Referat fra bestyrelsesmøde den 07. januar 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 07. januar 2007."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 07. januar Fraværende: Badminton Der er købt airtrack til kr ,- som betales af hallen, og den kommer midt i januar. Det skal tages op om vi skal have 25 lodsedler mere til næste år, så det bliver 300. Orientering fra udvalg: Hver tirsdag er der spilleaften, og der kunne godt komme nogle flere. Har nyt forslag til generalforsamlingen om ny plan for organisering af Elkjær HK s bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning: 4 hardcore best.medlemmer (formand/næstformand/sekretær/trænerrepr.) og 8-10 tilknyttede forælder-/spillerrepr. Årets økonomi hænger sammen.. Bodil starter med at træne motionsholdet efter nytår. Volley: De har endnu ikke tabt nogen kampe i denne sæson. De er delt op i puljer Stævne den 13. januar 07. Fodbold: Drøftelse vedr. fodbold som fuld underudvalg af GLIF også økonomisk. Problemet løses måske hen af vejen. Det blev drøftet om fodbold skal betale for opsætning af bander. Fodboldafdelingen har opsat reklamesøjler. Kassebeholdning kr Der er modtaget tilskud fra Kommunen. Dorte mangler regning fra hallen for at kunne afslutte årets regnskab for Hallen: Der har været problemer med kloaksystemet, men der findes ikke nogen fejl. Der arbejdes med opdeling af hallen. Plader er sat op ved lysmaster på fodboldbanen. Vestcentret skal stå for udvendig vedligeholdelse, græsslåning mm. Det skal de have Kr. 500,00 pr.md. for. 2. Elkjær Hal/Multihus penge til boldbane. GLIF har modtaget kr ,- fra hallen med klausul til indkøb af boldbane. Fodboldbanejord er lejet p.t. og er ikke til salg de første 10 år.

2 3. Generalforsamlinger kl. 21, kl. 20, kl. 19,00 Badminton: kl. 21,00 Fodbold: kl. 18,30 Volley: kl. 21, kl. 19, kl. 20, kl. 19,00 Hovedgeneralforsamling den kl. 19,30. Alle generalforsamlinger afholdes i det store mødelokale i Elkjær Hal/Multihus. Annonce sættes i Give Avis i uge 03. Forslag til hovedgeneralforsamling om ændring af vedtægter til 1. at hjemsted ændres fra Give Kommune til Vejle Kommune. 4. Haltimer. Afregning af haltimer fortsætter sæsonen ud. Der diskuteres noget med kommunen hvordan næste sæson skal afregnes, men det kan være de ved noget mere til den tid. 5. Eventuelt. Hjemmesider mangler at blive opdateret, skydning/volley og atletik. Jørgen påfører de aktuelle bestyrelser. Næste møde: Onsdag den 21. februar 2007 kl. 19,00.

3 Referat fra bestyrelsesmøde den 21. februar Vejle Idrætsråd har repræsentantskabsmøde den i Bygningen, Vejle Skemaer er tilsendt fra Vejle Kommune vedr. aktivitetstilskud og bliver udfyldt af Dorte. Idrættens samarbejdsudvalg holder En dag med idræt den Sportsfesten forsøges ændret til kun fredag og lørdag den 1. og 2. juni 07. Borgerforeningen indkaldte til formandsmøde for alle udvalg den og der er fundet personer til at søge tilskud ved fonde mm. Der blev talt om at invitere politikere til bustur i området. Der er landdistriktskonference i Vingsted den Det er vedtaget at Bjarne og Henrik skal have ansvar for den nye airtrack, og give andre lov til at bruge den. De vil også give instrukser og evt. kursus i at bruge den. Orientering fra udvalg: Har fået ny formand Erling Steen, Marie er kasserer og Hans Jørgen supl. Har indskrænket bestyrelsen fra 6 til 5 og oprettet forældre/spillerrepræsentantskab. Der var et overskud på ca. kr ,00 for året. Bestyrelsen er udvidet fra 3 til 5 pers. og ny formand er Britta. Træning ændres til 1 gang om ugen, da der kun er et par stykker hver gang. De har været til stævne i Billund med 4 skytter. På generalforsamlingen blev Tove genvalgt som formand, der var et overskud på godt 6.000,00. Opvisningen er ændret til den og derefter m/fællesspisning. Fortsætter med samme bestyrelse og Jørgen er formand. De takker Uffe for den store hjælp med maskiner til gruspålægning, og banen skal være færdig til sæsonstart til april. Volley: Fodbold: Badminton: Kassebeholdning kr ,89 Hallen: De har generalforsamling den Skildt med boldspil forbudt bliver sat op i aulaen. Bestyrelsen vil gerne modtage input.

4 2. Udvalgsgeneralforsamlinger (er der noget der skal med til generalforsamling eller andet). På fodboldgeneralforsamlingen blev diskuteret om den skulle nulstilles, og køre ligesom alle andre afdelinger. Der blev også diskuteret om de selv skulle beholde sponsorpenge, for nogle sponsorer giver kun for at det skal gå til fodbold. Hvis dette bliver vedtaget skal det også gælde for alle afdelinger. Bandeudgiften på kr ,00 deles mellem hallen og fodboldafdelingen. Skal vi bruge girokort til indbetaling af kontingent i alle afdelinger. Bestyrelsessammensætning: Skal man stadig bruge formændene/stedfortrædere fra alle udvalg til GLIF s bestyrelsesmøder. 3. Generalforsamling: Indkomne forslag. Vedtægtsændring i 1 skal ændres fra Give Kommune til Vejle Kommune. GLIF regnskabet har et lille underskud for året 2006 på kr. 272,12. Dirigent vælges på dagen Referent vælges på dagen. Uffe laver dagsorden til generalforsamling den Eventuelt: Jørgen ønsker opdateret liste på bestyrelsen i alle udvalg med osv. Uffe modtog en gavekurv fra alle udvalg som tak for 10 gode år. Der er opsat en PC i det store mødelokale som kan bruges af de forskellige udvalg. Næste møde: Generalforsamling den kl. 19,30.

5 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts Fraværende: Fodbold, badminton og volley. Søren var til generalforsamling den 8/3-07 i Lange-Karl. Skrivelse uddelt vedr. udgivelsesform af Lange-Karl om den skal forblive i den nuværende bladform eller være tillæg til Give Avis. Der er konference i Vejle den 24/3 om udvikling af landdistrikter og lokalsamfund. Søren Broch og Irene Hundebøll repræsenterer for vores område. 2. Orientering fra udvalg: Starter perioden ca. 15. maj, hvis vejret arter sig. Har haft klubmesterskab d. 17/3 med 11 deltagere. Villy Andersen blev klubmester. Holder afslutning fra fredag 23/3 kl.19,00 til lørdag med overnatning. Der afholdes Humlebicub den /4 i hallen. Fodbold skal bruge omkldningsrum d. 15/4 fra kl. 17,00 Der har været folk på trænerkursus (de får ca. 80% i tilskud) Holder afslutning torsdag d. 29/3. Starter sæson igen til september. Der var opvisning d. 19/3 med 140 til spisning efter opvisning og 64 betalende i entre. Sommertrampolin starter d. 16/4 kl. 18,00 19,00. Stavgang starter d. 16/4 kl. 19,00 fra Skovhuset, Stilbjerg Sande. Der bliver arrangeret Sjov søndag for hele familien i hallen d. 22/4 kl. 10,00-14,00 sammen med håndbold. Der er kommet grus til banen, og der bliver arbejdet på banen op til påsken. Sæson starter op den Kassebeholdning kr ,35 Har modtaget tilskud til kurser for gymnastik og håndbold. Alle kursister skal huske at få deltagerliste og kursusbevis, som afleveres til Dorte. Der er søgt tilskud fra Sportens Venner, Give Nyt vedr. kurser: Hvis man er i tvivl om man kan få tilskud til et kursus, skal man indsende kursusbeskrivelse til forhåndsgodkendelse, så kan det afgøres inden man får faktura på det pågældende kursus. Hallen: Bestyrelsen konstitueret med 2 nye medlemmer som er Søren Jørgensen og Martin Bach. Søren Broch er formand, Knud Speedtsberg, næstformand og Lars Thorning kasserer. Kalenderen på hjemmesiden bliver opdateret af Martin Bach for fremtiden. 3. Samtykkeerklæring (Træner-nye bestyrelsesmedlemmer). opdatering generelt på alle udvalg + adresser. Alle bestyrelser og trænere skal aflevere seddel med navn, adresse, tlf og CPR.nr. til Sussi til næste møde den 30/4 07, som derefter udfylder attesterne og sender dem ud til de respektive til underskrift og hvor de så skal returnere dem til Sussi til indsendelse til politiet. Navn- adresse- telefonliste med opdateres af Sussi. 4. Sportsfest vandrepokal: Der blev diskuteret emner. 5. Eventuelt: Uffe er blevet kontaktet af Preben Panduro vedr. skolefesten den 26/4 Der bliver opsat scene i hallen fra den 17/4 27/4. Næste møde: Mandag den kl. 19,00.

6 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april Landdistriktsudvalget (9 pers) kommer 10/5 og skal på bustur i området med borgerforeningen. Der er borgermøde på Grønbjerg Hotel d. 12/6. Der skal gøres rent i alle depotrum. I Hallen gøres rent den 2.maj sammen med halbestyrelsen. Søren Jørgensen er valgt til ny nøglemand. Der er købt oblg. for boldbanepengene som giver 4% i rente pt det giver ca kr. skattefri pr. år. Genforhandling igen til januar Lions club Give arrangerer cykelsponsorløb fredag den 8/6. Støtteforeningen har sponseret 4 bænke til boldbanen mod vest, cement sponseret af XL Billund og støbemiks sponseret af Kaj Ivan Pedersen. Firmaet hvor Søren arbejder har sponseret 10 planker til bænke udenfor til vores idrætsanlæg. Der er kommet 5 mere op på boldbanen, og petanque får 2, og der bliver stillet et par op ved Skråvejen. Søren har snakket med Ove Sand vedr. vanding af idrætsarealer, og det bliver som det plejer. I år skal vi betale 50 kr i strøm pr.bane og 100 kr for at sætte vandmaskinen op. Søren har gang i Vejle Kommune og Grønbjerg-Langelund vandværk angående vandboring til vores idrætsanlæg. Der bliver plantet 110 m bøgehæk på den østlige fodboldbane. Det koster 1000 kr plantet og det ville Alf Sørensen gøre det for. Han vil ikke selv have pengene, de skulle blive i foreningen, som så skal købe et sæt 11 mands mål net for indsatsen. Søren Broch har sponseret grubning før hækkens plantning. Så er der tilsluttet luft i hallen og depotrum. Der bliver købt boldpumpe ved lejlighed af Søren J. Søren J. har været til indvielse af den nye petanquebane den 21/4 og klip af den røde snor mm. Han har snakket med Margrete og Ove og Thorkild W. om idrætsforeningen måtte opføre et eller andet man kunne opholde sig i når vejret ikke er så godt. Det kan de godt, den skal bare males i naturens farver. Der må ikke være biler ved petanquebanen, de skal stå på parkeringspladsen. Minibanen skal laves, og der er leveret stabilgrus til 5687,50 kr som er betalt af halbestyrelsen. Derfor har de spurgt om ikke idrætsforeningen så skulle betale hele beløbet for op- og nedtagning af bander for vintersæsonen Søren J. har sagt OK for dette. Efter indsigelse fra håndbold, der ikke vil bidrage hertil, vil Søren Broch overveje om det er fodbold der skal betale 100% for op- og nedtagning af bander. Head-set til musikanlægget i hallen er væk. Hedegård Friskole har timer i hallen mandag 8,00-14,00 og onsdag 8,00-10,00. Ny Kalendermand til Elkjaersiden.dk er 2. Hallen: Der anskaffes 2 babystole til cafeen, samt automat til varme drikke. Mobilkiosk laves i form af trillebør. Bat til bordtennis anskaffes. De har modtaget budget fra Vejle Kommune Så er der rengøringsdag onsdag den 2/5 i hallen, kiosk osv. 3. Orientering fra udvalg: Planlægger at starte den 15/5 Springbane skal evt. laves (Uffe) Har stævne til sportsfesten. Starter sæsonen til september igen. Damestævne den 1/5. Havde fællesarrangement med gymnastik den 22/5 De vil indføre kontingent pr. giro Der er sommertrampolin 8 gange Stavgang startet d. 16/4 kl. 19,00 fra Skovhuset, Stilbjerg Sande. Der var Sjov søndag for hele familien i hallen d. 22/4 kl. 10,00-14,00 sammen med håndbold. Der var ca 40 fremmødte forældre og børn og de havde det rigtig sjovt. De startede den 21/4 med indvielse af pladsen mm De har ønske om en pavillion eller lign. Der er ca. 12 medl. Pt Badminton: Volley: Tabte den sidste kamp

7 De vil satse på noget ungdomsvolley Fodbold: Har haft en god start Der laves arbejdslørdag med oprydning af træer og bækken v/banen. Minibanen vil koste ca kr. Skolen skal også være med til at betale til den. Haltider til indefodbold ønskes til onsdag for næste sæson Kommunen skal vedligeholde mål og kridtning af baner. Kassebeholdning kr ,39 Har ansøgt om medlemstilskud 4. Hal-timer: Der skal betales 30000,00 kr til hallen for 2007 som fordeles således: Håndbold 11000,00 kr Skydning 500,00 kr Volley 2500,00 kr Badminton 8000,00 kr Gymnastik 3000,00 kr Fodbold 5000,00 kr Ovenstående betaling af haltimer er et forslag. 5. Sportsfesten: Hver udvalg skal skaffe 2 pers. til opsætning torsdag den 31/5 kl. 18,30 Og nedtagning søndag den 3/6 kl. 10,00 og kiosken serverer kaffe og rundstykker. 6. Oprydning i GLIF skabe i mødelokale 1: Dette skal gøres efter sportsfesten og inden sommerferien. Gamle regnskabsbilag og regnskabsbøger skal op til lokalhistorisk museum i Give. 7. Eventuelt: Næste møde: Tirsdag den kl. 19,00.

8 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj Der er halfordelingsmøde i Give den med retningslinier for fordeling af haltimer i sæsonen 2007/08. Vedr. Lions club Give cykelsponsorløb den 8/6 har Søren J meddelt at vi ikke kan stille op pga manglende tid i befolkningen. Peter Schmidt har sponseret boldpumpe til indendørs aktiviteter, og luftslange dertil er sponseret af firmaet Søren J arbejder i. Fodbold har lånt kr ,- af hovedkassen til betaling af trænere, da kontingent ikke er indbetalt endnu. Det er seniorerne der hænger lidt sagde Jan Hansen, samt tilskud ikke var kommet endnu. Dorte lavede en seddel med betingelse af tilbagebetaling senest den 1/7 2007, med underskrift af Jan Hansen, Dorte og Søren J. Støvlevask til udendørs aktiviteter er så godt som færdig. Karsten Lund fodboldafd. arbejder stadig på sponsorpenge til en tilskuertribune på banen mod vest. Bent Sølund sponserer 1 stk. adapter til idrætsforeningen til en af Ove Sands vandhydranter, så vi kan vande med den vandmaskine der er lånt af kommunen (selvkørende). Landdistriktudvalget var på besøg den 10/5 og var meget begejstret for busrundtur i området. Bande op- og nedtagtagning! Fakta blev at fodbold skal betale de kr. 4000,- i år da hallen har betalt for grus til minibanen. De efterfølgende år betaler hallen kr. 2000,- og fodbold betaler kr. 2000,-. 2. Hallen: Mobilkiosk er i gang i form af en trillebør. Der er indkøbt bat og bolde til bordtennis. Det er vedtaget at der skal betales disp. På kr. 20,- for 2 bat + bolde. Rengøringen den 2/5 blev udført perfekt over det hele. Der er en fejemaskine på prøve, men den er ikke så god til filt. 3. Orientering fra udvalg: Sandkasse/springbane er anlagt af Uffe. Planlægger turnering til sportsfesten. Badminton: Har haft besøg af en breddekonsulent vedr at holde på børn og forældre i foreningen. Har planer om fællesarrangement med gymnastik til efteråret. Der er ca. 18 med til sommertrampolin, og ca. 6 med til stavgang. Holder møde den 23/5 for planlægning af næste sæson. Volley: Fodbold: Ikke tilstede. Kassebeholdning kr , Fordeling af Hal-timer 2007/2008: Mandag: Gymnastik kl. 16,30 20,00 Håndbold kl. 20,00 22,30 Tirsdag: Badminton kl. 16,00 22,00 Onsdag: Håndbold kl. 16,00 20,00 Volley kl ,00 Torsdag: Fodbold kl. 16,00 20,00 Badminton kl. 20,00 22,00 Fredag: Fri/åben kl. 16,00 17,00 Håndbold kl. 17,00 18,00 Fodbold kl. 18,00 22,00

9 5. Sportsfesten: Program er færdig og trykt, kommer i Give Avis i uge 22. VAF får også program til uge 22. Der blev diskuteret om vi skulle have telt til sportsfesten, men det blev nedstemt. Der bliver lavet 6 info-skilte til sportsfesten og andre aktiviteter i vores lokalområde, som Keld Garsdal sørger for. De koster kr. 1000,- for 6 stk + galvanisering. Dette betaler idrætsforeningen. Alternativet er at søge penge af støtteforeningen. Megaman som underholder børnene kl. 12,00 lørdag er sponseret, samt en del er sponseret til musikken. Evalueringsmøde er den 4/6 kl. 19, Deadline Lange-Karl den 1/7 2007: ALLE OPSTARTSDATOER SKAL MEDBRINGES TIL NÆSTE MØDE. 7. Eventuelt: Jørgen ville optatere GLIF s hjemmeside Næste møde: Onsdag den kl. 19,00.

10 Referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni Ved mødet i Give den vedr. fordeling af haltimer deltog Dorthe, Uffe og Søren J. og vi fik tildelt 23 timer til vinter, og så skal vi betale hallen op til 30 timer. Søren Broch og Lars Thorning får kopi af papirerne også, så de ved hvad det drejer sig om, hvis nogle skulle runge om timer i hallen. Landdistriktsudvalget havde møde på Grønbjerg Hotel den med ca. 40 fremmødte. Borgerforeningen fortsætter sammen med Formandsgruppen, som finder ud af hvordan det bedst kan køre i fremtiden. Der var ikke stemning for et lokalråd. Vejle Kommune giver hvis nok et tilskud på 4000,- til 5000,- til baneopkridtning udendørs, da Vejle Kommune har stået for deres opkridtning førhen, og indtil videre også fremover. Søren J har snakket med Jens Kjærgaard fra Give Fremad og Bo Sørensen fra GLIF om at de kører løbet vedr. pengene. Vi kan lige så godt tage det vi kan få. Den lille vandmaskine vi har lånt af Give Kommune kører godt, og Ove Sand syntes det er et godt stykke arbejde Søren J har gjort for GLIF. Han sagde at vi ikke skulle give en krone for vand/strøm så længe det er den lille maskine vi bruger. Søren J syntes han skal have 3 flsk vin, og sørger for dette til Margrethe og Ove. 2. Hallen: Ikke tilstede. 3. Orientering fra udvalg: Ikke tilstede Havde turnering ved sportsfesten som blev vundet af Herluf Hansen og Knud Pedersen Starter sæson den 6.9. Badminton: Ikke tilstede Starter sæson uge 33 til uge 12, Starter sæson uge 11. Sommertrampolin slutter af med svømmetur den Starter sæson uge 11. Opvisning bliver den Sætter opfordring i Lange-Karl om hjælp til trampolinholdet. Skal til Give uge 25 og spille venskabskampe. De skal snart i gang med byggeriet. Volley: Starter sæson uge 14 Fodbold: Der er mange børn ti træning. De laver fodbolddag i Karla Grøn. 10 hold skal til safaricup i Givskud. Sæson for ungdom fra uge 41 til uge 11 og sæson for senior fra uge 44 til uge 05. Kassebeholdning kr ,27 4. Timepriser for Haltimer indendørs 2007/2008: Foreløbig timer og beregning: Håndbold 29 uger x 7,5 = 217,50 time á 41,30 = 8.984,00 Volley 24 uger x 2,0 = 48,00 time á 41,30 = 1.982,00 Fodbold ungdom 21 uger x 6,0 = 126,00 time á 41,30 = 5.205,00 Fodbold senior 13 uger x 2,0 = 26,00 time á 41,30 = 1.074,00 Badminton 24 uger x 8,0 = 192,00 time á 41,30 = 7.930,00 Gymnastik 23 uger x 3,5 = 80,50 time á 41,30 = 3.325,00 Skydning = 1.000,00 Bob = 500,00 Der skal betales kr ,00 til hallen. 5. Deadline Lange-Karl den Sponsorer sættes i Lange-Karl. Samt alle starttider for aktiviteter.

11 6. Sportsfesten 2007: Det gik rigtig godt. Der blev diskuteret om det skal give overskud eller hvad, de fleste syntes det skal give overskud fordi folk gør et stort stykke arbejde for idrætsforeningen. Fredag aften var de forskellige ting for billige, priser på alkohol sættes evt. op. Søren takkede for opbakningen til op-& nedtagning samt ved hele sportsfesten. Sportsfestudvalget vil komme til at køre løbet til næste år stort set. Sportsfesten bliver den juni næste år og der vil eventuelt være gudstjeneste lørdag kl. 9,00 til næste år, og veteran traktortræk om søndagen. Sportsfestudvalget består af: Thorkild Winther-Ulla Bach-Sanne Broch-Tinne Antonsen-Sussi Lang- Tina Johannesen-Keld Garsdal. Økonomisk resultat ved vi ikke endnu, fordi Dorte mangler nogle bilag. 7. Eventuelt: Næste møde: Tirsdag den kl. 19,00.

12 Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august Formanden bød alle velkommen tilbage efter sommerferien. Sportsfesten havde givet et overskud på kr ,- Alle ønskes god arbejdslyst i den igangværende efterår og kommende vintersæson. Søren har kun været i hallen et par gange siden sidste møde den og kunne dermed se at der var sat opslag op om vedr. håndbold og puslingegymnastik. Husk at se positivt på tingene, og sammenarbejde på tværs, så når vi længst. Til slut skal dertil siges, at hvis I vil have noget igennem i de respektive bestyrelser, så må I altså møde op til GLIF s bestyrelsesmøde, og ellers sende en anden fra jeres bestyrelse. 2. Hallen: Der er købt bat og bolde til bordtennis og det er vedtaget at man skal betale 10,- kr for 2 bat + bolde. Ny medlem i cafeudvalget er Susanne Kristoffersen. Vejle Kommune har været ude og måle hallen op og vurderet rengøring til 5,5 time pr. dag. Så er der søgt kommunen om at få slået græsset. Bent Poulsen har gennemgået PC en i hallen. Brandtilsynet fra Vejle Kommune kommer 1 gang om året. Uffe spurgte om der må holdes bobturnering i hallen pga kontorstole på halgulvet. Der bliver ca. 75 spillere. Søren B. syntes der skal filt på gulvet. Fodbold har klaget over at der ikke var nok øl i sommerperioden. Sodavandsautomaten virker ikke optimalt, fordi børnene putter papir eller andet i den. Automat m/varme drikke har været opppe på hallens bestyrelsesmøde, men det bliver nok for dyrt. Thyra har meddelt at hun holder i kiosken til sommerferien til næste år Orientering fra udvalg: Meldt afbud Starter sæson den kl. 19,00 Badminton: Starter sæson den Startede sidste uge 33 Meldt afbud Der har været 15 betalende til sommertrampolin. Stavgang fortsætter lidt endnu. Starter sæson den Havde besøg fra Give onsdag den Der er klubmesterskab lørdag den Volley: Starter sæson Fodbold: Der er tegnet 15 sponsorkontrakter. Torben Gunderlund har lovet at kigge på lyset på banen. Søren B. vil undersøge sagen. Carsten Lund har fået 60 mt dræn af Kommunen til nedlægning ved fodboldbanen. Der er modtaget Kommunetilskud til udvalgene. Hvis der er nogle der har været på kursus skal Dorte have regningen inden årets udgang. Hvis man er i tvivl om der gives tilskud, kan man kontakte Yrsa i Vejle, for hun ved alt om hvad man kan få tilskud til. Kassebeholdning kr ,78 4. Opstartstider indendørs til Give Avis: Sekretæren laver annonce til indrykning i uge 35. Se den på GLIF s hjemmeside 5. Eventuelt: Næste møde: Onsdag den kl. 19,00.

13 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. september Idrætsforeningen er blevet fritaget for vandledningsbidrag/ statsafgift for det vand som bliver brugt til vanding af to baner på Grønbjerg Langelund Idrætsanlæg, altså betaling af statsafgift ledningsført vand samt betaling af vandledningsbidrag. Grønbjerg-Langelund vandværk betaler for opsætning af bimåler/brønd alt det, det nu koster at lave dette, har jeg aftalt med vandværksbestyrelsen, stedet hvor brønden skal være er også på plads. Det skal så forstås på denne måde at: Idrætsforeningen betaler 1.25kr. + moms. pr m3 til vandværket. Vi har 1000 m3. vand afgiftsfrit.. Til slut skal Ove Sand have kr. for vanding i år fl. Rødvin. Tak til Ove. Fodbold står selv for bande op og nedtagning her i vintersæsonen i år har de sagt En oversigt over de personer der står for det vil komme op at hænge på info tavlen samt der vil komme til at ligge et eksemplar i kiosken med navn og til nr.. Til næste sæson regner jeg med at Hal-bestyrelsen bevilger / tager sig af bande op og nedtagning fremover, med det budget vi har fået lagt for dagen. Møde den 10. september i Vejle om økonomi for haller generalt i hele Vejle. Det var et godt møde Søren Broch Lars Thorning og jeg var til. Det kommer Søren Broch ind på i hans orientering Det er bare glæde for os alle sammen endelig efter mange års frivillig arbejde. Jeg vil sige tak til alle for deres indsats gennem mange mange år, men husk der er stadig masser af frivillig arbejde der skal gøres og laves glem ikke det. Det har der været de sidste 100 år og det fortsætter selvom det er en god bevilling vi har fået. Så har vi modtaget til opkridtning til vores baner udendørs af Vejle kommune de penge skal overføres til fodbold. Det er penge til opkridtningkridt og arbejdsløn. Håber på lidt mere næste år her i foråret er der købt kridt for 1522,- skrev Jan Hansen kasserer for fodbold. Det er noget Vejle kommune altid har gjort førhen, det er så blevet kørt videre i Ny Vejle. Man søger ved kultur udvalget, person Ove Nielsen. Skolen ringede til mig om at låne airtracken, og der sagde jeg Citat. i må lige vente på svar da jeg gerne ville have strikket et par ord sammen ang. udlåning af den. Det er et forslag det her Tove syntes det er ok med et regelsæt de 5 punkter kommer her. 1. Bjarne Pedersen er supervisor for opsætning/nedtagning af airtracken, samt info angående fodtøj osv. Den skal altid låses ind efter brug ALTID. Bjarne Pedersen kontaktes på tlf Formand Gymnastik Tove Brix tlf / mobil Formand Idrætsforening Søren Jørgensen Det er kun skolen der må låne airtracken, - ingen privatpersoner. 3. Hvis der sker en skade på airtracken når skolen låner den, må skolen betale hvad det koster for at få den lavet igen. 4. Har skolen et arrangement med et udvalg i Idrætsforeningen, er det 50 / 50, det er idrætsforeningen der betaler, og ikke udvalget for denne andel. 5. Hvis skolen låner den selv, skal der altid være en lærer med kendskab til en airtrack der har opsyn, samt idrætsforeningen kontaktes inden man tager den frem, samt den skal låses inde. Efter brug. Depotrum ved de to udendørsrum. Det er vedtaget på det sidste hal møde at der bliver lavet en dommeromklædning i det depot rum overfor vores rengøringsrum så man er fri for at tænke på alarmen. Det skulle også hjælpe ang. rengøring..i Hallen generelt fremover. Så har vi købt en boldpumpe til indendørs. En rigtig god en til vores luftanlæg til pumpning af alle bolde. Der er også sat skala op angående hvor meget luft der skal være i boldene generelt. En vogn er på vej til mini håndboldmålene færdig mandag i uge 41 Arealer udendørs: Udviklingen skal ikke bremses i vores lokalsamfund. Derfor mener jeg personligt at hytten/pavillion til petanque skal laves og bygges. Idrætsforeningen betaler for materialer. Kom med et budget over det til næste møde. Til foråret laver vi minifodboldbanen færdig. Der skal bare laves et budget over det til næste møde.iidrætsforeningen betaler for materialer.. ( Katoffelkompaniet kan spørges ang. Sponsorat. Jeg tror Viggo er villig til at give et beløb. Tilskurertribune på skolens bane her ovenfor: Vi skal have bygget en lille tribune i samme duo som den vi har mod vest.. det er i orden med Preben Panduro. Idrætsforeningen betaler for materialer. Søren J. tager sig af det projekt samt budget til næste møde. Der kunne også spørges/søges om sponsorat til idrætsforeningen på dette projekt De 3 sidste punkter er med til mener jeg persontligt vil skabe liv, - sammenhold, - fællesskab, samt en tilfredsstillelse for os alle, at det har vi altså også, og kan tilbyde lokalsamfundet de mennesker. Det ved jeg på tværs af udvalgene at der er mange der gerne vil have lavet og ført ud i livet af dem der ser den ene og anden idrætsgren, vi har pengene til det i idrætsforeningen. Jeg vil ikke hænges men et overslag på hytte/pavillion ca. 5000,- maling 1000,- Tribune ca.10000,- maling 2000,- og minibane ca til ,- og arbejdskraften er selvfølgelig frivillig. Hvis der er andre udvalg der kunne bruge nogle ting / redskaber så kom med ideer.. mail det til mig så tager vi det op.

14 2. Hallen: Søren Broch forhindret. Der bliver købt en kaffeautomat til hallen, og ekstra stole til hallen når vi holder loppemarked, sportsfest mm. Orientering fra udvalg: De er holdt for i år. 9 voksne og 2 børn har fået idrætsmærke. De har indkøbt 1 bord mere og har selv i alt 3 + lånt 1 bord. Der holdes stævne i hallen den Badminton: Fraværende Der er arrangeret et samarbejde med skolen og Jydsk Håndbold Forbund kreds 6 i uge 38, 40, 41. Der er 11 trænere meldt til kursus. Håndbold afleverer kampliste til fodbold pga bander. Meget stille opstart. God start med 15 puslinge, ca. 18 til trampolin og 12 på motionsholdet Trænere og ledere har fået træningstøj fra Sportigan, Give med 20% rabat som Tinne sørgede for. Vi søger om beløb til store bolde til motionsholdet, omkring stk. som koster ca. 200,00 pr.stk. Er sluttet for i år. Volley: Ikke så mange medlemmer endnu. De søger om antenner til net. Fodbold: Sæsonen slutter udendørs om 4-5 uger. Derefter trænes indendørs. Dræn af grøft forelagt til Heidi. Der laves en arbejdsdag til reparation af baner og fliser mm. Der er modtaget tilskud på 2200,- fra Sportens Venner for Kassebeholdning kr ,33 4. Børneattester (liste m/træner, leder og bestyrelse): Alle udvalg skal opdateres 5. Medlemslotteri: Det er besluttet at forhøje antallet fra 275 til 300 stk. i år. Annie J. laver dem i samarbejde med Søren J. Annonce på lodsedlen koster 300,- pr.stk. Lodsedlerne skal være klar til næste møde den Fodbold s sponsor/økonomi til GLIF. (hvad er aftalen) Fodbolds økonomi skal føres af hovedkassereren. Deres sponsorpenge skal stå på en separat konto. 7. Kontingentopkrævning via giro generelt i GLIF. Der er oprettet en konto i Den Jyske Sparekasse, som kun skal bruges til at indbetale kontingent til. Kontakt Dorte for oplysninger vedr. dette. 8. Eventuelt Julefrokosten bliver den 8. December på Grønbjerg Hotel fra kl. 18,00 til 01,00. Næste møde: Torsdag den kl. 19,00

15 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober Der var møde i Give den 8.oktober om kommunestrukturen for de næste 4 år i Vejle Kommune hvor Irene Hundebøl og Søren J. var med. Der har været referat i Give Avis uge 42. Så er der bestilt jord/muld ved Børge Hansen til lørdag den 27. Oktober, hvor fodboldafdelingen vil forskønne banen mod øst. Samtidig er der bestilt grus til huller der bliver boret, - igennem Finn Antonsen, og alle er velkommen til at komme og hjælpe, også dem der sidder her rundt om bordet starttidspunkt kl. 9,00. Så har Søren J. lavet vogn til minihåndboldmål, samt harpiksvogn, som begge er i brug i hallen. Der har været en udgift for Søren J. på ca. kr. 500,00 som støtteforeningen har betalt efter regningerne han havde fået. Peter Schmidt sender regning på jern til støtteforeningen for de 2 vogne. Så er der 15 pers. meldt til julefrokosten på Grønbjerg Hotel den 8. december kl. 18,00. Søren J. vil gerne hvis I selv i år i hver bestyrelse vil give jeres trænere / ledere / sponsorer osv et julekort, hvor udvalgsformanden og GLIF-formanden skriver under. Der kommer julehilsen i Lange-Karl fra bestyrelsen i år. Så er der lukket for vandet til udendørs drikkevand. Der er sponseret et kæmpeskilt fra Sørens job som er sat op ved støvlevask med information om henvisning til hvor baner ne ligger udendørs og hvor cafeteriet ligger. Der er generalforsamling i GLIF den 26. februar 2008 kl. 19,00. Samt der er generalforsamling i Borgerforeningen den 14. november 2007 kl. 18,30 på Grønbjerg Hotel. Finn Skov har trukket sig som formand for GLIFFODBOLD, indtil generalforsamling er Bo Sørensen fungerende formand. 2. Hallen: Der bliver bestilt en kaffeautomat til hallen. Så er der bestilt 75 blå stole til hallen når der skal holdes noget f.eks. loppemarked, fest eller andet. Der er tildelt hallen en bevilling på ca. kr ,- til de faktiske udgifter, som f.eks. vand/varme/ rengørening/ vedligehold mm. Det lille rum ved rengøringsrummet bliver lavet om til dommeromklædning. Så har skolen meddelt at den skulle være færdig med reparationen til den 1. december Der skal laves et gelænder rundt om balkonen. Der skal være en ansvarlig fra halbestyrelsen til at tjekke rengøringen inden der skal være et arrangement. Der er bestilt vinduespudser til rengøring af vinduer både indenfor og udenfor, og koster ca. kr. 1500,00 om året. Haluret går ikke stabilt. Uffe: Foreslog at der skulle findes en til rengøringen, samt lås på nogle af dørene ved omklædningsrummene. Orientering fra udvalg: Der er 2 par tilmeldt turnering den 27. oktober og den 24. november. Badminton: Der er tilmeldt 56 børn til stævne i hallen lørdag den 27.oOktober kl. 9,00 Der er fremgang i både børn og voksne medlemmer. Der afholdes Brav-i-Hallen den 18. November. Der er kommet flere børn, men der er færre damer. Så er det planlagt at få praktikanter fra Ålborg Sportshøjskole i uge 03, Har afviklet skoleskydning. Har fået tilbud på store motionsbolde. Volley: Så er der kommet flere medlemmer, og der holdes stævne søndag den 28. Oktober. Ønsker om dommerstol og antenner til net. Fodbold: Senior er færdig med udendørs fodbold, og der er næsten ansat en ny træner. Bo Sørensen er trådt til som formand, da Finn Skov har trukket sig. Fodbold vil være udgiftsneutral for GLIF. Kassebeholdning kr ,55

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

. Guidet gåtur på Vikingestien o ACT.træning. Løb for alle. 0rienteringsløb. Kajak På søen. Se konfrnrlandlishrr i ffi numnwaf Homryshn

. Guidet gåtur på Vikingestien o ACT.træning. Løb for alle. 0rienteringsløb. Kajak På søen. Se konfrnrlandlishrr i ffi numnwaf Homryshn r-' 42. årgang nr.327 april2013 HORNE IDRÆTSPARK indbyder til uformel reception i Horne Hallen Lørdag den 20. april fra kl. 11 til 14 Kom og vær med til at markere indvielsen af vores nye tilbygning og

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Nr. 2 2012. 32. årgang

Nr. 2 2012. 32. årgang Nr. 2 2012 32. årgang Vi sælger også rygeovne, overvågningskameraer og anti-gøhalsbånd, samt meget andet til jagt og fritid. Dansk produceret kvalitetsfoder I flere varianter, feks. PROF-DOG. Super kvalitet,

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Vejrup Endrup. Fane hils fane ved fod! For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Fane hils fane ved fod! For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Fane hils fane ved fod! Vejrup Idrætsforenings årlige Gymnastikopvisning var en sandt overflod af hygge og arrangement, både børn og voksne viste hvad

Læs mere

www.fasterbg.dk eller www.faster-astrup.dk MARTS NR. 1 2007 30. ÅRG.

www.fasterbg.dk eller www.faster-astrup.dk MARTS NR. 1 2007 30. ÅRG. www.fasterbg.dk eller www.faster-astrup.dk MARTS NR. 1 2007 30. ÅRG. FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: SEKRETÆR: KASSERER: Anne-Kristine Jansen Bente Kaasgaard Anna-mette Jacobsen Tlf. 97 36 46 10 Tlf.

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere