Årsrapport Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO

2 Indhold Forord Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet praktik... 5 Antal praktikforløb ( )... 5 De 5 hyppigst benyttede brancher ( )... 6 Introkurser - 8. klasse... 6 Brobygning 9. klasse... 6 Brobygning 10. klasse... 7 Vejledningsforløb for elever med særlige behov Ungevejledningen (Unge mellem år)... 8 Introduktion til ungevejledningen... 8 Kontaktformer (antal)... 9 Antal afbrudte i ( )... 9 Afbrud fordelt på alder... 9 Aktuel status på de unge der er registreret med et eller flere afbrud Aktuel status for ungegruppen år med bopæl i UUO s område Oversigt for hver enkelt kommune (15 24 år) Se bilag Produktionsskolevurderinger Fordeling på kommuner Fordeling på køn STU & EGU STU fordelt på kommuner og alder EGU Fordelt på Kommuner og alder Sammenfatning af årsrapporten Overordnet mål: UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning Overordnet mål: Styrkelse af uddannelsesniveauet Overordnet mål: Faglig opkvalificering af UUO-vejlederne Overordnet mål: Implementering af mentorordning

3 Bilag Bilag 1 Introkurser 8. klasse Bilag 2 Brobygning 9. klasse Bilag 3 Brobygning 10. klasse Bilag 4 Særlige vejledningsforløb Bilag 5 Uddannelsesfrekvens - UUO Bilag 6 - Uddannelsesfrekvens Assens Kommune Bilag 7 - Uddannelsesfrekvens Nordfyns Kommune Bilag 8 - Uddannelsesfrekvens Nyborg Kommune Bilag 9 - Uddannelsesfrekvens Kerteminde Kommune Bilag 10 - Uddannelsesfrekvens Odense Kommune Beskrivelse af samarbejdet mellem jobcentre og UUO Bilag Assens Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i Bilag Nordfyns Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i Bilag Kerteminde Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i Bilag Odense Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i

4 Forord Årsrapport 2014 er baseret på dataudtræk på UUOs dataplatform UVdata. Data er trukket med udgangspunkt i resultatkontrakten for 2014, som er indgået med Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn og chefen for Ungeenheden i Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen. Ud over dokumentation jf. resultatkontrakten er årsrapporten et billede på UUOs opfyldelse af lovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. En stor del af datamaterialet er hentet automatisk fra andre kilder herunder uddannelsesinstitutioner og kommunale administrationer. Disse oplysninger er suppleret med UUOs egne registreringer i det løbende arbejde med de unge. Data beskriver den aktuelle situation på udtrækstidspunktet for de unge i UUOs målgruppe. 3

5 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014) UUO har siden 2007 registreret antal af uddannelsesplaner og uddannelsesbøger. På baggrund af beslutning i Folketinget har unge i grundskolen fra 2010 og fremefter ikke udarbejdet uddannelsesbøger. I nedenstående oversigt og tabel beskrives derfor kun antallet af uddannelsesplaner, udarbejdet i perioden 2007 til 2012 for unge i grundskolen. UUO har desuden til opgave at tilbyde grundskoleelever uddannelsesrettet praktik. Hvilke brancher de deltager i samt udviklingen af det samlede antal praktikforløb. Som en del af denne beskrivelse har UUO siden 2007 desuden haft fokus på de 5 hyppigst benyttede brancher. Af de primære vejledningsforløb indgår der også statistik for antallet af Introkurser for 8. årgang Brobygningsforløb for 9. årgang Brobygningsforløb for 10. årgang Vejledningsforløb for elever med særlige behov Antal uddannelsesplaner Uddannelsesplaner Uddannelsesplaner

6 Antal elever i uddannelsesrettet praktik 9, stk. 4 33, stk. 4-7 Arbejdsmarkedspraktik Erhvervspraktikformidling Praktik i ungevejledning år Praktik i ungevejledning under 18 år Specialpraktik Stjernefirma Total 2 2 Administration, Økonomi, Jura, Sprog Andet - Oplevelsespraktik Bygge og anlæg Data, it og teleteknik Design, formgivning og grafisk arbejde Hotel, restauration, køkken og kantine Industriel produktion Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab Jern, metal og biler Land- og skovbrug, gartneri, fiskeri Medie, kultur, underholdning og sport Nærings- og nydelsesmidler Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Rengøring, ejendomsservice og renovation Salg, indkøb og markedsføring Sundhed, omsorg og personlig pleje Transport- og lagerarbejde Undervisning, forskning og vejledning Vagt-, sikkerheds- og overvågningsarbejd Åben for tilføjelser - Medhjælper på arbejdsplads Militæret Total Antal praktikforløb ( ) Antal praktikforløb Total

7 De 5 hyppigst benyttede brancher ( ) Nr. Branche Salg, indkøb og markedsføring 16,80 % 21,35 % 15,38 % 15,31 % 15,40 % 16,10 % 16,67 % 18,71 % 2 Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde 11,17 % 11,56 % 6,88 % 3 Bygge og anlæg 9,30 % 8,37 % 7,74 % 7,45 % 9,07 % 10,81 % 10,95 % 10,85 % 4 Undervisning, forskning og vejledning - (tilbage på listen) 8,44 % 11,18 % 12,26 % 14,85 % 14,46 % 14,17 % 12,61 % 5 Sundhed, omsorg og personlig pleje 6,99 % 9,08 % 7,20 % 7,52 % 9,02 % 9,06 % 10,10 % Land- og skovbrug, gartneri, fiskeri - (ude af listen) 6,39 % Jern, metal og biler - (ude af listen) 6,42 % 6,98 % 8,55 % 8,35 % 8,25 % 7,86 % Introkurser - 8. klasse Nedenstående oversigt beskriver det samlede antal elever, som deltog i introkurser for 8. årgang. (For detaljeret overblik se bilag 1) Introkurserne har indtil 2010 været obligatoriske for alle, men lovgivningen er ændret, så deltagelse i introkurser fra og med 2011 ikke er obligatorisk. Det er op til den enkelte kommune at beslutte om 8. klasseelever skal deltage. Fra 2014 er deltagelse i disse introkurser igen obligatoriske. Introkurser - 8. klasse Uge Total Total Total Total Total Total Total Brobygning 9. klasse Nedenstående oversigt beskriver det samlede antal elever, som deltog i brobygning for 9. årgang. (For detaljeret overblik se bilag 2) Brobygning i 9. klasse er frivilligt. Det er primært unge, som skolen og UU vejleder i fællesskab vurderer, vil kunne profitere af et sådan forløb. Brobygning - 9. klasse Uge Total Total Total Total Total Total Total Total Total

8 Brobygning 10. klasse Nedenstående oversigt beskriver det samlede antal elever, som deltog i brobygning for 10. klasse. (For detaljeret overblik se bilag 3) Brobygning 10. klasse Uge /51 Total Total Total Total Total Total Total Vejledningsforløb for elever med særlige behov Nedenstående oversigt viser det samlede antal elever, som deltog i vejledningsforløb for elever med særlige behov. (For detaljeret overblik se bilag 4) Særlige vejledningsaktiviteter Uge Total Total Total Total Total Total Antallet af deltagere inden for særlige vejledningsaktiviteter er faldet i forhold til 2013 med ca. 34 %. 7

9 2. Ungevejledningen (Unge mellem år) Introduktion til ungevejledningen Nedenstående rapportering bygger på de tal og data, som UUO gennem 2011 har modtaget dels fra uddannelsesinstitutioner dels fra egne registreringer. Egne registreringer er med tiden blevet væsentligt mindre efter, at de fleste institutioner i dag bruger tilbagemelding.dk. Tallene er et nedslag i UUO s database den 6. januar Årsrapporten for ungevejledningen viser Kontaktformer (antal) Antal afbrudte i ( ) o Afbrud fordelt på alder o Aktuel status på de unge der er registreret med et eller flere afbrud Aktuel status for ungegruppen år med bopæl i UUO s område. Uddannelsesfrekvensen fordelt på kommuner Oversigt over den enkelte kommune (Bilag 5 10) I alt er der trukket oplysninger på unge af disse unge mellem år indgår ikke i de nedenstående oplysninger, da de er tilknyttet grundskolen. Denne gruppe har tidligere været med i tallene, men det har været et generelt ønske fra de 5 kommuners repræsentanter i centerrådet, at denne gruppe ikke blev statistisk inddraget i oplysningerne for ungevejledningen. I alt behandler årsrapporten derfor unge mellem år. År/Alder Total

10 Kontaktformer (antal) UUO s opsøgende forpligtelse registreres ved hjælp af sms, mail, telefon, personlige samtaler, møder med interne/eksterne samarbejdspartnere samt breve og besøg. Aflyst Andet Gennemførte kontakter Ingen kontakt Modtaget Samtale aftalt Udeblevet Total Antal afbrudte i ( ) Afbrud fordelt på alder År/Alder Total Udviklingen i tilbagemeldingerne til UUO har medført en stigning i antallet af tilbagemeldinger om unge med afbrudt ungdomsuddannelse. I alt har unge haft tilsammen afbrud. Denne ungegruppes aktuelle uddannelsessituation viser til gengæld en positiv udvikling i genplaceringen. I alt er: 43,15 % - (53,54,33 % ) er på udtrækstidspunktet i gang med et kompetencegivende forløb 29,89 % - (25,66 % ) er på udtrækstidspunktet i en uhensigtsmæssig situation. 26,96 % - (20,81 % ) er i gang på VUC-AVU, produktionsskole, TAMU, arbejde fuld-/deltid. 9

11 skoleår Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter Videregående uddannelser Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter skoleår Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter Videregående uddannelser Aktuel status på de unge der er registreret med et eller flere afbrud Afbrudssted Aktuel aktivitet Andet I gang med/afsluttet Kompetencegivende forløb Uhensigtsmæssig situation Forberedende forløb 4,11 % 3,26 % 5,12% Midlertidige aktiviteter 0,00 % 0,13 % 0,03 % Ordinær uddannelser 22,96 % 39,76 % 24,74 % Total ,49 % (382 unge) 0,16 (1 ung) 87,35 % (2681 unge) Total ,96 % 43,15 % 29,89 % 100 % Total 2013 Total ,81 % 53,54 % 25,66 % 100 % Total 2012 Total ,88 % 12,58 % 14,67 % 0,14 % 0,30 % 0,32 % 87,97 % 87,12 % 85,01 % Total ,18 % 67,33 % 30,49 % 100 % Total ,30 % 63,93 % 28,77 % 100 % Nedenstående oversigt viser den aktuelle genplacering på udtrækstidspunktet. 25,00% 20,00% 15,00% Andet 10,00% 5,00% 0,00% I gang med /afsluttet kompetencegivend e forløb Uhensigtsmæssig situation Forberedende forløb Midlertidige aktiviteter Ordinær Uddannelser 10

12 Aktuel status for ungegruppen år med bopæl i UUO s område. Sammenlagt indgår der i alt unge med bopæl i UUO s område. Nedenstående oplysninger over de åriges uddannelsesfrekvens er udarbejdet efter følgende principper; Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO (Inkl. unge - registreret i offentlig forsørgelse) Oversigt for hver enkelt kommune (15 24 år) Se bilag 5-10 UUO side 26 Assens side 27 Nordfyn side 28 Nyborg side 29 Kerteminde side 30 Odense side 31 11

13 Produktionsskolevurderinger UUO har i alt udarbejdet 1038 produktionsskolevurderinger i Fordeling på kommuner Assens Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense Total Nedenstående oplysninger er baseret på i alt 968 unge med bopæl i UUO på udtrækstidspunktet. Fordeling på køn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Assens Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense Hunkøn Hankøn Hunkøn Hankøn 2014 Sammenlignet med 2013; Assens: Samlet stigning på 33 % Kerteminde: Fald på 16 % Nordfyns: Samlet stigning på 21 % Nyborg: Samlet stigning på 17 % Odense: Uændret i forhold til

14 3. STU & EGU 2014 STU fordelt på kommuner og alder Tallene til beskrivelse af STU-Unge er trukket fra UUO s dataplatform Specialvejledningen den 05. Februar har bopæl i anden Kommune end UUOs område. I 2013 = 108 Sammenlagt har UUO 308 unge i gang med et STU-forløb. Alder Kommune Anden Kommune Assens Kommune Kerteminde Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Total Total I alt har UUO registreret 867 STU-unge; 307 er i gang med STU 322 har på udtrækstidspunktet afsluttet deres STU og derfor registreret afsluttet ungdomsuddannelse 133 har afbrudt deres STU-forløb 45 er indstillet til STU-forløb 8 har fået deres indstilling afvist 20 har pause pga. sygdom og lign. 32 er registreret på venteliste, tilmeldt og pt. Uoplyst. 13

15 EGU Fordelt på Kommuner og alder Alder Kommune Assens Kommune Kerteminde Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Total I alt 273 unge er registreret på EGU-forløb på udtrækstidspunktet. Aktuel status på denne gruppe; 54,78 % (150 unge) er i gang med EGU forløb 43,75 % (119 unge) har afsluttet EGU-forløb og er at betragte afsluttet ungdomsuddannelse 1,47 % (4 unge) har afbrudt deres EGU-forløb på udtrækstidspunktet 14

16 4. Sammenfatning af årsrapporten 2014 Overordnet mål: UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning Mål Resultatkrav Målemetode Antal UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge i grundskolen/10. kl., Alle elever tilbydes vejledning. Antal uddannelsesplaner Antal deltagere ved praktikformidling herunder elever i Antal deltagere ved introkurser og specialskoler. brobygning 9. & 10. klasse 8. kl. Introkursus Vejledning tilbydes jf. 9. kl. Brobygning indgået aftale med skolen 10. kl. Brobygning Efter anmodning ydes uddannelses- og erhvervsvejledning til unge i tilsvarende private- og frie skoleformer UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge under 25 år, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, undervisnings eller beskæftigelsesmæssig situation, herunder unge, der ikke er i gang med, eller i utide ophører i en ungdomsuddannelse De unge under 25 år der har forladt grundskolen/10. kl. og har behov for vejledning, kontaktes og tilbydes vejledning af UUO. De unge opsøges indtil der er opnået kontakt. Særlige vejledningsforløb Måles ved: Antal tilbud om vejledning Antal vejledninger Antal gennemførte vejledninger Antal indberetninger om afbrudt ungdomsuddannelse Side 9 Etc. Etc. Side 10 Desuden yder UUO uddannelses- og erhvervsvejledning til unge under 25 år, der henvender sig herom Det er mål for UUO at lave en intensiv vejledning af unge med særlig behov De unge under 25 år, der henvender sig, tilbydes vejledning At den unge får lavet en realistisk uddannelsesplan. At de unge aktivt forholder sig til vilkår og forhold, som er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked. At unge der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse vejledes til den alternative ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller beskæftigelse Antal produktionsskolevurderinger. Antal indstillinger til kommunal afgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) - Fordelt på Kommune Antal EGU-forløb Side

17 Overordnet mål: Styrkelse af uddannelsesniveauet Mål Resultatkrav Målemetode Antal UUO deltager i arbejdsgrupper på såvel landsplan som kommuneplan for indsamling af datagrundlag samt analyse i forhold til de opstillede mål om ungdomsuddannelse for alle Datagrundlaget skal danne grundlag for ledelsesinformation og mulige indsatser i forbindelse med den nationale målsætning om ungdomsuddannelse til alle Data skal indsamles, således der er mulighed for viderebearbejdning samt samkørsel med andre data UUO s målsætning er, at flest mulige unge påbegynder et kompetencegivende uddannelsesforløb umiddelbart i forlængelse af et afsluttet grundskoleforløb. UUO s målsætning er, at flest mulige unge er i gang med eller gennemfører et kompetencegivende uddannelsesforløb, herunder ungdomsuddannelse. 97 % årige = 92 % årige = 90 % årige = 85 % UVdata Måling foretages i maj 2014 UVdata Måling foretages i oktober 2014 Flest mulige unge påbegynder en ungdomsuddannelse unge blev tilmeldt pr. 15. marts 2014 på optagelse.dk 5439 blev tilmeldt kompetencegivende uddannelsesforløb Hvilket svarer til at 95,17 %. Flest mulige unge er i gang med eller gennemfører et kompetencegivende uddannelsesforløb årige = 95,20 % - (+ 3,20 % i forhold til mål) årige = 87,84 % - (- 2,16 % i forhold til mål) årige = 88,15 % - (+ 3,15 % i forhold til mål) 16

18 Overordnet mål: Udvikling af samarbejde med Jobcentre (gælder for de jobcentre, der er samarbejdsaftale med) Mål Resultatkrav Målemetode Opgørelse At gruppen af unge under 30 år uden uddannelse starter og fastholdes i en uddannelse At procentandelen af årige i uddannelse stiger UU-vejledere er fysisk placeret i jobcentrene Flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse At 75 % af de unge, der får et pålæg om uddannelse starter op på uddannelsen UVvej - Antal anden aktivitet - Antal besøg uddannelsessteder - Antal gennemførte opfølgningssamtaler - Antal vejledningssamtaler Fra den 1. januar 2014 ændredes samarbejdsaftalerne med jobcentrene og dermed også målingerne. - Der vises en statistisk illustration mht. de unges aktuelle situation år til dato. - Effektmåling af UUOs arbejde med de årige - 5 dags kontakt - 30-dages tilbud - Frafaldstruet unge - Unge med afbrudt/afsluttet uden en ungdomsuddannelse. Side Overordnet mål: Faglig opkvalificering af UUO-vejlederne Mål Resultatkrav Målemetode Opgørelse At UUO i nødvendigt Antal og karakter af omfang initierer og evt. UUO- initierede forestår lokale kursusaktiviteter kursusaktiviteter med Antal UUO-vejledere UUO-vejledere m.fl. som deltaget i kursus i 2014 målgruppe og som supplement til centralt udbudt kursusaktivitet. At UUO-vejlederne i nødvendigt omfang deltager i efteruddannelse og faglige kurser m.v. UUO sikrer løbende, at UUO-vejlederne gennem efteruddannelse, kursusvirksomhed m.v. fagligt opkvalificeres bl.a. i forhold til de udvalgte driftsmål og strategiske mål UUO har afholdt 7 interne vejlederdage/kurser med fagligt indhold for alle vejledere, herunder med et særligt fokus på erhvervsuddannelserne. Samtlige vejledere har gennemført 2 dages kursus i kollektiv- og gruppevejledning 3 vejledere har gennemført kursus i kognitiv vejledning. 10 vejledere er i gang med diplomuddannelse i vejledning 2 vejledere er i gang med lederuddannelse 17

19 Overordnet mål: Implementering af mentorordning Mål Resultatkrav Målemetode Opgørelse Tilbud af mentorforløb til alle grundskolers Igangsættelse af ca. 100 mentorforløb. Antal igangsatte mentorforløb 67 igangsatte forløb målgruppeelever i 9. og 10. Fastholdelse af ca. 70 % i Fastholdelsesfrekvens af 64,18 % er i uddannelse klasse. Derudover tilbud til elever på produktionsskoler uddannelse. mentees. 28,36 % er i forberedende og udviklende aktivitet 7,46 % er ikke i gang 18

20 Bilag Bilag 1 Introkurser 8. klasse Introkurser - 8. klasse Start uge Total UUO-HHX - Vestfyns Handelsgymnasium, 2 dage UUO-HHX - Vestfyns Handelsgymnasium, 3 dage UUO-STX - Mulernes Legatskole, 2 dage UUO-STX - Mulernes Legatskole, 3 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil 2 dage UUO-HTX - Odense Tekniske gymnasium, 2 dage Intro UUO-Chauffør- og lageruddannelserne, 2 dage intro UUO-Chauffør- og lageruddannelserne, 3 dages Intro UUO-Dyr, planter og natur,3 dage, Kold college UUO-Elektriker, 2 dages Intro UUO-Elektriker, 3 dages intro UUO-Frisør, 2 dages Intro UUO-Frisør, 3 dages Intro UUO-HHX - Odense, 2 dage UUO-HHX - Odense, 3 dage UUO-HTX - 2 dage, Kold HTX UUO-HTX - 3 dage, Kold HTX UUO-HTX, Odense Tekniske gymnasium, 3 dage Intro UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 2 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 3 dage UUO-It-supporter og datatekniker, 2 dages Intro UUO-It-supporter og datatekniker, 3 dages Intro UUO-Kosmetiker, 2 dages Intro UUO-Kosmetiker, 3 dages Intro UUO-Landmand, 2 dage UUO-Landmand, 3 dage UUO-Mad til mennesker, 2 dage, Kold college UUO-Mad til mennesker, 3 dage, Kold college UUO-Maler, 8. kl., 2 dages Intro UUO-Maler, 8. kl., 3 dages Introduktion UUO-Medieproduktion, 2 dages Intro UUO-Medieproduktion, 3 dages Intro UUO-Mekaniker, 2 dages Intro UUO-Mekaniker, 3 dages Intro UUO-Murer, 2 dages Intro UUO-Murer, 3 dages Introduktion UUO-Sikkerhedsvagt - 2 dages Intro UUO-Smede- og industriteknikker, 2 dage Introduktion

21 UUO-Smede- og industriteknik, 3 dages Intro UUO-SOSU-Odense Syd, 2 dage UUO-SOSU-Odense Syd, 3 dage UUO-Struktør - 2 dages Introduktion 6 6 UUO-STX - Odense Katedralskole, 2 dage UUO-STX - Odense Katedralskole, 3 dage UUO-STX - Sct. Knuds Gymnasium,2 dage UUO-STX - Sct. Knuds Gymnasium,3 dage UUO-STX - Tornbjerg Gymnasium, 3 dage UUO-STX -Tornbjerg Gymnasium, 2 dage UUO-STX- Vestfyns Gymnasium - 2 dage UUO-STX- Vestfyns Gymnasium - 3 dage UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 2 dage, Forår UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 3 dage, Forår UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 2 dage UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 3 dage UUO-Sundhed og teknik, 2 dages Intro. 9 9 UUO-Sundhed og teknik, 3 dages Intro UUO-Træ, 3 dages Introduktion UUO-Træ, 2 dages Intro UUO-Vvs- energiuddannelsen, 3 dages intro. 8 8 UUO-Vvs- energiuddannelsen, 2 dages Intro. 3 3 Total

22 Bilag 2 Brobygning 9. klasse Brobygning 9. klasse Start uge Total UUO - HHX - Vestfyn. 5 dage - 9. kl UUO - STX - Mulernes Legatskole 9. klasse - 5 dage UUO - STX - Sct. Knuds Gymnasium, 9. kl.- 5 dage UUO - STX - Vestfyns Gymnasium 9.klasse, 5 dage UUO/UU- Sydfyn-Landmand, 9. kl.-5 dage UUO-Data- og kommunikationsuddannelse, 9 kl. 5 dage UUO-Dyr, planter og natur, 9 kl. 5 dage UUO-Frisør, 9 kl., 5 dage UUO-HHX - Tietgenskolen Odense, 9. kl. 5 dage UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium, 9. kl.- 5 dg UUO-HTX- Kold HTX 9. kl UUO-IB Nyborg Gymnasium, 9. klasse UUO-Kosmetiker, 9 kl., 5 dage UUO-Lager og chauffør, 9. kl., 5 dage 5 5 UUO-Mad til mennesker 9. kl, Kold levnedsmiddel UUO-Maler, 9 kl., 5 dage UUO-Mediegrafiker, web-. integr,digital media, 9.kl UUO-Mekaniker, 9 kl., 5 dage UUO-Murer og Struktør, 9 kl., 5 dage 8 8 UUO-Smede-og industriteknikr,9 kl,5d 6 6 UUO-SOSU - Odense Syd, 5 dage, 9. kl UUO-STX - Odense Katedralskole, 9. kl UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 9 kl, 5 dage, E UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 9.kl. 5 dage UUO-STX-Tornbjerg Gymnasium, 9. kl - 5 dage UUO-Sundhed og teknik, 9 kl., 5 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil,9. kl.,5 dage UUO-Træ, 9. kl., 5 dage UUO-VVS+EL "den grønne energilandsby" 9.kl.,5 dg Total

23 Bilag 3 Brobygning 10. klasse Brobygning 10. klasse Start uge Total UUO/UU-Sydfyn-Landmand, 2 dage, 10. kl UUO/UU-Sydfyn-Landmand, 3 dage, 10.kl UUO/UU-Sydfyn-Landmand, 5 dage, 10. kl UUO-Data- og kommunikationsudd.10.kl 3 dage UUO-Data- og kommunikationsudd.10.kl. 2 dage UUO-Data- og kommunikationsudd.10.kl.- 5 dage UUO-Dyr, planter og natur, 10 kl. 2 dage UUO-Dyr, planter og natur, 10 kl. 3 dage UUO-Dyr, planter og natur, 10 kl. 5 dage UUO-Elektriker,10. kl., 3 dage UUO-Elektriker, 10.kl., 2 dage UUO-Frisør, 10. kl., 3 dage UUO-Frisør, 10.kl., 2 dage UUO-Frisør, 10.kl., 5 dage UUO-Fyns Hf-kursus, 3 dage, 10 kl UUO-Fyns Hf-kursus, 5 dage, 10 kl UUO-HF- Mulernes Legatskole 10. kl. (2 dage) UUO-HF- Mulernes Legatskole 10. kl. (5 dage) UUO-HF- Odense Katedralskole,5 dage UUO-HF-Nyborg Gymnasium, 5 dage, 10 kl UUO-HG-Vestfyn, 10. kl., 5 dage UUO-HHX - Nyborg,10. kl., 2 dage UUO-HHX - Nyborg. 10. kl., 5 dages UUO-HHX - TietgenSkolen Odense, 10. kl. 2 dage UUO-HHX - TietgenSkolen Odense,10. kl. 3 dage UUO-HHX - Vestfyn,10. kl. 2 dage UUO-HHX - Vestfyn, 10.kl, 3 dage UUO-HHX - Vestfyn. 10.kl. 5 dage UUO-HHX, TietgenSkolen Odense, 10.kl.,5 dage UUO-HTX - Kold HTX 2 dage UUO-HTX - Kold HTX 5 dage UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium 10kl,3 dg UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium,10 kl 2 dg UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium,10 kl., 5 dg UUO-HTX-Kold 3 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 10 kl., 2 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 10 kl., 3 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 10 kl., 5 dage

24 UUO-Kleinsmed, skibstekn. Industritekn. 2 dage UUO-Kleinsmed, skibstekn. Industritekn.3 dage 6 6 UUO-Kosmetiker, 10. kl., 2 dage UUO-Kosmetiker, 10. kl., 3 dage UUO-Kosmetiker,10. kl., 5 dage UUO-Lager og chauffør, 10. kl., 2 dage UUO-Lager og chauffør, 10. kl., 5 dage UUO-Lager og chauffør,10. kl., 3 dage UUO-Mad til mennesker 10. kl, 2 dage UUO-Mad til mennesker 10. kl, 3 dage UUO-Mad til mennesker 10. kl, 5dage UUO-Maler, 10. kl., 2 dage UUO-Maler, 10.kl., 3 dage UUO-Maler, 10.kl., 5 dage UUO-Mediegrafiker, web-integ. Digital media, 3 dg UUO-Mediegrafiker, web-integ. Digital media, 2 dg UUO-Mediegrafiker, web-integr. Digital media, 5 dg UUO-Mekaniker, 10. kl., 2 dage UUO-Mekaniker, 10. kl., 3 dage UUO-Mekaniker, 10. kl., 5 dage UUO-Mulernes Legatskole Wake Up Call UUO-Murer og Struktør, 10.kl., 5 dage UUO-Sct. Knuds Gymnasium, 10. kl.-2 dage UUO-Sct. Knuds Gymnasium, 10.kl.-3 dage UUO-Sct. Knuds Gymnasium, 10.kl.- 5 dage UUO-Sikkerhedsvagt 10. kl., 2 dage UUO-Sikkerhedsvagt 10. kl., 5 dage UUO-Smede- og industriteknik,10kl, 5dg UUO-SOSU - Odense Syd, 2 dage 10 klasse UUO-SOSU - Odense Syd, 5 dage, 10.kl UUO-SOSU - Odense Syd,3 dage UUO-STX - Mulernes Legatskole 10.kl. (3 dage) UUO-STX - Mulernes Legatskole 10.kl. (5 dage) UUO-STX - Odense Katedralskole, 5 dage UUO-STX Vestfyns Gymnasium 10. klasse 3 dage UUO-STX Vestfyns Gymnasium 10. klasse 5 dage UUO-STX Vestfyns Gymnasium 10. klasse 2 dage UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 10 kl, 2 dage, E UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 10 kl, 3 dage, E UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 10 kl, 5 dage, E UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 2 dage, 10 kl UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 3 dage, 10 kl UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 5 dage, 10 kl UUO-STX-Tornbjerg Gymnasium, 10. klasse - 2 dage

25 UUO-STX-Tornbjerg Gymnasium,10. klasse - 3 dage UUO-Sundhed og teknik,10. kl., 3 dage UUO-Sundhed og teknik,10. kl., 5 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil,10. kl. 5 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil, 10.kl. 2 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil, 10.kl., 3 dage UUO-Træ, 10. kl., 2 dage UUO-Træ, 10. kl., 3 dage UUO-Træ, 10. kl., 5 dage UUO-VUC Fyn Glamsbjerg, HF, 10. kl UUO-VUC Fyn -hf-standard - 10 kl. 5 dg UUO-VUC FYN Odense - 3 dage Design hf UUO-VUC FYN Odense-FLOW, 3 dage (musik/drama) - hf UUO-VVS+EL "den grønne energilandsby"10.kl.,5 dg UUO-VVS-energiuddannelsen, 10. kl., 3 dage 3 3 UUO-VVS-energiuddannelsen,10. kl., 2 dage Total

26 Bilag 4 Særlige vejledningsforløb Hold Start uge Total UUO-S - Krop og stil, Syddansk Erhvervsskole UUO-S, Dyr, planter og natur UUO-S, En dag i "teknikkens verden" UUO-S, En dag i byggefagene: Maler UUO-S, En dag i byggefagene: Murer UUO-S, En dag i byggefagene: Struktør 1 1 UUO-S, En dag i byggefagene: Træ UUO-S, En dag i byggefagene: Vvs UUO-S, En dag i Transport og Logistik 3 3 UUO-S, Gartneri og skovbrug/ en dag i ungdomsuddannelse UUO-S, Kold college UUO-S, Lager og chauffør UUO-S, Mad til mennesker en dag i ungdomsuddannelse UUO-S, Smede- og industriteknik UUO-S, SOSU-Odense, specielle forløb UUO-S, Tietgen Erhverv - Merkantil, 1 dag UUO-S, Tietgen Erhverv - Merkantil, 2 x 5 dage UUO-S, Træ, murer og Struktør UUO-S, En dag i Ungdomsuddannelserne-Ejendomsserv. 1 1 UUO-S, Landbrug, en dag i ungdomsuddannelse UUO-S, Mad til mennesker Total

27 Bilag 5 Uddannelsesfrekvens - UUO Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 86,39 86,19 85,55 86,11 87,62 88, Andet 9,54 11,28 12,86 12,19 7,43 5, Uoplyst 4,07 2,53 1,59 1,70 4,95 6,25 100, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - UUO 90,00 86,39 86,19 85,55 86,11 87,62 88,39 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 11,28 12,86 12,19 9,54 7,43 4,07 4,95 5,35 6,25 2,53 1,59 1, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 26

28 Bilag 6 - Uddannelsesfrekvens Assens Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 86,95 86,83 82,02 82,12 84,14 84, Andet 11,95 12,90 17,80 17,49 9,04 7, Uoplyst 1,11 0,27 0,18 0,39 6,82 7, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Assens 100,00 90,00 86,95 86,83 82,02 82,12 84,14 84,63 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 17,80 17,49 11,95 12,90 9,04 6,82 7,53 7,84 1,11 0,27 0,18 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 27

29 Bilag 7 - Uddannelsesfrekvens Nordfyns Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 88,62 85,59 80,05 80,56 82,60 82, Andet 10,97 14,28 19,35 18, , Uoplyst 0,41 0,13 0,60 0,54 6,86 7, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Nordfyn 100,00 90,00 80,00 88,62 85,59 80,05 80,56 82,60 82,35 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 19,35 18,90 14,28 10,97 10,53 10,23 6,86 7,42 0,41 0,13 0,60 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 28

30 Bilag 8 - Uddannelsesfrekvens Nyborg Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 90,02 88,28 83,65 86,10 86,47 86, Andet 8,03 11,42 16,27 13,78 7,48 7, Uoplyst 1,95 0,30 0,08 0,12 6,04 5, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Nyborg 100,00 90,00 90,02 88,28 83,65 86,10 86,47 86,74 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 16,27 13,78 11,42 8,03 7,48 6,04 7,40 5,85 1,95 0,30 0,08 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 29

31 Bilag 9 - Uddannelsesfrekvens Kerteminde Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 90,50 87,58 81,77 82,99 82,61 83, Andet 8,43 11,90 17,80 16,44 10,64 7, Uoplyst 1,06 0,52 0,43 0,57 6,75 8, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Kerteminde 100,00 90,00 80,00 90,50 87,58 81,77 82,99 82,61 83,52 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 17,80 16,44 11,90 10,64 8,43 7,82 8,67 6,75 1,06 0,52 0,43 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 30

32 Bilag 10 - Uddannelsesfrekvens Odense Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 85,29 85,79 86,91 87,27 88,89 89, Andet 9,28 10,67 11,01 10,54 6,76 4, Uoplyst 5,43 3,54 2,08 2,19 4,35 5, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Odense 100,00 90,00 85,29 85,79 86,91 87,27 88,89 89,82 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 9,28 10,67 11,01 10,54 5,43 6,76 3,54 4,35 4,34 5,85 2,08 2, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 31

Resultatkontrakt for 2008

Resultatkontrakt for 2008 Årsrapport Resultatkontrakt for 2008 UUO Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn Udarbejdet februar 2009 Af: UUO Indhold Forord 3 1. Grundskolen (Skoleåret 2007/2008) 4 Antal uddannelsesbøger-

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1

SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1 SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Med bus til Odense Fredag Velkomst v. Opstart Vejledningsforløb Vejledningsforløb Vejledningsforløb projektleder

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere