Bagsværd Amatør Scene 50 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bagsværd Amatør Scene 50 år"

Transkript

1 Bagsværd Amatør Scene 50 år Niende december 1954 blev Bagsværd Amatør Scene (forkortet BAS) stiftet. Hvad de færreste måske ved eller husker i dag, er, at foreningens forhistorie er knyttet til det civile KFUM, og at det i virkeligheden var en regnfuld sommer, der blev startskuddet til BAS. Forhistorien I 1948 blev der dannet en kirkekomite i Bagsværd med pastor Poul Pedersen i spidsen. Disse entusiastiske mennesker ønskede et selvstændigt kirkesogn og ikke mindst en rigtig kirke til afløsning for det gamle menighedshus, som havde fungeret som kirke siden For at skaffe penge til dette gode formål, gik de sammen om at opsætte et religiøst skuespil på amatørbasis. Stykket skulle kun spilles én gang, nemlig: 12/6 1949, og skuespillet hed Skuespilleren. Det var et martyrspil, hvor man ser de to store, klassiske statuer, der flankerer scenen, og et kor af tolv unge piger, hvor skuespilleren fra tribunen afbryder spillet og aflægger en klar og fast bekendelse af sin kristne tro i den hedenske kejsers paahør. Ståpladser kostede 2 kr. og siddepladser 3 kr. Aftenen blev en bragende succes. Skuespillet varede i alt 3 timer, og der dukkede mellem 12- og 1300 mennesker op. Året efter spillede amatørgruppen et stykke af Dorothy Sayers, og denne gang vovede man at gennemføre hele tre forestillinger i Aldershvileparken. Samme år, altså 1950, blev Bagsværd et selvstændigt sogn med pastor Poul Pedersen som sognepræst, men en kirke kom man, alle gode intentioner til trods, til at vente på i mange år endnu. De næste år spillede man flere amatørskuespil til fordel for kirkesagen i Bagsværd. Og man fik stor bevågenhed også fra de rigtige københavnske teatre, for amatørerne i Bagsværd var dygtige. I 1951 fik amatørerne fra Bagsværd således lejlighed til at gæsteoptræde på Nørrebros Teater. Men publikum var, er og forbliver en ustabil størrelse. Hvad der fængede det ene år, gad man måske ikke længere året efter. Heller ikke selvom niveauet var højt, og der var tale om danmarkspremierer. Fra 1952 dalede tilskuertallet, og i 1954, hvor sommeren var lige så våd som den i 2004, kom der næsten ingen for at se friluftsforestillingerne i Aldershvileparken. Bagsværd Amatør Scene oprettes De kloge hoveder bag friluftsteatret i Aldershvileparken lagde hovederne i blød efter fiaskoen i Man havde brug for økonomisk rygdækning, hvis publikum svigtede, og man havde brug for en indendørs scene, hvis sommeren viste sig for våd til de udendørs forestillinger. Løsningen blev at oprette Bagsværd Amatør Scene (BAS) i vinteren Som selvstændig forening havde man flere muligheder for dels at få et fast, betalende publikum i form af passive, men betalende medlemmer, dels kunne man søge støtte hos kommunen, dels kunne man samarbejde med andre foreninger. I første omgang gik man i gang med at tegne medlemskaber og lave love for den nye forening. Det første år fik man 19 aktive medlemmer, et tal, der voksede til 27 i løbet af Desuden tegnede man passive medlemskaber, men det gik trægt. Efter et år havde man stadig kun 85 passive medlemmer, selvom det passive medlemskab kun kostede 5 kr. pr. år og inkluderede 2 gratis forestillinger og 25% rabat på yderligere forestillinger.

2 BAS blev ikke en kirkelig forening, selvom den havde rødder i kirkespillene. I de første vedtægter bandt man sig fortsat til at levere et årligt Aldershvilespil, hvis det var praktisk gennemførligt, og man bestemte, at eventuelle ekstraordinære overskud på regnskabet skulle skænkes til velgørende formål. Den første formand blev Poul Christensen fra Bagsværd. Poul Christensen BAS første formand, Poul Christensen, fortjener sit eget afsnit. Han var født i 1923 og boede i Bagsværd en længere årrække, hvorefter han flyttede til Holte. Han var salgsdirektør i et emballagefirma, men ikke mindst var han en ildsjæl indenfor amatørteaterverdenen. Poul Christensen var formand indtil generalforsamlingen i januar 1959, hvor han valgte at trække sig fra det krævende formandsarbejde. Han accepterede dog at fortsætte som redaktør af Bagsværd Amateur Tidende, som han selv omtalte som retrætepost for afdankede formænd, samt som foreningens presseagent. Året 1959, som skulle have været foreningens første jubelår, eftersom den kunne fejre fem års fødselsdag, blev ret kedeligt. Uden Poul Christensens energi blev medlemmerne mere sløve til at komme til prøverne og det var slet ikke godt. Da man nåede til næste generalforsamling i begyndelsen af 1960, endte det derfor ikke helt uventet med, at den afdankede formand genoptog sin værnepligt i bestyrelsen. Et af de første initiativer var at oprette en juniorafdeling, der var en forløber for det senere Gawenda. Men selv PCs tilbagevenden som formand, var i første omgang ikke helt nok til at redde den synkende skude. Der manglede ellers ikke initiativer. Man fik udenlandsk besøg af The Irving Club om sommeren, og man besluttede at opsætte Aldous Huxleys Det gådefulde smil. Gæstebesøget blev en stor, men dyr succes, hvorimod det viste sig at et bjerg af uanede vanskeligheder har tårnet sig op for os ved såvel indstuderingen som den praktiske tilrettelægning af dette meget krævende skuespil. (PCs forklaring til de passive medlemmer), og man endte med at aflyse Det gådefulde smil. Et af de mange problemer var, at en del medlemmer havde for lidt at lave, mens nogle få var ved at kollapse under arbejdspresset. Foreningens underskud havde borgmester Erhard Jacobsen/Gladsaxe Kommune heldigvis reddet foreningen ud af. Bølgerne gik derfor højt til foreningens generalforsamling i begyndelsen af Resultatet blev delvist nye vedtægter (man afskaffede bl.a. de passive medlemmer), nye måder at finansiere professionelle instruktører, og medlemmerne fik langt større ansvar, for hidtil havde bestyrelsen taget alle initiativer til forestillinger, men fremover skulle bestyrelsen være mere administrativ, mens de menige medlemmer skulle komme med forslag til de forestillinger, man ønskede at opsætte. Poul Christensen var nu formand for BAS indtil generalforsamlingen i Denne gang mente han det mere seriøst. Der SKULLE yngre kræfter til, især fordi jubilæumsåret 1964 stod for døren. Men han gik tilbage til sin gamle retrætepost som redaktør af Amateur Tidende, og især blev han i de kommende år en nøgleperson i kampen for et hjemsted for foreningen, idet han tog sig af kontakten til medierne. I løbet af året 1966 blev PC stadig mere aktiv i foreningen i sine bestræbelser på at få lov at bruge Irons gamle smedje som hjemsted for BAS. Det resulterede i, at han i januar 1967 atter blev valgt som formand for BAS! Denne gang forblev han aktiv formand indtil generalforsamlingen primo 1973, hvor han netop var blevet udnævnt til salgsdirektør. Han forblev dog aktiv i styrelsen (som bestyrelsen var begyndt at kalde sig) til sin død d. 28/ På generalforsamlingen i 1976 foreslog han og fik vedtaget at BAS skulle have kollektiv ledelse, så man arbejdede uden egentlig

3 formand og næstformand, hvilket straks medførte, at PC atter fik mere indflydelse på og arbejde med BAS. Desuden var han aktiv i Dansk Amatør Teaters Samvirke (DATS) og skrev desuden teateranmeldelser m.m. for Folkebladet for Gladsaxe Kommune, det nuværende Gladsaxe Bladet. Præsidiet I de første vedtægter for BAS stod der i paragraf 7, at Bestyrelsen udpeger et præsidium, der ikke er på valg. I fremmedordbogen oversættes præsidium med formandskab, men der var ingenlunde tænkt på en konkurrerende bestyrelse indenfor BAS. Man havde brug for kendte navne og ansigter til at tegne foreningen udadtil, hvis man ville være mere end en rent lokal forening. Og i BAS var man ambitiøse fra dag ét. Naturligvis skulle man være en kendt og anerkendt forening! Præsidiet, der i dette tilfælde skulle yde bestyrelsen praktisk og moralsk støtte, kom til at bestå af: Karen Aabye, Axel Beck, Mogens Dam og Gunnar Nyborg-Jensen, der accepterede at sidde i præsidiet bjergtagne af ære! Karen Aabye boede på Højgårdsvænge i Bagsværd. Hun var født i 1904 og døde i Som forfatter var hun lokalkendt for sin biografi om Grevinden af Bagsværd, men på landsplan var hun nok mere kendt som journalist for BT og Berlingske Tidende. Axel Beck blev født i 1910 og uddannet læge. Han arbejdede mange år i Grønland, men i 1946 slog han sig ned som praktiserende læge i Hareskovby og fik udgivet sit første skuespil, som blev antaget på Det kgl. Teater. Han skrev også hørespil og en enkelt biografisk roman om Grønlandstiden. Mogens Dam blev født i 1897 og døde i Han var uddannet journalist og nåede at arbejde på stort set alle de store aviser, men på Politiken var han fra , hvorefter han skiftede til Dagens Nyheder, hvor han blev til Desuden tegnede han for Svikmøllen, oversatte skuespil, operaer og operetter, skrev digte til revyer m.m. Gunnar Nyborg-Jensen fortaber sig i tågerne. Det er muligt, at det er ham, der skrev De små synger og diverse kendte børnesange, men det har ikke været muligt at identificere ham mere præcist. Juniorscenen Et af Poul Christensens største projekter, da han genindtrådte som formand for BAS i begyndelsen af 1960, var at starte en juniorscene. Interessen var der, og allerede efter få måneder talte juniorscenen 16 medlemmer. Et af de store problemer var at få skolet juniorerne, men ligesom man havde gjort for de voksnes vedkommende, slog man sig sammen med den lokale aftenskole, der fra vintersæsonen 1960/61 udbød kurser om Teatret og dets historie i teori og praksis. Bevægelseslære, sminkning, dragter etc. v. Svend Møller Nicolaisen fra Dansk Amatør Teater Samvirke. Kurset var obligatorisk for juniormedlemmerne, mens seniorerne kunne melde sig frivilligt, idet der som sagt også var særskilte kurser specielt til seniorerne. Kurserne for juniorerne var gratis for de unge medlemmer. BAS afregnede direkte med aftenskolen. For en forening med mere eller mindre kronisk pengeunderskud, var det en stor beslutning, men man havde vedtaget at investere i de unge, fordi de jo trods alt var foreningens fremtidige medlemmer. Man vidste dog samtidig, at de fleste ville springe fra, inden de som 21-årige kunne optages som almindelige medlemmer af BAS. Som PC beskrev det, var der jo så meget, der trækker sport, uddannelse, den omstændighed, at de opdager, at der er to slags mennesker, både hanner og hunner, - og meget, meget mere. Men vi undgår

