Referat fra bestyrelsesmøde den 07. januar 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 07. januar 2007."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 07. januar Fraværende: Badminton Der er købt airtrack til kr ,- som betales af hallen, og den kommer midt i januar. Det skal tages op om vi skal have 25 lodsedler mere til næste år, så det bliver 300. Orientering fra udvalg: Hver tirsdag er der spilleaften, og der kunne godt komme nogle flere. Har nyt forslag til generalforsamlingen om ny plan for organisering af Elkjær HK s bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning: 4 hardcore best.medlemmer (formand/næstformand/sekretær/trænerrepr.) og 8-10 tilknyttede forælder-/spillerrepr. Årets økonomi hænger sammen.. Bodil starter med at træne motionsholdet efter nytår. Volley: De har endnu ikke tabt nogen kampe i denne sæson. De er delt op i puljer Stævne den 13. januar 07. Fodbold: Drøftelse vedr. fodbold som fuld underudvalg af GLIF også økonomisk. Problemet løses måske hen af vejen. Det blev drøftet om fodbold skal betale for opsætning af bander. Fodboldafdelingen har opsat reklamesøjler. Kassebeholdning kr Der er modtaget tilskud fra Kommunen. Dorte mangler regning fra hallen for at kunne afslutte årets regnskab for Hallen: Der har været problemer med kloaksystemet, men der findes ikke nogen fejl. Der arbejdes med opdeling af hallen. Plader er sat op ved lysmaster på fodboldbanen. Vestcentret skal stå for udvendig vedligeholdelse, græsslåning mm. Det skal de have Kr. 500,00 pr.md. for. 2. Elkjær Hal/Multihus penge til boldbane. GLIF har modtaget kr ,- fra hallen med klausul til indkøb af boldbane. Fodboldbanejord er lejet p.t. og er ikke til salg de første 10 år.

2 3. Generalforsamlinger kl. 21, kl. 20, kl. 19,00 Badminton: kl. 21,00 Fodbold: kl. 18,30 Volley: kl. 21, kl. 19, kl. 20, kl. 19,00 Hovedgeneralforsamling den kl. 19,30. Alle generalforsamlinger afholdes i det store mødelokale i Elkjær Hal/Multihus. Annonce sættes i Give Avis i uge 03. Forslag til hovedgeneralforsamling om ændring af vedtægter til 1. at hjemsted ændres fra Give Kommune til Vejle Kommune. 4. Haltimer. Afregning af haltimer fortsætter sæsonen ud. Der diskuteres noget med kommunen hvordan næste sæson skal afregnes, men det kan være de ved noget mere til den tid. 5. Eventuelt. Hjemmesider mangler at blive opdateret, skydning/volley og atletik. Jørgen påfører de aktuelle bestyrelser. Næste møde: Onsdag den 21. februar 2007 kl. 19,00.

3 Referat fra bestyrelsesmøde den 21. februar Vejle Idrætsråd har repræsentantskabsmøde den i Bygningen, Vejle Skemaer er tilsendt fra Vejle Kommune vedr. aktivitetstilskud og bliver udfyldt af Dorte. Idrættens samarbejdsudvalg holder En dag med idræt den Sportsfesten forsøges ændret til kun fredag og lørdag den 1. og 2. juni 07. Borgerforeningen indkaldte til formandsmøde for alle udvalg den og der er fundet personer til at søge tilskud ved fonde mm. Der blev talt om at invitere politikere til bustur i området. Der er landdistriktskonference i Vingsted den Det er vedtaget at Bjarne og Henrik skal have ansvar for den nye airtrack, og give andre lov til at bruge den. De vil også give instrukser og evt. kursus i at bruge den. Orientering fra udvalg: Har fået ny formand Erling Steen, Marie er kasserer og Hans Jørgen supl. Har indskrænket bestyrelsen fra 6 til 5 og oprettet forældre/spillerrepræsentantskab. Der var et overskud på ca. kr ,00 for året. Bestyrelsen er udvidet fra 3 til 5 pers. og ny formand er Britta. Træning ændres til 1 gang om ugen, da der kun er et par stykker hver gang. De har været til stævne i Billund med 4 skytter. På generalforsamlingen blev Tove genvalgt som formand, der var et overskud på godt 6.000,00. Opvisningen er ændret til den og derefter m/fællesspisning. Fortsætter med samme bestyrelse og Jørgen er formand. De takker Uffe for den store hjælp med maskiner til gruspålægning, og banen skal være færdig til sæsonstart til april. Volley: Fodbold: Badminton: Kassebeholdning kr ,89 Hallen: De har generalforsamling den Skildt med boldspil forbudt bliver sat op i aulaen. Bestyrelsen vil gerne modtage input.

4 2. Udvalgsgeneralforsamlinger (er der noget der skal med til generalforsamling eller andet). På fodboldgeneralforsamlingen blev diskuteret om den skulle nulstilles, og køre ligesom alle andre afdelinger. Der blev også diskuteret om de selv skulle beholde sponsorpenge, for nogle sponsorer giver kun for at det skal gå til fodbold. Hvis dette bliver vedtaget skal det også gælde for alle afdelinger. Bandeudgiften på kr ,00 deles mellem hallen og fodboldafdelingen. Skal vi bruge girokort til indbetaling af kontingent i alle afdelinger. Bestyrelsessammensætning: Skal man stadig bruge formændene/stedfortrædere fra alle udvalg til GLIF s bestyrelsesmøder. 3. Generalforsamling: Indkomne forslag. Vedtægtsændring i 1 skal ændres fra Give Kommune til Vejle Kommune. GLIF regnskabet har et lille underskud for året 2006 på kr. 272,12. Dirigent vælges på dagen Referent vælges på dagen. Uffe laver dagsorden til generalforsamling den Eventuelt: Jørgen ønsker opdateret liste på bestyrelsen i alle udvalg med osv. Uffe modtog en gavekurv fra alle udvalg som tak for 10 gode år. Der er opsat en PC i det store mødelokale som kan bruges af de forskellige udvalg. Næste møde: Generalforsamling den kl. 19,30.

5 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts Fraværende: Fodbold, badminton og volley. Søren var til generalforsamling den 8/3-07 i Lange-Karl. Skrivelse uddelt vedr. udgivelsesform af Lange-Karl om den skal forblive i den nuværende bladform eller være tillæg til Give Avis. Der er konference i Vejle den 24/3 om udvikling af landdistrikter og lokalsamfund. Søren Broch og Irene Hundebøll repræsenterer for vores område. 2. Orientering fra udvalg: Starter perioden ca. 15. maj, hvis vejret arter sig. Har haft klubmesterskab d. 17/3 med 11 deltagere. Villy Andersen blev klubmester. Holder afslutning fra fredag 23/3 kl.19,00 til lørdag med overnatning. Der afholdes Humlebicub den /4 i hallen. Fodbold skal bruge omkldningsrum d. 15/4 fra kl. 17,00 Der har været folk på trænerkursus (de får ca. 80% i tilskud) Holder afslutning torsdag d. 29/3. Starter sæson igen til september. Der var opvisning d. 19/3 med 140 til spisning efter opvisning og 64 betalende i entre. Sommertrampolin starter d. 16/4 kl. 18,00 19,00. Stavgang starter d. 16/4 kl. 19,00 fra Skovhuset, Stilbjerg Sande. Der bliver arrangeret Sjov søndag for hele familien i hallen d. 22/4 kl. 10,00-14,00 sammen med håndbold. Der er kommet grus til banen, og der bliver arbejdet på banen op til påsken. Sæson starter op den Kassebeholdning kr ,35 Har modtaget tilskud til kurser for gymnastik og håndbold. Alle kursister skal huske at få deltagerliste og kursusbevis, som afleveres til Dorte. Der er søgt tilskud fra Sportens Venner, Give Nyt vedr. kurser: Hvis man er i tvivl om man kan få tilskud til et kursus, skal man indsende kursusbeskrivelse til forhåndsgodkendelse, så kan det afgøres inden man får faktura på det pågældende kursus. Hallen: Bestyrelsen konstitueret med 2 nye medlemmer som er Søren Jørgensen og Martin Bach. Søren Broch er formand, Knud Speedtsberg, næstformand og Lars Thorning kasserer. Kalenderen på hjemmesiden bliver opdateret af Martin Bach for fremtiden. 3. Samtykkeerklæring (Træner-nye bestyrelsesmedlemmer). opdatering generelt på alle udvalg + adresser. Alle bestyrelser og trænere skal aflevere seddel med navn, adresse, tlf og CPR.nr. til Sussi til næste møde den 30/4 07, som derefter udfylder attesterne og sender dem ud til de respektive til underskrift og hvor de så skal returnere dem til Sussi til indsendelse til politiet. Navn- adresse- telefonliste med opdateres af Sussi. 4. Sportsfest vandrepokal: Der blev diskuteret emner. 5. Eventuelt: Uffe er blevet kontaktet af Preben Panduro vedr. skolefesten den 26/4 Der bliver opsat scene i hallen fra den 17/4 27/4. Næste møde: Mandag den kl. 19,00.

6 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april Landdistriktsudvalget (9 pers) kommer 10/5 og skal på bustur i området med borgerforeningen. Der er borgermøde på Grønbjerg Hotel d. 12/6. Der skal gøres rent i alle depotrum. I Hallen gøres rent den 2.maj sammen med halbestyrelsen. Søren Jørgensen er valgt til ny nøglemand. Der er købt oblg. for boldbanepengene som giver 4% i rente pt det giver ca kr. skattefri pr. år. Genforhandling igen til januar Lions club Give arrangerer cykelsponsorløb fredag den 8/6. Støtteforeningen har sponseret 4 bænke til boldbanen mod vest, cement sponseret af XL Billund og støbemiks sponseret af Kaj Ivan Pedersen. Firmaet hvor Søren arbejder har sponseret 10 planker til bænke udenfor til vores idrætsanlæg. Der er kommet 5 mere op på boldbanen, og petanque får 2, og der bliver stillet et par op ved Skråvejen. Søren har snakket med Ove Sand vedr. vanding af idrætsarealer, og det bliver som det plejer. I år skal vi betale 50 kr i strøm pr.bane og 100 kr for at sætte vandmaskinen op. Søren har gang i Vejle Kommune og Grønbjerg-Langelund vandværk angående vandboring til vores idrætsanlæg. Der bliver plantet 110 m bøgehæk på den østlige fodboldbane. Det koster 1000 kr plantet og det ville Alf Sørensen gøre det for. Han vil ikke selv have pengene, de skulle blive i foreningen, som så skal købe et sæt 11 mands mål net for indsatsen. Søren Broch har sponseret grubning før hækkens plantning. Så er der tilsluttet luft i hallen og depotrum. Der bliver købt boldpumpe ved lejlighed af Søren J. Søren J. har været til indvielse af den nye petanquebane den 21/4 og klip af den røde snor mm. Han har snakket med Margrete og Ove og Thorkild W. om idrætsforeningen måtte opføre et eller andet man kunne opholde sig i når vejret ikke er så godt. Det kan de godt, den skal bare males i naturens farver. Der må ikke være biler ved petanquebanen, de skal stå på parkeringspladsen. Minibanen skal laves, og der er leveret stabilgrus til 5687,50 kr som er betalt af halbestyrelsen. Derfor har de spurgt om ikke idrætsforeningen så skulle betale hele beløbet for op- og nedtagning af bander for vintersæsonen Søren J. har sagt OK for dette. Efter indsigelse fra håndbold, der ikke vil bidrage hertil, vil Søren Broch overveje om det er fodbold der skal betale 100% for op- og nedtagning af bander. Head-set til musikanlægget i hallen er væk. Hedegård Friskole har timer i hallen mandag 8,00-14,00 og onsdag 8,00-10,00. Ny Kalendermand til Elkjaersiden.dk er 2. Hallen: Der anskaffes 2 babystole til cafeen, samt automat til varme drikke. Mobilkiosk laves i form af trillebør. Bat til bordtennis anskaffes. De har modtaget budget fra Vejle Kommune Så er der rengøringsdag onsdag den 2/5 i hallen, kiosk osv. 3. Orientering fra udvalg: Planlægger at starte den 15/5 Springbane skal evt. laves (Uffe) Har stævne til sportsfesten. Starter sæsonen til september igen. Damestævne den 1/5. Havde fællesarrangement med gymnastik den 22/5 De vil indføre kontingent pr. giro Der er sommertrampolin 8 gange Stavgang startet d. 16/4 kl. 19,00 fra Skovhuset, Stilbjerg Sande. Der var Sjov søndag for hele familien i hallen d. 22/4 kl. 10,00-14,00 sammen med håndbold. Der var ca 40 fremmødte forældre og børn og de havde det rigtig sjovt. De startede den 21/4 med indvielse af pladsen mm De har ønske om en pavillion eller lign. Der er ca. 12 medl. Pt Badminton: Volley: Tabte den sidste kamp

7 De vil satse på noget ungdomsvolley Fodbold: Har haft en god start Der laves arbejdslørdag med oprydning af træer og bækken v/banen. Minibanen vil koste ca kr. Skolen skal også være med til at betale til den. Haltider til indefodbold ønskes til onsdag for næste sæson Kommunen skal vedligeholde mål og kridtning af baner. Kassebeholdning kr ,39 Har ansøgt om medlemstilskud 4. Hal-timer: Der skal betales 30000,00 kr til hallen for 2007 som fordeles således: Håndbold 11000,00 kr Skydning 500,00 kr Volley 2500,00 kr Badminton 8000,00 kr Gymnastik 3000,00 kr Fodbold 5000,00 kr Ovenstående betaling af haltimer er et forslag. 5. Sportsfesten: Hver udvalg skal skaffe 2 pers. til opsætning torsdag den 31/5 kl. 18,30 Og nedtagning søndag den 3/6 kl. 10,00 og kiosken serverer kaffe og rundstykker. 6. Oprydning i GLIF skabe i mødelokale 1: Dette skal gøres efter sportsfesten og inden sommerferien. Gamle regnskabsbilag og regnskabsbøger skal op til lokalhistorisk museum i Give. 7. Eventuelt: Næste møde: Tirsdag den kl. 19,00.

8 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj Der er halfordelingsmøde i Give den med retningslinier for fordeling af haltimer i sæsonen 2007/08. Vedr. Lions club Give cykelsponsorløb den 8/6 har Søren J meddelt at vi ikke kan stille op pga manglende tid i befolkningen. Peter Schmidt har sponseret boldpumpe til indendørs aktiviteter, og luftslange dertil er sponseret af firmaet Søren J arbejder i. Fodbold har lånt kr ,- af hovedkassen til betaling af trænere, da kontingent ikke er indbetalt endnu. Det er seniorerne der hænger lidt sagde Jan Hansen, samt tilskud ikke var kommet endnu. Dorte lavede en seddel med betingelse af tilbagebetaling senest den 1/7 2007, med underskrift af Jan Hansen, Dorte og Søren J. Støvlevask til udendørs aktiviteter er så godt som færdig. Karsten Lund fodboldafd. arbejder stadig på sponsorpenge til en tilskuertribune på banen mod vest. Bent Sølund sponserer 1 stk. adapter til idrætsforeningen til en af Ove Sands vandhydranter, så vi kan vande med den vandmaskine der er lånt af kommunen (selvkørende). Landdistriktudvalget var på besøg den 10/5 og var meget begejstret for busrundtur i området. Bande op- og nedtagtagning! Fakta blev at fodbold skal betale de kr. 4000,- i år da hallen har betalt for grus til minibanen. De efterfølgende år betaler hallen kr. 2000,- og fodbold betaler kr. 2000,-. 2. Hallen: Mobilkiosk er i gang i form af en trillebør. Der er indkøbt bat og bolde til bordtennis. Det er vedtaget at der skal betales disp. På kr. 20,- for 2 bat + bolde. Rengøringen den 2/5 blev udført perfekt over det hele. Der er en fejemaskine på prøve, men den er ikke så god til filt. 3. Orientering fra udvalg: Sandkasse/springbane er anlagt af Uffe. Planlægger turnering til sportsfesten. Badminton: Har haft besøg af en breddekonsulent vedr at holde på børn og forældre i foreningen. Har planer om fællesarrangement med gymnastik til efteråret. Der er ca. 18 med til sommertrampolin, og ca. 6 med til stavgang. Holder møde den 23/5 for planlægning af næste sæson. Volley: Fodbold: Ikke tilstede. Kassebeholdning kr , Fordeling af Hal-timer 2007/2008: Mandag: Gymnastik kl. 16,30 20,00 Håndbold kl. 20,00 22,30 Tirsdag: Badminton kl. 16,00 22,00 Onsdag: Håndbold kl. 16,00 20,00 Volley kl ,00 Torsdag: Fodbold kl. 16,00 20,00 Badminton kl. 20,00 22,00 Fredag: Fri/åben kl. 16,00 17,00 Håndbold kl. 17,00 18,00 Fodbold kl. 18,00 22,00

9 5. Sportsfesten: Program er færdig og trykt, kommer i Give Avis i uge 22. VAF får også program til uge 22. Der blev diskuteret om vi skulle have telt til sportsfesten, men det blev nedstemt. Der bliver lavet 6 info-skilte til sportsfesten og andre aktiviteter i vores lokalområde, som Keld Garsdal sørger for. De koster kr. 1000,- for 6 stk + galvanisering. Dette betaler idrætsforeningen. Alternativet er at søge penge af støtteforeningen. Megaman som underholder børnene kl. 12,00 lørdag er sponseret, samt en del er sponseret til musikken. Evalueringsmøde er den 4/6 kl. 19, Deadline Lange-Karl den 1/7 2007: ALLE OPSTARTSDATOER SKAL MEDBRINGES TIL NÆSTE MØDE. 7. Eventuelt: Jørgen ville optatere GLIF s hjemmeside Næste møde: Onsdag den kl. 19,00.

10 Referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni Ved mødet i Give den vedr. fordeling af haltimer deltog Dorthe, Uffe og Søren J. og vi fik tildelt 23 timer til vinter, og så skal vi betale hallen op til 30 timer. Søren Broch og Lars Thorning får kopi af papirerne også, så de ved hvad det drejer sig om, hvis nogle skulle runge om timer i hallen. Landdistriktsudvalget havde møde på Grønbjerg Hotel den med ca. 40 fremmødte. Borgerforeningen fortsætter sammen med Formandsgruppen, som finder ud af hvordan det bedst kan køre i fremtiden. Der var ikke stemning for et lokalråd. Vejle Kommune giver hvis nok et tilskud på 4000,- til 5000,- til baneopkridtning udendørs, da Vejle Kommune har stået for deres opkridtning førhen, og indtil videre også fremover. Søren J har snakket med Jens Kjærgaard fra Give Fremad og Bo Sørensen fra GLIF om at de kører løbet vedr. pengene. Vi kan lige så godt tage det vi kan få. Den lille vandmaskine vi har lånt af Give Kommune kører godt, og Ove Sand syntes det er et godt stykke arbejde Søren J har gjort for GLIF. Han sagde at vi ikke skulle give en krone for vand/strøm så længe det er den lille maskine vi bruger. Søren J syntes han skal have 3 flsk vin, og sørger for dette til Margrethe og Ove. 2. Hallen: Ikke tilstede. 3. Orientering fra udvalg: Ikke tilstede Havde turnering ved sportsfesten som blev vundet af Herluf Hansen og Knud Pedersen Starter sæson den 6.9. Badminton: Ikke tilstede Starter sæson uge 33 til uge 12, Starter sæson uge 11. Sommertrampolin slutter af med svømmetur den Starter sæson uge 11. Opvisning bliver den Sætter opfordring i Lange-Karl om hjælp til trampolinholdet. Skal til Give uge 25 og spille venskabskampe. De skal snart i gang med byggeriet. Volley: Starter sæson uge 14 Fodbold: Der er mange børn ti træning. De laver fodbolddag i Karla Grøn. 10 hold skal til safaricup i Givskud. Sæson for ungdom fra uge 41 til uge 11 og sæson for senior fra uge 44 til uge 05. Kassebeholdning kr ,27 4. Timepriser for Haltimer indendørs 2007/2008: Foreløbig timer og beregning: Håndbold 29 uger x 7,5 = 217,50 time á 41,30 = 8.984,00 Volley 24 uger x 2,0 = 48,00 time á 41,30 = 1.982,00 Fodbold ungdom 21 uger x 6,0 = 126,00 time á 41,30 = 5.205,00 Fodbold senior 13 uger x 2,0 = 26,00 time á 41,30 = 1.074,00 Badminton 24 uger x 8,0 = 192,00 time á 41,30 = 7.930,00 Gymnastik 23 uger x 3,5 = 80,50 time á 41,30 = 3.325,00 Skydning = 1.000,00 Bob = 500,00 Der skal betales kr ,00 til hallen. 5. Deadline Lange-Karl den Sponsorer sættes i Lange-Karl. Samt alle starttider for aktiviteter.

11 6. Sportsfesten 2007: Det gik rigtig godt. Der blev diskuteret om det skal give overskud eller hvad, de fleste syntes det skal give overskud fordi folk gør et stort stykke arbejde for idrætsforeningen. Fredag aften var de forskellige ting for billige, priser på alkohol sættes evt. op. Søren takkede for opbakningen til op-& nedtagning samt ved hele sportsfesten. Sportsfestudvalget vil komme til at køre løbet til næste år stort set. Sportsfesten bliver den juni næste år og der vil eventuelt være gudstjeneste lørdag kl. 9,00 til næste år, og veteran traktortræk om søndagen. Sportsfestudvalget består af: Thorkild Winther-Ulla Bach-Sanne Broch-Tinne Antonsen-Sussi Lang- Tina Johannesen-Keld Garsdal. Økonomisk resultat ved vi ikke endnu, fordi Dorte mangler nogle bilag. 7. Eventuelt: Næste møde: Tirsdag den kl. 19,00.

12 Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august Formanden bød alle velkommen tilbage efter sommerferien. Sportsfesten havde givet et overskud på kr ,- Alle ønskes god arbejdslyst i den igangværende efterår og kommende vintersæson. Søren har kun været i hallen et par gange siden sidste møde den og kunne dermed se at der var sat opslag op om vedr. håndbold og puslingegymnastik. Husk at se positivt på tingene, og sammenarbejde på tværs, så når vi længst. Til slut skal dertil siges, at hvis I vil have noget igennem i de respektive bestyrelser, så må I altså møde op til GLIF s bestyrelsesmøde, og ellers sende en anden fra jeres bestyrelse. 2. Hallen: Der er købt bat og bolde til bordtennis og det er vedtaget at man skal betale 10,- kr for 2 bat + bolde. Ny medlem i cafeudvalget er Susanne Kristoffersen. Vejle Kommune har været ude og måle hallen op og vurderet rengøring til 5,5 time pr. dag. Så er der søgt kommunen om at få slået græsset. Bent Poulsen har gennemgået PC en i hallen. Brandtilsynet fra Vejle Kommune kommer 1 gang om året. Uffe spurgte om der må holdes bobturnering i hallen pga kontorstole på halgulvet. Der bliver ca. 75 spillere. Søren B. syntes der skal filt på gulvet. Fodbold har klaget over at der ikke var nok øl i sommerperioden. Sodavandsautomaten virker ikke optimalt, fordi børnene putter papir eller andet i den. Automat m/varme drikke har været opppe på hallens bestyrelsesmøde, men det bliver nok for dyrt. Thyra har meddelt at hun holder i kiosken til sommerferien til næste år Orientering fra udvalg: Meldt afbud Starter sæson den kl. 19,00 Badminton: Starter sæson den Startede sidste uge 33 Meldt afbud Der har været 15 betalende til sommertrampolin. Stavgang fortsætter lidt endnu. Starter sæson den Havde besøg fra Give onsdag den Der er klubmesterskab lørdag den Volley: Starter sæson Fodbold: Der er tegnet 15 sponsorkontrakter. Torben Gunderlund har lovet at kigge på lyset på banen. Søren B. vil undersøge sagen. Carsten Lund har fået 60 mt dræn af Kommunen til nedlægning ved fodboldbanen. Der er modtaget Kommunetilskud til udvalgene. Hvis der er nogle der har været på kursus skal Dorte have regningen inden årets udgang. Hvis man er i tvivl om der gives tilskud, kan man kontakte Yrsa i Vejle, for hun ved alt om hvad man kan få tilskud til. Kassebeholdning kr ,78 4. Opstartstider indendørs til Give Avis: Sekretæren laver annonce til indrykning i uge 35. Se den på GLIF s hjemmeside 5. Eventuelt: Næste møde: Onsdag den kl. 19,00.

13 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. september Idrætsforeningen er blevet fritaget for vandledningsbidrag/ statsafgift for det vand som bliver brugt til vanding af to baner på Grønbjerg Langelund Idrætsanlæg, altså betaling af statsafgift ledningsført vand samt betaling af vandledningsbidrag. Grønbjerg-Langelund vandværk betaler for opsætning af bimåler/brønd alt det, det nu koster at lave dette, har jeg aftalt med vandværksbestyrelsen, stedet hvor brønden skal være er også på plads. Det skal så forstås på denne måde at: Idrætsforeningen betaler 1.25kr. + moms. pr m3 til vandværket. Vi har 1000 m3. vand afgiftsfrit.. Til slut skal Ove Sand have kr. for vanding i år fl. Rødvin. Tak til Ove. Fodbold står selv for bande op og nedtagning her i vintersæsonen i år har de sagt En oversigt over de personer der står for det vil komme op at hænge på info tavlen samt der vil komme til at ligge et eksemplar i kiosken med navn og til nr.. Til næste sæson regner jeg med at Hal-bestyrelsen bevilger / tager sig af bande op og nedtagning fremover, med det budget vi har fået lagt for dagen. Møde den 10. september i Vejle om økonomi for haller generalt i hele Vejle. Det var et godt møde Søren Broch Lars Thorning og jeg var til. Det kommer Søren Broch ind på i hans orientering Det er bare glæde for os alle sammen endelig efter mange års frivillig arbejde. Jeg vil sige tak til alle for deres indsats gennem mange mange år, men husk der er stadig masser af frivillig arbejde der skal gøres og laves glem ikke det. Det har der været de sidste 100 år og det fortsætter selvom det er en god bevilling vi har fået. Så har vi modtaget til opkridtning til vores baner udendørs af Vejle kommune de penge skal overføres til fodbold. Det er penge til opkridtningkridt og arbejdsløn. Håber på lidt mere næste år her i foråret er der købt kridt for 1522,- skrev Jan Hansen kasserer for fodbold. Det er noget Vejle kommune altid har gjort førhen, det er så blevet kørt videre i Ny Vejle. Man søger ved kultur udvalget, person Ove Nielsen. Skolen ringede til mig om at låne airtracken, og der sagde jeg Citat. i må lige vente på svar da jeg gerne ville have strikket et par ord sammen ang. udlåning af den. Det er et forslag det her Tove syntes det er ok med et regelsæt de 5 punkter kommer her. 1. Bjarne Pedersen er supervisor for opsætning/nedtagning af airtracken, samt info angående fodtøj osv. Den skal altid låses ind efter brug ALTID. Bjarne Pedersen kontaktes på tlf Formand Gymnastik Tove Brix tlf / mobil Formand Idrætsforening Søren Jørgensen Det er kun skolen der må låne airtracken, - ingen privatpersoner. 3. Hvis der sker en skade på airtracken når skolen låner den, må skolen betale hvad det koster for at få den lavet igen. 4. Har skolen et arrangement med et udvalg i Idrætsforeningen, er det 50 / 50, det er idrætsforeningen der betaler, og ikke udvalget for denne andel. 5. Hvis skolen låner den selv, skal der altid være en lærer med kendskab til en airtrack der har opsyn, samt idrætsforeningen kontaktes inden man tager den frem, samt den skal låses inde. Efter brug. Depotrum ved de to udendørsrum. Det er vedtaget på det sidste hal møde at der bliver lavet en dommeromklædning i det depot rum overfor vores rengøringsrum så man er fri for at tænke på alarmen. Det skulle også hjælpe ang. rengøring..i Hallen generelt fremover. Så har vi købt en boldpumpe til indendørs. En rigtig god en til vores luftanlæg til pumpning af alle bolde. Der er også sat skala op angående hvor meget luft der skal være i boldene generelt. En vogn er på vej til mini håndboldmålene færdig mandag i uge 41 Arealer udendørs: Udviklingen skal ikke bremses i vores lokalsamfund. Derfor mener jeg personligt at hytten/pavillion til petanque skal laves og bygges. Idrætsforeningen betaler for materialer. Kom med et budget over det til næste møde. Til foråret laver vi minifodboldbanen færdig. Der skal bare laves et budget over det til næste møde.iidrætsforeningen betaler for materialer.. ( Katoffelkompaniet kan spørges ang. Sponsorat. Jeg tror Viggo er villig til at give et beløb. Tilskurertribune på skolens bane her ovenfor: Vi skal have bygget en lille tribune i samme duo som den vi har mod vest.. det er i orden med Preben Panduro. Idrætsforeningen betaler for materialer. Søren J. tager sig af det projekt samt budget til næste møde. Der kunne også spørges/søges om sponsorat til idrætsforeningen på dette projekt De 3 sidste punkter er med til mener jeg persontligt vil skabe liv, - sammenhold, - fællesskab, samt en tilfredsstillelse for os alle, at det har vi altså også, og kan tilbyde lokalsamfundet de mennesker. Det ved jeg på tværs af udvalgene at der er mange der gerne vil have lavet og ført ud i livet af dem der ser den ene og anden idrætsgren, vi har pengene til det i idrætsforeningen. Jeg vil ikke hænges men et overslag på hytte/pavillion ca. 5000,- maling 1000,- Tribune ca.10000,- maling 2000,- og minibane ca til ,- og arbejdskraften er selvfølgelig frivillig. Hvis der er andre udvalg der kunne bruge nogle ting / redskaber så kom med ideer.. mail det til mig så tager vi det op.

14 2. Hallen: Søren Broch forhindret. Der bliver købt en kaffeautomat til hallen, og ekstra stole til hallen når vi holder loppemarked, sportsfest mm. Orientering fra udvalg: De er holdt for i år. 9 voksne og 2 børn har fået idrætsmærke. De har indkøbt 1 bord mere og har selv i alt 3 + lånt 1 bord. Der holdes stævne i hallen den Badminton: Fraværende Der er arrangeret et samarbejde med skolen og Jydsk Håndbold Forbund kreds 6 i uge 38, 40, 41. Der er 11 trænere meldt til kursus. Håndbold afleverer kampliste til fodbold pga bander. Meget stille opstart. God start med 15 puslinge, ca. 18 til trampolin og 12 på motionsholdet Trænere og ledere har fået træningstøj fra Sportigan, Give med 20% rabat som Tinne sørgede for. Vi søger om beløb til store bolde til motionsholdet, omkring stk. som koster ca. 200,00 pr.stk. Er sluttet for i år. Volley: Ikke så mange medlemmer endnu. De søger om antenner til net. Fodbold: Sæsonen slutter udendørs om 4-5 uger. Derefter trænes indendørs. Dræn af grøft forelagt til Heidi. Der laves en arbejdsdag til reparation af baner og fliser mm. Der er modtaget tilskud på 2200,- fra Sportens Venner for Kassebeholdning kr ,33 4. Børneattester (liste m/træner, leder og bestyrelse): Alle udvalg skal opdateres 5. Medlemslotteri: Det er besluttet at forhøje antallet fra 275 til 300 stk. i år. Annie J. laver dem i samarbejde med Søren J. Annonce på lodsedlen koster 300,- pr.stk. Lodsedlerne skal være klar til næste møde den Fodbold s sponsor/økonomi til GLIF. (hvad er aftalen) Fodbolds økonomi skal føres af hovedkassereren. Deres sponsorpenge skal stå på en separat konto. 7. Kontingentopkrævning via giro generelt i GLIF. Der er oprettet en konto i Den Jyske Sparekasse, som kun skal bruges til at indbetale kontingent til. Kontakt Dorte for oplysninger vedr. dette. 8. Eventuelt Julefrokosten bliver den 8. December på Grønbjerg Hotel fra kl. 18,00 til 01,00. Næste møde: Torsdag den kl. 19,00

15 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober Der var møde i Give den 8.oktober om kommunestrukturen for de næste 4 år i Vejle Kommune hvor Irene Hundebøl og Søren J. var med. Der har været referat i Give Avis uge 42. Så er der bestilt jord/muld ved Børge Hansen til lørdag den 27. Oktober, hvor fodboldafdelingen vil forskønne banen mod øst. Samtidig er der bestilt grus til huller der bliver boret, - igennem Finn Antonsen, og alle er velkommen til at komme og hjælpe, også dem der sidder her rundt om bordet starttidspunkt kl. 9,00. Så har Søren J. lavet vogn til minihåndboldmål, samt harpiksvogn, som begge er i brug i hallen. Der har været en udgift for Søren J. på ca. kr. 500,00 som støtteforeningen har betalt efter regningerne han havde fået. Peter Schmidt sender regning på jern til støtteforeningen for de 2 vogne. Så er der 15 pers. meldt til julefrokosten på Grønbjerg Hotel den 8. december kl. 18,00. Søren J. vil gerne hvis I selv i år i hver bestyrelse vil give jeres trænere / ledere / sponsorer osv et julekort, hvor udvalgsformanden og GLIF-formanden skriver under. Der kommer julehilsen i Lange-Karl fra bestyrelsen i år. Så er der lukket for vandet til udendørs drikkevand. Der er sponseret et kæmpeskilt fra Sørens job som er sat op ved støvlevask med information om henvisning til hvor baner ne ligger udendørs og hvor cafeteriet ligger. Der er generalforsamling i GLIF den 26. februar 2008 kl. 19,00. Samt der er generalforsamling i Borgerforeningen den 14. november 2007 kl. 18,30 på Grønbjerg Hotel. Finn Skov har trukket sig som formand for GLIFFODBOLD, indtil generalforsamling er Bo Sørensen fungerende formand. 2. Hallen: Der bliver bestilt en kaffeautomat til hallen. Så er der bestilt 75 blå stole til hallen når der skal holdes noget f.eks. loppemarked, fest eller andet. Der er tildelt hallen en bevilling på ca. kr ,- til de faktiske udgifter, som f.eks. vand/varme/ rengørening/ vedligehold mm. Det lille rum ved rengøringsrummet bliver lavet om til dommeromklædning. Så har skolen meddelt at den skulle være færdig med reparationen til den 1. december Der skal laves et gelænder rundt om balkonen. Der skal være en ansvarlig fra halbestyrelsen til at tjekke rengøringen inden der skal være et arrangement. Der er bestilt vinduespudser til rengøring af vinduer både indenfor og udenfor, og koster ca. kr. 1500,00 om året. Haluret går ikke stabilt. Uffe: Foreslog at der skulle findes en til rengøringen, samt lås på nogle af dørene ved omklædningsrummene. Orientering fra udvalg: Der er 2 par tilmeldt turnering den 27. oktober og den 24. november. Badminton: Der er tilmeldt 56 børn til stævne i hallen lørdag den 27.oOktober kl. 9,00 Der er fremgang i både børn og voksne medlemmer. Der afholdes Brav-i-Hallen den 18. November. Der er kommet flere børn, men der er færre damer. Så er det planlagt at få praktikanter fra Ålborg Sportshøjskole i uge 03, Har afviklet skoleskydning. Har fået tilbud på store motionsbolde. Volley: Så er der kommet flere medlemmer, og der holdes stævne søndag den 28. Oktober. Ønsker om dommerstol og antenner til net. Fodbold: Senior er færdig med udendørs fodbold, og der er næsten ansat en ny træner. Bo Sørensen er trådt til som formand, da Finn Skov har trukket sig. Fodbold vil være udgiftsneutral for GLIF. Kassebeholdning kr ,55

16 4. Medlemslotteri: Der er trykt 300 lodsedler som er fordelt således: Badminton Hovedgaden lige nr. / Grønvangen Håndbold Hovedgaden ulige nr. / Østerled Gymnastik Skovsbovej / Klinkvej Volleyball Høgelundvej / Stilbjergvej Gymnastik Bjarne P. Blæsbjergvej Håndbold Åvænget / Gammelbyvej Atletik Ulkindvej / Diagonalvejen / Vindbjergvej / Buevej Skydning Elkjærvej / Lyngvejen / Lyngparken Volleyball Stilbjeg Sande Håndbold Sdr. Egsgårdsvej / Bredsten Landevej Fodbold Skolevej / Mallehøjevej / Øgelundvej / Ramskovgårdsvej / Vorslundevej Volleyball Stilbjerg Sande / Stilbjergvej Atletik Vindbjergvej / Buevej Gymnastik Skovsbovej / Klinkvej Salget af lodsedler tages op til revision på næste møde. 5. Godkendelse af budget på (Hytte/pavillion Mini Fodboldbane Tilskuertribune Ballonbolde. Budget på Pavillion til petanque bliver kr ,00 incl. maling. Godkendt Budget på Tilskuertribune uden maling bliver kr ,00. Godkendt. Den rabat vi har fået på tilskuertribunen af XL-Byg, Give skal de have reklame i Lange-Karl til foråret med et billede af tribunen, samt 1 års gratis reklame på tv/fjersyn i Hallen. Denne reklame giver støtteforeningen. Leverandøren af beton er behjælpelig med udgravning / placering og støbning af beton.. Citat Peder Konradsen. GLIF formand Søren J. meddeler at alt maling til pavillion og tribune skal købes igennem Kvik Spar, Grønbjerg. Budget til minibane er endnu ikke lavet, der arbejdes på sagen. Udsat til næste gang. Tilbud fra Sportigan, Give på 20 Ballon-bolde til gymnastik koster kr ,00. Godkendt Disse tiltag syntes Søren J. er rigtig godt for vores samfund og område, og det skal vi have ført ud i livet i Grønbjerg- Langelund Idrætsforening. 6. På vegne af Håndboldudvalget. Hvordan kan GLIF støtte udviklingen af flere trænere og frivillige foreningsfolk?? Forslag til foreningslederkursus i GLIF. Søren J. kontakter DGI om eventuelt at lave et kursus til foråret. Forslag om kursus på Idrætshøjskole Forslag om at sætte opslag i Hallen, samt også på tv/fjersyn om tilbud på trænerkursur. Evt. lave en belønning til dem der tager på kursus. Måske et gavekort på kr. 400, Eventuelt Næste møde: Mandag den 26. November 2007 kl. 19,00

17 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. november Fraværende: Fodbold. Skydning. 2. Hallen: Dommeromklædning laves inden forårssæsonen. Sodavandsautomat fjernes, og en kaffeautomat sættes op. Gelænder omkring balkonen laves inden foråret. Der er problemer med DVD afspilleren, Henning har kontaktet Tim resultatet heraf blev, at Søren Broch nu skal kontakte Tim for råd om indkøb af nyt system. Tim mener at nuværende system er for indviklet og for meget kan gå galt i brugen af det. Vinduespudser kommer ca. 3 gange om året. Kiosken vil holde mindre åben om mandagen. Bandeop- og nedtagning tager hallen sig af, der sættes opslag op i hallen om jobbet. Håndbold ønsker at få deres sponsorer på monitorer i hallen. Søren Broch spørger om der er ønske om motionsrum med diverse redskaber i hallen. 3. Orientering fra udvalg: Var til turnering i Vester Hede Badminton: Har holdt Brav i hallen den 18/11, har haft udgifter på kr. 580,00 og brugt 40 frivillige timer. Der havde været en omsætning i kiosken på ca. kr ,00. Henning foreslår 5% af omsætningen i kiosken til håndboldafdelingen. Eventuelt gave til dem der laver frivillig arbejde for afdelingen. Så blev det foreslået at der skulle være sund kiosk i forbindelse med arrangementer, flertallet stemte for dette. Skolehåndbold har haft efterevaluering af projektet i uge Skolebestyrelsen / GLIF / Vejle Kommune skal indvolveres i projektet til næste år. Der skal foreslåes en mand/kvinde til PR-kontakt til Give Avis / VAF mm I januar kommer trænere fra Ålborg Sportshøjskole. Så er der Klub-aften ved Sportsmaster Billund torsdag den 6/12 kl. 18,00 19,30. Opslag sættes op i hallen. Håndboldafd. takker for harpiks- og målvogn. Ikke tilstede Havde møde i uge 46, planlagde opvisning og aflevering af kontingent. Der er 15 puslinge, 23 trampolin/spring og 12 motion m/k. Volley: De er rykket op i A-række. Personer fra Filskov og Blåhøj kommer til træning her i hallen. Fodbold: Ikke tilstede Kassebeholdning kr ,32 4. Status medlemslotteri. Næsten alle er solgt, og nogle ruter havde ikke nok. Antallet skal evt. sættes på fra stk. 5. Udvalgsgeneralforsamlinger: Badminton tirsdag 29. januar kl. 21,00 Atletik onsdag 30. januar kl. 19,00 Petanque torsdag 31. januar kl. 19,00 Fodbold mandag 04. februar kl. 19,00 Håndbold tirsdag 05. februar kl. 19,00 Skydning onsdag 06. februar kl. 19,00 Volley onsdag 06. februar kl. 21,30 Bob torsdag 07. februar kl. 21,00

18 Gymnastik mandag 18. februar kl. 20,00 Hovedgeneralforsamling tirsdag 26. februar kl. 19,00 Sussi sørger for at tiderne sættes i Lange-Karl til januar, deadline den 07.januar Samt annonce til Give Avis i uge 03 tirsdag den 15.januar 2008, skal afleveres i uge DGI-Lederkursus for udvalgsformænd/kvinder samt bestyrelsen i GLIF. Dette udsættes til marts evt. uge Fodbolds økonomiske forhold til hovedkassen for fremtiden. Vi undersøger sagen med en juridisk rådgiver, Jørgen Sørensen kontakter DGI vedr. forhold til denne situation. Så skal der holdes et møde inden jul angående dette pkt. 7a Forslag: GLIF yder støtte på kr. 400 til underudvalgene pr. trænerkursus pr. træner. Godkendt for tilskudsberettigede kurser. 7b Orientering: Håndbold vil med startår 2007 indgå i det økonomiske samarbejde med GLIF på samme måde som fodbold. 8. Eventuelt: Husk julefrokost på Grønbjerg hotel den 8. December kl. 18,00 Næste møde: Tirsdag den 22. Januar 2008 kl. 19,00

Bestyrelsesmøde den 8. juni 2006

Bestyrelsesmøde den 8. juni 2006 Bestyrelsesmøde den 8. juni 2006 Fraværende: Sekretær, badminton, fodbold, atletik, skydning og volley. Orientering: Formanden: Give kommunes folkeoplysningsudvalg har inviteret til møde vedr. harmonisering

Læs mere

!!" # #!# # $!" "# %&& # &' & # & " "# "' " (" " ' # "# "# " "!" ' #' Er der driftsoverskud går de i hovedkassen..

!! # #!# # $! # %&& # &' & # &  # '  (  ' # # #  ! ' #' Er der driftsoverskud går de i hovedkassen.. !!" # #!# # $!" "# %&& # &' & # & " "# "' " (" " ' # "# "# " "!" ' #' Er der driftsoverskud går de i hovedkassen.. Referat fra bestyrelsesmøde den 22. januar 2008. Søren Broch, Lars Thorning og jeg var

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet Fremmødte: Forretningsudvalget: Håndboldudvalget: Fodboldudvalget: Gymnastikudvalget: Motionsudvalget: Støtteforeningen: Floorballudvalget: Mogens, Joan og Marianne Dorthe, Marianne og Anita Jens Martin

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Dato: 22/09/2011 Deltagere: Karina Ildor Jacobsgaard, Natja Grønvaldt, Stine Corlin Christensen, Birita Christiansen, Paul Bang, Asger Bryderup, Casper Koll, Christoffer Larsen,

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Amager Motocross Klub

Amager Motocross Klub Referat fra Generalforsamling torsdag d. 29. november 2007 kl.19.00, i klubhuset. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning, samt godkendelse af regnskab

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Generalforsamling i Vommevad Forsamlingshus Tirsdag den 16. marts 2014 klokken 18.00

Generalforsamling i Vommevad Forsamlingshus Tirsdag den 16. marts 2014 klokken 18.00 Dagsorden: 1. Mødet åbnes ved Formand Victor Mogensen 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning ved formanden 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 6. Beretning fra Volleyballudvalget.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger.

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger. Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 23-10-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Pkt. 2 Godkendelse af referat Ad 2) Referatet fra bestyrelsesmødet ½ 2016 og fra generalforsamlingen 23/ blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 Godkendelse af referat Ad 2) Referatet fra bestyrelsesmødet ½ 2016 og fra generalforsamlingen 23/ blev godkendt og underskrevet. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG D. 18/4 2016 kl. 19.00 21.30 I TIF`S KLUBHUS, BROVEJ 12 Deltagere: Niels Vestergaard, Alice Christensen, Maiken Støjer, Martin Bachmann, Flemming Nielsen Jane Christensen,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen.

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen. Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 08/10.2008 Til stede:, Pia,, Eva, Preben, Lars, Tina og Karin Vært: og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Referat fra sidst

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 19.11.2014 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Pedersen Dennis Damsager Johnni Pedersen Kasper Brill Kirsten Petersen Sif Petersen Afbud: Lars Britz Dagsorden: Tilstedeværende: Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

2) Formanden/siden sidst 3) Ungdomsudvalg 4) Seniorudvalg 5) Sponsor 6) Eventuelt 7) Næste møde

2) Formanden/siden sidst 3) Ungdomsudvalg 4) Seniorudvalg 5) Sponsor 6) Eventuelt 7) Næste møde 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Fraværende Kopi Sted Jepsen Morten Bjerregaard Kirsten Hansesgaard (Gik kl. 21.30) Mogensen (Med fra kl. 20.15) Christina Pedersen Karen Margrethe Bjerregaard (Med til pkt.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Dato: 10. august 2015 kl. 19.00 i Mødelokale:,,,, Tilstedeværende: Afbud fra Peshko og Stig Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Ebeltoft Idrætsforening, Hovedbestyrelsen. Referat af Generalforsamling d. 31. oktober Dagsorden:

Ebeltoft Idrætsforening, Hovedbestyrelsen. Referat af Generalforsamling d. 31. oktober Dagsorden: Ebeltoft Idrætsforening, Hovedbestyrelsen. Referat af Generalforsamling d. 31. oktober 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Godkendelse af regnskab og budget. 4. Nyheder

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde hos Bente og Jimmy onsdag den 17.03.10

Referat af bestyrelsesmøde hos Bente og Jimmy onsdag den 17.03.10 Fodboldafdelingen Referat af bestyrelsesmøde hos Bente og Jimmy onsdag den 17.03.10 Tilstede: Carsten Borup, René Pedersen, Ib Secher, Frank Madsen, Henrik Pedersen, Jan Knudsen, Jimmy Holst og Bente Holst.

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Der blev udleveret blanket til klubhusbidrag for 2011 skal afleveres til Frederik hurtigst muligt.

Der blev udleveret blanket til klubhusbidrag for 2011 skal afleveres til Frederik hurtigst muligt. Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ http://www.hpti.dk 4. januar 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag d. 29. november 2011 kl. 17.30 i klubhuset Tilstede: Kim,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere