Brugsanvisning for indream damprenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning for indream damprenser"

Transkript

1 Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring Rev 1.6

2 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5. Netledning 6. Sikkerhedsdæksel 7. Afbryder 8. Rød strømindikator 9. Manometer 10. Grøn klar indikator 11. Rød opvarmnings indikator 12. Damp udtag 13. Slangetilslutning 14. Slange 15. Damp-pistol 16. Damp udløser 17. Lås 18. Damp dyse 19. Forlænger rør (2 stk.) 20. Punkt damp dyse 21. Syntetisk vaskeskind 22. Bilvaske-svamp / børste 23. Multi svamp / børste holder 24. Holder til rund svamp 25. Rund svamp 26. Holder til flad svamp 27. Flad svamp 28. Vinklet spray dyse 29. Trekantet moppe til hårdt gulv 30. Trekantet mundstykke til rengøring af tæpper 31. Holder til trekantede mundstykker 32. Tragt 2

3 1. Introduktion Denne brugsanvisning indeholder vigtig information og nyttige oplysninger om korrekt brug af produktet. Produktet opfylder høje sikkerheds- og kvalitetsstandarder og er sikker i brug, hvis produktet anvendes, behandles og vedligeholdes som angivet i brugsanvisningen. Brugsanvisningen beskriver endvidere produktets mange andre anvendelsesmuligheder. VIGTIGT! Denne brugsanvisning indeholder vigtige informationer omkring brug af damprenseren, som skal læses omhyggeligt og følges. Gem venligst brugsanvisningen, så den er nem at finde frem, hvis du får brug for at genopfriske damprenserens funktion og anvendelsesmuligheder. 2.ADVARSEL: Risiko for skoldning! Produktet skal anvendes med forsigtighed, i stil med måden hvorpå du behandler dit dampstrygejern. 3. Information om rengøring af bilen med damprenser Denne damprenser, anvender teknik der er ikke-ætsende og ikke-kemisk ved brug. Det medfølgende udstyr er ideelt til rengøring af din bil både ind- og udvendigt. Ved anvendelse af damp, bruges der ofte kun én liter vand til at rengøre en bil af gennemsnitlig størrelse. Den nødvendige vandmængde afhænger af bilstørrelsen. Dette produkt er miljøvenligt i brug ved rengøring af bilen eller andet, da der anvendes damp i stedet for store mængder af vand og sæbe. 4. VIGTIGT: Sikkerhedsinformation 1. Tag stikket ud af stikkontakten, før du udskifter tilbehør eller hvis maskinen ikke er i brug. 2. Damprenseren må kun tilsluttes den forsyningsspænding, som er angivet på produktet. 3. Hvis en forlængerledning anvendes, så skal stikkene på forlængerledningen være vandtætte og godkendte. ADVARSEL: Det er livsfarligt at anvende forlængerledninger, som ikke opfylder disse krav! 4. Kontroller at der ikke er skader på netledningen, stik, produkt og tilbehør, før der tændes for damprenseren og denne tages i brug. 5. Damprenseren må ikke vaskes eller nedsænkes i vand eller anden form for væske. Damprenseren skal rengøres ved at aftørre den med en fugtig klud. Brug aldrig slibende eller ætsende rengøringsmidler af nogen art. 6. Bloker aldrig dampudtaget eller dampdyserne. 7. Vend aldrig dampdyser eller damp-pistolen direkte mod mennesker, dyr eller planter eller genstande der er meget varme eller kolde. 8. Brug aldrig damprenseren til at rengøre elektronisk udstyr eller andre elektriske genstande f.eks. stikkontakter, elektriske styringer eller lignende. 9. Åbn aldrig sikkerhedsdækslet mens maskinen er i brug, eller før maskinen er kølet helt ned. Er vandet i damprenseren helt opbrugt, skal maskinen også køle ned, før der åbnes for sikkerhedsdækslet. 10. Denne damprenser må kun anvendes af personer, som har grundigt kendskab til korrekt brug af produktet. 11. Sørg for at børn ikke kommer i nærheden af damprenseren, når den er i brug. 12. Vælg det rigtige tilbehør til forskellige formål, når damprenseren anvendes. 13. Brug kun almindeligt vand fra vandhanen eller destilleret vand i damprenseren. 3

4 14. Damprenseren må aldrig tildækkes når den er i brug, da den ellers kan overophede. 15. Vent med at skifte tilbehør, til der ikke kommer mere damp ud af dyserne. 16. Den røde indikator vil lyse, når damprenseren er tilsluttet stikkontakten. 17. Når der tændes for damprenseren på afbryderen, vil den røde opvarmningsindikator begynde at lyse. Damprenseren vil varme op indtil den grønne indikator lyser og den røde slukker, hvilket indikerer, at damprenseren har opnået den korrekte temperatur og er klar til brug. 18. Sluk for damprenseren efter brug og tag stikket ud af stikkontakten. Hvis man glemmer at slukke for damprenseren, vil den slukke af sig selv, når den ikke har været i brug i 90 minutter. 19. Sikkerhedsdækslet vil automatisk åbne og sænke trykket i damprenseren, hvis trykket bliver for højt. 20. Gem denne manual sammen med produktet. 21. Damprenseren kan beskadige alle former for trægulve og træprodukter som udsættes for rengøring med damp. Det er brugerens eget ansvar, hvis der opstår skader ved brug af damprenseren på trægulve uanset type. Damprenseren kan opløse lim og kan ødelægge gulvet og skal altid kun anvendes, hvor dampen ikke kan have skadelige virkninger på produktet som ønskes renset. 22. Damprensning kan beskadige alle produkter som indeholder træmaterialer ved forkert brug. Det er brugerens eget ansvar, hvis der opstår skader ved brug af damprenseren på træprodukter uanset type. 20. Damprensning resulterer i kraftig opvarmning af de overflader som ønskes rengjort og damprenseren kan derfor også opløse lim m.v. under tæpper, hvis produktet anvendes forkert. Det er brugerens eget ansvar, hvis der opstår skader ved brug af damprenseren pga. for kraftig opvarmning af tæpper eller andre produkter. 5. Yderligere oplysninger der er vigtige 1. Kontroller altid før du starter med at bruge damprenseren, at de materialer eller overflader der skal rengøres, er egnet til rengøring med damprenser. indream A/S dækker ikke skader af nogen art, der er opstået grundet brug af damprenseren til rengøring af produkter eller genstande, som ikke er egnet til rengøring med damprenser. 2. Følg producentens anvisninger om det du vil rengøre, er egnet til rengøring med damprenser. 3. Hvis der ikke foreligger oplysninger om damprensning af materialerne eller overfladerne, skal man teste på et ikke-synligt del af overfladen. Brug ikke damprenseren på noget der kan blive beskadiget af dampen, eller hvis noget skulle blive beskadiget. Svampen / børsten skal bevæges konstant over overfladen, der skal rengøres, når du bruger damprenseren. 4. Brug kun det anbefalede tilbehør til din damprenser. 5. Damp et lille område ad gangen, så snavset bliver opløst og let kan fjernes. 6. Er der et område med genstridig snavs, kan man spraye damp direkte på området først, så snavset bliver opløst. 6. Anvendelsesområder og brug af tilbehør Damprenseren kan anvendes til rengøring af alle type biler, både indvendigt og udvendigt inklusiv motoren og under motorhjelmen. Damprenseren er også velegnet til brug i hjemmet, som f.eks. køkkenet og badeværelset, 4

5 på væg fliser, gulvfliser, forseglede trægulve, hårde gulve, pletter, ruder, persienner, klimaanlæg, udluftningssystemer, cykler, legetøj osv., ved at bruge de mange forskellige typer af tilbehør. Rengøring af bil (f.eks. karosseri, aluminiums-fælge, sæder og motor): Brug tilbehør med numrene 23 og 22 eller 20. Rengøring af tæpper (f.eks. pletter fra the, kaffe, alkohol, mad, olie eller andet snavs): Brug tilbehør med numrene 31 og 30. Køkken (f.eks. komfur, emhætte, ovn, bordplader, gulv og væg fliser): Brug tilbehør med numrene 28, 24, 25 eller 23 og 22. Badeværelser (F.eks. bad, bruseniche, toilet, spejl, glasdøre, vaske, gulv og væg fliser): Brug tilbehør med numrene 23 & 22 or 32 & 29. Rengøring af rum / møbler (f.eks. stof eller læder sofaer): Brug tilbehør nummer 20. Soveværelser (f.eks. madrasser eller sengebund): Brug tilbehør nummer 20. Vinduer, persienner, legetøj og cykler etc.: Brug tilbehør med numrene 28, 26 og 27 eller 23 og 22. Du kan se tilbehørs numrene på side 2 i denne brugsanvisning. ADVARSEL Vær forsigtig ved rengøring omkring elektriske dele, instrumenter, radio / cd afspiller, GPS enheder og lignende. Sådanne genstande kan tage skade af at blive damprenset. indream A/S dækker ikke skader af nogen art, der er opstået pga. af forkert brug af damprenseren. 7. Brug af damprenseren 1. Stil damprenseren på et fladt underlag. Tryk sikkerhedsdækslet ned og drej det mod uret, for at tage det af - og fyld herefter vand på tanken. Påfyld mellem 0,2 L og 1 L vand (max 1,2 l). Sæt dækslet på igen ved at trykke det ned på plads og dreje det med uret. 2. Sæt stikket i stikkontakten og tænd for den, hvorefter den røde opvarmningsindikator vil begynde at lyse. 3. Påsæt det ønskede tilbehør (Se nr. 19,20,23,28,32 på side 2) - på damp dysen (18). Låsen (17) på dampdysen skal trykkes ind når tilbehøret påsættes. Alternativt kan damp pistolen (15) anvendes uden påsat tilbehør, hvis man vil dampe områder med genstridigt snavs. 4. Tænd for produktet ved at trykke på afbryderen (7), hvorefter den røde opvarmningsindikator begynder at lyse. 5. Ved at trykke på dampudløseren-knappen (16) vil der nu komme damp ud af produktet. 6. Sluk for damprenseren når du er færdig med at bruge den. 7. Tag stikket ud af stikkontakten. 8. Vend børsten nedad mod jorden, når eller hvis du ønsker at fjerne børsten fra dampdysen. ADVARSEL 1. Åbn aldrig sikkerhedsdækslet mens maskinen er i brug, eller før maskinen er kølet helt ned. 5

6 2. For at undgå at ridse overfladen eller andre ting på det du vil damprense, skal du kontrollere svamp, børste og syntetiske vaskeskind før brug, for eventuelle grus og snavs partikler, der kan forårsage skade. 8. Rengøring af produktet Damprenseren må ikke vaskes eller nedsænkes i vand eller anden form for væske. Damprenseren skal rengøres ved at aftørre den med en fugtig klud. Brug aldrig slibende eller ætsende rengøringsmidler af nogen art. Damprenseren skal afkalkes engang imellem, for at undgå at dyserne m.m. bliver blokeret. Afkalkningen kan foretages ved at hælde et afkalkningsmiddel i damprenseren sammen med 0,2 0,3 liter vand, hvorefter der tændes for damprenseren. Når damprenseren er varmet op og den grønne klar-indikator lyser, trykkes på dampudløsningsknappen indtil der ikke kommer mere damp ud af damppistolen og vandbeholderen er tømt. 9. Reklamationsret I henhold til loven om forbrugerkøb er der to års reklamationsret på din damprenser. Fejl der opstår som følge af manglende vedligeholdelse herunder manglende afkalkning, eller forkert brug, dækkes IKKE af reklamationsretten. indream A/S dækker ikke skader af nogen art, der er opstået pga. af forkert brug af damprenseren, eller brug af damprenseren på genstande eller materialer der ikke er egnet til rengøring med damprenser. Hvis der er fejl på produktet, kan du kontakte indreams serviceafdeling via service formularen på Undlad selv at servicere produktet. Når du har udfyldt og afsendt formularen, vil du få en mail retur. Denne bør udprintes og vedlægges produktet ved returneringen. For at undgå unødige ærgrelser og udgifter når produktet skal indsendes til service, bør damprenseren kun indsendes til service i original emballage. Hvis denne mangler, skal damprenseren i en stærk papkasse og beskyttes af rigelige mængder bobleplast eller lignende. Hverken indream eller fragtselskabet erstatter beskadigede produkter, hvis indpakningen ikke er tilstrækkelig. Når damprenseren indsendes til service, skal alt tilbehør og udstyr medsendes, da flere af tilbehørsdelene er nødvendige for en grundig test af damprenseren. Der skal altid medsendes en fyldestgørende fejlbeskrivelse samt en kopi af købskvittering eller faktura. Dette mærke indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. For at undgå skade på miljøet eller menneskers helbred ved forkert bortskaffelse, skal damprenseren bortskaffes korrekt. Damprenseren bør derfor bortskaffes på de kommunale genbrugsstationer, som kan håndtere produktet korrekt. 6

7 Tekniske specifikationer Beskrivelse Forsyningsspænding Effektforbrug ved opvarmning Data VAC 1,6 kw/h Damptryk Max 5,5 kg pr. cm 2 ( 5,4 bar ) Opvarmningstid Vandtank kapacitet 6-8 minutter - kan variere Max 1,2 liter Temperatur intern Max 135 Temperatur kabinet Max 60 Afkølingstid med tom vandtank Afkølingstid med vand i vandtank (Tid opgivet med 0,9 L vand tilbage) Kabellængde Slangelængde Arbejdstid med fuld vandtank Forventet effektforbrug til rengøring af 1 bil Der tages forbehold for produktændringer og trykfejl. Ca. 20 minutter - kan variere Ca. 2.5 time kan variere 3 meter 2,5 meter Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer. Ekstra tilbehør 30 minutter - kan variere Max 1 kw/h - kan variere Får du brug for nye svampe eller andre dele, kan du bestille en tilbehørspakke som indeholder: 1 stk. aflang svamp til bilvask-rengøring m.v. 1 stk. gulvmoppe microfiber klud 1 stk. rund svamp til rengøring generelt af f.eks. komfur, ovn, toilet m.v. 1 stk. flad svamp til persienner, radiatorer m.v. 1 stk. vaskeskind til aftørring og polering Vare nummeret på denne tilbehørspakke er: Denne tilbehørspakke kan bestilles hos en autoriseret forhandler eller direkte hos indream. Vejledende udsalgspris for denne pakke er pr : 199,- dkr. Inklusiv moms plus fragt. Importør: indream A/S Øster Kringelvej Egå Denmark Hvis du har spørgsmål til produktet, vil købe tilbehør eller andet, eller der opstår fejl på produktet, kan du kontakte indreams serviceafdeling via service formularen på 7

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere