MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5"

Transkript

1 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S ) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll Multi-zones (S ) Asennusohjeet FIN Keraaminen induktiokeittotaso Multi-zones (Sivut 45 59) MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

2 INDHOLD BESKRIVELSE AF PRODUKTET... 3 Tekniske specifikationer... 3 INSTALLATION... 3 Installation... 3 Ventilation af teknikboksen... 4 WM04 / WM Installationsvejledning... 4 Montage og installation... 4 Valg af placeringsmulighed... 5 Tilslutning af kogezoner og betjeningspanel til teknikboksen... 5 INSTALLATION 5 ZONER (MZC5)... 6 Konfiguration (5 zoner)... 6 MZC5 placeringskoder... 7 INSTALLATION 4 ZONER (MZC3, MZC3F, MZC3F-2) Konfiguration (4 zoner) MZC3 placeringskoder MZC3F placeringskoder MZC3F-2 placeringskoder FEJLSØGNING EL-TILSLUTNING

3 BESKRIVELSE AF PRODUKTET Tekniske specifikationer Beskrivelse Stør- Kogezone Betjeningspanel relse W Reference WKZ23 WKZ27 WKZ30 WSQ30 WKZ35 WMW WMZ5 WMZ4-2 Glasmål A 235mm 270mm 300mm 300x mm 420mm 380 / 90 / R5 Glasudskæring B 239mm 274mm 304mm 304x mm 424mm 384 / 94 / R7 Glastykkelse 4mm 4mm 4mm 4mm 4mm 5.4mm 4mm Udskæring C 219mm 254mm 284mm 284mm 334mm 400mm 365 x 75 Samlet tykkelse 35mm 35mm 35mm 35mm 35mm 125mm 35mm Kogezone diameter 145mm 180mm 210mm 210mm 260mm Nominel effekt 1400W 1850W 2300W 2300W 2400W 2300W Booster-effekt 1800W 2500W 3300W 3300W 3400W 3300W INSTALLATION Pak alle dele ud. Installation og tilslutning af Multi-zones skal foretages af en elinstallatør. Usagkyndig installation kan medføre betydelig risiko for brugeren. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig i sådanne tilfælde. Produktet skal være komplet og installeres i et køkkenelement eller i et godkendt køkkenbord. Køkkenelementet skal være uden topplade af hensyn til luftcirkulation og servicering af zonerne. Fugning af zonerne skal ske således, at der ikke kommer silikone på undersiden af glasset. Multi-zones er udelukkende beregnet til madlavning i privat husholdning, og er ikke beregnet til andre formål eller til kommerciel eller industriel anvendelse. Fjern alle etiketter og tape fra de keramiske zoner og betjeningspanel. Multi-zones skal ekstrabeskyttes (jordforbindes) jf. Stærkstrømsreglementet. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået pga. manglende eller beskadiget jordforbindelse. Multi-zones skal installeres i henhold til gældende love og regler. Der må ikke anvendes forlængerledning mellem induktionszonerne og teknikboksen. Kabelet til betjeningspanelet kan derimod godt forlænges. Multi-zones må ikke indbygges over opvaskemaskiner, vaskemaskiner eller tørretumblere. Damp kan beskadige de elektroniske komponenter i multizonerne. 3

4 Ventilation af teknikboksen VIGTIGT: Der skal være tilstrækkelig luftpassage omkring kølesystemet. Ventilationsåbningen (ca. 5mm), som er placeret på teknikboksens underside, må under ingen omstændigheder blokeres. WM04 / WM05 Removable Removable Removable Fix Fix Installationsvejledning Multi-zones må kun tilsluttes af en elinstallatør. Installatøren er ansvarlig for at gældende love og forskrifter overholdes. VIGTIGT: Kogezonerne skal på undersiden være synlige og frit tilgængelige i hele deres diameter af hensyn til luftcirkulation og servicering. Montage og installation Møblet eller elementet, som Multi-zones skal monteres i samt udskæringskanter, laminatplader og limen, der anvendes, skal være varmebestandigt og modstå temperaturer op til 100 C. Pakninger og kantlister skal være varmebestandige. Multi-zones er klassificeret i varmebeskyttelsesklasse "Y". Det er bedst, at installere Multizones med rigelig plads på begge sider. Der kan være væg bagtil og høje skabe eller en væg på den ene side af Multi-zones. På den anden side må der hverken være køkkenelement eller skillevæg, som er højere end Multi-zones placering. Sørg for at afstanden mellem Multi-zones og væggen eller siderne er mindst 50mm. Hvis der monteres en skuffe under teknikboksen, må der ikke lægges brandfarlige genstande heri, f.eks. spraydåser, eller ikke-varmebestandige genstande. Sikkerhedsafstanden mellem Multi-zones og emhætten over Multi-zones skal overholde anvisningerne fra emhættefabrikanten. Står der ikke noget i brugsanvisningen til emhætten holdes en min. afstand på 760mm. Efter indbygningen må strømledningerne ikke udsættes for mekanisk belastning, f.eks. fra en skuffe. 4

5 Valg af placeringsmulighed Der findes 6 placeringsmuligheder til MZC5, 6 placeringsmuligheder til MZC3, 1 placeringsmulighed til MZC3F, 1 placeringsmulighed til MZC3F-2. Placeringskoderne 0-9 illustrerer, hvordan zonerne teknisk, set i forhold til teknikboksen og symbolerne på betjeningspanelet, skal placeres. Én af disse muligheder skal benyttes. VIGTIGT (Gælder MZC3): Placeringskoderne 6 og 7 er ikke mulige, hvis du har købt et standard sæt af Multi-zones. Et standard sæt Multi-zoner indeholder: 1 lille, 2 mellemstore og 1 stor zone. Til placering 6 og 7 skal du bruge 2 små og to store zoner. Afstanden mellem zonerne berøres dog ikke af dette, og du bestemmer selv, om du vil placere zonerne på traditionel vis, på en lige linje eller som vist nedenunder. Dog begrænses placeringen af længden på de kabler, der trækkes fra teknikboksen til de individuelle zoner. Derfor må der ikke være mere end 1 meter fra midten af en zone til midten af teknikboksen. Tilslutning af kogezoner og betjeningspanel til teknikboksen VIGTIGT (GÆLDER MZC5): Vedlagt multizone-sættet findes en blindprop (NZF-prop, se illustrationer s. 7-9). Denne NZF-prop SKAL tilsluttes teknikboksens udgang A, som vist. Hvis proppen ikke tilsluttes fungerer MZC5 ikke, og displayet viser Er7. Til hver placeringskode (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9) kan kogezonerne tilsluttes på en måde til teknikboksen (se side 7 og fremefter). Afhængig af valgt placeringsmulighed skal konfigurationskoden til fingertouch-panelet programmers. Fingertouch-panelet er ikke konfigureret ved levering. Det er derfor nødvendigt at starte konfiguration som beskrevet nedenfor. Afhængig af hvilken placering der vælges, skal der tages højde for at de enkelte stikpropper fra kogezonerne og betjeningspanelet skal tilsluttes de korrekte stik i teknikboksen. På kogezonekablerne sidder et label med et tal fra 1 til 4, W: 1: Kogezone 1400W/Glasdiameter 235mm 2: Kogezone 1850W/Glasdiameter 270mm 3: Kogezone 2200W/Glasdiameter 300mm 3: Kogezone 2200W/Firkantet glasmål 300mm 4: Kogezone 2400W/Glasdiameter 350mm W: Kogezone 2300W/Glasdiameter 420mm På kabelet til betjeningspanelet sidder et label med bogstavet C. På teknikboksen står følgende bogstaver ud for stikkene: A-B-C-D-E for WMO04 og C-G-F for WM05. Følg placeringskoderne for korrekt tilslutning. Sørg for at tilslutningen af kogezonerne stemmer overens med den valgte placering. Nedenfor ses en tegning for hver enkelt placeringsmulighed. Den viser hvor hvert enkelt kabel skal tilsluttes. Bemærk: En af nedenstående placeringer skal vælges. Vælges en anden placering, kan produktet beskadiges. Garantien bortfalder, hvis du vælger at se bort fra de angivne placeringsmuligheder. Kogezonekablerne må hverken forlænges eller afkortes. Producenten/fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for person- og/eller produktskader, hvis ovenstående ikke er overholdt. Glasmålet er af hensyn til varmeisolering altid 9cm større end induktionszone-størrelsen. 5

6 Ønskes en anden kombination af zone-størrelser bedes følgende iagttaget: En given zonestørrelse kan IKKE erstattes af en mindre, da denne vil få for meget effekt og derved beskadiges. En given zonestørrelse kan godt erstattes af en større. Denne vil ikke få mere effekt men give en bedre varmefordeling ved brug af større gryder/pander. I givet fald anbefales det kun at gå ét zonestørrelses-niveau op, da effekten ellers vil blive for begrænset i forhold til zonens størrelse. F.eks. kan en 18cm zone udmærket erstattes af en 21cm zone. INSTALLATION 5 ZONER (MZC5) Konfiguration (5 zoner) Dette skal gøres inden opstart, når displayet viser ER31. ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) A. Bryd strømmen til pladen enten ved at hive stikket ud af kontakten eller på hfi-relæet. B. Slut strømmen til igen. Bemærk: konfigurationen skal ske indenfor 2 minutter efter tilslutningen. C. Tryk ikke på tænd/sluk-knappen D. Tryk på låsetasten [ 1 ], og hold tasten nede. E. Mens du trykker på låsetasten, trykker du på følgende: ( 2 ) : forreste højre ( 3 ) : bagerste højre ( 4 ) : midterste Tidsintervallet mellem hver tryk må ikke overskride 2 sekunder. Hvis du hører 2 bip-lyde, lykkedes konfigurationen ikke (der er gået for lang tid mellem hver tryk) Hvis konfigurationen mislykkes, gentager du proceduren fra A-E. F. Slip låsetasten [ 1 ]. G. [ C ] og [ 0 ] blinker skiftevis i displayet for den forreste venstre zone (5). H. Displayet til den bagerste venstre zone (6) indikerer konfigurationskoden I. Vælg den ønskede konfiguration med + tasten [ 8 ] eller - tasten [ 7 ] : J. For at godkende konfigurationen holdes låsetasten (1) inde i 3 sekunder. Konfigurationen lykkedes hvis du hører en bip-lyd efter godkendelsen, og hvis de vandrette segmenter på displayet ruller lodret. 6

7 MZC5 Placeringskoder Der findes følgende placeringsmuligheder til MZC5: Placeringskode 0 Placeringskode 1 7

8 Placeringskode 2 Placeringskode 3 8

9 Placeringskode 4 Placeringskode 5 9

10 INSTALLATION 4 ZONER (MZC3, MZC3F, MZC3F-2) Konfiguration (4 zoner) Dette skal gøres inden opstart, når displayet viser ER31. ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) A. Bryd strømmen til pladen enten ved at hive stikket ud af kontakten eller på hfi-relæet. B. Slut strømmen til igen. Bemærk: konfigurationen skal ske indenfor 2 minutter efter tilslutningen. C. Tryk ikke på tænd-/sluk-knappen D. Tryk på låsetasten [ 1 ], og hold tasten nede. E. Mens du trykker på låsetasten, trykker du på følgende: 1. ( 2 ) : forreste højre 2. ( 3 ) : bagerste højre 3. ( 4 ) : bagerste venstre Tidsintervallet mellem hver tryk må ikke overskride 2 sekunder. Hvis du hører 2 bip-lyde, lykkedes konfigurationen ikke (der er gået for lang tid mellem hver tryk) Hvis konfigurationen mislykkes, gentager du proceduren fra A-E. F. Slip låsetasten [ 1 ]. G. [ C ] og [ 0 ] blinker skiftevis I displayet for den forreste venstre zone (5). H. Displayet til den bagerste venstre zone (6) indikerer konfigurationskoden I. Vælg den ønskede konfiguration med + tasten [ 4 ] eller - tasten [ 7 ] : J. For at godkende konfigurationen holdes låsetasten (1) inde i 3 sekunder. Konfigurationen lykkedes hvis du hører en bip-lyd efter godkendelsen, og hvis de vandrette segmenter på displayet ruller lodret. 10

11 MZC3 Placeringskoder Der findes følgende placeringsmuligheder. Placeringskode 0 Placeringskode 1 Placeringskode 2 11

12 Placeringskode 3 Placeringskode 6 Placeringskode 7 12

13 MZC3F Placeringskoder Placeringskode 9 MZC3F-2 Placeringskoder Placeringskode 9 13

14 FEJLSØGNING [ Er7 ] lyser i displayet : [ Er31 ] lyser i displayet : Se afsnittet Konfiguration. EL-TILSLUTNING Installationen af Multi-zones og tilslutningen til elnettet må kun udføres af en elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler og forskrifter. Efter installation af Multi-zones skal de spændingsførende dele afskærmes. De nødvendige tilslutningsdata er vist på typeskiltet nederst på bagsiden af teknikboksen. Dækslet over klemrækken åbnes ved hjælp af en skruetrækker. Sæt den ind i kærven og åbn dækslet Følg forbindelsesdiagrammet. Strømforsyning til Multi-zones skal have jordforbindelse eller være tilsluttet via en flerpolet afbryder, hvor kontaktåbningen er mindst 3 mm. Multi-zones skal altid tilsluttes til jord ifølge gældende regler. Det elektriske kredsløb skal være adskilt fra netforsyningen med egnede indretninger, f.eks.: afbrydere, sikringer eller kontakter. Tilslutning af WM04 Advarsel! Produktet skal nulforbindes, da alle komponenter er 230 v, 50 Hz. Blindproppen er ikke tilsluttet teknikboksens udgang A. Hvis blindproppen er tilsluttet korrekt, og Er7 lyser i displayet, skal du kontakte en servicemontør. Land Strømforsyning Tilslutning Kabelets Kabel- Sikring tværsnit type DK-S-FIN 400V~2N 50Hz 2 faser + N 4 x 1,5 mm2 H 05 RR 16 A * N 230V~ 50Hz 2 faser 3 x 2,5 mm2 H 05 RR 25 A * (*) beregnet ved en samtidig belastning ifølge standarden TN /1990 Dette produkt kan tilsluttes på følgende måder: Tofaset 400V~2P+N+J Tofaset 230V~2P + J ( gælder kun for Norge ) Opstilling: Brug messingbroerne i boksen ved siden af klemrækken til de forskellige tilslutninger. Tofaset 400V~2P+N+J Anbring en bro mellem klemme 4 og 5. Tilslut jordledningen til klemmen mærket "jord", nul N til klemme 4 / 5, fase L1 til klemme 1 og fase L2 til klemme 2. Tofaset 230V~2P+J (OBS: Gælder kun for Norge) Anbring den første bro mellem klemme 1 og 2. Anbring den anden bro mellem klemme 4 og 5. Tilslut jordledningen til klemmen mærket "jord", fase L1 til klemme 1 eller 2, fase L2 til enten klemme 4 eller 5. 14

15 Advarsel! Sørg for at: ledninger og broer bliver korrekt tilsluttet, skruerne spændes ordentlig fast. Inden produktet tilsluttes, skal fase(rne), nul og jord på strømforsyningen findes ved hjælp af egnet måleudstyr. BEMÆRK: Produktet må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør!!! Bemærk: Broen mellem klemme 4 og 5 er installeret under kontrollen på fabrikken. Vi kan ikke gøres ansvarlige for skader, der opstår som følge af ukorrekt tilslutning af PRODUKTET, manglende eller defekt jordforbindelse. Advarsel! Ledningerne i teknikboksen må hverken forlænges eller afkortes Tilslutning til WM05 Model Strømforsyning Tilslutning Kabelets tværsnit Kabeltype Sikring WMO5 230V~1N 50Hz 1 fase + N 3 x 2.5 mm² H 05 RR 16 A * (*) beregnet ved en samtidig belastning ifølge standarden TN /1990 Vi kan ikke gøres ansvarlige for skader, der opstår som følge af ukorrekt tilslutning af PRODUKTET, manglende eller defekt jordforbindelse. Advarsel! Ledningerne i teknikboksen må hverken forlænges eller afkortes 15

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Stregtegninger og indbygningstips

Stregtegninger og indbygningstips Stregtegninger og indbygningstips 2008 Indholdsfortegnelse Installationsskema indbygningsapparater 3 Indbygningstips Indbygningskomfurer 4 Indbygningsovne 5 Mikro- og mikro-kombiovne 6 Kogesektioner 7

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere