NYTÅRS GILDEHAL APRIL - MAJ - JUNI - JULI No

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYTÅRS GILDEHAL 2014. APRIL - MAJ - JUNI - JULI No.2-2014"

Transkript

1 NYTÅRS GILDEHAL 2014 APRIL - MAJ - JUNI - JULI No

2 Lidt af hvert: InvitationInvitationInvitation Kære Gildebrødre. I anledning af at jeg bliver 70 år torsdag den , holder jeg åben hus på RØG-HUSET Lind Hovedgade 16 Lind MELLEM KL Venlig hilsen Lars Schou-Jensen LSJ Lastvogne A/S Lars Schou-Jensen tlf DEADLINES TIL BUDSTIKKEN: Dækker flg. mdr: Deadline Udgivelse No.1 Jan/Feb/Marts 10/12 21/12 No.2 April/Maj/Juni/juli 11/3 22/3 No.3 Aug/Sep/Okt 1/8 12/8 No.4 Nov/Dec 10/10 24/10 Send gerne løbende - det vil hjælpe rigtig meget. hilsen redaktøren 2

3 VIGTIGE DATOER: Husk KOMMENDE ARRANGEMENTER Dato Gruppe 19-3 Gr.1 Gildeting Kl.19 i Peter Hoves kælder 5-4 alle Musløb i Momhøje 23-4 Gr.3+4 Sct. Georgsgildehal med optagelse Røddinglund kl Gr.2 Distriktsgildehal Hardia kl Gr.5 Virksomhedsbesøg TV Midt vest Holstebro kl Friluftsgildehal Karup kl. 19 Se Budstikken 5-6 Ledelsen Ledelsen Udflugt Århus/ Djursland Start: kl fra Holmparkens parkeringsplads. Specifikt program udsendes senere. HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK Tjek hjemmesiden løbende for info og eventuelle ændringer 3

4 Sct. Georgs Gildehal Medlemmerne af 1. Sct. Georgs Gildet Herning indbydes hermed til Gildehal med optagelse af nyt medlem, Jeanette Onsdag den 23. april kl Gildehallen finder sted på Røddinglund, men vi starter med at spise i Trehøje Golfklubs lokaler på Røddingvej 2A, Vildbjerg kl Efter spisningen går/kører vi til Røddinglund, hvor gildehallen begynder kl Spisning i golfklubben: Der serveres 2 stk. smørrebrød pr. deltager til kr. 55,00, som også dækker kaffe og kage efter gildehallen på Røddinglund. Beløbet betales på Røddinglund. Drikkevarer i Golfklubben, som betales i klubben, koster: 1 lille fadøl kr. 23,- stor 38,- 1 sodavand kr. 21,- kildevand 19,- På Røddinglund efter Gildehallen vil der være mulighed for at købe vin, vand og øl til sædvanlige gildepriser. Tilmelding: I bedes venligst tilmelde jer gruppevis til Mariann Hansen, tlf , senest den 14.april. Venlig hilsen gruppe 3 og 4. 4

5 TV MIDTVEST Virksomhedsbesøg Onsdag den 21. maj kl prc. besøger vi TV MIDTVEST Søvej 2, Holsterbro. Indgang ved medietanken, østlig indgang (ikke receptionen) Program: Kl introduktion og TV MIDTVEST film i Multimediesalen. Kl aftenens udsendelse vises på det store lærred. Kl dagens studievært i salen. Kl pause med kaffe/the kage, frugt og chokolade; samt rundvisning i huset. Kl om serierne på TV MIDTVEST og film med fraklip. Pris 100 kr. Som skal betales ved tilmelding. Gruppevis tilmelding senest 5. maj til Lilly Tlf eller Mail: Betaling kan ske på konto nr Tag evt. ægtefælle, ven eller veninde med. Vi skal gerne være 30 pers. eller flere, så vi håber på stor tilslutning. Gildehilsen gr. 5 5

6 Naturlauget: Program for 1. halvår 2014 Lørdag den 18. januar 2014 Årsmøde i Paradislejren i Virklund Vi mødes om formiddagen og følger det sædvanlige program med gåtur, årsmøde, frokost/middag efterfulgt af et foredrag af naturvejleder Jan Kjærgaard med emnet: ULV Hvá ká vi forvente? Fakta om dyret. Der sluttes af med kaffe og kage. Søndag den 23. februar 2014 Kaserne-området i Viborg Efter flytningen af Prinsens Livregiment til Skive i 2001 blev hegnet fjernet omkring et større område, som dermed blev fritlagt til overtagelse af Viborg Kommune. Gennem en målrettet indsats med flittig borgerinddragelse er området nu forvandlet til Viborgs primære område for Kultur, Sport, Fritid og Uddannelse. Søndag den 16. marts 2014 Harrild Hede Området er et fredet hede- og plantageområde i tilslutning til Nørlund Plantage ved Fasterholt 20 km sydøst for Herning. I området findes en del nord-sydgående lave parallelle jordvolde med indbyrdes afstand på m, der antagelig er rester af oldtidsagre. Søndag den 27. april 2014 Sondrup Bakker og Uldrup Bakker Områderne ligger side om side i det højt liggende område ned mod Horsens Fjord, men det højeste punkt med den bedste udsigt ligger i Uldrup Bakker, og her kan man bl.a. få flere spændende naturoplevelser samt se den 200 år gamle gård, Schæffergården, der er den eneste bevarede fåregård i Danmark Mandag den 6. maj 2014 Planlægningsmøde Styregruppe og kontaktpersoner planlægger efterårets ture Forslag gerne med råskitse modtages med glæde. Søndag den 11. maj 2014 Additnæs Rundtur langs sydsiden ad Salten Langsø Det smukke landskab er kendetegnet ved en varieret og spredt bevoksning af både løv- og nåletræer. Det var 3 ingeniører fra firmaet FL. Schmidt, der i sin tid opkøbte ejendomme på stedet til fritidsbrug. Ejendommene tilhører stadig disse familier. Derfor har naturen og de få ejendomme vi møder ikke være udsat for forandringer i mere end 100 år. 6

7 Gildeting 2014: Gildemesterens beretning 2013/14. Ja, så er der gået et år siden, at jeg med ydmygt sind og en vis nervøsitet tog, imod valget til at blive gildemester. Men heldigvis er det takket være to kompetente og samarbejdsvillige bestyrelseskollegaer, gået godt. Umiddelbart efter gildetinget samledes vi for at sammensætte de nye grupper og planlægge det kommende års arbejde. D. 13 april løb årets musløb af stabelen. Denne gang var det henlagt til Søndre Anlæg og Knudmosen.Løbet blev afviklet som en del af Herning kommunes 100. års jubilæum. Ca. 100 små spejdere mødt glade og forventningsfulde op og deltog med interesse og energi i de stillede opgaver, der alle havde relation til livet i Herning for 100 år siden. Tak til spejderlavet for det store arbejde, der var lagt i arrangementet. D. 14. april mødtes Kurt og jeg med ledelsen i Hardia, hvor vi fik forelagt et efter vores mening et godt tilbud om at fortsætte med at kunne bruge Hardias lokaler til vore møder og til at opbevare vores udstyr i det bekvemme depot. D. 24. april var på Røddinglundcentret, hvor vi fejrede Sct. Georgs Gildets fødseldag. D. 16 maj repræsenterede Jonna og Kurt Gildet på Distriktsgildetinget i Silkeborg, da jeg var i Istanbul, og d. 29.maj kl 10 afholdt vi ledelsesmøde hos Jonna, hvor vi fik de sidste ting på plads vedrørende ledelsens opgaver i forbindelse med den forestående jubilæumsfest, og Kl. 13 deltog jeg i festudvalgets sidste møde inden den store dag. Jubilæumsdagen. d. vågnede vi op til årets første sommerdag, og i strålende solskinsvejr modtog Peter og jeg de indbudte gæster på trappen foran Den Gule Bygning i Vildbjerg. Jubilæumsfesten vil jeg gå let hen over, da dens forløb er velkendt af alle i Gildet. Dog vil jeg lige fremhæve, at samme dag blev Lis Borre belønnet med sin halvtredsårs nål. Tillykke endnu engang med det Lis. Det er prisværdigt, at der er nogle, der har holdt ved så længe. D. 21. august holdt vi vores traditionelle friluftsgilde på Røddinglund. I år var der mulighed for at møde kl. 15 til en kop medbragt kaffe og en naturvandring og svampejagt i de smukke skovområder. En god idé. D. 26. modtog vi desværre den lidt triste meddelelse, at Lynggildet havde kastet håndklædet i ringen. De var efterhånden nået så langt ned i medlemstallet, at fortsættelse var umulig. De lovede dog, at afholde det årlige ægteparløb, som gildet havde påtaget sig. Det blev afholdt d. 30. sammen med Ikast og Karup. Løbet, der fandt sted i Herning midtby faldt sammen med et større torvearrangement, hvilket desværre gav lidt forstyrrelse i arrangementet, men ellers en god og veltilrettelagt aften. D. 28 var vi til distriksgildemøde i Silkeborg. Der var ikke en specifik dagsorden til mødet. Det blev kun til en løs snak om gildernes arbejde. D. 11/9 havde vi fornøjelsen af en glad sangaften i Hardia arrangeret af gruppe 1. En rigtig god oplevelse, som jeg kun kan anbefale som en fast tradition. D. 19 afholdt vi ledeslesmøde hos Jytte, hvor vi bl.a. behandlede sponsoransøgning fra Vildbjergspejderne I dagene sep. var Gildet repræsenteret af Jonna til landsgildetinget i Slesvig. D. 23. okt. var vi til fellowship aften i Ikast. Det gennemgående tema var Brasilien. Efter en middag med Almoco som hovedret og Bringadeiro som dessert, fortalte Anne Mette Dicow Andersen levende om sit et års ophold hos 4 forskellige værtsfamilier i 7

8 Gildeting 2014:: Brasilien. Imponerende gjort af en syttenårig pige.. D. 6.nov var vi til Distriksgildehal med Ridderoptagelse i Viborg Domkirke. En højtidelig aften,hvor to af vores gildebrødre, Nira Hove og Birthe Skærbæk blev riddere. 3 dage efter var Gildet involveret i den årlige indsamling til Dansk Flygtningehjælp. Dagen blev som sædvanlig afviklet under kyndig ledelse af Inger Kristensen og hendes erfarne stab af medhjælpere, og de 122 indsamlere fik samlet kr. sammen. Onsdag d. 27. kl 1401 modtog vi FREDSLYSET på Herning Banegård, og kl 19 ankom fakkeltoget fra spejderhuset i Gjellerup til kirken, hvor en talrig skare af forældre, søskende og gildebrødre deltog i en højtidelig fredsgudstjeneste. Lyset blev senere bragt videre til gudstjeneste i Fredenskirken og Valgmenighedskirken, ligesom Aktivcentrene på Brosonsvej og Thyrasvej også fik glæde af lyset. Efter gudstjenesten mødtes gildebrødrene til hyggeaften hos Inger og Niels Erik i Hammerum. Tak for gæstfriheden, Inger og Niels Erik. Det årlige julemøde løb af stabelen d. 12. dec. i Hardia. Gruppe 2 stod for arrangementet, der begyndte med en god julebuffet og en efterfølgende julehistorie leveret af Kurt. Aftenens højdepunkt var pakkespillet. Hvor herligt at se voksne mennesker bliver grebet af spilledjævelens grumme kløer. Nå, spøg til side, Jeg mener, at alle gik hjem med et en lille julepakke. Årets nytårsgildehal blev sammen med Karup og Ikast gildet afholdt d. 15. januar i Hardia. Aftenen startede traditionen tro med vandrehal og derefter gildehal, hvor gildemestertalen indeholdt Den danske sang, som det gennemgående tema. Under gildehallen overrakte vi Gerda Schmidt 25 årstegnet, med tak for hendes store indsats i Gildet gennem alle årene. Efter gildehallen sørgede gruppe 3 og 4 for en god nytårsmenu. Efter middagen underholdt pianist og korleder Lydaih Wairimu sammen med Haderup- Karup koret med gospelsange og solistoptræden, men ikke mindst med korsang i høj klasse. En virkelig god og vellykket aften. Den 29. januar blev der afholdt udvidet ledelsesmøde. En god aften hvor gruppelederne og udvalgsformændene sammen med ledelsen har mulighed på en uhøjtidelig facon, at drøfte emner, der måske kunne være intersante at taget op på det kommende gildeting. 8

9 Gildeting 2014: Referat fra Gildeting 19/ kl. 19,00: Dagsorden: se denne. Ad 1.1.: til dirigent vælges Jørgen B. Ad 1.2.: til referent vælges Elsebeth (Annette og Peter som stemmetællere - 30 gildebrødre, 1 fuldmagt). Ad 2.0: Gildemester aflægger beretning - se denne. Gildekansler beretter om Landsgildeting i Slesvig. Ad 3.0: Gildeskatmester aflægger revideret regnskab, som godkendes. Kontingentet uforandret. Der skal afsættes beløb hvert år til henholdsvis Landsgildeting og Gildemesterstævne. Budrettet godkendes ligeledes. Ad 4.1: beretning fra gruppe 1: har haft sangaften, vil arbejde med herrregårde, skal se "Hessel" til maj. Beretning fra gruppe 2: har arrangeret juleafslutning. Været til Nytårskoncert i Remisen/Brande,set "Afdelingen for små planter" i Teamteatret, set film om P.S.Krøyer. Beretning fra gruppe 3: vil arbejde med astronomi. Har arrangeret nytårsgildehal med gr. 4 og skal stå for Sct. Georgsaftenen med gr. 4. Beretning fra gruppe 4: har arrangeret nytårsgildehal og skal arrangere Sct. Georgsaftenen med gr.3. Har set "Hvidstensgruppen" og skal til Lemvig til sommer. Beretning fra gruppe 5: emner er bestemt af den, der afholder mødet. Har set "Opvasken"/Team. Planlagt virksomhedsbesøg hos TV-Midt Vest 5. maj - se hjemmesiden. Ad 4.2.: Musløb afholdes i Momhøje 5. april. Ad 4.3.: fra Aktivitetsudvalget er der intet nyt. Dansk Flygtninge Hjælp kører godt. Ad 4.4.: ingen kommentar vedr. Lodsedlen. Den kører - dog mangler gildebrødre til at tegne annoncer. Ad 4.5.: ingen kommentar ved GIM (Connie A. kunne ikke komme). Ad 4.6.: Røddinglund har givet ca. 35.ooo i overskud. Lejeindtægt i og allerede i år Har købt ny ovn på Food-messen med 20% rabat, men mangler også ny opvaskeaskine og kaffemaskine. Ad 5.0: Forslag 1 - fra Røddinglund om rente- og afdragsfrit lån (efter omformuleing af forslaget) på kr ,- til indkøb af ovennævnte maskiner og til renovering af forskellige ting, bl.a. nye møbler til pejsestuen. FOR stemmer 30 - IMOD stemmer 0-1 undlod at stemme. FORSLAGET GODKENDT. Forslag 2 - fra Connie Væver om, at vi sløjfer Budstikken og så får al information via Hjemmesiden. Evt. med en reminder på , at der er nyt på hjemmesiden. FOR stemmer 12 - IMOD stemmer 12 - BLANK stemmer 6-1 undlod at stemme. FORSLAGET AFVIST. (Vi beholder altså Budstikken). 9

10 Gildeting 2014:: Ad 6.1.: Evald som gildemester er ikke på valg. Vil tage 1 år mere på posten. Ad 6.2.: Jonna som gildekansler er ikke på valg. Ad 6.3.: Jytte ønsker ikke genvalg som gildeskatmester. ERIK vælges. Ad 7.0.: suppleanter er nu: Peter - Connie A. - Jytte. Ad 8.1.: Alice genvælges som faneherold. Ad 8.2.: Lilly genvælges som stavherold. Ad 8.3.: suppleanter er Carsten og Birthe. Ad 9.0.: Annette genvælges til revisor. Ad 9.1.: Niels Erik genvælges som revisorsuppleant. Ad 10.: Gerda Schmidt - Annette og Niels genvælges til uddannelsesudvalget. Ad 11.1.: til spejderlaug genvælges Mona - Lilly - Ove Grethe og Alice. Ad 11.2.: til aktivitetsudvalget genvælges Evald - Peter - Niels - Gerda - Carsten - Karen Margrethe - Inger - Connie og Vera. Til Lodsedlen Jørgen B og Elsebeth. Ad 11.3.: til GIM (herunder Fredslyset) vælges Connie A med Birthe som suppleant. Ad 11.4.: til Budstikken genvælges Connie V. Ad 11.5.: Connie A genvælges til arkivar. EVENTUELT: Ove holder som kasserer for Lyngdivision med udgangen af "Søger" ny og også revisor. Grethe: nogen skal samle op omkring Budstikken og hjemmesiden. Vil bede aktivitet sudvalget tage sig af det. Evald: vi skal have et CVR-nr. Nira vil hjælpe med det. Gerda: Connie Vævers forslag er jo kun et forslag, så det kan tages op igen. Jonna: Gerda Abildgård vil gerne have Fellowship over i distrikt-regi (23/10). Vi mener, at det skal forblive i gilderegi. Kurt: HUSK - kun kansler kan rette personlige oplysning, bl.a. adresse, også til Lanfs gildeledelsen. LARS: bliver 70 år den 24. april. Inviterer til ÅBENT HUS i RØGHUSET i Lind fra kl Inger: beder om, at også Niels Erik får meddelelser på hans egen mailadresse. Lodsedlen: vi deler materiale ud til de, der vil tegne annoncer. SLUT kl. 21,40. Ref.: Elsebeth Buur Brøcker 10

11 Månedens opskrift: TOMAT- og ANANAS-CHUTNEY INGREDIENSER: 1 kg tomater 1 mellemstor ananas 2 hakkede løg 3 fed presset hvidløg 2 tsk. hakket chili 1½ spsk. friskrevet ingefær skal og saft af 1 citron 2 stk. hel kanel 2 dl sukker 2 dl hvidvinseddike Roden på tomaterne fjernes og tomaterne kommes i kogende vand i ca. 1 minut. Tages op med en hulske og skindet trækkes nemt af. Tomater og anannas skæres i tern. Alle ingredienser til chutneyen blandes i en gryde. Chutneyen koger langsomt uden låg i ca. 1½ time under omrøring, indtil den er tyk. Hældes på rene glas som lukkes. Chutneyen skal opbevares i køleskab og har en holdbarhed på ca. 2 uger. Efter min erfaring kan holdbarheden forlænges, idet man skyller glassene samt lågene med meget varmt vand tilsat atamon. Energi pr. 100 g: 330 kilojoule (80kcal) Energifordeling: Protein 3% Kulhydrat 94% Fedt 3% Chutneyen egner sig som tilbehør til kød, stegt fisk og til alle slags ost. Hjemmelavet chutney på glas er også en god gaveide. Gerda Schmidt 11

12 Fødselsdage: April: d. 7-4 Vera Jersild d Niels Erik Juhl Kristensen d Lars Schou-Jensen (fylder 70 år) d Karsten Johansen Maj: d Ebba Frandsen Juni: d Sct.Georgsgilde, Herning Specielt tillykke & undskyld til: Ingrid Kjer med d.17-2 og de 75år. Et stort tillykke til alle 12

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

NOVEMBER - DECEMBER No.4-2013

NOVEMBER - DECEMBER No.4-2013 NOVEMBER - DECEMBER No.4-2013 Fra åbningen af Landsgilde Ting 2013 Lidt af hvert: Hej! Jeg modtog i februar 2500 kr. fra 1. Sct. Georgsgilde, Herning som støtte til min internationale lejr i Canada i sommers.

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen.

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 01.04.2014 Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent valgtes: Kirsten Larsen Holm. Som protokolfører valgtes

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014 Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten November 2014 www.sctgeorg-hadsten.dk Gildehal i november Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten Gruppe 2 vil gerne invitere til

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Hadsten Februar 2014. Spejderfærdigheder Internationalt Natur. Gruppevis tilmelding til:

Hadsten Februar 2014. Spejderfærdigheder Internationalt Natur. Gruppevis tilmelding til: Gruppe 5 inviterer til gildemøde Torsdag d. 20. februar kl. 19.30 i spejderhytten. På mødet vil du blive udfordret på din viden og kunnen inden for kategorierne: Baden Powell Hovedbrud Spejderfærdigheder

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 1-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde Nr. 1 19. årgang Februar 2013 Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde 1 1 Nu er julen og nytåret vel overstået, og vi er alle klar til at begynde på et frisk år.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 5. maj. Stadsgildeting (se Herolden). Tilmelding til Birgitte og Jan Lørdag d. 30. maj. Stadsgildets tur til

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere