Årsrapport Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO

2 Indhold Forord Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet praktik... 5 Antal praktikforløb ( )... 5 De 5 hyppigst benyttede brancher ( )... 6 Introkurser - 8. klasse... 6 Brobygning 9. klasse... 6 Brobygning 10. klasse... 7 Vejledningsforløb for elever med særlige behov Ungevejledningen (Unge mellem år)... 8 Introduktion til ungevejledningen... 8 Kontaktformer (antal)... 9 Antal afbrudte i ( )... 9 Afbrud fordelt på alder... 9 Aktuel status på de unge der er registreret med et eller flere afbrud Aktuel status for ungegruppen år med bopæl i UUO s område Oversigt for hver enkelt kommune (15 24 år) Se bilag Produktionsskolevurderinger Fordeling på kommuner Fordeling på køn STU & EGU STU fordelt på kommuner og alder EGU Fordelt på Kommuner og alder Sammenfatning af årsrapporten Overordnet mål: UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning Overordnet mål: Styrkelse af uddannelsesniveauet Overordnet mål: Faglig opkvalificering af UUO-vejlederne Overordnet mål: Implementering af mentorordning

3 Bilag Bilag 1 Introkurser 8. klasse Bilag 2 Brobygning 9. klasse Bilag 3 Brobygning 10. klasse Bilag 4 Særlige vejledningsforløb Bilag 5 Uddannelsesfrekvens - UUO Bilag 6 - Uddannelsesfrekvens Assens Kommune Bilag 7 - Uddannelsesfrekvens Nordfyns Kommune Bilag 8 - Uddannelsesfrekvens Nyborg Kommune Bilag 9 - Uddannelsesfrekvens Kerteminde Kommune Bilag 10 - Uddannelsesfrekvens Odense Kommune Beskrivelse af samarbejdet mellem jobcentre og UUO Bilag Assens Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i Bilag Nordfyns Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i Bilag Kerteminde Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i Bilag Odense Kommune i procent Effektmåling af UUOs arbejde i Vejledningsmæssige handlinger i

4 Forord Årsrapport 2014 er baseret på dataudtræk på UUOs dataplatform UVdata. Data er trukket med udgangspunkt i resultatkontrakten for 2014, som er indgået med Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn og chefen for Ungeenheden i Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen. Ud over dokumentation jf. resultatkontrakten er årsrapporten et billede på UUOs opfyldelse af lovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. En stor del af datamaterialet er hentet automatisk fra andre kilder herunder uddannelsesinstitutioner og kommunale administrationer. Disse oplysninger er suppleret med UUOs egne registreringer i det løbende arbejde med de unge. Data beskriver den aktuelle situation på udtrækstidspunktet for de unge i UUOs målgruppe. 3

5 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014) UUO har siden 2007 registreret antal af uddannelsesplaner og uddannelsesbøger. På baggrund af beslutning i Folketinget har unge i grundskolen fra 2010 og fremefter ikke udarbejdet uddannelsesbøger. I nedenstående oversigt og tabel beskrives derfor kun antallet af uddannelsesplaner, udarbejdet i perioden 2007 til 2012 for unge i grundskolen. UUO har desuden til opgave at tilbyde grundskoleelever uddannelsesrettet praktik. Hvilke brancher de deltager i samt udviklingen af det samlede antal praktikforløb. Som en del af denne beskrivelse har UUO siden 2007 desuden haft fokus på de 5 hyppigst benyttede brancher. Af de primære vejledningsforløb indgår der også statistik for antallet af Introkurser for 8. årgang Brobygningsforløb for 9. årgang Brobygningsforløb for 10. årgang Vejledningsforløb for elever med særlige behov Antal uddannelsesplaner Uddannelsesplaner Uddannelsesplaner

6 Antal elever i uddannelsesrettet praktik 9, stk. 4 33, stk. 4-7 Arbejdsmarkedspraktik Erhvervspraktikformidling Praktik i ungevejledning år Praktik i ungevejledning under 18 år Specialpraktik Stjernefirma Total 2 2 Administration, Økonomi, Jura, Sprog Andet - Oplevelsespraktik Bygge og anlæg Data, it og teleteknik Design, formgivning og grafisk arbejde Hotel, restauration, køkken og kantine Industriel produktion Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab Jern, metal og biler Land- og skovbrug, gartneri, fiskeri Medie, kultur, underholdning og sport Nærings- og nydelsesmidler Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Rengøring, ejendomsservice og renovation Salg, indkøb og markedsføring Sundhed, omsorg og personlig pleje Transport- og lagerarbejde Undervisning, forskning og vejledning Vagt-, sikkerheds- og overvågningsarbejd Åben for tilføjelser - Medhjælper på arbejdsplads Militæret Total Antal praktikforløb ( ) Antal praktikforløb Total

7 De 5 hyppigst benyttede brancher ( ) Nr. Branche Salg, indkøb og markedsføring 16,80 % 21,35 % 15,38 % 15,31 % 15,40 % 16,10 % 16,67 % 18,71 % 2 Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde 11,17 % 11,56 % 6,88 % 3 Bygge og anlæg 9,30 % 8,37 % 7,74 % 7,45 % 9,07 % 10,81 % 10,95 % 10,85 % 4 Undervisning, forskning og vejledning - (tilbage på listen) 8,44 % 11,18 % 12,26 % 14,85 % 14,46 % 14,17 % 12,61 % 5 Sundhed, omsorg og personlig pleje 6,99 % 9,08 % 7,20 % 7,52 % 9,02 % 9,06 % 10,10 % Land- og skovbrug, gartneri, fiskeri - (ude af listen) 6,39 % Jern, metal og biler - (ude af listen) 6,42 % 6,98 % 8,55 % 8,35 % 8,25 % 7,86 % Introkurser - 8. klasse Nedenstående oversigt beskriver det samlede antal elever, som deltog i introkurser for 8. årgang. (For detaljeret overblik se bilag 1) Introkurserne har indtil 2010 været obligatoriske for alle, men lovgivningen er ændret, så deltagelse i introkurser fra og med 2011 ikke er obligatorisk. Det er op til den enkelte kommune at beslutte om 8. klasseelever skal deltage. Fra 2014 er deltagelse i disse introkurser igen obligatoriske. Introkurser - 8. klasse Uge Total Total Total Total Total Total Total Brobygning 9. klasse Nedenstående oversigt beskriver det samlede antal elever, som deltog i brobygning for 9. årgang. (For detaljeret overblik se bilag 2) Brobygning i 9. klasse er frivilligt. Det er primært unge, som skolen og UU vejleder i fællesskab vurderer, vil kunne profitere af et sådan forløb. Brobygning - 9. klasse Uge Total Total Total Total Total Total Total Total Total

8 Brobygning 10. klasse Nedenstående oversigt beskriver det samlede antal elever, som deltog i brobygning for 10. klasse. (For detaljeret overblik se bilag 3) Brobygning 10. klasse Uge /51 Total Total Total Total Total Total Total Vejledningsforløb for elever med særlige behov Nedenstående oversigt viser det samlede antal elever, som deltog i vejledningsforløb for elever med særlige behov. (For detaljeret overblik se bilag 4) Særlige vejledningsaktiviteter Uge Total Total Total Total Total Total Antallet af deltagere inden for særlige vejledningsaktiviteter er faldet i forhold til 2013 med ca. 34 %. 7

9 2. Ungevejledningen (Unge mellem år) Introduktion til ungevejledningen Nedenstående rapportering bygger på de tal og data, som UUO gennem 2011 har modtaget dels fra uddannelsesinstitutioner dels fra egne registreringer. Egne registreringer er med tiden blevet væsentligt mindre efter, at de fleste institutioner i dag bruger tilbagemelding.dk. Tallene er et nedslag i UUO s database den 6. januar Årsrapporten for ungevejledningen viser Kontaktformer (antal) Antal afbrudte i ( ) o Afbrud fordelt på alder o Aktuel status på de unge der er registreret med et eller flere afbrud Aktuel status for ungegruppen år med bopæl i UUO s område. Uddannelsesfrekvensen fordelt på kommuner Oversigt over den enkelte kommune (Bilag 5 10) I alt er der trukket oplysninger på unge af disse unge mellem år indgår ikke i de nedenstående oplysninger, da de er tilknyttet grundskolen. Denne gruppe har tidligere været med i tallene, men det har været et generelt ønske fra de 5 kommuners repræsentanter i centerrådet, at denne gruppe ikke blev statistisk inddraget i oplysningerne for ungevejledningen. I alt behandler årsrapporten derfor unge mellem år. År/Alder Total

10 Kontaktformer (antal) UUO s opsøgende forpligtelse registreres ved hjælp af sms, mail, telefon, personlige samtaler, møder med interne/eksterne samarbejdspartnere samt breve og besøg. Aflyst Andet Gennemførte kontakter Ingen kontakt Modtaget Samtale aftalt Udeblevet Total Antal afbrudte i ( ) Afbrud fordelt på alder År/Alder Total Udviklingen i tilbagemeldingerne til UUO har medført en stigning i antallet af tilbagemeldinger om unge med afbrudt ungdomsuddannelse. I alt har unge haft tilsammen afbrud. Denne ungegruppes aktuelle uddannelsessituation viser til gengæld en positiv udvikling i genplaceringen. I alt er: 43,15 % - (53,54,33 % ) er på udtrækstidspunktet i gang med et kompetencegivende forløb 29,89 % - (25,66 % ) er på udtrækstidspunktet i en uhensigtsmæssig situation. 26,96 % - (20,81 % ) er i gang på VUC-AVU, produktionsskole, TAMU, arbejde fuld-/deltid. 9

11 skoleår Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter Videregående uddannelser Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter skoleår Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter Videregående uddannelser Aktuel status på de unge der er registreret med et eller flere afbrud Afbrudssted Aktuel aktivitet Andet I gang med/afsluttet Kompetencegivende forløb Uhensigtsmæssig situation Forberedende forløb 4,11 % 3,26 % 5,12% Midlertidige aktiviteter 0,00 % 0,13 % 0,03 % Ordinær uddannelser 22,96 % 39,76 % 24,74 % Total ,49 % (382 unge) 0,16 (1 ung) 87,35 % (2681 unge) Total ,96 % 43,15 % 29,89 % 100 % Total 2013 Total ,81 % 53,54 % 25,66 % 100 % Total 2012 Total ,88 % 12,58 % 14,67 % 0,14 % 0,30 % 0,32 % 87,97 % 87,12 % 85,01 % Total ,18 % 67,33 % 30,49 % 100 % Total ,30 % 63,93 % 28,77 % 100 % Nedenstående oversigt viser den aktuelle genplacering på udtrækstidspunktet. 25,00% 20,00% 15,00% Andet 10,00% 5,00% 0,00% I gang med /afsluttet kompetencegivend e forløb Uhensigtsmæssig situation Forberedende forløb Midlertidige aktiviteter Ordinær Uddannelser 10

12 Aktuel status for ungegruppen år med bopæl i UUO s område. Sammenlagt indgår der i alt unge med bopæl i UUO s område. Nedenstående oplysninger over de åriges uddannelsesfrekvens er udarbejdet efter følgende principper; Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO (Inkl. unge - registreret i offentlig forsørgelse) Oversigt for hver enkelt kommune (15 24 år) Se bilag 5-10 UUO side 26 Assens side 27 Nordfyn side 28 Nyborg side 29 Kerteminde side 30 Odense side 31 11

13 Produktionsskolevurderinger UUO har i alt udarbejdet 1038 produktionsskolevurderinger i Fordeling på kommuner Assens Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense Total Nedenstående oplysninger er baseret på i alt 968 unge med bopæl i UUO på udtrækstidspunktet. Fordeling på køn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Assens Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense Hunkøn Hankøn Hunkøn Hankøn 2014 Sammenlignet med 2013; Assens: Samlet stigning på 33 % Kerteminde: Fald på 16 % Nordfyns: Samlet stigning på 21 % Nyborg: Samlet stigning på 17 % Odense: Uændret i forhold til

14 3. STU & EGU 2014 STU fordelt på kommuner og alder Tallene til beskrivelse af STU-Unge er trukket fra UUO s dataplatform Specialvejledningen den 05. Februar har bopæl i anden Kommune end UUOs område. I 2013 = 108 Sammenlagt har UUO 308 unge i gang med et STU-forløb. Alder Kommune Anden Kommune Assens Kommune Kerteminde Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Total Total I alt har UUO registreret 867 STU-unge; 307 er i gang med STU 322 har på udtrækstidspunktet afsluttet deres STU og derfor registreret afsluttet ungdomsuddannelse 133 har afbrudt deres STU-forløb 45 er indstillet til STU-forløb 8 har fået deres indstilling afvist 20 har pause pga. sygdom og lign. 32 er registreret på venteliste, tilmeldt og pt. Uoplyst. 13

15 EGU Fordelt på Kommuner og alder Alder Kommune Assens Kommune Kerteminde Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Total I alt 273 unge er registreret på EGU-forløb på udtrækstidspunktet. Aktuel status på denne gruppe; 54,78 % (150 unge) er i gang med EGU forløb 43,75 % (119 unge) har afsluttet EGU-forløb og er at betragte afsluttet ungdomsuddannelse 1,47 % (4 unge) har afbrudt deres EGU-forløb på udtrækstidspunktet 14

16 4. Sammenfatning af årsrapporten 2014 Overordnet mål: UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning Mål Resultatkrav Målemetode Antal UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge i grundskolen/10. kl., Alle elever tilbydes vejledning. Antal uddannelsesplaner Antal deltagere ved praktikformidling herunder elever i Antal deltagere ved introkurser og specialskoler. brobygning 9. & 10. klasse 8. kl. Introkursus Vejledning tilbydes jf. 9. kl. Brobygning indgået aftale med skolen 10. kl. Brobygning Efter anmodning ydes uddannelses- og erhvervsvejledning til unge i tilsvarende private- og frie skoleformer UUO yder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge under 25 år, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, undervisnings eller beskæftigelsesmæssig situation, herunder unge, der ikke er i gang med, eller i utide ophører i en ungdomsuddannelse De unge under 25 år der har forladt grundskolen/10. kl. og har behov for vejledning, kontaktes og tilbydes vejledning af UUO. De unge opsøges indtil der er opnået kontakt. Særlige vejledningsforløb Måles ved: Antal tilbud om vejledning Antal vejledninger Antal gennemførte vejledninger Antal indberetninger om afbrudt ungdomsuddannelse Side 9 Etc. Etc. Side 10 Desuden yder UUO uddannelses- og erhvervsvejledning til unge under 25 år, der henvender sig herom Det er mål for UUO at lave en intensiv vejledning af unge med særlig behov De unge under 25 år, der henvender sig, tilbydes vejledning At den unge får lavet en realistisk uddannelsesplan. At de unge aktivt forholder sig til vilkår og forhold, som er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked. At unge der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse vejledes til den alternative ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller beskæftigelse Antal produktionsskolevurderinger. Antal indstillinger til kommunal afgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) - Fordelt på Kommune Antal EGU-forløb Side

17 Overordnet mål: Styrkelse af uddannelsesniveauet Mål Resultatkrav Målemetode Antal UUO deltager i arbejdsgrupper på såvel landsplan som kommuneplan for indsamling af datagrundlag samt analyse i forhold til de opstillede mål om ungdomsuddannelse for alle Datagrundlaget skal danne grundlag for ledelsesinformation og mulige indsatser i forbindelse med den nationale målsætning om ungdomsuddannelse til alle Data skal indsamles, således der er mulighed for viderebearbejdning samt samkørsel med andre data UUO s målsætning er, at flest mulige unge påbegynder et kompetencegivende uddannelsesforløb umiddelbart i forlængelse af et afsluttet grundskoleforløb. UUO s målsætning er, at flest mulige unge er i gang med eller gennemfører et kompetencegivende uddannelsesforløb, herunder ungdomsuddannelse. 97 % årige = 92 % årige = 90 % årige = 85 % UVdata Måling foretages i maj 2014 UVdata Måling foretages i oktober 2014 Flest mulige unge påbegynder en ungdomsuddannelse unge blev tilmeldt pr. 15. marts 2014 på optagelse.dk 5439 blev tilmeldt kompetencegivende uddannelsesforløb Hvilket svarer til at 95,17 %. Flest mulige unge er i gang med eller gennemfører et kompetencegivende uddannelsesforløb årige = 95,20 % - (+ 3,20 % i forhold til mål) årige = 87,84 % - (- 2,16 % i forhold til mål) årige = 88,15 % - (+ 3,15 % i forhold til mål) 16

18 Overordnet mål: Udvikling af samarbejde med Jobcentre (gælder for de jobcentre, der er samarbejdsaftale med) Mål Resultatkrav Målemetode Opgørelse At gruppen af unge under 30 år uden uddannelse starter og fastholdes i en uddannelse At procentandelen af årige i uddannelse stiger UU-vejledere er fysisk placeret i jobcentrene Flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse At 75 % af de unge, der får et pålæg om uddannelse starter op på uddannelsen UVvej - Antal anden aktivitet - Antal besøg uddannelsessteder - Antal gennemførte opfølgningssamtaler - Antal vejledningssamtaler Fra den 1. januar 2014 ændredes samarbejdsaftalerne med jobcentrene og dermed også målingerne. - Der vises en statistisk illustration mht. de unges aktuelle situation år til dato. - Effektmåling af UUOs arbejde med de årige - 5 dags kontakt - 30-dages tilbud - Frafaldstruet unge - Unge med afbrudt/afsluttet uden en ungdomsuddannelse. Side Overordnet mål: Faglig opkvalificering af UUO-vejlederne Mål Resultatkrav Målemetode Opgørelse At UUO i nødvendigt Antal og karakter af omfang initierer og evt. UUO- initierede forestår lokale kursusaktiviteter kursusaktiviteter med Antal UUO-vejledere UUO-vejledere m.fl. som deltaget i kursus i 2014 målgruppe og som supplement til centralt udbudt kursusaktivitet. At UUO-vejlederne i nødvendigt omfang deltager i efteruddannelse og faglige kurser m.v. UUO sikrer løbende, at UUO-vejlederne gennem efteruddannelse, kursusvirksomhed m.v. fagligt opkvalificeres bl.a. i forhold til de udvalgte driftsmål og strategiske mål UUO har afholdt 7 interne vejlederdage/kurser med fagligt indhold for alle vejledere, herunder med et særligt fokus på erhvervsuddannelserne. Samtlige vejledere har gennemført 2 dages kursus i kollektiv- og gruppevejledning 3 vejledere har gennemført kursus i kognitiv vejledning. 10 vejledere er i gang med diplomuddannelse i vejledning 2 vejledere er i gang med lederuddannelse 17

19 Overordnet mål: Implementering af mentorordning Mål Resultatkrav Målemetode Opgørelse Tilbud af mentorforløb til alle grundskolers Igangsættelse af ca. 100 mentorforløb. Antal igangsatte mentorforløb 67 igangsatte forløb målgruppeelever i 9. og 10. Fastholdelse af ca. 70 % i Fastholdelsesfrekvens af 64,18 % er i uddannelse klasse. Derudover tilbud til elever på produktionsskoler uddannelse. mentees. 28,36 % er i forberedende og udviklende aktivitet 7,46 % er ikke i gang 18

20 Bilag Bilag 1 Introkurser 8. klasse Introkurser - 8. klasse Start uge Total UUO-HHX - Vestfyns Handelsgymnasium, 2 dage UUO-HHX - Vestfyns Handelsgymnasium, 3 dage UUO-STX - Mulernes Legatskole, 2 dage UUO-STX - Mulernes Legatskole, 3 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil 2 dage UUO-HTX - Odense Tekniske gymnasium, 2 dage Intro UUO-Chauffør- og lageruddannelserne, 2 dage intro UUO-Chauffør- og lageruddannelserne, 3 dages Intro UUO-Dyr, planter og natur,3 dage, Kold college UUO-Elektriker, 2 dages Intro UUO-Elektriker, 3 dages intro UUO-Frisør, 2 dages Intro UUO-Frisør, 3 dages Intro UUO-HHX - Odense, 2 dage UUO-HHX - Odense, 3 dage UUO-HTX - 2 dage, Kold HTX UUO-HTX - 3 dage, Kold HTX UUO-HTX, Odense Tekniske gymnasium, 3 dage Intro UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 2 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 3 dage UUO-It-supporter og datatekniker, 2 dages Intro UUO-It-supporter og datatekniker, 3 dages Intro UUO-Kosmetiker, 2 dages Intro UUO-Kosmetiker, 3 dages Intro UUO-Landmand, 2 dage UUO-Landmand, 3 dage UUO-Mad til mennesker, 2 dage, Kold college UUO-Mad til mennesker, 3 dage, Kold college UUO-Maler, 8. kl., 2 dages Intro UUO-Maler, 8. kl., 3 dages Introduktion UUO-Medieproduktion, 2 dages Intro UUO-Medieproduktion, 3 dages Intro UUO-Mekaniker, 2 dages Intro UUO-Mekaniker, 3 dages Intro UUO-Murer, 2 dages Intro UUO-Murer, 3 dages Introduktion UUO-Sikkerhedsvagt - 2 dages Intro UUO-Smede- og industriteknikker, 2 dage Introduktion

21 UUO-Smede- og industriteknik, 3 dages Intro UUO-SOSU-Odense Syd, 2 dage UUO-SOSU-Odense Syd, 3 dage UUO-Struktør - 2 dages Introduktion 6 6 UUO-STX - Odense Katedralskole, 2 dage UUO-STX - Odense Katedralskole, 3 dage UUO-STX - Sct. Knuds Gymnasium,2 dage UUO-STX - Sct. Knuds Gymnasium,3 dage UUO-STX - Tornbjerg Gymnasium, 3 dage UUO-STX -Tornbjerg Gymnasium, 2 dage UUO-STX- Vestfyns Gymnasium - 2 dage UUO-STX- Vestfyns Gymnasium - 3 dage UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 2 dage, Forår UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 3 dage, Forår UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 2 dage UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 3 dage UUO-Sundhed og teknik, 2 dages Intro. 9 9 UUO-Sundhed og teknik, 3 dages Intro UUO-Træ, 3 dages Introduktion UUO-Træ, 2 dages Intro UUO-Vvs- energiuddannelsen, 3 dages intro. 8 8 UUO-Vvs- energiuddannelsen, 2 dages Intro. 3 3 Total

22 Bilag 2 Brobygning 9. klasse Brobygning 9. klasse Start uge Total UUO - HHX - Vestfyn. 5 dage - 9. kl UUO - STX - Mulernes Legatskole 9. klasse - 5 dage UUO - STX - Sct. Knuds Gymnasium, 9. kl.- 5 dage UUO - STX - Vestfyns Gymnasium 9.klasse, 5 dage UUO/UU- Sydfyn-Landmand, 9. kl.-5 dage UUO-Data- og kommunikationsuddannelse, 9 kl. 5 dage UUO-Dyr, planter og natur, 9 kl. 5 dage UUO-Frisør, 9 kl., 5 dage UUO-HHX - Tietgenskolen Odense, 9. kl. 5 dage UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium, 9. kl.- 5 dg UUO-HTX- Kold HTX 9. kl UUO-IB Nyborg Gymnasium, 9. klasse UUO-Kosmetiker, 9 kl., 5 dage UUO-Lager og chauffør, 9. kl., 5 dage 5 5 UUO-Mad til mennesker 9. kl, Kold levnedsmiddel UUO-Maler, 9 kl., 5 dage UUO-Mediegrafiker, web-. integr,digital media, 9.kl UUO-Mekaniker, 9 kl., 5 dage UUO-Murer og Struktør, 9 kl., 5 dage 8 8 UUO-Smede-og industriteknikr,9 kl,5d 6 6 UUO-SOSU - Odense Syd, 5 dage, 9. kl UUO-STX - Odense Katedralskole, 9. kl UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 9 kl, 5 dage, E UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 9.kl. 5 dage UUO-STX-Tornbjerg Gymnasium, 9. kl - 5 dage UUO-Sundhed og teknik, 9 kl., 5 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil,9. kl.,5 dage UUO-Træ, 9. kl., 5 dage UUO-VVS+EL "den grønne energilandsby" 9.kl.,5 dg Total

23 Bilag 3 Brobygning 10. klasse Brobygning 10. klasse Start uge Total UUO/UU-Sydfyn-Landmand, 2 dage, 10. kl UUO/UU-Sydfyn-Landmand, 3 dage, 10.kl UUO/UU-Sydfyn-Landmand, 5 dage, 10. kl UUO-Data- og kommunikationsudd.10.kl 3 dage UUO-Data- og kommunikationsudd.10.kl. 2 dage UUO-Data- og kommunikationsudd.10.kl.- 5 dage UUO-Dyr, planter og natur, 10 kl. 2 dage UUO-Dyr, planter og natur, 10 kl. 3 dage UUO-Dyr, planter og natur, 10 kl. 5 dage UUO-Elektriker,10. kl., 3 dage UUO-Elektriker, 10.kl., 2 dage UUO-Frisør, 10. kl., 3 dage UUO-Frisør, 10.kl., 2 dage UUO-Frisør, 10.kl., 5 dage UUO-Fyns Hf-kursus, 3 dage, 10 kl UUO-Fyns Hf-kursus, 5 dage, 10 kl UUO-HF- Mulernes Legatskole 10. kl. (2 dage) UUO-HF- Mulernes Legatskole 10. kl. (5 dage) UUO-HF- Odense Katedralskole,5 dage UUO-HF-Nyborg Gymnasium, 5 dage, 10 kl UUO-HG-Vestfyn, 10. kl., 5 dage UUO-HHX - Nyborg,10. kl., 2 dage UUO-HHX - Nyborg. 10. kl., 5 dages UUO-HHX - TietgenSkolen Odense, 10. kl. 2 dage UUO-HHX - TietgenSkolen Odense,10. kl. 3 dage UUO-HHX - Vestfyn,10. kl. 2 dage UUO-HHX - Vestfyn, 10.kl, 3 dage UUO-HHX - Vestfyn. 10.kl. 5 dage UUO-HHX, TietgenSkolen Odense, 10.kl.,5 dage UUO-HTX - Kold HTX 2 dage UUO-HTX - Kold HTX 5 dage UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium 10kl,3 dg UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium,10 kl 2 dg UUO-HTX - Odense Tekniske Gymnasium,10 kl., 5 dg UUO-HTX-Kold 3 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 10 kl., 2 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 10 kl., 3 dage UUO-IB - Nyborg Gymnasium, 10 kl., 5 dage

24 UUO-Kleinsmed, skibstekn. Industritekn. 2 dage UUO-Kleinsmed, skibstekn. Industritekn.3 dage 6 6 UUO-Kosmetiker, 10. kl., 2 dage UUO-Kosmetiker, 10. kl., 3 dage UUO-Kosmetiker,10. kl., 5 dage UUO-Lager og chauffør, 10. kl., 2 dage UUO-Lager og chauffør, 10. kl., 5 dage UUO-Lager og chauffør,10. kl., 3 dage UUO-Mad til mennesker 10. kl, 2 dage UUO-Mad til mennesker 10. kl, 3 dage UUO-Mad til mennesker 10. kl, 5dage UUO-Maler, 10. kl., 2 dage UUO-Maler, 10.kl., 3 dage UUO-Maler, 10.kl., 5 dage UUO-Mediegrafiker, web-integ. Digital media, 3 dg UUO-Mediegrafiker, web-integ. Digital media, 2 dg UUO-Mediegrafiker, web-integr. Digital media, 5 dg UUO-Mekaniker, 10. kl., 2 dage UUO-Mekaniker, 10. kl., 3 dage UUO-Mekaniker, 10. kl., 5 dage UUO-Mulernes Legatskole Wake Up Call UUO-Murer og Struktør, 10.kl., 5 dage UUO-Sct. Knuds Gymnasium, 10. kl.-2 dage UUO-Sct. Knuds Gymnasium, 10.kl.-3 dage UUO-Sct. Knuds Gymnasium, 10.kl.- 5 dage UUO-Sikkerhedsvagt 10. kl., 2 dage UUO-Sikkerhedsvagt 10. kl., 5 dage UUO-Smede- og industriteknik,10kl, 5dg UUO-SOSU - Odense Syd, 2 dage 10 klasse UUO-SOSU - Odense Syd, 5 dage, 10.kl UUO-SOSU - Odense Syd,3 dage UUO-STX - Mulernes Legatskole 10.kl. (3 dage) UUO-STX - Mulernes Legatskole 10.kl. (5 dage) UUO-STX - Odense Katedralskole, 5 dage UUO-STX Vestfyns Gymnasium 10. klasse 3 dage UUO-STX Vestfyns Gymnasium 10. klasse 5 dage UUO-STX Vestfyns Gymnasium 10. klasse 2 dage UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 10 kl, 2 dage, E UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 10 kl, 3 dage, E UUO-STX-Nordfyns Gymnasium, 10 kl, 5 dage, E UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 2 dage, 10 kl UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 3 dage, 10 kl UUO-STX-Nyborg Gymnasium, 5 dage, 10 kl UUO-STX-Tornbjerg Gymnasium, 10. klasse - 2 dage

25 UUO-STX-Tornbjerg Gymnasium,10. klasse - 3 dage UUO-Sundhed og teknik,10. kl., 3 dage UUO-Sundhed og teknik,10. kl., 5 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil,10. kl. 5 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil, 10.kl. 2 dage UUO-Tietgen HG - Merkantil, 10.kl., 3 dage UUO-Træ, 10. kl., 2 dage UUO-Træ, 10. kl., 3 dage UUO-Træ, 10. kl., 5 dage UUO-VUC Fyn Glamsbjerg, HF, 10. kl UUO-VUC Fyn -hf-standard - 10 kl. 5 dg UUO-VUC FYN Odense - 3 dage Design hf UUO-VUC FYN Odense-FLOW, 3 dage (musik/drama) - hf UUO-VVS+EL "den grønne energilandsby"10.kl.,5 dg UUO-VVS-energiuddannelsen, 10. kl., 3 dage 3 3 UUO-VVS-energiuddannelsen,10. kl., 2 dage Total

26 Bilag 4 Særlige vejledningsforløb Hold Start uge Total UUO-S - Krop og stil, Syddansk Erhvervsskole UUO-S, Dyr, planter og natur UUO-S, En dag i "teknikkens verden" UUO-S, En dag i byggefagene: Maler UUO-S, En dag i byggefagene: Murer UUO-S, En dag i byggefagene: Struktør 1 1 UUO-S, En dag i byggefagene: Træ UUO-S, En dag i byggefagene: Vvs UUO-S, En dag i Transport og Logistik 3 3 UUO-S, Gartneri og skovbrug/ en dag i ungdomsuddannelse UUO-S, Kold college UUO-S, Lager og chauffør UUO-S, Mad til mennesker en dag i ungdomsuddannelse UUO-S, Smede- og industriteknik UUO-S, SOSU-Odense, specielle forløb UUO-S, Tietgen Erhverv - Merkantil, 1 dag UUO-S, Tietgen Erhverv - Merkantil, 2 x 5 dage UUO-S, Træ, murer og Struktør UUO-S, En dag i Ungdomsuddannelserne-Ejendomsserv. 1 1 UUO-S, Landbrug, en dag i ungdomsuddannelse UUO-S, Mad til mennesker Total

27 Bilag 5 Uddannelsesfrekvens - UUO Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 86,39 86,19 85,55 86,11 87,62 88, Andet 9,54 11,28 12,86 12,19 7,43 5, Uoplyst 4,07 2,53 1,59 1,70 4,95 6,25 100, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - UUO 90,00 86,39 86,19 85,55 86,11 87,62 88,39 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 11,28 12,86 12,19 9,54 7,43 4,07 4,95 5,35 6,25 2,53 1,59 1, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 26

28 Bilag 6 - Uddannelsesfrekvens Assens Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 86,95 86,83 82,02 82,12 84,14 84, Andet 11,95 12,90 17,80 17,49 9,04 7, Uoplyst 1,11 0,27 0,18 0,39 6,82 7, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Assens 100,00 90,00 86,95 86,83 82,02 82,12 84,14 84,63 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 17,80 17,49 11,95 12,90 9,04 6,82 7,53 7,84 1,11 0,27 0,18 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 27

29 Bilag 7 - Uddannelsesfrekvens Nordfyns Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 88,62 85,59 80,05 80,56 82,60 82, Andet 10,97 14,28 19,35 18, , Uoplyst 0,41 0,13 0,60 0,54 6,86 7, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Nordfyn 100,00 90,00 80,00 88,62 85,59 80,05 80,56 82,60 82,35 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 19,35 18,90 14,28 10,97 10,53 10,23 6,86 7,42 0,41 0,13 0,60 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 28

30 Bilag 8 - Uddannelsesfrekvens Nyborg Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 90,02 88,28 83,65 86,10 86,47 86, Andet 8,03 11,42 16,27 13,78 7,48 7, Uoplyst 1,95 0,30 0,08 0,12 6,04 5, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Nyborg 100,00 90,00 90,02 88,28 83,65 86,10 86,47 86,74 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 16,27 13,78 11,42 8,03 7,48 6,04 7,40 5,85 1,95 0,30 0,08 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 29

31 Bilag 9 - Uddannelsesfrekvens Kerteminde Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 90,50 87,58 81,77 82,99 82,61 83, Andet 8,43 11,90 17,80 16,44 10,64 7, Uoplyst 1,06 0,52 0,43 0,57 6,75 8, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Kerteminde 100,00 90,00 80,00 90,50 87,58 81,77 82,99 82,61 83,52 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 17,80 16,44 11,90 10,64 8,43 7,82 8,67 6,75 1,06 0,52 0,43 0, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 30

32 Bilag 10 - Uddannelsesfrekvens Odense Kommune Kompetencegivende forløb Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse. Andet Anden aktivitet - I gang eller afsluttet med henblik på at kvalificere sig til et kompetencegivende forløb herunder produktionsskole. Registreret i kompetencegivende forløb med status = Orlov, Tilmeldt, Afbrudt m.v. Anden aktivitet - Unge som IKKE er I gang. Uoplyste Ingen aktuel status i UUO 2009 (Incl. grundskole) 2010 (Incl. grundskole) Kompetence givende forløb 85,29 85,79 86,91 87,27 88,89 89, Andet 9,28 10,67 11,01 10,54 6,76 4, Uoplyst 5,43 3,54 2,08 2,19 4,35 5, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uddannelsesfrekvens - Odense 100,00 90,00 85,29 85,79 86,91 87,27 88,89 89,82 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 9,28 10,67 11,01 10,54 5,43 6,76 3,54 4,35 4,34 5,85 2,08 2, Kompetence givende forløb Andet Uoplyst 31

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Årsberetning januar 2014 december 2014 Årsberetning 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Forord... 3 Uddannelsesråd... 4 Samarbejde med... 4 - Folkeskoler... 4 - Ungdomsuddannelser... 4 - Specialskoler...

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere