Bagsværd Amatør Scene 50 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bagsværd Amatør Scene 50 år"

Transkript

1 Bagsværd Amatør Scene 50 år Niende december 1954 blev Bagsværd Amatør Scene (forkortet BAS) stiftet. Hvad de færreste måske ved eller husker i dag, er, at foreningens forhistorie er knyttet til det civile KFUM, og at det i virkeligheden var en regnfuld sommer, der blev startskuddet til BAS. Forhistorien I 1948 blev der dannet en kirkekomite i Bagsværd med pastor Poul Pedersen i spidsen. Disse entusiastiske mennesker ønskede et selvstændigt kirkesogn og ikke mindst en rigtig kirke til afløsning for det gamle menighedshus, som havde fungeret som kirke siden For at skaffe penge til dette gode formål, gik de sammen om at opsætte et religiøst skuespil på amatørbasis. Stykket skulle kun spilles én gang, nemlig: 12/6 1949, og skuespillet hed Skuespilleren. Det var et martyrspil, hvor man ser de to store, klassiske statuer, der flankerer scenen, og et kor af tolv unge piger, hvor skuespilleren fra tribunen afbryder spillet og aflægger en klar og fast bekendelse af sin kristne tro i den hedenske kejsers paahør. Ståpladser kostede 2 kr. og siddepladser 3 kr. Aftenen blev en bragende succes. Skuespillet varede i alt 3 timer, og der dukkede mellem 12- og 1300 mennesker op. Året efter spillede amatørgruppen et stykke af Dorothy Sayers, og denne gang vovede man at gennemføre hele tre forestillinger i Aldershvileparken. Samme år, altså 1950, blev Bagsværd et selvstændigt sogn med pastor Poul Pedersen som sognepræst, men en kirke kom man, alle gode intentioner til trods, til at vente på i mange år endnu. De næste år spillede man flere amatørskuespil til fordel for kirkesagen i Bagsværd. Og man fik stor bevågenhed også fra de rigtige københavnske teatre, for amatørerne i Bagsværd var dygtige. I 1951 fik amatørerne fra Bagsværd således lejlighed til at gæsteoptræde på Nørrebros Teater. Men publikum var, er og forbliver en ustabil størrelse. Hvad der fængede det ene år, gad man måske ikke længere året efter. Heller ikke selvom niveauet var højt, og der var tale om danmarkspremierer. Fra 1952 dalede tilskuertallet, og i 1954, hvor sommeren var lige så våd som den i 2004, kom der næsten ingen for at se friluftsforestillingerne i Aldershvileparken. Bagsværd Amatør Scene oprettes De kloge hoveder bag friluftsteatret i Aldershvileparken lagde hovederne i blød efter fiaskoen i Man havde brug for økonomisk rygdækning, hvis publikum svigtede, og man havde brug for en indendørs scene, hvis sommeren viste sig for våd til de udendørs forestillinger. Løsningen blev at oprette Bagsværd Amatør Scene (BAS) i vinteren Som selvstændig forening havde man flere muligheder for dels at få et fast, betalende publikum i form af passive, men betalende medlemmer, dels kunne man søge støtte hos kommunen, dels kunne man samarbejde med andre foreninger. I første omgang gik man i gang med at tegne medlemskaber og lave love for den nye forening. Det første år fik man 19 aktive medlemmer, et tal, der voksede til 27 i løbet af Desuden tegnede man passive medlemskaber, men det gik trægt. Efter et år havde man stadig kun 85 passive medlemmer, selvom det passive medlemskab kun kostede 5 kr. pr. år og inkluderede 2 gratis forestillinger og 25% rabat på yderligere forestillinger.

2 BAS blev ikke en kirkelig forening, selvom den havde rødder i kirkespillene. I de første vedtægter bandt man sig fortsat til at levere et årligt Aldershvilespil, hvis det var praktisk gennemførligt, og man bestemte, at eventuelle ekstraordinære overskud på regnskabet skulle skænkes til velgørende formål. Den første formand blev Poul Christensen fra Bagsværd. Poul Christensen BAS første formand, Poul Christensen, fortjener sit eget afsnit. Han var født i 1923 og boede i Bagsværd en længere årrække, hvorefter han flyttede til Holte. Han var salgsdirektør i et emballagefirma, men ikke mindst var han en ildsjæl indenfor amatørteaterverdenen. Poul Christensen var formand indtil generalforsamlingen i januar 1959, hvor han valgte at trække sig fra det krævende formandsarbejde. Han accepterede dog at fortsætte som redaktør af Bagsværd Amateur Tidende, som han selv omtalte som retrætepost for afdankede formænd, samt som foreningens presseagent. Året 1959, som skulle have været foreningens første jubelår, eftersom den kunne fejre fem års fødselsdag, blev ret kedeligt. Uden Poul Christensens energi blev medlemmerne mere sløve til at komme til prøverne og det var slet ikke godt. Da man nåede til næste generalforsamling i begyndelsen af 1960, endte det derfor ikke helt uventet med, at den afdankede formand genoptog sin værnepligt i bestyrelsen. Et af de første initiativer var at oprette en juniorafdeling, der var en forløber for det senere Gawenda. Men selv PCs tilbagevenden som formand, var i første omgang ikke helt nok til at redde den synkende skude. Der manglede ellers ikke initiativer. Man fik udenlandsk besøg af The Irving Club om sommeren, og man besluttede at opsætte Aldous Huxleys Det gådefulde smil. Gæstebesøget blev en stor, men dyr succes, hvorimod det viste sig at et bjerg af uanede vanskeligheder har tårnet sig op for os ved såvel indstuderingen som den praktiske tilrettelægning af dette meget krævende skuespil. (PCs forklaring til de passive medlemmer), og man endte med at aflyse Det gådefulde smil. Et af de mange problemer var, at en del medlemmer havde for lidt at lave, mens nogle få var ved at kollapse under arbejdspresset. Foreningens underskud havde borgmester Erhard Jacobsen/Gladsaxe Kommune heldigvis reddet foreningen ud af. Bølgerne gik derfor højt til foreningens generalforsamling i begyndelsen af Resultatet blev delvist nye vedtægter (man afskaffede bl.a. de passive medlemmer), nye måder at finansiere professionelle instruktører, og medlemmerne fik langt større ansvar, for hidtil havde bestyrelsen taget alle initiativer til forestillinger, men fremover skulle bestyrelsen være mere administrativ, mens de menige medlemmer skulle komme med forslag til de forestillinger, man ønskede at opsætte. Poul Christensen var nu formand for BAS indtil generalforsamlingen i Denne gang mente han det mere seriøst. Der SKULLE yngre kræfter til, især fordi jubilæumsåret 1964 stod for døren. Men han gik tilbage til sin gamle retrætepost som redaktør af Amateur Tidende, og især blev han i de kommende år en nøgleperson i kampen for et hjemsted for foreningen, idet han tog sig af kontakten til medierne. I løbet af året 1966 blev PC stadig mere aktiv i foreningen i sine bestræbelser på at få lov at bruge Irons gamle smedje som hjemsted for BAS. Det resulterede i, at han i januar 1967 atter blev valgt som formand for BAS! Denne gang forblev han aktiv formand indtil generalforsamlingen primo 1973, hvor han netop var blevet udnævnt til salgsdirektør. Han forblev dog aktiv i styrelsen (som bestyrelsen var begyndt at kalde sig) til sin død d. 28/ På generalforsamlingen i 1976 foreslog han og fik vedtaget at BAS skulle have kollektiv ledelse, så man arbejdede uden egentlig

3 formand og næstformand, hvilket straks medførte, at PC atter fik mere indflydelse på og arbejde med BAS. Desuden var han aktiv i Dansk Amatør Teaters Samvirke (DATS) og skrev desuden teateranmeldelser m.m. for Folkebladet for Gladsaxe Kommune, det nuværende Gladsaxe Bladet. Præsidiet I de første vedtægter for BAS stod der i paragraf 7, at Bestyrelsen udpeger et præsidium, der ikke er på valg. I fremmedordbogen oversættes præsidium med formandskab, men der var ingenlunde tænkt på en konkurrerende bestyrelse indenfor BAS. Man havde brug for kendte navne og ansigter til at tegne foreningen udadtil, hvis man ville være mere end en rent lokal forening. Og i BAS var man ambitiøse fra dag ét. Naturligvis skulle man være en kendt og anerkendt forening! Præsidiet, der i dette tilfælde skulle yde bestyrelsen praktisk og moralsk støtte, kom til at bestå af: Karen Aabye, Axel Beck, Mogens Dam og Gunnar Nyborg-Jensen, der accepterede at sidde i præsidiet bjergtagne af ære! Karen Aabye boede på Højgårdsvænge i Bagsværd. Hun var født i 1904 og døde i Som forfatter var hun lokalkendt for sin biografi om Grevinden af Bagsværd, men på landsplan var hun nok mere kendt som journalist for BT og Berlingske Tidende. Axel Beck blev født i 1910 og uddannet læge. Han arbejdede mange år i Grønland, men i 1946 slog han sig ned som praktiserende læge i Hareskovby og fik udgivet sit første skuespil, som blev antaget på Det kgl. Teater. Han skrev også hørespil og en enkelt biografisk roman om Grønlandstiden. Mogens Dam blev født i 1897 og døde i Han var uddannet journalist og nåede at arbejde på stort set alle de store aviser, men på Politiken var han fra , hvorefter han skiftede til Dagens Nyheder, hvor han blev til Desuden tegnede han for Svikmøllen, oversatte skuespil, operaer og operetter, skrev digte til revyer m.m. Gunnar Nyborg-Jensen fortaber sig i tågerne. Det er muligt, at det er ham, der skrev De små synger og diverse kendte børnesange, men det har ikke været muligt at identificere ham mere præcist. Juniorscenen Et af Poul Christensens største projekter, da han genindtrådte som formand for BAS i begyndelsen af 1960, var at starte en juniorscene. Interessen var der, og allerede efter få måneder talte juniorscenen 16 medlemmer. Et af de store problemer var at få skolet juniorerne, men ligesom man havde gjort for de voksnes vedkommende, slog man sig sammen med den lokale aftenskole, der fra vintersæsonen 1960/61 udbød kurser om Teatret og dets historie i teori og praksis. Bevægelseslære, sminkning, dragter etc. v. Svend Møller Nicolaisen fra Dansk Amatør Teater Samvirke. Kurset var obligatorisk for juniormedlemmerne, mens seniorerne kunne melde sig frivilligt, idet der som sagt også var særskilte kurser specielt til seniorerne. Kurserne for juniorerne var gratis for de unge medlemmer. BAS afregnede direkte med aftenskolen. For en forening med mere eller mindre kronisk pengeunderskud, var det en stor beslutning, men man havde vedtaget at investere i de unge, fordi de jo trods alt var foreningens fremtidige medlemmer. Man vidste dog samtidig, at de fleste ville springe fra, inden de som 21-årige kunne optages som almindelige medlemmer af BAS. Som PC beskrev det, var der jo så meget, der trækker sport, uddannelse, den omstændighed, at de opdager, at der er to slags mennesker, både hanner og hunner, - og meget, meget mere. Men vi undgår

4 da for at se socialt og opdragelsesmæssigt på sagen at de kommer til at hænge på gadehjørnerne. Håbet var dog, at de unge mennesker, når de havde slået sig til ro, ville vende tilbage til BAS i års alderen, hvis de havde tilstrækkeligt med gode minder fra deres ungdomsår i foreningen. De unge mennesker var dog sværere at holde på, end selv PC havde troet, og i løbet af en kort årrække forsvandt juniorscenen igen. Til gengæld havde man trods alt fundet så stor interesse blandt de unge, at kommunen i 1969 inviterede en polsk gæsteinstruktør til Gladsaxe for at give ny inspiration til det frivillige børne- og ungdomsarbejde i skoler, klubber, fritidshjem og børnehaver. I Polen ledede han ungdomsteatret Gawenda, og i løbet af det halve års tid han var i Gladsaxe, fik han startet Gladsaxe Kommunes egen afdeling af Gawenda. Gawenda eksisterer stadig i bedste velgående og bor i øvrigt også på Telefonvej, om end de ikke deler scene med BAS. I dag er det sådan, at Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole har et hold i drama, der øver i BAS, og som er ledet af et BAS-medlem. Generel beskrivelse af medlemmerne Poul Christensen beskrev i 1960 medlemmerne af BAS i et brev, og det er så almenmenneskeligt, at det fortjener at blive citeret. I al fortrolighed kan jeg sluttelig sige om netop vores juniorer, at de faktisk repræsenterer de samme karakterer, som vore gamle. Der er det lidt overfladiske, men absolutte talent, der er den begavede og meget talentfulde fyr, den kønne stillestående pige, de lidt mindre kønne og idealistiske piger, de meget arbejdsomme og herlige gutter, der altid møder op, når der skal slæves og de luddovne, der aldrig rør en finger. Ham, der bliver væk fra prøve, når der er noget godt i TV (det kommer han nu ikke til at gøre mere!) og hende, der maser på cykel fra Amager til Bagsværd for at være med. Mon ikke vi dér finder, hvad samtlige andre grupper indeholder alderen komplet underordnet????? Da BAS i begyndelsen af 1970 erne begyndte at bruge militærnægtere til at arbejde bag scenen med dekorationer, kostumer, små revyer m.m., fik disse unge mennesker også deres helt egen beskrivelse af Poul Christensen: De er lidt genstridige for tiden Jeg var der den 3. og 4. januar (1972) uden at træffe dem, den 5. var jeg der også, da havde jeg aftenen før bedt dem gøre i stand i teatret, det var også gjort, men så var herrerne taget til møde inde i byen kl. 13. Nu ved jeg ikke, om Ove og Axel (to andre medlemmer af bestyrelsen) har det samme indtryk, men for mig at se kan vi snart lisså godt kvitte dem navnlig hvis vi skal betale husleje på kroner om md. for den næste Jeg har bedt dem lave noget til revyen, men har ikke set eller hørt noget endnu. Og hvad skal de ellers lave? Problemet var igen ifølge Poul Christensen at: Ellers har vi jo i perioder haft endog særdeles stor glæde af dem, vort problem er blot, at de går og tuller rundt alene om dagen, mens de er hjemme hos Lillemor om aftenen, når vi altså er her. Ikke ganske overraskende opgav bestyrelsen herefter at ansætte militærnægtere, for ikke nok med at de var svære at beskæftige, de skulle altså også have et værelse stillet til rådighed af arbejdspladsen, hvis de var singler (gifte fik stillet bolig til rådighed på anden vis). Borgmester Erhard Jacobsen var ikke vild med militærnægterne, og det fik også betydning for bestyrelsens beslutning, for det betød i sidste ende, at kommunen måske ikke ville finansiere BAS underskud, hvis underskuddet var kommet pga. huslejeudgifter til en militærnægter. Repertoiret

5 BAS har været vidt omkring i deres repertoire gennem årene. Noget af det første, man spillede i 1955, var Hostrups Genboerne, som jo tager udgangspunkt i en lokal Gladsaxeskikkelse, om end dette ikke var begrundelsen for at opsætte netop det stykke. Faktisk havde man også spillet stykket i 1953, altså da man stadig var en kirkelig skuespilgruppe. I 1955 deltog man i alt i 18 forskellige skuespil, og det skulle blive reglen gennem årene, at man gennemførte et vidtspændende repertoire, og opsatte mange stykker hvert år. Undtagelsen var dog årene omkring 1970, hvor der kun spilledes et stykke om året. Succeserne brugte man ofte til at drage på turné med. De penge, man tjente på forestillingerne, blev ofte brugt til at engagere professionelle instruktører. Gennem årene lagde man sig fast på en strategi i BAS. Man forsøgte jævnligt at vise helt nye og moderne skuespil, men samtidig holdt man også fast i de gamle kendinge, og bl.a. Holbergs skuespil, som var Poul Christensens foretrukne, optræder jævnligt i repertoiret. Man sørgede også for at få ideer fra andre amatørteatre fra ind- og udland. BAS optrådte flere steder i landet. I 1962 fik Poul Christensen arrangeret med ejerne af Admiral Gjeddes Gård i København, at BAS skulle optræde dér. Det blev en tradition, der stadig lever i bedste velgående. De sidste par år sat lidt i bero på grund af Gjeddegårdens restaurering, men traditionen genoptages i 2005 eller Man prøvede også gennem årene at holde fast i BAS religiøse fortid. Da man i 1967 begyndte at overveje indvielsesforestillingen til Smedien, blev man enige om følgende: Først en børneforestilling á ca. 20 minutters varighed. Dernæst et Holberg-indslag á min. Derpå et uddrag af Barabas, som var et religiøst Aldershvilespil, som første gang opførtes i 1956 og endelig et stykke moderne dansk dramatik á ca. en halv times varighed. Til 25-års jubilæet i 1979 holdt man sig til Holbergs Barselsstuen, samtidig havde man allerede i 1977 bedt Karen Aabye om at skrive et stykke om Grevinden af Bagsværd, som man ville bruge til de årlige festspil i Aldershvileparken. Karen Aabye var jo et af foreningens fine medlemmer, og hun havde allerede i 1958 skrevet en bog om Grevinden af Bagsværd, så BAS mente nok, hun kunne omskrive denne biografi til et skuespil relativt hurtigt. Sådan kom det dog ikke til at gå. Hvorfor Karen Aabye afslog, melder historien ikke noget om, men et bud er, at den aldrende dame (75 år) ikke har overkommet opgaven. BAS gik dog videre med deres planer om et skuespil over Grevindens liv. Man bad tre forfattere, hvoraf den ene dog hurtigt trak sig, om at give deres bud på et skuespil, og valgte Kaj Himmelstrups version. Grevinden af Bagsværd blev opført første gang i Aldershvileparken i Karen Aabye opnåede aldrig at se den færdige forestilling, da hun døde i Her i 2004 er skuespillet udvalgt til at være jubilæumsforestilling, i en ny udgave, som Kaj Himmelstrup har genskrevet, så det kan sættes op i Smedjen, der jo har en noget mindre scene end Aldershvileparken. På vej mod en fast adresse 27 aktive amatørskuespillere med sminke, rekvisitter, kulisser, tekniske installationer m.m. krævede plads. Den plads havde man af gode grunde ikke. Foreningens medlemmer lagde derfor på skift hus til prøverne. Det var i længden meget utilfredsstillende og besværligt. Det var ikke svært at finde steder at opføre stykkerne. Aldershvileparken lagde - og lægger stadig græs til sommerspillene, mens kommunen kvitterede for foreningens anstrengelser ved at opstille flagallé ned mod scenen på premiereaftenerne. I dag medvirker BAS desuden på kommunens stort anlagte årlige kulturdag.

6 Ved de indendørs stykker brugte man oftest Stengård Skoles aula, men også mange andre af kommunens skoler lagde i årenes løb hus til BAS. I 1965 ombyggede man sågar filmsalen på Buddinge Skole til miniscene. Men i 1966 begyndte det så småt at lysne. Irons maskinfabrik, som under krigen havde været ramt af sabotage, havde i 1964 solgt deres gamle fabrik på Telefonvej 7 til kommunen. Iron brugte dog stadig selv fabriks- og kontorbygningen og var i 1964 begyndt at opføre en ny fabriksbygning på grunden. Fabriksbyggeriet fortsatte og stod færdigt i 1966, hvor det blev præmieret! Kommunen agtede at bruge den nyopførte fabriksbygning til værkstedsskole, når Irons lejemål udløb i slutningen af Men i mellemtiden fik værkstedsskolen andre lokaler, og nu stod kommunen med en splinterny fabriksbygning, som man ikke anede, hvad man skulle bruge til! Man overvejede at sælge, men BAS fik nys om sagen og beså lokalerne. Bestyrelsen var begejstret idet de fandt, at der netop kunne indrettes et lille værkstedsteater, som kunne blive en ideel ramme om deres arbejde. I første omgang fik Den private realskole i Søborg dog tilladelse til at leje Telefonvej 7, hvor de forblev i 1967 og Men i mellemtiden overvældede Poul Christensen de lokale aviser, kommunen m.fl. med breve, indlæg og gode argumenter for, at BAS skulle få lov at indrette Irons gamle smedje til fast domicil, ligesom foreningens formand, Nina Christoffersen, også skrev breve til kommunen. BAS mente, at teatersal, værksteder, foyer m.m. i Irons gamle smedje, ville kunne laves for i alt kr., og man håbede, at kommunen ville finansiere ombygningen. D. 15/ gav kommunen grønt lys for indretningen af den gamle smedje til teater for BAS. I den anledning indkaldte Poul Christensen til et jubel-, orienterings- og præsentationsmøde på åstedet, Telefonvej 7. Kommunen var dog ikke til sinds at betale hele gildet. Man accepterede en beløbsramme på kr., hvoraf kommunen ville yde de , mens BAS selv skulle finde de Nu kunne man forledes til at tro, at alle problemer var løst, og at byggeriet kunne gå i gang. Men sådan var virkeligheden ikke. Stadsarkitektens kontor var så underbemandet, at stadsarkitekten ringede til Poul Christensen privat og sagde, at hvis han havde nogle, der i al diskretion kunne lave tegningerne til ombygningen, men lade kommunen tage æren/ansvaret, så ville det hele nok gå noget hurtigere BAS foreslog herpå et pakkasseteater bygget af kassemoduler. Næste problem var foyeren til publikum, som kommunen fandt for dyr. Løsningen blev, at BAS legede selvbyggere for kommunens regning. Så manglede der installation af varme og elektricitet osv. Smedjen kunne tages i brug i december 1969 og kom til at koste noget mere end de oprindeligt budgetterede kr. Men hvad skulle scenen hedde? Medlemmerne havde mange forslag: Telefonteatret, Smedeteatret, Gladsaxe Amatørteater eller Smedien. Sidstnævnte forslag vandt om end stavemåden i dag er ændret til Smedjen. BAS nyeste historie kort fortalt I årenes løb fik BAS indrettet Smedjen, så den passede bedre og bedre til teaterformål. Man fik f.eks. ombygget foyeren i Men netop nu er en lokalplan for området til høring, hvorefter man regner med at jævne Aktivcentret, hvori BAS Smedjen ligger, med jorden, for at bygge etageboliger. Til gengæld er man i gang med at indrette den tidligere telefonfabrik på Telefonvej 8 til nyt opholdssted for BAS, Gawenda og de mange øvrige foreninger, der tidligere havde til huse i Aktivcentret på Telefonvej 7. Det nye og væsentligt større Aktivcenter står efter planen klar til indvielse i uge 7, 2005.

7 Kilder og litteratur Bagsværd Amatør Scenes korrespondance BasAvisen , specielt april 2003, artikel om Poul Christensen

Generel introduktion til. rederiksberg eater. Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.

Generel introduktion til. rederiksberg eater. Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater. Generel introduktion til rederiksberg eater Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.dk Indhold Forord 3 Foreningen Forældresamarbejdet Produktionsgruppen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Lørdag den 30. august 2014 kl byder Hvidovre Kulturråd velkommen til

Lørdag den 30. august 2014 kl byder Hvidovre Kulturråd velkommen til Lørdag den 30. august 2014 kl. 12.00-17.30 byder Hvidovre Kulturråd velkommen til Denne dag vil børn og voksne få mulighed for at opleve, hvad der rører sig i Hvidovres teaterliv... Hvidovre Teaterforening

Læs mere

af forfatteren Martin A. Hansen, 2014

af forfatteren Martin A. Hansen, 2014 En dramatisering af novellen Paradisæblerne af forfatteren Martin A. Hansen, 2014 Ullrich Rössing, august 2014 www.digteroglandskab.dk En dramatisering af novellen Paradisæblerne af forfatteren Martin

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

Information og vejledning til BJU-instruktører

Information og vejledning til BJU-instruktører Information og vejledning til BJU-instruktører Indledning: Tak, fordi du vil tage dig af nogle af vore børn eller unge. Denne vejledning er udformet sådan, at også helt nye instruktører skal kunne få god

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Foreningens navn: Teatergruppen Syvstjernen Foreningstype: Kultur Hvor mange: 50-250 Kontaktperson: Tue Bertelsen Mail: tue.bertelsen@gmail.com

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog)

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog) Copyright 2011 Dortea Berg-Jensen Forsidefoto: Mette Berg-Jensen Omslag: Sitara Bruns Tilrettelægning og fotos: Dortea Berg-Jensen Coverillustrationer: Sven Aage Berg Bogen er sat med New Baskerville Tryk:

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Nr. 85 Juli Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe

Nr. 85 Juli Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Nr. 85 Juli 2001 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Til evalueringen den 18/6 2001 var: Britt, Marianne, Inge, Susanne, Line, Marie, Carsten, Niels Erik, Lone, Jens, Jesper, Rene, Kurt,

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725 Konfirmationstale 2016 402, 192, 68, Linedanser, 725 1 + 1 = 2, 2 + 2 =4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16 der er tal over alt, I skal regne og jeg tror at I kommer til at stå i valget, om det skal være regning som

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

BØRNEHAVENS SUPERHELT

BØRNEHAVENS SUPERHELT BØRNEHAVENS SUPERHELT Forfatter: Mariane Siem Illustrationer: Thor Guldager Dramaturger: Tanja Phaff Louring og Anne Noller Nygaard Skuespillere: Margrethe, Carla, Karen, Jonas, Asta Marie, Milan, Gustav,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Dagsorden ses i Januar nummeret af SAGEN

Dagsorden ses i Januar nummeret af SAGEN NR. 101 FEBUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Generalforsamling Husk at møde op til generalforsamlingen mandag den 10 februar 2003 kl. 19.00 Dagsorden ses i

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

Frivillig medarbejder i produktionen Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.

Frivillig medarbejder i produktionen Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater. Frivillig medarejder i produktionen rederikserg eater Frederikserg Teater Finsensvej 139 2000 Frederikserg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksergteater.dk Indhold Lidt om Frederikserg Teater Frederikserg Teaters

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Kunst & historier: Hvem er manden? Hvad laver manden? Hvem kender manden? Tak til manden!

Kunst & historier: Hvem er manden? Hvad laver manden? Hvem kender manden? Tak til manden! nr.11 november 1996 4 Kunst & historier: Hvem er manden? Hvad laver manden? Hvem kender manden? Tak til manden! kunst & historier Portæt af kunstner Kjeld Jensen tegnet af Mette Falk Jeg spørger til Kjelds

Læs mere

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål Side 1 af 6 Love For Aaskov Y s Men s Club Navn 1 Klubbens navn er Aaskov Y s Men s Club anerkendt (chartret) under The International Association of Y s Men s Clubs, den 24. marts 1979. Klubbens medlemmer

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD D1470_plancher_2014.indd 5 22-10-2014 12:47:37 Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere Slagelse ROTARY Musikhus ER... tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere