KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005"

Transkript

1 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005

2 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning Pop Øst - syd og midt s. 5 Pop Øst, indskolingsafsnit ved Hareskov Skole - stueplan s. 6 Pop Øst, indskolingsafsnit ved Hareskov Skole - 1.salsplan s. 7 Tidsplan s. 8 Indledning Nærværende hæfte er resultatet af den proces der blev igangsat af Børne- og Skoleudvalget for ud- og ombygning af skole og institutioner i Hareskovområdet. Der har i den mellemliggende periode været afholdt workshops med berørte brugere, bestyrelser og ansatte og den nedsatte styregruppe har herefter udarbejdet vedlagte skitseforslag. Forslaget omfatter: skitseforslag til etablering af et kombibibliotek i tilknytning til Hareskov Skole. Skitseforslag til etablering af indskolingsafdeling for 2. til 3. årgang i Pop Øst ved Hareskov Skole. Herudover har styregruppen foretaget en grundig gennemgang af de nuværende fysiske rammer ved Palægården og det nuværende bibliotek, for afklaring af hvilke bygningsarbejder der vil være forbundet med indretning af et indskolingsområde for årgang i disse bygninger. Der forelægger ikke noget skitseforslag hertil, men der er på baggrund af bygningsgennemgangen beregnet en forventet anlægsudgift hertil. Tilsvarende er der foretaget en gennemgang og beregning af de anlægsudgifter der forventes at være forbundet med indretning af den nuværende miniklub (den røde bygning) til børnehaven, der jo forlader Palægården i forbindelse med indretning af indskolingsafsnittet her. Kombibiblioteket Det nye kombibibliotek ved Hareskov Skole etableres ved en kombination af ombygning af skolens nuværende pædagogiske servicecenter (PSC) og tilbygning hertil. Tilbygningen, der udføres i en/to etager, placeres i forlængelse af skolens hovedbygning og indebærer, at en del af den nuværende miniklub (det gule hus) nedrives. Udearealet mellem Skandrups Allé og tilbygningen anlægges som et parkanlæg med stiadgang til kombibiblioteket. I tilknytning hertil søges anlagt enkelte parkeringspladser. Som noget nyt anbefales den nuværende blå pavillon bevaret. Bygningen er i god stand og vil for en relativ beskeden udgift kunne indrettes til nyt personalerum til skolen og med forberedelsesfaciliteter til personalet. I de vedlagte anlægsbudgetter er indeholdt, at bygningens facader renoveres og behandles, således at der skabes en sammenhæng med det nye kombibibliotek. Anlægsbudgetterne indeholder ikke udgifter til de indvendige arbejder idet disse forestås af skolen selv. Såfremt skolens personalerum flyttes til den blå bygning, vil det nuværende personalerum kunne indrettes til klasselokale og sammen med de nuværende to klasselokaler i dette område kunne danne et fleksibelt undervisningsområde for 1 samlet årgang. Udearealet mellem kombibiblioteket og Poppel Allé tilpasses og tilrettes til hovedadgang til det nye kombibibliotek. Bl.a. anlægges et mindre parkeringsareal ved Poppel Allé. Kombibiblioteket foreslås indrettet som vist på de vedlagte planer. Via hovedindgangen fra Poppel Allé ankommer den besøgende til et foyerområde der rummer café, tidsskrifter og mulighed for udstillinger. Foyeren er beliggende på et mellemniveau, således at der herfra er åben forbindelse til selve kombibiblioteket der ligger en halv etage højere og til arrangementssalen der tilsvarende ligger en halv etage lavere. Kombibiblioteket indrettes med et ekspeditionsområde centralt placeret mellem et børne- og ungeområde (indskoling og mellemtrin) og et voksenområde (borgere og udskoling). Fra ekspeditionen er der udsyn til og overblik over begge afdelinger og over foyerområdet, ligesom indgangen fra Skandrups Allé er placeret i tilknytning hertil. I et område af det nuværende pædagogiske servicecenter indrettes fælles administrationskontorer for bibliotekspersonalet. Underetagen af den nye tilbygning vil fremstå som parterreetage. Her indrettes toilet-, garderobe og køkkenfaciliteter samt en sal, der indrettes med henblik på fleksibel brug. Eksempelvis til brug for biblioteksarrangementer, udlejning til foreninger, projektforelæggelser og stormøder i skoleregi m.v. Salen er disponeret således, at den vil kunne anvendes særskilt med selvstændig indgang fra biblioteksparken ved Skandrups Allé. Indskolingsafsnit Pop Øst Med udgangspunkt i de nuværende fysiske rammer foretages ombygningsarbejder af bygninger/lokaler ved Pop Øst, således at området bliver egnet til fællesområde for skole og miniklub for årgang. Der udføres to sammenbygninger, således at der skabes fysisk sammenhæng i afdelingen. Sammenbygningerne rummer børnenes garderober og medvirker således til at frigøre værdifulde arealer inde i bygningerne, der kan anvendes til gruppe- og opholdsarealer. Indskolingsafsnittet ved Pop Øst indrettes principielt som vist på vedlagte skitseforslag, og rummer hjemområder til 2 årgange á 3 klasser samt værkstedsområder, køkken/alrum og et mindre personaleområde fælles for skole og miniklub. Gymnastiksalen fastholdes til idræt for de mindste årgange, men der foretages justering af akustik og indretning, således at salen kan få en mere bred anvendelse. Eksempelvis til samling, musiske lege, tumlesal i fritiden m.v. Tidsplan Med udgangspunkt i skitseforslagene er der udarbejdet et oplæg til tidsplan for arbejdernes gennemførelse. (vedlagt). Heraf fremgår, at kombibiblioteket opføres i perioden marts/november 2006 med ibrugtagning i december Sideløbende hermed udføres bygningsarbejderne i Pop Øst, således at dette indskolingsafsnit kan ibrugtages til skolestart i Det bemærkes hertil, at der foretages enkelte bygningsarbejder i Pop Øst allerede i januar/februar 2006, således at miniklubben kan rykke herover når den gule villa nedrives. Efter ibrugtagning af kombibiblioteket foretages ombygningsarbejder ved Palægården og det nuværende bibliotek, således at indskolingsafsnittet for 0. og 1. årgang kan ibrugtages efter påske Til slut indrettes nuværende miniklub til børnehave, der kan ibrugtages ca. 1. maj 2007.

3 KOMBIBIBLIOTEK VED HARESKOV SKOLE Situationsplan mål 1:500 HARESKOV SKOLE Skolegård P KOMBIBIBLIOTEK BLÅ PAVILLON IND SKANDRUPS ALLÉ BØRNEHAVE Biblioteksparken P POPPEL ALLÉ IND P Legeplads

4 KOMBIBIBLIOTEK VED HARESKOV SKOLE ELEVKANTINE BOGDEPOT BOGDEPOT KRYBEKÆLDER DEPOT LIFT DEPOT IKKE UDGRAVET INDGANG SKANDRUPS ALLÉ KØKKEN H. TOI. INDGANG SKANDRUPS ALLÉ FORRUM OG GARDEROBE TIL FOYER Parterreplan mål 1:200 Stueplan mål 1:200

5 POP ØST, INDSKOLINGSAFSNIT VED HARESKOV SKOLE Perspektiv sammenbygning Pop Øst - syd og midt

6 POP ØST, INDSKOLINGSAFSNIT VED HARESKOV SKOLE Stueplan mål 1:200

7 POP ØST, INDSKOLINGSAFSNIT VED HARESKOV SKOLE 1.salsplan mål 1:200

8 HARESKOV SKOLE Oplæg til tidsplan, Kombibibliotek og øvrige ombygninger Dato: Programgruppe/styregruppe x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Udarbejdelse af programskitser Politisk godkendelse maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec jan. feb. marts april maj juni juli aug. 1 Kombibiblioteket Skitseforslag Dispositions- og Projektforslag For- og hovedprojekt Myndighedsbehandling Udsendelse i licitation Tilbudsperiode Licitation Forhandling/indstilling Politisk godkendelse Byggeperiode Nedrivning af den gule villa Byggeperioden Aflevering Indflytning/ibrugtagning 2 Indskoling Pop Øst incl. sammenbygn. Brugergruppemøder x x x x x x x Skitseforslag Pop Øst Dispositions- og projektforslag For- og hovedprojekt Myndighedsbehandling Udsendelse af licitationsmateriale Beregningsperiode Licitation Forhandling og indstilling Politisk godkendelse Børnehave og Miniklub bytter plads Byggeperiode a-c Byggeperioden Aflevering Indflytning/ibrugtagning 3 Øvrige ombygninger, Palægården m.v. Brugergruppemøder x x x Dispositions- og projektforslag For- og hovedprojekt Myndighedsbehandling d e f Byggeperiode Ombygning Biblioteket til miniklub Ombygning palægården Ombygning til børnehaven Børne- og Skoleudvalget x x x x 14.9 x x x x x Kultur- og Fritidsudvalget x x x x 13.9 x x x x x Byplanudvalget x x x x x x x x x Teknik- og Miljøudvalget x x x x x x x x x Økonomiudvalget x x x x x x x x x Kommunalbestyrelsen x x x x x x x x x Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011. Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2010-2013 fastslår: Forligsparterne er enige

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr,

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009 akb lyngby fortunbyen, juni 2009 borgmesterens forord yngby Udarbejdet af Boligselskabet AKB, Lyngby, juni 2009 Trykt i 1.500 eksemplarer Layout og tekst af Triarc A/S Arkitekter samt IDEAS Aps Trykkeri:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker Juni 2015 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret... 5 for 2016-2019, skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret... 9 Bilag...13 50AØ002

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Toftlund

Etablering af Sundhedshus i Toftlund Projektbeskrivelse - Overordnet Byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Toftlund Januar 2015 Senest ajourført den 28. januar 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL BESKRIVELSE... 3 1.1 Baggrund...

Læs mere