Efterår 2016 Nr. 2. årgang nr. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterår 2016 Nr. 2. årgang nr. 8"

Transkript

1 Efterår 2016 Nr. 2. årgang nr

2 LVU Seniorernes blad Udgives af Landssammenslutningen af Voksen og Ungdomsundervisernes Seniorer Kræfterne i universet...forsiden Frivilligt arbejde... side 3 Seniortræf i Nordjylland... side 4 Referat af generalfoorsamlingen i side 8 Hovedstadsregionen og Region Sjælland... side 11 Hovedbrud ved Poul Foersom... side 15 Region Nord... side 17 Region Midt... side 19 Region Syd... side 22. Dette nummer af bladet er redigeret af Leif Hammelev, artiklerne er skrevet af medlemmer af bestyrelserne i de fire regioner, som har en regional bestyrelse. Forsiden: Kræfterne i universet er lavet af Poul Foersom i Artikler, gode ideer og kommentarer er meget velkomne og kan sendes til Leif Hammelev, Hedehusvej 15, 3300 Frederiksværk, eller på mail eller som SMS til Vi er meget interesseret i at vores medlemsoplysninger er opdaterede, giv os derfor venligst besked når der sker ændringer. Efter at portoen på breve er steget, vil vi gerne kende din e- mail adresse. Vi vil bruge den til at kommunikere hurtigt og billigt til alle medlemmer. Du kan blot sende os en mail med dit navn, eventuelle rettelser og teksten: Info fra LVU medlem til: 2

3 Frivilligt arbejde I Danmark er der blevet skåret helt ind til benet, når det gælder hjælp til ældre, syge og handikappet mennesker. Vi er så heldige, at der er så mange mennesker, der lavet et frivilligt stykke arbejde, til glæde for disse mennesker. Der er mangel på hænder mange steder, så jeg blev valgt ind i et Pårørende Råd på en institution, hvor jeg havde en pårørende, det blev til glæde for mig og familien, men også for beboerne og personalet. Der hvor jeg var, havde man ikke tid til at lave ting til Jul, påske og pinse, så det gjorde jeg sammen med Pårørende Rådet. Mange af beboerne kunne ikke lave så meget, så vi lavede jule pynt sammen med dem til jul imens vi fik æbleskiver gløgg og kaffe. Da vi var færdige med at lave juledekorationer og juleklip, spiste vi risengrød med juleøl til. Efter aftensmad som vi spiste sammen, kom alle beboerne ned i deres bo enhed, med de færdige ting, som vi havde lavet sammen med dem. Det var en fornøjelse at se, hvor glade beboerne var, når de fik deres fine ting med ned i deres bo enhed, og de var så stolte, at det var hele arbejdet vær. Til påske lavede vi påskeklip og påskedekorationer, af forårsblomster/planter/løg som vi pyntede med fjer og kyllinger, det gav lige så stor en glæde. Jeg brugte også meget tid på at snakke med beboerne, det kunne jeg mærke at de var glade for. Der var jo også nogle der aldrig fik besøg, så de var glade for, at der kom en og snakkede med dem. Det er ikke kun de personer man hjælper, der har stor glæde af, at vi gør et stykke arbejde, det har man også selv, ved at give en hånd hvor den mangler, det er der mange der kan lære noget af. Joan Møller. 3

4 Seniortræf i Nordjylland I år havde bestyrelsen i Nordjylland påtaget sig opgaven med at tilrettelægge vores Seniortræf. De valgte at følge den skabelon som har været benyttet de seneste år med at vælge en god kro med overnatning, som vi kan betale inden for vores økonomiske rammer, udvælge en oplægsholder og finde et kulturelt arrangement, der kunne give os alle en oplevelse at tage med hjem. Valget faldt på Tylstrup Kro nord for Aalborg, hvor formanden nyligt havde afholdt et større arrangement hvor gæsterne havde været yderst tilfredse med maden. Deltagerne i Seniortræf 2016 blev da heller ikke snydt på nogen måde. Efter en velkomstdrink i haven foran kroen fik de serveret en tre retters menu med rød- og hvidvin samt et glas portvin til desserten. Under middagen spillede en musikker smægtende toner, ligesom han understøttede os i at synge de til lejligheden udvalgte sange. Aftenens underholdning var som sædvanligt ved egnekræfter,men også sædvanen tro, fint styret af toastmasteren Poul Foersom. 4

5 5

6 Efter kaffen var der mulighed for en svingom inden det hele sluttede kl Men dagen startede jo allerede lang tid før middagen. Allerede ved 14 tiden blev der serveret kaffe og kage. Vi havde inden da, som vanligt, haft problemer med togtransporten til Aalborg. En enkelt af deltagerne havde fulgt sekretærens fejlskrift om at stå af i Horsens (det var genbrug af en tekst fra sidste år) mens en anden fejlagtigt ved delingen af lyntoget blev sat af i Fredericia. Begge nåede dog senere på dagen frem til Kroen. Efter en velkomst fra formanden Joan Møller var det tid til eftermiddagens program. Oplægsholderen, Lektor P.C. Overgård fortalte levende, med udgangspunkt i en række anekdoter og en masse overheads, om Storm P som tegner og satiriker og efter en kort pause om en helt anden person neemlig Anton Berntsen under oversskriften: Recitation af digte af Anton Berntsen om Jysk humor og forpligtethed på det nære med rod dybt i hjemstavnen. Vi fik på den måde hørt om humoren landsdækkende og fra to helt forskellige persomligheder.... Efter nogle timer i bag nedrullede gardiner (det var nødvendigt, ellers kunne vi ikke se billederne) var det tid til at komme ud i solen, strække ben, finde over på værelset og blive klædt om til festaftenen.... Næste dag besteg vi, efter et herligt morgenmåltid, bussen, 6

7 der førte os til Aalborg. Her så vi de mange nyskabelser nede ved havnen og endte på det nyrestaurerede kunstmuseum Kunsten (Det tidligere Nordjyllands Kunstmuseum). Museet er tegnet af den verdensberømte finske arkitekt Alvar Aalto samt Elissa Aalto og Jean-Jacques Baruël, og det er den eneste museumsbygning uden for Finland, som Aalto har tegnet. Museet er opført i enestående hvid marmor. Inden for murene fortsætter stilen med smukke marmorgulve og kobberlamper, der ligeledes er designet af Aalto. Det stod færdigt i 1972 og marmoren var gennem årene mere eller mindre forvitret og slidt så en renovering havde været nødvendig. Nu besøgte vi under kyndig vejledning museet og så såvel bygningen som den ophængning som museet havde valgt at præsentere det nye Kunsten med. Dagen fortsatte med en frokost hjemme på kroen og sluttede med den årlige generalforsamling i den landsdækkende del af vores forening: LVU-Seniorer (se næste artikel) 7

8 Referat af Generalforsamlingen i landsforeningen Formanden, Joan Møller (JM) åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte, som alle havde deltaget i årets seniortræf. JM foreslog på bestyrelsens vegne Finn Norring-Agerskov(FN) som dirigent. FN blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed efter vedtægterne og optalte antallet af deltagere i generalforsamlingen til 32. Dernæst gav han ordet til formanden for aflæggelse af Bestyrelsens beretning. Formanden indledte med at oplyse medlemstallet og fortsatte med at fortælle om årets arbejde. LVU-Seniorer har den 1. juni medlemmer(332 i 2015) og bestyrelsen har i 2015 år afholdt 4 bestyrelsesmøder i Store Vistorp hos den tidligere formand, som har stillet sit hjem på FYN, som ligger centralt for alle bestyrelsens medlemmer, til rådighed for bestyrelsens møder. JM takkede Kirsten Grove (KG), som desværre ikke kunne være til stede på denne generalforsamling, mange gange for den ydede gæstfrihed. JM takkede også den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år og for den støtte som hun, som nytiltrådt formand, havde fået. Som ny tiltrådt formand for LVU-seniorer var det naturligt, at JM gerne ville deltage i Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet s møder hvorfor vores tidligere formand KG veg pladsen indtil JM kunne vælges på en ekstraordinær generalforsamling i Seniorgruppen d. 1. okt Om arbejdet i Seniorgruppen fortalte næstformanden Leif Hammelev (LH) følgende: Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet har omkring 1100 medlemmer. Bestyrelsen består af 6 medlemmer: 2 fra DTL- Seniorer (tidligere lærere ved de tekniske skoler med ca. 600 medlemmer), 2 fra LvA-Seniorer (tidligere lærere ved AMU-centrene med ca. 200 medlemmer) og 2 fra LVU-Seniorer. - Formanden for Seniorgruppen, der kommer fra DTL- 8

9 Seniorer deltager i Hovedbestyrelsens(HB) møder med fuld taleret, men uden stemmeret. Seniorgruppen afholder almindeligvis 4 bestyrelsesmøder om året i København, hvor man diskuterer emner af fælles interesse og orienterer hinanden om hvad der sker i de tre foreninger. - Hele Seniorgruppens bestyrelsen kan deltage i Uddannelsesforbundets(UF) kongres og på repræsentantskabsmøderne med taleret, men uden stemmeret. - Alle seniorer i forbundet betaler samme kontingent til forbundet (Højt: 280 kr. / Lavt: 84 kr. om året), men forskelligt kontingent til egen forening. - En af de beslutninger som HB har truffet i år er at UF s kalender ikke vil blive udsendt i 2017 og fremover. En forholdsvis lille forening som os, 323 medlemmer, kan have svært ved at følge med både på lønområdet og på det sociale område. Derfor har vi været medlem af SC (Statspensionisternes Centralforening) som har tjenestemænd som sin medlemsgruppe. Tjenestemænd er en uddøende race, og med udgangen af 2015 blev SC opløst. Fremover vil vi skulle følge pensionsudviklingen gennem LC (Lærernes Centralorganisation). Her har vi ingen direkte repræsentation, men skal gå igennem Uddannelsesforbundet. UF har ikke ønsket at overlade en af deres pladser i LC s repræsentantskab til seniorerne, men henvist os til at løse vores problem via den repræsentant fra DL(Danmarks Lærerforening) som allerede repræsenterer seniorerne i LC og som også sidder i LC s forretningsudvalg. Derfor vil vi i forbindelse med den næste overenskomst i 2017 gå til HB i UF med vores krav, som så må bringe kravene videre. Gennem det nu nedlagte SC var vi også medlem af DS (Danske Seniorer). Vi har derfor nu i Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet meldt os ind i DS. Det betyder at alle medlemmer af LVU-Seniorer kan benytte sig af de muligheder som DS tilbyder. Det betyder, at alle medlemmer i LVU-Seniorer kan deltage i de aktiviteter som Danske Seniorer afholder - pt store fester på Københavns Rådhus, i Tivoli s koncertsal, i Cirkusrevyens telt på Bakken, i Musikhuset i Esbjerg og i Århus og i de busture som DS udbyder og sidst men ikke mindst i de rejser som tilbydes. Når man ønsker at deltage i en af Danske Seniorer s arrangementer bliver man spurgt om et medlemsnummer og vores er: Hvis du har glemt medlemsnummeret så ring til en i bestyrelsen eller find det på Seniorgruppens hjemmeside. 9

10 Danske Seniorer er høringsberettiget inden for al lovgivning, og man bliver også hørt i en række andre spørgsmål, der vedrører ældreområdet. DS søger at fremme spørgsmål, der har betydning for de ældre i samfundet. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. Dernæst fik kassereren, Leif Søborg (LS) ordet. LS fremlagde regnskabet, der ud af en omsætning på kr ,50 udviste et driftsoverskud på kr ,78. Overskuddet var tilført egenkapitalen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Dernæst fremlagde LS budgettet for 2016 med en forventet indkomst på og med udgifter på samme beløb, altså et budget i balance. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Da der ikke var indkommet nogle forslag gik forsamlingen hurtigt over til at behandle næste punkt på dagsordenen:forslag til kontingent Kontingentet til LVU-Seniorer foreslås uændret: Højt: 500 kr. og Lavt: 150 kr. per år. Kontingentet blev enstemmigt vedtaget. Vi var nu nået til valgene, hvor Joan Møller blev genvalgt som formand med akklamation. Leif Søborg Nielsen blev genvalgt som kasserer med akklamation medens Gunnar Vind Ebbesen blev genvalgt som suppleant for samme med akklamation. Endelig blev Jens Jensen og Stig Sinius Nielsen genvalgt som revisorer med akklamation. Der var ingen, der ønskede ordet under eventuelt, så formanden, Joan Møller, kunne afslutte generalforsamlingen med at takke alle for en god generalforsamling og dirigenten, Finn Norring-Agerskov, for hans måde at lede den på. Leif Hammelev referent 1. Hvad hed Danmarks statsminister i 1964? 10

11 i HsOsVsEsDsSsTsAsDsSsRsEsGsIsOsNsEsN og i RsEsGIsOsN - SsJsÆsLsLsAsNsD Efterårsprogram Kære Medlem Så er efterårsprogrammet 2016 klart. Vi håber at se dig til et eller flere af arrangementerne. Har du lyst til at deltage, kontakter du, senest 10 dage før datoen, Inge-Lise Palbo, bedst på mail til: - eller på telefon: Når du først er tilmeldt, hører du kun fra os, hvis der er ændringer i forhold til programmet, og vi ringer eller skriver ikke tilbage for at bekræfte din tilmelding, med mindre du særskilt beder om det. Vær opmærksom på at de angivne tider er starttider, - det er en god ide at møde lidt før!(10-15 minutter). Nyt!! Hvis du har tilmeldt dig til et arrangement og melder afbud senere end 10 dage før datoen, eller ikke møder op til arrngementet, vil du modtage en regning på den udgift som foreningen har afholdt p.g.a. det manglende fremmøde. Ledsagere er altid velkomne, men de skal tilmeldes, og de betaler selv evt. entre. I tilslutning til arrangementerne vil bestyrelsen bestræbe sig på, at der er mulighed for at spise lidt mad eller drikke en kop kaffe, så vi kan nyde hinandens selskab. Disse traktementer vil normalt være for egen regning. Eventuelle entreer vil blive afholdt af klubben, hvis ikke andet er nævnt i programmet, transportudgifter afholdes af de deltagende selv. Venlig hilsen Bestyrelsen i Hovedstadsregionen 11

12 Papirøen Mandag d. 15. august kl Trangravsvej 8, 1436 København K August Papirøen/ Copenhagen Street Food forventes at skulle lukke allerede til næste år, for at give plads for nyt byggeri. Vi har besluttet os for at besøge den inden de lukker. Vi mødes på den nye bro over havnen: Inderhavnsbroen og ser på sagerne! arr.: Leif Hammelev September Mosede Fort tirsdag d. 13. september kl Mosede Fort, Mosede Strandvej 87A 2670 Greve I august 2014 åbnede Mosede fort som museum. Fortet var tænkt som en forstærkning af Københavns kystbefæstning med det formål at forhindre en fjendtlig landgang ved Køge Bugt. I årene fungerer fortet både som kystbatteri, og også som en del af Tunestillingen den fremskudte skyttegravslinje, der skal beskytte København. I dag kan man, med udgangspunkt i det der skete i første verdenskrig opleve hvordan forholdene var i Danmark under første verdenskrig ( ). Den aktuelle udstilling har titlen: Din historie Danmarks historie Verdens historie. Vi mødes ved fortet kl og får en rundvisning. - Gæster 75,- kr. Transport: S-tog til Karlslunde, herfra ca. 5 min. gang arr.:jens Jensen 12

13 Musikmuseet torsdag d. 13. oktober kl Rosenørns Allé 22, 1970 Frederiksberg C Oktober Musikmuseets enestående samling af musikinstrumenter præsenteres nu i helt nyindrettede omgivelser i de smukke lokaler på Rosenørns allé på Frederiksberg. I udstillingen kan man følge to spor: Det danske spor, som præsenterer to bronzelurer og fortsætter med spillemandsmusikken, stadsmusikanter, Guldalderens danske komponister etc., eller det europæiske spor., som tilbyder en kronologisk gennemgang af musikkens mange stilarter. - Et særligt afsnit er Pragtrummet, hvor rariteter fra flere århundreder kan opleves. - I Klangrummet får de besøgende selv lejlighed til at afprøve en række instrumenter. arr.:inge-lise Palbo Fra sten til Litografi lørdag d. 19. november kl Edition Copenhagen Strandgade 66, 1401 K November Copenhagen Edition er blandt europas førende virksomheder, når det handler om litografisk tryk. De samarbejder med såvel danske som udenlandske kunstnere, der ønsker at benytte denne teknik til at fremstille deres værk. Peter fra Edition vil demonstrere, hvordan et litografisk tryk bliver til, altså fra sten til billede. 1:Først tegner/maler kunstneren på den litografiske sten. 2: dernæst behandles stenen kemisk. 3: Så tages der et tryk - og processen gentages, alt efter hvor mange sten/farver kunstneren ønsker. Peter vil også fortælle os lidt om forskellige former for litografisk tryk. Gæster 50,- kr. Transport Bus: 2A, 9A, 350S arr.: Mogens Skov/Leif Hammelev 13

14 Julefrokost fredag d. 9.december Seniorbofællesskabet Høje Søborg Park, Marienborg Allé 64 December Lige som sidste år har vi planlagt - en rigtig julefrokost - i lighed med de julefrokoster, vi havde på vores respektive arbejdspladser, før vi blev pensionister Det bliver en frokost med sild og øl og snaps og alt det andet, vi kender så godt. Vi mødes i fælleshuset for Seniorbofællesskabet Høje Søborg Park, der er beliggende på Marienborg Allé 64 tæt på Søborg Torv. Bestyrelsen har sørget for ar dække bordene med lys og gran. Så find det gode humør og det pæne tøj frem og kom og hyg dig med os i nogle timer. Vi håber på, at vi sammen kan få en god julefrokost og en enkelt dram. Husk en julegave til en af deltagerne til kr. (arr. Hele bbestyrelsen) LVU-Seniorer i Hovedstadsregionen. Formand Leif Hammelev, Hedehusvej 15, 3300 Frederiksværk. Tlf.: Mail: 14

15 Denne gang handler det om at huske. Hvordan verden så ud for 52 år siden? - ka du huske det! 1. Hvad hed Danmarks statsminister i 1964? Jens Otto Krag Viggo Kampmann Hilmar Baunsgaard 2. I hvilken by blev de olympiske sommerlege afholdt i 1964? Paris, Frankrig Helsinki, Finland Tokyo, Japan 3. Hvem blev i 1964 genvalgt som præsident for USA? John F. Kennedy Lyndon B. Johnson Richard Nixon 4. Hvem vandt for femte gang cykelløbet Tour De France i 1964? Bernard Hinault Eddie Merckx Jacques Anquetil 5. Hvilken dansk politiker (senere statsminister) blev født den 15. maj 1964? Anders Fogh Rasmussen Lars Løkke Rasmussen Helle Thorning Schmidt 6. Hvem vandt det danske melodi grand prix med sangen «Sangen om dig» i 1964? Bjørn Tidmand Gustav Winkler Dario Campeotto 15

16 7. Hvilket album udover A Hard Day s Night udgav The Beatles i 1964? Help Beatles For Sale Abbey Road 8. Hvem var konge i Danmark i 1964? Kong Frederik den 9. Kong Christian den 10. Kong Frederik den Hvilken forfatter blev tildelt Nobelprisen i Litteratur i 1964, men afslog at modtage den? James Joyce Thomas Mann Jean-Paul Sartre 10. Hvilken kendt bilmodel blev lanceret i 1964? Morris Mini Ford Mustang Volvo Det tidligere Nordrhodesia blev i 1964 et selvstændigt land under hvilket navn? Lesotho Zambia Tanzania 12. Hvad kostede en liter benzin i 1964? ca. 1 kr. ca. 2 kr. ca. 3 kr. 13. Hvilken James Bond film havde premiere i 1964? Live and Let Die 13. Diamonds Are Forever Goldfinger Løsning årstal 1964 : 1: Jens Otto Krag - 2: Tokyo, Japan - 3: Lyndon B. Johnson - 4: Jacques Anquetil - 5: Lars Løkke Rasmussen - 6: Bjørn Tidmand - 7: Beatles For Sale - 8: Kong Frederik den 9. 9: Jean-Paul Sartre - 10: Ford Mustang - 11: Zambia - 12: ca. 1 kr. - 13: Goldfinger 16

17 Sommerturen gik i år til Tversted. Vi mødtes alle ude ved Jutta i Gug, og kørte nord på til Tversted. Først skulle vi besøge Lykkegaard i Bindslev, gården hedder Tvillingegården. Der var mange spændende ting at se på, der var både gamle ting, og moderne kunst. Vi havde en dejlig oplevelse, ved at gå rundt og se på de mange skønne sager. I den moderne afdeling, solgte de økologiske varer og håndlavede ting som var rigtige flotte. Mens der i den gamle afdeling var nogle skønne ting, som var mage til dem, vi selv samlede på da vi var unge, ellers som vores familier havde stående i vores barndom. Derefter kørte vi til Tversted, hvor vi fandt et dejligt sted, hvor vi spiste frokost, det hedder Fiskehuset. 17

18 Vi fik noget dejligt mad, som var fisk på flere måder, og lidt til at skylle halsen med. Der var vi nogen tid så vi kunne tale lidt sammen. Samtalen gik mest på, hvad vi alle havde lavet i vores arbejdsliv. Derefter kørte vi ned til stranden, vi havde dejligt solskinsvejr, så vi gik en tur og så på det dejlige hav. Så kom turen til Det Blå Ishus. Ishuset er berømt ud over vores lands grænser, vi var der uden for feriesæsonen, så der var ikke stor kø der. Men i feriesæsonen er der lange køer, og der bliver betjent fra begge sider af huset, vi fik så en dejlig is og satte os på bænken og spiste den. Det sjove er at der ligger 3 Ishuse lige efter hinanden, på vej ned til vandet, og det er kun det ene der er så eftertragtet. Trætte og godt mætte kørte vi igen til Gug. Vi var så heldige at der var flere der meldte sig til turen end der plejede. - det var dejligt! Joan Møller. 18

19 Besøg i Vestre Landsret en enestående oplevelse! Onsdag de 18. maj 2016 kl mødtes 23 LVU-Seniorer fra Region Midt uden for Vestre Landsrets nye imponerende bygning i Viborg. Mens vi fik serveret en kop bagagerumskaffe med lækker kage, var der god tid til at snakke med nye og kendte deltagere. Det var glædeligt at se helt nye ansigter. Efter kaffen tog vi fat på rundvisningen, som omfattede den nye retsbygning såvel som det danske retsvæsen. Landsretsdommer Rikke Foersom, Poul Foersoms barnebarn, havde sagt ja til at vise os rundt. Det blev en berigende, spændende, interessant og fascinerende rundvisning. Den gav os indblik i, hvordan retsvæsenet fungerer, og hvordan systemets bygning samt de ansatte indgår i et fællesskab, der er en forudsætning for helheden. 19

20 Der blev også tid til en briefing om kunsten i huset, der er tilpasset bygning såvel som atmosfære i videst mulig omfang. Således har man bragt kunst med, som placeret strategiske steder spiller smukt sammen med den omgivende by og det smilende landskab. Efter rundvisning og foredrag var der tid til sandwich og øl i kantinen. Derefter var der spørgetime, hvor Rikke Foersom igen i kraft af sin store viden og engagement holdt os fangen i lang tid. Et spændende og givende arrangement. Tak til Rikke Foersom og Randers-gruppen. Janne Arbon og Finn Norring Agerskov. 20

21 Efterårstræf i Region Midt Mandag, den 12. september Parti fra Botanisk Have Sted Aarhus/Væksthusene Botanisk Have./Dokk1. Aarhus havn begge steder er handicapvenlige med mulighed for kørestolsbrugere. Vi mødes kl ved Væksthusene i Botanisk have. Adresse: Møllevejen 10. Aarhus C. (gratis P. pladser.) Guidet rundvisning fra kl til kl KL. ca spiser vi en lun ret i Væksthusets cafe Kl afgang fra væksthusene. KL ankomst Dokk1 (parkering i kælder for egen regning). Adresse: Hack Kampmanns Plads 2. Aarhus C. Rundvisning fra KL til KL med start fra informationen på niveau 1. (rundvisning her er gratis der skal dog meldes til, det klarer H.T.) Kaffe og kage i cafeen aftales særskilt for de der ønsker det. Ellers farvel og tak for i dag. Tilmelding herunder ønske om bestilling af kaffe/kage ved afslutning af dagen til Hans Thomassen: eller mob: senest 2. september 2016

22 Nyt fra Region Syd. Sommeren er nu over os med sol, regn og rusk en typisk dansk sommer. Med et pænt fremmøde afholdt LVU-Seniorer i Region Syd den årlige generalforsamling på Clay-Keramikmuseet i Middelfart. Der var genvalg af Kirsten Grove som formand. Tirsdag den 3. maj var LVU-Seniorerne på udflugt til Haderslev med et meget spændende besøg og rundvisning på det nybyggede center for VUC-Syd. Efterfølgende gik turen videre til keramikmuseet Ehlerssamlingen. 22

23 Planlagte arrangementer for LVU-Seniorer i Region Syd: Tirsdag den 9. august: Frøbjerg Festspil musicalen: Den eneste Ene Tirsdag den 13. september: Kongernes Jelling Lørdag den 19. november: Julemarked på Harridslevgaard Slot Husk tilmelding til Per Friis telefon: mail: 23

24 Joan Møller, Formand Bellisvej Vestbjerg Tlf: Formand Region Nord Leif Hammelev, næstformand og sekretær Hedehusvej Frederiksværk Mobil: Formand Hovedstaden & Reg.Sjælland Leif Søborg Nielsen, kasserer Kløvervænget Vemb Tlf: Poul Foersom, Panvej Randers Tlf: Formand Region Midt Kirsten H. Grove Vistorpvej 35, Store Vistorp 5620 Glamsbjerg Tlf: Formand Region Syd 24

LVU Seniorernes blad Udgives af Landssammenslutningen af Voksen og Ungdomsundervisernes Seniorer

LVU Seniorernes blad Udgives af Landssammenslutningen af Voksen og Ungdomsundervisernes Seniorer Efterår 2016 Nr. 2. årgang nr. 8 1 1 LVU Seniorernes blad Udgives af Landssammenslutningen af Voksen og Ungdomsundervisernes Seniorer Kræfterne i universet...forsiden Frivilligt arbejde... side 3 Seniortræf

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

November/December 2014

November/December 2014 November/December 2014 Værestedet liv ønsker alle en god jul samt et godt nytår. Mortensaften Mandag d 10. november holder vi mortensaften i værestedet liv. Der vil blive serveret and med hvad der hører

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt?

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt? for borgere med demens Maj 2016 Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt? Har du demens eller demenslignende symptomer? Bor du i eget hjem sammen med din ægtefælle/samlever? Har du lyst til

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 21. maj Farm Festival SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 24. maj Sommerudflugt 28. juni Aftenudflugt 31. august Cirkusrevyen 2. september Anders Agger 19. september Inger Støjberg 3. november Henrik Stubkjær 22.

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR. 2-2013 Jubilæumstræffet på Ribe Camping 9.-12. maj 2013 Halvdelen af Hymer Klub Danmarks medlemmer i alt 74 vogne deltog i klubbens vellykkede jubilæumstræf og generalforsamling

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM FORÅR 2018 Søren Jochumsen. Eliteidrætskonsulent og tidligere målmand hos AC Horsens. Søren Jochumsen har hele sin karriere spillet som målmand

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2014

PROGRAM 2. halvår 2014 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2014 Med Kronborg om styrbord igen. Queen Mary for sydgående. SENIORKLUB HELSINGØR Bestyrelsen HK SENIORKLUB HELSINGØR klubben for HK s pensionister og efterlønsmodtagere

Læs mere

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts I dette nyhedsbrev finder du følgende: Aktivitet Tilmelding: Afholdes: Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30 Nyt fra klubberne: o Vejle klubben. o Kolding Klubben. tilmelding

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere