Forenings kontingent - se side 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenings kontingent - se side 51"

Transkript

1 Forenings kontingent - se side 51

2 LandogFrid Nr. Viumvej Videbæk Tlf Åbnings dermandag- fredag , lørdag

3 Indholdsfortegnelse: Adresseliste... 4 Kon ngent... 5 Bestyrelsen... 6 Grønne projekter... 7 Årets Borger... 8 Der blev flaget for... 8 Formandens Beretning... 9 Regler for beskæring Fælleskalender Velkomstpakke Forventninger l Caféer Bannerkunst Kano og Kajak Kræmmermarked Juleudsmykning Arrangements kalender Årets begivenheder Ny getelefonnumreoglinks Faktaboks om Vorgod-Barde Ringkøbing-Skjern Kommune 1015 indbyggere (2014) 1772 indbyggere i Vorgod Sogn. 21 foreninger. Dagpleje, børnehave og skole, Vorgod Ældrecenter Kirke fra ca. år : Bryllupsdag 1. januar landsbyer gårsammen.projektgruppen A rakv Landsby opre esogklargør7projekter Torveplads indvies 2011: Nyt tag på Hal og plejehjem, ny belysning i hallen. Skolen laver energispare løsning 2012: Kirkehuset indvies MidtvestEventopre es Nymulbanebyggesvedskolen,indvies ved sportsuge festen. Nycykels vedskolen. 2013: 3idrætsforeningersammenlægges l Vorgod-BardeMo onogfrid Byen får LED lys og igen fuld oplysning. NyPrimivlejrpladspåV.Bardevej Discgolfforeningopre es. 2014: Fået ny materialegård og genbrugsplads. VibeholderÆldrecentrete erensej kamp.derkommernyevirksomheder l byen. Ny julebelysning på Vorgod/Barde vej 3

4 Bestyrelsen Formand Chris anchristensen Kongevejen Videbæk Tlf.: Mobil: Kasserer Niels Fregerslev Jensen Spurvevej Videbæk Tlf.: Mobil: Næs ormand Klaus Kviesgaard Herningvej Videbæk Mobil: Bestyrelsesmedlem JensChris angrønbæk Solskrænten Videbæk Tlf Bestyrelsesmedlem Jesper Dahl Spurvevej Videbæk Mobil: Suppleanter Anne Marie Birkebæk Sørensen Aadalsvej Videbæk Tlf.: Mobil: Anne enielsen Klema svej Videbæk Mobil: anne hotmail.com Vorgod-Barde Portalen Webmaster Chris anchristensen Kongevejen Videbæk Mobil: Velkomst gave Anne enielsen Klema svej Videbæk Mobil: anne hotmail.com Andre udvalg og grupper kan ses på portalen. 4

5 Kontingent2015 Visæ ter3godepræmierpåhøjkant Betalkon ngentetinden30. april og vær med i konkurrencen om 3 gode præmier. Der er mulighed for betaling med dankort og det er en stor hjælp for kassereren, så benyt det endelig, hvis det er muligt. Det har de sidste par år været væsentlig sværere at indkræve konngentetveddøren,dafæ reharkontanterliggende. Ingen vil dog blive glemt, da vi også kommer forbi. Desuden kan der betales med Mobilepay og med Swipp Kontingenter2015 Husstand kr. 200,- Husstandmed1medlem ogenkeltpersonerkr. 100,- Betaling med Dankort påde elinkpåportalen: h p:/vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ Der er dog også mulighed for at betale med bankoverførsel: Andelskassen på konto nr HUSK navn, medlemsnummer eller notere: "nyt medlem". (Medlemsnummer kan ses på portalen) 5

6 Præsenta onafbestyrelsen: Kasserer: Niels Fregerslev Jensen, 41 Formand: år. Jeg bor på Spurvevej 10. Chris anchristensen, Jegfly edeher lsam m en har eget firma (Vestjysk med min kone Irina i EDB Center siden 1992) Sammen har vi tre børn. Jeg og arbejderprimært arbejder på Arinco i Videbæk, som er et mejeriiarlafoods.jegharsiden vifly edeher- som IT konsulent med infrastruktur lsmal lværetak viborgerforeningen,pånæret Businessom speciale.flyedei1999 lvorgod. Har arbejdet meget med frivillig arbej- man gør noget, så det stadig kan ses, at årspause,davifiktvilinger.detervig g,at de. Jeg var formand for Erhvervsforum Trianglen de første 3 år og være med i forskelli- "Vorgod-Barde er lidt sjovere" Sekretær: geudvalgunder A rakvlandsbýkonceptet. Har 2 sønner på 15 og 19 år. Mit navn er Jesper Dahl. Jeg er 33 år, og bor i Vorgod, Næs ormand: sammen med min hustru. Claus Kviesgaard. Jeg arbejder på Arla food i Er 32 år gammel, og har Videbæk. :-) Den måde jeg tre piger. Jeg har været kom ind på var at en ven gi isnart14årmedmay- spurgteom jegvilemed lborgermøde. Linn Kviesgaard. Jeg har Sagde så pænt ja, og den måde blev jeg så før været med i borgerforeningen, og har/er meget interesseret i de *så forslag må gerne tages op* Sammen kan valgtind.viermed latfånoglegodeinput. forskeligeudfordringervihar/erblevets let vi alt. for. Medlem Jegkører ldagliggravemaskinehosper Aarsleff i Århus.Det har jeg gjort siden februar 2012.Jeg vil i den anledning som bestyrel- på Solskrænten sammen med min kone Lene JensChris angrønbæk,jeger49årogbor sesmedlem gerneværemed latsæ emit og vores 3 børn. Jeg er barnefødt i den gamle præg på Vorgod-Barde, som er en spændende by med sin placering på landkortet. fåetetgodtkendskab llokalsamfundetog Vorgod-del og har gennem hele min opvækst dets udvikling. Jeg brænder for at gøre en forskel så det bliver interessant at bo i Vorgod-Barde 6

7 Grønne projekter i Vorgod-Barde Gennem 2014harviarbejdetmedrådighedsretoverjordstykker latskabenyespændende grønne områder i byen. Hele ide grundlaget blev skabt allerede i 2010, men det har virkeligtrukketud.men1.oktoberfikviret ldesidsteaalerognumanglerviblotlandzone ladelsen.dengrønneprojektgruppeharudarbejdetprojekter lfiske/bådebro,moutainbike/løbebaner,s erdisc- ogfodboldgolfogmegetmere.dereraleredenufriadgang l alle områder. Økonomien er ikke på plads, men der søges om midler. Derfor håber vi også, at nogle gerne vil være med i den Grønne Bande så vi fortsat kan have en flot by. I kortet herunder er de grønne områder, som vi skal vedligeholde i Borgerforeningen markeretmedmørkgrønt.bemærkogsådemangeoffentliges erogvejemelem byognatur. 7

8 Årets Borger 2014 Dagny Birkebæk Og selv om der er kommet nogle skavankerharhunaldetsmilpålæbennår man møder hende i Vorgod-Barde. Der blev flaget for følgende i 2014: Grethe og Sigvald Pedersen - Guldbryllup Hun er- uden at fornærme hende - ved at være en ældre dame, men stadig i fuld vigør, ikke kun for sig selv og hendes familie. Nej - hun er fast hjælper på plejehjemmet, bager og hygger for beboerne. Hjælper hver uge i Genbrugen, hvor hun sæ erpåplads,gørrentogikkemindst hyggerom dem,derkommer lenkop kaffe og en småkage (mange gange bagt af Dagny) Klokmose - Bryllup Chris anchristensen- Fødselsdag Margit og Gert Nicolajsen - Bryllup Arne Jespersen - Fødselsdag Ke yogtorbenjensen- Kobberbryllup Kontakt: JensChris angrønbækpåtlf pris for festdag kr. 250,- Flerefamilierharha glædeafhende gennem mange år som reservebedste, barnepige, levering af hjemmebag, rengøringskone og meget mere. 8

9 Formandensberetning blev et noget mere udfordrende år end forventet for VBB! 3 projekter har fyldt særlig meget gennem året; Julebelysning, Grønne projekter og Plejehjemssagen. lrsforsyning,såiperiodervari3parts a alerom brugen.ijunikom desidstea a- lerendeligpåplads,såvifikrådighedsre en overdeleafprimivlejrpladsogbålstedog kommunens jord øst for Barde bydelen fra 1. oktober. Prisen er, at vi selv skal vedligeholde områderne med græsslåning m.v. Foråret 2015 bliver så perioden, hvor projekterne skal udføres i praksis. De første markeringspæleersatijordenogderersatgangia a- lerog lbud.viskalhelstvæ refæ rdigiløbet afforåretforatudnyede lskud,derer givet ldet. Plejehjemmet det lykkedes!! Julebelysningen blev iværksat med det formål at få indsamlet ,- og få sat lys op på alle master mellem Hovedvejen og Egerisvej. Indsamlingen endte med ca og 20opsatsermedhjælpfraVBB sdrimidler. De eeropnåetmedniels sstoreihærdighedogharfak skværetenstorfornøjelse forosale.derharværetmangeroser l belysningen og kun placeringen på masterne harværet ldiskusion.detposiveerså,at detkanvialdændrepåårete er,såover dvilviforhåbentligkunnegøreale lfredse.dennuværendebestyrelseharbeslu et at holde indsamlingskontoen åben, så vi kan få så mange enheder, at det kan være på hver anden lysmast i hovedgaden. Over 2 gange en weekend blev plejehjemmetførstlukketogdere eråbnetigen.tirs- Enafdenye ng,viogsåfik,varjulekalenderen,derkanværemed latgiveetbeløb l vore projekter. Den forventer vi også at gennemførei2015,dog lenmindreprisog l gengæld håber vi at kunne sælge flere af dem,davikankomme dligereigang. Engodgrund l,atdegrønneprojekterhar trukketilangdrag,harværetbrugsre en over de områder, som der har været planlagte er.bl.a.varnogetafejerskabetflyet dag d. 30. september kl ringede journalister lmigoggavmigchokketogfredag kl holdt vi så borgermøde med hjælp fram angeibyen.derskulehandleshur g. Detgavenudsæ elseogmed2,5måneders preslykkedesdetatfly enogleafpolikernes stemmer, så der igen over en weekend kunnefindesenalterna v,enforpolikerne mere spiselig løsning. Men konklusionen er, at det var en særdeles uskøn proces og delvispoliskmakværk.heldigvisstø edevore lokalepoli kerevorgod Æ ldrecenterogdet skal Bjarne og Karsten dog have tak for. Det var dejlig at mærke, at der var opbakning lkampenforplejehjemmetsbevarelse frasognet. Fortsæ esnæsteside 9

10 Det blev 2,5 seje måneder for Peder Christensen i Fjelstervang og undertegnede og alle dem, der har hjulpet os, for alene var vi heldigvisikke.indimelem kom vidog lat tvivlepå,om derkunnefly esstem m er. Denne gang lykkedes det! - Husk dog på, at vialdskalværevågneogopmærksomme på det, så Vorgod-Barde vil vedblive med at stå i sin helhed og fortsat udvikle sig som et fantas sklevestedforungoggam m el. Åretharogsåvistøgetak vitetibosætning ogmereomskielighed.minpåstanddet sidste halve år har været, at vi mangler udlejningsboliger. Oven i alt har vi også fået mindst 2 nye virksomheder, bl.a. i den gamle andelskasse bygning. Årets begivenheder. Åretstartedegodtmedengod lslutning l Nytårsvandreturen, der blev fyldt med små historier og anekdoter og vi endte denne gang hos Henning Andersen med kaffe, æbler og småkager. Tilslutningen lgeneralforsamlingenvardejlig stor og når der så også var fælles spisning og quiz og kampvalg om posterne kunne det ikke være bedre. Det mix har vi så valgt at gentage. Fastelavnblevifæ le skabmedgertfly et en uge, så den ikke lå i vinterferien og det blev også en succes aldrig har der været så mangemed larangementet det gentager vi også gerne. Legeplads dag og gør rent dag er gode dage, derermed latpyntepåbyen.viønskeros dogenstøre lslutning.viharbevidstfravalgt at bruge særlig meget energi på legepladsenpåbaunsbjergvejogklema svej. Kunlidtoprydningerdetblevet l.derskal vises en større interesse for at bruge pladserne. Enafdegode ngharværetsamarbejdet med Kompetence centret i Ringkøbing. Det har betydet, at vi har fået opgaver lavet, der ellers ikke vil være gjort. Bl.a. har vi fået plantet forårsløg på skråningen overfor skolen, fået malet på legepladser og ryddet hegn ogs vedprimivlejrplads. Der har været diskussion om græsklipning m.v. og desværre har Kommunen strammet reglerne (vi har brokket os), så det kommer ikke latsesåpæntudsom dligere.det samme gælder i øvrigt også vintervedligehold, hvor vi bl.a. selv skal klare fortov ved legeplads. E ernogensnakfrem og lbagelykkedes detogsåiåratfåbannerkunst lbyen.vi holdt en mindre åbning af det med besøg af ModhirAhmedfraSverigepåenprag uld sommerdag, Journalister var klar og der blev taget gode billeder. I forbindelse med Sportsugen fik vi også lavet en flot bannerkunst af mange medvirkende, derharværetuds letitarm lkulturna en.projektetbliverikke lnogeti2015. Sct.Hanshavdeigenengod lslutning l bålet, men det åbne grill kommer der ikke mange l,sådetovervejerviatstoppemed. (fortsæ ernæsteside) 10

11 Børneloppemarked/kræmmerdag var virkelig ldisku sion ogresultatetblev,atvinedsa eengruppeoge eraalemedsportsugeudvalgetflyedeviden lsøndagd.3. august. Vi udvidede arrangementet og inviteredeenstribekræmmere ldagen.vejret gik os lidt imod men vi opnåede, at der hele e ermiddagenvarmenneskeromkringstaderne.om deterdenrig gemodelskalvi have snakket igennem, men kræmmerne syntes generelt, at det var fint og der blev vist også solgt lidt. Vi forventer at prøve igen i Så blev det endelig advendt E erettravlte erårmedatsamlesåmange penge ind som mulig, lave julekalender m.v. skulle den nye julebelysning fremvises. Vi havde inviteret julemanden med på hestevogn og det var en stor succes. Flere rundture end forventet og en overfyldt Kirkehus. Det samarbejde med menighedsrådet kan vi ikke klage over. Dog syntes vi, at borgerne forsvandt for hurgigen måske grundet pladsmangel eller dspunktet.detvilvigernehøremereom. Træerogstjernerstråledepåa enenialsin glans og det blev rost. Vihardesudenha endelandreakviteter: Vi har fået lavet 400 stk. VB folder, der fortæller lidt om by og område er lgængelig på turistkontorer m.v. Viharha etformandsmødemeddeandre foreninger, hvor nogle emner er oppe at vendeogvifårnytom ak viteterideforskellige foreninger. Mødet vil blive arrangeret 1 gang om året. Vi arbejder på at udvikle et koncept for en lokal ambassadør sammen med andre foreninger. Vi fik igen lavet årets borgerforenings blad. Viblevnr.3vedansøgning lvækstprisen på kr ,- (Rock i Ringkøbing vandt). Kanoer/kajak har været en del brugt, men det kan dog sagtens være mere. Velkomstpakke lnye lfly ereogmangeer allerede uddelt. Der har været flere samtaler med kommunen om Landsbypedeller og frivillighed. Det bliver ikke på den måde, som det oprindelig var planlagt. Vi fik udvidet cykelparkeringen ved busstoppestedet. Vi har fået hængt en oversigt op i Genbrugen,hvormankan lmeldesigsmåopgaver og komme med forslag. 240 medlemmer er vi i år og fra os skal der lydeetstorttak laledem angeborgere, derharbrugtnogetafderes dpåatgøre Vorgod-BardeA rak v.ensærligtak l det gråguld,derogsåiårgerneharstået l rådighed. Stortak lvoresponsorerog lkommunen fordenstø e,ihargivet. Chris anchristensen,formand 11

12 Generelle regler for beskæring af hække og træer langs vejeogs er. E erflereforespørgslervilviligepræciserereglerneforklipningud lvejogfortov. Fælleskalender Viarbejder lstadighedpåatskabeen fyldestgørende fælleskalender på Vorgod- Barde portalen. Målet er helt klart, at alle ak viteterskalkunnefindesetsted,så enhverborgerogforeningfårle erevedat planlæggederesaalerogmøder.de e prøver vi at gøre ved at have et samarbejde med kommunen og Kultunaut. Alle kan melde offentlige arrangementer ind på kultunaut uden lmeldingogdetmedførerautomask,atdetkansespåvoreslokalefæleskalender. Så hermed skal der lyde en opfordring. Fælleskalenderen kan ses her: h p://vorgod-barde.dk/faelles-kalender/ 12

13 Velkomstpakke llflyere I2014startedeborgerforeningen op m ed atkom m erundt lbyens lfly ereogbydedem velkommen lbyen.vilavernogleposermedenblomst,etparflaskervinogenfolder hvordererinforma onfrabyensforeningersom Mo onogfrid,borgerforeningen, brochure llflyere,indremisionm.fl.ogværdikuponerfrafeks.dangro,shelog Discgolf og vi forventer en yderligere udvikling af pakken. Ca.hverandenmånedvilvigårundt ldestederhvordererfly etnyeindogbydedem velkommen lbyen.indlvidereharvikunværetrundttogange,menale lflyernevi besøgte,syntesatdetvardejligt,atderkom nogenogbøddem velkommen lbyen. Menforatvifårbeskedom,hvorderfly ernyeind,harvibrugforataleibyengiverborgerforeningenelerosbesked,hvisdefårennynabo,elervedatdererfly etnyefolkind på vejen. Så husk at kontakte os. LisbethJensenogAnne enielsen(mobil: ) Forventninger l2015 Vi har en god fornemmelse for udviklingen i byen det kommende år og allerede nu kan vi seengodudskiningiboligerogenfornu igomsætningiboligmasen.derforharviogså fået uddelt flere velkomstpakker og vil i forlængelse af det stadig arbejde på udviklingen af lokalambasadører,derkanhjælpenye lflyeremedkendskabet ldenlokalebyogdens ak viteter.desudenerderogsåkommetnyevirksomheder lbyen- såak vitetsniveauet errimelighøj.gennem tætsamarbejdeforeningerneimelem vilviværemed latsikre byens udvikling. Ringkøbing-SkjernKommunehardesuden lbudt,atdevilunderstø e akviteterknyet lbosætningogiværksæ eri,bl.a.medetnytbosætningssekretariat. I Genbrugen har vi opsat frivilligheds lister, hvor man kan komme med forslag og nye ideer ogevt. lbydehjælp. Opfordringenherfraskallyde:Mærke er-hvor ligger min interesse, hvordan kan jeg fremme byens interesser. Hvadskalditbidragvære lvorgod-bardesforskønnelseogfortsa eudvikling? Hvor går jeg hen med mine guldkorn? Benyt blot borgerforeningen som sparringspartner! 13

14 Genbrugs Café, Kirke Café og Sports Caféen m.m. Der er mange muligheder for at møde byens borgereogvikankunopfordre latbenye jer af det. Her behøver man nødvendigvis ikke at have bestemte holdninger eller dyrke en bestemt sport for at være med og alle stedererduvelkommen latkikkeinduden at du skal være medlem af noget. Genbrugsbu kken i torvegade åbentorsdagogfredagfra13.30 l17.00 lørdage fra10.00 l12.00 lukket søn og helligdage. Har du /(I) noget der ikke bruges mere,så tænk på genbrugen. Vi modtager gerne!!!!!!!! Overskuddetfradetsolgtegår lvorgod BardeMo onogfrid,såpengenebliveri byen. 14

15 Bannerkunst 2014 Detlykkedesigenatfåbannerkunsten lvorgod- Barde, denne gang af kunsterne Alexandra Haeseker (født 1945 i Holland) bor og arbejder i Calgary, Alberta og Modhir Ahmed. Han er født i Bagdad, Irak, i 1956 ogeruddannethenholdsvispåbagdadins tuteoffine Arts og Academy of Fine Arts i Warszawa, Polen, og har studeret grafik i Skövde, Sverige. I dag bor og arbejder han i Falun i Sverige, hvor han sideløbende med sin egen virksomhed er leder af Falu Konstgrafiska Verkstad. Vedåbningenafuds lingend.1.junibesøgtemodhir og fortalte om kunsten og hans egne oplevelser. I August ved Sportssugen havde vi så vores egen lille kunstdag, hvor vi inspireret af banner tanken skabtede elilestofunivers.annyogingridvar primusmotorpåde e. Uds lingenerstø etaf:ringkøbing-skjern Kommune Kommune, Kunstrådet, Kulturel Samråd og Vorgod-Barde Borgerforening 15

16 Kano/Kajak Som medlem af Borgerforeningen er det muligt at låne kanoogkajak lsejladspå VorgodÅ(15.juni l31.december)- gæster betaler kr. 50,- pr. person. Medlemmer af VBB: Ved sejlads andre steder end Vorgod Å: Kano inkl. grej og trailer. 200 kr. pr. kano. Kajak inkl. grej og trailer. 100 kr. pr kajak. Fore erfølgendedagessejlads,pr.daggives 50% rabat! Der indbetales 500,- kr.depositum,der l- bagebetalese erafleveringirengjort l- stand. Der er mulighed for at kontakte Team-nord, hvis man har brug for en betalt arrangeret tur, eller et kajakkursus. Se mere på eller kontakt: Anker Buchholtz mobil Heraalesogsåbooking,a entning(nøgle m.v.) evt. vejledning og returnering. Flereinforma onerkansespåportalen: h p://vorgod-barde.dk/kano-og-kajak/ Tagenturpååenogoplevdenfantas ske ådalmedstorenaturvaria oner. 16

17 Kræmmermarked 2014 I2014forsøgteBorgerforeningenata oldekræmmermarkedetpåennymåde.isamme ugesom sportsugen,blevkræmmermarkedeta oldtogplaceretiforbindelsemedsportsteltetforatdragesynergiafdem,derkom lsportsugensak viteter. Arrangørerne af kræmmermarkedet gjorde et stort opsøgende arbejde og var ud på flere kræmmermarkederforatopfordrekræmmerne latkomme lvorgod-barde.de esåud lværegodtgivetud,idetvikom oppå32kræmmere,derfyldteendelpågræsplænenved siden af teltet. Desvæ revarvejretikkemedospådenneaugustdag,daderkom op lflerekraigebyger såkræmmernehavdetravltmedatdække ngene logale lskuernesøgte lflugti feseltetindldetklaredeopigen.trodsdekra igebygerervilfredsemeddetantal kræmmer,dervar lmeldtogsom meldte lbage,atdetrodsvejrethavdeenokomsætning. I 2015 vil vi så gøre det igen. TovholdererAnne enielsen(klema svej52,mail:anne hotmail.com) 17

18 Indvielse af Juleudsmykning og adventsfest Den dag byen blev julepyntet Med fuld hus i Kirke og Kirkehus blev vores nye julebelysning behørigt indviet. Vi nåede ikke forventningerne om julebelysning på hele hovedgaden, menharafsatpenge ldeti2015og håber at nå budgetmålet. 18

19 19

20 Arrangement kalender for 2015/2016 Dato Tid Emne 22. februar Gudstjeneste og Fastelavn 11. april 2014 Legeplads dag 19. april Gør byen rent dag Traktortræk Starter i år med småtraktor/ veteran 23. juni Sct. Hans bål og tale 2. august 2015 Markedsdag 7. November 2015 Julemesse 21. November 2015 Julefrokost 30. november 2015 Juletræstænding 01. januar Nytårsvandring 25. januar Generalforsamling m. fællesspisning 7. februar Fastelavn og familiegudstjeneste Fælleskalenderen kan se på Vorgod-Barde Portalen med flere inform a oner 20

21 Nogle af årets begivenheder i Vorgod-Barde Vor g ods og ns a ml e tl Gy mna sk opv i s ni ng en af de store træffedage. Møltrup Købmand er på Vorgod Tor vhv e rt or s da ge e r mi dda g DET GRÅ GULD Vi er en gruppe der gerne hjælper Vi hjælper gerne, men vil ikke være ansvarlig for arrangementet, t ung el øe rv i he l l e ri k k eg l a de for, men små overkommelige opgaver Ha ri br ugf orhj æl p, s år i ng l Elsabeth på mobil så finder vi ud af det. 21

22 Ny gelinksogtlf.nr. Ringkøbing-Skjern kommune: Vorgod lægehus: Videbæk lægehus: Lægevagten region midt.: Kommunal Dagpleje Privat Dagpleje Børnehaven Blomstergården: blomstergaarden.rksk.dk/ Vorgod-Barde Skole Vorgod Vandværk vorgod.forsyningsservice.dk Barde Vandværk Vorgod Ældrecenter vorgod-aeldrecenter.rksk.dk Vorgod-Barde Portalen: Facebook: Medlemskab: h p:/vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 22

23 23

24 24

Forenings kontingent - se side 5

Forenings kontingent - se side 5 1 Forenings kontingent - se side 5 2 Indholdsfortegnelse: Adresseliste... 4 Kon ngent... 5 Bestyrelsen... 6 Wavy Banners 2013... 7 Formandsmøde... 8 Der blev flaget for... 9 Vi mødes lidt sjovere... 10

Læs mere

Køb lokalt i Vorgod-Barde

Køb lokalt i Vorgod-Barde Køb lokalt i Vorgod-Barde Bliv forårsklar i haven Kalk og gødning giver vækst Foder til dine kæledyr: Hund Kat Hamster Kanin Høns Fugle Huske også foder til fuglene i din have Vi laver vores egne blandinger:

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

PROGRAM. Lørdag 2/8 Kl. 13.00 Damefrokost 70 er Fest

PROGRAM. Lørdag 2/8 Kl. 13.00 Damefrokost 70 er Fest Lørdag 2/8 Kl. 13.00 Damefrokost 70 er Fest PROGRAM Søndag 3/8 Kl. 10.00 Petanque klubmesterskab Kl. 10.00 16.00 Kræmmermarked Kl. 11.00 16.00 Ungdomsfodbold Kl. 12.30 Kroket turnering Kl. 13.00 15.00

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Roum Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Roum Beboerforening Ole Lundal Schoop Roumvej 3 29405755 olelundal@fiberpost.dk Adresse: Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste 4. november 2015 Beretning Fjelstervang Kvik Spar APS 1-7 2014-30-06 2015 Jeg sagde med vilje Kvik Spar APS, for det hedder den stadigvæk, vi burde have haft navneændring på generalforsamlingen sidste

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge Mødeprogram for Mowgli s brødre og søstre Maj: Onsdag d. 4. Ulvemøde. Lør- Søndag d. 7.-8. Weekend tur. Onsdag d. 11.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2016

Nyhedsbrev uge 14 2016 Nyhedsbrev uge 14 2016 Side 1 God weekend Side 7 Filur Side 2 Nyt fra Allan Side 8-11 Børnehaven Side 3 Generalforsamling Side 12-13 Vuggestue Side 4-5 Generalforsamling, Side 14 Kalender, rengøring &

Læs mere

Nyhedsbrev. Hjælp os med at hjælpe andre. Nyt fra Formanden. Dansk Folkehjælp, Viborg-Skive afd. NR januar 2016

Nyhedsbrev. Hjælp os med at hjælpe andre. Nyt fra Formanden. Dansk Folkehjælp, Viborg-Skive afd. NR januar 2016 Dansk Folkehjælp, Viborg-Skive afd. Nyhedsbrev NR. 1. 12. januar 2016 Nyt fra Formanden Vi har nu overstået julehjælpen 2015, det blev til at kunne hjælpe ca. 46 personer, det er ca. 7 mere end sidste

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. september 2016 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10.

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

SÅ HOLDER VI FEST IGEN SKAL JEG DYRKE SPORT? ALKOHOL

SÅ HOLDER VI FEST IGEN SKAL JEG DYRKE SPORT? ALKOHOL SÅ HOLDER VI FEST IGEN Så er det igen ved at være tid til årets fest med vennerne fra HMI, nemlig Gl. Elevfest 2010. Vi lejet Crazy Daisy i Skanderborg igen, så rammerne skulle være i orden til et BRAG

Læs mere

NYHEDSBREVET GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

NYHEDSBREVET GAMMELBY GRUNDEJERFORENING NYHEDSBREVET GAMMELBY GRUNDEJERFORENING UDGAVE 56 JUNI 2012 Sankt Hans Aften Lørdag den 23. Juni GAMMELBY GRUNDEJERFORENING indbyder vore medlemmer til at deltage i en hyggelig aften, hvor vi, vanen tro

Læs mere

Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012. Søllerød Senior Sport+ Fakta om foreningen

Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012. Søllerød Senior Sport+ Fakta om foreningen Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012 Fakta om foreningen Søllerød Senior Sport+ Jeg har i hele min formands/d sagt, at mund /l mund metoden er bedst, når man skal skaffe nye medlemmer. Og da

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011 Fælles info Bevægelsesbane. Vi har haft bevægelses bane igen nu for 2. gang. Og allerede når vi skal noget for 2. gang er der nogle der siger, at det er kedeligt og det gider de ikke. Men det skulle de

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

GUNDERSTED BORGERFORENING

GUNDERSTED BORGERFORENING GUNDERSTED BORGERFORENING PROGRAM 2016 Velkommen til en ny sæson for nye og gamle medlemmer Vi søger frivillige.. Hjemmeside Har du lyst til at være med til at holde hjemmesiden opdateret så kontakt Åse

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere