Sunde og glade børn lærer bedre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sunde og glade børn lærer bedre"

Transkript

1 Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan?

2 Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen med SFO. I Ørsted Børneby er vi så heldige, at vi har alle tilbuddene samlet under et tag, og vi har ét samlet personale, som arbejder sammen om at give børnene det bedst mulige tilbud i hele forløbet. 2

3 Vi har en fælles pædagogisk platform Det betyder bl.a. at vi har en fælles pædagogisk linie i alt vores arbejde med børnene. Grundtankerne i denne platform er, i overensstemmelse med de kommunale mål for området, at vi vil anvende den anerkendende tilgang til alle børn og at vores indsats skal være baseret på en systemisk tankegang Det er nogle meget fine ord Og hvad betyder de så??? Anerkendende tilgang. At have en anerkendende tilgang til et barn betyder, at man i alle situationer forsøger at finde barnets styrkesider frem, og rose barnet for dem. Eksempel: To børn er i gang med at grave store huller i græsplænen. Den voksne siger til børnene, at de er dygtige til at grave, men siger derefter: Prøv at grave nogle lige så flotte huller her ovre i sandkassen. Det vil vi rigtig gerne se. Systemisk tænkning. At anvende systemisk tænkning betyder, at man ikke ser på et barn med en uhensigtsmæssig opførsel som en fejlbehæftet størrelse, som man må forsøge at rette til, men i stedet ser på de omgivelser barnet færdes i og på hvordan omgivelserne kan hjælpe barnet til at undgå den uheldige/uønskede adfærd. 3

4 Dagplejen Dagplejens mål: 1. Børnene skal opnå gode sociale kompetencer fordi: - De skal kunne begå sig sammen med andre - De skal kunne indgå forskellige fælleskaber - De skal kunne tage imod en kollektiv besked - Det vil øge deres selvværd og undgå isolation og ensomhed - Det giver en bedre basis for indlæring I praksis gør vi sådan i dagplejen: - Vi tager børnene med i en større gruppe i legestue i børnebyen - Vi deltager i arrangementer sammen med andre børn i børnebyen - Vi tager på udflugter sammen med andre dagplejere - Vi besøger de andre dagplejere 2. Børnene skal blive mest muligt praktisk selvhjulpne fordi: - Børnene skal blive mest muligt uafhængige af andre - Børnene skal have mod på at udforske verden - Børnenes selvværd skal styrkes mest muligt I praksis gør vi sådan i dagplejen: - Vi øver børnene i selv at tage tøj af og på - Vi øver børnene i at spise selv - Vi giver børnene tid til at prøve igen og igen - Vi indøver gode rutiner trin for trin, så de ved, hvad der skal ske 4

5 3. Børnenes motorik skal udvikles mest muligt fordi: - Det stimulerer deres intellektuelle indlæring - Det giver dem den bedste basis for at deltage i fællesskabet - Det styrker deres selvværd - Det hjælper dem til at blive selvhjulpne I praksis gør vi sådan i dagplejen: - Børnene lærer at bevæge sig på ujævnt terræn - Børnene lærer at bevæge sig til musik - Børnene leger på udfordrende baner op og ned af stole - Børnene spiller bold, laver puslespil og tegner - Børnene lærer at spise selv 4. Børnenes sprog skal udvikles mest muligt fordi: - De skal kunne forstå hinandens handlinger og afstemme dem - De skal kunne udtrykke behov og følelser - Det er et redskab til at knytte venskaber I praksis gør vi sådan i dagplejen: - Vi læser/kigger i bøger, siger rim og remser og synger - Vi sætter ord på det vi laver, det vi ser, ting, billeder og følelser - Vi gentager aktiviteterne mange gange. - Man kan interessere sig for, hvad vi laver og hvorfor - Man kan snakke med børnene om, hvad de har lært - Man kan prøve at gentage nogle af aktiviteterne hjemme - Man kan lave legeaftaler hjemme med nogle af de andre børn 5

6 Børnehaven Skovsprutten Skovspruttens mål: - at børnene bliver selvhjulpne og har tilegnet sig sociale kompetencer - at børnene udviser respekt og accept af forskellighed - at børnene kan modtage en kollektiv besked og får lært at vente på tur - at børnenes koncentrations- og indlæringsevne bliver styrket - at børnene får en god sproglig forståelse og får kendskab til bogstaverne - at børnene kan begå sig følelsesmæssigt og socialt - at børnenes selvværd styrkes I praksis gør vi sådan i Skovsprutten: - Vi skaber et trygt miljø, som er genkendeligt og struktureret - Børnene føler sig værdsat, set, hørt og forstået - Børnene lærer almindelig takt og tone - Vi arbejder med genkendelighed og at indarbejde rutiner - Vi har fokus på de 6 læreplanstemaer, dialogisk læsning, motorisk screening, hygiejne og renlighedstræning - personalet vil være rollemodeller - Have en god dialog med personalet, og støtte op omkring det fælles mål - Give børnene mulighed for at være til hjælp i hjemmet - Snakke med børnene om dagligdagen i Skovsprutten Glæde sig sammen med børnene over deres udvikling - Lave legeaftaler med andre børn 6

7 SFO Cirkus Fritid Cirkus Fritids mål: - Børnene skal udvikle deres sociale kompetencer - Børnene skal kunne tage udfordringer sammen med andre - Børnene skal udvise empati rummelighed - Børnene skal udvikle deres kreative evner - Børnene skal kunne, ville, turde gøre ting alene og sammen med andre I praksis gør vi sådan i SFO, Cirkus Fritid: - Vi udfordrer børnene bl.a. ved aktiviteter og værksteder - Vi lægger vægt på en god omgangstone i dagligdagen, hvor alle kan færdes i et trygt og anerkendende miljø - Vi lægger vægt på, at alle kan føle sig set, hørt og forstået - Have en god dialog og positiv holdning til både kammerater, deres forældre og personalet - Give børnene mulighed for legeaftaler med andre børn - Interessere sig for, hvad børnene har lavet i SFO - Give børnene ansvarsopgaver i hjemmet svarende deres alder og udvikling 7

8 Indskolingen Indskolingens mål: 1. Børnene skal lære selvstændig konflikthåndtering og udvise hensynsfuldhed overfor andre mennesker fordi: - Børnene lærer at sortere i angreb og undgå at tage alt personligt - Børnene lærer at bekæmpe egoisme - Børnene opnår større selvværd og selvtillid ved at undgå konflikter - Børnene får positive relationer, og det fremmer fællesskabet - Børnene får større forståelse og rummelighed for hinanden - Børnene skal opnå respekt for andre mennesker og ting - De voksne kan bruge tid på andet I praksis gør vi sådan i indskolingen: - Vi afholder klassemøder - Vi opstiller alternative adfærdsmønstre - Vi laver rollespil - Vi arbejder med sociale spilleregler - Vi laver gode fælles oplevelser - Vi har klare sociale spilleregler - Vi bruger taktil rygmassage - Vi har venskabsklasser - Vi afholder trivselsdage 8

9 2. Børnene skal opnå faglig udvikling med lyst til læring fordi: I praksis gør vi sådan i indskolingen: - Vi arbejder med afvekslende undervisning og undervisningsformer - Vi inddrager eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen - Vi differentierer undervisningen - Vi inddrager bevægelse i undervisningen - Vi gennemfører temauger og faguger - Vi tager på ture ud af huset - Vi tager test og laver handleplaner - Have en god dialog med personalet - Interessere sig for, hvad børnene har lavet i skolen - Have en god dialog og positiv holdning til både kammeraterne, deres forældre og personalet i skolen - Give børnene mulighed for at være til hjælp i hjemmet - Lave legeaftaler med andre børn 9

10 Mellemtrinnet Mellemtrinnets mål: 1. Børnene skal kunne begå sig positivt i såvel små som større, helt op til globale fællesskaber fordi: - Det fremmer et godt arbejdsmiljø i alle sammenhænge - Det er vigtige kompetencer gennem hele livet - Det fremmer indlæring og giver større fagligt udbytte - Det sikrer, at børnene opnår den bedst mulige uddannelse I praksis gør vi sådan på mellemtrinnet: - Vi afholder klassemøder og har klare regler for adfærd - Vi differentierer undervisningen - Vi arbejder i mange forskellige gruppesammenhænge - Vi gennemfører temauger og faguger - Vi har fællessamlinger og idrætsdage - Vi gennemfører social pejling - Vi har et elevråd 10 - Interessere sig for, hvad børnene har lavet i skolen hver dag - Have en god dialog og positiv holdning til både kammeraterne, deres forældre og personalet i skolen - Stille krav om at børnene hjælper til i hjemmet - Lave regler for børnenes fritid (alkohol, fester m.m.) - Lave legeaftaler med mange forskellige kammerater

11 2. Eleverne skal opnå bevidsthed om kvalitet i eget arbejde og om de faglige mål fordi: I praksis gør vi sådan på mellemtrinnet: - Vi tilpasser undervisningen og kravene til den enkelte - Vi tilpasser lektiemængden til den enkelte - Vi giver plads og ro til fordybelse i undervisningen - Vi gennemfører prøver og tests og laver handleplaner - Tale med børnene om deres faglige arbejde i skolen - Tale med børnene om deres sociale oplevelser i skolen - bakke op om skolens regler og arbejde generelt - samarbejde og bakke op om børnenes niveau af lektier 3. Eleverne skal bruge kroppen til at lære fordi: - Krop og sind hænger sammen - Man opnår større koncentrationsevne - Man udnytter forskellige læringsstile I praksis gør vi sådan på mellemtrinnet: - Vi har historisk værksted - Vi bruger cooperative learning - Vi har P-fag og fast daglig løbepause - Vi arbejder med mindfullness, meditation og taktil rygmassage 11

12 - Hjælpe eleverne med at være klædt praktisk på - Bakke aktive tiltag op (motionsdag, Aktiv rundt i Danmark m.m.) - Evt. fungere som gæstelærere (inspirationskilde) i forhold til aktivitetstyper, hvor man har særlige kompetencer 4. Eleverne skal opnå lyst til at lære mere - hele livet fordi: - Fremtiden stiller krav til livslang udvikling/uddannelse - Man skal søge at udnytte sit læringsmæssige potentiale mest muligt - Arbejdsglæde giver den bedste læring I praksis gør vi sådan på mellemtrinnet: - Vi varierer og differentierer undervisningen - Vi behandler alle forskelligt. På denne måde behandles alle ens - Vi inddrager børnene i tilrettelæggelsen af undervisningen - Vi giver alle elever passende faglige udfordringer - Vi tilstræber at have et trygt miljø i klassen - Læse med børnene hjemme - Tale med børnene hjemme - Være positive omkring skolen - Møde op til forældremøder, samtaler og arrangementer - Holde sig orienteret på forældreintra 12

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udarbejdet i foråret 2011 Godkendt i Skolebestyrelsen 31/10 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag 2. Præsentation af Søndenvinden 3.

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere