NYTÅRS GILDEHAL APRIL - MAJ - JUNI - JULI No

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYTÅRS GILDEHAL 2014. APRIL - MAJ - JUNI - JULI No.2-2014"

Transkript

1 NYTÅRS GILDEHAL 2014 APRIL - MAJ - JUNI - JULI No

2 Lidt af hvert: InvitationInvitationInvitation Kære Gildebrødre. I anledning af at jeg bliver 70 år torsdag den , holder jeg åben hus på RØG-HUSET Lind Hovedgade 16 Lind MELLEM KL Venlig hilsen Lars Schou-Jensen LSJ Lastvogne A/S Lars Schou-Jensen tlf DEADLINES TIL BUDSTIKKEN: Dækker flg. mdr: Deadline Udgivelse No.1 Jan/Feb/Marts 10/12 21/12 No.2 April/Maj/Juni/juli 11/3 22/3 No.3 Aug/Sep/Okt 1/8 12/8 No.4 Nov/Dec 10/10 24/10 Send gerne løbende - det vil hjælpe rigtig meget. hilsen redaktøren 2

3 VIGTIGE DATOER: Husk KOMMENDE ARRANGEMENTER Dato Gruppe 19-3 Gr.1 Gildeting Kl.19 i Peter Hoves kælder 5-4 alle Musløb i Momhøje 23-4 Gr.3+4 Sct. Georgsgildehal med optagelse Røddinglund kl Gr.2 Distriktsgildehal Hardia kl Gr.5 Virksomhedsbesøg TV Midt vest Holstebro kl Friluftsgildehal Karup kl. 19 Se Budstikken 5-6 Ledelsen Ledelsen Udflugt Århus/ Djursland Start: kl fra Holmparkens parkeringsplads. Specifikt program udsendes senere. HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK Tjek hjemmesiden løbende for info og eventuelle ændringer 3

4 Sct. Georgs Gildehal Medlemmerne af 1. Sct. Georgs Gildet Herning indbydes hermed til Gildehal med optagelse af nyt medlem, Jeanette Onsdag den 23. april kl Gildehallen finder sted på Røddinglund, men vi starter med at spise i Trehøje Golfklubs lokaler på Røddingvej 2A, Vildbjerg kl Efter spisningen går/kører vi til Røddinglund, hvor gildehallen begynder kl Spisning i golfklubben: Der serveres 2 stk. smørrebrød pr. deltager til kr. 55,00, som også dækker kaffe og kage efter gildehallen på Røddinglund. Beløbet betales på Røddinglund. Drikkevarer i Golfklubben, som betales i klubben, koster: 1 lille fadøl kr. 23,- stor 38,- 1 sodavand kr. 21,- kildevand 19,- På Røddinglund efter Gildehallen vil der være mulighed for at købe vin, vand og øl til sædvanlige gildepriser. Tilmelding: I bedes venligst tilmelde jer gruppevis til Mariann Hansen, tlf , senest den 14.april. Venlig hilsen gruppe 3 og 4. 4

5 TV MIDTVEST Virksomhedsbesøg Onsdag den 21. maj kl prc. besøger vi TV MIDTVEST Søvej 2, Holsterbro. Indgang ved medietanken, østlig indgang (ikke receptionen) Program: Kl introduktion og TV MIDTVEST film i Multimediesalen. Kl aftenens udsendelse vises på det store lærred. Kl dagens studievært i salen. Kl pause med kaffe/the kage, frugt og chokolade; samt rundvisning i huset. Kl om serierne på TV MIDTVEST og film med fraklip. Pris 100 kr. Som skal betales ved tilmelding. Gruppevis tilmelding senest 5. maj til Lilly Tlf eller Mail: Betaling kan ske på konto nr Tag evt. ægtefælle, ven eller veninde med. Vi skal gerne være 30 pers. eller flere, så vi håber på stor tilslutning. Gildehilsen gr. 5 5

6 Naturlauget: Program for 1. halvår 2014 Lørdag den 18. januar 2014 Årsmøde i Paradislejren i Virklund Vi mødes om formiddagen og følger det sædvanlige program med gåtur, årsmøde, frokost/middag efterfulgt af et foredrag af naturvejleder Jan Kjærgaard med emnet: ULV Hvá ká vi forvente? Fakta om dyret. Der sluttes af med kaffe og kage. Søndag den 23. februar 2014 Kaserne-området i Viborg Efter flytningen af Prinsens Livregiment til Skive i 2001 blev hegnet fjernet omkring et større område, som dermed blev fritlagt til overtagelse af Viborg Kommune. Gennem en målrettet indsats med flittig borgerinddragelse er området nu forvandlet til Viborgs primære område for Kultur, Sport, Fritid og Uddannelse. Søndag den 16. marts 2014 Harrild Hede Området er et fredet hede- og plantageområde i tilslutning til Nørlund Plantage ved Fasterholt 20 km sydøst for Herning. I området findes en del nord-sydgående lave parallelle jordvolde med indbyrdes afstand på m, der antagelig er rester af oldtidsagre. Søndag den 27. april 2014 Sondrup Bakker og Uldrup Bakker Områderne ligger side om side i det højt liggende område ned mod Horsens Fjord, men det højeste punkt med den bedste udsigt ligger i Uldrup Bakker, og her kan man bl.a. få flere spændende naturoplevelser samt se den 200 år gamle gård, Schæffergården, der er den eneste bevarede fåregård i Danmark Mandag den 6. maj 2014 Planlægningsmøde Styregruppe og kontaktpersoner planlægger efterårets ture Forslag gerne med råskitse modtages med glæde. Søndag den 11. maj 2014 Additnæs Rundtur langs sydsiden ad Salten Langsø Det smukke landskab er kendetegnet ved en varieret og spredt bevoksning af både løv- og nåletræer. Det var 3 ingeniører fra firmaet FL. Schmidt, der i sin tid opkøbte ejendomme på stedet til fritidsbrug. Ejendommene tilhører stadig disse familier. Derfor har naturen og de få ejendomme vi møder ikke være udsat for forandringer i mere end 100 år. 6

7 Gildeting 2014: Gildemesterens beretning 2013/14. Ja, så er der gået et år siden, at jeg med ydmygt sind og en vis nervøsitet tog, imod valget til at blive gildemester. Men heldigvis er det takket være to kompetente og samarbejdsvillige bestyrelseskollegaer, gået godt. Umiddelbart efter gildetinget samledes vi for at sammensætte de nye grupper og planlægge det kommende års arbejde. D. 13 april løb årets musløb af stabelen. Denne gang var det henlagt til Søndre Anlæg og Knudmosen.Løbet blev afviklet som en del af Herning kommunes 100. års jubilæum. Ca. 100 små spejdere mødt glade og forventningsfulde op og deltog med interesse og energi i de stillede opgaver, der alle havde relation til livet i Herning for 100 år siden. Tak til spejderlavet for det store arbejde, der var lagt i arrangementet. D. 14. april mødtes Kurt og jeg med ledelsen i Hardia, hvor vi fik forelagt et efter vores mening et godt tilbud om at fortsætte med at kunne bruge Hardias lokaler til vore møder og til at opbevare vores udstyr i det bekvemme depot. D. 24. april var på Røddinglundcentret, hvor vi fejrede Sct. Georgs Gildets fødseldag. D. 16 maj repræsenterede Jonna og Kurt Gildet på Distriktsgildetinget i Silkeborg, da jeg var i Istanbul, og d. 29.maj kl 10 afholdt vi ledelsesmøde hos Jonna, hvor vi fik de sidste ting på plads vedrørende ledelsens opgaver i forbindelse med den forestående jubilæumsfest, og Kl. 13 deltog jeg i festudvalgets sidste møde inden den store dag. Jubilæumsdagen. d. vågnede vi op til årets første sommerdag, og i strålende solskinsvejr modtog Peter og jeg de indbudte gæster på trappen foran Den Gule Bygning i Vildbjerg. Jubilæumsfesten vil jeg gå let hen over, da dens forløb er velkendt af alle i Gildet. Dog vil jeg lige fremhæve, at samme dag blev Lis Borre belønnet med sin halvtredsårs nål. Tillykke endnu engang med det Lis. Det er prisværdigt, at der er nogle, der har holdt ved så længe. D. 21. august holdt vi vores traditionelle friluftsgilde på Røddinglund. I år var der mulighed for at møde kl. 15 til en kop medbragt kaffe og en naturvandring og svampejagt i de smukke skovområder. En god idé. D. 26. modtog vi desværre den lidt triste meddelelse, at Lynggildet havde kastet håndklædet i ringen. De var efterhånden nået så langt ned i medlemstallet, at fortsættelse var umulig. De lovede dog, at afholde det årlige ægteparløb, som gildet havde påtaget sig. Det blev afholdt d. 30. sammen med Ikast og Karup. Løbet, der fandt sted i Herning midtby faldt sammen med et større torvearrangement, hvilket desværre gav lidt forstyrrelse i arrangementet, men ellers en god og veltilrettelagt aften. D. 28 var vi til distriksgildemøde i Silkeborg. Der var ikke en specifik dagsorden til mødet. Det blev kun til en løs snak om gildernes arbejde. D. 11/9 havde vi fornøjelsen af en glad sangaften i Hardia arrangeret af gruppe 1. En rigtig god oplevelse, som jeg kun kan anbefale som en fast tradition. D. 19 afholdt vi ledeslesmøde hos Jytte, hvor vi bl.a. behandlede sponsoransøgning fra Vildbjergspejderne I dagene sep. var Gildet repræsenteret af Jonna til landsgildetinget i Slesvig. D. 23. okt. var vi til fellowship aften i Ikast. Det gennemgående tema var Brasilien. Efter en middag med Almoco som hovedret og Bringadeiro som dessert, fortalte Anne Mette Dicow Andersen levende om sit et års ophold hos 4 forskellige værtsfamilier i 7

8 Gildeting 2014:: Brasilien. Imponerende gjort af en syttenårig pige.. D. 6.nov var vi til Distriksgildehal med Ridderoptagelse i Viborg Domkirke. En højtidelig aften,hvor to af vores gildebrødre, Nira Hove og Birthe Skærbæk blev riddere. 3 dage efter var Gildet involveret i den årlige indsamling til Dansk Flygtningehjælp. Dagen blev som sædvanlig afviklet under kyndig ledelse af Inger Kristensen og hendes erfarne stab af medhjælpere, og de 122 indsamlere fik samlet kr. sammen. Onsdag d. 27. kl 1401 modtog vi FREDSLYSET på Herning Banegård, og kl 19 ankom fakkeltoget fra spejderhuset i Gjellerup til kirken, hvor en talrig skare af forældre, søskende og gildebrødre deltog i en højtidelig fredsgudstjeneste. Lyset blev senere bragt videre til gudstjeneste i Fredenskirken og Valgmenighedskirken, ligesom Aktivcentrene på Brosonsvej og Thyrasvej også fik glæde af lyset. Efter gudstjenesten mødtes gildebrødrene til hyggeaften hos Inger og Niels Erik i Hammerum. Tak for gæstfriheden, Inger og Niels Erik. Det årlige julemøde løb af stabelen d. 12. dec. i Hardia. Gruppe 2 stod for arrangementet, der begyndte med en god julebuffet og en efterfølgende julehistorie leveret af Kurt. Aftenens højdepunkt var pakkespillet. Hvor herligt at se voksne mennesker bliver grebet af spilledjævelens grumme kløer. Nå, spøg til side, Jeg mener, at alle gik hjem med et en lille julepakke. Årets nytårsgildehal blev sammen med Karup og Ikast gildet afholdt d. 15. januar i Hardia. Aftenen startede traditionen tro med vandrehal og derefter gildehal, hvor gildemestertalen indeholdt Den danske sang, som det gennemgående tema. Under gildehallen overrakte vi Gerda Schmidt 25 årstegnet, med tak for hendes store indsats i Gildet gennem alle årene. Efter gildehallen sørgede gruppe 3 og 4 for en god nytårsmenu. Efter middagen underholdt pianist og korleder Lydaih Wairimu sammen med Haderup- Karup koret med gospelsange og solistoptræden, men ikke mindst med korsang i høj klasse. En virkelig god og vellykket aften. Den 29. januar blev der afholdt udvidet ledelsesmøde. En god aften hvor gruppelederne og udvalgsformændene sammen med ledelsen har mulighed på en uhøjtidelig facon, at drøfte emner, der måske kunne være intersante at taget op på det kommende gildeting. 8

9 Gildeting 2014: Referat fra Gildeting 19/ kl. 19,00: Dagsorden: se denne. Ad 1.1.: til dirigent vælges Jørgen B. Ad 1.2.: til referent vælges Elsebeth (Annette og Peter som stemmetællere - 30 gildebrødre, 1 fuldmagt). Ad 2.0: Gildemester aflægger beretning - se denne. Gildekansler beretter om Landsgildeting i Slesvig. Ad 3.0: Gildeskatmester aflægger revideret regnskab, som godkendes. Kontingentet uforandret. Der skal afsættes beløb hvert år til henholdsvis Landsgildeting og Gildemesterstævne. Budrettet godkendes ligeledes. Ad 4.1: beretning fra gruppe 1: har haft sangaften, vil arbejde med herrregårde, skal se "Hessel" til maj. Beretning fra gruppe 2: har arrangeret juleafslutning. Været til Nytårskoncert i Remisen/Brande,set "Afdelingen for små planter" i Teamteatret, set film om P.S.Krøyer. Beretning fra gruppe 3: vil arbejde med astronomi. Har arrangeret nytårsgildehal med gr. 4 og skal stå for Sct. Georgsaftenen med gr. 4. Beretning fra gruppe 4: har arrangeret nytårsgildehal og skal arrangere Sct. Georgsaftenen med gr.3. Har set "Hvidstensgruppen" og skal til Lemvig til sommer. Beretning fra gruppe 5: emner er bestemt af den, der afholder mødet. Har set "Opvasken"/Team. Planlagt virksomhedsbesøg hos TV-Midt Vest 5. maj - se hjemmesiden. Ad 4.2.: Musløb afholdes i Momhøje 5. april. Ad 4.3.: fra Aktivitetsudvalget er der intet nyt. Dansk Flygtninge Hjælp kører godt. Ad 4.4.: ingen kommentar vedr. Lodsedlen. Den kører - dog mangler gildebrødre til at tegne annoncer. Ad 4.5.: ingen kommentar ved GIM (Connie A. kunne ikke komme). Ad 4.6.: Røddinglund har givet ca. 35.ooo i overskud. Lejeindtægt i og allerede i år Har købt ny ovn på Food-messen med 20% rabat, men mangler også ny opvaskeaskine og kaffemaskine. Ad 5.0: Forslag 1 - fra Røddinglund om rente- og afdragsfrit lån (efter omformuleing af forslaget) på kr ,- til indkøb af ovennævnte maskiner og til renovering af forskellige ting, bl.a. nye møbler til pejsestuen. FOR stemmer 30 - IMOD stemmer 0-1 undlod at stemme. FORSLAGET GODKENDT. Forslag 2 - fra Connie Væver om, at vi sløjfer Budstikken og så får al information via Hjemmesiden. Evt. med en reminder på , at der er nyt på hjemmesiden. FOR stemmer 12 - IMOD stemmer 12 - BLANK stemmer 6-1 undlod at stemme. FORSLAGET AFVIST. (Vi beholder altså Budstikken). 9

10 Gildeting 2014:: Ad 6.1.: Evald som gildemester er ikke på valg. Vil tage 1 år mere på posten. Ad 6.2.: Jonna som gildekansler er ikke på valg. Ad 6.3.: Jytte ønsker ikke genvalg som gildeskatmester. ERIK vælges. Ad 7.0.: suppleanter er nu: Peter - Connie A. - Jytte. Ad 8.1.: Alice genvælges som faneherold. Ad 8.2.: Lilly genvælges som stavherold. Ad 8.3.: suppleanter er Carsten og Birthe. Ad 9.0.: Annette genvælges til revisor. Ad 9.1.: Niels Erik genvælges som revisorsuppleant. Ad 10.: Gerda Schmidt - Annette og Niels genvælges til uddannelsesudvalget. Ad 11.1.: til spejderlaug genvælges Mona - Lilly - Ove Grethe og Alice. Ad 11.2.: til aktivitetsudvalget genvælges Evald - Peter - Niels - Gerda - Carsten - Karen Margrethe - Inger - Connie og Vera. Til Lodsedlen Jørgen B og Elsebeth. Ad 11.3.: til GIM (herunder Fredslyset) vælges Connie A med Birthe som suppleant. Ad 11.4.: til Budstikken genvælges Connie V. Ad 11.5.: Connie A genvælges til arkivar. EVENTUELT: Ove holder som kasserer for Lyngdivision med udgangen af "Søger" ny og også revisor. Grethe: nogen skal samle op omkring Budstikken og hjemmesiden. Vil bede aktivitet sudvalget tage sig af det. Evald: vi skal have et CVR-nr. Nira vil hjælpe med det. Gerda: Connie Vævers forslag er jo kun et forslag, så det kan tages op igen. Jonna: Gerda Abildgård vil gerne have Fellowship over i distrikt-regi (23/10). Vi mener, at det skal forblive i gilderegi. Kurt: HUSK - kun kansler kan rette personlige oplysning, bl.a. adresse, også til Lanfs gildeledelsen. LARS: bliver 70 år den 24. april. Inviterer til ÅBENT HUS i RØGHUSET i Lind fra kl Inger: beder om, at også Niels Erik får meddelelser på hans egen mailadresse. Lodsedlen: vi deler materiale ud til de, der vil tegne annoncer. SLUT kl. 21,40. Ref.: Elsebeth Buur Brøcker 10

11 Månedens opskrift: TOMAT- og ANANAS-CHUTNEY INGREDIENSER: 1 kg tomater 1 mellemstor ananas 2 hakkede løg 3 fed presset hvidløg 2 tsk. hakket chili 1½ spsk. friskrevet ingefær skal og saft af 1 citron 2 stk. hel kanel 2 dl sukker 2 dl hvidvinseddike Roden på tomaterne fjernes og tomaterne kommes i kogende vand i ca. 1 minut. Tages op med en hulske og skindet trækkes nemt af. Tomater og anannas skæres i tern. Alle ingredienser til chutneyen blandes i en gryde. Chutneyen koger langsomt uden låg i ca. 1½ time under omrøring, indtil den er tyk. Hældes på rene glas som lukkes. Chutneyen skal opbevares i køleskab og har en holdbarhed på ca. 2 uger. Efter min erfaring kan holdbarheden forlænges, idet man skyller glassene samt lågene med meget varmt vand tilsat atamon. Energi pr. 100 g: 330 kilojoule (80kcal) Energifordeling: Protein 3% Kulhydrat 94% Fedt 3% Chutneyen egner sig som tilbehør til kød, stegt fisk og til alle slags ost. Hjemmelavet chutney på glas er også en god gaveide. Gerda Schmidt 11

12 Fødselsdage: April: d. 7-4 Vera Jersild d Niels Erik Juhl Kristensen d Lars Schou-Jensen (fylder 70 år) d Karsten Johansen Maj: d Ebba Frandsen Juni: d Sct.Georgsgilde, Herning Specielt tillykke & undskyld til: Ingrid Kjer med d.17-2 og de 75år. Et stort tillykke til alle 12

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 2 april/maj/juni/juli 2016. Kommende og afholdte arrangementer. Fødsels- og mærkedage. Indholdsfortegnelse.

BUDSTIKKEN. Nr. 2 april/maj/juni/juli 2016. Kommende og afholdte arrangementer. Fødsels- og mærkedage. Indholdsfortegnelse. Nr. 2 april/maj/juni/juli 2016 BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Jubilæum: Kommende og afholdte arrangementer Maj 9. Lars Schou-Jensen 50 års jubilæum. 30. marts Gildeting, gr. 2(1) Hardia, kl.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

NOVEMBER - DECEMBER No.4-2014

NOVEMBER - DECEMBER No.4-2014 NOVEMBER - DECEMBER No.4-2014 Lidt af hvert: DEADLINES TIL BUDSTIKKEN: Dækker flg. mdr: Deadline Udgivelse No.1 Jan/Feb/Marts 10/12 21/12 No.2 April/Maj/Juni/juli 11/3 22/3 No.3 Aug/Sep/Okt 1/8 12/8 No.4

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

APRIL - MAJ - JUNI - JULI No.2-2013

APRIL - MAJ - JUNI - JULI No.2-2013 April APRIL - MAJ - JUNI - JULI No.2-2013 Denne måneds navn kommer af det græske ord for åbning. I mange eoropæiske lande har første april længe været anvendt til en lystig skik, hvis oprindelse man endnu

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NOVEMBER - DECEMBER No.4-2012

NOVEMBER - DECEMBER No.4-2012 NOVEMBER - DECEMBER No.4-2012 Digt fra " De fire årstider." Efterår. Kortere dage, regn og rusk, nedfaldne blade blæses i dynger. Vingesus fra fugleflokke der drager henover landskabets glødende farver.

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship-Day og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012

S c h a n d t o r p. Fellowship-Day og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 Fellowship-Day 2012 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 2 april/maj/juni/juli/august Kommende arrangementer. Mærkedage. Indholdsfortegnelse. Fødselsdage

BUDSTIKKEN. Nr. 2 april/maj/juni/juli/august Kommende arrangementer. Mærkedage. Indholdsfortegnelse. Fødselsdage BUDSTIKKEN Nr. 2 april/maj/juni/juli/august 2017 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Kommende arrangementer 22. april MUSløb, Naturcentret Momhøje, se udsendte indbydelse 07 Vera Jersild 26. april 1(5) Sct.

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 november/december 2016-januar Kommende arrangementer. Fødsels- og mærkedage. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 november/december 2016-januar Kommende arrangementer. Fødsels- og mærkedage. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 november/december 2016-januar 2017 Kommende arrangementer 23. november Fredslys, alle 14. december Julemøde, gr. 5 (?), Hardia kl. 18.00 In 4. januar Nytårsgildehal,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Skudår / skuddag - hvorfor nu det???

Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Den 24. februar er det skuddag. Den ekstra dag skal sikre, at vores kalender bliver ved med at følge årets gang. SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Et år er det tidsrum

Læs mere

JANUAR - FEBRUAR - MARTS No.1-2015

JANUAR - FEBRUAR - MARTS No.1-2015 JANUAR - FEBRUAR - MARTS No.1-2015 FREDSLYSET 2014 Lidt af hvert: Kommende arrangementer: Januar: 07 Nytårsgildehal Ole Rømersvej 6 b, Ikast kl 1800 28 Udvidet ledelsesmøde Hardia kl.19:00 Gruppe 4. Februar:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2016

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2016 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2016 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2016 Kære gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2014 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl. 18.30, i Kirkecenter

Læs mere

S c h a n d t o r p. Sct. Georgs Gildet i Hammel. 50 års jubilæum. Det fejrer vi. lørdag den 12. november 2016 i Spejdercenter Engedal

S c h a n d t o r p. Sct. Georgs Gildet i Hammel. 50 års jubilæum. Det fejrer vi. lørdag den 12. november 2016 i Spejdercenter Engedal S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2016 Sct. Georgs Gildet i Hammel 50 års jubilæum Det fejrer vi lørdag den 12. november 2016 i Spejdercenter Engedal

Læs mere

Referat fra Gildeting d. 13 marts 2013.

Referat fra Gildeting d. 13 marts 2013. Referat fra Gildeting d 13 marts 2013 Ad 1 Valg af dirigent Lene blev valgt og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt Ad 2 Valg af referent Jette blev valgt Ad 3 Gildemesterens Beretning vdorte Krag:

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

S c h a n d t o r p. Tidligere forbundsformand i Dansk Metal. Georg Poulsen. Foredraget holdes i Galten området. den 2. oktober kl

S c h a n d t o r p. Tidligere forbundsformand i Dansk Metal. Georg Poulsen. Foredraget holdes i Galten området. den 2. oktober kl S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 8 AUGUST 2012 Varsel om spændende foredragsarrangement hos Porskjær Sct. Georgs Gilde med: Tidligere forbundsformand i Dansk

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark Lidt at tænke over Oprydning er en god ting. Og oprydning i gamle glemte bunker

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 4 48. årgang April 2015 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften torsdag den 23. april 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten Næste måneds aktiviteter Maj Rundtur på Aarhus Havn mandag

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

S c h a n d t o r p. Nyt fra distriktet. 24/5-16 afholdes. Distriktsgildeting. Erling holder som DGM og Anne Marie skal afløses som DGK.

S c h a n d t o r p. Nyt fra distriktet. 24/5-16 afholdes. Distriktsgildeting. Erling holder som DGM og Anne Marie skal afløses som DGK. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2016 Nyt fra distriktet. 24/5-16 afholdes Distriktsgildeting. Erling holder som DGM og Anne Marie skal afløses som DGK.

Læs mere

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Oktober 2005 Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Centrum oktober 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Ændring af tidspunktet for receptionen i anledning af vores 40-års

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p...

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p... 1 af 7 21-10-2009 16:51 Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med pastasalat... Ingredienserne til gazpacho blendes......og sættes på køl (beklager det dårlige billed, ved ikke lige hvad der er sket)...

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

S c h a n d t o r p. Invitation 50 års gildejubilæum. Sct. Georgs Gildet Hadsten. 50 års jubilæet fejres med en. reception

S c h a n d t o r p. Invitation 50 års gildejubilæum. Sct. Georgs Gildet Hadsten. 50 års jubilæet fejres med en. reception S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2016 Invitation 50 års gildejubilæum Sct. Georgs Gildet Hadsten 1966 50 2016 50 års jubilæet fejres med en reception

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Program Efterår Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer.

Program Efterår Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer. Program Efterår 2016 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer Side 1 Heldagsudflugt til Sønderjylland, Højer, Grænsen og Brøns

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015 Juledekorationer. 2014 blev det sidste år, vi fabrikerede juledekorationer. De sidste trofaste gildebrødre, der ofrede tid på

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 06. 2011.

Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Nyt fra sidste klubaften d. 7. september 2011. Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Vi nåede op på at blive 28 medlemmer, som deltog på denne klubaften. Vi nød Randi og Carstens fine kager, jeg nåede selv at spise

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 1 januar/februar/marts/april Kommende arrangementer. Fødsels- og mærkedage. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 1 januar/februar/marts/april Kommende arrangementer. Fødsels- og mærkedage. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN Nr. 1 januar/februar/marts/april 2017 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Kommende arrangementer 1. marts 2(4) Uge 9 arrangement, 2. Herning/Karup 15. marts 3 (1) Gildeting, Hardia In kl. 19.00??.

Læs mere

Visdom er evnen til at kunne forstå en indstilling, der ikke kunne være ens egen. Piet Hein

Visdom er evnen til at kunne forstå en indstilling, der ikke kunne være ens egen. Piet Hein AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER No.3-2014 Visdom er evnen til at kunne forstå en indstilling, der ikke kunne være ens egen. Piet Hein 2 Lidt af hvert: InvitationInvitationInvitation DEADLINES TIL BUDSTIKKEN:

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen 1. Valg af dirigent og protokolfører Som dirigent valgtes Tove Husum. Som protokolfører valgtes Gull-Maj Cordes. Begge

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere