VARDESYSSEL AARBOG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARDESYSSEL AARBOG 2011"

Transkript

1 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2011 LOKALHISTORISK VÆRKSTED

2

3

4 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2011 LOKALHISTORISK VÆRKSTED

5 LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Lærkevej 9, Aal. DK-6840 Oksbøl Årgang ISSN ISBN

6 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... side 4 Rytterbønderne side 5 Christen Tarps bo i Varde side 14 Kjærgaard Birks Tingbøger 1615 & side 18 Thomas Pedersen i Horne... side 70 Jordemødre i Henne og Lønne... side 76 Mette A. Simonsen i Vrøgum... side 91 Malt Herreds Tingbog 1660 II... side 101 Rettelser & tilføjelser... side 109 Ryegaard slægtens ældste generationer... side 110 Årbogen har modtaget økonomisk støtte fra Claus Sørensens Fond i Esbjerg. Skast m.fl. Herreders Brandkasse i Varde. Layout og teknisk bistand er udført af: Henri Conradsen, Ho Inger Ravn Lybecker, Vejle Årbogen er trykt af P. E. Offset, Varde

7 4 INDLEDNING Siden sidste udgivelse herfra har jeg pådraget mig en permanent grøn stær på mit højre læse- og skriveøje, der til trods for tre forudgående laseroperationer på Øjenklinikken i Vejle ikke har været til at ændre. Således er jeg nu fra maj 2011 fuldstændig blind på mit højre læse- og skriveøje, der altid har kommunikeret med min højre skrivehånd (årbøgerne er alle skrevet og redigeret alene med min højre pegefinger); - den uhelbredelige grønne stær har siden i betydelig omfang generet bl.a. mit skrive- og redaktionelle arbejde her i årbogen, der derfor har været forfulgt af mange læse- og tastefejl. Men heldigvis har både Ester Nørrelykke i Middelfart, Bodil Stubkjær i Lille Karleby og Magne Juhl i Viborg været mig meget behjælpelige med artikler og personalhistoriske oplysninger til brug for udarbejdelsen af denne årbog, hvilket jeg er dem alle tre meget taknemmelige for. Det er p.t. mit begrundede håb og min plan, at kunne fortsætte udgivelsen af Vardesyssel Aarbog i endnu nogle år, idet jeg tidligere før min øjensygdom indtraf, har fået skrevet flere artikler på grundlag af egne studier i Landsarkivet i Viborg og i de lokalhistoriske arkiver i Vardesyssel. Afslutningsvis vil jeg nævne, at i og med, at antallet af abonnementer af Vardesyssel Aarbog er faldet støt de senere år, har min revisor på grundlag af skattelovgivningen besluttet, at denne udgivelse er den sidste herfra, hvoraf der skal svares moms. Og da denne årbogs hovedsponsor, Claus Sørensens Fond i Esbjerg samtidig har meddelt mig pr. brev, at de ikke efter denne årbogs udgivelse vil bidrage økonomisk hertil med den begrundelse, at Vardesyssel Aarbog ikke bidrager til en beskrivelse af Esbjergs historie. En beslutning der aktuelt vil betyde, at den herover angivne momsbesparelse ved de kommende udgivelser delvis vil kunne bidrage til, at formindske det økonomiske tab ved dens fremtidige tilblivelse, trykning og udgivelse. Gert Ravn

8 5 RYTTERBØNDERNE I dette femte afsnit om rytterbøndernes tilstand fortsættes beskrivelsen af vores lokale ejendomshistorie meget betydningfulde dokumentation, der indeholder en mængde detaljerede oplysninger om de på davænde tidpunkt betydelige og dominerende socialgruppe blandt bønderne i Vardesyssel og dets omgivende sogne. Slut på filmrulle M og start på filmrulle M Bog no.8. Kasseregnskab 1698: Specifikation over erlagte omkostningerne som fangesagen imod Birgette Christensdatter har opløbet fra første anfang og til endelig udgang, som følger: Anno 1698, den 2.december efter rygte og angivelse lod hende til Varde indhente for at eksamineres (1), givet stadstjeneren derfor l mark. - Den 14.ditto, efter erlangende kundskab, hvor fosteret var, nemlig udi hendes skrin, henstående i hendes faders hus, måtte jeg affærdige min tjener tillige fire af retten ordinerede synsmænd, som i fangens egen nærværelse skulle syne det døde foster; vognleje for fangen fra Varde og til Frisvad 1 mil, tillige synsmændenes underholdning 3 mark 8 skilling. Derpå ladet hende stævne for vidne til Varde Byting den 10. januar næst afvigte, min fuldmægtig da mødte sagen at påtale, kaldsmændene til fortæring og for deres umage 2 mark. Den 17. ditto til Øster-Nørre Horne Herreds Ting, der var fangens rette værneting, lod hende indstævne for dom at lide, for fangen og medhavende i tvende dage 3 mark. Efter da skete opsættelse til den 31. januar, endelig dom at erlange, atter måtte give sig på rejse did, tilgået ligeledes 3 mark. Fattiges penge 12 skilling. Loven at fyldestgøre og dommen til approbation for de velbårne Hr. Landsdommere at lade indstævne, lejet et bud til Viborg efter en Landstingsstævning til den 23. februar nest efter, givet i budløn 2 rigsdaler. Tvende personer for den at forkynde, for fangens dommer og meddomsmændene, som var vidtløftig forkyndelse 1 rigsdaler 2 mark. Den 17.februar foruden min fuldmægtig, som red på min egen hest, måtte jeg ej alene leje en dygtig karl ridendes, som gav sig på vejen

9 6 med fangen til Landstinget, men endog fri vogn til hende aparte; vognleje fra Varde og til Viborg 18 mil a mil 2 mark 4 skilling er 6 rigsdaler 4 mark 8 skilling; ligeledes vejen hjemad 6 rigsdaler 4 mark 8 skilling. Karlen for sin umage som red på sin egen hest 4 rigsdaler 3 mark. Byens tjener i Viborg for dens opagt på fangen l mark. Fortæring for min fuldmægtig i Viborg, samt på rejsen hen og hjem 3 rigsdaler 1 mark. Fattiges penge l mark. Drikkepenge til Landstingsskriverens tjener, som skrev fangedommen, og for hastig ekspedition 2 mark. Fangens underholdning fra den 7. december 1697 til den 5. marts 1698, hvor hun blev rettet, efter Kongl. allernådigst forordning ugentlig a 3 mark. er 6 rigsdaler l mark. Fangepenge á ugentlig l mark. 8 skilling er 3 rigsdaler. Mestermandspenge, samt til hans fortæring i Varde og undervejs 11 rigsdaler. Summarum 47 rigsdaler 3 mark. 4 skilling. På Viborg Landsting den 23. februar 1698: Er således efter indstævning over Birgette Christensdatter af Frisvad for ulovlig barnefødsel dømt og afsagt: Eftersom de i retten lagte tingsvidner af Varde Byting den 10. januar sidst afvigte, beviser at Birgette Christensdatter har vedkendt sig, det udi hendes skrin fundne døde barn, at være hendes foster, som synsvidnet forklarer, at have været fuldkommen i alle måder, og hun efter egen bekendelse, haver født ved nattetider, udi hendes faders stald, uden noget menneskes hosværelse, hvorimod hverken hendes fader, ej heller hun selv, noget til hendes befrielse haver kunnet foregive, men nu aleneste påstår af hende at være dødfødt. Da som fornævnte Birgette Christensdatter, med samme sin barnefødsel haver i dølgsmål omgået, og i begyndelsen aldeles nægtet, at hun havde fået noget barn, og ikke haver brugt de ordentlig og beskikkede midler, som hende og fosteret i sådan tilfælde kunne betjene, bør hun efter loven at miste sin hals, og hendes hoved sættes på en stage, og den indstævnte hjemtingsdom ved magt blive. In Cujus Rej Testimonium Sigilla Nostra Præsentibus Inferius Impressa. Således rigtig med originalen test. A.H.Rasch. Generalkommissariatet den 26. january Til Kongl. Majsts. Regimentskriver. Som hans Kongl. Majst. på hr. oberst Georg Auguste von Dehn, hans allernådigste supplique den 4. hujus, allernådigst resolveret haver, at

10 7 han indtil videre må bebo og nyde Fastergaard i Faster sogn, fri for al afgift, så haver i ham des indkomst, fra indeværende januari måneds begyndelse af, at lade nyde, indtil han den selv i brug tager og bebor. Gud befalet af Eders velvillige L. Mejer. O.Hansen. Fæstebreve 1. januar 1699 og til 1.januar 1700: Til den ødegård i Billum sogn udi Billumtarp den Hans Jensen sidst i fæste havde og beboede, som han i største armod og slette tilstand måtte kvittere, er indkøbt vårsæd for o.s.v. Gørding-Malt Herred. Ditto er Niels Terchelsen i Bobøl i Føvling sogn, hans påboende boelshus, som han formedelst alderdom og sær tilfaldende svaghed har afstået og bevilget hans søn Terchild Nielsen, for indfæstning 4 mark Ditto er Søren Nielsen forundt hans fader Niels Sørensens halve gård i Skovbølling i Aastrup sogn, som han til ham formedelst alderdom og skrøbelighed har opladt, for indfæstning 3 rigsdaler. Ditto er ligeledes Oster Nielsens halve gård i Glejborg i Aastrup sogn, tilladt hans søn Niels Ostersen, for indfæstning 1 rigsdaler. Ditto er Niels Pedersens fradøde halvgård igredsted i Jernved sogn forundt sønnen Peder Nissen, efter moderens godvillige afståelse, for indfæstning 2 rigsdaler. Ditto er på samme måde Oluf Jensens fradøde halvgård i Aastrup sogn og by forundt sønnen Jens Olufsen, for indfæstning 3 rigsdaler. Skast Herred. Ditto er Hans Terchelsen i Heager i Øse sogn hans partgård, som han formedelst alderdom og armod, har afstået til en ung karl Niels Hansen, for indfæstning l rigsdaler. Ditto er Christen Nielsens halvgård i Heager i Øse sogn, som han formedelst alderdom og slette tilstand, har afstået til sin svoger Christen Pedersen, for indfæstning 4 mark. Ditto er salige Jørgen Jensens enkes tvende gadehuse i Tobøl i

11 8 Guldager sogn, som hun formedelst alderdom, har afstået til en ung karl Jep Nielsen, tillige hendes datter at ægte, for indfæstning 3 mark. Vester Horne Herred. Ditto er Thomas Pedersen Strægaards partgård i Nebel sogn og by, som han formedelst alderdom og svaghed har opladt til hans søn Peder Thomsen, for indfæstning 1 rigsdaler. Ditto er enken Johanne Christensdatters partgård i Sædding i Nebel sogn, som hun har afstået til en karl Peder Eskesen, tillige hendes datter at ægte, for indfæstning l rigsdaler. Ditto er salige Søren Jensens bolig i Lønne forundt Søren Jepsen af Henne sogn, som ægter enken, for indfæstning l rigsdaler. Ditto er salige Christen Henrichsens enkes bolig i Lønne sogn og by, som hun formedelst høj alderdom og svaghed har afstået til hendes søn Henrich Christensen, for indfæstning 2 rigsdaler. Ditto er Mads Jørgensens halvgård i Kvong sogn i Kvorup, som han formedelst armod og uvederhæftighed måtte forlade, forundt Niels Nielsen for indfæstning fri samt og for rytterens forplejning som ex casse er betalt, og regimentskriveren til udgift passerer fra 1. januar 1699 og til 1. oktober næst efter, nemlig 5 rigsdaler 1 mark 8 skilling.. Ditto er Christen Christensens halvgård i Kvong sogn og by, som han formedelst høj alderdom og skrøbelighed har opladt og afstået til hans søn Niels Christensen, for indfæstning 2 rigsdaler. Ditto er salige Christen Boedsens halvgård i Torbøl i Ovtrup sogn, som hun formedelst stor armod og uvederhæftighed har opladt til Christian Johansen, for indfæstning 1 rigsdaler 2 mark. Ditto er enken Anna Christensensdatters halvgård i Markskelgaard i Aal sogn, som hun godvillig har opladt og afstået til hendes søn Jes Hansen, for indfæstning 2 rigsdaler. Ditto er salige Hans Christensens enkes halvpart af ermeldte Markskelgaard, som hun og godvillig har overdraget til hendes søn

12 Hans Hansen, for indfæstning 2 rigsdaler. 9 Ditto er Mette Pedersdatters fradøde stykke stug i Lunde forundt Christen Sørensen, for indfæstning 2 mark. Hans Jensen i Billumtarp i Billum sogn har indtil dette forår beboet sin i fæste havende partgård skylder , hvilken han da formedelst hans udygtighed og stedets ulovlig beboelse, da ingen besætning ved stedet befandtes og husene ganske er brøstfældig, som mesten står for fald, og ikke uden stor bekostning kan repareres, i armod måtte forlade og kvittere, hvilket erhvervede synstingsvidne som herhos følger, udførligen beviser o.s.v. Øster- og Nørre Horne Herred. Ditto er Jørgen Jensens gård i Tarm i Egvad sogn, som han formedelst armod har opladt til Jep Jensen, tillige hans datter at ægte, for indfæstning 2 rigsdaler. Ditto er Joen Jepsens gadehus i Tarm i Egvad sogn, som han har afstået til Peder Povelsen, for indfæstning 4 mark. Ditto er Christen Jørgensens bolig i Nørtarp i Strellev sogn, som han formedelst hans uvederhæftighed har afstået til hans søn Søren Christensen, for indfæstning 1 rigsdaler. Ditto er Knud Mathiasens halvgård i Adsbøl i Strellev sogn forundt sønnen Mads Knudsen, såsom han for alderdom og svaghed ham har opladt, for indfæstning l rigsdaler. Ribe den 21. juni Slut på bog no. 8 og start på bog nr. 9, Slut filmrulle M og start filmrulle M Følgende er i 1701 forstrakt med penge til et bæst: Riberhus Amt: Billum sogn og by, Niels Hansen 8 rigsdaler. og Dynis Jepsen 8 rigsdaler. Varde sogn, Las Christensen i Orten 8 rigsdaler. Jep Madsen i Skonager i Næsborg sogn til 14 fag salshus ialt 18 rigsdaler og til 12 fag fæhus 12 rigsdaler. Hans Andersen Aastrup i Forum, Brøndum sogn til 19 fag hus 25 rigsdaler 2 mark. Eske Lassen i

13 10 Lundager i Lunde sogn til 16 fag hus ialt 21 rigsdaler 2 mark. Jens Christensen i Kyvling i Lønborg sogn til 16 fag hus 21 rigsdaler 2 mark. Disse fire gårde var af ulykkelig ildebrand nedbrændt. Anders Nielsen ved Hans Graversens fjerdepart gårds antagelse udi Aastrup sogn bevilget frihed indtil 1. maj hartk Lars Madsen til Hans Jacobsens antagne partgård i Sædding i Guldager sogn er forundt et års frihed fra 1. januar 1700 til l. januar Mads Jacobsen ved indfæstningen af Hans Pedersens partgård i Hyllerslev i Janderup sogn er tillagt den dertil såede sæd, så og restancen at være fri og nyder et års frihed fra 1.september 1700 til årsdagen Niels Tarp af Varde og Tue Bachensen, som skal være forundt Hans Jensens i Billumtarp fast øde og forladte gård, skal til dets istandsættelse blandt andet være bevilget to års frihed for afgiften af hartkorn, som beregnes efter approbationens 49. post, fra l. maj 1700 til årsdagen Lauge Hansen på Burgaard forundt Poul Christensens gård i Billum sogn og by med et års frihed, efter resolutionens 126. post for hvilke som står for hartkorn. Gjørding-Malt Herred. Ditto er Peder Sørensens i Grene i Aastrup sogn hans fradøde halvgård, som enken formedelst alderdom har afstået til sønnen Peder Pedersen, for indfæstning l rigsdaler 2 mark. Ditto er salige Envold Andersens fradøde part gård i Jernved sogn og by forundt en ung karl Søren Christensen tillige enken at ægte, for indfæstning l rigsdaler 2 mark. Ditto er Michel Michelsen i Grene i Aastrup sogn sin påboende halvgård, som han for alderdom har afstået til sønnen Niels Michelsen, for indl'æstning l rigsdaler 2 mark. Ditto er Niels Jepsens partsgård i Jernelund, som han fradøde, under ægteskabs løfte med enken forundt Hans Hansen i i Darum, for indfæstning 2 rigsdaler. Ditto er Hans Graversens fjerdepart gård i Gettrupgaard kaldet i Aastrup sogn, som han så godt som øde måtte forlade, forundt Anders

14 11 Nielsen med conditioner o.s.v. Skads Herred. Ditto er til Jep Madsen i Skonager i Næsbjerg sogn, hvis salshus 14 fag og fæhus 12 fag med hvis bomidler deri fandtes, item den største del hø og al hans boghvede og noget rug ved en ulykkelig ildebrand blev lagt i aske, er forundt til 14 fag salshus 18 rigsdaler og til 12 fag fæhus 12 rigsdaler. Ditto er Lyckegaard beliggende i Jerne sogn, som Velb. hr. oberstløjtnant Lûbberstorph måtte årsagelig, formedelst påkommende march med regimentet uden riget, oplade og afstå, forundt Maren Gebhardt for indfæstning 2 rigsdaler. Ditto er Jes Nielsen i Fuglbæk i Brøndum sogn hans 1/6 part gård, som han formedelst alderdom og skrøbelighed til sønnen Peder Jessen har afstået, for indfæstning 4 mark. Dditto er Peder Nielsen Degn i Øse sogn og by hans påboende partgård forundt sin søn Niels Pedersen, som han formedelst alderdom til ham har afstået, for indfæstning 1 rigsdaler 2 mark. Ditto er Hans Jensens fradøde halvgård i Gjesing i Brøndum sogn, forundt sønnen Joen Hansen, for indfæstning l rigsdaler 2 mark. Ditto er til Hans Andersen Aastrup i Forum i Brøndum sogn, hvis salshus 19 fag med derudi havende boskab og husgaråd, item hvis hø, undtagen to læs, han denne sommer havde indavlet og ved ulykkelig ildebrand lagt i aske, er ham af kassen given til hjælp følgende: til 19 fag hus 25 rigsdaler 2 mark., til hø at købe til hans kvæg 4 rigsdaler, rytterens forplejning fra 1.juli til 1.oktober rigsdaler 2 mark 13 skilling. Ditto er formedelst Bertel Jepsens dødelig afgang, fra sin påboende partgård i Skonager i Næsbjerg sogn forundt samme sønnen Christen Bertelsen, for indfæstning 1 rigsdaler. Ditto er ligeledes Oluf Hansen ibid. sin fader Hans Olufsens påboende partgård, forundt for indfæstning 1 rigsdaler.

15 12 Ditto er Hans Jacobsens part ryttergård i Sædding i Guldager sogn, som han i allerstørste armod fradøde, hvis bygning var ganske forfaldne, og fandtes intet æde- eller sædekorn, ja fast ingen besætning, forundt Laurids Madsen ibid.,og til dens opkomst følgende bevilget og tillagt o.s.v. Ditto er Svend Andersen i Forumlund i Brøndum sogn hans 5/6 part gård, som han formedelst hans høje alderdom har opladt til hans 2 sønner Anders og Johan Svendsønner, forundt for indfædtning 4 rigsdaler. Vester Horne Herred. Ditto er Hans Pedersen i Hyllerslev udi Janderup sogn, hans partgård, som han i armod, både med kone og børn måtte forlade, så bygningen snart af brøstfældighed faldt ned, og ingen besætning fandtes, med mere, hvoraf udgiften ej kunne blive svaret, forundt Mads Jacobsen fra Billum, der til stedets opkomst er forundt og tillagt følgende: 1/ Vårsæden som er indkøbt og har kostet byg 1 tdønde 4 skæpper. a tønden 2 rigsdaler 3 mark. er 3 rigsdaler 4 mark. 8 skilling, boghvede 6 skæpper. for 1 rigsdaler 3 mark 12 skilling. 2/ Ved stedet pådragende restance fra 1. januar 1700 og til 1. september næstefter er 4 rigsdaler 2 mark. 3/ Et års frihed til husenes opbyggelse fra 1. september 1700 og til 1. september 1701 er 6 rigsdaler 3 markk ialt 16 rigsdaler 1 mark. Ditto er Søren Christensens fradøde halvgård i Præstbøl i Nebel sogn som enken ej alene længere kunne vedblive, og derfor indladt sig i ægteskab med en ung karl af Sønder Bork Jens Olufsen, og stedet forundt ham, for indfæstning 1 rigsdaler 2 mark. Ditto er ligeledes Hans Christensens fradøde fjerdepart gård i Sædding i Nebel sogn, forundt sønnen Boye Hansen, for indfæstning 2 rigsdaler. Ditto er Elisabeth Pedersdatters fradøde og i fæste havende partryttergård i Sønder Hebo udi Janderup sogn, forundt hendes svoger hr. Hans Sørensen sognepræst i Janderup og Billum sogne, mod at give fæste til kassen 2 rigsdaler.

16 13 Ditto er Joen Henrichsens fradøde partgård i Kvong sogn og by, som enken ej alene længere kunne vedblive, og derfor indladt sig i ægteskab med Eske Christensen, der og stedet på samme måde er forundt for fæste 1 rigsdaler. Ditto er Jens Sørensens halvgård i Hallum, som han har afstået til Salomon Eskesen, forundt for indfæstning 2 rigsdaler. Ditto er Rasmus Nielsens opladte partgård i Allerslev i Ovtrup sogn, forundt sin stedsøn Christen Pedersen for fæste 4 mark. Ditto er Peder Christensens fradøde partgård i Allerslev i Ovtrup sogn foruindt en ung karl Niels Pedersen af Gadgaard, som har indledt sig i ægteskab med enken, for fæste 4 mark. Ditto er Christen Rasches fradøde gård i Hyllerslev udi Janderup sogn forundt Hans Tobias Brodtkorb tillige bemeldte Christen Raskes enke at ægte, for indfæstning 3 rigsdaler. Ditto er Thomis Nielsens fradøde halvgård i Janderup sogn og by, forundt en karl Morten Pedersen af Bredmose for fæstes givelse 3 rigsdaler. Ditto er Hans Jensen i Billumtarp i Billum sogn hans fast øde forladte halve gård sammesteds, forundt Niels Tarp af Varde og Tue Bachensen, rytterbonde i bemeldte Tarp, på de conditioner såsom bygningen var ganske forfalden og ingen besætning på stedet med mere, at nyde til dens opkomst nemlig: 1/ At nyde det lidet over sæden indavlede rug, samt byggen til da forestående vårsæd med mere. 2/ Høbjergningen til udtæring for gøde på stedet. 3/ Frihed i 2 år fra 1.maj 1700 af at regne, foruden de 4 måneder forhen af kassen er betalt, og ej beregnet, da i så måde angår fra 1. januar 1700 og til 1.maj 1702 af 3 tønder 2 skæpper hartkorn der imidlertid bedrager til 30 rigsdaler 2 mark. 4/ Restancerne på stedet er til moxen at efterlades. Ditto er Søren Jensens fradøde bolig i Lønne forundt en ung karl Søren Jepsen tillige enken på stedet at ægte, for fæste 4 mark.

17 14 Ditto er Peder Sørensens bolig i Lønne, som han formedelst alderdom har afstået til sin søn Christen Pedersen, for fæste 3 mark. Ditto er Adzer Pedersen på Lønnehede sin i fæste havende bolig, som han for alderdom har afstået til sin søn Oluf Adsersen, for fæste 4 mark. Kilder & noter: 1. At blive eksamineres vil sige, at have tilstået sin brøde under tortur. Se tilsvarende herom i Vardesyssel Aarbog 2009, side 115 note-5 + Vardesyssel Aarbog 2010, side Morten Pedersen i Bredmoses aner og delvise efterslægt fremgår af Bredmoseslægten i Vardesyssel Aarbog ; - samt af Skiftet efter Mette Bertelsdatter i Ho 1753 i Vardesyssel Aarbog Ovennævnte sag og fæstebreve vedrørende Ryttergodsets landejendomme er indtalt på kassettebånd efter de i teksten på side 9 nævnte mikrofilm i 1983 af Holger Hertzum-Larsen i Fjaltring (nu Nr. Nissum), og derefter afskrevet af min daværende kone Margit Sandahl Nørgaard til senere gengivelse her i Vardesyssel Aarbog. 4. Som skabelon for de nævnte landejendomme vil jeg anbefale, at man benytter Matriklerne 1681 og 1688; - samt bogen Syn på Ryttergods 1686 af Holger Hertzum-Larsen. Lemvig CHRISTEN TARPS BO I VARDE 1664 I Varde Bys Bog (1) 1636 og i årene derefter ses blandt byens største skatteydere, købmand og rådmand (2) Christen Christensen Tarp (3), hvis store formue og omsætning skyldtes en meget betydelig handel med kraturer, som han solgte og lod indskibe fra henholdsvis Varde (3) og Hjerting (2) samt en betydelig mængde fisk, føde- og kramvarer til kunder i bl.a. Danmark, Holland og Tyskland, hvorfra han også købte varer til forhandling i sin krambod (forretning) i Varde Christen Christensen Tarp døde i Varde den jævnfør boregistreringen efter ham (4). Dødsårsagen skyldes den i Varde og opland på samme tid Raserende Sügdom (antagelig pesten, som de fremmede soldater medbragte under deres ophold). Af dokumentets forside (4) fremgår det, at registreringen af boet efter den barnløse og salige mand blev påbegyndt den 3. december (normalt 30. dagen efter dødsfaldet), hvor følgende nære familiemedlemmer var til stede:

18 15 Hr. Jacob Pedersen i Nebel på Karen Christensdatters vegne. Christen Hansen i Nebel. Jep Jepsen i Raatarp. Peder Jepsen i Kammersgaard. Jens Madtzen Rash på sin moders vegne. Rasmus Pedersen Stalll på sin egen vegne, - og Lauritz Pedersen i Lundtarp. Derefter angives omfanget af afdødes gård i Varde og tilhørende ejendomme, samt en halv skibsanpart i et Øffuerskib i Hjerting med al dens tilbehør (Thomas Tarp ejede den anden halvpart); samt halvparten i et lidet hus samme sted til en samlet værdi af 881 rigsdaler. De følgende sider af registreringen omfatter indholdet i gårdens beboelse, der er meget omfattende og bl.a. nævner udenlandske møbler samt beholdningen af genstande af duge, kobber (fremstilling af brændevin), messing (genstande i beboelsen m.m.) sølv (stor sølvkande med ægteparrets mærke) og navne) og tin (fade, kander, krus og tallerkener), 10 forskellige bøger. Derefter følger indholdet i gårdens separate rum (incl. husdyr og salgsartikler): Dørnset, køkkenet, stuen, overstuen, spisekammeret, loftkvisten, bryggersloftet, stueloftet, loftet over stuen ud til gården, kramboden. Stående i gården, i halmhuset, i nye hus, i nederstalden, i veststalden og korn i laden. Tilgode efter daterede og adresserede gældsbreve, hvoraf det ældste er dateret 1644, samt en detaljeret fortegnelse over bortskyldig gæld incl. bankforretninger på rente, der i alt beløb sig til rigsdaler 3 mark 10 skilling. Boets bortskyldige gæld beløb sig til i alt 337 rigsdaler 1 mark ½ skilling, og bestod i flere tilfælde af penge som han havde i forvarring for umyndige, som han var formynder for, samt andre bogførte udgifter såsom betaling for hans begravelse på 37 rigsdaler 2 mark 13 skilling, som Jens Madtzen Rash forestod på enkens vegne. Dertil kom den salige mands resterende afgifter, skatter og penge som han i embeds medfør havde i forvarring for byen og dets hospital. Og blandt boet øvrige udgifter anføres afdødes Christen Tarps enke Karen Christendatter Høsts begravelse til 75 rigsdaler. Efter registreringens afslutning dateret Warde den 19. december 1664; - blev der efterfølgende udfærdiget et skifte signeret Warde den 24. januar 1665, hvor enken Karen Christensdatter Høst (5) fik tildelt halvparten af boets værdi og hendes egne klæder og seng; - og dertil bistået af hendes formynder og brorsøn Hr. Jacob Pedersen Høst, sognepræst til Nr. Nebel og Lydum sogne (6).

19 16 De 6 øvrige arvinger (mandens søskende), der ses navngivet i registreringens indledning her øverst på side 15 i kursiv blev angivet i arvelodderne A F i følgende rækkefølge, således: Lodseddel-A tilfalden Rasmus Pedersen Stalll på hans egen vegne for hans arvepart efter salige Christen Christensen Tarp (7). Lodseddel-B er ikke bevaret i det meget beskadigede dokument (8). Lodseddel-C tilfalden Peder Jepsen i Kammersgaard på hans kones vegne for hendes arvepart efter salige Christen Christensen Tarp (9). Lodseddel-D tilfalden Maren Christensdatter salige Madtz Rashis efterleverske hendes arv efter salige Christen Christensen Tarp (10). Lodseddel-E tilfalden salige Christen Madtsens børn af Lundtarp for deres arvepart efter salig Christen Christensen Tarp (11). Lodseddel-F tilfaldt Christen Hansen i Nebel på sin kones vegne for hendes arvepart efter salige Christen Christensen Tarp (12). Kilder & noter: 1. Varde Bys bog Arkiv nr.: D i Landsarkivet for Nørrejylland (fotokopi af samme i Lokalhistorisk Værksted). 2. Varde Bys Historie af Carl Lindberg Nielsen. Udgivet i Varde 1942; siderne 43, 90, 91 og Han er antagelig født i Lundtarp i Lunde sogn, som søn af herredsfoged i Vester Horne Herred, Christen Gregersen født i Nærild, Lyne sogn og døde i Lundtarp den 12. september Gift 1.gang med Anne Iepsdatter af Nr. Nebel; og 2.gang med Kirsten Pedersdatter, der var født cirka 1581 og døde i Lundtarp den 12. september 1638 (se Vardesyssel Aarbog 1985 (2.årgang) side 106 og Vardesyssel Aarbog 1986 (3.årgang) side ). + Danmarks Kirker Ribe Amt af Nationalmuseet 1986, hæfte siderne 1128 spalte-1 til og med side 1120 spalte Copie af Registrering udi Salig Christen Tharpis Boe Anno 1664 (arkiv nr. B 82 lb. nr. 25). Min indbundne fotokopi heraf er nu efterfølgende afleveret til opbevaring i Varde Lokalhistoriske Arkiv. 5. Vardesyssel Aarbog 1986 (3.årgang) side Nr. Nebel og Lydum Sogne af H.K. Kristensen. Nr, Nebel 1958, side 54, hvor denne angiver, at hun først havde været gift med sognepræsten Peder Mikkelsen til Kvong og Lyne sogne.

20 17 6. Nr. Nebel og Lydum Sogne af H.K. Kristensen. Nr. Nebel 1958, side Rasmus Pedersen Stalll boede i Billum, hvor han var birkefoged i Kjærgaard Birk og herredsfoged i Vester Horne Herred, og søn af herredsfoged i Vester Horne Herred og ridefoged til Riberhus, Peder Stald i Rottarp, Outrup sogn, der var gift med Mette Christensdatter (søster til salige Christen Christensen Tarp i Varde). Se også Janderup og Billum Sogne bind-1 udgivet 1979, side nederste linie, hvor der står P i stedet for R. + Samme bog bind-2 udgivet 1982, side (heri nævnes drabet på en søstersøn i Gerndrup), samt i øvrigt hans egen kone,; - gården der var i selveje blev senere udlagt til ryttergods med et hartkorn på ( ). Om faderen Peder Stald i Rottarp læs da om denne i Outrup Sogn sf H.K. Kristensen, udgivet Varde siderne 92, 93, 94, 155, 240, 316 og 444. Og om ovennævnte Rasmus Pedersen Stalll i samme bog siderne 155 og Personen der arvede Lodseddel-B ses ikke i det kun delvis bevarede registrerings- og skiftedokument (4). 9. Peder Jepsen i Kammersgaard, Kvong sogn ses ved Matriklen 1664 (Z.5 lb. nr. 8 side 277b), at være fæster af Cammersgaard med et hartkorn på der da ejedes af Riberhus, som han da betalte skat til. 10. Maren Christensdatter (søster til salige Christen Christensen Tarp i Varde) var enke efter afdøde delefoged Madz Jensen Rash der var født cirka 1585 og døde som velagtet mand i Hyllerslev, og blev begravet på Janderup Kirkegaard den Maren Christensdatter døde selv før 1667 i Hyllerslev, Janderup sogn. Om Madz Rash se da meget mere om denne i Janderup og Billum Sogne bind-1 udgivet 1979, siderne 65, 68, 138, 160, 180, 201 og 202; - samt i bind-2 udgivet 1982 siderne 71, 102, 155, 178, 276 og 301; - samt i bind-3 udgivet 1983, siderne 35, 93, 100, 123 og Anna Christensdatter (søster til salige Christen Christensen Tarp i Varde) var gift med hendes faders afløser, herredsfoged Christen Madsen i Lundtarp, Lunde sogn; se da om denne i Lunde Sogn i Vester Horne Herred af H. K. Kristensen, Kolding 1923 side 10, 48, 59, 63, 66 og Kirsten Christensdatter (søster til salige Christen Christensen Tarp i Varde) var gift med gårdmand Christen Hansen i Nr. Nebel. Om disse se da i Nr. Nebel og Lydum Sogne af H. K. Kristensen. Nr. Nebel 1958, side Vardesyssel Aarbog 1985 (2.årgang) side ). Deres søn Madz Christensen og svigersønnen Oluf Eshesen overtager i fællesskab gården i Nr. Nebel by med et fælles hartkorn på m.m. ved Matriklen Den manglende arving af lodseddel-b herover side 16 giver os fortsat noget, at tænke over; - hvad også genealogen Holger Hertzum-Larsen i Nr. Nissum angiver sin store og særdeles veldokumenterede slægtsbog Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup Forslægt og efterslægt udgivet Nr. Nissum 1989; - se da herom i de to sidste afsnit på side 119.

21 18 KJÆRGAARD BIRKS TINGØGER EKSTRAKTER 1615 & 1617 Timgbøgerne fra Kjærgaard Birketing er ikke bevaret for årene 1613 og 1614, hvorfor de afskrevne personalhistoriske ekstrakter(1) herefter alle er udført på grundlag af min mikrofilm M : Tirsdag den (side-2?) Disse efterskrevne mænd af Ho og Oksby sogne vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, eftersom de var stævnede for deres sandhed, som er: Hans Laursen i Oksby, Poul Pedersen, Niels Hansen, Hans Christensen, Søren Nielsen, Mads Jepsen, Anders Hansen, Hans Lauesen Langbierre ibid., Hans Jensen i Vejers, Knud Gundesen, Jens Gundesen, Niels Nielsen, Thulle Gundesen, Jes Hansen, Christen Nielsen, Niels Christensen, Søren Knudsen, Thue Knudsen, Anders Andersen, Hans Nissen, Jon Gundesen ibid. Hans Frandsen i Mosevrå, Jep Sørensen, Backen Simensen, Thomas Christensen, Christen Nielsen ibid., Niels Christensen i Bredmose, Gunde Backensen, Michel Nielsen ibid. Niels Madsen i Oksby, Anders Jessen i Ho, Michel Nielsen ibid., Niels Thomsen, Jep Hansen, Niels Madsen og Jens Matisen ibid., at det er dem fuld vitterlig i Guds sandhed, det Morten Nielsen som boede ved Sønderside har stået et trolddomsrygte på, siden Maren Sørens af Oksby for trolddom blev brændt. Og er forne Morten Nielsen for sligt skal være bortrømt. Stod Iver Marquordsen ridefoged i dag for tingdom og kaldte anden gang på et kirkenævn af Ho sogn i dag 8 dage at gøre ed og tov over forne Morten Nielsen for den trolddomssag han er tillyst. Blev bevist i dag for tingdom med vidnesbyrd af Viborg Landsting den 19. november sidst forleden udgangen forne Morten Nielsen, der den dag har fanget varsel for disse vidner ærlige og velbyrdige mand hr. Albrett Skiell til Fussingø befalingsmand på Riberhus i dag her til forne ting vil lade tage beskrevet. Forne Iver Marquordsen tog vidnet, Niels Nielsen genpart der af. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Hans Hansen i Kjærgaard, Jens Christensen i Sædding, Niels Hansen i Grerup, Hans Jensen i Børsmose, (?) (?) i (?), Hans Pedersen ibid., Anders Michelsen i Søhuse og Lille Hans

22 19 Hansen i Kjærgaard. Iver Marquordsen ridefoged til Riberhus, på Albrett Skiells vegne, sigtede Morten Nielsen på Sønderside for trolddom, og svor nævningeed i ham. Søren Jensen i Børsmose og Thomas Lassen i Præstbøl fyldesnævninge af Ho sogn, at gøre ret ed og tov over Morten Nielsen, som boede ved Sønderside, for trolddom. Og fremgik Søren Nielsen i Ho, Michel Adsersen, Mads Jepsen, Niels Jensen, Laurids Nielsen, Anders Skræder på Sønderside.en fuld trolddomssag over efter de vidnesbyrd for dem har været. Blev bevist med vidnesbyrd af Viborg Landsting den 19. november sidst forleden forne Morten Nielsen den dag der, at have fanget varsel for fylding på nævning og nævningsed i dag Albrett Skiell vil lade tage beskrevet. Iver Marquordsen tog vidnet. Niels Nielsen tog genpart. Iver Marquordsen på forbemeldte Albrett Skiells vegne tilbød, om nogen ville stævne eller kalde nævning, som havde Morten Nielsen kirkenævn for trolddom over svoret, da skulle de have tid og rum dertil varsel til Landsting for dette vidne som forskrevet står. Iver Marquordsen tog vidnet. Adser Gundesen i Vejers gjorde Tue Jensen i Vejers afkald efter hans fader og moder Gunde Adsersen og Kirsten Gundes af Vejers. Jens Lauridsen ved Sønderside og Jens Lauridsen i Oksby på deres egen vegne, Mikkel Nielsen i Bredmose på hans kone Maren Mikkels hendes vegne og Jens Pedersen i Hebo på hans kone Karen Jenskone hendes vegne gjorde Hans Lauesen i Diore (?) afkald efter deres fader og moder Laue Jensen og Kirsten Laues og bevilgede de Jens Lauesen på Sønderside det hus at nyde og beholde, han der ibor. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Søren Hansen i Jegum, Hans Madsen ibid., Niels Hansen i (?), Jens Nielsen i Borre, Peder Thomisen i Børsmose, Jens Jensen i Tarp, Lille Hans Hansen i Kjærgaard og Volle Nielsen ibid. Niels Vollesen i Kjærgaard dommer. (sideskifte) Hans Hansen i Kjærgaard, på ærlig og velbyrdig mand Albrett Skiell

23 20 til Fussingø befalingsmand på Riberhus hans vegne, fremlagde en stævning af Christen Gregersen i Lundtarp den 30. november sidst forleden udgivet, som findes påskrevet, at være læst på Viborg Landsting den 3. december 1614, og på Sønderside for Morten Nielsens dør og bopæl den 4. februar 1615, med hvilken forbemeldte Albrett Skiell hændet til forne ting en endelig dom, efter 3 uendelige domme havde i rette stævnet Morten Nielsen, som boede på Sønderside, for han 7 gange for trolddom udlagt, og derfor skal nu være bortrømt. Og formente Hans Hansen, på forne Albrett Skiells vegne, Morten Nielsens gods ihvor det findes inden- eller udenlands, burde at være forfalden og følge Albrett Skiell på kongelig majestæts vegne, efter forne 3 uendelige domme, som Hans Hansen i dag udi retten lagde. Og vidste fogeden ikke imod forne uendelige domme, at sige, men forne Morten Nielsens penge, kvæg og gods ihvor det findes forbemeldte Albrett Skiell på kongelig majestæts vegne at følge halvparten deraf ihvor det findes inden- eller udenlands. Niels Olesen i Kjærgaard er dommer. Hans Hansen i Kjærgaard tog dommen. Peder Stall i Kvong i dag efter som han i to ting næst til forn havde gjort ved (?) på Poul i Ho hans vegne hans signet, som var bleven borte på forne Poul Hansen der i dag ville det hverken nyde eller undgælde. Peder Stall tog vidnet. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsnænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Peder Jensen i Vrøgum, Volle Knudsen i Børsmose, Christen Bertelsen ibid., Lille Hans Hansen i Kjærgaard, Christen Thomisen i Houstrup og Gunde Eskesen ibid., Giøde Christensen i Sædding. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Anders Jessen i Ho, Niels Jørgensen ibid., Peder Jensen i Vrøgum, Niels Sørensen ibid., Søren Sørensen i (?), Hans Pedersen i Børsmose, Niels Hansen i Grerup og Niels Eskesen i Vrøgum. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Peder Jensen i Vrøgum, Oluf Knudsen i Børsmose, Søren Jensen ibid., Bertel Matisen i Grerup, Las Jessen i

24 21 Fidde, (?) (?) i Børsmose, Lille Hans Hansen i Kjærgaard, Søren Sørensen ibid. Niels Vollesen i Kjærgaard dommer. (sideskifte) Peder Jensen i Vrøgum og Lille Hans Hansen i Kjærgaard vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at i dag otte dage så de det sårmål i Niels Ebsen i Vrøgum hans hoved på Kjærgaard Birketing, som han den samme tid klagede, som Ebbe Bundsen i Søhuse slog ham der med et høleskaft på ham, og var otte dage o.s.v. Ihs Tirsdag den 10. marts 1615 Otte vidnesmænd er Peder Jensen i Vrøgum, Niels Hansen i Grerup, Jens Lassen i Ho, Lille Hans Hansen i Kjærgaard, Søren Christensen ibid., Hans Jensen i Lønne, Anders Michelsen i Søhuse og Søren Sørensen i Tudhul. Niels Vollesen i Kjærgaard dommer. Niels Ebsen i Vrøgum og Boed Ebsen i Søhuse i dag for tingdom bekendte at de var venlig og velforligte om den slag Boed Ebsen slog Niels Ebsen (sideskifte) med en høleskaft i hans hoved. Stod de begge til vedermålsting. Hans Hansen tog vidnet. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Oluf Knudsen i Børsmose, Peder Thomisen ibid., Christen Laursen ibid., Peder Bredmose i Ho, Oluf Knudsen i Vejers, Søren Hansen i grerup, Peder Jensen i Vrøgum og Niels Pedersen i Fidde. Hans Hansen i Kjærgaard kaldte andet ting på sandemænd i Kjærgaard Birk i dag otte dage (?) at gøre rede og thoug over Ebbe Bundsen i Søhuse for Niels Ebsen i Vrøgum han slog. Stod Ebbe Bundsen til vedermåls ting. Ærlig og velbyrdig mand Albrett Skiell til Fussingø befalingsmand på Riberhus havde i rette stævnet Mads Diønesen ved Sønderside for 7 tønder sild, som skal være borte af 13 tønder, som blev indskibet på den krogbåd for Hamborg nu om Sct. Mikkelsdags tid sidst forleden, som forne Mads Diønesen sejlede på med Morten Nielsen. Deslige for noget hø og hamp at skal være indskibet for Hamborg, hvilke forne 7 tønder sild, hør og hamp forbemeldte Albrett Skiell mente, Mads

25 22 Diønesen bør at stande til rette for, som det sig bør, eller at for udstede sanddrulig vidnesbyrd hvor det er blevet, efterdi han har været indenskibs både med forne gods, og været Morten Nielsens betroede mand. Så er Mads Diønesen ikke mødt, og derfor fik Hans Hansen uendelig dom på forne Mads Diønesen efter stævnings indhold. Hans Hansen tog dommen. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Jens Christensen i Nebel, Jens Christensen i Sædding, Anders(?) Nielsen ibid., Bertel Madsen i Grerup, Anders(?) Jessen i Ho, Volle Knudsen i Børsmose, (?) (?) ibid., og Søren Sørensen i Kjærgaard. Ihs Tirsdag den Otte vidnesmænd er Hans Hansen i Kjærgaard, Jens Christensen i Sædding, Peder Christensen ibid., Ib Jepsen ibid., Niels Michelsen ibid., Christen Christensen i Dyreby, Hans Hansen ved Sønderside og Poul Christensen i Janderup. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Volle Nielsen og Mads Sørensen ibid., Gunde Eskesen i Houstrup, Las Ibsen i Fidde, Jørgen Sørensen i Borre, Peder Nielsen i Bolkjær, Christen Iversen i Kolle. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Jens Christensen i Sædding, Peder Nielsen i Bolkjær, Mads Hansen i Oksbøl, Søren Sørensen i Kjærgaard, Brigs Hansen ibid., Søren (?) i Grerup, og Christen Brigssen i Præstbøl. Peder Nielsen i Bolkjær, Hans Nielsen i Vejers og (?) Gundesen ibid. de vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at nu i dag fjorten dage mødte Anne Peders i Ho her for tingdom og lod se hendes sår (?) og var blå og (?) som hun den dag (?) og på sin helligånds ed sigtede Lauritz Nielsen i Ho for, at han slog hende med en ildkløv til Anders Jessen i Ho (?) sidst var om dagen. Udi (sideskifte) lige måde vidnede Mette Andersdatter med oprakte fingre og helligånds ed, at hun så da

26 23 forne Lauritz Nielsen i Ho slog forne Anne Peders med en ildkløv til Anders Jessen i Ho på onsdag nu sidst forleden var tre uger, og lyste Hans Hansen forne Lauritz Nielsen i Ho en fuld vold til. Anders Jessen i Ho og Niels Giødesen ibid., vidnede med oprakte hænder og helligånds ed, at de udi dag fjorten dage på Ho (?) gav Lauritz Nielsen mundtlig varsel for disse vidner i dag (?) til tinget (?) tog Hans Hansen i Kjærgaard tingsvidnet. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Lille Hans Hansen i Kjærgaard, Jens Christensen i Borre, Gunde Eskesen i Houstruip, Christen (?) i Grerup, Jens Christensen ibid., Thue Knudsen i Vejers, Jep Nielsen ibid., Mads Hansen i Oksbøl; - forne mænd vidnede med oprakte fingre og helligånds ed at Hans Hansen i dag for tingdom tilspurgte Søren Jensen i Børsmose hvor han o.s.v. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Lille Hans Hansen ibid., Lauritz Lassen i Præstbøl, Oluf Knudsen i Børsmose, (?) Jensen i Dyreby, Poul Sørensen i Lønne, Mads Jepsen i Oksby og Hans Christensen ibid. Hans Hansen i Kjærgaard kaldte på sandemænd at gøre ed og thougt over Mads Jepsen i Oksby og Hans Christensen ibid. Varsel hjemlet o.s.v. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Lille Hans Hansen, Søren Sørensen, Volle Nielsen ibid., Simen Brigssen i Grerup, (?) Lassen i (?), Knud Gundesen i Søhuse og Brigs Hansen i Kjærgaard. Hans Hansen i Kjærgaard lyste Bertel Sørensen borger i Varde en fuld vold til for Morten Michelsen borger i København havde slagen med en (?). - Bertel Andersen i Ho og Christen Poulsen i Janderup vidnet at de i dag gav forne Bertel Sørensen varsel i Varde for dør og bopæl for dette vidne. Hans Hansen tog vidnet. Niels Nielsen borger i Ribe i dag for tingdom lod læse en stævning

27 24 med hvilken han havde stævnet Søren Nielsen i Ho, Hans Nielsen i Bredmose, Mads Bertelsen i Ho, Michel Adsersen, Mads Jepsen, Niels Jensen, Laurids Nielsen ibid., Anders Skræder på Sønderside, Søren Villadsen ibid., Niels Pedersen i Ho, Jens Madsen og Peder Bredmose i Ho, kirkenævn af Ho sogn, fordi nu i dette år den 3. februar sidst forleden til Kjærgaard Birketing skal have oversvoren hans broder Morten Nielsen trolddomssag. - Desligeste Iver Marquordsen som samme ed og tov havde forhvervet, om han havde der noget til at svare. Og ikke forne stævning formeldte hvor de skulle møde eller når de skulle møde. Hvilke stævning var udgivet under ærlig og velbyrdig Iver Juels landsdommers navn. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Søren Sørensen ibid., Backen Madsen i Skødstrup (?) i Præstbøl, Peder Jensen i Vrøgum, Hans (?), Lambert Hansen ibid., Christen Jensen i Gammeltoft, Gunde Eskesen i Houstrup. Ingeborg Nielsdatter i Nebel vidnede med oprakte hænder og helligånds ed, at (?) i dag var tre uger, kørte hun plojningen for Eske Jepsen i Nebel o.s.v. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Hans Hansen i Kjærgaard, Lille Hans Hansen ibid., Jens Christensen i Nebel, Peder Jensen i Vrøgum, Bertel Sørensen i Vesterside, Christen Gundesen i Sædding, Frands Jepsen i Nebel og Søren Knudsen i (?). Jens Nielsen i Nebel i dag for tingdom beretter, at han i to ting næst til forn og i dag den tredje haver tilbøden (?) af jorden o.s.v. Jens Christensen i Nebel fordelte Anne Lauritzkone i Sædding for 12 daler og (?). Niels Eskesen i Nebel og Peder Pedersen ibid. vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at i dag 14 dage gav forne Anne Lauritzkone og hendes lavværge varsel for hendes bopæl. Jens Christensen tog vidnet.

28 25 Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Hans Hansen i Thudhul, Hans Pedersen i Børsmose, Oluf Nielsen i Kjærgaard, Peder Hansen, Søren Sørensen, Brigs Hansen og Oluf Knudsen ibid. og Jens Christensen i Nebel og Eske Nielsen ibid. vidnede med oprakte fingre at det er ham fuldt vitterligt, at den liden tofte som ligger sønden og vesten o.s.v. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er (?) Vollesen i Kjærgaard, Volle Nielsen (?), Søren Sørensen ibid., Søren Jensen i (?), (?) i (?), Volle Knudsen i (?), Frands Jepsen i Nebel, Niels Sørensen i Vrøgum. Bertel Christensen i Grerup stod i dag for tingdom, klaget at i dag otte dage satte han på hans tag og tækkede, der så han der gik to gamle svin og tre grise på hans bygmark på vester hånd af hans pigebørn vesten hans vej o.s.v. Tirsdag den ses ikke i tingbogen p.g.a. fugtskade! Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Christen Giødesen i Sædding, Christen (?) i Nebel, Peder Nielsen Gråhede ibid., Lille Hans Hansen i Kjærgaard, Søren Sørensen ibid., Thøge Eriksen i Børsmose og Hans Eskesen i Houstrup. Peder Jepsen i Nebel vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at Hans Hansen i Kjærgaard o.s.v. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Anders Poulsen i Alleslev, Søren Jensen i Børsmose, Volle Knudsen ibid., Jens Eskildsen i Lunde, Claus Sørensen i Hennebjerg, Christen Boedsen(?) i Kolle, Peder Gregersen (?) i Stausø, Niels Sørensen i Houstrup, Søren Sørensen i Kjærgaard. Niels Vollesen i Kjærgaard er dommer. Peder Stall i Rottarp for Niels Gedbjerg borger i Varde udi 2 ting næst tilforn og i dag den 3. tingdag forbød nogen at grave klynehytter på hans bredsel ved Føynæring o.s.v. (Det er første gang Peder Stalll (Stall) fra

29 26 Kvong nævnes med bopæl i Rottarp, Outrup sogn). Ihs Tirsdag den Otte vinedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Jens Christensen i Nebel, Jens Christensen i Sædding, Peder Jensen i Vrøgum, Niels Hansen i Grerup, Thomis Lassen i Præstbøl, Christen (?) i Lønne og Christen Bertelsen i Børsmose. Jørgen Mikkelsen i Hennebjerg i dag for tingdom beretter, at han i dag 8 dage har været her til Kjærgaard Birketing og lyste Niels Knudsen i Hennebjerg manddød til for hans moder, Maren Mikkels udi Hennebjerg, hendes død, så gjorde han i lige måde i dag og kaldte han 1.ting på sandemænd at oplede forne Maren Mikkels hendes bane og hvad tidende var til bane og livs øde o.s.v. Hans Hansen lyste Niels Villadsen og Bachen Madsen i Skødstrup en fuld vold til, stod de begge til vedermålsting og udi lige måde hver andre en fuld vold til (pg) tog hver et vidne. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Lille Hans Hansen, Søren Sørensen ibid., Jørgen(?) Christensen i Sædding, Christen (?) i (?), Christen Lassen i Præstbøl, Peder Jensen i Vrøgum og Oluf Knudsen i Børsmose. Michel Frandsen i Hennebjerg, Hans Eskesen, Jørgen Hansen, Niels Vollesen, Peder Vollesen, Zidsel Hanskone, Mette Jørgens, Maren Peders, Gye Christens og Anne Pedersdatter ibid. vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at den sidste tirsdag efter St. Mortens Dag nu sidst forleden da var de indtil Maren Michels i Hennebjerg og den tid hl. Niels(?) Klausen i Henne Præstegaard meddelte hende samme (?), og da klagede forne Maren Michels samme tid at o.s.v. Volle Christensen i Vrøgum i dag for tingdom gjorde Volle Nielsen og hans moder og søster, Zidsel Nielskone og Enne Nielsdatter ibid., afkald for al hvis arv hans kone kunne tilfalde efter salig Niels Madsen og Zidsel Nielskone, lige som hun ved døden var afgået. Volle Nielsen tog afkaldet. Volle Christensen til vedermålsting.

30 27 Tirsdag den ses ikke i tingbogen p.g.a. fugtskade! Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Hans Hansen i Kjærgaard, Niels Vollesen ibid., Christen Giødsen i Sædding, Jens Christensen ibid., Jens Christensen i Nebel, Hans Frandsen i Mosevrå, Peder Thomisen i Børsmose og Christen Bertelsen ibid. (sideskifte) Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Jens Lassen i Ho, Jep Michelsen i Vrøgum, Peder Thomisen i Børsmose, Volle Nielsen i Vrøgum, Jens Christensen i Sædding, Poul Jensen i Dyreby, og Brigs Hansen i Kjærgaard. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Michel Jessen i Billum, Niels Hansen i Grerup, Knud Smed i Henneberg, Søren Boedsen i Dyreby, Søren Sørensen i Kjærgaard, Poul Jensen i Stausø og Volle Knudsen i Børsmose. Volborg Jepsdatter født i Øster Vrøgum i dag for tingdom gav Peder Stall fuldmagt at til tale Knud Christensen i Fidde boendes og født i Kjærgaard for at dele efter hans brevs lydelse som hun bekendte han lovede hende fra ham (?). Stod Knud Christensen til vedermålsting og tog genpart. Peder Stall tog vidnet. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Lille Hans Hansen i Kjærgaard, Gunde Bachensen i Bredmose, Jens Lassen i Hug (sideskifte) Christen Christensen i Dyreby, Christen Jensen ibid., Jep Pedersen i Borre, og Anders Michelsen i Søhuse. Mads Jensen ved Sønderside i dag for tingdom lod se en åben sår i hans venstre arm som han klagede på, at Hans Laursen i (?) huggede ham med en økse på søndag eftermiddag sidst forleden, udi lige måde klagede han på Jens Laursen i Oksby, at han samme dag huggede til ham med en øksehug o.s.v.

31 28 Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Lille Hans Hansen ibid., Søren Sørensen ibid., Jens Christensen i Sædding, Thue Knudsen i Vejers, Christen Knudsen i Nebel, Mads Jessen i Ho, og Hans Christensen i Oksby. Peder Stall havde dele og tredje ting til Knud Christensen i Fidde på Voldborg Jepsdatter i Vrøgum for gæld o.s.v. Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Lille Hans Hansen, Søren Sørensen ibid., Jens Christensen i Sædding, Søren Jensen i Børsmose, Hans Jessen, Hans Pedersen ibid., Joen Gundesen i Vejers og Jens Gundesen ibid. Rasmus Madsen i Ho og Thyge Andersen ibid. vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at ved Sct. Mikkelsdag sidst forleden, da hørte og så de at Jens Lassen i Ho det Jens Lassen i Ho tilbød Jep Sørensen i Oksbøl, Søren Sørensen ibid. og Hans Olesen og Ingeborg Hanskone på Sønderside en ko, som var salig Maren Sørens i Ho hendes ko og begærede hvis penge, som han havde kostet på forne salig Maren Sørens begravelse. Dertil svarede Jep Sørensen, at når det måtte komme til stede al hvis gods og gode salig Maren Sørens sig over efter hende, så ville han gerne annamme hans anpart både i gods og gæld efter forne Maren Sørens. Udi lige måde tilbød Hans Hansen på Ingeborg Hanskone på Sønderside hendes børns vegne Peder Ibsen i Oksbøl og Mads Tullesen i Oksbøl vidnede med oprakte fingre og ed, at de i dag 8 dage gav Jep Sørensen i Oksbøl varsel på hans bopæl, desligeste Ellen Nielsdatter og Ane Nielsdatter på Sønderside og deres lavværge varsel på dette tilbud og vidne o.s.v. Tirsdag den er ikke fundet i tingbogen! Ihs Tirsdag den Otte vidnedsmænd er Niels Vollesen i Kjærgaard, Lille Hans Hansen ibid., Peder Jensen i Vrøgum, Oluf Knudsen i Søhuse, Søren Jensen, Christen Laursen, Hans Jensen i Vejers, og Thomis Lassen i Præstbøl.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Nørre herred, Strellev sogn. Et bol ved kirken gevaldiger Niels Hansen nu Jens Jørgensen, Strellev sogm, Peder Nielsen og Peder Jensen, Strellev

Nørre herred, Strellev sogn. Et bol ved kirken gevaldiger Niels Hansen nu Jens Jørgensen, Strellev sogm, Peder Nielsen og Peder Jensen, Strellev Ribe Varde Lyne, Kbong og Nørhede Strellev/Adsbøl 1748 Kirsten Jensdatter i Varde. 11.11.1748. Enke efter Niels Villumsen. B: 1) Jes Nielsen 2) Anne Nielsdatter 3) Maren Nielsdatter. FM: 1 morbror Christen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Anders Terkildsen i Janderup 83 Anders Thomsen i Lydum 120, 121 Anders Thomsen i Skyhede 195

Anders Terkildsen i Janderup 83 Anders Thomsen i Lydum 120, 121 Anders Thomsen i Skyhede 195 Personregister. Dette personregister er i nudansk stavemåde. Eksempelvis er Chrestenn blevet til Christen, Pouell til Poul, Jennss til Jens, Hannssønn til Hansen. I selve teksten er så vidt muligt brugt

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1800 til anno 1829

Taksationsprotokol anno 1800 til anno 1829 Brandtaksationer i Vester Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 10. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1800

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Trolovede og Viede i Ho sogn og Oksby sogn.

Trolovede og Viede i Ho sogn og Oksby sogn. Trolovede og Viede i Ho sogn og Oksby sogn. Renskrift af Viede i kirkebogen er foretaget af: Ole Westermann i Skibby og Henning Jensen i Esbjerg. Bemærk: Vi har gjort det så godt vi kan, men kontroller

Læs mere

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj.

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734 d. 28 jan. trolovede jeg Christen Johansen og Maren Nielsdatter i Bounum. Gift 7 mar. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814 1778 d. 26 apr. confirmationsbørn af Hodde og Tistrup sogne. Christen Sørensen Jens Jensen Gyde Madsen Anders Laugesen Jes Nielsen Jens Pedersen Mette Jensdatter Mette Michelsdatter Maren Michelsdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Lokale Stedkoder. Varde Lokalhistoriske Arkiv

Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Lokale Stedkoder. Varde Lokalhistoriske Arkiv Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Varde Lokalhistoriske Arkiv 573-02 573-03 573-04 Varde Købstad Kongsgård, Varde Jorder Varde Bygrunde Varde Markjorde Varde Landsogn, Hyllerslev

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Langholt [Kær herred, Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-1852 G124-2 (1 pakke)

Langholt [Kær herred, Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-1852 G124-2 (1 pakke) Langholt [Kær herred, Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-1852 G124-2 (1 pakke) Uddrag af samtlige fæstebreve i pakken foretaget af Ole Munk. Uddragene er lavet i samme rækkefølge, som fæstebrevene

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Konfirmerede i Ho og Oksby sogn

Konfirmerede i Ho og Oksby sogn Konfirmerede i Ho og Oksby sogn 1764-1801 Renskrift af Konfirmerede i Ho og Oxbye kirkebog er foretaget af: Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N. Bemærk: Der er ikke læst korrektur på dette

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted.

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted. 1777 d. 4 feb. enkemand Rasmus Jensen af Lydom Hede og Bodil Pedersdatter af Søvig Huse. 1777 d. 13 jun. Jens Michelsen i Lunde, død 1811 og Maren Pedersdatter af Lundtang, død 1819. 1777 d. 14 okt. Christen

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov.

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov. Sortering Medum. 1702 d. 8 feb. Rasmus Jensens barn udi Agersnap kaldet Anna. Niels Pedersens hustru i Agersnap bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Peder Ibsen udi Medum, Christen Pedersens hustru i Agersnap,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Sønder Bork sogn konfirmerede 1750 til 1814

Sønder Bork sogn konfirmerede 1750 til 1814 [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1750 d. 5. apr. Blev taget til confirmation nemlig. Christian Nielsen. Niels Magaard. Søren Christensen. Niels Christensen. Anders Christensen. Lars Jensen. Morten Hansen.

Læs mere

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho.

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho. 1777 d. 28 sep. Knud Jensen fra Vestkjær i Ølgod sogn og Anna Nielsdatter af Hesselho Tistrup sogn. 1778 d. 3 mar. Christen Nielsen af Rotbøl Horne sogn og Anna Jepsdatter af Krasborg Tistrup sogn. 1778

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Hillerslev Herreds Tingbog -1667 7/10

Hillerslev Herreds Tingbog -1667 7/10 I det følgende er Christen Christensen i Skovsted storebror til Steffen, Staphen Christensen De fremhævede navne er blodslægtninge. De kursiverede er i direkte familie med disse Emmike Eriksen er herredsfoged.

Læs mere

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814 1732 d. 13 jan. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Mette. Peder Jacobsens hustru bar barnet og de andre faddere var Simon Olufsen, Peder Nielsen, Niels Iversen, Mads Nielsens hustru,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet.

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet. 1732 d. 20 jan. blev Søren Bøel begravet. 1732 d. 6 feb. blev Christen Bjergs datter begravet. 1732 d. 7 sep. blev begravet Oluf Lauridsens barn. 1732 d. 23 nov. begravet Anna Lyager. 1732 d. 27 dec. blev

Læs mere

Slægt 12. Sortering Gammelgård.

Slægt 12. Sortering Gammelgård. Slægt 12. Sortering Gammelgård. 1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere