Den Merkantile erhvervsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Merkantile erhvervsuddannelse"

Transkript

1 erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder Kodak H-Color Cand Oecon Underviser HHX, HG, Universitet Analyse EU-projekter Leder på Erhvervsskole siden 1999

2 Opvarmning Hvor mange elever er i gang med en ungdomsuddannelse? Hvordan er de fordelt?

3 Udviklingen Frafaldet

4 Frafaldet rigtigt Visionen At erhvervsuddannelserne skal være et attraktivt førstevalg for flere unge, og at flere unge med en erhvervsuddannelse i bagagen vil træde ud på arbejdsmarkedet, slå sig ned som selvstændigt erhvervsdrivende eller tage en videregående uddannelse.

5 Fire klare mål Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. 4 Størrelser EUX EUD EUV NYM 2 års grundforløb (elever fra 9. og 10 kl.) 2 års praktik 1½ års grundforløb (alle andre indtil 25 år) 2 års praktik 1 års grundforløb (elever fra 9. og 10 kl.) 2 års praktik (plus 1 år (mulighed)) ½ års grundforløb (elever fra 9. og 10 kl.) 2 års praktik (plus 1 år (mulighed)) Op til ½ års grundforløb (alle over 25 år) 2 års praktik 1 års grundforløb 2 års praktik 2 års praktik Heraf ½ år samlet på skole (GF2)

6 Den nye hue EUX Adgang allerede efter 9. kl. Giver generel studiekompetence efter grundforløb (som vi kender fra HF) Praktikplads i to år En erhvervsuddannelse EUX Adgang GSK og Generel studiekompetence (inkl. bonus) GF1 (½ år) Dansk C Samfundsfag C Engelsk C GF2 (½ år) Erhvervsøkonomi C Organisation C Matematik C IT C Afsætning C Valgfag Studieår (1 år) Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B It B Dansk A Engelsk B Tysk C Valg C og B Videregående studier Praktik 2 år Økonomi Revision Lægesekretær Spedition Administration Rejseliv B2B Butik/detail

7 EUD Senest et år efter folkeskolen Adgang KVU GF1 (½ år) Dansk D Engelsk D GF2 (½ år) Erhvervsøkonomi C IT C Afsætning C Valgfag Praktik 2 år B2B Butik/detail Adgang GSK EUV (> 25 år) Adgang KVU GF1 (½ år) Dansk D Engelsk D GF2 (½ år) Erhvervsøkonomi C IT C Afsætning C Valgfag Praktik 2 år B2B Butik/detail Adgang GSK Afkortes Realkompetence

8 EUV (> 25 år) med X Adgang GSK og Generel studiekompetence (inkl. bonus) GF1 (½ år) Dansk C Samfundsfag C Engelsk C GF2 (½ år) Erhvervsøkonomi C Organisation C Matematik C IT C Afsætning C Valgfag Studieår (1 år) Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B It B Dansk A Engelsk B Tysk C Valg C og B Videregående studier Praktik 2 år Økonomi Revision Lægesekretær Spedition Administration Rejseliv B2B Butik/detail NYM Adgang KVU GF2 (½ år fordelt) Erhvervsøkonomi C IT C Afsætning C Valgfag Praktik 2 år B2B Butik/detail Praktik 1 år

9 EUX en erhvervsuddannelse Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dermed opnår eleverne både arbejdsmarkedskompetence og generel studiekompetence på niveau med hf. Udover den ordinære erhvervsuddannelsesundervisning indeholder eux-forløb studiekompetencegivende undervisning, som foregår på både grund- og hovedforløbet (undtaget den særlige merkantile eux-model). Den studiekompetencegivende undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i og bygger videre på de kompetencer, der opnås i erhvervsuddannelsesundervisningen. Netop samtænkningen af den erhvervsfaglige og den studiekompetencegivende undervisning gør, at kompetencerne læres hurtigere, og at eleverne bedre kan koble praksis og teori. Den studiekompetencegivende undervisning fastsættes under hensyn til den konkrete erhvervsuddannelse og elevernes videreuddannelsesmuligheder. Dannelsesbegreb Dannelse er dels en proces frem mod en på forhånd bestemt indhold af færdigheder og viden (kulturelt). Det er på samme tid resultatet af den selvsamme proces der har ført mennesket hen ønskede retning. Dannelsesbegrebet indeholder altså i sig selv den dobbelthed, at det både er et ideal, en ønsket tilstand og vejen frem mod denne tilstand. Klassisk dannelse: Veltalenhed, retorisk, grammatisk, aritmetik, geometri, astronomi og musik Kirkelig dannelse: Veltalenhed mv. tilsat fromhed Naturvidenskabelig dannelse: finde og vise sammenhænge årsag/virkning

10 Dannelsesbegreber Gymnasiale uddannelser: Almen dannelse: i virkeligheden et dannelsesbegreb uden bestemt sigte dannelse uden bestemt studie- eller erhvervsmæssigt sigte. EUX: Anvendelsesdannelse: her er det overordnede sigte, at der er sammenhæng mellem det personen ved og kan, og det personen bruger det til. Det er så at sige almen dannelse tilføjet det aspekt, at dannelsen bringes i spil at personen udlever dannelsen. Jordnært kan man sige, at fagene skal udover det teoretiske indhold også anspore til at blive brugt og bragt i anvendelse på virkelige forhold. Det er ikke tilstrækkeligt at være god til engelsk, nej, der skal også tales engelsk med andre. Et eksempel HF Engelsk B EUX Engelsk B 2.1. Faglige mål (Kursisterne skal kunne): 2.1. Faglige mål (Eleverne skal kunne): forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner forstå autentisk engelsk anvende hensigtsmæssige læsestrategier og beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk sprogindlæringsstrategier anvende relevante tekstanalysemetoder og give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk perspektivere tekster anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogiagttagelse kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film anvende viden om erhvervsrelaterede, samfundsmæssige og kulturelle forhold i et engelsktalende område til perspektivering af analysere og fortolke litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film aktuelle forhold anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om erhvervsrelaterede, samfundsmæssige, kulturelle og almene emner formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæssige skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder oversættelser, interne og eksterne kommunikationsstrategier forretningsmeddelelser og formulere tekster med anvende faglige opslagsværker og øvrige erhvervsmæssigt, samfundsmæssigt, kulturelt og hjælpemidler Erhvervsuddannelse alment 2015indhold anvende et erhvervsfagligt og alment ordforråd

11 Dilemmaer 1. Adgangskrav til EUX (læs: skolernes vejledning) 2. Elever der ikke kommer direkte fra grundskolen (mangler GF1) 3. Fagene på GF1 og GF2 (og EUX-del) faglige udvalg 4. Eksamensudtræk - UVM 5. Oprykningskriterier faglige udvalg og UVM 6. Fagene på studiekompetencedelen og indholdsbeskrivelserne (plus eksamen) Faglige udvalg og UVM 7. Bøger, materialer mv. Forlag og skolerne 8. Standardmodel dækkende flere uddannelser faglige udvalg og UVM 9. Vejledningen markedsføringen - kendskabsgraden 10. Praktikpladser arbejdsmarkedets parter (Christiansborg) EUX EUX er det bedste som er sket for erhvervsuddannelserne i al den tid jeg har været i sektoren Erhvervsuddannelsernes overlevelseschancer afhænger af succes med EUX

12 EUX God fornøjelse med arbejdet Til Administrationerne Vejlederne Lærerne Lederne Elevplankonsulenterne

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studieordning EUX - VVS

Studieordning EUX - VVS Studieordning EUX - VVS Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B (særligt studierettet fag til brug for merkantile erhvervsuddannelser) Undervisningsministeriet

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

FYNS BEDSTE GYMNASIUM

FYNS BEDSTE GYMNASIUM FYNS BEDSTE GYMNASIUM STORE & SMÅ OPLEVELSER Du er chefen! IværKsætteri og jura HHX side 4 Læs side 6 EUX side 8 Now we re talking business BIG BUSINESS! EUD side 9 GØR ET Kup TIL MARKEDSDAG Læs side 7

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE

ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSSKOLENS GRUNDUDDANNELSE 2014/2015 2 sfortegnelse Generel orientering om HG 2 Side 4 Dansk niveau D (½ år) Side 6 Dansk niveau C (½ år) Side 7 Engelsk

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen (EUX) 3) Handelsuddannelse med specialer 4) Kontoruddannelse med specialer (EUX)

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen Engelsk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Forord Engelsk A hhx Vejledning /Råd og Vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere