743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG"

Transkript

1 FORAARS UDSTILLINGEN 19O KATALOG O#

2 TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider

3 Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne er anbragte. Protokoller med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der er betegnede med *, er henlagte i Kontoret og i Udstillingslokalet. Tombolaanvisninger modtages kun i Betaling for købte Arbejder, naar de ajlever es i Udstillingens Koiitor samtidig med at Købet finder Sted. (u. C.) ved en Kunstners Navn betegner, at han har Ret til at udstille et bestemt Antal Arbejder udenfor Censur. En Fortegnelse over Udstillernes Adresser og en Angivelse af Tiden, paa hvilken adskillige Ateliers er tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog. Malerkunst. Raderinger. Tegninger. Arvid Aae. 1. *Gammel Markarbejder. 'Bornholm. 2. ^Landsbygade. Bornholm. Radering. G. Achen (u. C.). Portræt af A. C. A. Portræt af Kommandørinde C. 5. *Interiør. 6 *Eftermiddagssol paa Vestlængen., *Mølledammen. I Buderupholm. *Fra Engen. Hans Agersnap (u. C.). 9. *Klar Vinterdag efter Rimfrost, o. *Snedrive langs Hegnet. I

4 2 11. *Røgstue paa Færøerne. Chr. Aigens. Michael Ancher (u. C.), R. af Db. 12. *Marine. Storm. 13. *Marine. Det sortladne Hav. 14. *Marine. Bølgen. 15. *Moder og Datter. 16. *Den gamle Bærplukkerske. 17. *Portrætstudie af Holger Drachmann. 18. *Portrætskitse af Henrik Pontoppidan. 19. *Else. 20. *Portræt af P. S. Krøyer. Cilius Andersen. 21. *Hanen plukkes. 22. *Godt Øl. 23. *Det gamle Færgested ved Odense Kanal. Radering. 24. *Landskab fra Stige. Radering. Vald. Andersen. 25. Portræt *Billeder af Kjøbenhavns Historie. Illustrationer til en Bog: Absalons By. A. Ander s en-lundby (u. C.). 34. *Vinteraften ved Starnberger See. Ingeborg Andreasen. 35. *Portræt af en Amerikaner.

5 3 Vilh. Arnesen (u. C ). 36. Hs. Majestæt Kong Frederik VIII.s Indsejling paa Reykjavik Red den 30. Juli *Reykjavik Red under Kongebesøget *Damptrawlere under Ajafjældsjøkul. 39. *Ved Solnedgang. Gilleleje. Otto Bache (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm. 40. Portræt af Fru Elisabeth Bache. 41. Portræt af Nationalbankdirektør Knudtzon. Otto P. Balle. 42. *Solskin bag Bakkerne paa Bolsmandens Lod. 43. *Solskin i Sommerlejligheden. Frokosten venter. Vilhelmine Bang. 44. *Blomstrende Hyld. Sommeraften. Brita Barnekow. 45. Dameportræt. Tilh. Grosserer Holm Vestergaard. Chr. F. Beck. 46. *Marmorbroen. 47. *En Beværterhave i Pilealléen. J. Bentzen-Bilkvist (u. C.). 48. *Uvejr. 49. *Efteraarsstemning. Motivet fra Kalvebodstrand. 1*

6 Jens Birkholm. 50. *1 Herberget. 51. *Sommervariété. 52. * Valmuer. 53. *Naar Lyngen blomstrer. 54. *Naar Lyngen falmer. 55. *Den Blinde og den Gale. Radering. 4 R. Bissen (u. C.). 56. *Flodlandskab. 57. *Landevej ved Nøddebo. Chr. Blache (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 58. *Hal ned Storsejlet! \ Vester0 Havn 59. *Fiskerne venter paa Vind. / paa Læsø. 60. *Paa Nordspidsen af Kullen. 61. *Braad paa et Undervandsskær. Kullen. 62. *Paalands Sø. Kullen. 63. *Marstal Havn. Gerhard Blom. 64. *Figurbillede. 65. *Ved Skumringstid i Bøgeskoven. 66. *Vinterdag henimod Aften i Rude Skov. 67. * Vinterbillede. 68. Portræt. G. V. Blom. Joh. Boesen (u. C.). 69. *Sommerdag ved Thor Sø. j 70. *Aften. _ Fra Silkeborgegnen. 71. *Regnfuldt Vejr. 72. *1 Skoven en Foraarsdag.

7 3 Louise Bonfils. 73. *Bygevejr. Motiv fra Gilleleje. 74. *Motiv fra Sverige. 75. *Sommernat. Christian Bomiesen. J. H. Brandt (u. G.). 76. *Solglans. 77. *Eftermiddagssol over Havet. 78. Solskin gennem Løv. Tilh. Ingeniør Vald..Poulsen. Viggo Brandt 79. * Susanna. Kompositionsstudie. 80. *Morgenhilsen. 8 r. *En Passiar. H. Brasen (u. C.). Axel Bredsdorff. 82. *Min Far i Sofahjørnet. J. U. Bredsdorff (u. C.). 83. *Ribe Domkirke set fra Engene. Oktober. 84. *Klitter fra Søndervig. September. 85. *Vejle Fjord set fra Munkebjerg. Efteraar. 86. *Sildig Sommereftermiddag ved Flensborg Fjord. 87. *Fra Rørbæk Sø. Ch. Henrichsen-Bremsen. S8. *Udenfor Dyrehavehegnet. Efteraar.

8 6 H. A. Brendekilde (u. C.). 89. *L)e gamle har været til Alters. 90. *Fa'rmo'r lykønskes. 91. ^Urmageren. 92. *Børnene skal i Besøg. 93. *Rullekonen. 94. *Fiskeren. Alfred Broge. 95. *Efteraarsaften. Dragsholm. 96. *Efteraarsaften. Dragsholm. Frida Bugge. 97. *Interiør i Graavejr. Harriet Bøttem. 98. Barneportræt. Tilh. Øjenlæge Erik Brun. Ebba Carstensen. 99. *Fra Kongevejen nær Helsingør. Anthonore Christensen, født 100. Røde Aakander fra Mosebakkes Have. Tilh. Grosserer M. Clausen. Tscherning (u. C.). I Ol. Mosebakkes Naboer. Tilh. Grosserer M. Clausen *Hvide Roser og Valmuer *Chrysanthemum. Godfred Christensen (u. C.), Professor, R. af Db *Eftermiddag paa Munkebjerg ved Vejle Fjord *Dalstrøg ved Himmelbjerget *Udfor Hjelm Fyr *Skovsøen paa Munkebjerg.

9 Marie Christiansen *Portræt af en syende ung Dame. Pastel. R. Christiansen (u. C.) Ved Kaffebordet. Familiegruppe. 11 o. *Formiddagssolskin i Haven..S. Christiansen. in. *Udenfor Købmandens. Fastelavns Mandag *Vinterdag. Søndermarken. Chr. Clausen *Læsende ung Pige. Lampelys. Tupsy Jebe Clement *Portræt af Forfatteren Kernt Lie *Blomster. Carla Colsmann *En gammel Dame med sit Strikketøj. Hans Dall (u. C.) 117. * Aftensol. Tisvilde Hegn *Aftenbillede. Tisvilde *Udenfor Tisvilde Hegn *Ved de gamle Ege. Tisvilde *Vej gennem Tisvilde *Savmøllen. Tisvilde. 5. Danneskjold-Samsøe *Harpespillet *Fra Sterzing i Tyrol *Landskab. Sterzing i Tyrol.

10 s Christine Deichmann *Grønlænderinde *Gammel Mand. Grønland *Gammel Kone. Grønland. Augusta Dohlmann (u. C.) *Slyngroser *Helleborus i en engelsk Fajancekrukke *La France *Nasturtia *Dobbeltportræt. Heinrich Do hm. Bertha Dorph (u. C.) 134. *Lise og hendes Dukke. N. V. Dorph (u. C.) Danmark. Vægbillede i Kongeskibet Dannebrogs Salon. Borttages Iste Maj Portræt. Tilh. Overretssagfører Dyrhauge Portræt af Folketingsmand, Raadmand P. Knudsen Udkast til et Dameportræt. Tilh. I.ehnsgrevinde Lerche. Ole Due * Aftenbillede. Højbro *Martsstemning. Knud Dybvad *Ved Bovbjerg en smuk Sommerdag.

11 Q C. Eckardt (u. C.) *Parti af Skovvejen til Havnen ved Wedelsborg *Fiskerens Hus ved Wedelsborg *'Engelske Fiskere driver i Nordsøen under optrækkende Uvejr. E. Rasm. Eiletsen (u. C.). R. af Db *Fra Strandmøllebugten Sommeraften i Vallø Dyrehave *1 Smedien. Aage Exner. J. Exner (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm *Naar Maleren er ude *En Overraskelse *Køkkeninteriør set fra Dagligstuen *Fra min Malerstue. Robert Fibiger *Landsby paa Mols. Draaby. Vilh. Th. Fischer (u. C.) *Hvile paa Stranden '^Regnspover *Mose paa Mors *Gade i Dragør. Radering *Ponyer. Radering *Alléen. Carl Fomp.

12 10 Harald Foss (u. C.). Professor *Velds Bakker. Uroligt Vejr. j 160. *Morgenstemning. I Viborgegnen * Efter Regn. ) Charlotte Frimodt *En gammel Indgangsport. Akvarel '"Den røde Længe. Motiv fra Fredensborg. Akvarel. C. Godtfredsen *Kølig Sommerdag i Bakkerne paa Mols *Portræt. Lampelys *Efteraarssol. Nysted *Madam Svendsen *Fra Nørre Elkjær. Marie Graae. Gustava Grimer. Gudmundsen-Holmgreen Portræt. Tilh. Grosserer B. Aubertin. Marius Hammann *Saint-Cloud *Engdrag ved Tistrup. Ad. Heinr -Hansen *En gammel italiensk Villahave *Karyatider og Cypresser i en gammel italiensk Have.

13 11 Carl Hansen *Efteraarsdag i en Birkeskov *Gammel Gaard i Ribe *Opklarende Novemberaften. Hans Nikolaj Hansen (u. C.) *Sommer i Fiesole *Josef og Potifars Hustru. Mouritz Mølmark Hansen *Kvindelig Figur *Efteraarsmotiv fra Dyrehaven. T 81. * Dameportræt. Niels Hansen. Sigvard Hansen *Naar Sneen smelter i Marts. Motiv fra Ravneholmene ved Ørholm *Samme Motiv. Radering. Otto Haslund Professor *To Æselshoveder *Læsende ung Pige. Pompeji ^Italiensk Dreng Portræt. Brystbillede *Rhododendron. Anna Heerfordt. (u. C.),

14 I *Portræt *Portræt. Einar Hein. Viggo Heisted (u. C.) *En Stemning. Motiv fra Grenaa Havn *Fiskerflaaden kommer hjem. Stiv vestlig Kuling. Motiv fra Grenaa Havn Landmandsbanken. Udført efter Bestilling. Erik Henningsen (u. C.), R. af Db *Fra London. The underground *Morgenturen *Hos Slagteren *Dyrehavsbakken *Badegæster paa Vestkysten. Tilh. Etatsraad Friehling. Frants Henningsen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 22. Juni Marts Q. *Husarer paa en Mark *Landskab. Nordsjælland *En Hest Fra Toldboden *Fra Gisselfeldt *Landskab. Ellekilde *Amalienborg *Fra Hornbæk Plantage Interiør *Landskabsstudie En Postvogn.

15 Selvportræt Janehøj Gartnerhuset. Gisselfeldt *Fra Kærra Mølle. Halland *En Gendarm *Fra Hornbæk Plantage *Studie. 216 a. Landskab med Køer. Tilh. Prof. Arnold Krog. 216b. *Tegninger. Marie Henriques *St. Georg og Dragen i Nationalmuseet, j 218. *Kirkegaard i Skaane. I Akvareller. 21 g. *St. Stefano Rotondo. Rom. I Lorens Vilh. Hinrichsen (u. C ) *Aften. Tisvilde Hegn Portræt. Ellen Hofman-Bang. Axel Holm *Fiskerhus ved Bovbjerg. Radering *Crimson Rambler. Harald Holm. Carl Holsøe (u. C.) *Aften *1 Spisestuen *Ung Pige som læser ^Interiør *Interiør.

16 14 22g. *I)iset Eftermiddagssol. Nakskov *Den lille Pige ved Sybordet *Foraaret i Vinduet *Den gamle Kommode *Landskab i September *Ved Arbejdet *Interiør *Interior. Niels Holsøe. Axel Hou (u. C.) Svend. Tilh. Ingeniør Jarl *Portræt af kgl. Kammersanger Cornelius. Lampelys "'En ung Dame * Herreportræt. Bizzie Høyer. V. Irminger (u. C.) *Motiv fra Kysthospitalet paa Refsnæs. Juli Skoleskibet Georg Stage aflægger sit aarlige, altid af Børnene med Længsel imødesete Besøg *Motiv fra Kysthospitalet paa Refsnæs. igo *Løver i antik Cirkus *Motiv fra Kiplings: Junglebogen. Skere Khans Endeligt *Portræt. Lampelys. Agnes -Jensen. Gabriel Jensen *En gammel Borg ved Gardasøen. Foraarsdag.

17 i5 Louis Jensen (u. C.) *Pram-Aaen ved Vallø Strand *Kristianshavns Vold. Oktober *Ved Ellekilde-Hage i Hornbæk Plantage *Septemberdag ved Drabæks Mølle *Aaens Udløb ved Vallø Strand. Radering *Forblæste Træer ved Øresund. Radering *Larslejstræde. Radering. Olga Jensen *En gammel Kone *Blomstrende Kaktus En Buket Roser *Landskab. Gilleleje. Oluf Jensen *Landskab ved Æbeltoft Vig *Aften ved Bogensholm. Viols. Henrik Jespersen (u. C.) *Havluft. Motiv fra det nordlige Jylland *Bjergluft. Motiv fra Berner Oberland *Fugtig Sommerdag ved Emdrupholm *Interiør. V. Johansen (u. C.), Professor, R. af Db *Et Akademiraadsmøde i Kuppelsalen paa Charlottenborg Aar Borttages eventuelt i.maj *1 Skoven paa Bjerget. Tyresø *Æblehaven ved Klokkergaarden. Tyresø *En Bæk ved Foraarstid. Tyresø.

18 16 Asgrimur Jonsson *Thingvalla. Island *Fra Vestmannaøerne. Island. 2"jo. *Fra Vestmannaøerne. Island. Hans Knudsen *Klar Septemberdag ved Søndersø *Graavejrsdag. Vinter. Motiv fra Værløse *Vintersol. Motiv fra Værløse. Balder Knutsen *Ved Kalkbrænderiet. Fyraften. Gerda v. Kohl Portræt *Gubben og Havet. A. Kongs bak *Eftermiddag i Oktober. Sæbygaard Skov. Vald. Kornerup Portræt af afd. Konferensraad J. Moldenhawer *En Have i Sæby. Fritz Kraul. E. Krause *Moder og Datter *Parti af Amaliegade *Den sidste Rest af Volden. Radering.

19 i *Den sidste Rest af Volden. Farveradering *Karmeliterklostret i Helsingør. Radering. P. S. Krøyer (u. C.), Kmd. af Dbg., Dbm Portræt af K. I,. Gunnarson, Skagenshavnens Bygmester Portræt af Fru Svane Portræt af Frkne Pfaff og Baumann. Pastel Vibeke med sit Sytøj. Pastel Vibeke ved Flygelet. Pastel Ved Flygelet. Portræt i Kul og Pastel *Tøvejr. Radering. Ernst Køie. Henny K&s ter-panduro *Den gamle Palæhave. Solnedgang *Hornbæk Plantage. Viggo Langer. Adolph Larsen *Sommerdag med optrækkende Torden. Motiv fra Nordsjælland. Hugo Larsen Portræt. Tilh. Fabrikant catul. fharm. A. Engel. Knud Larsen (u. C.) Portræt af Overførster, Kammerherre P. E. Muller Dameportræt. Tilh. cand.jur. Neergaard. 2

20 i Fra Ribe Domkirkes Indvielse. Tilh. Ribe Stiftsmuseum Dameportræt. Tilh. cand.jur. C. P. M. Hansen Herreportræt. Tilh. Konsulinde Muus Dameportræt. Tilh. Højesteretsassessor Dr.jur. N. Lassen. Aksel M. Lassen *Motiv med en fjorgammel Vindfælde. Dyrehaven *Snesjap i Dyrehaven *Vej ved en Fodringsplads. Februar. Olga Lau *Vi ser Billeder *Inde i Kirken Saint-Germain VAuxerrois. Paris ^Interiør fra Holland *Fra Dragør *En Opstilling *En Krog i Stuen Studie fra Holland. Thea Lejmami 312. *Gaardinteriør fra Køge. G. Emil Libert (u. C.), R. af Db *Parti ved Skarrid Sø. Oktoberdag *Ved Klinteskov paa Møen. Aftenlandskab *Skægs Mølle ved Odder i Jylland. Maaneskin *Fjordbillede fra Hardanger. Norge. H. P. Lindeburg *Elfenbensbæger. Rosenborg *Rokoko. Rosenborg.

21 19 Carl Locher (u. C.), Professor, R. af Db *Is. Regntaage. Diskobugten *For hjemgaaende fra Fiskepladsen. Skagen. Radering Efter Storm. Fiskere drage Garn. Skagen. Radering Ved Klaveret *Heste ved Hegnet *Køer paa Engen *Heste i Regnvejr. Søren Lund (u. C.) Dameportræt. Lilli Lundsteen *Skumring. Marie Luplau. Naar Dagen dør og Lyset slukkes, For Dagens Strid og Stræv der lukkes, Og Skumringstimen lister ind Sin bløde Fred i mangt et Sind. H. Liibbers *Fiskerbro ved Humlebæk *Fra Krik ved Limfjorden *Vrag paa Jyllands Vestkyst. J. Liibschitz *Interiør fra en lille By i Vendée i Frankrig. I Besøg hos den Gamle. 2*

22 2O A. Mackeprang (u. C.) *1 Lænestolen *Paa Verandaen *En Raabuk. Oktober *En Raa med Lam. Juli *En Flok Gæs *Køer *Faar og Lam. A. P. Madsen (u. C.), Kaptajn, R. af Db., Dbm. V. Magaard *Vadskedag i en Bondegaard *Gaardinteriør fra Kristianshavn. Akvarel *Det Indre af en Stald. Radering. Oscar Matthiesen *Portræthoved. Poleret Fresko. Carl V. Meyer *Konfirmationsdagen *Naar mon han kommer? 345. *En Landstryger. Emma Meyer *Uvejr i Højalperne. Berner Oberland. Lauritz M. Mikkelsen *Mand der graver. Efteraar *Ved Pilene. Foraar.

23 349. *Aften i Skoven. 2 I C. Milton-Jensen. Harald Moltke *Fremtrængende Civilisation. Anna E. Munch *Julebillede [med komponeret Ramme] Interiør. Tilh. Frk. Thora Wahl. Emilie Mundt (u. C.) To Søstre. Portræt Alf. Portræt *To Veninder *Graavejr. Se, nu løb de igjen deres Vej f Ingen slet Ingen vil lege med mig. V. B. Amalie Muller *Blomstrende Æbletræ. Tony Miiller *Gamle Maren Per Hans's *Smedens lille Karen. Carl Møller (u. C.) *Svaler som soler sig paa Telegraftraaden. Septembermorgen *Foraarssol i April *Kystparti ved Gjorslev Bøgeskov. Maj *Langt hen paa Efteraaret.

24 22 Holger Møller *Ved et gammelt Boissted. Olivia Holm Meller Tegninger *Mumier. Tegning *Tegning fra en katolsk Kirke Trappen. Tegning. Chr. Mølsted *Aalefiskere. Efteraarsstemning i Drogden. Siegfried Neuhaus *Dameportræt. Chr. V. Nielsen (u. C.), Professor, R. af Db *S-Broen ved Frederiksborg Slot *Indgangen til Petri Kirke *Gadeparti paa Kristianshavn Triumfbuen ved Frederiksborg Slot *Parti i Botanisk Flave. Ejnar Nielsen *Fra Stenegelunden i Volterra *Portræt af Ellen Key. Ragna Norstrand Portræt. Tilh. Minister Hagerup.

25 Børge Nyrop *Klitter *Vej gennem en Plantage *En Markvej *Ung Kvinde *Voksende Æblegren. [Se ogsaa Nr. 721 i. Benedicte Olrik. Dagmar Olrik. Alfred Olsen (u. C.) *Aggersberget. Kullen *Aaløb ved Vesterhavet *Skagens Nordstrand *Vindstille *Veteraner fra Træfningen ved Helgoland. Flaadens Leje Chr. Benjamin Olsen *Haardt Vejr over Biscaya Bugt *Portræt. Johannes Ottesen. Vi Ih. Pacht (u. C.) *En Redefuld *Maleren Krøyer modeleres i sit Atelier paa Skagen *Prométheus. Jtd. Paulsen (u. C.).

26 Dobbeltportræt. Tilh. Maleren Professor L. Tuxen Portræt af Hr. Christoffer Hage. Tilh. Købmandsskolen Portræt. Tilh. Grosserer Vilh. C Portræt af afd. Overlæge Fr. Lange. Tilh. Sindssygeanstalten ved Middelfart Portræt af Stiftamtmand A. Dybdal. Tilh. Raadhuset i Viborg Portræt af Maleren P. S. Krøyer. Tilh. Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg *Skovvej. ] 402. *Vildnis. Fra Skagens Plantage ::: Skovinteriør med Solpletter *Nymaane. Skagen Portræt. Oscar Jul. Paulsen *Portræt af min Fader. Sophie Pedersen. Anna Sofie Petersen *Gammel Kone fra Hornbæk *Nature morte *Motiv fra en Husmandsstue Højsand ved Rørvig. Carl W. Petersen. Edvard Petersen (u. C.), Professor *Efteraarsaften i Villa Borgheses Have i Rom.

27 *Guldregn, Kastanie, Syrener.) 413. *Uroligt Vejr. Studier *Ved Bondegaarden. Elias Petersen *1 Sundet udfor Kjøbenhavn. Fanny Petersen *To Koner i Passiar. Bretagne *En gammel Mand fra Bretagne. Rud. Petersen *Fra Stenrand Plantage. Landskab *Fra Brejninge Aa. Landskab. Tom Petersen *Nicolai Taarn uden Spir. Originalradering *Fra Havnen ved Knippelsbro. Originalradering *Fra Kongens Nytorv. Originalradering *Fra Aalborg. Originalradering. Sally Nikolaj Philipsen *Gammel Italienerinde. Fattiggaarden i Assisi *Interiør. Assisi *Portræt. Sv. Rathsack. Louise Ravn-Hansen *Fra Spiez ved Thunersee. Udsigt mod Stockhorn *Graavejrsdag. Berner Oberland.

28 26 Marx Reese *Arnofloden ved Ponte Vecchio. Florens. K. Hansen Reistrup *Niels Ebbesen undsiger Grev Gert. Albert Repholtz *Manden med Pragthjælmen [Adrian Harmenszoon], Sortkunstblad efter Rembrandt van Rijn. Originalen i Kajser Friedrich-Museum. Berlin. J. Resen-Steenstrup *Heste. Bremsevejr *Køer. Efteraar *Heste i Bygevejr * Ellen og Kaspar. Radering. L. A. Ring (u. C.) *Et lille Hvil *Stygt Vejr Vinter. Solskin Aften. Interiør. Tilh. Kunsthandler Larsen. Gotfred Rode ^Middagshvil. Bygevejr *Det klarer op henad Aften. Ingeborg Rode Dameportræt. Tilh. Fabrikant F. Cloetta *Paa Skyggesiden.

29 444. *Sommer *Sne *November *Skovbæk. 27 Ellen Rohde. Aage Roose. Villi. Rosenstand (u. C.), Professor, R. af Db *Fra en lollandsk Præstegaard. Ludovica Kabell-Ro senørn *Campanula *Hvide Nelliker i et Glas. A. Rudinger (u. C.), Professor, R. af Db *TJdsigt over Mariager Fjord. Bygevejr *Kystparti ved Mariager Fjord *Ungkvæg paa Marken en varm Sommerdag *Hedebakker fra Egnen ved S. Hadsund *Sydfynsk Landskab. Marie Sandholt. Elisabeth Schiøtt *Vej gennem Hornbæk lille Plantage. Efteraar. N. F. Schiettz-Jensen (u. C.) *Tidligt Foraar i Villa Borgheses Have. Rom *Genrebillede fra Sabinerbjergene. Anticoli ^Landskab fra Sabinerbjergene. Anticoli *Forum romanum. Ruiner af Castor og Pollux- Templet. Rom.

30 461. Portræt. Lampelys *En Barnedaab *Gamle Ane *Psychestudie *Landskab. Foraar *Alvor Portræt Portræt. 28 y. C. Schlichtkrull (u. C.). P. A. Schou. Sigurd Schou *En tilgroet Grusgrav. Aalum *En løs Stud. Sven Schou *April. Henrik Schouboe. Emma Siboni Miniaturportrætter. Malede paa Elfenben *Paa Strandengene *Pointeren Nimrod *Buldoghvalp *1 Hønsehuset. Simon Simonsen (u. C.). Knud Sinding *Stille Dag sidst i September *Foraarsdag. Himmerland.

31 29 Agnes Slott- Møller *CUM!F RATRE i SOROREM i Motiv fra Dobbeltgraven paa Vestervig Kirkegaard *Gammel Bog paa en Kæmpegrav Herregaarden Bangsbo. Tilh. Godsejer Johan Knudsen. Harald Slott-M&ller *Portræt af min Hustru Portræt Portræt. Hans Smidth (u. C.) Tyttebærhost *Ildebrand i Vestjylland *Vestjydsk Kjær *Vestjydsk Husmandshus *Øie Sø. Himmerland *Fra Vestjylland. Olga Marie Smith Portrætgruppe. Tilh. Architekt Emil Jørgensen Min Mo'er. C. M. Soya-Jensen, R. af Db * Vejen til Paradis. Motiv fra den italienske Riviera. Februar Marts *Gaardinteriør. Ribe *Skibet. Kristianshavn *Ved Fyraftenstid. Ribe *Køerne drives løse. Poul Steffensen.

32 3 Gerda Strøm *1 Udkanten af en Bøgeskov *Vej gennem Landsbyen *Vinterlandskab. One Carl Svenson *Originalfarvelitografi. Motiv fra Larslejstræde *Selvportræt. Sigurd Swane. Anna Syberg *Georginer i en Lerkrukke. I 504. ^Blomster ved et Vindue. Akvareller *Paaskelillier og Tulipaner. ) Fr. Larsen-Stersløv Portræt. Tilh. Architekt A. Rosen *En Vadskeplads. Finsk Motiv. Eiler Sørensen *Børn luger Opgangen til Kirken Moder Og Barn. Tilh. Forstassistent H. Heiberg-Jiirgensen *Figurgruppe. Aftenlys *Vintersolskin i Stuen *To Smaapiger. Ella Thalbitzer Decemberdag i Rude Skov *Maj. Mathilde Thalbitzer.

33 3' Augusta Thejll *Portræt. M. Therkildsen (u. C *'Vogterdreng med sin Hjord *Stenhøjen i Graavejr. 518.»Stenhøjen i Solskin. 519.»Fiskerens Køer *Paa Engen i daarligt Vejr *En Stald *Efteraarsvejr Carl Thomsen (u. C.), Professor, R. af Db. *Fra en Præstegaard. *Julianes Gifterviaal. *1 Granplantagen. *1 Slotshaven. ) *Den 17de Januar Akvareller. *Et afgørende Ojeblik. ] Chr. L. Thomsen *Tegninger. Fra Skaane. 530.»Tegninger. Pauline Thomsen *Et Hyldetræ. Ved Svejstrup Møllegaard 532. *Naar Byggen modnes. J mellem Ry og Alken. t A. Thorenfeld (u. C.). 9. April Febr *Fra Østkysten af Jylland. 1 Baggrunden Muldbjergene Udsigt fra Hulerød Badehotel. Tilh. Musikdirektør Olfert Jespersen.

34 535. *Vinterasters. 536.»Primulaer. Emmy 32 Thornam. Hakon Thorsen *En gammel Vestindiefarer. Studie *Studiehoved *Stue fra Thy. Maria Thymann. 540.»Oktoberdag. Bretagne *Skitse af rue de l'église i Le Faouet. Bretagne. 542.»En Krog i mit Atelier. Aften. L. Tuxen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 543.»Sommerdag paa Skagens Strand * Ariadne. 545.»Ved Maanens Opgang. August Tørsleff. 546.»Landsbysmeden vander sin Ko. Stephan Ussing *Gjern Troldbakker. Graavejr. Herman Vedel. 548.»Aftenbillede Portræt Portræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomitéen Portræt. 552.»Portræt Portræt.

35 *Interiør *Interiør. 556.»Interiør. F. Vermehren (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm Herreportræt. Brystbillede. Gustav Vermehren. 558.»Bedstemoder begynder at komme sig. 559.»Solskin i den gamle Kones Stue. 560.»Aaløb. 561.»Studie. 562.»Efteraarsbillede. Jens Vige. Sigurd Wandel Portrætstudie. Tilh. Professor Cl. Wilkens. 564.»Figurgruppe. 565.»Interiør. 566.»Poplerne. Einar Mogens Wegener. Emil Wennerwald. 567.»Eftermiddagsbelysning. Baierbrunn. C. Wentorf (u. C.) I Skoven ved Aftenstid Portræt. Tilh. Kolding Sygehus '^Slotsgraven. Clausholm. 571.»Mariager Fjord. 572.»Gade i Mariager.

36 34 A. Wilde Efteraar. Udenfor Randers Gudenaadalen. Vinterdag. J. Wilhjelm (u. C.) *1 Paradisets Have *Uddrivelsen af Paradis *Den store Slette i Sol *Konen med Lyngleen *Eline skal i Seng. Frederik Winther (u. C.) Parti fra Bøllemose. Udført efter Bestilling af Løjtnant Jacobsen. Skjoldgaarden *Det stille Vand i Dyrehaven. Sommer *Udsigt fra Kristiansø til Frederiksø og Græsholm. Chr. Zacho (u. C.). Professor *Susaaen i Dønnerupvænge ved Gisselfeldt. Foraar Helsingør. Udsigt fra Marienlyst Park. Tilh. Overdommer Rosenstand *Frederiksværk. Udsigt fra Norske Bakke Portræt. Tilh. Konsul Otto Marstrand *GamIe Huse ved Aaen i Frederiksværk *Korsikanske Bjerge ved Ajaccio.

37 35 Billedhuggerkunst. 4. i F. W. Alexander. 24. Aprii Decbr En Portrætbuste. Gibs. Rasmus Andersen (u. C.) Kammerherre Carl Bech. Engelsholm. Portrætbuste. Gibs Barnebuste. Marmor. P. Bentsen-Pedersen *Asta. Relief i Marmor. E. H. Bentzen (u. C.) Portrætbuste af Generalmajor V. H. O. Madsen. Gibs. V. Bisseti (u. C.), Professor Portrætbuste i Gibs af Professor V. Bergsøe *To romerske Tyre. Gibs Adda Bonfils. : En Badescene. Gruppe i Gibs. Carl J. Bonnesen (u. C.) ^Danserinden Doris. Statuette i Bronce *Danserinden Ida. Statuette i Bronce.

38 36 Elna Borch *Hagar og Ismael i Ørkenen. Gruppe i Gibs. Elise Brandes *Skuespiller Johannes Poulsen. Buste. L. Brandslrup (u. C.), R. af Db *Foraar. Statue i Bronce Portrætbuste i Bronce Kontreadmiral Victor Hansen. Portrætbuste i Bronce. Thomas Bærentzen Portrætstatuette. Bronce. R. Begebjerg (u. C.) Portrætbuste i Gibs. Tilh. Fru Johanne Melchior *Diskoskaster. Statuette i Bronce *Diskoskaster. Statuette i Plastilina *Ung Mand med en Lampe. Statuette i Plastilina. Carla M. Christiansen *Liv. Dekorativt Relief *Død. Dekorativt Relief. J. P. Dahl-Jensen *Kalkunsk Hane *Java-Abe. Helen Dohlmann *Sorg. Martha Eb s trup *Portrætbuste i Gibs.

39 615. * Kain. 37 Thod Edelmann. Augusta Finne '''Portrætbuste i Bronce af Forfatteren Sven Lange. Gebauer-Hansen *Sokrates og Xanthippe. Gruppe i Bronce Puk og Æslet. Gruppe i Gibs. Betty Gravesen *Portrætbuste af en Dame. Gibs. F. Hammeleff Portrætbuste af Tandlæge, Professor Carl Christensen. Aksel Hansen (u. C.) *Buste i Bronce af Kong Christian IX *Buste i Bronce. Carl Martin Hansen Amagerpiger i Torve- og Kokkedragt. 2 Statuetter i polykromt Porcelæn. Udførte paa den kgl. Porcelænsfabrik. Farvebehandlingen [i Overglasur] af Fru Else Blume Kyhn 625. *Landdagsmand Peder Skau. Slesvig. Buste i Bronce *Statuette. R. Harboe Portrætbuste. Bronce. Tilh. Hr. Viggo Cavling.

40 3«Michaela Haslund *En lille Vandbærerske. Vi Ih. Herold, R. af Db Portrætbuste i Bronce *Guldgraver *Mørtelslæber. Niels Holm. Gunnar Jensen Modeller til Mønter Portrætrelief Portrætrelief. Jørgen Larsen (u. C.) *Kgl. Skuespillerinde Fru Eckardt. Portrætbuste. Udført efter Fotografi Komponisten Henrik Rung. Portrætmedaillon. Udiørt efter Fotografi. Ellen Locher- Thalbitzer Tilflugtsstedet. Gruppe i Gibs. Om jeg blev druknet i dybeste Hav ak Moder min I jeg veed, hvis Taarer randt ned i min Grav; Moder min, o Moder min. Og blev jeg fordømt til Legem og Sjæl ak Moder min! jeg veed, hvis Bøn gjorde karsk og hel, Å/oder min, o Moder min! Rudyard Kipling.

41 39 Jens Lund *Poul. Drengebuste i Gibs. Rikard Magnussen *Munken og Evighedsfuglen. Statue i Gibs. Munken Urban gik i Skoven og grubled over det Eviges Uforstaaelighed. Da standsede han ved en herlig Fuglesang, stod lidt og lyttede betaget. Fuglen fløj, og Munken vendte tilbage til Klosteret; men da var hundrede Aar henrundne. Evighedsfuglen havde sunget for ham. Carl Mortensen *En galende Hane. Bronce. Johannes Mølgaard Portrætbuste i Gibs *1 Brændingen. Gruppe i Bronce. Olivia Holm Moller *Portrætgruppe. Relief *Portræt.' Relief *Længsel. Jens Jacob Nielsen. Viggo Nielsen *0g Gud skabte Manden og Kvinden. A. Paulsen (u. C.), Professor, R. af Db *Fra Æventyret. Statuette i Gibs.

42 40 Gyde Petersen *Buste af Maleren P. S. Krøyer. Ingeborg Plockross Ung Pige. Buste i Marmor. Tilh. Den kgl. Skulptursamling. Anna-Sophie Reumert *Ond Kvinde tanker Hævnens Tanker, Ruger grumt paa onde Rænker, Pønser dybt paa Hævn. A. W. Saabye (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm *En Dame. Buste i Gibs. Axel E. Schierbeck *Portrætbuste. Frk.Juliette Schierbeck *Portrætbuste. Cand.ph.il. E. Biigel-Hartmann. Nicolai Schmidt (u. C.) * Hamlet. Bronce *Pan. Buste i brændt Ler Barnebuste i brændt Ler. Tilh. cand.pharm. Ballentin. Just Nielsen Sondrup *Naar Sol ringes ned. Jydsk Høstmand. Figur i Gibs *Dreng med en And. Statuette i Bronce *Portrætbuste i Bronce.

43 4i Elna Steen-Hertel *Pan og Hyrdedrengen. Gruppe i Bronce Portrætbuste i Gibs. Chr. L. Thomsen En Malkepige. Statuette i Gibs. Tilh. den kgl. Porcelænsfabrik. Anna Trap *En Buste. En Arbejderske. L. Tuxen. Professor, R. af Db., Dbm Gruppe i Bronce af Malerne M. Ancher og P. S. Krøyer. Georg Limer *Ung Kvinde. Figur i Gibs. Holger Weaei'kinch-Madsen *Skitse til en Rytterstatue af Kong Christian IX *Svømmeren. Udspringet. Gibs. C. Wegener. R. af Db *Gruppe i Gibs. Kaserneliv.

44 42 Bygningskunst. H. C. Andersen Frederiksborg Slot. Tilh. Kunstakademiets Opmaalingsarbejder ved F. Meldahl. Carl Brummer Gehejmeetatsraad Is. Gluckstadts Pavillon ved Søllerød Højesteretssagfører Dr.jur. E. Møllers Villa paa Lundevangsvej Redaktør Gulmanns Villa paa Vestagervej. Vilhelm Fischer Fabrikejer Andreas Holmblads Villa. Charlottenlund. Thorkild Henningsen & Gerhard Poulsen Opmaalinger af Eskildstrup Kirke. Falster Opmaalinger af Skovlænge Kirke, l.aaland. Holger Jacobsen Krematorium ved Bispebjerg Kirkegaard. Foreningen af 3. Decbr ved Viggo Jacobsen, p. t. Formand Opmaalinger af gammel dansk Architektur. H. B. Moller Skitsebogsblade fra Pistoja Hospital ved Holstebro Kirkelig Samfunds Hus i Hjørring.

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft

FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft 739 FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft as KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907 775. prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet i* en rie dslilling, 907 a otm/r De med betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal er i Tommer.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

F O T O S A F A R I. 28. 29. April 2005

F O T O S A F A R I. 28. 29. April 2005 F O T O S A F A R I 28. 29. April 2005 F O T O S A F A R I : En rejse i Dansk arkitektur afholdt af og for deltagerne i konsortieprojektet DEN SYNLIGE BETONOVERFLADE forbedring og fornyelse af betons æstetiske

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

564. *mmmu. iwurar m. r K. 1 vlj? ) i'æ. %< Æa

564. *mmmu. iwurar m. r K. 1 vlj? ) i'æ. %< Æa 564. *mmmu iwurar m r K 1 vlj? ) i'æ %< Æa ANVENDT KUNST Chr. Cato, Kbhvn, FORENINGEN ANVENDT KUNST" dannedes paa Maleren Knud Merrilds Initiativ for tre Aar siden af en lille Kreds af Kunstnere og Kunsthaandværkere.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere