Årsrapport Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO

2 Indhold Forord Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet praktik... 5 Antal praktikforløb ( )... 5 De 5 hyppigst benyttede brancher ( )... 6 Introkurser - 8. klasse... 6 Brobygning 9. klasse... 6 Brobygning 10. klasse... 7 Vejledningsforløb for elever med særlige behov Ungevejledningen (Unge mellem år)... 8 Introduktion til ungevejledningen... 8 Kontaktformer (antal)... 9 Antal afbrudte i ( )... 9 Afbrud fordelt på alder... 9 Aktuel status på de unge der er registreret med et eller flere afbrud Aktuel status for ungegruppen år med bopæl i UUO s område Oversigt for hver enkelt kommune (15 24 år) Se bilag Produktionsskolevurderinger Fordeling på kommuner Fordeling på køn STU & EGU STU fordelt på kommuner og alder EGU Fordelt på Kommuner og alder Sammenfatning af årsrapporten Overordnet mål: UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning Overordnet mål: Styrkelse af uddannelsesniveauet Overordnet mål: Faglig opkvalificering af UUO-vejlederne Overordnet mål: Implementering af mentorordning

3 Bilag Bilag 1 Introkurser 8. klasse Bilag 2 Brobygning 9. klasse Bilag 3 Brobygning 10. klasse Bilag 4 Særlige vejledningsforløb Bilag 5 Uddannelsesfrekvens - UUO Bilag 6 - Uddannelsesfrekvens Assens Kommune Bilag 7 - Uddannelsesfrekvens Nordfyns Kommune Bilag 8 - Uddannelsesfrekvens Nyborg Kommune Bilag 9 - Uddannelsesfrekvens Kerteminde Kommune Bilag 10 - Uddannelsesfrekvens Odense Kommune Beskrivelse af samarbejdet mellem jobcentre og UUO Bilag Assens Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i Bilag Nordfyns Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i Bilag Kerteminde Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i Bilag Odense Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i

4 Forord Årsrapport 2014 er baseret på dataudtræk på UUOs dataplatform UVdata. Data er trukket med udgangspunkt i resultatkontrakten for 2014, som er indgået med Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn og chefen for Ungeenheden i Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen. Ud over dokumentation jf. resultatkontrakten er årsrapporten et billede på UUOs opfyldelse af lovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. En stor del af datamaterialet er hentet automatisk fra andre kilder herunder uddannelsesinstitutioner og kommunale administrationer. Disse oplysninger er suppleret med UUOs egne registreringer i det løbende arbejde med de unge. Data beskriver den aktuelle situation på udtrækstidspunktet for de unge i UUOs målgruppe. 3

5 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014) UUO har siden 2007 registreret antal af uddannelsesplaner og uddannelsesbøger. På baggrund af beslutning i Folketinget har unge i grundskolen fra 2010 og fremefter ikke udarbejdet uddannelsesbøger. I nedenstående oversigt og tabel beskrives derfor kun antallet af uddannelsesplaner, udarbejdet i perioden 2007 til 2012 for unge i grundskolen. UUO har desuden til opgave at tilbyde grundskoleelever uddannelsesrettet praktik. Hvilke brancher de deltager i samt udviklingen af det samlede antal praktikforløb. Som en del af denne beskrivelse har UUO siden 2007 desuden haft fokus på de 5 hyppigst benyttede brancher. Af de primære vejledningsforløb indgår der også statistik for antallet af Introkurser for 8. årgang Brobygningsforløb for 9. årgang Brobygningsforløb for 10. årgang Vejledningsforløb for elever med særlige behov Antal uddannelsesplaner Uddannelsesplaner Uddannelsesplaner

6 Antal elever i uddannelsesrettet praktik 9, stk. 4 33, stk. 4-7 Arbejdsmarkedspraktik Erhvervspraktikformidling Praktik i ungevejledning år Praktik i ungevejledning under 18 år Specialpraktik Stjernefirma Total 2 2 Administration, Økonomi, Jura, Sprog Andet - Oplevelsespraktik Bygge og anlæg Data, it og teleteknik Design, formgivning og grafisk arbejde Hotel, restauration, køkken og kantine Industriel produktion Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab Jern, metal og biler Land- og skovbrug, gartneri, fiskeri Medie, kultur, underholdning og sport Nærings- og nydelsesmidler Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Rengøring, ejendomsservice og renovation Salg, indkøb og markedsføring Sundhed, omsorg og personlig pleje Transport- og lagerarbejde Undervisning, forskning og vejledning Vagt-, sikkerheds- og overvågningsarbejd Åben for tilføjelser - Medhjælper på arbejdsplads Militæret Total Antal praktikforløb ( ) Antal praktikforløb Total

7 De 5 hyppigst benyttede brancher ( ) Nr. Branche Salg, indkøb og markedsføring 16,80 % 21,35 % 15,38 % 15,31 % 15,40 % 16,10 % 16,67 % 18,71 % 2 Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde 11,17 % 11,56 % 6,88 % 3 Bygge og anlæg 9,30 % 8,37 % 7,74 % 7,45 % 9,07 % 10,81 % 10,95 % 10,85 % 4 Undervisning, forskning og vejledning - (tilbage på listen) 8,44 % 11,18 % 12,26 % 14,85 % 14,46 % 14,17 % 12,61 % 5 Sundhed, omsorg og personlig pleje 6,99 % 9,08 % 7,20 % 7,52 % 9,02 % 9,06 % 10,10 % Land- og skovbrug, gartneri, fiskeri - (ude af listen) 6,39 % Jern, metal og biler - (ude af listen) 6,42 % 6,98 % 8,55 % 8,35 % 8,25 % 7,86 % Introkurser - 8. klasse Nedenstående oversigt beskriver det samlede antal elever, som deltog i introkurser for 8. årgang. (For detaljeret overblik se bilag 1) Introkurserne har indtil 2010 været obligatoriske for alle, men lovgivningen er ændret, så deltagelse i introkurser fra og med 2011 ikke er obligatorisk. Det er op til den enkelte kommune at beslutte om 8. klasseelever skal deltage. Fra 2014 er deltagelse i disse introkurser igen obligatoriske. Introkurser - 8. klasse Uge Total Total Total Total Total Total Total Brobygning 9. klasse Nedenstående oversigt beskriver det samlede antal elever, som deltog i brobygning for 9. årgang. (For detaljeret overblik se bilag 2) Brobygning i 9. klasse er frivilligt. Det er primært unge, som skolen og UU vejleder i fællesskab vurderer, vil kunne profitere af et sådan forløb. Brobygning - 9. klasse Uge Total Total Total Total Total Total Total Total Total

8 Brobygning 10. klasse Nedenstående oversigt beskriver det samlede antal elever, som deltog i brobygning for 10. klasse. (For detaljeret overblik se bilag 3) Brobygning 10. klasse Uge /51 Total Total Total Total Total Total Total Vejledningsforløb for elever med særlige behov Nedenstående oversigt viser det samlede antal elever, som deltog i vejledningsforløb for elever med særlige behov. (For detaljeret overblik se bilag 4) Særlige vejledningsaktiviteter Uge Total Total Total Total Total Total Antallet af deltagere inden for særlige vejledningsaktiviteter er faldet i forhold til 2013 med ca. 34 %. 7

9 2. Ungevejledningen (Unge mellem år) Introduktion til ungevejledningen Nedenstående rapportering bygger på de tal og data, som UUO gennem 2011 har modtaget dels fra uddannelsesinstitutioner dels fra egne registreringer. Egne registreringer er med tiden blevet væsentligt mindre efter, at de fleste institutioner i dag bruger tilbagemelding.dk. Tallene er et nedslag i UUO s database den 6. januar Årsrapporten for ungevejledningen viser Kontaktformer (antal) Antal afbrudte i ( ) o Afbrud fordelt på alder o Aktuel status på de unge der er registreret med et eller flere afbrud Aktuel status for ungegruppen år med bopæl i UUO s område. Uddannelsesfrekvensen fordelt på kommuner Oversigt over den enkelte kommune (Bilag 5 10) I alt er der trukket oplysninger på unge af disse unge mellem år indgår ikke i de nedenstående oplysninger, da de er tilknyttet grundskolen. Denne gruppe har tidligere været med i tallene, men det har været et generelt ønske fra de 5 kommuners repræsentanter i centerrådet, at denne gruppe ikke blev statistisk inddraget i oplysningerne for ungevejledningen. I alt behandler årsrapporten derfor unge mellem år. År/Alder Total

10 Kontaktformer (antal) UUO s opsøgende forpligtelse registreres ved hjælp af sms, mail, telefon, personlige samtaler, møder med interne/eksterne samarbejdspartnere samt breve og besøg. Aflyst Andet Gennemførte kontakter Ingen kontakt Modtaget Samtale aftalt Udeblevet Total Antal afbrudte i ( ) Afbrud fordelt på alder År/Alder Total Udviklingen i tilbagemeldingerne til UUO har medført en stigning i antallet af tilbagemeldinger om unge med afbrudt ungdomsuddannelse. I alt har unge haft tilsammen afbrud. Denne ungegruppes aktuelle uddannelsessituation viser til gengæld en positiv udvikling i genplaceringen. I alt er: 43,15 % - (53,54,33 % ) er på udtrækstidspunktet i gang med et kompetencegivende forløb 29,89 % - (25,66 % ) er på udtrækstidspunktet i en uhensigtsmæssig situation. 26,96 % - (20,81 % ) er i gang på VUC-AVU, produktionsskole, TAMU, arbejde fuld-/deltid. 9

11 skoleår Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter Videregående uddannelser Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter skoleår Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter Videregående uddannelser Aktuel status på de unge der er registreret med et eller flere afbrud Afbrudssted Aktuel aktivitet Andet I gang med/afsluttet Kompetencegivende forløb Uhensigtsmæssig situation Forberedende forløb 4,11 % 3,26 % 5,12% Midlertidige aktiviteter 0,00 % 0,13 % 0,03 % Ordinær uddannelser 22,96 % 39,76 % 24,74 % Total ,49 % (382 unge) 0,16 (1 ung) 87,35 % (2681 unge) Total ,96 % 43,15 % 29,89 % 100 % Total 2013 Total ,81 % 53,54 % 25,66 % 100 % Total 2012 Total ,88 % 12,58 % 14,67 % 0,14 % 0,30 % 0,32 % 87,97 % 87,12 % 85,01 % Total ,18 % 67,33 % 30,49 % 100 % Total ,30 % 63,93 % 28,77 % 100 % Nedenstående oversigt viser den aktuelle genplacering på udtrækstidspunktet. 25,00% 20,00% 15,00% Andet 10,00% 5,00% 0,00% I gang med /afsluttet kompetencegivend e forløb Uhensigtsmæssig situation Forberedende forløb Midlertidige aktiviteter Ordinær Uddannelser 10

12 Aktuel status for ungegruppen år med bopæl i UUO s område. Sammenlagt indgår der i alt unge med bopæl i UUO s område. Nedenstående oplysninger over de åriges uddannelsesfrekvens er udarbejdet efter følgende principper; Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO (Inkl. unge - registreret i offentlig forsørgelse) Oversigt for hver enkelt kommune (15 24 år) Se bilag 5-10 UUO side 26 Assens side 27 Nordfyn side 28 Nyborg side 29 Kerteminde side 30 Odense side 31 11

13 Produktionsskolevurderinger UUO har i alt udarbejdet 1038 produktionsskolevurderinger i Fordeling på kommuner Assens Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense Total Nedenstående oplysninger er baseret på i alt 968 unge med bopæl i UUO på udtrækstidspunktet. Fordeling på køn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Assens Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense Hunkøn Hankøn Hunkøn Hankøn 2014 Sammenlignet med 2013; Assens: Samlet stigning på 33 % Kerteminde: Fald på 16 % Nordfyns: Samlet stigning på 21 % Nyborg: Samlet stigning på 17 % Odense: Uændret i forhold til

14 3. STU & EGU 2014 STU fordelt på kommuner og alder Tallene til beskrivelse af STU-Unge er trukket fra UUO s dataplatform Specialvejledningen den 05. Februar har bopæl i anden Kommune end UUOs område. I 2013 = 108 Sammenlagt har UUO 308 unge i gang med et STU-forløb. Alder Kommune Anden Kommune Assens Kommune Kerteminde Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Total Total I alt har UUO registreret 867 STU-unge; 307 er i gang med STU 322 har på udtrækstidspunktet afsluttet deres STU og derfor registreret afsluttet ungdomsuddannelse 133 har afbrudt deres STU-forløb 45 er indstillet til STU-forløb 8 har fået deres indstilling afvist 20 har pause pga. sygdom og lign. 32 er registreret på venteliste, tilmeldt og pt. Uoplyst. 13

15 EGU Fordelt på Kommuner og alder Alder Kommune Assens Kommune Kerteminde Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Total I alt 273 unge er registreret på EGU-forløb på udtrækstidspunktet. Aktuel status på denne gruppe; 54,78 % (150 unge) er i gang med EGU forløb 43,75 % (119 unge) har afsluttet EGU-forløb og er at betragte afsluttet ungdomsuddannelse 1,47 % (4 unge) har afbrudt deres EGU-forløb på udtrækstidspunktet 14

16 4. Sammenfatning af årsrapporten 2014 Overordnet mål: UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning Mål Resultatkrav Målemetode Antal UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge i grundskolen/10. kl., Alle elever tilbydes vejledning. Antal uddannelsesplaner Antal deltagere ved praktikformidling herunder elever i Antal deltagere ved introkurser og specialskoler. brobygning 9. & 10. klasse 8. kl. Introkursus Vejledning tilbydes jf. 9. kl. Brobygning indgået aftale med skolen 10. kl. Brobygning Efter anmodning ydes uddannelses- og erhvervsvejledning til unge i tilsvarende private- og frie skoleformer UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge under 25 år, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, undervisnings eller beskæftigelsesmæssig situation, herunder unge, der ikke er i gang med, eller i utide ophører i en ungdomsuddannelse De unge under 25 år der har forladt grundskolen/10. kl. og har behov for vejledning, kontaktes og tilbydes vejledning af UUO. De unge opsøges indtil der er opnået kontakt. Særlige vejledningsforløb Måles ved: Antal tilbud om vejledning Antal vejledninger Antal gennemførte vejledninger Antal indberetninger om afbrudt ungdomsuddannelse Side 9 Etc. Etc. Side 10 Desuden yder UUO uddannelses- og erhvervsvejledning til unge under 25 år, der henvender sig herom Det er mål for UUO at lave en intensiv vejledning af unge med særlig behov De unge under 25 år, der henvender sig, tilbydes vejledning At den unge får lavet en realistisk uddannelsesplan. At de unge aktivt forholder sig til vilkår og forhold, som er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked. At unge der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse vejledes til den alternative ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller beskæftigelse Antal produktionsskolevurderinger. Antal indstillinger til kommunal afgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) - Fordelt på Kommune Antal EGU-forløb Side

17 Overordnet mål: Styrkelse af uddannelsesniveauet Mål Resultatkrav Målemetode Antal UUO deltager i arbejdsgrupper på såvel landsplan som kommuneplan for indsamling af datagrundlag samt analyse i forhold til de opstillede mål om ungdomsuddannelse for alle Datagrundlaget skal danne grundlag for ledelsesinformation og mulige indsatser i forbindelse med den nationale målsætning om ungdomsuddannelse til alle Data skal indsamles, således der er mulighed for viderebearbejdning samt samkørsel med andre data UUO s målsætning er, at flest mulige unge påbegynder et kompetencegivende uddannelsesforløb umiddelbart i forlængelse af et afsluttet grundskoleforløb. UUO s målsætning er, at flest mulige unge er i gang med eller gennemfører et kompetencegivende uddannelsesforløb, herunder ungdomsuddannelse. 97 % årige = 92 % årige = 90 % årige = 85 % UVdata Måling foretages i maj 2014 UVdata Måling foretages i oktober 2014 Flest mulige unge påbegynder en ungdomsuddannelse unge blev tilmeldt pr. 15. marts 2014 på optagelse.dk 5439 blev tilmeldt kompetencegivende uddannelsesforløb Hvilket svarer til at 95,17 %. Flest mulige unge er i gang med eller gennemfører et kompetencegivende uddannelsesforløb årige = 95,20 % - (+ 3,20 % i forhold til mål) årige = 87,84 % - (- 2,16 % i forhold til mål) årige = 88,15 % - (+ 3,15 % i forhold til mål) 16

18 Overordnet mål: Udvikling af samarbejde med Jobcentre (gælder for de jobcentre, der er samarbejdsaftale med) Mål Resultatkrav Målemetode Opgørelse At gruppen af unge under 30 år uden uddannelse starter og fastholdes i en uddannelse At procentandelen af årige i uddannelse stiger UU-vejledere er fysisk placeret i jobcentrene Flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse At 75 % af de unge, der får et pålæg om uddannelse starter op på uddannelsen UVvej - Antal anden aktivitet - Antal besøg uddannelsessteder - Antal gennemførte opfølgningssamtaler - Antal vejledningssamtaler Fra den 1. januar 2014 ændredes samarbejdsaftalerne med jobcentrene og dermed også målingerne. - Der vises en statistisk illustration mht. de unges aktuelle situation år til dato. - Effektmåling af UUOs arbejde med de årige - 5 dags kontakt - 30-dages tilbud - Frafaldstruet unge - Unge med afbrudt/afsluttet uden en ungdomsuddannelse. Side Overordnet mål: Faglig opkvalificering af UUO-vejlederne Mål Resultatkrav Målemetode Opgørelse At UUO i nødvendigt Antal og karakter af omfang initierer og evt. UUO- initierede forestår lokale kursusaktiviteter kursusaktiviteter med Antal UUO-vejledere UUO-vejledere m.fl. som deltaget i kursus i 2014 målgruppe og som supplement til centralt udbudt kursusaktivitet. At UUO-vejlederne i nødvendigt omfang deltager i efteruddannelse og faglige kurser m.v. UUO sikrer løbende, at UUO-vejlederne gennem efteruddannelse, kursusvirksomhed m.v. fagligt opkvalificeres bl.a. i forhold til de udvalgte driftsmål og strategiske mål UUO har afholdt 7 interne vejlederdage/kurser med fagligt indhold for alle vejledere, herunder med et særligt fokus på erhvervsuddannelserne. Samtlige vejledere har gennemført 2 dages kursus i kollektiv- og gruppevejledning 3 vejledere har gennemført kursus i kognitiv vejledning. 10 vejledere er i gang med diplomuddannelse i vejledning 2 vejledere er i gang med lederuddannelse 17

19 Overordnet mål: Implementering af mentorordning Mål Resultatkrav Målemetode Opgørelse Tilbud af mentorforløb til alle grundskolers Igangsættelse af ca. 100 mentorforløb. Antal igangsatte mentorforløb 67 igangsatte forløb målgruppeelever i 9. og 10. Fastholdelse af ca. 70 % i Fastholdelsesfrekvens af 64,18 % er i uddannelse klasse. Derudover tilbud til elever på produktionsskoler uddannelse. mentees. 28,36 % er i forberedende og udviklende aktivitet 7,46 % er ikke i gang 18

20 Bilag Bilag 1 Introkurser 8. klasse Introkurser - 8. klasse Start uge Total UUO-HHX - Vestfyns Handelsgymnasium, 2 dage UUO-HHX - Vestfyns Handelsgymnasium, 3 dage UUO-STX - Mulernes Legatskole, 2 dage UUO-STX - Mulernes Legatskole, 3 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil 2 dage UUO-HTX - Odense Tekniske gymnasium, 2 dage Intro UUO-Chauffør- og lageruddannelserne, 2 dage intro UUO-Chauffør- og lageruddannelserne, 3 dages Intro UUO-Dyr, planter og natur,3 dage, Kold college UUO-Elektriker, 2 dages Intro UUO-Elektriker, 3 dages intro UUO-Frisør, 2 dages Intro UUO-Frisør, 3 dages Intro UUO-HHX - Odense, 2 dage UUO-HHX - Odense, 3 dage UUO-HTX - 2 dage, Kold HTX UUO-HTX - 3 dage, Kold HTX UUO-HTX, Odense Tekniske gymnasium, 3 dage Intro UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 2 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 3 dage UUO-It-supporter og datatekniker, 2 dages Intro UUO-It-supporter og datatekniker, 3 dages Intro UUO-Kosmetiker, 2 dages Intro UUO-Kosmetiker, 3 dages Intro UUO-Landmand, 2 dage UUO-Landmand, 3 dage UUO-Mad til mennesker, 2 dage, Kold college UUO-Mad til mennesker, 3 dage, Kold college UUO-Maler, 8. kl., 2 dages Intro UUO-Maler, 8. kl., 3 dages Introduktion UUO-Medieproduktion, 2 dages Intro UUO-Medieproduktion, 3 dages Intro UUO-Mekaniker, 2 dages Intro UUO-Mekaniker, 3 dages Intro UUO-Murer, 2 dages Intro UUO-Murer, 3 dages Introduktion UUO-Sikkerhedsvagt - 2 dages Intro UUO-Smede- og industriteknikker, 2 dage Introduktion

21 UUO-Smede- og industriteknik, 3 dages Intro UUO-SOSU-Odense Syd, 2 dage UUO-SOSU-Odense Syd, 3 dage UUO-Struktør - 2 dages Introduktion 6 6 UUO-STX - Odense Katedralskole, 2 dage UUO-STX - Odense Katedralskole, 3 dage UUO-STX - Sct. Knuds Gymnasium,2 dage UUO-STX - Sct. Knuds Gymnasium,3 dage UUO-STX - Tornbjerg Gymnasium, 3 dage UUO-STX -Tornbjerg Gymnasium, 2 dage UUO-STX- Vestfyns Gymnasium - 2 dage UUO-STX- Vestfyns Gymnasium - 3 dage UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 2 dage, Forår UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 3 dage, Forår UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 2 dage UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 3 dage UUO-Sundhed og teknik, 2 dages Intro. 9 9 UUO-Sundhed og teknik, 3 dages Intro UUO-Træ, 3 dages Introduktion UUO-Træ, 2 dages Intro UUO-Vvs- energiuddannelsen, 3 dages intro. 8 8 UUO-Vvs- energiuddannelsen, 2 dages Intro. 3 3 Total

22 Bilag 2 Brobygning 9. klasse Brobygning 9. klasse Start uge Total UUO - HHX - Vestfyn. 5 dage - 9. kl UUO - STX - Mulernes Legatskole 9. klasse - 5 dage UUO - STX - Sct. Knuds Gymnasium, 9. kl.- 5 dage UUO - STX - Vestfyns Gymnasium 9.klasse, 5 dage UUO/UU- Sydfyn-Landmand, 9. kl.-5 dage UUO-Data- og kommunikationsuddannelse, 9 kl. 5 dage UUO-Dyr, planter og natur, 9 kl. 5 dage UUO-Frisør, 9 kl., 5 dage UUO-HHX - Tietgenskolen Odense, 9. kl. 5 dage UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium, 9. kl.- 5 dg UUO-HTX- Kold HTX 9. kl UUO-IB Nyborg Gymnasium, 9. klasse UUO-Kosmetiker, 9 kl., 5 dage UUO-Lager og chauffør, 9. kl., 5 dage 5 5 UUO-Mad til mennesker 9. kl, Kold levnedsmiddel UUO-Maler, 9 kl., 5 dage UUO-Mediegrafiker, web-. integr,digital media, 9.kl UUO-Mekaniker, 9 kl., 5 dage UUO-Murer og Struktør, 9 kl., 5 dage 8 8 UUO-Smede-og industriteknikr,9 kl,5d 6 6 UUO-SOSU - Odense Syd, 5 dage, 9. kl UUO-STX - Odense Katedralskole, 9. kl UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 9 kl, 5 dage, E UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 9.kl. 5 dage UUO-STX-Tornbjerg Gymnasium, 9. kl - 5 dage UUO-Sundhed og teknik, 9 kl., 5 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil,9. kl.,5 dage UUO-Træ, 9. kl., 5 dage UUO-VVS+EL "den grønne energilandsby" 9.kl.,5 dg Total

23 Bilag 3 Brobygning 10. klasse Brobygning 10. klasse Start uge Total UUO/UU-Sydfyn-Landmand, 2 dage, 10. kl UUO/UU-Sydfyn-Landmand, 3 dage, 10.kl UUO/UU-Sydfyn-Landmand, 5 dage, 10. kl UUO-Data- og kommunikationsudd.10.kl 3 dage UUO-Data- og kommunikationsudd.10.kl. 2 dage UUO-Data- og kommunikationsudd.10.kl.- 5 dage UUO-Dyr, planter og natur, 10 kl. 2 dage UUO-Dyr, planter og natur, 10 kl. 3 dage UUO-Dyr, planter og natur, 10 kl. 5 dage UUO-Elektriker,10. kl., 3 dage UUO-Elektriker, 10.kl., 2 dage UUO-Frisør, 10. kl., 3 dage UUO-Frisør, 10.kl., 2 dage UUO-Frisør, 10.kl., 5 dage UUO-Fyns Hf-kursus, 3 dage, 10 kl UUO-Fyns Hf-kursus, 5 dage, 10 kl UUO-HF- Mulernes Legatskole 10. kl. (2 dage) UUO-HF- Mulernes Legatskole 10. kl. (5 dage) UUO-HF- Odense Katedralskole,5 dage UUO-HF-Nyborg Gymnasium, 5 dage, 10 kl UUO-HG-Vestfyn, 10. kl., 5 dage UUO-HHX - Nyborg,10. kl., 2 dage UUO-HHX - Nyborg. 10. kl., 5 dages UUO-HHX - TietgenSkolen Odense, 10. kl. 2 dage UUO-HHX - TietgenSkolen Odense,10. kl. 3 dage UUO-HHX - Vestfyn,10. kl. 2 dage UUO-HHX - Vestfyn, 10.kl, 3 dage UUO-HHX - Vestfyn. 10.kl. 5 dage UUO-HHX, TietgenSkolen Odense, 10.kl.,5 dage UUO-HTX - Kold HTX 2 dage UUO-HTX - Kold HTX 5 dage UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium 10kl,3 dg UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium,10 kl 2 dg UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium,10 kl., 5 dg UUO-HTX-Kold 3 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 10 kl., 2 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 10 kl., 3 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 10 kl., 5 dage

24 UUO-Kleinsmed, skibstekn. Industritekn. 2 dage UUO-Kleinsmed, skibstekn. Industritekn.3 dage 6 6 UUO-Kosmetiker, 10. kl., 2 dage UUO-Kosmetiker, 10. kl., 3 dage UUO-Kosmetiker,10. kl., 5 dage UUO-Lager og chauffør, 10. kl., 2 dage UUO-Lager og chauffør, 10. kl., 5 dage UUO-Lager og chauffør,10. kl., 3 dage UUO-Mad til mennesker 10. kl, 2 dage UUO-Mad til mennesker 10. kl, 3 dage UUO-Mad til mennesker 10. kl, 5dage UUO-Maler, 10. kl., 2 dage UUO-Maler, 10.kl., 3 dage UUO-Maler, 10.kl., 5 dage UUO-Mediegrafiker, web-integ. Digital media, 3 dg UUO-Mediegrafiker, web-integ. Digital media, 2 dg UUO-Mediegrafiker, web-integr. Digital media, 5 dg UUO-Mekaniker, 10. kl., 2 dage UUO-Mekaniker, 10. kl., 3 dage UUO-Mekaniker, 10. kl., 5 dage UUO-Mulernes Legatskole Wake Up Call UUO-Murer og Struktør, 10.kl., 5 dage UUO-Sct. Knuds Gymnasium, 10. kl.-2 dage UUO-Sct. Knuds Gymnasium, 10.kl.-3 dage UUO-Sct. Knuds Gymnasium, 10.kl.- 5 dage UUO-Sikkerhedsvagt 10. kl., 2 dage UUO-Sikkerhedsvagt 10. kl., 5 dage UUO-Smede- og industriteknik,10kl, 5dg UUO-SOSU - Odense Syd, 2 dage 10 klasse UUO-SOSU - Odense Syd, 5 dage, 10.kl UUO-SOSU - Odense Syd,3 dage UUO-STX - Mulernes Legatskole 10.kl. (3 dage) UUO-STX - Mulernes Legatskole 10.kl. (5 dage) UUO-STX - Odense Katedralskole, 5 dage UUO-STX Vestfyns Gymnasium 10. klasse 3 dage UUO-STX Vestfyns Gymnasium 10. klasse 5 dage UUO-STX Vestfyns Gymnasium 10. klasse 2 dage UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 10 kl, 2 dage, E UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 10 kl, 3 dage, E UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 10 kl, 5 dage, E UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 2 dage, 10 kl UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 3 dage, 10 kl UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 5 dage, 10 kl UUO-STX-Tornbjerg Gymnasium, 10. klasse - 2 dage

25 UUO-STX-Tornbjerg Gymnasium,10. klasse - 3 dage UUO-Sundhed og teknik,10. kl., 3 dage UUO-Sundhed og teknik,10. kl., 5 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil,10. kl. 5 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil, 10.kl. 2 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil, 10.kl., 3 dage UUO-Træ, 10. kl., 2 dage UUO-Træ, 10. kl., 3 dage UUO-Træ, 10. kl., 5 dage UUO-VUC Fyn Glamsbjerg, HF, 10. kl UUO-VUC Fyn -hf-standard - 10 kl. 5 dg UUO-VUC FYN Odense - 3 dage Design hf UUO-VUC FYN Odense-FLOW, 3 dage (musik/drama) - hf UUO-VVS+EL "den grønne energilandsby"10.kl.,5 dg UUO-VVS-energiuddannelsen, 10. kl., 3 dage 3 3 UUO-VVS-energiuddannelsen,10. kl., 2 dage Total

26 Bilag 4 Særlige vejledningsforløb Hold Start uge Total UUO-S - Krop og stil, Syddansk Erhvervsskole UUO-S, Dyr, planter og natur UUO-S, En dag i "teknikkens verden" UUO-S, En dag i byggefagene: Maler UUO-S, En dag i byggefagene: Murer UUO-S, En dag i byggefagene: Struktør 1 1 UUO-S, En dag i byggefagene: Træ UUO-S, En dag i byggefagene: Vvs UUO-S, En dag i Transport og Logistik 3 3 UUO-S, Gartneri og skovbrug/ en dag i ungdomsuddannelse UUO-S, Kold college UUO-S, Lager og chauffør UUO-S, Mad til mennesker en dag i ungdomsuddannelse UUO-S, Smede- og industriteknik UUO-S, SOSU-Odense, specielle forløb UUO-S, Tietgen Erhverv - Merkantil, 1 dag UUO-S, Tietgen Erhverv - Merkantil, 2 x 5 dage UUO-S, Træ, murer og Struktør UUO-S, En dag i Ungdomsuddannelserne-Ejendomsserv. 1 1 UUO-S, Landbrug, en dag i ungdomsuddannelse UUO-S, Mad til mennesker Total

27 Bilag 5 Uddannelsesfrekvens - UUO Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 86,39 86,19 85,55 86,11 87,62 88, Andet 9,54 11,28 12,86 12,19 7,43 5, Uoplyst 4,07 2,53 1,59 1,70 4,95 6,25 100, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - UUO 90,00 86,39 86,19 85,55 86,11 87,62 88,39 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 11,28 12,86 12,19 9,54 7,43 4,07 4,95 5,35 6,25 2,53 1,59 1, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 26

28 Bilag 6 - Uddannelsesfrekvens Assens Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 86,95 86,83 82,02 82,12 84,14 84, Andet 11,95 12,90 17,80 17,49 9,04 7, Uoplyst 1,11 0,27 0,18 0,39 6,82 7, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Assens 100,00 90,00 86,95 86,83 82,02 82,12 84,14 84,63 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 17,80 17,49 11,95 12,90 9,04 6,82 7,53 7,84 1,11 0,27 0,18 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 27

29 Bilag 7 - Uddannelsesfrekvens Nordfyns Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 88,62 85,59 80,05 80,56 82,60 82, Andet 10,97 14,28 19,35 18, , Uoplyst 0,41 0,13 0,60 0,54 6,86 7, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Nordfyn 100,00 90,00 80,00 88,62 85,59 80,05 80,56 82,60 82,35 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 19,35 18,90 14,28 10,97 10,53 10,23 6,86 7,42 0,41 0,13 0,60 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 28

30 Bilag 8 - Uddannelsesfrekvens Nyborg Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 90,02 88,28 83,65 86,10 86,47 86, Andet 8,03 11,42 16,27 13,78 7,48 7, Uoplyst 1,95 0,30 0,08 0,12 6,04 5, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Nyborg 100,00 90,00 90,02 88,28 83,65 86,10 86,47 86,74 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 16,27 13,78 11,42 8,03 7,48 6,04 7,40 5,85 1,95 0,30 0,08 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 29

31 Bilag 9 - Uddannelsesfrekvens Kerteminde Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 90,50 87,58 81,77 82,99 82,61 83, Andet 8,43 11,90 17,80 16,44 10,64 7, Uoplyst 1,06 0,52 0,43 0,57 6,75 8, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Kerteminde 100,00 90,00 80,00 90,50 87,58 81,77 82,99 82,61 83,52 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 17,80 16,44 11,90 10,64 8,43 7,82 8,67 6,75 1,06 0,52 0,43 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 30

32 Bilag 10 - Uddannelsesfrekvens Odense Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 85,29 85,79 86,91 87,27 88,89 89, Andet 9,28 10,67 11,01 10,54 6,76 4, Uoplyst 5,43 3,54 2,08 2,19 4,35 5, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Odense 100,00 90,00 85,29 85,79 86,91 87,27 88,89 89,82 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 9,28 10,67 11,01 10,54 5,43 6,76 3,54 4,35 4,34 5,85 2,08 2, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 31

Resultatkontrakt for 2008

Resultatkontrakt for 2008 Årsrapport Resultatkontrakt for 2008 UUO Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn Udarbejdet februar 2009 Af: UUO Indhold Forord 3 1. Grundskolen (Skoleåret 2007/2008) 4 Antal uddannelsesbøger-

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2015

AFBRUDSRAPPORTEN 2015 AFBRUDSRAPPORTEN 2015 Status på afbrud fra ungdomsuddannelser og forløb efter afbrud blandt unge bosat i Aarhus Kommune i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 UU Aarhus-Samsø, Unge & Uddannelse JOBCENTER

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler Afgangselever Lolland Guldborgsund Antal som afsluttede 9. klasse 78 Antal som afsluttede. klasse 8 7 Afgangselever i alt 6 9 I alt.68 Følgende omhandler alle afgangselever opgjort primo februar inkl.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl uddannelser i verdensklasse SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne De

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere