Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Transkript

1 Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge medvirker til, at det enkelte barn trives, udvikler sig og lærer nok til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Udvalget varetager den samlede indsats i forhold til børn og unge i alderen 0 17 år og omfatter følgende områder: folkeskolens klasse, friskoler og efterskoler SFO, fritidshjem og klubtilbud dagtilbud til børn i førskolealderen pædagogisk, psykologisk og sundhedsmæssig rådgivning i relation til 0-14 årige rådgivning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af serviceloven i relation til 0-14 årige specialpædagogisk bistand i relation til 0-14 årige kommunal tandpleje til de 0-17 årige. Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområde Politikområde R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Skoler 1 697,3 652,9 599,6 580,7 573,4 573,3 Almene dagtilbud 273,1 263,0 268,4 268,2 268,3 268,3 Børn, unge og familier med særlige behov 190,8 165,5 152,5 152,7 152,7 152,7 I alt 1.161, , , ,6 994,4 994,3 Note 1: På skoleområdet kan man se et fald fra budget 2016 til budget 2017, hvilket primært skyldes, at budgetreduktioner for hele Læring og trivsel midlertidigt er placeret på skoleområdet. Ovenstående tabel og nedenstående figur 1 viser udviklingen i udgifterne på de tre politikområder. På politikområdet Skoler skyldes den økonomiske udvikling primært et fald i antallet af 6-16 årige børn, udmøntning af budgetreduktioner fra Holbæk i Fællesskab (HiF), omstillingsprojektet Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse, samt flytning af budgetmidler fra skole- og specialområdet til Almene dagtilbud. På politikområdet Almene dagtilbud er udviklingen i udgifterne relativt stabil. Stigningen på de cirka 5 mio. kr. skyldes primært tre ting. Der er en stigning i antal 0-5 årige og en stigning på 10 mio. kr. ved omfordelingen af midler fra skoler til dagtilbud, jævnfør Styrket læring og trivsel som er fra budgetaftalen i 2015, samt budgetreduktioner fra Holbæk i Fællesskab og omstillingsprojektet Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse. På politikområdet Børn, unge og familier med særlige behov skyldes den økonomiske udvikling hovedsageligt udmøntning af budgetreduktioner, og de er primært udmøntet på områderne for anbringelser og dagbehandling.

2 Mio. kr. Budget Figur 1 Driftsudgifter, netto (2017-priser, mio. kr.) Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Skole Almene dagtilbud Børn med særlige behov Kilde: Holbæk Kommune Tabel 2a Dannelse af budgettet B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Budget før ændringer 1.044, , , ,5 Budgetrevision 1 Korrektion på specialbefordring 5,9 5,9 5,9 5,9 Budgetrevision 2 Flytning af budget til biler Børnekonsulentcentret -0,5-0,5-0,5-0,5 Flytning af løn til Strategi og udvikling -0,3-0,3-0,3-0,3 Budgetdannelse SFO - Fald i antallet af børn (Regulering jf. ny prognose) Skole - Fald i antallet af børn (Regulering jf. ny prognose) Dagplejen - Fald i antallet af børn (Regulering jf. ny prognose) Daginstitutioner - Stigning i antallet af børn (Regulering jf. ny prognose) -3,2-3,6-4,3-4,9-1,5-10,2-1,6-1,6-1,6-1,6 3,7 4,6 6,3 8,9 Private institutioner - Stigning i antallet af børn 3,1 3,1 3,1 3,1 Tilpasning af fællesområde på dagtilbud -2,1-2,1-2,1-2,1 Teknisk korrektion 1,6 1,4 1,2 2,9 Bloktilskud Kompetenceudviklingsmidler til lærere og pædagoger 1,5 1,5 1,5 1,5 Mere pædagogisk personale i dagtilbud 2,9 2,9 2,9 2,9 2

3 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Administrative omstillinger/budgetreduktioner Vækst og bæredygtighed 2,5 2,5 2,5 2,5 Løsninger på forventet merforbrug -5,1-5,1-5,1 Løsninger på omplaceringer fra andre -31,9-32,2-32,2-32,2 Budgetforslag , ,6 994,4 994,3 Tabel 2b Løsninger på forventet merforbrug Løsninger på forventet merforbrug Takster på Børnespecialcenter 1 og 2 fremskrives til 17-PL og reduceres med 5 pct. B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr ,6-3,6-3,6 Udbud på Læring og trivsel -1,0-1,5-1,0 Nyt udbud på befordring -0,5-0,5-0,5 I alt -5,1-5,1-5,1 Løsninger på omplaceringer fra andre områder Rammebesparelser på alle områder i Læring og trivsel -11,4-1,4-2,7-3,1 Decentral finansiering af fællespasning på lukkedage -0,6-0,6-0,6-0,6 Før SFO (tildelingsmodel) -0,2-0,2-0,2-0,2 11 måneders betaling med tilkøbsmoduler i uge 27, 28, 29 og 30 (SFO) -0,4-0,4-0,4-0,4 Ændring af tildeling og takst SFO 1 og 2-1,9-3,2-3,2-3,2 Reducere pædagogernes deltagelse i undervisningen (f.eks. fra 12 til 4 t.) -13,2-22,7-22,7-22,7 Udbud og hjemtagelse (Specialundervisningstilbud) -2,0-2,0-2,0-2,0 En god start (a 1 ) -2,2-1,7-0,4-0,0 I alt -31,9-32,2-32,2-32,2 Note 1: Dette løsningsforslag er delt op i to, hvor den anden del kan ses i tabel 2c. Tabel 2c Løsninger på budgetreduktioner fra tidligere år B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr En god start (b) 0,0-0,5-1,8-2,2 Afvikling af kompetenceudviklings pulje dagtilbud -2,3-3,1-3,1-3,1 Dagtilbud matrikeloptimering -0,6-1,5-1,5-1,8 Reducere åbningstiden i dagtilbud -0,1-0,1-0,1-0,1 11 måneders betaling med tilkøbsmoduler i uge 27, 28, 29 og 30 (dagtilbud) -2,5-2,5-2,5-2,5 Huller i klasserækken -0,2-0,5-0,5-0,5 Transportudgifter til svømmeundervisning -0,3-0,6-0,6-0,6 Lejrskoler -1,2-1,2-1,2-1,2 Transportudgifter på specialundervisningsområdet -0,3-0,6-0,6-0,6 Efter- og videreuddannelse til lærere og pædagoger i folkeskolen Nedsættelse af undervisningstakst på specialundervisningstilbud -2,7-2,0-0,7 0,0-1,5-1,5-1,5-1,5 Udmeldelse af Børne - og ungdomspsykiatrisk forum -0,3-0,3-0,3-0,3 3

4 Budget Reduktion af bevillingen til særlig støtte i dagtilbud -1,1-1,1-1,1-1,1 Naturskolen - opsige aftale -0,3-0,5-0,5-0,5 Reduktion i budgettet til Fagcenteret for Læring og trivsel -0,3-0,4-0,4-0,4 Reduktion af ledelse -0,9-1,6-1,6-1,6 I alt -14,5-18,0-18,0-18,0 Skoler På skoleområdet vil der i 2017 og overslagsårene ske en række ændringer. Nedenstående tabel 3a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter. Fra regnskab 2015 til budget 2016 er der en markant forskel, hvilket primært skyldes realisering af omstillingsprojektet Bæredygtige skoler og børnehuse, en reduktion i pædagogernes deltagelse i undervisningen og udfordringen til specialbefordring. I budget 2017 og overslagsårene falder budgettet yderligere, hvilket skyldes udmøntede budgetreduktioner (Holbæk i Fællesskab, Omstillingsprojekt, midler til Styrket læring og trivsel hos førskolebørn og forventet fald i børnetal). Midlerne til specialundervisning er fordelt på flere aktiviteter, og på nogle aktiviteter indgår de sammen med de øvrige midler på skoleområdet. De områder, hvor der udelukkende indgår midler til specialundervisning, er: Specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler og særlige dagtilbud og klubber. De områder, hvor specialundervisningsmidler indgår som en andel, er: Folkeskoler, skolefritidsordninger, befordring af elever i grundskolen og ungdomsskolevirksomhed. Midlerne til efter- og videreuddannelse er et statsligt tilskud, som anvendes til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Tabel 3a Udgifter fordelt på aktivitet Aktivitet R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Folkeskoler 443,5 409,4 347,5 356,8 350,1 350,7 Syge- og hjemmeundervisning 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skolefritidsordninger 40,0 35,0 31,4 30,9 30,3 29,6 Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud 8,8 18,1 22,7 22,7 22,7 22,7 2,9 3,4 2,8 3,4 3,4 3,4 Kommunale specialskoler 89,7 68,2 78,0 52,4 52,4 52,4 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 85,4 90,6 90,8 88,8 88,8 88,8 9,6 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 Ungdomsskolevirksomhed 3,8 4,0 2,2 4,0 4,0 4,0 Særlige dagtilbud og særlige 13,2 13,2 11,9 9,3 9,3 9,3 4

5 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge klubber I alt 697,3 652,9 599,6 580,7 573,4 573,3 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. Et område under stor udvikling Skoleområdet er i disse år præget af stor udvikling, forandring og kapacitetstilpasning i takt med faldende børnetal og budgetreduktioner. På den pædagogiske front arbejder skolerne med følgende udviklingsområder Digital læring i netværk og fællesskaber Program for læringsledelse Fuld undervisningskompetence i fagene De nævnte områder er tre vigtige grundpiller til at kunne gennemføre den nye skolereform og samtidig give skolens ansatte et kompetenceløft til gavn for elevernes læring og trivsel. Alle tre projekter er støttet af A.P. Møller Fonden og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med midler over en henholdsvis 3-årig og 6-årig periode. Samtlige støttebeløb er givet til kursusgebyr i forbindelse med kompetenceudvikling. Støttebeløbet omfatter ikke frikøb til lærere og pædagoger. I skoleåret 2016/17 vil 21 lærere gennemføre et turbokursus i matematik svarende til linjefag og 8 lærere bliver uddannet til praktiklærere. Derudover er de væsentligste fokusområder: Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler Kompetenceudvikling Det fortsatte arbejde med inklusion Udgifter til elevtransport Et faldende elevtal Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse Arbejdet med ny distrikts- og ledelsesstruktur er iværksat i forlængelse af, at Holbæk Kommune pr. 1. januar 2015 ændrede sin administrative organisering. For børne- og ungeområdet betød den ny organisation, at de hidtidige tre chefområder (dagtilbud, skole samt det special- og socialfaglige område) 1. januar 2015 blev samlet i ét kerneområde: Læring og trivsel. Det er forudsat, at en ny distrikts- og ledelsesstruktur kan frigøre 10 mio. kr. De 10 mio. kr. indgår i de 21 mio. kr., som byrådet tidligere har besluttet at finde via arbejdet i omstillingsgruppen om økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse. Formålet er at få skabt en robust, fleksibel og bæredygtig distrikts- og ledelsesstruktur, der understøtter, at alle børn i kommunens dagtilbud og skoler indgår i et sammenhængende læringsforløb i hele deres dagtilbuds- og skoletid. Kompetenceudvikling Puljen til Holbæk Danner Skole, som tidligere har været anvendt til kompetenceudvikling, er gradvidst reduceret og er helt udtømt i 2017 og frem. Derimod modtager Holbæk Kommune i et vist omfang statslige midler til efter-og videreuddannelse af lærere og pædagoger (linjefag) samt skoleledere. Holbæk Kommune får ligeledes udviklingsmidler fra A.P. Møller Fonden til at supplere de statslige midler. Kommunen modtager i forvejen midler fra A.P. Møller Fonden til at styrke digitalisering og læringsledelse på skoleområdet i de kommende år. 5

6 Budget Inklusion Der er i stigende omfang fokus på inklusionsopgaven. Læring og trivsel arbejder med nye samarbejdsflader og med mange forskellige indsatser for at fremme faglighed og trivsel hos det enkelte barn og familien. Formålet er bl.a. at forebygge i dagtilbud og dermed på den længere bane skabe bedre resultater, der fremmer en god inklusion i barnets nærområde. Der er i budget 2016 udmøntet budgetreduktioner på specialundervisningsmidlerne, hvilket er i tråd med inklusionsstrategien i Holbæk Kommune. Der er fortaget en stram styring af visiterings- og revisiteringsprocessen for at komme i mål. Elevtransport Der blev - efter et nyt udbud - indgået en aftale på specialbefordring, som blev dyrere end den første aftale. Denne dyrere ordning fortsatte frem til 1. april 2016, hvorefter et nyt udbud kom på plads. Udbudsgevinsten for det nye udbud blev lavere end forventet, hvilket betyder budgettet bliver forhøjet med 6 mio. kr. Budgettet findes inden for Læring og trivsel. Befolkningsprognose Fra år 2016 til 2020 forventer Holbæk Kommune et fald på 285 børn i alderen 6-16 år. Den økonomiske konsekvens af det forventede fald i børnetallet er indarbejdet i budgettet. Det stiller krav om fokus på at nedbringe udgifterne samt at udvikle og effektivisere eksisterende tilbud på skolerne. I Holbæk Kommune har der de seneste par år været en tendens til, at elevtallet har været faldende på folkeskolerne og tilsvarende stigende på privatskolerne. I budgettet er det derfor forudsat, at faldet på 285 børn alene vil være på folkeskoleområdet. Derudover er der i budgettet forudsat, at der ligeledes vil være elever fra folkeskolen, der vælger private tilbud. Figur 2 Udviklingen i antal 6-16 årige Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 6

7 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Specifikke forudsætninger for budgettet Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Tabel 3b Pris x mængde 1 Aktivitet Enhed Mængde Gns. pris (i kr.) Mio. kr. Folkeskoleområdet 347,5 Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning under 9 klokketimer pr. uge Særlig tilrettelagt undervisning over 9 klokketimer pr. uge Elever ,6 302,3 Årspersoner ,4 45,2 Skolefritidsordninger 31,4 Skolefritidsordninger Elever ,7 61,5 Forældrebetaling -30,2 Befordring af elever i grundskolen 22,7 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 8,7 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i kommunale specialskoler 13,4 Specialundervisning i regionale tilbud 2,8 Objektiv finansiering 0,0 Køb af pladser Årspersoner 9 220,6 2,0 Fritidstilbud Årspersoner 6 128,2 0,8 Kommunale specialskoler ( 20.2 & 20.5) 78,0 Undervisning i egne specialskoler 2 Årspersoner 107,8 599,5 64,6 Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner 0,6 Årspersoner 30,0 72,0 2,2 Undervisning i interne skoler på opholdssteder Årspersoner 89,2 101,6 9,1 Fritidstilbud til elever med særlig støtte Årspersoner 22,5 82,0 1,8 Øvrige 0,3 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1,5 Bidrag til statslige og private skoler Elever ,1 90,8 Efterskoler og ungdomskostskoler Elever ,4 10,9 Ungdomsskolevirksomhed 2,2 Særlige dagtilbud og særlige klubber 11,9 Særlige klubtilbud under folkeskolen 36 Årspersoner 76,7 165,8 12,7 Forældrebetaling særlige behov -0,8 I alt 599,6 Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding. Note 2: På grund af tekniske årsager er det ikke muligt at fordele budgettet på den autoriserede gruppering på funktion De er i første omgang placeret på Undervisning i egne specialskoler. Beskrivelse af Skoler Politikområdet Skoler omfatter: Kommunens skolevæsen (0.-9. klasse) der indeholder aktiviteter i relation til folkeskoleloven og serviceloven. Skolefritidsordning, som tilbydes til elever i indskoling (0. 3. klasse) og elever på mellemtrinnet (4. 6. klasse). Privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. 7

8 Budget Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder. Tabel 3c Organisering og tilbud Hoved- og underområder og tilbud Katrinedalskolen Afdelinger: Svinninge (0. 9. klasse, 468 elever) Gislinge (0. 6. klasse, 158 elever) Tuse (0. 9. klasse, 699 elever) Udby (0. 6. klasse, 139 elever) Skovvejens Skole Afdelinger: Jernløse (0. 9. klasse, 520 elever) Undløse (0. 6. klasse, 155 elever) Knabstrup (0. 6. klasse, 92 elever) Jyderup (0. 9. klasse, 502 elever) Kildebjerg (0. 9. klasse, 376 elever) Kildedamsskolen Afdelinger: Tølløse (0. 9. klasse, 536 elever) Stestrup (0. 6. klasse, 140 elever) St. Merløse (0. 6. klasse, 117 elever) Ugerløse (0. 6. klasse, 151 elever) Vipperød (0. 9. klasse, 410 elever) Ågerup (0. 6. klasse, 119 elever) Holbæk By Skole Afdelinger: Bjergmarken (0. 9. klasse, 1225 elever) Absalon (0. 9. klasse, 605 elever) Orø (0. 6. klasse, 37 elever) Politikområde Almene dagtilbud Tabel 4a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktivitet. Fra 2016 til 2017 er budgettet steget med 5,4 mio. kr. Stigningen skyldes budgetaftalen fra 2015 Styrket læring og trivsel til førskolebørn. I perioden fra 2015 til 2017 skulle der tilføres 20 mio. kr. ekstra til dagtilbudsområdet fra skole- og specialområdet. Tilvæksten fra 2016 til 2017 er 10 mio. kr. På Fælles formål er budgettet blevet tilpasset til de faktiske udgifter. Den primære ændring er at budgettet til mellemkommunal betaling er blevet tilpasset. I løbet af 2016 har der været en stigning i antal børn til private institutioner, derfor er budgettet i 2017 og frem forøget med cirka 4 mio. kr. Budget 2017 er også påvirket af udmøntede budgetreduktioner (Holbæk i Fællesskab), udbudsgevinster, omstillingsprojektet Bæredygtige skoler og børnehuse, samt statsmidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse Arbejdet med ny distrikts- og ledelsesstruktur er iværksat i forlængelse af, at Holbæk Kommune pr. 1. januar 2015 ændrede sin administrative organisering. For børne- og ungeområdet betød den ny 8

9 Kr. Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge organisation, at de hidtidige tre chefområder (dagtilbud, skole samt det special- og socialfaglige område) 1. januar 2015 blev samlet i ét kerneområde: Læring og trivsel. Det er forudsat, at en ny distrikts- og ledelsesstruktur kan frigøre 10 mio. kr. De 10 mio. kr. indgår i de 21 mio. kr., som byrådet tidligere har besluttet at finde via arbejdet i omstillingsgruppen om økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse. Formålet er at få skabt en robust, fleksibel og bæredygtig distrikts- og ledelsesstruktur, der understøtter, at alle børn i kommunens dagtilbud og skoler indgår i et sammenhængende læringsforløb i hele deres dagtilbuds- og skoletid. Tabel 4a Udgifter fordelt på aktivitet Aktivitet R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Fælles formål 35,9 37,3 29,6 28,6 26,8 24,3 Dagpleje 35,1 31,3 29,0 28,9 28,9 28,9 Daginstitutioner 172,8 162,3 173,7 174,7 176,6 179,1 Private institutioner 29,3 32,1 36,0 36,0 36,0 36,0 I alt 273,1 263,0 268,4 268,2 268,3 268,3 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding Nedenstående figur viser udgifterne pr. 0-5 årig. Stigningen i udgifter fra 2016 til 2017 skyldes Styrket læring og trivsel hos førskolebørn, som var en del af budgetaftalen i 2015, samt en stigning i antal 0-5 årige. Figur 3 Udgifter pr. 0-5 årig (2017-priser, kr.) Politikområde Almene dagtilbud Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger 9

10 Antal børn Budget Befolkningsprognose Der er en konstant stigning i antallet af 0-2 årige fra 2015 og frem mod Stigningen udgør cirka 2 pct. fra år til år. Hos de 3-5 årige er der et væsentligt fald på omkring 8 pct. fra 2015 til Fra 2018 til 2020 stiger antallet af 3-5 årige med omkring 3 pct. Figur 4 Udviklingen i antal 0-2 årige og 3-5 årige Holbæk Kommune år 3-5 år Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose Specifikke forudsætninger for budgettet Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Tabel 4b Pris x mængde 1 Aktivitet Enhed 2 Mængde Gns. pris (i kr.) Mio. kr. Fælles område 29,6 Pædagogisk assistent (PA) elever 5,9 Børnekonsulentcentret - sprogvurdering og ressourcepædagoger Politiske puljer -0,9 Søskendetilskud 5,0 Privat pasning 7,2 Betaling offentlige myndigheder -1,0 Dagpleje 29,0 Dagpleje, drift (inkl. bygninger) Enhed ,0 Friplads 2,0 Forældrebetaling -10,0 Daginstitutioner 173,6 Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger) Enhed ,4 Børn med særlige behov 2,9 Friplads 12,2 13,3 10

11 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Forældrebetaling -54,8 Private institutioner 36,0 Tilskud til privatinstitutioner Enhed ,0 I alt 268,3 Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding Note 2: 0-2 årige børn tæller dobbelt, dvs. 1 barn = 2 enheder Beskrivelse af Almene dagtilbud Politikområdet Almene dagtilbud omfatter drift af kommunens dagtilbud til 0-5 årige børn, tilskud til private pasningsordninger og private daginstitutioner samt de fælles udgifter, der knytter sig hertil. Området drives i overensstemmelse med bestemmelserne i dagtilbudsloven. Driften skal fremme følgende formål: Fremme børns trivsel, udvikling og læring Give familien fleksibilitet og valgmuligheder gennem forskellige typer tilbud og tilskudsmuligheder Forebygge negativ social arv og eksklusion Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene, samt gøre overgange mellem tilbud spændende og alderssvarende for barnet Der gives tilskud til børn i de 12 private daginstitutioner. I aldersgruppen 0-2 år går ca. 100 børn i en privat institution, og i aldersgruppen 3-5 år ca. 390 børn. Der er ca. 110 børn i ca. 30 private pasningsordninger. Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af, hvilken målgruppe tilbuddet gælder. Tabel 4c Organisering og tilbud (2016 data) Hoved- og underområder og tilbud Dagtilbud Holbæk By Dagpleje: 31 dagplejere, som passer 116 børn Daginstitutioner: 13 huse fordelt i Holbæk by (0-2 år: 358 børn og 3-5 år: 718 børn) Dagtilbud Kildedam Dagpleje: 8 dagplejere, som passer 29 børn Daginstitutioner: 7 huse fordelt på Vipperød, Ågerup, Tølløse, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup (0-2 år: 132 børn og 3-5 år: 337 børn) Dagtilbud Skovvejen Dagpleje: 27 dagplejere, som passer 88 børn Daginstitutioner: 8 huse fordelt på Jyderup, Mørkøv, Jernløse, Undløse og Knabstrup (0-2 år: 117 børn og 3-5 år: 376 børn) Dagtilbudsdistrikt Katrinedal Dagpleje 22 dagplejere, som passer 82 børn Daginstitutioner: 6 huse fordelt på Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagested (0-2 år: 90 børn og 3-5 år: 280 børn) Orø del af Holbæk By Skole Daginstitution (0-2 år: 7 børn og 3-5 år: 11 børn) 1 hus på Orø 11

12 Budget Forudsætninger for budgettet i 2017 Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner. Tabel 4d Forudsætninger for budgettet i 2017 Budgetforudsætninger Dagpleje Ugentlig åbningstid i timer 48 Antal lukkedage 19 Antal kommunalt ansatte dagplejere 86 Antal private dagplejere 29 Gennemsnitsløn pr. dagplejer Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter Tilsyn pr. dagplejer (såvel kommunalt som privat ansat) Ledelse pr. område Sociale kriterier til fordeling på hele området Daginstitutioner Antal matrikler i Ugentlig åbningstid i timer 52 Antal lukkedage 19 Beløb pr. distrikt Beløb pr. hus Beløb pr. enhed Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter Bæredygtighedstillæg pr. enhed op til 80 enheder Sociale kriterier til fordeling på hele området Politikområde Børn, unge og familier med særlige behov Nedenstående tabel 5a viser udgifterne fordelt på aktivitet. Fra regnskab 2015 til budget 2016 er budgettet reduceret væsentligt og igen fra 2016 til 2017 med 25,3 mio. kr. Holbæk Kommune har haft et højt udgiftsniveau på det specialiserede område, når man sammenligner med K4 kommunerne (Køge, Næstved og Slagelse). For at komme ned på et acceptabelt niveau har man arbejdet med handleplaner, særligt på myndighedsområdet. Budgetreduktionerne er primært udmøntet på pædagogisk psykologisk rådgivning, tandpleje, anbringelser og dagbehandling. På anbringelsesområdet er der i tråd med børne- og ungepolitikken forsat fokus på at forebygge, inden det kommer så vidt, at barnet eller den unge skal anbringes. Såfremt det kommer til en anbringelse, bliver der fortsat lagt vægt på hvilken type anbringelse der visiteres til. Der er også fokus på at reducere perioden for anbringelsen. Igen er det helt i tråd med børne- og ungepolitikken om mindst mulig indgriben, og samtidig forventes det at kunne reducere udgifterne på området. I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at øge antallet af sagsbehandlere på myndighedsområdet. Det har medvirket til en tættere opfølgning og færre antal sager pr. sagsbehandler, samt en mere målrettet indsats over for udsatte familier og deres børn. 12

13 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Fra 1. januar 2017 ændres organisation på Læring og trivsel. På det specialiserede område samler man Børnekonsulentcentret, Familiecentret og Familiehuset, under navnet Børneindsats, samt Tandplejen og Sundhedsplejen under navnet Sundhed for Børn og Unge. Den nye enhed, Børneindsats, vil dermed rumme en bred vifte af kompetencer fra tidlige forebyggende indsatser til meget indgribende foranstaltninger såsom anbringelse af børn uden for hjemmet. Et samlet ledelsesmæssigt fokus skal være med til at flytte og udvikle flere indsatser hen imod tidlig forebyggelse og dermed en understøttelse af børns læring og trivsel på et tidligere tidspunkt. Enheden Sundhed for børn og unge har ansvaret for sammenhæng og prioritering af indsatsen for og med barnet og dets familie for de allermindste børn. Sundhedsplejen er tæt på børns og familiers hverdag, da størstedelen af sundhedsplejens arbejde foregår i familien. Tandplejen er som et alment tilbud ligeledes i dialog og kontakt med børn og familier og arbejder også opsøgende i forhold til børn og familier i udsatte positioner. I den nye organisering skal de sundhedsfaglige kompetencer fortsat bruges og integreres i områdernes arbejde med børns læring og trivsel. Sundhed for børn og unge skal sikre et tæt samarbejde med Folkesundhed og løbende sikre kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats. Tabel 5a Udgifter fordelt på aktivitet 1 Aktivitet R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelse i 2017-priser, mio. kr ,9 15,6 15,4 15,4 15,4 15,4-1,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Kommunal tandpleje 23,2 22,1 20,9 20,9 20,9 20,9 Kommunal sundhedstjeneste 11,0 10,4 8,7 8,7 8,7 8,7 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2-3,1-13,1-2,5-2,5-2,5-2,5 Særlige dagtilbud 3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 4 59,7 12,8 0,9 1,5 1,5 1,5 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 58,7 49,2 47,6 47,1 47,1 47,1 Plejefamilier 4 0,0 37,7 36,4 36,4 36,4 36,4 Døgninstitutioner for børn og unge 8,4 5,2 8,7 8,7 8,7 8,7 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3 0,0 4,7 5,8 5,8 5,8 5,8 Sociale formål 2 11,8 20,7 10,6 10,6 10,6 10,6 I alt 190,8 165,5 152,5 152,7 152,7 152,7 Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding Note 2: Refusioner på Indtægter fra den centrale refusionsordning er flyttet til Sociale formål. Note 3: Særlige dagtilbud flyttes til Særlige dagtilbud og særlige klubber. Note 4: Opholdssteder bliver fra budget 2016 splittet op, således at plejefamilier nu får sin egen funktion Nedenstående figur 5 viser udgifterne pr årige. Det skal bemærkes, at der i perioden fra 2016 til 2019 er et fald i antallet af børn og unge i alderen 0-17 år. Dette har nødvendigvis ikke sammenhæng med faldende behov og dermed faldende udgifter. 13

14 Antal børn Kr. Budget Figur 5 Udgifter pr årig (2017-priser, kr.) Politikområde Børn, unge og familier med særlige behov Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger Befolkningsprognose Som det fremgår af figur 6 forventes der en stigning i antallet af 0-17 årige fra 2016 til 2017, hvorefter antallet vil falde fra 2017 til Figur 6 Udviklingen i antal 0-17 årige Holbæk Kommune Antal 0-17 årige Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 14

15 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Specifikke forudsætninger for budgettet Tabel 5b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Tabel 5b Pris x mængde Aktivitet Enhed Mængde Gns. pris (i kr.) Mio. kr. Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 15,4 PPR samt tale/hørekonsulenter 15,4 Befordring af elever til specialundervisning 0,2 Center for ejendomme 0,6 Børnespecialcenter 2-0,4 Kommunal tandpleje 20,9 Tandpleje 0-18 år (egne klinikker) Personer ,9 13,4 Tandpleje 0-18 år (øvrige) Personer 257 1,9 0,5 Specialtandpleje Personer 105 2,6 0,3 Omsorgstandpleje Personer 109 3,5 0,4 Tandregulering 0-18 år (egne klinikker) Personer ,1 5,1 Tandregulering 0-18 år (øvrige) 5 19,0 0,1 Center for ejendomme 1,2 Sundhedsplejen 8,7 Sundhedsplejen 8,7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2,5 Refusion vedr. funktion ,8 Refusion vedr. funktion ,1 Refusion vedr. funktion ,7 Opholdssteder mv. for børn og unge 0,9 Opholdssteder for børn og unge Årspersoner ,3 12,0 Kost- og efterskoler Årspersoner 2 359,6 0,7 Advokatbistand og betalinger 0,4 Øvrige (HiF og Udbudsgevinster) -12,1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagskoler Årspersoner ,9 4,3 Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) 47,6 Årspersoner ,8 7,5 Øvrige tilbud 0,4 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling 12,3 Vederlag til plejefamilier vedr. vederlag 2,7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge 1,9 Formidling af praktikophold 0,1 Anden hjælp 0,0 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren 0,9 0,6 15

16 Budget Økonomisk støtte til at undgå anbringelser, fremskynde hjemgivelse og kontakt mellem forældre og barn under anbringelse Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 2,3 Rådgivning af afledte ydelser 11 6,7 Børnespecialcenter 1 0,0 Projekt: En god start 2,5 Center for ejendomme 0,8 Decentralisering af IT 3,4 Plejefamilier 36,4 Plejefamilier ,4 34,8 Netværksplejefamilier 9 119,3 1,0 Socialtilsyn 0,9 Betaling 159 og 160-0,2 Døgninstitutioner for børn og unge 8,7 Døgnpladser til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Døgnpladser til personer med sociale adfærdsproblemer 1,1 Årspersoner ,3 2,6 Årspersoner 7 860,5 5,9 Børnespecialcenter 1-0,4 Børnespecialcenter 2-0,3 Center for ejendomme 0,9 Særlige dagtilbud 5,8 SL 32 Børnehave ,5 4,8 Center for ejendomme 1,0 Sociale formål 10,5 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn 0,1 Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Statsrefusion 50 % -10,5 I alt 152,3 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 6,5 14,5 16

17 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beskrivelse af Børn, unge og familier med særlige behov Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder. Tabel 5c Organisering og tilbud (2016 data) Hoved- og underområder og tilbud Særlige tilbud til børn, unge og familier Børnemyndighed Familiecenteret Træffer beslutning om visitation til de enkelte foranstaltninger og tilbud efter serviceloven. Ydelserne leveres af en række udfører, private såvel som offentlige. Aldersgruppen er 0 14 år. (fra 1. august 2016 er det fra 0-9. klasse) Børnespecialcenter 1 Undløse Skole- og behandlingshjem Behandlingstilbud for børn i alderen 7-16 år med psykosociale og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder med behov for et struktureret og sammenhængende behandlingstilbud. Familiehuset Familiebehandlingen er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Børnespecialcenter 2 Hjortholmskolen Specialskole- og fritidstilbud til børn med autisme/adhd. Ladegårdsskolen Specialskole for psykisk udviklingshæmmede folkeskolelever med generelle indlæringsvanskeligheder. Kikhøj Bo- og aflastningstilbud. Fritidshjemmet v/ladegårdsskolen Fritidshjem primært for Ladegårdsskolens målgruppe. Specialbørnehaven Spiretårnet Børnehave til børn med særlige behov i alderen 0-6 år. Børnekonsulentcenteret Børnekonsulentcenteret vejleder og yder råd til og om udsatte børn, unge og deres familier. Ligeledes ydes der råd og vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børnehuse og skoler. Borgerens kontakt med Børnekonsulentcenteret sker primært igennem skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra Familiecenteret. Tandplejen Tandplejen for 0-18 årige Indeholder også småbørnstandpleje. Forældre skal selv betale den samlede regning når privat tandlæge anvendes i stedet for de kommunale klinikker. Omsorgstandplejen Omsorgstandpleje tilbydes borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne. Specialtandplejen Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne, som på grund af nedsat funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børneog ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje. 17

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger I datamaterialet indgår følgende for hver skoleafdeling: Budget der medregnes i omstillingsprojekterne Matrikelbeløb pr. skoleafdeling og pr. SFO-afdeling.

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Sammenfatning Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Centret består af Skole- og behandlingshjemmet

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere