743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG"

Transkript

1 FORAARS UDSTILLINGEN 19O KATALOG O#

2 TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider

3 Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne er anbragte. Protokoller med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der er betegnede med *, er henlagte i Kontoret og i Udstillingslokalet. Tombolaanvisninger modtages kun i Betaling for købte Arbejder, naar de ajlever es i Udstillingens Koiitor samtidig med at Købet finder Sted. (u. C.) ved en Kunstners Navn betegner, at han har Ret til at udstille et bestemt Antal Arbejder udenfor Censur. En Fortegnelse over Udstillernes Adresser og en Angivelse af Tiden, paa hvilken adskillige Ateliers er tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog. Malerkunst. Raderinger. Tegninger. Arvid Aae. 1. *Gammel Markarbejder. 'Bornholm. 2. ^Landsbygade. Bornholm. Radering. G. Achen (u. C.). Portræt af A. C. A. Portræt af Kommandørinde C. 5. *Interiør. 6 *Eftermiddagssol paa Vestlængen., *Mølledammen. I Buderupholm. *Fra Engen. Hans Agersnap (u. C.). 9. *Klar Vinterdag efter Rimfrost, o. *Snedrive langs Hegnet. I

4 2 11. *Røgstue paa Færøerne. Chr. Aigens. Michael Ancher (u. C.), R. af Db. 12. *Marine. Storm. 13. *Marine. Det sortladne Hav. 14. *Marine. Bølgen. 15. *Moder og Datter. 16. *Den gamle Bærplukkerske. 17. *Portrætstudie af Holger Drachmann. 18. *Portrætskitse af Henrik Pontoppidan. 19. *Else. 20. *Portræt af P. S. Krøyer. Cilius Andersen. 21. *Hanen plukkes. 22. *Godt Øl. 23. *Det gamle Færgested ved Odense Kanal. Radering. 24. *Landskab fra Stige. Radering. Vald. Andersen. 25. Portræt *Billeder af Kjøbenhavns Historie. Illustrationer til en Bog: Absalons By. A. Ander s en-lundby (u. C.). 34. *Vinteraften ved Starnberger See. Ingeborg Andreasen. 35. *Portræt af en Amerikaner.

5 3 Vilh. Arnesen (u. C ). 36. Hs. Majestæt Kong Frederik VIII.s Indsejling paa Reykjavik Red den 30. Juli *Reykjavik Red under Kongebesøget *Damptrawlere under Ajafjældsjøkul. 39. *Ved Solnedgang. Gilleleje. Otto Bache (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm. 40. Portræt af Fru Elisabeth Bache. 41. Portræt af Nationalbankdirektør Knudtzon. Otto P. Balle. 42. *Solskin bag Bakkerne paa Bolsmandens Lod. 43. *Solskin i Sommerlejligheden. Frokosten venter. Vilhelmine Bang. 44. *Blomstrende Hyld. Sommeraften. Brita Barnekow. 45. Dameportræt. Tilh. Grosserer Holm Vestergaard. Chr. F. Beck. 46. *Marmorbroen. 47. *En Beværterhave i Pilealléen. J. Bentzen-Bilkvist (u. C.). 48. *Uvejr. 49. *Efteraarsstemning. Motivet fra Kalvebodstrand. 1*

6 Jens Birkholm. 50. *1 Herberget. 51. *Sommervariété. 52. * Valmuer. 53. *Naar Lyngen blomstrer. 54. *Naar Lyngen falmer. 55. *Den Blinde og den Gale. Radering. 4 R. Bissen (u. C.). 56. *Flodlandskab. 57. *Landevej ved Nøddebo. Chr. Blache (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 58. *Hal ned Storsejlet! \ Vester0 Havn 59. *Fiskerne venter paa Vind. / paa Læsø. 60. *Paa Nordspidsen af Kullen. 61. *Braad paa et Undervandsskær. Kullen. 62. *Paalands Sø. Kullen. 63. *Marstal Havn. Gerhard Blom. 64. *Figurbillede. 65. *Ved Skumringstid i Bøgeskoven. 66. *Vinterdag henimod Aften i Rude Skov. 67. * Vinterbillede. 68. Portræt. G. V. Blom. Joh. Boesen (u. C.). 69. *Sommerdag ved Thor Sø. j 70. *Aften. _ Fra Silkeborgegnen. 71. *Regnfuldt Vejr. 72. *1 Skoven en Foraarsdag.

7 3 Louise Bonfils. 73. *Bygevejr. Motiv fra Gilleleje. 74. *Motiv fra Sverige. 75. *Sommernat. Christian Bomiesen. J. H. Brandt (u. G.). 76. *Solglans. 77. *Eftermiddagssol over Havet. 78. Solskin gennem Løv. Tilh. Ingeniør Vald..Poulsen. Viggo Brandt 79. * Susanna. Kompositionsstudie. 80. *Morgenhilsen. 8 r. *En Passiar. H. Brasen (u. C.). Axel Bredsdorff. 82. *Min Far i Sofahjørnet. J. U. Bredsdorff (u. C.). 83. *Ribe Domkirke set fra Engene. Oktober. 84. *Klitter fra Søndervig. September. 85. *Vejle Fjord set fra Munkebjerg. Efteraar. 86. *Sildig Sommereftermiddag ved Flensborg Fjord. 87. *Fra Rørbæk Sø. Ch. Henrichsen-Bremsen. S8. *Udenfor Dyrehavehegnet. Efteraar.

8 6 H. A. Brendekilde (u. C.). 89. *L)e gamle har været til Alters. 90. *Fa'rmo'r lykønskes. 91. ^Urmageren. 92. *Børnene skal i Besøg. 93. *Rullekonen. 94. *Fiskeren. Alfred Broge. 95. *Efteraarsaften. Dragsholm. 96. *Efteraarsaften. Dragsholm. Frida Bugge. 97. *Interiør i Graavejr. Harriet Bøttem. 98. Barneportræt. Tilh. Øjenlæge Erik Brun. Ebba Carstensen. 99. *Fra Kongevejen nær Helsingør. Anthonore Christensen, født 100. Røde Aakander fra Mosebakkes Have. Tilh. Grosserer M. Clausen. Tscherning (u. C.). I Ol. Mosebakkes Naboer. Tilh. Grosserer M. Clausen *Hvide Roser og Valmuer *Chrysanthemum. Godfred Christensen (u. C.), Professor, R. af Db *Eftermiddag paa Munkebjerg ved Vejle Fjord *Dalstrøg ved Himmelbjerget *Udfor Hjelm Fyr *Skovsøen paa Munkebjerg.

9 Marie Christiansen *Portræt af en syende ung Dame. Pastel. R. Christiansen (u. C.) Ved Kaffebordet. Familiegruppe. 11 o. *Formiddagssolskin i Haven..S. Christiansen. in. *Udenfor Købmandens. Fastelavns Mandag *Vinterdag. Søndermarken. Chr. Clausen *Læsende ung Pige. Lampelys. Tupsy Jebe Clement *Portræt af Forfatteren Kernt Lie *Blomster. Carla Colsmann *En gammel Dame med sit Strikketøj. Hans Dall (u. C.) 117. * Aftensol. Tisvilde Hegn *Aftenbillede. Tisvilde *Udenfor Tisvilde Hegn *Ved de gamle Ege. Tisvilde *Vej gennem Tisvilde *Savmøllen. Tisvilde. 5. Danneskjold-Samsøe *Harpespillet *Fra Sterzing i Tyrol *Landskab. Sterzing i Tyrol.

10 s Christine Deichmann *Grønlænderinde *Gammel Mand. Grønland *Gammel Kone. Grønland. Augusta Dohlmann (u. C.) *Slyngroser *Helleborus i en engelsk Fajancekrukke *La France *Nasturtia *Dobbeltportræt. Heinrich Do hm. Bertha Dorph (u. C.) 134. *Lise og hendes Dukke. N. V. Dorph (u. C.) Danmark. Vægbillede i Kongeskibet Dannebrogs Salon. Borttages Iste Maj Portræt. Tilh. Overretssagfører Dyrhauge Portræt af Folketingsmand, Raadmand P. Knudsen Udkast til et Dameportræt. Tilh. I.ehnsgrevinde Lerche. Ole Due * Aftenbillede. Højbro *Martsstemning. Knud Dybvad *Ved Bovbjerg en smuk Sommerdag.

11 Q C. Eckardt (u. C.) *Parti af Skovvejen til Havnen ved Wedelsborg *Fiskerens Hus ved Wedelsborg *'Engelske Fiskere driver i Nordsøen under optrækkende Uvejr. E. Rasm. Eiletsen (u. C.). R. af Db *Fra Strandmøllebugten Sommeraften i Vallø Dyrehave *1 Smedien. Aage Exner. J. Exner (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm *Naar Maleren er ude *En Overraskelse *Køkkeninteriør set fra Dagligstuen *Fra min Malerstue. Robert Fibiger *Landsby paa Mols. Draaby. Vilh. Th. Fischer (u. C.) *Hvile paa Stranden '^Regnspover *Mose paa Mors *Gade i Dragør. Radering *Ponyer. Radering *Alléen. Carl Fomp.

12 10 Harald Foss (u. C.). Professor *Velds Bakker. Uroligt Vejr. j 160. *Morgenstemning. I Viborgegnen * Efter Regn. ) Charlotte Frimodt *En gammel Indgangsport. Akvarel '"Den røde Længe. Motiv fra Fredensborg. Akvarel. C. Godtfredsen *Kølig Sommerdag i Bakkerne paa Mols *Portræt. Lampelys *Efteraarssol. Nysted *Madam Svendsen *Fra Nørre Elkjær. Marie Graae. Gustava Grimer. Gudmundsen-Holmgreen Portræt. Tilh. Grosserer B. Aubertin. Marius Hammann *Saint-Cloud *Engdrag ved Tistrup. Ad. Heinr -Hansen *En gammel italiensk Villahave *Karyatider og Cypresser i en gammel italiensk Have.

13 11 Carl Hansen *Efteraarsdag i en Birkeskov *Gammel Gaard i Ribe *Opklarende Novemberaften. Hans Nikolaj Hansen (u. C.) *Sommer i Fiesole *Josef og Potifars Hustru. Mouritz Mølmark Hansen *Kvindelig Figur *Efteraarsmotiv fra Dyrehaven. T 81. * Dameportræt. Niels Hansen. Sigvard Hansen *Naar Sneen smelter i Marts. Motiv fra Ravneholmene ved Ørholm *Samme Motiv. Radering. Otto Haslund Professor *To Æselshoveder *Læsende ung Pige. Pompeji ^Italiensk Dreng Portræt. Brystbillede *Rhododendron. Anna Heerfordt. (u. C.),

14 I *Portræt *Portræt. Einar Hein. Viggo Heisted (u. C.) *En Stemning. Motiv fra Grenaa Havn *Fiskerflaaden kommer hjem. Stiv vestlig Kuling. Motiv fra Grenaa Havn Landmandsbanken. Udført efter Bestilling. Erik Henningsen (u. C.), R. af Db *Fra London. The underground *Morgenturen *Hos Slagteren *Dyrehavsbakken *Badegæster paa Vestkysten. Tilh. Etatsraad Friehling. Frants Henningsen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 22. Juni Marts Q. *Husarer paa en Mark *Landskab. Nordsjælland *En Hest Fra Toldboden *Fra Gisselfeldt *Landskab. Ellekilde *Amalienborg *Fra Hornbæk Plantage Interiør *Landskabsstudie En Postvogn.

15 Selvportræt Janehøj Gartnerhuset. Gisselfeldt *Fra Kærra Mølle. Halland *En Gendarm *Fra Hornbæk Plantage *Studie. 216 a. Landskab med Køer. Tilh. Prof. Arnold Krog. 216b. *Tegninger. Marie Henriques *St. Georg og Dragen i Nationalmuseet, j 218. *Kirkegaard i Skaane. I Akvareller. 21 g. *St. Stefano Rotondo. Rom. I Lorens Vilh. Hinrichsen (u. C ) *Aften. Tisvilde Hegn Portræt. Ellen Hofman-Bang. Axel Holm *Fiskerhus ved Bovbjerg. Radering *Crimson Rambler. Harald Holm. Carl Holsøe (u. C.) *Aften *1 Spisestuen *Ung Pige som læser ^Interiør *Interiør.

16 14 22g. *I)iset Eftermiddagssol. Nakskov *Den lille Pige ved Sybordet *Foraaret i Vinduet *Den gamle Kommode *Landskab i September *Ved Arbejdet *Interiør *Interior. Niels Holsøe. Axel Hou (u. C.) Svend. Tilh. Ingeniør Jarl *Portræt af kgl. Kammersanger Cornelius. Lampelys "'En ung Dame * Herreportræt. Bizzie Høyer. V. Irminger (u. C.) *Motiv fra Kysthospitalet paa Refsnæs. Juli Skoleskibet Georg Stage aflægger sit aarlige, altid af Børnene med Længsel imødesete Besøg *Motiv fra Kysthospitalet paa Refsnæs. igo *Løver i antik Cirkus *Motiv fra Kiplings: Junglebogen. Skere Khans Endeligt *Portræt. Lampelys. Agnes -Jensen. Gabriel Jensen *En gammel Borg ved Gardasøen. Foraarsdag.

17 i5 Louis Jensen (u. C.) *Pram-Aaen ved Vallø Strand *Kristianshavns Vold. Oktober *Ved Ellekilde-Hage i Hornbæk Plantage *Septemberdag ved Drabæks Mølle *Aaens Udløb ved Vallø Strand. Radering *Forblæste Træer ved Øresund. Radering *Larslejstræde. Radering. Olga Jensen *En gammel Kone *Blomstrende Kaktus En Buket Roser *Landskab. Gilleleje. Oluf Jensen *Landskab ved Æbeltoft Vig *Aften ved Bogensholm. Viols. Henrik Jespersen (u. C.) *Havluft. Motiv fra det nordlige Jylland *Bjergluft. Motiv fra Berner Oberland *Fugtig Sommerdag ved Emdrupholm *Interiør. V. Johansen (u. C.), Professor, R. af Db *Et Akademiraadsmøde i Kuppelsalen paa Charlottenborg Aar Borttages eventuelt i.maj *1 Skoven paa Bjerget. Tyresø *Æblehaven ved Klokkergaarden. Tyresø *En Bæk ved Foraarstid. Tyresø.

18 16 Asgrimur Jonsson *Thingvalla. Island *Fra Vestmannaøerne. Island. 2"jo. *Fra Vestmannaøerne. Island. Hans Knudsen *Klar Septemberdag ved Søndersø *Graavejrsdag. Vinter. Motiv fra Værløse *Vintersol. Motiv fra Værløse. Balder Knutsen *Ved Kalkbrænderiet. Fyraften. Gerda v. Kohl Portræt *Gubben og Havet. A. Kongs bak *Eftermiddag i Oktober. Sæbygaard Skov. Vald. Kornerup Portræt af afd. Konferensraad J. Moldenhawer *En Have i Sæby. Fritz Kraul. E. Krause *Moder og Datter *Parti af Amaliegade *Den sidste Rest af Volden. Radering.

19 i *Den sidste Rest af Volden. Farveradering *Karmeliterklostret i Helsingør. Radering. P. S. Krøyer (u. C.), Kmd. af Dbg., Dbm Portræt af K. I,. Gunnarson, Skagenshavnens Bygmester Portræt af Fru Svane Portræt af Frkne Pfaff og Baumann. Pastel Vibeke med sit Sytøj. Pastel Vibeke ved Flygelet. Pastel Ved Flygelet. Portræt i Kul og Pastel *Tøvejr. Radering. Ernst Køie. Henny K&s ter-panduro *Den gamle Palæhave. Solnedgang *Hornbæk Plantage. Viggo Langer. Adolph Larsen *Sommerdag med optrækkende Torden. Motiv fra Nordsjælland. Hugo Larsen Portræt. Tilh. Fabrikant catul. fharm. A. Engel. Knud Larsen (u. C.) Portræt af Overførster, Kammerherre P. E. Muller Dameportræt. Tilh. cand.jur. Neergaard. 2

20 i Fra Ribe Domkirkes Indvielse. Tilh. Ribe Stiftsmuseum Dameportræt. Tilh. cand.jur. C. P. M. Hansen Herreportræt. Tilh. Konsulinde Muus Dameportræt. Tilh. Højesteretsassessor Dr.jur. N. Lassen. Aksel M. Lassen *Motiv med en fjorgammel Vindfælde. Dyrehaven *Snesjap i Dyrehaven *Vej ved en Fodringsplads. Februar. Olga Lau *Vi ser Billeder *Inde i Kirken Saint-Germain VAuxerrois. Paris ^Interiør fra Holland *Fra Dragør *En Opstilling *En Krog i Stuen Studie fra Holland. Thea Lejmami 312. *Gaardinteriør fra Køge. G. Emil Libert (u. C.), R. af Db *Parti ved Skarrid Sø. Oktoberdag *Ved Klinteskov paa Møen. Aftenlandskab *Skægs Mølle ved Odder i Jylland. Maaneskin *Fjordbillede fra Hardanger. Norge. H. P. Lindeburg *Elfenbensbæger. Rosenborg *Rokoko. Rosenborg.

21 19 Carl Locher (u. C.), Professor, R. af Db *Is. Regntaage. Diskobugten *For hjemgaaende fra Fiskepladsen. Skagen. Radering Efter Storm. Fiskere drage Garn. Skagen. Radering Ved Klaveret *Heste ved Hegnet *Køer paa Engen *Heste i Regnvejr. Søren Lund (u. C.) Dameportræt. Lilli Lundsteen *Skumring. Marie Luplau. Naar Dagen dør og Lyset slukkes, For Dagens Strid og Stræv der lukkes, Og Skumringstimen lister ind Sin bløde Fred i mangt et Sind. H. Liibbers *Fiskerbro ved Humlebæk *Fra Krik ved Limfjorden *Vrag paa Jyllands Vestkyst. J. Liibschitz *Interiør fra en lille By i Vendée i Frankrig. I Besøg hos den Gamle. 2*

22 2O A. Mackeprang (u. C.) *1 Lænestolen *Paa Verandaen *En Raabuk. Oktober *En Raa med Lam. Juli *En Flok Gæs *Køer *Faar og Lam. A. P. Madsen (u. C.), Kaptajn, R. af Db., Dbm. V. Magaard *Vadskedag i en Bondegaard *Gaardinteriør fra Kristianshavn. Akvarel *Det Indre af en Stald. Radering. Oscar Matthiesen *Portræthoved. Poleret Fresko. Carl V. Meyer *Konfirmationsdagen *Naar mon han kommer? 345. *En Landstryger. Emma Meyer *Uvejr i Højalperne. Berner Oberland. Lauritz M. Mikkelsen *Mand der graver. Efteraar *Ved Pilene. Foraar.

23 349. *Aften i Skoven. 2 I C. Milton-Jensen. Harald Moltke *Fremtrængende Civilisation. Anna E. Munch *Julebillede [med komponeret Ramme] Interiør. Tilh. Frk. Thora Wahl. Emilie Mundt (u. C.) To Søstre. Portræt Alf. Portræt *To Veninder *Graavejr. Se, nu løb de igjen deres Vej f Ingen slet Ingen vil lege med mig. V. B. Amalie Muller *Blomstrende Æbletræ. Tony Miiller *Gamle Maren Per Hans's *Smedens lille Karen. Carl Møller (u. C.) *Svaler som soler sig paa Telegraftraaden. Septembermorgen *Foraarssol i April *Kystparti ved Gjorslev Bøgeskov. Maj *Langt hen paa Efteraaret.

24 22 Holger Møller *Ved et gammelt Boissted. Olivia Holm Meller Tegninger *Mumier. Tegning *Tegning fra en katolsk Kirke Trappen. Tegning. Chr. Mølsted *Aalefiskere. Efteraarsstemning i Drogden. Siegfried Neuhaus *Dameportræt. Chr. V. Nielsen (u. C.), Professor, R. af Db *S-Broen ved Frederiksborg Slot *Indgangen til Petri Kirke *Gadeparti paa Kristianshavn Triumfbuen ved Frederiksborg Slot *Parti i Botanisk Flave. Ejnar Nielsen *Fra Stenegelunden i Volterra *Portræt af Ellen Key. Ragna Norstrand Portræt. Tilh. Minister Hagerup.

25 Børge Nyrop *Klitter *Vej gennem en Plantage *En Markvej *Ung Kvinde *Voksende Æblegren. [Se ogsaa Nr. 721 i. Benedicte Olrik. Dagmar Olrik. Alfred Olsen (u. C.) *Aggersberget. Kullen *Aaløb ved Vesterhavet *Skagens Nordstrand *Vindstille *Veteraner fra Træfningen ved Helgoland. Flaadens Leje Chr. Benjamin Olsen *Haardt Vejr over Biscaya Bugt *Portræt. Johannes Ottesen. Vi Ih. Pacht (u. C.) *En Redefuld *Maleren Krøyer modeleres i sit Atelier paa Skagen *Prométheus. Jtd. Paulsen (u. C.).

26 Dobbeltportræt. Tilh. Maleren Professor L. Tuxen Portræt af Hr. Christoffer Hage. Tilh. Købmandsskolen Portræt. Tilh. Grosserer Vilh. C Portræt af afd. Overlæge Fr. Lange. Tilh. Sindssygeanstalten ved Middelfart Portræt af Stiftamtmand A. Dybdal. Tilh. Raadhuset i Viborg Portræt af Maleren P. S. Krøyer. Tilh. Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg *Skovvej. ] 402. *Vildnis. Fra Skagens Plantage ::: Skovinteriør med Solpletter *Nymaane. Skagen Portræt. Oscar Jul. Paulsen *Portræt af min Fader. Sophie Pedersen. Anna Sofie Petersen *Gammel Kone fra Hornbæk *Nature morte *Motiv fra en Husmandsstue Højsand ved Rørvig. Carl W. Petersen. Edvard Petersen (u. C.), Professor *Efteraarsaften i Villa Borgheses Have i Rom.

27 *Guldregn, Kastanie, Syrener.) 413. *Uroligt Vejr. Studier *Ved Bondegaarden. Elias Petersen *1 Sundet udfor Kjøbenhavn. Fanny Petersen *To Koner i Passiar. Bretagne *En gammel Mand fra Bretagne. Rud. Petersen *Fra Stenrand Plantage. Landskab *Fra Brejninge Aa. Landskab. Tom Petersen *Nicolai Taarn uden Spir. Originalradering *Fra Havnen ved Knippelsbro. Originalradering *Fra Kongens Nytorv. Originalradering *Fra Aalborg. Originalradering. Sally Nikolaj Philipsen *Gammel Italienerinde. Fattiggaarden i Assisi *Interiør. Assisi *Portræt. Sv. Rathsack. Louise Ravn-Hansen *Fra Spiez ved Thunersee. Udsigt mod Stockhorn *Graavejrsdag. Berner Oberland.

28 26 Marx Reese *Arnofloden ved Ponte Vecchio. Florens. K. Hansen Reistrup *Niels Ebbesen undsiger Grev Gert. Albert Repholtz *Manden med Pragthjælmen [Adrian Harmenszoon], Sortkunstblad efter Rembrandt van Rijn. Originalen i Kajser Friedrich-Museum. Berlin. J. Resen-Steenstrup *Heste. Bremsevejr *Køer. Efteraar *Heste i Bygevejr * Ellen og Kaspar. Radering. L. A. Ring (u. C.) *Et lille Hvil *Stygt Vejr Vinter. Solskin Aften. Interiør. Tilh. Kunsthandler Larsen. Gotfred Rode ^Middagshvil. Bygevejr *Det klarer op henad Aften. Ingeborg Rode Dameportræt. Tilh. Fabrikant F. Cloetta *Paa Skyggesiden.

29 444. *Sommer *Sne *November *Skovbæk. 27 Ellen Rohde. Aage Roose. Villi. Rosenstand (u. C.), Professor, R. af Db *Fra en lollandsk Præstegaard. Ludovica Kabell-Ro senørn *Campanula *Hvide Nelliker i et Glas. A. Rudinger (u. C.), Professor, R. af Db *TJdsigt over Mariager Fjord. Bygevejr *Kystparti ved Mariager Fjord *Ungkvæg paa Marken en varm Sommerdag *Hedebakker fra Egnen ved S. Hadsund *Sydfynsk Landskab. Marie Sandholt. Elisabeth Schiøtt *Vej gennem Hornbæk lille Plantage. Efteraar. N. F. Schiettz-Jensen (u. C.) *Tidligt Foraar i Villa Borgheses Have. Rom *Genrebillede fra Sabinerbjergene. Anticoli ^Landskab fra Sabinerbjergene. Anticoli *Forum romanum. Ruiner af Castor og Pollux- Templet. Rom.

30 461. Portræt. Lampelys *En Barnedaab *Gamle Ane *Psychestudie *Landskab. Foraar *Alvor Portræt Portræt. 28 y. C. Schlichtkrull (u. C.). P. A. Schou. Sigurd Schou *En tilgroet Grusgrav. Aalum *En løs Stud. Sven Schou *April. Henrik Schouboe. Emma Siboni Miniaturportrætter. Malede paa Elfenben *Paa Strandengene *Pointeren Nimrod *Buldoghvalp *1 Hønsehuset. Simon Simonsen (u. C.). Knud Sinding *Stille Dag sidst i September *Foraarsdag. Himmerland.

31 29 Agnes Slott- Møller *CUM!F RATRE i SOROREM i Motiv fra Dobbeltgraven paa Vestervig Kirkegaard *Gammel Bog paa en Kæmpegrav Herregaarden Bangsbo. Tilh. Godsejer Johan Knudsen. Harald Slott-M&ller *Portræt af min Hustru Portræt Portræt. Hans Smidth (u. C.) Tyttebærhost *Ildebrand i Vestjylland *Vestjydsk Kjær *Vestjydsk Husmandshus *Øie Sø. Himmerland *Fra Vestjylland. Olga Marie Smith Portrætgruppe. Tilh. Architekt Emil Jørgensen Min Mo'er. C. M. Soya-Jensen, R. af Db * Vejen til Paradis. Motiv fra den italienske Riviera. Februar Marts *Gaardinteriør. Ribe *Skibet. Kristianshavn *Ved Fyraftenstid. Ribe *Køerne drives løse. Poul Steffensen.

32 3 Gerda Strøm *1 Udkanten af en Bøgeskov *Vej gennem Landsbyen *Vinterlandskab. One Carl Svenson *Originalfarvelitografi. Motiv fra Larslejstræde *Selvportræt. Sigurd Swane. Anna Syberg *Georginer i en Lerkrukke. I 504. ^Blomster ved et Vindue. Akvareller *Paaskelillier og Tulipaner. ) Fr. Larsen-Stersløv Portræt. Tilh. Architekt A. Rosen *En Vadskeplads. Finsk Motiv. Eiler Sørensen *Børn luger Opgangen til Kirken Moder Og Barn. Tilh. Forstassistent H. Heiberg-Jiirgensen *Figurgruppe. Aftenlys *Vintersolskin i Stuen *To Smaapiger. Ella Thalbitzer Decemberdag i Rude Skov *Maj. Mathilde Thalbitzer.

33 3' Augusta Thejll *Portræt. M. Therkildsen (u. C *'Vogterdreng med sin Hjord *Stenhøjen i Graavejr. 518.»Stenhøjen i Solskin. 519.»Fiskerens Køer *Paa Engen i daarligt Vejr *En Stald *Efteraarsvejr Carl Thomsen (u. C.), Professor, R. af Db. *Fra en Præstegaard. *Julianes Gifterviaal. *1 Granplantagen. *1 Slotshaven. ) *Den 17de Januar Akvareller. *Et afgørende Ojeblik. ] Chr. L. Thomsen *Tegninger. Fra Skaane. 530.»Tegninger. Pauline Thomsen *Et Hyldetræ. Ved Svejstrup Møllegaard 532. *Naar Byggen modnes. J mellem Ry og Alken. t A. Thorenfeld (u. C.). 9. April Febr *Fra Østkysten af Jylland. 1 Baggrunden Muldbjergene Udsigt fra Hulerød Badehotel. Tilh. Musikdirektør Olfert Jespersen.

34 535. *Vinterasters. 536.»Primulaer. Emmy 32 Thornam. Hakon Thorsen *En gammel Vestindiefarer. Studie *Studiehoved *Stue fra Thy. Maria Thymann. 540.»Oktoberdag. Bretagne *Skitse af rue de l'église i Le Faouet. Bretagne. 542.»En Krog i mit Atelier. Aften. L. Tuxen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 543.»Sommerdag paa Skagens Strand * Ariadne. 545.»Ved Maanens Opgang. August Tørsleff. 546.»Landsbysmeden vander sin Ko. Stephan Ussing *Gjern Troldbakker. Graavejr. Herman Vedel. 548.»Aftenbillede Portræt Portræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomitéen Portræt. 552.»Portræt Portræt.

35 *Interiør *Interiør. 556.»Interiør. F. Vermehren (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm Herreportræt. Brystbillede. Gustav Vermehren. 558.»Bedstemoder begynder at komme sig. 559.»Solskin i den gamle Kones Stue. 560.»Aaløb. 561.»Studie. 562.»Efteraarsbillede. Jens Vige. Sigurd Wandel Portrætstudie. Tilh. Professor Cl. Wilkens. 564.»Figurgruppe. 565.»Interiør. 566.»Poplerne. Einar Mogens Wegener. Emil Wennerwald. 567.»Eftermiddagsbelysning. Baierbrunn. C. Wentorf (u. C.) I Skoven ved Aftenstid Portræt. Tilh. Kolding Sygehus '^Slotsgraven. Clausholm. 571.»Mariager Fjord. 572.»Gade i Mariager.

36 34 A. Wilde Efteraar. Udenfor Randers Gudenaadalen. Vinterdag. J. Wilhjelm (u. C.) *1 Paradisets Have *Uddrivelsen af Paradis *Den store Slette i Sol *Konen med Lyngleen *Eline skal i Seng. Frederik Winther (u. C.) Parti fra Bøllemose. Udført efter Bestilling af Løjtnant Jacobsen. Skjoldgaarden *Det stille Vand i Dyrehaven. Sommer *Udsigt fra Kristiansø til Frederiksø og Græsholm. Chr. Zacho (u. C.). Professor *Susaaen i Dønnerupvænge ved Gisselfeldt. Foraar Helsingør. Udsigt fra Marienlyst Park. Tilh. Overdommer Rosenstand *Frederiksværk. Udsigt fra Norske Bakke Portræt. Tilh. Konsul Otto Marstrand *GamIe Huse ved Aaen i Frederiksværk *Korsikanske Bjerge ved Ajaccio.

37 35 Billedhuggerkunst. 4. i F. W. Alexander. 24. Aprii Decbr En Portrætbuste. Gibs. Rasmus Andersen (u. C.) Kammerherre Carl Bech. Engelsholm. Portrætbuste. Gibs Barnebuste. Marmor. P. Bentsen-Pedersen *Asta. Relief i Marmor. E. H. Bentzen (u. C.) Portrætbuste af Generalmajor V. H. O. Madsen. Gibs. V. Bisseti (u. C.), Professor Portrætbuste i Gibs af Professor V. Bergsøe *To romerske Tyre. Gibs Adda Bonfils. : En Badescene. Gruppe i Gibs. Carl J. Bonnesen (u. C.) ^Danserinden Doris. Statuette i Bronce *Danserinden Ida. Statuette i Bronce.

38 36 Elna Borch *Hagar og Ismael i Ørkenen. Gruppe i Gibs. Elise Brandes *Skuespiller Johannes Poulsen. Buste. L. Brandslrup (u. C.), R. af Db *Foraar. Statue i Bronce Portrætbuste i Bronce Kontreadmiral Victor Hansen. Portrætbuste i Bronce. Thomas Bærentzen Portrætstatuette. Bronce. R. Begebjerg (u. C.) Portrætbuste i Gibs. Tilh. Fru Johanne Melchior *Diskoskaster. Statuette i Bronce *Diskoskaster. Statuette i Plastilina *Ung Mand med en Lampe. Statuette i Plastilina. Carla M. Christiansen *Liv. Dekorativt Relief *Død. Dekorativt Relief. J. P. Dahl-Jensen *Kalkunsk Hane *Java-Abe. Helen Dohlmann *Sorg. Martha Eb s trup *Portrætbuste i Gibs.

39 615. * Kain. 37 Thod Edelmann. Augusta Finne '''Portrætbuste i Bronce af Forfatteren Sven Lange. Gebauer-Hansen *Sokrates og Xanthippe. Gruppe i Bronce Puk og Æslet. Gruppe i Gibs. Betty Gravesen *Portrætbuste af en Dame. Gibs. F. Hammeleff Portrætbuste af Tandlæge, Professor Carl Christensen. Aksel Hansen (u. C.) *Buste i Bronce af Kong Christian IX *Buste i Bronce. Carl Martin Hansen Amagerpiger i Torve- og Kokkedragt. 2 Statuetter i polykromt Porcelæn. Udførte paa den kgl. Porcelænsfabrik. Farvebehandlingen [i Overglasur] af Fru Else Blume Kyhn 625. *Landdagsmand Peder Skau. Slesvig. Buste i Bronce *Statuette. R. Harboe Portrætbuste. Bronce. Tilh. Hr. Viggo Cavling.

40 3«Michaela Haslund *En lille Vandbærerske. Vi Ih. Herold, R. af Db Portrætbuste i Bronce *Guldgraver *Mørtelslæber. Niels Holm. Gunnar Jensen Modeller til Mønter Portrætrelief Portrætrelief. Jørgen Larsen (u. C.) *Kgl. Skuespillerinde Fru Eckardt. Portrætbuste. Udført efter Fotografi Komponisten Henrik Rung. Portrætmedaillon. Udiørt efter Fotografi. Ellen Locher- Thalbitzer Tilflugtsstedet. Gruppe i Gibs. Om jeg blev druknet i dybeste Hav ak Moder min I jeg veed, hvis Taarer randt ned i min Grav; Moder min, o Moder min. Og blev jeg fordømt til Legem og Sjæl ak Moder min! jeg veed, hvis Bøn gjorde karsk og hel, Å/oder min, o Moder min! Rudyard Kipling.

41 39 Jens Lund *Poul. Drengebuste i Gibs. Rikard Magnussen *Munken og Evighedsfuglen. Statue i Gibs. Munken Urban gik i Skoven og grubled over det Eviges Uforstaaelighed. Da standsede han ved en herlig Fuglesang, stod lidt og lyttede betaget. Fuglen fløj, og Munken vendte tilbage til Klosteret; men da var hundrede Aar henrundne. Evighedsfuglen havde sunget for ham. Carl Mortensen *En galende Hane. Bronce. Johannes Mølgaard Portrætbuste i Gibs *1 Brændingen. Gruppe i Bronce. Olivia Holm Moller *Portrætgruppe. Relief *Portræt.' Relief *Længsel. Jens Jacob Nielsen. Viggo Nielsen *0g Gud skabte Manden og Kvinden. A. Paulsen (u. C.), Professor, R. af Db *Fra Æventyret. Statuette i Gibs.

42 40 Gyde Petersen *Buste af Maleren P. S. Krøyer. Ingeborg Plockross Ung Pige. Buste i Marmor. Tilh. Den kgl. Skulptursamling. Anna-Sophie Reumert *Ond Kvinde tanker Hævnens Tanker, Ruger grumt paa onde Rænker, Pønser dybt paa Hævn. A. W. Saabye (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm *En Dame. Buste i Gibs. Axel E. Schierbeck *Portrætbuste. Frk.Juliette Schierbeck *Portrætbuste. Cand.ph.il. E. Biigel-Hartmann. Nicolai Schmidt (u. C.) * Hamlet. Bronce *Pan. Buste i brændt Ler Barnebuste i brændt Ler. Tilh. cand.pharm. Ballentin. Just Nielsen Sondrup *Naar Sol ringes ned. Jydsk Høstmand. Figur i Gibs *Dreng med en And. Statuette i Bronce *Portrætbuste i Bronce.

43 4i Elna Steen-Hertel *Pan og Hyrdedrengen. Gruppe i Bronce Portrætbuste i Gibs. Chr. L. Thomsen En Malkepige. Statuette i Gibs. Tilh. den kgl. Porcelænsfabrik. Anna Trap *En Buste. En Arbejderske. L. Tuxen. Professor, R. af Db., Dbm Gruppe i Bronce af Malerne M. Ancher og P. S. Krøyer. Georg Limer *Ung Kvinde. Figur i Gibs. Holger Weaei'kinch-Madsen *Skitse til en Rytterstatue af Kong Christian IX *Svømmeren. Udspringet. Gibs. C. Wegener. R. af Db *Gruppe i Gibs. Kaserneliv.

44 42 Bygningskunst. H. C. Andersen Frederiksborg Slot. Tilh. Kunstakademiets Opmaalingsarbejder ved F. Meldahl. Carl Brummer Gehejmeetatsraad Is. Gluckstadts Pavillon ved Søllerød Højesteretssagfører Dr.jur. E. Møllers Villa paa Lundevangsvej Redaktør Gulmanns Villa paa Vestagervej. Vilhelm Fischer Fabrikejer Andreas Holmblads Villa. Charlottenlund. Thorkild Henningsen & Gerhard Poulsen Opmaalinger af Eskildstrup Kirke. Falster Opmaalinger af Skovlænge Kirke, l.aaland. Holger Jacobsen Krematorium ved Bispebjerg Kirkegaard. Foreningen af 3. Decbr ved Viggo Jacobsen, p. t. Formand Opmaalinger af gammel dansk Architektur. H. B. Moller Skitsebogsblade fra Pistoja Hospital ved Holstebro Kirkelig Samfunds Hus i Hjørring.

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper torsdag 3. marts kl. 13 ure, møbler og

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

brtegnelse er 'xmstvcerkerne

brtegnelse er 'xmstvcerkerne 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 / f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer.

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN. UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN'

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh. 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Introduktion til bogsamlingen Bogsamlingen En vigtig del af Niels Hansen Jacobsens mindestuer på Vejen Kunstmuseum er en mindre

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Jordrystelserne i Danmark

Jordrystelserne i Danmark Jordrystelserne i Danmark ved det skandinaviske Jordskælv den 23. Oktober 904. Af E. G. HARBOE. lotraks efter det skandinaviske Jordskælv den 23. Oktober 904 Kl. ca. Il72 h Fmd. paabegyndte Dansk geologisk

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere