Prostitution i Danmark. Af Nell Rasmussen. København: Servicestyrelsen, 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prostitution i Danmark. Af Nell Rasmussen. København: Servicestyrelsen, 2007."

Transkript

1 Danmark Litteraturlisten er opbygget i faldende kronologisk orden, med de nyeste publikationer først og den er opdelt i henholdsvis monografier og antologier, artikler i bøger, tidsskrifter og rapporter, samt til sidst en oversigt over specialer. Monografier og antologier Prostitution i Danmark. Af Nell Rasmussen. København: Servicestyrelsen, Prostitutionen og Grundloven: regulering af og debat om prostitution i Danmark i perioden ca Merete Bøge Pedersen. Kbh.: Museum Tusculanum, Thailandske migranters salg af seksuelle ydelser. Af Marlene Spanger. Roskilde: Internationale Udviklingsstudier, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter: Minister for Ligestilling/Ligestillingsafdelingen, s. Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge. Af Mogens Holm Sørensen og Marie Luise Nørrelykke, VFC Socialt Udsatte og Kompetencecenter Prostitution, Delrapport. 32 s. Det skal ikke bare være en krop mod krop oplevelse. En sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder. Af Claus Lautrup. Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte. Vejle.: Jelling Bogtrykkeri, s. Opsøgende arbejde blandt prostituerede. Af Lis Døssing, Jette Heindorf og Hanne Mainz. VFC Socialt Udsatte og Modelprojekt Pro Århus Arbejdspapir. 25 s. Prostitution og meninger der brydes. Af Tina Ussing Bømler & Bettina Bertelsen. Ålborg: Ålborg Universitetsforlag: i samarbejde med Institut for Sociale Forhold og Organisation, Ålborg Universitet, Anbragte unge, seksualitet og prostitutionslignende relationer. Af Claus Holm Thomsen, Hovedværkstedet, for VFC Socialt Udsatte og Pro Vejle, Arbejdspapir. 29 sider. Undersøgelse af udvalgte dagblades dækning af emnet prostitution Anette Dina Sørensen. Kbh.: VFC Socialt Udsatte (arbejdspapir), Fortællinger om prostitution: en sociologisk analyse af tre selvbiografier : arbejdspapir. Af Lise Barlach. København: Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, I den grå zone: om betalt sex og prostitutionstruede unge. Af Per Strårup Søndergård. Vejle: Kroghs forlag, Prostitution på massageklinikker. En spørgeskema-undersøgelse om kvinder, der prostituerer sig på massageklinikker. Af Gunvor Christensen og Lise Barlach. Pro Vejle, PRO ÅRHUS, VFC Socialt Udsatte, Spørgeskemaundersøgelse. 55 s.

2 Mandlig prostitution 2003: en interviewundersøgelse. Af Claus Lautrup og Jette Heindorf. København: VFC Socialt Udsatte, s. Unge og prostitution: - et overset problem. Af Dan E. Christensen. Kbh: PRO-Centret, s. Prostitutionen og Grundloven: regulering af og debat om prostitution i Danmark i perioden ca Ph.d. Af Merete Bøge Pedersen. Institut for Historie og Områdestudier, Historisk Afdeling, Århus Universitet, Nordiske Prostitutionskonference: Børn og unge i prostitution samt handel med kvinder. Redigeret af Claus Lautrup. Konferencerapport. 86 s. PRO-Centret, København Transnational prostitution: changing patterns in a global context. Red. Susanne Thorbek and Bandana Pattanaik. New York: Zed Books, Den kløvede eros: essays om krop og sexualitet. Af Peter Thielst. Kbh.: Tiderne Skifter, Unge i prostitution og lovgivning. Evaluering af straffelovens 223a. Af Claus Lautrup. Rapport fra PRO-centret, Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet. Af Thomas Haansbæk. Kbh.: PRO-Centret, s. Sex til salg. Temaredaktører Karen Sjørup og Marlene Spanger. Temanummer af Kvinder, køn & forskning 3/2001. Kbh.: Sociologisk Institut, s. Mænd der betaler kvinder om brug av prostitution. Af Paul Lyngby, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, Barprostitution? - en kortlægning af 13 stripbarer i København. Af Flemming H. Pedersen og Jette Heindorf. PRO-Centret, Undersøgelsesrapport. 38 sider. Daphne-syndromet: om følger af et liv i prostitution. Af Janne Bjønholk. Esbjerg: Sydjysk Universitetscenter, s. Skøger og jomfruer i den kristne fortællekunst : den skandinaviske tradition og dens rødder i middelhavslandene. Af Birte Carlé. Odense: Odense Universitetsforlag, s. Træk af den mandlige prostitution. Af Anders Dahl m.fl. Kbh. : Projektgruppen, s. Prostitution i Danmark efter middelalderen. Af Erik Nørgaard. Den erotiske kulturhistorie, 4. København: Holkenfeldt, s. Prostitution i Danmark: en situationsrapport Af Torben Bechmann Jensen m.fl. Kbh.: Socialforskningsinstituttet, s. Prostitution i Helsingfors: en studie i kvinnokontroll. Ph.d. Af Margaretha Järvinen. Åbo Akademis Förlag, 1990.

3 Prostitution: om truede unge og socialt arbejde. Af Ida Koch. Kbh.: Munksgaard, s. De Kagstrøgne: et Blad af Prostitutionens Historie i Danmark. Af Hugo Matthiessen. Kbh.: Samleren, s. Artikler Kriminalisering af prostitutionskunder: rettigheder og menneskeværdighed. Af Trine Baumbach, s i: Juristen. Årg. 90, nr. 4, Vil du have et andet liv?: om det sociale systems fokusering på enkeltindividet. Af Jeannett Bjønness, s i: Købt eller solgt: om prostitution og trafficking. Red. Birgitte Graakjær Hjort. Århus: Klim, Can't sell you love : kvinders modstrategier inden for kønshandlen. Af Cecilie Høigård, s i: Købt eller solgt: om prostitution og trafficking. Red. Birgitte Graakjær Hjort. Århus: Klim, Har du penge, så kan du få. Af Peter Thielst, s i: Købt eller solgt: om prostitution og trafficking. Red. Birgitte Graakjær Hjort. Århus: Klim, De usynlige prostitutionskunder. Af Kenneth Reinicke, kap. 5 i: Klienten i det omskiftelige samfund: En visuel antologi om advokatens udfordring. Red. Pia Deleuran, Jurist og Økonomforbundets Forlag, Den handlede kvinde sexslave eller illegal sexarbejder? Af Birgitte Kofod Olsen, kap. 6 i: Klienten i det omskiftelige samfund: En visuel antologi om advokatens udfordring. Red. Pia Deleuran, Jurist og Økonomforbundets Forlag, Myndigheternas köns- och sexualsyn: lösaktiga kvinnor i 1930-talets Danmark. Af Marlene Spanger, s i: Sedligt, renligt, lagligt: prostitution i Norden Red. Yvonne Svanström og Anna Jansdotter. Göteborg: Makadam, Den problematiska prostitutionslagstiftningen och den osedliga sedlighetspolisen i Danmark Af Merete Bøge Pedersen, s i: Sedligt, renligt, lagligt: prostitution i Norden Red. Yvonne Svanström og Anna Jansdotter. Göteborg: Makadam, Når sex er en ret, hvem har så pligt? Af Eva Munk-Madsen, s i: Social Kritik. Tidsskrift for social analyse og debat, nr. 109, Prostitution indendørs. Massageklinikken som socialt rum. Af Christina Alzaga, s. 9-34, i: Dansk Sociologi: Tidsskrift udgivet af Dansk Sociologforening; nr.1.18 årg Den reglementerede prostitution i provinsbyerne Af Merete Bøge Pedersen, s i: Den moderne by. Danske Bystudier, bind 3. Red. Søren Bitsch Christensen. Aarhus Universitetsforlag, i samarbejde med Dansk Center for Byhistorie, Usynlige og synlige: thailandske kvinder i den europæiske sexindustri. Af Sine Plambech, s , i: Den Ny Verden. 40. årg. 2007:2.

4 Dagbladers behandling av prostitusjon. Af Anette Dina Sørensen, s , i: Sex säljer: kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport från Nordisk journalistkurs, nov 2005, Tallin, Estland. Oslo: Nikk, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, En tillidssag: om prostitueredes møde med det sociale system. Af Jeanett Bjønness, s i: Voksenpædagogisk tidsskrift. Årg. 15, nr. 2, Usædelige ugerninger : utugt og straf indtil 1800-tallet. Af Merete Bøge Pedersen, s i: Det bedste selskab : festskrift til Jens Engberg i anledning af halvfjerdsårsdagen. Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, (SFAHs skriftserie, nr. 45). Indbydende og udstødt om 1800-tallets offentlige fruentimmere. Af Merete Bøge Pedersen, s i: Bibliotek for læger. Årg. 198, h. 1, Prostitution: former for indgreb og deres begrundelser. Af Vagn Greve, s. 1-21, i: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, 2005 (92), nr. 1. Menneskehandel og prostitution. Af Nell Rasmussen, s , i: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, 2005 (92), nr. 1. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden. En artikel om prostitution og meninger der brydes. Af Bettina Bertelsen, s i: Social kritik, nr. 100, København: Selskabet til fremme af Social Debat. Mandens lyst - kvindens lod. Køn, seksualitet og lovgivning i det 19. århundrede. Af Merete Bøge Pedersen, s , i: Køn i historien. Red. Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff. Århus: Århus Universitetsforlag, Trafficking og prostitution er to alen af et stykke. Af Marianne Eriksson & Anna Rehfeld, s i: Kvindehandel - et europæisk problem. Red. Louise Runge. Roskilde: Center for Ligestillingsforskning, "Det er da en menneskeret at købe sex". Af Kenneth Reinicke, s i: Mænd i lyst og nød: nutidens manderoller. København: Det Schønbergske Forlag, Den store sædelighedsskandale. Af Merete Bøge Pedersen, s , i: Siden Saxo, Årg. 20, nr. 1, Den prostituerte som ærbarhetens motbilde. Af Jeanett Bjønness, s , i: Marginalisering. Århus. Dansk Etnografisk Forening, Kvinder rejser: et kultursociologisk perspektiv på prostitution i den globale kontekst. Susanne Thorbek, s i: Social Kritik, nr. 86, 15. årgang Hvem er de andre?: om konstruksjonen av "den prostituerte". Af Jeanett Bjønness, s i: Nord nytt. nr. 87, Seksualitet og kontrol, Af Karin Lützen, 15-33, i: Kønsmagt under forandring. Kbh.: Magtudredningen, forfatterne og Hans Reitzels Forlag

5 Inden for ægteskab - uden for ægteskab : statslige og videnskabelige redskaber til kontrol med prostitution og seksualitet i det 19. århundrede, Af Merete Bøge Pedersen, s , i: Ægteskab, sex og hor i historien. Red. Niels Brimnes Århus: Den jyske historiker. Århus Universitet. Historisk institut Det tilfældige og uforpligtende møde. Overvågning og regulering af løsagtige kvinder fra 1920 til Af Marlene Spanger, s , i: Ægteskab, sex og hor i historien. Red. Niels Brimnes Århus: Den jyske historiker. Århus Universitet. Historisk institut Den løsagtige kvinde - prostitution, køn og magt i Danmark Af Marlene Spanger, s , i: Kön Makt Våld: konferensrapport från det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8-11 augusti 2002, Göteborg. Red. Eva Helen Ulvros. Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs Universitet, Between Suppression and Independence - Transnational Prostitution of Black Women in Denmark. Af Marlene Spanger, s , i: NIKK magasin, no Introduction. Prostitution in a global context: Changing patterns. Af Susanne Thorbek, s. 1-9 i: Transnational prostitution: changing patterns in a global context. Red. Susanne Thorbek and Bandana Pattanaik. New York: Zed Books, Bodies across borders: prostitution-related migration from Thailand to Denmark. Af Anders Lisborg, s i: Transnational prostitution: changing patterns in a global context. Red. Susanne Thorbek and Bandana Pattanaik. New York: Zed Books, Mere sex for pengene. Af Peter Thielst, s i Social kritik, nr. 80, København: Selskabet til fremme af Social Debat. Black prostitutes in Denmark. Af Marlene Spanger, s i: Transnational prostitution: changing patterns in a global context. Red. Susanne Thorbek and Bandana Pattanaik. New York: Zed Books, Et socialhistorisk portræt af prostitutionen i København ca til Af Merete Bøge Pedersen, s , i: Kvinder, køn og forskning, nr. 3, Mænd der betaler kvinder. Af Paul Lyngbye, s. 3-7, i:: Psykolog nyt. Årg. 55, nr. 17, Mellem anonymitet og synlighed. Om sorte kvinders transnationale prostitution i Danmark. Af Marlene Spanger, s , i: Kvinder, køn og forskning, nr. 3, "- men sådan er min kæreste ikke..." Om mandlige turisters forhold til prostituerede kvinder i et thailandsk feriemål. Af Mikkel Bang Fossum, s , i: Kvinder, køn og forskning, nr. 3, Fra moderne slaver til modige entreprenører - Om prostitutionsrelateret migration fra Thailand til Danmark. Af Anders Lisborg, s , i: Kvinder, køn og forskning, nr. 3, Den hvide slavehandel. Bekæmpelse af handel med kvinder Af Hanne Rimmen Nielsen, s i: Kvinder, køn og forskning, nr. 3, 2001.

6 Prostitutionen. Af Karin Lützen, s , i: Byen tæmmes: kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København. Kbh,: Hans Reitzel, Prostitution og debat i Danmark. Af Annalise Kongstad, s , i: Kriminalistisk årbog Kbh.: Københavns Universitet, Sexualitetens outsider. Af Tinne Vammen, s i: Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Red. Yvonne Hirdman mfl. Stockholm: Utbildningsradion, Købt eller solgt? prostitutionspolitik i Holland og Norge. Af Benny Lihme, s i: Social kritik, nr. 20, Kønskampe: temanummer København: Selskabet til fremme af Social Debat. Kvinder i gadeprostitution. Af Bodil Pedersen, s i: Social kritik, nr. 20, Kønskampe: temanummer København: Selskabet til fremme af Social Debat. Billeder og tanker fra et prostitutionskvarter. Af Selma Næss & Bodil Pedersen, s i: Social kritik, nr. 20, Kønskampe: temanummer København: Selskabet til fremme af Social Debat. Gråzone og prostitutionsdebut. Af Janne Bjørnholk, s i: Social kritik, nr. 20, Kønskampe: temanummer København: Selskabet til fremme af Social Debat. Skal prostitution forebygges?. Af Margaretha Järvinen, s i: Social Kritik, 15, Kbh.: Selskabet til fremme af social debat. Könsperspektiv på prostitutionen. Af Margaretha Järvinen, s i: Tidsskrift for kriminalvidenskab, 1991, årg. 78. Kvinders krop og sundhed: Den prostituerede kvindes problemer. Af Susanne van Deurs Henriksen, s i: Kvinders krop og sundhed: en samfundssag? København: Samkvind, Gamle og nye sædvaner. Af Peter Thielst, s i: Social kritik nr. 15, København: Selskabet til fremme af Social Debat. Seksualitet en moderne opfindelse: Offentlige fruentimmere. Af Karen Thomas, s i: Nordisk sexologi; 8. Årgang, nr. 1 / Red.: Berl Kutchinsky. København: Dansk Psykologisk Forlag, Den "normala" prostitutionen. Af Margaretha Järvinen, s i: Naistutkimus. 3, 1990 :4. Prostitution, filantropi og perspektivløs omsorg. Af Karin Lützen, s , i: Social kritik, nr. 3, Temanummer om Omsorg. København: Selskabet til fremme af Social Debat. Prostitutionssynet i Danmark. Af Nell Rasmussen, s i: Rapport fra den Tredie nordiske konference om prostitution, Grundtvigs Højskole. København : KFUK's sociale Arbejde, 1988.

7 Socialt arbejde med unge prostituerede. Af Ida Koch, s i: Rapport fra den Tredie nordiske konference om prostitution, Grundtvigs Højskole. København : KFUK's sociale Arbejde, Pariaer og byvilde: tjenestepigeprostitutionen , s i: Rent og urent: hovedstadens piger og fruer Af Tinne Vammen. Kbh.: Gyldendal, Qvindfolk og løsagtighed. Af Lisbeth Ehlers, Lis Frost og Gjørrild Jacoby, s i: Kvindfolk: en danmarkshistorie fra 1600 til Red. Anne Margrete Berg, Lis Frost og Anne Olsen. Billedred. Karin Lützen. Kbh.: Gyldendal, Specialer Venus eller offer : - en kritisk analyse af den danske debat om prostitution. Af Sanne Maja Funch Christensen. Århus, For folkets sundhed og moral. Den reglementerede prostitution i Danmark i et internationalt perspektiv. Af Karen Christina Elholm Rasmussen. Københavns Universitet, Historisk institut, Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere : et sammenlignende studie af parlamentsdebatter. Af Vibeke Jensen & Stinne Louise Hansen. Københavns Universitet, Pige på lagnet: socialitet, entreprenørmentalitet og risikovillighed i indendørsprostitution. Af Christina Alzaga. Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Fordi jeg må... : en undersøgelse af prostitutionskunders holdninger. Af Mette Lise Sørensen. Københavns Universitet, Sociologisk institut, Tro, håb & kærlighed : en analyse af vestlig sexturisme på ferieøen Koh Samui i Thailand. Af Marie Bang Nielsen. Institut for Antropologi, Københavns Universitet, Den usynlige linedanser: transnational prostitution blandt sorte kvinder i Danmark: koblinger mellem køn seksualitet og race. Af Marlene Spanger. Roskilde Universitetscenter Jeg gør det jo kun engang imellem. En kvalitativ sociologisk undersøgelse om Prostitutionens fastholdende faktorer. Af Claus Lautrup. Kbh.: Københavns Universitet, Prostitution: om relationen mellem opvæksten og livet som prostitueret. Af Annette Petersen Ege. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 1997.

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst ISBN-nummer: 978-87-87803-11-3 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse & Europa Kvinders Pris 2008 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser:

Læs mere

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel En antropologisk undersøgelse af relationen mellem kvinder med erfaring med salg af seksuelle ydelser og det sociale system. Rådet for Socialt Udsatte

Læs mere

Kenno Simonsen: Prostitution - et socialt problem?

Kenno Simonsen: Prostitution - et socialt problem? Kenno Simonsen: Prostitution - et socialt problem? 2) Jeg hedder Kenno Simonsen, og min faglige indfaldsvinkel til prostitutionsområdet er, at jeg er psykolog med speciale i tværkulturel psykologi og sexologi.

Læs mere

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder 2. Børn og unge 2.1 Børn og barndom 2.1.1 Flere perioder 128 Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole 13.-15. nov. 1987. Kbh. 1988. 100 [arbejderbørns vilkår på arbejdsmarkedet

Læs mere

Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere

Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere Et sammenlignende studie af parlamentsdebatter Vibeke Jensen Stinne Louise Hansen Speciale Københavns Universitet Sociologisk Institut Vejleder:

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr.

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 45 2 Morten Thing : en bibliografi/hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 3 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge Gruppeinterviews med personalegrupper på døgninstitutioner og socialpædagogiske

Læs mere

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde med Reden STOP Kvindehandel (RSK) en

Læs mere

Globaliseringens blinde vinkler

Globaliseringens blinde vinkler Globaliseringens blinde vinkler DEN NY VERDEN 2007:2 Usynlighed 1 Sine Plambech Usynlige og synlige Thailandske kvinder i den europæiske sexindustri Udenlandske kvinder i prostitutionsrelateret migration

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

3. Uddannelsessystemet

3. Uddannelsessystemet 3. Uddannelsessystemet 3.1 I almindelighed 3.1.1 Flere perioder 1147 Benjaminsen, Lars: Chanceulighed i Danmark i det 20. århundrede. Udviklingen i intergenerationelle uddannelses- og erhvervschancer.

Læs mere

4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed. 4.1.3 Edb / IT. 4.1.4 Religion / kristendomskundskab. 4.1.1 Filosofi. 4.1.2 Fredsundervisning

4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed. 4.1.3 Edb / IT. 4.1.4 Religion / kristendomskundskab. 4.1.1 Filosofi. 4.1.2 Fredsundervisning 4. Undervisningsfag 4.1 I almindelighed 1963 Brinck Jørgensen, Sara E., Mie Matjulski & Katrine E. Simon: Fortælling og fortolkning. En undersøgelse af skolebøgers fremstillinger af de slesvigske krige

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 7 2011

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 607,SOU alm. del - Bilag 354 Offentligt Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede

Læs mere

Studiedokumentation 4. semester, 2. årgang, sommer 2012. Gruppe _29_ / hus_22.1_

Studiedokumentation 4. semester, 2. årgang, sommer 2012. Gruppe _29_ / hus_22.1_ Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Roskilde University The Social Science Bachelor Study Programme Studiedokumentation 4. semester, 2. årgang, sommer 2012 Gruppe _29_ /

Læs mere

Indhold. Det sker. Hjemmesider: Side 140 www.danmarkshistorien.dk af: Jacob Aarslev

Indhold. Det sker. Hjemmesider: Side 140 www.danmarkshistorien.dk af: Jacob Aarslev RUBICON 2009 (3) SIDE 1 Indhold Side 2 Leder Artikler Studiestof: Side 3 Studielederens spalte af: Per Grau Møller Side 6 Den Faglige vejleder! af: Kristina Bonde Sørensen Side 10 Studienævnet Side 11

Læs mere

Spørgsmål og svar. om ligestilling. AOF-varenr.: V930040

Spørgsmål og svar. om ligestilling. AOF-varenr.: V930040 25 Spørgsmål og svar om ligestilling AOF-varenr.: V930040 Indhold Side 3. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side 10. Forord 1. Skyldes lønforskellen mellem mænd og kvinder, at kvinder er

Læs mere

Kommenteret litteraturliste

Kommenteret litteraturliste Kommenteret litteraturliste Medborgerskab Simon Laumann Jørgensen 1 18-02-2011 1 Tak til Ove Korsgaard, Benjamin Laier, Bo Uggerholt Lauritzen og Thomas Aastrup Rømer 2 Kommenteret litteraturliste, SLJ

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

Steen Hildebrandt. Bibliografi

Steen Hildebrandt. Bibliografi Steen Hildebrandt Bibliografi Udarbejdet af: Cand. mag. Sara Kyed Jensen, Cand. it. Johnni Brobak Nielsen, Bibliotekar Tina Wollbrecht, Stud. mag. Josefine Wolthers og Steen Hildebrandt Indhold 1. Bøger,

Læs mere

De usynlige prostitutionskunder. Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC

De usynlige prostitutionskunder. Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC De usynlige prostitutionskunder Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC Der er stor uenighed om omfanget, formerne og konsekvenserne af prostitution. Selvom der er meget debat om prostitution

Læs mere

fred & Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

fred & Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed fred & frihed Årgang 91 nr. 1, 2013 Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed 2 LEDER Formålsparagraf Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed (KILFF) er den danske sektion af Women s

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

Den danske lovgivning om prostitution Vinter 2011 1. semester Gruppe 10 Roskilde Universitet Sam.Bas. 20.2. 1.0 Indledning 4. 1.

Den danske lovgivning om prostitution Vinter 2011 1. semester Gruppe 10 Roskilde Universitet Sam.Bas. 20.2. 1.0 Indledning 4. 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning 4 1.1 Motivation 4 1.2 Problemfelt 5 1.3 Problemformulering 7 2.0 Arbejdsspørgsmål og begrebsafklaring 7 2.1 Arbejdsspørgsmål 7 2.2 Definition af prostitution 7 2.3 Begrebsafklaring

Læs mere

Nye bøger på Grundtvig Biblioteket august 2014 januar 2015

Nye bøger på Grundtvig Biblioteket august 2014 januar 2015 Nye bøger på Grundtvig Biblioteket august januar 2015 Islam i Danmark/ red. Thomas Reinholdt Rasmussen. [S. l.]: Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke, Heri: Imanuddannelse i Danmark utopi eller realisme?

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere