Forenings kontingent - se side 51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenings kontingent - se side 51"

Transkript

1 Forenings kontingent - se side 51

2 LandogFrid Nr. Viumvej Videbæk Tlf Åbnings dermandag- fredag , lørdag

3 Indholdsfortegnelse: Adresseliste... 4 Kon ngent... 5 Bestyrelsen... 6 Grønne projekter... 7 Årets Borger... 8 Der blev flaget for... 8 Formandens Beretning... 9 Regler for beskæring Fælleskalender Velkomstpakke Forventninger l Caféer Bannerkunst Kano og Kajak Kræmmermarked Juleudsmykning Arrangements kalender Årets begivenheder Ny getelefonnumreoglinks Faktaboks om Vorgod-Barde Ringkøbing-Skjern Kommune 1015 indbyggere (2014) 1772 indbyggere i Vorgod Sogn. 21 foreninger. Dagpleje, børnehave og skole, Vorgod Ældrecenter Kirke fra ca. år : Bryllupsdag 1. januar landsbyer gårsammen.projektgruppen A rakv Landsby opre esogklargør7projekter Torveplads indvies 2011: Nyt tag på Hal og plejehjem, ny belysning i hallen. Skolen laver energispare løsning 2012: Kirkehuset indvies MidtvestEventopre es Nymulbanebyggesvedskolen,indvies ved sportsuge festen. Nycykels vedskolen. 2013: 3idrætsforeningersammenlægges l Vorgod-BardeMo onogfrid Byen får LED lys og igen fuld oplysning. NyPrimivlejrpladspåV.Bardevej Discgolfforeningopre es. 2014: Fået ny materialegård og genbrugsplads. VibeholderÆldrecentrete erensej kamp.derkommernyevirksomheder l byen. Ny julebelysning på Vorgod/Barde vej 3

4 Bestyrelsen Formand Chris anchristensen Kongevejen Videbæk Tlf.: Mobil: Kasserer Niels Fregerslev Jensen Spurvevej Videbæk Tlf.: Mobil: Næs ormand Klaus Kviesgaard Herningvej Videbæk Mobil: Bestyrelsesmedlem JensChris angrønbæk Solskrænten Videbæk Tlf Bestyrelsesmedlem Jesper Dahl Spurvevej Videbæk Mobil: Suppleanter Anne Marie Birkebæk Sørensen Aadalsvej Videbæk Tlf.: Mobil: Anne enielsen Klema svej Videbæk Mobil: anne hotmail.com Vorgod-Barde Portalen Webmaster Chris anchristensen Kongevejen Videbæk Mobil: Velkomst gave Anne enielsen Klema svej Videbæk Mobil: anne hotmail.com Andre udvalg og grupper kan ses på portalen. 4

5 Kontingent2015 Visæ ter3godepræmierpåhøjkant Betalkon ngentetinden30. april og vær med i konkurrencen om 3 gode præmier. Der er mulighed for betaling med dankort og det er en stor hjælp for kassereren, så benyt det endelig, hvis det er muligt. Det har de sidste par år været væsentlig sværere at indkræve konngentetveddøren,dafæ reharkontanterliggende. Ingen vil dog blive glemt, da vi også kommer forbi. Desuden kan der betales med Mobilepay og med Swipp Kontingenter2015 Husstand kr. 200,- Husstandmed1medlem ogenkeltpersonerkr. 100,- Betaling med Dankort påde elinkpåportalen: h p:/vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ Der er dog også mulighed for at betale med bankoverførsel: Andelskassen på konto nr HUSK navn, medlemsnummer eller notere: "nyt medlem". (Medlemsnummer kan ses på portalen) 5

6 Præsenta onafbestyrelsen: Kasserer: Niels Fregerslev Jensen, 41 Formand: år. Jeg bor på Spurvevej 10. Chris anchristensen, Jegfly edeher lsam m en har eget firma (Vestjysk med min kone Irina i EDB Center siden 1992) Sammen har vi tre børn. Jeg og arbejderprimært arbejder på Arinco i Videbæk, som er et mejeriiarlafoods.jegharsiden vifly edeher- som IT konsulent med infrastruktur lsmal lværetak viborgerforeningen,pånæret Businessom speciale.flyedei1999 lvorgod. Har arbejdet meget med frivillig arbej- man gør noget, så det stadig kan ses, at årspause,davifiktvilinger.detervig g,at de. Jeg var formand for Erhvervsforum Trianglen de første 3 år og være med i forskelli- "Vorgod-Barde er lidt sjovere" Sekretær: geudvalgunder A rakvlandsbýkonceptet. Har 2 sønner på 15 og 19 år. Mit navn er Jesper Dahl. Jeg er 33 år, og bor i Vorgod, Næs ormand: sammen med min hustru. Claus Kviesgaard. Jeg arbejder på Arla food i Er 32 år gammel, og har Videbæk. :-) Den måde jeg tre piger. Jeg har været kom ind på var at en ven gi isnart14årmedmay- spurgteom jegvilemed lborgermøde. Linn Kviesgaard. Jeg har Sagde så pænt ja, og den måde blev jeg så før været med i borgerforeningen, og har/er meget interesseret i de *så forslag må gerne tages op* Sammen kan valgtind.viermed latfånoglegodeinput. forskeligeudfordringervihar/erblevets let vi alt. for. Medlem Jegkører ldagliggravemaskinehosper Aarsleff i Århus.Det har jeg gjort siden februar 2012.Jeg vil i den anledning som bestyrel- på Solskrænten sammen med min kone Lene JensChris angrønbæk,jeger49årogbor sesmedlem gerneværemed latsæ emit og vores 3 børn. Jeg er barnefødt i den gamle præg på Vorgod-Barde, som er en spændende by med sin placering på landkortet. fåetetgodtkendskab llokalsamfundetog Vorgod-del og har gennem hele min opvækst dets udvikling. Jeg brænder for at gøre en forskel så det bliver interessant at bo i Vorgod-Barde 6

7 Grønne projekter i Vorgod-Barde Gennem 2014harviarbejdetmedrådighedsretoverjordstykker latskabenyespændende grønne områder i byen. Hele ide grundlaget blev skabt allerede i 2010, men det har virkeligtrukketud.men1.oktoberfikviret ldesidsteaalerognumanglerviblotlandzone ladelsen.dengrønneprojektgruppeharudarbejdetprojekter lfiske/bådebro,moutainbike/løbebaner,s erdisc- ogfodboldgolfogmegetmere.dereraleredenufriadgang l alle områder. Økonomien er ikke på plads, men der søges om midler. Derfor håber vi også, at nogle gerne vil være med i den Grønne Bande så vi fortsat kan have en flot by. I kortet herunder er de grønne områder, som vi skal vedligeholde i Borgerforeningen markeretmedmørkgrønt.bemærkogsådemangeoffentliges erogvejemelem byognatur. 7

8 Årets Borger 2014 Dagny Birkebæk Og selv om der er kommet nogle skavankerharhunaldetsmilpålæbennår man møder hende i Vorgod-Barde. Der blev flaget for følgende i 2014: Grethe og Sigvald Pedersen - Guldbryllup Hun er- uden at fornærme hende - ved at være en ældre dame, men stadig i fuld vigør, ikke kun for sig selv og hendes familie. Nej - hun er fast hjælper på plejehjemmet, bager og hygger for beboerne. Hjælper hver uge i Genbrugen, hvor hun sæ erpåplads,gørrentogikkemindst hyggerom dem,derkommer lenkop kaffe og en småkage (mange gange bagt af Dagny) Klokmose - Bryllup Chris anchristensen- Fødselsdag Margit og Gert Nicolajsen - Bryllup Arne Jespersen - Fødselsdag Ke yogtorbenjensen- Kobberbryllup Kontakt: JensChris angrønbækpåtlf pris for festdag kr. 250,- Flerefamilierharha glædeafhende gennem mange år som reservebedste, barnepige, levering af hjemmebag, rengøringskone og meget mere. 8

9 Formandensberetning blev et noget mere udfordrende år end forventet for VBB! 3 projekter har fyldt særlig meget gennem året; Julebelysning, Grønne projekter og Plejehjemssagen. lrsforsyning,såiperiodervari3parts a alerom brugen.ijunikom desidstea a- lerendeligpåplads,såvifikrådighedsre en overdeleafprimivlejrpladsogbålstedog kommunens jord øst for Barde bydelen fra 1. oktober. Prisen er, at vi selv skal vedligeholde områderne med græsslåning m.v. Foråret 2015 bliver så perioden, hvor projekterne skal udføres i praksis. De første markeringspæleersatijordenogderersatgangia a- lerog lbud.viskalhelstvæ refæ rdigiløbet afforåretforatudnyede lskud,derer givet ldet. Plejehjemmet det lykkedes!! Julebelysningen blev iværksat med det formål at få indsamlet ,- og få sat lys op på alle master mellem Hovedvejen og Egerisvej. Indsamlingen endte med ca og 20opsatsermedhjælpfraVBB sdrimidler. De eeropnåetmedniels sstoreihærdighedogharfak skværetenstorfornøjelse forosale.derharværetmangeroser l belysningen og kun placeringen på masterne harværet ldiskusion.detposiveerså,at detkanvialdændrepåårete er,såover dvilviforhåbentligkunnegøreale lfredse.dennuværendebestyrelseharbeslu et at holde indsamlingskontoen åben, så vi kan få så mange enheder, at det kan være på hver anden lysmast i hovedgaden. Over 2 gange en weekend blev plejehjemmetførstlukketogdere eråbnetigen.tirs- Enafdenye ng,viogsåfik,varjulekalenderen,derkanværemed latgiveetbeløb l vore projekter. Den forventer vi også at gennemførei2015,dog lenmindreprisog l gengæld håber vi at kunne sælge flere af dem,davikankomme dligereigang. Engodgrund l,atdegrønneprojekterhar trukketilangdrag,harværetbrugsre en over de områder, som der har været planlagte er.bl.a.varnogetafejerskabetflyet dag d. 30. september kl ringede journalister lmigoggavmigchokketogfredag kl holdt vi så borgermøde med hjælp fram angeibyen.derskulehandleshur g. Detgavenudsæ elseogmed2,5måneders preslykkedesdetatfly enogleafpolikernes stemmer, så der igen over en weekend kunnefindesenalterna v,enforpolikerne mere spiselig løsning. Men konklusionen er, at det var en særdeles uskøn proces og delvispoliskmakværk.heldigvisstø edevore lokalepoli kerevorgod Æ ldrecenterogdet skal Bjarne og Karsten dog have tak for. Det var dejlig at mærke, at der var opbakning lkampenforplejehjemmetsbevarelse frasognet. Fortsæ esnæsteside 9

10 Det blev 2,5 seje måneder for Peder Christensen i Fjelstervang og undertegnede og alle dem, der har hjulpet os, for alene var vi heldigvisikke.indimelem kom vidog lat tvivlepå,om derkunnefly esstem m er. Denne gang lykkedes det! - Husk dog på, at vialdskalværevågneogopmærksomme på det, så Vorgod-Barde vil vedblive med at stå i sin helhed og fortsat udvikle sig som et fantas sklevestedforungoggam m el. Åretharogsåvistøgetak vitetibosætning ogmereomskielighed.minpåstanddet sidste halve år har været, at vi mangler udlejningsboliger. Oven i alt har vi også fået mindst 2 nye virksomheder, bl.a. i den gamle andelskasse bygning. Årets begivenheder. Åretstartedegodtmedengod lslutning l Nytårsvandreturen, der blev fyldt med små historier og anekdoter og vi endte denne gang hos Henning Andersen med kaffe, æbler og småkager. Tilslutningen lgeneralforsamlingenvardejlig stor og når der så også var fælles spisning og quiz og kampvalg om posterne kunne det ikke være bedre. Det mix har vi så valgt at gentage. Fastelavnblevifæ le skabmedgertfly et en uge, så den ikke lå i vinterferien og det blev også en succes aldrig har der været så mangemed larangementet det gentager vi også gerne. Legeplads dag og gør rent dag er gode dage, derermed latpyntepåbyen.viønskeros dogenstøre lslutning.viharbevidstfravalgt at bruge særlig meget energi på legepladsenpåbaunsbjergvejogklema svej. Kunlidtoprydningerdetblevet l.derskal vises en større interesse for at bruge pladserne. Enafdegode ngharværetsamarbejdet med Kompetence centret i Ringkøbing. Det har betydet, at vi har fået opgaver lavet, der ellers ikke vil være gjort. Bl.a. har vi fået plantet forårsløg på skråningen overfor skolen, fået malet på legepladser og ryddet hegn ogs vedprimivlejrplads. Der har været diskussion om græsklipning m.v. og desværre har Kommunen strammet reglerne (vi har brokket os), så det kommer ikke latsesåpæntudsom dligere.det samme gælder i øvrigt også vintervedligehold, hvor vi bl.a. selv skal klare fortov ved legeplads. E ernogensnakfrem og lbagelykkedes detogsåiåratfåbannerkunst lbyen.vi holdt en mindre åbning af det med besøg af ModhirAhmedfraSverigepåenprag uld sommerdag, Journalister var klar og der blev taget gode billeder. I forbindelse med Sportsugen fik vi også lavet en flot bannerkunst af mange medvirkende, derharværetuds letitarm lkulturna en.projektetbliverikke lnogeti2015. Sct.Hanshavdeigenengod lslutning l bålet, men det åbne grill kommer der ikke mange l,sådetovervejerviatstoppemed. (fortsæ ernæsteside) 10

11 Børneloppemarked/kræmmerdag var virkelig ldisku sion ogresultatetblev,atvinedsa eengruppeoge eraalemedsportsugeudvalgetflyedeviden lsøndagd.3. august. Vi udvidede arrangementet og inviteredeenstribekræmmere ldagen.vejret gik os lidt imod men vi opnåede, at der hele e ermiddagenvarmenneskeromkringstaderne.om deterdenrig gemodelskalvi have snakket igennem, men kræmmerne syntes generelt, at det var fint og der blev vist også solgt lidt. Vi forventer at prøve igen i Så blev det endelig advendt E erettravlte erårmedatsamlesåmange penge ind som mulig, lave julekalender m.v. skulle den nye julebelysning fremvises. Vi havde inviteret julemanden med på hestevogn og det var en stor succes. Flere rundture end forventet og en overfyldt Kirkehus. Det samarbejde med menighedsrådet kan vi ikke klage over. Dog syntes vi, at borgerne forsvandt for hurgigen måske grundet pladsmangel eller dspunktet.detvilvigernehøremereom. Træerogstjernerstråledepåa enenialsin glans og det blev rost. Vihardesudenha endelandreakviteter: Vi har fået lavet 400 stk. VB folder, der fortæller lidt om by og område er lgængelig på turistkontorer m.v. Viharha etformandsmødemeddeandre foreninger, hvor nogle emner er oppe at vendeogvifårnytom ak viteterideforskellige foreninger. Mødet vil blive arrangeret 1 gang om året. Vi arbejder på at udvikle et koncept for en lokal ambassadør sammen med andre foreninger. Vi fik igen lavet årets borgerforenings blad. Viblevnr.3vedansøgning lvækstprisen på kr ,- (Rock i Ringkøbing vandt). Kanoer/kajak har været en del brugt, men det kan dog sagtens være mere. Velkomstpakke lnye lfly ereogmangeer allerede uddelt. Der har været flere samtaler med kommunen om Landsbypedeller og frivillighed. Det bliver ikke på den måde, som det oprindelig var planlagt. Vi fik udvidet cykelparkeringen ved busstoppestedet. Vi har fået hængt en oversigt op i Genbrugen,hvormankan lmeldesigsmåopgaver og komme med forslag. 240 medlemmer er vi i år og fra os skal der lydeetstorttak laledem angeborgere, derharbrugtnogetafderes dpåatgøre Vorgod-BardeA rak v.ensærligtak l det gråguld,derogsåiårgerneharstået l rådighed. Stortak lvoresponsorerog lkommunen fordenstø e,ihargivet. Chris anchristensen,formand 11

12 Generelle regler for beskæring af hække og træer langs vejeogs er. E erflereforespørgslervilviligepræciserereglerneforklipningud lvejogfortov. Fælleskalender Viarbejder lstadighedpåatskabeen fyldestgørende fælleskalender på Vorgod- Barde portalen. Målet er helt klart, at alle ak viteterskalkunnefindesetsted,så enhverborgerogforeningfårle erevedat planlæggederesaalerogmøder.de e prøver vi at gøre ved at have et samarbejde med kommunen og Kultunaut. Alle kan melde offentlige arrangementer ind på kultunaut uden lmeldingogdetmedførerautomask,atdetkansespåvoreslokalefæleskalender. Så hermed skal der lyde en opfordring. Fælleskalenderen kan ses her: h p://vorgod-barde.dk/faelles-kalender/ 12

13 Velkomstpakke llflyere I2014startedeborgerforeningen op m ed atkom m erundt lbyens lfly ereogbydedem velkommen lbyen.vilavernogleposermedenblomst,etparflaskervinogenfolder hvordererinforma onfrabyensforeningersom Mo onogfrid,borgerforeningen, brochure llflyere,indremisionm.fl.ogværdikuponerfrafeks.dangro,shelog Discgolf og vi forventer en yderligere udvikling af pakken. Ca.hverandenmånedvilvigårundt ldestederhvordererfly etnyeindogbydedem velkommen lbyen.indlvidereharvikunværetrundttogange,menale lflyernevi besøgte,syntesatdetvardejligt,atderkom nogenogbøddem velkommen lbyen. Menforatvifårbeskedom,hvorderfly ernyeind,harvibrugforataleibyengiverborgerforeningenelerosbesked,hvisdefårennynabo,elervedatdererfly etnyefolkind på vejen. Så husk at kontakte os. LisbethJensenogAnne enielsen(mobil: ) Forventninger l2015 Vi har en god fornemmelse for udviklingen i byen det kommende år og allerede nu kan vi seengodudskiningiboligerogenfornu igomsætningiboligmasen.derforharviogså fået uddelt flere velkomstpakker og vil i forlængelse af det stadig arbejde på udviklingen af lokalambasadører,derkanhjælpenye lflyeremedkendskabet ldenlokalebyogdens ak viteter.desudenerderogsåkommetnyevirksomheder lbyen- såak vitetsniveauet errimelighøj.gennem tætsamarbejdeforeningerneimelem vilviværemed latsikre byens udvikling. Ringkøbing-SkjernKommunehardesuden lbudt,atdevilunderstø e akviteterknyet lbosætningogiværksæ eri,bl.a.medetnytbosætningssekretariat. I Genbrugen har vi opsat frivilligheds lister, hvor man kan komme med forslag og nye ideer ogevt. lbydehjælp. Opfordringenherfraskallyde:Mærke er-hvor ligger min interesse, hvordan kan jeg fremme byens interesser. Hvadskalditbidragvære lvorgod-bardesforskønnelseogfortsa eudvikling? Hvor går jeg hen med mine guldkorn? Benyt blot borgerforeningen som sparringspartner! 13

14 Genbrugs Café, Kirke Café og Sports Caféen m.m. Der er mange muligheder for at møde byens borgereogvikankunopfordre latbenye jer af det. Her behøver man nødvendigvis ikke at have bestemte holdninger eller dyrke en bestemt sport for at være med og alle stedererduvelkommen latkikkeinduden at du skal være medlem af noget. Genbrugsbu kken i torvegade åbentorsdagogfredagfra13.30 l17.00 lørdage fra10.00 l12.00 lukket søn og helligdage. Har du /(I) noget der ikke bruges mere,så tænk på genbrugen. Vi modtager gerne!!!!!!!! Overskuddetfradetsolgtegår lvorgod BardeMo onogfrid,såpengenebliveri byen. 14

15 Bannerkunst 2014 Detlykkedesigenatfåbannerkunsten lvorgod- Barde, denne gang af kunsterne Alexandra Haeseker (født 1945 i Holland) bor og arbejder i Calgary, Alberta og Modhir Ahmed. Han er født i Bagdad, Irak, i 1956 ogeruddannethenholdsvispåbagdadins tuteoffine Arts og Academy of Fine Arts i Warszawa, Polen, og har studeret grafik i Skövde, Sverige. I dag bor og arbejder han i Falun i Sverige, hvor han sideløbende med sin egen virksomhed er leder af Falu Konstgrafiska Verkstad. Vedåbningenafuds lingend.1.junibesøgtemodhir og fortalte om kunsten og hans egne oplevelser. I August ved Sportssugen havde vi så vores egen lille kunstdag, hvor vi inspireret af banner tanken skabtede elilestofunivers.annyogingridvar primusmotorpåde e. Uds lingenerstø etaf:ringkøbing-skjern Kommune Kommune, Kunstrådet, Kulturel Samråd og Vorgod-Barde Borgerforening 15

16 Kano/Kajak Som medlem af Borgerforeningen er det muligt at låne kanoogkajak lsejladspå VorgodÅ(15.juni l31.december)- gæster betaler kr. 50,- pr. person. Medlemmer af VBB: Ved sejlads andre steder end Vorgod Å: Kano inkl. grej og trailer. 200 kr. pr. kano. Kajak inkl. grej og trailer. 100 kr. pr kajak. Fore erfølgendedagessejlads,pr.daggives 50% rabat! Der indbetales 500,- kr.depositum,der l- bagebetalese erafleveringirengjort l- stand. Der er mulighed for at kontakte Team-nord, hvis man har brug for en betalt arrangeret tur, eller et kajakkursus. Se mere på eller kontakt: Anker Buchholtz mobil Heraalesogsåbooking,a entning(nøgle m.v.) evt. vejledning og returnering. Flereinforma onerkansespåportalen: h p://vorgod-barde.dk/kano-og-kajak/ Tagenturpååenogoplevdenfantas ske ådalmedstorenaturvaria oner. 16

17 Kræmmermarked 2014 I2014forsøgteBorgerforeningenata oldekræmmermarkedetpåennymåde.isamme ugesom sportsugen,blevkræmmermarkedeta oldtogplaceretiforbindelsemedsportsteltetforatdragesynergiafdem,derkom lsportsugensak viteter. Arrangørerne af kræmmermarkedet gjorde et stort opsøgende arbejde og var ud på flere kræmmermarkederforatopfordrekræmmerne latkomme lvorgod-barde.de esåud lværegodtgivetud,idetvikom oppå32kræmmere,derfyldteendelpågræsplænenved siden af teltet. Desvæ revarvejretikkemedospådenneaugustdag,daderkom op lflerekraigebyger såkræmmernehavdetravltmedatdække ngene logale lskuernesøgte lflugti feseltetindldetklaredeopigen.trodsdekra igebygerervilfredsemeddetantal kræmmer,dervar lmeldtogsom meldte lbage,atdetrodsvejrethavdeenokomsætning. I 2015 vil vi så gøre det igen. TovholdererAnne enielsen(klema svej52,mail:anne hotmail.com) 17

18 Indvielse af Juleudsmykning og adventsfest Den dag byen blev julepyntet Med fuld hus i Kirke og Kirkehus blev vores nye julebelysning behørigt indviet. Vi nåede ikke forventningerne om julebelysning på hele hovedgaden, menharafsatpenge ldeti2015og håber at nå budgetmålet. 18

19 19

20 Arrangement kalender for 2015/2016 Dato Tid Emne 22. februar Gudstjeneste og Fastelavn 11. april 2014 Legeplads dag 19. april Gør byen rent dag Traktortræk Starter i år med småtraktor/ veteran 23. juni Sct. Hans bål og tale 2. august 2015 Markedsdag 7. November 2015 Julemesse 21. November 2015 Julefrokost 30. november 2015 Juletræstænding 01. januar Nytårsvandring 25. januar Generalforsamling m. fællesspisning 7. februar Fastelavn og familiegudstjeneste Fælleskalenderen kan se på Vorgod-Barde Portalen med flere inform a oner 20

21 Nogle af årets begivenheder i Vorgod-Barde Vor g ods og ns a ml e tl Gy mna sk opv i s ni ng en af de store træffedage. Møltrup Købmand er på Vorgod Tor vhv e rt or s da ge e r mi dda g DET GRÅ GULD Vi er en gruppe der gerne hjælper Vi hjælper gerne, men vil ikke være ansvarlig for arrangementet, t ung el øe rv i he l l e ri k k eg l a de for, men små overkommelige opgaver Ha ri br ugf orhj æl p, s år i ng l Elsabeth på mobil så finder vi ud af det. 21

22 Ny gelinksogtlf.nr. Ringkøbing-Skjern kommune: Vorgod lægehus: Videbæk lægehus: Lægevagten region midt.: Kommunal Dagpleje Privat Dagpleje Børnehaven Blomstergården: blomstergaarden.rksk.dk/ Vorgod-Barde Skole Vorgod Vandværk vorgod.forsyningsservice.dk Barde Vandværk Vorgod Ældrecenter vorgod-aeldrecenter.rksk.dk Vorgod-Barde Portalen: Facebook: Medlemskab: h p:/vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 22

23 23

24 24

Køb lokalt i Vorgod-Barde

Køb lokalt i Vorgod-Barde Køb lokalt i Vorgod-Barde Bliv forårsklar i haven Kalk og gødning giver vækst Foder til dine kæledyr: Hund Kat Hamster Kanin Høns Fugle Huske også foder til fuglene i din have Vi laver vores egne blandinger:

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Medlemsnyt. www.sellegaarde.dk. Genbrugspladsen i Als. 19. Årgang Støt vore annoncører -de støtter os! 20151

Medlemsnyt. www.sellegaarde.dk. Genbrugspladsen i Als. 19. Årgang Støt vore annoncører -de støtter os! 20151 Medlemsnyt www.sellegaarde.dk Genbrugspladsen i Als Åbnings tider: Mandag - fredag 13-18 Lørdag, søndag og helligdage 10-16 Den 24., 25. og 31. dec. samt 1. januar er der lukket. 19. Årgang Støt vore annoncører

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken.

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 16 skoleår 13/14 den 6. februar 2014 Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Karsten Olsen KO,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet.

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn 8840 28.09.10. Sekr. Frede Hansen Nyt fra Tænketanken Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. 1. Fra Boligselskabet Sct. Jørgens Afdeling i

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Nyhedsbrev. Den 18. september 2015. Marie Frank intim koncert på GUF den 13. november

Nyhedsbrev. Den 18. september 2015. Marie Frank intim koncert på GUF den 13. november Festlig indvielse af BÅLHYTTEN Torsdag den 17. september, blev en festlig dag for hele GUFS. Bålhytten blev indviet med sang, taler og sidst, men ikke mindst, pølser over åben ild, med tilhørende brød

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Dialog om, om borgerforeningen skal hjælpe med at søge tilskud til at købe telt via. landsbykontaktudvalget

Dialog om, om borgerforeningen skal hjælpe med at søge tilskud til at købe telt via. landsbykontaktudvalget Referat fra Tænketank d. 21.03.13 kl. 19 i Feldborg Hallen Deltager ved mødet Bent M, Skovløbet Tina, Byfestudvalget Dorthe, Gymnastik foreningen, skolen Svend, Borgerforeningen John, Web master Kim, Skolen

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet...

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet... Flakkebjerg Energilandsby inviterer til energifestival. Energifestivalen arrangeres af Energisterne, som er et samarbejde mellem borgere og institutioner i Flakkebjerg. spørg! om energi? El-biler og cykler

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere