der bruges for meget folie. Porcelæn og lertøj Porcelæn, keramik, glaseret lertøj og elfenbensporcelæn er normalt egnet, medmindre det er udstyret med metalkant. Engangsservice af plastic eller pap Fastfood-emballage Bægre af polystyren Papirposer eller aviser Genbrugspapir eller metalkanter Glas Ildfaste fade Fint glas Glaskrukker Frosne færdigretter er nogle gange emballeret i engangsservice. Kan bruges til opvarmning af mad. Polystyren kan smelte, hvis det bliver for varmt. Kan bryde i brand. Kan forårsage lysbuer/gnister. Kan bruges, medmindre det er udstyret med metalkant. Kan bruges til at opvarme mad og væsker. Tyndt glas kan revne eller sprænge, hvis det opvarmes pludseligt. Låget skal tages af. Kun velegnet til opvarmning. Metal Kan forårsage lysbuer/gnister eller brand. Papir Tallerkener, kopper, køkkenrulle Genbrugspapir Ved korte tilberedningstider og til opvarmning. Til at opsuge overskydende fugt. Kan forårsage lysbuer/gnister. Plastic Især varmebestandig termoplastic. Andre typer plastic kan ændre form eller blive misfarvet ved høje temperaturer. Melaminplast må ikke anvendes. Kan bruges til at holde på fugten. Må ikke berøre maden. Pas på, når du fjerner filmen der kan strømme meget varm damp ud. Kun hvis kogebestandig eller ovnfast. Må ikke være lufttæt. Prik evt. hul med en gaffel. : Anbefalet : Vær forsigtig : Potentielt farlig DA 20

21 BRUG Mikrobølgefunktioner Kogegrej og køkkenredskaber af metal må ikke anvendes. Se 'Retningslinjer for kogegrej til mikrobølger'. Ovnen må ikke forvarmes. Vælg en effekt, der er velegnet til den madret, du vil tilberede. Du kan få yderligere oplysninger ved at trykke på fanen nederst på displayet. 1. Tænd for ovnen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. 2. Anbring retten i ovnen. 3. Tryk på MIKROBØLGE for at vælge mikrobølgefunktionen. PROGRAMMER 10:15 W 750 : M:S Mikrobølge 4. Vælg en effekt (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 5. Vælg en tilberedningstid (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 6. Start tilberedningen ved at trykke på bekræft-knappen (04) W 0:53 10:16 Følgende værdier vises nu i displayet: den indstillede effekt (750 W) statusindikator for tid (ydre cirkel) tilberedningstid (00:53) sluttid (10:16) DA 21

22 BRUG Effekttabel for mikrobølgefunktionen Effekt Brug 1000 W Hurtig opvarmning af drikkevarer, vand og retter med stort fugtindhold. Tilberedning af friske eller frosne grøntsager. 750 W Tilberedning og opvarmning af drikkevarer og madretter. 600 W Smeltning af chokolade. Tilberedning af fisk og skaldyr. Opvarmning på to placeringer i ovnen samtidig. Tilberedning af tørrede bønner ved lave temperaturer. Opvarmning eller tilberedning af sarte retter, der indeholder æg. 360 W Tilberedning af mejeriprodukter og marmelade ved lave temperaturer. 180 W Hurtig optøning af madretter. Blødgøring af smør eller is. 90 W Optøning af kager, der indeholder fløde. Brug af Ekstra-funktionerne Åbn Ekstra-skærmbilledet, hvis du vil vælge en kombimikrobølgefunktion eller forvarme ovnen hurtigt. Her kan du også vælge et rengøringsprogram, opvarmningsfunktioner og automatiske programmer. 10:15 OVN EKSTRA MIKROBØLGE Tryk på 'EKSTRA' for at få vist apparatets ekstrafunktioner. DA 22

23 BRUG PROGRAMMER OPVARMNING 10:15 KOMBI HURTIG FORVARMNING RENGØRING Herefter kan du vælge følgende funktioner: Hurtig forvarmning Kombi Varmluft + mikrobølge Grill + ventilator + mikrobølge Rengøring (se afsnittet Rengøring ) Opvarmning (se afsnittet Yderligere funktioner ): Opvarmning af tallerkner Optøning Hold varm Programmer (se afsnittet Yderligere funktioner ): Favoritter Automatiske programmer Hurtig forvarmning Denne funktion bruges til at forvarme ovnen hurtigt. Indsæt ikke en ret under hurtig forvarmning. Når ovnen er opvarmet til den valgte temperatur, er forvarmningen afsluttet, og ovnen er klar til at tilberede retten. Brug af hurtig forvarmning 1. Tænd for ovnen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. 2. Tryk på 'EKSTRA' for at få vist apparatets ekstrafunktioner. 3. Tryk på HURTIG FORVARMNING for at åbne menuen for hurtig forvarmning. DA 23

24 BRUG PROGRAMMER C Hurtig forvarmning 4. Vælg en temperatur (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 5. Start hurtig forvarmning ved at trykke på bekræft-knappen. Hurtig forvarmning kan også knyttes til en tilberedningsproces. Det gøres ved at aktivere 'HURTIG FORVARMNING' i Plus-menuen. Når den valgte temperatur er nået, vises der en besked, og der høres et lydsignal. Tilberedningstiden begynder at tælle op eller ned, når lågen lukkes. Kombi Der kan vælges to forskellige kombifunktioner. Varmluft + mikrobølge Grill + ventilator + mikrobølge For hver kombifunktion kan der indstilles en temperatur, en mikrobølgeeffekt og en tilberedningstid. Plus-funktioner såsom etapetilberedning og forsinket start kan også anvendes. Tryk på plus-symbolet for at få adgang til disse funktioner. Se afsnittet 'Brug af Plus-menuen'. Brug af en kombifunktion Vælg en kombifunktion, der er velegnet til den madret, du vil tilberede. Du kan finde flere oplysninger om valg af ovnfunktion i funktionsoversigten. Du kan også bruge informationsfanen. Tryk på fanen nederst på displayet for at få oplysninger om den aktuelle funktion. 1. Tænd for ovnen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. 2. Anbring retten i ovnen. 3. Tryk på 'EKSTRA' for at få vist apparatets ekstrafunktioner. 4. Tryk på KOMBI for at åbne menuen med kombifunktioner. DA 24

25 BRUG PROGRAMMER 10:15 C 16 W 0:15 T:M 6 Varmluft + mikrobølge 5. Vælg en kombifunktion (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 6. Vælg en temperatur (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 7. Vælg en effekt (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 8. Vælg en tilberedningstid (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 9. Vælg evt. yderligere indstillinger i Plus-menuen. 10. Start tilberedningen ved at trykke på bekræft-knappen C : W 10:30 Følgende værdier vises nu i displayet: aktuel temperatur (145 C)/indstillet temperatur (160 C) den indstillede effekt (600 W) statusindikator for tid (ydre cirkel) statusindikator for temperatur (indre cirkel) tilberedningstid (08:54) sluttid (10:30) Under tilberedning kan du trykke midt på displayet for at åbne et skærmbillede med indstillinger. Juster dem om nødvendigt. Når tilberedningstiden er gået, høres et lydsignal. Signalet kan slås fra ved at åbne lågen eller trykke på en knap. De valgte indstillinger kan gemmes i Favoritter. Vælg funktionen TILFØJ TIL FAVORITTER i Plus-menuen (se Sådan gemmes en tilberedningsmetode i afsnittet Yderligere funktioner ). DA 25

26 BRUG Funktionsoversigt Oversigten kan hjælpe dig med at vælge den rigtige funktion. Du bør også læse tilberedningsinstruktionerne på rettens emballage. Der må kun bruges glasfade, der er beregnet til temperaturer på mindst 250 C. Funktion Beskrivelse Ovnfunktioner Varm luft Opvarmning ved hjælp af varm luft fra ovnens bagside. Denne funktion sikrer ensartet opvarmning og er velegnet til bagning. Anbring bagepladen på placering 2. Foreslået temperatur: 180 C Forvarmning af ovnen anbefales. ØKO varmluft Opvarmning ved hjælp af varm luft. ØKO varmluft bruger mindre energi, men giver samme resultat som funktionen varmluft. Tilberedningen tager et par minutter ekstra. Denne funktion kan bruges til stegning af kød og til bagning. Anbring bagepladen på placering 2. Foreslået temperatur: 180 C Denne funktion udnytter restvarmen (der er ikke tændt for varmen hele tiden) for at reducere energiforbruget (i henhold til energiklasse EN ). Når denne funktion er i brug, vises den faktiske temperatur i ovnen ikke. 2 2 DA 26

27 BRUG Funktion Beskrivelse Overvarme + bundvarme Opvarmning ved hjælp af de øvre og nedre varmelegemer. Denne funktion kan bruges til traditionel bagning og stegning. Anbring bagepladen eller ovnristen på placering 2. Foreslået temperatur: 200 C Forvarmning af ovnen anbefales. Varm luft + bundvarme Opvarmning ved hjælp af varm luft fra ovnens bagside samt fra det nedre varmelegeme. Denne funktion er velegnet til bagning af pizzaer, kager af fugtig dej og mørdej, plumkager og surbrød. Anbring bagepladen eller ovnristen på placering 2. Foreslået temperatur: 200 C Forvarmning af ovnen anbefales. Bundvarme + ventilator Opvarmning ved hjælp af det nedre varmelegeme. Varmen fordeles af ventilatoren. Denne funktion er velegnet til bagning af tynde kager af surdej samt til henkogning af frugter og grøntsager. Anbring en bageplade, der ikke er for høj, i placering 2, så den varme luft også kan cirkulere hen over fødevarens overside. Foreslået temperatur: 180 C DA 27

28 BRUG Funktion Beskrivelse Bundvarme Opvarmning alene ved hjælp af det nedre varmelegeme. Denne funktion kan bruges med retter og bagværk, der skal brunes eller have skorpe i bunden. Anbring bagepladen eller ovnristen på placering 2. Anvendes lige før bage- eller stegetiden er forbi. Foreslået temperatur: 160 C Overvarme Opvarmning alene ved hjælp af det øvre varmelegeme. Denne funktion kan bruges til at bage/stege den øverste del af retten. Anbring bagepladen eller ovnristen på placering 2. Foreslået temperatur: 150 C Grill Opvarmning ved hjælp af grillvarmelegemet. Denne funktion kan bruges til at grille et mindre antal smørrebrød og pølser og til at riste brød. Anbring ovnristen på placering 4 og bagepladen på placering 2. Højst tilladte temperatur er 240 C. Ovnen skal være under opsyn under hele tilberedningen. Madvarerne kan hurtigt brænde på pga. den høje temperatur. Forvarmes i 5 minutter. Stor grill Opvarmning ved hjælp af det øvre varmelegeme og grillvarmelegemet. Denne funktion kan bruges med retter og bagværk, der skal brunes eller have skorpe i bunden. Anvendes lige før bage- eller stegetiden er forbi. Anbring ovnristen på placering 4 og bagepladen på placering 2. Højst tilladte temperatur er 240 C. Ovnen skal være under opsyn under hele tilberedningen. Madvarerne kan hurtigt brænde på pga. den høje temperatur. Forvarmes i 5 minutter DA 28

29 BRUG Funktion Beskrivelse Stor grill + ventilator Opvarmning ved hjælp af de øvre varmelegemer. Varmen fordeles af ventilatoren. Denne funktion kan bruges til at grille kød, fisk og grøntsager. Anbring ovnristen på placering 4 og bagepladen på placering 2. Foreslået temperatur: 170 C Ovnen skal være under opsyn under hele tilberedningen. Madvarerne kan hurtigt brænde på pga. den høje temperatur. Forvarmes i 5 minutter. Forstegning Denne funktion har en automatisk opvarmningscyklus. Først lukkes kødets porer ved høj temperatur ved hjælp af varmluft og det øvre varmelegeme. Derefter tilberedes retten langsomt ved en lavere, forudindstillet temperatur ved hjælp af det øvre og nedre varmelegeme. Denne funktion er velegnet til kød, fjerkræ og fisk. Foreslået temperatur: 180 C Mikrobølgefunktioner Mikrobølge Denne funktion benytter mikrobølger. Retter optøs, opvarmes eller tilberedes hurtigt og effektivt. Anbring glasbagepladen på placering 1. Foreslået effekt: 750 W Varmluft + mikrobølge Retten tilberedes ved hjælp af en kombination af mikrobølger og varmluft. Det forkorter tilberedningstiden, og retten får en flot brun og sprød overflade. Denne funktion er velegnet til kød, fjerkræ og grøntsager. Den kan også anvendes til sammenkogte retter, kager og brød. Anbring glasbagepladen på placering 1. Foreslået temperatur: 160 C Foreslået effekt: 600 W DA 29

30 BRUG Funktion Beskrivelse Grill + ventilator + mikrobølge Retten tilberedes ved hjælp af en kombination af mikrobølger, grill og ventilator. Det forkorter tilberedningstiden, og retten får en flot brun og sprød overflade. Denne funktion er velegnet til tilberedning af mindre portioner eller tynde skiver fisk, kød og fjerkræ. Anbring glasbagepladen på placering 1. Foreslået temperatur: 200 C Foreslået effekt: 600 W Ekstra funktioner Hurtig forvarmning Med denne funktion opvarmes ovnrummet hurtigt til den ønskede temperatur. Brug ikke denne indstilling, når du har en ret i ovnen. Foreslået temperatur: 180 C Opvarmning af tallerkner Denne funktion anvendes til at opvarme service, så den serverede mad holder sig varm længere. Foreslået temperatur: 60 C Optøning Denne funktion benytter mikrobølger. Retter optøs hurtigt og effektivt. Foreslået effekt: 90 W Hold varm Denne funktion bruges til at holde retter, der allerede er tilberedt, varme. Foreslået temperatur: 60 C Damprensning Med denne funktion kan du nemt fjerne fedt og snavs fra ovnens sider ved hjælp af en fugtig klud. Brug kun denne funktion, når ovnen er kølet helt af. Hæld 1,5 deciliter vand ud i bunden af ovnrummet, før du starter rensningsprocessen. Efter damprensningen kan madrester fjernes med en fugtig klud. DA 30

31 BRUG Forsinket start Funktionen 'Forsinket start' kan bruges til at udsætte tilberedningen til et senere tidspunkt. Funktionen 'Forsinket start' kan kun aktiveres via Plus-menuen, mens man er ved at indstille en ovn- eller kombifunktion. Se afsnittet 'Brug af Plus-menuen'. Indstilling af forsinket starttid 1. Vælg en funktion og temperatur, og indstil om nødvendigt en tilberedningstid (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). Det er muligt at indstille en forsinket starttid uden at angive en tilberedningstid. 2. Tryk på plus-symbolet for at åbne Plus-menuen. 3. Tryk på FORSINKET START for at åbne menuen for funktionen. FORSINKET START 10:45 4. Vælg en starttid (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 5. Bekræft starttiden ved at trykke på bekræft-knappen. Ikonet for forsinket start vises under plus-symbolet for at vise, at funktionen er aktiv. Den forsinkede starttid kan deaktiveres ved at indstillingen stilles tilbage til det aktuelle klokkeslæt. 6. Start tilberedningen ved at trykke på bekræft-knappen. Tilberedningen starter automatisk på det angivne tidspunkt. Hvis der er indstillet en tilberedningstid, vil tilberedningen også stoppe automatisk. DA 31

32 BRUG C 10:45 11:15 Følgende værdier vises nu i displayet: indstillet temperatur (180 C) starttid (10:45) sluttid (11:15) (vises kun, hvis der er indstillet en tilberedningstid) Etapetilberedning Tryk på plus-symbolet for at åbne menuen 'Etapetilberedning'. Se afsnittet 'Brug af Plus-menuen'. Med denne funktion kan du kombinere op til tre funktioner i én madlavningsproces. Sammensæt den ønskede tilberedningsproces ved at vælge forskellige funktioner og indstillinger. 1. Tryk på plus-symbolet for at åbne Plus-menuen. 2. Tryk på ETAPETILBEREDNING for at åbne menuen for funktionen (den kan kun åbnes, hvis der ikke er en tilberedningsproces i gang). Indstillingerne for 1. etape vises. Du kan justere dem efter behov. 00:10 10:15 C 18 W 0:10 T:M 6 Etapetilberedning 3. Vælg en funktion (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 4. Vælg en temperatur (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 5. Vælg en effekt (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). DA 32

33 BRUG 6. Vælg en tilberedningstid (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ). 7. Bekræft indstillingerne for 1. etape ved at trykke på bekræft-knappen C 600 W 00:10 H:M :10 8. Tryk på '2' for at få vist indstillingerne for 2. etape. 9. Juster standardværdierne for 2. etape efter behov (funktion, temperatur/effekt og tilberedningstid) (se punkt 3-6). 00:30 10: C 0:20 T:M Etapetilberedning 10. Bekræft indstillingerne for 2. etape ved at trykke på bekræft-knappen C 600 W 00:10 H:M 200 C 00:20 H:M 3 00: Tryk på '3' for at få vist indstillingerne for 3. etape, hvis du ønsker at bruge tre etaper. 12. Juster standardværdierne for 3. etape efter behov (funktion, temperatur/effekt og tilberedningstid) (se punkt 3-6). 13. Bekræft indstillingerne for 3. etape ved at trykke på bekræft-knappen. DA 33

34 BRUG Du kan slette en etape ved at trykke på krydset ved siden af indstillingerne. Du kan kun slette en etape, hvis den ikke er begyndt endnu. 14. Når du trykker på bekræft-knappen igen, vil ovnen begynde etapetilberedningen med etape 1 (den aktive etape vises med hvid skrift). Når den indstillede tilberedningstid er gået, fortsætter ovnen med 2. etape og derefter med 3. etape, hvis den er valgt. De valgte indstillinger kan gemmes i Favoritter. Vælg funktionen TILFØJ TIL FAVORITTER i Plus-menuen (se Sådan gemmes en tilberedningsmetode i afsnittet Yderligere funktioner ). 00: C : C 10:45 Følgende værdier vises nu i displayet: den aktive etape (2) samlet tilberedningstid (00:18) aktuel temperatur (185 C) indstillet temperatur for den aktive etape (200 C) statusindikator for tid for den aktive etape (ydre cirkel) statusindikator for temperatur for den aktive etape (indre cirkel) tilberedningstid for den aktive etape (17:32) samlet sluttid (10:45) DA 34

35 BRUG Yderligere funktioner Der kan vælges mellem forskellige yderligere funktioner og programmer. 1. Tryk på 'EKSTRA' for at få vist apparatets ekstrafunktioner. PROGRAMMER OPVARMNING 10:15 KOMBI HURTIG FORVARMNING RENGØRING Herefter kan du vælge følgende funktioner og programmer: Opvarmning: Opvarmning af tallerkner Optøning Hold varm Programmer: Favoritter Automatiske programmer Opvarmning Opvarmning af tallerkner Denne funktion anvendes til at forvarme service (tallerkener, kopper), så den serverede mad holder sig varm længere. I menuen for funktionen kan du indstille den temperatur, tallerkenerne skal opvarmes til, og hvor længe de skal opvarmes. Optøning Denne funktion benytter mikrobølger. Retter optøs hurtigt og effektivt. Funktionen kan bruges til langsom optøning af frosne retter (kager, boller, småkager, brød, flutes og frossen frugt). I menuen for funktionen kan du indstille den effekt, maden skal optøs med, og hvor længe optøningen skal vare. Vend maden om halvvejs igennem optøningen, rør rundt i maden, eller bræk større stykker fra hinanden, hvis de er frosset sammen. Hold varm Denne funktion bruges til at holde mad, der allerede er tilberedt, varm. I menuen for funktionen kan du indstille den temperatur, maden skal holdes varm ved, og hvor længe den skal holdes varm. DA 35

36 BRUG Valg af opvarmningsfunktion 1. Tryk på 'EKSTRA' for at få vist apparatets ekstrafunktioner. 2. Tryk på OPVARMNING for at åbne menuen med opvarmningsfunktioner. PROGRAMMER 10:15 60 C 1:00 T:M Opvarmning af tallerkner 3. Vælg den ønskede opvarmningsfunktion ('Opvarmning af tallerkner', 'Optøning' eller 'Hold varm'). Juster indstillingerne efter behov (se afsnittet Skærmbillede til funktionsvalg ) 4. Start funktionen ved at trykke på bekræft-knappen. Programmer: Favoritter Du kan vælge de opskrifter, du selv har gemt under 'FAVORITTER'. Se også Sådan gemmes en tilberedningsmetode. Automatiske programmer Du kan bruge 'Automatiske programmer' til tilberedning ved at vælge en ret på en liste over forprogrammerede retter. Programmerne er opdelt i kategorier (kød, grøntsager osv.). Først vælges kategorien, derefter den konkrete ret på listen. Valg af programfunktioner 1. Tryk på 'EKSTRA' for at få vist apparatets ekstrafunktioner. 2. Tryk på PROGRAMMER for at åbne menuen med programmer. DA 36

37 BRUG FAVORITTER KØD FISK OG SKALDYR GRØNSAGER PROGRAMMER 3. Tryk på FAVORITTER eller på en af kategorierne for automatiske programmer. Vælg en af dine gemte retter under 'FAVORITTER'. Vælg en ret på listen under automatiske programmer. KØD SVINEKØD OKSEKØD FJERKRÆ Lam ribben PROGRAMMER PROGRAMMER 10:15 1,0 KG INTENSITET 1:00 T:M Lam ribben 4. Juster intensiteten og/eller vægten efter behov. I nogle automatiske programmer kan intensiteten eller vægten ikke ændres. 5. Start det valgte program ved at trykke på bekræft-knappen. DA 37

38 BRUG På informationsfanen kan du få vist oplysninger om det valgte program. Her kan du se, hvilket tilbehør der er nødvendigt, og hvilken placering i ovnen du skal bruge. I nogle tilfælde kan du også finde oplysninger om tilberedning af retten på informationsfanen. For visse automatiske programmer er det nogle gange muligt at justere indstillingerne manuelt. Hvis du ønsker at justere indstillingerne, skal du åbne Plus-menuen og trykke på 'MANUELT'. Sådan gemmes en tilberedningsmetode En funktion/tilberedningsmetode er aktiv (ovnen er i gang). TILFØJ TIL FAVORITTER Gem de aktuelle madlavningsindstillinger i dine favoritter TASTATURLÅS Rengøring af instrumentpanel eller anvendelse som børnelås 1. Åbn Plus-menuen, og tryk på 'TILFØJ TIL FAVORITTER'. TILFØJ TIL FAVORITTER 2. Indtast et navn til den ret, du er ved at tilberede, ved hjælp af tastaturet. Hvis du skriver forkert, kan du slette et bogstav ad gangen ved at trykke på symbolet 'pil med kryds'. 3. Tryk på bekræft-knappen for at gemme tilberedningsmetoden. Automatiske programmer kan også gemmes under 'FAVORITTER'. DA 38

39 BRUG Indstillinger 1. På startskærmbilledet skal du trykke på plus-symbolet. INDSTILLINGER Gå til apparatets indstillinger ETAPETILBEREDNING Kombiner op til tre funktioner i én madlavningsproces TASTATURLÅS Rengøring af instrumentpanel eller anvendelse som børnelås 2. Tryk på 'INDSTILLINGER'. Menuen indeholder følgende valgmuligheder: Generelt Lyd Display og lampe Madlavning System INDSTILLINGER GENERELT LYD DISPLAY OG LAMPE MADLAVNING 3. Tryk på den ønskede kategori og på den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk på den ønskede valgmulighed på en liste Juster en værdi ved at trykke på pilene over eller under værdien eller ved at stryge fingeren hen over værdien Slå en indstilling til eller fra ved at trykke på 'TIL' eller 'FRA' 4. Tryk på bekræft-knappen for at bekræfte. DA 39

40 BRUG GENERELT Denne menu giver adgang til følgende indstillinger: Sprog (det sprog, der bruges på displayet) Tid (det aktuelle klokkeslæt) Tidsdisplay (12- eller 24-timersvisning) Dato (den aktuelle dato) Datodisplay (om datoen skal vises på standby-skærmbilledet) LYD Denne menu giver adgang til følgende indstillinger: Generelle lyde (lydstyrken for lydsignaler og alarmer) Tastelyde (lydstyrken, når der trykkes på en knap) Start-/slukkelyd (lydstyrken for den lyd, der høres, når apparatet tændes og slukkes) DISPLAY OG LAMPE Denne menu giver adgang til følgende indstillinger: Display lysstyrke (kan justeres i 5 niveauer) Ovnlys (hvor længe lyset forbliver tændt, efter at det er blevet aktiveret) Apparat til standby-tilstand (hvor lang tid der går, før apparatet går i standby-tilstand, efter at det senest er blevet betjent) Apparat slukker (hvor længe apparatet forbliver i standby-tilstand) Start-/slukkeanimation (om der skal vises en animation med producentens logo, når apparatet tændes og slukkes) Nattilstand (start- og sluttidspunkter for, hvornår displayets lysstyrke skal dæmpes) Hvis indstillingen APPARAT SLUKKER er sat til Manuelt, slukker apparatet ikke automatisk. Når apparatet slukkes manuelt, ændres denne indstilling til fabriksindstillingen. Det skyldes en lovmæssig bestemmelse om energibesparelse. MADLAVNING Denne menu giver adgang til følgende indstillinger: Lynstart mikrobølge (juster effekten og tiden for lynstart) Standard programintensitet (intensiteten af automatiske programmer) SYSTEM Denne menu giver adgang til følgende indstillinger: Information om apparatet (her vises forskellige oplysninger om apparatet) Fabriksindstillinger (her kan apparatet føres tilbage til fabriksindstillingerne) DA 40

41 RENGØRING Rengøring af apparatet Rengør ovnen regelmæssigt for at forhindre ophobning af fedt og madrester, særligt på indre og ydre overflader, lågen og lågens pakning. Aktivér børnelåsen, for at forhindre at ovnen tændes ved en fejl. Rengør de ydre overflader med en blød klud og varmt sæbevand. Aftør derefter overfladerne med en ren, fugtig klud, og tør overfladerne af. Fjern madrester og pletter fra de indvendige overflader med en klud og sæbevand. Aftør derefter overfladerne med en ren, fugtig klud, og tør overfladerne af. Vigtigt Sørg for, at der ikke trænger vand ind i ventilationshullerne. Brug aldrig skurepulver eller kemiske opløsningsmidler. Sørg for, at lågens pakning altid er ren. Det forhindrer, at der ophobes snavs, som kan forhindre lågen i at lukke rigtigt. Damprensning Damprensningsfunktionen gør det nemt at fjerne fedt og snavs fra ovnens sider ved hjælp af en fugtig klud. Brug af funktionen damprensning Brug kun damprensningsfunktionen, når ovnen er kølet helt af. Det er sværere at fjerne fedt og snavs, hvis ovnen er varm. 1. Fjern alt tilbehør fra ovnen. 2. Hæld 1,5 deciliter vand ud i bunden af ovnrummet. 3. Tryk på 'EKSTRA' for at få vist apparatets ekstrafunktioner. 4. Tryk på RENGØRING for at åbne menuen med rengøringsfunktioner. 5. Tryk på bekræft-knappen for at starte damprensningen. Lågen må ikke åbnes, mens rensningsprocessen er i gang. Det tager 30 minutter. Efter 30 minutter vil madrester på ovnens emaljerede inderside være tilstrækkeligt gennemblødte til, at de kan fjernes med en fugtig klud. DA 41

42 RENGØRING Udtagning og rengøring af riller Rillerne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler. Fjern skruen med en skruetrækker. Tag rillerne ud af hullerne bagerst i ovnrummet. Gem afstandsstykkerne til rillerne, så de ikke bliver væk. Sæt afstandsstykkerne på igen efter rengøring. De forhindrer, at der dannes gnister, når ovnen er i brug. DA 42

43 RENGØRING Udskifte ovnpære Pærerne (2 stk. halogenpærer af typen G9, 230 V, 25 W) er forbrugsvarer og er derfor ikke dækket af garantien. Før en pære kan udskiftes, skal bagepladen, ovnristen og rillerne fjernes. Afbryd strømmen til apparatet ved at fjerne stikket fra kontakten eller ved at slukke på sikringstavlen. Bemærk: Pærerne kan være meget varme! Beskyt hænderne, når du afmonterer en pære. 1. Skru de fire skruer i dækslet af. Fjern dækslet og glasset. 2. Tag den gamle halogenpære ud, og sæt en ny i. Beskyt hænderne og fingrene, når du fjerner den gamle pære, så du ikke brænder dig. 3. Forseglingen må ikke fjernes fra dækslet. Pas på, at forseglingen ikke bliver revet løs fra dækslet. Forseglingen skal passe perfekt ind i fordybningen i ovnrummets side. DA 43

44 PROBLEMLØSNING Generelt Hvis du har problemer med ovnen, kan du prøve at gå frem efter nedenstående oversigt over fejl. Hvis du ikke kan løse problemerne, kan du kontakte forhandleren eller vores kundeservice. Maden forbliver rå Kontrollér, om der er indstillet en tilberedningstid, og om du har trykket på bekræft-knappen. Er lågen lukket korrekt? Kontrollér, om der er gået en sikring, eller om HFI-relæet er slået fra. Maden er enten tilberedt for meget eller for lidt Kontrollér, om ovnen er indstillet til den rigtige tilberedningstid. Kontrollér, om ovnen er indstillet til den rigtige temperatur/effekt. Sensorerne reagerer ikke, displayet er låst. Afbryd strømmen til apparatet i et par minutter (skru sikringen ud, eller sluk på sikringstavlen). Slå så strømmen til igen, og tænd for apparatet. Der opstår gnister i ovnrummet. Kontrollér, at alle dæksler over lamperne sidder korrekt, og at alle afstandsstykker er monteret på rillerne. Displayet kan blive nulstillet i tilfælde af strømafbrydelse. Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen. Indstil tiden igen. Der dannes kondensvand i ovnen. Det er normalt. Tør ovnen af efter brug. Ventilatoren fortsætter med at køre, efter at ovnen er slukket. Det er normalt. Ventilatoren fortsætter med at køre et stykke tid, efter at ovnen er slukket. Man kan mærke træk (en luftstrøm) ved lågen og omkring apparatets yderside. Det er normalt. DA 44

45 PROBLEMLØSNING Der kommer damp ud af lågen eller ventilationsåbningerne. Det er normalt. Man kan høre klikkende lyde, når ovnen er tændt, især når man bruger optøningsfunktionen. Det er normalt. Sikringen slår fra med jævne mellemrum. Kontakt en servicemontør. Der står en fejlkode på displayet: ERROR XX... (XX angiver fejlnummeret). Der er en fejl i det elektriske modul. Afbryd strømmen til apparatet i et par minutter. Slå så strømmen til igen, og indstil uret. Kontakt en servicemontør, hvis problemet fortsætter. Opbevaring og reparation af ovnen Reparationer bør kun udføres af en autoriseret servicemontør. Hvis ovnen skal repareres, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte Askos kundeservice. Hav følgende oplysninger klar, når du ringer: Modelnummer og serienummer (kan findes på indersiden af ovnens låge) Garantioplysninger En tydelig beskrivelse af problemet Hvis ovnen skal opbevares midlertidigt, skal du finde et rent, tørt sted til den, eftersom støv og fugt kan beskadige den. DA 45

46 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Model Strømforsyning Energiforbrug Maksimal effekt Grillfunktion Varmluftsfunktion Mikrobølgeeffekt Mikrobølgefrekvens Kølesystem Mål Apparatets mål: Indbygningsmål: Rumfang OCM8478G 230 V ~ 50 Hz 3400 W 2100 W 1600 W 90 W/1000 W (IEC - 705) 2450 Mhz Køleventilator B 595 x H 455 x D 568 mm B 560 x H 450 x D 550 mm 52 L DA 46

47 OVNEN OG MILJØET Bortskaffelse af apparat og emballage Dette produkt er fremstillet af bæredygtige materialer. Apparatet skal dog stadig bortskaffes på en ansvarlig måde, når det ikke længere kan bruges. Du kan få nærmere oplysninger hos kommunen. Apparatets emballage kan genbruges. Der er anvendt følgende materialer: pap polyethylenfolie (PE) CFC-fri polystyren (hårdt polystyrenskum) Du skal bortskaffe disse materialer ansvarligt i henhold til gældende regler. Produktet er udstyret med et billede af en skraldespand med et kryds hen over. Det betyder, at apparatet skal bortskaffes separat. Det må ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, når det ikke skal bruges længere. Det skal afleveres på en kommunal genbrugsstation eller til en forhandler, der kan stå for bortskaffelsen. Når hvidevarer bortskaffes separat, beskyttes både miljøet og menneskers sundhed. De materialer, der er anvendt til fremstillingen af dette apparat, kan genbruges, hvorved der spares store mængder energi og råmaterialer. Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at vores produkter opfylder de gældende europæiske direktiver, standarder og regler samt de krav, der fremgår af de benyttede standarder. DA 47

48 da (09-15)????? / VER

Brugsanvisning DAMPOVN OCS8478G / BO4CS2T2-42 OCS8678G / BO6SA2T2-42

Brugsanvisning DAMPOVN OCS8478G / BO4CS2T2-42 OCS8678G / BO6SA2T2-42 Brugsanvisning DAMPOVN OCS8478G / BO4CS2T2-42 OCS8678G / BO6SA2T2-42 DA Brugsvejledning DA 3 - DA 60 Anvendte piktogrammer Vigtig information Tips DA 2 INDHOLD Ovnen Klargøring til brug Betjening Brug

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 HN 10064 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 HN 10064 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ SFP4120PZ 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709215354 45 cm høj kompaktovn 10 funktioner Ovnvolumen: Netto: 36 liter Brutto:

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A EAN13: 8017709155001 6 brændere Venstre bag: ekstra hurtig 4200 W Venstre frem: 1800 W Midte bag:

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner.

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. Brugsanvisning Mikro-kombiovn Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. MWHA 424 AX Indholdsfortegnelse Side Informationer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A SCB92MX8 classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709149963 5 brændere Venstre bag : 1,80 kw Venstre frem: 3,00 kw Midte: ekstra hurtig 3,50 kw Højre bag:

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Installations- og brugsanvisning BO4CM4L1-42 OCM8456S

Installations- og brugsanvisning BO4CM4L1-42 OCM8456S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

4-i-1 mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD 16500

4-i-1 mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD 16500 Betjeningsvejledning 4-i-1 mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD 16500 Indhold 1. Pakkens indhold... 5 2. Om denne brugsanvisning... 5 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9 Indhold Indhold Bemærkninger til brugeren Montering Beskrivelse Brug Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7 Indbygning 8 Apparatet

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk pyrolyseovn Elektrisk pyrolyseovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil

Læs mere