4 da for at se socialt og opdragelsesmæssigt på sagen at de kommer til at hænge på gadehjørnerne. Håbet var dog, at de unge mennesker, når de havde slået sig til ro, ville vende tilbage til BAS i års alderen, hvis de havde tilstrækkeligt med gode minder fra deres ungdomsår i foreningen. De unge mennesker var dog sværere at holde på, end selv PC havde troet, og i løbet af en kort årrække forsvandt juniorscenen igen. Til gengæld havde man trods alt fundet så stor interesse blandt de unge, at kommunen i 1969 inviterede en polsk gæsteinstruktør til Gladsaxe for at give ny inspiration til det frivillige børne- og ungdomsarbejde i skoler, klubber, fritidshjem og børnehaver. I Polen ledede han ungdomsteatret Gawenda, og i løbet af det halve års tid han var i Gladsaxe, fik han startet Gladsaxe Kommunes egen afdeling af Gawenda. Gawenda eksisterer stadig i bedste velgående og bor i øvrigt også på Telefonvej, om end de ikke deler scene med BAS. I dag er det sådan, at Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole har et hold i drama, der øver i BAS, og som er ledet af et BAS-medlem. Generel beskrivelse af medlemmerne Poul Christensen beskrev i 1960 medlemmerne af BAS i et brev, og det er så almenmenneskeligt, at det fortjener at blive citeret. I al fortrolighed kan jeg sluttelig sige om netop vores juniorer, at de faktisk repræsenterer de samme karakterer, som vore gamle. Der er det lidt overfladiske, men absolutte talent, der er den begavede og meget talentfulde fyr, den kønne stillestående pige, de lidt mindre kønne og idealistiske piger, de meget arbejdsomme og herlige gutter, der altid møder op, når der skal slæves og de luddovne, der aldrig rør en finger. Ham, der bliver væk fra prøve, når der er noget godt i TV (det kommer han nu ikke til at gøre mere!) og hende, der maser på cykel fra Amager til Bagsværd for at være med. Mon ikke vi dér finder, hvad samtlige andre grupper indeholder alderen komplet underordnet????? Da BAS i begyndelsen af 1970 erne begyndte at bruge militærnægtere til at arbejde bag scenen med dekorationer, kostumer, små revyer m.m., fik disse unge mennesker også deres helt egen beskrivelse af Poul Christensen: De er lidt genstridige for tiden Jeg var der den 3. og 4. januar (1972) uden at træffe dem, den 5. var jeg der også, da havde jeg aftenen før bedt dem gøre i stand i teatret, det var også gjort, men så var herrerne taget til møde inde i byen kl. 13. Nu ved jeg ikke, om Ove og Axel (to andre medlemmer af bestyrelsen) har det samme indtryk, men for mig at se kan vi snart lisså godt kvitte dem navnlig hvis vi skal betale husleje på kroner om md. for den næste Jeg har bedt dem lave noget til revyen, men har ikke set eller hørt noget endnu. Og hvad skal de ellers lave? Problemet var igen ifølge Poul Christensen at: Ellers har vi jo i perioder haft endog særdeles stor glæde af dem, vort problem er blot, at de går og tuller rundt alene om dagen, mens de er hjemme hos Lillemor om aftenen, når vi altså er her. Ikke ganske overraskende opgav bestyrelsen herefter at ansætte militærnægtere, for ikke nok med at de var svære at beskæftige, de skulle altså også have et værelse stillet til rådighed af arbejdspladsen, hvis de var singler (gifte fik stillet bolig til rådighed på anden vis). Borgmester Erhard Jacobsen var ikke vild med militærnægterne, og det fik også betydning for bestyrelsens beslutning, for det betød i sidste ende, at kommunen måske ikke ville finansiere BAS underskud, hvis underskuddet var kommet pga. huslejeudgifter til en militærnægter. Repertoiret

5 BAS har været vidt omkring i deres repertoire gennem årene. Noget af det første, man spillede i 1955, var Hostrups Genboerne, som jo tager udgangspunkt i en lokal Gladsaxeskikkelse, om end dette ikke var begrundelsen for at opsætte netop det stykke. Faktisk havde man også spillet stykket i 1953, altså da man stadig var en kirkelig skuespilgruppe. I 1955 deltog man i alt i 18 forskellige skuespil, og det skulle blive reglen gennem årene, at man gennemførte et vidtspændende repertoire, og opsatte mange stykker hvert år. Undtagelsen var dog årene omkring 1970, hvor der kun spilledes et stykke om året. Succeserne brugte man ofte til at drage på turné med. De penge, man tjente på forestillingerne, blev ofte brugt til at engagere professionelle instruktører. Gennem årene lagde man sig fast på en strategi i BAS. Man forsøgte jævnligt at vise helt nye og moderne skuespil, men samtidig holdt man også fast i de gamle kendinge, og bl.a. Holbergs skuespil, som var Poul Christensens foretrukne, optræder jævnligt i repertoiret. Man sørgede også for at få ideer fra andre amatørteatre fra ind- og udland. BAS optrådte flere steder i landet. I 1962 fik Poul Christensen arrangeret med ejerne af Admiral Gjeddes Gård i København, at BAS skulle optræde dér. Det blev en tradition, der stadig lever i bedste velgående. De sidste par år sat lidt i bero på grund af Gjeddegårdens restaurering, men traditionen genoptages i 2005 eller Man prøvede også gennem årene at holde fast i BAS religiøse fortid. Da man i 1967 begyndte at overveje indvielsesforestillingen til Smedien, blev man enige om følgende: Først en børneforestilling á ca. 20 minutters varighed. Dernæst et Holberg-indslag á min. Derpå et uddrag af Barabas, som var et religiøst Aldershvilespil, som første gang opførtes i 1956 og endelig et stykke moderne dansk dramatik á ca. en halv times varighed. Til 25-års jubilæet i 1979 holdt man sig til Holbergs Barselsstuen, samtidig havde man allerede i 1977 bedt Karen Aabye om at skrive et stykke om Grevinden af Bagsværd, som man ville bruge til de årlige festspil i Aldershvileparken. Karen Aabye var jo et af foreningens fine medlemmer, og hun havde allerede i 1958 skrevet en bog om Grevinden af Bagsværd, så BAS mente nok, hun kunne omskrive denne biografi til et skuespil relativt hurtigt. Sådan kom det dog ikke til at gå. Hvorfor Karen Aabye afslog, melder historien ikke noget om, men et bud er, at den aldrende dame (75 år) ikke har overkommet opgaven. BAS gik dog videre med deres planer om et skuespil over Grevindens liv. Man bad tre forfattere, hvoraf den ene dog hurtigt trak sig, om at give deres bud på et skuespil, og valgte Kaj Himmelstrups version. Grevinden af Bagsværd blev opført første gang i Aldershvileparken i Karen Aabye opnåede aldrig at se den færdige forestilling, da hun døde i Her i 2004 er skuespillet udvalgt til at være jubilæumsforestilling, i en ny udgave, som Kaj Himmelstrup har genskrevet, så det kan sættes op i Smedjen, der jo har en noget mindre scene end Aldershvileparken. På vej mod en fast adresse 27 aktive amatørskuespillere med sminke, rekvisitter, kulisser, tekniske installationer m.m. krævede plads. Den plads havde man af gode grunde ikke. Foreningens medlemmer lagde derfor på skift hus til prøverne. Det var i længden meget utilfredsstillende og besværligt. Det var ikke svært at finde steder at opføre stykkerne. Aldershvileparken lagde - og lægger stadig græs til sommerspillene, mens kommunen kvitterede for foreningens anstrengelser ved at opstille flagallé ned mod scenen på premiereaftenerne. I dag medvirker BAS desuden på kommunens stort anlagte årlige kulturdag.

6 Ved de indendørs stykker brugte man oftest Stengård Skoles aula, men også mange andre af kommunens skoler lagde i årenes løb hus til BAS. I 1965 ombyggede man sågar filmsalen på Buddinge Skole til miniscene. Men i 1966 begyndte det så småt at lysne. Irons maskinfabrik, som under krigen havde været ramt af sabotage, havde i 1964 solgt deres gamle fabrik på Telefonvej 7 til kommunen. Iron brugte dog stadig selv fabriks- og kontorbygningen og var i 1964 begyndt at opføre en ny fabriksbygning på grunden. Fabriksbyggeriet fortsatte og stod færdigt i 1966, hvor det blev præmieret! Kommunen agtede at bruge den nyopførte fabriksbygning til værkstedsskole, når Irons lejemål udløb i slutningen af Men i mellemtiden fik værkstedsskolen andre lokaler, og nu stod kommunen med en splinterny fabriksbygning, som man ikke anede, hvad man skulle bruge til! Man overvejede at sælge, men BAS fik nys om sagen og beså lokalerne. Bestyrelsen var begejstret idet de fandt, at der netop kunne indrettes et lille værkstedsteater, som kunne blive en ideel ramme om deres arbejde. I første omgang fik Den private realskole i Søborg dog tilladelse til at leje Telefonvej 7, hvor de forblev i 1967 og Men i mellemtiden overvældede Poul Christensen de lokale aviser, kommunen m.fl. med breve, indlæg og gode argumenter for, at BAS skulle få lov at indrette Irons gamle smedje til fast domicil, ligesom foreningens formand, Nina Christoffersen, også skrev breve til kommunen. BAS mente, at teatersal, værksteder, foyer m.m. i Irons gamle smedje, ville kunne laves for i alt kr., og man håbede, at kommunen ville finansiere ombygningen. D. 15/ gav kommunen grønt lys for indretningen af den gamle smedje til teater for BAS. I den anledning indkaldte Poul Christensen til et jubel-, orienterings- og præsentationsmøde på åstedet, Telefonvej 7. Kommunen var dog ikke til sinds at betale hele gildet. Man accepterede en beløbsramme på kr., hvoraf kommunen ville yde de , mens BAS selv skulle finde de Nu kunne man forledes til at tro, at alle problemer var løst, og at byggeriet kunne gå i gang. Men sådan var virkeligheden ikke. Stadsarkitektens kontor var så underbemandet, at stadsarkitekten ringede til Poul Christensen privat og sagde, at hvis han havde nogle, der i al diskretion kunne lave tegningerne til ombygningen, men lade kommunen tage æren/ansvaret, så ville det hele nok gå noget hurtigere BAS foreslog herpå et pakkasseteater bygget af kassemoduler. Næste problem var foyeren til publikum, som kommunen fandt for dyr. Løsningen blev, at BAS legede selvbyggere for kommunens regning. Så manglede der installation af varme og elektricitet osv. Smedjen kunne tages i brug i december 1969 og kom til at koste noget mere end de oprindeligt budgetterede kr. Men hvad skulle scenen hedde? Medlemmerne havde mange forslag: Telefonteatret, Smedeteatret, Gladsaxe Amatørteater eller Smedien. Sidstnævnte forslag vandt om end stavemåden i dag er ændret til Smedjen. BAS nyeste historie kort fortalt I årenes løb fik BAS indrettet Smedjen, så den passede bedre og bedre til teaterformål. Man fik f.eks. ombygget foyeren i Men netop nu er en lokalplan for området til høring, hvorefter man regner med at jævne Aktivcentret, hvori BAS Smedjen ligger, med jorden, for at bygge etageboliger. Til gengæld er man i gang med at indrette den tidligere telefonfabrik på Telefonvej 8 til nyt opholdssted for BAS, Gawenda og de mange øvrige foreninger, der tidligere havde til huse i Aktivcentret på Telefonvej 7. Det nye og væsentligt større Aktivcenter står efter planen klar til indvielse i uge 7, 2005.

7 Kilder og litteratur Bagsværd Amatør Scenes korrespondance BasAvisen , specielt april 2003, artikel om Poul Christensen

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 3 Ledelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5-6 Ledelsens årsberetning... 7-8

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy 1. Arbejdet med revyen: det har været helt forrygende 2. Resultatet af revyen: det blev helt forrygende Helt tilbage i september 2011 blev de første brainstorm

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere