En rig høst. - historiske årbøger sider lokalhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En rig høst. - historiske årbøger sider lokalhistorie"

Transkript

1 En rig høst - historiske årbøger 2005 Henrik Gjøde Nielsen Anmeldelsen omfatter følgende årbøger: Bornholmske Samlinger 2005, Egnsbogen Bording / Engesvang / Ikast, Fra Himmerland og Kjær Herred 2005, Fra Ribe Amt 2005, Fra Viborg Amt 2005, Fynske Årbøger 2005, Han Herred Bogen 2005, Hardsyssel Årbog 2005, Historiske Meddelelser om København 2005, Historisk Årbog 2005 for Thy og Vester Hanherred, Historisk Aarbog fra Randers Amt 2005, Lolland-Falster 2005, ROMU 2005-Årsskrift fra Roskilde Museum, Skivebogen 2005, Sønderjyske Årbøger 2005, Tåsinge Årbog 2005, Vejle Amts Årbog 2005, Vendsyssel Nu & Da 2005, Vendsyssel Årbog 2005, Østjysk Hjemstavn 2005, Årbog Frederiksborg Amts Historiske Samfund, Årbog Historisk Samfund for Sorø Amt, Årbog Svendborg & Omegns Museum, Århus Stifts Årbøger Henrik Gjøde Nielsen, f. 1960, cand.phil., museumsinspektør ved Hals Museum, Nordjyllands Historiske Museum sider lokalhistorie At anmelde de historiske årbøger 2005 er en på en gang forjættende og skræmmende opgave. Opgaven er forjættende, fordi anmelderen får en enestående mulighed for at orientere sig bredt i den centrale regional- og lokalhistoriske litteratur i Danmark. Og opgaven er skræmmende, alene betragtet i rå mål: Bogstakken er ca. 25 cm høj, omfatter 24 bøger på i alt sider. Og så er alle årbøger endda ikke medtaget, som fx Odensebogen (Anmeldt i Fortid og N utid 2006, hefte 1, s ). Hertil kommer, at en række årbøger, som omhandler mindre områder, men som kan være nok så omfattende endda, samt årbøger fra enkelte historiske samfund, som ikke har fremsendt anmeldereksemplarer, ikke er medtaget.langt hovedparten af de årbøger, der her gøres til genstand for anmeldelse, er udgivet af de (i hovedsagen) gamle, amtshistoriske samfund samt enkelte nye lignende, nemlig 18 stk. Hertil kommer årbøger udgivet af museer, 4 stk., og årbøger udgivet af andre sammenslutninger, 2 stk. 307

2 Henrik Gjøde Nielsen Og hvad er det så, årbøgerne bringer? Hvad er traditionelt stof, hvad skiller sig ud, og hvad peger i helt nye retninger? Hvad er tendensen, og hvorledes er vægtningen mellem gammelt og nyt? Og hvordan står det egentligt til, ude i de historiske samfund i Danmark? Status i de historiske samfund 2005 Gennemgående for de modtagne årbøger er formandsberetninger, redegørelser for det forløbne år og for planlagte aktiviteter; et område, som også de museumsudgivne bøger behandler. På spørgsmålet om, hvorledes det står til i de historiske samfund, må man på baggrund af årbøgerne 2005 konkludere, at det står godt til. Beretningerne fra samfund, arkiver og museer vidner om en omfattende aktivitet og en intens interesse for det regional- og lokalhistoriske arbejde. Faktisk kunne der her blive tale om en vældig, politisk pressionsgruppe, og regeringens bortskæring af portostøtten går da heller ikke ram forbi (Sønderjyske Årbøger, s. 261). Hertil kommer, at årbøgerne for så vidt blot er toppen af isbjerget. De fleste årbøger bringer lister over lokalhistorisk litteratur udgivet 2005, og visse årbøger rummer anmeldersektioner, der varierer fra deciderede anmeldelser til mere eller mindre udførlige omtaler, og igen må man konstatere en næsten manisk aktivitet på det regional- og lokalhistoriske område: Så megen litteratur udgivet på blot et år. Lokal- og kulturhistorien må bidrage kraftigt til en lang række trykkeriers overlevelse. Visse historiske samfund indskrænker sig ikke blot til at registrere udgivne arbejder i deres årbog, men påtager sig også selv at publicere særudgivelser, som Historisk Samfund for Himmerland og Kjær 308 Herred, der i 2005 udgav monografien Godthaab Hammerværk - Familievirksomhed og fabrikssamfund. Når man så samtidig kan konstatere, at mange historiske samfund har fine og aktive hjemmesider, må det konkluderes, at det, i mange tilfælde trods stram økonomi, går godt i de historiske samfund. Man arbejder på internettet, man arrangerer foredrag, udflugter og allehånde historiske arrangementer, men fortsat er det udgivelsen af årbogen, der er det centrale i de historiske samfund. De historiske årbøger 2005 Langt de fleste årbøger har adskillige årgange bag sig, og langt de fleste har visse traditioner, for det stof de bringer. Det gælder også 2005-årgangene; ikke desto mindre er også det mere traditionelle stof begyndt at behandle nye vinkler, at blive udformet på nye måder, i takt med at nye landvindinger i det kultur- og lokalhistoriske arbejde gøres. Det gælder fx på arkæologiens område. Her finder man blandt de mere traditionelle eller "klassiske arkæologiske redegørelser Annemette S. Christensens artikel "Arkæologiske udgravninger i Østjylland en oversigt, i Århus Stifts Årbøger 2005 s , Katrine Kølle Hansens En jættestue ved Vestvejen, i ROMIJ - Årsskrift fra Roskilde Museum 2005 s. 7-28, og Palle Østergaard Sørensens Nye undersøgelser ved Sehesteds måltidspladser i Gudme, i Svendborg & Omegns Museum Årbog 2005 s En udførlig beskrivelse af et lidt mere usædvanligt projekt er givet af Jan Hammer Larsen og Jens Thidemann i Stammebåden fra Aggersund, om hævningen af en i 2002 fundet stammebåd ved Aggersundbroen i Limfjorden, og de særlige udfordringer et sådant projekt giver, i Vendsyssel Nu & Da 2005, s En anden

3 Samleanmeldelse Et lille udvalg a f de historiske årbøger (Foto: Bjarne Høj, Hals Museum, Nordjyllands Historiske Museum) usædvanlig arkæologisk artikel bringes i Nordsjællandske Sommerglæder - Årbog 2005 fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund, nemlig Bente Jønssons Kongelig arkæologi, s , om den royale indsats på arkæologiens område fra Frederik 5. til Frederik 7.. Jønssons artikel giver god indsigt i det ellers lidt stereotype billede af Frederik 7. som den graveglade konge, der yndede at betragte gravearbejdet fra en magelig stol. Kongen indsendte skam også egenhændigt forfattede beretninger til Oldnordisk Museum. Et andet typisk årbogsstof er erindringer, gerne af typen Fra min barndomstid i X sogn eller 25 år i Y Sogneråd. Også på dette felt bringes i årbøgerne 2005 artikler, der adskiller sig fra det typiske. Teten i den sammenhæng tager vel Harald Ditzel( ), i artiklen Bruno, Eugen - og Gorm, i Fra Himmerland og Kjær Herred 2005, s Artiklen omhandler nogle centrale skikkelser i Aalborgs lokal- og idrætshistorie, og indledes bastant med ordene: Den ypperste del a f vor memoirelitteratur er tydeligt forankret i svigtende hukommelse. En ganske anden type erindringer formidles af Jakob Seerup i På togt med Hvide Ørn til Christiansø, i Bornholmske Samlinger 2005 s Her er udgangspunktet søofficeren og dagbogsskriveren Peter Christian Schiønnings ( ) spændende beretning om en rejse til Bornholm og Christiansø 1770, i 309

4 Henrik Gjøde Nielsen forbindelse med noget så upopulært som skatteudskrivning. Til det mere typiske erindringsstof hører Ruth Brogaards Vostrup Skole , i Hardsyssel Årbog 2005, s Heri beretter Ruth Brogaard blandt meget andet om, hvordan hun og hendes klasse under et besøg i København var indkvarteret på Fregatten Jylland; en bemærkning, men fra tid til anden kan høre når man besøger fregatten på dens nuværende plads i Ebeltoft. I øvrigt var det ikke forbundet med fornøjelse at overnatte i de dunkle og skumle rum i lasten. Endelig bør blandt erindringsstoffet nævnes Anna Pedersens beretning Husmandsdatter fra Agerskov, i Egnsbogen 2005 Bording/Engesvang/Ikast, udgivet siden Anna Pedersens erindringer kunne let ryge ud af tangenten Vi havde det hårdt men godt, men gør det ikke. Der er tale om erindringer fra et hårdt liv på landbosamfundets bund, fortalt lige ud, uden omsvøb og uden selvmedlidenhed. Det skal jo gå. Det gik jo. Den artikel bør læses og inspirere andre redaktioner til at finde lignende materiale, for det findes, men har stået i skyggen af erindringer fra samfundets mere velbjergede, og gør det for så vidt stadig. Til dels i forlængelse af erindringsstoffet, findes i visse af årbøgerne 2005 en række velvalgte portrætter. I Skivebogen 2005 s bringes således en grundig, underholdende og oplysende artikel af Aage Jørgensen, "Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær - af et venskabs historie, bygget på en rig korrespondance mellem Aakjær og Jensen, som tillige giver et slags dobbeltportræt af de to forfattere. En anden forfatter, nemlig Jørgen Nielsen, som de fleste vel har stiftet bekendtskab med i deres gymnasietid, portrætteres i Hardsyssel Årbog 2005 s , i Agnete Bang og Dorte Foghs artikel Fra tørvegraver til forfatter - Om digteren Jørgen Nielsen 310 fra Pårup Mark. Et fint og indfølende portræt, et godt bidrag til dansk litteraturhistorie og til Jørgen Nielsens personalhistorie. Til de traditionelle politikerportrætter føjer sig en artikel om en utraditionel politiker, nemlig Bente Tranes Poul Hansen - folketingsmanden og socialdemokraten, der ikke var cand.polit. i ROMU - Årsskrift fra Roskilde Museum 2005 s Ud over, at Poul Hansen ( ) var en i samtiden fremtrædende politiker, er alene netop i Poul Hansens samtid fraværet af cand. polit.-titlen kombineret med hans fremtrædende position vel en artikel værd. Blandt portrætterne skal endelig nævnes Ejvind Sørensens artikel "Tjæreborgpræsten - Ejlif Egon Richardt Søndergård Krogager, i Fra Ribe Amt 2005 s Krogager blev kendt som rejsekonge og præst, og mens det ikke har skortet på opmærksomhed om Krogagers samtidige og vel nok mere farverige konkurrent Simon Spies' person, tjener det såvel forfatter som redaktion til ære, at der i Fra Ribe Amt 2005 bringes et personligt, grundigt og oplysende portræt af Tjæreborgpræsten. Mens arkæologi, erindringer og portræ tter må siges at høre til det traditionelle stof, om end emnerne i visse tilfælde kan være nok så "utraditionelle, så kan der måske spores en ny tendens i årbøgerne 2005, nemlig interesse for de udstødte. Således beretter Magne Andersen i Vendsyssel Nu & Da 2005 s i en fin lille opsats, "Spedalskhed i Skallerup, om spedalskhedsvinduer i middelalderens kirker, med udgangspunkt i det tilmurede vindue på sydsiden af koret i Skallerup Kirke, herunder om den udstødelse af samfundet det medførte, for de der fik konstateret den frygtede sygdom. Lene Andersen fortæller i artiklen "Fascination af eksotiske mennesker - Forestillinger om tatere i Jylland i midten af 1800-tallet, i Fra Vi

5 borg Amt 2005 s , om denne udstødte befolkningsgruppe, som man særligt knytter til den jyske hede, og som var omgærdet af både afsky og frygt. Interessant nok bringer også nabosamfundets årbog, Fra Himmerland og Kjær Herred 2005 s. 9-34, en artikel om et nært beslægtet emne, nemlig Hans Jørgen Møllers Natmandsj agten - den 11. februar Også tatere virkede som natmænd, som hjælpere for bødlen, ved at flå selvdøde dyr og gøre andet urent arbejde, og begge artikler anskueliggør, hvordan natmænd, tatere, rakkere, skøjere, kæltringe o.s.v. på en gang var udstødte, uærlige, og nødvendige for at løse de opgaver, som ingen ærlig mand ville røre ved. Og når vi nu er ved det urørlige, ved skidt og møg, bør også nævnes Christian Jacobsens store artikel i Fra Viborg Amt 2005 s , Skidt og møg - Renholdelse og hygiejne i Viborg fra middelalderen til Dén artikel må blive en klassiker i den lokalhistoriske litteratur i Viborg, og fortæller med frygtindgydende klarhed bl.a. om, hvordan mennesket langt op i tiden bogstaveligt talt har gjort i det ferske vand som man var, og er, så afhængigt af. Det er før set, at de amtshistoriske årbøger beskæftiger sig med de udstødte, omgærdet af fascination som især taterne var og er, men vi skal tilbage til de ældre årgange. Nu tager nye generationer af historikere og folkemindeforskere tilsyneladende tråden op, ligesom de seneste årtiers miljødebat tilsyneladende også har virket befordrende for studiet af forureningens og forureningsbekæmpelsens historie. En anden ny type artikler, der kan indkredses, er bygningshistoriske artikler. Der er ikke tale om traditionelle beskrivelser af fx kirker, men mere om særlige bygninger eller om særlige vinkler på en gruppe af bygninger. Det sidste gælder Peter Berings interessante Samleanmeldelse artikel "Arkitekt Glahns kirkespir, i Lolland- Falsters Historiske Samfund, Årbog 2005 s , om de mange spir, som Glahn forsynede kirkerne på Lolland-Falster med i tiden En interessant og utraditionel tilgang til en gruppe kirkers bygningshistorie. For en ganske vist imposant, men mere profan bygning, redegør Anders Teglgaard Kjær i Bornholmske Samlinger 2005 s , i artiklen De Gamles Hjem i Rønne - en undersøgelse af den politiske baggrund for opførelsen. Baggrunden for en nok mere kendt bygnings opførelse, nemlig Musikhuset i Århus, gives af tidligere borgmester og indenrigsminister m.m. Thorkild Simonsen i "Musikhusets fødsel, i Østjysk Hjemstavn 2005 s Heri kan man bl.a. læse, at man på et tidspunkt i Århus faktisk opererede med en koncertsal uden scene (sic!), hvilket forståeligt nok blev mødt med kritik fra musikfolket. Et vel også klassisk tema i årbogssammenhæng er besættelsestiden var jo et jubilæumsår, 60- året for Danmarks befrielse, og skønt dette forhold ikke nævnes eksplicit nogle steder, så må det ikke desto mindre konstateres, at det enkeltemne, der optager flest sider i høsten af årbøger 2005, netop er besættelsestiden. Således bringer 11 af de 24 her behandlede bøger deciderede besættelseshistoriske bidrag. Hertil kommer, at besættelsestiden også indgår som delemne i fx portrætter og erindringer. Af de besættelseshistoriske artikler skal fremhæves Andreas Skovs Clearingmord og Schalburtage - Den tyske terror på Fyn , i Fynske Årbøger 2005 s. 5-27; en grum og grundig artikel. Dramatik finder man også i Jens Andersens "Hanstholm 5. april nedskydningen af Hudson 0/407, i Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2005 s , hvor Jens Andersen på baggrund af grun 311

6 Henrik Gjøde Nielsen dige kildestudier i Danmark, Tyskland og England beretter om nedskydningen; beretningen er foranlediget af, at MuseumsCenter Hanstholm, hvor Jens Andersen er leder, i efteråret 2004 modtog haleplanet fra det nedskudte fly, og er et glimrende eksempel på, hvorledes indleveringen af en tilsyneladende anonym museumsgenstand kan føre til en spændende beretning. Jens Andersen er desuden medforfatter til artiklen M/S Wuri - historien om et sejlivet skib, i Vendsyssel Årbog 2005 s Samme årbog bringer tillige s den dramatiske beretning om fligtsergeant Norman Powell, der i 1941 blev skudt ned af tysk antiluftskyts ved Hals, og som i sommeren 2000 genså området. Beretningen "Norman Powell krydser sine spor er skrevet af Kenneth Kristensen, der på fornem vis kobler historien om nedskydningen og den efterfølgende tilfangetagelse sammen med redegørelsen for Norman Powells senere liv og hans besøg i Nordjylland sommeren Man fornærmer næppe nogle ved at hævde, at flagskibet blandt de amtshistoriske årbøger er Sønderjyske Årbøger, som har det hele: Hardback, et godt og komprimeret layout, i omfang i reglen årets tykkeste. På indholdssiden rum mer Sønderjyske Årbøger store, gedigne artikler, hyppigt nekrologer, en omfattende og grundig anmeldersektion, og en omfattende oversigt over aktiviteterne på den sønderjyske, lokalhistoriske arbejdsmark. Også Sønderjyske Årbøger 2005 bidrager til besættelsestidens historie, med noget af et scoop, der er udgangspunktet for John T. Lauridsens artikel Ellum og Barvid Syssel En studie i DNSAP's lokalhistorie. På loftet i et hus i Rødekro fandt man i 1984 protokollen for det danske nazistpartis møder og aktiviteter i Sønderjylland Protokollen, der giver et godt indblik i partiarbejdet, forholdet 312 til besættelsesmagten o.s.v., er udgangspunkt for forfatterens redegørelse for partihistorien, aktører m.v., og gengives i sin helhed i artiklen, der også indeholder et andet scoop, nemlig et fotografi af Fører Frits Clausen i Bovrup. Clausen er fotograferet bl.a. sammen med sin datter Inge og SS-Standartenfuhrer professor Werner Heyde. Heyde var en af de hovedansvarlige for tyskernes program for medlidenhedsdrab, der bl.a. inkluderede, at handicappede blev myrdet - og Frits Clausens datter var handicappet. Havde hun været tysk statsborger, ville hun efter al sandsynlighed have været myrdet, da fotografiet blev taget i marts Som en sidste gruppe af decideret lokalhistoriske artikler bør nævnes nogle titler, som egentlig ikke er en gruppe, men som kan henføres til øvrige emner, idet der er tale om enlige svaler, men af en kvalitet, så de bør fremhæves. Det drejer sig om Ingrid Nielsens Baggerne toldede i høst årenes skudehandel beskrevet ud fra lensregnskaberne, i Vendsyssel Nu & Da 2005 s Ingrid Nielsen har før demonstreret, hvor kyndigt og dygtigt hun formår at udnytte renæssancetidens kilder, bl.a. lensregnskaberne, og skuffer heller ikke i denne artikel. Hertil kommer, at renæssancetiden kun er sporadisk behandlet i årbøgerne 2005, men mon ikke der rådes bod på det i renæssanceåret Hvad den periode kan give, er Ingrid Nielsens artikel et godt eksempel på. En anden enlig svale finder man i Sønderjyske Årbøger 2005, hvor Erik Nørr bidrager til den sønderjyske skolehistorie med artiklen SIFU på Nordals - Lærerafskedigelser ved Nordborg Skole i 1920'erne. Nørr har tidligere beskæftiget sig indgående med sønderjysk skolehistorie og angiver her diskussionen om SIFU (Sidst ind - først ud), der ikke er ny, og viser hvorledes diskussionen udspandt

7 Samleanmeldelse sig på Nordals i 1920'erne. Skolehistorie er i øvrigt i flere årbøger repræsenteret som del af bl.a. erindringsstoffet, men Nørrs artikel tager prisen som en m ålrettet studie i denne del af historien. Endelig skal nævnes stadsarkivar Henning Benders oplysende og inspirerende artikel "Udvandringen fra Randers Amt , i Historisk Aarbog fra Randers Amt 2005, s. 8-23, der viser, at lokalhistorie også kan have internationale perspektiver. Ud over de deciderede lokal- og regionalhistoriske artikler, indeholder årets høst af årbøger også andet materiale, der bør nævnes. Adskillige historiske institutioner har efterhånden en alder, der gør det naturligt at gribe i egen barm og skrive sin egen institutions historie. Årbøgerne 2005 rummer da også interessante eksempler på museums- og arkivhistorie. Her bør især fremhæves Svend Sørensens artikel Det begyndte i en skrivebordsskuffe, i Historisk Årbog 2005 for Thy og Vester Hanherred s I artiklen skrives historien om Museet for Thy og Vester Hanherred i Thisted, i anledning af, at det i 2005 var 100 år siden museet åbnede for publikum. I ROMU - Årsskrift fra Roskilde Museum 2005, som i øvrigt er bilagt en selvstændig 40 sider kompakt Årsberetning 2005 for Roskilde Museum, bringes s en grundig og velillustreret artikel af Peter Thor Andersen, "Etableringen af Lejre Museum Her er afsættet selvsagt ikke et jubilæum, men en redegørelse for det tilendebragte, omfattende etableringsarbejde, med alt hvad det indebærer, også af mere tekniske, formidlingsmæssige overvejelser. Til genren bidrager i øvrigt Brian Wiborg, med artiklen Mjesinghuset kom på museum, i Østjysk Hjemstavn 2005 s , om det lille hus, der først flyttede fra et sted til et andet i landsbyen Mjesing, og siden endte på Hjerl Hedes Frilandsmuseum, samt Erik Hansens jubilæumsartikel Taasinge Lokalhistoriske Arkiv - åbent for besøgende gennem 25 år maj maj 2005, i Tåsinge Årbog 2005 s Her drejer det sig ikke om millionprojekter, men om det mere beskedne, men vigtige, virke i et almindeligt lokalhistorisk arkiv, hvis den slags findes. I nogen grad i forlængelse af museums- og arkivhistorien, kommer enkelte samfunds jubilæumshistorie, idet 100- årene begynder at melde sig. I Bornholmske Samlinger 2005 kan man i formandens beretning (s. 139) læse om, hvorledes man har tænkt sig at markere jubilæet i 2006, herunder disponering af årbogen Et skridt videre er man nået i Vejle Amts Årbog Samfundet kunne i 2005 fejre 100-året for dets stiftelse, hvilket bl.a. markeres med fire gode og oplysende artikler i årbogen, nemlig: Vejle Amts Historiske Samfund af Birgitte Arffmann, s. 8-16, en mere generel artikel af Steen Hvass, Nogle ord om kulturarv, s , "Vejle Amts Historiske Samfund blev taget med Tang af Kamme Varming, s , om folkemindesamleren Evald Tang Kristensen og oprettelsen af samfundet, og endelig John Juhler Hansens glimrende fremstilling af årbogens historie, i artiklen 100 år med Vejle Amts Årbog, s Som noget helt nyt, har et par årbøger påtaget sig at fastholde nutidshistorien. Måske er det symptomatisk, at denne fastholdelse i de to tilfælde den findes varetages af nye historiske sammenslutninger. Det drejer sig om Egnsbogen 2005 Bording/Engesvang/Ikast, hvor Lindy Hansen i Årets begivenheder, s , bringer stort og småt fra det forgangne år i området; altså ikke den lokalhistoriske sammenslutnings aktiviteter, men alt fra ministerbesøg til koncert med Sussi og Leo. En lignende 313

8 Henrik Gjøde Nielsen artikel finder man i Årets gang i Han Herred, i Han Herred Bogen 2005 s ; en omfattende fastholdelse af store og små begivenheder i Han Herred. I øvrigt er Han Herred Bogen en nyskabelse, som udkom første gang i Bag bogen står Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, som hurtigt har vundet endog meget stor tilslutning. Bogen udgives i fornemt udstyr, og er altså et bevis på, at der her var et område, som ikke fandt tilstrækkelig dækning i de gamle samfunds årbøger. Aktiviteten er omfattende, årbogen i øvrigt varieret og absolut et bekendtskab værd. Disse nutidsfastholdelser, disse oversigter, er dog næppe noget, der vil smitte af på andre årbøger. Tematiske årbøger Ud over de typiske årbøger, der ikke er så typiske endda, bød 2005 også på tre årbøger, der koncentrerer sig om et bestemt emne. Årbog 2005 for Frederiksborg Amts Historiske Samfund udkom under temaet Nordsjællandske Sommer - glæder, som led i festivalen under samme navn. Bogen er utroligt flot tilrettelagt, med et væld af illustrationer i sort/ hvid og farve, og indeholder 22 artikler om egnens kultur- og lokalhistorie, med særligt henblik på Nordsjællands særegne karakter som sommerland. Alle artiklerne er af god kvalitet. Af yderpunkter kan nævnes Marianne Wirenfeldt Asmussens "Rungstedlunds lyksaligheder, s , om Karen Blixen og hendes tanker om stedets fremtid, samt Hans Vilhelm Bangs Det åbne filmstudie - Spillefilm optaget i Nordsjælland, s Men der er meget andet at hente i Nordsjællandske Sommerglæder. Som den eneste har Årbog 2005 for Historisk Samfund for Sorø Amt koblet sig 314 på det omdiskuterede H. C. Andersenår. Temaet for denne årbog er H. C. A n dersen og Sorø Amt. Netop for Sorø må temaet siges at have berettigelse, hvilket man overbevises om af Ulrich greve Holstein-Holsteinborgs eminente artikel H. C. Andersen på Holsteinborg, s , som blandt meget andet indeholder en opgørelse over forfatterens produktion på stedet. At året også kan give afsæt for andet end decideret H. C. Andersenstof, demonstreres på glimrende vis af Erik Helmer Pedersens artikel "Landbruget i Sorø Amt i kornsalgets tidsalder, s , som bl.a. anskueliggør, hvad 1800-tallets amtsbeskrivelser kan bruges til, og som angiver centrale forhold i H. C. Andersens tid. Fjernt fra såvel nordsjællandske sommerglæder som de H. C. Andersen "ske herregårde, er Historiske Meddelelser om København 2005, der udkom under titlen (og temaet) Patrioter & fattigfolk - Fattigvæsnet i København ca Denne årbog er vel nok den mest stringent redigerede i 2005, og kobler sig som tema til behandlingen af de udstødte. Alene efter Peter Henningsens grundige introduktion, "Fattigdom i København i tidlig moderne tid, s. 5-17, føler læseren sig både klogere og fanget af emnet. Introduktionen bidrager også til at ramme en pæl gennem myter og forestillinger, bl.a. med den i introduktionen konkluderende bemærkning om, at sjældent har den almindelige københavner været så fattig og forarmet som netop i Oplysningstiden og Guldalderen. Bogen kan med stort udbytte læses, også uden for Københavns volde. En rig høst Samlet betragtet udgør de historiske årbøger 2005 en rig høst, såvel kvantitativt som kvalitativt. Artiklerne gruppe

9 rer sig i nogen udstrækning om traditionelle emner, men gennemgående med en utraditionel tilgangsvinkel, med nye syn på sagen, så læsningen sjældent bliver triviel. Hertil kommer, at en række nye emner er taget under behandling. Ligeledes er det en gennemgående tendens, at alle årbøgerne er velredigerede. I visse tilfælde giver dette sig udslag i, at en årbogs emnemæssigt forskellige artikler alle er skrevet i forskellige stilarter, men aldrig i decideret dårligt sprog. Der er slidt en del røde blyanter i redaktionerne. I andre tilfælde kommer den stramme redaktion til udtryk i emnevalg: Redaktionen for denne eller hin årbog har ganske enkelt henvendt sig til en eller flere forfattere, med ønske om at få dette eller hint emne behandlet. I Samleanmeldelse nogen grad til nærværende anmelders overraskelse, er der ikke publiceret artikler om hvilke man kan mene, at der er tale om deciderede fejlskud. Kun sjældent tager man sig selv i at tænke, hvad i alverden man dog skal belemres med en beretning eller en artikel for, og når man gør det, finder man altid en grund, når man dykker ned i materien. Naturligvis er alt ikke lige interessant, men alt er relevant for læsere i de områder, de pågældende årbøger dækker. Konkluderende må man sige, at de historiske årbøger 2005 er af udmærket kvalitet. Bøgerne er pengene og tiden værd, og er samtidig udtryk for den omfattende interesse, som bliver det lokalog kulturhistoriske arbejde i Danmark til del. 315

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Fra krisevalg til jordskredsvalg

Fra krisevalg til jordskredsvalg Fra krisevalg til jordskredsvalg Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen (red.), 2016 Fra krisevalg til jordskredsvalg: Vælgere på vandring 2011-2015 Frydenlund Academic, Frederiksberg 383 sider,

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Projekt Danske Gårdmalere

Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Indhold Gårdmalere 5 Projektets baggrund 7 Projektets mål 9 Projektbeskrivelse 11 Samarbejdspartnere 13 Kilder og litteratur 15 Projekt Danske Gårdmalere

Læs mere

Dato Tid Banenr. Banenavn Rækkenavn D1 navn D2 navn :00: DGI-huset Vejle, Hal 1 Stævne U-18 D 2x10 Lasse Wahlstrøm Philip K.

Dato Tid Banenr. Banenavn Rækkenavn D1 navn D2 navn :00: DGI-huset Vejle, Hal 1 Stævne U-18 D 2x10 Lasse Wahlstrøm Philip K. Dato Tid Banenr. Banenavn Rækkenavn D1 navn D2 navn 28.03.2013 09:00:00 1916-1 DGI-huset Vejle, Hal 1 Stævne U-18 D 2x10 Lasse Wahlstrøm Philip K. Sørensen 28.03.2013 09:25:00 1916-1 DGI-huset Vejle, Hal

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Delegeretmøde maj 2017

Delegeretmøde maj 2017 Referat Delegeretmøde 19.-21. maj 2017 Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse. 1. Mødets åbning Søren Abildgaard åbnede mødet. 2. Valg af dirigenter

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND. ARRANGEMENTER forår 2018

RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND. ARRANGEMENTER forår 2018 RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND ARRANGEMENTER forår 2018 Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal Kalø Slot i 700 år. Foredrag ved Vilfred Friborg Hansen, cand. mag i historie, tidligere

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

SPIDSBARREN. Årgang Side Artikel/ titel Forfatter

SPIDSBARREN. Årgang Side Artikel/ titel Forfatter SPIDSBARREN Årgang Side Artikel/ titel Forfatter 1985 1 Hvad skal vi med museumsforening? Charlotte Boysen 2 At indenticifere sig med sin egn N.M. Schaiffel-Nielsen 4 Det daglige virke i museet Th.Thomsen

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Bogmarkedet Bjarke Larsen

Bogmarkedet Bjarke Larsen Bogmarkedet Bjarke Larsen St, Kirkestræde 1,4, Sal \073 København K København d. 77.januar 20L3 Kære Bjarke, Forhåndsinteresse for Danmarks Første Historiefestival Informations Forlag har i en længere

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse

Udbydere af danskuddannelse NOTAT Dato: 12. september 2011 Kontor: Integrationskontoret Sagsbeh.: YKT Udbydere af danskuddannelse AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post:

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg Museum Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson med onsdagsforedrag Programmet

Læs mere

NILS HARTMANN. På tur med. Danmarkshistorien. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier. Gyldendal

NILS HARTMANN. På tur med. Danmarkshistorien. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier. Gyldendal NILS HARTMANN På tur med Danmarkshistorien Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Gyldendal Indhold PÅ SPORET AF DANSKERNE Før vi blev danske 17 Spor fra istiden 17 Landet bugter sig i bølgedal 18 Et land

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistik og dets forgængere har gennemført et væld af undersøgelser af landbrugets og landboernes vilkår siden midten af 1800-tallet. Selv

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup

Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup museum 1099 Bevaringscenter Nordjylland 1154 Bevaringscenter

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s.

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Thomas Ry anbefaler: Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Sælsomme og meget anderledes noveller, som forfatteren i 2011 modtog Leipzig-bogmessens pris for, en

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Antisemitisme i Danmark?

Antisemitisme i Danmark? Arbejdsrapporter fra DCHF 5 Antisemitisme i Danmark? Forskningsseminar den 2. marts 2001 Red.: Michael Mogensen Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Læs mere

EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 30/9: Tirsdagsforedrag Barn i det Tredje Rige ved Gabriele Guldborg Hvordan var det at vokse op i Nazityskland? Hvordan mærkede man nazismen

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Restaurering af Tyrstrup Kirke Sted: Tyrstrup Kirke Tid: Tirsdag den 9. april kl. 19.00 Entre kr. 50,00 Arkitekt O. Reinhard Hansen vil fortælle

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar Dansk Center for Byhistorie Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi Aarhus Universitet RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar 14.-15. september 2006 Aarhus Universitet (Moesgaard med aftenarrangement

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Kirker og ødekirker rundt om Horsens

Kirker og ødekirker rundt om Horsens Kirker og ødekirker rundt om Horsens I skal nu på jagt efter en lille del af de mange spændende kirker, der ligger rundt om Horsens. I kommer til at besøge kirker fra forskellige perioder, kirker bygget

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer Holbæk Arkæologiklub Bent Andersen fortæller Nyhedsbrev sommer 2013 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen holdt sit seneste møde den 3. juli, hvor man kunne se tilbage på de tilbud, som foråret havde budt på, lige

Læs mere