NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG DEC. 2008

2 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst Proces Nærværende Projektforslag er udarbejdet for Region Sjælland i samarbejde med Brugergruppen Himmelev, og i dialog med Lejre Kommune. Udgangspunktet for hele projektet har været den tidligere udarbejdede kravsspecifi kation af Denne er brugt som afsæt for et nyformuleret byggeprogram kaldet: Programoplæg nr. 1, maj På grundlag af de overordnede visioner er der arbejdet med at tilvejebringe: - tidssvarende bo- og arbejdsmiljøforhold for børn og personale. - større helhed i tilbuddene, herunder tilbudene for de hjemmeboende børn - bedre muligheder for samarbejde med forældrene, herunder kursusaktiviteter og forebyggende tiltag På grundlag af den forsatte dialog og respons fra Brugergruppen er programoplægget viderebearbejdet til et egentlig projektforslag. Hovedtegningerne herfra er gengivet i nærværende mappe, sammen med udvalgte foreløbige illustrationer. Arkitektfi rma A/S Hune & Elkjær December 2008 Pedelhus Tidsplan INDHOLD

3 Byggegrunden Projektet er tilpasset Skovbogrunden i Hvalsø, mellem Ny Ringstedvej og Skovvej. Grunden er omfattet af Lokalplan 91 for offentligt område ved Skovgården / Hvalsø Kommune. Grunden har et samlet areal på m2 og har et defi neret byggefelt, hvor der kan opføres max m2 bygninger. Skovbogrunden BELIGGENHED 3

4 Pedelhus Skolen Administration Boafsnit Skovbogrunden SITUATIONSPLAN 4

5 B.2.01 BOLIGAFSNIT Sags nummer: : RT WAD ER LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D.L RÅDGIVENDE ER A/S. BOAFSNIT PLAN 5

6 VENTILERET, HÆLDNING 12. VARMT TAG, HÆLDNING MINIMUM 1:40. TAGKONSTRUKTION. VENTILATION: UDFØRES OVERDÆKKET PÅ TAG. UNDERLAG FOR TAGISOLERING I UORGANISK MATERIALE. OV UORGANISK TAGKONSTRUKTION. NEDSTROPPET LOFT. LET PLADEBEKLÆDNING OVER FLADT TAG. LET PLADEBEKLÆDNING OVER FLADT TAG. VENTILATIONSRØR I TAGRUM. 300 LOFT: GIPSPLADELOFT VINDUE/DØRPARTI: TRÆ/ALU TEKNIK TRAPPE: TRIN OG STØDTRIN I HÅRDTTRÆ. ENTRÉ OPHOLDSRUM TEKNIK NICHE 2-RUMS BOLIG 850 VINDUESPLADE. UDGANG SKABE V T HÅNDLISTE I TRÆ SOM PÅ VÆG. TERRASSE B.3.01 TEKNIK GULV I GANG: LINOLEUMSGULV PÅ STRØER. GULV I ENTRÉ: TRÆGULV PÅ STRØER. GULV I OPHOLDSRUM: TRÆGULV PÅ STRØER. GULV I NICHE: LINOLEUMSGULV PÅ STRØER. GULV I BOLIG: TRÆGULV TIL GULVVARME. SOKKEL: LETKLINKERBLOKKE. SOKKELPUDS. OMFANGSDRÆN. SNIT A-A & B-B I BOLIGAFSNIT SNIT A-A Sags nummer: : RT VENTILATION: UDFØRES OVERDÆKKET PÅ TAG. LET PLADEBEKLÆDNING OVER FLADT TAG. LET PLADEBEKLÆDNING OVER FLADT TAG. UNDERLAG FOR TAGISOLERING I UORGANISK MATERIALE. WAD ER LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D.L SOLAFSKÆRMNING. YDERVÆG: VANDSKURET TEGL. RÅDGIVENDE ER A/S SPISESTUE KØKKEN TERRASSE SNIT B-B SPISENICHE GÅRDRUM GULV I SPISESTUE: TRÆGULV PÅ STRØER. GULV I KØKKEN: VINYLGULV PÅ STRØER. SOKKEL: LETKLINKERBLOKKE. SOKKELPUDS. OMFANGSDRÆN.. BOAFSNIT SNIT A&B 6

7 LET PLADEBEKLÆDNING OVER FLADT TAG. VENTILERET, HÆLDNING 12. TAGKONSTRUKTION. UVENTILERET, HÆLDNING MINIMUM 1:40. UORGANISK TAGKONSTRUKTION. VENTILATIONSRØR I TAGRUM. 300 LOFT: NEDSTROPPET GIPSPLADELOFT. LOFT: GIPSPLADELOFT VINDUE/DØRPARTI: TRÆ/ALU. VINDUESPLADE. GÅRDRUM KØKKENNICHE ENTRÉ OPHOLDSRUM 850 KULDEBROAFBRYDELSE. TERRASSE B.3.02 SOKKEL: GULV I SPISENICHE: LINOLEUMSGULV PÅ STRØER. GULV I BOLIG: TRÆGULV TIL GULVVARME. LETKLINKERBLOKKE. SOKKELPUDS. OMFANGSDRÆN. SNIT C-C & D-D I BOLIGAFSNIT SNIT C-C Sags nummer: 080 1: R LET PLADEBEKLÆDNING OVER FLADT TAG. VENTILERET, HÆLDNING 12. TAGKONSTRUKTION. LET PLADEBEKLÆDNING OVER FLADT TAG. WAD E LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D. 300 SYNLIGE VENTILATIONSRØR. LOFT: GIPSPLADELOFT. YDERVÆG: TEGL. VASKERI GANG OMKLÆDNING RÅDGIVENDE ER A BOLIG BOLIG BOLIG BOLIG SOKKEL: LETKLINKERBLOKKE. SNIT D-D GULV I VASKERI: GULVKLINKER. GULV I GANG: TRÆGULV PÅ STRØER. GULV I OMKLÆDNING: GULVKLINKER. GULVVARME. SOKKELPUDS. OMFANGSDRÆN.. BOAFSNIT SNIT C&D 7

8 OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. 2-RUMS BOLIG NICHE 2-RUMS BOLIG KØKKEN BRYGGERS INDGANG OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. B.2.31 FACADER BOAFSNIT TERRASSE KONTOR OMKLÆDNING VAGTRUM KONTOR INDGANG BRYGGERS KØKKEN 2-RUMS BOLIG NICHE 2-RUMS BOLIG TERRASSE FACADE MOD NORD Sags nummer: : RT WAD ER BOLIG SPISENICHE GÅRDRUM SPISENICHE BOLIG FACADE MOD SYD GÅRDRUM VASKERI BOLIG SPISENICHE GÅRDRUM SPISENICHE BOLIG LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D.L BLANK MURVÆRK. RÅDGIVENDE ER A/S VANDSKURET MURVÆRK. TRÆBEKLÆDNING MED FORSKELLIG BREDDE. PLADEBEKLÆDNING OVER FLADE TAGE. BOLIG BOLIG BOLIG BOLIG FACADE MOD ØST (SAMME PRINCIP ER GÆLDENDE FOR VESTFACADEN) INDGANG 2-RUMS BOLIG FYLDNINGER I LAKERET PLADE.. BOAFSNIT FACADER 8

9 BOAFSNIT SKITSE GÅRDRUM 9

10 B.2.02 SKOLE MED DAGTILBUD Sags nummer: : RT WAD ER LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D.L RÅDGIVENDE ER A/S. SKOLE PLAN 10

11 YDERVÆG OVER PLADEBEKLÆDNING MED TAGGAVL: VENTILERET PARRALELTAG, HÆLDNING 12. TAGKONSTRUKTION. VENTILATION: UDFØRES OVERDÆKKET PÅ TAG. UNDERLAG FOR TAGISOLERING I UORGANISK MATERIALE. TRÆBEKLÆDNING MED SPÆR. VENTILERET, HÆLDNING 12. TAGKONSTRUKTION. LET PLADEBEKLÆDNING OVER FLADT TAG. YDERVÆG: TEGL. YDERVÆG: TRÆBEKLÆDNING MED BRANDSEKTIONSVÆG. ISOLERING OG VÆGGE OG LOFTER I NICHE VED GYMNASTIKSAL UDFØRT I TRÆPLADEBEKLÆDNING. EI60 DØRPARTI MED GLAS. OVERPARTI MED GLAS. SNO 2400 TRAPPE: DAGTILBUD TRIN OG STØDTRIN I HÅRDTTRÆ. HÅNDLISTE I TRÆ SOM PÅ VÆG. TOILETTER INDGANG GARDEROBE TOILET DEPOT TEKØKKEN GARDEROBE B.3.03 GYMNASTIKSAL NICHE TRAPPE: TRIN OG STØDTRIN I HÅRDTTRÆ. SNIT A-A & B-B SKOLE & DAGTILBUD KULDEBROAFBRYDELSE. HÅNDLISTE. GULV I GANG: LINOLEUMSGULV PÅ STRØER. GULV I THEKØKKEN: LINOLEUMSGULV PÅ STRØER. GULV I GARDEROBE: LINOLEUM. SOKKEL: LETKLINKERBLOKKE. SOKKELPUDS. OMFANGSDRÆN. GULV I GYMNASTIKSAL: SPORTSGULV. SNIT A-A Sags nummer: : YDERVÆG OVER PLADEBEKLÆDNING MED VENTILERET PARRALELTAG, HÆLDNING 12. TAGKONSTRUKTION. RT VARMT TAG, HÆLDNING MINIMUM 1:40. TAGPAP MED KASSERENDE. UORGANISK TAGKONSTRUKTION. NEDSTROPPET LOFT. SYNLIGE VENTILATIONSRØR. NIELSEN & WAD LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D.L YDERVÆG MED MURKRONE: TRÆBEKLÆDNING MED ISOLERING OG YDERVÆG: TEGL. SOLAFSKÆRMNING. RÅDGIVENDE ER A/S FÆLLESRUM KLASSEVÆRELSE BRYSTNINGSVÆG: VANDSKURET TEGL. GRUPPERUM NICHE GÅRDRUM SOKKEL: LETKLINKERBLOKKE. SOKKELPUDS. SNIT B-B GULV I KLASSELOKALE: LINOLEUM. OMFANGSDRÆN.. SKOLE SNIT A&B 11

12 YDERVÆG OVER PLADEBEKLÆDNING MED VARMT TAG, HÆLDNING MINIMUM 1:40. TAGPAP MED KASSERENDE. UORGANISK TAGKONSTRUKTION. NEDSTROPPET LOFT. SYNLIGE VENTILATIONSRØR. VENTILERET PARRALELTAG, HÆLDNING 12. TAGKONSTRUKTION. YDERVÆG MED MURKRONE: TRÆBEKLÆDNING MED ISOLERING OG YDERVÆG: TEGL. SOLAFSKÆRMNING. B.3.04 GANG NATUR / TEKNIK / SLØJD SNIT C-C & D-D SKOLE & DAGTILBU DAGTILBUD/KØKKEN GÅRDRUM SNIT C-C GULV I GANG/NICHE: LINOLEUMSGULV PÅ STRØER. GULV I KLASSEVÆRELSE: LINOLEUM. SOKKEL: LETKLINKERBLOKKE. SOKKELPUDS. OMFANGSDRÆN. Sags nummer: 080 1: VENTILERET PARRALELTAG, HÆLDNING 12. TAGKONSTRUKTION. VARMT TAG, HÆLDNING MINIMUM 1:40. TAGPAP MED KASSERENDE. UORGANISK TAGKONSTRUKTION. NEDSTROPPET LOFT. YDERVÆG OVER PLADEBEKLÆDNING MED SPÆR. YDERVÆG: TEGL. R NIELSEN & WAD YDERVÆG MED MURKRONE: SYNLIGE VENTILATIONSRØR. LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D. TRÆBEKLÆDNING MED ISOLERING OG SOLAFSKÆRMNING. NICHE KULDEBROAFBRYDELSE. KLASSEVÆRELSE RÅDGIVENDE ER A SOKKEL: LETKLINKERBLOKKE. SOKKELPUDS. OMFANGSDRÆN. SNIT D-D GULV I NICHE: LINOLEUMSGULV PÅ STRØER. GULV I KLASSEVÆRELSE: LINOLEUM.. SKOLE SNIT C&D 12

13 GYMNASTIKSAL RENGØRINGSRUM OMKLÆDNING GANG KØKKEN GRUPPERUM KLASSEVÆRELSE KLASSEVÆRELSE GRUPPERUM TOILET KONTOR LÆRERFORBEREDELSE NATUR / TEKNIK / SLØJD GASFLASKER MUSIK / SANSE / TALE FACADE MOD NORD B.2.32 BLANK MURVÆRK. FACADER SKOLE & DAGTILBUD VANDSKURET MURVÆRK. TRÆBEKLÆDNING MED FORSKELLIG BREDDE. LÆRERRUM INDGANG TOILET GRUPPERUM KLASSEVÆRELSE KLASSEVÆRELSE FACADE MOD VEST PLADEBEKLÆDNING OVER FLADE Sags nummer: 0805 GYMNASTIKSAL TAGE. FACADE MOD ØST 1: FYLDNINGER I LAKERET PLADE. RT WAD ER LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D.L RÅDGIVENDE ER A/S LÆRERRUM KLASSEVÆRELSE GRUPPERUM FÆLLESRUM GÅRDRUM INDGANG NICHE STILLERUM DAGTILBUD GÅRDRUM DEPOT / TEKNIK GYMNASTIKSAL. SKOLE FACADER 13

14 SKOLE SKITSE TORV 14

15 B.2.03 ADMINISTRATIONS- BYGNING Sags nummer: : RT WAD ER LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D.L RÅDGIVENDE ER A/S. ADMINISTRATION PLAN 15

16 VARMT TAG, HÆLDNING MINIMUM 1:40. UORGANISK TAGKONSTRUKTION. NEDSTROPPET LOFT. YDERVÆG OVER PLADEBEKLÆDNING MED SPÆR. TEGL. VENTILERET, HÆLDNING 12. TAGKONSTRUKTION. VENTILATIONSRØR I TAGRUM. SOLAFSKÆRMNING. B.3.05 SNIT I ADMINISTRATION SOLAFSKÆRMNING. ALRUM AFLÅSELIG PLADEDØR. AFLÅSELIG SKYDELÅGER TIL STOLEDEPOT GLASVÆG MOD KONTORER: SKILLEVÆGGE I GLAS OG ALU MED INTEGRERET GLASSKYDEDØRE. KONTOR 2500 KULDEBROAFBRYDELSE. YDERVÆG: TEGL. Sags nummer: SNIT A-A GULV I ALRUM/GANG: TRÆGULV PÅ STRØER. GULV I KONTOR: LINOLEUM. SOKKEL: LETKLINKERBLOKKE. SOKKELPUDS. OMFANGSDRÆN VARMT TAG, HÆLDNING MINIMUM 1:40. UORGANISK TAGKONSTRUKTION. NEDSTROPPET LOFT. YDERVÆG OVER PLADEBEKLÆDNING MED SPÆR. OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. YDERVÆG OVER TEGL. VENTILERET PARRALELTAG, HÆLDNING 12. TAGKONSTRUKTION. SYNLIGE VENTILATIONSRØR. NIELSEN & WAD LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D SOLAFSKÆRMNING. YDERVÆG: TRÆBEKLÆDNING MED ISOLERING OG KONTOR GLASVÆG MOD KONTORER: SKILLEVÆGGE I GLAS OG ALU MED INTEGRERET GLASSKYDEDØRE. KONTOR LETTE VÆGGE MED ISOLERING MELLEM KONTORER KONTOR PRINT / KOPI 300 ARKIV STOLE- DEPOT ALRUM 2400 NICHE OG OVERVÆG TIL FOLDEVÆG. MØDERUM KULDEBROAFBRYDELSE. RÅDGIVENDE ER A SNIT B-B SOKKEL: LETKLINKERBLOKKE. SOKKELPUDS. OMFANGSDRÆN. GULV I KONTOR: LINOLEUM. GULV I ALRUM/GANG: TRÆGULV PÅ STRØER. GULV I MØDERUM: TRÆGULV PÅ STRØER.. ADMINISTRATION SNIT A&B 16

17 B.2.33 FACADER ADMINISTRATION Sags nummer: : OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. RT MØDERUM FACADE MOD NORD MØDERUM KONTOR KØKKEN TEKNIK KONTOR KONTOR INDGANG TOILETTER KONTOR LEGETERAPI KONTOR FACADE MOD VEST WAD ER LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D.L OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. OVERFØRELSESINDDÆKNING AF VENTILATIONSRØR. BLANK MURVÆRK. TRÆBEKLÆDNING MED FORSKELLIG BREDDE. RÅDGIVENDE ER A/S FYLDNINGER I LAKERET PLADE. KONTOR FACADE MOD SYD INDGANG KONTOR ALRUM INDGANG KONTOR KONTOR KONTOR PRINT / KOPI ARKIV ALRUM MØDERUM FACADE MOD ØST. ADMINISTRATION FACADER 17

18 ADMINISTRATION SKITSE ANKOMST 18

19 B.2.34 FACADER PEDELHU B.2.04 PEDELH AFFALDSAFSKÆRMNING OMKLÆDNING VÆRKSTED GARAGE GARAGE FACADE MOD NORD Sags nummer: : Sags nummer: BYGHER REGION SJÆ ALLEEN 4180 SO NY HIMME BEHANDLING I HVALS TEGNINGS R RÅDGIVE LANDSKABSARKIT FACADE MOD SYD GARAGE GARAGE VÆRKSTED PEDELRUM AFFALDSAFSKÆRMNING WAD E LANDSKABSARK. M.A.A.,M.D. WAD LANDSKABS LANDSKABSARK. DR. MARGRETH 8200 ÅRH TELEFON 86 TELEFAX 86 RÅDGIVENDE ER A/ TÆKKE RÅDGIVENDE ING NORDHAVNSG 8000 ÅRH TELEFON 86 TELEFAX 86 AFFALDSAFSKÆRMNING BYGHERRERÅDGI PEDELRUM PEDELHUS OMKLÆDNING FACADE MOD ØST PLAN & FACADE GARAGE FACADE MOD VEST. ARKITEKTFIR HUNE & EL ARKITEKTER 19 DR. MARGRETH 8200 ÅRHU TELEFON 86 TELEFAX 86

20 Ny Himmelev - Region Sjælland Sag: Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Januar Feb. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb Marts April Maj Juni Forretningsudvalgsmøder 3/6 Regionsrådsmøder 12/6 Ferie Ferie Brugergruppe Styregruppe Grundkøb 1: Kravsspecifikation Skitseoplæg Revideret sagsfremstilling 2: Projektforslag 3: Udbudsprojekt Prækvalifikation 4: Udbud & kontrahering Sagsfremstilling / Godkendelse Projektering 5: Udførelse 6: Afleveringsperiode Klargøring 7: Ibrugtagning Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær TIDSPLAN 20

21 SKOVBOGRUNDEN 2008

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

HIMMELEV GL PRÆSTEGÅRD ÅR 2015

HIMMELEV GL PRÆSTEGÅRD ÅR 2015 HIMMELEV GL PRÆSTEGÅRD ÅR 2015 45 min 15 min PRÆSENTATION v. Lars Hetland, HOVEDIDÈ v. Susanne Hansen, LANDSKAB v. Peter Juhl, Opland Landskabsarkitekter Aps ETAPEPLAN v. Tim Petersen, Balselv Rådg. Ing.

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Færdigudviklet boligprojekt - første etape

Færdigudviklet boligprojekt - første etape Færdigudviklet boligprojekt - første etape - Velbeliggende på den gamle F.L. Smidth grund i Valby DN Erhverv A/S Strandvejen 171 2900 Hellerup Tlf: 70 268 262 Fax: 39 458 551 www.dn-erhverv.dk info@dn-erhverv.dk

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 1 plan

Funkisplan. - Serien - 1 plan Funkisplan - Serien - 1 plan 96 Ultra moderne luksusbolig Stramme, rene linier og store glaspartier kendetegner det eksklusive FunkisPlan i ét plan. Det flade tag med skjult tagfald, fuldender den stramme

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

BYHUSENE. SE MERE PÅ www.byhusene.dk. ved Skivevej/Langelinie - Holstebro. Byhusene / det grønne fællesareal KONTAKTOPLYSNINGER:

BYHUSENE. SE MERE PÅ www.byhusene.dk. ved Skivevej/Langelinie - Holstebro. Byhusene / det grønne fællesareal KONTAKTOPLYSNINGER: SE MERE PÅ www.byhusene.dk BYHUSENE ved Skivevej/Langelinie - Holstebro KONTAKTOPLYSNINGER: PROJEKTUDVIKLER: VILLY PILGAARD MEJDAL SØVEJ 17 7500 HOLSTEBRO TLF: 20 89 12 66 EMAIL: villypilgaard@post.tele.dk

Læs mere

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS august 2009 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets

Læs mere

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 2 Hvem er vi Rønde Skovbørnehave blev til i Rønde Kommunes tid i 1992. Børnehaven

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram Rosenholm Dagcenter Byggeprogram Af den 25.01.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund side 2 1.1 Indledning 1.2 Byggeprogrammets formål 1.3 Byggeopgaven 1.4 Arkitektur 1.5 Byggeriets kvalitet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser

Læs mere

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE 1 Indholdsfortegnelse Oversigt - individuelle drømme / priser.. 4 Morgensol eller aftenssol - placering..... 8 Showroom - individuelle materialevalg. 10 Beslutningsfasen og

Læs mere

Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger www.valbymaskinfabrik.dk VALBY MASKIN FABRIK

Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger www.valbymaskinfabrik.dk VALBY MASKIN FABRIK Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger www.valbymaskinfabrik.dk VALBY MASKIN FABRIK Maj 2015 Rådhuspladsen Tivoli Zoologisk Have Søndermarken Carlsberg Enghave st. Valby St. UDLEJNING: home

Læs mere

[UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN]

[UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN] Afslutningsprojekt Hovedforløb 1, December 2009 Mette Vriborg Nielsen i samarbejde med: [UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN] Teknisk Designer Uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 INDHOLD Opgavedefinition...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 skødstrup Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 Construction A/S Construction A/S velkommen til lauritshøj Skødstrup Lauritshøj INDHOLD Beskrivelse af grundene > > > 2 placering på grund > > > 4 projektets

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

NYT HUS - ELBORG ALLE 24-2791 DRAGØR

NYT HUS - ELBORG ALLE 24-2791 DRAGØR NYT HUS - ELBORG ALLE 24-2791 DRAGØR Konteksten Ejendommen har en unikt udsigt til Amager Fælled indrammet af Pinse Skoven i vest. Udformningen af nærværende projekt er inspireret af denne enestående beliggenhed.

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3 Ejendomsanalyse Rolighedsvej Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. Postboks 1163 1010 København K +45 3373 0800 www.freja.biz Forsidefoto: Jan Oscarsson Øvrige fotos i mappen:

Læs mere