Årsrapport 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013/2014"

Transkript

1 Årsrapport 2013/2014

2

3 egetæpper... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Kort om egetæpper... 6 Hovedpunkter... 6 Risikostyring... 8 Forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktionærinformation Regnskabsberetning Efterfølgende begivenheder Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Governance i egetæpper Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab for koncernen Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. maj april Totalindkomstopgørelse 1. maj april Balance pr. 30. april Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Regnskab for modervirksomhed Resultatopgørelse 1. maj april Totalindkomstopgørelse 1. maj april Balance pr. 30. april Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter... 62

4 egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: Telefax: Reg.nr. CVR-nr.: Bestyrelse Direktør Ebbe Malte Iversen (formand) Direktør Hans Olesen Damgaard (næstformand) Jurist Knud Damgaard Direktør Anne Mette Zachariassen Tekstilarbejder Niels Clausen (medarbejdervalgt) Kontorassistent Maja Lorenzen (medarbejdervalgt) Direktion Adm. direktør Svend Aage Færch Nielsen Finansdirektør John Vestergaard Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Niels J. Jørgensen, statsautoriseret revisor Jes Lauritzen, statsautoriseret revisor Advokat DAHL, Herning Bankforbindelser Danske Bank Handelsbanken 2

5 Koncernoversigt ege-koncernen Omsætning Årsresultat Egenkapital i alt Antal ansatte 480 egetæpper a/s Herning og Gram UAB Litspin Litauen* ege contract a/s Herning Produktion og salg af tuftede tæpper Aktiekapital t.dkk: Fremstilling af garner Aktiekapital t.ltl: Ejerskab: 100% Salg af contracttæpper m.m. Aktiekapital t.dkk: Ejerskab: 63% Bentzon Carpets ApS Middelfart egetepper norge a/s Norge* Produktion og salg af vævede tæpper Aktiekapital t.ddk: 300 Ejerskab: 51% Aktiekapital t.nok: 700 Ejerskab: 100% egetepper sverige ab Sverige* Rune Tæpper A/S Middelfart Salg af vævede tæpper Aktiekapital t.ddk: Ejerskab: 100% ejet af Bentzon Carpets ApS Aktiekapital t.sek: 300 Ejerskab: 100% ege GmbH Tyskland* Aktiekapital t.eur: 511 Ejerskab: 100% ege carpets limited England* Aktiekapital t.gbp: 1 Ejerskab: 100% egetaepper france e.u.r.l. Frankrig* Aktiekapital t.eur: 120 Ejerskab: 100% Koncern/moderselskab ege carpets (Shanghai) Co., Ltd.Kina* Salgsselskaber Aktiekapital t.us $: 210 Produktionsselskaber Ejerskab: 100% Repræsentationskontor * Disse selskaber revideres ikke af moderselskabets revisor. ege middle east Repræsentationskontor Dubai ege carpets Asia Pte Ltd. Singapore* Aktiekapital t.eur: 60 Ejerskab: 100% 3

6 Hoved- og nøgletal for koncernen mio.kr. 2013/ / / / /10 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster (netto) Resultat før skat Årets resultat Minoritetsinteressers andel Koncernens nettoresultat Samlede aktiver ultimo Nettoarbejdskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Aktiekapital Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsandele Antal medarbejdere Investeringer i langfristede aktiver (excl. køb af virksomhed) Afskrivninger Overskudsgrad (EBIT-margin) Egenkapitalens forrentning efter skat (p.a.) Soliditetsgrad Nettoarbejdskapital i % af omsætning Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

7 highline 910 Brookman Building Australien

8 Ledelsens beretning Kort om egetæpper egetæpper blev grundlagt af Mads Eg Damgaard i 1938, og er i dag en af Europas førende producenter af tæppebelægninger. Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af tæpper. Der produceres årligt omkring 6 mio. m² der primært sælges til erhvervsmarkedet. Produktionen foregår på 3 fabrikker i Danmark samt en fabrik i Litauen: Herning Koncernens hovedkontor. Produktion af designede, tuftede væg til væg tæpper, afpassede tæpper samt tæppe fliser. Gram Produktion af ensfarvede tuftede væg til væg tæpper og afpassede tæpper. Røjle Produktion af fladvævede tæpper. Litauen Produktion af tæppegarner (uld), primært til eget brug. Erhvervstæpperne varierer fra ensfarvede til designede tæpper afhængig af kundens specifikke ønsker og behov. På grund af vores avancerede farveteknologi kan vi skabe et hvilket som helst design på tæpperne, hvor kun fantasien sætter grænsen. Hovedparten af vores omsætning er individuelle løsninger. Markeder: Udover fabrikkerne i Danmark og Litauen, består ege-koncernen af salgsselskaber og salgskontorer i en række lande, hvor vi har vore primære markeder: Danmark Frankrig Tyskland Norge Sverige England Asien (Kina og Singapore) Mellemøsten (Dubai) Salg af tæpper foregår via ovenstående datterselskaber samt agenter/distributører i mere end 50 lande. Eksportandelen udgør 77%. Hovedpunkter Årets resultat før skat blev på 62,1 mio.kr., hvilket er bedre end vore forventninger ved årets begyndelse, men i tråd med det estimat, der blev udsendt i marts måned 2014, hvor vi forventede et resultat før skat på mio.kr. Erhvervstæpperne sælges primært til følgende kundetyper: Hospitality (hoteller, restauranter, kasinoer m.v.) Commercial (kontorer, banker, forsikringsselskaber, butikskæder m.v.) Healthcare (plejehjem og sygehuse) Public (offentlige kontorer og skoler) Transportation (krydstogtskibe, færger, tog m.v.) Vore 2 største kundetyper til erhverv er hospitality og commercial. Boligtæpperne fremstilles med bestemte motiver og farver og afsættes primært til detailhandlere i Danmark (eksempelvis Garant og Tæppeland). Ca. 85% af omsætningen er erhvervstæpper, mens de resterende 15% er boligtæpper. Årets hovedtal: Koncernens omsætning blev 784 mio.kr., hvilket er på niveau med sidste år. Resultat før finansielle poster og skat blev 69,8 mio.kr., svarende til en EBIT-margin på 9% Resultat før skat blev 62,1 mio.kr., en stigning på 13,9 mio.kr. i forhold til sidste år. Koncernens resultat blev 48,0 mio.kr. mod 34,4 mio.kr. sidste år. Årets udbytte foreslås fastsat til 18,3 mio.kr., svarende til ca. 40% af koncernens nettoresultat efter skat og udlodning til minoritetsaktionærer. Årets nettoinvesteringer i langfristede aktiver blev 34 mio.kr. Rentebærende nettoaktiver udgør 2,1 mio.kr.. idet rentebærende gæld er reduceret med 9,5 mio.kr. i forhold til sidste år. Årets investeringer er finansieret gennem pengestrømme fra driftsaktivitet. Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 61 mio.kr. Der henvises til regnskabsberetningen side LEDELSENS BERETNING

9 Forventninger til 2014/15 Der arbejdes målrettet med egetæppers overordnede strategi Sustainable Carpet Design På den baggrund har vi følgende markedsforventninger: Aktivitetsniveauet på vort største marked, det danske, har udviklet sig en smule bedre end forventet i regnskabsåret 2013/14 vi forventer, at denne udvikling fortsætter. Blandt de større eksportmarkeder forventer vi specielt vækst i England. Endvidere er det vor forventning, at Norge, Sverige samt Mellemøsten fortsat vil udvikle sig positivt. Tyskland og Frankrig har ikke levet op til vore forventninger i det forgangne år. Med de tiltag der er igangsat, forventer vi, at udviklingen vil vende i det kommende år. Udbygningen i Asien fortsætter og vi forventer fortsat fremgang. langsigtede målsætninger. Det var forventet, idet vore tiltag inden for produktudvikling, yderligere opbygning af salgsstyrke og markeder samt branding alle er områder med et længere strategisk sigte og indfasning. Vi forventer dog i det kommende regnskabsår at kunne høste en del af frugterne af vor indsats, hvilket også afspejles i vore mål og forventninger. Vi forventer i det kommende regnskabsår en omsætningsvækst på 15-20% inkl. påvirkning fra købet af Hammer Tæpper A/S. EBIT-marginen er gennem det seneste år hævet fra 7% til 9%. Vi oplever blandt andet nu den fulde effekt af outsourcet garnproduktion. Endvidere er omkostningsbasen fastholdt på et stort set uændret niveau. Da egetæpper har den grundlæggende kapacitet/struktur på plads, vil stigningen i omsætningen muliggøre et fremtidigt EBIT på 12%. Pr. 1. oktober 2014 overtager egetæpper a/s 51% af aktierne i Hammer Tæpper A/S. Dette forventes at påvirke koncernens resultat før skat positivt med ca. 5 mio.kr. samt evt. konsekvens af værdiregulering til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Årets nettoinvesteringer udgør 34 mio.kr. I det kommende regnskabsår vil der blandt andet blive investeret målrettet i fliseproduktion for yderligere at understøtte væksten i denne produktkategori. Vore samlede forventninger til 2014/15 er følgende: En omsætning på mio.kr. En EBIT-margin på 8-9%. Et resultat før skat på mio.kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet på mio.kr. Investeringer i langfristede aktiver på mio.kr. samt investering i Hammer Tæpper A/S ca. 50 mio.kr. egetæppers langsigtede udvikling I forbindelse med delårsrapporten for 1. kvartal 2013/14 offentliggjorde vi de langsigtede målsætninger for egetæppers udvikling Sustainable Carpet Design Omsætningen i regnskabsåret 2013/14 levede ikke op til vore Egenkapitalandel udgør 70%, hvilket til fulde opfylder vor målsætning. Efter indregning af overtagelsen af Hammer Tæpper A/S vil egenkapitalandelen udgøre ca. 60%. Nettoarbejdskapitalen, målt i forhold til omsætning, er ligeledes påvirket af indfasning af ovennævnte strategi, hvilket kommer til udtryk gennem øget lagerbinding. Efter indregning af Hammer Tæpper A/S er vore forventninger, at nettoarbejdskapitalen vil udgøre 23-25% i forhold til omsætningen for det kommende år. Vi forventer stadig, at målet for nettoarbejdskapital gradvist vil blive opnået i takt med den øgede omsætning. Årets pengestrømme fra drift, målt i forhold til omsætning, udgør 8%. Her forventer vi ligeledes en gradvis opnåelse af målet på 10% i takt med den øgede omsætning. Langsigtede Forventet Realiseret Realiseret mål / / /13 Omsætningsvækst pr. år 5-10% 15-20% 0,3% 3,8% EBIT-margin 12% 8-9% 9% 7% Investeringer pr. år * Egenkapitalandel +60% 60% 70% 66% Nettoarbejdskapital i forhold til omsætning 20% 23-25% 23% 22% Pengestrøm fra drift i forhold til omsætning 10% 8-9% 8% 10% *Inkl. køb af Hammer Tæpper A/S 7

10 Generalforsamling egetæppers ordinære generalforsamling holdes fredag den 29. august 2014 kl på selskabets kontor i Herning. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: På baggrund af moderselskabets udbyttepolitik foreslår bestyrelsen, at udbytte fastsættes til 7,00 kr. pr. aktie á nom. 10 kr., svarende til en stigning på 38%. Den samlede udbyttebetaling bliver dermed på 18,3 mio.kr. eller ca. 40% af årets nettoresultat efter skat og udlodning til minoritetsaktionærer. Bestyrelsen indstiller endvidere til generalforsamlingen, at der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til nominelt 5,0 mio.kr.. Bemyndigelsen ønskes givet for tidsrummet frem til næste års ordinære generalforsamling. Risikostyring ege-koncernen er gennem sit forretningsgrundlag og sin strategi underlagt risikofaktorer af såvel kommerciel som finansiel art. Risiciene kan påvirke værdien af koncernens indtjening samt værdien af aktiver og forpligtelser, men er generelt ikke forskellige fra hvad, der er sædvanligt for andre virksomheder inden for tæppebranchen. Konkurrence Tæppeindustrien er i de senere år kendetegnet ved en lav kapacitetsudnyttelse, hvilket har bevirket en massiv priskonkurrence, særligt på markedet for boligtæpper. For at imødegå dette har vi som nævnt ovenfor søgt at styrke vores position på erhvervsmarkedet. Finansielle risikofaktorer Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau. Valutarisiko Koncernen er kendetegnet ved, at hovedparten af produktionen foregår i Danmark, mens fakturering primært sker i lokal valuta. 77% af omsætningen eksporteres. Koncernens omsætning ser således ud fordelt på valutaer: Fordeling af omsætning 3,6% 12,7% 23,9% Nedenfor er listet de væsentligste risikofaktorer. Kommercielle risikofaktorer ege-koncernens daglige drift indebærer en række almindeligt forekommende risici af kommerciel art. De vigtigste risikofaktorer knytter sig til afsætningen af vore produkter og omfatter bl.a. konjunkturudvikling, forbrugsvaner og konkurrencen på markedet. 6,2% 8,3% Konjunkturudvikling Konjunkturerne i de lande, hvori koncernen driver forretning, har væsentlig betydning for indtjeningen, især i relation til byggebranchen. 45,3% ege-koncernen har i en årrække udvidet markedsdækningen således, at afsætning af vore produkter sker i stort set hele Europa samt Mellem- og Fjernøsten. Derved er opnået en spredning af risikoen. DKK EUR GBP NOK SEK Øvrige Forbrugsvaner Markedet for tæpper i Europa har i en årrække været stagnerende, hvilket især skyldes ændrede forbrugsvaner for gulvbelægning. Det er især boligmarkedet, der er påvirket af disse ændringer. Som følge deraf udgør en stadig stigende del af vores omsætning erhvervsvarer, en tendens som forventes at fortsætte i de kommende år. De senere års investeringer er foretaget for at styrke vores position på dette marked. Det er vores politik løbende at følge udviklingen på valutamarkederne og foretage afdækning i det omfang, vi finder dette hensigtsmæssigt. Renterisiko Den rentebærende nettogæld (beholdningen af omsættelige værdipapirer og likvide midler fratrukket prioritetsgæld og bankgæld) har udviklet sig således de seneste 5 år: 8 LEDELSENS BERETNING

11 Rentebærende aktiver og gæld, netto / / / / /10 Gælden er i al væsentlighed variabelt forrentet. En stigning i renteniveauet på 1% p.a. i forhold til årets faktiske rentesatser ville alt andet lige have haft en negativ indvirkning på resultat og egenkapital på 0,1 mio.kr. (2012/13: 0,1 mio.kr.). Kreditrisiko Koncernens tilgodehavender vurderes generelt ikke at være forbundet med usædvanlig kreditrisiko. Hvis der er knyttet mere end sædvanlig usikkerhed til kreditvurdering af samhandelspartnere, sikres tilgodehavender. Forsikringsforhold Koncernens danske selskaber har alle væsentlige forsikringer samlet i forsikringsselskabet Codan. Direktionen foretager årligt en gennemgang og vurdering af risici og afdækninger sammen med en uafhængig forsikringsmægler. Direktionen vurderer, at der er tegnet forsikringer i et sådan omfang, at selskabets aktiver og hele virksomheden skønnes rimeligt forsikringsdækket i eventuelle skadessituationer. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Der udøves ingen forskning i koncernen. Der foretages løbende udvikling af vore kollektioner samt optimering af vore produkter. Omkostninger hertil indregnes i resultatopgørelsen. 9

12 Aktionærinformation Udbytte Bestyrelsen har formuleret egetæppers udbyttepolitik som følger: Bestyrelsen vurderer løbende selskabets kapitalstruktur og der lægges herved vægt på handlefrihed, en lav rentebærende gæld, samt høj soliditet der p.t. svarer til en soliditet på mindst 60%. Forudsat dette er opfyldt, tilstræbes en pay-out-ratio på 40%, dvs. et udbytte på 40% af koncernens nettoresultat efter skat, dog med forbehold for særligt konsolideringsbehov, koncernens likviditetsbehov samt behov for organisk vækst samt eventuel vækst gennem tilkøb. På baggrund af årets resultat foreslås udbyttet fastsat til 18,3 mio.kr. svarende til ca. 40% af årets nettoresultat efter skat og udlodning til minoritetsaktionærer. Aktie- og udbyttenøgletal 2013/ / / / /10 Aktiekapital nom. kr Antal A-aktier Antal B-aktier Antal egne B-aktier Antal B-aktier i cirkulation Udvandet resultat pr. aktie, kr. 17,76 12,70 13,65 11,40 2,64 Resultat pr. aktie, kr. 17,76 12,70 13,65 11,40 2,64 Foreslået udbytte pr. aktie, kr. 7,00 5,08 3,00 3,00 1,00 Indre værdi pr. aktie, kr. 156,03 143,81 134,03 123,19 112,00 Børskurs 194,50 150,00 117,00 105,00 94,00 Børskurs/Indre værdi 1,25 1,04 0,88 0,85 0,84 Udbytte-% (beregnet i forhold til markedsværdi) 3,6% 3,4% 2,7% 2,9% 1,1% Mandag den 17. december 2012 er afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor beholdning af egne aktier er besluttet annulleret og stk. størrelsen på aktierne er nedsat fra 100 kr. til 10 kr. Aktie- og udbyttenøgletal er korrigeret i overensstemmelse hermed. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på 26,2 mio.kr. består af stk. A-aktier med hver 10 stemmer og stk. B-aktier med hver 1 stemme. Mads Eg Damgaards Familiefond besidder selskabets A-aktier. Fondens formål er blandt andet at sikre egetæppers fortsatte beståen og videreudvikling. 10 LEDELSENS BERETNING

13 Egne aktier Bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til nominelt 5,0 mio.kr. vil ikke blive anvendt på et struktureret aktietilbagekøbsprogram, men vil kun blive bragt i anvendelse i ekstraordinære situationer. Udlodning til aktionærerne forventes således udelukkende at ske i form af udbytte. Aktionærsammensætning Antal Antal Antal Kapital Stemmer A-aktier B-aktier aktier % % Mads Eg Damgaards Familiefond, 7400 Herning ,7 71,3 Ege Fonden - Vibeke & Mads Eg Damgaards Fond, 7400 Herning ,1 13,6 SmallCap Danmark A/S, 1253 København K ,1 10,4 Øvrige aktionærer ,1 4,7 I alt ekskl. egne aktier ,0 100,0 Egne aktier ,0 0,0 I alt 30. april ,0 100,0 Koncerndirektionens og bestyrelsens aktieposter i egetæpper Tilgang Markeds- værdi i t.kr. Antal aktier: 1. maj 2013/ april 30. april Koncerndirektionen John Vestergaard Svend Aage Færch Nielsen I alt Bestyrelsen Ebbe Malte Iversen Knud Damgaard I alt Der findes ingen særlige aktiebaserede incitamentsprogrammer for selskabets ledelse eller øvrige medarbejdere. 11

14 Fondsbørsmeddelelser i 2013/14 Selskabet har i regnskabsåret 2013/14 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: Regnskabsberetning Koncernen 28. juni 2013 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 8. august 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30. august 2013 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013/ august 2013 Forløb af ordinær generalforsamling 13. september 2013 Insiderhandel Raskier A/S c/o Jørgen Kjær Jacobsen 23. september 2013 Insiderhandel Raskier A/S c/o Jørgen Kjær Jacobsen 16. december 2013 Delårsrapport for 2013/ marts 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2013/ marts 2014 Finanskalender 2014/ maj 2014 Meddelelse vedr. overtagelse af majoritet i Hammer Tæpper A/S Finanskalender for 2014/15 Selskabet forventer at udsende følgende fondsbørsmeddelelser i regnskabsåret 2014/15: Omsætning Koncernens omsætning blev 784 mio.kr., hvilket er på niveau med sidste år. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgør 5,4 mio.kr. mod 4,6 mio.kr. sidste år. Omkostninger Andre eksterne omkostninger har andraget 144 mio.kr. og er på niveau med sidste år. Personaleomkostninger har andraget 211 mio.kr. mod sidste år 210 mio.kr. Samlet udgør stigning i omkostninger 0,4%. Afskrivninger har andraget 28 mio.kr. hvilket er på niveau med sidste år. Finansielle poster Finansielle poster udgør -7,7 mio.kr. mod sidste år -6,3 mio.kr. 26. juni 2014 Årsregnskabsmeddelelse for 2013/14 6. august 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 29. august 2014 Forløb af ordinær generalforsamling 29. august 2014 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014/ december 2014 Delårsrapport 2014/ marts 2015 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014/15 Årets resultat Resultatet før skat andrager herefter 62,1 mio.kr. mod sidste år 48,2 mio.kr. - en stigning på 13,9 mio.kr. svarende til ca. 29% Efter årets udgiftsførte skat på 14,1 mio.kr., mod sidste år 13,9 mio.kr., udgør årets resultat 48,0 mio.kr. mod sidste år 34,4 mio.kr. Egenkapital Koncernens egenkapital ekskl. minoritetsandele er opgjort til 409 mio.kr. mod sidste år 377 mio.kr. Soliditetsgraden udgør 70% mod 66% sidste år. Rentebærende nettoaktiver Rentebærende nettoaktiver udgør 2,1 mio.kr.. idet rentebærende gæld er reduceret med 9,5 mio.kr. i forhold til sidste år. Årets investeringer er finansieret gennem pengestrømme fra driftsaktivitet. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driften udgør 61 mio.kr. mod sidste år 75 mio. kr. Pengestrømme til investeringer udgør -34 mio.kr. mod -41 mio.kr. sidste år. Pengestrømme fra finansiering udgør -22 mio.kr. mod -29 mio.kr. sidste år. I regnskabsåret er der udbetalt udbytte på 13 mio.kr. Ændringer i likvider andrager 5 mio.kr., og likvider udgør således 22 mio.kr. ved årets udgang. 12 LEDELSENS BERETNING

15 Investeringer Årets nettoinvesteringer i langfristede aktiver blev på 34 mio.kr. Moderselskabet Forslag til resultatdisponering Årets resultat på tkr. foreslås disponeret således: Udbytte Overført resultat Efterfølgende begivenheder egetæpper a/s overtager majoriteten i Hammer Tæpper A/S egetæpper a/s overtager 51% af aktierne i Hammer Tæpper A/S med virkning fra 1. oktober 2014 til regnskabsmæssig indre værdi, med et tillæg på 20 mio.kr. for goodwill for de købte aktiers vedkommende. Prisen for aktierne, der forventes at udgøre ca. 50 mio.kr., erlægges kontant. De resterende 49% af aktierne overtages af egetæpper a/s til regnskabsmæssig indre værdi senest 1. oktober Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 13. maj Overtagelsen skal ses som begyndelsen på et generationsskifte i Hammer Tæpper A/S. Den nuværende ejer Tom Møller Jørgensen fortsætter som direktør og minoritetsaktionær i selskabet. Hammer Tæpper A/S forventer for 2014/15 (perioden 1. oktober april måneder) et positivt resultat på 7 mio.kr. før skat. Efter regulering for minoritetsinteresser forventes koncernresultatet at blive påvirket positivt med 5 mio.kr. før skat samt evt. konsekvens af værdiregulering til dagsværdi på overtagelsestidspunkt. Herudover er der ikke efter årsafslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for koncernregnskabet for 2013/14. Redegørelse om samfundsansvar - Corporate Social Responsibility egetæpper skal i medfør af årsregnskabslovens 99a redegøre for sit samfundsansvar, herunder respekt for menneskerettighederne samt klimapåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter. Hos egetæpper søger vi at skabe en naturlig balance mellem økonomiske mål og hensynet til mennesker og miljø, så vi kan drive en lønsom forretning og samtidig sikre, at vores aktiviteter bidrager til en bæredygtig udvikling til gavn for samfundet globalt og lokalt. For at leve op til denne politik har vi systematiseret CSR-arbejdet yderligere ved i november 2013 at blive certificeret i henhold til CSR-standarden DS Vi er stolte over at være den første tæppeproducent i verden med dette certifikat. Som led i certificeringen har vi besluttet at stræbe efter at blive verdens førende tæppeproducent, når det handler om Corporate Social Responsibility. DS har udvidet vores måde at arbejde med CSR. Arbejdet er struktureret i syv områder: god ledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøforhold, god forretningsskik, forbrugerforhold og lokal samfundsudvikling og -involvering. Vores CSR-afdeling har ansvaret for udvikling og implementering af de daglige opgaver. I 2013 er denne suppleret med en CSR-styregruppe, der følger op på handlingsplaner, sikrer fremdrift i beslutninger og tager stilling til udfordringer indenfor CSRfeltet. For at sikre bæredygtighed i hele værdikæden har vi i det forløbne år kortlagt egetæppers væsentligste leverandører og sendt dem vores Code of Conduct til underskrift. Frem til juni 2014 har 60 leverandører underskrevet og returneret vores Code of Conduct, hvilket svarer til 72% af de udvalgte leverandører. På menneskerettighedsområdet er vi imod diskrimination, og vi arbejder for lige muligheder for alle, både internt og eksternt. Vi respekterer menneskerettigheder i alle sammenhænge og er fortaler for overholdelse af menneskerettighederne i forhold til vores forretningsområde og i forbindelse med vores aktiviteter i ind- og udland. Respekt for menneskerettighederne er en vigtig parameter i egetæppers Code of Conduct, som væsentlige leverandører skal acceptere og underskrive. Det er egetæppers politik at mindske virksomhedens udledning af CO2 og dermed mindske vores klimabelastning. Vi støtter udviklingen af vedvarende energi ved indløsning af RECS-certifikater gennem vort klimapartnerskab med DONG Energy. Vi gennemfører hvert år projekter for at reducere energiforbruget på vores produktionsanlæg og det har også i 2013/14 været muligt at reducere energiforbruget og dermed CO2-emissionerne. I år har vi blandt andet investeret i brinttrucks til erstatning for alle gastrucks til indendørs kørsel. Dette tiltag medfører en årlig reduktion i CO2-emissioner på ca. 15 tons. egetæpper har tilsluttet sig UN Global Compact og der offentliggøres i den forbindelse årligt en CSR rapport. Vi har derudover i 2010 tilsluttet os brancheorganisationen Dansk Mode & Tekstils Code of Conduct. egetæppers CSR-rapport offentliggøres den 29. august 2014, og kan downloades på selskabets hjemmeside: 13

16 Mangfoldighed i ledelsen egetæpper skal i medfør af årsregnskabslovens 99b redegøre for måltal mv. for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt beskrive politik, handlinger og resultater vedrørende forøgelse af andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer. Københavns Fondsbørs i Aktiekapitalen udgør i dag 26,2 mio.kr. fordelt på 3,3 mio.kr. unoterede A-aktier med 10 stemmer pr. aktie og 22,9 mio.kr. noterede B-aktier med 1 stemme pr. aktie. Det er ledelsens opfattelse, at fordelingen af stemmeretten har givet og giver selskabet den nødvendige ro og beslutningskompetence til at nå sine mål. Redegørelsen fremgår af: egetæpper har på nuværende tidspunkt en underrepræsentation af kvinder i bestyrelsen og på øvrige ledelsesniveauer. Det er generelt vores politik, at vi vil fremme en mangfoldig arbejdsplads og arbejde for at fremme antallet af kvinder i ledende stillinger. Vi vil sikre, at vores medarbejdere kan udnytte deres kompetencer bedst muligt uanset køn, etnicitet, religion, politisk anskuelse, alder, handicap, seksuel orientering mv. Corporate Governance i egetæpper Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Kommunikationen mellem ledelsen og aktionærerne er af stor betydning for egetæpper. egetæpper informerer aktionærerne via hjemmeside, delårsrapporter, årsrapport, fondsbørsmeddelelser samt på generalforsamlingen. Derudover afholdes der løbende møder med nuværende og potentielle investorer på fabrikken i Herning. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Det er en del af egetæppers ledelsesfilosofi at have en åben dialog med selskabets interessenter. Selskabet fører således løbende en aktiv dialog med kunder, leverandører, medarbejdere, myndigheder og andre interessenter. egetæpper a/s har udarbejdet den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse iht. ÅRL 107b. Redegørelsen omfatter selskabets arbejde med Anbefalinger for god selskabsledelse, en beskrivelse af hovedelementerne i koncernens interne kontrolog risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt en beskrivelse af koncernens øverste ledelsesorganer og disses sammensætning. Nedenstående er et uddrag fra redegørelsen. Den samlede lovpligtige redegørelse kan downloades på egetæppers hjemmeside: Anbefalinger for god selskabsledelse Det er ledelsens opfattelse, at egetæpper i al væsentlighed lever op til intentionerne i Anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen. Selskaberne skal enten følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvis ikke følges. Efter princippet følg eller forklar beror det på selskabets egne forhold, om anbefalingerne følges eller om det ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt, hvorefter dette forklares. egetæppers stillingtagen og kommentarer til anbefalingerne er samlet i Redegørelse for selskabsledelse, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside: Ejerforhold egetæpper er grundlagt tilbage i 1938 og blev introduceret på Åbenhed og gennemsigtighed egetæpper ønsker at opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Det er samtidig koncernens hensigt løbende at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder selskabets aktionærer. Løbende informationer om selskabets udvikling gives i kvartalsorienteringer, delårsrapporter samt årsrapporter. Yderligere oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside, Bestyrelsens opgaver og ansvar Der foreligger en forretningsorden for egetæppers bestyrelse. Den gennemgås en gang årligt af den samlede bestyrelse med henblik på opdatering. Forretningsordenen fastlægger bl.a. retningslinier for bestyrelsens forhold til direktionen samt bestyrelsesformandens og næstformandens opgaver og pligter. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens samlede profil kan karakteriseres som havende en bred og international forretningserfaring med faglige kompetencer bl.a. inden for produktion, innovation, salg og marketing, der vurderes at svare til selskabets behov. Der henvises til side 19 vedr. de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer samt Kompetencebeskrivelse for bestyrelse, der findes på hjemmesiden. Bestyrelsen vurderer løbende behovet for eventuelle ændringer i den samlede bestyrelses kompetencer. Bestyrelsesmedlemmerne skal aktivt holde sig orienteret om egetæpper og branchen generelt. 14 LEDELSENS BERETNING

egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18 egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18 Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nærværende regnskab er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2012 (Dirigent) Indhold

Læs mere

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S ÅRSRAPPORT 2014 SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S CVR-nr. 34485216 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Hovedpunkter og forventninger... 3 Hovedtal for koncernen... 4 Nøgletal for koncernen... 5 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S 20 09 Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 6 RESUMÉ 8 LEDELSENS BERETNING 8 AO s forretningsgrundlag 8 Vision og strategi 8 Årets aktiviteter 10 Regnskabsberetning

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen... 2 Hoved- og nøgletal for koncernen... 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014... 4 Strategi, forretningsområder

Læs mere

LAND & LEISURE A/S C V R - N R. 3 1 2 2 6 5 1 1 ÅRSRAPPORT 2012/13

LAND & LEISURE A/S C V R - N R. 3 1 2 2 6 5 1 1 ÅRSRAPPORT 2012/13 LAND & LEISURE A/S C V R - N R. 3 1 2 2 6 5 1 1 ÅRSRAPPORT 2012/13 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/13 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning... 13 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 4 RESUMÉ 5 LEDELSENS BERETNING 7 AO s forretningsgrundlag 7 Vision og strategi 7 Årets aktiviteter 8 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S ÅRSRAPPORT CVR-nr. 2014 58 21 06 117 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT FOR KONCERNEN... 4 LEDELSENS BERETNING... 5 Året i hovedtræk... 5 Årets

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

SKAKO A/S ÅRSRAPPORT 2011

SKAKO A/S ÅRSRAPPORT 2011 SKAKO A/S Bygmestervej 2 5600 Faaborg CVR-nr. 36 44 04 14 ÅRSRAPPORT 2011 SKAKO A/S Årsrapport 2011 Side 1 af 66 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2012/13. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2012/13 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 stærkt 4. kvartal omsætning og primært rresultat (ebit) over forventningerne for året Resumé Omsætningen steg til 264,9 mio. kr. (247,6 mio. kr.).

Læs mere

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36 SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 2 8 36 Årsrapport for 1. juli 25 31. december 26 27. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 27 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2009 Superfos a/s

Årsrapport 2009 Superfos a/s Årsrapport 2009 Superfos a/s Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Aktiviteter og struktur 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere