NR 1 April Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 1 April 2009 20. Årgang"

Transkript

1 NR 1 April Årgang Gelsted Byvej Gelsted Tlf

2 Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen, Gelsted Artikler til bladet Alle artikler, meddeleser, m.m. bedes sendt til Evt. papir billedmateriale til postkassen. Bestyrelsen: Gunvor Schmidt Tlf Kirsten Hansen Tlf Grete Hansen Tlf Steen Asbjørn Tlf Jean-Pierre Mignon Tlf Deadline næste nummer: Mandag, 11. Maj Forbehold for trykfejl. Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, primo : Februar, April, Juni, August, Oktober og December. Brink s Begravelsesforretning Karen Brink & Peter Brink Gelsted Vestfyns Husflid Inge -Lise Andersen Tlf Er du stresset og har du ømme muskler - så ring og få en tid. Lægeeksamineret massør og idrætsskadeterapeut Kaj & Bettina Mariager Toftevangen 19 - Gelsted. Tidsbestilling Hverdage kl. 8:00-9:00 Tlf Henriks Tømrerforretning Tanderupvej 4 - Håre 5591 Gelsted - Tlf GENERALFORSAMLING Foreningen Gelsted Bladet Der indkaldes til ordinær generalforsamling I foreningen Gelsted Bladet Onsdag d. 22. april kl På Gelsted Kro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen Kom og vær med! Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet Gelsted Bladet er for borgerne i Gelsted. Alle kan skrive en histore eller en nyhed til Gelsted Bladet. Det skal bare være en beretning der har relation til Gelsted og omegn. Redaktionen forbeholder sig dog ret til ikke at bringe artiklen hvis den ikke har direkte interesse for Gelsteds borgere, eller hvis der ikke er plads i bladet. Bladet har en deadline, der skal overholdes. Deadlinen står altid på side 2. Alle artikler, meddeleser, m.m. bedes om muligt sendt som elektronisk fil, evt. som , eller word dokument, til Evt. papir billedmateriale til postkassen SuperBrugsen Gelsted, eller sendes til : Billedværkstedet, Ørsbjergskov Gelsted. Evt. billeder der ønskes bragt i Gelsted Bladet, skal have en vis opløsning på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre kan de ikke trykkes, eller vil se meget dårlige ud. Har du noget på hjerte, en god historie fra Gelsted og omegn, information om forenings arbejde, eller arrangementer, så tøv ikke, skriv og send det til Gelsted Bladet. Samarbejde mellem Middelfart Ungdomsskole og Gelsted Skole om Initiativer omkring Gelsted Den inviterede Gelsted Skole og Middelfart Ungdomsskole til fællesmøde på Gelsted Skole. Invitationen gik til idrætsforeningen, andre lokale foreninger, Gelsted Bla-det, Lokaludvalget, Borgerforeningen, skolebestyrelsen ved Gelsted Skole, repræsentan-ter fra Tanderup Skole, sognepræsten og lokale handelsdrivende. Fortsættes side 4 Gelsted Solcenter Åbent alle ugens dage Kl. 7:00-22:00 Gelsted Byvej 3 - Tlf Gamle Ting Købes Loppemanden Henning Jørgensen Søndergade 32 - Tlf

3 Nu kører det vist igen Her drejer det sig om vore efterfølgere, nemlig børn i vognvis, parkeret uden for det gamle klubhus. I efteråret efterlyste Gelsted bladet en forklaring på hvorfor huset stod uden bemanding. Her er så sidste nyt fra det gamle klubhus, som har stået tomt i 1½ år, og nu er de vigtigste ting i huset, blevet renoveret, bl.a. nye gulve, køkkenbord, et ændret baderum, og et soverum for de små brugere. Det ser pænt ud, for os der lige kommer ind og kigger, og for at få en snak med brugerne. Brugerne er de 15 kommunale dagplejere med 3 dage om ugen fordelt på de 60 små børn, som de så deler op i 3 hold. Endvidere bruger private plejere og nogle forældre huset 1 gang om ugen. De små børn og deres plejere har også adgang til gymnastiksalen torsdage. Alt i alt er de alle sammen glade for husets renovering, og at de kan mødes der igen, og udveksle erfaringer sammen med alle deres mange børn. Glæden blev ikke mindre, da det lokale murerfirma Rishøj og Andreasen har sponsereret beløb til køb af sækkestole og andre gode ting til børnene. BN. Til Dorthe Tusind tak for den fantastiske tale du holdte for os. Du er en god og humoristisk præst. Mange glade tanker Frede og Maria Årsberetning 2009 Den lille kunstskole! Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, Birgitte forblev formand og Finn Fejer kasserer, Britta blev næstformand, Marianne blev sekretær, Hanne menig. Som sædvanlig skulle regnskabet afleveres til kommunen inden 1. april. I april havde vi en kunst udstilling på Ejby Bibliotek af vinterens arbejder. Vi sluttede sæsonen den 31/4. Efter sommerferien kom der en hel del udmeldinger. Vente listen eksisterer ikke mere. Vi har været 7 børn på hvert hold, hvilket er meget passende, da jeg har været alene om undervisningen. Lone er desværre syg, jeg håber hun kommer tilbage til næste sæson. I efteråret deltog alle børnene i en malekonkurrence til fordel for O.U.H.`s børneafdelinger, jeg havde opdaget det lidt sent, så der blev kun 1 gang til at forberede sig, men det gik alligevel. Vi holdt Juleafslutning midt i dec. Med venlig hilsen Birgitte E. Jensen, formand Viet i Gelsted Kirke Maria Ingildsen & Frede Ingildsen Hønnerupvej Gelsted 3

4 Fortsat fra side 2 Til stede ved mødet var repræsentanter for idrætsforeningen, for Gelsted Lokaludvalg, for Gelsted Skoles skolebestyrelse og ledelse, for Ungdomsskolens ledelse og medarbejdere samt for ledelsen på Tanderup Skole. Derudover deltog SSP-repræsentanter, hhv. fra lokalpolitiet og den nye SSP-konsulent i Middelfart Kommune, Susanne Erlandsen Formålet med mødet var at informere alle lokale samarbejdspartnere i et samarbejde om, at Gelsted Skole og Middelfart Ungdomsskole har indledt et tæt samarbejde om at udvikle og støtte op om børn og unges fritidstilbud i Gelsted. På mødet informerede Ungdomsskoleinspektør Knud Møller og Skoleleder Annette Roed Ipsen indledningsvis om baggrunden for mødet. Baggrunden er, at Ungdomsskolen nu etablerer en ungdomsklub, der starter efter som-merferien i 2009, i den gamle pedelbolig ved Gelsted Skole, for børn og unge fra klasse. De lidt ældre elever bliver i klub 79, som stadig vil holde til i den gamle ungdoms-klub, Denne klub får nu mere status af et Ungdomshus med særlige aktiviteter, rettet mod denne aldersgruppe. Det kunne f.eks. være en benzinklub, hvis vi kan finde egnede lokaler til det. Vi opfordrer alle, der kunne være behjælpelige i den forbindelse, til at byde ind med forslag til, hvor de unge kunne være. Det må gerne være et værksted, hvor faciliteterne til f.eks. at skrue i motorer er til stede. Ungdomsskolen igangsætter desuden et Fortsættes side 11 Ældre hjælper ældre. Formanden for Gelsted Pensionistforening havde været til flere møder, hvor der blev opfordret til at lave kursus i håndtering af EDB. Kommunen og Gelsted skole blev spurgt om lån af datastuen, det gik i orden. Der blev startet op d. 15. september2008 og sluttet d. 30. marts Kurset blev baseret på håndtering af computer, for dem der kun kunne meget lidt eller ingenting i forvejen. Vi har i alt været samlet 25 gange. Da kursuset blev startet var der 12 deltagere de har holdt godt ved; der var en der opgav efter første dag, et par stykker er holdt hen af vejen, her til sidst var vi 9 deltagere tilbage. I første halvdel af kurset var Ivar Corneliussen & Aage Scheel Hansen undervisere, men efter jul var det kun Aage der tog sig af det, Ivar ville selv lære noget om regneark. I efteråret beskæftigede vi os med opstart af computer og blive fortrolig med musen. Derefter fortsatte vi med tekstbehandling, vi brugte hæftet Word 2003 for seniorer, der blev øvet i skrivning af tekst, sætte billeder ind, klippe og klistre tekst, gemme i oprettede mapper og meget andet. Der blev også gennemgået, hvordan man bruger Internettet, m.m. Efter julepausen beskæftige vi os med regneark, efter hæftet Excel for seniorer det var en svær opgave for nogle af deltagerne, men alle fik et indblik i, hvordan man bruger det. Til sidst blev der lavet et lille regnskabsprogram som kan bruges til alm. husholdning. De sidste gange blev der repeteret, samt lavet lidt efter ønske fra deltagerne, bl.a. brevfletning. Vi prøvede også at snuse lidt til Microsoft Publisher. Nogle af resultaterne kan ses på hjemmesiden webspace.nordit.dk/pensionist/ Deltagerne siger, at de har fået lært meget og er blevet meget fortrolige med at arbejde med PC. Tillykke med gennemførelsen af kurset, og vi må så ønske der er kræfter til at starte op igen i år efter sommerferien. bn 4

5 Voldsomt Bankrøveri hos TotalBanken Rambuktyveri i Totalbanken Torsdag den 12. marts klokken er om morgenen og tilsyneladende er denne en morgen som alle andre, i Gelsted 3 minutter senere sker der noget, der hurtigt ændrer denne morgen. En gummiged på ca. 26 tons, en hurtig BMW X-5 og en Nissan lastbil kommer på torvet personer måske går i gang med et foretagende, der er præcist, planlagt og usædvanligt for en provinsby Totalbanken udsættes for et rambuktyveri og bankens kundeboks bliver på få minutter trukket ud af lokalet op i skovlen på gummigeden for derfra at blive løftet op på lastbilen og kørt væk. Ukendte gerningsfolk har hurtigt og med samme minutiøse planlægning som set i en OlsenBanden-film gennemført et for dem perfekt kup. Senere samme dag omkring kl. 21 bliver bilerne og bankens boks fundet i brand på en adresse i Køstrup. For Gelsted og Totalbanken er det en voldsom oplevelse kundebokse indeholdende private effekter er stjålet og væk. Fra at være en helt almindelig by i provinsen bliver Gelsted kendt på landkortet. Politiet er hurtigt på stedet ligesom afdelingens chef også kommer hurtigt ud af fjerene den morgen blev der ikke mødt til direktørtid... Det bliver en dag, der starter med mange blikke mod en ødelagt bank, der trods håndværkernes hurtige indsats ikke åbner for almindelig kundeekspedition før lidt over middag. Både radio og TV er også på pletten for at få dagens nyhed med. Banken, der i 2008 blev renoveret og moderniseret for et millionbeløb, kan nu starte forfra og er nu i gang med genopbygningen, der forventes færdig i løbet af de kommende 2 måneder. 2 uger senere den 26. marts holdt banken et informationsmøde på Gelsted Skole sammen med Middelfart Politi, hvor rigtig mange berørte kunder mødte op. På mødet blev orienteret om forløbet og politiet kunne udlevere de få effekter, som gerningsmændene ikke havde fundet interessante. Det spændende bliver nu om politiets efterforskning fører til en opklaring af forbrydelsen. Henrik Larsen Totalbanken GAS VAND VARME SANITET Kløvervænget 2, 5591 Gelsted Tlf

6 Gelsted Lokaludvalg Årsberetning 2008 Den 27. februar 2008 blev den Lokale AktionsGruppe for landdistrikterne i Middelfart Kommune (LAG Middelfart) stiftet, og med en god opbakning fra Gelsteds lokale foreninger og de øvrige lokaludvalg i kommunen blev Irene R. Jensen valgt ind i bestyrelsen. Vi kan dermed følge med i/støtte, hvad der rører sig af projekter til gavn for lokalområderne i hele kommunen. Samt informere vores eget lokalområde om LAGmidlerne (f.eks. i forbindelse med Genbrugsbutikken og Ungdomsskolen). I år har lokaludvalget været arrangør af 2 borgermøder. Det første borgermøde fandt sted den 25. marts Et stort område omkring Gelsted med ca. 9 mio. m3 sand, grus og sten var med i Region Syddanmarks råstofplan. Borgermødet, som der var et stort fremmøde til, resulterede i mange indsigelser til råstofplanen. Borgernes og kommunens protester blev heldigvis taget til efterretning, og området er nu taget af planen! Den 8. oktober 2008 holdt lokaludvalget det andet borgermøde. Denne gang vedr. nedlukningen af Genbrugscentret. Beslutningen var ligesom taget, men de mange fremmødte borgere fik da udtrykt deres utilfredshed. Lokaludvalgets høringssvar havde desværre heller ingen effekt. I lokaludvalgets høringssvar vedr. Middelfart Kommunes Budget 2009 udtrykte vi på lokalområdets vegne vores bekymring over den stigende centralisering, og de negative konsekvenser det kan have for yderdistrikterne. Derudover har Lokaludvalget indsendt høringssvar til Middelfart Kommunes forslag om Erhvervs- og turismepolitik, Natur- og miljøpolitik og Strategi for bæredygtig udvikling (Agenda 21). Ved Gelsted Skoles 50 års jubilæumsfest den 5. september 2008 deltog lokaludvalget i planlægningen og den praktiske afholdelse. På Naturens Dag den 14. september 2008 havde lokaludvalget arrangeret en guidet tur i de højryggede agre i Håre/Fauerskov Bjerge. Med de ca. 30 deltagere, det flotte vejr og ikke mindst de 2 guider, var det klart en succes, som vi vil prøve at eftergøre i Der bliver lagt mærke til Gelsted både i kommunen og pressen såvel negative som positive ting. Lokalområdet er som mange andre landdistrikter ramt af nedgangstider For ud over genbrugsbutikken lukker Gelsted Bygningsindustri også, og det rammer hårdt i lokalområdet. Vi tror dog på, at det stærke sammenhold og det rige foreningsliv i Gelsted både kan skabe og gribe nye muligheder for udvikling i vores lokalområde. Irene R. Jensen skrev en artikel for tidsskriftet Fritid & Samfund, og det udløste et års gratis abonnement. Tidsskriftet viser, at der på landsbasis er mange personer, som arbejder for en positiv udvikling i landdistrikterne. Lokaludvalgets medlemmer og suppleanter har også i 2008 ydet et stort engagement og praktisk støtte - Tak for det! Ligeledes fungerer samarbejdet med Middelfart Kommune og kommunens øvrige lokaludvalg stadig godt. En erfaring fra borgermøderne er, at vi stadig skal fortælle borgerne, at lokaludvalgets rolle er at være en slags informations-katalysator. Vi sørger for, at borgerne orienteres i tide, og at de bliver hørt. Men den enkelte borger skal stadig yde sin indsats. Lokaludvalgets medlemmer har efterfølgende konstitueret sig således: Formand: Irene R. Jensen Næstformand: Kim Lund Kasserer: Susanne Friis Sekretær: Anne Friis Alm. medlem: Stine Svensson Suppleanter: Rune Chr. Schmidt og Ole Allan Jensen Gelsted Lokal udvalg arrangerer sidst i april/først i maj et borgermøde. Denne gang vedr. Kommuneplan , og her vil antallet og placeringen af byggegrunde nok blive et af de store emner. 6

7 Lokaludvalget opfordrer alle interesserede til at hjælpe med hensyn til: "Store Cykeldag 2009", der afholdes søndag den 14. juni Se mere på "Naturens Dag", der afholdes søndag den 13. september Man henvender sig blot til Irene R. Jensen, tlf. nr , - Dilettant forestilling år. Så skulle der gemme sig en skuespiller i dig, kontakt da nedenstående. Aktørerne begynder så ellers at lære rollerne udenad og vi begynder at snakke om kostumer, udstyr osv. Der er mange sjove fortalelser, udbrud og sære improviserede sætninger og det kalder det gode grin frem. Sjovt er det. Instruktøren udvælger stykker fra dansk teaterforlag. Når de er læst igennem udvælges det endelige stykke og rollehæfter bestilles hjem. Der indkaldes til formøde sidst i November. Der læses en gang om ugen inden jul, hvor vi mødes privat. Efter nytår går det så løs med at øve Tirsdag og Fredag, først bruger vi Holmegården, senere foregår det i Forsamlingshuset. Igennem rigtig mange år, har der været spillet skuespil i Gelsted forsamlingshus. Årets stykke hed Sommerlandets glæder, skrevet af Henning Jørgensen. På dilittanternes vegne Birgit Johansen Tlf Frede Eldrup som er bestyrelsesmedlem fra Socialdemokratiet, og som står for køkkenet, kan fortælle at der i år var stor tilslutning blandt den lokale befolkning. Der kom mange bestillinger på smørrebrød til den efterfølgende spisning og dans, sådan skal det være. Det skal være sjovt, festligt og udfordrende. Sådan føler mange af dilettanterne, når de har fået tildelt en rolle til årets forestilling. Det er dog ikke altid de samme personer der spiller med hvert SPAR TID BRÆNDSTOF OG SKÅN MILJØET Brug den lokale Genbrugsplads Søndergade Gelsted Åbningstider Man-fredag Lørdag GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED Åbningstider Telefon Mandag 9,00 12,00 Mobil Tors fredag 10,00 17,00 Mobil ( efter kl ) Lørdag 10,00 15,00 Dødsboer.m.m modtages evt. afhentes 7

8 Hårdføre mænd og Rødmossede blondiner Ejby kommunes Lokalhistoriske arkiv har i år valgt at udgive uddrag af pastor M.G.Kraghs topografi af Gelsted og Rørup sogne fra 1846: Publikation nr : Ejby kommunes lokalhistoriske arkiv. Det er uhyre interessant læsning for den, der har lokalhistorisk interesse og ikke mindst er det sine steder fantastisk underholdende. Ikke mindst, når Pastoren beskriver den Gelstedske folkesjæl. Publikationen er som sagt et uddrag af Pastor M.G.Kraghs s manuskript: Topographie af Gjelsted og Rørup Sogne det er de mest fortællende dele, der er medtaget. Han har skrevet det i sin tid til Fyens Stifts litterære selskab og har således forelæst over Gelsted og Rørup sogne ved deres møder. Ønsker man at studere en renskrift af det komplette manuskript, kan man gå ind på hjemmesiden: Før vi dykker ned i selve publikationen, lidt om Pastor Krag: Maurtitz Gotthold Krag ( ) virkede som sognepræst i Gelsted-Rørup sogne fra Han var fjerde generation i embedet. Student fra Nyborg 1812 og fik teologisk embedseksamen Havde ry for at være en virksom præst. Initiativtager og medstifter af Vends Herreds Landboforening. Gelsted og Rørup var i hans embedsperiode eget af Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Erholm. Kirkepatron og præst havde et nært samarbejde og kammerherren nævnes flere gange i manuskriptet. Manuskriptet blev gemt på Erholm, indtil det så i 1834 blev skænket til Landsarkivet for Fyn i Odense. Vi dykker ned i 7nde Capitel : hvor beboernes særegenheder beskrives. Beboerne ere i Almindelighed af Middelhøjde af et friskt udseende og vante til fra Ungdommen af at taale baade Kulde og Hede. Mange Børn gaa med bare Fødder indtil langt hen på Efteraaret og udholde ofte på Marken Storm og Regnskyl uden at dette videre skader deres Helbred. Drenge og Karle søge fra den strængeste Kulde ind til Ovnen, ved hvis Gløder de opvarmer Fødderne, og derfra ud igjen i Kulden. Mandkjønnet udmærker sig derfor ved Haardførhed og er vel skikket til at arbejde og færdes i den fri Luft hele Vinteren igjennem saalænge Vejrliget nogenledes vil tillade det. Kvindekjønnet begynder derimod at blive noget kuldskjær, da de næsten altid sysler hjemme og deltager ikke i Markarbejdet undtagen i Hø og Kornhøst. De ere i Almindelighed rundhovede og rødmossede Blondiner med blaa Øine, men et egentlig smukt Ansigt hører unægtelig til Sjældenhederne. Hvis den stedlige præst i dag blev bedt om at beskrive beboernes særegenheder - så ville der naturligvis være nok at skrive om, men at Gelsted-kvinderne skulle være særligt rundhovede og rødmossede blondiner med blå øjne og ikke mindst meget lidt kønne nej, det ville ikke høre med. Det forekommer mig, at der er rimeligt langt i mellem de blåøjede blondiner. Mændene bliver beskrevet lidt mere positivt og ikke vurderet på deres udseende, men deres ydeevne: De er hårdføre, siges der. Om det er sandt, vil jeg lade kvinderne om at vurdere. Mange kvinder beskriver i hverttilfælde hvor pylrede deres mænd kan blive, når de er syge. Om det er anerledes for mænd fra Gelsted.???? Personligt gætter jeg på, at kvinder dengang som nu har været mindst ligeså hårdføre som det andet køn. Hårdførhed skulle der til for at overleve i kampen for det daglige brød. Også sygdomsbilledet har ændret sig en del her i Gelsted og vi kan glæde os inderligt over, at lægevidenskaben ganske har taget over, når det gælder sygdomsbekæmpelse: Hør blot: Blandt sygdomme i ældre Tider nævnes hyppigt Hvidild, Sprinklinger, Meslinger, Kighoste og Børnekopper. De sidste grasserede især hvert 7nde Aar og medtoge Børnene i den Gra, at Forældrene ofte sage: Vi vide ikke hvorledes vore Børn ville komme til at se ud førend har har havt kopperne Mod disse Sygdomme anvendtes sjælden noget Middel. Engang var den veneriske sygdom kommen til Gjelsted Sogn og i en enkelt Gaard bleve Alle angreben. Sygdomme, der yttrede sig med Saar paa legemet især i Ansigtet, hvor Næsten ofte faldt af, var saa smittende, at den, der sad paa samme Stol eller drak af samme Krus som den Syge strax blev angrebet. Da kom der en enarmet Bondemand fra Jylland, der undersøgte sygdommen ved at stikke en sølvske ind i Patientens Mund, føre den ud og aande derpaa; da knunde han se til hvilken Gra Sygdommen var nået.. Mod andre sygdomme brugte man af Urter, som kloge Koner indsamlede og tilberedte, eller og Oplæsning af Gelsted Hallens Cafeteria Tlf

9 Trylleformularer eller at lægge bibelen under hovedpuden i Sengen. Også troede man at Sacrementet kunde helbrede. Kirkebil: Kirkebilen kører til hver gudstjeneste. Ring og bestil dagen før på Gelsted Taxi: Det er gratis. Følgende skal konfirmeres i Gelsted Kirke d klokken 10 00: Julie Grave, Birkehøjvej 1A, Gelsted Christian Ronge Holm Madsen, Agerstien 44, Gelsted Niels Hviid Lund, Dalbovej 10, Gelsted Emil Salskov, Hovvej 14, Gelsted Mikkel Morre Sørensen, Fredensgade 15, Gelsted Andreas Nielsen, Odensevej 52, Gelsted Emma Simenta Fjordhauge, Tornhøjvangen 21, Gelsted Melissa Uglebjerg Müller Christoffersen, Tornhøjvangen 21, Gelsted Patrick Ballisager Thmasen, Søndergade 183, Gelsted Simon Olesen, Højbovænget 3, Gelsted Naja Bergmann Petterson, Søndergade 115, Gelsted Anders Rasmussen, Tornhøjvangen 7, Gelsted Lea Lyst Knudseen, Søndergade 172, Gelsted Nicki Heine Nielsen, Østergade 11, Gelsted Jeppe Krogh Andersen, Kobbermosevej 14, Gelsted Kirketider for Gelsted Kirke Søndag d.5.april, Palmesøndag: Torsdag d.9.april, Skærtorsdag: 9 30 Fredag d.10.april, langfredag (liturgisk gudstjeneste): Søndag d.12.april, påskedag: 9 30 Mandag d.13.april, 2.påskedag: 9 00 Jens Christian Rothmann Søndag d.19.april: 9 30 Søndag d.26.april: Konfirmation Søndag d.3.maj kl Fredag d.8.maj: Bededag : Jens Christian Rothmann Søndag d.10.maj : Mikkel Holmegaard Larsen Søndag d.17.maj : Torsdag d.21.maj, Kristi Himmelfartsdag: Søndag d.24.maj: Søndag d.31.maj: 9 30 Mandag d.1.juni: Søndag d.7.juni: 9 30 Døbte: FRA KIRKEBØGERNE Kaya Leia Rasmussen, Søndergade 112, Gelsted Døbt d. 1.marts 2009 Lærke Nygaard Frederiksen,Søndergade 52, Gelsted Døbt 8.marts 2009 Mathilde-Celin Sørensen,Søndergade 58, Gelsted Døbt d.14.marts 2009 Døde I Gelsted sogn og /eller begravet fra Gelsted Kirke Alice Mary Audrey Cook, Roersvej 25, Odense Død 26.Januar 2009 Karen Agnethe Andersen, Fredensgade 21 D, Gelsted Død 27.januar 2009 Marie Cathrine Jensen, Tårupvej 12A, Gelsted Død d.8.februar 2009 Ingrid Elisabeth Jensen, Tårupvej 10, Gelsted Død 15.februar 2009 Emilie Kirstine Dahl, Anlægsvej 32, Ejby Død 2.marts 2009 Poul Madsen, Gelsted Byvej 19, Gelsted Død 9.marts 2009 Hans Geerthsen, Ørslevvej 2, Gelsted Død 13.marts 2009 Edith Gudrun Hansen, Fredensgade 25C, Gelsted Død 14.marts Konny Grethe Jensen, Gelstedvej 34B, Gelsted Død 15.marts

10 General Forsamling Gelsted Brugsforening Et tilløbsstykke Årets generalforsamling i Gelsted Brugsforening, blev i gen i år afholdt i forsamlingshuset. Det er en virkelig populær brugs vi her har, for der var totalt udsolgt til generalforsamlingen, og der var venteliste for at komme med, ved evt. afbud. Uddeler Jens Christensen må jo virkelig være manden med fingeren på pulsen, og han måtte jo have en årsberetning der ville noget, - eller måske det specielle og super gode arrangement efter generalforsamlingen der trækker? - Selve genralforsamlingen forløb i god ro og orden som den plejer, der blev stemt, valgt, klappet og så gik man over til sidste punkt, nemlig at få noget at spise og drikke. Jens Christensen havde vanen tro lavet et spændende tema, ØL SMAGNING, med 9 specielle øl fra fynske bryggerier, og som H.P. Ølgaard fra Indslev Bryggeri, fortalte om. Gelsteds kendte kogebogsforfatter Dorte Asbjørn, havde kreeret en 5 retters menu, hvor alle retter indeholdt samme øl som der blev serveret. - Og der blev spis, prøvesmagt, diskuteret øl, mad, og hygget, alt blev rost til skyerne, så det var en glad og op løftet forsamling der sent lørdag forlod forsamlingshuset. På billedet ses Dorte Asbjørn, med sine hjælpere. Det var medlemmer fra vores lokale badmintonklub, der sørgede for at alle fik mad og drikke. Opskrifter senere på Gymnastik fremvisning 09 Så oprandt dagen, hvor vintersæsonens gymnastik skulle vises frem. Søndag d. 29.marts var forældre, bedsteforældre m.fl. mødt talstærkt frem i Gelsted Hallen. Allerede en time før indmarch var de bedste pladser reserveret af ivrige publikummer og der blev hentet ekstra stole af flere omgange. Så endelig kl førte fanerne an, og ind marcherede sorte, orange, røde, blå og grønne trøjer. Gulvet blev fyldt med gymnaster, og selv de allermindste forstod at holde rækkerne, mens der blev budt velkommen og sunget. Men så hørte al stilstand også op! Eftermiddagens program talte hele 9 hold, 5 børnehold, 2 voksenhold og så var der 2 gæstehold; Fjelsted-Harndrups juniorhold og HTUGs rytme piger. Det var et dejligt varieret program med scooterræs fra de mindste, bjørnegymnastik fra tumlerne, seje serier og masser af spring fra både Krudtuglerne, Lømler og Lømliner og Gelsted ROS. M/K motion viste, at godt benarbejde kan gøres liggende under en madras!!! - og fra de rytmiske damer var der smil og samba. Det var tydeligt at se, at alle hold havde arbejdet, øvet og svedt for at levere varen; koncentrationen på gulvet var høj, fejlprocenten lav, og så var der ægte bevægeglæde og en vis portion stolthed. En super dejlig eftermiddag, som alle, både gymnaster, instruktører, tilskuere og frivillige hjælpere, havde deres andel i. Det var slut på denne sæson, og Gymnastikudvalget ønsker alle gymnaster og instruktører en god sommer ja den er vel lige om hjørnet og så på gensyn til næste sæson. På Gym.udvalgets vegne Birgitte Juul Larsen 10

11 Fortsat fra side 4 større udviklingsarbejde omkring Klub 79. Hensigten er at give et bedre tilbud til de ældre unge. Den nye klub som endnu ikke har fået et navn - starter efter sommerferien i nye lokaler, med nye medarbejdere og nye regler for deltagelse og samvær og nye aktiviteter, som passer til aldersgruppen. Ungdomsskolen er indstillet på, at forskellige former for klubaktiviteter, og nogle dele af ungdomsskoleundervisning kommer til at foregå i klubben eller på Gelsted Skole, sådan at de unge ikke altid skal transportere sig til Middelfart for at deltage i spændende fritidsaktiviteter. Sammen med elever fra Tanderup Skoles 6. klasse deltager Gelsted skoles overbyg-ningselever i et arrangement på Gelsted Skole, som planlægges af Ungdomsringen. For-målet med arrangementet er, at de unge i overbygningen giver udtryk for, hvad de gerne vil beskæftige sig med i fritiden. Dette skal bl.a. skabe grundlag for, hvordan programmet for Ungdomsskolen og Ungdomsklubben skal sættes sammen. Formålet med mødet var også at samle gode, lokale kræfter for at etablere yderligere til-bud for børn, der går i klasse i områdets skoler samt til aktiviteter i sommerperioden. Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af: Susanne Erlandsen, SSP koordinator Mette Eis-Hansen, kontaktperson Ungdomssko len, lærer på Gelsted Skole Anne Friis, lokalrådet og lærer på Gelsted Skole Morten Jørgensen, SFO-leder Gelsted SFO Jytte Hansen, Afdelingsleder, Tanderup Skole Annette Roed Ipsen, skoleleder, Gelsted Skole Gruppen arbejder i april måned med beskrivelse af de forskellige tilbud, som er og som kan skabes for børn og unge i Gelstedområdet, samt laver et budget på, hvad det koster at etablere. Desuden forsøger gruppen at finde finansiering eller medfinanciering til projekterne. Gruppen præsenterer deres arbejde på dialogmødet med politikerne i maj. Henvendelse med tilkendegivelser af forslag, støtte og opbakning kan rettes til: Knud Møller, Ungdomsskoleinspektør, Middelfart Kommune Annette Roed Ipsen, Skoleleder, Gelsted Skole - Og så var det Fastelavn Det vrimlede med prinsesser, muskelmænd, farlige dyr, søde katte osv. Ved fastelavnsgudstjenesten i Gelsted Kirke. Efter kirken blev der slået katten af tønden på Holmegården. Der var tre tønder, en for børnehavebørn, en for sfo-årgangene og en for de store. Det blev sfo erne, der først fik bugt med tønden. Børnehavebørnene regnede den bedre ud, ved ikke at slå så hårdt, fik de flere gange lov til at slå. Derefter var der masser af fastelavnsboller til alle, - og saftevand og kaffe. Både fastelavnstønder og boller var en gave fra vores maler Michael Tayler. STOR tak for det. Så var der igen motion og sving i skørterne. Dorthe og Preben satte gang i sanglegene, hvor der bl.a. blev danset Tyv ja tyv, det skal du være Tak for en hyggelig eftermiddag til alle! Menighedsrådet. Tlf.: Mail: 11

12 I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!! X-tra er vores egne dagligvarer til discountpriser - i en kvalitet, der altid lever op til vores høje krav. Så kig efter når du handler - og spar mange penge!! er det absolut bedste oksekød. De bedste udskæringer fra det bedste kødkvæg. Altid saftig og mørt - når kun det bedste er godt nok til dine smagsløg. " man ville ønske den sidste bid var den første " Har du spørgsmål / ønsker, eller brug for et tip, spørg vores slagter Änglamark er vores eget mærke indenfor økologiske madvarer, vaskepulver, personlig pleje og babyprodukter. Serien kombinerer høj kvalitet med omtanke for sundhed, allergi og miljø. 12

13 GG&IF`s jubilæumsaften. Jubilæumsudvalget havde sørget for flotte rammer i en flot pyntet hal med afskærmning og billedtavlerne med foreningens liv og virke som rammen om festen. De blå duge med hvide blomsterdekorationer lavet af Marianne Madsen og menukort og bordkort lavet af Erling. Kim Lund bød velkommen til festen, hvorefter årets leder Mette Knudsen blev kåret, for sit store arbejde som kasserer og som hjælpetræner i fodbold. Også årets GG&IFèr Dennis Mariager, som ikke var til stede, blev hyldet. Herefter fik æresmedlemmerne Annette Larsen, Karen Brink, Karen Tvedebrink og Poul Erik Gudiksen overrakt en GG&IF nål. Jubilæumsudvalget, Erling og Inge blev takket for deres indsats omkring jubilæet og modtog en vinpakke. Herefter overrakte Super Brugsens leder Jens Christensen GG&IF en check på kr. for tegnede benzinmedlemmer. Nu kunne en lækker buffetanretning fra Gelsted Kro nydes, og snakken gik livligt ved alle bordene. Happy Time sørgede for hyggemusik under spisningen. Henning Hansen, Annette Larsen og Kim Møllegaard kom med nogle festlige indlæg i form af s om personer eller små sjove indslag fra GG&IF`s historie. Der blev aflagt mange besøg i baren, hvor diverse drikkevarer kunne købes, men også en kop kaffe til dessertkagen. Happy Time spillede nu op til dans, rigtig dejlig musik lød i hallen, alle kunne synge med og danseglæden var stor. - Jubilæumsudvalget kunne glæde sig over endnu et flot arrangement, ja og så var der jo lige en oprydning næste dag. Vidste du det? - at der ligger en multimedievirksomhed i Gelsted? Michael Rusbjerg har, i snart 5 år, drevet virksomheden mini MEDIA i Gelsted. Oprindeligt har Michael en baggrund som videoeditor og har gennem tiden arbejdet med alle former for udvikling og produktion af levende billeder. De sidste 8 år har han beskæftiget sig mere med websites og multimedieproduktioner. minimedia kan tilbyde alt indenfor web og video. Det kan bl.a. være websites, on-line præsentationer og flashanimationer. Han kan varetage alle faser i en videoproduktion, fra optagelser og redigering til det færdige format. Desuden kan minimedia også levere grafiske løsninger til tryk, som f.eks. visitkort, annoncer, flyers eller brochurer. De fleste kunder han løser opgaver for, har adresse i København og Århus, men på det sidste er han også begyndt af få kunder i lokalområdet. Bl.a. har han lavet AnneMona Klinikkens website og er i skrivende stund igang med Årup Folkeblads nye side. På kan du læse mere om minime- DIA og se eksempler på nogle af de ting han har lavet. bn 13

14 Formandens Beretning 2008 Tak fordi at I alle er kommet i dag. Med 28 er det et flot fremmøde. Det har været en hektisk tid efter at jeg blev valgt ved sidste Generalforsamling Det første jeg oplevede var at vi stod ved OK tank anlægget. Og det har vi gjort 5 gange i Derefter var jeg med ved fremvisningen i gymnastik den 30 marts. Her kom vores brugsuddeler Jens Christensen med en check på kr ,19, et rigtigt flot beløb. Dernæst uddelte Karen Marcussen og Flemming Sørensen pokaler og blomster til Årets GGIF leder som blev Inge-Lise Brink og til Årets GGIF er som blev Louise Viengum Andersen. I april- maj begyndte vi at tænke på Gelsted Marked og vi tog kontakt til en masse nye og gamle frivillige som ville hjælpe med ved Gelsted Markedet og efter møderne med Borgerforeningen, som Flemming deltog i, faldt de sidste brikker på plads. Det blev et helt fantastisk marked for GGIF. Først fik vi et meget lavt svind og dernæst i kontanter blev det et rigtigt godt år med et overskud på 29492,92 kr. Et meget flot resultat så tak til alle dem som hjalp til i Jeg håber at vi kan gøre det lige så godt i I efteråret holdt vi 2 møder med dem som havde hjulpet og fik spurgt til Ros og Ris. Det var rigtigt godt. I slutningen af året begyndte vi at snakke om at få en anden måde at få drevet håndbold på og i december havde vi møde med VHK om en ny struktur efter et stort underskud i Ligeledes er der nedsat et jubilæumsudvalg i 2008 vedr. vores jubilæum i Der blev drøftet en del ting vedr. jubilæet, og udvalget arbejdede meget ihærdigt på mange fronter f.eks. med jubilæumsblad, reception og sidst men ikke mindst en jubilæumsfest, som skulle løbe af stablen i februar måned. Alle udvalgene blev bedt om et indlæg til bladet. En stor tak til alle i jubilæumsudvalget. I sommeren stoppede Bjarne Jensen som formand for Badminton og ind kom Niels Folbirk. Velkommen til dig. Tilslut vil jeg sige tak endnu engang til ALLE de frivillige og ALLE trænerne for det store stykke arbejde der er blevet udført. For uden Alle jer kunne GGIF ikke klare sig. Ligeledes en stor tak til bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde. Kim Lund Gelsted Beretning fra gymnastik afdelingen Sidste år ved denne tid, stod vi klar til opvisninger. Vi havde tre hold med ved HTUG s opvisning, så ungerne kunne vise hvor gode til spring de var blevet. Dagen efter den 30. marts holdt vi vores egen fremvisning i Gelsted hallen hvor 7 af vores hold stillede op og viste noget fint gymnastik. Vi kunne også denne dag hylde to gymnastik trænere som årets leder og GG & IF er for 2007, det blev fuldt fortjent IngeLise Brink og Louise Andersen. Er super stolt og glad over at vi kunne overraske og hylde dem. Vi sluttede dagen af med et gæstehold fra DGI Odense ynglinge pigerne. Det var en dejlig og god eftermiddag, som vi er stolte over trækker 400 mennesker i hallen. Så var sæsonen 2007/2008 slut. Men ikke for IngeLise Brink hun havde taget kursuser i pilates og var klar til sommer gymnastik. Det blev en så stor succes at det ikke var nok med et hold. Så april, maj og juni havde vi to fyldte hold. Dejligt hun havde lyst. Hen over sommeren skulle vi have lavet vores redskaber i stand, der var nogle gamle som trængte til en kærlig hånd. Den 9. juni holdt vi leder møde. Det er her vi får sat hele det næste sæson program på skinner. Det er et møde med alle ledere i afdelingen og udvalget, vi spiser først og så bliver der arbejdet hårdt for at få alle hold passet ind i programmet. Først på sommeren indkaldt DGI Fyn gymnastik alle de Kvinde til læge Der var en dame der hver onsdag gik til lægen. Så en onsdag kom hun ikke til læge, det undrede lægen sig over. Onsdagen efter, da damen kom tilbage, spurgte lægen hende hvorfor hun ikke var kommet til læge sidste onsdag, damen svarer - Fordi jeg var syg Tanderup Vognmandsforretning I/S Tanderupvej Gelsted Flf Fax Erik - Mobil : Flemming - Mobil :

15 lokale gymnastik foreninger i Middelfart kommune til møde. De ville gerne have et tættere samarbejde med os igen. De ville gerne lave et områdeudvalg med nogle personer fra lokal foreningerne og en person fra DGI, det skulle også få lokale foreninger til at arbejde bedre og mere sammen. Der er blevet lavet et udvalg og jeg sidder med og vi har mødtes 4 gange og skal stå for DGI opvisningen i Lillebælts hallen. Det er fint at blive samlet lidt igen det har lokale foreninger savnet. Gymnastik afdelingen prøvede i starten af sommeren at lokke flere med ud og gå stavgang, det skete ved tre åben stavgangsaftener. Det blev til nogle gode og hyggelige ture men desværre ikke med den store tilslutning. Hen over sommeren stod Mette og jeg for vagt planen til Gelsted marked, det krævede en masse nye hænder og gymnastik afdelingen kom med en god stak, som lagde et fantastisk arbejde i vores telt. Det er jeg meget taknemlig over og håber I vil gøre igen. Vi har to gange i sommers stået ved ok benzin og lavet kort til foreningen. Da Gelsted skole holdt deres jubilæum gav vi en hjælpende hånd. Uge 38 blev den nye sæson skudt i gang. Det var en noget blandet start med stor tilslutning på nogle hold og næsten ingen på andre. Der var desværre også to hold som aldrig kom i gang. Det blev en noget lang og sløv start. Men efter efterårsferien og frem til jul væltede det bare ind med gymnaster og dermed kontingenter, det gjorde at vores ledere fik noget at se til og det var de glade for. Der skulle købes nye små redskaber så der var til alle og nye ting som lederne havde set på kursus. Det er dejligt med så iderige trænere. Som altid blev der julet i december for børneholdene i salen og voksen holdene i klubhuset. Der var stor tilslutning til de ting som blev lavet og det er vi glade for. Gelsted handel og erhverv kom og spurgte om hjælp da de skulle prøve at holde jule sjov i hallen i stedet for på torvet. Det blev en opgave for Peter Brink og hjælpere. Så der blev lavet gymnastikbaner ungerne kunne komme og prøve. Efter jul har vi i afdelingen holdt udvalgsvalg, desværre uden den store succes. Så det var godt at der kun gik 1 ud af udvalget og de andre 5 blev, ellers havde det set sort ud. Sidst i januar holdt vi ledermøde, for onsdag i uge 7 stod den på jubilæumstræning i Gelsted hallen for alle vores hold og andre interesserede. Vi skulle finde på noget lidt andet, så vi fik en leder fra DGI Fyn til og komme og lave lidt gymnastik med os. Hun fik meget ros og gjorde det rigtigt fint. Vi samlede ca. 90 mennesker i Gelsted hallen, så det var ok i en uge hvor der skete meget i lille Gelsted. Vi er i gang med de sidste trænings gange inden sæsonen er slut. Jeg vil gerne takke Tina Larsen for sin tid og store hjælp i udvalget. Tak til det siddende udvalg. Kæmpe tak til afdelingens 19 ledere. Tak til vores gymnaster. Tak for et godt samarbejde med bestyrelsen. En hilsen til alle dem som giver afdelingen en hjælpende hånd og gør hverdagen lettere. Beretning skrevet af Formand for gymnastik afdelingen under GG & IF Stine S Svensson UDVALGSVALG TIL FODBOLDUDVALGET Tirsdag d. 7. april 2009 kl i Gelsted klubhus. Alle medlemmer + forældre opfordres hermed til at møde op. Trænere får særskilt indbydelse. På udvalgets vegne Per Holst Christensen Gasværksvej 2, 5500 Middelfart Tlf Søndergade 139 Lunghøj 5591 Gelsted Tlf indd 1 24/02/09 15:09:49 15

16 Nyt liv på Gelsted Kro D. 21/2 optrådte Amin Jensen på Gelsted kro, dette er en del af den unge kroejers, Thomas Truelsen, forsøg på at puste nyt liv både i kroen og i byen. Arrangementet bestod af en stor buffet, inspireret af kroens nye menukort, efterfulgt af et show med Michael Stauvn. Amin Jensen, som var aftenens store navn, leverede et forrygende morsomt show han tog hele salen med storm. Siden jeg i efteråret overtog kroen for mig selv har jeg ændret og forbedret en masse. Arrangementet med Amin Jensen var en kæmpe succes, og det var skønt at opleve at byen gerne vil støtte op om sådan et Nem og lækker aftensmad - til en go pris Fra Gelsted Kro og Hotel Wienersnitzel m. brasede kartofler, skysovs, ærter. 85,- Spareribs m. mixed salat, pommes frites og dressing. 65,- Mørbradgryde m. ærter og råstegte kartofler. 85,- Kroens hakkebøf m. pommes frites, mixed salat & chilidressing. 65,- Steak af oksehøjreb m. grønsager, pommes frites & whiskysovs 130,- Alle retter fås også i børnestørrelse. Undgå ventetid bestil i god tid bestil ens Nye Åbningstider i Køkkenet: Mandag Lukket Tirsdag søndag kl arrangement. Vi er allerede i gang med at planlægge det næste store arrangement, som bliver d. 6/6, hvem der kommer, er stadig en hemmelighed, men folk bør sætte kryds i kalenderen, for det bliver med garanti en ligeså stor succes som Amin Jensen. Det er planen, at der fremover vil være tre til fire store arrangementer i løbet af året, bestående af både shows og musik Årstidens menu i restauranten Forret: Koldrøget Laks på grov vinter salat m. pesto og hjemmebagt brød Sprøde Crostini m. tomat, parmasinke gedeost og grillet peberfrugt. Hovedret: Beuf Bearnaise, steak af oksehøjreb serveret m. pommes frites, bernaise sauce & årstidens friske grønsager. Grillet svinemørbrad m. vinterrødder & persille, dertil rosmarin kartoffelbåde & rødvinssauce. Dessert: Hjemme bagt chokoladekage m. vanilje is & syltede valnødder. 3 lækre oste, serveret med sprødt rugbrød & syltning fra kælderen. 2 retter 160,- 3 retter 185,- Skal De arrangere en fest for familien, venner, firmaet eller anden sammenkomst, stor eller lille, og vil De selv være gæst, så lad Gelsted Kro og Hotel overtage ansvaret for alle detaljer. Holder De Deres fest på Gelsted Kro og Hotel, er De garanteret en succesfuld aften Deres gæster sent vil glemme. Vore hyggelige lokaler, vores erfaring, indstilling og service er Deres bedste garanti for en vellykket fest og Dem som en afslappet vært. 16 Dansk Dæk Service -DÆK TIL ALLE FORMÅL- Odensevej 35 Gelsted Tlf

17 GGIF Bankoafdeling Lørdag den 21. marts 09 afholdt GGIF jubilæumsbanko i Gelsted - hallen. Allerede da dørene blev åbnet, var der en jævn strøm af bankospillere, der skulle sikre sig en plads, og en halv time før spillet gik i gang, måtte der sættes flere borde op. Nogle af de garvede spillere, som var kommet i god tid, fik sig et slag kort inden spillet gik i gang. For bankospillere de hygger sig. Formanden, Erling Hansen, for bankoudvalget udtaler, at det var dejligt, at se så mange mennesker møde op til jubilæumsspillet, og vi har dermed endnu engang markeret, at Gelsted Gymnastik-& Idrætsforening har eksisteret i 50 år, til glæde for mange af byens borgere. Specielt var det en glæde, at se så mange nye bankospillere møde op, og vi håber, at se dem igen, ved det ugentlige torsdags - bankospil i Gelsted Forsamlingshus. Det var Rita Vestergaard fra Ejby, der rendte med eftermiddagens hovedgevinst, som var et spejlrefleks kamera. Årets talent fra fodboldafdelingen G. G. & I. F. Dennis Mariager Vi reparerer også din bil Gelsted Seniorklub Gelsted seniorklub har afsluttet festlighederne i anledning af klubbens nye lokaliteter på Holmegårdens 1. ste. sal, og det foregik ad to gange, hvor 170 medlemmer og liftsponsorer deltog. D. 25 februar underholdt Sigfred Pedersens to gode repræsentanter, med Sigfreds viser og sange, nemlig den syngende maler Børge Larsen og Aage Kristensen med musik fra sin gode harmonika. 10 marts underholdt Bjergbankens kabaret, med vor kære Tante Tut i spidsen for alle sine andre gode og morsomme talenter, med frisk musik serveret der til af Per ved flyglet. Ved ankomst og spisning, underholdt vor lokale Børge Hansen med sin dansende harmonika. Musikken gav anledning til at nogle af gæsterne kom på dansegulvet i kort tid før afslutningen. D. 1 ste april afholdes påskefrokost, hvor bla. skidne (skidtæg) serveres, sammen med andre Lækkerier, og her kommer musikken igen fra vor dansende harmonika med Børge ved knapperne. D. 6 maj er sommerudflugtsdagen, som går til musikfamilien Helge Engelbrecht i Ansager, hvor vi også må se englehuset som Helges mor så flot har overmalet indendørs, ja selv toiletbrættet. - Men inden vi kører der op er der igen brød og pålæg på bordene.vi afslutter med spisning på Gelsted kro. D. 17 juli afholdes grillfest, hvor slagterens bedste og dejlige saftige kødklumper og pølser spises. Derefter sommerferie, som afbrydes af Gelsted marked, D og 23 august, hvor vi serverer kaffe og andre gode væsker, og hjemmebagte kager til gæster fra hele Fyn og Sønderjylland. Onsdag D. 2. september starter vore vigtige aktiviteter op igen. Måske ikke medlem, så bliv det. bn Fik du ikke bladet i din postkasse? så ring Husby Auto Storegade Ejby - Tlf

18 Så kom der atter genbrugsbutik i Gelsted Der blev efter afholdelse af 3 møder i interessegruppen først på året indkaldt til Stiftende generalforsamling d. 21. januar Der var mange borgere der var mødt op hvor der blev forelagt ideen om at starte Genbrugsbutikken op igen og dermed køre det som een forening. Der blev vedtaget vedtægter samt valgt en bestyrelse bestående af følgende: Formand Erik Larsen Næstformand Birthe Nicolajsen Kassere Birgit Jensen Sekretær Anne Rubin Medlem Erik Petersen Medlem Lena Madsen Medlem fra Borgerforeningen Arne Rasmussen. Formålet med butikken er helt klart at vi skal kunne tjene hjem til udgifterne men at der også kan blive sat lidt hen, således at vi kan få bygningerne sat lidt i stand, til sidst men ikke mindst at vi kan være de forskellige foreninger i nærområdet behjælpelig med nogle tilskud når der er blevet overskud i foreningen. Det er borgerforeningen der lejer bygningerne og dermed udlejer overfor butikken og det gør at der bliver et tæt samarbejde de 2 foreninger imellem. Der er fra bestyrelsens side blevet lavet et butiksudvalg som står for det daglige i butikken, udvalget består af Anne Rubin, Lena Madsen og Susanne Larsen. Butikken åbnede den 7 marts og det var med stor spænding at vi så frem til dagen og vi blev heller ikke skuffet folk stod allerede og ventede på at vi skulle åbne, så det var en alle tiders start at få. Men vi kan kun sige at vi kan mærke at folk gerne vil støtte os og kommer med mange gode ting og vi forventer da at det vil holde ved, så vi på den måde hele tiden har noget i butikken. Det er jo dejligt at der hele tiden er nye ting folk kan komme og handle om. Vi er også blevet kontaktet af borgere der ønsker at vi kommer og hjælper med at fjerne møbler og andre ting, når deres kære gamle skal på plejehjem og det er jo til glæde for alle. Vi vil også gøre opmærksom på at kommunen ikke samler sammen mere til Genbrugsbutikken, så hvis man ønsker at aflevere ting til os, kan man aflevere tingene i åbningstiden ( se annonce andet sted i bladet ) eller udenfor åbningstiden under halvtaget ved personaleindgangen til butikken se skiltet på gavlen. Man kan også henvende sig til en af de personer der står i annoncen, hvis der skulle være behov for at hente nogle større ting. Vi kan altid bruge flere hjælpere, så det ikke bliver tordenskjolds soldater men at vi kunne blive så mange at det blev Genbrugsbutikkens hær der stod for dette foreningsarbejde samt at skabe nogle sociale rammer alle kunne nyde godt af og så er der altid kaffe på kanden så kig ind til en snak og evt. en god handel MVH Formand Erik Larsen Gelsted Efterløn og pensionistforening -afholdt d. 17. februar ordinær generalforsamling med 55 medlemmer. - Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt. Bestyrelsen havde ingen forslag til evt. kontingentforhøjelse, og fortsætter uændret med de 100 kr. Nyvalgt til bestyrelsen blev Aage Nørgaard Fredensgade 1 - Anna Hansen Grønnegade 8 - og Birthe Hansen Søndergade 89. Suppleant blev Jørgen Kock - Revisor Ivar Corneliussen og Frands Winther for ét år og revisor suppleant blev Otto Egedal. - Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Marie Nielsen - Alice Lund. Evt. æresmedlemsalder blev af Lis Steffensen anbefalet hævet til 100 år, da man nu lever længere. Program fremover: Torsdag d. 16. april fællesspisning med centerrådet og modeopvisning. Mandag d. 1 juni (2 pinsedag) kører vi til gudstjeneste i det fri ved Tvillingegården, med madpakke. Tirsdag d. 23 juni bustur til Himmerlands seværdigheder. - Juli måned holder vi alle sommerferie.tirsdag d. 11 august besøger vi Egeskov Slot med madpakke. Klubmødestart efter ferien er d. 1/9. d. 17. og 18. november bustur til Tyskland. - Tilmelding hurtigst muligt. Formanden Thorkild Jensen telefon nr. er bn 18

19 19

20 Gør det du er bedst til det gør vi Støtteforeningen for Ejby kommunes Lokalhistoriske Arkivs Generalforsamling i Seniorklubbens nye lokaler på Gelsted Holmegård torsdag d. 19 marts Efter generalforsanlingen i Støtteforeningen, bød formanden, Hans Peder Mathiassen velkommen til ÅRSMØDET. Der var mødt 92 mennesker, så der var fuldt hus i seniorklubbens lokaler. Første del af mødet fortalte museeumsinspektør Harriet Hansen utroligt spændende om fattigvæsenet i Gelsted Sogn, - og om Pastor Kraghs Topografi, som nu er udgivet som dette års publikation. (Den kan købes på arkivet) Efter kaffebordet fortalte Kirsten Rishøj om livet på De gamles hjem. Et udvalg af billeder fra Kirstens gemmer blev vist på stort lærred, og illustrerede fint stemninger fra dengang, - hvor man bl.a. kunne komme og købe sig til et bad for 2 Kr. Lokalarkivets leder Søren Skov og Hans Peder Mathiassen fortalte om arkivet og dets fremtid. Der er en udvidelse i gang i det gamle Brenderup Biblioteks lokaler. Der blev sunget to Gelstedsange: Gelsteds pris, skrevet af Edmund Dinesen, og Gelsted visen skrevet af Minna Madsen. og Børge musiker hjalp med melodierne. Derefter gik snakken ivrigt omkring de store plancher med gamle billeder fra Gelsted. Gelsted områdets repræsentanter i Støtteforeningen til Lokalhistorisk arkiv er fremover : Flemming Enevoldsen og Grete Hansen. Lidt orientering om hvad der er gang i ude ved Calle, eller Carl Tenors og gravemestrenes guldgrubbe i en af firma CM Pedersens grusgrave Kielshøj! For 1½ år siden bragte Gelstedbladet en artikel om den gode markjord, der blev til et stort hul. Der var billeder med, og ingen kan kende noget fra den gang. - Calles rigtige navn Carl Hansen købte det lille hus ved grusgraven, og neden for huset nærmede det store hul sig, - men huset står endnu, for det, som var et kæmpe hul, er siden igen fyldt op med en masse rent jord fra større og mindre byggepladser rundt omkring på vestfyn. Fra hans nyrenoverede hus, er en helt ny udsigt på vej, idet finplanering er i fuld gang, således der igen bliver lidt markjord, men også dale med søer langt neden for huset, og længere henne udsigt til den fortsatte grusgravning. Ironisk set på vej hen over vejen Tårup Udlod mod Arne og Sonjas nye hus og videre op i skoven. - Vi får at se hvornår? bn Husk! DEADLINE næste nummer Maj. Kl. 12:00

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere