743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG"

Transkript

1 FORAARS UDSTILLINGEN 19O KATALOG O#

2 TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider

3 Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne er anbragte. Protokoller med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der er betegnede med *, er henlagte i Kontoret og i Udstillingslokalet. Tombolaanvisninger modtages kun i Betaling for købte Arbejder, naar de ajlever es i Udstillingens Koiitor samtidig med at Købet finder Sted. (u. C.) ved en Kunstners Navn betegner, at han har Ret til at udstille et bestemt Antal Arbejder udenfor Censur. En Fortegnelse over Udstillernes Adresser og en Angivelse af Tiden, paa hvilken adskillige Ateliers er tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog. Malerkunst. Raderinger. Tegninger. Arvid Aae. 1. *Gammel Markarbejder. 'Bornholm. 2. ^Landsbygade. Bornholm. Radering. G. Achen (u. C.). Portræt af A. C. A. Portræt af Kommandørinde C. 5. *Interiør. 6 *Eftermiddagssol paa Vestlængen., *Mølledammen. I Buderupholm. *Fra Engen. Hans Agersnap (u. C.). 9. *Klar Vinterdag efter Rimfrost, o. *Snedrive langs Hegnet. I

4 2 11. *Røgstue paa Færøerne. Chr. Aigens. Michael Ancher (u. C.), R. af Db. 12. *Marine. Storm. 13. *Marine. Det sortladne Hav. 14. *Marine. Bølgen. 15. *Moder og Datter. 16. *Den gamle Bærplukkerske. 17. *Portrætstudie af Holger Drachmann. 18. *Portrætskitse af Henrik Pontoppidan. 19. *Else. 20. *Portræt af P. S. Krøyer. Cilius Andersen. 21. *Hanen plukkes. 22. *Godt Øl. 23. *Det gamle Færgested ved Odense Kanal. Radering. 24. *Landskab fra Stige. Radering. Vald. Andersen. 25. Portræt *Billeder af Kjøbenhavns Historie. Illustrationer til en Bog: Absalons By. A. Ander s en-lundby (u. C.). 34. *Vinteraften ved Starnberger See. Ingeborg Andreasen. 35. *Portræt af en Amerikaner.

5 3 Vilh. Arnesen (u. C ). 36. Hs. Majestæt Kong Frederik VIII.s Indsejling paa Reykjavik Red den 30. Juli *Reykjavik Red under Kongebesøget *Damptrawlere under Ajafjældsjøkul. 39. *Ved Solnedgang. Gilleleje. Otto Bache (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm. 40. Portræt af Fru Elisabeth Bache. 41. Portræt af Nationalbankdirektør Knudtzon. Otto P. Balle. 42. *Solskin bag Bakkerne paa Bolsmandens Lod. 43. *Solskin i Sommerlejligheden. Frokosten venter. Vilhelmine Bang. 44. *Blomstrende Hyld. Sommeraften. Brita Barnekow. 45. Dameportræt. Tilh. Grosserer Holm Vestergaard. Chr. F. Beck. 46. *Marmorbroen. 47. *En Beværterhave i Pilealléen. J. Bentzen-Bilkvist (u. C.). 48. *Uvejr. 49. *Efteraarsstemning. Motivet fra Kalvebodstrand. 1*

6 Jens Birkholm. 50. *1 Herberget. 51. *Sommervariété. 52. * Valmuer. 53. *Naar Lyngen blomstrer. 54. *Naar Lyngen falmer. 55. *Den Blinde og den Gale. Radering. 4 R. Bissen (u. C.). 56. *Flodlandskab. 57. *Landevej ved Nøddebo. Chr. Blache (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 58. *Hal ned Storsejlet! \ Vester0 Havn 59. *Fiskerne venter paa Vind. / paa Læsø. 60. *Paa Nordspidsen af Kullen. 61. *Braad paa et Undervandsskær. Kullen. 62. *Paalands Sø. Kullen. 63. *Marstal Havn. Gerhard Blom. 64. *Figurbillede. 65. *Ved Skumringstid i Bøgeskoven. 66. *Vinterdag henimod Aften i Rude Skov. 67. * Vinterbillede. 68. Portræt. G. V. Blom. Joh. Boesen (u. C.). 69. *Sommerdag ved Thor Sø. j 70. *Aften. _ Fra Silkeborgegnen. 71. *Regnfuldt Vejr. 72. *1 Skoven en Foraarsdag.

7 3 Louise Bonfils. 73. *Bygevejr. Motiv fra Gilleleje. 74. *Motiv fra Sverige. 75. *Sommernat. Christian Bomiesen. J. H. Brandt (u. G.). 76. *Solglans. 77. *Eftermiddagssol over Havet. 78. Solskin gennem Løv. Tilh. Ingeniør Vald..Poulsen. Viggo Brandt 79. * Susanna. Kompositionsstudie. 80. *Morgenhilsen. 8 r. *En Passiar. H. Brasen (u. C.). Axel Bredsdorff. 82. *Min Far i Sofahjørnet. J. U. Bredsdorff (u. C.). 83. *Ribe Domkirke set fra Engene. Oktober. 84. *Klitter fra Søndervig. September. 85. *Vejle Fjord set fra Munkebjerg. Efteraar. 86. *Sildig Sommereftermiddag ved Flensborg Fjord. 87. *Fra Rørbæk Sø. Ch. Henrichsen-Bremsen. S8. *Udenfor Dyrehavehegnet. Efteraar.

8 6 H. A. Brendekilde (u. C.). 89. *L)e gamle har været til Alters. 90. *Fa'rmo'r lykønskes. 91. ^Urmageren. 92. *Børnene skal i Besøg. 93. *Rullekonen. 94. *Fiskeren. Alfred Broge. 95. *Efteraarsaften. Dragsholm. 96. *Efteraarsaften. Dragsholm. Frida Bugge. 97. *Interiør i Graavejr. Harriet Bøttem. 98. Barneportræt. Tilh. Øjenlæge Erik Brun. Ebba Carstensen. 99. *Fra Kongevejen nær Helsingør. Anthonore Christensen, født 100. Røde Aakander fra Mosebakkes Have. Tilh. Grosserer M. Clausen. Tscherning (u. C.). I Ol. Mosebakkes Naboer. Tilh. Grosserer M. Clausen *Hvide Roser og Valmuer *Chrysanthemum. Godfred Christensen (u. C.), Professor, R. af Db *Eftermiddag paa Munkebjerg ved Vejle Fjord *Dalstrøg ved Himmelbjerget *Udfor Hjelm Fyr *Skovsøen paa Munkebjerg.

9 Marie Christiansen *Portræt af en syende ung Dame. Pastel. R. Christiansen (u. C.) Ved Kaffebordet. Familiegruppe. 11 o. *Formiddagssolskin i Haven..S. Christiansen. in. *Udenfor Købmandens. Fastelavns Mandag *Vinterdag. Søndermarken. Chr. Clausen *Læsende ung Pige. Lampelys. Tupsy Jebe Clement *Portræt af Forfatteren Kernt Lie *Blomster. Carla Colsmann *En gammel Dame med sit Strikketøj. Hans Dall (u. C.) 117. * Aftensol. Tisvilde Hegn *Aftenbillede. Tisvilde *Udenfor Tisvilde Hegn *Ved de gamle Ege. Tisvilde *Vej gennem Tisvilde *Savmøllen. Tisvilde. 5. Danneskjold-Samsøe *Harpespillet *Fra Sterzing i Tyrol *Landskab. Sterzing i Tyrol.

10 s Christine Deichmann *Grønlænderinde *Gammel Mand. Grønland *Gammel Kone. Grønland. Augusta Dohlmann (u. C.) *Slyngroser *Helleborus i en engelsk Fajancekrukke *La France *Nasturtia *Dobbeltportræt. Heinrich Do hm. Bertha Dorph (u. C.) 134. *Lise og hendes Dukke. N. V. Dorph (u. C.) Danmark. Vægbillede i Kongeskibet Dannebrogs Salon. Borttages Iste Maj Portræt. Tilh. Overretssagfører Dyrhauge Portræt af Folketingsmand, Raadmand P. Knudsen Udkast til et Dameportræt. Tilh. I.ehnsgrevinde Lerche. Ole Due * Aftenbillede. Højbro *Martsstemning. Knud Dybvad *Ved Bovbjerg en smuk Sommerdag.

11 Q C. Eckardt (u. C.) *Parti af Skovvejen til Havnen ved Wedelsborg *Fiskerens Hus ved Wedelsborg *'Engelske Fiskere driver i Nordsøen under optrækkende Uvejr. E. Rasm. Eiletsen (u. C.). R. af Db *Fra Strandmøllebugten Sommeraften i Vallø Dyrehave *1 Smedien. Aage Exner. J. Exner (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm *Naar Maleren er ude *En Overraskelse *Køkkeninteriør set fra Dagligstuen *Fra min Malerstue. Robert Fibiger *Landsby paa Mols. Draaby. Vilh. Th. Fischer (u. C.) *Hvile paa Stranden '^Regnspover *Mose paa Mors *Gade i Dragør. Radering *Ponyer. Radering *Alléen. Carl Fomp.

12 10 Harald Foss (u. C.). Professor *Velds Bakker. Uroligt Vejr. j 160. *Morgenstemning. I Viborgegnen * Efter Regn. ) Charlotte Frimodt *En gammel Indgangsport. Akvarel '"Den røde Længe. Motiv fra Fredensborg. Akvarel. C. Godtfredsen *Kølig Sommerdag i Bakkerne paa Mols *Portræt. Lampelys *Efteraarssol. Nysted *Madam Svendsen *Fra Nørre Elkjær. Marie Graae. Gustava Grimer. Gudmundsen-Holmgreen Portræt. Tilh. Grosserer B. Aubertin. Marius Hammann *Saint-Cloud *Engdrag ved Tistrup. Ad. Heinr -Hansen *En gammel italiensk Villahave *Karyatider og Cypresser i en gammel italiensk Have.

13 11 Carl Hansen *Efteraarsdag i en Birkeskov *Gammel Gaard i Ribe *Opklarende Novemberaften. Hans Nikolaj Hansen (u. C.) *Sommer i Fiesole *Josef og Potifars Hustru. Mouritz Mølmark Hansen *Kvindelig Figur *Efteraarsmotiv fra Dyrehaven. T 81. * Dameportræt. Niels Hansen. Sigvard Hansen *Naar Sneen smelter i Marts. Motiv fra Ravneholmene ved Ørholm *Samme Motiv. Radering. Otto Haslund Professor *To Æselshoveder *Læsende ung Pige. Pompeji ^Italiensk Dreng Portræt. Brystbillede *Rhododendron. Anna Heerfordt. (u. C.),

14 I *Portræt *Portræt. Einar Hein. Viggo Heisted (u. C.) *En Stemning. Motiv fra Grenaa Havn *Fiskerflaaden kommer hjem. Stiv vestlig Kuling. Motiv fra Grenaa Havn Landmandsbanken. Udført efter Bestilling. Erik Henningsen (u. C.), R. af Db *Fra London. The underground *Morgenturen *Hos Slagteren *Dyrehavsbakken *Badegæster paa Vestkysten. Tilh. Etatsraad Friehling. Frants Henningsen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 22. Juni Marts Q. *Husarer paa en Mark *Landskab. Nordsjælland *En Hest Fra Toldboden *Fra Gisselfeldt *Landskab. Ellekilde *Amalienborg *Fra Hornbæk Plantage Interiør *Landskabsstudie En Postvogn.

15 Selvportræt Janehøj Gartnerhuset. Gisselfeldt *Fra Kærra Mølle. Halland *En Gendarm *Fra Hornbæk Plantage *Studie. 216 a. Landskab med Køer. Tilh. Prof. Arnold Krog. 216b. *Tegninger. Marie Henriques *St. Georg og Dragen i Nationalmuseet, j 218. *Kirkegaard i Skaane. I Akvareller. 21 g. *St. Stefano Rotondo. Rom. I Lorens Vilh. Hinrichsen (u. C ) *Aften. Tisvilde Hegn Portræt. Ellen Hofman-Bang. Axel Holm *Fiskerhus ved Bovbjerg. Radering *Crimson Rambler. Harald Holm. Carl Holsøe (u. C.) *Aften *1 Spisestuen *Ung Pige som læser ^Interiør *Interiør.

16 14 22g. *I)iset Eftermiddagssol. Nakskov *Den lille Pige ved Sybordet *Foraaret i Vinduet *Den gamle Kommode *Landskab i September *Ved Arbejdet *Interiør *Interior. Niels Holsøe. Axel Hou (u. C.) Svend. Tilh. Ingeniør Jarl *Portræt af kgl. Kammersanger Cornelius. Lampelys "'En ung Dame * Herreportræt. Bizzie Høyer. V. Irminger (u. C.) *Motiv fra Kysthospitalet paa Refsnæs. Juli Skoleskibet Georg Stage aflægger sit aarlige, altid af Børnene med Længsel imødesete Besøg *Motiv fra Kysthospitalet paa Refsnæs. igo *Løver i antik Cirkus *Motiv fra Kiplings: Junglebogen. Skere Khans Endeligt *Portræt. Lampelys. Agnes -Jensen. Gabriel Jensen *En gammel Borg ved Gardasøen. Foraarsdag.

17 i5 Louis Jensen (u. C.) *Pram-Aaen ved Vallø Strand *Kristianshavns Vold. Oktober *Ved Ellekilde-Hage i Hornbæk Plantage *Septemberdag ved Drabæks Mølle *Aaens Udløb ved Vallø Strand. Radering *Forblæste Træer ved Øresund. Radering *Larslejstræde. Radering. Olga Jensen *En gammel Kone *Blomstrende Kaktus En Buket Roser *Landskab. Gilleleje. Oluf Jensen *Landskab ved Æbeltoft Vig *Aften ved Bogensholm. Viols. Henrik Jespersen (u. C.) *Havluft. Motiv fra det nordlige Jylland *Bjergluft. Motiv fra Berner Oberland *Fugtig Sommerdag ved Emdrupholm *Interiør. V. Johansen (u. C.), Professor, R. af Db *Et Akademiraadsmøde i Kuppelsalen paa Charlottenborg Aar Borttages eventuelt i.maj *1 Skoven paa Bjerget. Tyresø *Æblehaven ved Klokkergaarden. Tyresø *En Bæk ved Foraarstid. Tyresø.

18 16 Asgrimur Jonsson *Thingvalla. Island *Fra Vestmannaøerne. Island. 2"jo. *Fra Vestmannaøerne. Island. Hans Knudsen *Klar Septemberdag ved Søndersø *Graavejrsdag. Vinter. Motiv fra Værløse *Vintersol. Motiv fra Værløse. Balder Knutsen *Ved Kalkbrænderiet. Fyraften. Gerda v. Kohl Portræt *Gubben og Havet. A. Kongs bak *Eftermiddag i Oktober. Sæbygaard Skov. Vald. Kornerup Portræt af afd. Konferensraad J. Moldenhawer *En Have i Sæby. Fritz Kraul. E. Krause *Moder og Datter *Parti af Amaliegade *Den sidste Rest af Volden. Radering.

19 i *Den sidste Rest af Volden. Farveradering *Karmeliterklostret i Helsingør. Radering. P. S. Krøyer (u. C.), Kmd. af Dbg., Dbm Portræt af K. I,. Gunnarson, Skagenshavnens Bygmester Portræt af Fru Svane Portræt af Frkne Pfaff og Baumann. Pastel Vibeke med sit Sytøj. Pastel Vibeke ved Flygelet. Pastel Ved Flygelet. Portræt i Kul og Pastel *Tøvejr. Radering. Ernst Køie. Henny K&s ter-panduro *Den gamle Palæhave. Solnedgang *Hornbæk Plantage. Viggo Langer. Adolph Larsen *Sommerdag med optrækkende Torden. Motiv fra Nordsjælland. Hugo Larsen Portræt. Tilh. Fabrikant catul. fharm. A. Engel. Knud Larsen (u. C.) Portræt af Overførster, Kammerherre P. E. Muller Dameportræt. Tilh. cand.jur. Neergaard. 2

20 i Fra Ribe Domkirkes Indvielse. Tilh. Ribe Stiftsmuseum Dameportræt. Tilh. cand.jur. C. P. M. Hansen Herreportræt. Tilh. Konsulinde Muus Dameportræt. Tilh. Højesteretsassessor Dr.jur. N. Lassen. Aksel M. Lassen *Motiv med en fjorgammel Vindfælde. Dyrehaven *Snesjap i Dyrehaven *Vej ved en Fodringsplads. Februar. Olga Lau *Vi ser Billeder *Inde i Kirken Saint-Germain VAuxerrois. Paris ^Interiør fra Holland *Fra Dragør *En Opstilling *En Krog i Stuen Studie fra Holland. Thea Lejmami 312. *Gaardinteriør fra Køge. G. Emil Libert (u. C.), R. af Db *Parti ved Skarrid Sø. Oktoberdag *Ved Klinteskov paa Møen. Aftenlandskab *Skægs Mølle ved Odder i Jylland. Maaneskin *Fjordbillede fra Hardanger. Norge. H. P. Lindeburg *Elfenbensbæger. Rosenborg *Rokoko. Rosenborg.

21 19 Carl Locher (u. C.), Professor, R. af Db *Is. Regntaage. Diskobugten *For hjemgaaende fra Fiskepladsen. Skagen. Radering Efter Storm. Fiskere drage Garn. Skagen. Radering Ved Klaveret *Heste ved Hegnet *Køer paa Engen *Heste i Regnvejr. Søren Lund (u. C.) Dameportræt. Lilli Lundsteen *Skumring. Marie Luplau. Naar Dagen dør og Lyset slukkes, For Dagens Strid og Stræv der lukkes, Og Skumringstimen lister ind Sin bløde Fred i mangt et Sind. H. Liibbers *Fiskerbro ved Humlebæk *Fra Krik ved Limfjorden *Vrag paa Jyllands Vestkyst. J. Liibschitz *Interiør fra en lille By i Vendée i Frankrig. I Besøg hos den Gamle. 2*

22 2O A. Mackeprang (u. C.) *1 Lænestolen *Paa Verandaen *En Raabuk. Oktober *En Raa med Lam. Juli *En Flok Gæs *Køer *Faar og Lam. A. P. Madsen (u. C.), Kaptajn, R. af Db., Dbm. V. Magaard *Vadskedag i en Bondegaard *Gaardinteriør fra Kristianshavn. Akvarel *Det Indre af en Stald. Radering. Oscar Matthiesen *Portræthoved. Poleret Fresko. Carl V. Meyer *Konfirmationsdagen *Naar mon han kommer? 345. *En Landstryger. Emma Meyer *Uvejr i Højalperne. Berner Oberland. Lauritz M. Mikkelsen *Mand der graver. Efteraar *Ved Pilene. Foraar.

23 349. *Aften i Skoven. 2 I C. Milton-Jensen. Harald Moltke *Fremtrængende Civilisation. Anna E. Munch *Julebillede [med komponeret Ramme] Interiør. Tilh. Frk. Thora Wahl. Emilie Mundt (u. C.) To Søstre. Portræt Alf. Portræt *To Veninder *Graavejr. Se, nu løb de igjen deres Vej f Ingen slet Ingen vil lege med mig. V. B. Amalie Muller *Blomstrende Æbletræ. Tony Miiller *Gamle Maren Per Hans's *Smedens lille Karen. Carl Møller (u. C.) *Svaler som soler sig paa Telegraftraaden. Septembermorgen *Foraarssol i April *Kystparti ved Gjorslev Bøgeskov. Maj *Langt hen paa Efteraaret.

24 22 Holger Møller *Ved et gammelt Boissted. Olivia Holm Meller Tegninger *Mumier. Tegning *Tegning fra en katolsk Kirke Trappen. Tegning. Chr. Mølsted *Aalefiskere. Efteraarsstemning i Drogden. Siegfried Neuhaus *Dameportræt. Chr. V. Nielsen (u. C.), Professor, R. af Db *S-Broen ved Frederiksborg Slot *Indgangen til Petri Kirke *Gadeparti paa Kristianshavn Triumfbuen ved Frederiksborg Slot *Parti i Botanisk Flave. Ejnar Nielsen *Fra Stenegelunden i Volterra *Portræt af Ellen Key. Ragna Norstrand Portræt. Tilh. Minister Hagerup.

25 Børge Nyrop *Klitter *Vej gennem en Plantage *En Markvej *Ung Kvinde *Voksende Æblegren. [Se ogsaa Nr. 721 i. Benedicte Olrik. Dagmar Olrik. Alfred Olsen (u. C.) *Aggersberget. Kullen *Aaløb ved Vesterhavet *Skagens Nordstrand *Vindstille *Veteraner fra Træfningen ved Helgoland. Flaadens Leje Chr. Benjamin Olsen *Haardt Vejr over Biscaya Bugt *Portræt. Johannes Ottesen. Vi Ih. Pacht (u. C.) *En Redefuld *Maleren Krøyer modeleres i sit Atelier paa Skagen *Prométheus. Jtd. Paulsen (u. C.).

26 Dobbeltportræt. Tilh. Maleren Professor L. Tuxen Portræt af Hr. Christoffer Hage. Tilh. Købmandsskolen Portræt. Tilh. Grosserer Vilh. C Portræt af afd. Overlæge Fr. Lange. Tilh. Sindssygeanstalten ved Middelfart Portræt af Stiftamtmand A. Dybdal. Tilh. Raadhuset i Viborg Portræt af Maleren P. S. Krøyer. Tilh. Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg *Skovvej. ] 402. *Vildnis. Fra Skagens Plantage ::: Skovinteriør med Solpletter *Nymaane. Skagen Portræt. Oscar Jul. Paulsen *Portræt af min Fader. Sophie Pedersen. Anna Sofie Petersen *Gammel Kone fra Hornbæk *Nature morte *Motiv fra en Husmandsstue Højsand ved Rørvig. Carl W. Petersen. Edvard Petersen (u. C.), Professor *Efteraarsaften i Villa Borgheses Have i Rom.

27 *Guldregn, Kastanie, Syrener.) 413. *Uroligt Vejr. Studier *Ved Bondegaarden. Elias Petersen *1 Sundet udfor Kjøbenhavn. Fanny Petersen *To Koner i Passiar. Bretagne *En gammel Mand fra Bretagne. Rud. Petersen *Fra Stenrand Plantage. Landskab *Fra Brejninge Aa. Landskab. Tom Petersen *Nicolai Taarn uden Spir. Originalradering *Fra Havnen ved Knippelsbro. Originalradering *Fra Kongens Nytorv. Originalradering *Fra Aalborg. Originalradering. Sally Nikolaj Philipsen *Gammel Italienerinde. Fattiggaarden i Assisi *Interiør. Assisi *Portræt. Sv. Rathsack. Louise Ravn-Hansen *Fra Spiez ved Thunersee. Udsigt mod Stockhorn *Graavejrsdag. Berner Oberland.

28 26 Marx Reese *Arnofloden ved Ponte Vecchio. Florens. K. Hansen Reistrup *Niels Ebbesen undsiger Grev Gert. Albert Repholtz *Manden med Pragthjælmen [Adrian Harmenszoon], Sortkunstblad efter Rembrandt van Rijn. Originalen i Kajser Friedrich-Museum. Berlin. J. Resen-Steenstrup *Heste. Bremsevejr *Køer. Efteraar *Heste i Bygevejr * Ellen og Kaspar. Radering. L. A. Ring (u. C.) *Et lille Hvil *Stygt Vejr Vinter. Solskin Aften. Interiør. Tilh. Kunsthandler Larsen. Gotfred Rode ^Middagshvil. Bygevejr *Det klarer op henad Aften. Ingeborg Rode Dameportræt. Tilh. Fabrikant F. Cloetta *Paa Skyggesiden.

29 444. *Sommer *Sne *November *Skovbæk. 27 Ellen Rohde. Aage Roose. Villi. Rosenstand (u. C.), Professor, R. af Db *Fra en lollandsk Præstegaard. Ludovica Kabell-Ro senørn *Campanula *Hvide Nelliker i et Glas. A. Rudinger (u. C.), Professor, R. af Db *TJdsigt over Mariager Fjord. Bygevejr *Kystparti ved Mariager Fjord *Ungkvæg paa Marken en varm Sommerdag *Hedebakker fra Egnen ved S. Hadsund *Sydfynsk Landskab. Marie Sandholt. Elisabeth Schiøtt *Vej gennem Hornbæk lille Plantage. Efteraar. N. F. Schiettz-Jensen (u. C.) *Tidligt Foraar i Villa Borgheses Have. Rom *Genrebillede fra Sabinerbjergene. Anticoli ^Landskab fra Sabinerbjergene. Anticoli *Forum romanum. Ruiner af Castor og Pollux- Templet. Rom.

30 461. Portræt. Lampelys *En Barnedaab *Gamle Ane *Psychestudie *Landskab. Foraar *Alvor Portræt Portræt. 28 y. C. Schlichtkrull (u. C.). P. A. Schou. Sigurd Schou *En tilgroet Grusgrav. Aalum *En løs Stud. Sven Schou *April. Henrik Schouboe. Emma Siboni Miniaturportrætter. Malede paa Elfenben *Paa Strandengene *Pointeren Nimrod *Buldoghvalp *1 Hønsehuset. Simon Simonsen (u. C.). Knud Sinding *Stille Dag sidst i September *Foraarsdag. Himmerland.

31 29 Agnes Slott- Møller *CUM!F RATRE i SOROREM i Motiv fra Dobbeltgraven paa Vestervig Kirkegaard *Gammel Bog paa en Kæmpegrav Herregaarden Bangsbo. Tilh. Godsejer Johan Knudsen. Harald Slott-M&ller *Portræt af min Hustru Portræt Portræt. Hans Smidth (u. C.) Tyttebærhost *Ildebrand i Vestjylland *Vestjydsk Kjær *Vestjydsk Husmandshus *Øie Sø. Himmerland *Fra Vestjylland. Olga Marie Smith Portrætgruppe. Tilh. Architekt Emil Jørgensen Min Mo'er. C. M. Soya-Jensen, R. af Db * Vejen til Paradis. Motiv fra den italienske Riviera. Februar Marts *Gaardinteriør. Ribe *Skibet. Kristianshavn *Ved Fyraftenstid. Ribe *Køerne drives løse. Poul Steffensen.

32 3 Gerda Strøm *1 Udkanten af en Bøgeskov *Vej gennem Landsbyen *Vinterlandskab. One Carl Svenson *Originalfarvelitografi. Motiv fra Larslejstræde *Selvportræt. Sigurd Swane. Anna Syberg *Georginer i en Lerkrukke. I 504. ^Blomster ved et Vindue. Akvareller *Paaskelillier og Tulipaner. ) Fr. Larsen-Stersløv Portræt. Tilh. Architekt A. Rosen *En Vadskeplads. Finsk Motiv. Eiler Sørensen *Børn luger Opgangen til Kirken Moder Og Barn. Tilh. Forstassistent H. Heiberg-Jiirgensen *Figurgruppe. Aftenlys *Vintersolskin i Stuen *To Smaapiger. Ella Thalbitzer Decemberdag i Rude Skov *Maj. Mathilde Thalbitzer.

33 3' Augusta Thejll *Portræt. M. Therkildsen (u. C *'Vogterdreng med sin Hjord *Stenhøjen i Graavejr. 518.»Stenhøjen i Solskin. 519.»Fiskerens Køer *Paa Engen i daarligt Vejr *En Stald *Efteraarsvejr Carl Thomsen (u. C.), Professor, R. af Db. *Fra en Præstegaard. *Julianes Gifterviaal. *1 Granplantagen. *1 Slotshaven. ) *Den 17de Januar Akvareller. *Et afgørende Ojeblik. ] Chr. L. Thomsen *Tegninger. Fra Skaane. 530.»Tegninger. Pauline Thomsen *Et Hyldetræ. Ved Svejstrup Møllegaard 532. *Naar Byggen modnes. J mellem Ry og Alken. t A. Thorenfeld (u. C.). 9. April Febr *Fra Østkysten af Jylland. 1 Baggrunden Muldbjergene Udsigt fra Hulerød Badehotel. Tilh. Musikdirektør Olfert Jespersen.

34 535. *Vinterasters. 536.»Primulaer. Emmy 32 Thornam. Hakon Thorsen *En gammel Vestindiefarer. Studie *Studiehoved *Stue fra Thy. Maria Thymann. 540.»Oktoberdag. Bretagne *Skitse af rue de l'église i Le Faouet. Bretagne. 542.»En Krog i mit Atelier. Aften. L. Tuxen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 543.»Sommerdag paa Skagens Strand * Ariadne. 545.»Ved Maanens Opgang. August Tørsleff. 546.»Landsbysmeden vander sin Ko. Stephan Ussing *Gjern Troldbakker. Graavejr. Herman Vedel. 548.»Aftenbillede Portræt Portræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomitéen Portræt. 552.»Portræt Portræt.

35 *Interiør *Interiør. 556.»Interiør. F. Vermehren (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm Herreportræt. Brystbillede. Gustav Vermehren. 558.»Bedstemoder begynder at komme sig. 559.»Solskin i den gamle Kones Stue. 560.»Aaløb. 561.»Studie. 562.»Efteraarsbillede. Jens Vige. Sigurd Wandel Portrætstudie. Tilh. Professor Cl. Wilkens. 564.»Figurgruppe. 565.»Interiør. 566.»Poplerne. Einar Mogens Wegener. Emil Wennerwald. 567.»Eftermiddagsbelysning. Baierbrunn. C. Wentorf (u. C.) I Skoven ved Aftenstid Portræt. Tilh. Kolding Sygehus '^Slotsgraven. Clausholm. 571.»Mariager Fjord. 572.»Gade i Mariager.

36 34 A. Wilde Efteraar. Udenfor Randers Gudenaadalen. Vinterdag. J. Wilhjelm (u. C.) *1 Paradisets Have *Uddrivelsen af Paradis *Den store Slette i Sol *Konen med Lyngleen *Eline skal i Seng. Frederik Winther (u. C.) Parti fra Bøllemose. Udført efter Bestilling af Løjtnant Jacobsen. Skjoldgaarden *Det stille Vand i Dyrehaven. Sommer *Udsigt fra Kristiansø til Frederiksø og Græsholm. Chr. Zacho (u. C.). Professor *Susaaen i Dønnerupvænge ved Gisselfeldt. Foraar Helsingør. Udsigt fra Marienlyst Park. Tilh. Overdommer Rosenstand *Frederiksværk. Udsigt fra Norske Bakke Portræt. Tilh. Konsul Otto Marstrand *GamIe Huse ved Aaen i Frederiksværk *Korsikanske Bjerge ved Ajaccio.

37 35 Billedhuggerkunst. 4. i F. W. Alexander. 24. Aprii Decbr En Portrætbuste. Gibs. Rasmus Andersen (u. C.) Kammerherre Carl Bech. Engelsholm. Portrætbuste. Gibs Barnebuste. Marmor. P. Bentsen-Pedersen *Asta. Relief i Marmor. E. H. Bentzen (u. C.) Portrætbuste af Generalmajor V. H. O. Madsen. Gibs. V. Bisseti (u. C.), Professor Portrætbuste i Gibs af Professor V. Bergsøe *To romerske Tyre. Gibs Adda Bonfils. : En Badescene. Gruppe i Gibs. Carl J. Bonnesen (u. C.) ^Danserinden Doris. Statuette i Bronce *Danserinden Ida. Statuette i Bronce.

38 36 Elna Borch *Hagar og Ismael i Ørkenen. Gruppe i Gibs. Elise Brandes *Skuespiller Johannes Poulsen. Buste. L. Brandslrup (u. C.), R. af Db *Foraar. Statue i Bronce Portrætbuste i Bronce Kontreadmiral Victor Hansen. Portrætbuste i Bronce. Thomas Bærentzen Portrætstatuette. Bronce. R. Begebjerg (u. C.) Portrætbuste i Gibs. Tilh. Fru Johanne Melchior *Diskoskaster. Statuette i Bronce *Diskoskaster. Statuette i Plastilina *Ung Mand med en Lampe. Statuette i Plastilina. Carla M. Christiansen *Liv. Dekorativt Relief *Død. Dekorativt Relief. J. P. Dahl-Jensen *Kalkunsk Hane *Java-Abe. Helen Dohlmann *Sorg. Martha Eb s trup *Portrætbuste i Gibs.

39 615. * Kain. 37 Thod Edelmann. Augusta Finne '''Portrætbuste i Bronce af Forfatteren Sven Lange. Gebauer-Hansen *Sokrates og Xanthippe. Gruppe i Bronce Puk og Æslet. Gruppe i Gibs. Betty Gravesen *Portrætbuste af en Dame. Gibs. F. Hammeleff Portrætbuste af Tandlæge, Professor Carl Christensen. Aksel Hansen (u. C.) *Buste i Bronce af Kong Christian IX *Buste i Bronce. Carl Martin Hansen Amagerpiger i Torve- og Kokkedragt. 2 Statuetter i polykromt Porcelæn. Udførte paa den kgl. Porcelænsfabrik. Farvebehandlingen [i Overglasur] af Fru Else Blume Kyhn 625. *Landdagsmand Peder Skau. Slesvig. Buste i Bronce *Statuette. R. Harboe Portrætbuste. Bronce. Tilh. Hr. Viggo Cavling.

40 3«Michaela Haslund *En lille Vandbærerske. Vi Ih. Herold, R. af Db Portrætbuste i Bronce *Guldgraver *Mørtelslæber. Niels Holm. Gunnar Jensen Modeller til Mønter Portrætrelief Portrætrelief. Jørgen Larsen (u. C.) *Kgl. Skuespillerinde Fru Eckardt. Portrætbuste. Udført efter Fotografi Komponisten Henrik Rung. Portrætmedaillon. Udiørt efter Fotografi. Ellen Locher- Thalbitzer Tilflugtsstedet. Gruppe i Gibs. Om jeg blev druknet i dybeste Hav ak Moder min I jeg veed, hvis Taarer randt ned i min Grav; Moder min, o Moder min. Og blev jeg fordømt til Legem og Sjæl ak Moder min! jeg veed, hvis Bøn gjorde karsk og hel, Å/oder min, o Moder min! Rudyard Kipling.

41 39 Jens Lund *Poul. Drengebuste i Gibs. Rikard Magnussen *Munken og Evighedsfuglen. Statue i Gibs. Munken Urban gik i Skoven og grubled over det Eviges Uforstaaelighed. Da standsede han ved en herlig Fuglesang, stod lidt og lyttede betaget. Fuglen fløj, og Munken vendte tilbage til Klosteret; men da var hundrede Aar henrundne. Evighedsfuglen havde sunget for ham. Carl Mortensen *En galende Hane. Bronce. Johannes Mølgaard Portrætbuste i Gibs *1 Brændingen. Gruppe i Bronce. Olivia Holm Moller *Portrætgruppe. Relief *Portræt.' Relief *Længsel. Jens Jacob Nielsen. Viggo Nielsen *0g Gud skabte Manden og Kvinden. A. Paulsen (u. C.), Professor, R. af Db *Fra Æventyret. Statuette i Gibs.

42 40 Gyde Petersen *Buste af Maleren P. S. Krøyer. Ingeborg Plockross Ung Pige. Buste i Marmor. Tilh. Den kgl. Skulptursamling. Anna-Sophie Reumert *Ond Kvinde tanker Hævnens Tanker, Ruger grumt paa onde Rænker, Pønser dybt paa Hævn. A. W. Saabye (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm *En Dame. Buste i Gibs. Axel E. Schierbeck *Portrætbuste. Frk.Juliette Schierbeck *Portrætbuste. Cand.ph.il. E. Biigel-Hartmann. Nicolai Schmidt (u. C.) * Hamlet. Bronce *Pan. Buste i brændt Ler Barnebuste i brændt Ler. Tilh. cand.pharm. Ballentin. Just Nielsen Sondrup *Naar Sol ringes ned. Jydsk Høstmand. Figur i Gibs *Dreng med en And. Statuette i Bronce *Portrætbuste i Bronce.

43 4i Elna Steen-Hertel *Pan og Hyrdedrengen. Gruppe i Bronce Portrætbuste i Gibs. Chr. L. Thomsen En Malkepige. Statuette i Gibs. Tilh. den kgl. Porcelænsfabrik. Anna Trap *En Buste. En Arbejderske. L. Tuxen. Professor, R. af Db., Dbm Gruppe i Bronce af Malerne M. Ancher og P. S. Krøyer. Georg Limer *Ung Kvinde. Figur i Gibs. Holger Weaei'kinch-Madsen *Skitse til en Rytterstatue af Kong Christian IX *Svømmeren. Udspringet. Gibs. C. Wegener. R. af Db *Gruppe i Gibs. Kaserneliv.

44 42 Bygningskunst. H. C. Andersen Frederiksborg Slot. Tilh. Kunstakademiets Opmaalingsarbejder ved F. Meldahl. Carl Brummer Gehejmeetatsraad Is. Gluckstadts Pavillon ved Søllerød Højesteretssagfører Dr.jur. E. Møllers Villa paa Lundevangsvej Redaktør Gulmanns Villa paa Vestagervej. Vilhelm Fischer Fabrikejer Andreas Holmblads Villa. Charlottenlund. Thorkild Henningsen & Gerhard Poulsen Opmaalinger af Eskildstrup Kirke. Falster Opmaalinger af Skovlænge Kirke, l.aaland. Holger Jacobsen Krematorium ved Bispebjerg Kirkegaard. Foreningen af 3. Decbr ved Viggo Jacobsen, p. t. Formand Opmaalinger af gammel dansk Architektur. H. B. Moller Skitsebogsblade fra Pistoja Hospital ved Holstebro Kirkelig Samfunds Hus i Hjørring.

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

UDSTILLING UNG DANSK KUNST

UDSTILLING UNG DANSK KUNST 24 5 UDSTILLING = AF = = = = = UNG DANSK KUNST DECEMBER 1910 p p p m. 1g m g g g p i. "pr-- V - -- '-./ '. S : ;- UDSTILLING AF UNG DANSK KUNST $ DECEMBER 1910 CHR. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN FORTEGNELSE

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN 543. HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN I ØREGAARD FOLKEPARK SOMMEREN 1918 AFHOLDES AF GENTOFTE KOMMUNE I FORBIND ELSE MED CHARLOTTENBORG-BILLEDHUGGERNES SAMMENSLUTNING PRIS: 25 ØRE Elegant farreskræderi @AS @A9

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres Katalog over Maleri-Auktionen paa Raadhussalen i Maribo Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet: Søndag den 24. Juni fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. -----

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. ----- JL. ----- MALERI AUKTION 22. NOVEMBER 1915 v j * KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KONCERTPALÆETS RIDDERSAL MANDAG DEN 22. NOVEMBER

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97?

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? paa Sehous Hotei Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? Malerier af K- C- IHlertsen 1. Aaløb i Sorgenfri Skov 2. Aftenlandskab fra Taasinge 3. Strand ved Bulbjerg, Skareklit 4.

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5. Fal k enbergs Au ktioner Fredag den 30. August 1918 KL \2 % Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10

Læs mere

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Mandag den 25. Februar Kl. 12. Eftersyn Fredag d.22, Lørdag d. 23 og Søndag d. 24., Kl. 10-5 KUNST-AUKTION FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER \ HVOR IMELLEM

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

SEPTEMBER UDSTILLINGEN 1911

SEPTEMBER UDSTILLINGEN 1911 SEPTEMBER UDSTILLINGEN 1911 SEPTEMBER UDSTILLINGEN V C. V. AAGAARD o CHR. BONNESEN C. GODTFREDSEN o OLUF JENSEN o ERNST KØIE LARSEN SÆRSLØV o TONY MULLER MAX NATHAN o OSCAR JUL. PAULSEN STEPHAN USSING

Læs mere

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj (M) Katalog over Kunstauctionen som afholdes i -3 alen Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj I. Indrammede Kobberstik og Raderinger. Louis Jensen. 1. Ved Kinderdijk i Holland. N.

Læs mere

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 7. Februar 1919 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl.

Læs mere

Malerier. Auktionen. 5^jo. Admiralgade 16. SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm.

Malerier. Auktionen. 5^jo. Admiralgade 16. SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm. 5^jo AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm. i Admiralgade 16 over Malerier. af ældre og yngre dansk Malerkunst.

Læs mere

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 1 KANAL VED TERRACINA. 1902. Tilh. Kunsthdlr. Anton Hansen. 2 STRANDBRED. TERRACINA.

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

744. FORAARS UDSTILLINGEN ^Li9 9^ tst&mzæx. KATALOG

744. FORAARS UDSTILLINGEN ^Li9 9^ tst&mzæx. KATALOG 744. FORAARS UDSTILLINGEN ^Li9 9^ tst&mzæx. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed, henledes paa den nye Ordning af, Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste^ Sider r Opsynet kan paavise,

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282.

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282. Aalborg nye Auktionslokaler. Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5 bliver ved Auktion, der afholdes i Aalborg nye Auktionslokaler, (Christiansgade 54) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER. EFTERSYN: Tirsdag,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 Katalog over Maleri-Auktionen 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 i Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 25. og Søndag den 26. Januar fra Kl. 11 4. Kommissioner modtages af aut. Taksator,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 ----------------------------- Katalog over Maleri-Auktionen i ffllégade Nr. 35 M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 O O O Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 27. og Sandag den 28. Septbr. fra Kl. 11-4.

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM.

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. ffvr KATA LO Q OVER MflbERl-flUKTlONEN PAA GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. EFTERSYN PAA AUKTIONSSTEDET SØNDAG OG MANDAG FRA 11 4 KOMMISSIONER MODTAGES

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Torsdag den 3. Maj 1917 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

741. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG <5J»

741. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG <5J» FORAARS UDSTILLINGEN 741. KATALOG

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

J. F. N. VERMEHREN 5

J. F. N. VERMEHREN 5 D 27.768 ti 220 Fortegnelse over et Udvalg af Maleren J. F. N. VERMEHREN 5 Portrætter samt andre danske Kunstneres Arbejder Udstillede i Foreningen for national Kunst 1917 J. F. N. VERMEHREN 1823 1910

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 23. Marts 1317 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 $ 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

Maleri - Auktionen 54, Købmagergade 54, Mezzaninen,

Maleri - Auktionen 54, Købmagergade 54, Mezzaninen, Katalog over Maleri - Auktionen 54, Købmagergade 54, Mezzaninen, Alaska, T irsdag d. 9. M arts 1915 Kl. 12 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Søndag den 7. og Mandag den 8. Marts fra Kl. 10 4. Kommissioner

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

& '" HK/ $ 592. FORENINGEN DYREHAVENS MALERES UDSTILLING OKTOBER 1920. » d. 17. 31. incl.

& ' HK/ $ 592. FORENINGEN DYREHAVENS MALERES UDSTILLING OKTOBER 1920. » d. 17. 31. incl. & '" HK/ $ 592. ^ T FORENINGEN DYREHAVENS MALERES UDSTILLING 1. 9 * 2 * 0 OKTOBER 1920» d. 17. 31. incl. &3S >5 ^ L E f & DEN FRIE UDSTILLING OKTOBER 1920 * STATENS ^ kunst::.",tokiske F UToGU Al t. SAMLir.

Læs mere

D 591. UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN I SEPTEMBER 1919. ! å

D 591. UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN I SEPTEMBER 1919. ! å D 591. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN tø/:/.3! å I SEPTEMBER 1919 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiaiaiiiuiiiiiiiiiiiiiis

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN 19O3 GS

FORAARS UDSTILLINGEN 19O3 GS FORAARS UDSTILLINGEN 19O3 GS 738. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Protokoller med Angivelse af Priserne

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL.

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 204. RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING 1919 AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 9 6.: - v "I r ; RUDOLPH TEGNER SKULPTURER M A L E

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN 746. KATALOG

FORAARS UDSTILLINGEN 746. KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 746. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider 1911. Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Assens. M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. For Maleriernes Ægthed garanteres. over

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Assens. M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. For Maleriernes Ægthed garanteres. over Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix i Assens M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 20. Maj fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014 Mandag kl. 14.30-16.00 Noah Kjær, Oliver Kauffmann, Frederik Gjøll, Leander Aksel Stender, Silas Magnus Thornøe, Frederikke Frøkjær, Nathalie Aunbirk. Mandag kl. 16.00-17.30 William Gram Andersen, Emil

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

sidste Afdeling Oliemalerier

sidste Afdeling Oliemalerier . p\ mr KATALOG over sidste Afdeling Oliemalerier af afg, Landskabsmaler Yilh. Groth tilh. hans Dødsbo som bortsælges ved Auktion i Kunstudstillingsbygningen ved Cliarlottenborg Mandag den 10. December

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 MALERIAUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER 1919 KL. 12 BORTSÆLGES

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

740. FORAARS UDSTILLINGEN % I9 5 KATALOG

740. FORAARS UDSTILLINGEN % I9 5 KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN % I9 5 740. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG. Fotograiisaiii lingen TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* »KUNSTSAL«, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ.

EN SAMLING MALERIER KATALOG. Fotograiisaiii lingen TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* »KUNSTSAL«, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ. Fotograiisaiii lingen KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER som, bl. a. efter Begæring af Hr. Overretssagfører A. Henriques paa et Dødsboes Vegne, bortsælges ved Auktion TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* i»kunstsal«,

Læs mere

Katalog. en Samling Malerier, B. T.-C e n tr a le n s Udstillings-Lokale, over. der til Fordel for Oprettelsen af. Svagbørnskolonien Soliolt

Katalog. en Samling Malerier, B. T.-C e n tr a le n s Udstillings-Lokale, over. der til Fordel for Oprettelsen af. Svagbørnskolonien Soliolt Katalog over en Samling Malerier, der til Fordel for Oprettelsen af Svagbørnskolonien Soliolt er skænkede af danske Kunstnere og vil blive bortsolgte ved Auktion, som afholdes Tirsdag den 12te Juni, Formiddag

Læs mere

MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER

MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER O : 0 2 8. KATALOG NR. 72 SEPTEMBER 1918 /f/f FORTEGNELSE OVER MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER A F MARGRETE DREJER MARY ELISA HAVNING F. BONFILS ERNESTINE NYROP UDSTILLEDE HOS KUNSTHANDLER CHR. LARSEN

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

< y 742. FORAARS UDSTILLINGEN. KATALOG (SflSi

< y 742. FORAARS UDSTILLINGEN. KATALOG (SflSi < y 742. FORAARS UDSTILLINGEN ' KATALOG (SflSi TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Om dokumentet Dette dokument indeholder en liste over Sigurd Swanes malerier på danske (og skandinaviske) museer. Listen er baseret på den

Læs mere

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2!

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN I DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE 21 2. SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! * » I * - KUNSTAUKTION i DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne er anbragte.

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over Katalog / over Maleri - Auktionen i flllégade 35 M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 16. og Søndag den 17. Januar fra Kl. 11 4, K o m m i s s i o n e r modtages

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2.

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2. 336. FORTEGNELSE OVER EN FORTRINLIG SAMLING MALERIEROGSTUDIER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS W.WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL APRIL 1907 BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 Fotografisamlingen MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS å VIS ØSLBANEGAARDEN M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER SÆRLIG AF ÆLDRE OG YNGRE DANSK MALERKUNST

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13

KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 T / KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 FORAARS* UDSTILLING KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 Nr. 1. MICHAEL ANCHER. SELVPORTRÆT. MICHAEL ANCHER. 1 Selvportræt... ROSTRUP BOYESEN. 2 Polardrengen...

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere