Billund og Grene. April Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. April Maj"

Transkript

1 KIRKE SOGN Billund og Grene Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. April Maj 2006

2 BØRNEHJØRNET Efter at have hørt lidt om Jakob skal vi nu høre lidt om Jakobs børn. 12 børn havde han. Et af dem var hans yndlingsbarn, Josef hed han. Han var rigtig forkælet. Det syntes hans brødre i hvert fald, og det var nok heller ikke helt forkert. I hvert fald fik de en dag nok af ham. DET SKETE EN DAG, at Josef kom ud til sine brødre, mens de passede får for deres far. Han havde sit fine nye tøj på, som han havde fået af sin far. Men da brødrene fik øje på ham, lagde de en rigtig grim plan for, hvordan de kunne slippe af med ham. Først kastede de ham ned i en dyb brønd, og da de endelig hev ham op igen, stod der nogle fremmede mænd, der var klar til at tage ham med sig. Det var købmænd, der skulle videre til Egypten, og dem havde brødrene nu solgt ham til. Nede i Egypten blev Josef solgt af købmændene som slave. Det var hårdt for Josef, men som vi skal høre de næste gange, så var Gud med ham alligevel. EF Forsidebillede: Tulipaner Forsidesalme: Som forårssolen morgenrød. GRENE SOGN Hjemmeside: BILLUND KIRKE: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Kordegn: Maria Friis GRENE KIRKE: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 5, 7190 Billund. tlf Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst mandag onsdag kl Torsdag kl eller efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Dorte Laukamp, Skovparken Træffes bedst tirsdag - fredag kl eller efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognemedhjælper: Lund Frederiksen, tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl Organist: Egon Mortensen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Mette Østergaard, kontor tlf Kirketjener ved Billund Kirke: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Ole Sørensen, Søndermarksvej 311 tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 KIRKE OG SOGN: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Else Marie Madsen, Hanne Enggaard, Kirsten Fernis, Dorte Laukamp (ansvarshavende) Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne nov., jan., marts, maj, juni og sept. Layout og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk 2

3 Som forårssolen morgenrød... 1 Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. 2 Som fuglekor i mark og lund lovsynger vår i allen stund med deres toner søde, så alle tunger, trindt om land, lovsynge dødens overmand og påske-morgenrøde! 3 Som blomster alle står i flor, som skoven grønnes, kornet gror ved vårens kræfter milde, så blomstrer alt i Jesu navn og bærer frugt til folkegavn, som årle, så og silde. N.F.S. Grundtvig Min salme Har du en salme, du holder meget af, én, der har en særlig betydning for dig, og vil du dele dine tanker om den med andre, hører vi meget gerne fra dig! Med venlig hilsen redaktionen 3

4 NYT fra Menighedsrådet Den navnelov nye 1. april 2006 træder den nye navnelov i kraft. Dermed åbnes der for en hel del muligheder, som ifølge den gamle navnelov ikke har kunnet lade sig gøre. Vi vil kort skitsere nogle af de vigtigste. Efternavn Med meget få undtagelser er efternavnet nu givet frit. En vigtig nyhed er muligheden for uden videre at få sit mellemnavn som efternavn. Det er noget, mange nok vil hilse velkommen. Man kan også som efternavn få et såkaldt patronym, hvilket vil sige moderens eller faderens fornavn med tilføjelsen søn eller datter. Den nye navnelov vægter det følelsesmæssige aspekt langt mere, end tilfældet har været med den gamle. Man kan f.eks. også erhverve sine plejeforældres efternavn, ligesom et adoptivbarn kan tage efternavn efter såvel adoptivforældrene og deres slægt som sin oprindelige slægt. Man kan desuden tage et efternavn fra længere tilbage i slægten, helt tilbage til tipoldeforældrene. Efter 1. april bliver det sværere at beskytte et efternavn. Der vil dog stadig være nogle efternavne, der er beskyttet; men hvis flere end 2000 bærer det pågældende navn, vil det frit kunne erhverves af enhver. Begrebet giftenavn bortfalder. Hvis man vil have sin ægtefælles navn, eller hvis begge ægtefæller vil have et nyt fælles navn, skal der en navneændring til. Personer, der har levet sammen i mindst 2 år eller har børn under 18 år, kan erhverve hinandens efternavne. Mellemnavn Ligesom ved efternavne kan man nu gå længere tilbage i slægten, igen tilbage til tipoldeforældrene, for at finde sit mellemnavn. Det er også muligt at tage ægtefællens mellemnavn. Desuden åbnes der mulighed for at tage et fornavn som mellemnavn, og dette gælder uanset hvilket køn det valgte mellemnavn normalt er knyttet til. Det kræver dog, at man i forvejen har et andet kønsbestemt fornavn. Fornavn Administrationen af fornavne overgår fra Kirkeministeriet til Familiestyrelsen, Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender. Herfra vil der hvert år offentliggøres en liste over de almindeligt udbredte drenge- og pigenavne, som frit kan tages. Listen udvides så, efterhånden som nye navne godkendes. Fremover vil alle navnesager skulle ekspederes gennem Kirkekontoret. De sager, der ikke kan klares her, ekspederes videre. Der findes forskellige former for regler om samtykke og forbehold, så man skal nok lige tjekke en ekstra gang, før man kaster sig ud i det helt store navneorgie! Listen over frie efternavne, godkendte fornavne osv. kan fra 1. april ses på Hele navneloven kan findes på dk eller og hvis man gerne vil læse statistikker, skal man kigge på Maria Friis, kordegn Dorte Laukamp, sognepræst og kordegnevikar Peter Fredensborg, kirkebogsførende sognepræst WEEKENDTUR for Midikonfirmander fredag den 28. til lørdag den 29. april 2006 De 30 midikonfirmander, der går i 5. klasse og har deltaget i undervisningen efterår 2005, afslutter forløbet med en weekendtur. Fredag d. 28. kl er der afgang med bus fra Billund Centret til Urup Hytten, Dyvelsrækkevej 17, Urup, 7200 Grindsted Lørdag d. 29. kl kommer forældrene, og midikonfirmanderne viser lidt af, hvad de har lavet. Derefter er der kaffe og hjemtur. Turen koster kr. 75,- Lund Frederiksen 4

5 Afslutning for minikonfirmander De tre forårshold, der går til minikonfirmandundervisning, har afslutning Palmesøndag den 9. april. Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten i Billund Kirke kl Herefter inviterer Grene menighedsråd til et traktement for forældre, søskende og minikonfirmander i Å-fløjen. Her vil minikonfirmanderne vise, hvad de har lavet, og de får overrakt Historiefortællerens Børnebibel som tak for deltagelse i forløbet. Lund Frederiksen sognemedhjælper Kirkens Børnestue Kirkens Børnestue er et tilbud fra Grene menighedsråd om at lave gudstjeneste for hele familien. Børn og forældre kan følges ad i kirke og sammen deltage i første del af gudstjenesten, hvor der ofte er barnedåb, og vi synger nogle salmer. Men for de helt små børn kan en prædiken godt være lang, og der sker for lidt for de yngste, mens forældre gerne vil lytte med i ro og lade tankerne fordybe sig. Derfor er der lavet børnepasningsordning, der går ud på, at børnene går ud under salmen før prædikenen sammen med de to, der står for Kirkens Børnestue den pågældende dag. Forældrene henter børnene i Kirkens Børnestue efter gudstjenesten. Under gudstjenesten i Billund Kirke foregår Kirkens Børnestue i menighedsbørnehaven i Billund Centret, og i Grene Kirke er det i Kirkehuset. Hvert sted er der en aktivitetskasse, der tilhører Kirkens Børnestue. I denne kasse er der kiggebøger, oplæsningsbøger, farveblyanter og kopier, der kan farvelægges. De øverste kopier er en tegning, der relaterer til søndagens tekst, så børn og forældre efter gudstjenesten sammen kan snakke om, hvad der har været søndagens tekst. De to, der har Kirkens Børnestue, møder et kvarter før gudstjenesten begynder, for at udlevere en orientering om, at i dag er der Kirkens Børnestue. Det er en folder i A5 størrelse. Så har både børn og forældre hilst på dem, der i dag står for Kirkens Børnestue. Kirkens Børnestue står annonceret i gudstjenestelisten i kirkebladet. Der er Kirkens Børnestue en gang om måneden. Herudover er der også Kirkens Børnestue, når der er tilmeldt 3 eller flere barnedåb. Der er ikke Kirkens Børnestue ved kirkens højtider som jul, påske og pinse. Der er altid Kirkens Børnestue Alle Helgens dag. I alle tilfælde er det ved gudstjenesten kl. 10 eller 10.30, der er Kirkens Børnestue. Lund Frederiksen sognemedhjælper 5

6 Gudstjenester April Billund Grene Indsamlinger Søn 2. Mariæ Bebudelse Koncert DL VK, B, kaffe Søn 9. Palmesøndag PF BU+minikonf DL Tors 13. Skærtorsdag DL DL Samvirkende Menighedsplejer Fre 14. Langfredag PF 8.30 PF Søn 16. Påskedag 8.30 PF PF Man påskedag DL ingen Søn s.e.påske DL Konf., VK PF Kofoeds Skole Søn s.e.påske PF DL Konf., BU Maj Søn 7. 3.s.e.påske PF Konf., VK DL kaffe Folkekirkens Ungdomsskor Fre 12. St. Bededag PF Konf., BU DL Konf., VK Søn s.e.påske DL B PF Konf., VK Søn s.e.påske 8.30 PF PF BU Tors 25. Kristi Himmelfart DL 8.30 PF Folkekirkens Ydre Mission Søn s.e.påske 8.30 DL DL Juni Søn 4. Pinsedag DL 8.30 DL B = Kirkens Børnestue BU = Børne- og Ungdomskoret VK = Voksenkoret, Konf.= Konfirmation, kaffe = kirkekaffe, minikonf. = minikonfirmander medvirker, se andetsteds i bladet Koncert: se omtale andetsteds i bladet Klokkespil: 1. april til 12. april Den signede dag Den kedsom vinter gik sin gang Bliv hos os, når dagen hælder 12. februar til 18. april Vor Herre Jesu mindefest Krist stod op af døde Påskeblomst, hvad vil du her 18. april til 1. maj Den mørke nat forgangen er Hvor skoven dog er frisk og stor Min Jesus lad mit hjerte få 1. maj til 1. juni Alt hvad som fuglevinger fik Gak ud min sjæl I skovens dybe stille ro Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 6. april kl Dorte Laukamp, altergang Torsdag d. 20. april kl Peter Fredensborg Torsdag d. 4. maj kl Dorte Laukamp, altergang Torsdag d. 18. maj kl Peter Fredensborg Gudstjenester på Lindegården: Tirsdag d. 18. april kl Peter Fredensborg Tirsdag d. 16. maj kl Dorte Laukamp Indsamlede kollekter: Det danske Bibelselskab 240,00 kr. Kirkens Korshær 377,00 kr. Menighedsrådsmøder: Tirsdag den 4. april kl Tirsdag den 2. maj kl

7 Konfirmationer 2006 i Grene Sogn 7

8 Søndag d. 23. april konfirmeres i Billund kirke kl. 10: Thomas Bruhn, Søndermarksvej 313, Mads Prægel Christensen, Fyrrevænget 20 Frederik Giørtz, Sønderkær 203, Jesper Habekost, Sønderkær 135, Jesper Faaborg Jensen, Flintemarken 49, Klaus Friis Knudsen, Markskellet 68, Nicolai Kousholt Søndergaard, Sønderkær 162, Frederik Sørensen, Sønderkær 512, Martin Larsson Vejlfeldt Thomsen, Fyrrevænget 309, Ânia de Sá Madsen, Sønderkær 182 Sandra Helene Askildsen, Mølleparken 406 Cecilie Bekker Christiansen, Tingstedet 19 Marie Linda Jørgensen, Sønderkær 185 Cecilie Lange-Mortensen, Markskellet 52 Melina Søndergaard Nielsen, Flintemarken 21 Michelle Søgaard Nielsen, Kærvej 102 Cecilia Haahr Nyland, Flintemarken 18 Iben Nikita Rossen Pedersen, Hedegårdsvej 20 Mette Overvad Balslev Pedersen, Mølleparken 202 Sophie Hougaard Ullerup-Hansen, Engdraget 2 Søndag d. 30. april konfirmeres i Grene kirke kl. 10: Jonas Christensen, Solsortvej 14 Jesper Kraght Kristiansen, Vejlevej 43 Dan Mortensen Kjær, Bygager 44 Jesper Trip Lassen, Plougslundvej 183, Martin Kruse Madsen, Toften 1 Malthe Alexander Nielsen, Kobjergvej 17 Morten Ratzer Pedersen, Markskellet 46 Patrick Paw Pabst, Plougslundvej 248, Jakob Søndergård, Annexvej 2A, Astrid Bjørn Eriksen, Flintemarken 91, Camilla Gammelgaard Olesen, Bogfinkevej 11 Cilla Guldborg, Sønderkær 245, Ida Kristiane Buus Kragegaard, Skovparken 202, Miriam Aagren Nielsen, c/o Sven Erik Kristensen, Brunbjergvej 9 Trine Østergaard Nielsen, Løvlundvej 14 Ditte Stoltze, Markskellet 44 8

9 Søndag d. 7. maj konfirmeres i Billund kirke kl. 10: Lasse Ketelsen, Hybenvej 123 Steffan Gejl Kristiansen, Tingstedet 104 Jacob Gammelgaard Lisberg, Skjoldbjergvej 35B, 6623 Vorbasse Kristian Kjeldstrup Lund, Birkevænget 2 Mads Vesterholt Mainz, Sønderkær 154 Mathias Bodenhoff Nielsen, Sønderkær 277 Lasse René Pedersen, Mølleparken 490 Martin Ravnkilde, Sønderkær 170 Cecilie Djurslev Carstens, Mølleparken 376 Ditte-Marie Baungaard Christensen, Sønderkær 240 Line Baunsgaard Kristensen, Sønderkær 207 Christina Sloth Lorenzen, Markskellet 59 Nanna Dyrvig Lykke, Elkjærhøjevej 4 Iben Steen Løkken, Mølleparken 212 Camilla Lincoln Madsen, Fyrrevænget 403 Sofie Malene Petersen, Sønderkær 163 Heika Plesner, Viborggade 10, 1.tv., 2100 København Ø Maria Rasmussen, Sønderkær 213 Linette Borch Schmidt, Mølleparken 380 Sisse Baungård Thomsen, Hedevej 1, 7184 Vandel St. Bededag d. 12. maj konfirmeres i Billund kirke kl. 10: Anders Hess Christensen, Mølleparken 212 Mikkel Bæksgaard Fruerlund, Mølleparken 464 Danni Gejl Gregersen, Sønderkær 226 Kristofer Mar Hardarson, Elmelunden 108 Niels Christian Friis Jakobsen, Vestervang 11 Christopher Habekost Jensen, Tingstedet 65 Frederik Miller Søgaard Kristensen, Fyrrevænget 312 Simon Kirk Simoni Kristensen, Drivvejen 14, 6623 Vorbasse Rolf Schwartz Ravn, Mølleparken 366 Mikkel Buhl Søgaard, Mølleparken 206 Lasse Neumann Sørensen, Sønderkær 424 Casper Willatzen, Fyrrevænget 305 Caroline Skytte Bygballe, Sønderkær 112 Line Lindberg Danielsen, Tingstedet 84 Sacha Grene H Kristoffersen, Plougslundvej 236 Thea Damholdt Laursen, Tingstedet 121 Annica Arvad Søgaard Nielsen, Sønderkær 180 Maria Kjær Nikolajsen, Toften 21 Charlotte Bjerg Sørensen, Hybenvej 133 Katrine Bjerg Sørensen, Hybenvej 133 Mia Sørensen, Søndermarksvej 408 Camilla Tønning, Mølleparken 262 9

10 St. Bededag d. 12. maj konfirmeres i Grene kirke kl. 10: Alex Bo Samsøe Grønkjær, Ole Kirksvej 13 Thomas Kjeldsen, Egevænget 109 Julie Riber Poulsen, Tingstedet 63 Rasmus Schultz, Grindstedvej 28 Søndag d. 14. maj konfirmeres i Grene kirke kl. 10: Thomas Stengård Brun, Løkkegårdsvej 6 Mads Høst Hammershøj, Skovparken 226 Troels Hynding Hansen, Markskellet 2 Jonas Korsgaard, Egevænget 402 Rasmus Kærgaard Madsen, Tingstedet 41 Kevin Nicolai Mortensen, Plougslundvej 109 Tue Bjørn Nielsen, Tingstedet 96 Mikkel Lyskjær Noer, Lillevang 67 Stefan Vinding Olesen, Flintemarken 33 Mads Kraag Pedersen, Solvej 5 Asger Bruhn Skivild, Bogfinkevej 18 Morten Ravn Uth, Grenevej 5 Kenni Vilstrup, Tingstedet 20 Trine Bøndergaard Jakobsen, Søndermarksvej 212, st.th. Stine Jensen, Løvlundvej 2 Celine Klausholm, Bygager 41 Camilla Nielsen, Bygager 31 Tina Sund Trads, Plougslundvej 176 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken, kan telegrammer og mindre gaver afleveres i Kirkehuset ved Grene Kirke og i mødelokale 1, Billund Kirke. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. NB! I ugen op til konfirmationen kan telegrammer til konfirmanderne afleveres i SHOPPEN Hovedgaden 17 B. 10

11 DET SKER i Grene Sogn Koncert i Billund Kirke søndag d. 2. april kl Medvirkende Lemvig Kammerkor under ledelse af Erling Lindgren Entré: 50 kr. for voksne. Børn og pensionister 25 kr. Foredrag tirsdag d. 25. april kl i Å-fløjen: Charlotte Drue: Søskendesorg. At miste en bror. Alle er velkomne. Syng-sammen-aften onsdag d. 10. maj kl på Billund Plejehjem. Kom og syng med! Alle er velkomne, Kirkehøjskole i Brande og Grene Provsti Lørdag d. 8. april i Give Sognehus: Videnskab og tro Hjerneforsker Peter Lund Madsen, København: Menneskehjernen hvad har vi mennesker at være stolte af? Sognepræst Carsten Johansen, Nørup: Har Gud skabt verden? Tilmelding til det pågældende kirkekontoret i Give tlf Pris for foredrag pr. dag 50 kr. og frokost med kaffe 50 kr. Frokosten skal bestilles ved tilmelding. Betaling finder sted, umiddelbart inden arrangementet går i gang. SÆT X VED DAGEN ALLEREDE NU: Sogneudflugten finder i år sted onsdag d. 7. juni med afgang fra Billund Centret kl. 13. Nærmere oplysninger: Se Ugeposten og næste nummer af Kirke og Sogn. Døbte i Grene sogn 1. januar til 15. februar Andreas Møller Jespersen Elias Mertz Mille Signe Porse Lærke Sofie Porse Line Thomsen Sigtenbjerggaard Anastasia Ambeck-Larsen Mads Holm Jakob Holm Jonas Thorø Heideman Christiansen Andreas Blok Stoltenborg Josefine Emilie Søgaard Gertrud Øllgaard Eskildsen Døde og begravede i Grene sogn 1. november 2005 til 15. februar Alex Knudsen Lise Ibsgaard Jensen Anna Jakobine Kristensen Anna K Kristensen Gerda Kristensen Astrid Elvira Jensen Karlo Risvig Kristian Skovgaard Johanne Marie Mogensen Nielssigne K Madsen Ellen Kitty Kristiansen Hans Peder Mosegaard Klara Mathilde Lauridsen Kathrine Marie Markussen Marita Alica Madsen Ved en beklagelig fejl manglede der nogle navne i listen i sidste nummer af Kirke og Sogn. Derfor bringes denne gang listen fra både forrige periode og denne periode. 11

12 Menighedsrådet arrangerer Søskendesorg - at miste en bror Foredrag i Billund kirke, Å-fløjen, tirsdag d. 25. april kl Koncert LEMVIG KAMMERKOR Lemvig Kammerkor stiftedes i 1995, og består af 30 rutinerede sangere med rod i kor fra Lemvig og omegn. Koret synger overvejende nordisk a capella musik, og ledes af organist Erling Lindgren. Udgav i 2000 cd en Over Jylland og i 2005 cd en Decembernat. Egon Mortensen Bibelmaraton Mødedage i april-maj: tirsdag d. 18. april, tirsdag d. 9. maj, tirsdag d. 16. maj og tirsdag d. 30. maj kl i Å-fløjen. Kontakt: Dorte Laukamp Årets kirketur til Baunekirken ved Herning onsdag den 3. maj 2006 Der er fælles bustransport med afgang fra P-pladsen ved Billund Centret kl Busturen og kaffe/te koster kr. 50,00. Bestyrelsen Den Grundtvigske kreds i Billund De findes, så længe de mindes. Sådan lyder én af overskrifterne på Charlotte Drues hjemmeside med adressen De, der skal mindes det er de afdøde søskende, til hvis ære Charlotte har oprettet hjemmesiden for tre år siden. Nu er den blevet et aktivt forum for unge mennesker, der har mistet søskende og har ledt forgæves efter andre steder at gå hen med deres sorg. Det var også det, Charlotte konstaterede, da hun mistede sin lillebror René i 2002: der fandtes ingen steder for søskende. Der blev taget hånd om forældre, der havde mistet børn, og børn, der havde mistet forældre, og det er godt; men at det også er en umådelig stor sorg at miste en bror eller en søster, var der ikke rigtig nogen, der havde været opmærksom på. Charlotte Drue tog sagen i egen hånd og startede forum et Søskendekram, som foruden at rumme mulighed for dialog de sørgende imellem også er en opslagstavle for, hvad der er af arrangementer, der har med emnet at gøre, ude over det ganske land. Desuden findes der flere sorggrupper for søskende, som også omtales på siden. Charlotte Drue, som nu er 34 år, besøger Billund d. 25. april. Hun vil fortælle om den sorg, der ramte hende, da hendes bror blev dræbt i en bilulykke, ligesom hun også vil komme ind på arbejdet med hjemmesiden og sorggrupperne. Dorte Laukamp 12

13 DET SKER i Grene Sogn Frikadeller, dåbsforældrekursus og børneleg - eller om at give sit barn smag for hvad det vil sige at vokse op i et kristent land De fleste nybagte forældre mærker umiddelbart både en glæde og en bekymring over at være blevet betroet et barn. Det er nemlig både et stort privilegium og et stort ansvar at skulle være dem, der primært skal vise ens barn til rette i den store verden og række dem de bedste betingelser overhovedet for at kunne håndtere livets mange forskellige sider. Det er noget, der gælder alle forældre. Men som forældre til et døbt barn har man tilmed fået det privilegium og ansvar givet, at man også må lade den kristne tro være en del af det, man rækker til sit barn. Og hvordan gør man så lige det? Ja, det er der ingen facitliste på. Heldigvis da. For det betyder nemlig, at ingen kan pådutte andre en speciel måde at gøre det på. Omvendt kan det desværre også have den uheldige bivirkning, at man trods al god vilje nemt kan blive usikker på opgaven. Blandt andet derfor har sognemedhjælper Lund Frederiksen og undertegnede igennem længere tid puslet med tanken om at stille os til rådighed for de dåbsforældre, der måtte ønske mere viden om og flere konkrete redskaber til netop at oplære deres børn i den kristne tro. Og som man for et par numre siden har kunnet læse i kirkebladet, har vi fremsat tanken for menighedsrådet, der tog godt imod idéen og tilmed opfordrede os til at arbejde videre med den. Konkret forestiller vi os et (kortvarigt) kursusforløb for hele familien, én aften om ugen i cirka én måned. Vi regner med, at hver kursusaften begynder med fællesspisning og at aftnerne skal indeholde noget for både børn og forældre. Det lyder måske for ambitiøst. Men vi tror i hvert fald selv på det, og forsøger derfor i øjeblikket at udtænke et mere detaljeret program for forløbet ud fra ovennævnte stikord. Vi satser på at udbyde det første kursus i maj 2007 i Å-fløjen. En mere udførlig kursuspræsentation følger senere, men ønskes der allerede nu yderligere oplysninger kan undertegnede kontaktes på tlf eller sognemedhjælperen kan kontaktes på tlf sognepræst Peter Fredensborg 13

14 DET SKER i Grene Sogn Besøgstjeneste: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Margrethe Thorsen, Østergade 25, 6623 Vorbasse, tlf BILLUND MISSIONSHUS, VEJLEVEJ 13: Kontaktperson: Ejgil Kristoffersen, Koldingvej 1, tlf April Mandag d. 3. kl Danmissions kvindekreds Torsdag d. 20. kl Fritidsforkynder Oda Mølgård, Ølgod. Mandag d. 24. kl Ældreeftermiddag. Sognemedhjælper Lund Frederiksen og sognepræst Peter Fredensborg. Mandag d. 24. kl Kredsmøde i Løvlund. Provst Børge Terp, Ejstrupholm. Fredag d. 28. kl : Fredagssamling. Maj Mandag d. 1. kl Danmissions kvindekreds Torsdag d. 4. kl Missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm. Torsdag d. 11. kl Sudanmøde. Generalsekretær Jens Møller, Christiansfeld. Onsdag d. 17. kl Bibelkreds i missionshuset. 1 Kor 12. Mandag d. 22. kl Kredsgeneralforsamling i Billund. Pastor Jørgen Bækgaard Thomsen, Vorbasse. Fredag d. 26. kl Fredagssamling. Mandag d. 29. kl Kredsmøde i Gesten. Ældreeftermiddag. Sognepræst Peter Fredensborg. BILLUND SØNDAGSSKOLE: Kontaktperson: Martin Ærbo Jakobsen, Mølleparken 245, tlf Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke. April søndag d. 9. Afslutning for minikonfirmander i Billund kirke. søndag d. 30. Påsken BILLUND KFUM OG KFUK: Familieaftener: Kontaktperson: Helga Christensen, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Plougslundvej 8, kl BILLUND Y S MEN S CLUB: Kontaktperson: Erling Jensen, Fittingvej 19, 6623 Vorbasse, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf KFUM-SPEJDERNE I BILLUND: Kontaktperson: Brian Skjøt Madsen, Søndermarksvej 215, 7190 Billund, tlf Mødested Kærhuset, Plougslundvej 8 BILLUND FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Kirkevej 4, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Plougslundvej 8 KIRKELIGT SAMFUND: Den Grundtvigske Kreds i Billund. Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf

15 LØVLUND MISSIONSHUS: Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf April: Fredag den 7. april kl : Forårsfest v/løvungerne Taler: sognepræst Gerda Melchiorsen, Toftlund Fredag den 21. og lørdag den 22. april: Forårsarbejde (program følger) Mandag den 24. april kl : Kredsmøde Taler: provst Børge Terp, Ejstrupholm Fredag den 28. april kl : Familiehalløj i Billund Hallen Maj: Mandag den 1. maj kl : Mødeaften Taler: Carsten Linde Sørensen, Vejle Mandag den 15. maj kl : Mødeaften Taler: Bent Ingemann Jensen, Thyholm Torsdag den 25. maj: Udflugt (program følger) KFUM & KFUK LØVLUND: Kontaktperson: Erik Christensen, Brunbjergvej 3, 7190 Billund, tlf Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. BILLUND TEENKLUB: Kontaktperson: Erik Christensen, Brunbjergvej 3, 7190 Billund, tlf For friske unge mennesker fra 5. klasse og opefter Møde hver anden fredag i Kærhuset fra kl FREDAGSKLUBBEN LØV-UNGERNE Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17. I månederne fra oktober til april. KIRKENS KORSHÆR: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf BIBELKREDSENE Maj Onsdag den 10. kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. I den efterfølgende uge er der bibelkredsmøde i hjemmene: Teksten er: 1. Kor. kap Missionshuset, Vejlevej Tage Jakobsen, Sønderkær

16 Til eftertanke Hvad sagde Han? JULEFORBAVSELSEN Der er mange, der vil have ugen til at begynde om mandagen. Vi kalder jo som oftest dagene fra fredag til søndag for ugeslutningen (weekenden). Men det ændrer ikke ved det forhold, at Jesu opstandelse ifølge de bibelske beretninger fandt sted på ugens første dag, som var og er søndag. Det er jo ikke uvæsentligt, hvad Jesus sagde, da de første mennesker mødte Ham som opstanden. Hvad sagde Han, da Han kom dem levende i møde og hilste dem som den, der lever? Hvad var de første ord, der udgik af Jesu mund denne dag, som Han vel nok også selv har opfattet som ganske skelsættende? Prøveoversættelsen fra 1989 gengiver dette udsagn fra Matthæus evangeliet (28,9) med Godmorgen! Oversættelsen fra 1948 har: Vær hilset! Ifølge den endnu ældre oversættelse fra 1907 siger Jesus: Hil med Eder! Og tager vi Seidelinernes udgave fra 1974, lyder det: Guds fred! Efter en længere høringsfase blev prøveoversættelsen justeret. Dernæst blev den autoriseret af dronningen, det vil sige godkendt til brug under kirkens gudstjeneste. Her lyder det nu: Han hilste dem med et godmorgen! Det bliver således gengivet temmelig forskelligt. Spurgte man et moderne menneske, ville forslaget måske lyde: Hej med jer! Hvad sagde Han da? I den græske grundtekst står der: Khaírete, og det kan ganske rigtigt gengives med Godmorgen. Det græske ord har noget at gøre med khará, som betyder glæde. Herudfra lyder der endnu en mulighed for oversættelse. Det var jo ikke nogen almindelig dag. I denne situation kan et Godmorgen! måske lyde lidt fladt og et Hej med jer! lidt rigelig dagligdags. Påskedag stråler af glæde, løber over af fryd over et enestående budskab, som forstanden aldrig når til bunds i. I beretningen om Jesu fødsel er det på samme måde noget aldeles frydefuldt, der står i forgrunden, som det da også fremgår (Lukas evangeliet 2,10) af englens ord til hyrderne på marken: Se, jeg forkynder jer en stor glæde! Her er brugt det samme ord for glæde, khará, som indgår i Jesu hilsen, da Han mødte de første mennesker efter sin opstandelse Påskemorgen. Herudfra ville det være nærliggende at gengive Jesu hilsen med Glæd jer! eller Vær glade! Det er, hvad den kristne gudstjeneste har som sit hovedindhold. Det glædelige budskab udspringer af, at Jesu liv ikke sluttede en lang fredag i en gravhule. Dette glædelige budskab forkynder en ny dag, et nyt liv for mennesker, også i dag. Langfredags mørke blev jaget på flugt. Gudstjenesten skal viderebringe det lys, som blev tændt Påskemorgen. Søndagens gudstjeneste skal kaste dette lys ud i hverdagen, lade budskabet farve ugens øvrige dage. Hvis vi lader dette budskab være det bærende i vort liv, er vi med til at hindre mørket i at få magten. Og budskabet om Jesu opstandelse bliver den vigtigste farve på livets palet og spreder sit skær også til de øvrige seks dage i ugen. Kristus er opstanden! Ja, han er sandelig opstanden! DL 16

Billund og Grene. August September

Billund og Grene. August September KIRKE SOGN Billund og Grene Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro.... August September 2005

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2008 AFSKEDSRECEPTION FOR EGON 2 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2008 SOGNEUDFLUGT DEN 4. JUNI drog 107 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Hotel Arnbjerg i Varde, Tambours Have, Aal kirke og til sidst

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2013 Nyt fra menighedsrådet Det nyvalgte As-Klakring-Juelsminde menighedsråd Bageste række: Carsten Nørgaard; Jørn Blume Schmidt; Birgith Kruse; Christian

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Malet af Sieger Köder Det er hvert dødeligt menneskes fryd, Det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke, hvem

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere