Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. til. Richtsens Plejecenter"

Transkript

1 Velkommen til Richtsens Plejecenter

2 Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger. Det er vort ønske at være behjælpelig med at lette overgangen til de nye omgivelser og forsøge at skabe så hjemlige forhold for Dem som muligt. Deres bolig Deres hjem Boligerne på Richtsens Plejecenter er pleje-boliger, bestående af stue med tekøkken, (hvor der er mulighed for at installere egen kaffemaskine), soveværelse og badeværelse. Boligerne er samlede i boenheder (huse) bestående af henholdsvis 8 og 6 boliger. I hvert enkelt hus forefindes desuden fælles opholdsstue, køkken m.v., hvor De har mulighed for at have samvær med de øvrige beboere, f.eks. omkring måltiderne. Hver beboer får tildelt 2 kontaktpersoner fra boenheden. Driftsaftale: Tønder Kommune har indgået aftale med Tønder Andelsboligforening om driften af boligerne på Richtsens Plejecenter. Boligerne er andelslejligheder og alle spørgsmål vedr. lejemålet rettes til Tønder Andelsbolig-forening på tlf Skovbrynet er andelsboliger for demente. Serviceniveau: Der gøres rent svarende til 30 min. hver 14. dag i henhold til Tønder Kommunes politisk vedtagne serviceniveau. Der ydes den nødvendige hjælp efter behov - i dagligdagen, indenfor rimelig tid, ud fra hjælp til selvhjælps princippet. Dette betyder, at personalet til stadighed ud fra en faglig vurdering yder hjælpen ud fra en prioritering af de enkelte beboeres behov. Der vil således forekomme ventetid.

3 Bemanding Der er personale til stede det meste af dag- og aftentiden. Det forekommer dog at der er tidsrum uden personale i de enkelte huse. Dette skyldes at personalet skal hjælpe med korterevarende opgaver i andre huse. De har altid mulighed for at kommunikere med personalet via centerets kaldesystemet. Indskud, husleje, vand, varme og el Der skal betales et indskud, som oplyses fra kommunen. Huslejen betales individuelt, det ordnes lettest via PBS. Dette skal beboeren/de pårørende selv sørge for. Tønder Andelsboligforening vil gerne være behjælpelig, henvendelse på tlf Vand, varme og el betales efter forbrug. Det ordnes lettest via PBS. Dette skal beboeren/de pårørende selv sørge for. Tønder Andels-boligforening vil gerne være behjælpelige. Henvendelse kan ske på tlf Flytning Plejecentret melder flytning til folkeregistret og pensionsafdelingen. I øvrigt henvises til lejekontrakten. Det er Deres hjem, men samtidig en arbejdsplads for personalet, som betyder, at der løbende foretages arbejdspladsvurdering i Deres bolig. En arbejdspladsvurdering skal sikre at personalet har sikre arbejdsvilkår og hensynet hertil kan betyde, at der evt. skal flyttes møbler eller lign. Der må ikke være løbere eller løse tæpper, som man kan snuble i. Selve indflytningen og indretningen skal De og Deres pårørende stå for i samarbejde med personalet, og det kan anbefales at tage sig tid til at møblere med Deres personlige ting.

4 Aktiviteter I de enkelte boenheder tilbydes forskellige aktiviteter og herudover findes der på plejehjemmet et åbent aktivitetscenter, som De er velkommen til at benytte. Der arrangeres forskellige former for underholdning i aktivitetscentret. Mandag og onsdag formiddag arrangerer aktivitetspersonalet gymnastik. Ved særlige arrangementer kræves et beskedent beløb for deltagelse. Bibliotek Tønder Bibliotek besøger plejecentret en gang om måneden. Der er mulighed for, at låne bøger og lydbånd. Ønsker De at abonnere på lydavisen, kan tilmelding ske ved henvendelse til Tønder Bibliotek. Lydavisen udkommer hver fredag, er gratis og tilsendes pr. post uden beregning. Daghjem Der er 1 daghjem på plejecentret, hvortil der indvisiteres borgere fra Tønder kommune. Bus Plejecentret har bus til rådighed hver anden uge (lige uger). Bussen bruges til oplevelser f.eks. udflugter. Der er brugerbetaling på turene. Klippekort kan købes hos Vennekredsen. 20 klip: 300,00 kr. 10 klip: 175,00 kr. Transport For et mindre beløb kan man tilslutte sig handicapkørsel, såfremt man opfylder betingelserne. Ansøgningsskema kan fås på pensionsafdelingen eller udleveres herfra. Seniorcenter Der arrangeres fra plejecentrets side kørsel til enkelte arrangementer på Seniorcentret.

5 Gudstjeneste Der afholdes gudstjeneste en gang om måneden i aktivitetscenteret ved en af egnens præster. Se opslagstavlen i aktivitetscenteret. Vedr. rengøring Der gøres rent i lejlighederne gennemsnitligt 45 min. hver anden uge. Med hensyn til støvsuger, gulvspande og øvrige rengøringsremedier, skal De selv medbringe disse. Se i øvrigt den medsendte checkliste. Frisør og fodpleje Såfremt det ønskes, er der, for egen regning, mulighed for at få en frisør eller at få fodpleje på stedet. Forsikring De bør opretholde Deres indbo- og ansvars forsikring, da plejecenteret ikke har nogen forsikring, der dækker de enkelte beboere.

6 Fødselsdage/fest På fødselsdage hejses flaget og der serveres rundstykker til morgenkaffen. Ønsker om at benytte opholdsstuen i huset til samvær med venner og pårørende rettes til personalet. Kaffe og kage kan købes, dog skal det bestilles i god tid dvs. en uge i forvejen. Borddækning og oprydning må De og Deres pårørende selv sørge for. Kontaktpersonen er behjælpelig med individuelle aftaler. Ved runde fødselsdage o. l. I det omfang aktivitetscenterets aktiviteter tillader det, er der mulighed for at benytte centerets faciliteter til festligholdelse af eksempelvis runde fødselsdage, med deltagelse af maks. 20 personer. Prisen for at benytte lokalet er 150 kr. Borddækning, servering og afrydning skal man selv sørge for. Mad Alle måltider laves i husene af køkkenpersonale. Betaling opkræves over pensionen. En fuld kostpakke koster 3255,00 kr. om måneden. Specielle diæter og evt. ønsker opfyldes efter behov. Måltider Måltiderne kan De efter eget valg indtage i egen bolig, i fælles opholdsrum i boenheden eller i aktivitetscentret. Pårørende og besøgende kan købe måltider ved henvendelse til personalet. Gæster Får De gæster (maks. 6 personer) kan mad og drikkevarer købes. Maden skal bestilles mindst 2 døgn forud ved henvendelse til køkkenpersonalet.

7 Jul/nytår Der afholdes juleaften på hjemlig vis enten i boenhederne, fælles opholdsrum eller aktivitetscenteret, hvor personalet medvirker til, at De får en hyggelig aften, såfremt De ikke har mulighed for at komme hjem til Deres familie. Deres pårørende er også velkomne til at tage del i jule- og nytårsarrangementet her (dog maks. 4 gæster pr. beboer). Gaver Personalet må ikke modtage gaver eller penge fra beboerne. Læge De kan vælge læge hvor som helst, men hvis afstanden mellem Deres bopæl og lægepraksis er større end 15 km ad nærmeste offentlige vej, kan lægen dog afvise, at De bliver tilmeldt. Hvis De ønsker en læge, der bor udenfor de 15 km, skal de have udleveret en blanket hos kommunen, som De skal få lægen til at udfylde m.h.t. tilsagn/afslag. Blanketten skal returneres til kommunen. Kiosk Vennekredsen for Richtsens Plejecenter driver en lille kiosk i forhallen. Her findes et lille udvalg af toiletartikler, chokolade, cigaretter m.v. Ugeblade kun mod bestilling. Mandag 14:30-15:30 Torsdag 10:00 11:00 Indkøb Hvis De ikke selv kan købe ind, kan personalet en gang ugentlig være behjælpelig med at bestille varer til levering.

8 Medicin I lighed med hjemmeboende pensionister skal De selv betale Deres medicin. Sygeplejersken eller social & sundhedsassistenten er behjælpelig med bestilling og administration. Der kan ved henvendelse til pensionsafdelingen søges om tilskud til medicin. Omsorgstandpleje For et mindre beløb er der mulighed for at blive tilmeldt omsorgstandpleje. Yderligere oplysning om tandplejeordningen kan fås ved henvendelse til personalet. Betaling sker via Deres pension. Tøj Hvis De ønsker at få Deres tøj vasket, er det vigtigt, at tøjet kan tåle maskinvask. Uldvask og tøj til rensning skal De selv sørge og betale for. Deres tøj skal være mærket med bolignummer før indflytning. Personalet i boenheden vasker Deres tøj, dette foregår på eget ansvar. De skal selv levere vaskepulver og lign. Se medsendte checkliste. Personale I personalegruppen er der ansat sygeplejersker, sygehjælpere, plejere, social & sundheds-assistenter, hjemmehjælpere, beskæftigelses-vejledere, servicemedarbejdere, fysioterapeut og rengøringsassistenter. Opgaverne løses i et tværfagligt samarbejde. Personalet har selvfølgelig tavshedspligt. Radio og TV Der er stik til kabel-tv i alle lejligheder. Hvis De flytter Deres TV med ind på Richtsens Plejecenter skal De betale licens. Der udleveres brochure fra boligselskabet ang. kabel TV som bestilles ved dem. Evt. flytning af privat telefon skal De selv eller Deres pårørende bestille ved eget teleselskab før indflytning til Richtsens Plejecenter.

9 Fjernsyn Der forefindes fjernsyn i fælles opholdsstue i boenhederne. Post Der er postkasser til alle boliger. Der kan ved henvendelse til kontaktpersonen laves særlig aftale med hensyn til post. Vennekreds Der er en velfungerende vennekreds tilknyttet plejecentret, som til enhver tid er behjælpelig med forskellige arrangementer og altid parat med en hjælpende hånd til den enkelte beboer, som måtte have behov for det. Alle kan blive medlem af vennekredsen. Værdigenstande Opbevaring af værdigenstande samt kontante beløb i boligen sker på egen risiko. Der forefindes et aflåseligt skab i boligen. Vi henstiller til at beløb over 250,- kr. opbevares i dette skab, og helst ikke over kr. 500,00 kr. Økonomi Det anbefales, at De tilmelder dem betalings-service, da personalet ikke kan eller må påtage sig at administrere Deres penge. Nærmere aftale kan indgås med Deres kontaktperson. Det er vigtigt, at De altid har et mindre beløb til f.eks. småture og aktiviteter. Brug af levende lys på Plejecentret Af hensyn til brandsikkerheden, henstiller vi kraftigt til at anvende fyrfadslys i egnede stager dvs. stager, der ikke kan splintre og rækker op over flammen.

10 Vi håber, At De med denne pjece har fået svar på et. Spørgsmål. Skulle der imidlertid være forhold, der ikke er tilstrækkeligt belyst, er De og Deres Pårørende altid velkomne til at kontakte Personalet på Richtsens Plejecenter på tlf

11 Målsætning Område II Indenfor de givne politiske rammer at yde service til borgere i Område II, der har behov for hjælp/støtte vedvarende eller i kortere perioder. Via dialog, samarbejde, faglighed og professionel vurdering anvendes personalets ressourcer, så der skabes sammenhæng mellem individualitet og kvalitet. Handlinger for at nå målet Udfra borgerens aktuelle situation og behov, vurderes, dokumenteres og iværksættes hjælp/støtte. Borgeres situation/behov revurderes løbende sådan, at der til stadighed tages udgangspunkt i borgerens ressourcer og belastninger. Livskvalitet, værdighed og respekt Respektere borgerens forskelligheder såsom: Traditioner/trosretninger Boformer Livssyn Normer etc. Støtte op om og inddrage borgernes netværk via gensidig information, inddragelse af pårørende via kontaktperson og afholdelse af pårørendemøder. Personalets ressourcer Der tages udgangspunkt i personalets faglige og personlige ressourcer, således at borgeren oplever en individuel og kvalificeret service. Vi vil opnå At borgeren, i situationer hvor der er behov for indsats, oplever at der er sammenhæng og kvalitet i ydelserne.

12 Målsætning for personalet At have et engageret, fagligt kvalificeret personale, der udviser respekt, selvstændighed, ansvarlighed og samarbejdsvilje, samt åbenhed for nye ideer. Handlinger for at nå målet Informere og inddrage medarbejderne i beslutningsprocessen. En synlig ledelsesform. At udvise respekt for forskellighed/identitet. At give rum og tid til debat og refleksion. At tilbyde og iværksætte løbende uddannelse. At uddelegere opgaver og ansvar til medarbejderne. At støtte op om medarbejderne ved behov. Dok.nr

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 7. April 2009 Velkommen D.I.H. tryk 7. April 2009 Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere