Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)"

Transkript

1 Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den estimerede omsætningsvækst og EBITmargin præciseres. 3. kvartal er det første kvartal, hvor har ejet King Systems i fulde 12 måneder, og på den baggrund er det meget tilfredsstillende for andet kvartal i træk at kunne realisere 8% organisk vækst og en solid fremgang i indtjeningen. Væksten er bredt funderet men også positivt drevet af salget af især ascope 3 og andre produkter inden for Anaesthesia-segmentet, som sammenlagt vokser 14%. Det er glædeligt, at væksten kombineret med de mange forbedringsinitiativer, som pågår, nu udmøntes i en forbedret bruttomargin, og at de frie pengestrømme er væsentligt forbedret. Sammenlagt understøtter s resultater i 3. kvartal de mål, der er sat for den langsigtede værdiskabelse, siger adm. direktør Lars Marcher. Kvartalets omsætning blev 397 mio. kr. med en organisk vækst på 8% opgjort i lokal valuta. År til dato blev den absolutte vækst i danske kroner 16% svarende til en omsætning på mio. kr. Samtlige regioner bidrager til den organiske vækst. Væksten i Europa er 4% og er positivt påvirket af en fortsat stærk vækst i salget af ascope 3, men er negativt påvirket af forretningsområdet Emergency Care. Væksten i USA blev på 5% og fortsætter den positive trend. Resten af verden har bidraget med en stærk vækst på 40%. Det samlede salg af ascope steg med mere end 60% sammenlignet med 2. kvartal. ascope 3 blev først lanceret i USA i slutningen af kvartalet, hvorfor effekten herfra endnu er ubetydelig. Bruttomarginen blev 51,6% (48,1%) og år til dato 50,3% (49,4%). Den forbedrede bruttomargin skyldes bl.a. et øget salg af højmargin-produkter og omkostningssynergier fra integration af tilkøbte aktiviteter. EBIT før særlige poster blev i kvartalet 55 mio. kr. (39 mio. kr.), og EBIT-marginen blev 13,9% (10,3%). År til dato blev EBIT før særlige poster 118 mio. kr. (102 mio. kr.), og EBIT-marginen blev 10,3% (10,4%). Frie pengestrømme før køb af virksomheder blev for kvartalet 28 mio. kr. (10 mio. kr.) og for regnskabsårets første 9 måneder 57 mio. kr. (24 mio. kr.). Betalinger vedrørende særlige poster i kvartalet udgør 2 mio. kr. (19 mio. kr.) og år til dato 10 mio. kr. (20 mio. kr.). Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 1

2 Det nye produkt, King Vision ablade, som er en ny version af s videolaryngoskop til operationsstuerne, er i kvartalet blevet lanceret i USA og i Europa. Den aftalte milepælsbetaling på 55 mio. kr. til sælgeren af King Systems er betalt. Forventningerne til helåret præciseres til en omsætning i niveauet 1,6 mia. kr. med en organisk vækst i niveauet 6-7% mod hidtil 5-7% og en EBIT-margin i niveauet 13% mod hidtil 12-14%. Det frie cash flow før opkøb, betaling af særlige poster, milepælsbetalinger og earn-outs ventes uændret i niveauet mio. kr. og med en gearing (NIBD/EBITDA) på omkring 2,5. Telefonkonference afholdes i dag, 20. august 2014, kl (CET). Deltagere bedes ringe 5 minutter før konferencens start på tlf Konferencen kan følges via og afholdes på engelsk. Præsentationen kan downloades direkte i telekonferencen. Kontakt Lars Marcher, adm. direktør, tlf , A/S Baltorpbakken Ballerup Tlf CVR-nr.: Om Siden 1937 har s ideer skabt effektive løsninger til sundhedssektoren inden for vores ekspertiseområder: Anaesthesia, Patient Monitoring & Diagnostics og Emergency Care. Millioner af patienter og ansatte i sundhedssektoren verden over sætter deres lid til vores produkters funktionalitet og ydeevne. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre patientsikkerheden og med målrettet at raffinere engangsprodukter. Vores udstyr spænder over opfindelsen af den første ventilationspose og de legendariske Blue Sensor elektroder til en af vores sidste innovationer ascope verdens første videoskop til engangsbrug. Vores idéer er målrettet vores kunder, og vi yder vores kunder den bedst mulige service, hvilket har gjort til et af verdens mest anerkendte medico-selskaber. Vores hovedkontor ligger i Ballerup. har godt ansatte i Europa, Nordamerika, Asien og i Stillehavsområdet. Du kan finde mere information om på vores hjemmeside: Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 2

3 Hoved- og nøgletal Mio. kr. År til dato År til dato Helår Hovedtal Nettoomsætning Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer (EBITDA), før særlige poster Resultat af primær drift (EBIT), før særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Afskrivninger Amortiseringer Aktiver Egenkapital Netto rentebærende gæld Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringer før køb af virksomheder Frie pengestrømme før køb af virksomheder Køb af virksomheder og teknologi Antal medarbejdere, gns Nøgletal Bruttomargin, % 51,6 48,1 50,3 49,4 49,1 Omkostningsprocent, % EBITDA-margin før særlige poster, % 19,6 16,4 15,8 15,7 17,0 EBIT-margin før særlige poster, % 13,9 10,3 10,3 10,4 11,6 Egenkapitalforrentning % NIBD/EBITDA, før særlige poster 3,0 3,6 3,0 3,6 3,1 Egenkapitalandel, % Investeringer, % af omsætningen Arbejdskapital, % af omsætningen ROIC, % efter skat inkl. goodwill Aktiedata Børskurs pr. aktie, kr Delårsrapporten for 3. kvartal og perioden 1. oktober juni 2014 er hverken revideret eller reviewed og er aflagt efter de samme regnskabsprincipper som årsrapporten for. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010" Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 3

4 Ledelsens beretning for 3. kvartal og perioden 1. oktober juni Kvartalets organiske vækst blev 8% og omsætningen 397 mio. kr. svarende til 5% vækst opgjort i danske kroner. År til dato blev den organiske vækst 5% med en absolut vækst i danske kroner på 16% svarende til en omsætning på mio. kr. Den tocifrede vækst år til dato reflekterer, at King System blev overtaget i februar 2013 og således kun indgik i s regnskab i knap 8 måneder i regnskabsåret. Omsætning kvartaler (mio. kr.) kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt PRODUKTOMRÅDER Anaesthesia Anaesthesia voksede organisk 14% i kvartalet med en vækst i danske kroner på 11%, og udgjorde 53% af omsætningen mod 50% i samme periode sidste år. ascope 3 blev lanceret i USA i sidste halvdel af 3. kvartal, og salget i USA har derfor endnu ikke haft nævneværdig indflydelse på væksten. På de markeder, hvor ascope 3 har været lanceret siden årets begyndelse, har der i 3. kvartal været mere end 60% vækst sammenholdt med 2. kvartal. Opførelsen af den nye fabrik i Malaysia til produktion af ascope 3 følger planen og forventes færdig i begyndelsen af det nye regnskabsår. Den samlede kapacitet vil herved som minimum blive fordoblet. har i 3. kvartal lanceret AuraGain, som er en 3. generations larynxmaske. Masken giver anæstesilægen bedre mulighed for at sikre patientens luftveje under operationen, da masken har en række nye funktioner, som konkurrerende produkter ikke har. King Vision ablade, der er engangsversionen af det oprindelige King Vision videolaryngoskop, er i sidste del af 3. kvartal lanceret i USA og i Europa, og tilbyder dermed nu en løsning til intubation, som er målrettet til både hospitaler og ambulancetjenester. Patient Monitoring & Diagnostics Den organiske vækst inden for Patient Monitoring & Diagnostics var 2%, hvilket er på niveau med markedsvæksten. Salget steg med 1% opgjort i danske kroner. PMD stod for 39% af omsætningen i kvartalet mod 41% i samme periode sidste år. Emergency Care Omsætningen i Emergency Care blev 32 mio. kr. i 3. kvartal mod 34 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket svarer til en organisk vækst på minus 5%. Emergency Care udgjorde 8% af den samlede omsætning mod 9% i samme periode sidste år. Salget i Emergency Care er i stor udstrækning baseret på projektsalg, og der vil derfor forekomme udsving i væksten fra kvartal til kvartal. Omsætningsfordeling produktområder 39% 8% 53% Anaesthesia Patient Monitoring & Diagnostics Emergency Care Omsætning - produktområder (DKKm) 13/14 12/13 Sammensætning af vækst 9. mdr. 9. mdr. Sammensætning af vækst Organisk* Valuta Rapporteret 13/14 12/13 Organisk* Valuta Rapporteret** Anaesthesia % -3% 11% % -3% 39% PMD % -1% 1% % -2% 2% Emergency Care % -1% -6% % -2% -15% Nettoomsætning % -3% 5% % -3% 16% * Lokal valuta ** King Systems indgik kun i s regnskab i knap 8 måneder i Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 4

5 MARKEDER Europa Den organiske vækst i Europa blev 4%, og opgjort i danske kroner blev væksten 5%. Den organiske vækst blev således noget under de 11%, som blev realiseret i 2. kvartal blandt andet som følge af lavere vækst i Patient Monitoring & Diagnostics samt Emergency Care. Europa udgjorde i kvartalet uændret 44% af s samlede omsætning. Resten af verden Den organiske vækst i resten af verden blev 40% og 35% opgjort i danske kroner. Vækstbidraget fra regionen er nu et væsentligt element i s samlede vækst, og er blandt andet drevet af salget i Australien. Resten af verden udgør 11% af omsætningen mod 9% i samme periode sidste år. Omsætningsfordeling geografi Nordamerika Den organiske vækst i Nordamerika blev 5%, mens væksten opgjort i danske kroner var 0% som følge af den svækkede USD/DKK-kurs. Nordamerika tegnede sig i kvartalet for 45% af s omsætning mod 47% sidste år. 11% 45% 44% Europa Nordamerika Resten af verden I slutningen af 3. kvartal gik King Systems over på s ERP-system, hvilket forløb planmæssigt. Implementeringen var det sidste og afgørende skridt med henblik på at sikre de forventede synergier. Omsætning - geografi (DKKm) 13/14 12/13 Sammensætning af vækst 9. mdr. 9. mdr. Sammensætning af vækst Organisk* Valuta Rapporteret 13/14 12/13 Organisk* Valuta Rapporteret** Europa % 0% 5% % 0% 6% Nordamerika % -5% 0% % -5% 27% Resten af Verden % -4% 35% % -3% 29% Nettoomsætning % -3% 5% % -3% 16% * Lokal valuta ** King Systems indgik kun i s regnskab i knap 8 måneder i Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 5

6 RESULTATOPGØRELSE (Sammenligningstal er anført i parentes) Bruttoresultat Kvartalets bruttoresultat blev 205 mio. kr. (182 mio. kr.), og bruttomarginen blev 51,6% (48,1%). Den stigende bruttomargin skyldes væsentligst et øget salg af højmargin-produkter som ascope og larynxmasker samt den kontinuerlige optimering af produktionen på s fabrikker. For årets første 9 måneder blev bruttoresultatet 574 mio. kr. (485 mio. kr.) svarende til en bruttomargin på 50,3% (49,4%). Omkostninger De samlede kapacitetsomkostninger blev i kvartalet 150 mio. kr. (143 mio. kr.). Sammenholdt med 3. kvartal i er omkostningsprocenten uændret på 38%. For årets første 9 måneder endte omkostningsprocenten på 40% mod 39% i samme periode sidste år. Den gennemsnitlige USD/DKK-kurs var for 3. kvartal 544 (570) og er svækket med knap 5%, hvilket har en positiv indvirkning på kapacitetsomkostningerne svarende til ca. 5 mio. kr. i kvartalet og ca. 15 mio. kr. for årets 9 måneder eller omtrent 1%-point på omkostningsprocenten. EBIT EBIT før særlige poster blev i 3. kvartal 55 mio. kr. (39 mio. kr.), og EBIT-marginen blev 13,9% (10,3%). EBIT før særlige poster kvartaler (mio. kr.) kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Finansielle poster Finansielle poster udgør netto en omkostning på 10 mio. kr. (14 mio. kr.) i kvartalet, som er sammensat således: Renteudgifter på bank- og obligationsgæld udgør 6 mio. kr. (7 mio. kr.) Kursreguleringer af arbejdskapital og USD-lån til dattervirksomhed samt markedsværdiregulering af rente- og valutaswap udgør netto en omkostning på 1 mio. kr. (3 mio. kr.) Renteelementet i den hensatte earn-out ved køb af King Systems indgår i kvartalet med en omkostning på 3 mio. kr. (4 mio. kr.). Skat Der er hensat 26% i skat af resultatet før skat reguleret for ikke fradragsberettigede poster. Nettoresultat Nettoresultatet blev for 3. kvartal 33 mio. kr. (6 mio. kr.) og år til dato 66 mio. kr. (20 mio. kr.) BALANCE Ved udgangen af 3. kvartal udgjorde balancen mio. kr. (1.935 mio. kr.). Balancen ved udgangen af 2. kvartal udgjorde mio. kr. Den samlede arbejdskapital var ved udgangen af 3. kvartal 410 mio. kr. svarende til 27% af omsætningen på 12 måneders sigt, mod 26% ved udgangen af 2. kvartal. Stigningen i forhold til 2. kvartal skyldes mindre forskydninger på balancen samt en større lageropbygning grundet lancering af nye produkter. For årets første 9 måneder blev EBIT før særlige poster 118 mio. kr. (102 mio. kr.), og EBIT-margin blev 10,3% (10,4%). Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 6

7 Arbejdskapital i forhold til omsætning* kvartaler 29% 27% 25% 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt * Pro forma justeret for King Systems Tilgodehavender fra salg var 328 mio. kr. ved udgangen af kvartalet mod 311 mio. kr. samme kvartal sidste år, og de samlede kreditdage er reduceret med ca. 10 dage. Kreditrisikoen på debitorudeståender vurderes uændret i forhold til tidligere, ligesom der ikke har været væsentlige tab på debitorer i kvartalet. De likvide beholdninger var ultimo juni øget til 105 mio. kr. (77 mio. kr.), og herudover havde uudnyttede kreditfaciliteter på 83 mio. kr. Den samlede finansielle nettogæld var ved udgangen af kvartalet på 784 mio. kr., hvoraf 700,5 mio. kr. er finansieret via erhvervsobligationer. Den rentebærende nettogæld udgjorde uændret 3,0 x EBITDA før særlige poster. PENGESTRØMME Pengestrømmene fra driftsaktiviteter blev for årets første 9 måneder 110 mio. kr. (65 mio. kr.). Heri indgår 10 mio. kr. (20 mio. kr.) ved betaling af særlige poster fra integration af tilkøbte virksomheder. Justeret for betaling af særlige poster er pengestrømmene således forbedret med mere end 40%. Pengestrømme fra investeringer før køb af virksomheder blev i årets første 9 måneder minus 53 mio. kr. (minus 41 mio. kr.) og udgør væsentligst forskning og udvikling samt produktionsudstyr og opførelse af den nye fabrik i Malaysia. Frie pengestrømme før køb af virksomheder udgjorde herefter for årets første 9 måneder 57 mio. kr. (24 mio. kr.) før regulering for betaling af særlige poster med 10 mio. kr. (20 mio. kr.) og er således underliggende forbedret med over 50%. Køb af virksomheder og teknologi har i årets første 3 kvartaler påvirket pengestrømme med sammenlagt 108 mio. kr. (703 mio. kr.). Køb af teknologi vedrører det i marts 2014 annoncerede køb af patenter og rettigheder til smertepumper, mens køb af virksomheder vedrører milepælsbetalinger til sælgeren af King Systems samt investeringsforpligtelser i King Systems med i alt 97 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 7

8 FORVENTNINGER TIL Forventningerne til er uændrede i forhold til de forventninger, som blev afgivet i årsrapporten for d. 14. november 2013, dog således at estimatet for organisk vækst og EBIT-margin er præciseret. Forventningerne er baseret på en gennemsnitlig USD/DKK-kurs på 550. Forventning Omsætning I niveauet 1,6 mia. kr. Organisk vækst I niveauet 6-7% mod hidtil niveauet 5-7% EBIT-margin I niveauet 13% mod hidtil niveauet 12-14% Frie pengestrømme I niveauet mio. kr. Gearing (NIBD/EBITDA) I niveauet 2,5 FREMTIDIGE FORHOLD Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for s kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet ændringer på sundhedsområdet, forandringer i verdensøkonomien samt ændringer i renteniveau og valutakurser. FINANSKALENDER 30. september 2014 Afslutning af regnskabsår 13. november 2014 Årsregnskab 17. december 2014 Generalforsamling Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 8

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober juni 2014 for A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som er godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. oktober juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup den 20. august 2014 Direktion Lars Marcher CEO Michael Højgaard CFO Bestyrelse Jens Bager, Formand Mikael Worning, Næstformand Jesper Funding Andersen Allan Søgaard Larsen Christian Sagild John Stær Pernille Bartholdy, Medarbejdervalgt Anita Krarup, Medarbejdervalgt Jakob Bønnelykke Kristensen, Medarbejdervalgt Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 9

10 Resultatopgørelse Mio. kr. År til dato År til dato Helår Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Udviklingsomkostninger Ledelse og administration Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Primær drift (EBIT), før særlige poster Særlige poster Primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (PBT) Skat af periodens resultat Periodens resultat Resultat pr. aktie i kr. Resultat pr. aktie (EPS) 2,80 0,56 5,59 1,77 4,05 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 2,73 0,56 5,47 1,76 4,03 Totalindkomstopgørelse Mio. kr. År til dato År til dato Helår Periodens resultat Poster, der flyttes til resultatopgørelsen, såfremt visse betingelser opfyldes: Kursregulering i udenlanske datterselskaber Skat af kursreguleringer i udenlandske datterselskaber Periodens dagsværdi regulering Afgang indregnet i finansielle poster Tilgang vedrørende sikringsinstrumenter Skat af sikringstransaktioner Periodens totalindkomst Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 10

11 Balance Mio. kr Overtagne teknologier, varemærker og kundeforhold Færdiggjorte udviklingsprojekter Rettigheder Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalt og anlæg under opførelse Materielle aktiver Udskudt skatteaktiv Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Afledte finansielle instrumenter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 11

12 Balance Mio. kr Aktiekapital Overkurs ved emission Reserver og overført resultat Egenkapital Kreditinstitutter Hensættelse til udskudt skat Erhvervsobligationer Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristet andel af langfristede forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Afledte finansielle instrumenter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Egenkapitalopgørelse Mio. kr Egenkapital 1. oktober Fejl tidligere år, se note Kapitaludvidelse, se note Periodens totalindkomst Udnyttelse optionsordning Aktieoptioner Køb af egne aktier Udloddet udbytte Egenkapital Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 12

13 Pengestrømsopgørelse Mio. kr. Note Periodens resultat Reguleringer for poster uden likviditetseffekt A Betalt selskabsskat Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Ændring i arbejdskapital B Pengestrømme fra hensatte forpligtelser Pengestrømme fra driftsaktiviteter Køb af langfristede aktiver Salg af langfristede aktiver Pengestrømme fra investeringer før køb af virksomheder C Frie pengestrømme før køb af virksomheder Køb af teknologi Køb af virksomheder Pengestrømme fra køb af virksomheder C Frie pengestrømme efter køb af virksomheder Udstedelse af erhvervsobligationer Forskydning i øvrig langfristet gæld Kapitaludvidelse Udnyttelse af optioner Køb A/S aktier Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Note A: Reguleringer for poster uden likviditetseffekt Afskrivninger Regnskabsmæssig gevinst ved salg af anlægsaktiver Transaktionsomkostninger ved køb af virksomheder Aktiebaseret aflønning Finansielle omkostninger og lignende Skat af periodens resultat Note B: Ændring i arbejdskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld m.v Note C: Pengestrømme fra investeringer Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 13

14 Note 1 - Segmentoplysninger leverer medicotekniske produkter til hele verdensmarkedet. Bortset fra omsætningen af de forskellige produkter er der ikke strukturelle og organisatoriske forhold, der muliggør en opdeling af indtjeningen på de forskellige produkter, idet afsætningskanalerne, kundetyperne og salgsorganisationerne er sammenfaldende på alle væsentlige markeder. Herudover er produktionsprocesserne og den interne styring og rapportering sammenfaldende, hvilket betyder, at alt andet end omsætningen styres på totalniveau. har således kun identificeret et operativt segment og har derfor alene vist aktiviteternes geografiske fordeling. Note 2 - Udvikling i balancen siden 30. september 2013 Langfristede aktiver er siden regnskabsårets begyndelse øget med netto 31 mio. kr. til mio. kr. Heri indgår de overtagne patent- og produktionsrettigheder fra Medical Flow Systems Ltd. med 40 mio. kr., yderligere investeringer med 53 mio. kr. samt afskrivninger med 63 mio. kr. De aktiviteter som er overtaget fra Medical Flow Systems Ltd. er ved udgangen af 3. kvartal finansieret gennem dels et rentefrit lån fra sælger på 30 mio. kr. samt en kontant betaling svarende til 11 mio. kr. Andre hensatte forpligtelser under henholdsvis kort- og langfristede forpligtelser udgør sammenlagt 129 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal og er siden regnskabsårets begyndelse reduceret med netto 62 mio. kr. Udviklingen drives af forpligtelsen overfor Medical Flow Systems Ltd., betalinger på hensatte forpligtelser vedrørende King Systems samt earn-out og milepælsbetalinger til Consort Medical PLC. Anden gæld er siden regnskabsårets begyndelse reduceret med 12 mio. kr. til 112 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal. Reduktionen skyldes væsentligst forskydning i skyldige renteomkostninger ved erhvervsobligationsfinansieringen på 6 mio. kr. Note 3 - Fejl i tidligere perioder Ved afslutningen af delårsrapporten for 2. kvartal er der ved gennemgang af s business intelligence system konstateret en fejl i den beregning, som danner grundlag for værdiansættelsen af beholdningen af færdigvarer. Fejlen relaterer sig til 2011/12 og tidligere og har betydet, at den interne avance henover flere regnskabsperioder har været opgjort for lavt. Herved er beholdningen af færdigvarer blevet værdiansat for højt. Den samlede fejl er opgjort til 22 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2011/12 svarende til 16 mio. kr. efter skat, hvilket tilsvarende påvirker balancen pr. 30. september Fejlen fordeler sig således på egenkapitalen pr. 30. september 2013: Før skat Efter skat Egenkapital som rapporteret 30. september Korrektion vedrørende 2011/12 og tidligere år rettes på egenkapitalen Tilrettet egenkapital 30. september På balancen nedskrives værdien af varebeholdninger med 22 mio. kr. pr. 30. september 2013 og en regulering heraf på det udskudte skatteaktiv med 6 mio. kr. Nøgletal er konsekvensrettet som følge heraf. Note 4 - Kapitaludvidelse har foretaget kapitalforhøjelse som led i medarbejdernes udnyttelse af tildelt warrantsprogram. Som en konsekvens heraf forhøjes s aktiekapital med nominelt kr fra kr til kr ved udstedelse af stk. B-aktier til kurs 160,50. Aktiekapitalen er herefter fordelt på styk B-aktier à kr. 10 og styk A-aktier à kr. 10. Efter udvidelsen og når der tages hensyn til fratrådte medarbejdere udestår i alt warrants fra 2011 ordningen fordelt på 21 personer. Den foretagne kapitaludvidelse reducerer hverken tidligere rapporteret indtjening pr. aktie (EPS) eller udvandet resultat pr. aktie (EPS-D). Note 5 - Virksomhedskøb I kvartalsmeddelelse for 2. kvartal udsendt d. 2. maj 2014 blev åbningsbalancen for virksomhedsovertagelsen af King Systems Corp. rapporteret som tilendebragt. Der blev ikke fundet anledning til at ændre den i årsrapporten oplyste åbningsbalance. Note 6 - Risici For en beskrivelse af s risici henvises til afsnittet "Risikoforhold" i årsrapporten for side Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 14

15 Kvartalsresultater Mio. kr. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Nettoomsætning Organisk vækst i lokal valuta 8% 8% -4% 8% 7% 3% 13% Produktionsomkostninger Bruttoresultat Bruttomargin 51,6 48,1 51,2 48,4 48,1 48,7 52,0 Salgsomkostninger Udviklingsomkostninger Ledelse og administration Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Resultat af primær drift (EBIT), før særlige poster EBIT-margin, før særlige poster 13,9 11,7 4,7 14,7 10,3 10,7 10,0 Særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (PBT) Skat af periodens resultat Periodens resultat Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (kr.) 2,80 2,54 0,25 2,28 0,56 0,19 1,02 Udvandet resultat pr. aktie (kr.) 2,73 2,49 0,25 2,27 0,56 0,19 1,01 Hovedtal Omkostningsprocent, % EBITDA før særlige poster EBITDA-margin før særlige poster, % 19,6 16,9 10,2 20,2 16,4 15,5 14,9 Afskrivninger Amortiseringer EBIT før særlige poster EBIT-margin før særlige poster, % 13,9 11,7 4,7 14,7 10,3 10,7 10,0 Arbejdskapital i forhold til omsætning, % Aktiver Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringer før køb af virksomheder Frie pengestrømme før køb af virksomheder Heraf betaling af særlige poster Netto rentebærende gæld NIBD/EBITDA, før særlige poster 3,0 3,0 3,2 3,1 3,6 3,9 0,5 Selskabsmeddelelse nr august 2014 Side 15

Delårsrapport for 2. kvartal 2013/14 og for halvåret 1. oktober 2013 til 31. marts 2014

Delårsrapport for 2. kvartal 2013/14 og for halvåret 1. oktober 2013 til 31. marts 2014 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. oktober 2013 til 31. marts 2014 Omsætningen forbedret med 20% til 403 mio. kr. med en organisk vækst på 8%. Fremgang i indtjeningen på 30% for kvartalet.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. oktober 2014 til 31. marts 2015

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. oktober 2014 til 31. marts 2015 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. oktober 2014 til 31. marts 2015 øger omsætningen til 483 mio. kr. Den organiske vækst blev på 9% i lokal valuta og 20% i DKK. Forventningerne til helåret

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015/16

Delårsrapport for 1. kvartal 2015/16 Delårsrapport for 1. kvartal 2015/16 kommer godt fra start med en omsætning på 462 mio. kr. og en organisk vækst på 11% i lokal valuta og 19% i danske kroner. Øger indtjeningen markant til 46 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 og for halvåret 1. oktober 2015 til 31. marts 2016

Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 og for halvåret 1. oktober 2015 til 31. marts 2016 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. oktober 2015 til 31. marts 2016 Fortsat solid omsætningsvækst og en fordobling af indtjeningen for halvåret. I årets 2. kvartal realiserer en organisk vækst

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2016/17 og for halvåret (1. oktober marts 2017)

Delårsrapport for 2. kvartal 2016/17 og for halvåret (1. oktober marts 2017) Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret (1. oktober 2016 31. marts 2017) opjusterer forventninger til helåret efter et godt 2. kvartal med en organisk vækst på 14%, en EBIT-margin på 19,7% og frie

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 opjusterer forventninger til helåret efter endnu et stærkt 1. kvartal med en organisk vækst på 11%, en EBIT-margin på 12,7% og frie pengestrømme på 43 mio. kr. På baggrund

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2016/17

Delårsrapport for 3. kvartal 2016/17 Delårsrapport for 3. kvartal opjusterer forventningerne til helåret efter et kvartal med vækst på 16%, en EBIT-margin på 21,6% og frie pengestrømme på 99 mio. kr. Vi har igen i 3. kvartal en støt stigning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 Delårsrapport for 3. kvartal Med en organisk vækst på 9%, en EBIT-margin på 18,2%, væsentligt øgede profitmarginer og frie pengestrømme samt arbejdskapital reduceret til 24% af omsætningen, er godt på

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. november april 2015

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. november april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. november 2014 30. april 2015 Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012

3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012 Omsætningsvækst på 9%, en fortsat forbedret indtjening og et stærkt frit cash flow fra driften. Forventningerne til helåret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12

Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27.03.2012 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 1 af 11 Bestyrelsen i Flügger har behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret. Det seneste

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport: Flügger koncern 1. kvartal 2013/14

Delårsrapport: Flügger koncern 1. kvartal 2013/14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.09.2013 Delårsrapport: Flügger koncern 1. kvartal 2013/14 side 1 af 11 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere