Billund og Grene. April Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. April Maj"

Transkript

1 KIRKE SOGN Billund og Grene Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. April Maj 2006

2 BØRNEHJØRNET Efter at have hørt lidt om Jakob skal vi nu høre lidt om Jakobs børn. 12 børn havde han. Et af dem var hans yndlingsbarn, Josef hed han. Han var rigtig forkælet. Det syntes hans brødre i hvert fald, og det var nok heller ikke helt forkert. I hvert fald fik de en dag nok af ham. DET SKETE EN DAG, at Josef kom ud til sine brødre, mens de passede får for deres far. Han havde sit fine nye tøj på, som han havde fået af sin far. Men da brødrene fik øje på ham, lagde de en rigtig grim plan for, hvordan de kunne slippe af med ham. Først kastede de ham ned i en dyb brønd, og da de endelig hev ham op igen, stod der nogle fremmede mænd, der var klar til at tage ham med sig. Det var købmænd, der skulle videre til Egypten, og dem havde brødrene nu solgt ham til. Nede i Egypten blev Josef solgt af købmændene som slave. Det var hårdt for Josef, men som vi skal høre de næste gange, så var Gud med ham alligevel. EF Forsidebillede: Tulipaner Forsidesalme: Som forårssolen morgenrød. GRENE SOGN Hjemmeside: BILLUND KIRKE: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Kordegn: Maria Friis GRENE KIRKE: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 5, 7190 Billund. tlf Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst mandag onsdag kl Torsdag kl eller efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Dorte Laukamp, Skovparken Træffes bedst tirsdag - fredag kl eller efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognemedhjælper: Lund Frederiksen, tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl Organist: Egon Mortensen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Mette Østergaard, kontor tlf Kirketjener ved Billund Kirke: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Ole Sørensen, Søndermarksvej 311 tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 KIRKE OG SOGN: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Else Marie Madsen, Hanne Enggaard, Kirsten Fernis, Dorte Laukamp (ansvarshavende) Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne nov., jan., marts, maj, juni og sept. Layout og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk 2

3 Som forårssolen morgenrød... 1 Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. 2 Som fuglekor i mark og lund lovsynger vår i allen stund med deres toner søde, så alle tunger, trindt om land, lovsynge dødens overmand og påske-morgenrøde! 3 Som blomster alle står i flor, som skoven grønnes, kornet gror ved vårens kræfter milde, så blomstrer alt i Jesu navn og bærer frugt til folkegavn, som årle, så og silde. N.F.S. Grundtvig Min salme Har du en salme, du holder meget af, én, der har en særlig betydning for dig, og vil du dele dine tanker om den med andre, hører vi meget gerne fra dig! Med venlig hilsen redaktionen 3

4 NYT fra Menighedsrådet Den navnelov nye 1. april 2006 træder den nye navnelov i kraft. Dermed åbnes der for en hel del muligheder, som ifølge den gamle navnelov ikke har kunnet lade sig gøre. Vi vil kort skitsere nogle af de vigtigste. Efternavn Med meget få undtagelser er efternavnet nu givet frit. En vigtig nyhed er muligheden for uden videre at få sit mellemnavn som efternavn. Det er noget, mange nok vil hilse velkommen. Man kan også som efternavn få et såkaldt patronym, hvilket vil sige moderens eller faderens fornavn med tilføjelsen søn eller datter. Den nye navnelov vægter det følelsesmæssige aspekt langt mere, end tilfældet har været med den gamle. Man kan f.eks. også erhverve sine plejeforældres efternavn, ligesom et adoptivbarn kan tage efternavn efter såvel adoptivforældrene og deres slægt som sin oprindelige slægt. Man kan desuden tage et efternavn fra længere tilbage i slægten, helt tilbage til tipoldeforældrene. Efter 1. april bliver det sværere at beskytte et efternavn. Der vil dog stadig være nogle efternavne, der er beskyttet; men hvis flere end 2000 bærer det pågældende navn, vil det frit kunne erhverves af enhver. Begrebet giftenavn bortfalder. Hvis man vil have sin ægtefælles navn, eller hvis begge ægtefæller vil have et nyt fælles navn, skal der en navneændring til. Personer, der har levet sammen i mindst 2 år eller har børn under 18 år, kan erhverve hinandens efternavne. Mellemnavn Ligesom ved efternavne kan man nu gå længere tilbage i slægten, igen tilbage til tipoldeforældrene, for at finde sit mellemnavn. Det er også muligt at tage ægtefællens mellemnavn. Desuden åbnes der mulighed for at tage et fornavn som mellemnavn, og dette gælder uanset hvilket køn det valgte mellemnavn normalt er knyttet til. Det kræver dog, at man i forvejen har et andet kønsbestemt fornavn. Fornavn Administrationen af fornavne overgår fra Kirkeministeriet til Familiestyrelsen, Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender. Herfra vil der hvert år offentliggøres en liste over de almindeligt udbredte drenge- og pigenavne, som frit kan tages. Listen udvides så, efterhånden som nye navne godkendes. Fremover vil alle navnesager skulle ekspederes gennem Kirkekontoret. De sager, der ikke kan klares her, ekspederes videre. Der findes forskellige former for regler om samtykke og forbehold, så man skal nok lige tjekke en ekstra gang, før man kaster sig ud i det helt store navneorgie! Listen over frie efternavne, godkendte fornavne osv. kan fra 1. april ses på Hele navneloven kan findes på dk eller og hvis man gerne vil læse statistikker, skal man kigge på Maria Friis, kordegn Dorte Laukamp, sognepræst og kordegnevikar Peter Fredensborg, kirkebogsførende sognepræst WEEKENDTUR for Midikonfirmander fredag den 28. til lørdag den 29. april 2006 De 30 midikonfirmander, der går i 5. klasse og har deltaget i undervisningen efterår 2005, afslutter forløbet med en weekendtur. Fredag d. 28. kl er der afgang med bus fra Billund Centret til Urup Hytten, Dyvelsrækkevej 17, Urup, 7200 Grindsted Lørdag d. 29. kl kommer forældrene, og midikonfirmanderne viser lidt af, hvad de har lavet. Derefter er der kaffe og hjemtur. Turen koster kr. 75,- Lund Frederiksen 4

5 Afslutning for minikonfirmander De tre forårshold, der går til minikonfirmandundervisning, har afslutning Palmesøndag den 9. april. Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten i Billund Kirke kl Herefter inviterer Grene menighedsråd til et traktement for forældre, søskende og minikonfirmander i Å-fløjen. Her vil minikonfirmanderne vise, hvad de har lavet, og de får overrakt Historiefortællerens Børnebibel som tak for deltagelse i forløbet. Lund Frederiksen sognemedhjælper Kirkens Børnestue Kirkens Børnestue er et tilbud fra Grene menighedsråd om at lave gudstjeneste for hele familien. Børn og forældre kan følges ad i kirke og sammen deltage i første del af gudstjenesten, hvor der ofte er barnedåb, og vi synger nogle salmer. Men for de helt små børn kan en prædiken godt være lang, og der sker for lidt for de yngste, mens forældre gerne vil lytte med i ro og lade tankerne fordybe sig. Derfor er der lavet børnepasningsordning, der går ud på, at børnene går ud under salmen før prædikenen sammen med de to, der står for Kirkens Børnestue den pågældende dag. Forældrene henter børnene i Kirkens Børnestue efter gudstjenesten. Under gudstjenesten i Billund Kirke foregår Kirkens Børnestue i menighedsbørnehaven i Billund Centret, og i Grene Kirke er det i Kirkehuset. Hvert sted er der en aktivitetskasse, der tilhører Kirkens Børnestue. I denne kasse er der kiggebøger, oplæsningsbøger, farveblyanter og kopier, der kan farvelægges. De øverste kopier er en tegning, der relaterer til søndagens tekst, så børn og forældre efter gudstjenesten sammen kan snakke om, hvad der har været søndagens tekst. De to, der har Kirkens Børnestue, møder et kvarter før gudstjenesten begynder, for at udlevere en orientering om, at i dag er der Kirkens Børnestue. Det er en folder i A5 størrelse. Så har både børn og forældre hilst på dem, der i dag står for Kirkens Børnestue. Kirkens Børnestue står annonceret i gudstjenestelisten i kirkebladet. Der er Kirkens Børnestue en gang om måneden. Herudover er der også Kirkens Børnestue, når der er tilmeldt 3 eller flere barnedåb. Der er ikke Kirkens Børnestue ved kirkens højtider som jul, påske og pinse. Der er altid Kirkens Børnestue Alle Helgens dag. I alle tilfælde er det ved gudstjenesten kl. 10 eller 10.30, der er Kirkens Børnestue. Lund Frederiksen sognemedhjælper 5

6 Gudstjenester April Billund Grene Indsamlinger Søn 2. Mariæ Bebudelse Koncert DL VK, B, kaffe Søn 9. Palmesøndag PF BU+minikonf DL Tors 13. Skærtorsdag DL DL Samvirkende Menighedsplejer Fre 14. Langfredag PF 8.30 PF Søn 16. Påskedag 8.30 PF PF Man påskedag DL ingen Søn s.e.påske DL Konf., VK PF Kofoeds Skole Søn s.e.påske PF DL Konf., BU Maj Søn 7. 3.s.e.påske PF Konf., VK DL kaffe Folkekirkens Ungdomsskor Fre 12. St. Bededag PF Konf., BU DL Konf., VK Søn s.e.påske DL B PF Konf., VK Søn s.e.påske 8.30 PF PF BU Tors 25. Kristi Himmelfart DL 8.30 PF Folkekirkens Ydre Mission Søn s.e.påske 8.30 DL DL Juni Søn 4. Pinsedag DL 8.30 DL B = Kirkens Børnestue BU = Børne- og Ungdomskoret VK = Voksenkoret, Konf.= Konfirmation, kaffe = kirkekaffe, minikonf. = minikonfirmander medvirker, se andetsteds i bladet Koncert: se omtale andetsteds i bladet Klokkespil: 1. april til 12. april Den signede dag Den kedsom vinter gik sin gang Bliv hos os, når dagen hælder 12. februar til 18. april Vor Herre Jesu mindefest Krist stod op af døde Påskeblomst, hvad vil du her 18. april til 1. maj Den mørke nat forgangen er Hvor skoven dog er frisk og stor Min Jesus lad mit hjerte få 1. maj til 1. juni Alt hvad som fuglevinger fik Gak ud min sjæl I skovens dybe stille ro Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 6. april kl Dorte Laukamp, altergang Torsdag d. 20. april kl Peter Fredensborg Torsdag d. 4. maj kl Dorte Laukamp, altergang Torsdag d. 18. maj kl Peter Fredensborg Gudstjenester på Lindegården: Tirsdag d. 18. april kl Peter Fredensborg Tirsdag d. 16. maj kl Dorte Laukamp Indsamlede kollekter: Det danske Bibelselskab 240,00 kr. Kirkens Korshær 377,00 kr. Menighedsrådsmøder: Tirsdag den 4. april kl Tirsdag den 2. maj kl

7 Konfirmationer 2006 i Grene Sogn 7

8 Søndag d. 23. april konfirmeres i Billund kirke kl. 10: Thomas Bruhn, Søndermarksvej 313, Mads Prægel Christensen, Fyrrevænget 20 Frederik Giørtz, Sønderkær 203, Jesper Habekost, Sønderkær 135, Jesper Faaborg Jensen, Flintemarken 49, Klaus Friis Knudsen, Markskellet 68, Nicolai Kousholt Søndergaard, Sønderkær 162, Frederik Sørensen, Sønderkær 512, Martin Larsson Vejlfeldt Thomsen, Fyrrevænget 309, Ânia de Sá Madsen, Sønderkær 182 Sandra Helene Askildsen, Mølleparken 406 Cecilie Bekker Christiansen, Tingstedet 19 Marie Linda Jørgensen, Sønderkær 185 Cecilie Lange-Mortensen, Markskellet 52 Melina Søndergaard Nielsen, Flintemarken 21 Michelle Søgaard Nielsen, Kærvej 102 Cecilia Haahr Nyland, Flintemarken 18 Iben Nikita Rossen Pedersen, Hedegårdsvej 20 Mette Overvad Balslev Pedersen, Mølleparken 202 Sophie Hougaard Ullerup-Hansen, Engdraget 2 Søndag d. 30. april konfirmeres i Grene kirke kl. 10: Jonas Christensen, Solsortvej 14 Jesper Kraght Kristiansen, Vejlevej 43 Dan Mortensen Kjær, Bygager 44 Jesper Trip Lassen, Plougslundvej 183, Martin Kruse Madsen, Toften 1 Malthe Alexander Nielsen, Kobjergvej 17 Morten Ratzer Pedersen, Markskellet 46 Patrick Paw Pabst, Plougslundvej 248, Jakob Søndergård, Annexvej 2A, Astrid Bjørn Eriksen, Flintemarken 91, Camilla Gammelgaard Olesen, Bogfinkevej 11 Cilla Guldborg, Sønderkær 245, Ida Kristiane Buus Kragegaard, Skovparken 202, Miriam Aagren Nielsen, c/o Sven Erik Kristensen, Brunbjergvej 9 Trine Østergaard Nielsen, Løvlundvej 14 Ditte Stoltze, Markskellet 44 8

9 Søndag d. 7. maj konfirmeres i Billund kirke kl. 10: Lasse Ketelsen, Hybenvej 123 Steffan Gejl Kristiansen, Tingstedet 104 Jacob Gammelgaard Lisberg, Skjoldbjergvej 35B, 6623 Vorbasse Kristian Kjeldstrup Lund, Birkevænget 2 Mads Vesterholt Mainz, Sønderkær 154 Mathias Bodenhoff Nielsen, Sønderkær 277 Lasse René Pedersen, Mølleparken 490 Martin Ravnkilde, Sønderkær 170 Cecilie Djurslev Carstens, Mølleparken 376 Ditte-Marie Baungaard Christensen, Sønderkær 240 Line Baunsgaard Kristensen, Sønderkær 207 Christina Sloth Lorenzen, Markskellet 59 Nanna Dyrvig Lykke, Elkjærhøjevej 4 Iben Steen Løkken, Mølleparken 212 Camilla Lincoln Madsen, Fyrrevænget 403 Sofie Malene Petersen, Sønderkær 163 Heika Plesner, Viborggade 10, 1.tv., 2100 København Ø Maria Rasmussen, Sønderkær 213 Linette Borch Schmidt, Mølleparken 380 Sisse Baungård Thomsen, Hedevej 1, 7184 Vandel St. Bededag d. 12. maj konfirmeres i Billund kirke kl. 10: Anders Hess Christensen, Mølleparken 212 Mikkel Bæksgaard Fruerlund, Mølleparken 464 Danni Gejl Gregersen, Sønderkær 226 Kristofer Mar Hardarson, Elmelunden 108 Niels Christian Friis Jakobsen, Vestervang 11 Christopher Habekost Jensen, Tingstedet 65 Frederik Miller Søgaard Kristensen, Fyrrevænget 312 Simon Kirk Simoni Kristensen, Drivvejen 14, 6623 Vorbasse Rolf Schwartz Ravn, Mølleparken 366 Mikkel Buhl Søgaard, Mølleparken 206 Lasse Neumann Sørensen, Sønderkær 424 Casper Willatzen, Fyrrevænget 305 Caroline Skytte Bygballe, Sønderkær 112 Line Lindberg Danielsen, Tingstedet 84 Sacha Grene H Kristoffersen, Plougslundvej 236 Thea Damholdt Laursen, Tingstedet 121 Annica Arvad Søgaard Nielsen, Sønderkær 180 Maria Kjær Nikolajsen, Toften 21 Charlotte Bjerg Sørensen, Hybenvej 133 Katrine Bjerg Sørensen, Hybenvej 133 Mia Sørensen, Søndermarksvej 408 Camilla Tønning, Mølleparken 262 9

10 St. Bededag d. 12. maj konfirmeres i Grene kirke kl. 10: Alex Bo Samsøe Grønkjær, Ole Kirksvej 13 Thomas Kjeldsen, Egevænget 109 Julie Riber Poulsen, Tingstedet 63 Rasmus Schultz, Grindstedvej 28 Søndag d. 14. maj konfirmeres i Grene kirke kl. 10: Thomas Stengård Brun, Løkkegårdsvej 6 Mads Høst Hammershøj, Skovparken 226 Troels Hynding Hansen, Markskellet 2 Jonas Korsgaard, Egevænget 402 Rasmus Kærgaard Madsen, Tingstedet 41 Kevin Nicolai Mortensen, Plougslundvej 109 Tue Bjørn Nielsen, Tingstedet 96 Mikkel Lyskjær Noer, Lillevang 67 Stefan Vinding Olesen, Flintemarken 33 Mads Kraag Pedersen, Solvej 5 Asger Bruhn Skivild, Bogfinkevej 18 Morten Ravn Uth, Grenevej 5 Kenni Vilstrup, Tingstedet 20 Trine Bøndergaard Jakobsen, Søndermarksvej 212, st.th. Stine Jensen, Løvlundvej 2 Celine Klausholm, Bygager 41 Camilla Nielsen, Bygager 31 Tina Sund Trads, Plougslundvej 176 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken, kan telegrammer og mindre gaver afleveres i Kirkehuset ved Grene Kirke og i mødelokale 1, Billund Kirke. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. NB! I ugen op til konfirmationen kan telegrammer til konfirmanderne afleveres i SHOPPEN Hovedgaden 17 B. 10

11 DET SKER i Grene Sogn Koncert i Billund Kirke søndag d. 2. april kl Medvirkende Lemvig Kammerkor under ledelse af Erling Lindgren Entré: 50 kr. for voksne. Børn og pensionister 25 kr. Foredrag tirsdag d. 25. april kl i Å-fløjen: Charlotte Drue: Søskendesorg. At miste en bror. Alle er velkomne. Syng-sammen-aften onsdag d. 10. maj kl på Billund Plejehjem. Kom og syng med! Alle er velkomne, Kirkehøjskole i Brande og Grene Provsti Lørdag d. 8. april i Give Sognehus: Videnskab og tro Hjerneforsker Peter Lund Madsen, København: Menneskehjernen hvad har vi mennesker at være stolte af? Sognepræst Carsten Johansen, Nørup: Har Gud skabt verden? Tilmelding til det pågældende kirkekontoret i Give tlf Pris for foredrag pr. dag 50 kr. og frokost med kaffe 50 kr. Frokosten skal bestilles ved tilmelding. Betaling finder sted, umiddelbart inden arrangementet går i gang. SÆT X VED DAGEN ALLEREDE NU: Sogneudflugten finder i år sted onsdag d. 7. juni med afgang fra Billund Centret kl. 13. Nærmere oplysninger: Se Ugeposten og næste nummer af Kirke og Sogn. Døbte i Grene sogn 1. januar til 15. februar Andreas Møller Jespersen Elias Mertz Mille Signe Porse Lærke Sofie Porse Line Thomsen Sigtenbjerggaard Anastasia Ambeck-Larsen Mads Holm Jakob Holm Jonas Thorø Heideman Christiansen Andreas Blok Stoltenborg Josefine Emilie Søgaard Gertrud Øllgaard Eskildsen Døde og begravede i Grene sogn 1. november 2005 til 15. februar Alex Knudsen Lise Ibsgaard Jensen Anna Jakobine Kristensen Anna K Kristensen Gerda Kristensen Astrid Elvira Jensen Karlo Risvig Kristian Skovgaard Johanne Marie Mogensen Nielssigne K Madsen Ellen Kitty Kristiansen Hans Peder Mosegaard Klara Mathilde Lauridsen Kathrine Marie Markussen Marita Alica Madsen Ved en beklagelig fejl manglede der nogle navne i listen i sidste nummer af Kirke og Sogn. Derfor bringes denne gang listen fra både forrige periode og denne periode. 11

12 Menighedsrådet arrangerer Søskendesorg - at miste en bror Foredrag i Billund kirke, Å-fløjen, tirsdag d. 25. april kl Koncert LEMVIG KAMMERKOR Lemvig Kammerkor stiftedes i 1995, og består af 30 rutinerede sangere med rod i kor fra Lemvig og omegn. Koret synger overvejende nordisk a capella musik, og ledes af organist Erling Lindgren. Udgav i 2000 cd en Over Jylland og i 2005 cd en Decembernat. Egon Mortensen Bibelmaraton Mødedage i april-maj: tirsdag d. 18. april, tirsdag d. 9. maj, tirsdag d. 16. maj og tirsdag d. 30. maj kl i Å-fløjen. Kontakt: Dorte Laukamp Årets kirketur til Baunekirken ved Herning onsdag den 3. maj 2006 Der er fælles bustransport med afgang fra P-pladsen ved Billund Centret kl Busturen og kaffe/te koster kr. 50,00. Bestyrelsen Den Grundtvigske kreds i Billund De findes, så længe de mindes. Sådan lyder én af overskrifterne på Charlotte Drues hjemmeside med adressen De, der skal mindes det er de afdøde søskende, til hvis ære Charlotte har oprettet hjemmesiden for tre år siden. Nu er den blevet et aktivt forum for unge mennesker, der har mistet søskende og har ledt forgæves efter andre steder at gå hen med deres sorg. Det var også det, Charlotte konstaterede, da hun mistede sin lillebror René i 2002: der fandtes ingen steder for søskende. Der blev taget hånd om forældre, der havde mistet børn, og børn, der havde mistet forældre, og det er godt; men at det også er en umådelig stor sorg at miste en bror eller en søster, var der ikke rigtig nogen, der havde været opmærksom på. Charlotte Drue tog sagen i egen hånd og startede forum et Søskendekram, som foruden at rumme mulighed for dialog de sørgende imellem også er en opslagstavle for, hvad der er af arrangementer, der har med emnet at gøre, ude over det ganske land. Desuden findes der flere sorggrupper for søskende, som også omtales på siden. Charlotte Drue, som nu er 34 år, besøger Billund d. 25. april. Hun vil fortælle om den sorg, der ramte hende, da hendes bror blev dræbt i en bilulykke, ligesom hun også vil komme ind på arbejdet med hjemmesiden og sorggrupperne. Dorte Laukamp 12

13 DET SKER i Grene Sogn Frikadeller, dåbsforældrekursus og børneleg - eller om at give sit barn smag for hvad det vil sige at vokse op i et kristent land De fleste nybagte forældre mærker umiddelbart både en glæde og en bekymring over at være blevet betroet et barn. Det er nemlig både et stort privilegium og et stort ansvar at skulle være dem, der primært skal vise ens barn til rette i den store verden og række dem de bedste betingelser overhovedet for at kunne håndtere livets mange forskellige sider. Det er noget, der gælder alle forældre. Men som forældre til et døbt barn har man tilmed fået det privilegium og ansvar givet, at man også må lade den kristne tro være en del af det, man rækker til sit barn. Og hvordan gør man så lige det? Ja, det er der ingen facitliste på. Heldigvis da. For det betyder nemlig, at ingen kan pådutte andre en speciel måde at gøre det på. Omvendt kan det desværre også have den uheldige bivirkning, at man trods al god vilje nemt kan blive usikker på opgaven. Blandt andet derfor har sognemedhjælper Lund Frederiksen og undertegnede igennem længere tid puslet med tanken om at stille os til rådighed for de dåbsforældre, der måtte ønske mere viden om og flere konkrete redskaber til netop at oplære deres børn i den kristne tro. Og som man for et par numre siden har kunnet læse i kirkebladet, har vi fremsat tanken for menighedsrådet, der tog godt imod idéen og tilmed opfordrede os til at arbejde videre med den. Konkret forestiller vi os et (kortvarigt) kursusforløb for hele familien, én aften om ugen i cirka én måned. Vi regner med, at hver kursusaften begynder med fællesspisning og at aftnerne skal indeholde noget for både børn og forældre. Det lyder måske for ambitiøst. Men vi tror i hvert fald selv på det, og forsøger derfor i øjeblikket at udtænke et mere detaljeret program for forløbet ud fra ovennævnte stikord. Vi satser på at udbyde det første kursus i maj 2007 i Å-fløjen. En mere udførlig kursuspræsentation følger senere, men ønskes der allerede nu yderligere oplysninger kan undertegnede kontaktes på tlf eller sognemedhjælperen kan kontaktes på tlf sognepræst Peter Fredensborg 13

14 DET SKER i Grene Sogn Besøgstjeneste: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Margrethe Thorsen, Østergade 25, 6623 Vorbasse, tlf BILLUND MISSIONSHUS, VEJLEVEJ 13: Kontaktperson: Ejgil Kristoffersen, Koldingvej 1, tlf April Mandag d. 3. kl Danmissions kvindekreds Torsdag d. 20. kl Fritidsforkynder Oda Mølgård, Ølgod. Mandag d. 24. kl Ældreeftermiddag. Sognemedhjælper Lund Frederiksen og sognepræst Peter Fredensborg. Mandag d. 24. kl Kredsmøde i Løvlund. Provst Børge Terp, Ejstrupholm. Fredag d. 28. kl : Fredagssamling. Maj Mandag d. 1. kl Danmissions kvindekreds Torsdag d. 4. kl Missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm. Torsdag d. 11. kl Sudanmøde. Generalsekretær Jens Møller, Christiansfeld. Onsdag d. 17. kl Bibelkreds i missionshuset. 1 Kor 12. Mandag d. 22. kl Kredsgeneralforsamling i Billund. Pastor Jørgen Bækgaard Thomsen, Vorbasse. Fredag d. 26. kl Fredagssamling. Mandag d. 29. kl Kredsmøde i Gesten. Ældreeftermiddag. Sognepræst Peter Fredensborg. BILLUND SØNDAGSSKOLE: Kontaktperson: Martin Ærbo Jakobsen, Mølleparken 245, tlf Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke. April søndag d. 9. Afslutning for minikonfirmander i Billund kirke. søndag d. 30. Påsken BILLUND KFUM OG KFUK: Familieaftener: Kontaktperson: Helga Christensen, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Plougslundvej 8, kl BILLUND Y S MEN S CLUB: Kontaktperson: Erling Jensen, Fittingvej 19, 6623 Vorbasse, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf KFUM-SPEJDERNE I BILLUND: Kontaktperson: Brian Skjøt Madsen, Søndermarksvej 215, 7190 Billund, tlf Mødested Kærhuset, Plougslundvej 8 BILLUND FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Kirkevej 4, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Plougslundvej 8 KIRKELIGT SAMFUND: Den Grundtvigske Kreds i Billund. Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf

15 LØVLUND MISSIONSHUS: Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf April: Fredag den 7. april kl : Forårsfest v/løvungerne Taler: sognepræst Gerda Melchiorsen, Toftlund Fredag den 21. og lørdag den 22. april: Forårsarbejde (program følger) Mandag den 24. april kl : Kredsmøde Taler: provst Børge Terp, Ejstrupholm Fredag den 28. april kl : Familiehalløj i Billund Hallen Maj: Mandag den 1. maj kl : Mødeaften Taler: Carsten Linde Sørensen, Vejle Mandag den 15. maj kl : Mødeaften Taler: Bent Ingemann Jensen, Thyholm Torsdag den 25. maj: Udflugt (program følger) KFUM & KFUK LØVLUND: Kontaktperson: Erik Christensen, Brunbjergvej 3, 7190 Billund, tlf Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. BILLUND TEENKLUB: Kontaktperson: Erik Christensen, Brunbjergvej 3, 7190 Billund, tlf For friske unge mennesker fra 5. klasse og opefter Møde hver anden fredag i Kærhuset fra kl FREDAGSKLUBBEN LØV-UNGERNE Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17. I månederne fra oktober til april. KIRKENS KORSHÆR: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf BIBELKREDSENE Maj Onsdag den 10. kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. I den efterfølgende uge er der bibelkredsmøde i hjemmene: Teksten er: 1. Kor. kap Missionshuset, Vejlevej Tage Jakobsen, Sønderkær

16 Til eftertanke Hvad sagde Han? JULEFORBAVSELSEN Der er mange, der vil have ugen til at begynde om mandagen. Vi kalder jo som oftest dagene fra fredag til søndag for ugeslutningen (weekenden). Men det ændrer ikke ved det forhold, at Jesu opstandelse ifølge de bibelske beretninger fandt sted på ugens første dag, som var og er søndag. Det er jo ikke uvæsentligt, hvad Jesus sagde, da de første mennesker mødte Ham som opstanden. Hvad sagde Han, da Han kom dem levende i møde og hilste dem som den, der lever? Hvad var de første ord, der udgik af Jesu mund denne dag, som Han vel nok også selv har opfattet som ganske skelsættende? Prøveoversættelsen fra 1989 gengiver dette udsagn fra Matthæus evangeliet (28,9) med Godmorgen! Oversættelsen fra 1948 har: Vær hilset! Ifølge den endnu ældre oversættelse fra 1907 siger Jesus: Hil med Eder! Og tager vi Seidelinernes udgave fra 1974, lyder det: Guds fred! Efter en længere høringsfase blev prøveoversættelsen justeret. Dernæst blev den autoriseret af dronningen, det vil sige godkendt til brug under kirkens gudstjeneste. Her lyder det nu: Han hilste dem med et godmorgen! Det bliver således gengivet temmelig forskelligt. Spurgte man et moderne menneske, ville forslaget måske lyde: Hej med jer! Hvad sagde Han da? I den græske grundtekst står der: Khaírete, og det kan ganske rigtigt gengives med Godmorgen. Det græske ord har noget at gøre med khará, som betyder glæde. Herudfra lyder der endnu en mulighed for oversættelse. Det var jo ikke nogen almindelig dag. I denne situation kan et Godmorgen! måske lyde lidt fladt og et Hej med jer! lidt rigelig dagligdags. Påskedag stråler af glæde, løber over af fryd over et enestående budskab, som forstanden aldrig når til bunds i. I beretningen om Jesu fødsel er det på samme måde noget aldeles frydefuldt, der står i forgrunden, som det da også fremgår (Lukas evangeliet 2,10) af englens ord til hyrderne på marken: Se, jeg forkynder jer en stor glæde! Her er brugt det samme ord for glæde, khará, som indgår i Jesu hilsen, da Han mødte de første mennesker efter sin opstandelse Påskemorgen. Herudfra ville det være nærliggende at gengive Jesu hilsen med Glæd jer! eller Vær glade! Det er, hvad den kristne gudstjeneste har som sit hovedindhold. Det glædelige budskab udspringer af, at Jesu liv ikke sluttede en lang fredag i en gravhule. Dette glædelige budskab forkynder en ny dag, et nyt liv for mennesker, også i dag. Langfredags mørke blev jaget på flugt. Gudstjenesten skal viderebringe det lys, som blev tændt Påskemorgen. Søndagens gudstjeneste skal kaste dette lys ud i hverdagen, lade budskabet farve ugens øvrige dage. Hvis vi lader dette budskab være det bærende i vort liv, er vi med til at hindre mørket i at få magten. Og budskabet om Jesu opstandelse bliver den vigtigste farve på livets palet og spreder sit skær også til de øvrige seks dage i ugen. Kristus er opstanden! Ja, han er sandelig opstanden! DL 16

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ Kirke sogn Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2008 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 14-2008 Templet i Jerusalem, historie og teologi Torsdag

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst...

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst... INDLEDNING I dette nummer af kirkebladet har vi valgt at zoome ind på sammenhængen mellem krop og sjæl. I vor tid er dyrkelsen af kroppen nærmest blevet kult, ligesom den velproportionerede krop ses som

Læs mere

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015 Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne 2marts - maj 2015 2 vejviser Rindum sogn www.rindumkirke.dk Sognepræst (kbf.) Mogens Thams Isagervej 8, Rindum Tlf. 9732 0629 / 2329 0639 E-mail: moth@km.dk Organist

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest-stenen - Historie og baggrund Nyt fra menighedsrådet - Ny formand - Ny gravermedhjælper Musik i Kirken - Renæssancemusik - Musikalsk rejse med Louise Fribo Præstens spalter

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Puslingeholdet havde hareører på til gymnastikopvisningen. Efter opvisningen måtte man gerne være fjollet til fotografen. 17. årgang Nr. 2 2008 Foreningsregister:

Læs mere