Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx"

Transkript

1 Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

2 Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

3 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Baggrundsspørgsmål til alle respondenter 6 3 Engelsk B på hf Spørgsmål til underviserne på hf Spørgsmål til de mundtlige censorer på hf Spørgsmål til skriftlige censorer på hf 29 4 Engelsk B på htx Spørgsmål til underviserne på htx Spørgsmål til mundtlige censorer på htx Spørgsmål til skriftlige censorer på htx 52

5 1 Indledning Dette bilag til EVA s rapport: Engelsk B på hf og htx Fagevalueringer 2007 indeholder i tabelform resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer i engelsk B på hf og htx. Spørgeskemaundersøgelsen er en blandt flere dokumentationskilder i evalueringen af engelsk B på hf og htx som EVA gennemførte i 2007 og offentliggjorde den 26. februar Bilaget indeholder en oversigt over svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i det spørgeskema som underviserne og censorerne fik tilsendt pr medio juni Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor underviserne og censorerne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Som det fremgår af tabellerne, er der stor variation i antallet af personer der har besvaret de enkelte spørgsmål. Hvor mange der har besvaret et bestemt spørgsmål, afhænger først og fremmest af om spørgsmålet er stillet til alle eller kun til bestemte undergrupper af respondentgruppen. For overskuelighedens skyld fremgår det i nogle tabeller ikke hvor mange der i alt har besvaret det spørgsmål som tabellen viser svarfordelingerne for. Det gælder spørgsmål hvor respondenterne har kunnet afgive mere end et svar hvorfor antallet af svar overstiger antallet af respondenter. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på at tabellerne kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke. Tabelrapport 5

6 2 Baggrundsspørgsmål til alle respondenter Hvor mange år har du været lærer på en gymnasial uddannelse? 5 år eller derunder 52 17, år 33 10, år 50 16,5 over 15 år ,4 Total ,0 Har du undervisningskompetence i andre fag end engelsk? Ja, i et eller flere andre fremmedsprog 86 32,0 Ja, i et eller flere humanistiske fag (ikke fremmedsprog) ,6 Ja, i et eller flere samfundsvidenskabelige fag 18 6,7 Ja, i et eller flere naturvidenskabelige fag 9 3,3 Ja, i andre fag 10 3,7 Nej 18 6,7 Total ,0 Hvor mange lærere underviser i engelsk på den skole eller VUC-afdeling hvor du er ansat? 1 5 2, , ,6 Mere end ,8 Total ,0 Tabelrapport 6

7 3 Engelsk B på hf 3.1 Spørgsmål til underviserne på hf Når du besvarer dette spørgeskema skal du svare i forhold til et enkelt hold. Hvis du har undervist flere hold efter den nye læreplan der afslutter faget i dette semester, skal du besvare de følgende spørgsmål i forhold til det af dine hold der kommer først i nummereringen på din skole eller VUCafdeling. Hvor lang tid har undervisningen i engelsk B strakt sig over på det pågældende hold? Et skoleår 54 61,4 To skoleår 28 31,8 Andet 6 6,8 Total ,0 Hvor let eller hvor svært vurderer du at det er at opfylde hvert af de forskellige formål som fremgår af den nye læreplan for undervisningen i engelsk B? Kursisterne skal opnå evne til at forstå og anvende det engelske sprog således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret verden Let 16 8,2 Overvejende let ,2 Overvejende svært 50 25,5 Svært 8 4,1 Total ,0 Kursisterne skal opnå viden om britiske, amerikanske og andre landes samfundsforhold og kulturer og derved udvikle deres forståelse af egen kulturbaggrund Let 12 6,1 Overvejende let 93 47,4 Overvejende svært 79 40,3 Svært 12 6,1 Total ,0 Tabelrapport 7

8 Faget skaber grundlag for at kursisterne kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser Let 8 4,1 Overvejende let ,4 Overvejende svært 76 39,4 Svært 6 3,1 Total ,0 Undervisningen bidrager til at udvikle kursisternes sproglige kulturelle og æstetiske viden og dermed deres generelle studiekompetence Let 6 3,1 Overvejende let 88 44,9 Overvejende svært 92 46,9 Svært 10 5,1 Total ,0 Hvor let eller hvor svært vurderer du at det er i undervisningen at dække de faglige mål som fremgår af den nye læreplan for undervisningen i engelsk B? Kursisterne skal kunne: - Forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner Let 29 14,8 Overvejende let ,8 Overvejende svært 36 18,4 Svært 4 2,0 Total ,0 - Læse engelske tekster meningsfyldt op Let 20 10,4 Overvejende let ,2 Overvejende svært 43 22,3 Svært 6 3,1 Total ,0 Tabelrapport 8

9 - Beherske et varieret ordforråd som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk Let 8 4,2 Overvejende let 91 47,6 Overvejende svært 85 44,5 Svært 7 3,7 Total ,0 - Give en nuanceret sammenhængende mundtlig fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk Let 3 1,5 Overvejende let 89 45,9 Overvejende svært 93 47,9 Svært 9 4,6 Total ,0 - Give en nuanceret sammenhængende skriftlig fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk Let 1,5 Overvejende let 19 9,8 Overvejende svært ,3 Svært 57 29,4 Total ,0 - Kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster Let 7 3,6 Overvejende let ,5 Overvejende svært 79 40,7 Svært 8 4,1 Total ,0 - Analysere ikke litterære tekster Let 6 3,1 Overvejende let 70 35,7 Overvejende svært ,1 Svært 16 8,2 Total ,0 Tabelrapport 9

10 - Analysere og fortolke litterære tekster Let 6 3,1 Overvejende let ,7 Overvejende svært 62 32,5 Svært 9 4,7 Total ,0 - Perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge Let 4 2,1 Overvejende let 61 31,4 Overvejende svært ,7 Svært 21 10,8 Total ,0 - Anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold Let 3 1,6 Overvejende let 57 29,5 Overvejende svært ,0 Svært 23 11,9 Total ,0 - Formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsstrategier Let 8 4,1 Overvejende let ,8 Overvejende svært 68 35,2 Svært 17 8,8 Total ,0 - Anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler Let 7 3,6 Overvejende let 93 48,2 Overvejende svært 67 34,7 Svært 26 13,5 Total ,0 Tabelrapport 10

11 - Benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier Let 2 1,0 Overvejende let 47 24,6 Overvejende svært ,5 Svært 34 17,8 Total ,0 Hvor klar eller uklar vurderer du at læreplanen er i forhold til at specificere hvad kursisterne skal kunne for at indfri de faglige mål? Klar 11 5,6 Overvejende klar ,2 Overvejende uklar 64 32,7 Uklar 5 2,6 Total ,0 På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen? Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som uddybninger af kernestoffet ,8 Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som selvstændige emner 5 2,6 Det supplerende stof er indgået nogenlunde ligeligt som uddybninger af kernestoffet og som selvstændige 48 24,6 emner Total ,0 Hvor stor en del af det samlede stof har været tilrettelagt i emner? Al stoffet ,8 Størstedelen af stoffet 89 45,2 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Organiseringen af stoffet i emner skaber en større sammenhæng i faget Enig 84 43,1 Overvejende enig 92 47,2 Overvejende uenig 17 8,7 Uenig 2 1,0 Total ,0 Tabelrapport 11

12 Organiseringen af stoffet i emner understøtter kursisternes evne til at perspektivere Enig 97 50,5 Overvejende enig 80 41,7 Overvejende uenig 13 6,8 Uenig 2 1,0 Total ,0 Et emne indeholder både litterære og ikke-litterære tekster Enig 89 45,2 Overvejende enig 80 40,6 Overvejende uenig 21 10,7 Uenig 7 3,6 Total ,0 I hvilken grad har engelsk B indgået i samarbejder med andre fag? I høj grad 1,5 I nogen grad 41 20,8 I mindre grad 78 39,6 Slet ikke 77 39,1 Total ,0 Hvilke fag har du som engelsklærer især samarbejdet med? (sæt gerne flere markeringer) Dansk 80 38,6 Historie 49 23,7 Religion 19 9,2 Samfundsfag 36 17,4 Musik 8 3,9 Billedkunst 2 1,0 Andre fag 13 6,3 Tabelrapport 12

13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i relation til samarbejdet med andre fag: Et intensivt grammatikkursus under introduktionskurset er en fordel Enig 81 41,3 Overvejende enig 68 34,7 Overvejende uenig 18 9,2 Uenig 8 4,1 Ikke relevant 21 10,7 Total ,0 I samarbejdet med andre fag bliver engelsk ofte reduceret til et værktøjsfag Enig 25 12,8 Overvejende enig 54 27,7 Overvejende uenig 43 22,1 Uenig 19 9,7 Ikke relevant 54 27,7 Total ,0 Det formaliserede samarbejde i kultur- og samfundsfaggruppen har reduceret engelskfagets mulighed for at indgå i tværfaglige samarbejder Enig 36 18,7 Overvejende enig 47 24,4 Overvejende uenig 23 11,9 Uenig 12 6,2 Ikke relevant 75 38,9 Total ,0 Når engelsk indgår i den større skriftlige opgave (SSO) eller eksamensprojektet er det typisk med fokus på den sproglige dimension Enig 5 2,6 Overvejende enig 12 6,2 Overvejende uenig 49 25,4 Uenig 58 30,1 Ikke relevant 69 35,8 Total ,0 Tabelrapport 13

14 Når engelsk indgår i SSO'en eller eksamensprojektet, er det typisk med fokus på den litterære dimension Enig 18 9,4 Overvejende enig 66 34,4 Overvejende uenig 23 12,0 Uenig 19 9,9 Ikke relevant 66 34,4 Total ,0 Når engelsk indgår i SSO'en eller eksamensprojektet, er det typisk med fokus på den historiskkulturelle dimension Enig 22 11,6 Overvejende enig 64 33,9 Overvejende uenig 24 12,7 Uenig 12 6,3 Ikke relevant 67 35,4 Total ,0 Jeg underviser eleverne i at skrive engelsk resumé i SSO'er skrevet i andre fag Enig 43 22,3 Overvejende enig 28 14,5 Overvejende uenig 12 6,2 Uenig 44 22,8 Ikke relevant 66 34,2 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende kilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i engelsk B? De paradigmatiske eksempler i undervisningsvejledningen I høj grad 7 3,6 I nogen grad 47 24,5 I mindre grad 66 34,4 Slet ikke 72 37,5 Total ,0 Tabelrapport 14

15 Fagets side på EMU'en I høj grad 5 2,6 I nogen grad 51 26,7 I mindre grad 78 40,8 Slet ikke 57 29,8 Total ,0 Internettet generelt I høj grad 72 37,3 I nogen grad 96 49,7 I mindre grad 21 10,9 Slet ikke 4 2,1 Total ,0 Kommentarerne i undervisningsvejledningen vedrørende mål og fagligt indhold I høj grad 57 29,1 I nogen grad 92 46,9 I mindre grad 35 17,9 Slet ikke 12 6,1 Total ,0 Kommentarerne i undervisningsvejledningen vedrørende den didaktiske tilrettelæggelse af faget I høj grad 34 17,6 I nogen grad 90 46,6 I mindre grad 52 26,9 Slet ikke 17 8,8 Total ,0 Materialer fra en faglig forening (f.eks. engelsklærerforeningen) I høj grad 16 8,2 I nogen grad 58 29,7 I mindre grad 73 37,4 Slet ikke 48 24,6 Total ,0 Tabelrapport 15

16 Samarbejdet med dine kolleger på skolen/centret I høj grad 87 44,8 I nogen grad 72 37,1 I mindre grad 27 13,9 Slet ikke 8 4,1 Total ,0 Den uformelle snak med kolleger I høj grad 91 46,7 I nogen grad 81 41,5 I mindre grad 17 8,7 Slet ikke 6 3,1 Total ,0 Hvilke evalueringsredskaber har du benyttet? Screening ved undervisningens begyndelse I høj grad ,7 I nogen grad 56 28,6 I mindre grad 13 6,6 Slet ikke 8 4,1 Total ,0 Skriftlige prøver og test løbende I høj grad 64 32,7 I nogen grad 88 44,9 I mindre grad 37 18,9 Slet ikke 7 3,6 Total ,0 Mundtlige prøver I høj grad 10 5,3 I nogen grad 54 28,9 I mindre grad 66 35,3 Slet ikke 57 30,5 Total ,0 Tabelrapport 16

17 Samtaler I høj grad 74 37,8 I nogen grad 94 48,0 I mindre grad 22 11,2 Slet ikke 6 3,1 Total ,0 Portfolio I høj grad 6 3,2 I nogen grad 14 7,6 I mindre grad 24 13,0 Slet ikke ,2 Total ,0 Logbog I høj grad 4 2,1 I nogen grad 7 3,7 I mindre grad 29 15,4 Slet ikke ,7 Total ,0 Er der på skolen/centret en fælles beslutning om hvilke evalueringsformer der anvendes hvornår? Ja, på skole-/afdelingsniveau 66 33,8 Ja, blandt engelsklærerne 24 12,3 Nej ,8 Total ,0 Er der på skolen/centret en fælles beslutning om udmøntningen af kursisttid (fx antallet af opgaver)? Ja, på skole-/afdelingsniveau ,5 Ja, blandt engelsklærerne 55 28,4 Nej 39 20,1 Total ,0 Tabelrapport 17

18 I hvilken grad vurderer du samlet set at hf's praksis- anvendelsesorienterede profil kommer til udtryk i engelsk B? I høj grad 14 7,2 I nogen grad ,9 I mindre grad 57 29,2 Slet ikke 17 8,7 Total ,0 Har du i år eller tidligere undervist i engelsk B efter den gamle ordning? Ja ,8 Nej 26 13,2 Total ,0 Hvordan vurderer du at overgangen fra grundskole til gymnasial uddannelse har fungeret efter gymnasiereformen - set fra en engelsklærers synsvinkel? Den har fungeret bedre end tidligere 9 5,3 Den har fungeret dårligere end tidligere 16 9,5 Den har hverken fungeret bedre eller dårligere end tidligere 97 57,4 Ikke relevant 47 27,8 Total ,0 Hvad har den nye læreplan for engelsk B betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen sammenlignet med den gamle ordning? Den har givet større frihed 45 26,5 Den har givet mindre frihed 70 41,2 Den har givet uændret frihed 55 32,4 Total ,0 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk B mht.: Arbejdet med skriftlighed som støtte for tekst- og emnearbejdet? Ja, fylder mere 75 44,4 Ja, fylder mindre 19 11,2 Nej, fylder det samme 75 44,4 Total ,0 Tabelrapport 18

19 Arbejdet med skriftlighed som støtte for sprogindlæringen? Ja, fylder mere 70 41,2 Ja, fylder mindre 17 10,0 Nej, fylder det samme 83 48,8 Total ,0 Arbejdet med skriftlighed som selvstændig disciplin? Ja, fylder mere 52 30,6 Ja, fylder mindre 35 20,6 Nej, fylder det samme 83 48,8 Total ,0 Arbejdsformer med fokus på skriveprocessen? Ja, fylder mere 45 27,1 Ja, fylder mindre 20 12,0 Nej, fylder det samme ,8 Total ,0 Arbejdsformer med fokus på skriftlige produkter? Ja, fylder mere 64 37,4 Ja, fylder mindre 26 15,2 Nej, fylder det samme 81 47,4 Total ,0 Deduktive arbejdsformer? Ja, fylder mere 18 10,8 Ja, fylder mindre 15 9,0 Nej, fylder det samme ,2 Total ,0 Induktive arbejdsformer? Ja, fylder mere 29 17,3 Ja, fylder mindre 14 8,3 Nej, fylder det samme ,4 Total ,0 Tabelrapport 19

20 Kursisternes individuelle arbejde? Ja, fylder mere 49 28,8 Ja, fylder mindre 31 18,2 Nej, fylder det samme 90 52,9 Total ,0 Gruppearbejde? Ja, fylder mere 60 35,5 Ja, fylder mindre 8 4,7 Nej, fylder det samme ,8 Total ,0 Inddragelse af IT som værktøj til informationssøgning i forhold til engelsk? Ja, fylder mere 96 56,5 Ja, fylder mindre 2 1,2 Nej, fylder det samme 72 42,4 Total ,0 Anvendelse af it-baserede sprogindlæringsprogrammer? Ja, fylder mere 26 15,4 Ja, fylder mindre 8 4,7 Nej, fylder det samme ,9 Total ,0 Samarbejde med andre fag? Ja, fylder mere 45 26,9 Ja, fylder mindre 14 8,4 Nej, fylder det samme ,7 Total ,0 Audiovisuelle undervisningshjælpemidler (film, tv, optagelser)? Ja, fylder mere 28 16,6 Ja, fylder mindre 5 3,0 Nej, fylder det samme ,5 Total ,0 Tabelrapport 20

21 3.2 Spørgsmål til de mundtlige censorer på hf Når du besvarer spørgsmålene om mundtlig eksamen skal du svare i forhold til et enkelt hold. Hvis du har været censor på flere hold efter den læreplan der trådte i kraft i forbindelse med gymnasiereformen i indeværende eksamenstermin, skal du besvare følgende spørgsmål i forhold til det sidste hold du har været censor for Jeg besvarer de følgende spørgsmål i forhold til et hold på: hf - 2-årigt 17 44,7 hf-enkeltfag 21 55,3 Total ,0 Hvor lang tid har undervisningen i engelsk B strakt sig over på det pågældende hold? Et skoleår 6 31,6 To skoleår 8 42,1 Ved ikke 5 26,3 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at undervisningsbeskrivelsen til holdet gav dig tilstrækkelig information om følgende forhold? Undervisningen generelt I høj grad 15 39,5 I nogen grad 18 47,4 I mindre grad 5 13,2 Total ,0 Forholdet mellem litterært og ikke-litterært stof I høj grad 20 52,6 I nogen grad 16 42,1 I mindre grad 2 5,3 Total ,0 Tabelrapport 21

22 Forholdet mellem kernestof og supplerende stof I høj grad 11 28,9 I nogen grad 14 36,8 I mindre grad 11 28,9 Slet ikke 2 5,3 Total ,0 Hvordan var forholdet mellem litterært og ikke litterært stof i det ukendte tekstmateriale? Materialet var overvejende litterært 21 56,8 Der var en ligelig fordeling mellem litterære og ikke-litterære tekster 16 43,2 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at forholdet mellem litterært og ikke litterært stof i det ukendte tekstmateriale var passende i forhold til læreplanens målbeskrivelse? I høj grad 23 60,5 I nogen grad 13 34,2 I mindre grad 2 5,3 Total ,0 Angiv hvilket udsagn du mener bedst karakteriserer forholdet De litterære tekster var overrepræsenterede 2 100,0 I hvilken grad dækkede eksamensspørgsmålene tilsammen hele det læste stof? I høj grad 27 71,1 I nogen grad 11 28,9 Total ,0 Tabelrapport 22

23 I hvilken grad dækkede eksamensspørgsmålene tilsammen de faglige mål i læreplanen? I høj grad 23 60,5 I nogen grad 14 36,8 I mindre grad 1 2,6 Total ,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de havde nået de forskellige faglige mål som fremgår af læreplanen? Eleven skal kunne: - Forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner I høj grad 11 29,7 I nogen grad 21 56,8 I mindre grad 4 10,8 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 2,7 Total ,0 - Læse engelske tekster meningsfyldt op I høj grad 6 16,2 I nogen grad 22 59,5 I mindre grad 8 21,6 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 2,7 Total ,0 - Beherske et varieret ordforråd som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk I høj grad 4 10,8 I nogen grad 28 75,7 I mindre grad 5 13,5 Total ,0 - Give en nuanceret sammenhængende mundtlig fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk I høj grad 4 10,8 I nogen grad 22 59,5 I mindre grad 11 29,7 Total ,0 Tabelrapport 23

24 - Kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster I høj grad 6 16,2 I nogen grad 24 64,9 I mindre grad 7 18,9 Total ,0 - Analysere ikke litterære tekster I høj grad 3 8,1 I nogen grad 19 51,4 I mindre grad 12 32,4 Slet ikke 2 5,4 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 2,7 Total ,0 - Analysere og fortolke litterære tekster I høj grad 7 18,9 I nogen grad 24 64,9 I mindre grad 6 16,2 Total ,0 - Perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge I høj grad 2 5,4 I nogen grad 19 51,4 I mindre grad 15 40,5 Slet ikke 1 2,7 Total ,0 - Anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold I høj grad 2 5,4 I nogen grad 14 37,8 I mindre grad 21 56,8 Total ,0 Tabelrapport 24

25 - Formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsstrategier I høj grad 5 13,5 I nogen grad 21 56,8 I mindre grad 11 29,7 Total ,0 - Anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler I høj grad 1 2,7 I nogen grad 17 45,9 I mindre grad 5 13,5 Slet ikke 3 8,1 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 11 29,7 Total ,0 Hvor enig eller hvor uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøvens forskellige elementer? Præsentationsdelen giver et godt grundlag for at bedømme elevens evne til at formidle et stof på engelsk Enig 19 51,4 Overvejende enig 14 37,8 Overvejende uenig 3 8,1 uenig 1 2,7 Total ,0 Det ukendte tekstmateriale og det studerede emne giver tilsammen gode muligheder for at bedømme elevens ordforråd Enig 17 45,9 Overvejende enig 19 51,4 Overvejende uenig 1 2,7 Total ,0 Det ukendte tekstmateriale og det studerede emne giver tilsammen gode muligheder for at bedømme elevernes indsigt i grammatik Enig 8 21,6 Overvejende enig 23 62,2 Overvejende uenig 6 16,2 Total ,0 Tabelrapport 25

26 Det ukendte tekstmateriale og det studerede emne giver tilsammen gode muligheder for at bedømme elevernes fluency Enig 20 54,1 Overvejende enig 17 45,9 Total ,0 Det ukendte tekstmateriale giver gode muligheder for at bedømme elevens evne til at analysere og perspektivere en tekst Enig 18 50,0 Overvejende enig 15 41,7 Overvejende uenig 2 5,6 uenig 1 2,8 Total ,0 Prøven giver gode muligheder for at bedømme elevens evne til at inddrage det studerede emne Enig 21 56,8 Overvejende enig 14 37,8 Overvejende uenig 2 5,4 Total ,0 Prøven viser at eksaminanderne har udnyttet de 24 timers forberedelse godt Enig 10 27,0 Overvejende enig 19 51,4 Overvejende uenig 7 18,9 uenig 1 2,7 Total ,0 Prøven viser at eksaminanderne generelt set var forberedte på de krav som prøveformen stiller Enig 16 43,2 Overvejende enig 16 43,2 Overvejende uenig 4 10,8 uenig 1 2,7 Total ,0 Tabelrapport 26

27 Hvordan vurderer du omfanget af det ukendte tekstmateriale (5-7 ns.) i forhold til: - Eksaminandens mulighed for at sætte sig ind i materialet? For stort 1 2,7 Passende 34 91,9 For lille 2 5,4 Total ,0 - Eksaminators og censors mulighed for at vurdere eksaminanden? For stort 1 2,8 Passende 34 94,4 For lille 1 2,8 Total ,0 Har du erfaringer som mundtlig censor efter den gamle ordning? Ja 34 91,9 Nej 3 8,1 Total ,0 Hvordan vurderer du betydningen af de 24 timers forberedelsestid sammenlignet med den gamle ordning? (sæt gerne flere markeringer) Eleverne virker bedre forberedte til eksamen Eleverne får højere karakterer 24 45, ,8 Det bliver sværere at bedømme eleverne 5 9,4 Andet 13 24,6 Hvilken betydning vurderer du at de 24 timers forberedelsestid har for spredningen i karaktererne sammenlignet med den gamle ordning? Der bliver samlet set større spredning 9 27,3 Der bliver samlet set mindre spredning 7 21,2 Delprøven påvirker ikke spredningen i karakterer 17 51,5 Total ,0 Tabelrapport 27

28 Mener du det var vanskeligere at nå til enighed om bedømmelsen ved den mundtlige prøve i engelsk B i år end det har været før gymnasiereformen? Ja 2 5,9 Nej 32 94,1 Total ,0 I hvilken grad skyldtes det at der var forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau som eleverne må forventes at have? I høj grad 1 100,0 I hvilken grad vurderer du på baggrund af din erfaring som mundtlig censor at undervisningen i engelsk B er mere målstyret end før gymnasiereformen? I høj grad 5 14,7 I nogen grad 22 64,7 I mindre grad 2 5,9 Slet ikke 5 14,7 Total ,0 Tabelrapport 28

29 3.3 Spørgsmål til skriftlige censorer på hf I hvilken grad levede niveauet i de opgaver du har censureret, samlet set op til målene der fremgår af læreplanen for engelsk B? Eleverne skal kunne: Forstå skriftligt engelsk om almene og faglige emner I høj grad 7 13,2 I nogen grad 36 67,9 I mindre grad 8 15,1 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 2 3,8 Give en nuanceret sammenhængende skriftlig fremstilling af et kendt emne på flydende og hovedsagligt korrekt engelsk I høj grad 3 5,8 I nogen grad 13 25,0 I mindre grad 33 63,5 Slet ikke 2 3,8 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 1,9 Total ,0 Kunne gøre redegøre for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsk tekster I høj grad 5 9,6 I nogen grad 24 46,2 I mindre grad 20 38,5 Slet ikke 2 3,8 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 1,9 Total ,0 Analysere og fortolke litterære tekster I høj grad 4 7,7 I nogen grad 18 34,6 I mindre grad 27 51,9 Slet ikke 2 3,8 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 1,9 Total ,0 Tabelrapport 29

30 Perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge I nogen grad 13 24,5 I mindre grad 28 52,8 Slet ikke 8 15,1 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 4 7,5 Anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold I nogen grad 7 13,2 I mindre grad 22 41,5 Slet ikke 14 26,4 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 10 18,9 Formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsstrategier I høj grad 1 2,0 I nogen grad 22 43,1 I mindre grad 24 47,1 Slet ikke 3 5,9 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 2,0 Total ,0 Anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler I høj grad 1 1,9 I nogen grad 17 32,7 I mindre grad 22 42,3 Slet ikke 5 9,6 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 7 13,5 Total ,0 Tabelrapport 30

31 I hvilken grad vurderer du at delprøven uden hjælpemidler betyder at de skriftlige karakterer samlet set giver et mere retvisende billede af elevernes præstationer i forhold til de faglige mål? I høj grad 11 20,8 I nogen grad 18 34,0 I mindre grad 18 34,0 Slet ikke 6 11,3 Hvilken betydning vurderer du at delprøven uden hjælpemidler har for spredningen i karaktererne? Der bliver samlet set større spredning 8 15,1 Der bliver samlet set mindre spredning 3 5,7 Delprøven påvirker ikke spredningen i karaktererne 42 79,2 Mener du at det var vanskeligere at nå til enighed om karakteren ved den skriftlige prøve i år end tidligere år? Ja 4 7,5 Nej 49 92,5 I hvilken grad skyldtes det at der var forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau som eleverne må forventes at have? I høj grad 2 50,0 I nogen grad 2 50,0 Total 4 100,0 Tabelrapport 31

32 4 Engelsk B på htx 4.1 Spørgsmål til underviserne på htx Når du besvarer dette spørgeskema skal du svare i forhold til et enkelt hold. Hvis du har undervist flere hold efter den nye læreplan der afslutter faget i dette semester, skal du besvare de følgende spørgsmål i forhold til det af dine hold der kommer først i nummereringen på din skole. Hvor let eller hvor svært vurderer du at det er at leve op til fagets formål som fremgår af den nye læreplan for undervisningen i engelsk B? Faget skal skabe forudsætninger for at eleven kan deltage aktivt i internationale sammenhænge både personligt og fagligt Let 7 13,2 Overvejende let 34 64,2 Overvejende svært 10 18,9 Svært 2 3,8 Faget skaber grundlag for at eleven kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser i tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige sammenhænge Let 6 11,3 Overvejende let 35 66,0 Overvejende svært 10 18,9 Svært 2 3,8 Faget skaber grundlag for at eleven kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser i almene sammenhænge Let 8 15,1 Overvejende let 40 75,5 Overvejende svært 5 9,4 Tabelrapport 32

33 Faget skal give forudsætninger for videregående studier inden for engelsk eller studier, hvortil der kræves kompetencer i engelsk Let 4 7,5 Overvejende let 33 62,3 Overvejende svært 15 28,3 Svært 1 1,9 Hvor let eller hvor svært vurderer du at det er i undervisningen at dække de faglige mål som fremgår af den nye læreplan for undervisningen i engelsk B? Eleverne skal kunne: Forstå autentisk engelsk, herunder formelt sprog, tale- og skriftsprog, litterært sprog og grundlæggende teknologisk og naturvidenskabelig terminologi Let 12 22,6 Overvejende let 36 67,9 Overvejende svært 5 9,4 Anvende hensigtsmæssige læsestrategier med henblik på udvælgelse af stof Let 3 5,7 Overvejende let 41 77,4 Overvejende svært 8 15,1 Svært 1 1,9 Anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster Let 5 9,4 Overvejende let 36 67,9 Overvejende svært 9 17,0 Svært 3 5,7 Anvende et alment og fagligt ordforråd i forbindelse med beherskelse af grammatikkens hovedregler, herunder syntaktiske grundstrukturer Let 4 7,5 Overvejende let 22 41,5 Overvejende svært 22 41,5 Svært 5 9,4 Tabelrapport 33

34 Anvende et grundlæggende ordforråd om tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner Let 6 11,3 Overvejende let 38 71,7 Overvejende svært 9 17,0 Anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogiagttagelse, tekstforståelse og formidling Let 4 7,5 Overvejende let 19 35,8 Overvejende svært 23 43,4 Svært 7 13,2 Anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i sprogområdet til perspektivering af aktuelle forhold Let 11 20,8 Overvejende let 31 58,5 Overvejende svært 11 20,8 Anvende relevante, herunder informationsteknologiske redskaber til præsentation af tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner til erhvervelse og kritisk vurdering af ny viden om sprogområdet og den internationale verden Let 14 26,9 Overvejende let 26 50,0 Overvejende svært 10 19,2 Svært 2 3,8 Total ,0 Redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige, litterære, teknologiske og naturvidenskabelige emner Let 15 28,3 Overvejende let 32 60,4 Overvejende svært 6 11,3 Tabelrapport 34

35 Oversætte enkle tekster fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk og resumere og formulere tekster med alment teknologisk indhold Let 9 17,0 Overvejende let 39 73,6 Overvejende svært 5 9,4 Anvende engelskfaglige kompetencer og engelskfaglig viden i samspil med andre fag Let 8 15,4 Overvejende let 32 61,5 Overvejende svært 10 19,2 Svært 2 3,8 Total ,0 Hvor klar eller uklar vurderer du at læreplanen er i forhold til at specificere hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål? Klar 4 7,4 Overvejende klar 28 51,9 Overvejende uklar 17 31,5 Uklar 5 9,3 Total ,0 På hvilken måde har arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen? Det supplerende stof er fortrinsvis indgået som uddybninger af kernestoffet 32 59,3 Det supplerende stof er fortrinsvis indgået som selvstændige emner 5 9,3 Det supplerende stor er indgået nogenlunde ligeligt som uddybninger af kernestoffet og som selvstændige 17 31,5 emner Total ,0 Hvor stor en del af det samlede stof har været tilrettelagt i emner? Al stoffet 24 44,4 Størstedelen af stoffet 30 55,6 Total ,0 Tabelrapport 35

36 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Organiseringen af stoffet i emner skaber en større sammenhæng i faget Enig 29 53,7 Overvejende enig 20 37,0 Overvejende uenig 5 9,3 Total ,0 Organiseringen af stoffet i emner understøtter elevernes evne til at perspektivere Enig 33 61,1 Overvejende enig 19 35,2 Overvejende uenig 2 3,7 Total ,0 Et emne indeholder både litterære og ikke-litterære tekster Enig 27 50,0 Overvejende enig 18 33,3 Overvejende uenig 4 7,4 Uenig 5 9,3 Total ,0 I hvilken grad har engelsk B indgået i samarbejder med andre fag? I høj grad 5 9,4 I nogen grad 36 67,9 I mindre grad 11 20,8 Slet ikke 1 1,9 Hvilke fag har du som engelsklærer især samarbejdet med? (sæt gerne flere markeringer) Dansk 30 20,7 Kommunikation/it 18 12,4 Matematik 11 7,6 Kemi 12 8,3 Fysik 22 15,2 Samfundsfag 16 11,0 Biologi 13 9,0 Teknologi 18 12,4 Andre fag 5 3,4 Tabelrapport 36

37 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i relation til samarbejdet med andre fag? Et intensivt tværfagligt grammatikkursus er en fordel Enig 19 37,3 Overvejende enig 24 47,1 Overvejende uenig 7 13,7 Uenig 1 2,0 Total ,0 Engelskfagets bidrag til studieområdet i grundforløbet er for stort i forhold til det faglige udbytte Enig 6 13,3 Overvejende enig 12 26,7 Overvejende uenig 22 48,9 Uenig 5 11,1 Total ,0 Engelskfagets bidrag til studieområdet i studieretningsforløbet er for stort i forhold til det faglige udbytte Enig 3 6,3 Overvejende enig 18 37,5 Overvejende uenig 19 39,6 Uenig 8 16,7 Total ,0 I samarbejdet med andre fag bliver engelsk ofte reduceret til et værktøjsfag Enig 8 15,7 Overvejende enig 18 35,3 Overvejende uenig 19 37,3 Uenig 6 11,8 Total ,0 Jeg har ikke tilstrækkelig kendskab til fagligheden i de andre fag Enig 5 10,2 Overvejende enig 23 46,9 Overvejende uenig 18 36,7 Uenig 3 6,1 Total ,0 Tabelrapport 37

38 Der er sket en progression i det tværfaglige samspil i retning af stadig større elevansvar Enig 6 12,8 Overvejende enig 23 48,9 Overvejende uenig 12 25,5 Uenig 6 12,8 Total ,0 Der er sket en progression i det tværfaglige samspil i retning af stadig større faglig integration Enig 5 10,2 Overvejende enig 24 49,0 Overvejende uenig 17 34,7 Uenig 3 6,1 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende kilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i engelsk B? De paradigmatiske eksempler i undervisningsvejledningen I høj grad 1 1,9 I nogen grad 13 24,5 I mindre grad 21 39,6 Slet ikke 18 34,0 Fagets side på EMU'en I høj grad 2 3,8 I nogen grad 11 21,2 I mindre grad 18 34,6 Slet ikke 21 40,4 Total ,0 Internettet generelt I høj grad 29 54,7 I nogen grad 21 39,6 I mindre grad 2 3,8 Slet ikke 1 1,9 Tabelrapport 38

39 Kommentarerne i undervisningsvejledningen vedrørende mål og fagligt indhold I høj grad 16 30,2 I nogen grad 24 45,3 I mindre grad 7 13,2 Slet ikke 6 11,3 Kommentarerne i undervisningsvejledningen vedrørende den didaktiske tilrettelæggelse af faget I høj grad 10 18,9 I nogen grad 22 41,5 I mindre grad 15 28,3 Slet ikke 6 11,3 Materialer fra en faglig forening (f.eks. Engelsklærerforeningen) I nogen grad 11 21,2 I mindre grad 17 32,7 Slet ikke 24 46,2 Total ,0 Samarbejdet med dine kolleger på skolen I høj grad 27 50,9 I nogen grad 16 30,2 I mindre grad 7 13,2 Slet ikke 3 5,7 Den uformelle snak med kolleger I høj grad 19 35,8 I nogen grad 24 45,3 I mindre grad 9 17,0 Slet ikke 1 1,9 Tabelrapport 39

40 Hvilke evalueringsredskaber har du benyttet? Screening ved undervisningens begyndelse I høj grad 30 56,6 I nogen grad 18 34,0 I mindre grad 4 7,5 Slet ikke 1 1,9 Skriftlige prøver og test løbende I høj grad 18 34,6 I nogen grad 28 53,8 I mindre grad 6 11,5 Total ,0 Mundtlige prøver I høj grad 4 8,0 I nogen grad 19 38,0 I mindre grad 19 38,0 Slet ikke 8 16,0 Total ,0 Samtaler I høj grad 22 41,5 I nogen grad 20 37,7 I mindre grad 11 20,8 Portfolio i engelskundervisningen I høj grad 7 13,7 I nogen grad 10 19,6 I mindre grad 15 29,4 Slet ikke 19 37,3 Total ,0 Tabelrapport 40

41 It-baserede testværktøjer I høj grad 3 6,0 I nogen grad 14 28,0 I mindre grad 17 34,0 Slet ikke 16 32,0 Total ,0 Logbog I høj grad 3 6,0 I nogen grad 2 4,0 I mindre grad 10 20,0 Slet ikke 35 70,0 Total ,0 Er der på skolen en fælles beslutning om hvilke evalueringsformer der skal anvendes hvornår? Ja, på skole-/afdelingsniveau 20 38,5 Ja, blandt engelsklærerne 7 13,5 Nej 25 48,1 Total ,0 Er der på skolen en fælles beslutning om udmøntningen af elevtid (fx antallet af opgaver)? Ja, på skole-/afdelingsniveau 39 73,6 Ja, blandt engelsklærerne 5 9,4 Nej 9 17,0 Er der på skolen en fælles beslutning om formen på synopser? Ja, på skole-/afdelingsniveau 3 5,7 Ja, blandt engelsklærerne 25 47,2 Nej 25 47,2 Tabelrapport 41

42 I hvilken grad vurderer du at elevernes selvvalgte emne / synopsen var velegnet som læringsredskab? I høj grad 16 30,8 I nogen grad 26 50,0 I mindre grad 7 13,5 Slet ikke 3 5,8 Total ,0 Hvordan vurderer du samlet set at den tekniske profil kommer til udtryk i engelsk B? I høj grad 19 37,3 I nogen grad 30 58,8 I mindre grad 2 3,9 Total ,0 Har du i år eller tidligere undervist i engelsk B efter den gamle ordning? Ja 44 83,0 Nej 9 17,0 Hvordan vurderer du at overgangen fra grundskole til gymnasial uddannelse har fungeret efter gymnasiereformen - set fra en engelsklærers synsvinkel? Den har fungeret bedre end tidligere 9 20,9 Den har fungeret dårligere end tidligere 5 11,6 Den har hverken fungeret bedre eller dårligere end tidligere 29 67,4 Total ,0 Hvad har nye læreplan for engelsk B betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen sammenlignet med tidligere? Den har givet større frihed 20 45,5 Den har givet mindre frihed 17 38,6 Den har givet uændret frihed 7 15,9 Total ,0 Tabelrapport 42

43 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk b mht: Arbejdet med skriftlighed som støtte for tekst- og emnearbejdet? Ja, fylder mere 22 51,2 Ja, fylder mindre 3 7,0 Nej, fylder det samme 18 41,9 Total ,0 Arbejdet med skriftlighed som støtte for sprogindlæringen? Ja, fylder mere 25 58,1 Ja, fylder mindre 2 4,7 Nej, fylder det samme 16 37,2 Total ,0 Arbejdet med skriftlighed som selvstændig disciplin? Ja, fylder mere 28 65,1 Ja, fylder mindre 2 4,7 Nej, fylder det samme 13 30,2 Total ,0 Arbejdsformer med fokus på skriveprocessen? Ja, fylder mere 10 23,3 Ja, fylder mindre 4 9,3 Nej, fylder det samme 29 67,4 Total ,0 Arbejdsformer med fokus på skriftlige produkter? Ja, fylder mere 21 48,8 Ja, fylder mindre 3 7,0 Nej, fylder det samme 19 44,2 Total ,0 Deduktive arbejdsformer? Ja, fylder mere 5 11,9 Ja, fylder mindre 3 7,1 Nej, fylder det samme 34 81,0 Total ,0 Tabelrapport 43

44 Induktive arbejdsformer? Ja, fylder mere 9 20,9 Ja, fylder mindre 1 2,3 Nej, fylder det samme 33 76,7 Total ,0 Elevernes selvstændige arbejde? Ja, fylder mere 27 61,4 Ja, fylder mindre 1 2,3 Nej, fylder det samme 16 36,4 Total ,0 Gruppearbejde? Ja, fylder mere 12 27,9 Ja, fylder mindre 1 2,3 Nej, fylder det samme 30 69,8 Total ,0 Inddragelse af IT som værktøj til informationssøgning i forhold til engelsk? Ja, fylder mere 20 45,5 Nej, fylder det samme 24 54,5 Total ,0 Anvendelse af it-baserede sprogindlæringsprogrammer? Ja, fylder mere 4 9,3 Ja, fylder mindre 2 4,7 Nej, fylder det samme 37 86,0 Total ,0 Anvendelse af it-baserede præsentationsprogrammer, fx powerpoint? Ja, fylder mere 30 69,8 Nej, fylder det samme 13 30,2 Total ,0 Tabelrapport 44

45 Samarbejde med andre fag? Ja, fylder mere 31 70,5 Ja, fylder mindre 1 2,3 Nej, fylder det samme 12 27,3 Total ,0 Audiovisuelle undervisningshjælpemidler (film, tv, optagelser)? Ja, fylder mere 6 13,6 Ja, fylder mindre 3 6,8 Nej, fylder det samme 35 79,5 Total ,0 Tabelrapport 45

46 4.2 Spørgsmål til mundtlige censorer på htx Når du besvarer spørgsmålene om mundtlig eksamen skal du svare i forhold til et enkelt hold. Hvis du har været censor på flere hold efter den læreplan der trådte i kraft i forbindelse med gymnasiereformen i indeværende eksamenstermin, skal du besvare følgende spørgsmål i forhold til det sidste hold du har været censor for I hvilken grad vurderer du at holdets undervisningsbeskrivelse gav dig tilstrækkelig information om følgende forhold? Undervisningen generelt I høj grad 6 40,0 I nogen grad 5 33,3 I mindre grad 2 13,3 Slet ikke 2 13,3 Total ,0 Forholdet mellem litterære tekster, tekniske og naturvidenskabelige tekster samt tekster med historisk, kulturelt og samfundsmæssigt indhold I høj grad 7 46,7 I nogen grad 4 26,7 I mindre grad 2 13,3 Slet ikke 2 13,3 Total ,0 Forholdet mellem kernestof og supplerende stof I høj grad 3 20,0 I nogen grad 2 13,3 I mindre grad 5 33,3 Slet ikke 5 33,3 Total ,0 Hvordan var indholdet i det ukendte materiale? Materialet var overvejende teknisk/naturvidenskabeligt Materialet var overvejende historisk/kulturelt/samfundsmæssigt Der var en ligelig fordeling mellem de tre kategorier Total 7 43,8 1 6,3 8 50, ,1 Tabelrapport 46

47 I hvilken grad vurderer du at forholdet mellem litterært, teknisk/naturvidenskabeligt og kulturelt/historisk/samfundsmæssigt stof i det ukendte tekstmateriale var passende i forhold til læreplanens målbeskrivelse? I høj grad 7 46,7 I nogen grad 4 26,7 I mindre grad 3 20,0 Slet ikke 1 6,7 Total ,0 Angiv hvilket udsagn du mener, karakteriserer forholdet bedst? De tekniske/naturvidenskabelige tekster var overrepræsenteret 4 80,0 De kulturelle/historiske/samfundsmæssige tekster var overrepræsenteret 1 20,0 Total 5 100,0 I hvilken grad dækkede eksamensspørgsmålene tilsammen det læste stof? I høj grad 7 46,7 I nogen grad 5 33,3 I mindre grad 3 20,0 Total ,0 I hvilken grad dækkede eksamensspørgsmålene tilsammen de faglige mål i læreplanen? I høj grad 5 33,3 I nogen grad 9 60,0 I mindre grad 1 6,7 Total ,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de havde nået de forskellige faglige mål som fremgår af læreplanen? Forstå autentisk engelsk, herunder formelt sprog, litterært sprog og grundlæggende teknologisk og naturvidenskabelig terminologi I høj grad 3 21,4 I nogen grad 9 64,3 I mindre grad 1 7,1 Kan ikke besvares på baggrund af prøven 1 7,1 Total ,0 Tabelrapport 47

48 Anvende hensigtsmæssige læsestrategier med henblik på udvælgelse af stof I høj grad 1 7,1 I nogen grad 7 50,0 I mindre grad 2 14,3 Slet ikke 1 7,1 Kan ikke besvares på baggrund af prøven 3 21,4 Total ,0 Anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster I høj grad 3 21,4 I nogen grad 6 42,9 I mindre grad 4 28,6 Slet ikke 1 7,1 Total ,0 Anvende et alment og fagligt ordforråd i forbindelse med beherskelse af grammatikkens hovedregler, herunder syntaktiske grundstrukturer I høj grad 1 7,1 I nogen grad 8 57,1 I mindre grad 3 21,4 Kan ikke besvares på baggrund af prøven 2 14,3 Total ,0 Anvende et grundlæggende ordforråd om tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner I høj grad 3 21,4 I nogen grad 11 78,6 Total ,0 Anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogiagttagelse, tekstforståelse og formidling I høj grad 3 21,4 I nogen grad 6 42,9 I mindre grad 1 7,1 Slet ikke 1 7,1 Kan ikke besvares på baggrund af prøven 3 21,4 Total ,0 Tabelrapport 48

49 Anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i sprogområdet til perspektivering af aktuelle forhold I høj grad 5 35,7 I nogen grad 5 35,7 I mindre grad 4 28,6 Total ,0 Anvende relevante, herunder informationsteknologiske redskaber til præsentation af tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner til erhvervelse og kritisk vurdering af ny viden om sprogområdet og den internationale verden I høj grad 4 28,6 I nogen grad 5 35,7 I mindre grad 3 21,4 Slet ikke 1 7,1 Kan ikke besvares på baggrund af prøven 1 7,1 Total ,0 Redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige, litterære, teknologiske og naturvidenskabelige emner I høj grad 6 42,9 I nogen grad 8 57,1 Total ,0 Hvor enig eller hvor uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøvens forskellige elementer? Den ukendte tekst og det selvvalgte emne giver tilsammen gode muligheder for at bedømme elevens sproglige evne til at analysere og perspektivere en tekst Enig 6 42,9 Overvejende enig 7 50,0 Overvejende uenig 1 7,1 Total ,0 Det selvvalgte emne giver et godt grundlag for at bedømme elevens evne til at formidle et stof og redegøre for udvalgte elementer Enig 9 64,3 Overvejende enig 5 35,7 Total ,0 Tabelrapport 49

50 Det selvvalgte emne er udtryk for fordybelse og selvstændig bearbejdelse af fagligt stof Enig 5 35,7 Overvejende enig 4 28,6 Overvejende uenig 5 35,7 Total ,0 Prøven viser at eksaminanderne generelt set var forberedte på de krav som prøveformen stiller Enig 7 50,0 Overvejende enig 5 35,7 Overvejende uenig 1 7,1 Uenig 1 7,1 Total ,0 Det ukendte tekstmateriale og det selvvalgte emne giver tilsammen gode muligheder for at bedømme elevens ordforråd Enig 7 50,0 Overvejende enig 7 50,0 Total ,0 Det ukendte tekstmateriale og det selvvalgte emne giver tilsammen gode muligheder for at bedømme elevens indsigt i grammatik Enig 6 42,9 Overvejende enig 3 21,4 Overvejende uenig 3 21,4 Uenig 2 14,3 Total ,0 Det ukendte tekstmateriale og det selvvalgte emne giver tilsammen gode muligheder for at bedømme elevens fluency Enig 10 71,4 Overvejende enig 4 28,6 Total ,0 Tabelrapport 50

51 Har du erfaringer som mundtlig censor efter den gamle ordning? Ja 13 92,9 Nej 1 7,1 Total ,0 Hvilken betydning vurderer du at det selvvalgte emne/synopsen har for spredningen i karaktererne? Der bliver samlet set større spredning 3 23,1 Der bliver samlet set mindre spredning 4 30,8 Delprøven påvirker ikke spredningen i karakterer 6 46,2 Total ,0 Hvordan vurderer du betydningen af det selvvalgte emne/synopsen sammenlignet med den tidligere eksamensform? (sæt gerne flere markeringer) Eleverne virker bedre forberedte til eksamen Eleverne får højere karakterer 5 31,3 3 18,8 Det bliver sværere at bedømme eleverne 1 6,3 Andet 7 43,8 I hvilken grad vurderer du på baggrund af din erfaring som mundtlig censor at undervisningen i engelsk B er mere målstyret end før gymnasiereformen? I høj grad 2 14,3 I nogen grad 6 42,9 I mindre grad 6 42,9 Total ,0 I Tabelrapport 51

52 4.3 Spørgsmål til skriftlige censorer på htx I hvilken grad levede niveauet i de opgaver du har censureret samlet set op til de faglige mål der fremgår af læreplanen for engelsk B? Eleverne skal kunne: Forstå autentisk engelsk, herunder formelt skiftsprog, litterært sprog og grundlæggende teknologisk og naturvidenskabelig terminologi I høj grad 2 20,0 I nogen grad 8 80,0 Total ,0 Anvende hensigtsmæssige læsestrategier med henblik på udvælgelse af stof I høj grad 1 10,0 I nogen grad 7 70,0 I mindre grad 2 20,0 Total ,0 Anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster I høj grad 1 10,0 I nogen grad 4 40,0 I mindre grad 4 40,0 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 10,0 Total ,0 Anvende et alment fagligt ordforråd i forbindelse med beherskelse af grammatikkens hovedregler, herunder syntaktiske grundstrukturer I høj grad 2 20,0 I nogen grad 4 40,0 I mindre grad 4 40,0 Total ,0 Anvende et grundlæggende ordforråd om tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner I høj grad 1 10,0 I nogen grad 5 50,0 I mindre grad 3 30,0 Slet ikke 1 10,0 Total ,0 Tabelrapport 52

53 Anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogiagttagelse, tekstforståelse og formidling I høj grad 1 10,0 I nogen grad 4 40,0 I mindre grad 4 40,0 Slet ikke 1 10,0 Total ,0 Anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i sprogområdet til perspektivering af aktuelle forhold I høj grad 1 10,0 I nogen grad 5 50,0 I mindre grad 2 20,0 Slet ikke 1 10,0 Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 10,0 Total ,0 Resumere og formulere tekster med alment teknologisk indhold I høj grad 3 30,0 I nogen grad 4 40,0 I mindre grad 2 20,0 Slet ikke 1 10,0 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at delprøven uden hjælpemidler betyder at de skriftlige karakterer samlet set giver et mere retvisende billede af elevernes præstationer i forhold til de faglige mål? I høj grad 2 20,0 I nogen grad 4 40,0 I mindre grad 4 40,0 Total ,0 Tabelrapport 53

54 Hvilken betydning vurderer du at delprøven uden hjælpemidler har for spredningen i karaktererne? Der bliver samlet set større spredning 2 20,0 Der bliver samlet set mindre spredning 2 20,0 Delprøven påvirker ikke spredningen i karaktererne 6 60,0 Total ,0 Tabelrapport 54

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk B på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af Dansk A på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af Dansk A på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af Dansk A på hf p Tabelrapport Bilag til fagevaluering af Dansk A på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 17 Rybners

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2012 Institution KTS Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Engelsk B Michael Karner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløb, efterår 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Formativt evalueringsskema

Formativt evalueringsskema Formativt evalueringsskema I skemaet nedenfor markerer du i forbindelse med hver samtale de faglige mål, som du mener at have styr på. Inden evalueringssamtalen med din lærer, vil han/hun tilsvarende sætte

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløb, efterår 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb)

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb) Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUC Vest HTX Engelsk B Else Simonsen (fælles grundforløb)

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk A på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk B Jeanette Sønderby

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen, Valby. The States. Famous Americans and major historical events. The presidential election in November

Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen, Valby. The States. Famous Americans and major historical events. The presidential election in November Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2012/ juni 2013 Institution Uddannelse Fag/niveau Lærer Hold Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 15 EUC Vest,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Engelsk B på hf og htx. Fagevalueringer 2007

Engelsk B på hf og htx. Fagevalueringer 2007 Engelsk B på hf og htx Fagevalueringer 2007 Engelsk B på hf og htx Fagevalueringer 2007 Engelsk B på hf og htx 2. udgave 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 EUC

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A MAJ 2014 FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A Mange lærere henvender sig med spørgsmål om mundtlig eksamen (skriftlig eksamen evalueres og behandles særskilt i årlige evalueringer i august/september

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Matematik Basis, G-FED Matematik, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet I matematik basis er arbejdet med forståelsen af de faglige begreber i centrum. Den opnåede

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx. Fagevalueringer 2008

Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx. Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx 2009 Danmarks

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Censorvejledning engelsk B, HF 2017-læreplan

Censorvejledning engelsk B, HF 2017-læreplan Maj 2019 Line Flintholm, fagkonsulent line.flintholm@stukuvm.dk 33 92 53 83 Indholdsfortegnelse... 1 Det skriftlige opgavesæt HF B... 1 Bedømmelsen af opgaven... 1 Hvad prøves der i?...2 Prøver i opgavens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Grønlandsk som modersmål A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som modersmål A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som modersmål A 1. Fagets rolle Grønlandsk er et færdighedsfag, et kulturfag og et vidensfag, der beskæftiger sig med det sproglige og det tekstuelle. Fagets kerne er grønlandsk sprog og litteratur.

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål Kulturfag B - 2018 1. Fagets rolle Fagets rolle er at give eleverne en forståelse for egen kultur såvel som andre kulturer gennem teorier, metoder, cases og ud fra praksis. Faget omfatter forskellige tilgange

Læs mere

Mediefag B. 1. Fagets rolle

Mediefag B. 1. Fagets rolle Mediefag B 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere