Forenings kontingent - se side 51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenings kontingent - se side 51"

Transkript

1 Forenings kontingent - se side 51

2 LandogFrid Nr. Viumvej Videbæk Tlf Åbnings dermandag- fredag , lørdag

3 Indholdsfortegnelse: Adresseliste... 4 Kon ngent... 5 Bestyrelsen... 6 Grønne projekter... 7 Årets Borger... 8 Der blev flaget for... 8 Formandens Beretning... 9 Regler for beskæring Fælleskalender Velkomstpakke Forventninger l Caféer Bannerkunst Kano og Kajak Kræmmermarked Juleudsmykning Arrangements kalender Årets begivenheder Ny getelefonnumreoglinks Faktaboks om Vorgod-Barde Ringkøbing-Skjern Kommune 1015 indbyggere (2014) 1772 indbyggere i Vorgod Sogn. 21 foreninger. Dagpleje, børnehave og skole, Vorgod Ældrecenter Kirke fra ca. år : Bryllupsdag 1. januar landsbyer gårsammen.projektgruppen A rakv Landsby opre esogklargør7projekter Torveplads indvies 2011: Nyt tag på Hal og plejehjem, ny belysning i hallen. Skolen laver energispare løsning 2012: Kirkehuset indvies MidtvestEventopre es Nymulbanebyggesvedskolen,indvies ved sportsuge festen. Nycykels vedskolen. 2013: 3idrætsforeningersammenlægges l Vorgod-BardeMo onogfrid Byen får LED lys og igen fuld oplysning. NyPrimivlejrpladspåV.Bardevej Discgolfforeningopre es. 2014: Fået ny materialegård og genbrugsplads. VibeholderÆldrecentrete erensej kamp.derkommernyevirksomheder l byen. Ny julebelysning på Vorgod/Barde vej 3

4 Bestyrelsen Formand Chris anchristensen Kongevejen Videbæk Tlf.: Mobil: Kasserer Niels Fregerslev Jensen Spurvevej Videbæk Tlf.: Mobil: Næs ormand Klaus Kviesgaard Herningvej Videbæk Mobil: Bestyrelsesmedlem JensChris angrønbæk Solskrænten Videbæk Tlf Bestyrelsesmedlem Jesper Dahl Spurvevej Videbæk Mobil: Suppleanter Anne Marie Birkebæk Sørensen Aadalsvej Videbæk Tlf.: Mobil: Anne enielsen Klema svej Videbæk Mobil: anne hotmail.com Vorgod-Barde Portalen Webmaster Chris anchristensen Kongevejen Videbæk Mobil: Velkomst gave Anne enielsen Klema svej Videbæk Mobil: anne hotmail.com Andre udvalg og grupper kan ses på portalen. 4

5 Kontingent2015 Visæ ter3godepræmierpåhøjkant Betalkon ngentetinden30. april og vær med i konkurrencen om 3 gode præmier. Der er mulighed for betaling med dankort og det er en stor hjælp for kassereren, så benyt det endelig, hvis det er muligt. Det har de sidste par år været væsentlig sværere at indkræve konngentetveddøren,dafæ reharkontanterliggende. Ingen vil dog blive glemt, da vi også kommer forbi. Desuden kan der betales med Mobilepay og med Swipp Kontingenter2015 Husstand kr. 200,- Husstandmed1medlem ogenkeltpersonerkr. 100,- Betaling med Dankort påde elinkpåportalen: h p:/vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ Der er dog også mulighed for at betale med bankoverførsel: Andelskassen på konto nr HUSK navn, medlemsnummer eller notere: "nyt medlem". (Medlemsnummer kan ses på portalen) 5

6 Præsenta onafbestyrelsen: Kasserer: Niels Fregerslev Jensen, 41 Formand: år. Jeg bor på Spurvevej 10. Chris anchristensen, Jegfly edeher lsam m en har eget firma (Vestjysk med min kone Irina i EDB Center siden 1992) Sammen har vi tre børn. Jeg og arbejderprimært arbejder på Arinco i Videbæk, som er et mejeriiarlafoods.jegharsiden vifly edeher- som IT konsulent med infrastruktur lsmal lværetak viborgerforeningen,pånæret Businessom speciale.flyedei1999 lvorgod. Har arbejdet meget med frivillig arbej- man gør noget, så det stadig kan ses, at årspause,davifiktvilinger.detervig g,at de. Jeg var formand for Erhvervsforum Trianglen de første 3 år og være med i forskelli- "Vorgod-Barde er lidt sjovere" Sekretær: geudvalgunder A rakvlandsbýkonceptet. Har 2 sønner på 15 og 19 år. Mit navn er Jesper Dahl. Jeg er 33 år, og bor i Vorgod, Næs ormand: sammen med min hustru. Claus Kviesgaard. Jeg arbejder på Arla food i Er 32 år gammel, og har Videbæk. :-) Den måde jeg tre piger. Jeg har været kom ind på var at en ven gi isnart14årmedmay- spurgteom jegvilemed lborgermøde. Linn Kviesgaard. Jeg har Sagde så pænt ja, og den måde blev jeg så før været med i borgerforeningen, og har/er meget interesseret i de *så forslag må gerne tages op* Sammen kan valgtind.viermed latfånoglegodeinput. forskeligeudfordringervihar/erblevets let vi alt. for. Medlem Jegkører ldagliggravemaskinehosper Aarsleff i Århus.Det har jeg gjort siden februar 2012.Jeg vil i den anledning som bestyrel- på Solskrænten sammen med min kone Lene JensChris angrønbæk,jeger49årogbor sesmedlem gerneværemed latsæ emit og vores 3 børn. Jeg er barnefødt i den gamle præg på Vorgod-Barde, som er en spændende by med sin placering på landkortet. fåetetgodtkendskab llokalsamfundetog Vorgod-del og har gennem hele min opvækst dets udvikling. Jeg brænder for at gøre en forskel så det bliver interessant at bo i Vorgod-Barde 6

7 Grønne projekter i Vorgod-Barde Gennem 2014harviarbejdetmedrådighedsretoverjordstykker latskabenyespændende grønne områder i byen. Hele ide grundlaget blev skabt allerede i 2010, men det har virkeligtrukketud.men1.oktoberfikviret ldesidsteaalerognumanglerviblotlandzone ladelsen.dengrønneprojektgruppeharudarbejdetprojekter lfiske/bådebro,moutainbike/løbebaner,s erdisc- ogfodboldgolfogmegetmere.dereraleredenufriadgang l alle områder. Økonomien er ikke på plads, men der søges om midler. Derfor håber vi også, at nogle gerne vil være med i den Grønne Bande så vi fortsat kan have en flot by. I kortet herunder er de grønne områder, som vi skal vedligeholde i Borgerforeningen markeretmedmørkgrønt.bemærkogsådemangeoffentliges erogvejemelem byognatur. 7

8 Årets Borger 2014 Dagny Birkebæk Og selv om der er kommet nogle skavankerharhunaldetsmilpålæbennår man møder hende i Vorgod-Barde. Der blev flaget for følgende i 2014: Grethe og Sigvald Pedersen - Guldbryllup Hun er- uden at fornærme hende - ved at være en ældre dame, men stadig i fuld vigør, ikke kun for sig selv og hendes familie. Nej - hun er fast hjælper på plejehjemmet, bager og hygger for beboerne. Hjælper hver uge i Genbrugen, hvor hun sæ erpåplads,gørrentogikkemindst hyggerom dem,derkommer lenkop kaffe og en småkage (mange gange bagt af Dagny) Klokmose - Bryllup Chris anchristensen- Fødselsdag Margit og Gert Nicolajsen - Bryllup Arne Jespersen - Fødselsdag Ke yogtorbenjensen- Kobberbryllup Kontakt: JensChris angrønbækpåtlf pris for festdag kr. 250,- Flerefamilierharha glædeafhende gennem mange år som reservebedste, barnepige, levering af hjemmebag, rengøringskone og meget mere. 8

9 Formandensberetning blev et noget mere udfordrende år end forventet for VBB! 3 projekter har fyldt særlig meget gennem året; Julebelysning, Grønne projekter og Plejehjemssagen. lrsforsyning,såiperiodervari3parts a alerom brugen.ijunikom desidstea a- lerendeligpåplads,såvifikrådighedsre en overdeleafprimivlejrpladsogbålstedog kommunens jord øst for Barde bydelen fra 1. oktober. Prisen er, at vi selv skal vedligeholde områderne med græsslåning m.v. Foråret 2015 bliver så perioden, hvor projekterne skal udføres i praksis. De første markeringspæleersatijordenogderersatgangia a- lerog lbud.viskalhelstvæ refæ rdigiløbet afforåretforatudnyede lskud,derer givet ldet. Plejehjemmet det lykkedes!! Julebelysningen blev iværksat med det formål at få indsamlet ,- og få sat lys op på alle master mellem Hovedvejen og Egerisvej. Indsamlingen endte med ca og 20opsatsermedhjælpfraVBB sdrimidler. De eeropnåetmedniels sstoreihærdighedogharfak skværetenstorfornøjelse forosale.derharværetmangeroser l belysningen og kun placeringen på masterne harværet ldiskusion.detposiveerså,at detkanvialdændrepåårete er,såover dvilviforhåbentligkunnegøreale lfredse.dennuværendebestyrelseharbeslu et at holde indsamlingskontoen åben, så vi kan få så mange enheder, at det kan være på hver anden lysmast i hovedgaden. Over 2 gange en weekend blev plejehjemmetførstlukketogdere eråbnetigen.tirs- Enafdenye ng,viogsåfik,varjulekalenderen,derkanværemed latgiveetbeløb l vore projekter. Den forventer vi også at gennemførei2015,dog lenmindreprisog l gengæld håber vi at kunne sælge flere af dem,davikankomme dligereigang. Engodgrund l,atdegrønneprojekterhar trukketilangdrag,harværetbrugsre en over de områder, som der har været planlagte er.bl.a.varnogetafejerskabetflyet dag d. 30. september kl ringede journalister lmigoggavmigchokketogfredag kl holdt vi så borgermøde med hjælp fram angeibyen.derskulehandleshur g. Detgavenudsæ elseogmed2,5måneders preslykkedesdetatfly enogleafpolikernes stemmer, så der igen over en weekend kunnefindesenalterna v,enforpolikerne mere spiselig løsning. Men konklusionen er, at det var en særdeles uskøn proces og delvispoliskmakværk.heldigvisstø edevore lokalepoli kerevorgod Æ ldrecenterogdet skal Bjarne og Karsten dog have tak for. Det var dejlig at mærke, at der var opbakning lkampenforplejehjemmetsbevarelse frasognet. Fortsæ esnæsteside 9

10 Det blev 2,5 seje måneder for Peder Christensen i Fjelstervang og undertegnede og alle dem, der har hjulpet os, for alene var vi heldigvisikke.indimelem kom vidog lat tvivlepå,om derkunnefly esstem m er. Denne gang lykkedes det! - Husk dog på, at vialdskalværevågneogopmærksomme på det, så Vorgod-Barde vil vedblive med at stå i sin helhed og fortsat udvikle sig som et fantas sklevestedforungoggam m el. Åretharogsåvistøgetak vitetibosætning ogmereomskielighed.minpåstanddet sidste halve år har været, at vi mangler udlejningsboliger. Oven i alt har vi også fået mindst 2 nye virksomheder, bl.a. i den gamle andelskasse bygning. Årets begivenheder. Åretstartedegodtmedengod lslutning l Nytårsvandreturen, der blev fyldt med små historier og anekdoter og vi endte denne gang hos Henning Andersen med kaffe, æbler og småkager. Tilslutningen lgeneralforsamlingenvardejlig stor og når der så også var fælles spisning og quiz og kampvalg om posterne kunne det ikke være bedre. Det mix har vi så valgt at gentage. Fastelavnblevifæ le skabmedgertfly et en uge, så den ikke lå i vinterferien og det blev også en succes aldrig har der været så mangemed larangementet det gentager vi også gerne. Legeplads dag og gør rent dag er gode dage, derermed latpyntepåbyen.viønskeros dogenstøre lslutning.viharbevidstfravalgt at bruge særlig meget energi på legepladsenpåbaunsbjergvejogklema svej. Kunlidtoprydningerdetblevet l.derskal vises en større interesse for at bruge pladserne. Enafdegode ngharværetsamarbejdet med Kompetence centret i Ringkøbing. Det har betydet, at vi har fået opgaver lavet, der ellers ikke vil være gjort. Bl.a. har vi fået plantet forårsløg på skråningen overfor skolen, fået malet på legepladser og ryddet hegn ogs vedprimivlejrplads. Der har været diskussion om græsklipning m.v. og desværre har Kommunen strammet reglerne (vi har brokket os), så det kommer ikke latsesåpæntudsom dligere.det samme gælder i øvrigt også vintervedligehold, hvor vi bl.a. selv skal klare fortov ved legeplads. E ernogensnakfrem og lbagelykkedes detogsåiåratfåbannerkunst lbyen.vi holdt en mindre åbning af det med besøg af ModhirAhmedfraSverigepåenprag uld sommerdag, Journalister var klar og der blev taget gode billeder. I forbindelse med Sportsugen fik vi også lavet en flot bannerkunst af mange medvirkende, derharværetuds letitarm lkulturna en.projektetbliverikke lnogeti2015. Sct.Hanshavdeigenengod lslutning l bålet, men det åbne grill kommer der ikke mange l,sådetovervejerviatstoppemed. (fortsæ ernæsteside) 10

11 Børneloppemarked/kræmmerdag var virkelig ldisku sion ogresultatetblev,atvinedsa eengruppeoge eraalemedsportsugeudvalgetflyedeviden lsøndagd.3. august. Vi udvidede arrangementet og inviteredeenstribekræmmere ldagen.vejret gik os lidt imod men vi opnåede, at der hele e ermiddagenvarmenneskeromkringstaderne.om deterdenrig gemodelskalvi have snakket igennem, men kræmmerne syntes generelt, at det var fint og der blev vist også solgt lidt. Vi forventer at prøve igen i Så blev det endelig advendt E erettravlte erårmedatsamlesåmange penge ind som mulig, lave julekalender m.v. skulle den nye julebelysning fremvises. Vi havde inviteret julemanden med på hestevogn og det var en stor succes. Flere rundture end forventet og en overfyldt Kirkehus. Det samarbejde med menighedsrådet kan vi ikke klage over. Dog syntes vi, at borgerne forsvandt for hurgigen måske grundet pladsmangel eller dspunktet.detvilvigernehøremereom. Træerogstjernerstråledepåa enenialsin glans og det blev rost. Vihardesudenha endelandreakviteter: Vi har fået lavet 400 stk. VB folder, der fortæller lidt om by og område er lgængelig på turistkontorer m.v. Viharha etformandsmødemeddeandre foreninger, hvor nogle emner er oppe at vendeogvifårnytom ak viteterideforskellige foreninger. Mødet vil blive arrangeret 1 gang om året. Vi arbejder på at udvikle et koncept for en lokal ambassadør sammen med andre foreninger. Vi fik igen lavet årets borgerforenings blad. Viblevnr.3vedansøgning lvækstprisen på kr ,- (Rock i Ringkøbing vandt). Kanoer/kajak har været en del brugt, men det kan dog sagtens være mere. Velkomstpakke lnye lfly ereogmangeer allerede uddelt. Der har været flere samtaler med kommunen om Landsbypedeller og frivillighed. Det bliver ikke på den måde, som det oprindelig var planlagt. Vi fik udvidet cykelparkeringen ved busstoppestedet. Vi har fået hængt en oversigt op i Genbrugen,hvormankan lmeldesigsmåopgaver og komme med forslag. 240 medlemmer er vi i år og fra os skal der lydeetstorttak laledem angeborgere, derharbrugtnogetafderes dpåatgøre Vorgod-BardeA rak v.ensærligtak l det gråguld,derogsåiårgerneharstået l rådighed. Stortak lvoresponsorerog lkommunen fordenstø e,ihargivet. Chris anchristensen,formand 11

12 Generelle regler for beskæring af hække og træer langs vejeogs er. E erflereforespørgslervilviligepræciserereglerneforklipningud lvejogfortov. Fælleskalender Viarbejder lstadighedpåatskabeen fyldestgørende fælleskalender på Vorgod- Barde portalen. Målet er helt klart, at alle ak viteterskalkunnefindesetsted,så enhverborgerogforeningfårle erevedat planlæggederesaalerogmøder.de e prøver vi at gøre ved at have et samarbejde med kommunen og Kultunaut. Alle kan melde offentlige arrangementer ind på kultunaut uden lmeldingogdetmedførerautomask,atdetkansespåvoreslokalefæleskalender. Så hermed skal der lyde en opfordring. Fælleskalenderen kan ses her: h p://vorgod-barde.dk/faelles-kalender/ 12

13 Velkomstpakke llflyere I2014startedeborgerforeningen op m ed atkom m erundt lbyens lfly ereogbydedem velkommen lbyen.vilavernogleposermedenblomst,etparflaskervinogenfolder hvordererinforma onfrabyensforeningersom Mo onogfrid,borgerforeningen, brochure llflyere,indremisionm.fl.ogværdikuponerfrafeks.dangro,shelog Discgolf og vi forventer en yderligere udvikling af pakken. Ca.hverandenmånedvilvigårundt ldestederhvordererfly etnyeindogbydedem velkommen lbyen.indlvidereharvikunværetrundttogange,menale lflyernevi besøgte,syntesatdetvardejligt,atderkom nogenogbøddem velkommen lbyen. Menforatvifårbeskedom,hvorderfly ernyeind,harvibrugforataleibyengiverborgerforeningenelerosbesked,hvisdefårennynabo,elervedatdererfly etnyefolkind på vejen. Så husk at kontakte os. LisbethJensenogAnne enielsen(mobil: ) Forventninger l2015 Vi har en god fornemmelse for udviklingen i byen det kommende år og allerede nu kan vi seengodudskiningiboligerogenfornu igomsætningiboligmasen.derforharviogså fået uddelt flere velkomstpakker og vil i forlængelse af det stadig arbejde på udviklingen af lokalambasadører,derkanhjælpenye lflyeremedkendskabet ldenlokalebyogdens ak viteter.desudenerderogsåkommetnyevirksomheder lbyen- såak vitetsniveauet errimelighøj.gennem tætsamarbejdeforeningerneimelem vilviværemed latsikre byens udvikling. Ringkøbing-SkjernKommunehardesuden lbudt,atdevilunderstø e akviteterknyet lbosætningogiværksæ eri,bl.a.medetnytbosætningssekretariat. I Genbrugen har vi opsat frivilligheds lister, hvor man kan komme med forslag og nye ideer ogevt. lbydehjælp. Opfordringenherfraskallyde:Mærke er-hvor ligger min interesse, hvordan kan jeg fremme byens interesser. Hvadskalditbidragvære lvorgod-bardesforskønnelseogfortsa eudvikling? Hvor går jeg hen med mine guldkorn? Benyt blot borgerforeningen som sparringspartner! 13

14 Genbrugs Café, Kirke Café og Sports Caféen m.m. Der er mange muligheder for at møde byens borgereogvikankunopfordre latbenye jer af det. Her behøver man nødvendigvis ikke at have bestemte holdninger eller dyrke en bestemt sport for at være med og alle stedererduvelkommen latkikkeinduden at du skal være medlem af noget. Genbrugsbu kken i torvegade åbentorsdagogfredagfra13.30 l17.00 lørdage fra10.00 l12.00 lukket søn og helligdage. Har du /(I) noget der ikke bruges mere,så tænk på genbrugen. Vi modtager gerne!!!!!!!! Overskuddetfradetsolgtegår lvorgod BardeMo onogfrid,såpengenebliveri byen. 14

15 Bannerkunst 2014 Detlykkedesigenatfåbannerkunsten lvorgod- Barde, denne gang af kunsterne Alexandra Haeseker (født 1945 i Holland) bor og arbejder i Calgary, Alberta og Modhir Ahmed. Han er født i Bagdad, Irak, i 1956 ogeruddannethenholdsvispåbagdadins tuteoffine Arts og Academy of Fine Arts i Warszawa, Polen, og har studeret grafik i Skövde, Sverige. I dag bor og arbejder han i Falun i Sverige, hvor han sideløbende med sin egen virksomhed er leder af Falu Konstgrafiska Verkstad. Vedåbningenafuds lingend.1.junibesøgtemodhir og fortalte om kunsten og hans egne oplevelser. I August ved Sportssugen havde vi så vores egen lille kunstdag, hvor vi inspireret af banner tanken skabtede elilestofunivers.annyogingridvar primusmotorpåde e. Uds lingenerstø etaf:ringkøbing-skjern Kommune Kommune, Kunstrådet, Kulturel Samråd og Vorgod-Barde Borgerforening 15

16 Kano/Kajak Som medlem af Borgerforeningen er det muligt at låne kanoogkajak lsejladspå VorgodÅ(15.juni l31.december)- gæster betaler kr. 50,- pr. person. Medlemmer af VBB: Ved sejlads andre steder end Vorgod Å: Kano inkl. grej og trailer. 200 kr. pr. kano. Kajak inkl. grej og trailer. 100 kr. pr kajak. Fore erfølgendedagessejlads,pr.daggives 50% rabat! Der indbetales 500,- kr.depositum,der l- bagebetalese erafleveringirengjort l- stand. Der er mulighed for at kontakte Team-nord, hvis man har brug for en betalt arrangeret tur, eller et kajakkursus. Se mere på eller kontakt: Anker Buchholtz mobil Heraalesogsåbooking,a entning(nøgle m.v.) evt. vejledning og returnering. Flereinforma onerkansespåportalen: h p://vorgod-barde.dk/kano-og-kajak/ Tagenturpååenogoplevdenfantas ske ådalmedstorenaturvaria oner. 16

17 Kræmmermarked 2014 I2014forsøgteBorgerforeningenata oldekræmmermarkedetpåennymåde.isamme ugesom sportsugen,blevkræmmermarkedeta oldtogplaceretiforbindelsemedsportsteltetforatdragesynergiafdem,derkom lsportsugensak viteter. Arrangørerne af kræmmermarkedet gjorde et stort opsøgende arbejde og var ud på flere kræmmermarkederforatopfordrekræmmerne latkomme lvorgod-barde.de esåud lværegodtgivetud,idetvikom oppå32kræmmere,derfyldteendelpågræsplænenved siden af teltet. Desvæ revarvejretikkemedospådenneaugustdag,daderkom op lflerekraigebyger såkræmmernehavdetravltmedatdække ngene logale lskuernesøgte lflugti feseltetindldetklaredeopigen.trodsdekra igebygerervilfredsemeddetantal kræmmer,dervar lmeldtogsom meldte lbage,atdetrodsvejrethavdeenokomsætning. I 2015 vil vi så gøre det igen. TovholdererAnne enielsen(klema svej52,mail:anne hotmail.com) 17

18 Indvielse af Juleudsmykning og adventsfest Den dag byen blev julepyntet Med fuld hus i Kirke og Kirkehus blev vores nye julebelysning behørigt indviet. Vi nåede ikke forventningerne om julebelysning på hele hovedgaden, menharafsatpenge ldeti2015og håber at nå budgetmålet. 18

19 19

20 Arrangement kalender for 2015/2016 Dato Tid Emne 22. februar Gudstjeneste og Fastelavn 11. april 2014 Legeplads dag 19. april Gør byen rent dag Traktortræk Starter i år med småtraktor/ veteran 23. juni Sct. Hans bål og tale 2. august 2015 Markedsdag 7. November 2015 Julemesse 21. November 2015 Julefrokost 30. november 2015 Juletræstænding 01. januar Nytårsvandring 25. januar Generalforsamling m. fællesspisning 7. februar Fastelavn og familiegudstjeneste Fælleskalenderen kan se på Vorgod-Barde Portalen med flere inform a oner 20

21 Nogle af årets begivenheder i Vorgod-Barde Vor g ods og ns a ml e tl Gy mna sk opv i s ni ng en af de store træffedage. Møltrup Købmand er på Vorgod Tor vhv e rt or s da ge e r mi dda g DET GRÅ GULD Vi er en gruppe der gerne hjælper Vi hjælper gerne, men vil ikke være ansvarlig for arrangementet, t ung el øe rv i he l l e ri k k eg l a de for, men små overkommelige opgaver Ha ri br ugf orhj æl p, s år i ng l Elsabeth på mobil så finder vi ud af det. 21

22 Ny gelinksogtlf.nr. Ringkøbing-Skjern kommune: Vorgod lægehus: Videbæk lægehus: Lægevagten region midt.: Kommunal Dagpleje Privat Dagpleje Børnehaven Blomstergården: blomstergaarden.rksk.dk/ Vorgod-Barde Skole Vorgod Vandværk vorgod.forsyningsservice.dk Barde Vandværk Vorgod Ældrecenter vorgod-aeldrecenter.rksk.dk Vorgod-Barde Portalen: Facebook: Medlemskab: h p:/vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 22

23 23

24 24

Køb lokalt i Vorgod-Barde

Køb lokalt i Vorgod-Barde Køb lokalt i Vorgod-Barde Bliv forårsklar i haven Kalk og gødning giver vækst Foder til dine kæledyr: Hund Kat Hamster Kanin Høns Fugle Huske også foder til fuglene i din have Vi laver vores egne blandinger:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG HØST MARTS 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 3 Landsbyerne dyster i paratviden og faglige evner Side 13 GYMO 82 har 25 års jubilæum Side 20 Skolebestyrelsen præsenteret Side 22 Afsked

Læs mere

Demonstration i Thy...

Demonstration i Thy... Demonstration i Thy... Ræs i dagplejen Vi byder Ø.Vandet velkommen Aktiv 5. klasse på Nors Skole Pløjestævne på Skaarupgaard November - december 2014 6. udgave - årgang 10 Hannæs Hannæs Hannæs Indledning

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

33. årgang - nr. 2 - april 2015

33. årgang - nr. 2 - april 2015 33. årgang - nr. 2 - april 2015 Carsten Egø Nielsen holdt foredrag til åbent arkiv. Se mere på side 8. 1 AVREBJERG NYT udgives af H Havrebjerg. Medlemskab af Havrebjerg Sogneforening koster kr. 100 pr.

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Herslev Bylaug 1978-2003

Herslev Bylaug 1978-2003 Herslev Bylaug 1978-2003 Herslev Bylaug Varetager beboernes fælles interesser Om Herslev og Herslev Bylaug "Alle med folkeregistreret adresse i Herslev by og naturlige omegn er medlemmer af Herslev Bylaug".

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Læs mere

Foreningsbladet i Gjern

Foreningsbladet i Gjern Foreningsbladet i Gjern Nr 129 marts, april, maj 2015 side 1 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75, margaret.skovsen@mail.tele.dk

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels. dag. - Se billederne. Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors

Nors-Tved Tidende. Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels. dag. - Se billederne. Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors Nors-Tved Tidende Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels sidste dag. - Se billederne Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors På tur ved omfartsvejen. Juniorklubben har fået

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved. 6. udg. - årg.9. Nov. - dec. 2013

Nors - Tved Tidende. Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved. 6. udg. - årg.9. Nov. - dec. 2013 Nov. - dec. 2013 Nors - Tved Tidende 6. udg. - årg.9 Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved 16.11.13 Indledning Så er vi på vej mod mørkere tider, men flot ser naturen ud lige

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

NR. 67 MAJ SEPTEMBER 2012 AKTIVITETSBLAD. FOR HINGE SOGN www.hinge-noerskovlund.dk

NR. 67 MAJ SEPTEMBER 2012 AKTIVITETSBLAD. FOR HINGE SOGN www.hinge-noerskovlund.dk NR. 67 MAJ SEPTEMBER 2012 AKTIVITETSBLAD FOR HINGE SOGN www.hinge-noerskovlund.dk Kanoerne er kommet på plads ved søbredden syd for Hinge Kirke - læs mere side 15. Den gamle Kjellerup-bane byder på nye

Læs mere